VÁLASSZUNK SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT! Választás 2002 Tisztelt Olvasó!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLASSZUNK SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT! Választás 2002 Tisztelt Olvasó!"

Átírás

1 2002. március II. évfolyam 1. szám A Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület közéleti folyóirata A tartalomból A tisztaság fél egészség 2. oldal A mi 1848-as hõsünk 3. oldal Riport Nyilas Tündével 4. oldal Tavaszi ünnepkörök 5. oldal Óvodából - iskolába 6. oldal A meghûlésrõl 7. oldal Döntsünk a holnapról 8. oldal Ünnep után oldal Monostorpályi története (sorozat 1. rész) 10. oldal A veréb is otthont talál magának 11. oldal Egyházi élet 12. oldal Ifjú-sarok 13. oldal Ujvári Béla: Petõfi 14. oldal VÁLASSZUNK SZABAD BELÁTÁSUNK SZERINT! Választás 2002 Tisztelt Olvasó! Ismét eltelt négy év és elérkezett a Magyar Köztársaság történelmében a negyedik Országgyûlési Képviselõ Választás. A közvélemény kutatások szerint a szavazók többsége már eldöntötte, hogy kire szavaz. Megítélésem szerint azonban sokan tanácstalanok és nem tudják kire, vagy kikre adják le voksaikat. Nekik még közel két hét áll a rendelkezésükre, hogy ezt eldöntsék. Egy azonban biztos, ha az utolsó pillanatban is dönt az Olvasó, döntsön és éljen demokratikus jogával, SZAVAZZON! Az urnákhoz való járulás elkerülése és a közömbösség nem lehet senkinek sem megoldás, mert ha nem gyakorolja szabad választói jogát a választópolgár, róla döntenek nélküle! Ez esetben nincs semmilyen erkölcsi alapja: sem támogatásnak, sem bírálatnak, sem utólagos elégedetlenségnek. A következõ négy évben ez nem orvosolható! Ahhoz, hogy az április 7-re illetve április 21-re kitûzött választás, valóban választás legyen, mindenkinek élni kell a jog adta lehetõséggel! Javaslom minden Olvasónknak, hogy válasszon, ha csalódott is, ha úgy érzi, hogy a választás után a legtöbb választási ígéret elfelejtõdik is. Válasszunk szabad belátásunk szerint! Sápi Imre Monostorpályi lakosságának kor szerinti megoszlása 55 év feletti 617 fõ 28% 18 év alatti 474 fõ 21% Monostorpályi lakosságának nemek szerinti megoszlása januári adat év között % Kellemes húsvéti ünnepet kívánunk Olvasóinknak! Nõ % érfi %

2 2. oldal Bármennyire is közhelynek számít ez a mondat, de nagyon helytálló és igaz, és ami a legszomorúbb, hogy egyre több gyermek figyelmét kell felhívni ennek jelentõségére. Testünk rendszeres tisztántartása az egészség megóvásának nélkülözhetetlen feltétele. A piszkos, elhanyagolt külsejû ember visszataszító látvány, kellemetlen szagot terjeszt maga körül, mindenféle fertõzésnek, betegségnek ki van téve. A mosdás célja a bõr tisztántartása és edzése. Testünk felülete, a bõrünk állandóan szennyezõdik. Szennyezik egyrészt a bõr lehámló részecskéi, a faggyúmirigyek termelte zsiradék és a beszáradt verejték. Erre a zsíros szennyezõdésre rászáll a por, korom, rátapadnak a mindennapi II. évfolyam 1. szám A tisztaság fél egészség! A LXXXIII. Törvény rendelkezése értelmében a november 1. elõtt kiadott vállalkozói igazolványok június 30-án érvényüket vesztik. A vállalkozás további folytatásához szükséges megújítani. A vállalkozói igazolványok cseréjét a létavértesi Okmányiroda végzi, a fenti idõpontig munka szennyezõ anyagai, a ruha leváló rostjai, különbözõ baktériumok. A bõr edzésének célja a bõr izmainak céltudatos mozgatása, alkalmazkodó Egyéni vállalkozók figyelmébe illetékmentesen. Az eljárás a vállalkozó kérelmére indul, szükséges hozzá az Okmányirodában beszerezhetõ, kitöltött adatlap, a régi vállalkozói igazolvány, valamint személyi igazolvány. Június 30-a után a csere illetékköteles. (SI) Belépési nyilatkozat Név:... Lakcím: március képességének gyakorlása. A mindennapi tisztálkodás része kell, hogy legyen: a kéz tisztántartása is. Naponta annyiszor mossunk kezet, ahányszor beszennyezõdik, de feltétlenül mossuk meg étkezések elõtt és wc használat Március 15-i ünnepségek Az 1848-as szabadságharc tiszteletére, az iskola március 14-én a Kultúrházban, a Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület március 15-én a református templomban tartotta megemlékezését. Az egyesület tagjai az ünnepi Istentisztelet után megkoszorúzták Thuolt István sírját. Kijelentem, hogy a Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadom, azzal egyet értek és kérem felvételem tagjainak sorába. Dátum:..., A rendszeres kézmosással megelõzhetõ sok baktérium okozta fertõzés.... aláírás elõtt és után. A kézen lévõ baktériumoknak nagy szerepe lehet a különbözõ fertõzõ betegségek terjesztésében. Haj és szájápolás: rendszeresen gondoskodjunk fejünk és hajunk tisztántartásáról. Hetente többször, de legalább egyszer mossunk hajat, és naponta többször fésülködjünk! og és szájápolás: ogaink tisztántartása céljából lehetõleg minden étkezés után, de este lefekvés elõtt mindenképpen mossunk fogat! ogainkat félévente vizsgáltassuk meg fogorvossal, akkor is ha fájdalmat nem okoznak. Így a romlott fogak idejében kezelésre kerülhetnek. A mûvelt, egészségügyileg is kultúrált embert arról lehet megismerni, hogy teste s ruházata mindig tiszta, gondozott, haja, foga, keze ápolt. Zaráné Barta Andrea védõnõ Tagfelvétel Tisztelt Olvasó! A Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület tagfelvételt hirdet. Egyesületünknek bárki tagja lehet, aki az alapszabályban foglaltakkal egyet ért. Az alapszabály megtekinthetõ Sápi Imre elnöknél. Az egyesület tagsági díja havi 100 forint aktívkorúaknak, diákoknak és nyugdíjasoknak havi 50 forint. Ha szeretne egyesületünk tagja lenni, a mellékelt belépési nyilatkozatot kitöltve jutassa el elnökünkhöz.

3 A mi 1848-as hõsünk Thuolt István II. évfolyam 1. szám március 3. oldal nevezi azt a kitûnõ termelõföldet, amely a szomszédos Hosszúpályi határig húzódott. A földet a parasztokkal bérben mûvelték. A házaspár halála után a Paksy család öröksége lett, majd a 2. világháború után kiosztották 2-2 holdas parcellákban a földtulajdonnal nem rendelkezõ volt katonáknak. A Thuolt házaspárnak nem volt gyermeke. A faluban nagy köztiszteletnek és A Thuolt család Liptó vármegye tábornokok és tisztek többsége legrégibb nemeseinek egyike, áttért a mohamedán vallásra, amely Kis- és Nagyselmec és nevet változtatott, belépett a török Ludrova helységekben volt hadseregbe, így rangot és fizetést birtokos. A Thuolt család tagjai is kapott. Akik a török szolgálatot Liptó megyén kívül több vállalták, a szíriai Aleppóba megyébe is elszakadtak. Az õsök kerültek, a többieket a kis- ázsiai mind magas katonai és közéleti Khütaiaba szállították. Az áttért megbecsülésnek örvendtek. funkciókat töltöttek be tiszteket, köztük Bem, Kmetty és Rendkívül emberségesek, nagy évszázadok során. Thuolt István a Stein tábornokokat és Thuolt mûveltségûek és Kossuth császári és királyi Miklós huszár István századost Aleppóba vitték, rajongók voltak. Thuolt István ezredben hadapród volt és 22 s ott a magyar seregben viselt országgyûlési képviselõ is volt. évesen augusztusában jött r a n g j u k át a magyar honvédsereghez. Az figyelembevételével 1. számú bihari nemzetõr a török hadseregbe zászlóalj fõhadnagyként már nyertek beosztást. szeptember elején kitüntette Thuolt István az magát Perlasz ostrománál. A Izmail pasa nevet Közlöny 169. számában felvett Kmetty olvasható, hogy november 24-én az Ihász Dániel õrnagy tábornok hadsegédje lett derekán parancsnoksága alatt álló 55. megvált a török zászlóaljhoz nevezték ki hadseregtõl, fõhadnagynak. Ihász Dániellel együtt Bem seregében küzdötte végig a szabadságharcot. Ihász feleségével és annak szüleivel, valamint Kmetty tábornokkal Dániel õrnagy késõbb a e l õ s z ö r leghûségesebb társa lett Kossuth Konstantinápolyba, Lajosnak az emigrációban. majd onnan Thuolt István március 27- Angliába ment. én a Debrecenben kiadott 63. sz. Londonban Közlöny hivatalos lapban jelentkezett megjelent sz. rendelettel a magyar honvéd hadsereghez, az Kossuthnál. Kossuth Londonból két ízben 55. Honvéd zászlóaljhoz is írt levelet Asbóth századossá nevezték ki. Az 55. Sándor alezredesnek honvéd zászlóalj 1849 július New Yorkba Thuolt érdekében Otthonuk találkozóhelye volt az közepén a vörös toronyi szoros júl. 29-én és december 3- emigrációban élõk felügyeletére kapott parancsot, de án. Ezekben a levelekben azt írja, hozzátartozóinak. Zsinóros fekete a Nagyszeben felõl támadó hogy derék katona, tiszta mint attillába öltözött elõkelõ urak is Lüders orosz tábornok seregei az arany, bátor és vitéz, vitéz gyakran jártak hozzájuk július 20-án kiszorították hazánkfiai legvitézebbjeinek vendégségben. Minden év Oláhországba, s ott Kineninél a egyike. Ezek az elismerõ szavak március 15-én nagy ünnepséget török hadsereg elõtt letette a Kossuth tollából többet rendeztek a falubelieknek. Egy fegyvert. Ez volt a szabadságharc jelentenek számára, mint 100 literes hordó bort üttettek elsõ fegyverletétele. A foglyokat bármilyen más kitüntetés. Thuolt csapra és nagy üstökben fõtt a Viddinbe internálták, ahová már István családjával okt. 26- pörkölt a parkban. A falu fiataljai egy hónap múlva tömegesen án indult Angliából az új világba, és öregjei mind eljöttek, szép érkeztek honvédek és menekülõ Amerikába. Jól jövedelmezõ szabadságharcos katonanótákat magyar polgári személyek. Lévai lovardát alapított, de Kossuth daloltak. Miután már a százados János Krassó vármegyei kívánságára a kiegyezés után õr meghalt, tisztelõi a temetõbe csendbiztos családjával együtt hazatért Debrecenbe és mentek a kriptához. Thuolt István menekült ki. Két lánya volt: Monostorpályiba telepedett le. buzgó római katolikus vallású Etelka és Anna. Thuolt István Községünkben 1870-ben a gróf hívõ volt. Életében gondolt arra, feleségül vette Annát, de Zichy családtól megvásárolták a hogy otthonuk egykor kápolna szeptember 17-én már áttért a falu közepén gyönyörû legyen. A faluban nem volt mohamedán hitre. Ez a kényszerû környezetben levõ kúriát és a lelkészük sem, Hosszúpályiba lépés akkor a fennmaradásukat Gõzháton 200 hold birtokot. A jártak át a hívek istentiszteletre. jelentette. A menekültek közül a néphagyomány ma is Tót- tagnak Thuolt István dec. 30-án 67 éves korában halt meg Monostorpályiban. Özvegye egyházát bõkezûen támogató, református vallású volt ban a református egyház javára 400 t-ot ajánlott fel, amelybõl a lépcsõt, járdát és a külsõ ajtót készítették el. Az adományt a bejárati partikus falán fekete márványtábla örökítette meg. elirata: a lépcsõt, járdát és a külsõ ajtót az ezredév ünnep emlékéül készítette:özv. Thuolt Istvánné szül. Lévai Anna Három évvel késõbb, 1899-ben egy új harang beszerzéséhez özv. Thuolt Istvánné 10 t-ot ajánlott fel. Az özvegy 24 évvel élte túl férjét, mindvégig a falu szegényeinek patronálója. 83 évet élt és élete utolsó éveiben Mészáros Margit ápolónõ gondozta ápr. 11-én bekövetkezett haláláig. Az úrnõ végrendeletét dr. Kövy debreceni ügyvéd készítette, és az egyik tanú dr. Szász Imre helybeli református lelkész volt. Végrendeletében a kúriát Paksyékra hagyta, majd azok örökösei eladták a nagyváradi káptalanhoz tartozó hosszúpályi római katólikus egyháznak ben kápolna és iskola lett belõle. Az utcai részre haranglábat állítottak. A rendszerváltás után az épület visszakerült a katolikus egyház tulajdonába. Gyügyei Erzsébet tanárnõ

4 4. oldal Mai rohanó világunkban talán észre sem vesszük, mennyi érték és mennyi kincs van körülöttünk. A mindennapi stressz, a kimerítõ munka, a jövõ titkainak fürkészése miatt a jelen pillanatait néha nem értékeljük, s csak késõbb jövünk rá, hogy mekkora emberek is élnek köreinkben. Monostorpályi egy különleges hely, hiszen nem egy híres személyiség töltötte itt gyermekkorát, nem egy ismert ember tette kedves kis falunk nevét édesen csengõvé. Községünk hírnevét öregbíti Nyilas Tünde, a DVSC- Valdor nõi kézilabdacsapat 1989 óta igazolt játékosa. Örömmel válaszolt néhány kérdésünkre. K.: Mesélj gyermekkorodról, iskolai életedrõl, pályafutásod kezdetérõl! Ny. T.: Debrecenben születtem. Általános iskolai tanulmányaimat itt Monostorpályiban végeztem el. Rendszeresen atletizáltam, majd 7. osztály év végén teljesítményem alapján kiválasztottak, így a következõ évben heti két alkalommal sportiskolába járhattam. A K e r e s k e d e l m i Szakközépiskolában- ahol II. évfolyam 1. szám Reflektorfényben Riport Nyilas Tündével KEDVENC étel: rakott krumpli film: Ghost zene: disco könyv: A katedrális hobbi: társasjáték kisfiával, Bencével tantárgy: matematika ország: Magyarország, Spanyolország tovább sportoltam- érettségiztem le, így eladó az eredeti szakmám. K.:Sportolóknál alapkövetelmény a jó tanulmányi eredmény. Hogyan tudtad Sok szeretettel a Krónika olvasóinak: összeegyeztetni ezen két dolgot? Ny. T.: Ahogyan véget ért az edzésem, siettem tanulni. Ez alapjában véve nem rossz, leszámítva, hogy ezalatt a barátnõim moziba ill. szórakozni jártak. K.: Klassz példa vagy a fiatalabb generáció számára. 4 éve a DVSC csapatkapitánya vagy. Biztosan nehéz út vezetett ide. Milyen gyakran van edzés, s mibõl áll? Ny. T.: Cél az erõnlét fejlesztése. Napi 2 óra edzés : futás, kondi, technikai- taktikai gyakorlatok. K.: Hogyan készültök fel egyegy mérkõzésre? Ny. T..: Minden meccs elõtt videokazettát nézünk az ellenfél játékáról. Megfigyeljük a játékosok elõnyeit, hibáit, s igyekszünk ezeket szem elõtt tartani. K.: Számos sikert könyvelhettek el. Emelj ki néhányat! Ny. T.: A Bajnokságon 3. helyezést értünk el, a Magyar Kupa 2. helyezettjei vagyunk. K.: Beállós vagy és csapatkapitány. Te oldod meg a március konfliktusokat a játékosok között? Ny. T.: A csapatszellem kitûnõ, konfliktusok pedig nincsenek. Azonban ha bárkinek problémája van, bizalommal fordulhat hozzám. K.: Ki ellen lõtted a legtöbb gólt és hányat? Ny. T.: 6 gólt a Dunaferr, ill. Gyõr ellen. K.: antasztikus! A fizetésed hogyan kapod? Ny. T.: Mivel ez a foglalkozásom, az érte járó pénzt a nyújtott teljesítmény után kapom. K.: Összeegyeztethetõ-e a karrier a családi élettel? Hiszen számodra nem létezik sem ünnep sem hétköznap. Ny. T.: Nehezen, de sikerül. érjem, Bereczky Attila sportújságíró. Munkája miatt gyakran tartózkodik Budapesten. Kisfiunk, Bence 5 éves. Olasz foci suliba jár, s szinte minden mérkõzésemen kint van, hogy szurkoljon. K.: Mi a csapat legközelebbi célja? Egyáltalán meddig folytatod ezt a sportot? Ny. T.: Célunk egyelõre a Magyar Kupa legjobb 8 együttese közé bejutni. Ehhez elsõként meg kell nyerni a holnapi / márc. 8. / mérkõzést a Szparival szemben. / Ez sikerült, melyhez gratulálunk! a szerk. / Még 3-4 évig szeretnék kézilabdázni, s azután a magánéletemben is sikerre törekszem. K.: Milyen gyakran jársz haza Monostorpályiba? Ny. T.: Igyekszem idõt szakítani családomra. Itt él öcsém, feleségével és két kisfiával, valamint szüleim, nagyszüleim, rokonaim, akiket ezúton is szeretnék köszönteni. K.: Kíváncsiságból érdekel, hogy milyen országokban jártál már, s hol élnél a legszívesebben? Ny. T.: Voltam Olaszországban, Spanyolországban, D á n i á b a n, Svédországban és még sok más csodálatos helyen. Mindegyik lenyûgözött, de én szívesen élek Magyarországon, így nem is vágyom arra, hogy más ország lakója legyek. K.: Híres ember vagy. Megismernek az utcán? Ny. T.: Igen, s ez olyan kellemes meglepetés. Elõfordult, hogy egy rendõr kiáltott utánam, amint megpillantott: hajrá Loki! Óriási élményt jelentett számomra Nyilas Tündével való találkozás. Azt hiszem, nem túlzás, ha azt mondom: elkápráztatott. Intelligens, határozott jellemû, céltudatos. A siker nem változtatta más emberré. Mindenkinek van egy álma, melynek megvalósulásáig bizony sok akadályt kell maga mögött hagynia. Optimizmus, önkritika, kitartás, szorgalom és humánum- ha ezen értékek szívedben élnek, bármit elérhetsz. Útközben talán vágyaid szárnya megreped, de a reményt soha ne add fel. Higgy magadban, hogy mások is bizalommal tekinthessenek feléd! Nyilas Tündének további sikeres, eredményes pályafutást, magánéletében boldogságot kíván: a szerkesztõség. Dudás Mária

5 Nem fúj már és nem havaz, itt van, itt van a tavasz! Özv. Bakó erencnével beszélgetés közben az iránt érdeklõdtem, hogy gyermekkorában hogyan köszöntötték a tavaszt. - Olyan éves voltam, amikor a Hõsök kertjében / ahol ma id. Szegedi Gyuláék laknak / összegyûltek a fiatalok és együtt ünnepelték a tavasz eljöttét. A lányok jó idõben a mezõrõl szedett virágokkal énekelve végigmentek a falun. Voltak akik magyar ruhába öltöztek, ami nemzetiszín szalagos fehér szoknya volt, piros mellénnyel, pártával. A hõsök kertjében versekkel, mulatozással töltötték az idõt. Ilyenkor mondták azoknak a lányoknak akik nem mentek férjhez: húshagyóhamvazó a lyányokat itthon hagyó! A fiúk úgy csúfolták ki õket, hogy teleszórták a kapu elejét pelyvával. Somogyi József bácsi így emlékezik: - Amikor beköszöntött a tavasz, a legények és gyermekek kolompokat, tülköket, lyukas fazekakat kaptak a kezükbe és nagy zajt csapva mentek végig a falun, hogy kiûzzék a tavaszt. Amelyik lány nem farsangolt / nem ment férjhez /, azt a ház elõtt kikolompolták, kicsúfolták. Történt olyan, amikor a kicsúfolt lány apja megbújt a ház körül és a kolompoló legényeket szennyes vízzel leöntötte. A húsvétot megelõzõ héten a mai napig nagytakarítást végeznek a gondos háziasszonyok. Szintén a megtisztulás, megszépülés jelképe volt a patakban mosakodás. A ház körülseprése, körülszaladása azért történt, hogy elûzzék a ház körüli férgeket. Hajdúdorogon szentsírt készítettek a templomban amit az ún. Krisztus katonái õriztek. Húsvét szombatján elkészítették a másnapi szentelni valót. A templomban tüzet gyújtottak, parazsat vittek haza, majd azzal gyújtottak tüzet. Szentelt vizet is vittek haza. A faluban körmenetet tartottak a feszülettel és megszentelték a falu egyes II. évfolyam 1. szám március 5. oldal Tavaszi ünnepkörök, szokások, hagyományok pontjait. Húsvét vasárnapja a pászkaszentelés / kalácsszentelés / napja. De szentelni való ételek voltak a húsvéti sonka, töltött hús, torma is. A gazdasszony pászkakosárba /hántolt fûzfavesszõbõl készült / vitte a szentelni való ételeket: sárga túrót, bort, pálinkát, amit pászka terítõvel takart le. Hazamenet a megszentelt ételt nem habzsolhatták, keveset ettek, a mértékletességet betartva. A morzsákat sem pocsékolták el, kiszórták a tyúkoknak, hogy jobban tojjanak. Volt-e ilyen, vagy hasonló szokás Monostorpályiban? kérdeztem id. Pusztai Jánostól. - Étel és ital szentelés nem volt, de Jézus Jeruzsálembe vonulása alkalmából a mai napig barkát szentelnek. A megszentelt barkát hazavisszük és otthonunkat díszítjük vele. Kidobni sohasem szabad, csak elégetni. Nagypénteken aztán a harangok elnémulnak, egészen szombat estig, Jézus feltámadásáig. Szombat este lobogóval a kezünkben Hosszúpályiba mentünk és énekelve a templom körül körmenetet tettünk. Húsvét elsõ napján a lányok megfestették, vagy megírták a tojásokat. Szívesen festettek hagymahéjjal, viasszal írtak a tojásokra. Húsvét másnapján a fiúk csapatokban mentek a szagos vízzel, vagy rózsavízzel locsolkodni, és házról- házra jártak. Illett azonban elõször a rokonságot, majd az ismerõsöket meglocsolni, s végül a jegyesét, vagy szeretõjét. Ezért a lány a legszebb virágot adta a legénynek és persze a piros tojást, amely a szerelem jelképe. Ha a fiúknak kifogyott a kölnijük, a kútnál teleengedték vízzel, vagy szappanos vizet készítettek s locsoltak tovább. De amelyik lány a kútra ment vízért, az mehetett átöltözni, mert azt nagyon meglocsolták a vödrökkel. Pusztai János bácsi arra emlékezett, hogy gyermekkorukban még kora hajnalban, sötétben elindultak a fiúkkal egymáshoz, hogy Locsolás hagyományos módszerrel megbeszéljék, hová menjenek locsolni. Egész álló nap locsolkodtak, majd az összegyûjtött tojásokat eladták olyan háznál, ahol sok volt a lány. - Május elseje a jószág kihajtásának ideje volt. A létai ér hídjánál várta be a csordás a csordát és kolompolva hajtotta ki a legelõre. De kihajtották a csûrhét és a libákat is a falu szélére. A Keserû felé volt egy libakút, ott deleltek a libák. mesélte Bakó néni. - Május elseje estéjén a legények összegyûltek a kocsmákban és onnan indultak éjjeli zenét, szerenádot adni a szeretett lánynak. A cigányok / zenészek / Hosszúpályiból jöttek, s egy pengõért hegedültek. Még olyan is elõfordult, hogy amelyik legénynek nem volt pénze, otthonról a szülõk tudta nélkül tengerit, búzát adott el, hogy tudjon szerenádot húzatni a kedvesének. Amelyik lány fogadta a szerenádot, az gyertyát gyújtott az ablakban. Amelyik nem fogadta, annak a legény teleszórta a kapuja elejét pelyvával. A lány ablaka alá, vagy a kapujába májusfát állítottak elõfordult, hogy ez tõbõl kivágott orgonabokor volt, és boldog lehetett az a lány akinek még delin kendõt is kötöttek a májusfára, ezzel is kimutatva, hogy mennyire szeretik - emlékezett Somogyi Józsi bácsi. Emlékezete szerint mûködött a faluban egy Keresztyény Ifjúsági Egyesület, akik minden vasárnap délután várták a fiatalokat és játékkal, dalolással, kulturális bemutatókkal szórakoztatták egymást. Bodnár Józsi bácsi arra emlékezett, amikor a lányok kapuját levették és keresztbe fordították, vagy az ablak alá tették. Kedves emlék számomra, ahogyan visszaemlékezett az egyik fiatalkori szerenádra, amit õ énekelt a lány ablaka alatt. Ezzel szeretném megismertetni a kedves olvasót: Azért, hogy én szegény vagyok nekem is van szívem Nem vagyok én olyan rongy, mint amilyen a hírem Éjjel járó csavargó is csak egy lányért lettem Akit még az anyámnál is forróbban szerettem. Azért, hogy én szegény vagyok nekem is van jussom Nemcsak mint a gazdagnak a fényes palotája Szerelemben boldogságban nekem is van jussom Nemcsak mint a gazdagnak, de a szegénynek is jusson. A Pünkösd is ünnepet jelentett az egyszerû szántó-vetõ ember életében. A templomban az ünnepi Istentiszteleten való megjelenés teljesen természetes volt minden ember életében. Ezen a napon otthon ünnepi ebédet fõztek, süteményt sütöttek. Este Pünkösdi bált tartottak. Legyen szép tavaszuk! Sápiné Molnár Edit

6 6. oldal április 19-én történik az iskolakészült gyermekek beíratása az iskolába. Szándékosan írtam iskolakészültséget és nem iskolaérettséget. Egyre több szakember vallja, hogy a 6 éves gyermek nem az óvodában, hanem az iskolában válik iskolaéretté. Az óvodáskor végén iskolakészültségrõl beszélnek. A mai törvények végre lehetõvé teszik, hogy ne a gyermek életkora, hanem a fejlettsége legyen az útmutató. Az iskolába lépésnek azért megvannak a maga kritériumai. Az óvodapedagógusok illetve a Nevelési Tanácsadó szakemberei vizsgálják a gyermek testi fejlõdését, az idegrendszer érését, az érzékszervek épségét és a II. évfolyam 1. szám Óvodából iskolába Kedves Szülõk! szociális érést. A teljesség igénye nélkül, többek között a következõ kérdésekre keresik a A kilincshez is fel kell nõni. A 6 éves korban esedékes DPTIII. + OPV oltást április 1-tõl folyamatos oltási rendszerben kell végezni. Az oltásokat az április 1. után született gyermekeknél kell megkezdeni. A folyamatos oltási rendre való áttéréssel egyidejûleg az április 1. elõtt született, oltásban még nem részesült 6. életévüket betöltött gyermeküket ún. felzárkóztató oltások keretében kell DPTIII. + OPV oltásban részesíteni. Tehát akinek gyermeke betöltötte a 6. évet, de még nem részesült oltásban, kérem az óvoda vezetõjénél: Sápiné Molnár Editnél jelentkezzen! Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal hozzám! / Minden héten szerdán a tanácsadóban megtaláltok! / Zaráné Barta Andrea védõnõ ÓVODAI BEÍRATKOZÁS Értesítjük a tisztelt szülõket, hogy az új óvodások beíratása május ig lehetséges. A beiratkozáshoz szükséges íratok: - születési anyakönyvi kivonat - személyi igazolvány - a gyermek TAJ száma Kérjük a szülõket, hogy akkor írassák be gyermeküket, ha a as nevelési évben óvodába szeretnék hozni a gyermeket. Sápiné Molnár Edit Intézményegység- vezetõ március választ a gyermek folyamatos megfigyelésével, valamint különbözõ mérésekkel. - Összerendezett, harmonikus- e a mozgása? -Testi szükségleteinek kielégítését képes-e szándékosan irányítani? -Teherbírása korának, fejlettségének megfelelõ-e? - A finommotorika fejlettsége alkalmassá teszi-e az írás elsajátítására? -Képes-e megfelelni alkalmazkodási követelményeknek? - Képes-e nyugodtan ülni, figyelni, válaszolni a pedagógus kérdéseire? - Képes-e nyugodtan végig hallgatni társait és a felnõttet? - Megvan-e az igénye, hogy iskolában tanuljon, mert nyitott rá? - Megjelenik-e az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés? ELHÍVÁS Az Országos Választási Bizottság a következõ felhívást teszi közzé: 1. Az Országos Választási B i z o t t s á g megállapítja, hogy a választásban érintett minden résztvevõnek a választási eljárás minden szakaszában, az eljárás szabályainak alkalmazása során törvényi kötelezettsége a választási eljárásról szóló évi C. törvény alábbi alapelveinek érvényre juttatása : a) a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása, b) önkéntes részvétel a - Megfelelõ-e beszédfejlettsége, szókincse? - Téri tájékozottsága megfelelõe? -Rendelkezik-e elemi ismeretekrõl önmagáról? -Mennyiségi ismeretei elfogadhatók-e? - Készen áll-e az iskolai élet elfogadására? - Megvan-e az egyre több szabályhoz való alkalmazkodó képessége? -Kialakulóban van-e feladattudata? A gyermekek fejlõdését látva azt tapasztaljuk, hogy a nagycsoportot ismétlõ gyermekek számára az óvoda nem feleslegesen eltöltött idõ, hanem egy olyan hasznosan eltöltött év, amely az iskolában térül meg. Sápiné Molnár Edit Int. Egys. Vez. jelölésben, a választási kampányban, a szavazásban, c) esélyegyenlõség a jelöltek és a jelölõ szervezetek között, d) jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás, e) jogorvoslat lehetõsége és pártatlan elbírálása, f) a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása. 2. Az Országos Választási Bizottság nyomatékosan felhívja valamennyi elektronikus mûsorszolgáltató (rádiók és televíziók) figyelmét arra, hogy mûködése során - különösen a választási kampány idõszakában juttassa érvényre a reá vonatkozó törvényi szabályozásban foglalt alapelveket, különös tekintettel az esélyegyenlõség biztosítására. Budapest, március 13. Dr. iczere Lajos Az Országos Választási Bizottság elnöke Nyerjen egy Suzuki Swiftet! A részleteket keresse a Naplóban!

7 Egyszer vagy másszor valószínûleg Önnek is ki kellett már maradnia a munkából vagy el kellett halasztania valamely teendõjét meghülés (nátha) miatt. A panaszokat mindenki ismeri: orrfolyás, orrdugulás, váladékcsorgás a garat felé és olykor köhögés, testszerte érzett fájdalom és láz. Mi okozza a meghûlést? õleg vírusok a bûnösök. Ezt azért kell szem elõtt tartani, mert nincs még hatásos gyógymód az ezernyi vírus ellen, amely náthát okozhat. Néhány megbetegedés, például a Streptococcus nevû baktérium okozta torokgyulladás vagy tüdõgyulladás vírusfertõzésre emlékeztet, de baktérium váltja ki, és antibiotikumokkal kezelhetõ. Ezért torokgyulladás, súlyos köhögés vagy tartós láz esetén forduljon orvosához. Mit tegyen a beteg? Maradjon otthon. A lázas beteg a fájdalomcsillapítására szedjen elegendõ adagban acetaminofent II. évfolyam 1. szám március 7. oldal A meghûlésrõl Állítsuk meg a fogszuvasodást! A gyermekek fogainak épsége elsõsorban a család felelõssége. Elõzzük meg a fogszuvasodást az Ön családjában is két hatásos módszer segítségével: 1. Táplálkozzanak egészségesen. 2. Rendszeresen mossanak fogat nátriumfluoridos fogkrémmel. (paraceta-molt), aszpirint vagy ibuprofent. IGYELEM! Kerülje az aszpirint vagy ahhoz hasonló hatóanyagot tartalmazó készítményeket és az ibuprofent, ha volt valaha fekélye, vagy ha nem zárható ki - különösen gyermekkorban -, hogy influenza vagy bárányhimlõ okozza a panaszokat. Köhögés esetén szedjen köhögéscsillapítót, orrfolyás esetén erre ható szert. Hálószobájában alkalmazzon párásítót. Igyon sok folyadékot. Pihenjen sokat. Mikor kell orvoshoz fordulni? Bár a nátha rendszerint orvosi segítség nélkül is elmúlik, jelentkezzen orvosánál, ha az alábbi betegségek, jelek, panaszok bármelyike fennáll: Súlyos diabetes, szívelégtelenség vagy tüdõbetegség Súlyos fájdalom a mellkasban, fülben, gyomorban vagy torokban Átmeneti javulás után súlyosbodó panaszok Az elsõ 2-3 nap után kiújuló láz 10 napon túl változatlanul fennmaradó panaszok Tej-fogas dolgok A fogszuvasodás egyike a világ leggyakoribb, fõleg gyermekeket érintõ betegségeinek. Az íny és a fogak ápolására már a baba születése után figyelmet kell fordítani. A maradó fogak egészségének egyik legfontosabb biztosítéka a tejfogak épségének megõrzése, mert korai elvesztésük esetén a maradó fogak rendezetlenül nõhetnek ki. A tejfogak ezenkívül nagyon fontosak a rágás, a tiszta beszéd szempontjából. A fogmosás hiánya a fog szuvasodását és ínygyulladást válthat ki. Kis odafigyeléssel elkerülhetõ a tejfogak szuvasodása. A kisgyermek foga általában a cukros teák, gyümölcslevek, cukortartalmú üdítõk szopogatása miatt is romlik. Éppen ezért, ha lehetséges soha ne használjunk cumisüveget nyugtatónak. Ha mégis akkor az csak tiszta vizet tartalmazzon. A tejfogak korai elvesztése miatt a maradó fogak rendezetlenül nõnek ki. Ebben az esetben késõbb fogszabályozás szükséges. Ugyanide vezet a gyermek hosszantartó cumiztatása Köhögés esetén használjon köhögéscsillapítót, orrfolyás esetén erre ható szert! A szokottnál súlyosabb panaszok Miért ne szedjünk antibiotikumot szövõdménymentes meghûlésben? Nem hat a vírusfertõzésre. Allergiás reakciót okozhat. Kellemetlen, sõt olykor súlyos mellékhatásokat okozhat, például növeli a hüvelyi gombás fertõzés vagy a nehezen kezelhetõ vírusos tüdõgyulladás iránti fogékonyságot. vagy ujjszopása is. Sokan nem gondolnak arra, hogy a rendezetlenül nõtt fogak, a foghiány komoly beszédhibákhoz is vezethet. A magyar nyelvben fontos szerepe van a hangképzésben a fogaknak, így azok szabálytalansága vagy hiánya pöszeséghez vezet. A szuvas gennyes tejfogak számos általános szervi megbetegedést is kiválthat, mint például vesegyulladást, szívbelhártya gyulladást stb. Ezek megelõzésére szükséges a gyermekek éves fogorvosi szûrése, a tejfogak kezelése, a gennyes gócok megszüntetése. Dr. Papp Domokos Egészséges táplálkozás egészséges fogakért! Az egészséges fogak számára az igazi veszélyt a fõétkezések között fogyasztott cukortartalmú ételek, italok jelentik. A fogszuvasodás keletkezése szempontjából nem az elfogyasztott cukor mennyisége, hanem az édességfogyasztás gyakorisága a döntõ. Gyõzze meg gyermekét arról, hogy cukortartalmú ételeket kizárólag a fõétkezések idején fogyasszanak, soha ne az étkezések közötti idõben. Lássa el gyermekét egészséges rágcsálnivalókkal, mint pl.: gyümölcsök, nyers zöldségek, joghurt, tej, sajt, dió, mogyoró.

8 8. oldal II. évfolyam 1. szám március DÖNTSÜNK A HOLNAPRÓL! A Magyar Köztársaság Alkotmánya alapján a köztársasági elnök kitûzte az országgyûlési képviselõk választásának az elsõ fordulóját április 7-ére (vasárnapra), a második fordulót április 21-ére (szintén vasárnapra). Ezen a két napon mintegy 8 millió magyar választópolgár járulhat az urnákhoz, hogy titkos szavazással döntsön az országgyûlési képviselõk személyérõl. Az országgyûlési képviselõk nevünkben és helyettünk 4 évig gyakorolják azokat a jogokat, amelyek az Alkotmány alapján az Országgyûlést megilletik. A választáson gyõztes, az Országgyûlésben többséget alkotó párt (pártkoalíció) megbízatást kap a Kormány megalakítására. A Kormány 4 évre kap felhatalmazást arra, hogy a választási kampányban meghirdetett céljait valóra váltsa. A választópolgároknak 2006-ban lesz újra lehetõségük arra, hogy az újbóli választáson értékeljék: a Kormány megvalósította-e ígéreteit, az ország a megfelelõ irányba haladt-e, vagy új pártot (pártkoalíciót) kívánnak megbízni a kormányzással. A választás két napja döntést hoz arról, hogy kik lesznek a képviselõk. Minél többen megyünk el szavazni, annál szélesebb társadalmi-politikai vélemény alapozza meg a kormányzat és parlamenti ellenzék tevékenységét. A választásnak érvényességi küszöbje is van: az elsõ fordulóban a választópolgárok legalább 50, a második fordulóban legalább 25 %-ának kell részt vennie ahhoz, hogy a választás érvényes legyen. Az 1990-ben, 1994-ben és az ban megtartott szabad parlamenti választásokon mindig többen vettek részt, mint a törvényi minimum. A közvéleménykutatások most is magasabb részvételt ígérnek, de ahhoz, hogy ez meg is valósuljon, el kell menni szavazni. Jogilag nem kötelezõ szavazni. Azonban minél többen megyünk el, annál többek akaratát veheti figyelembe a Kormány programjának a kialakításakor. Alapítványunk jelmondata: A választáson való részvétel minden választópolgár erkölcsi kötelessége! Aki nem vesz részt a választáson, annak 4 évig nincs lehetõsége, hogy szavazatával befolyásolja a Kormány és az Országgyûlés tevékenységét. Amennyiben valaki részt kíván venni a választások lebonyolításában, a törvényesség ellenõrzésében, erre is van lehetõség! Ha társadalmi munkában, független személyként kíván egy választópolgár a szavazatszámláló bizottság tagja lenni, akkor a lakóhely szerinti helyi választási iroda vezetõjénél (a polgármesteri hivatalban a jegyzõnél) jelentkezhet. Amennyiben egy párt képviselõjeként kíván valaki a szavazatszámláló bizottság tagja lenni, akkor az adott pártnál kell jelentkeznie, és a delegálásról a párt intézkedik. A választási kampányban minden választópolgár részt vehet. Választási gyûléseken mindenki megjelenhet, továbbá bárki aktivistája lehet a jelölteknek, a pártoknak, gyûjthet ajánlószelvényt a lakásokon vagy plakátot ragaszthat az utcán. A szavazókörben, a szavazófülkében azonban mindenkinek saját magának kell meghoznia a döntést a szavazólap kitöltésével: mely jelölt és mely párt kapjon megbízatást Tõle az elkövetkezõ 4 évre. DÖNTSÜNK A HOLNAPRÓL! - KÖZÖSEN. MINDEN VÁLASZTÓPOLGÁR SZAVAZATA SZÁMÍT! "Alapítvány a választásokért" Szüleim szeretete adott erõt az újrakezdéshez 18 évesen föl kellett adnom életem egyik legnagyobb vágyát, hogy hivatásos pilóta lehessek! Gyermekként a hajdúszoboszlói szülõi ház kertjébõl számtalanszor néztem az eget. Ejtõernyõsök ugrottak, vitorlázó és motoros gépek suhantak a kék ég alatt. Vonzott a határtalan szabadság, megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy pilóta szeretnék lenni. Így választottam középiskolát is Debrecenben. A tanulás mellett kezdtem el a sportrepülést, ez a mai napig kitölti életem és szabadidõm A IDESZ MPP fizetett hirdetése egy részét. Azonban érettségi elõtt, egy orvosi vizsgálat alkalmával, szembesülnöm kellett azzal a ténnyel, hogy nem lehetek hivatásos pilóta. Ha valaki elveszíti a lehetõséget gyermekkori álmának megvalósítására, újabb, eddig még ismeretlen célokat kell kitûznie maga elé, hogy további életének értelmet adjon. Szüleim szeretete, odafigyelése adott erõt a fiatalkori újrakezdéshez, õk voltak azok, akik biztató szavaikkal, tanácsaikkal segítettek megtalálni a továbblépés lehetõségét. Mivel repülõs pályára készülve mûszaki középiskolában végeztem, és már fiatalon szerettem a közösségeket, az emberekkel való foglalkozást, így adódott a lehetõség, hogy tanulmányaimat mûszaki fõiskolán folytatva, pedagógus szüleim példáját és elhivatottságát látva késõbb mûszaki pályán helyezkedhessek el, vagy a kettõt ötvözve mûszaki tanárként dolgozhassam. õiskolai tanulmányaim alatt ismerkedtem meg az akkor még újdonságnak számító informatikával, és a gazdasági élet kérdéseivel, melyek felkeltették érdeklõdésemet. Ennek köszönhetõ, hogy a fõiskolai diploma megszerzése után m u n k a h e l y e m e n számítástechnikával kezdtem el foglalkozni, majd a másfél éves katonai szolgálatot követõen ismét tanulásba kezdtem, hogy immár két diplomával a zsebemben gazdasági, informatikai kérdésekkel foglalkozhassak as képviselõvé választásomig így töltöttem el több mint 10 évet az ország egyik legnagyobb szolgáltatójánál a TIGÁZ Rt.-nél, ahol gazdasági területen informatikai rendszerek felügyeletével és fejlesztésével foglalkoztam. Mivel már gyermekkoromtól kezdõdõen szerettem a közösségekben aktívan részt venni, és mindig érdekelt, mi történik szûkebb hazánkban, így 1994-ben bekapcsolódtam a politikai közéletbe óta, az itt lakók bizalmából is, országgyûlési képviselõként dolgozom. Képviselõvé történt megválasztásom óta a Parlament gazdasági, valamint elõbb honvédelmi, majd informatikai bizottságának lettem tagja, a legutóbbi idõkben pedig a Dunaferr ügyeit vizsgáló albizottság elnökeként dolgoztam. Az elmúlt négy esztendõben több törvényjavaslat szakmai felelõseként többször is felszólaltam parlamenti vitákban, és az országos ügyeken túl a választókerület dolgait is rendre képviseltem. Az Önökkel végzett közös munkánk eredményeként szépülhetnek településeink, hasznosulhatnak az elnyert támogatások. Az összefogás, és a tenni akarás gyümölcseként gyarapodhatnak a közösségek, civilszervezetek, mint ahogy azt az elmúlt években is jó néhány példa mutatja környezetünkben. Ahol van szándék és akarat az együttmûködésre, ott hatékony a segítség is! Hiszem azt, hogy az Önök bizalmával az elkövetkezõ négy esztendõben is sikerre visszük már elkezdett dolgainkat, s hogy olyasmiket is megvalósíthatunk majd a jövõben, amelyek ma még igen távolinak tûnnek. Higgyük közösen, érdemes nagy dolgokat álmodnunk, mert a jövõ elkezdõdött! Márton Attila A IDESZ MD közös képviselõ jelöltje

9 II. évfolyam 1. szám március 9. oldal Ünnep után A magyar szabadságharc hajnalsugarai, 154 évvel ezelõtt ragyogták be hazánkat, március 15-én. Legelõször a sajtószabadságot köszönthette Petõfi nemzete. Viszont az is tény, hogy Magyarországon elõször szintén az 1948/49-es forradalom és szabadságharc után volt szólásszabadság. Közben hányszor volt még..? azt nem nehéz összeszámolni. Hosszú idõ óta most nyílt meg a lehetõségünk arra, hogy igazán és teljesen felszabadítsuk magunkat mindenféle, eddig reánk erõltetett eszméktõl, elvektõl, minket megszálló és kegyetlen pénzuralom, a gazdasági elnyomás és kulturális megsemmisítés alól. Hitünket, meggyõzõdésünket bátran vállalhatjuk, megaláztatások nélkül. Viszont a rendszerváltozás után 12 évvel, még mindig kísért a múlt, jóérzésû magyar társaink még most sem merik vállalni igazi önmagukat, nem nyilvánítanak véleményt. Március 15-e sok-sok embernek nem jelent mást, mint egy szabadnapot a kormány jóvoltából és itt falun szántással vetéssel, s mindenféle munkával eltöltendõ programot kínál. Csupán az iskola tart megemlékezést tisztelet a kivételnek de sem a kultúrházba, sem a templomba nem megy el a falu lakossága, pedig a Balassi Egyesület megalakulása óta, a napján március 15-én várná nagy szeretettel azokat, akiknek még van a szívében hely a magyarság szeretete iránt. Az intézményeinken kívül oly kevés helyen lobog a háromszínû zászló vagy annyira elpusztult a hazaszeretet érzése, hogy elfelejtettük mit jelentenek a színek? Emlékeztetõül: Az elsõ szín olyan piros, mint a vér azt jelenti, sok vér omlott hazánkért. A második tiszta fehér hószínû, az a jele, hogy a magyar jószívû. A harmadik gyönyörû zöld, reménység ebben rejlik jövõben a dicsõség. Aki magyarnak vallja magát, miért nem ünnepel nemzetének ünnepén? A családok nagy többsége, miért nem beszél gyermekeinek, a régi szép idõkrõl: Petõfirõl, Kossuthról, Széchenyirõl, nagy magyarjainkról, akik akkor is, azóta is, mindig reménységet adtak a megmaradásra, a jövõbe vetett hitünkhöz. Az emberi szabadságjogok nagyon fontosak, ebben egyetértünk, de abban már nem, hogy sok család, kiskorú gyermekinek sem tud, vagy nem is akar, értelmesebb tevékenységet találni, minthogy kötelezõen nézze különbözõ tévécsatornák, alantas, ostoba szennymûsorait? Vajon ez a szellemi környezetszennyezés, nem épp akkora bûn-e, mint a valóságos? Nagyfokú szemléletváltozásra lenne szükségünk ahhoz, hogy örök emberi értékek, irodalmi és mûvészeti kincsek közvetítõi legyünk. Ez lenne a jövõ útja! Hála Istennek fiatal kormányunk ezen az úton indította el a magyar népet, de még sokan a múltat sírják vissza, nem is csoda, milyen jó is volt! amikor büntetés nélkül lehetett olyan vagyonra szert tenni, meggazdagodni, amiért meg sem dolgoztak. Így könnyû volt az élet, de akiknek két kezük becsületes munkájával, verítékezve kellett megalapozni a család jövõjét, az a réteg nem így nyilatkozik. S természetesen azok sem, akiknek a családjában életre szóló fájdalmat, vérzõ sebeket okozott az 1956-os diktatúra Kádár János irányításával Magyarországon, mert a valóságban bábkormány volt, Moszkvából irányították hazánkat. Elhitették a néppel, hogy a munkásoké parasztoké a hatalom, pedig a megtermelt javakból, csak morzsákat szórtak, a dollár milliókat pedig külhoni országokban kamatoztatták, s egy bizonyos réteg most is a kizsákmányolt országunk kincseibõl táplálkozik. Ezek tények. Ebbõl következik az, hogy azaz ember, aki sosem olvas, nem jártas a gazdasági-politikai kérdésekben, nem érdekli mi történik a világban az ilyen emberrel bármit el tudnak hitetni, belé tudják sulykolni a valótlan dolgokat, akik pedig fel akarják világosítani, kétkedve hallgatják tényekkel bizonyított állításait. Ebbõl a csoportból idõvel kialakulhat egy közömbös réteg, pedig a közönyt senki sem engedheti meg magának. Hitünkért, meggyõzõdésünkért, hazánkért, jövõnkért felelõséggel tartozunk. Valahová tartozni kell! A demokráciában mindenki önként, és szabadon választhat jövõje, sorsa felõl. Bátran mondja ki, mit gondol, mit érez, járjon nyitott szemmel és füllel, ne higgyen el mindent, aminek jó a hangzása! Tartozzon valahová, ahol jól érzi magát, ahol megvalósulni látja önnön és a közösség érdekeit. De elsõsorban ne pártokhoz kötõdjünk, hanem igaz magyar társainkhoz! Egy akarattal mondjuk ki: Szeretjük azt a kicsiny, de gyönyörû hazánkat! Békésen, de határozottan nyilvánítsuk ki: a haza nem eladó, Magyarország a magyaroké és senki másé! A magyarság lelki és kulturális közösség, azokkal az anyaországtól elszakadt honfitársainkkal is, akiknek Trianon óta, most volt elõször olyan kormánya, olyan ajándéka, hogy a kedvezménytörvénnyel õket is ugyanolyan jogok illetik meg, mint az anyaország polgárait. Ez így helyes, mert a magyar igazolvány a nemzethez tartozást jelenti számukra is. Õk nem tehettek arról, hogy idegen politikai hatalmak megcsonkították a nagy Magyarországot, s ezáltal kegyetlenül szétszakítottak életeket, családokat, jövõt.. A jövõ most már a kezünkben van! Kovácsy József költõ szavaival zárom gondolataimat. mert jönni kell áldott Húsvétunknak, véget-vetve a pogány pokolnak, hogy leborulhassunk imádkozva minden letaposott sírhalomra. Álmodva egy szebb, és jobb tavaszról Békességrõl, igaz magyar sorsról egy hívõbb, és megértõbb világról hazánk, szentséges, új holnapjáról. Nagy Ernõné tanítónõ Utassy József Zúg Március Én szemfedõlapod lerántom: Kelj föl és járj, Petõfi Sándor! Zúg Március, záporos fény ver, Suhog a zászlós tûz a vérben. Hüvelyét veszti, brong a kardlap: Úgy kelj föl, mint forradalmad! Szedd össze csontjaid, barátom: Lopnak a bõség kosarából, a jognak asztalánál lopnak, népek nevében! S te halott vagy?! Holnap a szellem napvilágát Roppantják ránk a hétszer gyávák. Talpra, Petõfi! Sírodat rázom: szólj még egyszer a Szabadságról!

10 10. oldal I. A község keletkezése és fejlõdése a török idõkig T e l e p ü l é s e k létrehozására a község környéke igen alkalmasnak bizonyult: sok volt a mocsaras, vadban gazdag terület és jó termõföld, ami biztosította az emberek megélhetését. A község keletkezésére nincs pontos adatunk, de a környékén elõkerült régészeti leletek azt bizonyítják, hogy már a neolit korban egy pásztorkodó, halászó-vadászó nép élt itt, az un. Körös-kultúra hordozója.1 I.u. a VII. században az avarok erõs államszervezetben lakták a vidéket, hiszen két fõkagánjuk egyikének központja a közeli Tépén volt. A honfoglaló magyarság szlávokat talált itt, erre utal a vidék néhány szláv neve: Pocsaj, Esztár, Konyár. Anonymus szerint e vidékünk a honfoglaló magyarok fontos szálláshelyévé vált, hiszen a trónörökös Zoltán herceg tartománya lett. Krónikásaink nem írnak arról, hogy valamelyik honfoglaló nemzetségfõ ide telepedett volna, de két bihari nemzetség, az Ákos- és a Barsanem azonban ide vezethetõ vissza. Az Ákosok a vidék benépesítését színmagyar népelemekkel végezték el. Elõbb a ligeterdõs, mocsaras síkságot kezdték hasznosítani és csak azután hatoltak be a nyírségi erdõkbe. Második települési rétegnek az erdõk aljában kialakult falusort vehetjük, melynek tagjai a két Pályi, Vértes és Álmosd. Egykori tizenhárom községük közül tíznek a neve kétségtelenül magyar: Álmosd, Besenyõtelek, ejértó, Gyapoly, Kasza, Kismarja, Monostorpályi, Hosszúpályi, Vasad, Vértes. A szláv néptöredék száma ezen a tájon jelentéktelen. II. évfolyam 1. szám Monostorpályi története Kedves Olvasóink! Egy új rovatot indítunk útjára, Monostorpályi története címmel, melyben községünk történelmét dolgozzuk fel a kezdetektõl, napjainkig. (A szerkesztõ) Gyõrffy térképe szerint Pályi és vidéke (Mikepércs- Bagos-Konyár) az Ákos-nem birtoka volt. Bizonyítja ezt az a tény, hogy még 1261-ben is István ifjabb király (a késõbbi V. István) az Ákos-nembeli Cyrill ispánt megerõsíti Álmosd falu birtokában, amit korábban is bírt. Ez a Chyre (Cyrill) család alapította birtokán, Pályiban a Keresztelõ Szt. János tiszteletére a már 1222-ben létezõ monostort. Írott forrásban elõször 1219-ben a Váradi Regestrumban szerepel a Községünk térképe település Pauli de Nyr néven ben Nyrpaul, 1322-ben Ernefyastephanpaulia, 1415-ben Monostorpaly a neve. A falu közepén ma is látható az a domb jelenleg a templom áll ott amelyen az a monostor állt, amelyet az Ákosnemzetség egy tagja alapított Szent Pál tiszteletére a premontrei rend számára. A monostor alapításának idejét nem tudjuk, egy azonban bizonyos, hogy kéttornyú temploma a tatárjárás elõtt már állt. A tatárok pusztítását is átvészelte, amint ezt 1938-ban a debreceni Déry Múzeumból kint járt régész megállapította. A jelenlegi templomot renoválták és bõvítették ekkor, s az ásatást végzõ régész a régi templom alapját megtalálta. Az építkezés módjára a régész megállapítása szerint a következõk voltak jellemzõk. Az alapban használt téglák méretei nagyobbak a március jelenleg használatban levõ téglák méreteinél. A téglasorok közé a meszet oltatlan állapotban helyezték el, majd vízzel lelocsolták és így rakták rá a következõ téglasort. Ezt a valószínûséget igazolja az a tény, hogy az alapból ilyen hosszú idõ múlva is csak ritka esetben sikerült a téglákat egészben kiemelni, a kötõanyag ugyanis még mindig a legszilárdabban tartotta. A templom mellett terült el a kor szokása szerint a temetõ, a mai óvoda, a sárga iskola, a Damjanich utca és a Kossuth utca által bezárt területen. A templomot valószínûleg kör alakban vette körül a temetõ. Mindezt a pincék, vermek, fundamentum ásása folyamán elõkerült emberi csontmaradványok leletei bizonyítják. Sajnos a lakosság csekély érdeklõdése miatt sok értékes lelet ment veszendõbe. A templom és a temetõ körül alakultak ki az elsõ települések, melyek követték a domb vonulatait, ennek megfelelõen a régi utcák meglehetõsen görbék: Oláh utca, Sziget utca, Hurkasor, Debreceni utca. A település határában az Akasztódomb környékét hatalmas mocsárvilág foglalta el, így aki nem ismerte az utat, nem tudott a községbe jutni. Maga a monostor is megerõsített, védett hely volt, azért érthetõ, hogy körülötte a jelenlegi község helyén szívesen telepedtek le a szabad emberek, kézmûvesek és kereskedõk. A monostor az évi premontrei kolostorjegyzék szerint a XII. században létesített váradelõhegyi Szt. István monostor filiája, s 1234-re már maga is bocsájtott ki filiát: Ábránymonostort és Bagost ben a premontrei monostorreform kapcsán a pályi monostort a lukai (Morvaország) monostor alá rendelték, 1320-ra azonban ez az állapot megszûnt táján a nyírpályi lelkész és a monostor prépostja egy forint szeretetadományt adtak át a váradi püspöknek. Püspöki tizede ekkor 12 kepe volt. Az évi pápai tizedlajstromban Nyrpaul néven van bejegyezve. Ebbõl az idõbõl a község papjai közül három név ismeretes elõttünk: Mihály, Lõrinc és János, akik évenként 15 garas pápai tizedet fizettek. A község neve valószínûleg onnan származott, hogy Bihar megyének ezt az északi részét Nyír -nek vagy nyíri kerületnek nevezték. Ezen a vidéken Árpád-házi királyaink idején a hatalmas Ákosnemzetség tagjai a birtokosok, akik báni, nádori méltóságot viseltek. Károly Róbert király, mivel ellene Csák Mátéval szövetkeztek, hûtlenség miatt elkobozta, s hívének Debreceni Dózsa nádornak adományozta. Így Monostorpályi 1311-tõl a debreceni uradalomhoz tartozott. Késõbb a Chyrek, majd az olnodi Czudorok és Rozgonyiak birtokolták egyes részeit ben már Monostorpályi a község neve és a szomszédos Hosszúpályival együtt fordul elõ a Károlyi család egyik oklevelében. A Monostor elõnevet a határában álló premontrei monostorról nyerte, a páli nevet pedig a monostor védõszentjérõl, Szt. Pálról kapta. A XIV. század elején már enyészõben lehetett a monostor, erre mutat fizetett tizedének csekélysége, mely csak 10 garas, ugyanakkor a községi lelkész 15 garast fizetett, a hosszúpályi pedig 42-t. Ezentúl nincs is róla említés. olytatás a következõ Krónikában Gyügyei Erzsébet

11 A veréb is otthont talál magának zsolt.84.4 A fenti bibliai idézet helyénvalónak bizonyult Krisztus idejében, de mi a helyzet napjainkban? Sajnos, csöppet sem megnyugtató! Talán a rossz lelkiismeretünk megnyugtatására szoktuk mondani, hogy A veréb is madár. öl sem merül más röpködõ tollas lény esetében lényegének bizonygatási kényszere. A jelentéstartalom e jelentéktelen megtestesítõje jó esetben is csak közömbös számunkra. Vajon miért? Tény, hogy nem tartozik a jelentõsebb csúcstartók közé: - a legkisebb a méhkolibri 1,6g, - legnagyobb a strucc 156kg, - leggyorsabb a sarlósfecske 170 km/óra, - leghosszabb életû a kakadu: 80 év fölött, és még sorolhatnánk a legeket, de egyiket sem a veréb jellemzõjeként tartanánk számon. Vajon nem magunkra ismerünk és ezért érezzük ellenszenvesnek? Hiszen az emberek többsége nem olimpikon, és nem is zseni, hanem szürke hétköznapi eminenciás, mint egy fakó veréb A mindnyájunk által kedvelt fecskék télen itthagynak bennünket, hûtlenek hozzánk /emberi szemszögbõl nézve/: de a verebek velünk maradnak. Egy fecske nem csinál nyarat - szoktuk mondogatni, de vajon lenne értelme a nyárnak a tél hidege nélkül-ugyanígy a fecskének veréb nélkül? II. évfolyam 1. szám március 11. oldal Talán a veréb is lehetne számunkra követendõ példa a jellemek versenyében. - Éhezõ társaiknak átengedik a falatot, hogy azok ne haljanak éhen! Mi nem! Az emberiség harmada éhezik, milliók halnak éhen évente - Az árván maradt fiókákat közösen etetik, felnevelik! Mi nem! Hasznos munkát végez a házi veréb is környezetünkben. Inkubátorokat rakunk a kórházak elé, a fölösleges csecsemõk számára, az állam gondjaira bízzuk õket - Veszély esetén a fiókák közelébõl közösen ûzik el a ragadozó állatokat! Mi nem! Virágzik a gyermekkereskedelem, a pedofília, a gyerekek rabszolga kereskedelme. Miért akarunk bölcsebbek lenni, mint mások, miért gondoljuk úgy, hogy ítéleteink helyesek? Jusson eszünkbe a mondás: Bagoly mondja verébnek Herman Ottó írja: ott, ahol az anyatermészet szûzen tiszta és érintetlen, ott nincsen sem káros, sem hasznos madár, mert csak szükséges van. Hasznossá és károssá e madár ott lesz, ahol az ember megbolygatja a szûz természet rendjét, és nagy tömegben termeszteni kezdi a maga javára az életet. A házi veréb Passer domesticus 2001-tõl védett állat-tõlünk Pusztai János Mezõgazdasági hírek Idõjárás A decemberi rendkívül hideg idõjárást követõen, meglepõen kora tavaszi idõ lepett meg bennünket. Ez évben mindössze mm esõ esett, mely nagyfokú csapadékhiányt okozott a szántóföldeken. Megkezdõdtek a tavaszi munkálatok. Az elmaradt õszi szántásokat be lehetett fejezni, a csapadékhiány miatt célszerû a szántások mihamarabb lezárása / simító, borona /. Kora tavaszi növényeket optimális körülmények között sikerült elvetni. Kockázatosnak tûnik, hogy március elején megkezdték a káposztafélék ültetését, igaz, hogy többen fóliával védik a növényt. Módosult a földtörvény Célja, hogy a termõföldek azok kezébe kerüljenek, akik a mezõgazdasági munkát élethivatásuknak tekintik. Eladás esetén elõvásárlási jog illeti meg: 1. családi gazdálkodót / család tagját /, ha az ingatlan a családi gazdasággal szomszédos 2. közös háztartásban élõ családtagot 3. helyben lakó szomszédot 4. helyben lakót 5. Magyar államot 6. bérlõt 7. ÁPV RT vagyonából kivett mezõgazdasági társaságot Bérbeadás esetén elõ haszonbérleti jog illeti meg sorrendben: 1. családi gazdálkodót / család tagját /, ha az ingatlan a családi gazdasággal szomszédos 2. közös háztartásban élõ családtagot 3. helyben lakó szomszéd 4. Nemzeti öldalap KHT által kijelölt személy 5. ÁPV RT vagyonából kivett mezõgazdasági társaságot 6. helyben lakót 7. volt bérlõt öldvásárlás esetén a vevõ és az eladó között egyezséget kell kötni, melyet követõen vételi ajánlatot kell készíteni. A vételi ajánlatot az önkormányzat jegyzõje 15 napra kihirdeti. / Hirdetõtábla! / Több jelentkezõ esetén a vevõ kijelölését a jogszabály állapítja meg, illetve egyenlõ esély esetén maga az eladó. Családi gazdálkodó - legfeljebb 300 ha. saját tulajdonú, vagy bérelt földterületen gazdálkodik - a gazdaság legalább egy családtag teljes megélhetését biztosítja, a többi családtag pedig közremûködik a munkában - családi gazdálkodó legalább 3 éve igazolatlan mezõgazdasági tevékenységet végzett, vagy legalább középfokú mezõgazdasági végzettséggel rendelkezik - türelmi idõnek számít, hogy legkésõbb 2005 január elsején megkezdi az élethivatásszerû agrártermelést Elõnyei: - többlettámogatásra igényt tarthat - gépvásárlás, építési ültetvény telepítési beruházásokhoz 10% - kiegészítõ földalapú növénytermelési mértékhez plusz 8000 t / ha. - hiteltörlesztés és kamattámogatásra % igényelhetõ ontos: - a mezõgazdasági tevékenység árbevétele az éves árbevétel 50%-át meg kell, hogy haladja - legfeljebb 3 fõ állandó alkalmazottat foglalkoztathat - családi gazdaság tagja csak egyenes ágú rokon lehet /házastárs, gyermek, szülõ, unoka / - családi gazdálkodó nyugdíjas is lehet Agrár támogatások: - földalapú növénytermelési támogatás igényelhetõ augusztus 31-ig - anya és növendékállat támogatás igényelhetõ május 31-ig - hiteltámogatások igényelhetõk december 15- ig - mezõgazdasági beruházások és ültetvény telepítések pályázati kiírás szerint - mezõgazdasági gépvásárlás, lízingelés igényelhetõ november 30-ig ontos: -földalapú növénytermelési támogatáshoz szükséges a számlák bemutatása (vetõmag, vegyszer, mûtrágya) - a gázolaj visszatérítési támogatáshoz szükséges a gázolajról, illetve a végzett bérmunkákról számla. Érdeklõdni lehet a bõvebb felvilágosítás végett a alugazdásznál / Horvát Zoltán, kedd: 8-12, csütörtök 8-12/. Tályai János

12 12. oldal II. évfolyam 1. szám március EGYHÁZI ÉLET Áldás, békesség az olvasónak! Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk! Jézus Krisztus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él az " (János ev. 11,25) Hírek a Monostorpályi Református Egyházközség életébõl! 1) Ebben az esztendõben újabb feladat elõtt áll a gyülekezet augusztusában a templom orgonáját kívánja villamosítani és teljesen felújítani. Ennek költségvetése: t. Erre a célra eddig t céladomány érkezett személyektõl. 2) május utolsó vasárnapján, Hõsök Napja alkalmával avatjuk fel az I. Világháborús és 1956-os emlékmûvet. Az emlékmûre felkerülõ I. Világháborús és 1956-os áldozatok nevét, valamint az emlékmûre felajánlott adományokat a Lelkészi Hivatalban gyûjtjük össze. 3) A Monostorpályi Református Egyházközség a többi egyházközséghez hasonlóan Isten kegyelmébõl és híveinek hûséges áldozathozatalából tartja fenn magát és valósítja meg céljait. Ezek az anyagi áldozatok: a perselypénz, a különbözõ céladományok, valamint a meghatározott mértékû egyházfenntartói járulék. Azért, hogy kitûzött céljainkat ebben az esztendõben is elérhessük, az egyházközség Presbitériuma a esztendõre vonatkozóan a következõ határozatokat hozta: - az egyházfenntartói járulék mértékét családonként 3000 t-ban, magánosoknak 1500 t-ban állapította meg. Ezt az összeget két részletben is be lehet fizetni, akár az illetékes presbitereknek, akár a Lelkészi Hivatalban. - temetés esetén a következõ költségeket állapította meg. a) A meghatározott egyházfenntartói járulékot hûségesen fizetõk esetében: harangdíj + lelkipásztor tiszteletdíja b) A meghatározott egyházfenntartói járulékot nem hûségesen fizetõk esetében: 7000 t + harangdíj + lelkipásztor tiszteletdíja Ezúton szeretnénk megköszönni híveink mindennemû áldozathozatalát. Isten áldja meg õket életükben, munkájukban! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleti, bibliaórai, bibliaiskolai alkalmainkra! ifj. Karcza Sándor lelkipásztor Krisztus követése ma: a keresztyén élet mai kihívásai (ifjúsági táborban elhangzott elõadás bõvített változata) a) A János 17,15-ben, õpapi imájában Jézus így imádkozik az Atyához: Nem azt kérem, hogy vedd ki õket a világból, hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól. Vagyis nekünk, ma élõ tanítványoknak nem lehet elszaladni az élet kihívásai elõl, hanem mint akik vándorok és az eljövendõ világ örökösei, ebben a tudatban és ebben a hitben kell szembenézni minden akadállyal és újabb kihívással. Jézus soha nem ígérte azt, hogy az Õ követése könnyû lesz és minden erõfeszítés nélkül végig lehet menni az úton. Krisztus követése akkor is és most is kereszthordozást jelent. Vagyis hitünk és Isten iránti engedelmességünk próbák tüzében méretik meg. De ugyanakkor arról sem szabad elfelejtkezni, amirõl Diettrich Bonhoeffer így ír: Jézus semmi nem követel tõlünk anélkül, hogy erõt ne adna a megtételéhez. Jézus parancsa sohasem életet rombolni, hanem életet megtartani, erõsíteni, gyógyítani akar. b) A keresztyén ember életében nagyon sok kihívás, próba jelenik meg - sokszor teljesen váratlan szituációban -, s most a teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhányat. * Ilyen próba lehet az anyagi biztonságnak a keresése, a kényelem szeretete. Ezen a szinten nagyon sok példát lehet látni a világban, hogy hogyan lehet az életet csak erre beirányozni: pénzt keresni, gyûjteni, túlórázni, megfáradni. eladni a nyugalmunkat, az egészségünket kockáztatni csak azért, hogy nagyobb anyagi biztonságban éljünk és nagyobb kényelem vegyen körül bennünket. Jézus kérdése valamennyiünk elé tükröt állít: Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? (Mt 16,26) Ez a fajta hajsza és az életnek a mindenáron való emberi biztosítása a keresztyén embert is megkísértheti. Tulajdonképpen ebben is a hitünk és Isten iránti engedelmességünk méretik meg: mennyire tudjuk Isten kezébe letenni a saját életünket, családunknak az életét és mennyire tudjuk komolyan venni, hogy Õ gondoskodik az Övéirõl. * Ilyen próba lehet a szexualitásnak a kísértése. Nagyon sokan lelki-szellemi Az elõzõ szám folytatása. érettség nélkül, csak a test vágyainak engedve, felelõtlenül mennek bele párkapcsolatokba. ogalmuk sincs arról, hogy mit szabad, vagy meddig lehet elmenni a kapcsolatnak egy bizonyos szintjén. Arról nem is beszélve, hogy mennyi nehezen vagy talán soha be nem gyógyuló sebet ejthetnek a másikon és magukon is. Sajnos vannak példák keresztyének között is, amikor kapcsolatok, sõt családok hullanak szét csak azért, mert egy hirtelen jövõ másik kapcsolat több lehetõséget, több boldogságot ígér. Ahhoz, hogy ebben a dologban jobban tudjunk dönteni, józanságra, sok-sok imádságra, egyszóval: Isten vezetésére van szükség. Istennek ezzel az ajándékával is csak felelõsen szabad élni! * Ilyen próba lehet a hatalomnak, a sikernek a kísértése. Az uralkodásnak az ösztöne kezdetektõl benne van az emberek életében, a legalacsonyabb szinttõl a legmagasabb szintig. Ha valakit elkap a hatalomnak a szele, elveszíti lelki-szellemi egyensúlyát, s elkezd új irányba tájékozódni. Elhiszi azt, amit ez a világ szuggerál bele az emberek életébe: csak a sikeres ember lehet boldog. Ez adja meg mindennek a mértékét: mennyire vagyunk sikeresek, mennyire tudjuk megvalósítani kitûzött céljainkat. Tapasztalatból tudjuk, hogy nem mindenki kapott ugyanannyi tálentumot, nem mindenki ér el kimagasló eredményeket. De éppen itt van a lényeg, hogy Jézus számára nem a sikeres ember az ideál. A két tálentumos ember ugyanolyan kedves elõtte, mint az, aki sok talentumot kapott. És a két tálentumú ember lehet ugyanolyan boldog, amikor elszámol Urának a neki adott tálentumokkal. * Ilyen próba lehet, a szinkretizmusnak, a vallások keveredésének a kísértése. Évtizedekig abban a naiv hitben éltünk, hogy az ateizmus korszaka után már csak jobb jöhet. Én úgy gondolom, hogy a vallások keveredése, új szellemi mozgalmak megjelenése nem kisebb kihívás elé állít bennünket. Olyan korban élünk, amikor igaz, hogy megdõlt a marxizmus világmegváltó tana, de emellett megingott a tudomány és a technika mindenhatóságába vetett remény is. Ebben a bizonytalanná vált helyzetben ezek az új szekták és szellemi mozgalmak a vallás látszatával próbálják megérinteni fõleg a nem hivõ és a hitüket csak felületesen ismerõ embertársaikat. Azonnali megoldásokat kínálnak, a megváltás (önmegváltás) hatékony módszereivel próbálják megtéveszteni a gyanútlan érdeklõdõt. Mivel, amit képviselnek, azok áligazságok, csak kétes értékû gyümölcsöket teremhetnek, és az ember igazi természetfeletti reményeit nem teljesíthetik. Éppen ezért minden elkötelezett keresztyénnek és becsületesen gondolkodó embernek is kötelessége rámutatnia a bennük meghúzódó megtévesztésre és segítségére kell lennie mindenkinek a reális tájékozódásban. *Ilyen próba lehet a szenvedés megtapasztalása. Úgy gondolom, hogy kezdetektõl fogva a szenvedés az egyik legnagyobb titok, ami személyesen és mélyen érinti az életünket. A szenvedés oka sokféle lehet: gyásznak a fájdalma, egy betegség elhordozása, emberileg reménytelennek tûnõ helyzetek átélése. De ha csak az okok felõl vizsgáljuk a szenvedésnek a titkát, akkor egy idõ után zsákutcába jutunk. Tudom azt, hogy a szenvedés soha nem magától jön, annak lehet valami kiváltó oka és azt is tudom, hogy a szenvedés egész testi-lelki-szellemi valónkat igénybe veszi: elfogadása és elhordozása sohasem könnyû. De ugyanakkor Isten világában meg lehet tapasztalni azt, hogy a szenvedésnek nem oka, hanem sokkal inkább célja van. ormálni, alakítani akarja vele az életünket. Valaki egyszer azt mondta, hogy: a szenvedések által Isten közelebb szeret magához, és az Õ közelében jobban láthatóak a kontúrok: fokozatosan értelmet kapnak és a helyükre kerülnek az átélt események. Vagyis Isten közelében elfogadhatóvá és túlélhetõvé válik a szenvedésnek a fájdalma. Nem tudjuk, hogy a jövõben mi lesz, de a múltban a keresztyének által viselt szenvedés sajátos formája volt az üldöztetés. Ezek a kiválasztott emberek egész valójukban, testi-lelki-szellemi életük szintjén élték át a szenvedést. Mert Krisztus követése, a Benne való hitnek a megvallása fontosabb volt az életüknél is. Nekik nemcsak az adatott meg, hogy higgyenek Krisztusban, hanem az is, hogy szenvedjenek érte. ( il 1,29) ifj. Karcza Sándor református lelkipásztor olytatás a következõ számban.

13 Az elsõ választókhoz! Ha meggyõzésre van szükséged ahhoz, hogy elmenj szavazni, vagy csak információt szeretnél felcsipegetni azért, hogy teljesebb legyen a választásokkal kapcsolatos képed, ez a cikk neked íródott. Remélem, szeretnéd megragadni az elsõ alkalmat, hogy részt vehetsz a választásokon, és ennek érdekében tájékozódni szeretnél még néhány dologról. Az is lehet, valamiért még nem vagy benne biztos, hogy elmégy választani, talán úgy gondolod nem ér semmit a Te egyetlen szavazatod. Ez nem így van, igenis fontos, hogy mit gondolsz, fontos, hogy hogyan gondolod és hogy kire, mire szavazol. És ha eddig nem gondolkoztál el ezen, hát jobb ha tudod, itt az ideje, hogy Te is beleszólj a dolgok alakulásába! A történelemben gyakori példa, hogy politikailag fejlettnek mondható társadalmakat egy erõszakos kisebbség bomlasztott meg, esetleg sodort értelmetlen háborúba. Ezt eredményezheti az is, ha a választópolgárok kényelmesen otthon maradnak, vagy úgy gondolják nélkülük, az õ szavazatuk nélkül is jó úton zötyög az ország szekere. Csakhogy a tapasztalat azt mutatja, hogy egy választási ciklus alatt is nagyot fordulhat az ország sorsa. Tehát ragadd meg az alkalmat! A 2002-es választásokon már a Te szavazatod is számít, dönthet a jövõnkrõl. Szavazz Te is! Döntsünk együtt a holnapról! Töltsd ki az alábbi tesztet és az értékelésben lehet, hogy megtudhatsz valamit magadról! 1. Ha valaki bókol neked, akkor a, zavarba jössz és saját magad becsmérlésével reagálsz b, meglepõdsz c, örülsz és megköszönöd a dicséretet 2. Ha találkozol valakivel, akit vonzónak tartasz, akkor.. a, epekedsz, hogy az illetõ is vonzónak tartson téged b, zavarba jössz, de próbálsz valamit mondani c, bemutatkozol és beszélgetni kezdesz II. évfolyam 1. szám március 13. oldal 5 lépés a sikerhez Nem kell szépnek, gazdagnak vagy okosnak lenned ahhoz, hogy elérd, amit akarsz. Egy zsáknyi önbizalomra azonban szükséged lesz! Mi fán terem az önbizalom? Hogy szüretelhetnél te is errõl a fáról? Te mire gondolsz elõször a siker szó hallatán? Gondolhatsz egy szép nagy házra, jó magas fizetésre, esetleg boldog házasságra és egészséges gyerekekre. Bármi is legyen az elképzelésed, a megvalósításhoz szükséged lesz egy alapvetõ alkotóelemre- az önbizalomra. Mégpedig jó nagy önbizalomra, hiszen ha hiszel abban, hogy képes vagy valamire, az már maga fél siker! Hogy hol is szerezhetsz be egy kis önbizalmat? Pszichológiai kutatások szerint alapvetõen elõnyös helyzetben van az, aki gyermekkorában sok dicséretet kapott. De ha valaki nem volt ilyen szerencsés, akkor sincs veszve semmi, - mert tudatos tréningezéssel minden pótolható. 1. Hogyan tréningezd magad? Ne becsüld le önmagad! Az olyan gondolatok, mint az én olyan kövér vagyok, én olyan buta vagyok, vagy az olyan hülye vagyok csak elrontják a kedvedet, ráadásul a többiek figyelmét is hibáidra irányítják. Ha folyamatosan Mi a helyzet az önbizalmaddal? i f j ú - s a r o k 3. Ha meghallod, hogy szereplõket keresnek egy reklámfilmhez, akkor.. a, azonnal lelkesen jelentkezel b, szeretnéd, hogy megfelelj a követelményeknek, de tudod, hogy a jelentkezés csak idõfecsérlés lenne, hiszen úgysem téged választanának c, megmutatnád a barátnõdnek, aki már kétszer szerepelt divatbemutatón 4. Meghívtak egy osztálytalálkozóra. Mit teszel? a, vonakodva mégy el, mert még mindig zavarban vagy attól, hogy eredményeid nem voltak olyan jók, ahogy szeretted volna b, alig várod, hogy újra találkozz a régi barátokkal c, elmész és dicsekszel a kritizálod önmagad, csak magadnak ártasz- ezért azonnal vess véget az önmarcangolásnak! Ne légy önmagad ellensége! 2. Sportolj, hozd magad formába! Miért? Mert jól fogod magad érezni és jól is fogsz kinézni! Ezenkívül egészséges és életerõs leszel. Érezted már valaha azt a bizonyos testedzés utáni felemelõ érzést? Ez attól van, hogy az un. opioid értékek felszöknek, melyek boldogságérzetet keltenek a testedzés alatt agyunkban végbemenõ kémiai kiválasztás eredményeként. Végezz naponta legalább félórás testedzést, és mindennap találkozhatsz ezzel a felemelõ érzéssel. Szíved megtelik boldogsággal, szemeid ragyognak és bõröd is sugárzikettõl természetesen önbizalmad is nõ. Mindemellett vannak más elõnyök is: mélyebben alszol, felfrissültebben ébredsz, és sokkal több lesz az energiád a nap folyamán. Ha nem vagy annyira oda a sportolásért, válassz ki egy olyan testedzést, amit élvezel is. Biztos találsz olyat, ami szórakoztat. Lehet ez túrázás, tenisz, görkorcsolya, kocogás- több száz választási lehetõség áll nyitva elõtted, és ezek mind csodát tehetnek veled és önbizalmaddal. 3. Használd az un. önéletrajzi elbeszélést! A legsikeresebb emberek az életet egyfajta munkáltatóként kezelik. Az önéletrajzi beszédformát használják, hogy a legtöbbet fantasztikus munkáddal / nyaralással 5. Egyik barátod kitûnõ állásajánlatot kapott, sok külföldi utazással. Mit érzel? a, irigységet b, vele együtt örülsz c, feltételezed, hogy ez volt az utolsó alkalom, hogy láttadbiztosan új barátokat szerez Eredményed: 1. a- 3 b- 2 c a- 3 b- 2 c a- 1 b- 3 c a- 3 b- 2 c a- 2 b- 1 c- 3 Értékelés: 12-15: Te vagy saját magad legnagyobb ellensége! Állandóan a kudarcaidat idézed fel és mások is nehéznek találják a bátorításodat, mert állandóan becsmérled magadat. mutassák meg magukból. Szabadon beszélnek eredményeikrõl, kissé átsuhanva hibáikon és tévedéseiken, viszont céljaikat és vágyaikat mindig kiemelik. Szórakoztató emberek, mert teli vannak élettel és lelkesedéssel, és nem fárasztanak a végletekig kétségeik gyötrõ és kimerítõ történeteivel. Népszerûek a suliban és mindenki szívesen barátkozik velük. 4. Különleges vagyok! Mindenkinek vannak erõs és gyenge oldalai. Egy hollófekete hajú szépségbõl nehezen válna szõke istennõ és aki versírásból él, valószínûleg nem fog atléta külsõvel bírni. Ez a valóság. De az a hollófekete hajú szépség, aki naphosszat szõke hajról álmodozik, és a költõ, aki a nem létezõ sportsikerei miatt emészti magát, önmagát teszi boldogtalanná. Gondolkozz el azon, neked milyen különleges tulajdonságaid vannak- legyenek azok a kócos, fekete fürtjeid, vagy a hihetetlen gyorsaságod a sportpályán- és legyél büszke rájuk.hiszen ez tesz azzá ami vagy. 5. A bókok igazak! A hírességek is ebbõl élnek, akkor te miért ne tennéd? Zsebeld be a bókokat és a dicséreteket- és hidd el õket! Ha ez még mindig nem segít, akkor írd le mindazokat a szép dolgokat, amiket rólad mondtak az emberek. Ettõl majd könnyebben magadba szívod a pozitív visszajelzéseket és a figyelmed a hibáidról az erõsségeidre irányul. Dudás Mária A legfõbb ok, amiért nem tudod megszerezni magadnak azt, amit szeretnél, az, hogy általában sikerül meggyõzni magadat, hogy nem is érdemled meg. De igenis megérdemled- és a kulcs a te kezedben van. 8-11: Mint a legtöbb ember, te is ingadozol az önbizalom és kétségek között. A bókok nagy lökést adnak, de a kritika még mindig rosszul érint. Használd ki a benned rejlõ lehetõségeket! 5-7: Te vagy az élet egyik sikertörténete. Tudod, hogy különleges vagy, így dicsekedned sem kell vele. Annyira sok az önbizalmad, hogy képes vagy másokat is biztatni és õszintén tudsz örülni a sikereiknek. Maradj ilyenez másokat is ösztönöz! Dudás Mária

14 14. oldal II. évfolyam 1. szám Ujvári Béla: Petõfi -részlet- Ki volt Petõfi? ényes meteor: megjelent, ragyogott és eltûnt. De nyomában világosság támadt. Ki volt Petõfi? A megtestesült hazaszeretet: azt a földet, amelyen bölcsõjét ringatták s amelynek szabadságáért vérét ontotta, senki sem szerette jobban, mint õ. Ki volt Petõfi? A megtestesült nemzeti géniusz: azt a népet, amelybõl származott, senki sem szerette jobban, mint õ. Egy az õ lelke azé a népével, amelynek minden ízében költõi érzelem- és gondolatvilágát nálánál hívebben, találóbban és költõiebben senki sem tudta kifejezésre juttatni. Ki volt még Petõfi? Nemzeti hõs: kardot köt, hogy harcoljon és meghaljon hazája függetlenségéért. Úgy hal meg, amint õ maga kívánja: ifjan, a csatatéren a népszabadságért. Élete : dicsõség, halála: megdicsõülés. ennkölt gondolatoknak, magasztos érzelmeknek, igazi HÍRES EMBEREK MONDTÁK haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog; s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsõért áldozatokra kész lenni nehezen fog. Kölcsey erenc ( ) Haza csak ott van, hol jog is van, S a népnek nincs joga. Petõfi Sándor ( ) A magyar szó még nem magyar érzés, az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntésében járó még korántsem hazafi. S hány ily külmázos dolgozik a haza meggyilkolásán Széchenyi István ( ) A jövõ áldozatokat fog tõlünk kívánni, miket meg kell adnunk, de két dolog az, mit áldozatul hozni semmi esetben sem lehet: a haza függetlensége és a becsület. Deák erenc ( ) Kik nem jártatok poklot még soha, mit tudhatjátok, mi is a haza? Becher, Johannes R. ( ) Pót eboltás elhívjuk az eb tartók figyelmét, hogy az VM. Áeü. õosztálya elrendelte az ebek évi veszettség elleni oltását. Minden 3 hónapos kor feletti eb oltása kötelezõ, a macskák védõoltása ajánlott március emberszeretetnek, jó szívbõl fakadó gyöngédségnek, nemes önérzetnek foglalatja õ. A legistenibb, ami emberben lehet: a földre szállt költészet. Olvassátok Petõfit, hogy azt tanuljátok meg tõle, amiben már-már megfogyatkoztunk: a hazaszeretetet. Olvassátok õt, ifjak és öregek, de kivált ti ifjak, mert aki Petõfit olvassa, az megszereti ezt a vérrel öntözött, áldott magyar földet, amelyet nálánál szebben senki sem énekelt meg. Olvassátok Petõfit, mert aki õt olvassa, megszereti azt a jó magyar népet is, melynek józansága, kitartása, és szívós fajszeretete már ezer éve, hogy megtartotta Árpád örökét Olvassátok õt, mert az õ költészete üde, õszinte, közvetlen s ennélfogva õ minden idõknek és minden kornak a költõje. És olvassátok õt, hogy legyen lelki gyönyörûségetek, hogy megszeressétek a szépet és az igazat, hogy szívetek megessék a szegényen, az elnyomotton, a szenvedõn, hogy igazságosakká és jókká legyetek. Akinek magyar a szíve, magyar a gondolkodása, az magyarázat nélkül is megérti õt... Támogassa Egyesületünket, a kultúrát! Hirdessen a Hasábjain! Hirdetésfelvétel: Sápi Imrénél, személyesen vagy telefonon. Textilszõnyegek és falvédõk szövése méretre, a kívánt színben és anyagban. Megrendelhetõk: Pusztai Annamária Monostorpályi Bajcsy u. 40 Tel: Hirdetés Vörösmarty 12 szám alatti családiház parkosított telekkel, cserépkályhás fûtéssel eladó. Tel.: A pótoltás helye és ideje: Az állatorvosi lakásnál március 30- án 7 órától 10 óráig. Oltás díja: oltási helyen 800 t/db Háznál: 1200 t/db Egyesületünk és szerkesztõségünk nevében köszöntöm hölgy Olvasóinkat, az elmúlt nõnap és az édesanyákat, a közelgõ anyák napja alkalmából. Sápi Imre elnök Gyerekszáj A gyerekek az udvaron játszanak. Zalán befele szalad, mondván, hogy nagyon szomjas. - Ne igyál most vizet, mert ki vagy melegedve! figyelmezteti Erzsike néni. - Akkor haljak IHON??? kérdezte aggódva a kisfiú. A középsõ csoportban ének- zene foglalkozást tart az óvónõ. Különbözõ hangszereket adott a gyermekek kezébe, s a cintányérra mutatva megkérdezte: - Ki tudja, hogy hívják ezt a hangszert? - CINKETÁNYÉR!!!- vágta rá büszkén Balázs. A 3 éves Balázst névnapja alkalmából köszöntjük a csoportban. Az óvónõ megkérdezi tõle: - Ildikó nénit megkínáltad? Balázs utána szalad, majd megszólítja: - Ildikó néni megszeretnélek KÍVÁNNI!!!! - Kibújt-e már a hóvirág? kérdezte az óvónõ a kiscsoportban? - Nekünk még a kiskutyák is kibújtak!!! válaszolta Beuska. - Mivel van lekenve a hajad? kérdezi az óvónõ a 3 éves Timikét? - HALOLAJJAL!!!- vágta rá Timi. A Balassi erenc Kulturális és Közösségteremtõ Egyesület közéleti folyóirata Megjelenik: három havonta elelõs szerkesztõ: Sápi Imre Szerkesztõség: Monostorpályi Kossuth u. 6 Telefon: 52/ Készült Püspökladányban a HEKTOGRÁ Nyomdában, 900 példányban.

Beíratás a 2016/2017. tanévre

Beíratás a 2016/2017. tanévre Beíratás a 2016/2017. tanévre A tanköteles korba lépő gyermekek beíratásának ideje a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározottak szerint. A beíratáskor be kell mutatni: - a szülő, törvényes

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016

Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Hegyvidéki Óvodai Jelentkezési lap 2015/2016 Alulírott... (név), kérem, hogy gyermekem óvodai elhelyezését a.......óvodában szíveskedjék biztosítani. Körzeti óvoda:... Kérem Nem kérem Gyermek neve:...

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között

2016. április 14. (csütörtök) óra között április 15. (péntek) óra között Tisztelt Szülők! Az általános iskolai beiratkozásról az alábbi tájékoztatást nyújtjuk: Időpont: 2016. április 14. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között 2016. április 15. (péntek) 8.00-19.00 óra között Helyszín:

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

(Ezt az összeállítást nyugodtan továbbküldheti rokonainak, barátainak de kérem, semmilyen módon ne változtassa meg! A szerzői jogok tulajdonosa a

(Ezt az összeállítást nyugodtan továbbküldheti rokonainak, barátainak de kérem, semmilyen módon ne változtassa meg! A szerzői jogok tulajdonosa a 25 ötlet, amelyekkel ünnepek alatt (és után is!) kordában tarthatja családját (Ezt az összeállítást nyugodtan továbbküldheti rokonainak, barátainak de kérem, semmilyen módon ne változtassa meg! A szerzői

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! A Magyar Köztársaság Elnökének döntése alapján 2006. október 1- jén ismét települési önkormányzati képviselők, polgármesterek és megyei közgyűlési

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Helyettesítő. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Helyettesítő kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Országgyűlési választások - 2014

Országgyűlési választások - 2014 Országgyűlési választások - 2014 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014 Tisztelt Választópolgárok! A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I. 18.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2014. évi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet

Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet A kis képek alapján mondd el a mesét saját szavaiddal! Te milyen csodatarisznyát szeretnél? Írd le! Az olvasófüzetedben dolgozz! Daniel Defoe: Robinson Crusoe 4. fejezet Írd le a fejezet címét! Hány méterre

Részletesebben

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT

HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT HÁLAADÁSRA jött össze a SZERETETLÁNG IMACSOPORT a Szent Imre Templomban 2011. június 23.-án Ákos atyának, plébánosunknak köszöntük meg Imacsoportunknak nyújtott szerető támogatását. Kedves Ákos Atya! Szeretetláng

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Egészségnap III. Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha körültekintő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9.

rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. rövidített változat utolsó módosítás: 2011. január 9. Ifjú Kutasi József, szül. 1936.07.26. Budapest, római-katolikus hitvallású, keresztelve: 1936.08.02.-án Budapest-rákosfalvai r. k. templomban, cím:

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

2007. évi CLXXII. törvény

2007. évi CLXXII. törvény http://www.complex.hu/kzldat/t0700172.htm/t0700172.htm 2007. évi CLXXII. törvény a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, valamint az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998.

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc

EGYÉNI KÉRDŐÍV MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc MTA SZOCIOLÓGIAI KUTATÓ INTÉZAT BUDAPEST I. ÚRI UTCA 5. A kérdőív sorszáma: EGYÉNI KÉRDŐÍV Kérdezés helye: Az interjú időtartama: óra perc Kérdezés időpontja: Év hó nap Kérdező neve: BUDAPEST, 1972 1.

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra

Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Jelentkezési lap iskolai közösségi szolgálatra Alulírott tanuló a(z) iskola osztályos tanulója a./ tanévben az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: területen órában területen

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011

TaTay SÁnDor Bakonyi krónika 2011 TATAY SÁNDOR Bakonyi krónika 2011 1. Hazatérés Ki tudja, hányadszor járom az utat Badacsony és Bakonytamási között? Legelőször lovaskocsin tettem meg, közel ötven évvel ezelőtt. Azután jó néhányszor vonattal,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola FORGATÓKÖNYV Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola tiszteletére rendezett akadályverseny feladatai (közös játék) 12 fős csapatokkal Az iskolai verseny ideje: 2015. március 10. kedd 9 óra Szervező:

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

Költők, romantikusan, minden időben

Költők, romantikusan, minden időben Kiss Benedek Költők, romantikusan, minden időben 62 Ha nincs más lehetőséged, csak akkor írj verset, költeményt, de ha máshoz is értesz, gondold jól meg. Nagy erő kell a dalhoz, s ne hidd, hogy ha magadat

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó

NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS. készítette: Bánlaki Ildikó NÉPSZUVERENITÁS 2. VÁLASZTÓJOG VÁLASZTÁS készítette: Bánlaki Ildikó DEMOKRÁCIA a hatalomgyakorlás formája MODERNITÁS modern állam demos választójoggal rendelkezők csoportja (nagy) a közügyek intézésére

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve:

ADATLAP. A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: ADATLAP A gyermek neve: Születési év, hely, idő: Állampolgárság: TAJ szám: Lakcím: Otthoni telefon: Anyja neve: Születési év, hely, idő: Foglalkozás: Munkahely megnevezése: Cím: Mobil telefonszám: E-mail

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben