Szoptatás - Csak Tíz Lépés a Bababarát út

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szoptatás - Csak Tíz Lépés a Bababarát út"

Átírás

1 Szoptatás - Csak Tíz Lépés a Bababarát út Tíz Lépés a sikeres ért 6. Az újszülött csecsemıknek nem adnak az anyatejen kívül más ételt vagy italt, csak akkor, ha orvosilag indokolt. 1. Az intézmény írásos i irányelvekkel rendelkezik, amelyeket rendszeresen ismertetnek az dolgozókkal. 7. Általános gyakorlat az anya és az újszülött együttes elhelyezése a nap 24 órájában. 8. Ösztönzik az anyákat, hogy az újszülött igényeinek megfelelıen szoptassanak. 2. Minden dolgozó megfelelı gyakorlati felkészítést kap az irányelvek alkalmazásához. 9. A szoptatott csecsemınek nem adnak 3. Minden várandós anya tájékoztatást kap cumisüveget vagy cumit. a elınyeirıl és módjáról. 10. Támogatják a t segítı 4. Az újszülötteket születésük után azonnal bırkontaktusba helyezik az anya-csoportok létrehozását és az egész-ségügyi intézményekbıl távozó anyákat ezekhez irányítják. édesanyjukkal legalább egy óra idıtartamra, és bátorítják az anyákat, hogy figyeljék kisbabájuk jelzéseit, mikor áll készen a szopásra. Segítséget nyújtanak, ha szükséges. 5. Az anyáknak megmutatják, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani, még akkor is, ha valamilyen okból el vannak különítve újszülöttjüktıl.

2 Világmérető összefogás a Tíz Lépés támogatására és az ebbıl következı Bababarát Kórház Kezdeményezés (BBKK) Az 1990-ben aláírt "Innocenti-i Kiáltvány a Szoptatás Védelmérıl, Elısegítésérıl és Támogatásáról" körvonalazta az országok számára, hogy mit kellene tenniük a támogatásáért. Az aláírók elkötelezték magukat, hogy az alábbi négy pontban jelentıs sikereket érjenek el 1995-ig: 1. Szoptatást támogató nemzeti szervezet felállítása vagy megfelelı jogkörrel rendelkezı koordinátor kinevezése és egy több szakbizottságból álló t támogató bizottság felállítása, amelyben képviseletet kapnak a szükséges állami szervek, civil szervezetek és az dolgozókat tömörítı szakmai szervezetek. 2. Annak biztosítása, hogy minden, várandóssággal, szüléssel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó intézmény teljes egészében betartsa a WHO/UNICEF "10 Lépés a védelméért, elısegítéséért és támogatásáért - Az dolgozók szerepe" címő kiadványában foglaltak minden pontját. 3. Az anyatejet helyettesítı készítmények marketingjének nemzetközi kódexében foglaltak teljes betartására és betartatására tegyenek erıfeszítéseket. 4. Iktassanak törvénybe hatékony szabályozást a dolgozó nık ának védelmében és gondoskodjanak annak érvényesítésérıl! Fenti célok megerısítést nyertek a WHO ik, 2005-ik és a 2010-ik évben tartott plenáris ülésein. A Tíz Lépésen alapuló Globális Kritérium tartalmazza a Bababarát Kórház Kezdeményezés alapját világszerte. Néhány országban szinte az összes, míg mintegy 150 országban néhány kórház viselheti a bababarát címet. A világ szülészeteinek 28%-a (a fejlıdı országok 31%-a) építette be napi gyakrolatába a Tíz Lépést. Ez nagyban hozzájárult - az agresszív tápszer és cumisüveg marketing kampányok ellenére - a i arány biztató növekedéséhez. Ugyan az 1995-re kitőzött céltól, hogy a világ minden szülészetén alkalmazzák a Tíz Lépés útmutatásait még messze járunk, azonban ezért a célért sohasem késı tennünk. Itt az idı, hogy ismét nekilássunk! A Tíz Lépés elıtt fekvı út újrakövezése Az 2005-ik évi Innocenti-i Kiáltványt 15 évvel az eredeti, 1990-ik évi nyilatkozat után adták ki. A kibocsájtók magánszemélyek, dolgozók, közösségek, kétoldalú és multilaterális bizottságok és nemzetközi pénzügyi szervezetek segítségét kérték abban, hogy minden anyának biztosítani lehessen a sikeres t. A jelentésben sok olyan tennivalót soroltak fel, amelyre az idei munkánk során összpontosítanunk kell. Új anyagok a Bababarát kórház kezdeményezéshez 2007-ben az UNICEF és a WHO több olyan felülvizsgált, aktualizált és kibıvített anyagot adott ki, amelyek figyelembe veszik az új tudományos eredményeket és tapasztalatokat és ezáltal új irányokat jelölnek ki. Öt fejezet készült el: "Háttér és Alkalmazás", "Döntéshozói tanfolyam", "20 órás tanfolyam szülészeti dolgozók részére", "Kórházi önfelmérı kérdıív" és "Külsı felmérı anyag", amelyek az alábbi témákat tartalmazzák: - a t befolyásoló szülésvezetési gyakorlat javítása, hogy azt "anyabaráttá" tegyék - a Tíz Lépés bevezetése a magas HIV elıfordulás figyelembevételével - iránymutatás az "Anyatejet helyettesítı termékek marketingjének nemzetközi kódexének" betartásához - Tíz Lépés a "Bababarát közösséghez" A közösségi szinten történı elırelépés rendkívül fontos, hiszen a szülı nık csupán 56%-a (mindössze 33% a legfejlettlenebb országokban) hozza világra gyermekét intézményben és ıket is egy-két napon belül hazaengedik. A frissen szült anyáknak a közösségükben folyamatos támogatásra van szükségük, függetlenül attól, hogy kórházban vagy otthonukban szültek-e. A Tíz Lépés (ideértve a 10. lépést is) gyakorlatának bevezetése kizárólag kórházakban nem elegendı, ahhoz, hogy az anyák képesek legyenek fenntartani a hosszútávú kizárólagos t.

3 Szoptatásbarát gyakorlat lépésrıl-lépésre A legfrissebb felmérések szerint, minél többet sikerül a Tíz Lépésbıl a gyakorlatban megvalósítani, annál biztosabb, hogy az anyák képesek lesznek megvalósítani a sal kapcsolatos elképzeléseiket. Minden szülészeti intézménynek küzdenie kell azért, hogy a Tíz Lépésbıl minél többet tudjanak a gyakorlatba bevezetni még akkor is, ha egyszerre nem tudják mindet. "A bababarátsághoz vezetı Tíz Lépést egyenként megtéve messzire juthatunk" Miért kell a Tíz Lépést 2010-ben is elımozdítanunk? Kutatások szerint világszerte a legjobb táplálási mód a megkezdése a szülést követı elsı órán belül, kizárólagos hat hónapon keresztül, életkornak megfelelı hozzátáplálás a hatodik hónaptól és fenntartott kétéves korig vagy azon túl. A elısegíti az anya rövid- és hosszútávú egészségmegırzését, valamint hozzásegít az Egyesült Nemzetek Millenium Fejlıdési Célok 4. pontjában "A gyermekhalandóság csökkentése" és 5. pontjában "Az anya egészségének javítása" foglaltak eléréséhez, amelynek irányába sok ország és szervezet elkötelezett. - az UNICEF jelentése szerint a gyermekhalandóság világmérető visszaszorítása az 1990-es évekbeli 13 millióról a 2008-ik évi 8.8 millióra részben a széleskörben alkalmazott, az alapegészségügyben bekövetkezett változásoknak és ezeken belül is a korai és kizárólagos megkezdésének köszönhetı - egyre több felmérés mutatja, hogy a Tíz Lépés bevezetése folyamatos szülés utáni támogatással elısegíti a megkezdését és a kizárólagos t helyi, országos és globális szinten is - sok országban növekedett a kizárólagos i arány, de ezzel együtt néhány helyütt stagnálás vagy csökkenés is megfigyelhetı, részben a BBKK elégtelen politikai támogatása és a Tíz Lépés nem megfelelı érvényesítése miatt a bababarát intézményekben. - határozott lépésekre van szükség, hogy az újszülöttek táplálására a megfelelı szinteken mőködı, hatékony stratégiákat dolgozzunk ki, ezeket támogató nemzeti gyakorlatot és törvénykezést vezessünk be; a Tíz Lépést beépítsük a szülészetek gyakorlatába; az egészségügyben az anyák és gyermekek támogatását végzı, képzett tanácsadókat alkamazzunk; elısegítsük támogató közösségek kialakulását és kiépítsük a több csatornán keresztül történı tájékoztatást. Mit tehetünk az idén a bababarát elvek terjesztéséért? 1. Segítsék hozzá ismerıseiket, munkatársaikat és a közösség tagjait a Tíz Lépés megismeréséhez! Kezdeményezzenek beszélgetéseket a családban, a gyülekezetekben, iskolákban és az egészségügyben a Tíz Lépésrıl! 2. Szorgalmazzák az rendszer változását! Tudják meg, hogy országukban hol tart a Bababarát Kórház Kezdeményezés, hogy annak ügye mely kormányhivatalhoz tartozik és próbáljanak kapcsolatba lépni azzal! Járjanak közben, hogy a Tíz Lépést általánosan követendı gyakorlatnak fogadják el a kórházakban, központokban és az rendszer egészében! 3. Változtassanak helyi szinten! Tájékozódjanak arról, hogy mi történik az anyákkal a szülészet elhagyása után és azokkal, akik otthon szülnek! Vannak-e bábák, i tanácsadók, képzett önkéntes i segítık (Peer Counsellors) vagy szoptatós csoportok, akik támogatni tudják az anyákat? Van-e lehetıség a helyi központokban i segítségkérésre? Mi történik a munkába való visszatéréskor? 4. Szorgalmazzák a nemzeti és globális elırelépést! Az dolgozókon túl vonjanak be minden segítıkész embert a Tíz Lépést támogató gyakorlat elterjesztése és a törvénykezés elıremozdítása érdekében! Gyözzék meg a globális szervezetekkel kapcsolatban lévı személyeket, hogy itt az ideje, annak hogy minden anya számára biztosítsuk a jogot a hoz, hogy minden gyermek megkapja a lehetıséget a legjobb életkezdéshez és egy olyan jövıt teremtsünk, amelyben egészségesen élhetünk!

4 Tíz lépés Akcióterv Ötletek ahhoz, hogy mit tehetnek az egyének és szervezetek a Tíz Lépés megvalósításáért az ellátórendszer, a helyi közösségek szintjén, illetve országosan és nemzetközi szinteken. Lépés Általánosan Egészségügyi rendszer Közösség Nemzeti/Globális 1. lépés Az intézmények rendelkezzenek írott irányelvekkel, amelyeket rendszeresen ismertetnek az dolgozókkal! 2. lépés Minden dolgozó kapjon megfelelı gyakorlati felkészítést az irányelvek alkalmazásához! 3. lépés Tákékoztassák a várandós anyákat a elınyeirıl és módjáról! A Tíz Lépésben foglaltak alapján az intézményeknek az írott irányelveket jól látható helyen kell kifüggeszteniük, amelyben az abban foglaltak iránt kötelezik el magukat. A szakképzés minden szakdolgozó számára foglalja magában a Tíz Lépés, a i segítségnyújtás és a nemzetközi kódex ismeretanyagát. Lehetıleg tartsanak rendszeresen értekezleteket a legfrissebb tudományos eredmények megvitatására! Mire a kisbaba megszületik, az anyának megalapozott ismeretekkel kell bírnia a ról, annak fontosságáról és mikéntjérıl. Ellenırizzék az intézményeket, hogy kifüggesztették-e az irányelveket! Tudják meg, hogy a szakmai vezetık kidolgoztak-e már ilyen iránymutatást és magyarázzák el, hogy a Tíz Lépést kell a "követendı gyakorlat"-ként figyelembe venniük. Tájékoztassák ıket a Bababarát Kórház Kezdeményezéssel (BBKK) kapcsolatos új információkról, különös figyelemmel az elsı részben foglalt, annak bevezetésével kapcsolatos tudnivalókról! Járjanak közben, hogy a Tíz Lépést integrálják a szakmai képzések tananyagába és a szakmai protokollokba! Gyızıdjenek meg arról, hogy az oktatók ismerik az alábbi szakirodalmakat és a hozzájuk tartozó internetes hivatkozásokat: - WHO Csecsemı és gyermektáplási módszertan - 20 órás "A elısegítése és támogatása bababarát kórházakban dolgozók részére" tanfolyam (az új BBKK 3. fejezete) - WHO/UNICEF Szoptatási tanácsadás tanfolyam - WHO/UNICEF Csecsemı és gyermektáplálás tanfolyam (www.who.int/nutrition/publication/infantfee ding/ /en/index.html) Szorgalmazzák, hogy a i ismeretek, valamint beszélgetıfórumok legyenek egyének és csoportok részére is elérhetıek a terhesgondozás során! Beszélgessenek várandósokkal a terhesgondozásról! Derítsék ki, hogy megkapták-e a megfelelı tájékoztatást az anyatejes táplálás elınyeirıl és a mesterséges táplálás hátrányairól, a szülés során elérhetı segítség lehetıségeirıl, az újszülött helyes mellrehelyezésérıl és az anyatej kielégítı mennyiségének elérését célzó gyakorlatról. Szervezzenek találkozókat a helyi közösségek vezetıivel, amelyeken megvitatják, hogy hogyan lehet hatékonyan elısegíteni a bababarát kezdeményezéseket a helyi intézményekben. Szorgalmazzák az önkéntes i segítıknek (peer counsellors) és egyéb segítı foglalkozásúaknak a támogatására irányuló oktatását. Szervezzenek olyan eseményeket, amelyek a fontosságára és a kismamák támogatásának szükségességére hívják fel a közösség figyelmét! Lépjenek kapcsolatba állami szervekkel és szorgalmazzák a Tíz Lépés integrálását a meglévı szakmai ajánlásokba és az intézmények szakmai protokolljába. A Bababarát Kórház cím elnyerése foglaltassék bele a kórházak minıségbiztosítási programjába. Ismertessék a politikai vezetıkkel, hogy milyen fontos a Tíz Lépés beiktatása az képzésbe. A mesterséges táplálás veszélyeinek naprakész bizonyítékainak ismertetésével tegyen azért, hogy a legyen az elfogadott csecsemıtáplálási norma, valamint azért, hogy a közösség megértse, a nıknek az szervezetek és a helyi közösségek

5 Gondoskodjanak róla, hogy a kismamáknak ehhez minden lényeges és naprakész irodalom a rendelkezésükre álljon! támogatására van szükségük a sikeres hoz. 4. lépés Segítsék az édesanyákat abban, hogy a szülést követı fél órán belül megkezdjék a 5. lépés Mutassák meg az édesanyáknak, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani, még akkor is, ha valamilyen okból el vannak különítve újszülöttjüktıl! 6. lépés Ne adjanak az újszülötteknek az anyatejen kívül más ételt vagy italt, csak akkor, ha orvosilag indokolt! Ez a lépés azt jelenti, hogy megszületése után minden egészséges újszülött azonnal kerüljön édesanyjával bırkontaktusba legalább egy óra idıtartamra vagy szükség szerint tovább is, amennyiben hosszabb idıt vesz igénybe, hogy bekapja a mellet és szopjon. Az anyák segítése abban, hogy hatékonyan tudjanak szoptatni a legfontosabb lépés. Ha az újszülött hosszabb idıre távol kerül az édesanyjától, vagy nem képes szopni, az anyáknak fejniük kell. Az dolgozók feladata ebben is segíteni ıket. Családtagok és az dolgozók gyakran gondolják, hogy az újszülöttnek tápszerre vagy cukros vízre van szüksége a tejbelövellés elıtt. A szülészeteken fellelhetı tápszerek és tápszerreklámok is ezt a hamis látszatot kelthetik. Ez a gyakorlat aláássa a t. Szorgalmazzák a szülészeti dolgozók képzését, hogy megismerhessék a születés utáni azonnali bırkontaktus fontosságát és hasznos tanácsokkal tudják ellátni az édesanyákat, valamint hagyják, hogy az újszülöttnek legyen lehetısége a szopás megkezdésére, amikor készen áll rá. Ismerjék meg a környezetükben lévı kórházak és szülészetek személyzetét, értékeljék az édesanyáknak nyújtott segítségüket és bizonyosodjanak meg arról, hogy a személyzet rendelkezik a legfrissebb kutatási eredményekkel! Bátorítsák ıket arra, hogy minden anyának mutassák meg a helyes mellrehelyezést, amellyel elkerülhetik a mellbimbó kisebesedését és a tej elégtelen termelıdését. Tanítsák meg az édesanyáknak a kézi fejést, amellyel szükség esetén megelızhetik a túltelítıdést vagy fenntarthatják a tejtermelést, hogy a gyermekük anyatejet kaphasson akkor is, ha távol kell lenniük egymástól! Általában nincs szükség gépi fejésre. Tegyenek azért, hogy az anyák ügyesen szoptassanak és ne érezzék szükségét a pótlásnak! Gyızıdjenek meg róla, hogy az dolgozók megértik, hogy kiegészítésre a legritkább esetben van szükség, még akkor sem, amikor az anyatej az elsı napokban kevés, valamint, hogy a babának ilyenkor az elıtejre (colostrumra) van a legnagyobb szüksége! Annak érdekében, hogy az újszülöttek ne kapjanak feleslegesen pótlást, hívják fel a figyelmet arra, hogy mely ritkán elıforduló betegségek esetén szükséges a tápszer és,hogy mely esetek nem indokolják azt. Tegyenek azért, hogy a közösség figyelmét a korai megkezdésének fontosságára irányítsák! Mutassák be az újszülöttnek a mellhez való felkúszását bemutató filmet (Breast crawl), ahol látható, hogy az újszülött képest ezt megtenni Tegyenek azért, hogy az anyák megtanulják a i technikákat és a kézi fejést, valamint hogy képesek legyenek a nehézségek leküzdésére! Hívják fel a közösség figyelmét a colostrum fontosságára és arra, hogy miért nincs szüksége az újszülöttnek egyébre az elsı néhány nap során! Hívják fel a figyelmet a hat hónapig tartó, kizárólagos jelentıségére is! Tájékoztassák az szakmai szervezeteket a Tíz Lépés bevezetésével kapcsolatos legfrissebb tapasztalatokról, a bırkontaktus jelentıségérıl, és szorgalmazzák azok támogatását. Tegyenek azért, hogy az újszülöttés gyermekgondozás elfogadott részeként, valódi i szaksegítség álljon az édesanyák rendelkezésére. Minden olyan dolgozó kapjon megfelelı oktatást, akinek feladatai között szerepel a gyermekek és anyák hatékony segítése. Tegyen azért, hogy a kormányzat ismét elıtérbe helyezze az Anyatejet helyettesítı termékek marketingjének nemzetközi kódexének, valamint a WHA egyéb idevágó ajánlásainak érvényesítését, ellenırzését és törvénybe iktatását!

6 7. lépés Legyen általános gyakorlat az anya és az újszülött együttes elhelyezése a nap 24 órájában. 8. lépés Ösztönözzék az anyákat, hogy az újszülött igényeinek megfelelıen szoptassanak! 9. lépés A szoptatott csecsemınek ne adjanak cumisüveget vagy cumit. Sok kórházban az újszülötteket szülés után a csecsemıosztályon tartják. A rooming-in rendszer hozzásegíti az újszülöttet és édesanyját, hogy folyamatosan együtt legyenek, hogy kialakulhasson a kötıdés és, hogy megalapozzák a sikeres t. A babáknak igény szerint kell szopniuk, nem a kórház vagy az anya által felállított idırend szerint. A baba igényeinek felismerése elısegíti a sikerességét és az anya-gyermek kapcsolat javítását. Az elsı hetek során az újszülöttnek minden szopási igényét a mellen kell kielégítenie. Cumisüveg vagy nyugtatócumi használata megváltoztathatja a szopási technikát és megakadályozhatja a baba igényeinek megfelelı mennyiségő tej termelıdését. Kórházlátogatásaik alkalmával magyarázzák el az elsı bırkontaktus és a folyamatos, 24 órás rooming-in fontosságát! A babát el lehet helyezni az anya ágyában vagy egy kiságyban mellette úgy, hogy az anya felkelés nélkül is elérheti. A kiságyat nem célszerő az anya ágyának végénél elhelyezni. Szorgalmazzák a szülészeteken az igény szerinti gyakorlatának támogatását az idıre történı sal szemben! Az személyzetnek ismernie kell az újszülött éhségjeleit és azokat meg kell tanítania a családtagoknak is. A kisbaba az éhséget tátogással, cuppogással, kezének szopogatásával, kezének és lábának mozgatásával jelzi. A sírás az éhség egy kétségbeesett, késıi jelzése. Amikor a baba jóllakott, azt elfordulással, szájának becsukásával és a szopómozgás abbahagyásával jelzi. A fenti jeleket figyelembevevı i gyakorlat segít a megfelelı tápanyagbevitel és növekedés elérésében. Érjék el a szülészeti dolgozóknál, hogy ne engedjék cumi vagy cumisüveg használatát az osztályon, hacsak nem orvosi indoka van a csecsemı megnyugtatására az anyától való elválasztás idején. Ilyen esetekben vigyázni kell, hogy ez a gyakorlat ne más anyák szeme láttára történjen! Tanítsák meg az anyáknak a pohárból itatást, ha a kisbabájuk nem tudn szopni! Támogassanak minden olyan körülményt és hagyományt, amely elısegíti az anyagyermek együttlétet a korai csecsemıkorban! Fontos, hogy a családok megtanulják felismerni a csecsemı jelzéseit és megfelelıképpen reagáljanak rájuk. A csecsemıket mindig meg kell szoptatni, amikor jelzik, hogy szopnának és nem szabad megvárni, míg sírni kezdenek. Tájékoztassák a családokat és a közösségi csoportokat a cumi és cumisüveg használatának veszélyeirıl a megalapozásának idıszakában! Szorgalmazzák a rooming-in megvalósítását minden szülészeten, valamint a fizetett szülési szabadság bevezetését, hogy az anyák gyermekükkel lehessenek és szoptathassák ıket! Javasolják a nemzetközi szervezeteknek az ILO szülési szabadságának és egyéb támogató kezdeményezések nek a támogatását. (www.ilo.org/ilolex/cgilex/convde.pl?c138) Szorgalmazza a kormányzat felé, hogy minden szülészeten legyen lehetıség az igény szerinti ra, valamint, hogy a terhesgondozás során és a gyermektáplálási tanfolyamokon az anyák kapjanak megfelelı felkészítést az újszülöttek éhségjeleinek felismerésére. Járjon közben a kormányzati szerveknél, hogy a szülészetek ne engedjék a cumi és cumisüveg rutinszerő használatát és hogy minden írásos tájékoztató anyag korrekt információt tartalmazzon ezzel kapcsolatban!

7 10. lépés Támogassák a t segítı anyacsoportok létrehozását és az intézményekbıl távozó anyákat irányítsák ezekhez! A t támogató csoportok gyakran részei egyegy közösségnek. Az önkéntes i segítık (peer counsellors) olyan nık, akik tagjai egy adott közösségnek és felkészítést kaptak a támogatásához. Gyakran elıfordul, hogy az otthonukban látogatják meg az anyákat és nagyban hozzájárulnak a kizárólagos elterjesztéséhez. A La Leche Liga képzett i tanácsadói ingyenes, telefonos segítséget nyújtanak. Tájékozódjanak az ellátó rendszernél a képzett önkéntes i segítık iránti igényrıl és beszéljenek az együttmőködés lehetıségeirıl! Az önkéntes i segítıket a kórházi személyzet képezheti ki, felügyelheti és ajánlhatja az édesanyák számára (Peer Counsellor Program). Figyeljenekek arra, hogy a kórházi személyzet ismerje a közösségben fellelhetı i segítıket, tanácsadási lehetıségeket és elérhetıségeiket! A frissen szült anyáknak legyen lehetıségük egy, a támogatásában jártas személlyel találkozniuk az intézményben vagy otthon. Magyarországon a védınıi gondozás keretében kerül erre sor, de lehetıség van i tanácsadás igénybevételére is. Mőködjenek együtt a közösséggel a szoptató édesanyák segítésében jártas személyek. A sikeresen szoptató, gyakorlott anyák önsegítı baba-mama csoportot alakíthatnak. Érdemes lobbizni az bizottságoknál, hogy indítsák el az önkéntes i segítık képzését (Peer Counsellor Program). Magyarországon és világszerte sikeresen mőködnek a La Leche Liga babamama csoportok. Szervezzenek érdekközösségeket helyi szervezetekkel t támogató szolgálatok alapításához. Szorgalmazzák, hogy a kormányzati tervekben szerepeljen az önkéntes i segítık szerepének fontossága. Irodalomjegyzék: - UNICEF/WHO Baby-Friendly Hospital Initiative -- Revised, updated and expanded for integrated care; including 2009 update. - WHO/UNICEF Acceptable Medical reasons for use of breastmilk substitutes (http://www.unicef.org/nutrition/index html) - WHO/UNICEF/UNFPA and partners Countdown to 2015 Decade Report ( ): Tracking progress in maternal, newborn and child survival. Geneva. World Health Organization, (for the video) - WABA and BFHI - Forrás: worldbreastfeedingweek.org A magyarországi Bababarát kórházak (2010. augusztus) Fıvárosi Önkormányzat Szent István és Szent László Kórház, Budapest Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika, Debrecen Szent Lukács Egészségügyi Kht., Dombóvár Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyır DE OEC Kazincbarcikai Kórház Kft., Kazincbarcika B.A.Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Almási Balogh Pál Mátrix Kórház, Ózd PTE OEC ÁOK Szülészeti és Nıgyógyászati Klinika, Pécs

8 Siófok Város Kórház - Rendelıintézet, Siófok Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelıintézet, Szolnok Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg Jávorszky Ödön Kórház, Vác Miskolci Semmelweis Egészségügyi Központ, Miskolc A Bababarát Kórház címmel kapcsolatos információk: További információk: www. sztnb.hu, A Szoptatás Világhetének témája 2010-ben a Bababarát Kórház Kezdeményezés. Ebbıl az alkalomból készült kiadványunk a World Alliance of Breastfeeding Action (WABA) anyagai alapján. Fordítás: A Szoptatásért Magyar Egyesület megbízásából készült A fordítást szakmailag lektorálta: Rózsa Ibolya - IBCLC

A Bababarát út. Tíz Lépés a sikeres szoptatásért

A Bababarát út. Tíz Lépés a sikeres szoptatásért A Bababarát út Tíz Lépés a sikeres szoptatásért - I - Az intézmény írásos szoptatási irányelvekkel rendelkezik, amelyeket rendszeresen ismertetnek az egészségügyi dolgozókkal. - II - Minden egészségügyi

Részletesebben

Bizonyítékok A sikeres szoptatáshoz vezetõ tíz lépés -hez. Kivonat

Bizonyítékok A sikeres szoptatáshoz vezetõ tíz lépés -hez. Kivonat Bizonyítékok A sikeres szoptatáshoz vezetõ tíz lépés -hez Kivonat Bizonyítékok A sikeres szoptatáshoz vezetõ tíz lépés -hez Kivonat Budapest, 2006 Füzetünk az alábbi kiadás alapján készült: Evidence for

Részletesebben

SZOPTATÁS VILÁGHETE 2014

SZOPTATÁS VILÁGHETE 2014 SZOPTATÁS VILÁGHETE 2014 MOTTÓ: SZOPTATÁS EGY ÉLETRE NYERHETSZ VELE! A SZOPTATÁS VILÁGHETÉNEK CÉLJAI 2014-BEN A szoptatás az embercsecsemők táplálásának biológiai módja. A testi és lelki egészség számos

Részletesebben

BIZONYÍTÉKOK A SIKERES SZOPTATÁSHOZ VEZETŐ TÍZ LÉPÉS - HEZ (KIVONAT)

BIZONYÍTÉKOK A SIKERES SZOPTATÁSHOZ VEZETŐ TÍZ LÉPÉS - HEZ (KIVONAT) BIZONYÍTÉKOK A SIKERES SZOPTATÁSHOZ VEZETŐ TÍZ LÉPÉS - HEZ (KIVONAT) 1. LÉPÉS A kórház rendelkezzen írásos szoptatási irányelvekkel, amelyeket rendszeresen ismertessenek az egészségügyi dolgozókkal. 1.1

Részletesebben

A bababarát kórházban alkalmazott eljárások és hatásaik

A bababarát kórházban alkalmazott eljárások és hatásaik A bababarát kórházban alkalmazott eljárások és hatásaik 1. A bababarát kórház írásos szoptatási irányelvekkel rendelkezik, amelyeket rendszeresen ismertetnek az egészségügyi dolgozókkal. A kórházi gyakorlat

Részletesebben

10 lépés, mely az optimális anya- és bababarát* szülészeti ellátáshoz vezet

10 lépés, mely az optimális anya- és bababarát* szülészeti ellátáshoz vezet 10 lépés, mely az optimális anya- és bababarát* szülészeti ellátáshoz vezet A Nemzetközi Anya- és Bababarát Szülészeti Ellátásért Szervezet kezdeményezése - International MotherBaby Childbirth Organisation

Részletesebben

Mottó: Szoptatás és munka- Legyen összeegyeztethető!

Mottó: Szoptatás és munka- Legyen összeegyeztethető! SZOPTATÁS VILÁGHETE 2015. augusztus 1-7. Mottó: Szoptatás és munka- Legyen összeegyeztethető! Nemzetközi szinten a WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) szervezi és koordinálja a Szoptatás Világhetének

Részletesebben

Bababarát Kórház Kezdeményezés. 3.fejezet. A szoptatás elősegítése és támogatása a bababarát kórházban

Bababarát Kórház Kezdeményezés. 3.fejezet. A szoptatás elősegítése és támogatása a bababarát kórházban Bababarát Kórház Kezdeményezés Átdolgozott, korszerűsített és bővített kiadás az integrált gondozás céljából 3.fejezet A szoptatás elősegítése és támogatása a bababarát kórházban 20 órás tanfolyam a szülészeti

Részletesebben

Irodalom. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról. I. Alapvetõ megfontolások

Irodalom. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja. Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról. I. Alapvetõ megfontolások 9614 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2009. évi 46. szám Irodalom 1. Global Initiative for Chronic Obstuctive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstrucitve

Részletesebben

Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe. Indoklás

Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe. Indoklás Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe Indoklás Az Egészségügyi Világszervezet tagállamai KIJELENTIK, hogy minden gyermeknek és minden terhes és szoptató nőnek joga van

Részletesebben

Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához

Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához A fedélen Tóth Imréné keramikus művész alkotása látható, melyet a laktációs szaktanácsadó képzés első évfolyamának végzős hallgatói készíttettek,

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról (1. módosított változat) Készítette: a

Részletesebben

Magyar nyelvű IBLCE vizsgatájékoztató

Magyar nyelvű IBLCE vizsgatájékoztató IBLCE Európai Iroda Az IBLCE ausztriai irodája felelős az IBLCE ügyek viteléért Európában a Közel-Keleten és Afrika nem angolul beszélő országaiban. Tevékenységét szoros együttműködésben fejti ki az IBLCE

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

ú6 5. szám ú előterjesztés

ú6 5. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ú6 5. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a védőnői ellátás működéséről szóló tájékoztatóról I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ

ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ ALTERNATÍV GONDOSKODÁS A GYERMEKEKRŐL ÚTMUTATÓ Az Egyesült Nemzetek Szervezete által kidolgozott feltételrendszer SOS CHILDREN S VILLAGES Szerető otthont minden gyermeknek Határok nélkül a gyermekek és

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS CIVIL KONCEPCIÓJA 1. A civil koncepció célja, feladata Az elmúlt több mint egy évtizedben végbement demokratikus átalakulás egyik eredménye, egyben kimagasló teljesítménye

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Fókuszban az anyatej. Fel k é s z ü l é s a sz o p tat á s r a. XXI. évfolyam 2. szám melléklete VÉDO NO

Fókuszban az anyatej. Fel k é s z ü l é s a sz o p tat á s r a. XXI. évfolyam 2. szám melléklete VÉDO NO VÉDO NO XXI. évfolyam 2. szám melléklete Szerző: Gitidiszné Gyetván Krisztina Hartung Vilmosné Fókuszban az anyatej Szerkesztő: Csordás Ágnes Fel k é s z ü l é s a sz o p tat á s r a várandósság alatt

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nık és férfiak közötti társadalmi egyenlıség érvényesítésének elméletérıl és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetıi számára) Felelıs kiadó: Smrcz Ervin Kiadó:

Részletesebben

A NYILATKOZATTÉTEL INDOKLÁSA A NYILATKOZAT ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS HÁTTERE

A NYILATKOZATTÉTEL INDOKLÁSA A NYILATKOZAT ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS HÁTTERE A 6-24 hónapos és idősebb csecsemők és kisgyermekek folytatólagos szoptatásának védelme, elősegítése és támogatása: kérdések, irányelvek, stratégiák, intézkedések EGYÜTTES NYILATKOZAT a WABA (World Alliance

Részletesebben

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI))

Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) P7_TA-PROV(2011)0458 Az egyedülálló anyák helyzete Az Európai Parlament 2011. október 25-i állásfoglalása az egyedülálló anyák helyzetérıl (2011/2049(INI)) Az Európai Parlament, tekintettel az Európai

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 30. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 30. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Az optimális szülészeti ellátás emberi jogi szempontból

Az optimális szülészeti ellátás emberi jogi szempontból A Nemzetközi AnyaBaba-barát Szülészeti Ellátásért Kezdeményezés: Az optimális szülészeti ellátás emberi jogi szempontból írta Robbie Davis-Floyd, Debra Pascali-Bonaro, Rae Davies és Rodolfo Gomez Ponce

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói

A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói Fehér Miklós könyvtáros Könyvtári Intézet Kutatási és szervezetfejlesztési osztály A települési könyvtári mőködés normái, valamint teljesítménymutatói A könyvtáram hogyan mőködjön? Hány négyzetméteren?

Részletesebben