Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési"

Átírás

1 Svájci - Magyar Együttműködési Program 8. prioritás Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési modellprogram Dia :51

2 Mi történt eddig? Mi van folyamatban? 1 Projekt ötlet alapkoncepciója (2010.) Stratégia alkotás (helyzetelemzés) Felülvizsgált projektkoncepció (2011. május) Stratégia alkotás (opciók) Projekt nevesítése: 1240/2011. (VII. 15.) Korm. határozat Pályázat, 1. kör: július-szeptember - Stratégia alkotás (opciók + irányok) Pályázat, 2. kör: október-december - Stratégia alkotás (opciók + irányok + lebontás) december április: Értékelés Támogatási döntés (2012. április) Praxisok és tartalék praxisok kiválasztása (2012. június) Partnerségi (konzorciumi) megállapodás (2012. július) Program Megállapodás Svájci (SDC) és Magyarország (NFÜ) között (2012. július) Végrehajtási Megállapodás VÁTI-GYEMSZI (2012. július) Felügyelő Bizottság (FB), Projekt Irányító Bizottság (PIB) és munkacsomag szakmai team-ek felállítása (2012. augusztus) Program és munkacsomag szintű munkatervek (2012. augusztus) Eljárásrendek (2012. augusztus) A programindítással kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánossági események (2012. augusztus-október) 2. Dia :58

3 Főbb program adatok Konzorciumi Partnerek 1. GYEMSZI 2. DE 3. PTE 4. OALI 5. MÁOTE 6. OEP 7. SZTE 8. SE 9. MAVE Megvalósulás helye Észak-Magyarország és Észak-Alföld 24 alapellátási praxisa Időbeli ütemezés 48 hónap, kezdés várható időpontja júliusa A program keretösszege CHF ~3,66 Mrd. Ft (CHF/HUF: 239,40) 3. Dia :58

4 Program célja Alapellátás és prevenció minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása Hozzáférés esélyegyenlőségének javítása (incl. spec. roma) Szolgáltatások bővítése a háziorvosi körzet keretei között Krónikus betegségek szövődményei kialakulásának valószínűségét csökkentő háziorvosi gondozás javítása Alapellátás jelentések adatszolgáltatási és feldolgozási, valamint esetmenedzsment IT alkalmazásainak fejlesztése Epidemiológiai kutatások és elemzések megalapozása és fejlesztése Alapellátási, családorvosi képzés, továbbképzés erősítése 4. Dia :58

5 Tevékenységek WP1: Programmenedzsment WP2: Szakmai előkészítés, módszertani fejlesztés és monitorozás WP3: Informatikai fejlesztés WP4: Képzések WP5: Praxis közösségek tevékenysége és annak koordinálása WP6: Roma közösségek speciális programjai WP7: Kutatási programok WP8: Egészségpolitikai elemzések és ajánlások WP9: Külső kommunikáció 5. Dia :59

6 A programszervezet felépítése Konzorciumi tagok felső vezetői (v. delegált személyek) Felügyelő Bizottság Svájci Donor, NFÜ (+ nem szavazó tagok*) A Projekt Irányító Bizottság (PIB) szavazó tagjai PM szervezet vezetője *: Települési és kisebbségi önkormányzatok, házorvosok + a KSZ 1-1 képviselője Programmenedzser (WP-01 vezetője) Szakmai vezető Pénzügyi vezető [Treasurer] Minőségbiztosítási menedzser [Controller] Programmenedzser asszisztens Jogi terület felelőse WP-02 szakmai vezetője WP-03 szakmai vezetője Pénzügyi menedzser Közbeszerzés felelőse PR, nyilvánosság és tájékoztatás felelőse WP-04 szakmai vezetője WP-05 szakmai vezetője WP- szakmai TEAM WP-06 szakmai vezetője WP-07 szakmai vezetője WP-08 szakmai vezetője WP-09 szakmai vezetője 6. Dia :58

7 Költségvetés Jelentési időszakok és munkacsomagok szerinti bontásban (1000 CHF) Partnerek és munkacsomagok szerinti bontásban (1000 CHF) 7. Dia :58

8 WP-01. Programmenedzsment A programmenedzsment azzal járul hozzá a program céljainak teljesítéséhez, hogy biztosítja a megvalósítandó tevékenységekhez az inputokat, szervezi, koordinálja a az egyes munkacsomagokban előirányzott tevékenységek megvalósítását, és ezzel gondoskodik a program eredményeinek előállításáról. Emellett működteti a program operatív és stratégiai döntési szerveit (PIB, FB), koordinálja a konzorcium működését, és szervezi a svájci partnerséget. 1. Programmenedzsment 340,586,028 1, Konzorcium szakmai irányítása és koordinálása 49,688, Programmenedzsment 166,804, Svájci-magyar partnerség 30,924, Program Felügyelő Bizottság működésének támogatása 12,466, Program Irányító Bizottság működtetése 812, Általános és előre nem látható költségek 79,889, Dia :05

9 WP-02. Szakmai előkészítés, módszertani fejlesztés és monitorozás Ebben a munkacsomagban kerülnek kifejlesztésre azok a módszertanok és protokollok, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a praxisok képesek legyenek praxisközösségben működni és a praxisközösség tagjai többlet szolgáltatásokat tudjanak nyújtani az ellátottak részére. Ezek a kidolgozandó anyagok tartalmazzák többek között a praxisközösségen belüli feladat-megosztást, a programban megjelenő új munkakörökkel szembeni végzettségre, képzettségre vonatkozó ajánlásokat, a praxisközösség működésével kapcsolatos dokumentálási szabályokat, a betegutak leírását, a különböző célcsoportokhoz (pl. életkor szerinti, roma, szociálisan hátrányos helyzetű) illesztett speciális programokat, valamint a lakosság bevonását segítő technikákat. 2. Szakmai előkészítés, módszertani fejlesztés és monitorozás 169,186, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 34,407, Módszertan kidolgozása a praxisközösség működésének és működtetésének fejlesztésére 13,211, Módszertan kidolgozása az egészségfejlesztési/prevenciós tevékenységek fejlesztésére és integrálásához 74,345, Orvos-páciens kommunikáció fejlesztése (anyagok összeállítása, szóróanyagok elkészítése, kommunikációt fejlesztő képzés kidolgozása) 15,363, E-Health otthoni távfelügyeleti eszközök alapellátásban való alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata és szolgáltatási protokollok kidolgozása 15,139, Praxisközösségek monitorozása és szakmai ellenőrzése, javaslattétel 16,719, Dia :08

10 WP-03. Informatikai fejlesztés A program keretén belül megvalósuló informatikai fejlesztés biztosítja a következőket: A praxis közösségek operatív és adminisztrációs funkcióinak támogatását, ezek hatékonyságának növelését. Strukturált, valid adatgyűjtést. Központi adatbázis létrehozása, mely biztosítja a kutatást, pontos statisztikák készítését, a praxisok egymással való összehasonlítását. A kialakítandó rendszer integrálható az ágazati rendszerekhez. A hatékony esetmenedzsmentet, betegút elemzést. Mobil eszközökről történő adatelérést. 3. Informatikai fejlesztés 655,161,879 2, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 24,019, Alapellátási szoftver fejlesztése és továbbfejlesztése, használatának támogatása a hatékony gondozás, megelőzés, jelentés és kutatási-elemzés támogatására 203,770, A távfelügyeleti eszközök alkalmazásához kapcsolódó alkalmazásfejlesztés és továbbfejlesztés 13,509, Az alapellátási és távfelügyeleti informatikai eszközök beszerzése, rendszerintegrációja, működtetése és karbantartása 413,862,254 1, Dia :12

11 WP-04. Képzések A tananyag fejlesztések és a képzések a célok teljesítéséhez a logikai keretmátrix hierarchiájában egyrészt az eredmények (outputs) szintjén járulnak hozzá azzal, hogy a praxis közösségek eredményes működésének tudás és ismeretbeli feltételét teremtik meg, másrészt a program hosszú távú hatásához, oly módon, hogy a képzési anyagok a későbbiekben jól hasznosíthatóak az orvos, szakorvos és szakdolgozói képzésekben. A képzések során a praxisközösségek tagjai elsajátítják a működés előírt módját, megtanulják a szakmai és egyéb szolgáltatások protokolljainak alkalmazását, segítséget és támogatást kapnak készségfejlesztés és hálózat-építés terén. Az érintettek képviselői (önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek) felkészítésben és tréningben részesülnek a praxisközösségek által folytatott újszerű működés és szolgáltatások, valamint a velük való együttműködés terén. A kialakított képzési anyagok és a szerzett tapasztalatok alapján javaslat készül az alap- és szakképzésben való hasznosíthatóságra. A programon kívül mutató elem, hogy a fenntarthatóság érdekében a praxisközösségeken kívüli orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára lehetővé teszi a tananyagok megismerését és a képzéseken való részvételt (természetesen nem a program költségvetésének terhére). 4. Képzések 83,154, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 27,791, Tananyagfejlesztés és képzés a praxisközösség működésére vonatkozóan a praxisközösség tagjai számára (praxisközösségben való együttműködés) 13,570, Tananyagfejlesztés és szakmai továbbképzés a háziorvos, házi-gyermekorvos, szakdolgozók, egészségőr számára (5 különböző képzés) 19,419, Szupervízió (segítés, támogatás), készségfejlesztés, hálózat-építés a praxisközösség tagjai számára 13,313, Felkészítés/tréning a stakeholderek képviselői (pl.: önkormányzat, a civil szervezetek) számára 3,918, Javaslat a program tapasztalatainak az alap- és szakképzésbe történő beépítésére 5,140, A fenntarthatóság érdekében a praxisközösségeken kívüli orvosok és egészségügyi szakdolgozók számára lehetővé teszi a tananyagok megismerését és a képzéseken való részvételt (credit pont) 11. Dia :14

12 WP-05. Praxis közösségek tevékenysége és annak koordinálása A praxisközösségek működése a program központi eleme a 24 praxisból kialakított közösségek 42 hónap időtartamban valós körülmények között tesztelik a megelőzésre és a krónikus betegségben szenvedők gondozására összpontosító, közösségi orientációjú, helyi közösségeket különösen a roma lakosságot bevonó egészségügyi alapellátási modellt és ezzel a logikai keretmátrix hierarchiájában a közvetlen cél teljesüléséhez járulnak hozzá. 5. Praxis közösségek tevékenysége és annak koordinálása 1,484,256,242 6, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 56,008, mintapraxis kiválasztása 5.3 Praxisközösségek működése 1,383,182,340 5, Praxisközösségek működéséhez szakmai, módszertani és távfelügyeleti help desk működtetése 21,588, Adatszolgáltatás minőségbiztosítása 23,476, Dia :15

13 WP-06. Roma közösségek speciális programjai A program hangsúlyozott célkitűzése az alapellátás olyan irányú fejlesztése, amely közösségi orientációjú, bevonja a helyi közösségeket különösen a roma lakosságot és hangsúlyt helyez a prevencióra. A roma közösségek speciális programjai a fenti célok teljesüléséhez járulnak hozzá. A logikai keretmátrix célrendszerében a munkacsomag a közvetlen célok teljesítésének része. 6. Roma közösségek speciális programjai 161,723, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 20,865, Roma anya-gyermek egészség program 90,532, A roma lakosságot megszólító prevenciós tevékenységek szakmai támogatása (helpdesk, workshop) 16,686, Roma segéd egészségőrök képzése 12,281, Roma egészségfelelős képzés 21,357, Dia :18

14 WP-07. Kutatási programok A kutatási programok szolgáltatnak adatot és információt a modellkísérlet kiértékeléséhez és ezzel megalapozzák azokat a szakmapolitikai ajánlásokat, amelyek a logikai keretmátrixban a program közvetlen céljának teljesítéséhez kapcsolódnak, illetőleg hozzájárulnak a hatások teljesüléséhez. 7. Kutatási programok 587,292,862 2, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 19,298, Bevont közösségek egészségi állapotának surveillance-sza, epidemiológiai kutatások 356,448,000 1, Alapellátási adatszolgáltatásból származó adatok integrálása (szükséges adattartalom, elemzési és jelentési módszerek kidolgozása) az egészségstatisztikai 135,624,000 rendszerbe Ellátás igénybevételének elemzése 32,532, A praxisközösségek többletszolgáltatásaival és azok eredményességével kapcsolatos alap- és végfelmérés 43,390, Dia :20

15 WP-08. Egészségpolitikai elemzések és ajánlások A kutatási programok adatai és információi alapján készülő egészségpolitikai elemzések és ajánlások teljesítik a logikai keretmátrixban a program közvetlen céljának egy részét, illetőleg hozzájárulnak a hatások teljesüléséhez. A program célkitűzése, hogy az egészségpolitikai programalkotásban a kormány hasznosítani tudja a kapott eredményeket. Erre alapvető garanciát az adhat, ha a program megvalósításában a folyamatos egészségpolitikai elemzés és értékelés hangsúlyos szerepet kap, ami által nem csak a háziorvosok és az alapellátás napi működése kerül felülírásra a jelenlegi keretrendszereket illetően, de az orvosképzésben is meghozza a szükséges váltást valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszer ma még fájóan hiányzó kapcsolódására rávilágítva, alkalmat nyújt új modellek kidolgozásra. 8. Egészségpolitikai elemzések és ajánlások 120,929, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 12,735, Praxisok működésének, működtetésének értékelése 38,206, Egészségfejlesztési tevékenység értékelése 45,595, Szakmapolitikai javaslat a háziorvosi alapellátás fejlesztésére a program eredményei, tapasztalatai alapján 24,392, Dia :22

16 WP-09. Külső kommunikáció A kommunikáció azzal járul hozzá a program céljainak teljesítéséhez, hogy folyamatosan tájékoztatja a nagyközönséget, a szakmát és a helyi közösségeket, célzottan tájékoztatja, mozgósítja és bevonja a helyi résztvevőket, illetve a szakma és a nagyközönség felé továbbítja a program eredményeit. Ezzel a logikai keretmátrix eredmények (outputs) szintjén hozzájárul az indikátorok teljesítéséhez, illetve elősegíti a közvetlen célok (outcomes) teljesülését. 9. Külső kommunikáció 59,120, Munkacsomag szakmai vezetése, irányítása 15,274, Általános tájékoztatás a projektről a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé 22,351, Célzott kommunikáció a bevont térségekben a döntéshozók, a szakemberek és lakosság felé a projekt sikeres végrehajtása és hatása érdekében 15,240, Szakmai és társadalmi egyeztetés lefolytatása 6,254, Dia :24

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet. 2011. november PPrrooggrraam jaavvaassl j llaatt aa SSvvááj jcci ii Maaggyyaarr Eggyyüüttttműűkkööddééssi ii PPrrooggrraam 88.. pprri iioorri iittáássaa Huumáánneerrőőf foorrrrááss-- ééss ttáárrssaaddaal lloomf feej

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6

BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 1 BEVEZETÉS... 4 DÉL-ALFÖLD... 6 DÉL-BÉKÉSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA... 6 "Együtt egymásért" - a Mezőkovácsházai Kistérség alapszolgáltatásainak funkcionális összekapcsolásáért... 6 KISKŐRÖS VÁROS

Részletesebben

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Csurgó Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Csurgó Város Önkormányzata PROJEKTINDÍTÓ JELENTÉS 2009. MÁJUS

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység megnevezése Szervezeti egység feladatai I. Egészségfejlesztési, módszertani, szakirányítási főigazgató-helyettes Az egészségfejlesztés, népegészségügy területén szakmai-módszertani, elemzési,

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM. 4. prioritás. A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 4. prioritás A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében Akcióterv 2007-2008. 2009. november 1. A prioritás bemutatása

Részletesebben

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása

A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása A belügyminiszter 18/2015. (VII. 21.) BM utasítása a Belügyminisztérium 2014-2016 közötti programozási időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó Munkaprogramjáról A jogalkotásról

Részletesebben

EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Vác 2008. december 5. TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETÉS...4 MINŐSÉGPOLITIKA...4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 OKTATÁSI ÁGAZATI CÉLOK...5

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

Mű ködé si kéziköny v

Mű ködé si kéziköny v Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Svájci Hozzájárulás Mű ködé si kéziköny v 5. VERZIÓ 2013. MÁJUS 31. a praxisközösségek népegészségügyi

Részletesebben

Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek/ Improved public health and reduced health inequalities

Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi egyenlőtlenségek/ Improved public health and reduced health inequalities Információk az EGT / Norvég Alappal kapcsolatos társadalmi egyeztetéshez a Nemzeti Kapcsolattartó számára Népegészségügyi kezdeményezések Célkitűzés: Javuló népegészségügyi állapot és csökkenő egészségügyi

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia Budapest, 2015. január Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2015 2/106 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2004-2006) (11. változat) Budapest 2004. március 3. \\Mehvdfs\MEHVPROFILES\GoncziT\Asztal\PKD

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Készült Sopron Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint a közoktatási esélyegyenlőségi programok

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon

A hatást mérő mutató: Tanulószerződéssel a gyakorlati képzésben részt vevők aránya az utolsó szakképzési évfolyamon 3.2.1 A projekt hosszú távú hatásai Hatások és hatásindikátorok A TISZk a szakképzési feladatellátás térségi tervezésével és irányításával kiegyensúlyozottabb kibocsátási viszonyokat hoz létre az iskolarendszerű

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1. A PROJEKT ELŐZMÉNYEI 3. oldal 1 1.1. A PROJEKTET MEGVALÓSÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA 3. oldal 1.2. A PROJEKT IRÁNTI SZÜKSÉGLET BEMUTATÁSA 4. oldal 2. A PROJEKT BEMUTATÁSA 5. oldal 2.1. A PROJEKT

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.)

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY (1134 BUDAPEST, TÜZÉR U. 33-35.) KURATÓRIUMÁNAK HATÁROZATAI 2008. MÁJUS 29. 174/2008. (V.29.) sz. határozat döntés az FSZK 2007. évi pénzügyi beszámolójáról

Részletesebben

Rendelőintézet Szentgotthárd

Rendelőintézet Szentgotthárd 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Rendelőintézet Szentgotthárd Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013)

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) A II. Nemzeti Fejlesztési Terv (2007-2013) Átfogó célok: a foglalkoztatás bővítése a tartós növekedés feltételeinek megteremtése Horizontális politikák: fenntarthatóság o környezeti fenntarthatóság (pl.

Részletesebben