Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok, Hirka Tamás, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Hrabovszki György, Benkóné Dudás Piroska, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Szilvásy Ferenc, Pap János, Velkey Gábor, Takács Péter, Bálint Jánosné, Bokros Mátyás, Mezei Zsolt képviselő, Tóth Károly országgyűlési képviselő. Tanácskozási joggal vett részt: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző. Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Szvercsák Szilvia a Közigazgatási Osztály vezetője, Tuskáné Papp Erzsébet, a Közművelődési, Oktatási és Sportosztály vezetője, Dr. Tóth Kálmán a Szociális Osztály vezetője, Uhrin Nándorné, a Szociális Osztály munkatársa, Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály csoportvezetője, Boros László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály megbízott vezetője, Gojdárné dr. Balázs Katalin a Vagyonkezelési Csoport vezetője, Márton László vagyonkezelő, Bornné dr. Stefkovics Valéria Közbeszerzési Csoport vezetője, Bánfi Ádám, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Dr. Kovács Zoltán az Egészségügyi Osztály vezetője, Marosvölgyi Emese, a Személyzeti Csoport vezetője Meghívottként volt jelen: Molnár László országgyűlési képviselő, dr. Bakondy György ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket, megállapította, hogy 25 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendeken kívül a következő változtatást javasolta: jelzéssel: Reform étkezés bevezetésének kezdeményezése a Lencsési Lakótelepi Óvodában tárgyú előterjesztést a mai napon nem tárgyalja a közgyűlés, tekintettel arra, hogy az érintett bizottságok nem javasolták. Kérte, hogy az előterjesztés kerüljön ki a napirendek közül. 1

2 Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a Csabai Életfa Kht évi működési célú támogatási igénye tárgyú előterjesztés helyett a helyben kiosztott anyagot tárgyalja a közgyűlés. Van-e a meghívóban rögzített napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétel? (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: A zárt ülés 3.2. napirend esetében mi indokolja a zárt ülésen való tárgyalást? Megítélése szerint nem indokolt. (Kazetta 1/ ) Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző: Nem látja törvényességi szempontból akadályát annak, hogy a közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: Kérte, hogy a közgyűlés a zárt ülés 3.2 napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Javasolta, hogy a hasonló témakörű napirend elé kerüljön be a Z.3.2 jelű előterjesztés. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A polgármesterhez szeretne kérdést intézni napirend előtt vagy végén, ahogy az SZMSZ erre lehetőséget biztosít. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselő a nyilvános ülés elején teheti fel kérdését. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselő: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülésen elmondta, hogy a könyvvizsgáló által a költségvetéshez csatolt anyag meglehetősen szűkszavú, de ennek ellenére a törvénynek megfelel. A könyvvizsgáló tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy a polgármester részére eljuttat egy 4-5 oldalas vezetői anyagot. Baji Lajos képviselővel együtt jelezték, hogy szeretnének ők is egy-egy példányt kapni a költségvetés tárgyalása előtt. Kérte, hogy a polgármester biztosítsa, hogy az anyagot a költségvetés tárgyalása előtt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Zárt ülés utáni szünetben az érdeklődő képviselők rendelkezésére bocsátják az anyagot. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a zárt ülés 3.2. Megbízási szerződés megkötése tárgyú előterjesztés megtárgyalása a nyilvános ülés A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet fekvőbeteg-ellátó kapacitás tárgyában hozott RET határozat jóváhagyása című napirend előtt történjen. - Megállapította, hogy a közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Takács Péter képviselő kérése nem igényel szavazást. 2

3 Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a 12.7 számú Reform étkezés bevezetésének kezdeményezése a Lencsési Lakótelep Óvodában című előterjesztést a közgyűlés vegye le napirendjéről. - Megállapította, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a javaslatot a közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. Zárt ülés: 1./ Fellebbezések elbírálása, méltányossági ügyek Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Szociális Osztály, Egészségügyi Osztály 2./ Erzsébet lakópark III. 68. számú építési telkére beérkezett pályázat elbírálása Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3./ Egyéb 3.1 Gyógyszertámogatás iránti kérelem Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály Nyilvános ülés: 1./ A 175/2006. (III.23.) közgyűlési határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 2./ Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt keretein belül az UTB Envirotec Kft. mint tervező által elvégzett, aktuális folyamatban lévő és elkövetkező feladatokról Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Projekt Végrehajtó Egység (PIU) 3./ Vagyoni ügyek, pályázatok: hrsz-ú Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály hrsz-ú Békéscsaba, Árpád sor 12. sz. alatti ingatlan értékesítése 3

4 Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály /1. hrsz-ú Andrássy út 38. sz. alatti ingatlan értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.4 A 17190/2 hrsz-ú telek tulajdonba adása Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.5 Építési telek értékesítése a Franklin Báthory utca mögött Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.6 Erdő terület értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.7 Földterületek értékesítése a Szarvasi út mellett Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.8 A 6131 hrsz-ú telek értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.9 A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 3.10 A Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakítása kft-vé. Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 4./ Javaslat a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletre (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport 5./ A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6./ Pénzügyi, költségvetési, ügyek: 6.1 Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6.2 Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi működéséről Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző 4

5 Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Titkárság Szervezési Csoport 6.3 Közalapítványok évi támogatása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport 6.4 Tájékoztató a játszóterek finanszírozásáról és az esetleges egyösszegű kiváltás lehetőségéről Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 6.5 Könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetési rendelet-tervezetéről Előterjesztő: könyvvizsgáló 6.6 A évi költségvetési rendelet megalkotása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6.7 Beszámoló a évi felügyeleti ellenőrzések teljesítéséről Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6.8 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal a belső ellenőr által 2006-ban végzett vizsgálatokról Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Paulik Katalin belső ellenőr 7./ A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 31/2006. (IX.14.) rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Szociális Osztály Jogi és Önkormányzati Csoport 8./ A lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport, Szociális Osztály 9./ Négy önálló terület szabályozási terve (rendeletalkotás) Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Városépítészeti Osztály 10./ Szociális és egészségügyi területet érintő ügyek: 5

6 10.1 Ellátási szerződés alapján szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolója a./ Béthel Alapítvány b./ Egyensúly Szabadidő Klub Egyesület c./ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Oltalom Idősek Otthona d./ Mentálhigiénés Egyesület e./ MI-ÉRTÜNK Egyesület f./ Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Szociális Osztály 10.2 Szociális szolgáltatások ellátásának lehetősége többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény keretében Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Szociális Osztály 3.2 Megbízási szerződés megkötése Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport 10.3 A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet fekvőbeteg-ellátó kapacitás tárgyában hozott RET határozat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály 11./ Városüzemeltetést érintő ügyek: 11.1 A Gyár utca - Kétegyházi út összekötése Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 11.2 Fúrási iszap elhelyezése a Kétegyházi úti hulladéklerakón Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 11.3 Széchenyi liget parkgondozása Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 11.4 A talajterhelési díjról szóló 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport évi vízterhelési díjak megállapítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 6

7 Jogi és Önkormányzati Csoport 12./ Oktatási, közművelődési és sportügyek: 12.1 Javaslat a Kolozsváry és Tevan-adomány kiállítási feltételeinek megteremtésére Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 12.2 Tájékoztató az oktatásra, közművelődésre, ifjúsági feladatokra és sportra fordítható pénzeszközök évi felhasználásáról Előterjesztő: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 12.3 Békéscsaba közoktatási intézményeiben 2007-ben lejáró magasabb vezetői megbízások Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 13./ BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a zárt ülés napirendjére azok a témák kerültek, amelyeket az önkormányzati törvény és az adatvédelmi törvény szabályai szerint kötelező, illetve érdeksérelem miatt indokolt zárt ülésen tárgyalni. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy zárt ülés következik, melyen az Ötv. 12. /5/ bekezdése szerint a képviselőkön és a jegyzőn kívül az előterjesztők és a szakértők tartózkodhatnak. (Kazetta 1/ ) (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) Vantara Gyula polgármester: A közgyűlés 9 óra perckor nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. Takács Péter képviselő napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget. (Kazetta 1/ ) Tárgy: HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye Takács Péter képviselő: A közgyűlés 2001-ben tárgyalta a Hungarotel Rt. ügyét, mely szerint érvényesíteni kellene a rt-vel szemben az önkormányzat követelését. A követelés abból fakadt, hogy a magánosítási szerződésben a Hungarotel Rt. úgy szerzett plusz pontokat, hogy a helyi iparűzési adó tízszeresének megfizetését ígérte. Ez is szerepet játszott abban, hogy elnyerhette a koncessziót. A közgyűlésnek újból tárgyalni kellene az üggyel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a költségvetés bevételi oldalán milliárdos összegként szerepel. Nem kéri, hogy a polgármester most adjon választ, de mindenképpen hasznos lenne, ha a közgyűlés az SZMSZ szerint 15 napon belül választ kapna arra, hogy a 2001-ben elfogadott döntésekből mi valósult meg és milyen stádiumban van az ügy. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A részletes választ 15 napon belül megadja. Tájékoztatásul elmondta, hogy február elején az önkormányzat pert kezdeményezett volna, melyet a Fővárosi Bíróság betegség miatt elnapolt. A tárgyalás áprilisában várható, mely után 7

8 részletes tájékoztatást kapnak a képviselők. A kérdésben megfogalmazott korábbi képviselői testületi határozatokat át kell tekinteni és annak ismeretében válaszát megadja. (Kazetta 1/ ) - Takács Péter képviselő kérdést tett fel az önkormányzat és a HUNGAROTEL Rt. között óta folyó vitás kérdés a koncesszió elnyerése érdekében az önkormányzati követelés tárgyában helyzetéről. A képviselő 15 napon belül írásban választ kap kérdésére. Tárgy: Pap János képviselő napirend előtti hozzászólása Kistérségi Társulás Pap János képviselő: A lapokból értesült arról, hogy Doboz Nagyközség kiválna a kistérségből. Elég nagy gondot jelent, tekintettel arra, hogy a társulás intézményt alakított, pályázott és nyert, továbbá a kistérség lát el bizonyos feladatokat. A mai közgyűlés napirendjén is szerepelnek olyan feladatok, melyeket kistérségi szinten látnak el. Jóval kedvezőbb a normatíva lehívási lehetőség, anyagi szempontból kedvező az önkormányzatnak a kistérséggel való együttműködés. Figyelembe kell venni azt, hogy amennyiben a meglévő települési csoport szétesik, úgy a pályázaton a kistérség által nyert pénzt vissza kell fizetni. Az önkormányzatnak anyagi kára keletkezne akkor, hogyha Doboz Nagyközség kiválna a társulásból. Meg kellene akadályozni az ilyenfajta jogos vagy jogtalan, döntően érzelmi alapú kistelepülési kezdeményezéseket. Javasolta, hogy a közgyűlés kérje fel a polgármestert arra, hogy az önkormányzat tegyen gesztusokat a kistelepülések felé, még abban az esetben is ha pénzügyi vonzata van. Az önkormányzat az együttműködéssel például a szociális területen millió forintot nyerhetne. Ennek, ha egy részét a kistelepülésekre szánja, mindkét fél számára kedvező, mivel a kistérség így olyan programot valósít meg, melyre egyedül képtelen lenne. Az önkormányzat önerőtől mentesül, ha kistérségi szinten szervez bizonyos ellátásokat. Doboz kiválásával kapcsolatban kérte a polgármestert tájékoztassa a közgyűlést arról, hogy lehetséges-e, hogy a kistérség megmaradjon, folytasson tárgyalásokat a dobozi képviselőtestülettel, a polgármesterrel. Meg kell vizsgálni a kilépés hátrányait és előnyeit, továbbá az előny egy részéről közös ügyek érdekében lemondani. Ha a testület ezt a nagyvonalúságot, céltudatosságot követi, akkor az önkormányzatnak is és a kistérségbe tartozó kisebb települések lakóinak is kedvezőbb lesz a helyzete. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselőnek 15 napon belül részletes választ ad. A kiválás Doboz Önkormányzat testületének döntése. Erről hivatalosan a kistérséget még nem értesítette, a jövő héten lesz kistérségi tanácsülés. Nem önkormányzati döntési jogkör az, hogy a kistérségi határokat megváltoztassák, hanem kormányhatározat melléklete. A kistérségi tanácsülésen várható előrelépés. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Takács Péter képviselő által említett Hungarotel Rt. ügyében évben született egy újabb határozat, mely kijelölte azt az ügyvédi irodát, amely az rt-t beperelte. A Budapesti Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma előtt árpilis 4-én lesz a per negyedik tárgyalási napja, melyen a képviselők részt vehetnek. (Kazetta 1/ ) 8

9 Herczeg Tamás képviselő: Pap János képviselőnek elmondta, hogy az a többlet normatíva, mely a feladatokra biztosítva van, az intézménynél marad. Az intézmény maga dönti el, hogy a kistérség egyes településeken hogyan fejleszt. Úgy gondolja, hogy az ügynek ez az oldala megoldott. (Kazetta 1/ ) - A képviselő javasolta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni együttműködése érdekében az önkormányzat folytasson tárgyalásokat Doboz, illetve a többi település vezetésével annak érdekében, hogy a jelenlegi formájában fennmaradjon a társulás. Tárgy: A 175/2006. (III.23.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosítása Vantara Gyula polgármester: A közbeszerzési szabályzatot korábban a képviselők kézhez kapták. A szabályzatot megtárgyalta a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi, a Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági, valamint az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság, és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Előterjesztői módosításként a következőt ismertette: 175/2006. (III.23.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosításához előterjesztési kiegészítés 2. fejezet értelmező rendelkezések 4.oldal 2.) b) Döntéshozó: a saját hatáskörében fenntartott, vagy magához vont ügyekben, illetőleg a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásban (kiemelt fejlesztések) a Képviselő testület, a ÖKDB előzetes állásfoglalásával; kivéve azokat a kiemelt fejlesztéseket, amelyek hirdetmény közzétételével, vagy hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárások ide nem értve a lebonyolító, a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, irányuló eljárásokat ezekben az ügyekben a döntéshozó továbbra is az ÖKDB. (a dőlt betűvel jelölt rész a korábbi szabályozásban is ugyanebben a felsorolásban, de külön pontként szerepelt, ugyanakkor logikusabb ebben a pontban feltüntetni; természetesen tartalmi módosítás nem történt) 5. oldal cc) Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE): az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a hivatal helyett) Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységében működő EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység. 25. oldal 49.pont A közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás, valamint a nemzeti rezsimben lefolytatandó versenypárbeszéd esetén a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó meghívásáról (nem a jelenlétéről) a döntéshozó ülésén a Közbeszerző köteles gondoskodni. 41. oldalon táblázat az EKKE képviselője szó mögé zárójelbe beírásra kerül a megfigyelőként szó: 9

10 EKKE képviselője (megfigyelőként) (megjegyzés: dőlt betűvel lettek jelölve a kiegészítések, zárójelben pedig a korábbi szabályozás lett feltüntetve) (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: Az előterjesztés 3. oldalának egy része arról szól, hogy a lebonyolító és a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása hogyan történik. Úgy gondolja, hogy az esetek jelentős többségében ez nem éri el azt a határt, melyet amúgy is a polgármester hatáskörébe utal a szabályzat, mint ahogy az eddigiekben is volt. Azt a kitételt, hogy értékhatártól függetlenül kivenné a szövegezésből, tekintettel arra, hogy csak a nagyon extra projektek esetében valósul meg. Ebben az esetben indokolt az a széleskörű konszenzus keresése amit az ÖKDB szervezet biztosíthat. Kérte, hogy az értékhatártól függetlenül rész törlésre kerüljön, így egységes marad a rendszer, a polgármester gyakorolja a hatásköröket úgy ahogy a felső pont szabályozza és a műszaki ellenőrzés, lebonyolító és tanácsadó kiválasztása ebbe a körbe beletartozik. A képviselő csoportoknak nagyobb projektek esetében megkönnyíti a tájékozódást a bíráló bizottságban való jelenlét. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselő az előterjesztés szövegéről beszélt, és nem a szabályzatról. Kérte, hogy a szabályzatban jelölje meg módosításait. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Az előterjesztés harmadik oldala tartalmazza azt, hogy a kizárólagos szerzői jog keletkeztetésére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a polgármester dönt az ÖKDB előzetes egyetértése alapján. Mi indokolja azt, hogy a közgyűlés egyedüliként nem értékhatárban, hanem jogcímben meghatározva emelje ki a közbeszerzési eljárások közül? Milyen érveket tud felsorolni annak érdekében, hogy a kizárólagos szerzői jogok keletkeztetésére külön szabályt hozzon létre? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a közbeszerzési szabályzatról szóló előterjesztés szövegén kívül a szabályzatban szereplő pontok módosításait is jelöljék meg. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: A szabályzat 4. oldal 2. fejezet 2. pont b. Döntéshozó 4. bekezdés a gondolatjelben lévő értékhatártól függetlenül rész törlését javasolja. Az esetek jelentős részében a gyakorlaton nem változtat, nagy volumenű projektek esetében eredményezi azt, hogy a többi döntéssel összhangban a bizottsághoz kerül a hatáskör. Négyévente néhány fordul elő. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Kérdést tett fel a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülésén azzal kapcsolatban, hogy a közbeszerzési szabályzat kapcsán egy új önkormányzati bizottságot javasol létrehozni az előterjesztő. Ez a bizottság a bizottságok számát növeli és ugyanazok-e a jogi és működési feltételei, mint a közgyűlés bármely más bizottságának? Az SZMSZ módosításában közgyűlési bizottságként van felsorolva, ebből feltételezi azt, hogy igen. Eddig az volt a szokás, hogy egy bizottságban egy képviselő foglalt helyet. Ezek szerint növekszik a közgyűlési bizottságok száma. Korábban jelezte, hogyha már módosul az SZMSZ, és növekszik a bizottságok száma, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot, mely kétszer ülésezik szét lehetne bontani. Ugyan ezek a problémák merülnek fel a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságnál is, tekintettel arra, hogy nagyon sok 10

11 a feladat. Az SZMSZ módosításánál figyelembe kellene venni. Szeretne a kérdésére választ kapni. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselő, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: A bizottság operatívan dolgozik. Kérte a bizottsági tagokat, hogy amennyiben probléma merülne fel, osszák meg a közgyűléssel. Baji Lajos képviselő a saját bizottsága nevében nyilatkozzon. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte dr. Bakondy György ügyvédet, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos közbeszerzési tanácsadóját, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon. (Kazetta 1/ ) Dr. Bakondy György ügyvéd: Három kérdés merült fel, mely szakmailag megközelíthető. A lebonyolító és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó nagyon sok önkormányzatnál követett rendszert képez le, általában a polgármester a döntéshozó, de a közgyűlés dönt. További szakmai indoka inkább csak az operativitás, a kézben tarthatóság a szerződési felelősség. A szerzői joggal kapcsolatban Hrabovszki György képviselőnek elmondta, hogy speciális terület, nagyon nehéz lemérni a szerzői jogi összefüggések okán a kérdést. Míg minden más beszerzés pl. építési beruházás nagyon jól definiálhatók a Kbt alapján érték szerint, itt azonban azért tartották célszerűnek a külön kiemelését, mert az ezzel összefüggő különös szabályok, elsősorban a szellemi alkotások jogára gondol, szerzői jogra, iparjogvédelmi vagy egyéb kérdésekre, olyan speciális döntési mechanizmust igényelnek, amiért indokoltnak látták, hogy akár értékhatártól függetlenül is kiemelten, más jogi megközelítéseken keresztül is érvényesülhessen. Baji Lajos képviselő kérdésére elmondta, hogy a szerkesztők határozott javaslata volt, hogy a közbeszerzési döntéshozó bizottság önálló bizottságként működjön, melynek a jogállása az önkormányzati bizottságokénak megfelel. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte dr. Szvercsák Szilviát a Közigazgatási Osztály vezetőjét tájékoztassa a közgyűlést a bizottságok szabályzatba való illeszkedéséről. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia osztályvezető, a Közigazgatási Osztály osztályvezetője: A közgyűlés a SZMSZ-t soron következő pontjában tárgyalja. Úgy gondolja, hogy a közbeszerzési döntéshozó bizottság ugyanolyan jogállással rendelkezik, mint a közgyűlés többi bizottsága. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Osztály kidolgozta a bizottságok csökkenése miatti költségmegtakarítást év tekintetében. A tanácsnokok jövedelmével együtt a bizottságok költségmegtakarítása 2006-ról 2007-re Ft évben változott a bizottságok jogállása, ezzel csökkent a bizottsági tagok száma, s ebből következett a jelentős költségmegtakarítás. Szavazásra bocsátotta Velkey Gábor képviselő módosító javaslatát, mely szerint az előterjesztés második fejezet értelmező rendelkezések második pontjának b) pontja a döntéshozó 4. bekezdésében az értékhatártól függetlenül szövegezés törlésre kerüljön. 11

12 - Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 13 nem szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselő: A határozati javaslat elfogadása előtt szeretett volna szót kérni. Szeretné ha a közgyűlés határozatba foglalná, hogy a városi honlapon ahol külön szerepelnek az önkormányzat aktuális közbeszerzései, elérhető legyen a közbeszerzési terv mellett a városi közbeszerzési szabályzat is. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nincs akadálya a képviselő kérésének. A határozati javaslat 2./ és 3./ pontjában szereplő bizottság tagjaira a következő javaslatot tette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Vrbovszki Viktor Hricsovinyi Tamás Fodor Jánosné Mezei Zsolt Velkey Gábor személyében jelöli ki. Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Dr. Fábián Ágnes Dr. Kerekes Attila Kiss Tibor Pap János Hrabovszki György személyében jelöli ki. Szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Tímár Ellea Szente Béla Kutyej Pál Miklós Attila Bálint Jánosné Halász Zsanett személyében jelöli ki. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökét: Herczeg Tamás tagjait: Dr. Ferenczi Attila Hirka Tamás Fodor Lajos Szilvásy Ferenc Baji Lajos Pap János személyében jelöli ki. A határozati javaslat pontjait együtt bocsátja szavazásra. Van-e ellene kifogás? Nincs. 12

13 Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési szabályzat módosítását. - Megállapította, hogy a közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodással a szabályzatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 28 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 28 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 27 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a személyi javaslatokkal és a közbeszerzési szabályzattal együtt. A közgyűlés 21 igen,1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 57/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, és a 175/2006. (III.23.) közgyűlési határozatot március 1. napjával hatályon kívül helyezi. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1.) Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Vrbovszki Viktor, Hricsovinyi Tamás, Fodor Jánosné, Mezei Zsolt, Velkey Gábor 13

14 személyében jelöli ki. 2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Dr. Fábián Ágnes, Dr. Kerekes Attila, Kiss Tibor, Pap János, Hrabovszki György személyében jelöli ki. 3.) Szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Tímár Ella, Szente Béla, Kutyej Pál, Miklós Attila, Bálint Jánosné személyében jelöli ki. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökét: Herczeg Tamás tagjait: Dr. Ferenczi Attila, Hirka Tamás, Fodor Lajos, Szilvásy Ferenc, Baji Lajos Pap János személyében jelöli ki. 4./ A Közbeszerzési Szabályzatot valamennyi önkormányzati intézmény részére el kell juttatni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 1. 14

15 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰ LÉSÉNEK 57/2007. (II.15.) közgy. határozata BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tartalomjegyzék I. CÍM: ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. fejezet: A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 3 2. fejezet: Értelmező rendelkezések 4 3. fejezet: Eljárási típusok 9 II. CÍM: A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSE fejezet: A közbeszerzési terv fejezet: Előzetes összesített tájékoztató fejezet: Éves statisztikai összegezés 17 III. CÍM: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE fejezet: Közös rendelkezések fejezet: Általános eljárási rend a közösségi és a nemzeti rezsimbe tartozó, valamint a hirdetmény közzétételével kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárás esetén fejezet: Eljárás hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett, a Kbt b) pontjában szabályozott egyszerű közbeszerzési eljárás során 31 IV. CÍM: JOGORVOSLATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 34 1 fejezet: Eljárás jogorvoslat kezdeményezése esetén 34 V. CÍM: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE fejezet: A Belső Ellenőrzés feladatai fejezet: A Közbeszerzési Referatúra feladatai 35 VI. CÍM: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 38 VII. CÍM: EGYÉB RENDELKEZÉSEK fejezet: A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége, a titoktartási kötelezettség 39 VIII. CÍM: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 40 Mellékletek 1. számú melléklet: Eljárási típusok, értékhatárok, a Bírálóbizottságok összetétele, számú melléklet: Ajánlattételi határidők összefoglalása számú melléklet: Törvényi kivételek a Kbt. hatálya alól számú melléklet A közbeszerzési műszaki leírás számú melléklet Szabályzat a Bírálóbizottság működéséről számú melléklet 58 15

16 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Felelősségi nyilatkozat Távolmaradási nyilatkozat 7. számú melléklet A közbeszerzési eljárás egyes szakaszaiban a Közbeszerzési Referatúra ellenőrzéséhez a közbeszerzésért felelős szervezeti egység által kötelezően csatolandó dokumentumok számú melléklet Egyes jegyzőkönyvek tartalmi követelményei 66 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: Önkormányzat) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete (a továbbiakban: SzMSz) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörökről szóló rendelkezései alapján figyelemmel az Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. -ára, valamint az önkormányzati beruházások rendjéről szóló közgyűlési rendeletre (a továbbiakban: Br.) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bek. szerint, a közbeszerzési eljárások rendjét az Önkormányzatnál, és Intézményeinél az alábbiak szerint szabályozzuk: I. CÍM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. fejezet A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 1.) Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi szervezeti egysége (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint az Önkormányzat által irányított, illetve felügyelt intézménye (a továbbiakban: Intézmény), a Kbt. előírásainak maradéktalan betartásával a jelen Közbeszerzési Szabályzatban (a továbbiakban: Kbsz.) foglaltak szerint köteles eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések során. Beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzés esetén a Kbsz. a Br.-el együtt alkalmazandó, a közbeszerzési eljárás előkészítésére az az irányadó. Az Intézmények a közbeszerzési eljárásaik során - adatszolgáltatási, egyeztetési, közzétételi és előterjesztési kötelezettségeik szempontjából - csak e szabályzat értelmezése és alkalmazása szempontjából, szervezeti egység jogállásúak. Szervezeti egységtől eltérő eljárási szabályokat, és hatáskört az Intézményekre a jelen szabályzat állapít meg. Tervezett beszerzéseiket az Önkormányzat éves közbeszerzési tervében szerepeltetni kell, azok jóváhagyása a Kbsz. szabályai szerint történik. Az Intézmények jogosultak jelen szabályzat alapján, a Kbsz. hatálybalépését követő 90 napon belül, önálló, saját beszerzéseikre vonatkozó Intézményi Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Ikbsz.) kiadására, amely hatálybaléptetéséhez az Önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) előzetes, írásos jóváhagyását be kell szerezniük. Ikbsz hiányában, eljárásaikat jelen szabályzat szerint kötelesek lefolytatni. A Közgyűlés jogosult a hatályos Ikbsz, vagy jelen szabályzat alapján az Intézmények tervezett közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, vagy a beszerzési döntés jogát a Kbsz.-ben rögzített hatásköri szabályoknak megfelelően magához, vagy az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsághoz vonni, illetőleg a bíráló bizottságaikba szavazati joggal elnököt, közbeszerzési, pénzügyi, vagy más speciális szakterületi szakértőt, szavazati jog nélkül titkárt delegálni, közbeszerzőt, hivatalos közbeszerzési tanácsadót kijelölni, az iratokba betekinteni, azok ellenőrzését bármikor elrendelni. Közbeszerzési ügyekben hatáskört gyakorló állami 16

17 szervekkel az Intézmények csak az Önkormányzat útján tarthatnak kapcsolatot. Ajánlattételi felhívásaikban, amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri, vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, illetőleg túlnyúlnak az adott költségvetési éven, kötelesek kikötni a megkötendő szerződések utólagos Önkormányzati jóváhagyástól függő jogi hatályát. Az Ikbsz alapján lefolytatott eljárások során az Önkormányzat közbeszerzési referatúra e szabályzat szerinti jogokat gyakorolja. A jelen Kbsz. hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a gesztor feladatokat létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési rendre. Az Önkormányzat feladatellátását érintő, a Hivatal, valamint az Intézmények hatáskörébe tartozó tevékenység során a jelen szabályzat hatálybalépésének napját követően kezdeményezett közbeszerzési eljárásokat a Kbt.-ben, a kapcsolódó jogszabályokban, az SzMSz-ben, a Br.-ben, valamint az e szabályzatban meghatározottak szerint kell döntésre előkészíteni, valamint lefolytatni. 2. fejezet Értelmező rendelkezések 2.) Az Önkormányzat által előkészített és lefolytatott közbeszerzési eljárásában: a) Ajánlatkérő: A részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban ajánlatkérőként minden esetben Önkormányzatot kell feltüntetni. Ikbsz. alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő az Intézmény, azonban az eljárás során jelen szabályzat rendelkezéseit érvényesíteni kell. b) Döntéshozó: Az e szabályzatban foglaltak szerint a közbeszerzési ügyekben, a Közgyűlés által megválasztott, állandó Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság (a továbbiakban: ÖKDB), az alábbi kivételekkel: a nemzeti értékhatár felét elérő és az egyszerű közbeszerzés értékhatára közötti beszerzések esetén, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő helyi beszerzések esetén a döntéshozó továbbra is a polgármester; a saját hatáskörében fenntartott, vagy magához vont ügyekben, illetőleg a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásban (kiemelt fejlesztések) a Képviselő testület, a ÖKDB előzetes állásfoglalásával; kivéve azokat a kiemelt fejlesztéseket, amelyek hirdetmény közzétételével, vagy hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárások ide nem értve a lebonyolító, a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, irányuló eljárásokat ezekben az ügyekben a döntéshozó továbbra is az ÖKDB. amennyiben a közbeszerzés tárgya lebonyolító, vagy független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása úgy értékhatártól függetlenül a polgármester; 17

18 Amennyiben a szerződés kizárólagos szerzői jog keletkeztetésére irányul, úgy egyszerű eljárás tekintetében, a polgármester, de az ÖKDB előzetes egyetértése szükséges a szerződés megkötéséhez. Gesztor önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekkel összefüggő ügyekben az azt létrehozó szerződés szerinti döntéshozó szervezet, az ÖKDB, vagy hatásköri szabályok szerint a Közgyűlés előzetes állásfoglalása alapján. IKbsz. alapján lefolytatott közbeszerzések esetén az Intézmény vezetője, a Kbsz.-ben foglalt korlátozásokkal. Közösségi értékhatárt el nem érő eljárások során a megindítás dokumentumainak jóváhagyását az eljáró KBB. végzi. C) Közreműködő: Kbt-ben meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére bevont közbeszerzési, pénzügyi, műszaki, egyéb speciális szakértelemmel rendelkező hivatali dolgozó, vagy külső személy vagy szervezet, így elsősorban a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő (vagy szakember), közbeszerzési lebonyolító, továbbá: az Európai Unió Kohéziós és Strukturális Alapja társfinanszírozásával megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén az alábbiak szerint: ca) Kohéziós Alap Irányító Hatósága (a továbbiakban: KAIH): az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős kormányzati vezető felelősségi körében működtetett, a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezeti egység, amely a Kohéziós Alapból támogatott közbeszerzési eljárásai bíráló bizottságába egy szavazati joggal rendelkező személyt jelöl a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások esetében. cb) Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ): a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium keretén belül létesített Fejlesztési Igazgatóság. A KSZ a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások esetében jóváhagyja a Kohéziós Alapból támogatott projektek közbeszerzési eljárásai bíráló (értékelő) bizottság összetételét, kijelöli a bíráló bizottság szavazati joggal nem rendelkező elnökét és titkárát. A KSZ a bíráló bizottságba ezen kívül egy szavazati joggal rendelkező személyt jelöl. cc) Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE): az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységében működő EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység. Az EKKE által a közbeszerzési eljárás bármely szakaszában megfigyelőként delegált, független közbeszerzési szakértő feladata a közbeszerzési eljárások szabályosságának felügyelete. A független közbeszerzési szakértő jelentést készít közösségi értékhatár alatti közbeszerzési eljárások esetében a Kedvezményezett, közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében a KSZ vezetője és a bíráló bizottság elnöke részére. d) Közbeszerző: 1. Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS), kivéve a 2. alpontot. A jegyző jogosult kezdeményezni a 2. alpont esetén is, hogy a KCS járjon el, mint közbeszerző. 18

19 2. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, és központosított közbeszerzéshez engedélyezett csatlakozás esetén a beszerzés bonyolításának végrehajtásában a Hivatal illetékes szervezeti egysége, vagy Intézmény. 3. IKbsz. alapján folytatott közbeszerzési eljárásban, a Kbsz szerinti korlátozásokkal, az Intézmény - döntéshozó által kijelölt - szervezeti egysége. e) Kezdeményező osztály (Intézmény): A Hivatalnak az a szervezeti egysége, vagy az Önkormányzat Intézménye, amelyik a KCS által lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetén az eljárás lefolytatását kezdeményezi a döntéshozónál. f) Előterjesztő: - az illetékes Bíráló Bizottság elnöke; - a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél, illetőleg a központosított közbeszerzésekhez való csatlakozás esetén a Hivatal illetékes belső szervezeti egységének vezetője, vagy az Intézmény vezetője; - IKbsz. alapján folytatott közbeszerzés esetén az Intézmény vezetője, vagy az általa létrehozott bíráló bizottság elnöke. g) Állandó Közbeszerzési Bíráló Bizottságok (továbbiakban: KBB): A Közgyűlés által minősített szótöbbséggel, saját tagjai közül választott 5-5 állandó tagból álló, három állandó testület, amely a közbeszerzés tárgya alapján a szükséges közbeszerzési és pénzügyi, vagy más speciális szakértelem biztosítása érdekében 3-3 fő hivatali szakértővel, illetőleg egyes eljárásoknál a Kbsz. melléklete szerinti további résztvevőkkel egészül ki eljárása során, akiket a KCS javaslatára, a Hivatal dolgozói közül a polgármester jelöl ki. A KBB akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, illetőleg legalább 3 képviselő tagja jelen van. A KBB titkári feladatait a KCS képviselője látja el. Kiemelt fejlesztések esetén a melléklet szerinti számú, a Közgyűlés által minősített szótöbbséggel, saját tagjai közül, az adott eljárás bírálatára esetileg választott taggal egészül ki. A választott képviselő tagok többségi jelenléte ebben az esetben is a határozatképesség feltétele. A bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a tagok nem helyettesíthetőek. Elnökét, és alelnökét maga választja, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, képviselő tagjai közül. A 3 állandó bíráló bizottság az alábbi: - Építési beruházás tárgyú eljárásokban eljáró bíráló bizottság; - Árubeszerzés tárgyú eljárásokban eljáró bíráló bizottság; - Szolgáltatás tárgyú eljárásokban eljáró bíráló bizottság. h) Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság: A Közgyűlés által minősített szótöbbséggel, saját tagjai közül választott 7 tagú állandó önkormányzati bizottság, amely kizárólag önkormányzati képviselőkből álló testület. Határozatképességéhez legalább 4 tag jelenléte szükséges. Döntéseit minősített szótöbbséggel hozza, minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az ÖKDB titkársági feladatait a KCS látja el, ügyrendjét maga állapítja meg. i) A Közbeszerzési Csoport: Az Önkormányzat által létrehozott belső szervezeti egység, amely részben önállóan bonyolít le közbeszerzési eljárásokat, részben pedig ellenőrzi azokat (referatúra) abban az esetben, ha független hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem jár el az ügyben. A KCS bonyolítási és az Intézmények vonatkozásában referatúra feladatokat is ellát. j) Közbeszerzési Referatúra (referens): a KCS. részlege (munkatársa), aki a részére eljuttatott dokumentumok alapján, a közbeszerzési eljárás jelen szabályzatban meghatározott 19

20 szakaszaiban ellátja az Önkormányzati, és Intézményi közbeszerzések megfelelőségi igazolása kiadásával összefüggő feladatokat, amennyiben az Önkormányzat közbeszerzési eljárásában nem működik közre független hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A közösségi értékhatárokat elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban, valamint a nemzeti rezsimben lefolytatott versenypárbeszéd esetén a Közbeszerzési Referatúra (a továbbiakban: KR.) végzi el a Kbsz. 82.) pontjában meghatározott feladatokat is. k) Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió (az 1. sz. melléklet szerint). A nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó becsült értékű ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történő megszerzése esetén a Kbt. VI. fejezete szerinti árubeszerzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. l) Egybeszámítás: a közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység (Intézmény) felelősségi körébe tartozik a Kbt.-ben megfogalmazott egybeszámítás követelményének figyelembevétele. A szervezeti egység, vagy Intézmény erről szóló nyilatkozatát csatolni köteles a Kbsz. 7. számú mellékletében meghatározottaknak megfelelően. Az egybeszámítás tekintetében a Hivatal szervezeti egységei együtt egy közbeszerző egységnek számítanak. Az egybeszámítás alapja a közbeszerzés tárgya. Az azonos tárgyú közbeszerzési eljárások becsült értékét egybe kell számítani, kivéve, ha a Kbt ban fennálló egybeszámítási kötelezettségtől való eltekintés szakmai indokok alapján jogszerű. A szakmai indokok jogszerűségéért a Hivatal arra hivatkozó szakmailag illetékes szervezeti egysége, illetve az Intézmény a felelős. m) Határidők számítása: a határidőket a közbeszerzési eljárásoknak az Önkormányzaton belüli végrehajtásakor is a Kbt ának alábbi rendelkezéseit kell figyelembe venni: - A napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. - A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.; - Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le; - A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását követő napon kezdődik. n) Kiemelt fejlesztés: főszabályként a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások, amely ügyekben a döntési joggal a közgyűlés rendelkezik. o) Központosított közbeszerzés: a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásra az arról szóló jogszabály által lehetővé tett beszerzések tekintetében a Hivatal illetékes szervezeti 20

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Bihartorda Község Önkormányzatának

Bihartorda Község Önkormányzatának Bihartorda Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 6 -a alapján 2009. 1 Jóváhagyta Bihartorda Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 71/2009.

Részletesebben

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Hrabovszki György képviselő Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző

1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző 1./ Közbeszerzési terv Előterjesztés: Repiczki Zsuzsanna jegyző A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 5. rendelkezik a törvény személyi és tárgyi hatályáról: Közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőként

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től

Közbeszerzési szabályzat. Hatályos: 2014. január 1-től Közbeszerzési szabályzat Hatályos: 2014. január 1-től 1 Tartalomjegyzék 1.Szabályzat alkalmazási köre...4 2.Szabályzat viszonya a jogszabályokhoz...4 3.Szabályzat személyi hatálya...5 4.Szabályzat tárgyi

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék

Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 24. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012. február TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Beleg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a../2011. (XI. 30.) önkormányzati határozatával 2 PREAMBULUM Beleg Község Önkormányzata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat. " Közbeszerzési szabályzat."

H A T Á R O Z A T. 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat.  Közbeszerzési szabályzat. Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. H A T Á R O Z A T 77/2013. (IX. 19.) Képviselő-testületi határozat " Közbeszerzési szabályzat." Csárdaszállás Községi Önkormányzatának

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÖZBESZERZÉSI ÉS BESZERZÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2012 Hatályos: 2015. június 27. napjától A Közbeszerzési szabályzat mellékletei: 1. számú melléklet: Megbízólevél mintája

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása"

H A T Á R O Z A T. 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. H A T Á R O Z A T 94/2013. (IX. 25.) Képviselő-testületi határozat "Közbeszerzési Szabályzat megalkotása" Hunya Község Önkormányzat 94/2013. (IX.25.)

Részletesebben

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület Közbeszerzési Szabályzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezető...4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...5

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző

Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 5-97/2013. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készült a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján Készítette: Csabaszabadi Község Önkormányzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Fővárosi Biztonsági Iroda Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A SZENT ISTVÁN EGYETEM BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Az Egyetemi Szenátus 257/2012/2013 SZT. határozatával elfogadta 2013. június TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 A Beszerzési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete. Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete Bucsa Község Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatáról Bucsa Község Önkormányzata a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1.

A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA. 2012. február 1. A NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DEBRECENI JAVÍTÓINTÉZETE (4032 Debrecen, Böszörményi út 173.) KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2012. február 1. KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZAT I. rész PREAMBULUM A

Részletesebben

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA KENDERES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től

Sajólászlófalva Község Önkormányzata. Közbeszerzési szabályzata. Érvényes: 2012. március 01-től a Érvényes: 2012. március 01-től Tartalomjegyzék I. fejezet A célja, hatálya... 4 II. fejezet Általános rendelkezések, alapelvek... 5 Alapelvek... 5 Dokumentálás, iratkezelés... 5 Hirdetmények feladása,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 3. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. január 14., péntek 3. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2011. (I. 14.) HM utasítás a köztisztviselõk cafeteriajuttatásáról szóló

Részletesebben