Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: XIX. évfolyam, szám 12+8 oldal Péntek július 13. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Polgári napilap 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani KILIN SÁNDOR Vesztesek Bár egy frissen közzétett közvélemény-kutatás szerint az Európai Unió (még mindig) egyik legszegényebb családtagja vagyunk, Románia lakosságának többsége bízik abban, hogy uniós tagságunk megváltoztatja életünket. Még akkor is, ha még frusztráltak vagyunk, s jogosan elégedetlenek jelenlegi életminõségünkkel, a fizetések és nyugdíjak szégyenletesen alacsony színvonalával, egészségügyünk és tanügyünk gyatra minõségével a Nyugathoz képest. Fél évvel Románia csatlakozása után a román állampolgárok 65 százaléka bízik az Európai Unióban és annak intézményeiben, az ország lakosságának optimizmusa lényegében ugyanolyan magas maradt, mint korábban magasabb a tagországok átlagánál, ami sok mindennel magyarázható. Elsõsorban azonban nem azzal, hogy a lakosság többsége máris érzi az Unió jótéteményeit, hogy az egyszerû polgárok közül több a nyertes, mint a vesztes, hanem talán azért, mert még mindig a csatlakozási ünnepségek csodaváró hangulatában élünk, s azt halljuk a politikusoktól, milyen sok pénz fog érkezni az országba. Ami igaz is lehet, meg nem is. Tegnap Tãriceanu miniszterelnök arról írt alá dokumentumot az Európai Unióval, hogy között közel húszmilliárd (!) eurót kaphatunk az európai közösség strukturális és kohéziós alapjaiból, ne feledjük azonban, hogy politikai stabilitás, rátermett országvezetés, az EU-pénzek ellopásának és elherdálásának gyökeres megszüntetése szükséges ahhoz, hogy e tetemes összeget, vagy legalább annak nagy részét le is tudjuk hívni. Ebben pedig már kevesebben bíznak, hisz az említett barométer szerint is a hazai lakosság bizalma jelentõsen tovább csökkent mind a kormányban, mind a parlamentben és a hazai intézményekben, holott az Unió régi tagországaiban ennek a tendenciája éppen az ellenkezõ. És még valamire figyelmeztet a felmérés: a viszonylag még mindig magas EU-lelkesedés nem egyenletes a társadalom különbözõ rétegeiben. Azok, akik úgy érzik, hogy a vesztesek közé tartoznak az alacsony képzettségûek, idõsek, iskolázatlanabbak pesszimizmusa százalékszerûen is növekvõben van. És cinikus államférfiak és politikusok azok, akik nem törõdnek a vesztesekkel, és hagyják, hogy számuk növekedjen. Perelte a Teremtõt Temesvár Kificamodott észjárásra vall, ha valaki a saját vétségeiért a Teremtõt okolja. Temesváron ez a csodaszámba menõ eset is megtörtént. A Popa ªapca utcai szigorított börtön egyik fogva tartottja, a huszonéves Pavel M. keresetet nyújtott be a városi bírósághoz, melyben pert indított az örökkévaló ellen, amiért az nem akadályozta meg A Renel nem jótékonysági intézmény Temes Beigazolódni látszik azoknak a kétsége, akik ellenezték a villanyáram-szolgáltató privatizációját. Szerintük ugyanis a profitorientált idegen cég nem tud, és nem is akar szociális kérdésekkel foglalkozni, a meredeken emelkedõ energiaárak viszont szükségessé teszik egyes kategóriák megsegítését. A magánosítást bonyolító hatóság azzal nyugtatta a kedélyeket, bár megtehette volna a bûncselekmény elkövetésében, amiért most ül. A furcsa feljelentést az ügyészség alapos tanulmányozás után azzal utasította vissza, hogy az alperes kifogásolt magatartásával nem követett el törvénysértést. A Teremtõnek ilyen kötelezettsége egyetlen corpus jurisban sem szerepel (S.) hogy az adásvételi szerzõdés kikötései megvédik a szociális díjat fizetõket az új tulajdonos esetleges önkényeskedésétõl. Nos, nem kellett sok idõnek eltelnie ahhoz, hogy a Renel új urai megfordítsák a köpönyegüket. A tárgykört érintõ elsõ nyilatkozat óvatosan ugyan, de kikezdi az eddigi rendszert. A piacgazdaság-elvû gazdasági doktrína nem teszi lehetõvé egyetlen cégnek sem, hogy fogyasztóit, ügyfeleit kétféle elbírálásban részesítse. Ergo, a Renel sem hajlandó magára vállalni a szociális kedvezmények fedezését, lévén, hogy sem apparátusa, sem felhatalmazása sincs a jogosultság ellenõrzésére. Megoldásként azt javasolja, hogy a kedvezményt szolidaritási alapból fedezzék. Magyarán, amennyivel csökkentik a támogatásra szoruló fogyasztók esetében a kilowattóra árát, annyival növeljék a tehetõsekét. A szolidaritásnak ez a formája Nyugaton mint köztudott, a Renelt olasz vállalatcsoport vásárolta meg kifogástalanul mûködik. A bejelentést eddig még egyetlen hivatalos közeg sem kommentálta. (SIPOS) Elvetették a falunap támogatását, de Mostohagyerek marad a kultúra? l Ötös lottó: Joker: Az igen mozgalmas tanácsülésen minden kérdésben élénken szavaztak pró és kontra, a kultúra támogatását mégis elvetették Arad Tegnap délelõtt torutánfutó-vásárlásra, a vízvezeték korszerûsítésére, a Zimándújfalu község 13 tagú tanácsa viharos elõzmények civilszervezetek támogatására, az ötvenesi út kivilágítá- után másodszor gyürkõzött neki az idei költségvetéskiegészítés vitájának, amelytására, a zimándújfalui temesára, a szociális alap támoganek egyik alpontját képezte a tõben megépítendõ kápolnára, illetve egy vasúti átjáró Zimándújfalun szombaton és vasárnap, Zimándközön a építésére szánt pénzek jóváhagyására vagy éppen az elveté- közeljövõben megszervezendõ falunapok anyagi támogatása. sére vonatkozott. Hosszas vita Miután az ülésvezetõ But eredményeként lemondtak az Cristian ismertette a költségvetés-kiegészítés tételeit, a tavõt kevesebb pénzbõl megja- utánfutó-vásárlásról (a meglénácsosok egyenként nyilvánítottak véleményt, amely trakrûsítésrõl (mivel az nem vítják), a vízvezeték-korsze- köz- Andrásy-fotó ségi tulajdon). Többen törvénytelennek nyilvánították a civilszervezeteknek a költségvetésbõl történõ támogatását. Az eredetileg e tételekre szánt pénzekbõl 125 ezer lejre bõvítették a pénzalapot, amelybõl elõbb Zimándújfalun építenek temetkezési célokat szolgáló kápolnát. Amint ott befejezik, a Zimándközön, illetve Andrei ªaguna falu temetõjében építendõ kápolnára is pénzt különítenek el. Folytatása a 7. oldalon (BALTA)

2 2 Péntek, július 13. Napzárta Lefújták a riadót Az elmúlt 24 óra viharai és jégesõi 7 megyét érintettek, 26 településen okoztak károkat nyilatkozta tegnap Victor Paul Dobre belügyi államtitkár. A felhõszakadások következtében a víz 32 ház pincéjét árasztotta el, a viharok 107 ház tetejét tették tönkre, 3,2 kilométernyi községi út rongálódott meg. 13 megye 225 településén gond volt az áramszolgáltatással, 663 transzformátorház és 61 vezeték rongálódott meg. Az államtitkár hangsúlyozta: a meteorológiai és hidrológiai riadót országszerte lefújták, Romániában visszaállt a normális, nyári idõszakra jellemzõ idõjárás. Újabb hõhullám érkezik A meteorológiai elõrejelzések szerint újabb hõhullám várható július 17. és 20. között, ami elõször az ország nyugati részén jelenik meg. A hõmérõk higanyszála Celsius-fokra is felszökik. A szakemberek elõrejelzése: a hõség ez után is eltarthat még 1-3 napot, és augusztus elsõ felében is felléphet. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be tegnap a Victoria palotában tartott távkonferencián. Felkérték a hatóságokat, találjanak olyan légkondicionálóval ellátott helyiségeket, ahol a lakosság ásványvizet és elsõsegélyt kaphat a kánikula idején. A pánikkeltés ellen Az Országos Audiovizuális Tanács tegnap úgy döntött: levelet küld a rádió- és tévéadóknak, amelyben azt javasolja, hogy ne túlozzák el az olyan információkat, amelyek pánikot kelthetnek a lakosság körében. A CNA ugyanis megállapította: a Realitatea TV túlzott a szerda esti bukaresti vihar következményeinek bemutatásakor. Csúcslabor Temesváron Temesváron épül fel az ország nyugati részének legmodernebb olyan laboratóriuma, amelyben az élelmiszerekben található toxikus anyagokat fogják kimutatni. A Temes Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság keretében mûködõ laboratórium vezetõje, Nicolae Chetrinescu sajtótájékoztatón elmondta: a modern laboratórium jövõ évtõl lesz mûködõképes, 2009-tõl pedig referencia laboratóriummá válik, ami azt jelenti, hogy az itt elvégzett analíziseket az Európai Unióban is elismerik. A beruházás összege meghaladja a 3 millió eurót, ebbõl 500 ezret a felszerelés beszerzésére használnak fel. Az összeg több mint fele SAPARD-projektbõl származik, a többi az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóságtól. Romániában csak Bukarestben mûködik egy ilyen laboratórium, jövõ évig még egyet létesítenek Konstancán. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Közélet Megint elhalasztották a kötelezõ lakásbiztosításról szóló törvénytervezet hatályba lépését Jó két éve már, hogy Bukarestben ide-oda tologatják a kötelezõ lakásbiztosításról szóló törvénytervezetet. Elõször arról volt szó, hogy január elsején lép hatályba. A határidõ elhalasztásáról Victor Paul Dobre, a Közigazgatási és Belügyminisztérium államtitkára egy januári sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy alaposan meg kellett vitatni, meg kellett vizsgálni, hiszen 22 millió lakost érint. De õ nagyon reméli, hogy legkésõbb február elején a kormánytól átküldik a parlamentbe sürgõsségi eljárást kérve annak érdekében, hogy július 1-jétõl érvénybe léphessen. Az államtitkári remények ellenére nem lett semmi a dologból. Megalakult a Kulturális Autonómia Tanács Arad Szerdán délután, miután 14 alapító civilszervezet megbízottja kitöltötte a belépési szándéknyilatkozatot, megalakultnak nyilvánították az Arad Megyei Magyar Kulturális Autonómia Tanácsot. Soraiba további magyar érdekeltségû civilszervezeteket várnak, miután a megbízottaik szintén kitöltik a belépési szándéknyilatkozatot. A Szabadság-szobor Egyesület, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Katalin Egyesület, az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet, az Evangélikus Egyház, a Református Egyház, a Szülõk a Magyar Oktatásért Egyesület, a Csiky Gergely Egyesület, az Aradi Máltai Segélyszolgálat, a PRO-KI-DOR Egyesület, az IRKATER Egyesület, a Kisiratosi Gazdák Egyesülete és a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Egyesület által delegált megbízottak 3 módosító javaslattal elfogadták az AMMKAT Alapszabályzatát. Dr. Túsz Ferenc ideiglenes elnök ezúton is felkéri a civilszervezetek vezetõit, hogy július 18-a, szerda 18 óráig írásban juttassák el a Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál lévõ irodájába a évre szóló programtervezetüket. Ugyancsak írásban kéri azoknak a hátráltató tényezõknek az ismertetését, amelyek gátolják a közösségükért kifejtett munkájukat. Javaslatokat vár a Kulturális Autonómia Tanácsba való felvételre 3 közismert, nem politikai tisztségviselõ, magyar személyre vonatkozóan. (B) Graz polgármestere Temesváron ECKSTEIN-KOVÁCS PÉTER az as idõszakban Romániában hozott politikai elítélések érvénytelenítését elõíró törvénytervezetet javasol. Az RMDSZ-es szenátor tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette: nem rehabilitációról lenne szó, hanem az ebben az idõszakban hozott minden ítélet hivatalból történõ érvénytelenítésérõl. Ezeket az ítéleteket ugyanis az akkor érvényben levõ nemzetközi emberi jogi elõírások ellenében hozták a bíróságok. Az ítéleteket hivatalból érvényteleníteni kell akkor is, ha az utódok ezt nem kérik. Ezekkel az ítéletekkel ártatlan embereket vetettek börtönbe hangsúlyozta Eckstein. Hozzátette: a törvénynek világos rendelkezéseket kell tartalmaznia arra nézve is, hogy a politikai elítéltek utódai hogyan juthatnak a kártérítéshez. Minden, börtönben töltött hónap után járjon egy bizonyos Kezeskedik a kisjenõi bíróságért Arad Mihai Calimente megyei liberális képviselõ újra terítékre hozta a kisjenõi bíróság ügyét és a sajtó elõtt tegnap bejelentette: az igazságügyi miniszterrel pár nappal ezelõtt folytatott telefonbeszélgetése során biztatást kapott, és biztos abban, hogy az intézményt nem fogják bezárni. A több hónapos vita tárgya Calimente részérõl le van zárva, mint elmondta: kezeskedik a bíróságért. A miniszter beleegyezett abba, hogy vagy megveszik az épületet a jogos tulajdonostól, vagy másikba költöznek, így tehát szó sincs arról, hogy megszüntessék a bíróságot. Részemrõl a téma le is van zárva mondta. SÓLYA R. E. Temesvár Szívélyes, baráti légkör jellemezte Siegfried Nagl, Graz és Gheorghe Ciuhandu, Temesvár polgármesterének találkozóját. Az osztrák vendég elsõ alkalommal jár Romániában, Temesváron, és mint elmondta, kellemes benyomást tett rá a Bega-parti város sok parkjával és zöldövezetével. Természetesen jövetelének ennél sokkal fontosabb célja van: tovább szeretné bõvíteni a két város közötti együttmûködést az egészségügy, az egyetemi oktatás, és természetesen a gazdasági kapcsolatok terén. (S.) összeg, amit az utódok felvehetnek az Országos Letéti- és Takarékpénztárnál mondta. A törvénytervezet csak az 1963-as évig lenne érvényes, tekintve, hogy abban az évben módosult a büntetõ törvénykönyv, és kivették belõle a politikai bûncselekmény fogalmát. A törvénytervezetet a nyár folyamán nyújtják be a parlamenthez. TÕKÉS LÁSZ- LÓ független EP-jelölt és Fodor Imre, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Hans-Gert Pöttering Európa parlamenti elnökkel találkozott. Tõkés az erdélyi magyarság ügyében történõ lobbizás és tájékoztatás céljából indult Strasbourgba. Az EPelnökkel való találkozó során Tõkésék olyan kérdésekre hívták fel Pöttering figyelmét, mint a kommunizmus alatt elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatásának helyzete, a magyar felsõoktatás, a szubszidiaritás és az önkormányzatiság, illetve a kulturális Ezúttal a mindenféle legfelsõbb hivatalos véleményezések megszerzésének hosszadalmas procedúrája miatt szól a legújabb magyarázat. Az annyit vitatott, a biztosítási szakemberek által aberrációnak, lehetetlennek minõsített törvénytervezet hatályba lépésének elhalasztásáról szóló információt megerõsítette Eugen Haº, az ASIROM Biztosító Társaság aradi kirendeltségének igazgatója is, azzal a kiegészítéssel, hogy véleménye szerint a legújabb, január elsejei határidõ sem holtbiztos. De lássuk, mirõl is szól az ominózus törvénytervezet? Elõször is a kötelezõ lakásbiztosítás kifejezetten természeti csapásokra vonatkozna, vagyis földrengésre, földcsuszamlásra és árvízre. Aki tûzesetek és egyéb lehetséges károk ellen is be akarja biztosítani saját tulajdonú lakását, lakóházát, annak külön biztosítási szerzõdésre lesz szüksége. Ugyanakkor a természeti csapásokkal szembeni biztosítás nem érinti a lakásban, lakóházban lévõ javakat. Másodsorban a lakásbiztosítás évi összegét euróban állapítanák meg aszerint, hogy milyen építõanyagból épült a tömbház vagy a telkes lakóház. A nagyobb összeget az erõsebb, ellenállóbb, a kisebb összeget a gyengébb ellenálló képességgel bíró építõanyagok esetén kell fizetni, utóbbi kategóriába sorolandók a faházak és vályogházak is. Találkozó a parlamenti képviselõkkel nélkülük Temesvár Ez egyszer teljes összhangban cselekedtek a Temes megyei parlamenti képviselõk. Mintha csak összebeszéltek volna, egyikük sem tett eleget a Temesvári Lakótársulások Szövetsége meghívásának, holott éppen számukra lett volna fontos a részvétel. Az egész várost behálózó civilszervezet ugyanis, a helyi Honpolgári Tanácsadó Hivatallal karöltve, a parlamenti képviselõk tevékenységének elemzését tûzte napirendre. A vitafórumon megjelent érdeklõdõk azonban legfeljebb önmaguknak mondhatták el észrevételeiket. Joggal kifogásolták, hogy a törvényhozó testületbe küldött politikusok szinte kizárólag csupán a választási kampányban vesznek tudomást a civilszervezetek létérõl. A rákövetkezõ négy év során soha, egyetlen honpolgári összejövetelen sem A kötelezõ biztosítói kártérítés öszszegei ennek következtében igen korlátoltak, egyáltalán nem veszik figyelembe az ingatlan reális, valós értékét: a 20 eurós évi biztosítás esetén maximum 20 ezer euró a kártérítés, a 10 eurós kategóriában pedig 10 ezer euró. Hogy ez a ezer euró mire lenne elegendõ, nem nehéz kiszámítani a jelenlegi építõanyagárakból és a lakásárakból. A törvénytervezet szerint a kötelezõ lakásbiztosítás olyannyira kötelezõ lesz, hogy az évi részletek befizetésének elmulasztása 50 lejtõl 100 lejig terjedõ pénzbírságot vonhat maga után. Ami talán nem tûnik soknak, de többször ismétlõdhet. (BALÁZS) mutatkoznak meg. Két éve mûködnek például a városkerületek konzultatív tanácsai, ahol a lakosokat közvetlenül érintõ kérdésekrõl vitáznak, de nem volt rá példa, hogy munkájuk iránt valamelyik parlamenti képviselõ érdeklõdött volna. Holott közremûködésével, támogatásával néhány kérdést helyben meg lehetett volna oldani. A kérdéshez hozzászóló Nicu Vlad, a Bölcsek Tanácsának alelnöke kategorikusan kijelentette: a választások óta a jelen törvényhozási ciklusban még nem látott egyetlen parlamenti képviselõt sem civil fórumon, de még a városi tanács fontos döntéseket hozó plenáris ülésein sem. A parlamenti képviselõk tevékenységével elégedetlen polgárok az egyéni választókörzetes megmérettetéstõl várják a helyzet javulását. (SIPOS) autonómia ügye. Tõkés szerint Pöttering arra tett ígéretet, hogy ezekben a kérdésekben továbbra is követni fogják a romániai helyzet alakulását. Az EP-elnök mellett Tõkésék több külföldi, illetve magyar EP-képviselõvel is találkoztak, s a tanácskozásokon egyebek mellett azt kérték: az EU erõsítse meg a Románia által uniós felvételkor vállalt kötelezettségek betartásának ellenõrzését. Az EP-választásokról szólva a püspök elmondta: arra kérte tárgyalópartnereit, hogy ellenõrizzék a romániai helyzetet a voksolás elõtt. Nehogy ugyanaz forduljon elõ, mint 3 éve, amikor a választási procedúra révén a Magyar Polgári Szövetséget egyoldalúan kiszorították a választásokból. Még mindig fennáll a veszélye annak, hogy Romániában a szabad választás nem érvényesül: de én remélem, hogy 140 ezer támogató aláírással a hátam mögött indulhatok a választásokon nyilatkozta a püspök. Minden olyan kisebbségi követelésnek helye van, beleértve az autonómiát is, ami hozzásegíti a romániai magyar kisebbséget identitása megõrzéséhez, s nem sérti Románia területi integritását tolmácsolta Tõkés Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát. BEPERELTE AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERT Bãsescu elnök. Az államfõ lejes kártérítést követel, mivel az egészségügyi miniszter azt a kijelentést tette, miszerint az elnök számos olyan betegségben szenved, amelyek a pszichikai bajok kategóriájába tartoznak. Az elsõ meghallgatásra szeptember 11-én kerül sor a fõvárosi 1-es számú bíróságon. A panaszt tevõ szerint Bãsescut erkölcsi kár érte, mivel a vádlott kijelentése tisztességében és jó hírnevében sértette meg. Az államelnök kéri továbbá, hogy a vádlott saját költségén közölje le a bírósági döntést két országos napilapban. A polgári per tárgyát képezõ kijelentést június 9-én Marosvásárhelyen tette az egészségügyi miniszter, aki meglepõnek tartja, hogy éppen az államfõ indít eljárást, aki a sértegetések és politikai színezetû nyilatkozatok bajnoka. Úgy gondolom, az okosabb enged, és minden jót és egészséget kívánok neki nyilatkozta Eugen Nicolãescu. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 Magyarországi munkaerõ Kürtösre? Arad Munkaerõhiány merült fel a Kürtösi Vámszabad-övezetben tevékenykedõ néhány nagyvállalatnál tudtuk meg Almási Vince kisiratosi alpolgármestertõl, akit egy ott mûködõ portugál cég vezetõje a napokban megkért, segítsen neki munkásokat toborozni Békés megyébõl. Elõzetesen egyeztetett Fodor Lajos dombegyházi polgármesterrel, aki a helybeliek mellett meghívta Kevermes, Kunágota, Lökösháza, Mezõkovácsháza, Battonya és Bánhegyes települések képviselõit Dombegyházára. Almási Vin- Mûvészet határtalanul Arad Szerdán, az utóbbi években nem elõször, aradi nap volt Orosházán: Bognár Levente aradi alpolgármester a municípiumi tanács, Kett Groza János és Steinhübel Zoltán a Mûvészeti Népiskola, Gheorghe Budiu, Cãlin Andra (ideiglenes alelnök), Kurucz Mátyás, ªipoº Erzsébet (ideiglenes titkár) az Aradi Fotóklub részérõl vett részt annak az európai uniós INTERREG közös pályázatnak a gyakorlati megvalósítását célzó megbeszélésén, amelynek ezúttal a kezdeményezõ orosházi Kulturális Kapcsolatok Egyesülete volt a házigazdája. Krónika ce legnagyobb meglepetésére Kelet-Magyarország településeirõl több százan vállalnának munkát Romániában. A munkavállalók képviselõivel történt megegyezés értelmében a közeljövõben munkaügyi biztossal tisztázzák, milyen feltételek mellett vállalhatnak munkát az országhatár innensõ oldalán, ugyanakkor a munkavállalók számára kirándulást szerveznek Kürtösre, ahol megismerkedhetnek a portugál vállalatban adódó munkalehetõségekkel. Komoly gondot jelenthet, hogy Magyarországon a minimálbér jóval magasabb, mint Romániában, ahol annál olcsóbban valószínûleg nem vállalnak majd munkát. Mivel ugyanazon vállalatban nem dolgozhatnak kétféle bérezés szerint, a munkanélküli gondok kezelése érdekében elképzelhetõ, hogy a portugál vállalat engedményre kényszerül. Jövõ nyárig ugyanis 800 alkalmazottra lesz szüksége, akiket az országhatár innensõ oldalán aligha talál meg. Legfeljebb akkor, ha a megemelt bérek miatt más vállalatoktól hozzá szegõdnek az alkalmazottak. (BALTA) Kiállítás és tárgyalás Orosházán A mostani pályázat a korábbi sikeres, a PHARE-CBC keretében zajló természetes folytatása, ezért magától értetõdõ elnevezésének a megõrzése is: Mûvészet határtalanul. Mindehhez nem elhanyagolható ráadásként szolgált két ismert aradi képzõmûvész Kett Groza János festõ és Ioan Tolan szobrász közös kiállításának megnyitása a Mûvészetek Házában. Természetesen, nem hiányozhatott az ötletgazda Gonda Géza, az orosházi Kulturális Kapcsolatok Egyesület elnöke sem, aki a Mûvészetek útját a mostani pályázattal a Mûvészetek sávjává kívánja Kett Groza János, Ioan Tolan és Bognár Levente. Kiállítás-megnyitó Orosházán Fotó: Gheorghe Budiu kiszélesíteni. Ehhez a mostani pályázatban a fotósokat colas Müller Regionális Fotó- partnerek Orosházáról a Ni- hívta segítségül, akikkel a szó mûvészeti Mûhely és a Táncsics Mihály Gimnázium, szoros értelmében átfogó képet kíván rögzíteni a körzet amelynek fotómûvész-képzési osztálya is van, Aradról mai kulturális és természeti valóságáról. pedig a már említett intézmények. Az összesen eurós értékû pályázat 75%-át az EU, A szerdai megbeszélések 20%-át a magyar állam, eredményeként tisztázódott, 5%-át az orosházi Kulturális hogy idén augusztustól decemberig alkotó mûhelyeket Kapcsolatok Egyesület finanszírozza. Együttmûködõ szerveznek a magyarországi Özönlenek a törökök és moldovaiak Csatlakozás után még több bûncselekmény Arad Bár sokan azt hitték: csatlakozás után kevesebb bûncselekménnyel kell számolniuk a határátkelõknél, épp ellenkezõként történt: a határrendõrök szerint a forgalom is megnõtt, az illegális határátlépési kísérletek, az okirat-hamisítások száma is. Ioan Handra megyei fõfelügyelõ tegnap a sajtó elõtt elmondta: fõként a moldovaiakkal és a törökökkel gyûlik meg a bajuk, hisz míg a románok kevesebb iratot hamisítanak, amazok annál inkább. A moldovaiak hamis román, a törökök hamis bolgár dokumentumokkal próbálnak kijutni nyugatra. 500 és 3000 euró közötti összegeket fizetnek egy-egy útlevélért, személyazonosságiért. A moldovaiak Olaszországba, a törökök pedig Ausztriába és Németországba indulnak, és romániai, valamint akár brit fotósok bevonásával is. Mindez 2008 tavaszán az elkészült fotókból összeállított kiállításokban konkretizálódik, amelyek sorozata az orosházi Városi Képtárban kezdõdik március elsején, majd tájoltatással folytatódik a körzet településein, Mezõkovácsházán, Mezõhegyesen, Tótkomlóson és Battonyán, valamint természetesen eljut Aradra is. A pályázat fotómûvészeti albumok és más szakmai kiadványok megjelentetését is magába foglalja, nemkülönben az idén augusztus án, valamint a március 29-én megrendezésre kerülõ ötödik, illetve hatodik Mûvészet határtalanul konferenciát. Feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy a pályázat keretében idén szeptember között alkotótábort szerveznek tehetséges aradi és orosházi diákok számára, akik együtt dolgozhatnak egy közös újság elõállítása érdekében. (KISS) hisz senki nem dolgozik ott kint olyan olcsón, mint õk. Csak a múlt hét péntektõl hétfõig 15 illegális határátlépési kísérletre derítettek fényt. Az aradi határrendõrök vezetõje úgy véli: magyar kollégáikkal nagyon hatékonyan mûködnek együtt. Ami az okirat-hamisításokat illeti, a Romániában tapasztalt esetek 48%-át Arad megyében leplezték le. Az idei év elsõ hat hónapjában fõként a nagy teherforgalom nõtt meg, az is Nagylakon, Gyulavarsándot egyre többen hanyagolják. Szintén nõtt a lopott gépkocsik száma idén már 6 lopott autót foglaltak le a határátkelõknél. Tavaly egész évben találtak ennyit. A határátkelõknél elkövetett bûncselekmények között elsõ helyen áll a tiltott határátlépés, mely szintén nõtt 2006-hoz képest. Idén 245 alkalommal próbáltak kiszökni az országból, ebbõl 171 esetben csak kísérletig jutottak el. A dokumentumok hamisításának szempontjából a románok most már nemigen kísérleteznek, a moldovaiak, törökök, pakisztániak, szomáliaiak stb. viszont annál inkább. Ami a drogokat illeti: az idei év legnagyobb fogása az volt, amikor egy teherautóban több mint 51 kilogramm, nagy rizikófaktorú drogot találtak. A felügyelõség felszerelését illetõen még mindig a legnagyobb probléma a technikai felszerelés hiánya, a határrendõrök nem rendelkeznek a megfelelõ megfigyelõ, kommunikációs és közlekedési eszközökkel. Remélhetõen a következõkben bizonyos projekteken belül sikerül egy kicsit pótolni a hiányzó eszközöket. SÓLYA R. EMÍLIA Péntek, július Felvételi a líceumba Ma zajlik az elsõ fázis Ma kerül sor az elsõ országos számítógépes besorolására az idén vagy a korábbi években VIII. osztályt végzetteknek a választott líceumi osztályokba, akik sikeresen szerepeltek az országos záróvizsgán vagy a korábbi képességvizsgán, és december 31-ig nem töltik be 18. életévüket. Az elsõ besorolás saját tanulóinak eredményeit július 14-én, szombaton teszik közzé a tanulók eredeti iskoláiban, hasonlóképpen az illetõ megyékben üresen maradt helyeket. Július 15-én lehet megtudni a különbözõ közép- és szakiskolákba az elsõ fázis során elhelyezett tanulók névsorát. Ugyanaznap közlik a más megyékbõl besoroltakat is. A besorolt tanulók július között iratkozhatnak be a választott iskolákba a megjelölt órarendben és a megkövetelt iratokkal. Amennyiben ezt nem teszik meg, helyüket szabadnak nyilvánítják. A felvételi második fázisában azok vehetnek részt, akiket az elsõben nem soroltak be, új, ún. sárga ûrlapot töltve ki az üresen maradt helyekre. Ezt július 23-án rendezik, másnap közlik eredményeit. Július 31-én a megyei felvételi bizottságok elemzik és megoldják a második felvételi fázis után megmaradt megoldatlan helyzeteket. K. K. Gyerekek rabolták ki a nyaralót Fehér A nagyenyedi rendõrség kinyomozta a július 9-re virradó éjszaka elkövetett lopás tetteseit. E szerint Marius D. enyedi lakos nyaralójából az elektromos áramfejlesztõt, a márkás elektromos fûrészt és fúrót, valamint a hûtõszekrényt és gázpalackot három gyerek, a 15 éves F. C., a 12 éves R. L. és a 13 éves A. V. M. emelte el. Az 1500 lejre becsült felszerelés 90%-át sikerült visszaszerezni. Az elkövetkezõkben a nyomozás a gyerekek eddig elkövetett bûncselekményeinek felderítésére irányul, ugyanakkor minõsített lopás vádjával eljárás indult ellenük. T. I.

4 4 Péntek, július 13. Arad Akárcsak az ország többi megyéjében, az aradi egészségügy felelõseinek is jobbára azzal telik ki a napja, hogy futkorásznak a törvény paragrafusai között, keresik azokat a bizonyos kiskapukat. Amelyek segítségével, ha fércelve is, de sikerül legalább összetartani a teljes összeomlás határára sodródott aradi rendszert. Az illetékesek válaszaiból, a más forrásokból kapott információkból kiderült, amenynyiben a hatóság (Autoritatea de Sãnãtate Publicã) a megyében szigorúan betartatná a törvényes egészségügyi szabályokat, akkor gyakorlatilag bezárhatná az összes kórházat, mivel egyik sem felel meg teljes egészében nemhogy az uniós elõírásoknak, de még a helyenként lazább hazai elõírásoknak sem. Arad megyében az összes, ágyakkal rendelkezõ egészségügyi intézmény rendelkezik mûködési engedéllyel mondta a Nyugati Jelennek Gabriela Þârlea, az ASP igazgatónõje. Az engedély mellé pedig mindegyikük kapott egy derogációs periódust, amely alatt, a mellékelt tervek alapján kötelességük alkalmazkodni a szabályokhoz mutatta meg a kiskaput. Magyarán, a mûködési engedély feltételekhez kötött, ám az érdekelt felek, az egészségügyi minisztertõl a legfiatalabb nõvérig pontosan tudják, hogy sem a központi költségvetés, sem a helyi büdzsé nem tud elegendõ pénzt fordítani a teljes korszerûsítésre. Más kérdés, hogy a legtöbb kórházban, mivel ezek évszázadokkal ezelõtt bizonyos esetekben még ez sem túlzás épültek, egyszerûen képtelenség betartani, például, a betegszállítási rendelkezéseket. Sajnos, számos épületben ehhez falakat kellene eltolni jegyezte meg az igazgatónõ. Riport A jóreménység foka Az ASP viszont azért adja ki megvalósítási elõírásokkal a mûködési engedélyt, mert nincs más kibújási lehetõség. Ha pedig a kórház nem kapja meg az engedélyt, az egészségügyi pénztár nem köt vele szerzõdést, tehát pénz sem jár az elvégzett szolgáltatásokért. Þârlea: falakat kellene eltolni S így a szemlehunyás köre bezárult. Gabriela Þârlea azonban hangsúlyozta, hogy az engedélyhez csatolt feladatok végrehajtásának ellenõrzését rendkívül szigorúan veszik. A kórház dátumra lebontva kapja meg a tervet, sõt, a személyi felelõsöket is megnevezik. Tény, a nagyobb ASP rendszeresen ellenõrzi, miként haladnak a munkálatok. Aradi betegek. Halmozottan hátrányos helyzetben beruházásokhoz amelyek falbontással-építéssel, vakolással stb. járnak természetesen hosszabb határidõt engednek, ám a tisztasági problémák megoldásához általában maximum három napot adnak. Ugyanakkor az délyt ehhez a fejezethez is kötni kellene, ám az étkeztetés kiszervezésével csak a felelõs változott, a módszer, minõség maradt. A vidéki kórházak ideiglenes engedélyeinek kiadásához pedig az ASP kénytelen Végtelen jóindulat A helyzet súlyosságára figyelmeztet, hogy a legnagyobb kórháznak számító megyei klinikának mindössze két részlege kapott június utolsó napjaiban végleges mûködési engedélyt, mert ezekben befejezõdtek az újjáépítési munkálatok. Ennek ellenére Mirandolina Priºcã kórházigazgatónak a feje fölött lóg Damoklész kardja, hisz a többi részleget is korszerûsíteni kellene, ellenkezõ esetben az ASP visszavonhatja a kórház ideiglenes engedélyét is. Hasonló helyzetben található a városi kórház is, amelyet szintén csak ritka foltokban sikerült kipofozni, például külsõ segítséggel a betegfelvételt. Ám hogy a kórtermek zöme milyen tragikus állapotban van, azt bárki láthatja. A mai napig vödrökben szállított, ebédnek vagy vacsorának csúfolt étel pedig külön fejezetet érdemelne, arról nem is beszélve, hogy diétától függetlenül, mindenki ugyanazt a csirizt kapja. Tehát a mûködési engemélyen belenyúlni a jóindulat zsákjába, hisz ezek öreg, teljesen lepukkant épületekben mûködnek, a helyi önkormányzatok anyagi forrásai pedig sokkal végesebbek, mint az aradié. Embertelen körülmények között dolgoznak az orvosok Lippán, Borosjenõben, Kápolnáson, Borossebesben vagy Honctõn, és az alagút végi fény csupán Borosjenõben látszódik, mivel itt állítólag 2008 végéig átadják az új, már 12 éve készülõ kórházat. Gabriela Þârlea az engedélyek kiadásának útvesztõi mellett egy másik kényes kérdést is felvetett, mégpedig a restitúciós törvény által viszszaszolgáltatott épületek sorsát. A megyeszékhelyen az egykori tulajdonosok hét épületet kértek vissza, amelyekben most vagy akkor is egészségügyi intézmény mûködik. Ezek közül hármat már végleges bírósági ítélettel vissza is adtak, jelenleg ketyeg az ötéves bérbeadás órája. A közelmúltban Aradon járt miniszternek az ASP is meghúzta a vészharangot, hisz ebbõl a szempontból a megye szinte egyedülálló helyzetbe került az országban, sehol nem fenyeget kiköltözés ennyi kórházat, mint itt. Gondoljunk csak a szülészetre, onkológiára, járványkórházra, a lippai TBC-kórházra vagy a kápolnási pszichiátriára. A megoldás bûvös szavaként az építendõ új kórházat emlegetik az ASP-tõl a minisztériumig. A legoptimistábbnak Þârlea tûnik, aki szerint már gyûlnek az engedélyek, és szeptemberben kiöntik az elsõ kupa betont. Kérdés, mikor fogják mûteni az elsõ beteget. Szerkesztõrovatvezetõ IRHÁZI JÁNOS Temes Keresik a milliárdokat Bármilyen jelzõvel is illessék az elégedetlenkedõk Temes megye egészségügyi ellátottságát, elõre kell bocsátanunk, hogy kórházi ágyból sosem volt, és most sincs hiány. Sõt, egyes igazgatók szerint mostanság menedzser a nevük ha a menõ kórházak nem fogadnák az ország legtávolabbi csücskébõl is a különleges eseteket, költségeiket minden megszorítás nélkül legalább 25 százalékkal csökkenthetnék. Persze, kórháza válogatja. Vannak intézmények, amelyek teljesítményérõl felsõfokon illik beszélni, és mások, amelyek nem tudnak kikászálódni az örökös hiánygazdaságból. Egyes intézményekben olyan mostoha körülmények közt gyógyítanak, hogy épületüket nem is lenne szabad kórháznak nevezni. A falakról mállik a vakolat, az elõbukkanó téglák salétromosak, két pácienst fektetnek egy ágyba, az elavult orvosi eszközeiket és az ócska vaságyakat már tizenöt-húsz év- vel ezelõtt szemétbe kellett volna dobniuk. Csakhogy sosem volt rávaló, hogy újakra cseréljék. A leírt állapotok leginkább a temesvári onkológiára illenek, de a bõrgyógyászaton sem sokkal jobb a helyzet, és a szemészet is megérdemelne egy megfelelõbb épületet. De ne részletezzük, hisz maga a városi közkórház amelyhez a felsorolt intézmények tartoznak inkább hasonlít múlt századbeli kaszárnyához, mint metropolisi rangra törekvõ nagyváros kórházához. Mentségére legyen mondva, hadapród iskolának épült, mi mást tehetnek a mostani lakói, minthogy húsz-harminc beteget fektetnek az egykori közös, legénységi hálószobákba. Mindezek ellenére volt annyi kórházi beruházás az elmúlt másfél évtizedben, mint azelõtt talán egy évszázad alatt sem. Felépült az Ausztria Ház néven ismert sürgõsségi kórház, mely a maga nemében mintaintézménye a megyének. Hasonló jelzõt érdemel a Szív- és érrendszeri betegségek gyógyászata, és semmivel sem marad el a legjobbaktól a temesvári Louis Þurcanu Gyermekkórház vagy a modern Ortopédia. Ezeknek nemcsak az épülete impozáns, mondhatni XXI-ik századi, hanem a felszereltségük is. A tények befolyása alatt a csendes szemlélõben az a sanda gyanú ébredezik, hogy nem egyforma nagyságú marokkal osztották a pénzt az intézmények között. Feneketlen zsák A feltevést azonnal cáfolnunk kell. A legjobbakkal egy idõben rakták le az alapkövét a városi kórháznak is. Csakhogy míg az összes többi, külföldi osztrák, olasz, francia, német, holland stb. adományokból épült, bõvült, és az illetõ országok bukaresti nagykövetei negyedévenként leutaztak a Bega-parti városba, hogy személyesen ellenõrizzék a munkálatok menetét, addig a Torontáli úton épülõ városi kórház munkatelepével senki sem törõdött. A pénz gyakran elfogyott, az építkezés meg csigalassúsággal haladt. Három alkalommal a felsõbb hatóság megsokallta a milliárdok A városi kórház épülete hét év óta vakolásra vár eltûnését a feneketlen zsákban, és felfüggesztette a finanszírozást. Az építkezés nyomban leállt, és volt úgy, hogy öt évig még az állagmegõrzésre sem jutott egy lyukas fillér. A félkész épület csendesen enyészni kezdett. Ekkor kellett volna közbelépnie a városi tanácsnak, hogy mentse a menthetõt, de a kritikus idõszakban rendszerint éppen üres volt a kassza. Amikor átadják ha valaha is sor kerül rá, valóságos költözködési hullám indul majd meg. A mostani fõépületben mûködõ osztályok kiköltöznek a Torontáli úti új tömbbe. Helyükbe a legmostohább körülmények közt vergõdõ onkológia kerülne. De jutna helyiség a bõrgyógyászat egyes osztályainak is, és végre a járóbeteg-ellátás feltételeinek javítását is napirendre tûzhetnék. Tavaly a polgármester határozottan bejelentette, ha másként nem megy, kötvényt bocsátanak ki az építkezés befejezésére, de nem tûrik tovább a fontos szerintünk létfontosságú intézmény felelõtlen hivatalok közötti kallódását. A kötvények, tudomásunk szerint, ez idáig nem jelentek meg a piacon. SIPOS JÁNOS

5 Hunyad Ideje lenne megszabni egy értékelési kritériumot, és ennek alapján számon kérni a kórházigazgatók munkáját szögezte le tegnap a 13 Hunyad megyei kórház vezetõjének és dr. Dan Magheru, a megyei tisztiorvosi szolgálat igazgatójának jelenlétében Cristian Vladu prefektus az Eugen Nicolãescu egészségügyi miniszterrel való videokonferenciára készülve. Kiderült ugyanis, hogy ha a megye kórházai nincsenek is a miniszter feketelistáján, azért korántsem olyan fényes a helyzet, ahogyan azt dr. Dan Magheru lefesti. Az általa vezetett megyei tisztiorvosi szolgálat ugyanis idén is mûködési engedélyt adott valamenynyi kórháznak, olyan körülmények között is, amikor ezen intézmények részlegeinek 80%-ában még az egyszerû ekográf is hiánycikk, a málladozó falu kórtermek és közvécénél is rosszabb kinézetû fürdõk állapotáról nem is beszélve. A nyugati országok kórházainak kórtermeiben is alapfelszerelésként számon tartott légkondicionáló berendezés pedig még a dévai és vajdahunyadi kórházak mûtõtermeiben is csodaszámba megy. Akkreditálásról álmodni sem mernek Szóval a kielégítõ állapottól és a hamarosan beinduló minisztériumi akkreditáláshoz szükséges európai normák biztosításától még igencsak meszsze állunk ismerte be végül is dr. Magheru, rögtön azzal szabadkozva, hogy a kórházi felszerelés, ellátás minõsége nagymértékben az intézmény vezetõjén múlik, hiszen csupán idénre 120 millió új lejt juttat az Egészségügyi Minisztérium a megyének, és ebbõl igazán lehetne gazdálkodni. Viszont amikor sorra vettük a Hunyad megyei kórházakat kezdve a dévai megyei egészségügyi intézménytõl Tehetetlenségbõl Dr. Dan Magheru bármilyen szintû számonkérés során adatközlés helyett hosszas magyarázkodásba bonyolódik élve végig a hat municípiumi kórházon, a két tbc-szanatóriumon és pusztakaláni betegellátón át egészen a zámi ideggyógyászati szanatóriumig, az ASP igazgatója gyakorlatilag egyik intézmény vezetõjében sem lát semmi kivetnivalót. Véleménye szerint mindannyian végzik a dolgukat, a maguk módján, csak épp az eredmény nem akar megmutatkozni. Persze vannak pozitív kivételek is, mint Vajdahunyad és Déva, ahol sikerült a féléves költségvetés 13-14%-át gyógyszerre fordítani, a nagyméretû felújítási munkálatokat pedig önkormányzati alapokból, illetve pályázatokból fedezték. Tûrhetõ állapot uralkodik Lupény és Petrozsény kórházában is, ahol szintén a megyei átlagnál jóval tisztességesebb a költségvetési megoszlás a személyzeti, ellátási és fejlesztési költségek között. A negatív csúcsot a pusztakaláni betegellátó intézmény tartja, ahol az egymillió új lejes éves költségvetésnek csupán 3%-át (!) költik gyógyszerre. Hátszegen némileg jobb az arány, de a személyzeti kiadások itt is a költségvetés 70%-át viszik el. Ez magyarán azt jelenti, hogy a kórházi gyógyszerellátást maga a beteg biztosítja, saját zsebébõl vásárolva meg a kezeléséhez szükséges pirulákat. Riport l Hirdetés Ágytologató reform Ennek ellenére Magheru doktor semmi kivetnivalót nem lát a megyei egészségügyi hálózatban. Csupán azt hajlandó beismerni, hogy a gyengén felszerelt városi kórházakban meg kell szüntetni a sokféle részleget, s csupán a statisztikák által indokolt osztályokat kellene megtartani, korszerûsíteni. Az elsõ ilyen jellegû próbálkozás a megyében azonban kudarcba fulladt: kereken egy évvel ezelõtt pizsamás betegek vonultak az utcára Vulkánban, hogy tiltakozzanak a szülészeti és sebészeti osztály felszámolása ellen. Vulkán polgármestere egyenesen úgy látta, hogy egy ilyen döntést helyi népszavazás kellene megelõzzön. Ez ellen nekem semmi kifogásom sincs, de azt azért be kell látni, hogy nem tudunk európai színvonalú betegellátást biztosítani az évente pár száz pácienst fogadó, tízféle részleggel mûködõ kórházban fogalmazott Magheru. A megszorító, átszervezési intézkedéseket azonban Hunyad megyében a minisztériumi sürgetés ellenére halogatják, s a reform tulajdonképpen néhány ágy részlegek közti áthelyezésében merül ki. Szerencsés esetben ehhez még magának az épületnek a reális felújítása társul, de erre is csupán négy példa mutatkozik a megyében. Legalábbis ennyit sikerült helyszíni terepszemlével kinyomozni. Mert az ASP igazgatójának bevallása szerint nem rendelkezik pontos nyilvántartással a kórházak hiányosságairól és fejlesztési munkálatairól. Ezt csupán a most bevezetendõ számítógépes nyilvántartó rendszer mûködésbe lépése nyomán fogjuk tudni pontosan számba venni állítja Magheru, megválaszolatlanul hagyva azt az egyszerû kérdést, hogy végül is mi alapján adtak idén is mûködési engedélyt a megye 13 kórházának? GÁSPÁR-BARRA RÉKA Fehér A közegészségügyi hatóság (ASP) május 18. és június 8. között a megye mind a 12 kórházát ellenõrizte, a helyszínen tapasztaltakat követõen pedig mindegyik megkapta a feltételes mûködési engedélyt, ami azt jelenti, hogy megadott idõn belül teljesítenie kell az elõírt feltételeket, ez pedig több kórháznak jelent majd komoly megpróbáltatást. A feltételekhez vagy pontosabban a beilleszkedési tervhez kötött mûködési engedély megadásával lehetõvé tettük a betegek további ellátását, de ez semmi esetre sem jelenti azt, hogy a kórházmenedzserek ezután már nyugodtan alhatnak mondta dr. Ion Munteanu, az ASP igazgatója. Belátjuk, hogy az adott feltételek mellett a követelmények igen magasak. Már csak ez, a minden ellen szigetelõ padlózat leragasztása is igen sokba kerül, és akkor ott van a fürdõhelyiségek kialakítása, felszerelése. A megyei kórház 1973-ban készült el, a többiek sem sokkal újabbak. Akkor egészen másak voltak a követelmények. Azt is elhiszem, hogy sok esetben egyszerûbb lenne új kórházat építeni, viszont nagyon sok függ a kórházmenedzsertõl, az osztályok vezetõitõl és természetesen a helyi tanácsok hozzájárulásától. A balázsfalvi kórházban a napokban adták át a felújított laboratóriumot, elsõrangú munka, minden szempontból megfelel az akkreditálási követelményeknek, melyet a jövõben valamennyi egészségügyi intézménynek be kell szereznie. Ezt a laboratóriumot a kórház saját jövedelmébõl korszerûsítette. A megyeszékhely baleseti kórházának sürgõsségi osztályát (UPU) a megyei tanács támogatásával szerelték fel. Szintén a tanács vásárolta meg a régiúj tulajdonosától a fertõzõ osztály épületét. Lehetõségek vannak, csak ki kell használni. Egyébként a megyei kórházban túl nagy gondok nin- Péntek, július A lokálpatriotizmus tartja õket Munteanu: az adott feltételek mellett a követelmények igen magasak. csenek, 834 ággyal mûködik, az idegsebészeten lenne szükség még két orvosra, mert jelenleg itt csak egy van. Az onkológián három orvos dolgozik, a tomográf mellé kaptak egy mágneses rezonanciával mûködõ készüléket is. A baleseti kórház helyett új épül. A ágyas épületnek elkészült a megvalósíthatósági tanulmánya. Gondok a Szigethegységben Zalatna, Abrudbánya, Aranyosbánya, Topánfalva. Egymástól, illetve a megyeszékhelytõl 20-40, esetleg 60 km-re fekvõ települések. Ha Európa felé kacsintunk, akkor azt is látni kell, hogy ilyen szûk területen ennyi kórházat fenntartani nem érdemes. Van egy fõigazgató, egy gazdasági igazgató, fõkönyvelõ, könyvelõ és a kiszolgáló személyzet meg egy orvos, a jobbik esetben kettõ. Pontosan a zalatnai kórházról beszélek festette fel a vidéki körképet Munteanu. Valamikor 1790-ben épült, épített örökség, járt benne Horea, Cloºca és Avram Iancu, volt sóraktár is, most fenntartanak 48 ágyat, van egy belgyógyásza és az egykori szakmai betegek osztályát most a krónikus betegeknek adják át. A többi beteget mentõ szállítja a 38 km-re fekvõ Gyulafehérvárra. A városnak alig van gazdasága, a tanácsnak nincs pénze, de csupa lokálpatriotizmusból ragaszkodnak a kórházhoz, tanácsi határozat nélkül pedig képtelenség megszüntetni. A javaslatom az lenne, hogy ezen a vidéken maradjon meg a legújabb, a topánfalvi kórház, ezt szereljék fel és biztosítsanak olyan körülményeket az orvosoknak, hogy azok oda menjenek. Hasonló a helyzet a marosújvári kórházzal is. Az igazgatónõje küzd a fennmaradásért, de a város nem tudja támogatni. Nagyon kevés az orvos, sokáig sebész nélküli sebészete volt, most úgy látom, nagyon dolgozik a Moldáviából áttelepedett fiatal sebész ban nem csökkentettük le az ágyszámot, hanem átadtunk 30-at a másik városrészben mûködõ rehabilitációs osztálynak. Reff doktor megbetegedett, új orvos nem jelentkezett, most visszaadtuk az ágyakat a többi osztályoknak. A kórházat a fizikoterápia menthette volna meg, de a sósfürdõt bezárták, ha jól tudom, visszaszolgáltatás alatt áll. A város 22 kmre van Nagyenyedtõl. Az itteni kórházon látszik a fejlõdés. Panaszkodnak a felszerelésre, de nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek lefestik. Minisztériumi szinten éppen kórházi felszerelésekre kiírt pályázatok folynak, és úgy néz ki, hogy az autóparkot országos szinten feljavítják. Fehér megye körülbelül 40 mentõautóra számít. Az utolsó videokonferencián a miniszter azt mondta, 35 millió lej van a kórházak felújítására. Számítások szerint ebbõl a megye 6-7 millió lejt kaphat, ez egészben nagy pénz, de ha már 12 részre osztódik, senki sem megy vele semmire. Különben is a kórházak már a közeljövõben átkerülnek a helyi tanácsok tulajdonába, õk hozzák a határozatokat s a nagy ráfizetéssel mûködtetett kórházak sorsáról is õk döntenek majd. TAKÁCS ILDIKÓ

6 6 Péntek, július 13. Jelenidõ l Hirdetés Várják a hivatásoskatona-jelölteket Arad Azok a fiatalok, akik hivatásos katonai pályára szeretnének lépni, legkésõbb július 23-ig jelentkezzenek a toborzó irodában (L. Blaga utca 4 6. szám, telefon 0257/ ), ahol bõvebb felvilágosítást kaphatnak. A jelentkezõk 1800, a szárazföldi vagy légierõnél kínált hely közül választhatnak, különbözõ fegyvernemekben, helyiségekben. Várják azokat a éves, minimum tíz osztályt végzett fiúkat és lányokat, akiket már nyilvántartásba vettek, vagy még sosem jelentkeztek hivatásos katonai szolgálatra. A fiúknál feltétel, hogy a kötelezõ sorkatonai szolgálatuk ne legyen letöltve. A hivatásos katonai szolgálat számos elõnnyel jár: ingyenes képzés és oktatás, Megérkeztek az egészségügyi kivizsgálásra jogosító elsõ szelvények Fehér A postai kézbesítõtõl vehetik át a megye július hónapjában született lakosai a lakosság egészségügyi helyzetét felmérõ országos program keretében kiküldött, az orvosi kivizsgálásra feljogosító szelvényeket. Az elsõ küldemények Nagyenyedre július 9-én érkeztek, és amint a postahivatal munkatársától megtudtuk, a borítékokat nem hagyják a postaládában, mivel az átvételt aláírással kell igazolni. A felmérésben a megye valamennyi, szám szerint 223 családi orvosa részt vesz. Az egészségbiztosító eddig 3 laboratóriummal biztos állás, szakmai továbbtanulás lehetõsége, méltó fizetés, szolgálati lakás vagy lakbér-kiegészítés, ingyenes Aradi hivatásos katonák. Közéjük lehet kerülni kötött szerzõdést: a Saga, az Imed Serv és a Terra Aster kft.-vel, a közeljövõben pedig másik 9 laboratóriummal is szerzõdést kötnek. Takács I. Késik az értesítõk kézbesítése étkezés, ruha, sportolási és elõrehaladási lehetõség. (IJ) Temesvár/Arad/Hunyad Mint ismeretes, országos kampány kezdõdött a lakosság egészségi állapotának felmérésére. Elsõ lépésként a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárak értesítõt küldenek ki posta útján, születési dátum szerint most pél - dául a júliusi születésûek vannak soron a laborvizsgálatok elvégzéséhez. Innen-onnan a hónap közepe táján járunk, de a Begaparti városban még senkihez sem kopogtatott a postás értesítõvel. A késésért egyesek a postát okolják, ám a kérdésben megszólaló Dan Þoldan vezérigazgató másként nyilatkozott. Elmondása szerint Temes és Krassó-Szörény megyék részére még egyetlen nyomtatványt sem kaptak, sõt ha igaz a híresztelés, még el sem kezdõdött a nyomdamunka, tehát nincs mit kiküldeniük. Ha most megjönnének az ûrlapok, akkor is legkorábban a jövõ hét elején kezdhetnék el a kézbesítésüket. A Temesvári Területi Postaigazgatóság - hoz tartozó megyék közül Arad és Hunyad jobb helyzetben van, a vezérigazgató úgy tudja, hogy ott már postára tettek az elsõ értesítõket és egy részük még ezen a héten eljut a címzettekhez. (S.) n Pénzt kapnak az árvízkárosult családok Az ország 108 családja és egyedül élõ személye kap támogatást a kormánytól, lej összegben. A tegnap elfogadott kormányhatározatban Arad megyét is megemlítik. A lej közötti támogatásokat az árvízkárosult, földcsuszamlások és rossz idõjárási viszonyok miatt lakás nélkül maradt családok vagy egyedül élõ személyek kapják. S. R. E. n Hat hónap alatt 54 munkabaleset, 10 halott! Arad Az Arad Megyei Területi Munkafelügyelõség munkabiztonsági és munkaegészségügyi osztályának felügyelõi elsõ felében 1055 ellenõrzést végeztek az aradi és Arad megyei cégeknél. Minden esetben a munkabiztonsági és munkaegészségügyi elõírások alkalmazására, betartására irányult a figyelem. Az ellenõrzések egyik legszomorúbb adata a munkabalesetek számának növekedése 2006 hasonló idõszakához viszonyítva. Tavaly január és június között 45 munkabaleset történt, amelynek 52 sebesültje és 4 halálos áldozata volt. Idén a munkabalesetek száma 54-re emelkedett, 46 személy vált hosszabbrövidebb idõre munkaképtelenné és 10-en vesztették életüket! Az ellenõrök által kirótt szabálysértési bírságok összértéke eléri a lejt, ami régi lejben kifejezve megközelíti a 9,7 milliárd lejt. (B. K.) n Ellenõrzik az iskolai táborokat A Nãvodari-ban történt szalmonella-fertõzés után az egészségügyi miniszter, Eugen Nicolãescu tegnap felkérte a közegészségügyi és az állategészségügyi hatóságokat, hogy sürgõsen, július végéig ellenõrizzék az összes iskolai tábort és a diákok ellátását. A miniszter szerint a figyelmen kívül hagyott táborok veszélyt jelentenek a gyermekek egészségére, ezért minden egyes tábort alaposan górcsõ alá kell venni. Kár, hogy több gyermeknek kellett megbetegednie ahhoz, hogy valakiknek eszébe jusson megnézni, milyen körülmények között fogadják az iskolásokat, és milyen ételt tesznek tányérjukba. Sólya R. E. n Félévi mérleg a közpénzügynél Arad Az Arad Megyei Közpénzügyi Fõigazgatóság tevékenységének idei elsõ félévi mérlege igen pozitív. Az általános megalapozott költségvetés összbevétele új lej. A legtöbb pénzt az állami költségvetés hozta : a bevétel lej (ebbõl az áfa , a jövedelemadó lejt jelent); az állami társadalombiztosítási büdzsé bevétele , az egészségbiztosításé , a munkanélküliségi költségvetésé lej. B. K.

7 Mozdonytûz és környezetszennyezés Minden napra egy vasúti mese Hunyad A megyében a CFR beindíthatná a Minden napra egy mese nevû szolgálatát, hiszen az utóbbi idõben rendszeressé váltak a vasúthoz kapcsolódó (rém)hírek: öngyilkosságok a síneken, vaksötét állomások, sín-, kábel- és minden egyéb-lopás, újabban pedig égõ mozdonyokról és nátrium-hipoklorit szivárgásról mesélhetnének a friss vasúti történetekben. A teherszállító vonatot húzó mozdony a Zsil völgye felé vezetõ úton gyulladt ki szerdán, és jelentõs tûzoltóhaddal sikerült csak eloltani Arad A kiskorúakkal és azok szüleivel van a legtöbb gond a nyugati határátkelõknél, mert a külföldre vitelükhöz szükséges jegyzõi iratot az esetek 80%-ában meghamisítják. Ioan Handra, az Arad Megyei Határrendõrség vezetõje szerint rengeteg telefonhívást kapnak még mindig a A kiskorúakkal van a legtöbb gond a határátkelõknél kiskorúak határátkelési feltételei kapcsán, sokan még mindig nem tudják, nem ismerik a törvényt. Az ország északi részébõl pedig igencsak hamis iratokkal próbálkoznak a szülõk, fõleg édesanyák próbálják kivinni gyerekeiket külföldön dolgozó férjükhöz. SÓLYA R. E. Jelenidõ l Hirdetés a lángoló szerkentyût, amely a jelek szerint egy megkopott gumigarnitúra mellett kiszivárgó olaj miatt lobbant lángra. Szintén szivárgásos ügy miatt riasztották a katasztrófaelhárító bizottságot és a környezetvédelmieket, ezúttal a piski állomásra. A Râmnicul Vâlceából Temesvárra tartó vegyszerszállító vonat egyik 53 tonnás ciszternájából ugyanis szivárogni kezdett az oxidáló hatása miatt erõsen mérgezõ nátrium-hipoklorit. Ez a vegyület magában is mérgezõ, de a levegõ szén-dioxidjával keveredve belélegezhetõ klórgázt szabadít fel, ami szintén igencsak ártalmas vélik a szakemberek. Elena Bãdescu környezetvédelmi fõfelügyelõ szerint a nátrium-hipoklorittal átitatott talajrészt sikerült elég rövid idõn belül körülzárni, így nem valószínû, hogy komoly környezetszennyezést okozzon a nem túl nagy mennyiségben kifolyt vegyület. Mindenképp talajpróbát vettünk, hiszen e vegyszer rendkívül könnyen oldódik a vízben, így a talajvíz segítségével nagyobb területre is átterjedhet véli Bãdescu. GBR Mostohagyerek marad a kultúra? Folytatás az 1. oldalról Könnyen meglehet, hogy a Nyugati Jelen munkatársának jelenléte miatt, de az ülésvezetõt is beleértve többen sürgették a falunapok támogatását: Probszt Ferenc tanácsos biztosította a jelenlévõket, hogy nyugta ellenében, csakis a törvény által megengedett tételekre fordítják a pénzt, a polgármester, Kiss Ioan addig is elment, hogy abban az esetben, ha a támogatás miatt a Számvevõszék megbírságolja a községet, a büntetést maga téríti meg. Mindezek dacára a támogatást elvetették. A tanács a továbbiakban a Zimándújfalun és Zimándközön ipari park, továbbá lakásépítés céljából értékesítendõ telkek ügyében, a polgármesteri hivatal személyi állományával kapcsolatos kérdésekben döntött. Kiss Ioan polgármester az ülés után a Nyugati Jelennek elmondta: mégsem maradhat ennyiben a dolog, holnap reggel (ma szerk. megj.) összehívja a tanács rendkívüli ülését, amelyiken a falunapok támogatására jóváhagyják azt a 2500 lejt, amely a kultúrotthonoknak lakodalmak alkalmával történõ bérbeadásából származik, tehát nem része a költségvetésnek. Szerk. megj.: Értesüléseink szerint minden település költségvetésében lehet kulturális tevékenység támogatását célzó pénzalap, ha azt a költségvetés összeállításakor elkülönítik, illetve törvényesen pályázatra meghirdetik. A nem-akarás azonban, bármennyire is mímelik az ellenkezõjét, csak meddõ nyögést eredményez. De lássuk, hátha ma reggel mégis kiköszörülik a csorbát... Péntek, július Hunyad megyében állandóan akad dolguk a katasztrófa-elhárítóknak a síneken

8 8 Péntek, július 13. Sport Újvidéki Vajdaság FK Temesvári Politehnica 1921 ªtiinþa 1:1 (0:0) Uhrin még mindig veretlen A Temesvári Politehnica együttese szerda este lejátszotta a nyári felkészülési periódus ötödik nemzetközi barátságos mérkõzését, 1:1-es döntetlent ért el az Újvidéki Vajdaság otthonában, ezáltal ifjabb Dusan Uhrin együttese még mindig veretlen. Gigel Bucur, a lilák apró csatára szerzett vezetést együttesének az 50-ik percben, de a házigazdák nem szerették volna elrontani bemutató mérkõzésüket, így a 82-ik percben Drakulic kiegyenlített csapatának. A mérkõzés 75-ik percében, csupán húsz percnyi szereplés után Andrei Cristeát könyöklésért kiállította a játékvezetõ. A bánságiak cseh trénere Mihãiþã Pleºant nem használhatta a vajdaságiak ellen, ugyanis az oltyán labdarúgó a kedd reggeli edzésen durván összeütközött Dan Alexával, így kényszerpihenõre szorult. Artyom Karamian kapott az alkalmon, és legalább egy mérkõzésre megszerezte a 10-es számú mezt. Csupán egy barátságos mérkõzés volt, mint bármely másik. Igaz, most is betaláltam, de remélem, hogy a baj- Álomdöntõ lesz a Copa Américán Sokan elõrehozott fináléként tekintettek a Mexikó Argentína elõdöntõre a Copa Américán, mivel eddig ez a két gárda nyújtotta a legmeggyõzõbb teljesítményt a tornán, de a kétszeres világbajnok nem adott esélyt a közép-amerikaiaknak, és 3:0-s gyõzelmével készülhet a Brazília elleni álomdöntõre. Az argentinok a 44. percben szereztek vezetést Heinze révén, aki Riquelme szabadrúgását egy karatemozdulattal Sanchez kapus mellett a hálóba lõtte. A fordulás után megint Riquelme volt az elõkészítõ, a karmester passza után Messi emelte át szenzációsan az 5-ösön álló mexikói kapust, megszerezve ezzel második gólját a tornán. Öt perccel késõbb a Tevez buktatásáért megítélt büntetõbõl Riquelme is betalált, kialakítva ezzel a 3:0-s végeredményt. Argentína és Brazília tizedszer találkozik majd egymással a torna 91 éves története során, a legutóbbi kiírás döntõjét is ez a két együttes vívta, és akkor a selecao büntetõkkel hódította el a trófeát. Argentína: Abbondanzieri J. Zanetti, Ayala, G. Milito, Heinze Veron (Gago 78.), Mascherano, Cambiasso, Riquelme (Aimar 86.) Messi, Tevez (Palacio 78.). Mexikó: Sanchez Magallon, R. Marquez, Castro, Pinto Correa (Pineda 83.), Torrado (Medina 46.), Guardado, Arce Castillo, Cacho (Bravo 46.). A 3. helyért szombat éjjel (vasárnap 0.05 órától) küzd meg egymással Uruguay és Mexikó, a Brazília Argentína döntõt vasárnap éjjel (hétfõn 0.05 órától) játsszák. Mindkét meccset a Sport.ro tévécsatorna közvetíti. V. K. Gigel Bucur nem csak az edzéseken és barátságos meccseken bizonyítana nokságban szerzek három pontot érõ találatokat, mert ez mégis csak egy felkészülõ meccs volt. Nagyon fáradtak voltunk, de ha az edzések ilyen iramúak maradnak, bizonyára nem lesz gondunk az erõnléttel nyilatkozta a mérkõzés után Gigel Bucur, a lila-fehér gól szerzõje. Mint arról korábban már beszámoltunk, a szombati Érmekkel tértek haza az Aradi Gloria ISK ifi úszói Két ezüst- és két bronzéremmel jöttek haza a Gloria fiatal úszói Brãiláról, ahol a év közöttieknek kiírt országos bajnokság zajlott le a napokban. 32 megye 361 sportolója vett részt a versenyen, amit nem fedett, hanem szabadtéri uszodában rendeztek. A 11 éves Alexandru Fãrcuþiu 50 m gyorson ezüst-, 100 m gyorson ezüst-, 50 m háton bronzérmet szerzett, a 13 éves Viorel Gavrilã pedig 50 m pillangón végzett a 3. helyen. Fãrcuþiut Sebastian Lucaci edzõ, Gavrilát Dorel Oniþa edzõ készítette fel a versenyre. Ugyancsak Sebastian Lucaci edzi a 12 Továbbra is kinevezett edzõ nélkül Arad Szerdán reggel a klub Mosóczy-telepi stadionjában 10 napos szabadságuk után újból összegyûltek az Aradi Contor Group rögbisei, hogy elkezdjék felkészülésüket a szeptember 22-én kezdõdõ bajnoki idényre. A játékosok zöme csalódással vette tudomásul, hogy továbbra sincs kinevezett edzõjük, vagyis minden edzés után csak azzal maradnak, amit önszorgalomból elvégeznek. Cioriciu, aki csapatkapitánysága mellett elvállalta az edzõi feladatokat is az elmúlt bajnokság utolsó szakaszában, már nem tekinti magát erre feljogosultnak, mert több játékos is természetesen azok, akiket mellõzött az utolsó bajnoki meccseken! ellene nyilatkozott a médiában. Álláspontja érthetõ és elfogadható: nem akar fölöslegesen feszültséget kelteni a csapatban. Debreceni VSK-TEVA elleni találkozó elmaradt, így a bánsági együttes a Belgrádi Hajduk másodosztályú együttesével helyettesítette a magyar bajnokot. A barátságos találkozóra szombaton 18 órától a temesvári Mûegyetem és Építészeti Egyetem közti ªtiinþa pályán kerül sor. Marian Iancu, a lilafehér klub elnöke cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Marius Popa kapust és Mihãiþã Pleºan középpályást a Bukaresti Rapidhoz igazolták: Popa és Pleºan nem átigazolhatók, hazugságokat írtak az újságok. Sosem tevõdött fel a probléma, hogy esetleg megválnánk tõlük. Lehetséges, hogy távozik egykét játékos, de azok semmiképp sem Popa és Pleºan mondta el a Balkan Petroleum tulajdonosa, aki a hét elején ünnepelte 42. születésnapját. Ugyanakkor a Politehnica klub vezetõsége valójában ötéves szerzõdést írt alá 19 éves Fabian Teuºannal, aki a bánsági klub szatellit-együttesével már el is utazott a gyulai edzõtáborba, ahol Iosif Rotariu keze alatt készül az új idényre. Egyértelmû elõrelépés számomra. Bizonyítani szeretnék, hogy beverekedjem magam az elsõ csapatba, és ott minél több mérkõzésen szeretnék pályára lépni, mert van mit mutatnom. Bajnokságot akarok nyerni a Poli színeiben nyilatkozta a Petrozsényi Jiultól 250 ezer euróért érkezett balbekk. A Poli csapata a következõ összeállításban szerepelt a vajdaságiak ellen: Popa (Zimmermann 46.), Stancu (Rãdoi 60.), Cânu (Izvoranu 60.), McKain, Dancia (Raþiu 55.) Torje, Alexa (Srhoj 60.), Aliuþã (Arman Karamian 58.), Artyom Karamian (Vrsic 46.) Mansour (Bucur 46.), Ganea (Cristea 55.). LÁSZLÓ ÁRPÁD éves Gabriela Hudiºteanut, aki az 5. helyen végzett 200 m mellen. Az aradi 11 évesek 4x50 m-es vegyes váltója (Victor Trestian, Vlad Micorici, Doru Stoican, Alexandru Fãrcuþiu) a 4. helyen végzett, az ugyancsak 11 évesek 4x50 m-es gyorsváltója (Alexandru Fãrcuþiu, Doru Stoican, Victor Trestian, Tudor Roman) az 5. lett. Mindkét váltót Miroslav Artucov edzõ készítette fel. Az Aradi CSM Bogdan Mureºannal és Alexandra Ispasszal volt jelen ezen a bajnokságon, õket Daria Barta edzõ neveli. (VASAS) Az elsõ edzésen csak egy páran hiányoztak, de azok is igazoltan. Chiroiu pillér már korábban bejelentette: abbahagyja a sportot és külföldre megy dolgozni, ahol reméli, hogy egy jobb anyagiakkal kecsegtetõ állást talál magának. Bár a másik pillér, Grindei is a rögbi felhagyásával hencegett, mégis megjelent a nyitó napon. Igaz: csak pár percet kocogott, aztán lázasan nekiállt gépkocsija bütykölésének. Fercu, aki otthon, Brassóban töltötte vakációját, már nem jött le Aradra erre a 7 napra, ami a válogatott edzõtáborába vonulásától elválasztja. Úgy döntött, hogy inkább egyedül készül, fõleg amikor megtudta, hogy még mindig nincs edzõ a csapatnál. A másik 3 válogatott viszont akiket már Felújított autóbuszt kapott az UTA A Realnak nem kellett Az FC Barcelona 17 millió euróért megszerezte Gabriel Militót a Real Zaragoza labdarúgócsapatától. Az argentin válogatottal jelenleg a Copa Américán szereplõ középsõ védõ négyéves szerzõdést ír majd alá a katalánokhoz, amikor befejezi szereplését a kontinenstornán. A szerzõdés érdekessége, hogy Milito 2003-ban kevés híján a Real Madridhoz szerzõdött, azonban megbukott a királyi gárda orvosi vizsgálatán. Arad megye Vasárnap ÖKÖLVÍVÁS: Silva Lazãr Kupa, nemzetközi gála, minden kategória, Halmágycsúcson (Vârfurile), a Vârfurile Arénában, 15 órától. EJTÕERNYÕS UGRÁS: Blue Sky Kupa, megyeközi verseny, július között, az aradi reptéren, 7.30 órától. (V. K.) Tegnap Arad polgármestere, Gheorghe Falcã bemutatta a sajtónak a FCM UTA legújabb autóbuszát, ami eddig az Arad Megyei Tanács tulajdonában volt. A Mercedes márkájú buszt körülbelül 10 éve kapta adományba az Arad Megyei Tanács, most úgy döntött, hogy miután a CTP segítségével rehabilitálja, a jövõ heti tanácsi határozattal az aradi klubra ruházza. Egyébként az autóbusz 20 év körüli, de ez most nem látszik meg rajta, gyönyörûen ki van festve pirosfehérre, a két oldalán pedig három-három csillag jelzi az UTA hat bajnoki címét. Belülrõl felváltva piros és fehér selyemfüggönyök szépítik az egészében nagyon jól kinézõ masinát. A négykerekût csak a városon belül használhatja az aradi együttes, a különbözõ pályákon való edzésekre vele utazhatnak majd a játékosok. Az Ausztriában edzõtáborozó UTA-nál maradva: sajnos, a szerda esti második elõkészületi meccse is elmaradt, amit a cseh másodosztályú FC Fulnek ellen kellett volna lejátszania. Ugyancsak az erõs esõzések miatt halasztották tegnap estére a mérkõzést, amelyen eredetileg a Zaglebie Lubinnal kellett volna megmérkõznie az aradi együttesnek, de a lengyel gárda inkább a Vasluit választotta edzõpartnernek. Ha végre az UTA-nak sikerült játszania tegnap este a csehekkel, a holnapi lapszámunkban majd beszámolunk róla. Az elõkészületi meccsek hiányában Lãcãtuº edzõ napi két, fõleg taktikai edzéssel próbálja összeszoktatni tanítványait a következõ idényre. Sajnos, Dorin Mihuþ jobbhátvéd nem vehet részt teljes erõbedobással a csapat edzésein, ugyanis a vakációban eltörött a kislábujja egy lábtenisz-meccsen, ezért az UTA többi játékosának Félixfürdõn véghezvitt erõnléti programját végzi most. (VASAS K.) Hushovd nyert A norvég Thor Hushovd nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny negyedik szakaszát, amelyet követõen az összetettben továbbra is a svájci Fabian Cancellara vezet. Az izgalmas hajrában a norvég kerekes mögött a dél-afrikai Robert Hunter ért be a második, a spanyol Oscar Freire a harmadik helyen. Az összetettben (sárga trikó): 1. Fabian Cancellara 19:49:55 óra, 2. Hushovd 29 mp hátrány, 3. Andreas Klöden 33 mp hátrány. feleségük, illetve barátnõjük kötik e városhoz Aradról fog bevonulni a Világkupára készülõ keretbe. Ez után hónapokig búcsút is mondhatunk nekik, mert az õszi szezont nagy valószínûséggel nélkülük fogja lejátszani a csapat. Achim sem volt jelen a névsorolvasásnál, de róla mindenki tudta, hogy az egyetem elvégzése után mindjárt, vagyis már egy hónapja szintén szerencsét próbálni! Angliába utazott. Ott már találkozott Rãileanuval (a csapat volt játékosa, aki már több mint egy éve ott játszik egy alsó osztályú csapatban szerk. megj.) és a sérülését otthon kúráló Carl Cimpoiassal. Ez utóbbi mivel hátfájdalmai lassan elmúlnak legkésõbb szeptemberben Aradon lesz, legalábbis ezt ígéri. Ene engedélylyel maradt még pár napig Bukarestben, szomorú családi esemény késleltette indulását. A sérültek és a mûtéten átesettek viszont mindannyian jelen voltak: Floroiu és Bordea vígan szaladgáltak, Radu Mihai is már könynyû futóedzést tarthatott, de a frissen (vagyis: a hetes bajnokságon) sérültek csak kívülrõl nézték a többieket. Közülük Bacalu helyzete a legrosszabb, úgy tûnik, hogy a másfél évvel ezelõtti szalagmûtétes térde újból szike alá kerül: ezúttal porcsérülés a diagnózis. Cioriciu térde, illetve Gîrbãu bokája pár hetes pihenõvel rendbejön, legalábbis ezt jósolta Cîmpianu doki, a válogatott Kolozsváron (is) közremûködõ orvosa. Reméljük, az edzõkérdés végére is hamarosan pont kerül (HAAS)

9 2007. július 13., péntek ma névnapjukat ünneplõ Jenõ nevû kedves olvasóinkat. Évforduló 65 éves Harrison FORD amerikai (USA) színész ban jelent meg elõször mozivásznon, de igazán ismertté, sõt sztárrá G. Lucas: Csillagok háborúja (1977) c. szuperprodukciójában vált. Karakterszínész, sikeres filmek (Amerikai graffiti, Az elveszett frigyláda fosztogatói, Ártatlanságra ítélve, A szökevény stb.) fontos vagy fõszerepeit játszotta. Útitárs Naptár Szeretettel köszöntjük a Téríts magadhoz, Uram, és mi megtérünk JSir 5, Református Sok-sok borzalmat élt át a Siralmak könyvének írója és népe. Vannak, akiket a csapások és a megpróbáltatások megkeményítenek, és vannak, akiket összetörnek. A hívõ ember tudja, hogy egy hajszál sem eshetik le fejünkrõl Isten akarata nélkül. Ami velünk történik, azért van, hogy Istenhez térítsen. Aki szívbõl tud így imádkozni: Téríts magadhoz, Uram, annak Isten megmutatja, mibõl, hogyan kell megtérnie! JN 7, 1 13 Nyaralás Helyezze el az alább megadott szavakat, betûcsoportokat az ábrában. Segítségül egy betût elõre beírtunk. Ha ez sikerült, a számozott négyzetek betûivel töltse ki a kis hálót is. Helyes megoldás esetén itt a következõ vicc poénját kapja: Hol töltik idén a nyarat? A fiam Svájcban, a lányom Indiában, a feleségem Párizsban. És maga? poén a rejtvényben. Kétbetûsek: BD, IT, LV, NL, OV, RN, TO, TÜ Hárombetûsek: ÁVA, GAA, HAR, KÖL, LÁB, MII, SÁM, SZÓ, TAS, TIB, ZET, YLA Négybetûsek: GATT, HATÓ, LÉHA, SÕRE Ötbetûsek: ALVÁZ, BALTA, BOLHA, ELVÁG, ÉVORA, ILLÍR, KÖRÍT, MARIS, ORBIT, RÁTÖR, SZITA, TARTÓ Hatbetûsek: ÁGAZAT, BORISZ, IRO- GAT, KOMITÉ Hétbetûsek: LATABÁR, LETAKAR Tizenegybetûsek: RADIOIZOTÓP, SZÜLETÉSNAP, VENTILLÁTOR, VIL- LÁMGYORS 11 Napról napra Kollázs és festmény a Deltában A Rekordok Könyvébe illõ vizsgaláz Temesvár Állítólag a vizsgáztató bizottság elnökének egyéb elfoglaltsága miatt 4 napról 2 napra csökkentették az államvizsga idejét a Nyugati Egyetem Politikatudományi Karán. Az anyag ismertetésére és a vizsgadolgozat megvédésére tíz perc jut minden diák részére. Aki ennyi idõ alatt nem képes összefoglalni és értelmesen elõadni ismereteit, az jobban teszi, ha meg sem jelenik a záróvizsgán, mondják azok, akik ragaszkodnak a magas osztályzatokhoz. (S.) O 6 Sportszerûség címû rejtvényünk helyes megfejtése: sportszerû azzal szemben, aki sportszerûtlen Arad Július 14-én, szombaton 18 órakor nyílik a Delta Nemzeti Galériában Anca Sabãu és Giotto Doichiþã aradi fiatal képzõmûvészek kiállítása. Mindketten az aradi 21-es csoport tagjai, elõbbi kollázsokkal, utóbbi festményekkel jelentkezik. Tárlatuk különben a 21-es alkotócsoport közös kiállítását követi, amelynek minden igényt kielégítõ, szép kivitelezésû katalógusa éppen a lebontás napján Tíz tonna szalmonellás hús Magyarországról Arad Mintegy tíz tonna, Magyarországról behozott szalmonellás húst foglaltak le az Arad Megyei Állategészségügyi Igazgatóság (DSVA) felügyelõi. A szárnyakat Arad megye egyik legnagyobb húsipari raktárhelyiségében találták, majd még mielõtt bekerült volna az üzletekbe, be is vonták. Viorel Agud, a DSVA vezetõje a Nyugati Jelennek elmondta: az általános procedúrát alkalmazták, és amikor megvizsgálták az import szárnyakat, szalmonellára utaló jeleket fedeztek fel. A próbamintát Bukarestbe küld ték, a központi illetékesek pedig megerõsítették a feltevést. A továbbiakban folytatják ellenõrzéseiket a húsipari cégeknél, és egyéb forgalmazóknál, a lakosságot pedig figyelmeztetik, hogy csak az állategészségügyi igazgatóság által pecséttel ellátott termékeket vásárolja, csakis az engedéllyel mûködõ húsüzletekbõl. SÓLYA R. EMÍLIA került ki a nyomdából a municípiumi tanács, a képzõmûvészek szövetségének aradi fiókja és a részvevõ képzõmûvészek anyagi támogatásának köszönhetõen. K. K. Változékony idõ Arad változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Temes változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Hunyad változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Krassó-Szörény borús Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Fehér változékony Péntek C Szombat C Vasárnap C Hétfõ C Tõzsdei árfolyamok Valutaárfolyam tegnap $ EURÓ HUF RNB 2,2759 3, Ft/1,2727 RKB 2,2200/2,3400 3,0900/3,1900 0,0122/0,0133 RFB 2,2350/2,3230 3,0850/3,1850 0,0120/0,0132 Sanpaolo IMI Bank2,2400/2,3000 3,0900/3,1700 0,0115/0,0135 Raiffeisen Bank 2,2250/2,3100 3,0900/3,1700 0,0118/0,0135 Feketepiac 2,2300/2,3200 3,0800/3,1400 0,0127/0,0130 Péntek, július Ö Ö Ö Ö Temesvári Rádió Magyar nyelvû mûsor Naponta óra között a 630 khz-es középhullámú frekvencián, továbbá naponta óra között a MHz-es ultrarövidhullámú frekvencián és interneten a vagy a címen, valamint a Thor III mûholdon (0,8 Ny), a Focus Sat csomagban Július 13., péntek (mûsorvezetõ Koczka György): Hírösszefoglaló, Beszélgessünk a kultúráról, Idõjárás-jelentés; este (mûsorvezetõ Erdély Rita): Zenés mûsor: magyar pop-rock felvételek. Orgonakoncert a Vörös templomban Arad Július 14-én, szombaton 19 órai kezdettel az evangélikus-lutheránus (Vörös) templomban Garai Zsolt aradi orgonamûvész tart hangversenyt. Mûsorán Buxtehude, Cabanilles, Scarlatti, Dubois, Turk és Terényi Ede mûvei szerepelnek. Belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várnak. K. K. Mozi Arad DACIA Fantasztikus négyes 2 (am) ( ). ARTA California Dreamin (am) ( ). Temesvár TIMIª A játszma folytatódik (am) STUDIO Venus (am) New York: Dow ,02 ì 1,37% Nasdaq 2679,49 ì 1,04% London: FTSE* 6697,70 ì 1,25% Frankfurt: DAX* 8053,43 ì 1,96% Párizs: CAC* 6103,05 ì 1,70% Hongkong: SENG* ,02 ì 0,89% Tokió: NIK* ,14 î 0,36% Budapest: BUX* ì 1,43% Bukarest: BET* ,07 ì 0,88% órakor. A * jel a tõzsde bezárását jelzi. Tegnap este egy dollár 0,7254 eurót, 122,43 japán jent, 0,4924 angol fontot ért. Horoszkóp KOS m (márc. 21. ápr. 20.) Ha nézeteltérése van fõnökével, jobb, ha minél hamarabb tisztázza a dolgot. Ne legyen túl rámenõs, mert ezzel könnyen feldühítheti az illetõt. Az estét otthon tölti szeretteivel. BIKA (ápr. 21. máj. 20.) Lehet, hogy elmegy egy üzleti útra, amire ugyan igazából nincs nagy szükség, ám az úti cél túl vonzó ahhoz, hogy lemondjon az útról. Legfeljebb majd nyaralásnak nevezi. IKREK o (máj. 21. jún. 21.) Egy olyan embertõl kap szakmai segítséget, akirõl eddig azt hitte, hogy ki nem állhatja. Délután újra felbukkan egyik rég nem látott ismerõse, akivel most hosszasan elbeszélgethet. RÁK p (jún. 22. júl. 22.) Szüksége lesz jó természetére. Ne boruljon ki, bármi is történik a mai nap! Kellemetlen meglepetésekbõl lesz bõven, de Ön õrizze meg hidegvérét, koncentráljon tennivalójára! OROSZLÁN (júl. 23. aug. 23.) Közel jár céljainak eléréséhez. Ennek tudata még több erõt ad Önnek. Egyenesen halad a cél felé, de ne bízza el magát! Ha már kézzelfogható az eredmény, akkor ünnepeljen! SZÛZ (aug. 24. szept. 23.) Örül, mert itt a hétvége, amit annyira várt. A munkahelyén is lelkesen dolgozik, hogy minél hamarabb haza mehessen. Az estét szerelmével tölti. n q r MÉRLEG s (szept. 24. okt. 23.) Fontos feladatát ma fejezze be! Kissé magasnak érzi a követelményeket saját erejéhez mérve. Ám, ha szorgalmasan dolgozik, meglesz a befektetett munka gyümölcse! SKORPIÓ t (okt. 24. nov. 22.) Olyan befektetési tanácsot kap, amellyel könnyen meggazdagodhat, ám ehhez nagy tõkére lenne szüksége. Ha nem áll jól anyagilag, a lehetõség miatt ne tegye kockára vagyonát. NYILAS u (nov. 23. dec. 22.) Új szemszögbõl nézi a dolgokat, és ez sokat segít karrierje elõremozdításában. Ma késõ estig dolgozik, de nem bánkódik, mert érzi, hogy ennek meglesz az eredménye. BAK v (dec. 23. jan. 20.) Akármibe is kezd ma, biztos, hogy akadályokba fog ütközni. Senki se hajlandó együttmûködni Önnel, így nagyon nehéz lesz elõbbre jutnia. Este menjen el szórakozni valahová barátaival. VÍZÖNTÕ w (jan. 21. febr. 19.) Ahogy közeleg a hétvége, egyre kevesebbet gondol a munkára, és egyre többet a szórakozásra. Ha este elmegy szórakozni, romantikus kalandokra számíthat. HALAK x (febr. 20. márc. 20.) A napja tökéletesre sikerül: a munkahelyén újabb sikeres üzleteket köt, otthoni problémái kezdenek megoldódni, és szerelmével egy romantikus estét tölthet együtt. A horoszkópot nem elhinni kell, hanem szórakozni rajta.

10 10 Péntek, július 13. Hirdetés UNIVERSITATEA CRE TIN DIMITRIE CANTEMIR BUCURE TI FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL TIMI OARA ACREDITAT prin Legea 238/2002 publicat în Monitorul Oficial nr. 617/ Facultatea de Management Turistic i Comercial Timi oara organizeaz cuncursul de admitere pe baza mediei generale ob inute la bacalaureat. OFERTA EDUCA IONAL a Facult ii de Management Turistic i Comercial Timi oara: Domeniu : Administrarea afacerilor. Specializarea : Economia Comer ului, Turismului i Serviciilor. Forma de înv mânt: ZI i Frecven Redus. Durata: 3 ani. Forma de finalizare: Licen. Titlu acordat: Economist. Dup încheierea celor 3 ani specializarea se va continua prin cursuri de MASTER. Specializ ri master: Marketing i negocieri în afaceri Managementul afacerilor în turism Durat masterat: 2 ani. La finalizarea Masterului Managementul afacerilor în turism, absolven ii vor primi Brevetul în turism Facultatea organizeaz cursuri i examenul pentru ob inerea certificatului Cambridge Facultatea î i desf oar activitatea într-un sediu modern, la standarde europene, ambient ce ofer condi ii excelente desf ur rii cursurilor, seminariilor i laboratoarelor. Pentru disciplinele cuprinse în planul de înv mânt se asigur materiale didactice proprii. Studen ii dispun de un laborator de informatic, cu acces nelimitat la INTERNET. Existen a unei întreprinderi simulate prin intermediul c reia studen ii pun în practic cuno tin ele teoretice acumulate de-a lungul anului universitar prin simularea activit ii inerente unei întreprinderi din profilul comer i turism. Facultatea ofer posibilitatea efectu rii practicii de specialitate : în anul universitar i , 60 de studen i au efectuat practica în Fran a, timp de 3 luni, în anul universitar studen ii au posibilitatea efectu rii practicii de specialitate în restaurantele McDonald s din Germania timp de trei luni pe an, în timpul vacan ei de var. Taxele colare percepute de facultate sunt dintre cele mai mici, i anume : EURO/an cursuri de zi EURO/an cursuri cu frecven redus. Studen ii care pl tesc taxa integral pân în data de beneficiaz de o reducere de 10%. Beneficiaz de 50% reducere: fra i, surori, so i, studen i ai facult ii noastre. ADMITEREA. Pentru a intra în procesul de înv mânt organizat de Universitatea Cre tin Dimitrie Cantemir, Facultatea de Management Turistic i Comercial Timi oara, viitorii studen i trebuie s depun, la Secretariatul facult ii, un dosar con inând urm toarele: diplom de bacalaureat original i copie legalizat (pentru absolven ii promo ia 2007, adeverin cu media ob inut la examenul de bacalaureat); copie legalizat dup certificatul de na tere ; copie B.I./C.I. adeverin medical (s n tos clinic) ; 2 fotografii tip legitima ie. Facultatea de Management Turistic i Comercial Timi oara organizeaz cursuri de tip MASTERAT cu specializarea Marketing i negocieri în afaceri i Managementul Afacerilor în Turism Taxa de înscriere: 50 lei. Categorii de candida i scuti i de tax de înscriere Copii de cadre didactice adeverin de la locul de munc ; Orfanii de ambii p rin i copie legalizat dup certificatele de deces ; Candida ii proveni i de la casele de copii sau plasament familial adeverin de la casa de copii ; Copiii eroilor martiri ai Revolu iei din Decembrie 1989 i cei r ni i în timpul Revolu iei din Decembrie 1989 copie legalizat a certificatului de deces sau medical. Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Modalitatea de admitere : concurs de dosare. Media se calculeazã : M = (MIX + MX + MXI + MXII + (MXIII) + MBAC) : 5(6) unde : M IX - XIII = media fiecãrui an de liceu (MXIII pentru seral) M BAC = media examenului de bacalaureat M = media de admitere Pentru specializarea PEISAGISTICà din cadrul Facultãþii de Horticulturã se va susþine probã eliminatorie din desen. Perioada de înscriere - prima perioadã de admitere: afiºarea rezultatelor a doua perioadã de admitere: afiºare rezultate Acte necesare pentru înscriere : - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentã cu aceasta; - foaie matricolã cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma de bacalaureat; - certificate de naºtere în copie legalizatã; - adeverinþã medicalã tip; - copie xerox de pe BI cu CNP; - 3 fotografii tip buletin; - cerere de înscriere tip (de la secretariate); - chitanþa reprezentând taxa de înscriere; - dosar plic; - adeverinþã din care sã rezulte calitatea de student (pentru studenþii care urmeazã o a doua specializare); - diplomã de licenþã sau diplomã echivalentã cu aceasta, precum ºi diploma de absolvire, în original sau copie legalizatã, Aprobatã în ºedinþa Senatului universitar din *- din care 3 locuri pentru candidaþii din Republica Moldova, absolvenþi de licee din România ** - în cazul în care solicitãrile sunt mai mari, Senatul universitar poate aproba suplimentarea locurilor La specializarea Peisagisticã se susþine o probã eliminatorie din Desen. RECTOR, Prof. dr. ALEXANDRU MOISUC pentru studenþii de colegiu care doresc sã urmeze o a doua specializare; - pentru copiii personalului din învãþãmânt, o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar Judeþean, sau a unitãþii de învãþãmânt, pentru scutirea taxei de înscriere; SECRETAR ªEF, Ing. Enikõ Nãdãºan Date de contact Adresa: Timiºoara, Calea Aradului nr. 119, Telefon Rectorat: 0256/277122, 0256/ Adresa web:

11 Hirdetés Péntek, július Adásvétel n Kétgenerációs családi ház Gyulán eladó. Irányár 16 millió Ft. Telefon: 06/20/ Állásajánlat n L endületes csapatba fiatalos, agilis, jó kommunikációs készségû, önállóan dolgozni tudó, nem dohányzó hölgyek jelentkezését várjuk aradi központunkba. Követelmény: román és magyar nyelvtudás. Betölthetõ munkakör: irodai telefonos ügyfélszolgálatos munkatárs. Jelentk ezni lehet ben önéletrajzzal, telefonszám megadásával a következõ címen: vagy postai úton, cím: Biovit Pharma Kft., Hungary 6724 Szeged, Föltámadás u n Román cég keres 1 eladót és 1 üzletkötõt hamarosan nyíló Arad melletti telephelyére. Magyar, román nyelvtudás feltétel, kertészeti végzettség elõny. Jelentkezés kézzel írott, fényképes önéletrajzzal Békéscsaba, postafiók n A Nyugati Jelen nagyenyedi szerk esztõsége lapterjesztõt (újságkihordót) alkalmaz Nagyenyedre. Jelentkezni az Avram Iancu u. 2 sz. alatt vagy a 0258/ telefonszámon naponta 9 14 óra között. n A Nyugati Jelen munkakönyvvel alkalmaz lapterjesztõt Aradra. Telefon: 0257/ Különféle n Ágyai, idõs, járóbeteg nõ mellé magyarul beszélõ gondozót keresünk állandó szolgálatra. Telefon: 0257/ , 9 15 óra között Gyászjelentés n TÓÉPÍTÉS! Újdonság! Fürdõtavak építése! Még vállaljuk öntözõrendszer építését meglévõ gyepfelületen is földbe telepített szórófejekkel, automatizálva. Telefon: Sapz István, , Baciu Ioan Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, keresztapa, sógor, ANDRÁS IMRE (NYUSZI) életének 63. esztendejében hosszú szenvedés után Kanadában elhunyt. Emlékét örökké õrizni fogjuk. Gyászoló leányai, Andrea, Marika, unokái, Noémi, Emike, veje Richi, Nelly Thomson és az András család Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, különbözõ szervezetek képviselõinek, akik részt vettek drága anyukánk, BALOGH VIKTÓRIA temetésén, jelenlétükkel, virágaikkal osztoztak fájdalmunkban. A gyászoló család Polgári napilap Kiadja az OCCIDENT MEDIA Kft. Postai katalógusszám: ISSN Egyhavi elõfizetés: 9,00 lej + kézbesítési díj Igazgató: L. SZÕKE MÁRIA tel.: 0722/ ; Imázs- és terjesztési igazgató: BALTA JÁNOS; Reklámmenedzser: KURJATKÓ P ÉTER tel.: 0765/ , Szerkesztõbizottság: BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN fõszerkesztõ, JÁMBOR G YULA fõszerkesztõ-helyettes, PONGRÁCZ P. MÁRIA fõmunkatárs, BEGE MAGDOLNA fõszerkesztõ-helyettes és szerkesztõségi fõtitkár, BERKI ERZSÉBET szerkesztõségi titkár, LÉSZAY BÉLA olvasószerkesztõ, BALTA JÁNOS, CHIRMICIU ANDRÁS, IRHÁZI JÁNOS, K ILIN SÁNDOR. Szerkesztõség és kiadó: Arad, Eminescu utca szám, telefonszám: , (0)257/ , (fax). Temesvári szerkesztõség: Temesvár, Savoyai Jenõ utca 6. szám, I. emelet, tel.: (0)256/ , , fax: , szerkesztõségveze tõ PAT AKY LEHEL Z SOLT. Dévai szerkesztõség: Déva, Mareºal Averescu 20-as tömbház D lépcsõház 39-es lakrész, tel./fax: (0)254/ , 0354/ Szerkesztõségvezetõ: C HIRMICIU ANDRÁS. Nagyenyedi szerkesztõség: Nagyenyed, Avram Iancu utca 2. szám, tel: (0)258/ , szerkesztõségvezetõ: MOLNÁR I RÉN. Krassó-Szörény megyei munkatárs: MAKAY BOTOND, tel.: (0)255/ Külföldi munkatárs: HUDY ÁRPÁD Németország (München). Internet: Készült a GUTENBERG Rt. aradi nyomdájában, tel.: 0257/ , fax: 0257/ A lapfej fölötti idézet FALUDY GYÖRGY Óda a magyar nyelvhez címû versébõl származik.

12 12 Péntek, július 13. Hirdetés

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről

NYILATKOZAT a baleset (sérülés) körülményeiről Egészségbiztosító:. címe:..... Társadalombiztosítási kifizetőhely:..... címe:.... Hivatkozási szám:... Felhívjuk a figyelmét, hogy a év.. hó nap történt balesetével (sérülésével) kapcsolatban a 217/1997.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása

EURÓPAI PARLAMENT. Költségvetési Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE. Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása EURÓPAI PARLAMENT 2004 Költségvetési Bizottság 2009 28.9.2005 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Az Európai Parlament 2005. évi költségvetésének végrehajtása Mellékeljük a 2005-ös pénzügyi év C22-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül)

A Kórház története. A mai igazgatóság épülete (1920-1930 körül) A Kórház története Székesfehérváron II. Géza (1141-1161) uralkodása alatt a johannita rend alapított a város első kórházát (xenodochiumot). 1865 decemberében kezdte meg működését 32 ággyal az első vármegyei

Részletesebben

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél

Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű munkával kapcsolatos tapasztalatok a Munkaügyi Szervezetnél Közérdekű foglalkoztatás szervezésének feladatai Nyilvántartás vezetése: foglalkoztatókról, bejelentett munkalehetőségek adatairól

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12.

Külföldiek egészségügyi ellátása. Egészségügyi ellátás az EU-ban. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Balatonfüred, 2009. szeptember 12. Külföldiek egészségügyi ellátása Magyarországon, Egészségügyi ellátás az EU-ban Dr. Lengyel Balázs Nemzetközi és Európai Integrációs Főosztály Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés

Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából. Bevezetés "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen Tartalom: Bevezetés Rövid hírek, információk Programok A 2003-as év statisztikájából Bevezetés Kedves Ügyelőtársak! Január 26-án közgyűlésen számoltunk

Részletesebben

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról

Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról IEE Projekt BiogasIN Páneurópai felmérés a biogáz finanszírozási és jóváhagyási eljárásainak problémáiról Kérdőív a berendezéseket szolgáltatók, tervezők, beruházók és üzemeltetők számára Kidolgozva: Kérdõív

Részletesebben

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012.

International Ambulance Service Kft. 2049. Diósd Pf.19. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet. 2012. Érd Központi Orvosi Ügyelet Felnőtt és gyermek ügyelet 2012. évi beszámolója I. Ellátási terület: 2005.02.01-től Érd városában, illetve a négy környező településen (Diósdon, Tárnokon, Sóskúton, és Pusztazámoron)

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Teendők munkabaleset esetén

Teendők munkabaleset esetén Teendők munkabaleset esetén a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform

Megint reform. Tartalomjegyzék. Tartalom Jegyzet. Sírjunk vagy nevessünk? A kormány nem adja fel: 2007 végén újabb dokumentumot. Reflektorban a reform Tartalom Jegyzet Tartalomjegyzék Reflektorban a reform Parlamenti munka Tanyaprogram készül Szabálysértési reform Közbeszerzési tanácsok Európai Unió Környezetbarát feszutiválok Négyes metró Pályázatfigyelõ

Részletesebben

Dunaújváros PASE Házirend

Dunaújváros PASE Házirend Dunaújváros PASE Házirend Általános alapelvek Ez a Házirend a Dunaújváros PASE szakmai működésének szabályozó dokumentuma. Megsértése fegyelmi felelősséget von maga után, melynek mértékét az egyesület

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről

TÁJÉKOZTATÓ a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Salgóbányai Ifjúsági tábor 2012. évi működéséről Székhely: H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Telephely: H-2740 Abony, Vasút út 15. Tel./Fax: (53) 562-070 Adószám: 20244075-2-13 E-mail: abokom@pr.hu Pest Megyei Cégbíróság Cg.: 13-09-118514 Az előterjesztés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A kormány ahol, tud segít! Korózs Lajos Elnökségi tag Szociológus

A kormány ahol, tud segít! Korózs Lajos Elnökségi tag Szociológus A kormány ahol, tud segít! Korózs Lajos Elnökségi tag Szociológus GyED és TGYÁS A GYED-en és TGYÁS-en lévő kismamák jövedelempótlékot igényelhetnek a kormánytól, mely akár 100 (azaz egyszáz) Ft is lehet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. október. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - A 2010. évi helyi kisebbségi önkormányzati választások eredményei - Prevenciós csomagok átadása az MNOÖ Hivatalában 2. OKTATÁS - Ellenőrzés

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaszentgyörgy község Önkormányzati Képviselőtestületének 5./2006. (V.03.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a szociális ellátás feltételrendszerének javítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a szociális ellátás feltételrendszerének javítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról

2015/10. SZ. HATÁROZAT. az ülésvezető megválasztásáról ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE KOVÁSZNA VÁROS HELYI TANÁCSA KOVÁSZNA 2015/10. SZ. HATÁROZAT az ülésvezető megválasztásáról Kovászna Város Helyi Tanácsa 2015. február 12-i soros ülésén, melyen részt vett a tisztségben

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet).

Mindezek alapján az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság szükségesnek tarja a rendelet módosítását. (1. sz. melléklet). . t ÁO^Solk BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI, IFJÚSÁG- ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁG ELNÖKE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi Készítette: Majomé Szabó Etelka

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalom MMSZ. Az élővel tégy jót! Euripidész. III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról

Tartalom MMSZ. Az élővel tégy jót! Euripidész. III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június. 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról MMSZ III. évfolyam / 2. szám Hírlevél 2006. június Tartalom 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet módosításáról Pályázati felhívás (250 millió forint) Támogatott lakhatási program a Dél-alföldi régióban Számítógéphez

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-ai rendkívüli I. nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-ai rendkívüli I. nyilvános ülésén. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40215-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Polgármesteri Hivatal Főkönyvelői iroda Sopron, Fő tér 1. a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. június 18. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága

Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Nógrád Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Az elmúlt két évet meghatározó feladatok 2011. január 01-től a nők kedvezményes nyugdíja: 2011-ben országosan 49154 fő, megyei szinten 1245

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Konferencia és Vállalkozói Fórum

Konferencia és Vállalkozói Fórum Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Dr. Leszkó Róbert Ph.D., adjunktus igazságügyi gépjármű műszaki szakértő Konferencia és Vállalkozói Fórum Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

M E G H Í V Ó. 2011. március 16-án (szerdán) 17 órai kezdettel tartja, Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fő u. 58. Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága E l n ö k é t ő l Szám: 79-13/2011. M E G H Í V Ó Tájékoztató Bizottsága soron következő ülését 2011. március

Részletesebben