rangsorozati lajstroma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rangsorozati lajstroma"

Átírás

1 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt Ó H (3 o k é M V K é II o N v li CdítE (SHE 1940 augusztus 1 (1905 évfolyam 3 o V k r Csf vitéz S áray Ferenc Mér tk ( ' C ' Mér J v g k 3 o k é k k v ( l g r t (L H Ó $ ll o N v k (SHE Ezred esek: 1938 május 1 (1907 éví'o yam ér lvgk Torzsay Lénárd Mér tk M Ó H (3 o k é k (» SHE CdífE ( l vitéz

2 22 23 HM dr vitéz Damasy Farkas Mér tk Mér l v g k 3 o k é k ( ' Ö H (3 o V k r (» 81 SZ2 V k b d é e (dlfe (BHE Csf Huszár Ágoston M ér S1 SZ2 e tk I V Perey László Mér tk (LJ A Q a :8: " U' 10' 19! 2 t:!:: S Z IX Vattay Ferenc 1 M ér tk Mér Ivgk 3 o k é k ( h ' Ö SZ2 e (dtfe (BHE 1939 november 1 (1909 évfoli'ywll V Elekes Rezső Sz 2 ll O N v k (dífe CBHE BM vitéz Vadászy István Mér lvgk 3 o k ék ( l S1 SZ2 ll O N v k Olasz koronarend tk (dífe VII vitéz Bátky József Mér tk 3 o V k r ( 3 e k é k (! S1 S l l o N v k (ctwe V n e m e hertelendi és vindo rnyalaki Hertelen dy Ignác Mér lvgk 3 o kék ( ' S1 (awe 1938 novembe?' 1 (1908 évfolyam VI Sasady Arthur Mér lvgk 3 o k ék ( h S2 SZ május 1 (1909 évfolyam II vitéz Zirczy József 3 o V k r ( Mér lvgk 3 o k é k ( l TU 2 CawE S2 SZ V vitéz Szabad hegyi Feren c 3 o ( h Mér lvgk E V k 2 o d (etwe (BH z 1940 szeptember május (1908 évfolyam III vitéz Poltáry Vilmos M r tk Mér Ivgk 3 o k é k ( SZ2 II o N v k Török hadiérem (BHE Ar B alogh B éla Mér Ivgk3 o k é k SZ2 e (etwe 8ztb neme; lemhén yi Gábor Péter M ér lvgk SZ2 CD ( évfolyam 1 (djte 3 o k é Ó ] (hdm v Jrl [F A l!!/: H g >< u (hd"'' fb' S2 SZ3 (díte (BHE HM vitéz Sellyey Vilmos Mér tk tk Ó H (3 o k é k r Mé nl r á d la A r té X Pin H E (B (dtf'e tw S Q Z2 >< 1 \SJ u (hd"' 10" i Paksy-Kiss T1bOI' án tty ba e m ne z té vi k is v N H Mérl vg k 3 o k e k ( Ó (díte SZ u'

3 24 25 VIII Tölgyesy Győző Mérlvgk (hsz Mérlvgk 3 o k é k ( h 8 1 8z2 CD (SHE VI Szaplon czay György I 8 (<ME (SHE 1936 Csf vitéz Temesvári En d re MérI Ivgk 3 o k é k ( I 1 Ó fl (3 o V k r (» 81 SZ2 (di'fe (SHE VIII vitéz Liptay László Mér 1vgk 3 o k é k ( W SZ2 V k 2 o d j (hdm(dwe (SHE BM Pln czés Zoltán Mér Ivgk 1 Ó SZ 2 (dwe (SHE S május 1 (1910 évfolyam II B od oky László 81 8za (SHE 1936 ( J 1 november ( 1910 évfolyam 1 vitéz Dén es Elemér3 o V k r ( 3 o k é k ( S 82 8 z2 Oldenb 1 o ker Oldenb 2 o ker (awe VIII Császár István Ó (awéj Alezredesek: 1935 május (SH E (1909 évfolyam Sztb neme Csáthy G yörgy d J (hdm e (dwe SZ2 V le 2 o IV Nagy PálI 3 o k é k ( 8 1 SZ Bajor 4 o k é k X(dwE (SHJ E május 1 (1911 évfolyam I vitéz Halmy József 3 o V k r ( l> ' S 82 Mér Jvgk3 o k é k ( E Sza (8 II o N v k (SH ; 1937 november 1 (1911 évfolyam 1935 novembm" 1 (1909 évfolyam VII nemes Deseö Sán d or k er (dwe SZ2 e Már' VIII vit éz Marssó Pál Mér Ivgk (hsz 3 o k é k 82 SZ2 IL o N v k (SHE 8ztb G ád ory József Sza V k d j (hdm (<Me (SHE VIII Nagy István L 3 o k é k ( 1 S E Sza 11 o N v k (dlfe (SH k k II B od rogal An drás Mér Ivgk 3 o é Z8 o S1 >< A 4 0 ""f" S u' (fid" 2 o k é k X (dlfe (SH E 3 o IX vitéz Szen tpétery Ján os Mérlvgk Ó H k é k I ' 1 " ker Olasz koronarend ti ár M SZ3 <D E ker CCJItE (SH

4 26 27 IV Vll Berlányi Zs i gmo n d Mér lvgk SZ3 V k 2 o d (djfe Szabó Jenő (BHE 0 Ö (dtfe I X dr Papp János Ill Mér lvgk Ó H ( l Ö SZ3 Már ker (dwe (BHE III Zsigmond János 3 o k é k (etwe (BHE 1938 május 1 (1912 évfolyam III Tóth Ernő SZ3 (dwe (BHE IX Gyulai (atfe (BHE 1 tf Mátray Fel'enc Mér lvgk S1 VI (c& (BHE vitéz nemes seebergi S asv áry József 3 o V k r (mlt il o k é k ( lt 1 S2! SZ3 V k 2 o d j (hdm (dtfe (1912 évfolyam VII Perényi Géza (dhl: (BHE V L nemes Szentoléry Richárd 3 o kék (ml 1 Ö ÖH (3 ok é k( 8 3' SZ3 Olasz koronarend tk (dree (BHE lll vitéz Balázs-Piri G yulamér tkmérlvgk 3 o k é k ( 1I S W SZ3 (dwe (BHE VIII vitéz Kiss Jenő Mérlvgk3 o k é k (ml' 81 SZ3 ([ II o N v k (dwe (BHE IX Pintér Sándor 3 o k é k (» 1 6 k II o d j (dí'te (B W Sz 3 V IX Olchváry-Milvius Attila Mér lvgk 3 o k é k ( lt S2 II o N v k Polonia Restituta Kend t k (CftfE: (BHE l Szilád r Gyula Mér lvgk k é k ( ' (ctwe (BHE 3 o IX S á r v á ry Jenő 82 (dwe (BHE Ny o viléz RJdegh Rajmond Mér Jvgk 3 o k P k ( Ó H \ 8 1 S13 (dwe (BHE (1913 évfolyam V nemes szent yörgyi Jablánczy Ervin 3 o k é k ( l' SZ3 J(c&E (BHE Orb án László Mér Ivgk Ó H (3 o k é k hdm SZ3 (c&e (BHE Német Olympia d j IV Hiday Sándor 3 o k é k Z3 (awe Csf Rezsőházy S SZ3 VI (dwe (BHE

5 nove ber november 1 - (1913 évfolyam V Bajor Kálm á 3 o k é k d;d S1 Sz (awe (BHE Il vitéz Soltész József Vér Ivgk 3 o kék ( h S2 SZ3 (dlfe (BHE 7:\y o Hajnácskőy László Mér Ivgk (nsz Mér lvgk 3 o k é k ( h J St SZ3 Német Sasrend 2 osz t (cfite (BHE Csf vitéz 8zllasy László Mér Ivgk 3 o ké k ( h 82 (H R SZ3 (C&E IV Tátrafy István Mérlvgk 3 o k é k ( Ó H ( 1 S2 SZ3 V k 2 o d j (cfite (BHE VII Molnár László IL S1 Szs (C&E (BHE VI DrasKóczy Jenő 3 o k é k ( ' 8z3 (díte (BHE Ul Egry László L SZ3 V k 2 o d j IV Récsey József 3 o k é k (» S2 (eme (BHE 1939 május 1 ( 1914 aug -i évfolyam I VIII Fa kas Dezső SZ (eme VIII: Ma]Or08 István L 3 o ké K ( ' Sl SZ3 (cfite (BHE HM nemes udvardi és ko:ssutní f\ ossuth Jó zsef Mér lvgk 8 1 S za (dtfe IV Farbaky 81 SZ3 (<ME (BHE (191 4 aug-i évfo lyam X Loór Tivadar O 2 SZ3 (cfife III Sál'dyG ua3o kék árj h S1 SZ3 n o N v k (cft:fe (BHE IX vi téz Fábry György 3 o k e' k (hdmh ;;:x:;: (LJ l'!j: Ó O 2 82 (H R 8Z3 (cfife CM!l V Szerencsy Árpád S1 (difi: (BHE X vitéz Pásztóhi Ernö O o O 2 8z3 (cft:fe X vitéz BátoryGéza 1 Ó H(30kék (» O 2 S2 SZ3 V k 2 o d j (dife (BHE 1940 május 1 (1914 okt-i évfolyam VIII Hódosy PáJ 3 o k é k ( ' SZ3 (cft:fe (BHE Ny o Hadusfalv-y István 301Lé k ( l> Ó H (3 o k é k 82 SZ3 Német v k o j II oszt III Ágo ston Sz3IIoNvk ' (dlfe CB HE II vite z Náray Jenő 3 o k é k ( Ó O 1 Si SZ3 (cfife 1940 szeptembe1' 1 (1914 okt-i évfolyam Ny o Láday István Mér Jvgk 3 o k é k ( ' S1 SZ3 (cfife (BHE

6 30 31 X Zalántay János Ó (hsz S1 ' Sza <D (BHE IX Becsk ereky Pál 3 o k é k ( I O 2 Sza (dffe (BHE II vitéz Jófő székely-kereszturi Kováts István II 3 (l k é k ( 0 O 1 o O 2 S2 Sza (atre VUI vitéz Haraszthy István O 1 Sza (CftfE Örnagyok: 1936 május 1 (1914 aug-i évfolyam VIII Lomniczy Ferenc SZ3 (CrlrE (BHE 1936 november 1 (1914 okt-i évfolyam Osf Porubszky György SZ3 (díte (BHE 1937 november 1 (1915 márc-i évfolyam 1 Micskey Kálmán Mérlvgk S1 Sza (CflfE Nvisk ne'l1es kövendi Nagy Jenő Ó H ( Sl SZ3 (Ciife (BHE TU Nemesmon ostory Jenő Ó SZ8 V k 2 o d j (drfe (BHE Sztb Czeglédy Jenő Ó H (3 o k é k (» Ó' O Sza (CflfE (BHE BM nemes besenyői Beőthy Kálmán Mér SZ3 Olasz koronarend lvg k (dtfe (BHE BM Zámbory Árpád 3 o ké k ( h S1 SZ3 (Citte (BHE L Kricsfalussy-Hrabár Sándor 3 o k é k ( Sza O Jasz kor on a rend lvgk (dtfe (BHe VIII Pogány Fe enc 3 o k é k ( 1I Ó Sz (CfifE (BHE HM vitéz Mészáros Ödön Mér lvgk 3 o k é k ( I Ó O O 81 8za (dtfej (BHE III vitéz Czigány József Mér I v g-k I Ó (CfifEJ O 1 Sza (dife (BHE VII vitéz Porpáczy Jenő O 1 O O 2 (BHE VIII vitéz nemes csikszentmihályi Balla József 6 O 1 o O 2 S1 SZ3 (dite (BHE Nyo vitéz Demény Elemér Ó 01 Sl 'W SZ3 (df:fe (BHE VII vitéz Sarlay István O 1 O O 2 o O 82 SZS (dlfe (BHE X Fejér Károly Ó O 2 Sl SZ3 (dife (BHE I vitéz Gerencsér Jenö 3 o ké k ( 6 O 1 o O 2 o O S1 Szs (dlfe (BHE VII vitéz Joórend Gyula Ó O 1 O 02 Sl Szs BM vitéz Király Gyula 1 Mérlvgk 3 o ké k ( 6 O 1 O ed 2 O O SZ3 (BHE

7 32 33 é I Szirtes Ferenc 1 Ó H ( j A SZ3 (dí'fe (BHe 2 O Ill dr Dobolyi Lajos Mér Ivgk S1 SZli (dí'fe (BHE O VI vitéz Bajay Ferenc Ó I bsz X O 82 SZli CD (dífe (BHE VII Kubai SZ3 (CftfE (BHE 1938 május dr r Toldi Á p ád- O 2 (sh e IV 8ásdy László (atte (BHe o S1 SZli (dlfe O Sl SZli <D X dr vitéz nemes gyergyóalfalvi Gereőffy Géza 0 1 (sh e S3 SZ3 (CfJfe o L nemes fáji Fáy V k 2 o d HM Kálmán Gyula \!W rg SZ3 (dífe (BHE 3 o k é k ( Ó O 2 81 SZli (díte (BHe VIlI ndrödy Barnabás Ó O O dr zj (atfe (BHe X Bir ó Kálmán Ó 2 S1 SZli (CfIfE (BH e 1 Nagy IstVán IL (SH EJ éj SZ3 (CfttE 1938 november 1 Csf (1915 nov -i évfolyam! : ry Andor SZ3 (dtfej HM La BH E IV Hanthy SZli (dí'fe (BHE I Bern áth Sándor Ó 8 2 SZli (dife (BHE 1 (1915 nov -1 évfojyam V Kontra Kálmán 3 o k é k;><; (hdmlt Ó AlI '0' '81 SZ3 (Ct'JtE IX Mariska György Ó H (3 o k é k (id$l SZ3 II O N v k (dffe (BHE n Ta as y Lajos SZ3 (f (dí'fe Kho Bogsányi József Ó SZ3 ((ftfe V Á rvay SZ3 (dtfe (BHE IX Karácsony József 2 SZil (dí'fe (BHEJ Nyo vitéz Kudar Lajos Mér Ivgk Ó' O 1 o" O 2 SZli CD (dí'fe (BHE III vitéz Gaál Lajos Ó 0 1 o O 2 S SZli (dí'fe C!E] VIII Környey Ferenc 3 okék ( Ó 02 o O (dí'fe (BHE vnr Báró Béla Ó O 2 S1 SZli CD (dí'fe ( BHe 1939 május 1 (1916 évfolyam VI II Kökéndy Oszkár 30 k é k ( ' 2 SZ3 (dí'fe (she VII vitéz Karsay Jenő Ó 1 o O 2 O" O S1 SZli (she VII vitéz Thassy-PJávenszky FerencÓ01 O O SI SZli (dí'fe ( BHe Csr vitéz JóI'ö kibédi Péterffy Jenő Mér vgk 3 o k é k ( li Ó H ((5 Ó SI SZll (dí'fe (BHe BM Kiss Aladár 3 0 k é l\( 6 02 o O S SZ3 (djte (BHe

8 35 34 k 3 o k é k ( h En I Abay Kálmán ér l v g O 2 81 SZ3 (dwe VIII vitéz Ághy Zoltán Ó H(5 Ó (hsz SZ3 CD (eme BM Csepi Béla 0 O SZ3 (CiífE IX LiS : ZkY Béla SZ3 (awe (BHE I Ó H ( 1939 november 1 (1916 évfolyam Nyo Árbocz János (awe (BHE I 6 (j O SZ3 VII Remetey József 3 o k I é k (! 6 SZ3 (dife (BHE VIII Zékány Zoltán I O SZ3 CD (dlf'e (BHE H M Fó ty Ferenc Mér lvgk Ó H (3 o k é k ;X:: A ( drii 181 ' SZ3 (díte 81 u O b Q (BHE III nemes nagyalásonyi Barcza Jenő O 2 Sl (BHE VI Barabás József H ( 6 O 2 SZ3 (D (awe (BHE 1940 május 1 (1916 évfolyam BM nemes czeczei Mátéffy István SZ3 (dfte (BHE X Inczédy Ágoston ::l o k é k ( O 2 SZ3 (dwe (BHE III Török Dezső 0 O 2 81 SZ3 (dlfe: Nyo Horkay József O 2 o O W SZ3 CD (dife (BHEJ VII Apor József A é k 4 X dr prjmor csíkszentmártoni és csíkdelnei Botskor Lóránd 0 O b Sza (CrlfE (BHE HM Mohácsy Lajos MérlV!!I( Ó O 2 Sza (CiJfE (BHE ll Ka ss József 3 o k é k ( o O SZ3 (dífe (BHE V Ge Ó O 1 o SZ3 I Kőrösmezei Miklós Ó O 2 Sl SZ3 (CilfE (BHE I Sáray SZ3 (dífe II Cserfay Ferenc O S z3 (BHE III Hartay Rezső O 2 SZ3 <D (CilfE (BHE VII Börzsönyi Mihály SZ3 (CftfE (BHE X nemes toldala gi Nyárády Domokos SZ3 (dtfe ( szeptember 1 (1917 évfolyam Ny o Lázár Pál SZ3 CD (d'ífe (BHe Nyo Németh Ferenc 1 Mér lvgk SZ3 <D (dlfe 'CBHE VIII vitéz Ferenczy László Ó (0 O 2 Sz a (djfe (BHe 3*

9 37 36 SZ3 (o:jfi KhoÓrendy S1 Z3 (dífej III Hajdu Endre 6 H S E (BH» V Zalasdy Ferenc 6H (3 ok é k SZ3 llo Nvk (dífe (B H E on yi K ho nemes simonyi és varsányi SimC E József SZ3 (CfwE BH Kho Deteky Ágoston SZ3 CO CBHE II Hernády Sándor 3 ok ék ( ' S Z3 CdifE V vitéz nemes várbogyai és nagymadi BOl!yay Kamill O 1 SZ3(8 (atfe CBH EJ IV vitéz nemes Czoborczy Kálmán 0 O 1 o 02 o CdifE CBH E = dífe II Székely Ferenc I SZ3 C- CB H E Századosok; 1927 (dlfe IX vitéz Kiss László O 1 o S SZ3 (BHE B M Benedek Mihály I 81 S Z3 (dlfe; I (BH E Nvisk Fe kete Lászl ó II O 2 o S SZ3 CE CdlfE (BH E VI BáUnt József III O SZ3 1 (1915 nov -i évf oly am VIII Kátat-Pál SZ3 cctlfe CB H E 1927 VI Ferenczy Endre Ó S1 SZ3 (D CatfE (BHE II Fehérváry Ferenc O 2 SZ3 (atfe (BHE III Zsidegh Ferenc O 2 o O b S SZ3 május november 1 (1916 évfolyam V vitéz Marssó Lőrinc 6 O 1 o O 2 o O SZ3 (difej (BH E 1928 november 1 (1917 évfolyam IV nemes gyergyócs omalvi Köllő András O 2 o SZ3 (cflte (B H E VII vitéz Vass István O 1 o SZ3 (awe 1929 május 1 (1 918 évfolyam I nemes revisnyei Reviczky (O H J E (BHE 1929 november 1 (1918 évfolyam X vitéz Ugray Gábor 6 (hsz O SZ3 (8 (díte (B HE Nyo Beodray Ferenc 6O 20 Szs (dtfe (B H E BM Berendy SZ3 (cflte (B H E IV dr vitéz Ujlaky László 6 O 1 o O SZ3 CD (dífe (BH E

10 38 (BHE 3 (dlfe SZ ' or nd Sá lfy Kho Pá 3 VI Halmágyi 8z VII Marton Gyula CD (öjii (BHE VI dr Székessy István SZ3 (ohe (BHE 1930 m áj us 1 (1920 évfolyam Jó zsef Ó O 1 I vitéz O május 1 (1921 évfolyam IX Fekete (dhe 1938 május 1 (1926 évfolyam I vitéz Vass <D (O HE (SHE X Antalffy Pál III Besenyi Károly VI II emes fejvintzi Andrási (BHE VIII vitéz neme kő zegi Megay László Sza (OHE J (BHe 1938 november 1 (1924 évfolyam (1927 évfolyam I Juhász Béla lu Pápay Ferenc L <D 1935 november 1 (1922 évfolyam 1 (1928 évfollyain 1939 május Jávor (ORE (BHE ll VersénYi Károly ::sza IV K h o Bartos Ö dön Ó (D 1936 május 1 (1924 évfolyam Kiss Ako s (o'tfe (BHE IV Varga Ferenc III Nv isk PalIós Andor V III I Kovács Andor (OHE (BHE 1937 má jus 1 (1925 évfolyam V Jakabos István 1939 november 1 (1929 évfolyam I Kultsár (OHEJ (BHE 1937 november 1 (1925 évfolyam I vitéz nemes szenczi Feördeős Gyula (OHcJ VIII n em es alsótorjai és Gyula O b IV Benedek Géza III Bertényi Je nő IL Bánhegyi Béla VIII Karabélyos Imre (8 karathnai Könczei

11 május 1 (1930 évfolyam VIII dr nemes cslkszentimrei Balló Is t (SHE II Takács József r I X Domonkos Lász ló IX dr Boda József IV dr Tegzes VIII drvad Imre SZ3 V Bakonyi István <D III Madacsay Béla VIII dr Tóth József <D VII Kovács Ignác Ö III dr Zimonyi Sándor Nv isk Szill István <D \IgI S z s X vitéz Borgóy János O 1 o (dlfej (SHE 'Nyo drvitéz Székely Frigyes 1940 szeptember 1 (1931 évf oly am IV Laltaváry László CD Kho nemes derecskei Fodor S ándor VIII n emes igmándi Simon Jenő ll Ill Torbágyi József Nv isk Kadicsfalvy János I Sörényi István VII Máté Ferenc VII dr Malonyai László VIII drbánki Főhadnagyok: 1935 november 1 (1932 évfolyam VI Lengyel László n Bodur Gyula 1936 május 1 (1932 évfo lyam Ny o Várbiró György VII Lánc z Lá zló 1936 november 1 (1932 évfolyam IV Záhonyi Arzén TU nemes Tánczos Ferenc VIlI Za jzon Jenő CD 1937 november 1 (1933 évfolyam X vitéz Somogyi Lajos VII Pelsőczi Lás:dó 1938 május 1 (1933 évfolyam K h o Mondok István Nyo Kun Lász ló CD IX Garay Istv á n II VI Homoki László X Uzon i Jenő 1939 november 1 (1935 évfolyam VIII dr Tukora- Bakos Béla CD fr\ VIII: n mes gyöngyös halá zi T a k ácb Attila v IX dr Decteva Dénes CO fr\ III dr vlléz Kovács Jenő II CD V nemes nagyváradi Stépán László v IX dr Kiss Gyula II <D Nv Isk dr Martélyl I s t ván CD VI Dalmy Adám <D

12 43 42 I dr Imreh Géza <D III dr Bánsági Béla (f IX Margó Pál CD NviSK n emes bárcziházi Bárczy Dezső V Komáromy László IX nemes bresztyennei Bresztyen szk y László (D IX vitéz Horváth Árpád IV Pintér III dr Bátky Kázmér Nv isk dr Kertész Lajos ([ V Maklárl-Klekner Péter II dr Kun Imre <D IX Nyilas Iván (D Nyo dr Mezlényi Egon (f VI Finta Imre I (D Vlll Nagyhetényi Jenő Ó (hsz X X dr Bazsó Lajos <D II Bodonyi Károly X nemes Simon László X dr nemes farczádi Sán dor II dr Sepsey Ján os (8 VII dr Szentandrássy Elek III nemes posonl Szent-Martoni Ernő VI Szoyka Lászl Nv isk neme kis borosnyói Tompa Miklós ([ III dr Vörös László Hadnagyok: 1936 január 1 (1 935 évfolyam IV dr Zöldi Márton VIII ne mes Stachó Géza 1939 szeptember 1 Később meghatározandó r anggal: (1939 aug-i évfolyam (Kinevezés napja: 1940 szept 1 K ho Bányai László (D Kho dr Bóna Zoltán IV dr Csáki József (D VIII dr Csellár Gábor (D Ill Görgey Kálmán III Korondi IX dr Kőrőssy Zoltán [ X dr nemes lépesfalvi Lépes Ottó <D V Mogyoróssy Elek ([ Ny o dr Németh László V <D X dr Nyerges Pál (8 Nv Isk dr Papp Győző CD IV dr Parádi István ([ V dr Rakovszky Antal ([ L Radnay László 1 Botond László I Fadgyas László Kiss G éza L Raskó László I 1 L L L I I I L I vitéz nemes pákosi Paxy Károly Száday Béla Tarnóy Gyula Kulifay László Nagy Béla III Gerencséry Mihály Lám BéJa gróf Dégenfeld-Schonburg István Csaba Lajos

13 45- ( 44 I Később meghatározandó ranggal: (Kinevezés napja: 1940 július 1 rx dr Bocsánczl László VIll dr Bogya A ndrás r dr Bo r hy E m B VlI nemes kovási Bretán Sándor V Bodur Károly VII dr Czeglédt József I Csikós Jenő I I1gry Gyul a VIII Elekes László VU dr E ötvös László Halmay György Hegedüs Mi hály dr Hidvégi Flórián dr Kacskovics Balázs dr Káldi J ános dr Képlró Sándor dr Kulcsár László X dr Kuli Sándor V dr M a j án László 'Nvisk dr Máthé György VIII dr Mezerényi Jenő VII dr Nagy Attila VIII UI VIII II II VI III dr dr VII dr Nagy Endre IV dr vitéz Nagy B Sán do r VI NagyiYányl Ödön VI dr Neszmél y i Zoltán Nvisk Pátkai Béla V Perlaki Elemér II Péterffy Zsombor VI dr Pol gá r Barna VIII dr vitéz Ré bé k Gy VIII dr Rödönyi Tiborula NVlSk dr S óto n yi Jenő IV dr Spl\nyi Józs ef X dr szabó Ká roly VIII Tamáska Endre VII UJházy Déne s II Utczás L M ihá l y 1940 július 1 (1940 évfolyam 1 G erendá s Ottó I Perjésy ';yörgy I Halmos Ö d ön 1 Baczoni Ottó 1 S imor jay Ferenc I Pe k á ry István 1 nemes ippi és érkeserüi Fráter János J B e r én y i György I DeH Benő I Rajnay R i c h á r d I vitéz Tan a y Béla 1 Balás Géza L T am ás i Pró b as zo lgá laton : j \ Nyitrai Ágoston főhadnagy (rangja: 1940 IX

14 Csendőr gazdászati tiszt ek Gazdászati alezredesek: május 1 (IHHB Molyam 1938 I 1 Csányi S W 1939 május 1 (1908 évfolyam november 1 (\1913 évrfolyaan 1938 Kpgh Bérczy Gyula Ó W (djfe (BHE 1 (li9q9 évfolyam 1939 november B M nemes Kádár Gyula Ó (CftfE (BHE 1940 szeptember 1 (1910 évfolyam Gazdászati őrnagyok: 1935 november 1 (1911 évfolyam 6 k a é k leaj V k b d (CftrEJ (BHE VI GU da 1936 november 1 (1912 évfolyam yula 6 H (K W Vk ék cml d (CftrE (BH E 1937 május 1 IX Benedek Andor 1 6 k é k CB!!Il V (CftrE (BHE H M Harkay László II 3 o k é k 82 (ctrfe QLH ( J Ar Szöcs János 1 Ó a é k 1BIl (ö:l (BHJE e d e a III Cserfay Ödön (djfe (BHE a é k tmj a é k (1914 aug-i évfolyam Sztb vitéz Ásvány Mihály Ó O 1 (CrlfE (BHE B M vitéz Bódy Vilmos3 0 kék ( h ' 020 S 1 W (dr:e (BH 1940 május 1 (1914 okt-i évfolyam IV dr Vértes Lajos 3 a (1912 évfolyam VIII Vukováry Kálmán Ó k eé k O 2 O (CrlfE (BHE 1939 november 1 B M Keresztes Béla Cr-CftfE = (BHE '-' V Kun J ózsef (a:ri (BHE (CftfE o k é k ( 1940 szeptember 1 (1914 okt- i évfolyam VII Kapor Aurél 6 (BHE K a é k 1liIIl t (atfe \ Ga zd ászati századosok: 1926 május 1 (19 15 m árc-i évfoly am -s J (BHi: ctjfe Kpgh dr Kir C-

15 48 B M Viola ?IOVC111 ber november 1 (1915 márc-i évfolyam B M primor alsó-csernátoni Cseh Lajos 3 o k é k (dwe (BHE II Zoltay Pál k a é k (díte (BHĖ B M Tóth Károly 8 O 2 S1 CD (djfej (BHE VI Fodor Lajos 1 (j a é k (díte ( BHE J Benyovszky István k a é k a é k B M nemes Varga László Ó O 2 o S Sl (dí'te (BHE B M vitéz Dobó Sándor 3 o V k r ( t 3 o k é k ( e 2 S2 (BHĖ B M Horthi (dffe (BHE B M Eperlessy István (j O 2 o S Cr"dí'f= "'E';' (BḢ E 1927 május 1 (1915 n0v-i évfolyam VIII Tóth Géza II O 2 o S (dí'fe (BḢ Ė vm vitéz Tótfalussy Lajos Ó fi ( O 1 O O V k 2 o d j(dí'te(bhe (V ifi szab IV Ormay József O 1 o S S (dffe l I (1916 évfolyam B M Polónyi Andor a é k >< O b (dwej ( BHE 8 M vitéz Lenl{ey Imre 3 o V k r ( h Ó O 1 (BHE I Réthi Mildós Ó fi ( 8 1 o O 2 O O 82 (díte (BHE (V ill szab X Say József 3 o k é k S3 II o N v k (díte (BHE X Rada S1 (dí'fe (BHE H M nemes medzihradnei Medz1hradszky Aladár Ó S (dí'fe (BHE NVlsk Körmendy Árpád O 2 o O b S S1 (dí'fe (BHẸ 1928 novembe?' 1 (1917 évfolyam IX Náday Ferenc O b k vék 1929 novembe?' 1 (1917 évfolyam I Ősz György S (dítej (BHE S (BHE V Dudás László O 2 o O b S (díte 1930 május 1 (1917 évfolyam B 'M:riemes ber7eviczei és kakaslomniczi Berzeviczy László éj O 2 o O b S 81 (dí'te (BHE

16 K b o dr nemes sepsi-szent-györgyi Kis ZOltá VI Ma czk y László III Má télf y Árpád VII Madarász Ernő november 1 ( évfolyam ( H E VIII Rieger S1 (awe S H E (dwe (S IV Csaba Zoltán O 82 ( H E B M Tarnay Ferenc (dwe S VI dr Szalontaj Sándor IX Hunyadi György VIII J ánk y György 1931 május 1 (1918 évfolyam IV Géczy József V Kalotai Gyula VII All{ay Ernő B M Sipos Lajos ( dwe (SHE VIII nemes csik-tapjoczai Györgypál Ferenc 1931 november 1 (1918 évfolyam 1939 november 1 (1939 aug-i évfolyam K h o Kormos Kálmán (CfttE (SHE Ill neme kisdobai Décse Károly O (dif'ej (BHE Gazdászati föhadnagyok: 1935 november 1 (1931 évfolyam II Markó Jenő I SZÜlS Mátyás X Ugray Dániel VIII Bánházy Tibor III Finta LászJó Il Körmöczy Nándor Ar Argay Ferenc PróbaszoJgálaton: X Murányi László IX Horváth Károly IV V III Dienes Andor III Farkas Gábor a állásuak Gazdászati hadnagyok: 1939 május 1 (1939 febr-i évfolyam VII Dr Körmöczy Rezső II dr nemes Varga Ferenc Bartha József Boros SZ CJf/ o I(ŐNYV;; TÁR Gyergyai Horváth Kecskés ImI e és István István Fol'l'ó Lajos tisztjelöltek tisztek őrmesterek Agoston renc hadapród Zoltán Lajos Szalánki László O (díte (SHE honv Albert reczenyi 1937 május 1 (1937 évfolyam IV következő tart Gyula Sándor karp Baracsi (hasonló őrmesterek: József Bálványosi Arpád Galántai Hajnai EI'nő János dr Deb Gorbói Halmos Fe József Katona Béla Kádár Antal Kemény Ferenc Kiss Ferenc Kováts Moharita László Módly László dl' lu Nagy Zoltán dr Nagy József Naszvadi Mi hály Nőger Fl'igyes Oberding Tibol' dl' ötvös János r ibor Márkus dr Ráb a Jáno s Lajos Sar1ldi Lajos Somos István Szekeres <Oraveez Pál Szepesik Gyula Szücs Miklós Tóth AndI'ás Tóth Kálmán Török Dezső Zilizi Menyhért

17 53 52 Nyugállományú csendörtisztek I és tisztviselök aj Csapattisztek Ny altábornagyok : Nemes keresszegi és adorjáni gróf Csáky Zsigmond Budapest I Budafoki-út 41/a III 10 Nemes folkusfalvi Folkusházy Lajos Budapest XI Horthy M-út 61 II 4 Vitéz nemes bazédi és körpényesi Kontz Sándor Budatétény Kossuth Lajos-u 26 Száhlender Béla Alag Kossuth Lajos-tér 3 Vitéz nemes szinai Szinay Béla Budapest IX Ferenc-krt 19/21 I 15 Ny tábornokok : Bariss Arpád Budapest L Attila-krt 12 II Bittó Dezső Budapest XIV Hermina-u 35 Lovag rományai Czógler Gusztáv Budapest II Gábor Aron-u 6 r Vitéz Doóry László Budapest II Pasaréti-út 53 Fischer József Bpest II Szász Károly-u 1 IV 2 Goreczky Vihnos Budapest IX ü1l6i-út 14 I Kiss László Szentes Kis Bálint-u 3 Nemes zágorhidai zelci és lorántházai Loránth Dénes Budapest IV Molnár-u 13 M rosszéky-ziegler Emil Zánka (Zala megye Meszáros János Budapest L Maros-u 11 r Nemes kézdivásárhelyi Nagy Gyula Budapest I Attila-u 91 Vitéz Szinte Gábor Budapest TI Zsigmond-u 6 IV 39 ' Sz e Béla Balatonalmádi Véghelyi-u 9 Szutsy Imre Budapest II Olasz-fasor 45 /fl Wráblik Mátyás BUdapest V Sziget-u 26 ' Ny ezredesek : Barényi Fel'ene Budapest XlI" Avar-u 9/a m 1 BertaJanffy Dezső Marcali Nemes polyáni Boldizsár András Szeged Osztovszky-u ll/a Buday Andor Budapest I Bors-u 7 1 ajtó Csiba István Budapest I Attila-krt 12 IV 3 Dalmy József Debrecen Jókai-u 9 Dr Domosday Gyula Eger Ince pápa-tér 4 Fonyó László Budapest I Városmajor-u 20 L 1 Forgács Vilmos Budapest m Lajos-u 24 m 1 Friedrioh Róbert Budapest VII Ilka-u 15 l/a Dr Gergely Sándor Székesfehérvár Zentai-u 10 Gidófalvy Elemér Budapest I Városmajor-u 33 L 5 Nemes Glatz ödön Budapest XIV öv-u 169 Goreezky Gyula Budapest L Fery Oszkár-u 34 II 3 Herold Adám Budapest IV Váci-u 48 IV 3 Hollódy János Székesfehérvár Jókai-u 5 Hunyetz Károly Mosonszentmiklós Nemes necpáli Justh András Budapest Ill Beszterce-u 20 I 3 Kertész Jenő MiSlkolc Farkas Károly-u 20 Klelner Gyula Budapest L Alagút-u 1 I 3 Kosztka Agoston Recsk Heves megye Nemes kricsf Úusi Kriesfa1usy Jenő Budapest I Krisztina-krt 113/b III 9 Kürthy Endre Budapest I Orbánhegyi-út 36/a Lábady Kálmán Sopron Döbrentei-sor 1 Lózsa Jenő Székesfehérvár Lövölde-u 29 Madacsay Imre Budapest XI Bocskay-u 70 r 1 Mántó József Miskolc Hunyadi-u 50 r 2 Mészáros Iván Budapest XL Horthy Miklós-út 19 III 24/a

18 54 Nagy Vilmos Budapest L Krisztina-krt 155 I 4 Nemes Nemessán yi Lajos Budapest I Horthy Miklós-út 85 I 1 Nemes nemesszegi Nem('ssz<'ghy László Ujpest Deák F-u 79 Nemes petrovinai Pt'kl'y József Mátyásiföld Barcsay-u 21 Dl' Preszly Lóránd Budapest II Török-u 8 I 1 Raáb Antal Bpest II Görgey A-u 8 III 2 Ralsikó Alfréd Budapest XII Németvölgyi-út Nemelg salamonfai Rátky Károly Miskolc Szemere-u 29 Rohonci Imre Fábiánsebestyén Csongrád m Rutkay AI'lllOld Budapest 1 Szent János-tpr' l/b II épület IV 2 Nemes tordai Sándor László Gödöllő Kertváros Marosvásárhelyi-u 14 Schönherr Károly Budapest II Margit-rakpart 56 m 16 Sebesta Ottokár Budapest V Szent István-krt 3 IV 31 Soltész ImI'e Budapest XIV Vadvirág-u 21 Stens7!ky Lajos Budapest XI Bertalan L -u 9 II 2 Száday Rezs6 Budapest 1 Ugocsa-u 2 II Szathmáry József Gödöllő Kertváros Kolozsvári-út 6 ' Szlabry Imre Esztergom Ferenci L-u 41 Trl'ge yei Gyula Budapest L Endresz Györgyter 4/b II 5 TomOl'y Endr(' Budapest VIII üllői-út 16/a II 11 Va lady Béla Selyp Cementgyár Vf'rbó János Szeged L Lőw Lipót-u 13/b " NV alezredesek : Abafalvy Sándol' Budapest L Attila-u 69 Nemes wehrfesti Armandola EJ'nő Ujszegecl Székely's or-u l/b Bánházy József Salgótarján Kőszénbánya igazgatóság Bejczy Béla Budapest 1 Krisztina6krt 79 fsz 3 Boros Lajos Győr Hunyadi-u 6 BoUlm EndI'e Budapest II Pasaréti-út 7 Oslászál' Dezső Bpest XL Fadrusz-u 21 fsz 2 Vitéz Csöl'gey László Budapest L Szent Jánostér 1 L FuxhoffeI' Gyula Budafok Mátyás király-út 7 He il Ernő Budapest XI Török Ignác-u 46 HPI'oJd Gyl1lta Dömsöd Fő-u 82 Hieronymi Lajos Miskolc Lévay J-u 10 Hl1ba Ferenc Budapest 1 Krisztina-krt 145 Nemes edvi lliés Béla Budapest IV Szarka-u 7 III l/a IJosvay Ernő Miskolc Soltésrz: Nagy K -u 2 Jablonl{ay Sándor Bpest II Ostrom-u 8/a r 1 Nemes jalsovai JaJsovicz l<y András Budapest IX" Soroksári-út 13 Katona Géza Budapest L Alkotás-u 32 IV 3 Kolbay (Kolba Oszkár Debrecen ZÖldfa-u 14/a Dl' líricsfalussy-hj'abár Endre Ungvár Szamovol!slZky u 12 I ázái' Jenő Budapest VII Nagydiófa-u 5 III l Löchcl'cr Andor Székesfehérvár Távirda-u 12 Nemes altorjai Lőrincz Ignác Budapest IX ünői-út 55 II 5 Lukáts Lőrinc Pécs Madách Imre-u 4 Madarász Hem'ili Budapest 1 Ugocsa-u 5 fsz 3 Margitai József Budapest XII Törpe-u l/a I 3 Mal'say János Budapest 1 Menkina János-u 10 I 1 55

19 56 57 OIáry Sándor Budapest X Onódy-u 20 3 ajtó Polster Kálmán Keszthely Erzsébet királyné-út 9 Radnay Gy ző Szeged Kölcsey-u 5 Richoovszky Os kár Nyiregyháza Sóstói-u 32 Rosdy Győző Budapest I Böszörményi-út Simenszky Elemér Budapest VIII Tormay Cecil-u 7 fsz 1 Somogyi Mihály Székesfehérvár Zsolt-u 13 Vitéz Soós Gusztáv Bpest I Maros-u 10 Szendrödy Béla Baja Kálmán király-u 15 Dr Szücs István Budapest I Városmajor-u 27/b Takácsy Dezsö Szeged Arany János-u 11 II 7 Dr Valló József Budapest I Szt János-tér 4 Varg1ha László Debrecen Rákóczi-u 35 NJ órnagjok : Argay Ferenc Budapest VII Czobor-u 92 Baky Lás7Jló Budapest I Attila-u 85 1 Barsy Gusztáv Nyírpazony Kálvin János-u 1 Berényi Béla Szekszárd Toldi M-u 1 Csűrös Gyula Nyíregyháza Sóstói-u 34 Ferenczy Sándor Rákosszentmihály Rákóczi-u 132 Vitéz Györkös Károly Makó Pénzügyi palota Hadf Y &aymo!lld Budapest II Zsigmond-u 5 f sz 1 Hamza G la Sóstóhegy Szabolcs m Nemes 1500 Jenő Csepel Szent János-u 22 Nemes kossuthi és udvardi Kossuth Káhnán Szeged AradI-U 5 I 4 Nemes vadászülélsi Móritz László Budapest D P ásy I lá er é y b VIll Bókay J-u 6 enc Szeged Tisza Lajos"krt 83 na Felsőgöd Erzsébet-u 2 a! a Sopron Deák-tér 31 I z s an Budapest Márvány-u 21/a II 6: ' Rutkowski Győm Budapest XIV Thököly-út 167 II udvar I 11 Nemes ankerstocki Stockinger János Bonyhád Perczel Mór-út 9 Szirányi János MiSkolc Eötvös-u 6 Nemes verbói sz]uha Dénes Budapest I Ugocsa-u 11 IV 3 Szmazsenka Ervin Budapest XI Radványi-u 32 Tihanyi Fel'enc Budapest VI Dessewffy-u 35 l 15 Todoreszk Laj os PestszentIörinc Szent Imre kertváros Kolozsvár-u 14 Dr Torkosl Béla Orosháza Farkas K-u 4 Váry Béla Székesfehérvár Prohászka O-u 22 1 Ny századosok : Alföldi Antal Szentes Vármegyei közkórház Ambrus Endre Ujpest Bajza József-u 19 Baitz Jenő Budapest V Katona József-u 28 m 19 Balázs Géza Budapest VIII Gyulay Pál-u 12 fsz 3 Cseresznyés Aladár Budapest V Falk Miksa-u ' 4 IV 1 Désfalvi ( Kálmán János Máriabesnyö Erdélyi-u 27 báró deési Di6szeghy Tibor Dunaszekcső 216 sz Földvárszky Pál PiliJS Gergely Endre Budapest TI Fö-u 80 II 10 Kalotay Arpád Budapest vm Rákóczi-út 12 V 3 Dr Konkoly Iván Budapest V Rudolf-tér 5 II l Krisztinkovich IstváJll Mikebuda up Irsa Kunos Béla Nagyrnfutyok Bányaigazgatóság Nemes besenyei László Béla Budapest V Akadémia-u 18 IV 16 MaJloms OIky László" Budapest 1 Attila-u 201c

20 58 Mazoly Béla Pécs Kassa-u 3 Nádpataky Agoston Székesfehérvár Pestis pincék Nemes szamosfalvi Panajott Rudolf Budapest IV Királyi Pál-u 20 II 6 Pap László I Budapest VI Teréz-krt IV 4 Vitéz Perinay László Budapest VIII József-u 17 l 3 Szepesi Arpád Budapest L Lágymányosi-u 14/b II 3 Nemes 'somlyói és óvári Szilágyi Elemér Buda! pest IV Károly király-út 26 IV 6 Tóth Kálmán András Budapest I Logodi-u 63 l 7 Tömösvötgyi Alfréd Budapest VIII Népszínház-u 17 III 2 WOiacsek Nándor Gy1ör Wennesz J-u 58 Zsengellér József Budapest VI JÓsika-u 15 III t Ny fóhadnagyok : Dr Borlói (Dachler Mátyás Békés II Irányiu 7 Jantay Elemér Szentes Lord Rothermere-li 43 Vitéz Molnár Nándor Budapest VI Munkác dút 33 I 10 Nádaskay István Eger Gronay-u 11 Reinichovszky György Budapest I Mészáros-u 28 I 3 ' " ' Rick Dezső Szentes Vármegyei közkórház ' b Gazdászati Ijszlek Ny g alezredesek : Mátéfy Jenő Szentes Petőfi-u 4 Matéka János Szeged Tarján-u 4 Tasi Dániel Budapest VII Gyarmat-u 85/a Urszády Gyula Rákosszentmihály Kossuth-u 24 Ny g örnagyok : Ambrus Gyula Pusztakengyel Montag-!a a KovalovsZlky OS>Z1kár Budapest Kolozsvan-ut 13 Molnár Henrik Budapest IX Közraktár-u 28 II 10 Molnár Károly Budapest nl Timár-u 2 m 3 Szabó Zsigmond Debrecen Piac-u 10 Tibor György Budapest IX Imre-: 5 I 7 Végh Kálmán Rákospalota Batthyany-u 50 Ny g századosok : Vitéz Kapossy Gyula Ungvár Csuha János-u 6 Molnár Sámuel Budapest III Zápor-u H/b f'slz 4 Rodt Kornél Pécs Mikes Kelemen-u ' B d t VIII Jozsef-krL Szamossy TIbor u apes III 47 ' 4 II 6 Vanke Sándor Budapest VI Rózsa-u 6 Ny g fóhadnagyok : Kovács László Budapest I Hidegkub-ut 4 e Silló (Sánek Péter Budapest lll Testverhegyi-út 3fb Dr Tanos Dezső Budapest IV Peto"fi S -u :10 III 2] " Ny hadnagy : Krausz Jenő Csorvás (BékéSi m \ ' e Állatorvosok Ny aligazgat6 állatorvos : Székely Agoston Pestszentlörinc Madach út 25/b Imre-

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása 1. Ambrózy Gyula tábornok, (Balassagyarmat, 1874.01.14., evangélikus Bp., 1935.04.14.) 2. Arady (Arrach) István, címzetes

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője.

vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője. a m vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir csendőrség felügyelője vitéz SZABADHEGYI FERENC vezérőrnagy; a m kir csendőrség felügyelőjének helyettese vitéz TEMESvARI ENDRE vezérőrnagy, a m kir csendőrség

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT

MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 178 Kőszegi Krisztián HUN TREK SE Master1 1:31:13 2 137 Nagy Péter HUN Mecsek Maraton Team Felnőtt 1:34:18 3 228 Szabó Dávid Márkó HUN Mecsek Maraton Team Master1 1:34:34

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ

1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ 1. SZÁM: 2006 FIÚ ÉS LÁNY PILLANGÓ - 2. SZÁM: 2005 LEÁNY ÉS FIÚ PILLANGÓ CSÁNYI PÉTER VK 1 VK TORY ANDRÁS VK 2 VK VÁG CSANÁD VK 3 VK KUN DOROTTYA 4 CZEILER LILI VK 6 VK SOLT MAJA VK 7 VK GÖBLÖS TAMÁS 8

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger

Kántor Tamás. Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171. kantortamas666@gmail.com. angyalszarny@axelero.hu. Eger, Országosan. Eger Kántor Tamás Angyal Endre 70/949-3326 30/399-4171 kantortamas666@gmail.com angyalszarny@axelero.hu Eger, Országosan Eger Aszódi Sándor 20/961-7133 Eger Bajzáth Ákos 30/214-8654 Felsőtárkány Bajzáth János

Részletesebben

Erdőbénye Drótszamár Fesztivál, 2015.06.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő Középtáv korcsoportok Középtáv Férfi U19 1 211 Farkas

Erdőbénye Drótszamár Fesztivál, 2015.06.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő Középtáv korcsoportok Középtáv Férfi U19 1 211 Farkas Erdőbénye Drótszamár Fesztivál, 2015.06.27. Helyezés Rajtszám Név Egyesület Korcsoport Idő Középtáv korcsoportok Középtáv Férfi U19 1 211 Farkas Balázs Ózdi KE U19 2:06:49 2 139 Kanyári Botond U19 2:39:17

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH

Rakparti Szlalomparty 2013. Kategória. 2013.04.21. Budapest, Műegyetem Rakpart KATEGÓRIA Eredménylista CATEGORY Results HH HH Hátsókerék hajtású kategória 69 HUN Spankó András BMW 325 00:02:04,563 01:03,125 ( 0 ) 01:02,094 ( 0 ) 01:02,469 ( 0 ) 93 HUN Tóth András BMW E30 00:02:17,656 01:14,203 ( 0 ) 01:09,328 ( 0 ) 01:08,328

Részletesebben

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK

TOUR DE DEBRECEN 2014 SHIMANO DEBRECEN MARATON 120KM ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK ABSZOLÚT FÉRFI EREDMÉNYEK 1 129 Róka Tibor DKSI-KTM Debrecen Master 03:04:33.906 2 155 Popovics Gergely Team Econix-CR Felnőtt 03:06:48.493 3 142 Nagy Gyula DKSI-Freeriderz Felnőtt 03:06:49.301 4 123 Solymosi

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief.

FIÚ EREDMÉNY. 100 m fiú III. kcs. 1 ief. 100 m fiú III. kcs. 2 ief. 100 m fiú III. kcs. 3 ief. FIÚ EREDMÉNY 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Bayer Richárd 2001 Éltes Mátyás Ált. Isk. 13,1 2. Kovács Olivér 2001 Radó T. Ált. Isk. és EGYMI Győr 13,4 3. Rónavölgyi Sándor 2001 Meixner J. EGYMI, Mohács 13,5

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN

E R E D M É N Y L I S T A I. PALÓC KUPA - 2015.10.17. SALGÓTARJÁN I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Gasparics István_Marcell Hinode Sportegyesület 2 Kovács Máté_ Jászberényi SE - JKA Shotokan Karate Szakosztály 3 Kovács Viktor Életforrás-do 4 Strádl Bence Bushido-Viadukt

Részletesebben

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1

Budapest Bajnokság FLEURET STARŠI ŽIACI ročník 1993 a ml. Budapest /HUN/ 02.12.2006 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Tour No 1. Resultats des poules 18:00 Page 1 Poule No:1 Piste No:1 Poule No:6 Piste No:6 Arbitre: TAMÁS Henriett, JESZENSZKY Szilvia Arbitre : SZIRMAI Benedek, KÁRPÁTI Zoltán SZABÓ Ákos HUN V 1 3 3 V 1

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó)

V. Érd Kupa. Férfi Kard 2015. Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) Férfi Kard Végeredmény (ranglistahely szerint - 20 vívó) 1 KISS Ábel NKESE 2 VARGA Tamás GEAC 3 PÉNZES Zsolt BVSC 3 SZABÓ Tamás SÁRVÁR 5 DOHI Zoltán GEAC 6 KOVÁCS Balázs ZSPOVE 7 BÓDY Kolos GEAC 8 FERKE

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26.

Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26. VIII. Fedák Sári Kupa. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2014.04.26. Befejezve: 2014.04.26. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Sp Csapatnév 1 Pusztai Péter 1 15 315 2 Tóth Sándor Tiszavárkony 1

Részletesebben

Eredménylista VII. ATARASHII KUPA - 2014-10-19

Eredménylista VII. ATARASHII KUPA - 2014-10-19 Eredménylista VII. ATARASHII KUPA - 2014-10-19 I. KCS UP LEÁNY KATA / 6-7 ÉV 1 Tamás Boglárka Budoka Shotokan Karate-do Kőszeg 2 Gosztom Dóra Tápláni Karate Sportegyesület I. KCS UP LEÁNY KIHON IPPON KUMITE

Részletesebben

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29.

XXII. Göd Kupa 2015. augusztus 29. 21 14:20 C-4 Happy Kids vegyes 2000m 1 20 VELKI DONÁT BÁTHORI DÁNIEL KOROMPAI LÁSZLÓ MATYUS JÁNOS 2 34 LUKÁCS ISTVÁN BÁTHORI MÁTÉ MACHÁN FELIX SZABÓ NÁNDOR 3 254 MOCSÁRI VIKTOR KÁDÁR BARNABÁS MOCSÁRI GERGŐ

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2006/2007 tanév Makó, 2007. március 23-25. I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Makó, 2007. március 23-25. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,600 45,800 46,900 140,300 2 Szeged Arany János Ált. Isk. 45,450 45,300 46,250 137,000 3 Budapest Ének-Zenei és

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez

Kategória ói. Név Egyesület végeredmény. Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. helyez Dél Alföld Régió Történelmi Bajnokság 3. forduló Hetényegyháza, 2015. 07.18. Rendező: HetényegyháziÍjász és Szabadidősport helyez Kt Kategória ói Név Egyesület végeredmény é és Longbow íj, 30 50 éves korosztály,

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "A" 45,800 1 46,300 1 47,350 1 139,450 2 Szentendre Szent András Katolikus Általános Iskola "B" 42,500 2 43,100 2 44,950 3 130,550

Részletesebben

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA

FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA FUTAPEST ZEBEGÉNY TEREPFUTÁS - 2012. szeptember 2. - HOSSZÚ TÁV EREDMÉNYLISTA 10.2 km abszolút 1 882 Beda Szabolcs Futapest 1977 0:45:32 2 872 Forgács István Futapest 1975 0:45:58 3 728 Gehér László 1975

Részletesebben

Westbay - G4S - HM EI Kupa

Westbay - G4S - HM EI Kupa Westbay - G4S - HM EI Kupa 2009. 06. 27-28. BHSE Lőtér, Pongrác út Légpuska 40 lövés, nők: 1. 2. 3. 4. Σ 1. Dalmati Nóra 1978 BHSE 99 97 99 97 392 2. Seffer Kata 1992 BHSE 97 96 95 94 382 3. Szakonyi Gerda

Részletesebben

Tereptriatlon Országos Bajnokság - 2010.08.20. Nőtincs

Tereptriatlon Országos Bajnokság - 2010.08.20. Nőtincs SPRINT FUTAM * 0,4-16-4,8km 1. 478 Sipiczki Csaba Péter nincs 1983 felnőtt X2S Kona Team 1:04:41 2. 350 Pálfy Máté 3341 1988 U23 BEAC Polythlon 1:05:06 3. 351 Csányi Róbert van 1974 felnőtt Hód-Triatlon

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

e másodszor, harmadszor, @ negyedszer adományozva

e másodszor, harmadszor, @ negyedszer adományozva 24 B Bosznia-Hercegovinai emlékérem @ 1912/13. évi emlékkereszt Már. ker. Mária kereszt Külföldi rendjelek: toscánai, modenai, pápai, azután a nagyhatalmaké, végül a királyi, nagyhercegi, hercegi és fejedelmi

Részletesebben

Eredmények. 6 2010.07.30 10:25 K-1 férfi Serdülő V. 500 m II. előfutam. Pálya 01:56.730

Eredmények. 6 2010.07.30 10:25 K-1 férfi Serdülő V. 500 m II. előfutam. Pálya 01:56.730 Eredmények 5 2010.07.30 10:20 K-1 férfi Serdülő V. 500 m I. előfutam 1 2 Gere András 7852 Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület 01:56.730 2 3 Havasi Gergő 9748 Verőcei Kajak- Kenu Egyesület 3 6 Fenyvesi

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 131654 133657 ARY BENCE BALÁZS BACSA LEVENTE 1997.08.21. 1997.06.18. BENCZE ILDIKÓ SZOLLÁS ZSUZSANNA 144462 162995 BALLON GERGÕ BARTA

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK

SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK SZEKSZÁRD VÁROS TEREMATLÉTIKAI BAJNOKSÁGA 2011-01-15 VÁROSI SPORTCSARNOK Rajtverseny 2000-01-es lányok Döntı 1. Bambach Emese Gyakorló 2. Kovács Adrienn Gyakorló 3. Adorján Rebeka Dienes 4. Gellér Fanni

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben