Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Jármőtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat 1119 Budapest, Thán Károly u Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv 280/2004 (X.20.) Korm rendelet, 25/2004(XII.20.) KvVM rendelet és 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közlemény szerint 2008 DEBRECEN Évi 6 millió jármő áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak 1

2 Az érintett útszakasz adatai: Közút szám: Útkategória kezdı km szelvény vég km szelvény hossz (km) 4 Elsırendő út , Másodrendő út , Másodrendő út , Másodrendő út , Másodrendő út ,769 Település adatok 4. sz. Elsırendő út 33. sz. Másodrendő út 35. sz. Másodrendő út 47. sz. Másodrendő út 471. sz. Másodrendő út Debrecen Település neve: Debrecen Igazgatási rang: Város Megye: Hajdú-Bihar Illetékes környezetvédelmi felügyelıség: Tiszántúli Környezetvédelmi, Lakóövezeti jelleg az útszakasz környezetében: Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Városias; Lakótelepi; Családi házas; Más lakóövezeti jellegő A környezet jellemzése: A 33. sz. út zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a központi vegyes zóna, a településközpont vegyes zóna, a kisvárosias lakózóna, a kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna, valamint az egyéb ipari gazdasági zóna. A 4. sz. út belterületi zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a központi vegyes zóna. A 47. sz. út zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás településközpont vegyes zóna, a kisvárosias lakózóna és az egyéb ipari gazdasági zóna. A 471. sz. út zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a kisvárosias és kertvárosias lakózóna. A 35. sz. út belterületi zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a kisvárosias lakózóna, külterületi zajtérképezett szakaszán mezıgazdasági zóna és kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna. 2

3 Érintettség adatok L den mutató Azon személyek becsült teljes száma (száz fıben kifejezve), akik olyan lakóépületekben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelés 4 m-rel a talajszint fölött meghatározott L den értéke a következı sávok valamelyikébe esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 db. Település neve: Debrecen Érintettség adatok L éjjel mutató lakosságszám iskolák, óvodák száma db: db: db: db: >75 db: kórházak száma Azon személyek becsült teljes száma (száz fıben kifejezve), akik olyan lakóépületekben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelés 4 m-rel a talajszint fölött meghatározott L éjjel értéke a következı sávok valamelyikébe esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 db. Település neve: Debrecen lakosságszám iskolák, kórházak óvodák száma száma db: db: db: db: >70 db:

4 Érintettség adatok csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés L den mutató Ahol az információk rendelkezésre állnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartományokon belül hányan laknak olyan lakásokban, amelyek rendelkeznek a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épületnek a környezeti zajok egy vagy több típusa elleni fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellızı vagy légkondicionáló berendezésekkel, amelyek mellett a környezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosítható. Fokozott hangszigetelésőnek kell tekinteni azokat a homlokzatokat, ahol a meghatározott stratégiai küszöbértéket vagy környezeti zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés miatt, zajvédelmi intézkedés hatására olyan nyílászárókat építettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsı téri zajterhelési határértékek teljesülnek; b) csendes homlokzattal, ami a lakóépületnek azon homlokzatát jelenti, ahol az adott típusú zajforrás által kibocsátott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elıtt 2 méterrel mérve több, mint 20 dblel kisebb a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelésnél. Település neve: Debrecen Csendes homlokzat Fokozott hangszigetelés Lakos szám: db: 3016 n.a db: 5923 n.a db: 4830 n.a db: 983 n.a. >75 db: 90 n.a. Érintettség adatok csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés L éjjel mutató Ahol az információk rendelkezésre állnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartományokon belül hányan laknak olyan lakásokban, amelyek rendelkeznek a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épületnek a környezeti zajok egy vagy több típusa elleni fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellızı vagy légkondicionáló berendezésekkel, amelyek mellett a környezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosítható. Fokozott hangszigetelésőnek kell tekinteni azokat a homlokzatokat, ahol a meghatározott stratégiai küszöbértéket vagy környezeti zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés miatt, zajvédelmi intézkedés hatására olyan nyílászárókat építettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsı téri zajterhelési határértékek teljesülnek; b) csendes homlokzattal, ami a lakóépületnek azon homlokzatát jelenti, ahol az adott típusú zajforrás által kibocsátott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elıtt 2 méterrel mérve több, mint 20 dblel kisebb a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelésnél. Település neve: Debrecen Csendes homlokzat Fokozott hangszigetelés Lakos szám: db: 5772 n.a db: 4930 n.a db: 1141 n.a db: 95 n.a. >75 db: 37 n.a. 4

5 Értékelés Település neve: Debrecen zajforrás: közúti közlekedés TERHELÉS L den mutató L éjjel mutató Az értékelés csak az adott útszakaszok környezetére vonatkozik, nem a település egészére. Az útszakasz eleve nagyforgalmú (évi legalább 6 millió jármő), tehát az adott útszakasz környezetében mindenképpen magas a közúti forgalom miatt kialakuló zajterhelés. A számítások a Magyar Közút Állami Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht. Részérıl közzétett, évi forgalmi adatokon alapulnak (A 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közleményben Általános közzétett útszakaszok is ezeken a évi forgalmi adatokon jellemzés alapulnak). Debrecenben a történelmi belvárost övezı körút-győrő északi és nyugati szakasza (Balmazújvárosi út, Füredi utca, Nyíl utca, Wesselényi utca, Erzsébet utca) és a fontos átkelési irányok forgalmát a városba bevezetı utak (Böszörményi út, Sámsoni út, Mikepércsi út) tartoznak a zajtérképezendı útszakaszokhoz. Az áttekintést javítja a szakaszhatárokat feltüntetı áttekintı térkép, amely jelen leírás után található az anyagban. Leginkább terhelt területek Kedvezı adottságú, csendes területek Egyedi sajátosságok A 4. sz. út két oldalán kb. 120 m A 47. sz. út két oldalán kb. 120 m A 33. sz. út két oldalán kb. 100 m A 35. sz. út két oldalán kb. 120 m A 471. sz. út két oldalán kb. 135 m A város nagyszámú intézménye közül zajtól terhelt területen csak néhány óvoda (2) és iskola (7) található. A 4. sz. út két oldalán kb. 60 m A 47. sz. út két oldalán kb. 60 m A 33. sz. út két oldalán kb. 55 m A 35. sz. út két oldalán kb. 60 m A 471. sz. út két oldalán kb. 115 m A csendes területek akkor lennének ténylegesen kijelölhetıek, ha a város zajtérképe a mértékadó forgalmat lebonyolító úthálózat figyelembe vételével elkészült volna. Ennek a projektnek a keretében ez nem készült el, nem volt feladat. Így csak annyi jelenthetı ki, hogy a nagyforgalmú úttól eltávolodva a beépítettség függvényében csökken a zajterhelés. Nappal kb. 300 m távolságban alakulnak ki a nagyobb épületek zajárnyékoló hatása következtében kisebb csendes szigetek, míg éjszaka az útszakasz m es térségén kívül már nincs érdemi zajterhelés

6 KONFLIKTUS (érintettség) Általános jellemzés Konfliktussal leginkább terhelt területek Egyedi sajátosságok L den mutató L éjjel mutató A konfliktusos területek a stratégiai A konfliktusos területek a küszöbértéket meghaladó stratégiai küszöbértéket zajterheléső területek. Jelen esetben meghaladó zajterheléső területek. ezek a területek az útszakasz Jelen esetben ezek a területek az közvetlen környezetére útszakasz közvetlen környezetére korlátozódnak. Az útszakaszok korlátozódnak. Az útszakaszok túlnyomó részben a város beépített túlnyomó részben a város beépített belterületi szakaszát érintik, így az belterületi szakaszát érintik, így az érintettség igen magas. Az érintett érintettség igen magas. Az érintett lakosság több, mint 2/3 része lakosság mintegy fele konfliktusos konfliktusos területen él. Az érintett területen él. iskolák közül 1 a konfliktusos terület határán, 6 pedig konfliktusos területen található. Az érintett 2 óvoda a konfliktusos terület határán helyezkedik el. A 4. sz. út két oldalán kb. 40 m A 4. sz. út két oldalán kb. 40 m A 47. sz. út két oldalán kb. 30 m A 47. sz. út két oldalán kb. 30 m A 33. sz. út két oldalán kb. 30 m A 33. sz. út két oldalán kb. 30 m A 35. sz. út két oldalán kb. 45 m A 35. sz. út két oldalán kb. 45 m A 471. sz. út két oldalán kb. 40 m A 471. sz. út két oldalán kb. 40 m - - 6

7 Stratégiai küszöbérték L den mutatóra: 63 db 4. sz. Elsırendő út: L éjjel mutatóra: 55 db 4. sz. Elsırendő út: A stratégiai küszöbértéket több, mint 10 db értékkel meghaladó területek (a zajterhelés meghaladja a 73 db, illetve a 65 db értéket) Megjegyzés: A túllépés szemléltetése céljából közöljük az L den és L éjjel mutatóra vonatkozó zajtérképek egy-egy jellegzetes részletét. A közölt részlet jellemzı a vizsgált útszakaszra. Iskola A 4. sz. elsırendő út és a km szelvények közötti szakaszának jobb oldalán, a és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszának bal oldalán a homlokzati zajterhelés a 73 db érték közelében van, és azt meg is haladja. Egy Általános Iskola fekszik a zajtérképezett út mellett, ahol a homlokzati zajterhelés 73 db érték közelében van. Iskola A 4. sz. elsırendő út és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszának bal oldalán a homlokzati zajterhelés a 65 db érték közelében van, és azt meg is haladja. Rakovszky Dániel Általános Iskola Cím: Debrecen Rakovszky Dániel u. 6. 7

8 47. sz. Másodrendő út: 47. sz. Másodrendő út: A 47. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 73 db értéket sehol nem közelíti meg. A 47. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg sz. Másodrendő út: 471. sz. Másodrendő út: A 471. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 73 db értéket sehol nem közelíti meg. A 471. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg. 8

9 33. sz. Másodrendő út: 33. sz. Másodrendő út: A 33. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszának bal oldalán a homlokzati zajterhelés a 73 db érték közelében van, és azt meg is haladja. A 33. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg. 35. sz. Másodrendő út: 35. sz. Másodrendő út: A 35. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 73 db értéket sehol nem közelíti meg. A 35. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg. 9

10 4. sz. Elsırendő út: 4. sz. Elsırendő út: Bölcsıde, Iskola Bölcsıde, Iskola A stratégiai küszöbértéket legfeljebb 10 db értékkel meghaladó területek Megjegyzés: A túllépés szemléltetése céljából közöljük az L den és L éjjel mutatóra vonatkozó zajtérképek egy-egy jellegzetes részletét. A közölt részlet jellemzı a vizsgált útszakaszra. A 4. sz. út és a km, a és a km szelvények közötti szakasz bal oldala, a és a km, a és a km szelvények jobb oldala, valamint a és a km szelvények közötti szakaszokon az út mindkét oldalán kb.40 m Az út mellett egy bölcsıde és három iskola található, a stratégiai küszöbérték közelében illetve azt meghaladó zajterhelésnek kitéve. A 4. sz. út és a km, a és a km szelvények közötti szakasz bal oldala, a és a km, a és a km szelvények jobb oldala, valamint a és a km szelvények közötti szakaszokon az út mindkét oldalán kb.40 m Az út mellett egy bölcsıde és három iskola található, a stratégiai küszöbérték közelében illetve meghaladó zajterhelésnek kitéve. 10

11 2. sz. Bölcsıde Cím: Debrecen Erzsébet u. 36. Benedek Elek Általános Iskola Cím: Debrecen, Bocskai tér 1. Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi kar Cím: Debrecen, Egyetem tér 1. 11

12 Povony Ferenc Szakképzı Iskola Cím: Debrecen, Kassai út sz. Másodrendő út: 47. sz. Másodrendő út: A 47. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m A homlokzati zajterhelés több esetben eléri a 68 db értéket és néhány esetben meg is haladja azt. Azonban a homlokzati zajterhelés jellemzıen 68 db alatt marad. A 47. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m A homlokzati zajterhelés több esetben eléri a 60 db értéket és néhány esetben meg is haladja azt. Azonban a homlokzati zajterhelés jellemzıen 60 db alatt marad. 12

13 471. sz. Másodrendő út: 471. sz. Másodrendő út: Óvoda Óvoda A 471. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 135 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésnek kitéve. A 471. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 135 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésnek kitéve. Sámsoni-Jánosi Úti Óvoda Cím: Debrecen, Sámsoni út

14 33. sz. Másodrendő út: 33. sz. Másodrendő út: Iskola A 33. sz. másodrendő út és a , a és a jobb oldala, valamint a és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket közelében lévı zajterhelésnek kitéve. Iskola A 33. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbérték közelében lévı zajterhelésnek kitéve. Gábor Dénes Elektronikai Mőszaki Középiskola és Kollégium Cím: Debrecen, Füredi utca

15 35. sz. Másodrendő út: 35. sz. Másodrendő út: Iskola Iskola A 35. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 45 m Két iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésnek kitéve. A 35. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 45 m Két iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbérték közelében, illetve azt meghaladó zajterhelésnek kitéve. 15

16 Árpád Vezér Általános Iskola Cím: Debrecen, Böszörményi út 150. Debreceni Egyetem Agrár és Vidékfejlesztési Kar Cím: Debrecen, Böszörményi út

17 Zajcsökkentési lehetıségek A zajcsökkentési megoldás adaptálása a vonalas létesítmény stratégiai zajtérképezése sajátosságainak a figyelembevételével 17 Debrecen A táblázat tartalmazza a megvalósult, a folyamatban lévı illetve a stratégiai intézkedési tervtıl függetlenül tervezett, zajcsökkentési hatással járó intézkedéseket, ha vannak ilyenek Zajcsökkentési megoldások A zajtérképezett útszakasz az intézkedési tervben térségében kimutatott teljes lakosságszám. a) forgalomtervezés -a forgalomsőrőség csökkentése - sebességkorlátozás, forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése elkerülı út létesítésével -a forgalomsőrőség mérsékelhetı -létrehozható forgalomcsillapítás és -a nehézjármővek részaránya csökkenthetı A megvalósuló zajterhelés csökkenés a település belsı forgalma és a korábbi áthaladó forgalom arányától függ. Jellemzı, hogy a megyeszékhelyeken lévı utak átkelési szakaszain az elkerülı út forgalomba helyezését követıen is megmarad egy nagyobb arányú belsı forgalom, ezért a forgalom csak mérsékelten csökken, ezzel együtt a zajterhelés is csak kismértékben fog csökkenni. Ilyen esetekben nem indokolt a zajcsökkentés céljával létesített elkerülı út a magas költségek miatt (a települést elkerülı út lényegesen hosszabb, mint a konfliktusos átkelési szakasz). Hasonló háttere van az ellenkezı végletnek: a kis belsı forgalommal jellemezhetı kisebb települések esetén, ahol nagy az átmenı forgalom (és ezen belül magas a nehézjármővek részaránya) az elkerülı út forgalombaállítása jelentısen csökkenteni fogja a települési forgalmat, jelentıs lesz a zajterhelés mérséklıdése. b) területhasználat-tervezés A településen kívül vezetı utak esetében általában javasolható, hogy a nagyforgalmú út környezetében védıtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen belül nem kerül sor a terület lakóterületté történı átminısítésére c) mőszaki intézkedések a zajforrásoknál - az útburkolat cseréje Az útburkolat cseréjétıl belterületen akusztikai szempontból csak az út teljes keresztmetszetére kiterjedı folytonossági hiányok esetében várható értékelhetı mértékő zajterhelés csökkenés, egyéb esetekben a zajterhelés változás a stratégiai zajtérképezés eszközeivel nem mutatható ki.. Ez alól kivételt képez a kifejezetten hangelnyelı típusú útburkolat, amelynek az alkalmazása az alacsony belterületi megengedett haladási sebesség mellett csak kismértékő zajszintcsökkenést eredményez a költségek jelentıs megnövekedése árán, ezért az alkalmazása nem javasolható. Hosszú távon, ha a burkolat csere közlekedésbiztonsági megfontolások, illetve a közlekedési A zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott teljes lakosságszám. --- A módosítással érintett zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott lakosságszám

18 d) csendesebb zajforrások kiválasztása és elınyben részesítése - a jármőpark felújítása e) a zaj csökkentése terjedés közben f) szabályozási vagy gazdasági intézkedések, ösztönzık. infrastruktúra állagmegóvása érdekében indokolt, akkor a zajhatás a fentiek szerint ugyan nem fog jelentısen javulni, azonban várható, hogy a burkolat leromlási folyamatának az idıtartama meghaladja az intézkedési terv idıtávlatát, amelynek során a kopóréteg akusztikai tulajdonságai végig kedvezıek maradnak. A nagyforgalmú utakon nem helyi, önkormányzati döntés kérdése a jármőpark összetétele. A korszerő tömegközlekedési jármővek beszerzése elsısorban nem a kis zajhatásuk miatt történik, a zajterheléshez adott (csökkentett) járulékuk igen kicsi. A jármőpark felújításának zajhatása a stratégiai zajtérképezés eszközeivel közvetlenül nem becsülhetı, mivel a becslés a számítási módszer állandóinak a megváltoztatását igényli. A jármőpark összetételének a zajemisszió csökkenésére kifejtett hatása az intézkedési terv idıtartamán túlnyúló idıtávlatban jut csak érvényre. A zajárnyékoló létesítmények alkalmazhatósága belterületen igen korlátozott a létesítmény területszétválasztó, a normális életvitelt akadályozó hatása miatt, továbbá a létesítmény a településképet általában negatívan befolyásolja így az alkalmazása, általában nem jön számításba, kivéve az egyedi, speciális eseteket. A zajcsökkentés érdekében kialakított, a település egészét érintı, átfogó koncepció a kiragadott útszakaszokra vonatkozó stratégiai zajtérképekre alapozva nem dolgozható ki. A zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott teljes lakosságszám A módosítással érintett zajtérképezett útszakasz térségében, az útnak a zajárnyékolással ellátott oldalán kimutatott teljes lakosságszám. A zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott teljes lakosságszám 18

19 ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSEK DEBRECEN Az intézkedések költség-haszon elemzése során a stratégiai zajtérképezés keretében rendelkezésre álló adatok felhasználásával egy olyan mutatószámot képezünk, amelyben a keletkezett haszon arányos a zajhelyzet javulásával érintett lakosszámmal. A költség-haszon arány tehát a zajhelyzet javulásával érintett lakosszámra vetített fajlagos költséggel jellemezhetı. A stratégiai zajtérképezés keretei között vizsgált úthosszak és érintettség mellet az externáliák becslése egyrészt bizonytalan, másrészt a közvetlen költségekhez képest kevés járulékot képviselnek, ezért a továbbiakban ezek alakulását nem elemezzük. Az intézkedések költséghatékonyságát az adott költséggel elérhetı becsült zajterhelés csökkenés és az érintett lakosszám jellemzi. Ennek megfelelıen, a stratégiai zajtérképezés keretei között képezhetı az intézkedéshez rendelt zajvédelmi hatékonyság index, amelynek magasabb értékéhez kedvezıbb költség-haszon arány tartozik, azaz ugyanakkora költséggel több ember részesül zajcsökkentésben és/vagy nagyobb a zajcsökkentés mértéke. Az intézkedési terv tartalmazza az alábbi táblázatot, amelyben a jelzett mutatószámok is szerepelnek: Magvalósult zajcsökkentési intézkedések Intézkedések Forgalomtervezés - a forgalomsőrőség csökkentése - forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése A Projekt megnevezése: M35 Debrecen elkerülı Az M35-s autópálya a térség gazdasági fejlıdésének elısegítését szolgálja továbbá, hogy olyan közlekedési folyosó alakul ki a két megyeszékhely között, amely gyorsforgalmi kapcsolatot biztosít a Debrecenben létrehozott nemzetközi repülıtér, valamint a Nyíregyházától északra fekvı területek között is. A Debrecen elkerülı (354. fıút és 4. számú fıút között) 8,6 km, valamint a Debrecent észak-nyugatról elkerülı 354. számú fıút 4,1 km hosszon, amely a 4. sz. fıút Hajdúszoboszló felé esı szakaszát, a 33. sz. fıút és a 35. sz. fıutakat köti össze. A hosszú távú stratégia legfontosabb eleme az elkerülı szakasz további bıvítése, prioritását tekintve a 35. sz. fıút és a 4. sz. fıút Nyíregyháza felé esı szakasz összekötése. Ebben az esetben megvalósul az Északi terület Szlovákia és Ukrajna felıl történı forgalom levezetése a város mellett. Ezt követıen a 4. sz. fıút Hajdúszoboszló felé esı szakaszát szükséges összekötni a 47. sz. fıúttal, amivel a déli forgalom elvezetése valósul meg. Várhatóan ezt követıen a forgalom sőrősége csökken a város átkelési szakaszain, a forgalom nagysága mindössze a reggeli 7-9 óra között, illetve a délutáni óra közötti szakaszokban lesz magas. Továbbá lényeges elem a kiépített várost elkerülı szakasz használatát tekintve a teljes forgalom matricamentessége, elérve ezzel azt, hogy a vezetı érdekelve legyen az elkerülı használatára. Jelenleg a 354. sz. elkerülı teherforgalmára a matricavétel kötelezı, ezáltal a kihasználtság nem megfelelı. Átadás dátuma december Zajcsökkentéssel Érintett lakosszám Költség (k) mft

20 11,5 tonnás tengelyterhelésre történı burkolat megerısítés A zaj csökkentése terjedés közben, Zajvédıfal Folyamatban lévı zajcsökkentési intézkedések Intézkedések Forgalomtervezés - a forgalomsőrőség csökkentése - forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése 354. sz. fıút Debrecen ÉNy-i elkerülés - 4. sz. fıút Debrecen elkerülı szakasz (35. és 4. sz. fıút között) Az elkerülı 2*1 sávban 11,9 km hosszon valósul meg. Kivitelezés tervezett indítása: II. negyedév Átadás dátuma IV. negyedév Zajcsökkentéssel Érintett lakosszám Költség (k) mft ,5 tonnás tengelyterhelésre történı burkolat megerısítés A zaj csökkentése terjedés közben, Zajvédıfal Elıkészítés alatt álló zajcsökkentési intézkedések Forgalomtervezés - a forgalomsőrőség csökkentése - forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése 11,5 tonnás tengelyterhelésre történı burkolat megerısítés A zaj csökkentése terjedés közben, Zajvédıfal Intézkedések Átadás dátuma Zajcsökkentéssel Érintett lakosszám Költség (k) mft

21 Zajcsökkentési intézkedések 5éves idıszakra Intézkedés Forgalomtervezés, elkerülı út létesítése - a forgalomsőrőség csökkentése -forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése Területhasználattervezés Az út két oldalán legalább 40-40m-s védıtávolság biztosítja a stratégiai küszöbérték túllépésének az elkerülését,, azonban a legalább 20 db értékő zajterhelés csökkentéshez legalább m-es védıtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen belül nem kerül sor a terület lakóterületté történı átminısítésére Mőszaki intézkedések a zajforrásoknál - az útburkolat cseréje A zaj csökkentése terjedés közben Érintett útszakasz / intézmény Zaj csökkentéssel érintett lakosszám (l) Költség (k) mft Becsült zajemisszió csökkenés L (db) K ö l t s é g Lakosszám (mft) Elırebecsült zajvédelmi hatékonyság index: L *l k Megjegyzés: a 8002/2005 (V.24.)GKM közlemény szerinti forgalmi helyzet az elkerülı út hatását nem tartalmazta Az út külterületi szakaszai Zajvédıfal

22 Hosszútávú stratégia Intézkedés Forgalomtervezés, elkerülı út létesítése - a forgalomsőrőség csökkentése -forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése Területhasználattervezés: Az út két oldalán legalább 40-40m-s védıtávolság biztosítja a stratégiai küszöbérték túllépésének az elkerülését,, azonban a legalább 20 db értékő zajterhelés csökkentéshez legalább m-es védıtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen belül nem kerül sor a terület lakóterületté történı átminısítésére Mőszaki intézkedések a zajforrásoknál - az útburkolat cseréje A zaj csökkentése terjedés közben Érintett útszakasz / intézmény Az út külterületi szakaszai Zaj csökkentéssel érintett lakosszám (l) Költség (k) mft Becsült zajemisszi ó csökkenés L (db) K ö l t s é g Lakosszám (mft) Elırebecsült zajvédelmi hatékonyság index: L *l k Zajvédıfal

23 ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSEK RANGSOROLÁSA DEBRECEN A rangsorolás alapja a zajvédelmi hatékonyság. Összehasonlítani és rangsorolni csak összetartozó intézkedéseket lehet. Így pl. a passzív védelem külön értékelendı, továbbá az egyes, zajérzékeny intézmények védelme is különválasztandó az útszakaszokra vonatkozó intézkedésektıl. Ugyanígy külön szerepelnek az öt éves idıtávlatra vonatkozó intézkedések és a hosszú távú stratégia intézkedései. Az 1 dba és az alatti mértékő zajcsökkentésnek nincs érdemi hatása, emiatt az ilyen kismértékő zajcsökkentéssel járó intézkedéseket az összes költségek közül elhagyjuk. Zajcsökkentési intézkedések 5éves idıszakra Intézkedések rangsorban * 1 dba alatti mértékő zajcsökkentéssel járó intézkedés Becsült költség Btto mft - - Zajcsökkentési intézkedések Hosszútávú stratégia Intézkedések rangsorban * 1 dba alatti mértékő zajcsökkentéssel járó intézkedés Becsült költség Btto mft - - Zajcsökkentési intézkedések becsült költsége összesen* Becsült költség Btto mft - * Az 1 dba-nál kisebb mértékő zajcsökkentéssel járó intézkedéseket az összes költségek közül elhagyjuk. A fent részletezett megvalósult és folyamatban lévı zajcsökkentési intézkedéseken (M35 autópálya, 354. sz. fıút Debrecen ÉNy-i elkerülı) kívül más intézkedést nem javasolunk. 23

24 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közlemény szerint zajtérképezendı útszakasz(ok): 4.sz. elsırendő út km 33.sz másodrendő út km 35.sz másodrendő út km 47.sz.másodrendő út km 471. sz. másodrendő út km Debrecen 35.sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út Zajtérképezett útszakasz 24

25 Közúthálózati Fejlesztési Intézkedések DEBRECEN Forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. Az országos közúthálózat közötti idıszak fejlesztési és rekonstrukciós feladatai 25

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani.

észrevételek megtételére a közzététel időpontjától számított 30 napot kell biztosítani. Tisztelt Ivanics András! Tájékoztatjuk Önt, hogy a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelvben, valamint az irányelvet

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv

Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai és - környezeti Igazgatóság Közlekedésinformatikai Központ 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése

Részletesebben

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában

Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Problémák a légi közlekedés zajának jogimőszaki szabályozásában Hirka Ferenc Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülıtér létesítésének,

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Miniszteri Közlemény

Miniszteri Közlemény Miniszteri Közlemény A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20) Korm. rendelet 14. (1) bekezdés a) pontja értelmében a következőket teszem közzé. 1. Évente 6 millió jármű áthaladásánál

Részletesebben

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról

Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Tájékoztató az M0 autóút északi szektor 11. és 10. sz. fıutak közötti szakaszáról Miért van szükség az M0-ra? Budapestnek az országon belül elfoglalt helye és szerepe, továbbá a fıváros és agglomerációs

Részletesebben

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei

Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Új zajvédelmi rendeletek - 2008, MAÚT 15. Tervezési útmutató Közlekedési zaj mérésének és csökkentésének lehetőségei Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma a környezeti zaj és rezgés ellen védelem

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL DEBRECENI EGYETEM Műszaki Kar Környezet-és Vegyészmérnöki Tanszék XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekció Település- és környezetvédelmi tudományok tagozat A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. A rendelet hatálya A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. -ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár u.12. Tel: +36 1 310 7292 Fax:+36 1 319 6303 www.vibrocomp.com STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV Érd intézkedési tervek Összefoglaló 1. Közút 1.1 Érd zajterhelését befolyásoló

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT 507 Környezetvédelmi szakosztály Alapállapot mérés ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8868 Murarátka, Kossuth Lajos út 31. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából

Részletesebben

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n

I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n I. G a z d a s á g i t e r ü l e t k i j e l ö l é s e a t á z l á r i ú t d é l i o l d a l á n A rendezési terv módosítására vonatkozó elvi döntést 97/2010.(IV.29. KT. és a 45/2013.(IV.25.) KT. számú

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Zajterhelési előrebecslés.

Zajterhelési előrebecslés. Zajterhelési előrebecslés www.vibrocomp.hu www.vibrocomp.hu Vibrocomp Kft és szakemberei bemutatása Zajszámításról Az előadás tartalma A zajszámításhoz (zajtérképek elkészítéséhez) szükséges adatok Minőségbiztosítás

Részletesebben

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. 20/223-0258 70/9009743 siposan@freemail.hu Sz-791/2007

Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. 20/223-0258 70/9009743 siposan@freemail.hu Sz-791/2007 Szakértoi Vélemény A VIZSGÁATOT VÉGZO ADATAI: Neve: Címe: evélcíme: Telefon száma: Fax száma: E-mail cím: Szakértoi eng. száma: Grünvaldné Sipos Anett környezetmérnök Ajka, Dankó u. 6. Ajka, Dankó u. 6.

Részletesebben

Fő közlekedési létesítmények stratégai zajvédelmi intézkedési tervei EU tagállami feladat. Általános leírás

Fő közlekedési létesítmények stratégai zajvédelmi intézkedési tervei EU tagállami feladat. Általános leírás KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésinformatikai Központ Fő közlekedési létesítmények stratégai zajvédelmi intézkedési tervei EU tagállami feladat Általános leírás Évi 3 millió jármű

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete. a zajvédelem helyi szabályozásáról 1 Módosította: 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testület 34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról Mezıberény Város Önkormányzatának

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Debrecen város közigazgatási területére Debrecen stratégiai zajtérképének Mőszaki dokumentációja Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési

Részletesebben

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr.

A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. A legújabb kormányrendeletek hatása a közlekedési zaj csökkentésére vonatkozó útügyi műszaki szabályozásra Bite Pálné dr. VIBROCOMP Kft Az előadás tartalma 284/2007.(X.29) Korm. rendelet a környezeti zaj

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 85. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére

Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza város közigazgatási területére Nyíregyháza intézkedési tervek Mőszaki dokumentációja Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében

Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében Jogszabályi eszközök a helyi döntéshozók/hatóságok kezében kötelezettség és lehetőség Készítette: Kara Milán Az előadás témája Csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület Kibocsátási

Részletesebben

A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban

A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban A környezeti zaj értékelése és kezelése az EU-ban 2016. 05. 25. Berndt Mihály Herman Ottó Intézet Az EU zajpolitikája 2016. 05. 25. 2016. 05. 25. A 49/2002 EU direktíva Mi vezetett az irányelv megjelenéséhez?

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT

MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT NóVIA Mérnöki Iroda Kft. Nó 2727 3530 Miskolc, Rákóczi u. 13. MISKOLC HOSSZÚ TÁVÚ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA KORSZERŐSÉGI FELÜLVIZSGÁLAT Miskolc, 2008. II. ELİZMÉNYEK II.1.

Részletesebben

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedés Hatóság- Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Iktatószám érkezett szervezet neve 21335-57 2011.10.17 Miskolci Bányakapitányság 21335-58 2011.10.18 Nemzeti Közlekedési Hatóság 21335-62 2011.10.21 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 21335-64 2011.10.24

Részletesebben

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT. 9022 GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu RÁBAKECÖL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a

D u s n o k T e l e p ü l é s r e n d e z é s i t e r v e é s h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a É P Í T É S Z M Ő H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelıs tervezı: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. KIVONAT Lezárva június 27.

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. KIVONAT Lezárva június 27. 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról KIVONAT Lezárva 2014. június 27. 1. E rendelet alkalmazásában: a) megítélési szint (LAM):

Részletesebben

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből

Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Zajcsökkentési intézkedési tervek készítése szakértői szemszögből Jogszabályi környezet 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17-18. 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. 5. sz. melléklet 2 Intézkedési terv

Részletesebben

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010

TOP CSOMÓPONT BT. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 13./1. lh II/7. telszám: 34/302-010 Tartalomjegyzék UT-001 Mőszaki leírás UT-002 Átnézeti helyszínrajz UT-003 Jelenlegi állapot Kossuth tér-várkanyar és környéke UT-004 Jelenlegi állapot Ady Endre út és környéke UT-005 Jelenlegi állapot

Részletesebben

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása

forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem Csomópontok kapacitása forgalmi folyamatok mérése, elemzése A vizsgált jellemzıkhöz kapcsolódó fontosabb munkáink Jármőkésedelem A felsorolt jellemzık közül elsı az ún. jármőkésedelem (az útkeresztezıdésen való áthaladás idıvesztesége).

Részletesebben

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV UVATERV Zrt. M70 gyorsforgalmi út KHT ZAJVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV 8877 Tornyiszentmiklós Petőfi Sándor út 87. lakóház zajterhelése M70-es gyorsforgalmi út forgalmából alapállapot mérés A mérést végezte és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017

SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 SZOMBATHELY INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT LÉTESÍTÉSE ZAJ ÉS LEVEGŐVÉDELEM KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Készítette Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megrendelésére: SZOMBATHELY KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról A(z) 2008.12.11. óta érvényes állapot Tartalomjegyzék 1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.)

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

M0 útgyőrő Déli szektor M1 autópálya M6 autópálya 2+840-9+400 km sz. közötti I/A(1-2a.) jelő szakasz Környezetvédelmi monitoring Intézkedési terv

M0 útgyőrő Déli szektor M1 autópálya M6 autópálya 2+840-9+400 km sz. közötti I/A(1-2a.) jelő szakasz Környezetvédelmi monitoring Intézkedési terv M0 útgyőrő Déli szektor M1 autópálya M6 autópálya 2+840-9+400 km sz. közötti I/A(1-2a.) jelő szakasz Környezetvédelmi monitoring Intézkedési terv 1. Bevezetés, elızmények... 3 2. Monitoring vizsgálatok

Részletesebben

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett

1991. évi LXXXII. törvény. a gépjármőadóról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS II. A BELFÖLDI GÉPJÁRMŐVEK ADÓJA. Az adó alanya, az adófizetésre kötelezett 1991. évi LXXXII. törvény a gépjármőadóról Az Országgyőlés a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fıvárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint

Részletesebben

Zaj- és rezgés védelem

Zaj- és rezgés védelem Zaj- és rezgés védelem Mi a zaj? A zaj kellemetlen zavaró hang Zajnak nevezünk minden olyan nemkívánatos vagy túl hangos hangjelensége(ke)t, amely az egyén életfunkcióit, munkáját, munkájának és pihenésének

Részletesebben

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14.

Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása. összefoglaló jelentés 2009. december 14. Szolnok Záhony vasútvonal átépítése I./1-es ütem: Szajol (kiz.) Püspökladány (bez.) vasútvonal felújítása összefoglaló jelentés 2009. december 14. Projekt megnevezése Forrás Támogatási kérelem kódszám

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21.

A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról. TTFT tájékoztatás 2010. április 21. A 31. és 33 sz. főutak, valamint kapcsolódó kerékpárút fejlesztésének folyamatáról TTFT tájékoztatás 2010. április 21. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF

Részletesebben

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010

Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Sóly Község Közfoglalkoztatási terv tervezete 2010 Készítette: Juhász Tibor polgármester Közfoglalkoztatás terv 2010. 1. A közcélú foglalkoztatás jogszabályi ismertetése Az Út a munkához program megvalósításának

Részletesebben

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 1. oldal 27/2008. (XII. 3.) KvV-Eü együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. (3)

Részletesebben

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény

ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA. A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény ÚTDÍJ ÉS TÖRVÉNY KONFERENCIA A települési behajtási korlátozás és az útdíjtörvény Parking Kft. Előadó: Devecz Miklós 2011. Július 6. BEVEZETÉS Európai teherszállítási logisztika: a fenntartható mobilitás

Részletesebben

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére

Elıterjesztés a Fıvárosi Közgyőlés részére BUDAPEST FİVÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI FİPOLGÁRMESTER-HELYETTES Ügyiratszám: Fph/ /2007/Hm Tárgy: 2008-2010. évi útfelújítások, kerékpárút létesítések, tömegközlekedés elınyben

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám:45429/2007. Javaslat a 21. sz. országos

Részletesebben

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/

TERVEZET. /Közigazgatási egyeztetés/ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1899/2007. TERVEZET a levegı védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról /Közigazgatási egyeztetés/

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának A fogyasztóvédelemrıl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 56. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában

A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában A Közlekedési Operatív Program, intézményrendszere és a KIKSZ mint közremőködı szervezet tevékenysége a KözOP megvalósításában Egyházy Zoltán szaktanácsadó, KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI INTEGRÁLT KÖZREMŐKÖDİ

Részletesebben

Térinformatikai elemzések

Térinformatikai elemzések Térinformatikai elemzések Zajosok: Horváth Judit Kancz Albert Kovács Ádám Kraus Olivér Orbán József (manager) Bp, 2006/2007 őszi félév Zajosok ütemterve ÜTEMTERV Feladat Hét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Részletesebben

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése

Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozat 77. sz. elnökségi őlés 3. napirendi pont Az útügyi hatósági, jogi, és mőszaki szabályozás néhány aktuális kérdése Budapest, 2009. március 3. Cholnokyné Ferenczi

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 11/2002. (VII. 4.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 11/2002. (VII. 4.) számú r e n d e l e t e a város kül- és belterületének Szabályozási Tervérıl és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18.

A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában április 18. A 8. sz. főút és térségének fejlesztési elképzelései Veszprém megye vonatkozásában 2013. április 18. Országos Területrendezési Terv kivágat 8. sz. főút térsége A gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben