rangsorozati lajstroma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rangsorozati lajstroma"

Átírás

1 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt Ó H (3 o k é M V K é II o N v li CdítE (SHE 1940 augusztus 1 (1905 évfolyam 3 o V k r Csf vitéz S áray Ferenc Mér tk ( ' C ' Mér J v g k 3 o k é k k v ( l g r t (L H Ó $ ll o N v k (SHE Ezred esek: 1938 május 1 (1907 éví'o yam ér lvgk Torzsay Lénárd Mér tk M Ó H (3 o k é k (» SHE CdífE ( l vitéz

2 22 23 HM dr vitéz Damasy Farkas Mér tk Mér l v g k 3 o k é k ( ' Ö H (3 o V k r (» 81 SZ2 V k b d é e (dlfe (BHE Csf Huszár Ágoston M ér S1 SZ2 e tk I V Perey László Mér tk (LJ A Q a :8: " U' 10' 19! 2 t:!:: S Z IX Vattay Ferenc 1 M ér tk Mér Ivgk 3 o k é k ( h ' Ö SZ2 e (dtfe (BHE 1939 november 1 (1909 évfoli'ywll V Elekes Rezső Sz 2 ll O N v k (dífe CBHE BM vitéz Vadászy István Mér lvgk 3 o k ék ( l S1 SZ2 ll O N v k Olasz koronarend tk (dífe VII vitéz Bátky József Mér tk 3 o V k r ( 3 e k é k (! S1 S l l o N v k (ctwe V n e m e hertelendi és vindo rnyalaki Hertelen dy Ignác Mér lvgk 3 o kék ( ' S1 (awe 1938 novembe?' 1 (1908 évfolyam VI Sasady Arthur Mér lvgk 3 o k ék ( h S2 SZ május 1 (1909 évfolyam II vitéz Zirczy József 3 o V k r ( Mér lvgk 3 o k é k ( l TU 2 CawE S2 SZ V vitéz Szabad hegyi Feren c 3 o ( h Mér lvgk E V k 2 o d (etwe (BH z 1940 szeptember május (1908 évfolyam III vitéz Poltáry Vilmos M r tk Mér Ivgk 3 o k é k ( SZ2 II o N v k Török hadiérem (BHE Ar B alogh B éla Mér Ivgk3 o k é k SZ2 e (etwe 8ztb neme; lemhén yi Gábor Péter M ér lvgk SZ2 CD ( évfolyam 1 (djte 3 o k é Ó ] (hdm v Jrl [F A l!!/: H g >< u (hd"'' fb' S2 SZ3 (díte (BHE HM vitéz Sellyey Vilmos Mér tk tk Ó H (3 o k é k r Mé nl r á d la A r té X Pin H E (B (dtf'e tw S Q Z2 >< 1 \SJ u (hd"' 10" i Paksy-Kiss T1bOI' án tty ba e m ne z té vi k is v N H Mérl vg k 3 o k e k ( Ó (díte SZ u'

3 24 25 VIII Tölgyesy Győző Mérlvgk (hsz Mérlvgk 3 o k é k ( h 8 1 8z2 CD (SHE VI Szaplon czay György I 8 (<ME (SHE 1936 Csf vitéz Temesvári En d re MérI Ivgk 3 o k é k ( I 1 Ó fl (3 o V k r (» 81 SZ2 (di'fe (SHE VIII vitéz Liptay László Mér 1vgk 3 o k é k ( W SZ2 V k 2 o d j (hdm(dwe (SHE BM Pln czés Zoltán Mér Ivgk 1 Ó SZ 2 (dwe (SHE S május 1 (1910 évfolyam II B od oky László 81 8za (SHE 1936 ( J 1 november ( 1910 évfolyam 1 vitéz Dén es Elemér3 o V k r ( 3 o k é k ( S 82 8 z2 Oldenb 1 o ker Oldenb 2 o ker (awe VIII Császár István Ó (awéj Alezredesek: 1935 május (SH E (1909 évfolyam Sztb neme Csáthy G yörgy d J (hdm e (dwe SZ2 V le 2 o IV Nagy PálI 3 o k é k ( 8 1 SZ Bajor 4 o k é k X(dwE (SHJ E május 1 (1911 évfolyam I vitéz Halmy József 3 o V k r ( l> ' S 82 Mér Jvgk3 o k é k ( E Sza (8 II o N v k (SH ; 1937 november 1 (1911 évfolyam 1935 novembm" 1 (1909 évfolyam VII nemes Deseö Sán d or k er (dwe SZ2 e Már' VIII vit éz Marssó Pál Mér Ivgk (hsz 3 o k é k 82 SZ2 IL o N v k (SHE 8ztb G ád ory József Sza V k d j (hdm (<Me (SHE VIII Nagy István L 3 o k é k ( 1 S E Sza 11 o N v k (dlfe (SH k k II B od rogal An drás Mér Ivgk 3 o é Z8 o S1 >< A 4 0 ""f" S u' (fid" 2 o k é k X (dlfe (SH E 3 o IX vitéz Szen tpétery Ján os Mérlvgk Ó H k é k I ' 1 " ker Olasz koronarend ti ár M SZ3 <D E ker CCJItE (SH

4 26 27 IV Vll Berlányi Zs i gmo n d Mér lvgk SZ3 V k 2 o d (djfe Szabó Jenő (BHE 0 Ö (dtfe I X dr Papp János Ill Mér lvgk Ó H ( l Ö SZ3 Már ker (dwe (BHE III Zsigmond János 3 o k é k (etwe (BHE 1938 május 1 (1912 évfolyam III Tóth Ernő SZ3 (dwe (BHE IX Gyulai (atfe (BHE 1 tf Mátray Fel'enc Mér lvgk S1 VI (c& (BHE vitéz nemes seebergi S asv áry József 3 o V k r (mlt il o k é k ( lt 1 S2! SZ3 V k 2 o d j (hdm (dtfe (1912 évfolyam VII Perényi Géza (dhl: (BHE V L nemes Szentoléry Richárd 3 o kék (ml 1 Ö ÖH (3 ok é k( 8 3' SZ3 Olasz koronarend tk (dree (BHE lll vitéz Balázs-Piri G yulamér tkmérlvgk 3 o k é k ( 1I S W SZ3 (dwe (BHE VIII vitéz Kiss Jenő Mérlvgk3 o k é k (ml' 81 SZ3 ([ II o N v k (dwe (BHE IX Pintér Sándor 3 o k é k (» 1 6 k II o d j (dí'te (B W Sz 3 V IX Olchváry-Milvius Attila Mér lvgk 3 o k é k ( lt S2 II o N v k Polonia Restituta Kend t k (CftfE: (BHE l Szilád r Gyula Mér lvgk k é k ( ' (ctwe (BHE 3 o IX S á r v á ry Jenő 82 (dwe (BHE Ny o viléz RJdegh Rajmond Mér Jvgk 3 o k P k ( Ó H \ 8 1 S13 (dwe (BHE (1913 évfolyam V nemes szent yörgyi Jablánczy Ervin 3 o k é k ( l' SZ3 J(c&E (BHE Orb án László Mér Ivgk Ó H (3 o k é k hdm SZ3 (c&e (BHE Német Olympia d j IV Hiday Sándor 3 o k é k Z3 (awe Csf Rezsőházy S SZ3 VI (dwe (BHE

5 nove ber november 1 - (1913 évfolyam V Bajor Kálm á 3 o k é k d;d S1 Sz (awe (BHE Il vitéz Soltész József Vér Ivgk 3 o kék ( h S2 SZ3 (dlfe (BHE 7:\y o Hajnácskőy László Mér Ivgk (nsz Mér lvgk 3 o k é k ( h J St SZ3 Német Sasrend 2 osz t (cfite (BHE Csf vitéz 8zllasy László Mér Ivgk 3 o ké k ( h 82 (H R SZ3 (C&E IV Tátrafy István Mérlvgk 3 o k é k ( Ó H ( 1 S2 SZ3 V k 2 o d j (cfite (BHE VII Molnár László IL S1 Szs (C&E (BHE VI DrasKóczy Jenő 3 o k é k ( ' 8z3 (díte (BHE Ul Egry László L SZ3 V k 2 o d j IV Récsey József 3 o k é k (» S2 (eme (BHE 1939 május 1 ( 1914 aug -i évfolyam I VIII Fa kas Dezső SZ (eme VIII: Ma]Or08 István L 3 o ké K ( ' Sl SZ3 (cfite (BHE HM nemes udvardi és ko:ssutní f\ ossuth Jó zsef Mér lvgk 8 1 S za (dtfe IV Farbaky 81 SZ3 (<ME (BHE (191 4 aug-i évfo lyam X Loór Tivadar O 2 SZ3 (cfife III Sál'dyG ua3o kék árj h S1 SZ3 n o N v k (cft:fe (BHE IX vi téz Fábry György 3 o k e' k (hdmh ;;:x:;: (LJ l'!j: Ó O 2 82 (H R 8Z3 (cfife CM!l V Szerencsy Árpád S1 (difi: (BHE X vitéz Pásztóhi Ernö O o O 2 8z3 (cft:fe X vitéz BátoryGéza 1 Ó H(30kék (» O 2 S2 SZ3 V k 2 o d j (dife (BHE 1940 május 1 (1914 okt-i évfolyam VIII Hódosy PáJ 3 o k é k ( ' SZ3 (cft:fe (BHE Ny o Hadusfalv-y István 301Lé k ( l> Ó H (3 o k é k 82 SZ3 Német v k o j II oszt III Ágo ston Sz3IIoNvk ' (dlfe CB HE II vite z Náray Jenő 3 o k é k ( Ó O 1 Si SZ3 (cfife 1940 szeptembe1' 1 (1914 okt-i évfolyam Ny o Láday István Mér Jvgk 3 o k é k ( ' S1 SZ3 (cfife (BHE

6 30 31 X Zalántay János Ó (hsz S1 ' Sza <D (BHE IX Becsk ereky Pál 3 o k é k ( I O 2 Sza (dffe (BHE II vitéz Jófő székely-kereszturi Kováts István II 3 (l k é k ( 0 O 1 o O 2 S2 Sza (atre VUI vitéz Haraszthy István O 1 Sza (CftfE Örnagyok: 1936 május 1 (1914 aug-i évfolyam VIII Lomniczy Ferenc SZ3 (CrlrE (BHE 1936 november 1 (1914 okt-i évfolyam Osf Porubszky György SZ3 (díte (BHE 1937 november 1 (1915 márc-i évfolyam 1 Micskey Kálmán Mérlvgk S1 Sza (CflfE Nvisk ne'l1es kövendi Nagy Jenő Ó H ( Sl SZ3 (Ciife (BHE TU Nemesmon ostory Jenő Ó SZ8 V k 2 o d j (drfe (BHE Sztb Czeglédy Jenő Ó H (3 o k é k (» Ó' O Sza (CflfE (BHE BM nemes besenyői Beőthy Kálmán Mér SZ3 Olasz koronarend lvg k (dtfe (BHE BM Zámbory Árpád 3 o ké k ( h S1 SZ3 (Citte (BHE L Kricsfalussy-Hrabár Sándor 3 o k é k ( Sza O Jasz kor on a rend lvgk (dtfe (BHe VIII Pogány Fe enc 3 o k é k ( 1I Ó Sz (CfifE (BHE HM vitéz Mészáros Ödön Mér lvgk 3 o k é k ( I Ó O O 81 8za (dtfej (BHE III vitéz Czigány József Mér I v g-k I Ó (CfifEJ O 1 Sza (dife (BHE VII vitéz Porpáczy Jenő O 1 O O 2 (BHE VIII vitéz nemes csikszentmihályi Balla József 6 O 1 o O 2 S1 SZ3 (dite (BHE Nyo vitéz Demény Elemér Ó 01 Sl 'W SZ3 (df:fe (BHE VII vitéz Sarlay István O 1 O O 2 o O 82 SZS (dlfe (BHE X Fejér Károly Ó O 2 Sl SZ3 (dife (BHE I vitéz Gerencsér Jenö 3 o ké k ( 6 O 1 o O 2 o O S1 Szs (dlfe (BHE VII vitéz Joórend Gyula Ó O 1 O 02 Sl Szs BM vitéz Király Gyula 1 Mérlvgk 3 o ké k ( 6 O 1 O ed 2 O O SZ3 (BHE

7 32 33 é I Szirtes Ferenc 1 Ó H ( j A SZ3 (dí'fe (BHe 2 O Ill dr Dobolyi Lajos Mér Ivgk S1 SZli (dí'fe (BHE O VI vitéz Bajay Ferenc Ó I bsz X O 82 SZli CD (dífe (BHE VII Kubai SZ3 (CftfE (BHE 1938 május dr r Toldi Á p ád- O 2 (sh e IV 8ásdy László (atte (BHe o S1 SZli (dlfe O Sl SZli <D X dr vitéz nemes gyergyóalfalvi Gereőffy Géza 0 1 (sh e S3 SZ3 (CfJfe o L nemes fáji Fáy V k 2 o d HM Kálmán Gyula \!W rg SZ3 (dífe (BHE 3 o k é k ( Ó O 2 81 SZli (díte (BHe VIlI ndrödy Barnabás Ó O O dr zj (atfe (BHe X Bir ó Kálmán Ó 2 S1 SZli (CfIfE (BH e 1 Nagy IstVán IL (SH EJ éj SZ3 (CfttE 1938 november 1 Csf (1915 nov -i évfolyam! : ry Andor SZ3 (dtfej HM La BH E IV Hanthy SZli (dí'fe (BHE I Bern áth Sándor Ó 8 2 SZli (dife (BHE 1 (1915 nov -1 évfojyam V Kontra Kálmán 3 o k é k;><; (hdmlt Ó AlI '0' '81 SZ3 (Ct'JtE IX Mariska György Ó H (3 o k é k (id$l SZ3 II O N v k (dffe (BHE n Ta as y Lajos SZ3 (f (dí'fe Kho Bogsányi József Ó SZ3 ((ftfe V Á rvay SZ3 (dtfe (BHE IX Karácsony József 2 SZil (dí'fe (BHEJ Nyo vitéz Kudar Lajos Mér Ivgk Ó' O 1 o" O 2 SZli CD (dí'fe (BHE III vitéz Gaál Lajos Ó 0 1 o O 2 S SZli (dí'fe C!E] VIII Környey Ferenc 3 okék ( Ó 02 o O (dí'fe (BHE vnr Báró Béla Ó O 2 S1 SZli CD (dí'fe ( BHe 1939 május 1 (1916 évfolyam VI II Kökéndy Oszkár 30 k é k ( ' 2 SZ3 (dí'fe (she VII vitéz Karsay Jenő Ó 1 o O 2 O" O S1 SZli (she VII vitéz Thassy-PJávenszky FerencÓ01 O O SI SZli (dí'fe ( BHe Csr vitéz JóI'ö kibédi Péterffy Jenő Mér vgk 3 o k é k ( li Ó H ((5 Ó SI SZll (dí'fe (BHe BM Kiss Aladár 3 0 k é l\( 6 02 o O S SZ3 (djte (BHe

8 35 34 k 3 o k é k ( h En I Abay Kálmán ér l v g O 2 81 SZ3 (dwe VIII vitéz Ághy Zoltán Ó H(5 Ó (hsz SZ3 CD (eme BM Csepi Béla 0 O SZ3 (CiífE IX LiS : ZkY Béla SZ3 (awe (BHE I Ó H ( 1939 november 1 (1916 évfolyam Nyo Árbocz János (awe (BHE I 6 (j O SZ3 VII Remetey József 3 o k I é k (! 6 SZ3 (dife (BHE VIII Zékány Zoltán I O SZ3 CD (dlf'e (BHE H M Fó ty Ferenc Mér lvgk Ó H (3 o k é k ;X:: A ( drii 181 ' SZ3 (díte 81 u O b Q (BHE III nemes nagyalásonyi Barcza Jenő O 2 Sl (BHE VI Barabás József H ( 6 O 2 SZ3 (D (awe (BHE 1940 május 1 (1916 évfolyam BM nemes czeczei Mátéffy István SZ3 (dfte (BHE X Inczédy Ágoston ::l o k é k ( O 2 SZ3 (dwe (BHE III Török Dezső 0 O 2 81 SZ3 (dlfe: Nyo Horkay József O 2 o O W SZ3 CD (dife (BHEJ VII Apor József A é k 4 X dr prjmor csíkszentmártoni és csíkdelnei Botskor Lóránd 0 O b Sza (CrlfE (BHE HM Mohácsy Lajos MérlV!!I( Ó O 2 Sza (CiJfE (BHE ll Ka ss József 3 o k é k ( o O SZ3 (dífe (BHE V Ge Ó O 1 o SZ3 I Kőrösmezei Miklós Ó O 2 Sl SZ3 (CilfE (BHE I Sáray SZ3 (dífe II Cserfay Ferenc O S z3 (BHE III Hartay Rezső O 2 SZ3 <D (CilfE (BHE VII Börzsönyi Mihály SZ3 (CftfE (BHE X nemes toldala gi Nyárády Domokos SZ3 (dtfe ( szeptember 1 (1917 évfolyam Ny o Lázár Pál SZ3 CD (d'ífe (BHe Nyo Németh Ferenc 1 Mér lvgk SZ3 <D (dlfe 'CBHE VIII vitéz Ferenczy László Ó (0 O 2 Sz a (djfe (BHe 3*

9 37 36 SZ3 (o:jfi KhoÓrendy S1 Z3 (dífej III Hajdu Endre 6 H S E (BH» V Zalasdy Ferenc 6H (3 ok é k SZ3 llo Nvk (dífe (B H E on yi K ho nemes simonyi és varsányi SimC E József SZ3 (CfwE BH Kho Deteky Ágoston SZ3 CO CBHE II Hernády Sándor 3 ok ék ( ' S Z3 CdifE V vitéz nemes várbogyai és nagymadi BOl!yay Kamill O 1 SZ3(8 (atfe CBH EJ IV vitéz nemes Czoborczy Kálmán 0 O 1 o 02 o CdifE CBH E = dífe II Székely Ferenc I SZ3 C- CB H E Századosok; 1927 (dlfe IX vitéz Kiss László O 1 o S SZ3 (BHE B M Benedek Mihály I 81 S Z3 (dlfe; I (BH E Nvisk Fe kete Lászl ó II O 2 o S SZ3 CE CdlfE (BH E VI BáUnt József III O SZ3 1 (1915 nov -i évf oly am VIII Kátat-Pál SZ3 cctlfe CB H E 1927 VI Ferenczy Endre Ó S1 SZ3 (D CatfE (BHE II Fehérváry Ferenc O 2 SZ3 (atfe (BHE III Zsidegh Ferenc O 2 o O b S SZ3 május november 1 (1916 évfolyam V vitéz Marssó Lőrinc 6 O 1 o O 2 o O SZ3 (difej (BH E 1928 november 1 (1917 évfolyam IV nemes gyergyócs omalvi Köllő András O 2 o SZ3 (cflte (B H E VII vitéz Vass István O 1 o SZ3 (awe 1929 május 1 (1 918 évfolyam I nemes revisnyei Reviczky (O H J E (BHE 1929 november 1 (1918 évfolyam X vitéz Ugray Gábor 6 (hsz O SZ3 (8 (díte (B HE Nyo Beodray Ferenc 6O 20 Szs (dtfe (B H E BM Berendy SZ3 (cflte (B H E IV dr vitéz Ujlaky László 6 O 1 o O SZ3 CD (dífe (BH E

10 38 (BHE 3 (dlfe SZ ' or nd Sá lfy Kho Pá 3 VI Halmágyi 8z VII Marton Gyula CD (öjii (BHE VI dr Székessy István SZ3 (ohe (BHE 1930 m áj us 1 (1920 évfolyam Jó zsef Ó O 1 I vitéz O május 1 (1921 évfolyam IX Fekete (dhe 1938 május 1 (1926 évfolyam I vitéz Vass <D (O HE (SHE X Antalffy Pál III Besenyi Károly VI II emes fejvintzi Andrási (BHE VIII vitéz neme kő zegi Megay László Sza (OHE J (BHe 1938 november 1 (1924 évfolyam (1927 évfolyam I Juhász Béla lu Pápay Ferenc L <D 1935 november 1 (1922 évfolyam 1 (1928 évfollyain 1939 május Jávor (ORE (BHE ll VersénYi Károly ::sza IV K h o Bartos Ö dön Ó (D 1936 május 1 (1924 évfolyam Kiss Ako s (o'tfe (BHE IV Varga Ferenc III Nv isk PalIós Andor V III I Kovács Andor (OHE (BHE 1937 má jus 1 (1925 évfolyam V Jakabos István 1939 november 1 (1929 évfolyam I Kultsár (OHEJ (BHE 1937 november 1 (1925 évfolyam I vitéz nemes szenczi Feördeős Gyula (OHcJ VIII n em es alsótorjai és Gyula O b IV Benedek Géza III Bertényi Je nő IL Bánhegyi Béla VIII Karabélyos Imre (8 karathnai Könczei

11 május 1 (1930 évfolyam VIII dr nemes cslkszentimrei Balló Is t (SHE II Takács József r I X Domonkos Lász ló IX dr Boda József IV dr Tegzes VIII drvad Imre SZ3 V Bakonyi István <D III Madacsay Béla VIII dr Tóth József <D VII Kovács Ignác Ö III dr Zimonyi Sándor Nv isk Szill István <D \IgI S z s X vitéz Borgóy János O 1 o (dlfej (SHE 'Nyo drvitéz Székely Frigyes 1940 szeptember 1 (1931 évf oly am IV Laltaváry László CD Kho nemes derecskei Fodor S ándor VIII n emes igmándi Simon Jenő ll Ill Torbágyi József Nv isk Kadicsfalvy János I Sörényi István VII Máté Ferenc VII dr Malonyai László VIII drbánki Főhadnagyok: 1935 november 1 (1932 évfolyam VI Lengyel László n Bodur Gyula 1936 május 1 (1932 évfo lyam Ny o Várbiró György VII Lánc z Lá zló 1936 november 1 (1932 évfolyam IV Záhonyi Arzén TU nemes Tánczos Ferenc VIlI Za jzon Jenő CD 1937 november 1 (1933 évfolyam X vitéz Somogyi Lajos VII Pelsőczi Lás:dó 1938 május 1 (1933 évfolyam K h o Mondok István Nyo Kun Lász ló CD IX Garay Istv á n II VI Homoki László X Uzon i Jenő 1939 november 1 (1935 évfolyam VIII dr Tukora- Bakos Béla CD fr\ VIII: n mes gyöngyös halá zi T a k ácb Attila v IX dr Decteva Dénes CO fr\ III dr vlléz Kovács Jenő II CD V nemes nagyváradi Stépán László v IX dr Kiss Gyula II <D Nv Isk dr Martélyl I s t ván CD VI Dalmy Adám <D

12 43 42 I dr Imreh Géza <D III dr Bánsági Béla (f IX Margó Pál CD NviSK n emes bárcziházi Bárczy Dezső V Komáromy László IX nemes bresztyennei Bresztyen szk y László (D IX vitéz Horváth Árpád IV Pintér III dr Bátky Kázmér Nv isk dr Kertész Lajos ([ V Maklárl-Klekner Péter II dr Kun Imre <D IX Nyilas Iván (D Nyo dr Mezlényi Egon (f VI Finta Imre I (D Vlll Nagyhetényi Jenő Ó (hsz X X dr Bazsó Lajos <D II Bodonyi Károly X nemes Simon László X dr nemes farczádi Sán dor II dr Sepsey Ján os (8 VII dr Szentandrássy Elek III nemes posonl Szent-Martoni Ernő VI Szoyka Lászl Nv isk neme kis borosnyói Tompa Miklós ([ III dr Vörös László Hadnagyok: 1936 január 1 (1 935 évfolyam IV dr Zöldi Márton VIII ne mes Stachó Géza 1939 szeptember 1 Később meghatározandó r anggal: (1939 aug-i évfolyam (Kinevezés napja: 1940 szept 1 K ho Bányai László (D Kho dr Bóna Zoltán IV dr Csáki József (D VIII dr Csellár Gábor (D Ill Görgey Kálmán III Korondi IX dr Kőrőssy Zoltán [ X dr nemes lépesfalvi Lépes Ottó <D V Mogyoróssy Elek ([ Ny o dr Németh László V <D X dr Nyerges Pál (8 Nv Isk dr Papp Győző CD IV dr Parádi István ([ V dr Rakovszky Antal ([ L Radnay László 1 Botond László I Fadgyas László Kiss G éza L Raskó László I 1 L L L I I I L I vitéz nemes pákosi Paxy Károly Száday Béla Tarnóy Gyula Kulifay László Nagy Béla III Gerencséry Mihály Lám BéJa gróf Dégenfeld-Schonburg István Csaba Lajos

13 45- ( 44 I Később meghatározandó ranggal: (Kinevezés napja: 1940 július 1 rx dr Bocsánczl László VIll dr Bogya A ndrás r dr Bo r hy E m B VlI nemes kovási Bretán Sándor V Bodur Károly VII dr Czeglédt József I Csikós Jenő I I1gry Gyul a VIII Elekes László VU dr E ötvös László Halmay György Hegedüs Mi hály dr Hidvégi Flórián dr Kacskovics Balázs dr Káldi J ános dr Képlró Sándor dr Kulcsár László X dr Kuli Sándor V dr M a j án László 'Nvisk dr Máthé György VIII dr Mezerényi Jenő VII dr Nagy Attila VIII UI VIII II II VI III dr dr VII dr Nagy Endre IV dr vitéz Nagy B Sán do r VI NagyiYányl Ödön VI dr Neszmél y i Zoltán Nvisk Pátkai Béla V Perlaki Elemér II Péterffy Zsombor VI dr Pol gá r Barna VIII dr vitéz Ré bé k Gy VIII dr Rödönyi Tiborula NVlSk dr S óto n yi Jenő IV dr Spl\nyi Józs ef X dr szabó Ká roly VIII Tamáska Endre VII UJházy Déne s II Utczás L M ihá l y 1940 július 1 (1940 évfolyam 1 G erendá s Ottó I Perjésy ';yörgy I Halmos Ö d ön 1 Baczoni Ottó 1 S imor jay Ferenc I Pe k á ry István 1 nemes ippi és érkeserüi Fráter János J B e r én y i György I DeH Benő I Rajnay R i c h á r d I vitéz Tan a y Béla 1 Balás Géza L T am ás i Pró b as zo lgá laton : j \ Nyitrai Ágoston főhadnagy (rangja: 1940 IX

14 Csendőr gazdászati tiszt ek Gazdászati alezredesek: május 1 (IHHB Molyam 1938 I 1 Csányi S W 1939 május 1 (1908 évfolyam november 1 (\1913 évrfolyaan 1938 Kpgh Bérczy Gyula Ó W (djfe (BHE 1 (li9q9 évfolyam 1939 november B M nemes Kádár Gyula Ó (CftfE (BHE 1940 szeptember 1 (1910 évfolyam Gazdászati őrnagyok: 1935 november 1 (1911 évfolyam 6 k a é k leaj V k b d (CftrEJ (BHE VI GU da 1936 november 1 (1912 évfolyam yula 6 H (K W Vk ék cml d (CftrE (BH E 1937 május 1 IX Benedek Andor 1 6 k é k CB!!Il V (CftrE (BHE H M Harkay László II 3 o k é k 82 (ctrfe QLH ( J Ar Szöcs János 1 Ó a é k 1BIl (ö:l (BHJE e d e a III Cserfay Ödön (djfe (BHE a é k tmj a é k (1914 aug-i évfolyam Sztb vitéz Ásvány Mihály Ó O 1 (CrlfE (BHE B M vitéz Bódy Vilmos3 0 kék ( h ' 020 S 1 W (dr:e (BH 1940 május 1 (1914 okt-i évfolyam IV dr Vértes Lajos 3 a (1912 évfolyam VIII Vukováry Kálmán Ó k eé k O 2 O (CrlfE (BHE 1939 november 1 B M Keresztes Béla Cr-CftfE = (BHE '-' V Kun J ózsef (a:ri (BHE (CftfE o k é k ( 1940 szeptember 1 (1914 okt- i évfolyam VII Kapor Aurél 6 (BHE K a é k 1liIIl t (atfe \ Ga zd ászati századosok: 1926 május 1 (19 15 m árc-i évfoly am -s J (BHi: ctjfe Kpgh dr Kir C-

15 48 B M Viola ?IOVC111 ber november 1 (1915 márc-i évfolyam B M primor alsó-csernátoni Cseh Lajos 3 o k é k (dwe (BHE II Zoltay Pál k a é k (díte (BHĖ B M Tóth Károly 8 O 2 S1 CD (djfej (BHE VI Fodor Lajos 1 (j a é k (díte ( BHE J Benyovszky István k a é k a é k B M nemes Varga László Ó O 2 o S Sl (dí'te (BHE B M vitéz Dobó Sándor 3 o V k r ( t 3 o k é k ( e 2 S2 (BHĖ B M Horthi (dffe (BHE B M Eperlessy István (j O 2 o S Cr"dí'f= "'E';' (BḢ E 1927 május 1 (1915 n0v-i évfolyam VIII Tóth Géza II O 2 o S (dí'fe (BḢ Ė vm vitéz Tótfalussy Lajos Ó fi ( O 1 O O V k 2 o d j(dí'te(bhe (V ifi szab IV Ormay József O 1 o S S (dffe l I (1916 évfolyam B M Polónyi Andor a é k >< O b (dwej ( BHE 8 M vitéz Lenl{ey Imre 3 o V k r ( h Ó O 1 (BHE I Réthi Mildós Ó fi ( 8 1 o O 2 O O 82 (díte (BHE (V ill szab X Say József 3 o k é k S3 II o N v k (díte (BHE X Rada S1 (dí'fe (BHE H M nemes medzihradnei Medz1hradszky Aladár Ó S (dí'fe (BHE NVlsk Körmendy Árpád O 2 o O b S S1 (dí'fe (BHẸ 1928 novembe?' 1 (1917 évfolyam IX Náday Ferenc O b k vék 1929 novembe?' 1 (1917 évfolyam I Ősz György S (dítej (BHE S (BHE V Dudás László O 2 o O b S (díte 1930 május 1 (1917 évfolyam B 'M:riemes ber7eviczei és kakaslomniczi Berzeviczy László éj O 2 o O b S 81 (dí'te (BHE

16 K b o dr nemes sepsi-szent-györgyi Kis ZOltá VI Ma czk y László III Má télf y Árpád VII Madarász Ernő november 1 ( évfolyam ( H E VIII Rieger S1 (awe S H E (dwe (S IV Csaba Zoltán O 82 ( H E B M Tarnay Ferenc (dwe S VI dr Szalontaj Sándor IX Hunyadi György VIII J ánk y György 1931 május 1 (1918 évfolyam IV Géczy József V Kalotai Gyula VII All{ay Ernő B M Sipos Lajos ( dwe (SHE VIII nemes csik-tapjoczai Györgypál Ferenc 1931 november 1 (1918 évfolyam 1939 november 1 (1939 aug-i évfolyam K h o Kormos Kálmán (CfttE (SHE Ill neme kisdobai Décse Károly O (dif'ej (BHE Gazdászati föhadnagyok: 1935 november 1 (1931 évfolyam II Markó Jenő I SZÜlS Mátyás X Ugray Dániel VIII Bánházy Tibor III Finta LászJó Il Körmöczy Nándor Ar Argay Ferenc PróbaszoJgálaton: X Murányi László IX Horváth Károly IV V III Dienes Andor III Farkas Gábor a állásuak Gazdászati hadnagyok: 1939 május 1 (1939 febr-i évfolyam VII Dr Körmöczy Rezső II dr nemes Varga Ferenc Bartha József Boros SZ CJf/ o I(ŐNYV;; TÁR Gyergyai Horváth Kecskés ImI e és István István Fol'l'ó Lajos tisztjelöltek tisztek őrmesterek Agoston renc hadapród Zoltán Lajos Szalánki László O (díte (SHE honv Albert reczenyi 1937 május 1 (1937 évfolyam IV következő tart Gyula Sándor karp Baracsi (hasonló őrmesterek: József Bálványosi Arpád Galántai Hajnai EI'nő János dr Deb Gorbói Halmos Fe József Katona Béla Kádár Antal Kemény Ferenc Kiss Ferenc Kováts Moharita László Módly László dl' lu Nagy Zoltán dr Nagy József Naszvadi Mi hály Nőger Fl'igyes Oberding Tibol' dl' ötvös János r ibor Márkus dr Ráb a Jáno s Lajos Sar1ldi Lajos Somos István Szekeres <Oraveez Pál Szepesik Gyula Szücs Miklós Tóth AndI'ás Tóth Kálmán Török Dezső Zilizi Menyhért

17 53 52 Nyugállományú csendörtisztek I és tisztviselök aj Csapattisztek Ny altábornagyok : Nemes keresszegi és adorjáni gróf Csáky Zsigmond Budapest I Budafoki-út 41/a III 10 Nemes folkusfalvi Folkusházy Lajos Budapest XI Horthy M-út 61 II 4 Vitéz nemes bazédi és körpényesi Kontz Sándor Budatétény Kossuth Lajos-u 26 Száhlender Béla Alag Kossuth Lajos-tér 3 Vitéz nemes szinai Szinay Béla Budapest IX Ferenc-krt 19/21 I 15 Ny tábornokok : Bariss Arpád Budapest L Attila-krt 12 II Bittó Dezső Budapest XIV Hermina-u 35 Lovag rományai Czógler Gusztáv Budapest II Gábor Aron-u 6 r Vitéz Doóry László Budapest II Pasaréti-út 53 Fischer József Bpest II Szász Károly-u 1 IV 2 Goreczky Vihnos Budapest IX ü1l6i-út 14 I Kiss László Szentes Kis Bálint-u 3 Nemes zágorhidai zelci és lorántházai Loránth Dénes Budapest IV Molnár-u 13 M rosszéky-ziegler Emil Zánka (Zala megye Meszáros János Budapest L Maros-u 11 r Nemes kézdivásárhelyi Nagy Gyula Budapest I Attila-u 91 Vitéz Szinte Gábor Budapest TI Zsigmond-u 6 IV 39 ' Sz e Béla Balatonalmádi Véghelyi-u 9 Szutsy Imre Budapest II Olasz-fasor 45 /fl Wráblik Mátyás BUdapest V Sziget-u 26 ' Ny ezredesek : Barényi Fel'ene Budapest XlI" Avar-u 9/a m 1 BertaJanffy Dezső Marcali Nemes polyáni Boldizsár András Szeged Osztovszky-u ll/a Buday Andor Budapest I Bors-u 7 1 ajtó Csiba István Budapest I Attila-krt 12 IV 3 Dalmy József Debrecen Jókai-u 9 Dr Domosday Gyula Eger Ince pápa-tér 4 Fonyó László Budapest I Városmajor-u 20 L 1 Forgács Vilmos Budapest m Lajos-u 24 m 1 Friedrioh Róbert Budapest VII Ilka-u 15 l/a Dr Gergely Sándor Székesfehérvár Zentai-u 10 Gidófalvy Elemér Budapest I Városmajor-u 33 L 5 Nemes Glatz ödön Budapest XIV öv-u 169 Goreezky Gyula Budapest L Fery Oszkár-u 34 II 3 Herold Adám Budapest IV Váci-u 48 IV 3 Hollódy János Székesfehérvár Jókai-u 5 Hunyetz Károly Mosonszentmiklós Nemes necpáli Justh András Budapest Ill Beszterce-u 20 I 3 Kertész Jenő MiSlkolc Farkas Károly-u 20 Klelner Gyula Budapest L Alagút-u 1 I 3 Kosztka Agoston Recsk Heves megye Nemes kricsf Úusi Kriesfa1usy Jenő Budapest I Krisztina-krt 113/b III 9 Kürthy Endre Budapest I Orbánhegyi-út 36/a Lábady Kálmán Sopron Döbrentei-sor 1 Lózsa Jenő Székesfehérvár Lövölde-u 29 Madacsay Imre Budapest XI Bocskay-u 70 r 1 Mántó József Miskolc Hunyadi-u 50 r 2 Mészáros Iván Budapest XL Horthy Miklós-út 19 III 24/a

18 54 Nagy Vilmos Budapest L Krisztina-krt 155 I 4 Nemes Nemessán yi Lajos Budapest I Horthy Miklós-út 85 I 1 Nemes nemesszegi Nem('ssz<'ghy László Ujpest Deák F-u 79 Nemes petrovinai Pt'kl'y József Mátyásiföld Barcsay-u 21 Dl' Preszly Lóránd Budapest II Török-u 8 I 1 Raáb Antal Bpest II Görgey A-u 8 III 2 Ralsikó Alfréd Budapest XII Németvölgyi-út Nemelg salamonfai Rátky Károly Miskolc Szemere-u 29 Rohonci Imre Fábiánsebestyén Csongrád m Rutkay AI'lllOld Budapest 1 Szent János-tpr' l/b II épület IV 2 Nemes tordai Sándor László Gödöllő Kertváros Marosvásárhelyi-u 14 Schönherr Károly Budapest II Margit-rakpart 56 m 16 Sebesta Ottokár Budapest V Szent István-krt 3 IV 31 Soltész ImI'e Budapest XIV Vadvirág-u 21 Stens7!ky Lajos Budapest XI Bertalan L -u 9 II 2 Száday Rezs6 Budapest 1 Ugocsa-u 2 II Szathmáry József Gödöllő Kertváros Kolozsvári-út 6 ' Szlabry Imre Esztergom Ferenci L-u 41 Trl'ge yei Gyula Budapest L Endresz Györgyter 4/b II 5 TomOl'y Endr(' Budapest VIII üllői-út 16/a II 11 Va lady Béla Selyp Cementgyár Vf'rbó János Szeged L Lőw Lipót-u 13/b " NV alezredesek : Abafalvy Sándol' Budapest L Attila-u 69 Nemes wehrfesti Armandola EJ'nő Ujszegecl Székely's or-u l/b Bánházy József Salgótarján Kőszénbánya igazgatóság Bejczy Béla Budapest 1 Krisztina6krt 79 fsz 3 Boros Lajos Győr Hunyadi-u 6 BoUlm EndI'e Budapest II Pasaréti-út 7 Oslászál' Dezső Bpest XL Fadrusz-u 21 fsz 2 Vitéz Csöl'gey László Budapest L Szent Jánostér 1 L FuxhoffeI' Gyula Budafok Mátyás király-út 7 He il Ernő Budapest XI Török Ignác-u 46 HPI'oJd Gyl1lta Dömsöd Fő-u 82 Hieronymi Lajos Miskolc Lévay J-u 10 Hl1ba Ferenc Budapest 1 Krisztina-krt 145 Nemes edvi lliés Béla Budapest IV Szarka-u 7 III l/a IJosvay Ernő Miskolc Soltésrz: Nagy K -u 2 Jablonl{ay Sándor Bpest II Ostrom-u 8/a r 1 Nemes jalsovai JaJsovicz l<y András Budapest IX" Soroksári-út 13 Katona Géza Budapest L Alkotás-u 32 IV 3 Kolbay (Kolba Oszkár Debrecen ZÖldfa-u 14/a Dl' líricsfalussy-hj'abár Endre Ungvár Szamovol!slZky u 12 I ázái' Jenő Budapest VII Nagydiófa-u 5 III l Löchcl'cr Andor Székesfehérvár Távirda-u 12 Nemes altorjai Lőrincz Ignác Budapest IX ünői-út 55 II 5 Lukáts Lőrinc Pécs Madách Imre-u 4 Madarász Hem'ili Budapest 1 Ugocsa-u 5 fsz 3 Margitai József Budapest XII Törpe-u l/a I 3 Mal'say János Budapest 1 Menkina János-u 10 I 1 55

19 56 57 OIáry Sándor Budapest X Onódy-u 20 3 ajtó Polster Kálmán Keszthely Erzsébet királyné-út 9 Radnay Gy ző Szeged Kölcsey-u 5 Richoovszky Os kár Nyiregyháza Sóstói-u 32 Rosdy Győző Budapest I Böszörményi-út Simenszky Elemér Budapest VIII Tormay Cecil-u 7 fsz 1 Somogyi Mihály Székesfehérvár Zsolt-u 13 Vitéz Soós Gusztáv Bpest I Maros-u 10 Szendrödy Béla Baja Kálmán király-u 15 Dr Szücs István Budapest I Városmajor-u 27/b Takácsy Dezsö Szeged Arany János-u 11 II 7 Dr Valló József Budapest I Szt János-tér 4 Varg1ha László Debrecen Rákóczi-u 35 NJ órnagjok : Argay Ferenc Budapest VII Czobor-u 92 Baky Lás7Jló Budapest I Attila-u 85 1 Barsy Gusztáv Nyírpazony Kálvin János-u 1 Berényi Béla Szekszárd Toldi M-u 1 Csűrös Gyula Nyíregyháza Sóstói-u 34 Ferenczy Sándor Rákosszentmihály Rákóczi-u 132 Vitéz Györkös Károly Makó Pénzügyi palota Hadf Y &aymo!lld Budapest II Zsigmond-u 5 f sz 1 Hamza G la Sóstóhegy Szabolcs m Nemes 1500 Jenő Csepel Szent János-u 22 Nemes kossuthi és udvardi Kossuth Káhnán Szeged AradI-U 5 I 4 Nemes vadászülélsi Móritz László Budapest D P ásy I lá er é y b VIll Bókay J-u 6 enc Szeged Tisza Lajos"krt 83 na Felsőgöd Erzsébet-u 2 a! a Sopron Deák-tér 31 I z s an Budapest Márvány-u 21/a II 6: ' Rutkowski Győm Budapest XIV Thököly-út 167 II udvar I 11 Nemes ankerstocki Stockinger János Bonyhád Perczel Mór-út 9 Szirányi János MiSkolc Eötvös-u 6 Nemes verbói sz]uha Dénes Budapest I Ugocsa-u 11 IV 3 Szmazsenka Ervin Budapest XI Radványi-u 32 Tihanyi Fel'enc Budapest VI Dessewffy-u 35 l 15 Todoreszk Laj os PestszentIörinc Szent Imre kertváros Kolozsvár-u 14 Dr Torkosl Béla Orosháza Farkas K-u 4 Váry Béla Székesfehérvár Prohászka O-u 22 1 Ny századosok : Alföldi Antal Szentes Vármegyei közkórház Ambrus Endre Ujpest Bajza József-u 19 Baitz Jenő Budapest V Katona József-u 28 m 19 Balázs Géza Budapest VIII Gyulay Pál-u 12 fsz 3 Cseresznyés Aladár Budapest V Falk Miksa-u ' 4 IV 1 Désfalvi ( Kálmán János Máriabesnyö Erdélyi-u 27 báró deési Di6szeghy Tibor Dunaszekcső 216 sz Földvárszky Pál PiliJS Gergely Endre Budapest TI Fö-u 80 II 10 Kalotay Arpád Budapest vm Rákóczi-út 12 V 3 Dr Konkoly Iván Budapest V Rudolf-tér 5 II l Krisztinkovich IstváJll Mikebuda up Irsa Kunos Béla Nagyrnfutyok Bányaigazgatóság Nemes besenyei László Béla Budapest V Akadémia-u 18 IV 16 MaJloms OIky László" Budapest 1 Attila-u 201c

20 58 Mazoly Béla Pécs Kassa-u 3 Nádpataky Agoston Székesfehérvár Pestis pincék Nemes szamosfalvi Panajott Rudolf Budapest IV Királyi Pál-u 20 II 6 Pap László I Budapest VI Teréz-krt IV 4 Vitéz Perinay László Budapest VIII József-u 17 l 3 Szepesi Arpád Budapest L Lágymányosi-u 14/b II 3 Nemes 'somlyói és óvári Szilágyi Elemér Buda! pest IV Károly király-út 26 IV 6 Tóth Kálmán András Budapest I Logodi-u 63 l 7 Tömösvötgyi Alfréd Budapest VIII Népszínház-u 17 III 2 WOiacsek Nándor Gy1ör Wennesz J-u 58 Zsengellér József Budapest VI JÓsika-u 15 III t Ny fóhadnagyok : Dr Borlói (Dachler Mátyás Békés II Irányiu 7 Jantay Elemér Szentes Lord Rothermere-li 43 Vitéz Molnár Nándor Budapest VI Munkác dút 33 I 10 Nádaskay István Eger Gronay-u 11 Reinichovszky György Budapest I Mészáros-u 28 I 3 ' " ' Rick Dezső Szentes Vármegyei közkórház ' b Gazdászati Ijszlek Ny g alezredesek : Mátéfy Jenő Szentes Petőfi-u 4 Matéka János Szeged Tarján-u 4 Tasi Dániel Budapest VII Gyarmat-u 85/a Urszády Gyula Rákosszentmihály Kossuth-u 24 Ny g örnagyok : Ambrus Gyula Pusztakengyel Montag-!a a KovalovsZlky OS>Z1kár Budapest Kolozsvan-ut 13 Molnár Henrik Budapest IX Közraktár-u 28 II 10 Molnár Károly Budapest nl Timár-u 2 m 3 Szabó Zsigmond Debrecen Piac-u 10 Tibor György Budapest IX Imre-: 5 I 7 Végh Kálmán Rákospalota Batthyany-u 50 Ny g századosok : Vitéz Kapossy Gyula Ungvár Csuha János-u 6 Molnár Sámuel Budapest III Zápor-u H/b f'slz 4 Rodt Kornél Pécs Mikes Kelemen-u ' B d t VIII Jozsef-krL Szamossy TIbor u apes III 47 ' 4 II 6 Vanke Sándor Budapest VI Rózsa-u 6 Ny g fóhadnagyok : Kovács László Budapest I Hidegkub-ut 4 e Silló (Sánek Péter Budapest lll Testverhegyi-út 3fb Dr Tanos Dezső Budapest IV Peto"fi S -u :10 III 2] " Ny hadnagy : Krausz Jenő Csorvás (BékéSi m \ ' e Állatorvosok Ny aligazgat6 állatorvos : Székely Agoston Pestszentlörinc Madach út 25/b Imre-

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25

Dalotti Domonkos 2092 BudakesziSzéchenyi I. Ált. IskolaKozma Knáb J. u. 60. Sarolta 3. 25 név elért pontszám Herczku Péter 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor Iskola 7. Gabriella 3. és dr 50 Kanyuk Jánosné Szatvári Máté 4400 NyíregyházaApáczai Cs. J. Gyakorló Erdő Belme sor

Részletesebben

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km

Budapest Futofesztival NATO Futas 2013. oktober 6. Budapest EREDMENYEK 10 KM FERFI EGYENI EREDMENYEK. HELY RSZ NÉV IDŐ Perc/km 10 KM FERFI EGYENI 1 3391 Rezessy Gergely 31:37 3:10 2 3872 Sági József 31:52 3:12 3 3996 Radics Csaba 32:08 3:13 4 4283 Jenkei Péter 32:18 3:14 5 4246 Pach Péter Pál 33:26 3:21 6 3341 Khoór Bence 34:06

Részletesebben

Árpád-házi Szent tér III. 2007.09.27.

Árpád-házi Szent tér III. 2007.09.27. Adria XV. 1991.12.09. Geisler Aelia Sabina köz III. 2010.08.26. Albert Camus X. 2012.10.03. 144. Albert Flórián út IX. 2013.05.29. Albertirsai út X. 1991.02.14. Dobi István út Alföldi VIII. 1991.04.25.

Részletesebben

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY

VII. DOMAINE GRÓF ZICHY UTCAI FUTÓVERSENY I. korcsoport fiú 1 126 Döbrösy Álmos Szent József Kat. Ált. 00:03:51 00:00:00 00:03:51 2 180 Bräutigam Csanád Kajdacs 00:03:57 00:00:05 00:03:57 3 416 SZűcs Donát Babits 00:04:01 00:00:09 00:04:01 4 131

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10.

I. parcella 1. sor. Hidasi Péterné (2004. 04. 15.) Verseg, Walko L. u. 10. I. parcella 1. sor 1. Zsingor Mihály (1851-1894) és családja 2. Hidasi Péter (élt 49 évet) Hidasi Péterné 3. Kőkereszt felirat nélkül 4. Acsay Vilmos (1865-1943) Neje: Miksa Irén (1874-1952) 5. Fesztbaum

Részletesebben

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. 2009. december 31.-i állapot Sorszám és jel Név Cím Tevékenység kódja Ábel József Ács József

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. 2009. december 31.-i állapot Sorszám és jel Név Cím Tevékenység kódja Ábel József Ács József A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 4. (1) bek. alapján

Részletesebben

Eredmény. Eredmény. K-1 fiú III. kcs. 1. K-1 fiú III. kcs. 2. Csapatverseny:

Eredmény. Eredmény. K-1 fiú III. kcs. 1. K-1 fiú III. kcs. 2. Csapatverseny: K-1 fiú III. kcs. 1. 1 10 Csók Viktor MTK 1 24 2 16 Erdőssy Csaba Győr "A" 2 25 3 23 Pócsi Alex Tiszaújváros "A" 2 26 4 1 Fedák Tamás DIÓSGYŐRI KAJAK SC 2 24 5 24 Szendy Márk MTK 1 28 6 7 Mayer Keán Győr

Részletesebben

BUDAPEST NYÍLT FEDETT PÁLYÁS BAJNOKSÁGA Budapest - SYMA Csarnok, 2013.01.26.

BUDAPEST NYÍLT FEDETT PÁLYÁS BAJNOKSÁGA Budapest - SYMA Csarnok, 2013.01.26. 60 m fiú gyermek "A" döntő 1. Sólyom Bendegúz 2001.03.30. Budafoki MTE 8,63 2. Pethő Gábor 2002.04.04. Bp. Honvéd SE 8,87 3. Papp Zsombor 2002.02.10. ASE 8,88 4. Béres Bence János 2001 Csepeli DAC 9,03

Részletesebben

Családkutatás genealógia családfa családtörténet felmenők

Családkutatás genealógia családfa családtörténet felmenők Családkutatás genealógia családfa családtörténet felmenők A következő táblázatban családunk 1900. január 1. előtt született tagjai láthatók. További információért keressen meg a csaladfa@csobay.hu címen!

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

"Jó tanuló - jó sportoló" - 2014

Jó tanuló - jó sportoló - 2014 III. korcsoport 1 Kóti Bernadett Velence Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási nyelvű baptista Általános Iskola kajak 2 Tóth Zita Budapest Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nalvű Általános Iskola Alpesi

Részletesebben

II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel

II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel II. VELENCEI-TÓ SZUPERMARATON Abszolut FÉRFI 54km Velence, 2009.08.29. Helyezés Rsz Név Szül Táv Laps Cel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda.

Férőhely. szálloda 14 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 16 44 Helikon Utazási Iroda. Kft. szálloda 20 63 Helikon Utazási Iroda. Sor Nyilvántartási Ügyirat Nyilvántartá sba vétel sz Helység sz Utca-ház sz Elnevezése Típus Szobák a Férőhely Neve Helység Utca-ház Adóazonosító Statisztikai jel 2 Sz.-2/2011 5122 2011.03.16 8360 Keszthely

Részletesebben

Isten áldásában gazag, boldog új évet!

Isten áldásában gazag, boldog új évet! X. évfolyam 1. szám A keresztény nemzeti gondolat hírnöke * Tár sa dal mi, kul tu rá lis, ha gyo mány õr zõ fo lyó irat * Ára: 100 Ft 2003. ja nu ár Szá munk tar tal má ból: - Im memoriam: Szmola Sán dor

Részletesebben

ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004

ASBÓTH MIKLÓS KALOCSA KATONAI ÉS CIVIL ÁLDOZATAI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN (Kézirat) KALOCSA 2004 Kérem, hogy aki az alábbi listán szereplő személyekről további adatokkal rendelkezik, vagy más, a listán nem szereplő És a második világháború áldozatául esett személyről tud, az értesítse a Tomori Pál

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben