A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek."

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Közgyűlés 32/2014. (III.6.) számú határozatának melléklete JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYE VÉLEMÉNYEKTERVEZŐI VÁLASZOK 2014 ÉSZREVÉTELT TETT SORSZÁM VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTELEI TERVEZŐI VÁLASZOK 1 Magyar Közút Zrt. JászNagykunSzolnok Megyei Igazgatósága: A közvitára bocsátott dokumentumban foglaltakat támogatja, annak célkitűzéseivel egyetért. 2 JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága: Észrevételt nem tesz. Az egyeztetési dokumentációval különösen az abban ismertetett, a mezőgazdaságra vonatkozó fejezetekkel egyetért. 3 Magyar Faluszövetség, Szentkirály: Az egyeztetési anyagokkal kapcsolatban konkrét észrevételt tenni nem kíván. 4 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkár: A program tartalmával egyetért. 5 Pest Megye Közgyűlésének Elnöke: Javasolja a megyehatár menti regionális és térségi együttműködések erősítése érdekében, hogy a Területfejlesztési Koncepcióban, a gazdaságfejlesztésen kívül más ágazati területeken feltárt lehetőségek is kerüljenek be a Programba. A megyehatáron átnyúló együttműködés, illetve közös fejlesztések több helyen is megjelennek a dokumentumban, a fejlesztések jelentős része ugyanis elképzelhetetlen összefogás nélkül. A Tisza VGT a Tisza egészére vonatkozó javaslatokat fogalmaz meg, amihez kapcsolódnak az ár és belvízvédelmi beavatkozások. Véleményünk szerint ezen fejlesztések kizárólag az érintett megyék összefogásával valósulhatnak meg. Hasonló a helyzet az egészségügyi és oktatási intézményrendszer modernizációja kapcsán, a területi elemzések bemutatták, hogy JászNagykun Szolnok megye jelentős vonzó hatást fejt ki a környező megyék megyehatár közelében fekvő településeire, azok lakossága komoly mértékben veszi igénybe JászNagykunSzolnok megyében található egészségügyi és oktatási intézményrendszer szolgáltatásait. Ezek mellett a közlekedési fejlesztések összehangolása, többek között a vasúti mellékvonalak teljes hosszában történő modernizációja élénkíti a megyehatár mentén fekvő települések kapcsolatait. 6 Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, Budapest: A Területfejlesztési Program több, a klímaváltozásra való felkészülés és a vízgazdálkodás javítására vonatkozó programot is tartalmaz. Ezen A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek.

2 beavatkozások terén a szomszédos megyékkel több közös program is készülhet, amelyekhez remélhetőleg a pályázati lehetőségek is segítséget adnak. 7 Tiszaföldvár Város Polgármestere: A dokumentum jelen változatát megfelelőnek tartja. Nehezen értelmezhetőnek tartja a Program 80. oldal 1. bekezdés 1. mondatát, illetve a Gazdaságfejlesztési Részprogram Projektlistáján és a projektjavaslatok között egy elírást talált: Tiszaföldvár Tiszatúra kiránduló (kiinduló helyett) központ kialakítása 8 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara JászNagykun Szolnok Megyei Igazgatósága: Észrevételt nem tesz. Az egyeztetési dokumentációban foglalt fejlesztési prioritásokkal ezen belül az agrárium fejlesztését szolgáló beavatkozásokkal, és ezen fejlesztéseket szolgáló projektcsomagokkal egyetért. 9 JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: A programban foglaltakkal egyetért, egyéb észrevételt nem tesz. 10 Nemzeti Környezetügyi Intézet KözépTisza vidéki Kirendeltsége: A dokumentumban foglaltak ellen kifogást nem emel. 11 Tiszazugi LEADER Egyesület Munkaszervezete: I. Nehezményezi a helyi akciócsoportok (HACS) részvételének mértékét a tervezés folyamatában, illetve hivatkozik a 1492/2013. (VII. 29.) Kormányhatározatra a közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) alkalmazásának módjáról. III Beavatkozás: Javasolja, hogy a kedvezményezettek köre kibővítésre kerüljön a mikrovállalkozásokegyéni vállalkozókra is Beavatkozás: Javasolja, hogy a kedvezményezettek köre kibővítésre kerüljön a helyi akciócsoportokkal is Beavatkozás: Javasolja a megújuló és alternatív energia fogalmi rendszerének tisztázását Beavatkozás: A beavatkozás nem ír konkrét elképzelést, csupán gátmegerősítést nevezi meg fejlesztési prioritásként. A véleményező szerint a védekezés nem a gátmegerősítésben, hanem a korszerű árvízvédelmi tározók építésével valósulhat meg. Állítását vízügyi szakemberek egybehangzó véleményére alapozza Beavatkozás: Javasolja a beavatkozás kiterjesztését a Kunszentmárton környékén található holtágakkal, valamint a potenciális kedvezményezettek körét kibővíteni a nonprofit Az észrevételek alapján az említett mondatok, szóösszetételek javításra kerülnek a Területfejlesztési Programban. A területfejlesztési CLLDék és a LEADER HACSok azonossága nem került kimondásra. A megyei tervezésre a 218/2009. (X. 6.) Kormányhatározat szerinti metodika és eljárásrend vonatkozik. Így a véleményezési eljárásban történik meg a LEADER közösségek bevonása. A területfejlesztésben a törvényi szabályozás és a TOP tervezési keretei szerint is jelenleg elfogadott egység a kistérség. Az észrevételek alapján az említett beavatkozások kiegészítésre kerülnek. A beavatkozás kapcsán a legújabb kutatások az természeti erőforrások, illetve a növényzet felhasználásával termelhető energia forrásainak külön választását tanácsolják. Ezek alapján az alternatív energia a tisztán természeti erőforrások, jelenségek hatása folytán termelődő energiaforrásokat jelölik (nap, szél, víz, geotermikus energia). A megújuló energia többnyire a növényi részekből előállított energiát jelenti (biomassza, hulladék, energianövény, stb.), melyek energetikai felhasználása során plusz szennyező forrás nem keletkezik, valamint a felhasznált anyag is visszakerül a természetes körforgásba, ahol beépülve újabb szervezetekbe az élővilág megújulását segítik elő.

3 szervezetekkel. V. Nehezményezi, hogy a végrehajtás intézményrendszeréből a HACSok szintén kimaradtak. 12 Martfű Város Polgármestere: A közvitára bocsátott dokumentummal egyetért, egyéb észrevételt nem tesz. 13 JászNagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal, Dr. Kállai Mária kormánymegbízott: Észrevételek és javaslatok: I. A program több előremutató intézkedés mellett nem tartalmazza az alap és középfokú oktatás fejlesztését, ezen belül az intézmények felújítását. II. A gazdaságfejlesztés témakörében az alábbi javaslatokat teszi: z 1. Prioritás 1.2. Intézkedés Vállalkozás és befektetés ösztönzés támogatási elemeit a munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatás elősegítésével és a 25 év alattiak gyakornoki programjával, az 1. Prioritás 1.3. Intézkedés Hiányszakmákra irányuló képzési struktúra kialakítása esetében a hiányszakmákra való képzés iskolarendszerű oktatásban való megjelenítésével, az 5. Prioritás 5.1. Foglalkoztatási programok intézkedéseit az alacsony iskolai végzettségűekkel és a tartósan álláskeresőkkel, az 5. Prioritás Hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációja esetében a közmunkaprogramoknál az értékteremtő programok megvalósításával, a beavatkozáshoz kapcsolódóan komplex hulladékgazdálkodási programmal, valamint a vállalkozóvá válás elősegítésénél a 25 év alattiak bevonásával lenne szükség kiegészíteni. III. Az önkormányzatok és a gazdasági élet szereplőinek bevonásával készült javaslatcsomag megalapozza JászNagykunSzolnok Megye évet követő társadalmi, kulturális és fizikai környezetének további fejlődését. 14 A Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke: Egyetért azzal, hogy a gazdaságfejlesztési prioritás amint az a Mezőtúr térségére és a Tiszazug gazdaságélénkítésére vonatkozó operatív programcsomagokból kitűnik tartalmazza a térségi gazdasági együttműködés erősítésére vonatkozó beavatkozást. Javasolja az egyeztetési dokumentumban szereplő prioritások bővebb kifejtését a stratégiai programozás részletezettségének megfelelően. Az operatív programrészt illetően, a TOPhoz és az ágazati OPkhoz javasolt projektcsomagok előzetesen A megyei önkormányzatok vidékfejlesztési feladatait bővítette és pontosította ugyan a területfejlesztési törvény legutóbbi módosítása, azonban annak gyakorlati mikéntje még nem alakult ki. Ebben meghatározó lesz a Vidékfejlesztési Minisztérium szerepe. Az alap és középfokú oktatás fejlesztését az beavatkozás tartalmazza. Az észrevételek alapján az említett beavatkozások kiegészítésre kerülnek. A Stratégia Oktatási, nevelési intézmények fejlesztése beavatkozás külön hangsúlyozza az alapés középfokú oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztését, melybe véleményünk szerint az említett kérdések kezelése is beletartozik. A stratégiában, a tervezési módszernek megfelelően, különkülön kerültek kifejtésre az egyes területek fejlesztésére irányuló tevékenységek a specifikus szükségletekre való érdemi reagálás érdekében. A program intézkedései és prioritásai összefüggnek egymással, ily módon a javasolt kiegészítések minden esetben beleértendőek az adott beavatkozási körökbe. A dokumentum bővítését és aktualizálását megtettük.

4 ismertetett tartalmával egyetért. A megyehatáron átnyúló hatással rendelkező vízgazdálkodási, gazdaságfejlesztési, közlekedési infrastruktúrafejlesztési intézkedések a rövid leírások alapján nem állnak ellentétben a Csongrád megyei területfejlesztési programban tervezett beavatkozásokkal, egyes fejlesztési javaslatok mint például a 45 sz. főút felújítása, az M44 Tiszakürt Kondoros szakasz megépítése, Kecskemét Tiszakürt szakasz előkészítése jól kiegészítik azokat. 15 HajdúBihar Megyei Közgyűlés Elnöke: A dokumentumban foglaltakkal egyetért. A következő szempontok figyelembe vételét javasolja: Együttműködés a környezetvédelmi beavatkozások területén: megyehatáron átnyúló hulladékkezelés; ivóvízminőség javítási programok összehangolása; külterületi vízrendezés, állami árvízvédelmi művek fejlesztése; Együttműködés a közlekedésfejlesztés területén: megyehatáron átnyúló út, és kerékpárutak fejlesztése; M4 FegyvernekPüspökladány közötti szakaszának fejlesztése; Együttműködés a természetvédelem területén: mezőgazdasági ökoszisztémák megőrzése 16 Zagyvarékas Község Polgármestere: Zagyvarékas települést érintő projektre vonatkozóan: 1. "Az állami mellékúthálózat fokozott ütemű felújítása JNSZ Megyében" címszó alatt a zagyvarékasi jelű Zagyvarékas vasútállomáshoz vezető út (0,9 km) felújításának időbeni ütemezése a háttéranyagban 2019re szól. Kéri, hogy minél korábbi időpontra kerüljön beütemezésre ezen útszakasz felújítása az úttest rendkívül rossz állapotára és az útszakasz rövidségére tekintettel. 2. Ugyanezen címszó alatt nem szerepel a 32es utat a település központjával összekötő jelű bekötő út teljes felújítása, holott ez az útszakasz a lehető legveszélyesebb egyrészt az úttest állapota, másrészt az utak mindkét oldalát szegélyező mély árok miatt. Kéri, hogy a jelű kb. 2 km hosszú bekötő út felújítását szíveskedjék beépíteni a programba még akkor is, ha az a háttéranyagban nem szerepel. 17 Újszász Város Polgármestere: Észrevételt nem kíván tenni, a programban foglaltakat elfogadásra javasolja. 18 ÉszakMagyarországi Vízügyi Igazgatóság Műszaki Igazgatóhelyettes Főmérnök, Csont Csaba: A részletezett szempontokat figyelembe vesszük a későbbi munkálatok során. A véleményező által nevesített közös célterületekkel egyetértünk, azok megjelenítésre, beépítésre kerülnek. Beépítésre kerül. A beavatkozás a Tiszai VGT javaslatait veszi figyelembe, illetve az ott meghatározott fejlesztések

5 A területfejlesztési program az ÉMVÍZIG kezelésében lévő Tisza szakaszt, az árterét, valamint a Tarnát és ezek árvízvédelmi műveit nem érinti. Az egyéb árvízvédelmi szempontú fejlesztések (gátmegerősítés, fenékküszöb szintjének mélyítése) konkrétumokat nem tartalmaznak, így nem dönthető el, hogy milyen mértékben érinti majd a Tarna alsó szakaszát, illetve a kapcsolódó monitoring rendszert a dokumentum. A koncepcióban leírtakkal szemben vízrendezési szempontból kifogást nem emel. A fenti megállapítások figyelembevételével a dokumentációban foglaltak ellen kifogást nem emel. 19 Központi Statisztikai Hivatal Debreceni főosztálya, Malakucziné Póka Mária főosztályvezető: A többlépcsős tervezési folyamat eredményeként elkészült anyag véleményük szerint helyesen jelöli meg a Területfejlesztési Koncepció 2030ra megfogalmazott jövőképéhez vezető célokat. A programban foglaltakkal egyetért, egyéb észrevételt nem tesz. 20 Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkára: Általános észrevételek: 1. A Program rendszerezetten és körültekintően építi fel a megye számára tervezett intézkedéseket a tervezési időszakra. Felhívja a figyelmet, hogy az egyes fejezetrészek kidolgozottsága nem megfelelő. 2. Felhívja a figyelmet, hogy a hatályos Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény a 34. sz. főút Fegyvernek, Kunhegyes és Kunmadaras elkerülő szakaszát nem tartalmazza. Kéri a főút elkerülő szakaszainak törlését. 3. Javasolja a projektcsomagok esetében általánosságban megemlíteni, hogy csak azon térségi jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózat és egyedi építmények fejlesztésére irányuló projektek támogatása javasolt, amelyekkel az összhang megteremtéséhez vagy a megyei területrendezési terv módosítása vagy az adott térségi elem tekintetében a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerinti beillesztésre vonatkozó területrendezési hatósági eljárás lefolytatása szükséges. 4. Javasolja a klímavédelmi beavatkozási lehetőségek átgondolását. 5. Javasolja a stratégiai program célrendszerének EU tematikus célkitűzésekhez való illeszkedésének átgondolását. megvalósulását támogatja, azok mentén halad várhatóan. A megküldött véleményeket megfontoltuk és ahol releváns volt, beépítettük a programba. Általános észrevételek: A megyei területrendezési terv módosításának alapjául szolgálhat majd a program, ezért szerepelnek a stratégiában újabb útszakaszok. A Tisza mente és a Nagykunság, valamint az egész megye klimatikus viszonyaira fókuszál az adottságokhoz igazodó tájhasználat és modern technológiák elterjesztése, valamint vízhasználat és gazdálkodás módszeres fejlesztése. Az esetleges további hatások relevanciáját megvizsgáljuk, a részletes tartalom a külön dokumentumot képező, JászNagykunSzolnok megyei Területfejlesztési program Területi hatásvizsgálata című dokumentumban kerül szerepeltetésre. Részletes észrevételek: Tftv. módosításból származó feladatok módosítása frissítésre került. A cél a stabil állapot fenntartása, mely a területi munkamegosztás és térségi specialitásokra irányuló beavatkozások mellett a diverzifikált megoldásokon keresztül erősödik. A beavatkozások, pl. a táji adottságokhoz illeszkedő táj és vízgazdálkodás kialakítása, modern agrotechnológiák alkalmazása, a fenntartható foglalkoztatás, valamint a rekreációs zónák kialakítása, környezetvédelmi és megújítási

6 6. Javasolja az alkalmazkodást az intézkedések és a beavatkozások meghatározása terén, az operatív programok, különösen a TOP által előírt irányokhoz, a későbbi sikeresebb pályázás érdekében. 7. Javasolja a projektek, projektcsomagok környezeti és szociális részei kapcsán az integráltság javítását. Javasolja a projektcsomagok illeszkedése terén a TOP prioritástengelyek pontosabb meghatározását, illetve a TOP2 és TOP4 prioritástengelyekhez való kapcsolódás erősítését. 8. Javasolja a környezeti hatásvizsgálatban a térrel/területiséggel (térszerkezet, településrendszer, tájszerkezet, iparikereskedelem térbeli szerkezete) kapcsolatos hatáselemzések továbbgondolását, a születő eredmények visszavezetését az intézkedésekbe. Részletes észrevételek: 1. Kéri a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény hatályos 11. megfelelő részeinek idézését, illetve alkalmazását Kéri részletesen kifejteni, azon fejlesztéseket, amelyek a táj terhelhetőségét növelik, illetve bemutatni az A2 átfogó cél a változatos kultúrtájak egyensúlyának megteremtéséhez az eszközöket és megoldásokat Javasolja a 48. oldalon és az 51. oldalon a szövegközi tartalmi kiegészítéseket A 6. prioritás esetében javasolja a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fontosságát és feltételeit hangsúlyosabbá tenni a településfejlesztéshez kapcsolódóan. Kéri a kedvező településszerkezet (kompakt város), a víz és zöldfelületek klimatikus funkciójának erősítését, folytonosságának fontosságát, valamint a települési zöld infrastruktúra ökológiai szolgáltatásainak és foglalkoztatási lehetőségeinek szerepének hangsúlyozását, melyeket a környezeti vizsgálatba is célszerű visszavezetni. Javasolja a prioritás leírását a kapcsolódó intézkedésekhez és tematikus célkitűzésekhez igazítani, valamint jobban alátámasztani. 9. Javasolja a funkcióbővítés helyett a TOP2 prioritástengely szerinti prioritásoknak megfelelő fejlesztési elképzelések feltüntetését. 10. Javasolja a 63. oldalon a kompakt településszerkezet és a zöld infrastruktúra fejlesztések megjelenítését. 11. A 64. oldalon javasolja megjeleníteni az utakat kísérő zöldfelületeket, zöld infrastruktúraelemeket. 12. Javasolja átgondolni, hogy a gazdasági tényezőknek valóban nincseneke hatásai a természeti erőforrásokra és a vízgazdálkodásra, programok hatására növekszik a táj tűrőképessége, a hatékonyabb termelési módszerek a táj, mint erőforrás mérsékeltebb igénybe vételét eredményezik. Ezek által maga a táj terheltsége csökken. Beépítésre kerül az észrevétel mind a prioritás, mind a vonatkozó 6.1. intézkedés leírásába. Funkcióbővítés alatt a készítő a véleményadóval ellentétben nem a burkolt felületek növelését és szökőkútépítéseket érti, azonban az egyértelműség érdekében a javaslat beépítésre került. A hatások átgondolása megtörtént, a prioritásonkénti hatások felvázolása a külön dokumentumot képező, JászNagykunSzolnok megyei Területfejlesztési Program Területi hatásvizsgálata című dokumentumban kerül kifejtésre. A projekt teljesen illeszkedik a TOP 3.0 verziójának 4.4 intézkedéséhez annak komplexitására való tekintettel. A TOP hivatkozott intézkedése megfogalmazza a projekt során fejleszteni kívánt területeket. A városi területen a belvíz elvezetése jelent megoldást az egészséges lakókörnyezet és biztonságos életkörülmények kialakítására. Az alpontok és alfejezetek megjelenítése a tartalomjegyzékben a terjedelmi korlátok miatt nem lehetséges.

7 illetve hogy melyek a negatív hatásokat kompenzáló gazdasági beavatkozási eszközök e területen. 13. Javasolja a 69. oldalon a szövegközi tartalmi kiegészítéseket. 14. Javasolja a 105. oldalon az egyes TOP kapcsolódások világosabb szétválasztását. 15. A 105. oldalon található Varjú út és környéke szociális típusú rehabilitációja projektcsomag kapcsán javasolja az indikátorok felülvizsgálatát. 16. Javasolja a projektcsomagokhoz kapcsolódó indikátorok felülvizsgálatát Javasolja a 139. oldalon és a 141. oldalon a szövegközi tartalmi javításokat, kiegészítéseket. 19. Kéri a 141. oldalon a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése cél elhagyását Javasolja a 141. és 142. oldalon a szövegközi tartalmi javításokat és kiegészítéseket. Egyéb észrevételek: 1 2. Javasolja az 51. oldalon és a 70. oldalon a szövegközi tartalmi javításokat. 3. Nehezményezi a tartalomjegyzékben megjelenő alfejezetek és alpontok számát. 21 Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere: 1. Javasolja az 5. prioritás 3.2 beavatkozás esetében a sport eszközrendszerének fejlesztése kapcsán az infrastrukturális fejlesztések nevesítését, mivel igény mutatkozik a tömegsportoknak, a mindennapos testnevelés kapcsán felmerülő igényeknek helyet biztosító új létesítményekre, illetve a meglévőek fejlesztésére, pl. tanuszoda, edzőterem, edzőpálya. 2. Kéri a 88. oldalon szerepeltetni a JászNagykun Szolnok megyei alternatív foglalkoztatási program című javaslatban Szolnokot a települések listájában, illetve kiegészíteni a projektcsomag tartalmi leírását. 3. VI.1.2 Szolnok Megyei Jogú Város Részprogramja kapcsán kéri, hogy a címben legyen feltűntetve, hogy még nem áll végleges formában rendelkezésre a részprogram. 4. Kéri a VI.1.2 Szolnok Megyei Jogú Város Részprogram aktualizálását. 5. A GINOP, IKOP és EFOP projektcsomagok kapcsán újabb tartalmi elemek szerepeltetését kéri. 6. IX közötti fejlesztési időszak forrásigényei fejezetben kéri a jelenleg aktuális összegek szerepeltetését. 22 Emberi Erőforrások Minisztériuma Közigazgatási Államtitkár: I. Általános észrevételek: 1. Felhívja a figyelmet, hogy a program tervezet kapcsán sérült az érintett nemzetiségi önkormányzatok egyetértési, valamint A vélemény befogadható, átvezetése megtörténik a Programba. A megküldött véleményeket megfontoltuk és ahol releváns volt, beépítettük a programba. Általános észrevétel: Jelenleg érvényes jogszabályi környezet nem írja elő a nemzetiségi önkormányzatok kötelező véleményezését, amennyiben életbe lépnek erre

8 véleményezési joga az egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztése tervezete kapcsán, mely többek között a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyetértésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletet is módosítja. 2. Felhívja a figyelmet, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) jelenlegi, 4.0ás verziójában változott a prioritási tengelyek korábbi sorrendje. Ehhez kapcsolódóan javasolja az egyes projektcsomagok céljait és tartalmát az EFOP végleges verziójához igazítani. Felhívja a figyelmet, hogy a megye egyetlen világörökségi területét érintő fejlesztések csakis megyehatárokon átnyúló projektharmonizációval lehetnek eredményesek. 3.Kéri. hogy a fejlesztések vonatkozásában a Program jelezze azt a tényt, hogy a felsőoktatási intézmények fejlesztése az oktatásért felelős miniszterrel egyetértésben valósul meg. 4. Nehezményezi, hogy a Program nem említi egyértelműen a tehetséges hátrányos helyzetűek, illetve fogyatékkal élők felsőoktatásban való részvételének elősegítésére és lemorzsolódásuk csökkentésére irányuló célokat, kezdeményezéseket. 5. Kéri a fiatal tehetségek felsőoktatási képzési és kutatásfejlesztési programokban való részvétel céljából történő felkutatását, motiválását célzó tervek határozottabb megjelenítését a Programban. 6. Nehezményezi, hogy a program a lakhatási szegénység, lakhatási szegregáció témakörében konkrét fejlesztési elképzeléseket nem tartalmaz. Kéri a kistérségi programok átgondolását, illetve a források felhasználásának bemutatását a lakhatás biztosításához kapcsolódóan. Javasolja a bérlakás programok mellett a telepprogramok infrastruktúrafejlesztését. 7. Javasolja tisztázni, hogy a Vidékfejlesztési program forrásaira tervezett elképzelések mögött milyen tényleges tartalom áll. 8. Javasolja annak rögzítését a Programban, hogy a megyei területfejlesztési programok elfogadásakor az egyéb OPkból megfogalmazott megyei igények az érintett OPkra nézve semmilyen kötelezettséget nem jelentenek. II. Részletes észrevételek: A) Kéri a kultúra és oktatásfejlesztés szempontjainak megjelenítését Javasolja a 17., 19., 27., 28., 34., 35., 53., 54., 55., 57., 59., 89.,113., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 134., 169., 159., 161., oldalakon a vonatkozó változások, bővítésre kerül a véleményezők köre. Jelen pillanatban csupán a TOP 3.0 verziója érhető el hivatalosan, így a TOP 4.0 verziója nem vehető figyelembe. Az EFOP 3.0 verziója nem fogalmaz meg műemlék védelmi beavatkozásokat. A világörökségre vonatkozó fejlesztések a megye gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódva, a Hortobágyi Nemzeti Park aktív bevonásával kerülnek kialakításra. A lakhatási szegénység témakörét segíti a Program beavatkozása, melynek már a címében is, majd a szöveges magyarázatban is megjelenik a szociális bérlakások programja. A települési fejlesztések konkrét tartalma később kerül kidolgozásra, a tervezés jelen pillanatában a témakörök és OPk releváns pontjainak illeszkedése készült el. Véleményünk szerint a VP 6. prioritás és az érintett projektcsomag tartalmi összhangja alátámasztható a releváns dokumentumok alapján. Részletes észrevétel: A kulturális és örökségturizmus témaköre a Program beavatkozás keretein belül szerepel. A módosítás procedúrájára való tekintettel az egyes címek változtatásától eltekintünk, a leíró részeket azonban a javaslatnak megfelelően minden esetben bővítjük. Információink szerint a Gál Ferenc Főiskola képzései továbbra is elérhetőek a következő tanévben, illetve jelenlegi struktúra bővítését készítik elő, több szervezettel együttműködve. Egészségügyi szakmapolitika A tervezési dokumentumok hierarchiájában jelen helyzet a megyei területfejlesztési koncepció helyzetfeltárás című munkarészében kerül bemutatásra. A megyei szakemberek észrevételei alapján elsősorban a nagyfogyasztók esetében rentábilis a megyében található megújuló energiaforrások felhasználása. A beavatkozás természetesen nem zárja ki a lakossági fogyasztókat sem. Véleményünk szerint az Egészségtudatos életmódra nevelő programok, szűrőprogramok, a sport feltételrendszerének megteremtése beavatkozás hozzájárul és kiegészíti az beavatkozást, külön beavatkozásban szerepeltetése pedig kiemeli a téma fontosságát. Indikátorok későbbi iránymutatás alapján kerülnek kidolgozásra. A kórházak nevesítése mellett véleményünk szerint a pillanatnyi fenntartó megjelölése elhagyható, tekintettel a program hosszú távú relevanciájára. A területfejlesztési program azon területekre is reagál, melyek

9 szövegközi tartalmi kiegészítéseket. B) Az egészségügyi szakmapolitikai szempontok megjelenítése: 1. A Program környezeti értékelést tartalmazó részéhez javasolja a 64., 73.oldalakon a szövegközi tartalmi kiegészítéséket. 2. Javasolja az egészségturizmus szerepeltetését a megyei gazdaságfejlesztési részprogramok között. 3. Az Átfogó célok2030 című fejezet Egészséges, képzett lakosság, együttműködő társadalom című alfejezetében javasolja bemutatni a jelenleg is zajló, illetve jövőben tervezett egészségmegőrző prevenciós tevékenységeket és azok szereplőit, különös tekintettel az alapellátásra és a védőnőkre Javasolja a 17., 40., 41., 49., 50., 55., 56., 61., 62., 66., 141., 163. oldalakon a szövegközi tartalmi javításokat, kiegészítéseket, valamint az egyes kapcsolódó célok pontosabb meghatározását. 17. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) projektcsomagok című részéhez javasolja a kedvezményezetti kör, illetve a kapcsolódó fejlesztésekre felhasználható összegek nagyságrendjének felülvizsgálatát. Javasolja a TOP és EFOP közti fejlesztések pontosítását, illetve a feltüntetett indikátorok EFOP indikátoraival való összhang megteremtését. 23 Törökszentmiklós Város Polgármestere: 1. A Törökszentmiklósi kistérség projekt csomagjait bemutató részhez (123. oldal) azt az észrevételt teszi, hogy mivel a Fegyvernek időközben forrást kapott a tartalék listán szereplő orvosi rendelő felújítása, bővítése projektre, így a projekt szerepeltetése már nem releváns oldalon a Szolnok Törökszentmiklós Martfű térsége gazdasági súlyának növelése beavatkozásban kéri hangsúlyosabb szerepeltetését ezen projektcsomag érintettjei között. 3. KEHOP projektek kapcsán kéri, hogy a külterületi vízrendezés kapcsán is szerepeljen a város, illetve az energiahatékonysági fejlesztések kapcsán kéri egyértelműsíteni a kistérségi csomagokat. 4. Javasolja a közlekedésfejlesztés kapcsán a Mezőtúr és Törökszentmiklós közötti szakasz összehangolt felújítását. 5. EFOP projektek kapcsán kéri a tanuszoda projekt felvételét a dokumentumba. 6. Kéri a 6. prioritás: Lakásépítés, felújításhoz 2 kapcsolódó projekt felvételét. 24 Közép Tiszavidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség: A Programot hulladékgazdálkodási szempontból problémásak, fejlesztést igényelnek, ily módon több esetben nem tehető különbség köztük jelen pillanatban. Szerepeltetésük mindenféleképpen indokolt. A vélemény befogadható, átvezetése megtörténik a Programba.

10 elfogadja. Vízvédelmi, zajvédelmi, levegővédelmi, továbbá természet és tájvédelmi szempontból a Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési változatát elfogadja, észrevételt nem tesz. 25 Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége: Észrevételt nem kíván tenni. 26 Vidékfejlesztési Minisztérium: Általános észrevételek: Hiányolja a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot. Javasolja kiegészíteni a stratégiai környezeti vizsgálat jogszabályi hátterét. A környezeti ügyek hangsúlyosabb megjelenítését kéri. Javasolja javítani a táj terhelhetőségének szempontrendszerét. Felhívja a figyelmet a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 7. a szerinti ötlépcsős hulladékhierarchiára. Javasolja a dokumentumból a hulladékégetés törlését, mivel az Európai Bizottság irányelve szerint nem tartozik a támogatandó megújuló energiahasznosítási módok közé. Számos szövegközi tartalmi javítást és kiegészítést javasol. Javasolja, hogy nagyobb hangsúllyal jelenjen meg a 3.1. intézkedés esetében a családi gazdaságok támogatása, illetve esetlegesen kerüljenek nevesítésre az egyes beavatkozási területek potenciális kedvezményezetti körében. A beavatkozás kapcsán javasolja a célokat kiegészíteni az állatállomány kialakításának, bővítésének ösztönzésével, a tanyai termékek feldolgozását biztosító kapacitások fejlesztésével, a helyi piacokon való megjelenés támogatásával. Az és az beavatkozások esetében javasolja a potenciális kedvezményezettek körének kibővítését a tanya és falugondnoki szolgálatokkal. A 6.1. intézkedés kapcsán javasolja, hogy nagyobb hangsúllyal jelenjen meg a városvidék kapcsolatrendszer kiépítése, helyreállítása, a térségi együttműködések kialakítása. Javasolja hangsúlyosabbá tenni az ökológiai és táji szempontokat. Nehezményezi, hogy a közötti fejlesztési időszak forrásigényei JászNagykunSzolnok megye esetében túldimenzionáltak, javasolja pontosításukat. Felhívja a figyelmet arra, hogy a területfejlesztési program kidolgozása során figyelemmel kell lenni a Egyetértünk a véleményező hatóság azon kijelentésével, hogy a megyei Területfejlesztési Programhoz Területi hatásvizsgálatot is kell készíteni. A társadalmasításra szánt Program az NGM iránymutatásának megfelelően tartalmazott csupán egy vázlatos kivonatot a területi hatásvizsgálatból, a teljes tartalom a külön dokumentumot képező, a JNSZM Területfejlesztési Program Területi hatásvizsgálata című dokumentumban található. A Területi hatásvizsgálatra vonatkozó észrevételek beépítésre kerültek. Az egyegy kifejezésre, szövegezés módosítására vonatkozó javításokat szintén elvégeztük.

11 Natura 2000 területekre gyakorolt hatására. Javasolja kiegészíteni a környezeti, társadalmi és gazdasági hatásokat bemutató táblázat talajra és a termőföldre vonatkozó szakaszát. A dokumentum VII. fejezet 5. pontjában felsorolt projektcsomagok vonatkozásában javasolja az összehangolását a különböző rendeletekkel és programokkal. 27 Nemzetgazdasági minisztérium: Felhívja a figyelmet, hogy a Programból formailag és tartalmilag is hiányoznak a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletben meghatározott szerkezetek, amelyek a későbbiekben kerülnek kidolgozásra. Az alábbi tartalmi elemek további kidolgozását javasolja a korábban megküldött iránymutatások alapján: Javasolt a célrendszer külső koherenciájának bemutatása. Az indikatív forrásallokáció prioritás szintű, intézkedésenkénti bontása. Az ágazati programban javasolt fejlesztési elemek azonosítása. A program lebonyolításában és végrehajtásában közreműködő szereplők és felelősségi köreik azonosítása. A kulcsprojektek megnevezése a beavatkozásoknál, illetve részletes bemutatása. A végrehajtás és a finanszírozás intézményi és eljárásrendi rendszerének átfogó bemutatása. Monitoring értékelési terv kidolgozása. 28 Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése: Észrevételt nem kíván tenni, a programban foglaltakat elfogadásra javasolja. 29 Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése: A dokumentum kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban kifogást nem emel. A vélemény befogadható, átvezetése megtörténik a Programba, illetve egyes elemek a későbbiekben kerülnek kidolgozásra. Jelmagyarázat: Amennyiben a tervezői válasznál jel szerepel, az azt jelenti, hogy a vélemény nem fogalmazott meg módosítási igényt, azaz átvezetést nem igényelt a dokumentumban.

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei ülésén hozott határozataiból: 148/2014. (VIII. 15. 148/2014. (VIII. 15.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. augusztus 15-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei tervezés

Hajdú-Bihar megyei tervezés Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020 A megyei program és az országos tervezés kapcsolata Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat SZÉCHÉNYI Magyary PROGRAM MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Európai Unió Európai Szociális

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése, Jász-Nagykun-Szolnok megyei kilátások a 2014-2020 közötti időszakban Szolnok, Városháza, 2013. november 20. Széchenyi Programiroda Őszi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak)

A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) A CSONGRÁD MEGYEI Tervezés aktualitásai (2014-2020-as tervezési időszak) SZEGED, 2013. december 02. Magyar Anna a Megyei Közgyűlés elnöke 2014-2020 közötti európai uniós források felhasználását biztosító

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája

A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája A kormányzati és a helyi tervek konvergenciája Tipold Ferenc főosztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztály Hagyomány. Természet. Modernitás. Tokaj - Hegyalja fejlesztési

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei A 2014-2020 közötti időszakra szóló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program energetikai célú támogatási lehetőségei MANERGY záró konferencia Pécs 2014. Június 4. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZEREPE AZ OPERATÍV PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁBAN 2014-20 FORRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES OP-K KÖZÖTT TOP: Terület-és településfejlesztési mrd Ft VEKOP: Versenyképes Közép- Magyarországi

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból

Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból Natura 2000 finanszírozás az EU Kohéziós Politika és a LIFE program forrásaiból. NATURA 2000 FINANSZÍROZÁS EU finanszírozási lehetőségek a 2014-2020 időszakban 2013. Szeptember 10 Marczin Örs természetvédelmi

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEZETEINEK SZEREPE A MEGYEI FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN A BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAI 2014-2020-BAN

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon

A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon A strukturális alapok szerepe a megújuló energetikai beruházások finanszírozásában Magyarországon Dr. BALOGH Zoltán Ph.D. nemzetközi ügyek csoport vezetője Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései A társadalmi-gazdasági fejlődés jövőképe a helyi esélyegyenlőségi programokban projekt záró konferencia Budapest, 2014. december 8. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Dr. Dancsó József Magyar Államkincstár TARTALOM Az Operatív Programok, és a Területi és Településfejlesztési

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP

IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Bokor Veronika, Marczin Örs Természetmegőrzési Főosztály IDEGENHONOS INVÁZIÓS FAJOK ELLENI FELLÉPÉS ÉS SZABÁLYOZÁSUK SZAKMAI NAP Földművelésügyi Minisztérium 2017. január 25. ---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. július 23.

MEGHÍVÓ 2015. július 23. MEGHÍVÓ 201 július 2 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 201 július 23-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér Szent István terem

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban

Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Vállalkozások számára elérhető energiahatékonysági programok és források a GINOP-ban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály Budapest,

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban

Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban és a Partnerségi Megállapodásban Helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezések 2014 20-as fejlesztéspolitika koncepcionális szintjein Helyi gazdaságfejlesztési üzenetek és beavatkozási logikák az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium

Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban. tisztázása. CLLD 2014-2020 szeminárium Hogyan hozzuk ki a CLLD-ből a lehető legjobbat? A CLLD Partnerségi Megállapodásban játszott stratégiai szerepének tisztázása CLLD 2014-2020 szeminárium Brüsszel, 2013. február 06. 1 Emlékeztetőül: a Partnerségi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM

MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MAGYARORSZÁG- SZLOVÁKIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 Közzététel dátuma: 2008. október 15. A pályázati felhívás hivatkozási száma: 2008/01 1 Pályázati felhívás hivatkozási

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 13. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat által a területfejlesztési szakmai koordinációs feladatok

Részletesebben

Stratégiai és programozási felkészülés a as fejlesztési periódusra különös tekintettel a területi tervezésre és elérhetőség kérdéseire

Stratégiai és programozási felkészülés a as fejlesztési periódusra különös tekintettel a területi tervezésre és elérhetőség kérdéseire Stratégiai és programozási felkészülés a 2014-20-as fejlesztési periódusra különös tekintettel a területi tervezésre és elérhetőség kérdéseire Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programban (IKOP) Verzió 2.0

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Programban (KÖFOP)

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Az

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről A Veszprém Megyei

Részletesebben

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék vízháztartás javításának lehetőségei a klímaváltozás tükrében 2015.06.03. Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Klímaadaptáció Hajdú-Bihar megyében Hajdú-Bihar megyében

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos

MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos MANNINGER JENŐ Zala megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Stratégiai fejlesztési irányok Stratégiai fejlesztési irányok húzó projektjei Támogatási keret (Mrd Ft) Forrás Finanszírozás

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. augusztus 15-ei 10.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről, a Megyeháza Árpád termében. Jelen van 23 fő közgyűlési tag

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE tervezett ágazati fejlesztései 2014-2020 Cím Jász-Nagykun-Szolnok megye tervezett ágazati fejlesztései az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) Verzió 2.0 Megyei/MJV

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17.

Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció a Kultúra szolgálatában 2014. 06. 17. Megyei Önkormányzat feladata Területfejlesztésről és területrendezésről szóló tv. 2012. évi módosítása a területfejlesztési

Részletesebben