Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv DEBRECEN"

Átírás

1 Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Jármőtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozat 1119 Budapest, Thán Károly u Fı közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv 280/2004 (X.20.) Korm rendelet, 25/2004(XII.20.) KvVM rendelet és 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közlemény szerint 2008 DEBRECEN Évi 6 millió jármő áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító közutak 1

2 Az érintett útszakasz adatai: Közút szám: Útkategória kezdı km szelvény vég km szelvény hossz (km) 4 Elsırendő út , Másodrendő út , Másodrendő út , Másodrendő út , Másodrendő út ,769 Település adatok 4. sz. Elsırendő út 33. sz. Másodrendő út 35. sz. Másodrendő út 47. sz. Másodrendő út 471. sz. Másodrendő út Debrecen Település neve: Debrecen Igazgatási rang: Város Megye: Hajdú-Bihar Illetékes környezetvédelmi felügyelıség: Tiszántúli Környezetvédelmi, Lakóövezeti jelleg az útszakasz környezetében: Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Városias; Lakótelepi; Családi házas; Más lakóövezeti jellegő A környezet jellemzése: A 33. sz. út zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a központi vegyes zóna, a településközpont vegyes zóna, a kisvárosias lakózóna, a kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna, valamint az egyéb ipari gazdasági zóna. A 4. sz. út belterületi zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a központi vegyes zóna. A 47. sz. út zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás településközpont vegyes zóna, a kisvárosias lakózóna és az egyéb ipari gazdasági zóna. A 471. sz. út zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a kisvárosias és kertvárosias lakózóna. A 35. sz. út belterületi zajtérképezett szakaszán a jellemzı övezeti besorolás a kisvárosias lakózóna, külterületi zajtérképezett szakaszán mezıgazdasági zóna és kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna. 2

3 Érintettség adatok L den mutató Azon személyek becsült teljes száma (száz fıben kifejezve), akik olyan lakóépületekben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelés 4 m-rel a talajszint fölött meghatározott L den értéke a következı sávok valamelyikébe esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 db. Település neve: Debrecen Érintettség adatok L éjjel mutató lakosságszám iskolák, óvodák száma db: db: db: db: >75 db: kórházak száma Azon személyek becsült teljes száma (száz fıben kifejezve), akik olyan lakóépületekben élnek, ahol a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelés 4 m-rel a talajszint fölött meghatározott L éjjel értéke a következı sávok valamelyikébe esik: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 db. Település neve: Debrecen lakosságszám iskolák, kórházak óvodák száma száma db: db: db: db: >70 db:

4 Érintettség adatok csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés L den mutató Ahol az információk rendelkezésre állnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartományokon belül hányan laknak olyan lakásokban, amelyek rendelkeznek a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épületnek a környezeti zajok egy vagy több típusa elleni fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellızı vagy légkondicionáló berendezésekkel, amelyek mellett a környezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosítható. Fokozott hangszigetelésőnek kell tekinteni azokat a homlokzatokat, ahol a meghatározott stratégiai küszöbértéket vagy környezeti zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés miatt, zajvédelmi intézkedés hatására olyan nyílászárókat építettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsı téri zajterhelési határértékek teljesülnek; b) csendes homlokzattal, ami a lakóépületnek azon homlokzatát jelenti, ahol az adott típusú zajforrás által kibocsátott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elıtt 2 méterrel mérve több, mint 20 dblel kisebb a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelésnél. Település neve: Debrecen Csendes homlokzat Fokozott hangszigetelés Lakos szám: db: 3016 n.a db: 5923 n.a db: 4830 n.a db: 983 n.a. >75 db: 90 n.a. Érintettség adatok csendes homlokzat és fokozott zajszigetelés L éjjel mutató Ahol az információk rendelkezésre állnak, meg kell adni, hogy a felsorolt zajtartományokon belül hányan laknak olyan lakásokban, amelyek rendelkeznek a) a zaj elleni fokozott hangszigeteléssel, ami az épületnek a környezeti zajok egy vagy több típusa elleni fokozott hangszigetelését jelenti, olyan szellızı vagy légkondicionáló berendezésekkel, amelyek mellett a környezeti zaj elleni fokozott hangszigetelés biztosítható. Fokozott hangszigetelésőnek kell tekinteni azokat a homlokzatokat, ahol a meghatározott stratégiai küszöbértéket vagy környezeti zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés miatt, zajvédelmi intézkedés hatására olyan nyílászárókat építettek be, amelyekkel a helyiségekben a belsı téri zajterhelési határértékek teljesülnek; b) csendes homlokzattal, ami a lakóépületnek azon homlokzatát jelenti, ahol az adott típusú zajforrás által kibocsátott zaj L den értéke a talajszint felett 4 méterrel és a homlokzat elıtt 2 méterrel mérve több, mint 20 dblel kisebb a legzajosabb homlokzatot érı zajterhelésnél. Település neve: Debrecen Csendes homlokzat Fokozott hangszigetelés Lakos szám: db: 5772 n.a db: 4930 n.a db: 1141 n.a db: 95 n.a. >75 db: 37 n.a. 4

5 Értékelés Település neve: Debrecen zajforrás: közúti közlekedés TERHELÉS L den mutató L éjjel mutató Az értékelés csak az adott útszakaszok környezetére vonatkozik, nem a település egészére. Az útszakasz eleve nagyforgalmú (évi legalább 6 millió jármő), tehát az adott útszakasz környezetében mindenképpen magas a közúti forgalom miatt kialakuló zajterhelés. A számítások a Magyar Közút Állami Közútkezelı Fejlesztı Mőszaki és Információs Kht. Részérıl közzétett, évi forgalmi adatokon alapulnak (A 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közleményben Általános közzétett útszakaszok is ezeken a évi forgalmi adatokon jellemzés alapulnak). Debrecenben a történelmi belvárost övezı körút-győrő északi és nyugati szakasza (Balmazújvárosi út, Füredi utca, Nyíl utca, Wesselényi utca, Erzsébet utca) és a fontos átkelési irányok forgalmát a városba bevezetı utak (Böszörményi út, Sámsoni út, Mikepércsi út) tartoznak a zajtérképezendı útszakaszokhoz. Az áttekintést javítja a szakaszhatárokat feltüntetı áttekintı térkép, amely jelen leírás után található az anyagban. Leginkább terhelt területek Kedvezı adottságú, csendes területek Egyedi sajátosságok A 4. sz. út két oldalán kb. 120 m A 47. sz. út két oldalán kb. 120 m A 33. sz. út két oldalán kb. 100 m A 35. sz. út két oldalán kb. 120 m A 471. sz. út két oldalán kb. 135 m A város nagyszámú intézménye közül zajtól terhelt területen csak néhány óvoda (2) és iskola (7) található. A 4. sz. út két oldalán kb. 60 m A 47. sz. út két oldalán kb. 60 m A 33. sz. út két oldalán kb. 55 m A 35. sz. út két oldalán kb. 60 m A 471. sz. út két oldalán kb. 115 m A csendes területek akkor lennének ténylegesen kijelölhetıek, ha a város zajtérképe a mértékadó forgalmat lebonyolító úthálózat figyelembe vételével elkészült volna. Ennek a projektnek a keretében ez nem készült el, nem volt feladat. Így csak annyi jelenthetı ki, hogy a nagyforgalmú úttól eltávolodva a beépítettség függvényében csökken a zajterhelés. Nappal kb. 300 m távolságban alakulnak ki a nagyobb épületek zajárnyékoló hatása következtében kisebb csendes szigetek, míg éjszaka az útszakasz m es térségén kívül már nincs érdemi zajterhelés

6 KONFLIKTUS (érintettség) Általános jellemzés Konfliktussal leginkább terhelt területek Egyedi sajátosságok L den mutató L éjjel mutató A konfliktusos területek a stratégiai A konfliktusos területek a küszöbértéket meghaladó stratégiai küszöbértéket zajterheléső területek. Jelen esetben meghaladó zajterheléső területek. ezek a területek az útszakasz Jelen esetben ezek a területek az közvetlen környezetére útszakasz közvetlen környezetére korlátozódnak. Az útszakaszok korlátozódnak. Az útszakaszok túlnyomó részben a város beépített túlnyomó részben a város beépített belterületi szakaszát érintik, így az belterületi szakaszát érintik, így az érintettség igen magas. Az érintett érintettség igen magas. Az érintett lakosság több, mint 2/3 része lakosság mintegy fele konfliktusos konfliktusos területen él. Az érintett területen él. iskolák közül 1 a konfliktusos terület határán, 6 pedig konfliktusos területen található. Az érintett 2 óvoda a konfliktusos terület határán helyezkedik el. A 4. sz. út két oldalán kb. 40 m A 4. sz. út két oldalán kb. 40 m A 47. sz. út két oldalán kb. 30 m A 47. sz. út két oldalán kb. 30 m A 33. sz. út két oldalán kb. 30 m A 33. sz. út két oldalán kb. 30 m A 35. sz. út két oldalán kb. 45 m A 35. sz. út két oldalán kb. 45 m A 471. sz. út két oldalán kb. 40 m A 471. sz. út két oldalán kb. 40 m - - 6

7 Stratégiai küszöbérték L den mutatóra: 63 db 4. sz. Elsırendő út: L éjjel mutatóra: 55 db 4. sz. Elsırendő út: A stratégiai küszöbértéket több, mint 10 db értékkel meghaladó területek (a zajterhelés meghaladja a 73 db, illetve a 65 db értéket) Megjegyzés: A túllépés szemléltetése céljából közöljük az L den és L éjjel mutatóra vonatkozó zajtérképek egy-egy jellegzetes részletét. A közölt részlet jellemzı a vizsgált útszakaszra. Iskola A 4. sz. elsırendő út és a km szelvények közötti szakaszának jobb oldalán, a és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszának bal oldalán a homlokzati zajterhelés a 73 db érték közelében van, és azt meg is haladja. Egy Általános Iskola fekszik a zajtérképezett út mellett, ahol a homlokzati zajterhelés 73 db érték közelében van. Iskola A 4. sz. elsırendő út és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszának bal oldalán a homlokzati zajterhelés a 65 db érték közelében van, és azt meg is haladja. Rakovszky Dániel Általános Iskola Cím: Debrecen Rakovszky Dániel u. 6. 7

8 47. sz. Másodrendő út: 47. sz. Másodrendő út: A 47. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 73 db értéket sehol nem közelíti meg. A 47. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg sz. Másodrendő út: 471. sz. Másodrendő út: A 471. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 73 db értéket sehol nem közelíti meg. A 471. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg. 8

9 33. sz. Másodrendő út: 33. sz. Másodrendő út: A 33. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszának bal oldalán a homlokzati zajterhelés a 73 db érték közelében van, és azt meg is haladja. A 33. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg. 35. sz. Másodrendő út: 35. sz. Másodrendő út: A 35. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 73 db értéket sehol nem közelíti meg. A 35. sz. másodrendő út Debrecent érintı szakaszán a homlokzati zajterhelés a 65 db értéket sehol nem közelíti meg. 9

10 4. sz. Elsırendő út: 4. sz. Elsırendő út: Bölcsıde, Iskola Bölcsıde, Iskola A stratégiai küszöbértéket legfeljebb 10 db értékkel meghaladó területek Megjegyzés: A túllépés szemléltetése céljából közöljük az L den és L éjjel mutatóra vonatkozó zajtérképek egy-egy jellegzetes részletét. A közölt részlet jellemzı a vizsgált útszakaszra. A 4. sz. út és a km, a és a km szelvények közötti szakasz bal oldala, a és a km, a és a km szelvények jobb oldala, valamint a és a km szelvények közötti szakaszokon az út mindkét oldalán kb.40 m Az út mellett egy bölcsıde és három iskola található, a stratégiai küszöbérték közelében illetve azt meghaladó zajterhelésnek kitéve. A 4. sz. út és a km, a és a km szelvények közötti szakasz bal oldala, a és a km, a és a km szelvények jobb oldala, valamint a és a km szelvények közötti szakaszokon az út mindkét oldalán kb.40 m Az út mellett egy bölcsıde és három iskola található, a stratégiai küszöbérték közelében illetve meghaladó zajterhelésnek kitéve. 10

11 2. sz. Bölcsıde Cím: Debrecen Erzsébet u. 36. Benedek Elek Általános Iskola Cím: Debrecen, Bocskai tér 1. Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi kar Cím: Debrecen, Egyetem tér 1. 11

12 Povony Ferenc Szakképzı Iskola Cím: Debrecen, Kassai út sz. Másodrendő út: 47. sz. Másodrendő út: A 47. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m A homlokzati zajterhelés több esetben eléri a 68 db értéket és néhány esetben meg is haladja azt. Azonban a homlokzati zajterhelés jellemzıen 68 db alatt marad. A 47. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m A homlokzati zajterhelés több esetben eléri a 60 db értéket és néhány esetben meg is haladja azt. Azonban a homlokzati zajterhelés jellemzıen 60 db alatt marad. 12

13 471. sz. Másodrendő út: 471. sz. Másodrendő út: Óvoda Óvoda A 471. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 135 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésnek kitéve. A 471. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 135 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésnek kitéve. Sámsoni-Jánosi Úti Óvoda Cím: Debrecen, Sámsoni út

14 33. sz. Másodrendő út: 33. sz. Másodrendő út: Iskola A 33. sz. másodrendő út és a , a és a jobb oldala, valamint a és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket közelében lévı zajterhelésnek kitéve. Iskola A 33. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 30 m Egy iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbérték közelében lévı zajterhelésnek kitéve. Gábor Dénes Elektronikai Mőszaki Középiskola és Kollégium Cím: Debrecen, Füredi utca

15 35. sz. Másodrendő út: 35. sz. Másodrendő út: Iskola Iskola A 35. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 45 m Két iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbértéket meghaladó zajterhelésnek kitéve. A 35. sz. másodrendő út és a km szelvények közötti szakaszán, valamint a és a km szelvények közötti szakaszán az út mindkét oldalán kb. 45 m Két iskola fekszik az út mellett, a stratégiai küszöbérték közelében, illetve azt meghaladó zajterhelésnek kitéve. 15

16 Árpád Vezér Általános Iskola Cím: Debrecen, Böszörményi út 150. Debreceni Egyetem Agrár és Vidékfejlesztési Kar Cím: Debrecen, Böszörményi út

17 Zajcsökkentési lehetıségek A zajcsökkentési megoldás adaptálása a vonalas létesítmény stratégiai zajtérképezése sajátosságainak a figyelembevételével 17 Debrecen A táblázat tartalmazza a megvalósult, a folyamatban lévı illetve a stratégiai intézkedési tervtıl függetlenül tervezett, zajcsökkentési hatással járó intézkedéseket, ha vannak ilyenek Zajcsökkentési megoldások A zajtérképezett útszakasz az intézkedési tervben térségében kimutatott teljes lakosságszám. a) forgalomtervezés -a forgalomsőrőség csökkentése - sebességkorlátozás, forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése elkerülı út létesítésével -a forgalomsőrőség mérsékelhetı -létrehozható forgalomcsillapítás és -a nehézjármővek részaránya csökkenthetı A megvalósuló zajterhelés csökkenés a település belsı forgalma és a korábbi áthaladó forgalom arányától függ. Jellemzı, hogy a megyeszékhelyeken lévı utak átkelési szakaszain az elkerülı út forgalomba helyezését követıen is megmarad egy nagyobb arányú belsı forgalom, ezért a forgalom csak mérsékelten csökken, ezzel együtt a zajterhelés is csak kismértékben fog csökkenni. Ilyen esetekben nem indokolt a zajcsökkentés céljával létesített elkerülı út a magas költségek miatt (a települést elkerülı út lényegesen hosszabb, mint a konfliktusos átkelési szakasz). Hasonló háttere van az ellenkezı végletnek: a kis belsı forgalommal jellemezhetı kisebb települések esetén, ahol nagy az átmenı forgalom (és ezen belül magas a nehézjármővek részaránya) az elkerülı út forgalombaállítása jelentısen csökkenteni fogja a települési forgalmat, jelentıs lesz a zajterhelés mérséklıdése. b) területhasználat-tervezés A településen kívül vezetı utak esetében általában javasolható, hogy a nagyforgalmú út környezetében védıtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen belül nem kerül sor a terület lakóterületté történı átminısítésére c) mőszaki intézkedések a zajforrásoknál - az útburkolat cseréje Az útburkolat cseréjétıl belterületen akusztikai szempontból csak az út teljes keresztmetszetére kiterjedı folytonossági hiányok esetében várható értékelhetı mértékő zajterhelés csökkenés, egyéb esetekben a zajterhelés változás a stratégiai zajtérképezés eszközeivel nem mutatható ki.. Ez alól kivételt képez a kifejezetten hangelnyelı típusú útburkolat, amelynek az alkalmazása az alacsony belterületi megengedett haladási sebesség mellett csak kismértékő zajszintcsökkenést eredményez a költségek jelentıs megnövekedése árán, ezért az alkalmazása nem javasolható. Hosszú távon, ha a burkolat csere közlekedésbiztonsági megfontolások, illetve a közlekedési A zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott teljes lakosságszám. --- A módosítással érintett zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott lakosságszám

18 d) csendesebb zajforrások kiválasztása és elınyben részesítése - a jármőpark felújítása e) a zaj csökkentése terjedés közben f) szabályozási vagy gazdasági intézkedések, ösztönzık. infrastruktúra állagmegóvása érdekében indokolt, akkor a zajhatás a fentiek szerint ugyan nem fog jelentısen javulni, azonban várható, hogy a burkolat leromlási folyamatának az idıtartama meghaladja az intézkedési terv idıtávlatát, amelynek során a kopóréteg akusztikai tulajdonságai végig kedvezıek maradnak. A nagyforgalmú utakon nem helyi, önkormányzati döntés kérdése a jármőpark összetétele. A korszerő tömegközlekedési jármővek beszerzése elsısorban nem a kis zajhatásuk miatt történik, a zajterheléshez adott (csökkentett) járulékuk igen kicsi. A jármőpark felújításának zajhatása a stratégiai zajtérképezés eszközeivel közvetlenül nem becsülhetı, mivel a becslés a számítási módszer állandóinak a megváltoztatását igényli. A jármőpark összetételének a zajemisszió csökkenésére kifejtett hatása az intézkedési terv idıtartamán túlnyúló idıtávlatban jut csak érvényre. A zajárnyékoló létesítmények alkalmazhatósága belterületen igen korlátozott a létesítmény területszétválasztó, a normális életvitelt akadályozó hatása miatt, továbbá a létesítmény a településképet általában negatívan befolyásolja így az alkalmazása, általában nem jön számításba, kivéve az egyedi, speciális eseteket. A zajcsökkentés érdekében kialakított, a település egészét érintı, átfogó koncepció a kiragadott útszakaszokra vonatkozó stratégiai zajtérképekre alapozva nem dolgozható ki. A zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott teljes lakosságszám A módosítással érintett zajtérképezett útszakasz térségében, az útnak a zajárnyékolással ellátott oldalán kimutatott teljes lakosságszám. A zajtérképezett útszakasz térségében kimutatott teljes lakosságszám 18

19 ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSEK DEBRECEN Az intézkedések költség-haszon elemzése során a stratégiai zajtérképezés keretében rendelkezésre álló adatok felhasználásával egy olyan mutatószámot képezünk, amelyben a keletkezett haszon arányos a zajhelyzet javulásával érintett lakosszámmal. A költség-haszon arány tehát a zajhelyzet javulásával érintett lakosszámra vetített fajlagos költséggel jellemezhetı. A stratégiai zajtérképezés keretei között vizsgált úthosszak és érintettség mellet az externáliák becslése egyrészt bizonytalan, másrészt a közvetlen költségekhez képest kevés járulékot képviselnek, ezért a továbbiakban ezek alakulását nem elemezzük. Az intézkedések költséghatékonyságát az adott költséggel elérhetı becsült zajterhelés csökkenés és az érintett lakosszám jellemzi. Ennek megfelelıen, a stratégiai zajtérképezés keretei között képezhetı az intézkedéshez rendelt zajvédelmi hatékonyság index, amelynek magasabb értékéhez kedvezıbb költség-haszon arány tartozik, azaz ugyanakkora költséggel több ember részesül zajcsökkentésben és/vagy nagyobb a zajcsökkentés mértéke. Az intézkedési terv tartalmazza az alábbi táblázatot, amelyben a jelzett mutatószámok is szerepelnek: Magvalósult zajcsökkentési intézkedések Intézkedések Forgalomtervezés - a forgalomsőrőség csökkentése - forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése A Projekt megnevezése: M35 Debrecen elkerülı Az M35-s autópálya a térség gazdasági fejlıdésének elısegítését szolgálja továbbá, hogy olyan közlekedési folyosó alakul ki a két megyeszékhely között, amely gyorsforgalmi kapcsolatot biztosít a Debrecenben létrehozott nemzetközi repülıtér, valamint a Nyíregyházától északra fekvı területek között is. A Debrecen elkerülı (354. fıút és 4. számú fıút között) 8,6 km, valamint a Debrecent észak-nyugatról elkerülı 354. számú fıút 4,1 km hosszon, amely a 4. sz. fıút Hajdúszoboszló felé esı szakaszát, a 33. sz. fıút és a 35. sz. fıutakat köti össze. A hosszú távú stratégia legfontosabb eleme az elkerülı szakasz további bıvítése, prioritását tekintve a 35. sz. fıút és a 4. sz. fıút Nyíregyháza felé esı szakasz összekötése. Ebben az esetben megvalósul az Északi terület Szlovákia és Ukrajna felıl történı forgalom levezetése a város mellett. Ezt követıen a 4. sz. fıút Hajdúszoboszló felé esı szakaszát szükséges összekötni a 47. sz. fıúttal, amivel a déli forgalom elvezetése valósul meg. Várhatóan ezt követıen a forgalom sőrősége csökken a város átkelési szakaszain, a forgalom nagysága mindössze a reggeli 7-9 óra között, illetve a délutáni óra közötti szakaszokban lesz magas. Továbbá lényeges elem a kiépített várost elkerülı szakasz használatát tekintve a teljes forgalom matricamentessége, elérve ezzel azt, hogy a vezetı érdekelve legyen az elkerülı használatára. Jelenleg a 354. sz. elkerülı teherforgalmára a matricavétel kötelezı, ezáltal a kihasználtság nem megfelelı. Átadás dátuma december Zajcsökkentéssel Érintett lakosszám Költség (k) mft

20 11,5 tonnás tengelyterhelésre történı burkolat megerısítés A zaj csökkentése terjedés közben, Zajvédıfal Folyamatban lévı zajcsökkentési intézkedések Intézkedések Forgalomtervezés - a forgalomsőrőség csökkentése - forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése 354. sz. fıút Debrecen ÉNy-i elkerülés - 4. sz. fıút Debrecen elkerülı szakasz (35. és 4. sz. fıút között) Az elkerülı 2*1 sávban 11,9 km hosszon valósul meg. Kivitelezés tervezett indítása: II. negyedév Átadás dátuma IV. negyedév Zajcsökkentéssel Érintett lakosszám Költség (k) mft ,5 tonnás tengelyterhelésre történı burkolat megerısítés A zaj csökkentése terjedés közben, Zajvédıfal Elıkészítés alatt álló zajcsökkentési intézkedések Forgalomtervezés - a forgalomsőrőség csökkentése - forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése 11,5 tonnás tengelyterhelésre történı burkolat megerısítés A zaj csökkentése terjedés közben, Zajvédıfal Intézkedések Átadás dátuma Zajcsökkentéssel Érintett lakosszám Költség (k) mft

21 Zajcsökkentési intézkedések 5éves idıszakra Intézkedés Forgalomtervezés, elkerülı út létesítése - a forgalomsőrőség csökkentése -forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése Területhasználattervezés Az út két oldalán legalább 40-40m-s védıtávolság biztosítja a stratégiai küszöbérték túllépésének az elkerülését,, azonban a legalább 20 db értékő zajterhelés csökkentéshez legalább m-es védıtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen belül nem kerül sor a terület lakóterületté történı átminısítésére Mőszaki intézkedések a zajforrásoknál - az útburkolat cseréje A zaj csökkentése terjedés közben Érintett útszakasz / intézmény Zaj csökkentéssel érintett lakosszám (l) Költség (k) mft Becsült zajemisszió csökkenés L (db) K ö l t s é g Lakosszám (mft) Elırebecsült zajvédelmi hatékonyság index: L *l k Megjegyzés: a 8002/2005 (V.24.)GKM közlemény szerinti forgalmi helyzet az elkerülı út hatását nem tartalmazta Az út külterületi szakaszai Zajvédıfal

22 Hosszútávú stratégia Intézkedés Forgalomtervezés, elkerülı út létesítése - a forgalomsőrőség csökkentése -forgalomcsillapítás - a nehézjármővek részarányának csökkentése Területhasználattervezés: Az út két oldalán legalább 40-40m-s védıtávolság biztosítja a stratégiai küszöbérték túllépésének az elkerülését,, azonban a legalább 20 db értékő zajterhelés csökkentéshez legalább m-es védıtávolság kerüljön kijelölésre, amelyen belül nem kerül sor a terület lakóterületté történı átminısítésére Mőszaki intézkedések a zajforrásoknál - az útburkolat cseréje A zaj csökkentése terjedés közben Érintett útszakasz / intézmény Az út külterületi szakaszai Zaj csökkentéssel érintett lakosszám (l) Költség (k) mft Becsült zajemisszi ó csökkenés L (db) K ö l t s é g Lakosszám (mft) Elırebecsült zajvédelmi hatékonyság index: L *l k Zajvédıfal

23 ZAJCSÖKKENTÉSI INTÉZKEDÉSEK RANGSOROLÁSA DEBRECEN A rangsorolás alapja a zajvédelmi hatékonyság. Összehasonlítani és rangsorolni csak összetartozó intézkedéseket lehet. Így pl. a passzív védelem külön értékelendı, továbbá az egyes, zajérzékeny intézmények védelme is különválasztandó az útszakaszokra vonatkozó intézkedésektıl. Ugyanígy külön szerepelnek az öt éves idıtávlatra vonatkozó intézkedések és a hosszú távú stratégia intézkedései. Az 1 dba és az alatti mértékő zajcsökkentésnek nincs érdemi hatása, emiatt az ilyen kismértékő zajcsökkentéssel járó intézkedéseket az összes költségek közül elhagyjuk. Zajcsökkentési intézkedések 5éves idıszakra Intézkedések rangsorban * 1 dba alatti mértékő zajcsökkentéssel járó intézkedés Becsült költség Btto mft - - Zajcsökkentési intézkedések Hosszútávú stratégia Intézkedések rangsorban * 1 dba alatti mértékő zajcsökkentéssel járó intézkedés Becsült költség Btto mft - - Zajcsökkentési intézkedések becsült költsége összesen* Becsült költség Btto mft - * Az 1 dba-nál kisebb mértékő zajcsökkentéssel járó intézkedéseket az összes költségek közül elhagyjuk. A fent részletezett megvalósult és folyamatban lévı zajcsökkentési intézkedéseken (M35 autópálya, 354. sz. fıút Debrecen ÉNy-i elkerülı) kívül más intézkedést nem javasolunk. 23

24 8002/2005. (V. 24.) számú GKM miniszteri közlemény szerint zajtérképezendı útszakasz(ok): 4.sz. elsırendő út km 33.sz másodrendő út km 35.sz másodrendő út km 47.sz.másodrendő út km 471. sz. másodrendő út km Debrecen 35.sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út sz.út Zajtérképezett útszakasz 24

25 Közúthálózati Fejlesztési Intézkedések DEBRECEN Forrás: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. Az országos közúthálózat közötti idıszak fejlesztési és rekonstrukciós feladatai 25

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékelésérıl és kezelésérıl A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008.

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér Stratégiai Intézkedési Terve 2008. 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu Környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére jogosító eng. száma: KTM 224/97 Budapest Ferihegy Nemzetközi

Részletesebben

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV 1118 Bp., Bozókvár utca 12. Tel:+ 36 1 3107292 Fax: +36 1 3196303 www.vibrocomp.hu E-mail:info@vibrocomp.hu STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI TERV KEREPES NAGYKÖZSÉGRE 2012 STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉP ÉS INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához I. BEVEZETÉS Hajdúnánás város jelenlegi hatályos Településrendezési Terve 2004-ben került elfogadásra. A Képviselı

Részletesebben

BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont)

BÁTASZÉK VÁROS. Elızetes Akcióterületi Terve. (Városközpont) BÁTASZÉK VÁROS Elızetes Akcióterületi Terve (Városközpont) ELFOGADTA BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2010. (I.21.) KT HATÁROZATÁVAL KÉSZÜLT: 2010. JANUÁR 1 1 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS I.4.4. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Szeremle készülı településrendezési terve (szerkezeti és szabályozási terv, helyi építési szabályzat)

Részletesebben

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ

KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ KÉSZÜLİ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÉMATERÜLETENKÉNT MUNKACSOPORTOK RÉSZÉRE ELEMZİ RÉSZ 6. TÉMATERÜLET Közlekedés, hírközlés, informatika infrastruktúrájának fejlesztése 6.1.

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA

HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA HÉVÍZ VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA KÉSZÍTETTE: BALATONI INTEGRÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2009. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 Helyzetértékelés aktualizálása...

Részletesebben

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM

REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Bera József REPÜLŐTÉR LÉTESÍTÉS ÉS KÖRNYEZETI ZAJVÉDELEM Az emberi tevékenységekhez, akár termelésről vagy munkavégzésről, akár szabadidő eltöltéséről vagy tengerparti nyaralásról legyen szó, szervesen

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

; \8. szám ú előterjesztés

; \8. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ; \8. szám ú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Intézkedési Tervének

Részletesebben

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS II.3.5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS III.3.5. Környezeti hatások és feltételek, környezeti értékelés 1 KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Kunadacs készülı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK

KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A Budapesti Regionális Gyorsvasúti Rendszer koncepciója KIEGÉSZÍTİ VIZSGÁLATOK A 2-ES METRÓVONAL GÖDÖLLİI HÉV VONAL KAPCSOLATÁNAK JAVÍTÁSI LEHETİSÉGEI ÉS A BUDAI OLDAL KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szegedi Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2008. Jóváhagyta: A SZKTT Polgármesterek Tanácsa 103/2008. (XII.19.) P.T. sz. határozatával módosított 33/2008. (IV. 30.)

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS (leíró dokumentáció)

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS (leíró dokumentáció) SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS (leíró dokumentáció) Törökbálint Város stratégiai zajtérképének megújításához Budapest, 2012. július 1 1.) Bevezetés: A környezeti zaj egyre inkább meghatározó szennyezése környezetünknek.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 1/71 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZLEKEDÉSI OPERATÍV PROGRAM (KözOP) Egyeztetési változat 2006. október 16. 1/71 TARTALOMJEGYZÉK A közlekedés a magyar gazdaságban... 4 Kiinduló szakmapolitikai és szakmai

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc

Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Miskolc I. kötet 2008. május 29. Megbízó: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Megrendelı Káli Sándor polgármester A megbízó részérıl a

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK: 1. ELİSZÓ:... 3 2. A KELET BALATONI KISTRÉSÉG DEMOGRÁFIAI, TELEPÜLÉSSZERKEZETI, FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 2009. december GYÖMRİ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: PESTTERV Kft és Terra Studio Kft Felelıs

Részletesebben

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta

Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta Szeged A kistérség központi települése a korábbi évtized népességcsökkenése után az elmúlt években számottevı népességnövekedést mutatott (2003 óta több mint hétezer fı), így az ország 3. legnépesebb települése

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK- GAZDÁLKODÁS TÁMOGATÁSI STRATÉGIÁJA 1 Tartalomjegyzék Települési szilárd hulladék kezelése... 4 1 Összefoglalás... 4 2 A támogatási stratégia célja... 10 3 Háttér (A stratégiát

Részletesebben

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21)

Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local Agenda 21) Budapest 2012. április Sajószentpéter város önkormányzatának fenntartható fejlıdés lokális programja (Local

Részletesebben

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009

Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 Zöld Beruházási Rendszer Éves jelentés 2009 V3. 2010.04.30 Készítette: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1 Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. ZBR általános bemutatása... 5 2.1. Az éves jelentés

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI KISTÉRSÉGBEN ÉS A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Nonprofit Kft. KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉSI ÉS HÁLÓZATFEJLESZTÉSI TAGOZAT AZ ELİVÁROSI VASÚTI RENDSZERHEZ ILLESZKEDİ KÖZÚTI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RÁHORDÓ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA A BUDAÖRSI

Részletesebben