Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: XIX. évfolyam, szám 12+8 oldal Péntek július 13. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megyében 70 Ft; 0,50 Havi 1200 Ft; 8,00 + postaköltség Polgári napilap 70 bani Elõfizetõknek csak 36 bani KILIN SÁNDOR Vesztesek Bár egy frissen közzétett közvélemény-kutatás szerint az Európai Unió (még mindig) egyik legszegényebb családtagja vagyunk, Románia lakosságának többsége bízik abban, hogy uniós tagságunk megváltoztatja életünket. Még akkor is, ha még frusztráltak vagyunk, s jogosan elégedetlenek jelenlegi életminõségünkkel, a fizetések és nyugdíjak szégyenletesen alacsony színvonalával, egészségügyünk és tanügyünk gyatra minõségével a Nyugathoz képest. Fél évvel Románia csatlakozása után a román állampolgárok 65 százaléka bízik az Európai Unióban és annak intézményeiben, az ország lakosságának optimizmusa lényegében ugyanolyan magas maradt, mint korábban magasabb a tagországok átlagánál, ami sok mindennel magyarázható. Elsõsorban azonban nem azzal, hogy a lakosság többsége máris érzi az Unió jótéteményeit, hogy az egyszerû polgárok közül több a nyertes, mint a vesztes, hanem talán azért, mert még mindig a csatlakozási ünnepségek csodaváró hangulatában élünk, s azt halljuk a politikusoktól, milyen sok pénz fog érkezni az országba. Ami igaz is lehet, meg nem is. Tegnap Tãriceanu miniszterelnök arról írt alá dokumentumot az Európai Unióval, hogy között közel húszmilliárd (!) eurót kaphatunk az európai közösség strukturális és kohéziós alapjaiból, ne feledjük azonban, hogy politikai stabilitás, rátermett országvezetés, az EU-pénzek ellopásának és elherdálásának gyökeres megszüntetése szükséges ahhoz, hogy e tetemes összeget, vagy legalább annak nagy részét le is tudjuk hívni. Ebben pedig már kevesebben bíznak, hisz az említett barométer szerint is a hazai lakosság bizalma jelentõsen tovább csökkent mind a kormányban, mind a parlamentben és a hazai intézményekben, holott az Unió régi tagországaiban ennek a tendenciája éppen az ellenkezõ. És még valamire figyelmeztet a felmérés: a viszonylag még mindig magas EU-lelkesedés nem egyenletes a társadalom különbözõ rétegeiben. Azok, akik úgy érzik, hogy a vesztesek közé tartoznak az alacsony képzettségûek, idõsek, iskolázatlanabbak pesszimizmusa százalékszerûen is növekvõben van. És cinikus államférfiak és politikusok azok, akik nem törõdnek a vesztesekkel, és hagyják, hogy számuk növekedjen. Perelte a Teremtõt Temesvár Kificamodott észjárásra vall, ha valaki a saját vétségeiért a Teremtõt okolja. Temesváron ez a csodaszámba menõ eset is megtörtént. A Popa ªapca utcai szigorított börtön egyik fogva tartottja, a huszonéves Pavel M. keresetet nyújtott be a városi bírósághoz, melyben pert indított az örökkévaló ellen, amiért az nem akadályozta meg A Renel nem jótékonysági intézmény Temes Beigazolódni látszik azoknak a kétsége, akik ellenezték a villanyáram-szolgáltató privatizációját. Szerintük ugyanis a profitorientált idegen cég nem tud, és nem is akar szociális kérdésekkel foglalkozni, a meredeken emelkedõ energiaárak viszont szükségessé teszik egyes kategóriák megsegítését. A magánosítást bonyolító hatóság azzal nyugtatta a kedélyeket, bár megtehette volna a bûncselekmény elkövetésében, amiért most ül. A furcsa feljelentést az ügyészség alapos tanulmányozás után azzal utasította vissza, hogy az alperes kifogásolt magatartásával nem követett el törvénysértést. A Teremtõnek ilyen kötelezettsége egyetlen corpus jurisban sem szerepel (S.) hogy az adásvételi szerzõdés kikötései megvédik a szociális díjat fizetõket az új tulajdonos esetleges önkényeskedésétõl. Nos, nem kellett sok idõnek eltelnie ahhoz, hogy a Renel új urai megfordítsák a köpönyegüket. A tárgykört érintõ elsõ nyilatkozat óvatosan ugyan, de kikezdi az eddigi rendszert. A piacgazdaság-elvû gazdasági doktrína nem teszi lehetõvé egyetlen cégnek sem, hogy fogyasztóit, ügyfeleit kétféle elbírálásban részesítse. Ergo, a Renel sem hajlandó magára vállalni a szociális kedvezmények fedezését, lévén, hogy sem apparátusa, sem felhatalmazása sincs a jogosultság ellenõrzésére. Megoldásként azt javasolja, hogy a kedvezményt szolidaritási alapból fedezzék. Magyarán, amennyivel csökkentik a támogatásra szoruló fogyasztók esetében a kilowattóra árát, annyival növeljék a tehetõsekét. A szolidaritásnak ez a formája Nyugaton mint köztudott, a Renelt olasz vállalatcsoport vásárolta meg kifogástalanul mûködik. A bejelentést eddig még egyetlen hivatalos közeg sem kommentálta. (SIPOS) Elvetették a falunap támogatását, de Mostohagyerek marad a kultúra? l Ötös lottó: Joker: Az igen mozgalmas tanácsülésen minden kérdésben élénken szavaztak pró és kontra, a kultúra támogatását mégis elvetették Arad Tegnap délelõtt torutánfutó-vásárlásra, a vízvezeték korszerûsítésére, a Zimándújfalu község 13 tagú tanácsa viharos elõzmények civilszervezetek támogatására, az ötvenesi út kivilágítá- után másodszor gyürkõzött neki az idei költségvetéskiegészítés vitájának, amelytására, a zimándújfalui temesára, a szociális alap támoganek egyik alpontját képezte a tõben megépítendõ kápolnára, illetve egy vasúti átjáró Zimándújfalun szombaton és vasárnap, Zimándközön a építésére szánt pénzek jóváhagyására vagy éppen az elveté- közeljövõben megszervezendõ falunapok anyagi támogatása. sére vonatkozott. Hosszas vita Miután az ülésvezetõ But eredményeként lemondtak az Cristian ismertette a költségvetés-kiegészítés tételeit, a tavõt kevesebb pénzbõl megja- utánfutó-vásárlásról (a meglénácsosok egyenként nyilvánítottak véleményt, amely trakrûsítésrõl (mivel az nem vítják), a vízvezeték-korsze- köz- Andrásy-fotó ségi tulajdon). Többen törvénytelennek nyilvánították a civilszervezeteknek a költségvetésbõl történõ támogatását. Az eredetileg e tételekre szánt pénzekbõl 125 ezer lejre bõvítették a pénzalapot, amelybõl elõbb Zimándújfalun építenek temetkezési célokat szolgáló kápolnát. Amint ott befejezik, a Zimándközön, illetve Andrei ªaguna falu temetõjében építendõ kápolnára is pénzt különítenek el. Folytatása a 7. oldalon (BALTA)

2 2 Péntek, július 13. Napzárta Lefújták a riadót Az elmúlt 24 óra viharai és jégesõi 7 megyét érintettek, 26 településen okoztak károkat nyilatkozta tegnap Victor Paul Dobre belügyi államtitkár. A felhõszakadások következtében a víz 32 ház pincéjét árasztotta el, a viharok 107 ház tetejét tették tönkre, 3,2 kilométernyi községi út rongálódott meg. 13 megye 225 településén gond volt az áramszolgáltatással, 663 transzformátorház és 61 vezeték rongálódott meg. Az államtitkár hangsúlyozta: a meteorológiai és hidrológiai riadót országszerte lefújták, Romániában visszaállt a normális, nyári idõszakra jellemzõ idõjárás. Újabb hõhullám érkezik A meteorológiai elõrejelzések szerint újabb hõhullám várható július 17. és 20. között, ami elõször az ország nyugati részén jelenik meg. A hõmérõk higanyszála Celsius-fokra is felszökik. A szakemberek elõrejelzése: a hõség ez után is eltarthat még 1-3 napot, és augusztus elsõ felében is felléphet. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be tegnap a Victoria palotában tartott távkonferencián. Felkérték a hatóságokat, találjanak olyan légkondicionálóval ellátott helyiségeket, ahol a lakosság ásványvizet és elsõsegélyt kaphat a kánikula idején. A pánikkeltés ellen Az Országos Audiovizuális Tanács tegnap úgy döntött: levelet küld a rádió- és tévéadóknak, amelyben azt javasolja, hogy ne túlozzák el az olyan információkat, amelyek pánikot kelthetnek a lakosság körében. A CNA ugyanis megállapította: a Realitatea TV túlzott a szerda esti bukaresti vihar következményeinek bemutatásakor. Csúcslabor Temesváron Temesváron épül fel az ország nyugati részének legmodernebb olyan laboratóriuma, amelyben az élelmiszerekben található toxikus anyagokat fogják kimutatni. A Temes Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság keretében mûködõ laboratórium vezetõje, Nicolae Chetrinescu sajtótájékoztatón elmondta: a modern laboratórium jövõ évtõl lesz mûködõképes, 2009-tõl pedig referencia laboratóriummá válik, ami azt jelenti, hogy az itt elvégzett analíziseket az Európai Unióban is elismerik. A beruházás összege meghaladja a 3 millió eurót, ebbõl 500 ezret a felszerelés beszerzésére használnak fel. Az összeg több mint fele SAPARD-projektbõl származik, a többi az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóságtól. Romániában csak Bukarestben mûködik egy ilyen laboratórium, jövõ évig még egyet létesítenek Konstancán. Szerkeszti KILIN SÁNDOR Közélet Megint elhalasztották a kötelezõ lakásbiztosításról szóló törvénytervezet hatályba lépését Jó két éve már, hogy Bukarestben ide-oda tologatják a kötelezõ lakásbiztosításról szóló törvénytervezetet. Elõször arról volt szó, hogy január elsején lép hatályba. A határidõ elhalasztásáról Victor Paul Dobre, a Közigazgatási és Belügyminisztérium államtitkára egy januári sajtótájékoztatón úgy nyilatkozott, hogy alaposan meg kellett vitatni, meg kellett vizsgálni, hiszen 22 millió lakost érint. De õ nagyon reméli, hogy legkésõbb február elején a kormánytól átküldik a parlamentbe sürgõsségi eljárást kérve annak érdekében, hogy július 1-jétõl érvénybe léphessen. Az államtitkári remények ellenére nem lett semmi a dologból. Megalakult a Kulturális Autonómia Tanács Arad Szerdán délután, miután 14 alapító civilszervezet megbízottja kitöltötte a belépési szándéknyilatkozatot, megalakultnak nyilvánították az Arad Megyei Magyar Kulturális Autonómia Tanácsot. Soraiba további magyar érdekeltségû civilszervezeteket várnak, miután a megbízottaik szintén kitöltik a belépési szándéknyilatkozatot. A Szabadság-szobor Egyesület, az Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Katalin Egyesület, az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet, az Evangélikus Egyház, a Református Egyház, a Szülõk a Magyar Oktatásért Egyesület, a Csiky Gergely Egyesület, az Aradi Máltai Segélyszolgálat, a PRO-KI-DOR Egyesület, az IRKATER Egyesület, a Kisiratosi Gazdák Egyesülete és a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Egyesület által delegált megbízottak 3 módosító javaslattal elfogadták az AMMKAT Alapszabályzatát. Dr. Túsz Ferenc ideiglenes elnök ezúton is felkéri a civilszervezetek vezetõit, hogy július 18-a, szerda 18 óráig írásban juttassák el a Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál lévõ irodájába a évre szóló programtervezetüket. Ugyancsak írásban kéri azoknak a hátráltató tényezõknek az ismertetését, amelyek gátolják a közösségükért kifejtett munkájukat. Javaslatokat vár a Kulturális Autonómia Tanácsba való felvételre 3 közismert, nem politikai tisztségviselõ, magyar személyre vonatkozóan. (B) Graz polgármestere Temesváron ECKSTEIN-KOVÁCS PÉTER az as idõszakban Romániában hozott politikai elítélések érvénytelenítését elõíró törvénytervezetet javasol. Az RMDSZ-es szenátor tegnapi sajtótájékoztatóján kijelentette: nem rehabilitációról lenne szó, hanem az ebben az idõszakban hozott minden ítélet hivatalból történõ érvénytelenítésérõl. Ezeket az ítéleteket ugyanis az akkor érvényben levõ nemzetközi emberi jogi elõírások ellenében hozták a bíróságok. Az ítéleteket hivatalból érvényteleníteni kell akkor is, ha az utódok ezt nem kérik. Ezekkel az ítéletekkel ártatlan embereket vetettek börtönbe hangsúlyozta Eckstein. Hozzátette: a törvénynek világos rendelkezéseket kell tartalmaznia arra nézve is, hogy a politikai elítéltek utódai hogyan juthatnak a kártérítéshez. Minden, börtönben töltött hónap után járjon egy bizonyos Kezeskedik a kisjenõi bíróságért Arad Mihai Calimente megyei liberális képviselõ újra terítékre hozta a kisjenõi bíróság ügyét és a sajtó elõtt tegnap bejelentette: az igazságügyi miniszterrel pár nappal ezelõtt folytatott telefonbeszélgetése során biztatást kapott, és biztos abban, hogy az intézményt nem fogják bezárni. A több hónapos vita tárgya Calimente részérõl le van zárva, mint elmondta: kezeskedik a bíróságért. A miniszter beleegyezett abba, hogy vagy megveszik az épületet a jogos tulajdonostól, vagy másikba költöznek, így tehát szó sincs arról, hogy megszüntessék a bíróságot. Részemrõl a téma le is van zárva mondta. SÓLYA R. E. Temesvár Szívélyes, baráti légkör jellemezte Siegfried Nagl, Graz és Gheorghe Ciuhandu, Temesvár polgármesterének találkozóját. Az osztrák vendég elsõ alkalommal jár Romániában, Temesváron, és mint elmondta, kellemes benyomást tett rá a Bega-parti város sok parkjával és zöldövezetével. Természetesen jövetelének ennél sokkal fontosabb célja van: tovább szeretné bõvíteni a két város közötti együttmûködést az egészségügy, az egyetemi oktatás, és természetesen a gazdasági kapcsolatok terén. (S.) összeg, amit az utódok felvehetnek az Országos Letéti- és Takarékpénztárnál mondta. A törvénytervezet csak az 1963-as évig lenne érvényes, tekintve, hogy abban az évben módosult a büntetõ törvénykönyv, és kivették belõle a politikai bûncselekmény fogalmát. A törvénytervezetet a nyár folyamán nyújtják be a parlamenthez. TÕKÉS LÁSZ- LÓ független EP-jelölt és Fodor Imre, a Székely Nemzeti Tanács elnöke Hans-Gert Pöttering Európa parlamenti elnökkel találkozott. Tõkés az erdélyi magyarság ügyében történõ lobbizás és tájékoztatás céljából indult Strasbourgba. Az EPelnökkel való találkozó során Tõkésék olyan kérdésekre hívták fel Pöttering figyelmét, mint a kommunizmus alatt elkobzott tulajdonok visszaszolgáltatásának helyzete, a magyar felsõoktatás, a szubszidiaritás és az önkormányzatiság, illetve a kulturális Ezúttal a mindenféle legfelsõbb hivatalos véleményezések megszerzésének hosszadalmas procedúrája miatt szól a legújabb magyarázat. Az annyit vitatott, a biztosítási szakemberek által aberrációnak, lehetetlennek minõsített törvénytervezet hatályba lépésének elhalasztásáról szóló információt megerõsítette Eugen Haº, az ASIROM Biztosító Társaság aradi kirendeltségének igazgatója is, azzal a kiegészítéssel, hogy véleménye szerint a legújabb, január elsejei határidõ sem holtbiztos. De lássuk, mirõl is szól az ominózus törvénytervezet? Elõször is a kötelezõ lakásbiztosítás kifejezetten természeti csapásokra vonatkozna, vagyis földrengésre, földcsuszamlásra és árvízre. Aki tûzesetek és egyéb lehetséges károk ellen is be akarja biztosítani saját tulajdonú lakását, lakóházát, annak külön biztosítási szerzõdésre lesz szüksége. Ugyanakkor a természeti csapásokkal szembeni biztosítás nem érinti a lakásban, lakóházban lévõ javakat. Másodsorban a lakásbiztosítás évi összegét euróban állapítanák meg aszerint, hogy milyen építõanyagból épült a tömbház vagy a telkes lakóház. A nagyobb összeget az erõsebb, ellenállóbb, a kisebb összeget a gyengébb ellenálló képességgel bíró építõanyagok esetén kell fizetni, utóbbi kategóriába sorolandók a faházak és vályogházak is. Találkozó a parlamenti képviselõkkel nélkülük Temesvár Ez egyszer teljes összhangban cselekedtek a Temes megyei parlamenti képviselõk. Mintha csak összebeszéltek volna, egyikük sem tett eleget a Temesvári Lakótársulások Szövetsége meghívásának, holott éppen számukra lett volna fontos a részvétel. Az egész várost behálózó civilszervezet ugyanis, a helyi Honpolgári Tanácsadó Hivatallal karöltve, a parlamenti képviselõk tevékenységének elemzését tûzte napirendre. A vitafórumon megjelent érdeklõdõk azonban legfeljebb önmaguknak mondhatták el észrevételeiket. Joggal kifogásolták, hogy a törvényhozó testületbe küldött politikusok szinte kizárólag csupán a választási kampányban vesznek tudomást a civilszervezetek létérõl. A rákövetkezõ négy év során soha, egyetlen honpolgári összejövetelen sem A kötelezõ biztosítói kártérítés öszszegei ennek következtében igen korlátoltak, egyáltalán nem veszik figyelembe az ingatlan reális, valós értékét: a 20 eurós évi biztosítás esetén maximum 20 ezer euró a kártérítés, a 10 eurós kategóriában pedig 10 ezer euró. Hogy ez a ezer euró mire lenne elegendõ, nem nehéz kiszámítani a jelenlegi építõanyagárakból és a lakásárakból. A törvénytervezet szerint a kötelezõ lakásbiztosítás olyannyira kötelezõ lesz, hogy az évi részletek befizetésének elmulasztása 50 lejtõl 100 lejig terjedõ pénzbírságot vonhat maga után. Ami talán nem tûnik soknak, de többször ismétlõdhet. (BALÁZS) mutatkoznak meg. Két éve mûködnek például a városkerületek konzultatív tanácsai, ahol a lakosokat közvetlenül érintõ kérdésekrõl vitáznak, de nem volt rá példa, hogy munkájuk iránt valamelyik parlamenti képviselõ érdeklõdött volna. Holott közremûködésével, támogatásával néhány kérdést helyben meg lehetett volna oldani. A kérdéshez hozzászóló Nicu Vlad, a Bölcsek Tanácsának alelnöke kategorikusan kijelentette: a választások óta a jelen törvényhozási ciklusban még nem látott egyetlen parlamenti képviselõt sem civil fórumon, de még a városi tanács fontos döntéseket hozó plenáris ülésein sem. A parlamenti képviselõk tevékenységével elégedetlen polgárok az egyéni választókörzetes megmérettetéstõl várják a helyzet javulását. (SIPOS) autonómia ügye. Tõkés szerint Pöttering arra tett ígéretet, hogy ezekben a kérdésekben továbbra is követni fogják a romániai helyzet alakulását. Az EP-elnök mellett Tõkésék több külföldi, illetve magyar EP-képviselõvel is találkoztak, s a tanácskozásokon egyebek mellett azt kérték: az EU erõsítse meg a Románia által uniós felvételkor vállalt kötelezettségek betartásának ellenõrzését. Az EP-választásokról szólva a püspök elmondta: arra kérte tárgyalópartnereit, hogy ellenõrizzék a romániai helyzetet a voksolás elõtt. Nehogy ugyanaz forduljon elõ, mint 3 éve, amikor a választási procedúra révén a Magyar Polgári Szövetséget egyoldalúan kiszorították a választásokból. Még mindig fennáll a veszélye annak, hogy Romániában a szabad választás nem érvényesül: de én remélem, hogy 140 ezer támogató aláírással a hátam mögött indulhatok a választásokon nyilatkozta a püspök. Minden olyan kisebbségi követelésnek helye van, beleértve az autonómiát is, ami hozzásegíti a romániai magyar kisebbséget identitása megõrzéséhez, s nem sérti Románia területi integritását tolmácsolta Tõkés Hans-Gert Pöttering, az Európai Parlament elnökének nyilatkozatát. BEPERELTE AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERT Bãsescu elnök. Az államfõ lejes kártérítést követel, mivel az egészségügyi miniszter azt a kijelentést tette, miszerint az elnök számos olyan betegségben szenved, amelyek a pszichikai bajok kategóriájába tartoznak. Az elsõ meghallgatásra szeptember 11-én kerül sor a fõvárosi 1-es számú bíróságon. A panaszt tevõ szerint Bãsescut erkölcsi kár érte, mivel a vádlott kijelentése tisztességében és jó hírnevében sértette meg. Az államelnök kéri továbbá, hogy a vádlott saját költségén közölje le a bírósági döntést két országos napilapban. A polgári per tárgyát képezõ kijelentést június 9-én Marosvásárhelyen tette az egészségügyi miniszter, aki meglepõnek tartja, hogy éppen az államfõ indít eljárást, aki a sértegetések és politikai színezetû nyilatkozatok bajnoka. Úgy gondolom, az okosabb enged, és minden jót és egészséget kívánok neki nyilatkozta Eugen Nicolãescu. Összeállította SZALONTAI SÁNDOR

3 Magyarországi munkaerõ Kürtösre? Arad Munkaerõhiány merült fel a Kürtösi Vámszabad-övezetben tevékenykedõ néhány nagyvállalatnál tudtuk meg Almási Vince kisiratosi alpolgármestertõl, akit egy ott mûködõ portugál cég vezetõje a napokban megkért, segítsen neki munkásokat toborozni Békés megyébõl. Elõzetesen egyeztetett Fodor Lajos dombegyházi polgármesterrel, aki a helybeliek mellett meghívta Kevermes, Kunágota, Lökösháza, Mezõkovácsháza, Battonya és Bánhegyes települések képviselõit Dombegyházára. Almási Vin- Mûvészet határtalanul Arad Szerdán, az utóbbi években nem elõször, aradi nap volt Orosházán: Bognár Levente aradi alpolgármester a municípiumi tanács, Kett Groza János és Steinhübel Zoltán a Mûvészeti Népiskola, Gheorghe Budiu, Cãlin Andra (ideiglenes alelnök), Kurucz Mátyás, ªipoº Erzsébet (ideiglenes titkár) az Aradi Fotóklub részérõl vett részt annak az európai uniós INTERREG közös pályázatnak a gyakorlati megvalósítását célzó megbeszélésén, amelynek ezúttal a kezdeményezõ orosházi Kulturális Kapcsolatok Egyesülete volt a házigazdája. Krónika ce legnagyobb meglepetésére Kelet-Magyarország településeirõl több százan vállalnának munkát Romániában. A munkavállalók képviselõivel történt megegyezés értelmében a közeljövõben munkaügyi biztossal tisztázzák, milyen feltételek mellett vállalhatnak munkát az országhatár innensõ oldalán, ugyanakkor a munkavállalók számára kirándulást szerveznek Kürtösre, ahol megismerkedhetnek a portugál vállalatban adódó munkalehetõségekkel. Komoly gondot jelenthet, hogy Magyarországon a minimálbér jóval magasabb, mint Romániában, ahol annál olcsóbban valószínûleg nem vállalnak majd munkát. Mivel ugyanazon vállalatban nem dolgozhatnak kétféle bérezés szerint, a munkanélküli gondok kezelése érdekében elképzelhetõ, hogy a portugál vállalat engedményre kényszerül. Jövõ nyárig ugyanis 800 alkalmazottra lesz szüksége, akiket az országhatár innensõ oldalán aligha talál meg. Legfeljebb akkor, ha a megemelt bérek miatt más vállalatoktól hozzá szegõdnek az alkalmazottak. (BALTA) Kiállítás és tárgyalás Orosházán A mostani pályázat a korábbi sikeres, a PHARE-CBC keretében zajló természetes folytatása, ezért magától értetõdõ elnevezésének a megõrzése is: Mûvészet határtalanul. Mindehhez nem elhanyagolható ráadásként szolgált két ismert aradi képzõmûvész Kett Groza János festõ és Ioan Tolan szobrász közös kiállításának megnyitása a Mûvészetek Házában. Természetesen, nem hiányozhatott az ötletgazda Gonda Géza, az orosházi Kulturális Kapcsolatok Egyesület elnöke sem, aki a Mûvészetek útját a mostani pályázattal a Mûvészetek sávjává kívánja Kett Groza János, Ioan Tolan és Bognár Levente. Kiállítás-megnyitó Orosházán Fotó: Gheorghe Budiu kiszélesíteni. Ehhez a mostani pályázatban a fotósokat colas Müller Regionális Fotó- partnerek Orosházáról a Ni- hívta segítségül, akikkel a szó mûvészeti Mûhely és a Táncsics Mihály Gimnázium, szoros értelmében átfogó képet kíván rögzíteni a körzet amelynek fotómûvész-képzési osztálya is van, Aradról mai kulturális és természeti valóságáról. pedig a már említett intézmények. Az összesen eurós értékû pályázat 75%-át az EU, A szerdai megbeszélések 20%-át a magyar állam, eredményeként tisztázódott, 5%-át az orosházi Kulturális hogy idén augusztustól decemberig alkotó mûhelyeket Kapcsolatok Egyesület finanszírozza. Együttmûködõ szerveznek a magyarországi Özönlenek a törökök és moldovaiak Csatlakozás után még több bûncselekmény Arad Bár sokan azt hitték: csatlakozás után kevesebb bûncselekménnyel kell számolniuk a határátkelõknél, épp ellenkezõként történt: a határrendõrök szerint a forgalom is megnõtt, az illegális határátlépési kísérletek, az okirat-hamisítások száma is. Ioan Handra megyei fõfelügyelõ tegnap a sajtó elõtt elmondta: fõként a moldovaiakkal és a törökökkel gyûlik meg a bajuk, hisz míg a románok kevesebb iratot hamisítanak, amazok annál inkább. A moldovaiak hamis román, a törökök hamis bolgár dokumentumokkal próbálnak kijutni nyugatra. 500 és 3000 euró közötti összegeket fizetnek egy-egy útlevélért, személyazonosságiért. A moldovaiak Olaszországba, a törökök pedig Ausztriába és Németországba indulnak, és romániai, valamint akár brit fotósok bevonásával is. Mindez 2008 tavaszán az elkészült fotókból összeállított kiállításokban konkretizálódik, amelyek sorozata az orosházi Városi Képtárban kezdõdik március elsején, majd tájoltatással folytatódik a körzet településein, Mezõkovácsházán, Mezõhegyesen, Tótkomlóson és Battonyán, valamint természetesen eljut Aradra is. A pályázat fotómûvészeti albumok és más szakmai kiadványok megjelentetését is magába foglalja, nemkülönben az idén augusztus án, valamint a március 29-én megrendezésre kerülõ ötödik, illetve hatodik Mûvészet határtalanul konferenciát. Feltétlenül érdemes megjegyezni, hogy a pályázat keretében idén szeptember között alkotótábort szerveznek tehetséges aradi és orosházi diákok számára, akik együtt dolgozhatnak egy közös újság elõállítása érdekében. (KISS) hisz senki nem dolgozik ott kint olyan olcsón, mint õk. Csak a múlt hét péntektõl hétfõig 15 illegális határátlépési kísérletre derítettek fényt. Az aradi határrendõrök vezetõje úgy véli: magyar kollégáikkal nagyon hatékonyan mûködnek együtt. Ami az okirat-hamisításokat illeti, a Romániában tapasztalt esetek 48%-át Arad megyében leplezték le. Az idei év elsõ hat hónapjában fõként a nagy teherforgalom nõtt meg, az is Nagylakon, Gyulavarsándot egyre többen hanyagolják. Szintén nõtt a lopott gépkocsik száma idén már 6 lopott autót foglaltak le a határátkelõknél. Tavaly egész évben találtak ennyit. A határátkelõknél elkövetett bûncselekmények között elsõ helyen áll a tiltott határátlépés, mely szintén nõtt 2006-hoz képest. Idén 245 alkalommal próbáltak kiszökni az országból, ebbõl 171 esetben csak kísérletig jutottak el. A dokumentumok hamisításának szempontjából a románok most már nemigen kísérleteznek, a moldovaiak, törökök, pakisztániak, szomáliaiak stb. viszont annál inkább. Ami a drogokat illeti: az idei év legnagyobb fogása az volt, amikor egy teherautóban több mint 51 kilogramm, nagy rizikófaktorú drogot találtak. A felügyelõség felszerelését illetõen még mindig a legnagyobb probléma a technikai felszerelés hiánya, a határrendõrök nem rendelkeznek a megfelelõ megfigyelõ, kommunikációs és közlekedési eszközökkel. Remélhetõen a következõkben bizonyos projekteken belül sikerül egy kicsit pótolni a hiányzó eszközöket. SÓLYA R. EMÍLIA Péntek, július Felvételi a líceumba Ma zajlik az elsõ fázis Ma kerül sor az elsõ országos számítógépes besorolására az idén vagy a korábbi években VIII. osztályt végzetteknek a választott líceumi osztályokba, akik sikeresen szerepeltek az országos záróvizsgán vagy a korábbi képességvizsgán, és december 31-ig nem töltik be 18. életévüket. Az elsõ besorolás saját tanulóinak eredményeit július 14-én, szombaton teszik közzé a tanulók eredeti iskoláiban, hasonlóképpen az illetõ megyékben üresen maradt helyeket. Július 15-én lehet megtudni a különbözõ közép- és szakiskolákba az elsõ fázis során elhelyezett tanulók névsorát. Ugyanaznap közlik a más megyékbõl besoroltakat is. A besorolt tanulók július között iratkozhatnak be a választott iskolákba a megjelölt órarendben és a megkövetelt iratokkal. Amennyiben ezt nem teszik meg, helyüket szabadnak nyilvánítják. A felvételi második fázisában azok vehetnek részt, akiket az elsõben nem soroltak be, új, ún. sárga ûrlapot töltve ki az üresen maradt helyekre. Ezt július 23-án rendezik, másnap közlik eredményeit. Július 31-én a megyei felvételi bizottságok elemzik és megoldják a második felvételi fázis után megmaradt megoldatlan helyzeteket. K. K. Gyerekek rabolták ki a nyaralót Fehér A nagyenyedi rendõrség kinyomozta a július 9-re virradó éjszaka elkövetett lopás tetteseit. E szerint Marius D. enyedi lakos nyaralójából az elektromos áramfejlesztõt, a márkás elektromos fûrészt és fúrót, valamint a hûtõszekrényt és gázpalackot három gyerek, a 15 éves F. C., a 12 éves R. L. és a 13 éves A. V. M. emelte el. Az 1500 lejre becsült felszerelés 90%-át sikerült visszaszerezni. Az elkövetkezõkben a nyomozás a gyerekek eddig elkövetett bûncselekményeinek felderítésére irányul, ugyanakkor minõsített lopás vádjával eljárás indult ellenük. T. I.

4 4 Péntek, július 13. Arad Akárcsak az ország többi megyéjében, az aradi egészségügy felelõseinek is jobbára azzal telik ki a napja, hogy futkorásznak a törvény paragrafusai között, keresik azokat a bizonyos kiskapukat. Amelyek segítségével, ha fércelve is, de sikerül legalább összetartani a teljes összeomlás határára sodródott aradi rendszert. Az illetékesek válaszaiból, a más forrásokból kapott információkból kiderült, amenynyiben a hatóság (Autoritatea de Sãnãtate Publicã) a megyében szigorúan betartatná a törvényes egészségügyi szabályokat, akkor gyakorlatilag bezárhatná az összes kórházat, mivel egyik sem felel meg teljes egészében nemhogy az uniós elõírásoknak, de még a helyenként lazább hazai elõírásoknak sem. Arad megyében az összes, ágyakkal rendelkezõ egészségügyi intézmény rendelkezik mûködési engedéllyel mondta a Nyugati Jelennek Gabriela Þârlea, az ASP igazgatónõje. Az engedély mellé pedig mindegyikük kapott egy derogációs periódust, amely alatt, a mellékelt tervek alapján kötelességük alkalmazkodni a szabályokhoz mutatta meg a kiskaput. Magyarán, a mûködési engedély feltételekhez kötött, ám az érdekelt felek, az egészségügyi minisztertõl a legfiatalabb nõvérig pontosan tudják, hogy sem a központi költségvetés, sem a helyi büdzsé nem tud elegendõ pénzt fordítani a teljes korszerûsítésre. Más kérdés, hogy a legtöbb kórházban, mivel ezek évszázadokkal ezelõtt bizonyos esetekben még ez sem túlzás épültek, egyszerûen képtelenség betartani, például, a betegszállítási rendelkezéseket. Sajnos, számos épületben ehhez falakat kellene eltolni jegyezte meg az igazgatónõ. Riport A jóreménység foka Az ASP viszont azért adja ki megvalósítási elõírásokkal a mûködési engedélyt, mert nincs más kibújási lehetõség. Ha pedig a kórház nem kapja meg az engedélyt, az egészségügyi pénztár nem köt vele szerzõdést, tehát pénz sem jár az elvégzett szolgáltatásokért. Þârlea: falakat kellene eltolni S így a szemlehunyás köre bezárult. Gabriela Þârlea azonban hangsúlyozta, hogy az engedélyhez csatolt feladatok végrehajtásának ellenõrzését rendkívül szigorúan veszik. A kórház dátumra lebontva kapja meg a tervet, sõt, a személyi felelõsöket is megnevezik. Tény, a nagyobb ASP rendszeresen ellenõrzi, miként haladnak a munkálatok. Aradi betegek. Halmozottan hátrányos helyzetben beruházásokhoz amelyek falbontással-építéssel, vakolással stb. járnak természetesen hosszabb határidõt engednek, ám a tisztasági problémák megoldásához általában maximum három napot adnak. Ugyanakkor az délyt ehhez a fejezethez is kötni kellene, ám az étkeztetés kiszervezésével csak a felelõs változott, a módszer, minõség maradt. A vidéki kórházak ideiglenes engedélyeinek kiadásához pedig az ASP kénytelen Végtelen jóindulat A helyzet súlyosságára figyelmeztet, hogy a legnagyobb kórháznak számító megyei klinikának mindössze két részlege kapott június utolsó napjaiban végleges mûködési engedélyt, mert ezekben befejezõdtek az újjáépítési munkálatok. Ennek ellenére Mirandolina Priºcã kórházigazgatónak a feje fölött lóg Damoklész kardja, hisz a többi részleget is korszerûsíteni kellene, ellenkezõ esetben az ASP visszavonhatja a kórház ideiglenes engedélyét is. Hasonló helyzetben található a városi kórház is, amelyet szintén csak ritka foltokban sikerült kipofozni, például külsõ segítséggel a betegfelvételt. Ám hogy a kórtermek zöme milyen tragikus állapotban van, azt bárki láthatja. A mai napig vödrökben szállított, ebédnek vagy vacsorának csúfolt étel pedig külön fejezetet érdemelne, arról nem is beszélve, hogy diétától függetlenül, mindenki ugyanazt a csirizt kapja. Tehát a mûködési engemélyen belenyúlni a jóindulat zsákjába, hisz ezek öreg, teljesen lepukkant épületekben mûködnek, a helyi önkormányzatok anyagi forrásai pedig sokkal végesebbek, mint az aradié. Embertelen körülmények között dolgoznak az orvosok Lippán, Borosjenõben, Kápolnáson, Borossebesben vagy Honctõn, és az alagút végi fény csupán Borosjenõben látszódik, mivel itt állítólag 2008 végéig átadják az új, már 12 éve készülõ kórházat. Gabriela Þârlea az engedélyek kiadásának útvesztõi mellett egy másik kényes kérdést is felvetett, mégpedig a restitúciós törvény által viszszaszolgáltatott épületek sorsát. A megyeszékhelyen az egykori tulajdonosok hét épületet kértek vissza, amelyekben most vagy akkor is egészségügyi intézmény mûködik. Ezek közül hármat már végleges bírósági ítélettel vissza is adtak, jelenleg ketyeg az ötéves bérbeadás órája. A közelmúltban Aradon járt miniszternek az ASP is meghúzta a vészharangot, hisz ebbõl a szempontból a megye szinte egyedülálló helyzetbe került az országban, sehol nem fenyeget kiköltözés ennyi kórházat, mint itt. Gondoljunk csak a szülészetre, onkológiára, járványkórházra, a lippai TBC-kórházra vagy a kápolnási pszichiátriára. A megoldás bûvös szavaként az építendõ új kórházat emlegetik az ASP-tõl a minisztériumig. A legoptimistábbnak Þârlea tûnik, aki szerint már gyûlnek az engedélyek, és szeptemberben kiöntik az elsõ kupa betont. Kérdés, mikor fogják mûteni az elsõ beteget. Szerkesztõrovatvezetõ IRHÁZI JÁNOS Temes Keresik a milliárdokat Bármilyen jelzõvel is illessék az elégedetlenkedõk Temes megye egészségügyi ellátottságát, elõre kell bocsátanunk, hogy kórházi ágyból sosem volt, és most sincs hiány. Sõt, egyes igazgatók szerint mostanság menedzser a nevük ha a menõ kórházak nem fogadnák az ország legtávolabbi csücskébõl is a különleges eseteket, költségeiket minden megszorítás nélkül legalább 25 százalékkal csökkenthetnék. Persze, kórháza válogatja. Vannak intézmények, amelyek teljesítményérõl felsõfokon illik beszélni, és mások, amelyek nem tudnak kikászálódni az örökös hiánygazdaságból. Egyes intézményekben olyan mostoha körülmények közt gyógyítanak, hogy épületüket nem is lenne szabad kórháznak nevezni. A falakról mállik a vakolat, az elõbukkanó téglák salétromosak, két pácienst fektetnek egy ágyba, az elavult orvosi eszközeiket és az ócska vaságyakat már tizenöt-húsz év- vel ezelõtt szemétbe kellett volna dobniuk. Csakhogy sosem volt rávaló, hogy újakra cseréljék. A leírt állapotok leginkább a temesvári onkológiára illenek, de a bõrgyógyászaton sem sokkal jobb a helyzet, és a szemészet is megérdemelne egy megfelelõbb épületet. De ne részletezzük, hisz maga a városi közkórház amelyhez a felsorolt intézmények tartoznak inkább hasonlít múlt századbeli kaszárnyához, mint metropolisi rangra törekvõ nagyváros kórházához. Mentségére legyen mondva, hadapród iskolának épült, mi mást tehetnek a mostani lakói, minthogy húsz-harminc beteget fektetnek az egykori közös, legénységi hálószobákba. Mindezek ellenére volt annyi kórházi beruházás az elmúlt másfél évtizedben, mint azelõtt talán egy évszázad alatt sem. Felépült az Ausztria Ház néven ismert sürgõsségi kórház, mely a maga nemében mintaintézménye a megyének. Hasonló jelzõt érdemel a Szív- és érrendszeri betegségek gyógyászata, és semmivel sem marad el a legjobbaktól a temesvári Louis Þurcanu Gyermekkórház vagy a modern Ortopédia. Ezeknek nemcsak az épülete impozáns, mondhatni XXI-ik századi, hanem a felszereltségük is. A tények befolyása alatt a csendes szemlélõben az a sanda gyanú ébredezik, hogy nem egyforma nagyságú marokkal osztották a pénzt az intézmények között. Feneketlen zsák A feltevést azonnal cáfolnunk kell. A legjobbakkal egy idõben rakták le az alapkövét a városi kórháznak is. Csakhogy míg az összes többi, külföldi osztrák, olasz, francia, német, holland stb. adományokból épült, bõvült, és az illetõ országok bukaresti nagykövetei negyedévenként leutaztak a Bega-parti városba, hogy személyesen ellenõrizzék a munkálatok menetét, addig a Torontáli úton épülõ városi kórház munkatelepével senki sem törõdött. A pénz gyakran elfogyott, az építkezés meg csigalassúsággal haladt. Három alkalommal a felsõbb hatóság megsokallta a milliárdok A városi kórház épülete hét év óta vakolásra vár eltûnését a feneketlen zsákban, és felfüggesztette a finanszírozást. Az építkezés nyomban leállt, és volt úgy, hogy öt évig még az állagmegõrzésre sem jutott egy lyukas fillér. A félkész épület csendesen enyészni kezdett. Ekkor kellett volna közbelépnie a városi tanácsnak, hogy mentse a menthetõt, de a kritikus idõszakban rendszerint éppen üres volt a kassza. Amikor átadják ha valaha is sor kerül rá, valóságos költözködési hullám indul majd meg. A mostani fõépületben mûködõ osztályok kiköltöznek a Torontáli úti új tömbbe. Helyükbe a legmostohább körülmények közt vergõdõ onkológia kerülne. De jutna helyiség a bõrgyógyászat egyes osztályainak is, és végre a járóbeteg-ellátás feltételeinek javítását is napirendre tûzhetnék. Tavaly a polgármester határozottan bejelentette, ha másként nem megy, kötvényt bocsátanak ki az építkezés befejezésére, de nem tûrik tovább a fontos szerintünk létfontosságú intézmény felelõtlen hivatalok közötti kallódását. A kötvények, tudomásunk szerint, ez idáig nem jelentek meg a piacon. SIPOS JÁNOS

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4597. szám 12 oldal Hétfõ 2007. január 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4741. szám 16+8 oldal Péntek 2007. július 6. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4757. szám 12 oldal Szerda 2007. július 25. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4589. szám 12+8 oldal Péntek 2007. január 5. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4745. szám 12 oldal Szerda 2007. július 11. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4890. szám 12+8 oldal Péntek 2008. január 4. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com l Ötös lottó: 33 37 26 10 15 27 Joker: 24 2 43 10 19 + 14 XIX. évfolyam, 4711. szám

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Dróton rángatnak XIX. évfolyam, 4671. szám 12+8 oldal Péntek 2007. április 13. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4629. szám 12 oldal Szerda 2007. február 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Szüret Síró-nevetõ szemek Riport a régióban 4 5. oldal XIX. évfolyam, 4807. szám 16+8

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XX. évfolyam, 4895. szám 12 oldal Csütörtök 2008. január 10. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4593. szám 12 oldal Szerda 2007. január 10. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4775. szám 12 oldal Szerda 2007. augusztus 15. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4780. szám 12 oldal Kedd 2007. augusztus 21. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 46 38. szám 16 oldal Szombat Vasárnap 2007. március 3 4. Megjelenik

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4628. szám 12 oldal Kedd 2007. február 20. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com Baragáni deportáltak találkoztak CHIRMICIU A NDRÁS XIX. évfolyam, 4726. szám 12 oldal

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4867. szám 16+8 oldal Péntek Vasárnap 2007. november 30. december 2.

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4756. szám 12 oldal Kedd 2007. július 24. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

Hány falusi rendõr beszél magyarul

Hány falusi rendõr beszél magyarul Pályázat öntözõrendszer kialakítására A szárazság valamint az, hogy nincs megfelelõen kiépített öntözõrendszer Szatmár megyében nagyon sokak életét megkeserítette és a kukorica termést nagy mértékben kompromittálta.

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A nyelvek európai napját ünnepelték az iskolások A nyelvek európai napját ünnepelték tegnap az iskolások, ugyanis 2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe. A 10-es Számú Általános Iskola tanulói

Részletesebben

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN XXVI. év fo lyam 2. szám 2011. január 28. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ KÉN FÉLÉVZÁRÁS A SZERENCSI ISKOLÁKBAN

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4596. szám 12+4 oldal Szombat Vasárnap 2007. január 13 14. Megjelenik

Részletesebben

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON

Gondolatok a könyvtárban ÍRÁSUNK A 10. OLDALON FEJER www.fejerlap.hu LAP2007. Az önkormányzat számára is évről évre visz- 2 szatérő ünnep a végzősök útra bocsátása, a ballagás. A közgyűlés elnökének köszöntőjét lapunkban olvashatják. 10 Együttes ülést

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4834. szám 16 oldal Kedd 2007. október 23. Megjelenik Arad, Fehér,

Részletesebben

Magyar nyelv! Sarjadsz és egy vagy velünk/ és forró, mint forrongó szellemünk! Interneten: http://www.nyugatijelen.com XIX. évfolyam, 4708. szám 12 oldal Kedd 2007. május 29. Megjelenik Arad, Fehér, Hunyad,

Részletesebben

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk

28. Van pénz, csak nehéz hozzájutni. Szilágyság/28. 2011. július 15. Szatmár miatt akadozunk Szilágyság/28. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. július 15. 1. 2011. július 15. 28. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Szatmár miatt akadozunk Egy megyei stratégia alapján

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A parlament megszavazta a szakmai érettségi bevezetését Megszavazta a szakmai érettségi bevezetésérõl szóló törvénytervezetet a szenátus, így a tanév végén kétszintû érettségi rendszerben vizsgáznak majd

Részletesebben