VÁLASSZUNK SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT! Választás 2002 Tisztelt Olvasó!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLASSZUNK SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT! Választás 2002 Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2002. március II. évfolyam 1. szám A Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület közéleti folyóirata A tartalomból A tisztaság fél egészség 2. oldal A mi 1848-as hõsünk 3. oldal Riport Nyilas Tündével 4. oldal Tavaszi ünnepkörök 5. oldal Óvodából - iskolába 6. oldal A meghûlésrõl 7. oldal Döntsünk a holnapról 8. oldal Ünnep után oldal Monostorpályi története (sorozat 1. rész) 10. oldal A veréb is otthont talál magának 11. oldal Egyházi élet 12. oldal Ifjú-sarok 13. oldal Ujvári Béla: Petõfi 14. oldal VÁLASSZUNK SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT! Választás 2002 Tisztelt Olvasó! Ismét eltelt négy év és elérkezett a Magyar Köztársaság történelmében a negyedik Országgyûlési Képviselõ Választás. A közvélemény kutatások szerint a szavazók többsége már eldöntötte, hogy kire szavaz. Megítélésem szerint azonban sokan tanácstalanok és nem tudják kire, vagy kikre adják le voksaikat. Nekik még közel két hét áll a rendelkezésükre, hogy ezt eldöntsék. Egy azonban biztos, ha az utolsó pillanatban is dönt az Olvasó, döntsön és éljen demokratikus jogával, SZAVAZZON! Az urnákhoz való járulás elkerülése és a közömbösség nem lehet senkinek sem megoldás, mert ha nem gyakorolja szabad választói jogát a választópolgár, róla döntenek nélküle! Ez esetben nincs semmilyen erkölcsi alapja: sem támogatásnak, sem bírálatnak, sem utólagos elégedetlenségnek. A következõ négy évben ez nem orvosolható! Ahhoz, hogy az április 7-re illetve április 21-re kitûzött választás, valóban választás legyen, mindenkinek élni kell a jog adta lehetõséggel! Javaslom minden Olvasónknak, hogy válasszon, ha csalódott is, ha úgy érzi, hogy a választás után a legtöbb választási ígéret elfelejtõdik is. Válasszunk szabad belátásunk szerint! Sápi Imre Monostorpályi lakosságának kor szerinti megoszlása 55 év feletti 617 fõ 28% 18 év alatti 474 fõ 21% Monostorpályi lakosságának nemek szerinti megoszlása januári adat év között % Kellemes húsvéti ünnepet kívánunk Olvasóinknak! Nõ % érfi %

2 2. oldal Bármennyire is közhelynek számít ez a mondat, de nagyon helytálló és igaz, és ami a legszomorúbb, hogy egyre több gyermek figyelmét kell felhívni ennek jelentõségére. Testünk rendszeres tisztántartása az egészség megóvásának nélkülözhetetlen feltétele. A piszkos, elhanyagolt külsejû ember visszataszító látvány, kellemetlen szagot terjeszt maga körül, mindenféle fertõzésnek, betegségnek ki van téve. A mosdás célja a bõr tisztántartása és edzése. Testünk felülete, a bõrünk állandóan szennyezõdik. Szennyezik egyrészt a bõr lehámló részecskéi, a faggyúmirigyek termelte zsiradék és a beszáradt verejték. Erre a zsíros szennyezõdésre rászáll a por, korom, rátapadnak a mindennapi II. évfolyam 1. szám A tisztaság fél egészség! A LXXXIII. Törvény rendelkezése értelmében a november 1. elõtt kiadott vállalkozói igazolványok június 30-án érvényüket vesztik. A vállalkozás további folytatásához szükséges megújítani. A vállalkozói igazolványok cseréjét a létavértesi Okmányiroda végzi, a fenti idõpontig munka szennyezõ anyagai, a ruha leváló rostjai, különbözõ baktériumok. A bõr edzésének célja a bõr izmainak céltudatos mozgatása, alkalmazkodó Egyéni vállalkozók figyelmébe illetékmentesen. Az eljárás a vállalkozó kérelmére indul, szükséges hozzá az Okmányirodában beszerezhetõ, kitöltött adatlap, a régi vállalkozói igazolvány, valamint személyi igazolvány. Június 30-a után a csere illetékköteles. (SI) Belépési nyilatkozat Név:... Lakcím: március képességének gyakorlása. A mindennapi tisztálkodás része kell, hogy legyen: a kéz tisztántartása is. Naponta annyiszor mossunk kezet, ahányszor beszennyezõdik, de feltétlenül mossuk meg étkezések elõtt és wc használat Március 15-i ünnepségek Az 1848-as szabadságharc tiszteletére, az iskola március 14-én a Kultúrházban, a Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület március 15-én a református templomban tartotta megemlékezését. Az egyesület tagjai az ünnepi Istentisztelet után megkoszorúzták Thuolt István sírját. Kijelentem, hogy a Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadom, azzal egyet értek és kérem felvételem tagjainak sorába. Dátum:..., A rendszeres kézmosással megelõzhetõ sok baktérium okozta fertõzés.... aláírás elõtt és után. A kézen lévõ baktériumoknak nagy szerepe lehet a különbözõ fertõzõ betegségek terjesztésében. Haj és szájápolás: rendszeresen gondoskodjunk fejünk és hajunk tisztántartásáról. Hetente többször, de legalább egyszer mossunk hajat, és naponta többször fésülködjünk! og és szájápolás: ogaink tisztántartása céljából lehetõleg minden étkezés után, de este lefekvés elõtt mindenképpen mossunk fogat! ogainkat félévente vizsgáltassuk meg fogorvossal, akkor is ha fájdalmat nem okoznak. Így a romlott fogak idejében kezelésre kerülhetnek. A mûvelt, egészségügyileg is kultúrált embert arról lehet megismerni, hogy teste s ruházata mindig tiszta, gondozott, haja, foga, keze ápolt. Zaráné Barta Andrea védõnõ Tagfelvétel Tisztelt Olvasó! A Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület tagfelvételt hirdet. Egyesületünknek bárki tagja lehet, aki az alapszabályban foglaltakkal egyet ért. Az alapszabály megtekinthetõ Sápi Imre elnöknél. Az egyesület tagsági díja havi 100 forint aktívkorúaknak, diákoknak és nyugdíjasoknak havi 50 forint. Ha szeretne egyesületünk tagja lenni, a mellékelt belépési nyilatkozatot kitöltve jutassa el elnökünkhöz.

3 A mi 1848-as hõsünk Thuolt István II. évfolyam 1. szám március 3. oldal nevezi azt a kitûnõ termelõföldet, amely a szomszédos Hosszúpályi határig húzódott. A földet a parasztokkal bérben mûvelték. A házaspár halála után a Paksy család öröksége lett, majd a 2. világháború után kiosztották 2-2 holdas parcellákban a földtulajdonnal nem rendelkezõ volt katonáknak. A Thuolt házaspárnak nem volt gyermeke. A faluban nagy köztiszteletnek és A Thuolt család Liptó vármegye tábornokok és tisztek többsége legrégibb nemeseinek egyike, áttért a mohamedán vallásra, amely Kis- és Nagyselmec és nevet változtatott, belépett a török Ludrova helységekben volt hadseregbe, így rangot és fizetést birtokos. A Thuolt család tagjai is kapott. Akik a török szolgálatot Liptó megyén kívül több vállalták, a szíriai Aleppóba megyébe is elszakadtak. Az õsök kerültek, a többieket a kis- ázsiai mind magas katonai és közéleti Khütaiaba szállították. Az áttért megbecsülésnek örvendtek. funkciókat töltöttek be tiszteket, köztük Bem, Kmetty és Rendkívül emberségesek, nagy évszázadok során. Thuolt István a Stein tábornokokat és Thuolt mûveltségûek és Kossuth császári és királyi Miklós huszár István századost Aleppóba vitték, rajongók voltak. Thuolt István ezredben hadapród volt és 22 s ott a magyar seregben viselt országgyûlési képviselõ is volt. évesen augusztusában jött r a n g j u k át a magyar honvédsereghez. Az figyelembevételével 1. számú bihari nemzetõr a török hadseregbe zászlóalj fõhadnagyként már nyertek beosztást. szeptember elején kitüntette Thuolt István az magát Perlasz ostrománál. A Izmail pasa nevet Közlöny 169. számában felvett Kmetty olvasható, hogy november 24-én az Ihász Dániel õrnagy tábornok hadsegédje lett derekán parancsnoksága alatt álló 55. megvált a török zászlóaljhoz nevezték ki hadseregtõl, fõhadnagynak. Ihász Dániellel együtt Bem seregében küzdötte végig a szabadságharcot. Ihász feleségével és annak szüleivel, valamint Kmetty tábornokkal Dániel õrnagy késõbb a e l õ s z ö r leghûségesebb társa lett Kossuth Konstantinápolyba, Lajosnak az emigrációban. majd onnan Thuolt István március 27- Angliába ment. én a Debrecenben kiadott 63. sz. Londonban Közlöny hivatalos lapban jelentkezett megjelent sz. rendelettel a magyar honvéd hadsereghez, az Kossuthnál. Kossuth Londonból két ízben 55. Honvéd zászlóaljhoz is írt levelet Asbóth századossá nevezték ki. Az 55. Sándor alezredesnek honvéd zászlóalj 1849 július New Yorkba Thuolt érdekében Otthonuk találkozóhelye volt az közepén a vörös toronyi szoros júl. 29-én és december 3- emigrációban élõk felügyeletére kapott parancsot, de án. Ezekben a levelekben azt írja, hozzátartozóinak. Zsinóros fekete a Nagyszeben felõl támadó hogy derék katona, tiszta mint attillába öltözött elõkelõ urak is Lüders orosz tábornok seregei az arany, bátor és vitéz, vitéz gyakran jártak hozzájuk július 20-án kiszorították hazánkfiai legvitézebbjeinek vendégségben. Minden év Oláhországba, s ott Kineninél a egyike. Ezek az elismerõ szavak március 15-én nagy ünnepséget török hadsereg elõtt letette a Kossuth tollából többet rendeztek a falubelieknek. Egy fegyvert. Ez volt a szabadságharc jelentenek számára, mint 100 literes hordó bort üttettek elsõ fegyverletétele. A foglyokat bármilyen más kitüntetés. Thuolt csapra és nagy üstökben fõtt a Viddinbe internálták, ahová már István családjával okt. 26- pörkölt a parkban. A falu fiataljai egy hónap múlva tömegesen án indult Angliából az új világba, és öregjei mind eljöttek, szép érkeztek honvédek és menekülõ Amerikába. Jól jövedelmezõ szabadságharcos katonanótákat magyar polgári személyek. Lévai lovardát alapított, de Kossuth daloltak. Miután már a százados János Krassó vármegyei kívánságára a kiegyezés után õr meghalt, tisztelõi a temetõbe csendbiztos családjával együtt hazatért Debrecenbe és mentek a kriptához. Thuolt István menekült ki. Két lánya volt: Monostorpályiba telepedett le. buzgó római katolikus vallású Etelka és Anna. Thuolt István Községünkben 1870-ben a gróf hívõ volt. Életében gondolt arra, feleségül vette Annát, de Zichy családtól megvásárolták a hogy otthonuk egykor kápolna szeptember 17-én már áttért a falu közepén gyönyörû legyen. A faluban nem volt mohamedán hitre. Ez a kényszerû környezetben levõ kúriát és a lelkészük sem, Hosszúpályiba lépés akkor a fennmaradásukat Gõzháton 200 hold birtokot. A jártak át a hívek istentiszteletre. jelentette. A menekültek közül a néphagyomány ma is Tót- tagnak Thuolt István dec. 30-án 67 éves korában halt meg Monostorpályiban. Özvegye egyházát bõkezûen támogató, református vallású volt ban a református egyház javára 400 t-ot ajánlott fel, amelybõl a lépcsõt, járdát és a külsõ ajtót készítették el. Az adományt a bejárati partikus falán fekete márványtábla örökítette meg. elirata: a lépcsõt, járdát és a külsõ ajtót az ezredév ünnep emlékéül készítette:özv. Thuolt Istvánné szül. Lévai Anna Három évvel késõbb, 1899-ben egy új harang beszerzéséhez özv. Thuolt Istvánné 10 t-ot ajánlott fel. Az özvegy 24 évvel élte túl férjét, mindvégig a falu szegényeinek patronálója. 83 évet élt és élete utolsó éveiben Mészáros Margit ápolónõ gondozta ápr. 11-én bekövetkezett haláláig. Az úrnõ végrendeletét dr. Kövy debreceni ügyvéd készítette, és az egyik tanú dr. Szász Imre helybeli református lelkész volt. Végrendeletében a kúriát Paksyékra hagyta, majd azok örökösei eladták a nagyváradi káptalanhoz tartozó hosszúpályi római katólikus egyháznak ben kápolna és iskola lett belõle. Az utcai részre haranglábat állítottak. A rendszerváltás után az épület visszakerült a katolikus egyház tulajdonába. Gyügyei Erzsébet tanárnõ

4 4. oldal Mai rohanó világunkban talán észre sem vesszük, mennyi érték és mennyi kincs van körülöttünk. A mindennapi stressz, a kimerítõ munka, a jövõ titkainak fürkészése miatt a jelen pillanatait néha nem értékeljük, s csak késõbb jövünk rá, hogy mekkora emberek is élnek köreinkben. Monostorpályi egy különleges hely, hiszen nem egy híres személyiség töltötte itt gyermekkorát, nem egy ismert ember tette kedves kis falunk nevét édesen csengõvé. Községünk hírnevét öregbíti Nyilas Tünde, a DVSC- Valdor nõi kézilabdacsapat 1989 óta igazolt játékosa. Örömmel válaszolt néhány kérdésünkre. K.: Mesélj gyermekkorodról, iskolai életedrõl, pályafutásod kezdetérõl! Ny. T.: Debrecenben születtem. Általános iskolai tanulmányaimat itt Monostorpályiban végeztem el. Rendszeresen atletizáltam, majd 7. osztály év végén teljesítményem alapján kiválasztottak, így a következõ évben heti két alkalommal sportiskolába járhattam. A K e r e s k e d e l m i Szakközépiskolában- ahol II. évfolyam 1. szám Reflektorfényben Riport Nyilas Tündével KEDVENC étel: rakott krumpli film: Ghost zene: disco könyv: A katedrális hobbi: társasjáték kisfiával, Bencével tantárgy: matematika ország: Magyarország, Spanyolország tovább sportoltam- érettségiztem le, így eladó az eredeti szakmám. K.:Sportolóknál alapkövetelmény a jó tanulmányi eredmény. Hogyan tudtad Sok szeretettel a Krónika olvasóinak: összeegyeztetni ezen két dolgot? Ny. T.: Ahogyan véget ért az edzésem, siettem tanulni. Ez alapjában véve nem rossz, leszámítva, hogy ezalatt a barátnõim moziba ill. szórakozni jártak. K.: Klassz példa vagy a fiatalabb generáció számára. 4 éve a DVSC csapatkapitánya vagy. Biztosan nehéz út vezetett ide. Milyen gyakran van edzés, s mibõl áll? Ny. T.: Cél az erõnlét fejlesztése. Napi 2 óra edzés : futás, kondi, technikai- taktikai gyakorlatok. K.: Hogyan készültök fel egyegy mérkõzésre? Ny. T..: Minden meccs elõtt videokazettát nézünk az ellenfél játékáról. Megfigyeljük a játékosok elõnyeit, hibáit, s igyekszünk ezeket szem elõtt tartani. K.: Számos sikert könyvelhettek el. Emelj ki néhányat! Ny. T.: A Bajnokságon 3. helyezést értünk el, a Magyar Kupa 2. helyezettjei vagyunk. K.: Beállós vagy és csapatkapitány. Te oldod meg a március konfliktusokat a játékosok között? Ny. T.: A csapatszellem kitûnõ, konfliktusok pedig nincsenek. Azonban ha bárkinek problémája van, bizalommal fordulhat hozzám. K.: Ki ellen lõtted a legtöbb gólt és hányat? Ny. T.: 6 gólt a Dunaferr, ill. Gyõr ellen. K.: antasztikus! A fizetésed hogyan kapod? Ny. T.: Mivel ez a foglalkozásom, az érte járó pénzt a nyújtott teljesítmény után kapom. K.: Összeegyeztethetõ-e a karrier a családi élettel? Hiszen számodra nem létezik sem ünnep sem hétköznap. Ny. T.: Nehezen, de sikerül. érjem, Bereczky Attila sportújságíró. Munkája miatt gyakran tartózkodik Budapesten. Kisfiunk, Bence 5 éves. Olasz foci suliba jár, s szinte minden mérkõzésemen kint van, hogy szurkoljon. K.: Mi a csapat legközelebbi célja? Egyáltalán meddig folytatod ezt a sportot? Ny. T.: Célunk egyelõre a Magyar Kupa legjobb 8 együttese közé bejutni. Ehhez elsõként meg kell nyerni a holnapi / márc. 8. / mérkõzést a Szparival szemben. / Ez sikerült, melyhez gratulálunk! a szerk. / Még 3-4 évig szeretnék kézilabdázni, s azután a magánéletemben is sikerre törekszem. K.: Milyen gyakran jársz haza Monostorpályiba? Ny. T.: Igyekszem idõt szakítani családomra. Itt él öcsém, feleségével és két kisfiával, valamint szüleim, nagyszüleim, rokonaim, akiket ezúton is szeretnék köszönteni. K.: Kíváncsiságból érdekel, hogy milyen országokban jártál már, s hol élnél a legszívesebben? Ny. T.: Voltam Olaszországban, Spanyolországban, D á n i á b a n, Svédországban és még sok más csodálatos helyen. Mindegyik lenyûgözött, de én szívesen élek Magyarországon, így nem is vágyom arra, hogy más ország lakója legyek. K.: Híres ember vagy. Megismernek az utcán? Ny. T.: Igen, s ez olyan kellemes meglepetés. Elõfordult, hogy egy rendõr kiáltott utánam, amint megpillantott: hajrá Loki! Óriási élményt jelentett számomra Nyilas Tündével való találkozás. Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom: elkápráztatott. Intelligens, határozott jellemû, céltudatos. A siker nem változtatta más emberré. Mindenkinek van egy álma, melynek megvalósulásáig bizony sok akadályt kell maga mögött hagynia. Optimizmus, önkritika, kitartás, szorgalom és humánum- ha ezen értékek szívedben élnek, bármit elérhetsz. Útközben talán vágyaid szárnya megreped, de a reményt soha ne add fel. Higgy magadban, hogy mások is bizalommal tekinthessenek feléd! Nyilas Tündének további sikeres, eredményes pályafutást, magánéletében boldogságot kíván: a szerkesztõség. Dudás Mária

5 Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a tavasz! Özv. Bakó erencnével beszélgetés közben az iránt érdeklõdtem, hogy gyermekkorában hogyan köszöntötték a tavaszt. - Olyan éves voltam, amikor a Hõsök kertjében / ahol ma id. Szegedi Gyuláék laknak / összegyûltek a fiatalok és együtt ünnepelték a tavasz eljöttét. A lányok jó idõben a mezõrõl szedett virágokkal énekelve végigmentek a falun. Voltak akik magyar ruhába öltöztek, ami nemzetiszín szalagos fehér szoknya volt, piros mellénnyel, pártával. A hõsök kertjében versekkel, mulatozással töltötték az idõt. Ilyenkor mondták azoknak a lányoknak akik nem mentek férjhez: húshagyóhamvazó a lyányokat itthon hagyó! A fiúk úgy csúfolták ki õket, hogy teleszórták a kapu elejét pelyvával. Somogyi József bácsi így emlékezik: - Amikor beköszöntött a tavasz, a legények és gyermekek kolompokat, tülköket, lyukas fazekakat kaptak a kezükbe és nagy zajt csapva mentek végig a falun, hogy kiûzzék a tavaszt. Amelyik lány nem farsangolt / nem ment férjhez /, azt a ház elõtt kikolompolták, kicsúfolták. Történt olyan, amikor a kicsúfolt lány apja megbújt a ház körül és a kolompoló legényeket szennyes vízzel leöntötte. A húsvétot megelõzõ héten a mai napig nagytakarítást végeznek a gondos háziasszonyok. Szintén a megtisztulás, megszépülés jelképe volt a patakban mosakodás. A ház körülseprése, körülszaladása azért történt, hogy elûzzék a ház körüli férgeket. Hajdúdorogon szentsírt készítettek a templomban amit az ún. Krisztus katonái õriztek. Húsvét szombatján elkészítették a másnapi szentelni valót. A templomban tüzet gyújtottak, parazsat vittek haza, majd azzal gyújtottak tüzet. Szentelt vizet is vittek haza. A faluban körmenetet tartottak a feszülettel és megszentelték a falu egyes II. évfolyam 1. szám március 5. oldal Tavaszi ünnepkörök, szokások, hagyományok pontjait. Húsvét vasárnapja a pászkaszentelés / kalácsszentelés / napja. De szentelni való ételek voltak a húsvéti sonka, töltött hús, torma is. A gazdasszony pászkakosárba /hántolt fûzfavesszõbõl készült / vitte a szentelni való ételeket: sárga túrót, bort, pálinkát, amit pászka terítõvel takart le. Hazamenet a megszentelt ételt nem habzsolhatták, keveset ettek, a mértékletességet betartva. A morzsákat sem pocsékolták el, kiszórták a tyúkoknak, hogy jobban tojjanak. Volt-e ilyen, vagy hasonló szokás Monostorpályiban? kérdeztem id. Pusztai Jánostól. - Étel és ital szentelés nem volt, de Jézus Jeruzsálembe vonulása alkalmából a mai napig barkát szentelnek. A megszentelt barkát hazavisszük és otthonunkat díszítjük vele. Kidobni sohasem szabad, csak elégetni. Nagypénteken aztán a harangok elnémulnak, egészen szombat estig, Jézus feltámadásáig. Szombat este lobogóval a kezünkben Hosszúpályiba mentünk és énekelve a templom körül körmenetet tettünk. Húsvét elsõ napján a lányok megfestették, vagy megírták a tojásokat. Szívesen festettek hagymahéjjal, viasszal írtak a tojásokra. Húsvét másnapján a fiúk csapatokban mentek a szagos vízzel, vagy rózsavízzel locsolkodni, és házról- házra jártak. Illett azonban elõször a rokonságot, majd az ismerõsöket meglocsolni, s végül a jegyesét, vagy szeretõjét. Ezért a lány a legszebb virágot adta a legénynek és persze a piros tojást, amely a szerelem jelképe. Ha a fiúknak kifogyott a kölnijük, a kútnál teleengedték vízzel, vagy szappanos vizet készítettek s locsoltak tovább. De amelyik lány a kútra ment vízért, az mehetett átöltözni, mert azt nagyon meglocsolták a vödrökkel. Pusztai János bácsi arra emlékezett, hogy gyermekkorukban még kora hajnalban, sötétben elindultak a fiúkkal egymáshoz, hogy Locsolás hagyományos módszerrel megbeszéljék, hová menjenek locsolni. Egész álló nap locsolkodtak, majd az összegyûjtött tojásokat eladták olyan háznál, ahol sok volt a lány. - Május elseje a jószág kihajtásának ideje volt. A létai ér hídjánál várta be a csordás a csordát és kolompolva hajtotta ki a legelõre. De kihajtották a csûrhét és a libákat is a falu szélére. A Keserû felé volt egy libakút, ott deleltek a libák. mesélte Bakó néni. - Május elseje estéjén a legények összegyûltek a kocsmákban és onnan indultak éjjeli zenét, szerenádot adni a szeretett lánynak. A cigányok / zenészek / Hosszúpályiból jöttek, s egy pengõért hegedültek. Még olyan is elõfordult, hogy amelyik legénynek nem volt pénze, otthonról a szülõk tudta nélkül tengerit, búzát adott el, hogy tudjon szerenádot húzatni a kedvesének. Amelyik lány fogadta a szerenádot, az gyertyát gyújtott az ablakban. Amelyik nem fogadta, annak a legény teleszórta a kapuja elejét pelyvával. A lány ablaka alá, vagy a kapujába májusfát állítottak elõfordult, hogy ez tõbõl kivágott orgonabokor volt, és boldog lehetett az a lány akinek még delin kendõt is kötöttek a májusfára, ezzel is kimutatva, hogy mennyire szeretik - emlékezett Somogyi Józsi bácsi. Emlékezete szerint mûködött a faluban egy Keresztyény Ifjúsági Egyesület, akik minden vasárnap délután várták a fiatalokat és játékkal, dalolással, kulturális bemutatókkal szórakoztatták egymást. Bodnár Józsi bácsi arra emlékezett, amikor a lányok kapuját levették és keresztbe fordították, vagy az ablak alá tették. Kedves emlék számomra, ahogyan visszaemlékezett az egyik fiatalkori szerenádra, amit õ énekelt a lány ablaka alatt. Ezzel szeretném megismertetni a kedves olvasót: Azért, hogy én szegény vagyok nekem is van szívem Nem vagyok én olyan rongy, mint amilyen a hírem Éjjel járó csavargó is csak egy lányért lettem Akit még az anyámnál is forróbban szerettem. Azért, hogy én szegény vagyok nekem is van jussom Nemcsak mint a gazdagnak a fényes palotája Szerelemben boldogságban nekem is van jussom Nemcsak mint a gazdagnak, de a szegénynek is jusson. A Pünkösd is ünnepet jelentett az egyszerû szántó-vetõ ember életében. A templomban az ünnepi Istentiszteleten való megjelenés teljesen természetes volt minden ember életében. Ezen a napon otthon ünnepi ebédet fõztek, süteményt sütöttek. Este Pünkösdi bált tartottak. Legyen szép tavaszuk! Sápiné Molnár Edit

6 6. oldal április 19-én történik az iskolakészült gyermekek beíratása az iskolába. Szándékosan írtam iskolakészültséget és nem iskolaérettséget. Egyre több szakember vallja, hogy a 6 éves gyermek nem az óvodában, hanem az iskolában válik iskolaéretté. Az óvodáskor végén iskolakészültségrõl beszélnek. A mai törvények végre lehetõvé teszik, hogy ne a gyermek életkora, hanem a fejlettsége legyen az útmutató. Az iskolába lépésnek azért megvannak a maga kritériumai. Az óvodapedagógusok illetve a Nevelési Tanácsadó szakemberei vizsgálják a gyermek testi fejlõdését, az idegrendszer érését, az érzékszervek épségét és a II. évfolyam 1. szám Óvodából iskolába Kedves Szülõk! szociális érést. A teljesség igénye nélkül, többek között a következõ kérdésekre keresik a A kilincshez is fel kell nõni. A 6 éves korban esedékes DPTIII. + OPV oltást április 1-tõl folyamatos oltási rendszerben kell végezni. Az oltásokat az április 1. után született gyermekeknél kell megkezdeni. A folyamatos oltási rendre való áttéréssel egyidejûleg az április 1. elõtt született, oltásban még nem részesült 6. életévüket betöltött gyermeküket ún. felzárkóztató oltások keretében kell DPTIII. + OPV oltásban részesíteni. Tehát akinek gyermeke betöltötte a 6. évet, de még nem részesült oltásban, kérem az óvoda vezetõjénél: Sápiné Molnár Editnél jelentkezzen! Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzám! / Minden héten szerdán a tanácsadóban megtaláltok! / Zaráné Barta Andrea védõnõ ÓVODAI BEÍRATKOZÁS Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy az új óvodások beíratása május ig lehetséges. A beiratkozáshoz szükséges íratok: - születési anyakönyvi kivonat - személyi igazolvány - a gyermek TAJ száma Kérjük a szülõket, hogy akkor írassák be gyermeküket, ha a as nevelési évben óvodába szeretnék hozni a gyermeket. Sápiné Molnár Edit Intézményegység- vezetõ március választ a gyermek folyamatos megfigyelésével, valamint különbözõ mérésekkel. - Összerendezett, harmonikus- e a mozgása? -Testi szükségleteinek kielégítését képes-e szándékosan irányítani? -Teherbírása korának, fejlettségének megfelelõ-e? - A finommotorika fejlettsége alkalmassá teszi-e az írás elsajátítására? -Képes-e megfelelni alkalmazkodási követelményeknek? - Képes-e nyugodtan ülni, figyelni, válaszolni a pedagógus kérdéseire? - Képes-e nyugodtan végig hallgatni társait és a felnõttet? - Megvan-e az igénye, hogy iskolában tanuljon, mert nyitott rá? - Megjelenik-e az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés? ELHÍVÁS Az Országos Választási Bizottság a következõ felhívást teszi közzé: 1. Az Országos Választási B i z o t t s á g megállapítja, hogy a választásban érintett minden résztvevõnek a választási eljárás minden szakaszában, az eljárás szabályainak alkalmazása során törvényi kötelezettsége a választási eljárásról szóló évi C. törvény alábbi alapelveinek érvényre juttatása : a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, b) önkéntes részvétel a - Megfelelõ-e beszédfejlettsége, szókincse? - Téri tájékozottsága megfelelõe? -Rendelkezik-e elemi ismeretekrõl önmagáról? -Mennyiségi ismeretei elfogadhatók-e? - Készen áll-e az iskolai élet elfogadására? - Megvan-e az egyre több szabályhoz való alkalmazkodó képessége? -Kialakulóban van-e feladattudata? A gyermekek fejlõdését látva azt tapasztaljuk, hogy a nagycsoportot ismétlõ gyermekek számára az óvoda nem feleslegesen eltöltött idõ, hanem egy olyan hasznosan eltöltött év, amely az iskolában térül meg. Sápiné Molnár Edit Int. Egys. Vez. jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban, c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között, d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás, e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása, f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. 2. Az Országos Választási Bizottság nyomatékosan felhívja valamennyi elektronikus mûsorszolgáltató (rádiók és televíziók) figyelmét arra, hogy mûködése során - különösen a választási kampány idõszakában juttassa érvényre a reá vonatkozó törvényi szabályozásban foglalt alapelveket, különös tekintettel az esélyegyenlõség biztosítására. Budapest, március 13. Dr. iczere Lajos Az Országos Választási Bizottság elnöke Nyerjen egy Suzuki Swiftet! A részleteket keresse a Naplóban!

7 Egyszer vagy másszor valószínûleg Önnek is ki kellett már maradnia a munkából vagy el kellett halasztania valamely teendõjét meghülés (nátha) miatt. A panaszokat mindenki ismeri: orrfolyás, orrdugulás, váladékcsorgás a garat felé és olykor köhögés, testszerte érzett fájdalom és láz. Mi okozza a meghûlést? õleg vírusok a bûnösök. Ezt azért kell szem elõtt tartani, mert nincs még hatásos gyógymód az ezernyi vírus ellen, amely náthát okozhat. Néhány megbetegedés, például a Streptococcus nevû baktérium okozta torokgyulladás vagy tüdõgyulladás vírusfertõzésre emlékeztet, de baktérium váltja ki, és antibiotikumokkal kezelhetõ. Ezért torokgyulladás, súlyos köhögés vagy tartós láz esetén forduljon orvosához. Mit tegyen a beteg? Maradjon otthon. A lázas beteg a fájdalomcsillapítására szedjen elegendõ adagban acetaminofent II. évfolyam 1. szám március 7. oldal A meghûlésrõl Állítsuk meg a fogszuvasodást! A gyermekek fogainak épsége elsõsorban a család felelõssége. Elõzzük meg a fogszuvasodást az Ön családjában is két hatásos módszer segítségével: 1. Táplálkozzanak egészségesen. 2. Rendszeresen mossanak fogat nátriumfluoridos fogkrémmel. (paraceta-molt), aszpirint vagy ibuprofent. IGYELEM! Kerülje az aszpirint vagy ahhoz hasonló hatóanyagot tartalmazó készítményeket és az ibuprofent, ha volt valaha fekélye, vagy ha nem zárható ki - különösen gyermekkorban -, hogy influenza vagy bárányhimlõ okozza a panaszokat. Köhögés esetén szedjen köhögéscsillapítót, orrfolyás esetén erre ható szert. Hálószobájában alkalmazzon párásítót. Igyon sok folyadékot. Pihenjen sokat. Mikor kell orvoshoz fordulni? Bár a nátha rendszerint orvosi segítség nélkül is elmúlik, jelentkezzen orvosánál, ha az alábbi betegségek, jelek, panaszok bármelyike fennáll: Súlyos diabetes, szívelégtelenség vagy tüdõbetegség Súlyos fájdalom a mellkasban, fülben, gyomorban vagy torokban Átmeneti javulás után súlyosbodó panaszok Az elsõ 2-3 nap után kiújuló láz 10 napon túl változatlanul fennmaradó panaszok Tej-fogas dolgok A fogszuvasodás egyike a világ leggyakoribb, fõleg gyermekeket érintõ betegségeinek. Az íny és a fogak ápolására már a baba születése után figyelmet kell fordítani. A maradó fogak egészségének egyik legfontosabb biztosítéka a tejfogak épségének megõrzése, mert korai elvesztésük esetén a maradó fogak rendezetlenül nõhetnek ki. A tejfogak ezenkívül nagyon fontosak a rágás, a tiszta beszéd szempontjából. A fogmosás hiánya a fog szuvasodását és ínygyulladást válthat ki. Kis odafigyeléssel elkerülhetõ a tejfogak szuvasodása. A kisgyermek foga általában a cukros teák, gyümölcslevek, cukortartalmú üdítõk szopogatása miatt is romlik. Éppen ezért, ha lehetséges soha ne használjunk cumisüveget nyugtatónak. Ha mégis akkor az csak tiszta vizet tartalmazzon. A tejfogak korai elvesztése miatt a maradó fogak rendezetlenül nõnek ki. Ebben az esetben késõbb fogszabályozás szükséges. Ugyanide vezet a gyermek hosszantartó cumiztatása Köhögés esetén használjon köhögéscsillapítót, orrfolyás esetén erre ható szert! A szokottnál súlyosabb panaszok Miért ne szedjünk antibiotikumot szövõdménymentes meghûlésben? Nem hat a vírusfertõzésre. Allergiás reakciót okozhat. Kellemetlen, sõt olykor súlyos mellékhatásokat okozhat, például növeli a hüvelyi gombás fertõzés vagy a nehezen kezelhetõ vírusos tüdõgyulladás iránti fogékonyságot. vagy ujjszopása is. Sokan nem gondolnak arra, hogy a rendezetlenül nõtt fogak, a foghiány komoly beszédhibákhoz is vezethet. A magyar nyelvben fontos szerepe van a hangképzésben a fogaknak, így azok szabálytalansága vagy hiánya pöszeséghez vezet. A szuvas gennyes tejfogak számos általános szervi megbetegedést is kiválthat, mint például vesegyulladást, szívbelhártya gyulladást stb. Ezek megelõzésére szükséges a gyermekek éves fogorvosi szûrése, a tejfogak kezelése, a gennyes gócok megszüntetése. Dr. Papp Domokos Egészséges táplálkozás egészséges fogakért! Az egészséges fogak számára az igazi veszélyt a fõétkezések között fogyasztott cukortartalmú ételek, italok jelentik. A fogszuvasodás keletkezése szempontjából nem az elfogyasztott cukor mennyisége, hanem az édességfogyasztás gyakorisága a döntõ. Gyõzze meg gyermekét arról, hogy cukortartalmú ételeket kizárólag a fõétkezések idején fogyasszanak, soha ne az étkezések közötti idõben. Lássa el gyermekét egészséges rágcsálnivalókkal, mint pl.: gyümölcsök, nyers zöldségek, joghurt, tej, sajt, dió, mogyoró.

Huszonkétszeres betöréssel vádolt bandát fogott el a rendõrség

Huszonkétszeres betöréssel vádolt bandát fogott el a rendõrség 2001. október I. évfolyam 2. szám A Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület közéleti folyóirata NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK EMLÉKEZZÜNK MÉLTÓSÁGGAL HALOTTAINKRA! Egyre többször hívják fellépni

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat

Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat XIX. évfolyam, 2011. augusztus 13. 6. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! A korona és a kereszt ünnepén Itt az ünnep! Augusztus 19-20-ai programkínálat

Részletesebben

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 9. szám (Szeptember) Szent Mihály hava FÖLDANYA hava (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava 2014. szeptember október Ára: 150 Ft LAKITELEKI ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

2007. Március 15-i megemlékezés MÁRCIUS. 120 Ft

2007. Március 15-i megemlékezés MÁRCIUS. 120 Ft 2007. MÁRCIUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft Március 15-i megemlékezés Két honfiú beszélget: - Mondja csak, ugye Ön az abszolút monarchia híve? - Dehogy! - Hát akkor az alkotmányos berendezkedés barátja?

Részletesebben

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra

Válaszok a Teleház Hírlevélben megjelent írásra 865 éves évforduló Tervezzen címert Kerepesnek! Idén 865 éves településünk, s ez alkalomból egy több fordulós játékot is hirdetünk, melynek feladatait a Kerepesi Vélemény aktuális számában, valamint honlapunkon

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja. 2014. MÁJUS 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község idıszakos lapja P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁJUS 15.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 210 Ft XXI. évfolyam 6. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2014. június Nemzeti Összetartozás Napja AZ ENDRŐDI HÍD NÉVADÓ ÜNNEPSÉGE 2. 3.

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó

2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám. Köszöntjük a szépkorúakat az Idõsek M E G H Í V Ó 2006. szeptember Ára: 160 Ft XII. évfolyam 9. szám Vörösmarty Mihály: SZÓZAT - részlet - Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt; Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt. Itt küzdtenek

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVII. évfolyam. 1. sz. 2012. április

Helyi Közéleti Lap XVII. évfolyam. 1. sz. 2012. április MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." Tartalomból: Polgármester köszöntője Ez történt Gégényben!

Részletesebben

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro

UZONI HÍRLAP. Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro UZON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK NEGYEDÉVENKÉNT MEGJELENŐ INGYENES TÁJÉKOZTATÓJA UZONI HÍRLAP IX. évfolyam, 1. szám, Uzon község hivatalos honlapja: www.ozun.ro Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia Húsvét

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010. OKTÓBER 3. Tisztelt Választópolgár! A 2010. október 3-ai önkormányzati érvényes igazolványai átadásával lehetővé képviselők, polgármesterek, a megyei köz- teszi a bizottságnak,

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. A gyõztes csapat szoros versenyben diadalmaskodott

A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. A gyõztes csapat szoros versenyben diadalmaskodott LXI. évfolyam 16. szám 2009. április 23. Megjelenik 35 000 példányban, legközelebb április 30-án. A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Kiváló Csepel-ismeretért rijekai jutalomút A MÓRÁSOKÉ A SERLEG A IV. ATEL Csepel

Részletesebben

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét!

Köszöntjük Dr. Dávid Imrét, Gyomaendrőd új polgármesterét! A keresztény nemzeti gondolat hírnöke IV. évfolyam 4. szám http://www.szikszi.hu/isk/gellert/ 1997. április Kegyelemteljes húsvétot kívánunk lapunk minden Kedves Olvasójának! Köszöntjük Dr. Dávid Imrét,

Részletesebben

2010. március 19. Ára: 110 Ft. Az önkormányzat nevében Mondok József polgármester búcsúzott

2010. március 19. Ára: 110 Ft. Az önkormányzat nevében Mondok József polgármester búcsúzott Boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk kedves olvasóinknak! XX. évfolyam 3. szám 2010. március 19. Ára: 110 Ft K. Szabó József 1935-2010 Tisztelt gyászoló család, tisztelt búcsúzók! K. Szabó József Izsák Város

Részletesebben

Húsvéti ÜZENET A TARTALOMBÓL: Kegyelem teljes, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Szarvák Imre polgármester és a szerkesztõség

Húsvéti ÜZENET A TARTALOMBÓL: Kegyelem teljes, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! Szarvák Imre polgármester és a szerkesztõség XV. évfolyam 1. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. április Húsvéti ÜZENET Kitárt karjával ég és föld között rám néz, még itt van... élet és halál között. Még szólni akar, szeme még keres, nevemen szólít,

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt

MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt Tahitotfalu_2006_04.qxd 2006.03.27 17:55 Page 1 163. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu Választás 2006 MIÉP Jobbik a Harmadik Út Magyar Kommunista Munkáspárt A tartalomból: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Alapítványi bál 2010. HU ISSN 1789-8153 (Online)

ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Alapítványi bál 2010. HU ISSN 1789-8153 (Online) Önkormányzati időszaki lap ZAGYVARÉKASI Alapítványi bál 2010. HÍRMONDÓ IV. Évfolyam 35. szám-2010 március HU ISSN 1789-8153 (Online) Az idei évben ismét megrendeztük a Rékasi Kisdiákokért Alapítvány bálját.

Részletesebben

Meghívó. Egyszer megerősödve térnek vissza. Török Ignác Gimnázium. majd. XIV. évf. 36. szám 2005. október 6. Terjesztői ára: 75 Ft

Meghívó. Egyszer megerősödve térnek vissza. Török Ignác Gimnázium. majd. XIV. évf. 36. szám 2005. október 6. Terjesztői ára: 75 Ft Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 36. szám 2005. október 6. Terjesztői ára: 75 Ft Egyszer megerősödve térnek vissza Emlékek a nép testvéreiről Szent Ferenc kedvelt fiai, a kapucinusok látható és láthatatlan

Részletesebben

én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek.

én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek. 184. SZÁM Elôállítás költsége: 115 Ft www.tahitotfalu.hu én azért jöttem, hogy életük legyen, sôt bôségben éljenek. (János evangéliuma 10. rész 9-10. vers) December 7. 18,00 óra Mi az egyház? Hol található

Részletesebben

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március

Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tiszakeszi Község Lapja VIII. évfolyam 1. szám 2012. március Tisztelt Tiszakesziek, Kedves Olvasók! Az ember és természetesen az önkormányzat is gyakran kerül olyan helyzetbe ebben a rohanó, feladatokkal

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Nagymaros 2006. január 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Újévi köszöntés Minden nagymarosi polgárnak kívánom, hogy a 2006-os

Részletesebben

Nádudvari. A megújuló vidékért

Nádudvari. A megújuló vidékért Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2010. február XV. évfolyam 2. szám Ára: 99 Ft Felhívás a városi díjak, kitüntetések adományozásához történő jelölésre Március 15-i nemzeti ünnepünk 1996 óta még inkább jeles

Részletesebben