Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: február 15-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének nyilvános ülésén. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik meg. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, Köles István alpolgármester, Hanó Miklós alpolgármester, Szente Béla, Dr. Kerekes Attila, Tímár Ella, Dr. Ferenczi Attila, Vrbovszki Viktor, Fodor Lajos, Kiss Tibor, Fodor Jánosné, Herczeg Tamás tanácsnok, Hirka Tamás, Dr. Fábián Ágnes tanácsnok, Kutyej Pál, Hricsovinyi Tamás, Baji Lajos, Hrabovszki György, Benkóné Dudás Piroska, Miklós Attila, Mezei Zsolt, Szilvásy Ferenc, Pap János, Velkey Gábor, Takács Péter, Bálint Jánosné, Bokros Mátyás, Mezei Zsolt képviselő, Tóth Károly országgyűlési képviselő. Tanácskozási joggal vett részt: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző. Napirendje tárgyalásánál jelen volt: Dr. Szvercsák Szilvia a Közigazgatási Osztály vezetője, Tuskáné Papp Erzsébet, a Közművelődési, Oktatási és Sportosztály vezetője, Dr. Tóth Kálmán a Szociális Osztály vezetője, Uhrin Nándorné, a Szociális Osztály munkatársa, Uhrin Nándor, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője, Soczóné Dömény Edit, a Pénzügyi és Gazdasági Osztály csoportvezetője, Boros László, a Stratégiai és Fejlesztési Osztály megbízott vezetője, Gojdárné dr. Balázs Katalin a Vagyonkezelési Csoport vezetője, Márton László vagyonkezelő, Bornné dr. Stefkovics Valéria Közbeszerzési Csoport vezetője, Bánfi Ádám, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Dr. Kovács Zoltán az Egészségügyi Osztály vezetője, Marosvölgyi Emese, a Személyzeti Csoport vezetője Meghívottként volt jelen: Molnár László országgyűlési képviselő, dr. Bakondy György ügyvéd, közbeszerzési tanácsadó Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a közgyűlésen megjelenteket, megállapította, hogy 25 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. A meghívóban szereplő napirendeken kívül a következő változtatást javasolta: jelzéssel: Reform étkezés bevezetésének kezdeményezése a Lencsési Lakótelepi Óvodában tárgyú előterjesztést a mai napon nem tárgyalja a közgyűlés, tekintettel arra, hogy az érintett bizottságok nem javasolták. Kérte, hogy az előterjesztés kerüljön ki a napirendek közül. 1

2 Felhívta a képviselők figyelmét, hogy a Csabai Életfa Kht évi működési célú támogatási igénye tárgyú előterjesztés helyett a helyben kiosztott anyagot tárgyalja a közgyűlés. Van-e a meghívóban rögzített napirendi javaslattal kapcsolatban észrevétel? (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: A zárt ülés 3.2. napirend esetében mi indokolja a zárt ülésen való tárgyalást? Megítélése szerint nem indokolt. (Kazetta 1/ ) Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző: Nem látja törvényességi szempontból akadályát annak, hogy a közgyűlés a napirendet nyilvános ülésen tárgyalja. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: Kérte, hogy a közgyűlés a zárt ülés 3.2 napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyalja. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Javasolta, hogy a hasonló témakörű napirend elé kerüljön be a Z.3.2 jelű előterjesztés. (Kazetta 1/ ) Takács Péter képviselő: A polgármesterhez szeretne kérdést intézni napirend előtt vagy végén, ahogy az SZMSZ erre lehetőséget biztosít. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Takács Péter képviselő a nyilvános ülés elején teheti fel kérdését. (Kazetta 1/ ) Pap János képviselő: A Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülésen elmondta, hogy a könyvvizsgáló által a költségvetéshez csatolt anyag meglehetősen szűkszavú, de ennek ellenére a törvénynek megfelel. A könyvvizsgáló tájékoztatta a bizottsági tagokat arról, hogy a polgármester részére eljuttat egy 4-5 oldalas vezetői anyagot. Baji Lajos képviselővel együtt jelezték, hogy szeretnének ők is egy-egy példányt kapni a költségvetés tárgyalása előtt. Kérte, hogy a polgármester biztosítsa, hogy az anyagot a költségvetés tárgyalása előtt. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Zárt ülés utáni szünetben az érdeklődő képviselők rendelkezésére bocsátják az anyagot. Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a zárt ülés 3.2. Megbízási szerződés megkötése tárgyú előterjesztés megtárgyalása a nyilvános ülés A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet fekvőbeteg-ellátó kapacitás tárgyában hozott RET határozat jóváhagyása című napirend előtt történjen. - Megállapította, hogy a közgyűlés 24 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Takács Péter képviselő kérése nem igényel szavazást. 2

3 Szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint a 12.7 számú Reform étkezés bevezetésének kezdeményezése a Lencsési Lakótelep Óvodában című előterjesztést a közgyűlés vegye le napirendjéről. - Megállapította, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Az elhangzott módosításokkal és kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta a napirendet. - Megállapította, hogy a javaslatot a közgyűlés 27 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontokat elfogadta. Zárt ülés: 1./ Fellebbezések elbírálása, méltányossági ügyek Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Szociális Osztály, Egészségügyi Osztály 2./ Erzsébet lakópark III. 68. számú építési telkére beérkezett pályázat elbírálása Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3./ Egyéb 3.1 Gyógyszertámogatás iránti kérelem Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály Nyilvános ülés: 1./ A 175/2006. (III.23.) közgyűlési határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 2./ Tájékoztató a Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése című projekt keretein belül az UTB Envirotec Kft. mint tervező által elvégzett, aktuális folyamatban lévő és elkövetkező feladatokról Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Projekt Végrehajtó Egység (PIU) 3./ Vagyoni ügyek, pályázatok: hrsz-ú Békéscsaba, Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály hrsz-ú Békéscsaba, Árpád sor 12. sz. alatti ingatlan értékesítése 3

4 Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály /1. hrsz-ú Andrássy út 38. sz. alatti ingatlan értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.4 A 17190/2 hrsz-ú telek tulajdonba adása Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.5 Építési telek értékesítése a Franklin Báthory utca mögött Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.6 Erdő terület értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.7 Földterületek értékesítése a Szarvasi út mellett Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.8 A 6131 hrsz-ú telek értékesítése Előterjesztő: Fodor Lajos, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 3.9 A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének elfogadása Előterjesztő: Sztankó János ügyvezető igazgató 3.10 A Békés Megyei Temetkezési Vállalat átalakítása kft-vé. Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 4./ Javaslat a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletre (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport 5./ A Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakítása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester 6./ Pénzügyi, költségvetési, ügyek: 6.1 Javaslat a évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6.2 Tájékoztató a kisebbségi önkormányzatok évi működéséről Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző 4

5 Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Titkárság Szervezési Csoport 6.3 Közalapítványok évi támogatása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport 6.4 Tájékoztató a játszóterek finanszírozásáról és az esetleges egyösszegű kiváltás lehetőségéről Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Stratégiai és Fejlesztési Osztály 6.5 Könyvvizsgálói jelentés Békéscsaba Megyei Jogú Város évi költségvetési rendelet-tervezetéről Előterjesztő: könyvvizsgáló 6.6 A évi költségvetési rendelet megalkotása Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6.7 Beszámoló a évi felügyeleti ellenőrzések teljesítéséről Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály 6.8 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal a belső ellenőr által 2006-ban végzett vizsgálatokról Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Paulik Katalin belső ellenőr 7./ A lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 31/2006. (IX.14.) rendelet módosítása és egységes szerkezetbe foglalása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Szociális Osztály Jogi és Önkormányzati Csoport 8./ A lakáscélú kamatmentes kölcsöntámogatás helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport, Szociális Osztály 9./ Négy önálló terület szabályozási terve (rendeletalkotás) Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Városépítészeti Osztály 10./ Szociális és egészségügyi területet érintő ügyek: 5

6 10.1 Ellátási szerződés alapján szociális szolgáltatást nyújtó civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolója a./ Béthel Alapítvány b./ Egyensúly Szabadidő Klub Egyesület c./ Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Oltalom Idősek Otthona d./ Mentálhigiénés Egyesület e./ MI-ÉRTÜNK Egyesület f./ Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Szociális Osztály 10.2 Szociális szolgáltatások ellátásának lehetősége többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény keretében Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Szociális Osztály 3.2 Megbízási szerződés megkötése Előterjesztő: Vantara Gyula polgármester Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport 10.3 A Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet fekvőbeteg-ellátó kapacitás tárgyában hozott RET határozat jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Kerekes Attila, az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke Előkészítő: Egészségügyi Osztály 11./ Városüzemeltetést érintő ügyek: 11.1 A Gyár utca - Kétegyházi út összekötése Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 11.2 Fúrási iszap elhelyezése a Kétegyházi úti hulladéklerakón Előterjesztő: Hanó Miklós alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 11.3 Széchenyi liget parkgondozása Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 11.4 A talajterhelési díjról szóló 23/2004. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Jogi és Önkormányzati Csoport évi vízterhelési díjak megállapítása Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Városüzemeltetési Osztály 6

7 Jogi és Önkormányzati Csoport 12./ Oktatási, közművelődési és sportügyek: 12.1 Javaslat a Kolozsváry és Tevan-adomány kiállítási feltételeinek megteremtésére Előterjesztő: Köles István alpolgármester Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 12.2 Tájékoztató az oktatásra, közművelődésre, ifjúsági feladatokra és sportra fordítható pénzeszközök évi felhasználásáról Előterjesztő: Kiss Tibor, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 12.3 Békéscsaba közoktatási intézményeiben 2007-ben lejáró magasabb vezetői megbízások Előterjesztő: Szedlacsekné dr. Pelle Beatrix aljegyző Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportosztály 13./ BEJELENTÉSEK Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a zárt ülés napirendjére azok a témák kerültek, amelyeket az önkormányzati törvény és az adatvédelmi törvény szabályai szerint kötelező, illetve érdeksérelem miatt indokolt zárt ülésen tárgyalni. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy zárt ülés következik, melyen az Ötv. 12. /5/ bekezdése szerint a képviselőkön és a jegyzőn kívül az előterjesztők és a szakértők tartózkodhatnak. (Kazetta 1/ ) (A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) Vantara Gyula polgármester: A közgyűlés 9 óra perckor nyilvános ülésen folytatja tovább munkáját. Takács Péter képviselő napirend előtti felszólalásra kért lehetőséget. (Kazetta 1/ ) Tárgy: HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye Takács Péter képviselő: A közgyűlés 2001-ben tárgyalta a Hungarotel Rt. ügyét, mely szerint érvényesíteni kellene a rt-vel szemben az önkormányzat követelését. A követelés abból fakadt, hogy a magánosítási szerződésben a Hungarotel Rt. úgy szerzett plusz pontokat, hogy a helyi iparűzési adó tízszeresének megfizetését ígérte. Ez is szerepet játszott abban, hogy elnyerhette a koncessziót. A közgyűlésnek újból tárgyalni kellene az üggyel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a költségvetés bevételi oldalán milliárdos összegként szerepel. Nem kéri, hogy a polgármester most adjon választ, de mindenképpen hasznos lenne, ha a közgyűlés az SZMSZ szerint 15 napon belül választ kapna arra, hogy a 2001-ben elfogadott döntésekből mi valósult meg és milyen stádiumban van az ügy. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A részletes választ 15 napon belül megadja. Tájékoztatásul elmondta, hogy február elején az önkormányzat pert kezdeményezett volna, melyet a Fővárosi Bíróság betegség miatt elnapolt. A tárgyalás áprilisában várható, mely után 7

8 részletes tájékoztatást kapnak a képviselők. A kérdésben megfogalmazott korábbi képviselői testületi határozatokat át kell tekinteni és annak ismeretében válaszát megadja. (Kazetta 1/ ) - Takács Péter képviselő kérdést tett fel az önkormányzat és a HUNGAROTEL Rt. között óta folyó vitás kérdés a koncesszió elnyerése érdekében az önkormányzati követelés tárgyában helyzetéről. A képviselő 15 napon belül írásban választ kap kérdésére. Tárgy: Pap János képviselő napirend előtti hozzászólása Kistérségi Társulás Pap János képviselő: A lapokból értesült arról, hogy Doboz Nagyközség kiválna a kistérségből. Elég nagy gondot jelent, tekintettel arra, hogy a társulás intézményt alakított, pályázott és nyert, továbbá a kistérség lát el bizonyos feladatokat. A mai közgyűlés napirendjén is szerepelnek olyan feladatok, melyeket kistérségi szinten látnak el. Jóval kedvezőbb a normatíva lehívási lehetőség, anyagi szempontból kedvező az önkormányzatnak a kistérséggel való együttműködés. Figyelembe kell venni azt, hogy amennyiben a meglévő települési csoport szétesik, úgy a pályázaton a kistérség által nyert pénzt vissza kell fizetni. Az önkormányzatnak anyagi kára keletkezne akkor, hogyha Doboz Nagyközség kiválna a társulásból. Meg kellene akadályozni az ilyenfajta jogos vagy jogtalan, döntően érzelmi alapú kistelepülési kezdeményezéseket. Javasolta, hogy a közgyűlés kérje fel a polgármestert arra, hogy az önkormányzat tegyen gesztusokat a kistelepülések felé, még abban az esetben is ha pénzügyi vonzata van. Az önkormányzat az együttműködéssel például a szociális területen millió forintot nyerhetne. Ennek, ha egy részét a kistelepülésekre szánja, mindkét fél számára kedvező, mivel a kistérség így olyan programot valósít meg, melyre egyedül képtelen lenne. Az önkormányzat önerőtől mentesül, ha kistérségi szinten szervez bizonyos ellátásokat. Doboz kiválásával kapcsolatban kérte a polgármestert tájékoztassa a közgyűlést arról, hogy lehetséges-e, hogy a kistérség megmaradjon, folytasson tárgyalásokat a dobozi képviselőtestülettel, a polgármesterrel. Meg kell vizsgálni a kilépés hátrányait és előnyeit, továbbá az előny egy részéről közös ügyek érdekében lemondani. Ha a testület ezt a nagyvonalúságot, céltudatosságot követi, akkor az önkormányzatnak is és a kistérségbe tartozó kisebb települések lakóinak is kedvezőbb lesz a helyzete. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselőnek 15 napon belül részletes választ ad. A kiválás Doboz Önkormányzat testületének döntése. Erről hivatalosan a kistérséget még nem értesítette, a jövő héten lesz kistérségi tanácsülés. Nem önkormányzati döntési jogkör az, hogy a kistérségi határokat megváltoztassák, hanem kormányhatározat melléklete. A kistérségi tanácsülésen várható előrelépés. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy Takács Péter képviselő által említett Hungarotel Rt. ügyében évben született egy újabb határozat, mely kijelölte azt az ügyvédi irodát, amely az rt-t beperelte. A Budapesti Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma előtt árpilis 4-én lesz a per negyedik tárgyalási napja, melyen a képviselők részt vehetnek. (Kazetta 1/ ) 8

9 Herczeg Tamás képviselő: Pap János képviselőnek elmondta, hogy az a többlet normatíva, mely a feladatokra biztosítva van, az intézménynél marad. Az intézmény maga dönti el, hogy a kistérség egyes településeken hogyan fejleszt. Úgy gondolja, hogy az ügynek ez az oldala megoldott. (Kazetta 1/ ) - A képviselő javasolta, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni együttműködése érdekében az önkormányzat folytasson tárgyalásokat Doboz, illetve a többi település vezetésével annak érdekében, hogy a jelenlegi formájában fennmaradjon a társulás. Tárgy: A 175/2006. (III.23.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosítása Vantara Gyula polgármester: A közbeszerzési szabályzatot korábban a képviselők kézhez kapták. A szabályzatot megtárgyalta a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi, a Városgazdálkodási, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági, valamint az Ügyrendi, Ellenőrzési és Érdekegyeztető Bizottság, és javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. Előterjesztői módosításként a következőt ismertette: 175/2006. (III.23.) határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat módosításához előterjesztési kiegészítés 2. fejezet értelmező rendelkezések 4.oldal 2.) b) Döntéshozó: a saját hatáskörében fenntartott, vagy magához vont ügyekben, illetőleg a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásban (kiemelt fejlesztések) a Képviselő testület, a ÖKDB előzetes állásfoglalásával; kivéve azokat a kiemelt fejlesztéseket, amelyek hirdetmény közzétételével, vagy hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárások ide nem értve a lebonyolító, a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, irányuló eljárásokat ezekben az ügyekben a döntéshozó továbbra is az ÖKDB. (a dőlt betűvel jelölt rész a korábbi szabályozásban is ugyanebben a felsorolásban, de külön pontként szerepelt, ugyanakkor logikusabb ebben a pontban feltüntetni; természetesen tartalmi módosítás nem történt) 5. oldal cc) Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE): az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a hivatal helyett) Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységében működő EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység. 25. oldal 49.pont A közösségi értékhatárt elérő, vagy meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárás, valamint a nemzeti rezsimben lefolytatandó versenypárbeszéd esetén a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó meghívásáról (nem a jelenlétéről) a döntéshozó ülésén a Közbeszerző köteles gondoskodni. 41. oldalon táblázat az EKKE képviselője szó mögé zárójelbe beírásra kerül a megfigyelőként szó: 9

10 EKKE képviselője (megfigyelőként) (megjegyzés: dőlt betűvel lettek jelölve a kiegészítések, zárójelben pedig a korábbi szabályozás lett feltüntetve) (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: Az előterjesztés 3. oldalának egy része arról szól, hogy a lebonyolító és a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása hogyan történik. Úgy gondolja, hogy az esetek jelentős többségében ez nem éri el azt a határt, melyet amúgy is a polgármester hatáskörébe utal a szabályzat, mint ahogy az eddigiekben is volt. Azt a kitételt, hogy értékhatártól függetlenül kivenné a szövegezésből, tekintettel arra, hogy csak a nagyon extra projektek esetében valósul meg. Ebben az esetben indokolt az a széleskörű konszenzus keresése amit az ÖKDB szervezet biztosíthat. Kérte, hogy az értékhatártól függetlenül rész törlésre kerüljön, így egységes marad a rendszer, a polgármester gyakorolja a hatásköröket úgy ahogy a felső pont szabályozza és a műszaki ellenőrzés, lebonyolító és tanácsadó kiválasztása ebbe a körbe beletartozik. A képviselő csoportoknak nagyobb projektek esetében megkönnyíti a tájékozódást a bíráló bizottságban való jelenlét. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselő az előterjesztés szövegéről beszélt, és nem a szabályzatról. Kérte, hogy a szabályzatban jelölje meg módosításait. (Kazetta 1/ ) Hrabovszki György képviselő: Az előterjesztés harmadik oldala tartalmazza azt, hogy a kizárólagos szerzői jog keletkeztetésére irányuló közbeszerzési eljárások esetében a polgármester dönt az ÖKDB előzetes egyetértése alapján. Mi indokolja azt, hogy a közgyűlés egyedüliként nem értékhatárban, hanem jogcímben meghatározva emelje ki a közbeszerzési eljárások közül? Milyen érveket tud felsorolni annak érdekében, hogy a kizárólagos szerzői jogok keletkeztetésére külön szabályt hozzon létre? (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a közbeszerzési szabályzatról szóló előterjesztés szövegén kívül a szabályzatban szereplő pontok módosításait is jelöljék meg. (Kazetta 1/ ) Velkey Gábor képviselő: A szabályzat 4. oldal 2. fejezet 2. pont b. Döntéshozó 4. bekezdés a gondolatjelben lévő értékhatártól függetlenül rész törlését javasolja. Az esetek jelentős részében a gyakorlaton nem változtat, nagy volumenű projektek esetében eredményezi azt, hogy a többi döntéssel összhangban a bizottsághoz kerül a hatáskör. Négyévente néhány fordul elő. (Kazetta 1/ ) Baji Lajos képviselő: Kérdést tett fel a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottság ülésén azzal kapcsolatban, hogy a közbeszerzési szabályzat kapcsán egy új önkormányzati bizottságot javasol létrehozni az előterjesztő. Ez a bizottság a bizottságok számát növeli és ugyanazok-e a jogi és működési feltételei, mint a közgyűlés bármely más bizottságának? Az SZMSZ módosításában közgyűlési bizottságként van felsorolva, ebből feltételezi azt, hogy igen. Eddig az volt a szokás, hogy egy bizottságban egy képviselő foglalt helyet. Ezek szerint növekszik a közgyűlési bizottságok száma. Korábban jelezte, hogyha már módosul az SZMSZ, és növekszik a bizottságok száma, a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot, mely kétszer ülésezik szét lehetne bontani. Ugyan ezek a problémák merülnek fel a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottságnál is, tekintettel arra, hogy nagyon sok 10

11 a feladat. Az SZMSZ módosításánál figyelembe kellene venni. Szeretne a kérdésére választ kapni. (Kazetta 1/ ) Kiss Tibor képviselő, a Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság elnöke: A bizottság operatívan dolgozik. Kérte a bizottsági tagokat, hogy amennyiben probléma merülne fel, osszák meg a közgyűléssel. Baji Lajos képviselő a saját bizottsága nevében nyilatkozzon. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte dr. Bakondy György ügyvédet, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos közbeszerzési tanácsadóját, hogy a feltett kérdésekre válaszoljon. (Kazetta 1/ ) Dr. Bakondy György ügyvéd: Három kérdés merült fel, mely szakmailag megközelíthető. A lebonyolító és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó nagyon sok önkormányzatnál követett rendszert képez le, általában a polgármester a döntéshozó, de a közgyűlés dönt. További szakmai indoka inkább csak az operativitás, a kézben tarthatóság a szerződési felelősség. A szerzői joggal kapcsolatban Hrabovszki György képviselőnek elmondta, hogy speciális terület, nagyon nehéz lemérni a szerzői jogi összefüggések okán a kérdést. Míg minden más beszerzés pl. építési beruházás nagyon jól definiálhatók a Kbt alapján érték szerint, itt azonban azért tartották célszerűnek a külön kiemelését, mert az ezzel összefüggő különös szabályok, elsősorban a szellemi alkotások jogára gondol, szerzői jogra, iparjogvédelmi vagy egyéb kérdésekre, olyan speciális döntési mechanizmust igényelnek, amiért indokoltnak látták, hogy akár értékhatártól függetlenül is kiemelten, más jogi megközelítéseken keresztül is érvényesülhessen. Baji Lajos képviselő kérdésére elmondta, hogy a szerkesztők határozott javaslata volt, hogy a közbeszerzési döntéshozó bizottság önálló bizottságként működjön, melynek a jogállása az önkormányzati bizottságokénak megfelel. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte dr. Szvercsák Szilviát a Közigazgatási Osztály vezetőjét tájékoztassa a közgyűlést a bizottságok szabályzatba való illeszkedéséről. (Kazetta 1/ ) Dr. Szvercsák Szilvia osztályvezető, a Közigazgatási Osztály osztályvezetője: A közgyűlés a SZMSZ-t soron következő pontjában tárgyalja. Úgy gondolja, hogy a közbeszerzési döntéshozó bizottság ugyanolyan jogállással rendelkezik, mint a közgyűlés többi bizottsága. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: A Pénzügyi és Gazdasági Osztály kidolgozta a bizottságok csökkenése miatti költségmegtakarítást év tekintetében. A tanácsnokok jövedelmével együtt a bizottságok költségmegtakarítása 2006-ról 2007-re Ft évben változott a bizottságok jogállása, ezzel csökkent a bizottsági tagok száma, s ebből következett a jelentős költségmegtakarítás. Szavazásra bocsátotta Velkey Gábor képviselő módosító javaslatát, mely szerint az előterjesztés második fejezet értelmező rendelkezések második pontjának b) pontja a döntéshozó 4. bekezdésében az értékhatártól függetlenül szövegezés törlésre kerüljön. 11

12 - Megállapította, hogy a közgyűlés 12 igen, 13 nem szavazattal, 3 tartózkodással a módosító javaslatot elvetette. (Kazetta 1/ ) Mezei Zsolt képviselő: A határozati javaslat elfogadása előtt szeretett volna szót kérni. Szeretné ha a közgyűlés határozatba foglalná, hogy a városi honlapon ahol külön szerepelnek az önkormányzat aktuális közbeszerzései, elérhető legyen a közbeszerzési terv mellett a városi közbeszerzési szabályzat is. (Kazetta 1/ ) Vantara Gyula polgármester: Nincs akadálya a képviselő kérésének. A határozati javaslat 2./ és 3./ pontjában szereplő bizottság tagjaira a következő javaslatot tette: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Vrbovszki Viktor Hricsovinyi Tamás Fodor Jánosné Mezei Zsolt Velkey Gábor személyében jelöli ki. Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Dr. Fábián Ágnes Dr. Kerekes Attila Kiss Tibor Pap János Hrabovszki György személyében jelöli ki. Szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Tímár Ellea Szente Béla Kutyej Pál Miklós Attila Bálint Jánosné Halász Zsanett személyében jelöli ki. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökét: Herczeg Tamás tagjait: Dr. Ferenczi Attila Hirka Tamás Fodor Lajos Szilvásy Ferenc Baji Lajos Pap János személyében jelöli ki. A határozati javaslat pontjait együtt bocsátja szavazásra. Van-e ellene kifogás? Nincs. 12

13 Szavazásra bocsátotta a közbeszerzési szabályzat módosítását. - Megállapította, hogy a közgyűlés 20 igen, 1 nem szavazattal, 7 tartózkodással a szabályzatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 26 igen szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta az árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 28 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 28 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökére és tagjaira tett javaslatot. - Megállapította, hogy a közgyűlés 27 igen egyhangú szavazattal a javaslatot elfogadta. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a személyi javaslatokkal és a közbeszerzési szabályzattal együtt. A közgyűlés 21 igen,1 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 57/2007. (II.15.) közgy. H A T Á R O Z A T 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, és a 175/2006. (III.23.) közgyűlési határozatot március 1. napjával hatályon kívül helyezi. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1.) Építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Vrbovszki Viktor, Hricsovinyi Tamás, Fodor Jánosné, Mezei Zsolt, Velkey Gábor 13

14 személyében jelöli ki. 2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Dr. Fábián Ágnes, Dr. Kerekes Attila, Kiss Tibor, Pap János, Hrabovszki György személyében jelöli ki. 3.) Szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló Bizottság képviselő tagjait: Tímár Ella, Szente Béla, Kutyej Pál, Miklós Attila, Bálint Jánosné személyében jelöli ki. 3./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnökét: Herczeg Tamás tagjait: Dr. Ferenczi Attila, Hirka Tamás, Fodor Lajos, Szilvásy Ferenc, Baji Lajos Pap János személyében jelöli ki. 4./ A Közbeszerzési Szabályzatot valamennyi önkormányzati intézmény részére el kell juttatni. Felelős: Vantara Gyula polgármester Határidő: március 1. 14

15 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰ LÉSÉNEK 57/2007. (II.15.) közgy. határozata BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tartalomjegyzék I. CÍM: ÁLTALÁNOS RÉSZ 3 1. fejezet: A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 3 2. fejezet: Értelmező rendelkezések 4 3. fejezet: Eljárási típusok 9 II. CÍM: A KÖZBESZERZÉSEK TERVEZÉSE fejezet: A közbeszerzési terv fejezet: Előzetes összesített tájékoztató fejezet: Éves statisztikai összegezés 17 III. CÍM: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MENETE fejezet: Közös rendelkezések fejezet: Általános eljárási rend a közösségi és a nemzeti rezsimbe tartozó, valamint a hirdetmény közzétételével kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárás esetén fejezet: Eljárás hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett, a Kbt b) pontjában szabályozott egyszerű közbeszerzési eljárás során 31 IV. CÍM: JOGORVOSLATI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK 34 1 fejezet: Eljárás jogorvoslat kezdeményezése esetén 34 V. CÍM: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELLENŐRZÉSI RENDJE fejezet: A Belső Ellenőrzés feladatai fejezet: A Közbeszerzési Referatúra feladatai 35 VI. CÍM: A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK DOKUMENTÁLÁSI RENDJE 38 VII. CÍM: EGYÉB RENDELKEZÉSEK fejezet: A közbeszerzési eljárásban résztvevők felelőssége, a titoktartási kötelezettség 39 VIII. CÍM: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 40 Mellékletek 1. számú melléklet: Eljárási típusok, értékhatárok, a Bírálóbizottságok összetétele, számú melléklet: Ajánlattételi határidők összefoglalása számú melléklet: Törvényi kivételek a Kbt. hatálya alól számú melléklet A közbeszerzési műszaki leírás számú melléklet Szabályzat a Bírálóbizottság működéséről számú melléklet 58 15

16 Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat Felelősségi nyilatkozat Távolmaradási nyilatkozat 7. számú melléklet A közbeszerzési eljárás egyes szakaszaiban a Közbeszerzési Referatúra ellenőrzéséhez a közbeszerzésért felelős szervezeti egység által kötelezően csatolandó dokumentumok számú melléklet Egyes jegyzőkönyvek tartalmi követelményei 66 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének (a továbbiakban: Önkormányzat) a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete (a továbbiakban: SzMSz) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos hatáskörökről szóló rendelkezései alapján figyelemmel az Önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 35. -ára, valamint az önkormányzati beruházások rendjéről szóló közgyűlési rendeletre (a továbbiakban: Br.) a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bek. szerint, a közbeszerzési eljárások rendjét az Önkormányzatnál, és Intézményeinél az alábbiak szerint szabályozzuk: I. CÍM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. fejezet A Közbeszerzési Szabályzat hatálya 1.) Az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) valamennyi szervezeti egysége (a továbbiakban: szervezeti egység), valamint az Önkormányzat által irányított, illetve felügyelt intézménye (a továbbiakban: Intézmény), a Kbt. előírásainak maradéktalan betartásával a jelen Közbeszerzési Szabályzatban (a továbbiakban: Kbsz.) foglaltak szerint köteles eljárni a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések során. Beruházásokkal kapcsolatos közbeszerzés esetén a Kbsz. a Br.-el együtt alkalmazandó, a közbeszerzési eljárás előkészítésére az az irányadó. Az Intézmények a közbeszerzési eljárásaik során - adatszolgáltatási, egyeztetési, közzétételi és előterjesztési kötelezettségeik szempontjából - csak e szabályzat értelmezése és alkalmazása szempontjából, szervezeti egység jogállásúak. Szervezeti egységtől eltérő eljárási szabályokat, és hatáskört az Intézményekre a jelen szabályzat állapít meg. Tervezett beszerzéseiket az Önkormányzat éves közbeszerzési tervében szerepeltetni kell, azok jóváhagyása a Kbsz. szabályai szerint történik. Az Intézmények jogosultak jelen szabályzat alapján, a Kbsz. hatálybalépését követő 90 napon belül, önálló, saját beszerzéseikre vonatkozó Intézményi Közbeszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Ikbsz.) kiadására, amely hatálybaléptetéséhez az Önkormányzat polgármesterének (a továbbiakban: polgármester) előzetes, írásos jóváhagyását be kell szerezniük. Ikbsz hiányában, eljárásaikat jelen szabályzat szerint kötelesek lefolytatni. A Közgyűlés jogosult a hatályos Ikbsz, vagy jelen szabályzat alapján az Intézmények tervezett közbeszerzési eljárásainak lefolytatását, vagy a beszerzési döntés jogát a Kbsz.-ben rögzített hatásköri szabályoknak megfelelően magához, vagy az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottsághoz vonni, illetőleg a bíráló bizottságaikba szavazati joggal elnököt, közbeszerzési, pénzügyi, vagy más speciális szakterületi szakértőt, szavazati jog nélkül titkárt delegálni, közbeszerzőt, hivatalos közbeszerzési tanácsadót kijelölni, az iratokba betekinteni, azok ellenőrzését bármikor elrendelni. Közbeszerzési ügyekben hatáskört gyakorló állami 16

17 szervekkel az Intézmények csak az Önkormányzat útján tarthatnak kapcsolatot. Ajánlattételi felhívásaikban, amennyiben a beszerzés becsült értéke eléri, vagy meghaladja a nemzeti értékhatárt, illetőleg túlnyúlnak az adott költségvetési éven, kötelesek kikötni a megkötendő szerződések utólagos Önkormányzati jóváhagyástól függő jogi hatályát. Az Ikbsz alapján lefolytatott eljárások során az Önkormányzat közbeszerzési referatúra e szabályzat szerinti jogokat gyakorolja. A jelen Kbsz. hatálya kiterjed az Önkormányzat által szerződés alapján ellátott gesztor önkormányzati feladatokkal kapcsolatos beszerzésekre is, figyelemmel a gesztor feladatokat létrehozó szerződés szerint érvényesülő döntési rendre. Az Önkormányzat feladatellátását érintő, a Hivatal, valamint az Intézmények hatáskörébe tartozó tevékenység során a jelen szabályzat hatálybalépésének napját követően kezdeményezett közbeszerzési eljárásokat a Kbt.-ben, a kapcsolódó jogszabályokban, az SzMSz-ben, a Br.-ben, valamint az e szabályzatban meghatározottak szerint kell döntésre előkészíteni, valamint lefolytatni. 2. fejezet Értelmező rendelkezések 2.) Az Önkormányzat által előkészített és lefolytatott közbeszerzési eljárásában: a) Ajánlatkérő: A részvételi/ajánlati/ajánlattételi felhívásban ajánlatkérőként minden esetben Önkormányzatot kell feltüntetni. Ikbsz. alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás során ajánlatkérő az Intézmény, azonban az eljárás során jelen szabályzat rendelkezéseit érvényesíteni kell. b) Döntéshozó: Az e szabályzatban foglaltak szerint a közbeszerzési ügyekben, a Közgyűlés által megválasztott, állandó Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság (a továbbiakban: ÖKDB), az alábbi kivételekkel: a nemzeti értékhatár felét elérő és az egyszerű közbeszerzés értékhatára közötti beszerzések esetén, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő helyi beszerzések esetén a döntéshozó továbbra is a polgármester; a saját hatáskörében fenntartott, vagy magához vont ügyekben, illetőleg a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásban (kiemelt fejlesztések) a Képviselő testület, a ÖKDB előzetes állásfoglalásával; kivéve azokat a kiemelt fejlesztéseket, amelyek hirdetmény közzétételével, vagy hirdetmény közzététele nélkül kezdeményezett egyszerű közbeszerzési eljárások ide nem értve a lebonyolító, a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztására, irányuló eljárásokat ezekben az ügyekben a döntéshozó továbbra is az ÖKDB. amennyiben a közbeszerzés tárgya lebonyolító, vagy független hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása úgy értékhatártól függetlenül a polgármester; 17

18 Amennyiben a szerződés kizárólagos szerzői jog keletkeztetésére irányul, úgy egyszerű eljárás tekintetében, a polgármester, de az ÖKDB előzetes egyetértése szükséges a szerződés megkötéséhez. Gesztor önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos beszerzésekkel összefüggő ügyekben az azt létrehozó szerződés szerinti döntéshozó szervezet, az ÖKDB, vagy hatásköri szabályok szerint a Közgyűlés előzetes állásfoglalása alapján. IKbsz. alapján lefolytatott közbeszerzések esetén az Intézmény vezetője, a Kbsz.-ben foglalt korlátozásokkal. Közösségi értékhatárt el nem érő eljárások során a megindítás dokumentumainak jóváhagyását az eljáró KBB. végzi. C) Közreműködő: Kbt-ben meghatározott esetekben a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában egyes jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére bevont közbeszerzési, pénzügyi, műszaki, egyéb speciális szakértelemmel rendelkező hivatali dolgozó, vagy külső személy vagy szervezet, így elsősorban a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó, szakértő (vagy szakember), közbeszerzési lebonyolító, továbbá: az Európai Unió Kohéziós és Strukturális Alapja társfinanszírozásával megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén az alábbiak szerint: ca) Kohéziós Alap Irányító Hatósága (a továbbiakban: KAIH): az európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős kormányzati vezető felelősségi körében működtetett, a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának irányítására kijelölt szervezeti egység, amely a Kohéziós Alapból támogatott közbeszerzési eljárásai bíráló bizottságába egy szavazati joggal rendelkező személyt jelöl a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások esetében. cb) Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSZ): a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium keretén belül létesített Fejlesztési Igazgatóság. A KSZ a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások esetében jóváhagyja a Kohéziós Alapból támogatott projektek közbeszerzési eljárásai bíráló (értékelő) bizottság összetételét, kijelöli a bíráló bizottság szavazati joggal nem rendelkező elnökét és titkárát. A KSZ a bíráló bizottságba ezen kívül egy szavazati joggal rendelkező személyt jelöl. cc) Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE): az Európai Uniós támogatásokkal kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egységében működő EU Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység. Az EKKE által a közbeszerzési eljárás bármely szakaszában megfigyelőként delegált, független közbeszerzési szakértő feladata a közbeszerzési eljárások szabályosságának felügyelete. A független közbeszerzési szakértő jelentést készít közösségi értékhatár alatti közbeszerzési eljárások esetében a Kedvezményezett, közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások esetében a KSZ vezetője és a bíráló bizottság elnöke részére. d) Közbeszerző: 1. Közbeszerzési Csoport (a továbbiakban: a KCS), kivéve a 2. alpontot. A jegyző jogosult kezdeményezni a 2. alpont esetén is, hogy a KCS járjon el, mint közbeszerző. 18

19 2. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzés, és központosított közbeszerzéshez engedélyezett csatlakozás esetén a beszerzés bonyolításának végrehajtásában a Hivatal illetékes szervezeti egysége, vagy Intézmény. 3. IKbsz. alapján folytatott közbeszerzési eljárásban, a Kbsz szerinti korlátozásokkal, az Intézmény - döntéshozó által kijelölt - szervezeti egysége. e) Kezdeményező osztály (Intézmény): A Hivatalnak az a szervezeti egysége, vagy az Önkormányzat Intézménye, amelyik a KCS által lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetén az eljárás lefolytatását kezdeményezi a döntéshozónál. f) Előterjesztő: - az illetékes Bíráló Bizottság elnöke; - a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzéseknél, illetőleg a központosított közbeszerzésekhez való csatlakozás esetén a Hivatal illetékes belső szervezeti egységének vezetője, vagy az Intézmény vezetője; - IKbsz. alapján folytatott közbeszerzés esetén az Intézmény vezetője, vagy az általa létrehozott bíráló bizottság elnöke. g) Állandó Közbeszerzési Bíráló Bizottságok (továbbiakban: KBB): A Közgyűlés által minősített szótöbbséggel, saját tagjai közül választott 5-5 állandó tagból álló, három állandó testület, amely a közbeszerzés tárgya alapján a szükséges közbeszerzési és pénzügyi, vagy más speciális szakértelem biztosítása érdekében 3-3 fő hivatali szakértővel, illetőleg egyes eljárásoknál a Kbsz. melléklete szerinti további résztvevőkkel egészül ki eljárása során, akiket a KCS javaslatára, a Hivatal dolgozói közül a polgármester jelöl ki. A KBB akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele, illetőleg legalább 3 képviselő tagja jelen van. A KBB titkári feladatait a KCS képviselője látja el. Kiemelt fejlesztések esetén a melléklet szerinti számú, a Közgyűlés által minősített szótöbbséggel, saját tagjai közül, az adott eljárás bírálatára esetileg választott taggal egészül ki. A választott képviselő tagok többségi jelenléte ebben az esetben is a határozatképesség feltétele. A bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, a tagok nem helyettesíthetőek. Elnökét, és alelnökét maga választja, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, képviselő tagjai közül. A 3 állandó bíráló bizottság az alábbi: - Építési beruházás tárgyú eljárásokban eljáró bíráló bizottság; - Árubeszerzés tárgyú eljárásokban eljáró bíráló bizottság; - Szolgáltatás tárgyú eljárásokban eljáró bíráló bizottság. h) Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság: A Közgyűlés által minősített szótöbbséggel, saját tagjai közül választott 7 tagú állandó önkormányzati bizottság, amely kizárólag önkormányzati képviselőkből álló testület. Határozatképességéhez legalább 4 tag jelenléte szükséges. Döntéseit minősített szótöbbséggel hozza, minden tag egy szavazattal rendelkezik. Az ÖKDB titkársági feladatait a KCS látja el, ügyrendjét maga állapítja meg. i) A Közbeszerzési Csoport: Az Önkormányzat által létrehozott belső szervezeti egység, amely részben önállóan bonyolít le közbeszerzési eljárásokat, részben pedig ellenőrzi azokat (referatúra) abban az esetben, ha független hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem jár el az ügyben. A KCS bonyolítási és az Intézmények vonatkozásában referatúra feladatokat is ellát. j) Közbeszerzési Referatúra (referens): a KCS. részlege (munkatársa), aki a részére eljuttatott dokumentumok alapján, a közbeszerzési eljárás jelen szabályzatban meghatározott 19

20 szakaszaiban ellátja az Önkormányzati, és Intézményi közbeszerzések megfelelőségi igazolása kiadásával összefüggő feladatokat, amennyiben az Önkormányzat közbeszerzési eljárásában nem működik közre független hivatalos közbeszerzési tanácsadó. A közösségi értékhatárokat elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban, valamint a nemzeti rezsimben lefolytatott versenypárbeszéd esetén a Közbeszerzési Referatúra (a továbbiakban: KR.) végzi el a Kbsz. 82.) pontjában meghatározott feladatokat is. k) Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatás megrendelése, illetőleg szolgáltatási koncesszió (az 1. sz. melléklet szerint). A nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó becsült értékű ingatlan tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy a nélkül történő megszerzése esetén a Kbt. VI. fejezete szerinti árubeszerzésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. l) Egybeszámítás: a közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egység (Intézmény) felelősségi körébe tartozik a Kbt.-ben megfogalmazott egybeszámítás követelményének figyelembevétele. A szervezeti egység, vagy Intézmény erről szóló nyilatkozatát csatolni köteles a Kbsz. 7. számú mellékletében meghatározottaknak megfelelően. Az egybeszámítás tekintetében a Hivatal szervezeti egységei együtt egy közbeszerző egységnek számítanak. Az egybeszámítás alapja a közbeszerzés tárgya. Az azonos tárgyú közbeszerzési eljárások becsült értékét egybe kell számítani, kivéve, ha a Kbt ban fennálló egybeszámítási kötelezettségtől való eltekintés szakmai indokok alapján jogszerű. A szakmai indokok jogszerűségéért a Hivatal arra hivatkozó szakmailag illetékes szervezeti egysége, illetve az Intézmény a felelős. m) Határidők számítása: a határidőket a közbeszerzési eljárásoknak az Önkormányzaton belüli végrehajtásakor is a Kbt ának alábbi rendelkezéseit kell figyelembe venni: - A napokban, hónapokban vagy években megállapított határidőbe vagy időtartamba (a továbbiakban együtt: határidő) a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. - A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján.; - Ha a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le; - A hirdetményben (felhívásban) megjelölt határidő a hirdetmény (felhívás) feladását követő napon kezdődik. n) Kiemelt fejlesztés: főszabályként a közösségi értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó becsült értékű közbeszerzési eljárások, amely ügyekben a döntési joggal a közgyűlés rendelkezik. o) Központosított közbeszerzés: a központosított közbeszerzéshez történő csatlakozásra az arról szóló jogszabály által lehetővé tett beszerzések tekintetében a Hivatal illetékes szervezeti 20

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K

G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K G Y O M A E N D R Ő D V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 156/2009. (IV.30) Gye. Kt. Határozata GYOMAENDRŐD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÖZB ESZERZÉSI SZAB ÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat Kazincbarcika Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Gyöngyös Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. február 5-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az R. l. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (III. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Békéscsaba, Szent István tér 7.

POLGÁRMESTERE. Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV-JI3812007 Előadó: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Mell.: módosított POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. közbeszerzési szabályzat, bizottsági döntések Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf Il2.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA

A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS KÖZBESZEREZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzések szabályairól szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. -ának megfelelően a közbeszerzési feladatok végrehajtása

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-4/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. március 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 201-3/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 M E G H Í V Ó A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat I. Bevezetés Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körűnyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése,

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 19/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 18-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésén

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata

Heves Megyei Önkormányzat. Közbeszerzési Szabályzata 35 Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 36 HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Heves Megye Közgyűlése a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete a helyben központosított közbeszerzésről LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 7/2012. (II.3.) számú rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 7/2012. (II.3.) számú rendelete formailag egységes szerkezetben (2012.06.20.) 2. oldal Lakitelek Önkormányzat

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰlÉSE. 208/2014.(X.30.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. KÖZGYŰlÉSE. 208/2014.(X.30.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰlÉSE 208/2014.(X.30.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 55/2012. (111.29.) számú határozat módosításáról

Részletesebben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben

Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzata és intézményei KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1)

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított. 10/2004(XI.24.) rendelete. A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2006.(I.31.) rendelettel módosított 10/2004(XI.24.) rendelete A közbeszerzés szabályairól Nagyhalász település Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Rt. sz.: 1.313/2007. Előadó: dr. Kiss Gyula Sajben Jánosné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. sz: s^ Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66)

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

7/2012. számú április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (IV.05.sz. Kth.)

7/2012. számú április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E /2012. (IV.05.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3168-2/2012. 7/2012. számú 2012. április 5-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 49-50/2012. (IV.05.sz. Kth.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2007.(V.17.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül. Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT. Érvényes: től BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. 1-től Jóváhagyva: 2010. Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával Gecse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2010.() határozatával

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat. Közbeszerzési szabályzata (Módosítással egységes szerkezetben foglalt szöveg. Hatályos 2013. április 25. napjától) Módosításra került a Képviselő-testület 202 /2013.(IV.25.) Kt. számú határozatával. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

Részletesebben

Gombai Polgármesteri Hivatal

Gombai Polgármesteri Hivatal Gombai Polgármesteri Hivatal 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. Tel: (29) 433-927 Fax: (29) 433-894 e-mail: hivatal@gomba.hu 271/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozat melléklete A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2009. augusztus 11-én tartott soron kívüli nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Molnár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzata

Közbeszerzési Szabályzata Abaúj Leader Egyesület Közbeszerzési Szabályzata. sz.. határozata A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése alapján az Abaúj Leader Egyesület (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására

Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására 4/2. sz. melléklet Eseti Közbeszerzési Szabályzat együttes közbeszerzési eljárás lefolytatására Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i"1-j

K)L;8vs/t/:,;4'{íi ko,i1-j IKTATAS Készült a Gazdasági Bizottság 2014. június Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés kezdetének időpontja: 9 10 óra e~~ 12-én a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány

Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése. Tanulmány Tamási Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és társadalmi kapcsolatainak megerősítése Tanulmány ÁROP 2.f) Közbeszerzési eljárások lebonyolítása Készítette: Közigazgatási Igazgatósága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSABDIFELCSÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától ÖNKORMÁNYZATA 1/9. oldal /2015. (X..) SZ. HATÁROZATA A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 25/2012. (II. 28. ) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést előkészítette: - Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: Szabályzat tervezet 10. napirendi pont E - 183 Előterjesztés

Részletesebben

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01.

Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Heréd Község ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. 04.01. Tartalomjegyzék I. Rész... 3 Általános rendelkezések... 3 I. A szabályzat célja, alanyi hatálya... 3 II. Az ajánlatkérő jogállása...

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben