A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek."

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés 32/2014. (III.6.) számú határozatának melléklete JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYE VÉLEMÉNYEKTERVEZŐI VÁLASZOK 2014 ÉSZREVÉTELT TETT SORSZÁM VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTELEI TERVEZŐI VÁLASZOK 1 Magyar Közút Zrt. JászNagykunSzolnok Megyei Igazgatósága: A közvitára bocsátott dokumentumban foglaltakat támogatja, annak célkitűzéseivel egyetért. 2 JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága: Észrevételt nem tesz. Az egyeztetési dokumentációval különösen az abban ismertetett, a mezőgazdaságra vonatkozó fejezetekkel egyetért. 3 Magyar Faluszövetség, Szentkirály: Az egyeztetési anyagokkal kapcsolatban konkrét észrevételt tenni nem kíván. 4 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár: A program tartalmával egyetért. 5 Pest Megye Közgyűlésének Elnöke: Javasolja a megyehatár menti regionális és térségi együttműködések erősítése érdekében, hogy a Területfejlesztési Koncepcióban, a gazdaságfejlesztésen kívül más ágazati területeken feltárt lehetőségek is kerüljenek be a Programba. A megyehatáron átnyúló együttműködés, illetve közös fejlesztések több helyen is megjelennek a dokumentumban, a fejlesztések jelentős része ugyanis elképzelhetetlen összefogás nélkül. A Tisza VGT a Tisza egészére vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg, amihez kapcsolódnak az ár és belvízvédelmi beavatkozások. Véleményünk szerint ezen fejlesztések kizárólag az érintett megyék összefogásával valósulhatnak meg. Hasonló a helyzet az egészségügyi és oktatási intézményrendszer modernizációja kapcsán, a területi elemzések bemutatták, hogy JászNagykun Szolnok megye jelentős vonzó hatást fejt ki a környező megyék megyehatár közelében fekvő településeire, azok lakossága komoly mértékben veszi igénybe JászNagykunSzolnok megyében található egészségügyi és oktatási intézményrendszer szolgáltatásait. Ezek mellett a közlekedési fejlesztések összehangolása, többek között a vasúti mellékvonalak teljes hosszában történő modernizációja élénkíti a megyehatár mentén fekvő települések kapcsolatait. 6 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest: A Területfejlesztési Program több, a klímaváltozásra való felkészülés és a vízgazdálkodás javítására vonatkozó programot is tartalmaz. Ezen A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek.

2 beavatkozások terén a szomszédos megyékkel több közös program is készülhet, amelyekhez remélhetőleg a pályázati lehetőségek is segítséget adnak. 7 Tiszaföldvár Város Polgármestere: A dokumentum jelen változatát megfelelőnek tartja. Nehezen értelmezhetőnek tartja a Program 80. oldal 1. bekezdés 1. mondatát, illetve a Gazdaságfejlesztési Részprogram Projektlistáján és a projektjavaslatok között egy elírást talált: Tiszaföldvár Tiszatúra kiránduló (kiinduló helyett) központ kialakítása 8 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara JászNagykun Szolnok Megyei Igazgatósága: Észrevételt nem tesz. Az egyeztetési dokumentációban foglalt fejlesztési prioritásokkal ezen belül az agrárium fejlesztését szolgáló beavatkozásokkal, és ezen fejlesztéseket szolgáló projektcsomagokkal egyetért. 9 JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A programban foglaltakkal egyetért, egyéb észrevételt nem tesz. 10 Nemzeti Környezetügyi Intézet KözépTisza vidéki Kirendeltsége: A dokumentumban foglaltak ellen kifogást nem emel. 11 Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete: I. Nehezményezi a helyi akciócsoportok (HACS) részvételének mértékét a tervezés folyamatában, illetve hivatkozik a 1492/2013. (VII. 29.) Kormányhatározatra a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) alkalmazásának módjáról. III Beavatkozás: Javasolja, hogy a kedvezményezettek köre kibővítésre kerüljön a mikrovállalkozásokegyéni vállalkozókra is Beavatkozás: Javasolja, hogy a kedvezményezettek köre kibővítésre kerüljön a helyi akciócsoportokkal is Beavatkozás: Javasolja a megújuló és alternatív energia fogalmi rendszerének tisztázását Beavatkozás: A beavatkozás nem ír konkrét elképzelést, csupán gátmegerősítést nevezi meg fejlesztési prioritásként. A véleményező szerint a védekezés nem a gátmegerősítésben, hanem a korszerű árvízvédelmi tározók építésével valósulhat meg. Állítását vízügyi szakemberek egybehangzó véleményére alapozza Beavatkozás: Javasolja a beavatkozás kiterjesztését a Kunszentmárton környékén található holtágakkal, valamint a potenciális kedvezményezettek körét kibővíteni a nonprofit Az észrevételek alapján az említett mondatok, szóösszetételek javításra kerülnek a Területfejlesztési Programban. A területfejlesztési CLLDék és a LEADER HACSok azonossága nem került kimondásra. A megyei tervezésre a 218/2009. (X. 6.) Kormányhatározat szerinti metodika és eljárásrend vonatkozik. Így a véleményezési eljárásban történik meg a LEADER közösségek bevonása. A területfejlesztésben a törvényi szabályozás és a TOP tervezési keretei szerint is jelenleg elfogadott egység a kistérség. Az észrevételek alapján az említett beavatkozások kiegészítésre kerülnek. A beavatkozás kapcsán a legújabb kutatások az természeti erőforrások, illetve a növényzet felhasználásával termelhető energia forrásainak külön választását tanácsolják. Ezek alapján az alternatív energia a tisztán természeti erőforrások, jelenségek hatása folytán termelődő energiaforrásokat jelölik (nap, szél, víz, geotermikus energia). A megújuló energia többnyire a növényi részekből előállított energiát jelenti (biomassza, hulladék, energianövény, stb.), melyek energetikai felhasználása során plusz szennyező forrás nem keletkezik, valamint a felhasznált anyag is visszakerül a természetes körforgásba, ahol beépülve újabb szervezetekbe az élővilág megújulását segítik elő.

3 szervezetekkel. V. Nehezményezi, hogy a végrehajtás intézményrendszeréből a HACSok szintén kimaradtak. 12 Martfű Város Polgármestere: A közvitára bocsátott dokumentummal egyetért, egyéb észrevételt nem tesz. 13 JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal, Dr. Kállai Mária kormánymegbízott: Észrevételek és javaslatok: I. A program több előremutató intézkedés mellett nem tartalmazza az alap és középfokú oktatás fejlesztését, ezen belül az intézmények felújítását. II. A gazdaságfejlesztés témakörében az alábbi javaslatokat teszi: z 1. Prioritás 1.2. Intézkedés Vállalkozás és befektetés ösztönzés támogatási elemeit a munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás elősegítésével és a 25 év alattiak gyakornoki programjával, az 1. Prioritás 1.3. Intézkedés Hiányszakmákra irányuló képzési struktúra kialakítása esetében a hiányszakmákra való képzés iskolarendszerű oktatásban való megjelenítésével, az 5. Prioritás 5.1. Foglalkoztatási programok intézkedéseit az alacsony iskolai végzettségűekkel és a tartósan álláskeresőkkel, az 5. Prioritás Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációja esetében a közmunkaprogramoknál az értékteremtő programok megvalósításával, a beavatkozáshoz kapcsolódóan komplex hulladékgazdálkodási programmal, valamint a vállalkozóvá válás elősegítésénél a 25 év alattiak bevonásával lenne szükség kiegészíteni. III. Az önkormányzatok és a gazdasági élet szereplőinek bevonásával készült javaslatcsomag megalapozza JászNagykunSzolnok Megye évet követő társadalmi, kulturális és fizikai környezetének további fejlődését. 14 A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke: Egyetért azzal, hogy a gazdaságfejlesztési prioritás amint az a Mezőtúr térségére és a Tiszazug gazdaságélénkítésére vonatkozó operatív programcsomagokból kitűnik tartalmazza a térségi gazdasági együttműködés erősítésére vonatkozó beavatkozást. Javasolja az egyeztetési dokumentumban szereplő prioritások bővebb kifejtését a stratégiai programozás részletezettségének megfelelően. Az operatív programrészt illetően, a TOPhoz és az ágazati OPkhoz javasolt projektcsomagok előzetesen A megyei önkormányzatok vidékfejlesztési feladatait bővítette és pontosította ugyan a területfejlesztési törvény legutóbbi módosítása, azonban annak gyakorlati mikéntje még nem alakult ki. Ebben meghatározó lesz a Vidékfejlesztési Minisztérium szerepe. Az alap és középfokú oktatás fejlesztését az beavatkozás tartalmazza. Az észrevételek alapján az említett beavatkozások kiegészítésre kerülnek. A Stratégia Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése beavatkozás külön hangsúlyozza az alapés középfokú oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztését, melybe véleményünk szerint az említett kérdések kezelése is beletartozik. A stratégiában, a tervezési módszernek megfelelően, különkülön kerültek kifejtésre az egyes területek fejlesztésére irányuló tevékenységek a specifikus szükségletekre való érdemi reagálás érdekében. A program intézkedései és prioritásai összefüggnek egymással, ily módon a javasolt kiegészítések minden esetben beleértendőek az adott beavatkozási körökbe. A dokumentum bővítését és aktualizálását megtettük.

4 ismertetett tartalmával egyetért. A megyehatáron átnyúló hatással rendelkező vízgazdálkodási, gazdaságfejlesztési, közlekedési infrastruktúrafejlesztési intézkedések a rövid leírások alapján nem állnak ellentétben a Csongrád megyei területfejlesztési programban tervezett beavatkozásokkal, egyes fejlesztési javaslatok mint például a 45 sz. főút felújítása, az M44 Tiszakürt Kondoros szakasz megépítése, Kecskemét Tiszakürt szakasz előkészítése jól kiegészítik azokat. 15 HajdúBihar Megyei Közgyűlés Elnöke: A dokumentumban foglaltakkal egyetért. A következő szempontok figyelembe vételét javasolja: Együttműködés a környezetvédelmi beavatkozások területén: megyehatáron átnyúló hulladékkezelés; ivóvízminőség javítási programok összehangolása; külterületi vízrendezés, állami árvízvédelmi művek fejlesztése; Együttműködés a közlekedésfejlesztés területén: megyehatáron átnyúló út, és kerékpárutak fejlesztése; M4 FegyvernekPüspökladány közötti szakaszának fejlesztése; Együttműködés a természetvédelem területén: mezőgazdasági ökoszisztémák megőrzése 16 Zagyvarékas Község Polgármestere: Zagyvarékas települést érintő projektre vonatkozóan: 1. "Az állami mellékúthálózat fokozott ütemű felújítása JNSZ Megyében" címszó alatt a zagyvarékasi jelű Zagyvarékas vasútállomáshoz vezető út (0,9 km) felújításának időbeni ütemezése a háttéranyagban 2019re szól. Kéri, hogy minél korábbi időpontra kerüljön beütemezésre ezen útszakasz felújítása az úttest rendkívül rossz állapotára és az útszakasz rövidségére tekintettel. 2. Ugyanezen címszó alatt nem szerepel a 32es utat a település központjával összekötő jelű bekötő út teljes felújítása, holott ez az útszakasz a lehető legveszélyesebb egyrészt az úttest állapota, másrészt az utak mindkét oldalát szegélyező mély árok miatt. Kéri, hogy a jelű kb. 2 km hosszú bekötő út felújítását szíveskedjék beépíteni a programba még akkor is, ha az a háttéranyagban nem szerepel. 17 Újszász Város Polgármestere: Észrevételt nem kíván tenni, a programban foglaltakat elfogadásra javasolja. 18 ÉszakMagyarországi Vízügyi Igazgatóság Műszaki Igazgatóhelyettes Főmérnök, Csont Csaba: A részletezett szempontokat figyelembe vesszük a későbbi munkálatok során. A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek. Beépítésre kerül. A beavatkozás a Tiszai VGT javaslatait veszi figyelembe, illetve az ott meghatározott fejlesztések

5 A területfejlesztési program az ÉMVÍZIG kezelésében lévő Tisza szakaszt, az árterét, valamint a Tarnát és ezek árvízvédelmi műveit nem érinti. Az egyéb árvízvédelmi szempontú fejlesztések (gátmegerősítés, fenékküszöb szintjének mélyítése) konkrétumokat nem tartalmaznak, így nem dönthető el, hogy milyen mértékben érinti majd a Tarna alsó szakaszát, illetve a kapcsolódó monitoring rendszert a dokumentum. A koncepcióban leírtakkal szemben vízrendezési szempontból kifogást nem emel. A fenti megállapítások figyelembevételével a dokumentációban foglaltak ellen kifogást nem emel. 19 Központi Statisztikai Hivatal Debreceni főosztálya, Malakucziné Póka Mária főosztályvezető: A többlépcsős tervezési folyamat eredményeként elkészült anyag véleményük szerint helyesen jelöli meg a Területfejlesztési Koncepció 2030ra megfogalmazott jövőképéhez vezető célokat. A programban foglaltakkal egyetért, egyéb észrevételt nem tesz. 20 Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkára: Általános észrevételek: 1. A Program rendszerezetten és körültekintően építi fel a megye számára tervezett intézkedéseket a tervezési időszakra. Felhívja a figyelmet, hogy az egyes fejezetrészek kidolgozottsága nem megfelelő. 2. Felhívja a figyelmet, hogy a hatályos Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény a 34. sz. főút Fegyvernek, Kunhegyes és Kunmadaras elkerülő szakaszát nem tartalmazza. Kéri a főút elkerülő szakaszainak törlését. 3. Javasolja a projektcsomagok esetében általánosságban megemlíteni, hogy csak azon térségi jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózat és egyedi építmények fejlesztésére irányuló projektek támogatása javasolt, amelyekkel az összhang megteremtéséhez vagy a megyei területrendezési terv módosítása vagy az adott térségi elem tekintetében a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges. 4. Javasolja a klímavédelmi beavatkozási lehetőségek átgondolását. 5. Javasolja a stratégiai program célrendszerének EU tematikus célkitűzésekhez való illeszkedésének átgondolását. megvalósulását támogatja, azok mentén halad várhatóan. A megküldött véleményeket megfontoltuk és ahol releváns volt, beépítettük a programba. Általános észrevételek: A megyei területrendezési terv módosításának alapjául szolgálhat majd a program, ezért szerepelnek a stratégiában újabb útszakaszok. A Tisza mente és a Nagykunság, valamint az egész megye klimatikus viszonyaira fókuszál az adottságokhoz igazodó tájhasználat és modern technológiák elterjesztése, valamint vízhasználat és gazdálkodás módszeres fejlesztése. Az esetleges további hatások relevanciáját megvizsgáljuk, a részletes tartalom a külön dokumentumot képező, JászNagykunSzolnok megyei Területfejlesztési program Területi hatásvizsgálata című dokumentumban kerül szerepeltetésre. Részletes észrevételek: Tftv. módosításból származó feladatok módosítása frissítésre került. A cél a stabil állapot fenntartása, mely a területi munkamegosztás és térségi specialitásokra irányuló beavatkozások mellett a diverzifikált megoldásokon keresztül erősödik. A beavatkozások, pl. a táji adottságokhoz illeszkedő táj és vízgazdálkodás kialakítása, modern agrotechnológiák alkalmazása, a fenntartható foglalkoztatás, valamint a rekreációs zónák kialakítása, környezetvédelmi és megújítási

6 6. Javasolja az alkalmazkodást az intézkedések és a beavatkozások meghatározása terén, az operatív programok, különösen a TOP által előírt irányokhoz, a későbbi sikeresebb pályázás érdekében. 7. Javasolja a projektek, projektcsomagok környezeti és szociális részei kapcsán az integráltság javítását. Javasolja a projektcsomagok illeszkedése terén a TOP prioritástengelyek pontosabb meghatározását, illetve a TOP2 és TOP4 prioritástengelyekhez való kapcsolódás erősítését. 8. Javasolja a környezeti hatásvizsgálatban a térrel/területiséggel (térszerkezet, településrendszer, tájszerkezet, iparikereskedelem térbeli szerkezete) kapcsolatos hatáselemzések továbbgondolását, a születő eredmények visszavezetését az intézkedésekbe. Részletes észrevételek: 1. Kéri a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatályos 11. megfelelő részeinek idézését, illetve alkalmazását Kéri részletesen kifejteni, azon fejlesztéseket, amelyek a táj terhelhetőségét növelik, illetve bemutatni az A2 átfogó cél a változatos kultúrtájak egyensúlyának megteremtéséhez az eszközöket és megoldásokat Javasolja a 48. oldalon és az 51. oldalon a szövegközi tartalmi kiegészítéseket A 6. prioritás esetében javasolja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságát és feltételeit hangsúlyosabbá tenni a településfejlesztéshez kapcsolódóan. Kéri a kedvező településszerkezet (kompakt város), a víz és zöldfelületek klimatikus funkciójának erősítését, folytonosságának fontosságát, valamint a települési zöld infrastruktúra ökológiai szolgáltatásainak és foglalkoztatási lehetőségeinek szerepének hangsúlyozását, melyeket a környezeti vizsgálatba is célszerű visszavezetni. Javasolja a prioritás leírását a kapcsolódó intézkedésekhez és tematikus célkitűzésekhez igazítani, valamint jobban alátámasztani. 9. Javasolja a funkcióbővítés helyett a TOP2 prioritástengely szerinti prioritásoknak megfelelő fejlesztési elképzelések feltüntetését. 10. Javasolja a 63. oldalon a kompakt településszerkezet és a zöld infrastruktúra fejlesztések megjelenítését. 11. A 64. oldalon javasolja megjeleníteni az utakat kísérő zöldfelületeket, zöld infrastruktúraelemeket. 12. Javasolja átgondolni, hogy a gazdasági tényezőknek valóban nincseneke hatásai a természeti erőforrásokra és a vízgazdálkodásra, programok hatására növekszik a táj tűrőképessége, a hatékonyabb termelési módszerek a táj, mint erőforrás mérsékeltebb igénybe vételét eredményezik. Ezek által maga a táj terheltsége csökken. Beépítésre kerül az észrevétel mind a prioritás, mind a vonatkozó 6.1. intézkedés leírásába. Funkcióbővítés alatt a készítő a véleményadóval ellentétben nem a burkolt felületek növelését és szökőkútépítéseket érti, azonban az egyértelműség érdekében a javaslat beépítésre került. A hatások átgondolása megtörtént, a prioritásonkénti hatások felvázolása a külön dokumentumot képező, JászNagykunSzolnok megyei Területfejlesztési Program Területi hatásvizsgálata című dokumentumban kerül kifejtésre. A projekt teljesen illeszkedik a TOP 3.0 verziójának 4.4 intézkedéséhez annak komplexitására való tekintettel. A TOP hivatkozott intézkedése megfogalmazza a projekt során fejleszteni kívánt területeket. A városi területen a belvíz elvezetése jelent megoldást az egészséges lakókörnyezet és biztonságos életkörülmények kialakítására. Az alpontok és alfejezetek megjelenítése a tartalomjegyzékben a terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges.

7 illetve hogy melyek a negatív hatásokat kompenzáló gazdasági beavatkozási eszközök e területen. 13. Javasolja a 69. oldalon a szövegközi tartalmi kiegészítéseket. 14. Javasolja a 105. oldalon az egyes TOP kapcsolódások világosabb szétválasztását. 15. A 105. oldalon található Varjú út és környéke szociális típusú rehabilitációja projektcsomag kapcsán javasolja az indikátorok felülvizsgálatát. 16. Javasolja a projektcsomagokhoz kapcsolódó indikátorok felülvizsgálatát Javasolja a 139. oldalon és a 141. oldalon a szövegközi tartalmi javításokat, kiegészítéseket. 19. Kéri a 141. oldalon a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése cél elhagyását Javasolja a 141. és 142. oldalon a szövegközi tartalmi javításokat és kiegészítéseket. Egyéb észrevételek: 1 2. Javasolja az 51. oldalon és a 70. oldalon a szövegközi tartalmi javításokat. 3. Nehezményezi a tartalomjegyzékben megjelenő alfejezetek és alpontok számát. 21 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere: 1. Javasolja az 5. prioritás 3.2 beavatkozás esetében a sport eszközrendszerének fejlesztése kapcsán az infrastrukturális fejlesztések nevesítését, mivel igény mutatkozik a tömegsportoknak, a mindennapos testnevelés kapcsán felmerülő igényeknek helyet biztosító új létesítményekre, illetve a meglévőek fejlesztésére, pl. tanuszoda, edzőterem, edzőpálya. 2. Kéri a 88. oldalon szerepeltetni a JászNagykun Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási program című javaslatban Szolnokot a települések listájában, illetve kiegészíteni a projektcsomag tartalmi leírását. 3. VI.1.2 Szolnok Megyei Jogú Város Részprogramja kapcsán kéri, hogy a címben legyen feltűntetve, hogy még nem áll végleges formában rendelkezésre a részprogram. 4. Kéri a VI.1.2 Szolnok Megyei Jogú Város Részprogram aktualizálását. 5. A GINOP, IKOP és EFOP projektcsomagok kapcsán újabb tartalmi elemek szerepeltetését kéri. 6. IX közötti fejlesztési időszak forrásigényei fejezetben kéri a jelenleg aktuális összegek szerepeltetését. 22 Emberi Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási Államtitkár: I. Általános észrevételek: 1. Felhívja a figyelmet, hogy a program tervezet kapcsán sérült az érintett nemzetiségi önkormányzatok egyetértési, valamint A vélemény befogadható, átvezetése megtörténik a Programba. A megküldött véleményeket megfontoltuk és ahol releváns volt, beépítettük a programba. Általános észrevétel: Jelenleg érvényes jogszabályi környezet nem írja elő a nemzetiségi önkormányzatok kötelező véleményezését, amennyiben életbe lépnek erre

8 véleményezési joga az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztése tervezete kapcsán, mely többek között a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyetértésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletet is módosítja. 2. Felhívja a figyelmet, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) jelenlegi, 4.0ás verziójában változott a prioritási tengelyek korábbi sorrendje. Ehhez kapcsolódóan javasolja az egyes projektcsomagok céljait és tartalmát az EFOP végleges verziójához igazítani. Felhívja a figyelmet, hogy a megye egyetlen világörökségi területét érintő fejlesztések csakis megyehatárokon átnyúló projektharmonizációval lehetnek eredményesek. 3.Kéri. hogy a fejlesztések vonatkozásában a Program jelezze azt a tényt, hogy a felsőoktatási intézmények fejlesztése az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben valósul meg. 4. Nehezményezi, hogy a Program nem említi egyértelműen a tehetséges hátrányos helyzetűek, illetve fogyatékkal élők felsőoktatásban való részvételének elősegítésére és lemorzsolódásuk csökkentésére irányuló célokat, kezdeményezéseket. 5. Kéri a fiatal tehetségek felsőoktatási képzési és kutatásfejlesztési programokban való részvétel céljából történő felkutatását, motiválását célzó tervek határozottabb megjelenítését a Programban. 6. Nehezményezi, hogy a program a lakhatási szegénység, lakhatási szegregáció témakörében konkrét fejlesztési elképzeléseket nem tartalmaz. Kéri a kistérségi programok átgondolását, illetve a források felhasználásának bemutatását a lakhatás biztosításához kapcsolódóan. Javasolja a bérlakás programok mellett a telepprogramok infrastruktúrafejlesztését. 7. Javasolja tisztázni, hogy a Vidékfejlesztési program forrásaira tervezett elképzelések mögött milyen tényleges tartalom áll. 8. Javasolja annak rögzítését a Programban, hogy a megyei területfejlesztési programok elfogadásakor az egyéb OPkból megfogalmazott megyei igények az érintett OPkra nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. II. Részletes észrevételek: A) Kéri a kultúra és oktatásfejlesztés szempontjainak megjelenítését Javasolja a 17., 19., 27., 28., 34., 35., 53., 54., 55., 57., 59., 89.,113., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 134., 169., 159., 161., oldalakon a vonatkozó változások, bővítésre kerül a véleményezők köre. Jelen pillanatban csupán a TOP 3.0 verziója érhető el hivatalosan, így a TOP 4.0 verziója nem vehető figyelembe. Az EFOP 3.0 verziója nem fogalmaz meg műemlék védelmi beavatkozásokat. A világörökségre vonatkozó fejlesztések a megye gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódva, a Hortobágyi Nemzeti Park aktív bevonásával kerülnek kialakításra. A lakhatási szegénység témakörét segíti a Program beavatkozása, melynek már a címében is, majd a szöveges magyarázatban is megjelenik a szociális bérlakások programja. A települési fejlesztések konkrét tartalma később kerül kidolgozásra, a tervezés jelen pillanatában a témakörök és OPk releváns pontjainak illeszkedése készült el. Véleményünk szerint a VP 6. prioritás és az érintett projektcsomag tartalmi összhangja alátámasztható a releváns dokumentumok alapján. Részletes észrevétel: A kulturális és örökségturizmus témaköre a Program beavatkozás keretein belül szerepel. A módosítás procedúrájára való tekintettel az egyes címek változtatásától eltekintünk, a leíró részeket azonban a javaslatnak megfelelően minden esetben bővítjük. Információink szerint a Gál Ferenc Főiskola képzései továbbra is elérhetőek a következő tanévben, illetve jelenlegi struktúra bővítését készítik elő, több szervezettel együttműködve. Egészségügyi szakmapolitika A tervezési dokumentumok hierarchiájában jelen helyzet a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltárás című munkarészében kerül bemutatásra. A megyei szakemberek észrevételei alapján elsősorban a nagyfogyasztók esetében rentábilis a megyében található megújuló energiaforrások felhasználása. A beavatkozás természetesen nem zárja ki a lakossági fogyasztókat sem. Véleményünk szerint az Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének megteremtése beavatkozás hozzájárul és kiegészíti az beavatkozást, külön beavatkozásban szerepeltetése pedig kiemeli a téma fontosságát. Indikátorok későbbi iránymutatás alapján kerülnek kidolgozásra. A kórházak nevesítése mellett véleményünk szerint a pillanatnyi fenntartó megjelölése elhagyható, tekintettel a program hosszú távú relevanciájára. A területfejlesztési program azon területekre is reagál, melyek

9 szövegközi tartalmi kiegészítéseket. B) Az egészségügyi szakmapolitikai szempontok megjelenítése: 1. A Program környezeti értékelést tartalmazó részéhez javasolja a 64., 73.oldalakon a szövegközi tartalmi kiegészítéséket. 2. Javasolja az egészségturizmus szerepeltetését a megyei gazdaságfejlesztési részprogramok között. 3. Az Átfogó célok2030 című fejezet Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom című alfejezetében javasolja bemutatni a jelenleg is zajló, illetve jövőben tervezett egészségmegőrző prevenciós tevékenységeket és azok szereplőit, különös tekintettel az alapellátásra és a védőnőkre Javasolja a 17., 40., 41., 49., 50., 55., 56., 61., 62., 66., 141., 163. oldalakon a szövegközi tartalmi javításokat, kiegészítéseket, valamint az egyes kapcsolódó célok pontosabb meghatározását. 17. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) projektcsomagok című részéhez javasolja a kedvezményezetti kör, illetve a kapcsolódó fejlesztésekre felhasználható összegek nagyságrendjének felülvizsgálatát. Javasolja a TOP és EFOP közti fejlesztések pontosítását, illetve a feltüntetett indikátorok EFOP indikátoraival való összhang megteremtését. 23 Törökszentmiklós Város Polgármestere: 1. A Törökszentmiklósi kistérség projekt csomagjait bemutató részhez (123. oldal) azt az észrevételt teszi, hogy mivel a Fegyvernek időközben forrást kapott a tartalék listán szereplő orvosi rendelő felújítása, bővítése projektre, így a projekt szerepeltetése már nem releváns oldalon a Szolnok Törökszentmiklós Martfű térsége gazdasági súlyának növelése beavatkozásban kéri hangsúlyosabb szerepeltetését ezen projektcsomag érintettjei között. 3. KEHOP projektek kapcsán kéri, hogy a külterületi vízrendezés kapcsán is szerepeljen a város, illetve az energiahatékonysági fejlesztések kapcsán kéri egyértelműsíteni a kistérségi csomagokat. 4. Javasolja a közlekedésfejlesztés kapcsán a Mezőtúr és Törökszentmiklós közötti szakasz összehangolt felújítását. 5. EFOP projektek kapcsán kéri a tanuszoda projekt felvételét a dokumentumba. 6. Kéri a 6. prioritás: Lakásépítés, felújításhoz 2 kapcsolódó projekt felvételét. 24 Közép Tiszavidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség: A Programot hulladékgazdálkodási szempontból problémásak, fejlesztést igényelnek, ily módon több esetben nem tehető különbség köztük jelen pillanatban. Szerepeltetésük mindenféleképpen indokolt. A vélemény befogadható, átvezetése megtörténik a Programba.

10 elfogadja. Vízvédelmi, zajvédelmi, levegővédelmi, továbbá természet és tájvédelmi szempontból a Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési változatát elfogadja, észrevételt nem tesz. 25 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége: Észrevételt nem kíván tenni. 26 Vidékfejlesztési Minisztérium: Általános észrevételek: Hiányolja a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot. Javasolja kiegészíteni a stratégiai környezeti vizsgálat jogszabályi hátterét. A környezeti ügyek hangsúlyosabb megjelenítését kéri. Javasolja javítani a táj terhelhetőségének szempontrendszerét. Felhívja a figyelmet a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 7. a szerinti ötlépcsős hulladékhierarchiára. Javasolja a dokumentumból a hulladékégetés törlését, mivel az Európai Bizottság irányelve szerint nem tartozik a támogatandó megújuló energiahasznosítási módok közé. Számos szövegközi tartalmi javítást és kiegészítést javasol. Javasolja, hogy nagyobb hangsúllyal jelenjen meg a 3.1. intézkedés esetében a családi gazdaságok támogatása, illetve esetlegesen kerüljenek nevesítésre az egyes beavatkozási területek potenciális kedvezményezetti körében. A beavatkozás kapcsán javasolja a célokat kiegészíteni az állatállomány kialakításának, bővítésének ösztönzésével, a tanyai termékek feldolgozását biztosító kapacitások fejlesztésével, a helyi piacokon való megjelenés támogatásával. Az és az beavatkozások esetében javasolja a potenciális kedvezményezettek körének kibővítését a tanya és falugondnoki szolgálatokkal. A 6.1. intézkedés kapcsán javasolja, hogy nagyobb hangsúllyal jelenjen meg a városvidék kapcsolatrendszer kiépítése, helyreállítása, a térségi együttműködések kialakítása. Javasolja hangsúlyosabbá tenni az ökológiai és táji szempontokat. Nehezményezi, hogy a közötti fejlesztési időszak forrásigényei JászNagykunSzolnok megye esetében túldimenzionáltak, javasolja pontosításukat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a területfejlesztési program kidolgozása során figyelemmel kell lenni a Egyetértünk a véleményező hatóság azon kijelentésével, hogy a megyei Területfejlesztési Programhoz Területi hatásvizsgálatot is kell készíteni. A társadalmasításra szánt Program az NGM iránymutatásának megfelelően tartalmazott csupán egy vázlatos kivonatot a területi hatásvizsgálatból, a teljes tartalom a külön dokumentumot képező, a JNSZM Területfejlesztési Program Területi hatásvizsgálata című dokumentumban található. A Területi hatásvizsgálatra vonatkozó észrevételek beépítésre kerültek. Az egyegy kifejezésre, szövegezés módosítására vonatkozó javításokat szintén elvégeztük.

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

BESZÁMOLÓ a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. Tel.: 82/898-246 Ügyiratszám: SMÖ/360-6/2014. BESZÁMOLÓ a Somogy Megyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 3. szám 2014. március 27. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. III. 27-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. május 11-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció VÉLEMÉNYEK VÉLEMÉYEK Baranya Megyei Területfejlesztési Program Ssz. Véleményező szerv Levél átvételének dátuma Vélemény érkezett-e (/) Vélemény beérkezésének dátuma 45 nap lejár Észrevétel Elfogadásra került-e (//)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A MEGYEI INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSÁHOZ ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ MUNKAANYAG ÁTDOLGOZOTT, TOVÁBBFEJLESZTETT VÁLTOZAT (TARTALMA A TOP ELFOGADÁSÁIG INDIKATÍV) 2014. július 31. Tartalom Az

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2014-2020 ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. SZEPTEMBER TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI PROGRAM V 0.4 2014. AUGUSZTUS 1. Készítette: a forprojekt Kft és a Városfejlesztés Zrt 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1) A tervezési

Részletesebben

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM FŐVÁROSI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM TARTALOM II. KÖTET RÉSZDOKUMENTUMAI: II/A Területi hatásvizsgálat II/B A FŐTEP-re és a területi hatásvizsgálatra érkezett vélemények és válaszok II/C Fővárosi Területfejlesztési

Részletesebben

Vélemény. Sorszám (sorszáma)

Vélemény. Sorszám (sorszáma) ező 1 Székesfehérvár 2 Székesfehérvár 3 Székesfehérvár 4 Székesfehérvár 9. oldal - Fejér megye jövőképe - Indoklás - 3. bekezdés: Székesfehérvár és Dunaújváros azonos rangú kezelése csak a MJV státuszuk

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA I. KÖTET STRATÉGIAI PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata

Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata Készült a Nógrád Megyei Stratégiai Program 2014-2020 Nógrád Megyei Önkormányzat által 2014. február 3-án társadalmasításra bocsátott

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET

Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET Hajdú-Bihar Megye Stratégiai Programja 2014-2020 TERVEZET 2014. január 17. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA Miskolc, 2015. május 1 Tartalomjegyzék 1 Előzmények...4 2 Vezetői összefoglaló (Bevezető)...5 3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA 214. OKTÓBER 1. Készítette: a forprojekt Kft, a Városfejlesztés Zrt és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG Készült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben