rangsorozati lajstroma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rangsorozati lajstroma"

Átírás

1 21 A ID kir csendőrség tiszti rangsorozati lajstroma Csendőr csapattisztek Tábornokok: 1938 november 1 (1903 évfolyam tk Cst vitéz Nemerey M árton Mér kpk Mér 3 o V k r ( J Mér lvgk 3 o k é k k (» ( lt Ó H (3 o k é M V K é II o N v li CdítE (SHE 1940 augusztus 1 (1905 évfolyam 3 o V k r Csf vitéz S áray Ferenc Mér tk ( ' C ' Mér J v g k 3 o k é k k v ( l g r t (L H Ó $ ll o N v k (SHE Ezred esek: 1938 május 1 (1907 éví'o yam ér lvgk Torzsay Lénárd Mér tk M Ó H (3 o k é k (» SHE CdífE ( l vitéz

2 22 23 HM dr vitéz Damasy Farkas Mér tk Mér l v g k 3 o k é k ( ' Ö H (3 o V k r (» 81 SZ2 V k b d é e (dlfe (BHE Csf Huszár Ágoston M ér S1 SZ2 e tk I V Perey László Mér tk (LJ A Q a :8: " U' 10' 19! 2 t:!:: S Z IX Vattay Ferenc 1 M ér tk Mér Ivgk 3 o k é k ( h ' Ö SZ2 e (dtfe (BHE 1939 november 1 (1909 évfoli'ywll V Elekes Rezső Sz 2 ll O N v k (dífe CBHE BM vitéz Vadászy István Mér lvgk 3 o k ék ( l S1 SZ2 ll O N v k Olasz koronarend tk (dífe VII vitéz Bátky József Mér tk 3 o V k r ( 3 e k é k (! S1 S l l o N v k (ctwe V n e m e hertelendi és vindo rnyalaki Hertelen dy Ignác Mér lvgk 3 o kék ( ' S1 (awe 1938 novembe?' 1 (1908 évfolyam VI Sasady Arthur Mér lvgk 3 o k ék ( h S2 SZ május 1 (1909 évfolyam II vitéz Zirczy József 3 o V k r ( Mér lvgk 3 o k é k ( l TU 2 CawE S2 SZ V vitéz Szabad hegyi Feren c 3 o ( h Mér lvgk E V k 2 o d (etwe (BH z 1940 szeptember május (1908 évfolyam III vitéz Poltáry Vilmos M r tk Mér Ivgk 3 o k é k ( SZ2 II o N v k Török hadiérem (BHE Ar B alogh B éla Mér Ivgk3 o k é k SZ2 e (etwe 8ztb neme; lemhén yi Gábor Péter M ér lvgk SZ2 CD ( évfolyam 1 (djte 3 o k é Ó ] (hdm v Jrl [F A l!!/: H g >< u (hd"'' fb' S2 SZ3 (díte (BHE HM vitéz Sellyey Vilmos Mér tk tk Ó H (3 o k é k r Mé nl r á d la A r té X Pin H E (B (dtf'e tw S Q Z2 >< 1 \SJ u (hd"' 10" i Paksy-Kiss T1bOI' án tty ba e m ne z té vi k is v N H Mérl vg k 3 o k e k ( Ó (díte SZ u'

3 24 25 VIII Tölgyesy Győző Mérlvgk (hsz Mérlvgk 3 o k é k ( h 8 1 8z2 CD (SHE VI Szaplon czay György I 8 (<ME (SHE 1936 Csf vitéz Temesvári En d re MérI Ivgk 3 o k é k ( I 1 Ó fl (3 o V k r (» 81 SZ2 (di'fe (SHE VIII vitéz Liptay László Mér 1vgk 3 o k é k ( W SZ2 V k 2 o d j (hdm(dwe (SHE BM Pln czés Zoltán Mér Ivgk 1 Ó SZ 2 (dwe (SHE S május 1 (1910 évfolyam II B od oky László 81 8za (SHE 1936 ( J 1 november ( 1910 évfolyam 1 vitéz Dén es Elemér3 o V k r ( 3 o k é k ( S 82 8 z2 Oldenb 1 o ker Oldenb 2 o ker (awe VIII Császár István Ó (awéj Alezredesek: 1935 május (SH E (1909 évfolyam Sztb neme Csáthy G yörgy d J (hdm e (dwe SZ2 V le 2 o IV Nagy PálI 3 o k é k ( 8 1 SZ Bajor 4 o k é k X(dwE (SHJ E május 1 (1911 évfolyam I vitéz Halmy József 3 o V k r ( l> ' S 82 Mér Jvgk3 o k é k ( E Sza (8 II o N v k (SH ; 1937 november 1 (1911 évfolyam 1935 novembm" 1 (1909 évfolyam VII nemes Deseö Sán d or k er (dwe SZ2 e Már' VIII vit éz Marssó Pál Mér Ivgk (hsz 3 o k é k 82 SZ2 IL o N v k (SHE 8ztb G ád ory József Sza V k d j (hdm (<Me (SHE VIII Nagy István L 3 o k é k ( 1 S E Sza 11 o N v k (dlfe (SH k k II B od rogal An drás Mér Ivgk 3 o é Z8 o S1 >< A 4 0 ""f" S u' (fid" 2 o k é k X (dlfe (SH E 3 o IX vitéz Szen tpétery Ján os Mérlvgk Ó H k é k I ' 1 " ker Olasz koronarend ti ár M SZ3 <D E ker CCJItE (SH

4 26 27 IV Vll Berlányi Zs i gmo n d Mér lvgk SZ3 V k 2 o d (djfe Szabó Jenő (BHE 0 Ö (dtfe I X dr Papp János Ill Mér lvgk Ó H ( l Ö SZ3 Már ker (dwe (BHE III Zsigmond János 3 o k é k (etwe (BHE 1938 május 1 (1912 évfolyam III Tóth Ernő SZ3 (dwe (BHE IX Gyulai (atfe (BHE 1 tf Mátray Fel'enc Mér lvgk S1 VI (c& (BHE vitéz nemes seebergi S asv áry József 3 o V k r (mlt il o k é k ( lt 1 S2! SZ3 V k 2 o d j (hdm (dtfe (1912 évfolyam VII Perényi Géza (dhl: (BHE V L nemes Szentoléry Richárd 3 o kék (ml 1 Ö ÖH (3 ok é k( 8 3' SZ3 Olasz koronarend tk (dree (BHE lll vitéz Balázs-Piri G yulamér tkmérlvgk 3 o k é k ( 1I S W SZ3 (dwe (BHE VIII vitéz Kiss Jenő Mérlvgk3 o k é k (ml' 81 SZ3 ([ II o N v k (dwe (BHE IX Pintér Sándor 3 o k é k (» 1 6 k II o d j (dí'te (B W Sz 3 V IX Olchváry-Milvius Attila Mér lvgk 3 o k é k ( lt S2 II o N v k Polonia Restituta Kend t k (CftfE: (BHE l Szilád r Gyula Mér lvgk k é k ( ' (ctwe (BHE 3 o IX S á r v á ry Jenő 82 (dwe (BHE Ny o viléz RJdegh Rajmond Mér Jvgk 3 o k P k ( Ó H \ 8 1 S13 (dwe (BHE (1913 évfolyam V nemes szent yörgyi Jablánczy Ervin 3 o k é k ( l' SZ3 J(c&E (BHE Orb án László Mér Ivgk Ó H (3 o k é k hdm SZ3 (c&e (BHE Német Olympia d j IV Hiday Sándor 3 o k é k Z3 (awe Csf Rezsőházy S SZ3 VI (dwe (BHE

5 nove ber november 1 - (1913 évfolyam V Bajor Kálm á 3 o k é k d;d S1 Sz (awe (BHE Il vitéz Soltész József Vér Ivgk 3 o kék ( h S2 SZ3 (dlfe (BHE 7:\y o Hajnácskőy László Mér Ivgk (nsz Mér lvgk 3 o k é k ( h J St SZ3 Német Sasrend 2 osz t (cfite (BHE Csf vitéz 8zllasy László Mér Ivgk 3 o ké k ( h 82 (H R SZ3 (C&E IV Tátrafy István Mérlvgk 3 o k é k ( Ó H ( 1 S2 SZ3 V k 2 o d j (cfite (BHE VII Molnár László IL S1 Szs (C&E (BHE VI DrasKóczy Jenő 3 o k é k ( ' 8z3 (díte (BHE Ul Egry László L SZ3 V k 2 o d j IV Récsey József 3 o k é k (» S2 (eme (BHE 1939 május 1 ( 1914 aug -i évfolyam I VIII Fa kas Dezső SZ (eme VIII: Ma]Or08 István L 3 o ké K ( ' Sl SZ3 (cfite (BHE HM nemes udvardi és ko:ssutní f\ ossuth Jó zsef Mér lvgk 8 1 S za (dtfe IV Farbaky 81 SZ3 (<ME (BHE (191 4 aug-i évfo lyam X Loór Tivadar O 2 SZ3 (cfife III Sál'dyG ua3o kék árj h S1 SZ3 n o N v k (cft:fe (BHE IX vi téz Fábry György 3 o k e' k (hdmh ;;:x:;: (LJ l'!j: Ó O 2 82 (H R 8Z3 (cfife CM!l V Szerencsy Árpád S1 (difi: (BHE X vitéz Pásztóhi Ernö O o O 2 8z3 (cft:fe X vitéz BátoryGéza 1 Ó H(30kék (» O 2 S2 SZ3 V k 2 o d j (dife (BHE 1940 május 1 (1914 okt-i évfolyam VIII Hódosy PáJ 3 o k é k ( ' SZ3 (cft:fe (BHE Ny o Hadusfalv-y István 301Lé k ( l> Ó H (3 o k é k 82 SZ3 Német v k o j II oszt III Ágo ston Sz3IIoNvk ' (dlfe CB HE II vite z Náray Jenő 3 o k é k ( Ó O 1 Si SZ3 (cfife 1940 szeptembe1' 1 (1914 okt-i évfolyam Ny o Láday István Mér Jvgk 3 o k é k ( ' S1 SZ3 (cfife (BHE

6 30 31 X Zalántay János Ó (hsz S1 ' Sza <D (BHE IX Becsk ereky Pál 3 o k é k ( I O 2 Sza (dffe (BHE II vitéz Jófő székely-kereszturi Kováts István II 3 (l k é k ( 0 O 1 o O 2 S2 Sza (atre VUI vitéz Haraszthy István O 1 Sza (CftfE Örnagyok: 1936 május 1 (1914 aug-i évfolyam VIII Lomniczy Ferenc SZ3 (CrlrE (BHE 1936 november 1 (1914 okt-i évfolyam Osf Porubszky György SZ3 (díte (BHE 1937 november 1 (1915 márc-i évfolyam 1 Micskey Kálmán Mérlvgk S1 Sza (CflfE Nvisk ne'l1es kövendi Nagy Jenő Ó H ( Sl SZ3 (Ciife (BHE TU Nemesmon ostory Jenő Ó SZ8 V k 2 o d j (drfe (BHE Sztb Czeglédy Jenő Ó H (3 o k é k (» Ó' O Sza (CflfE (BHE BM nemes besenyői Beőthy Kálmán Mér SZ3 Olasz koronarend lvg k (dtfe (BHE BM Zámbory Árpád 3 o ké k ( h S1 SZ3 (Citte (BHE L Kricsfalussy-Hrabár Sándor 3 o k é k ( Sza O Jasz kor on a rend lvgk (dtfe (BHe VIII Pogány Fe enc 3 o k é k ( 1I Ó Sz (CfifE (BHE HM vitéz Mészáros Ödön Mér lvgk 3 o k é k ( I Ó O O 81 8za (dtfej (BHE III vitéz Czigány József Mér I v g-k I Ó (CfifEJ O 1 Sza (dife (BHE VII vitéz Porpáczy Jenő O 1 O O 2 (BHE VIII vitéz nemes csikszentmihályi Balla József 6 O 1 o O 2 S1 SZ3 (dite (BHE Nyo vitéz Demény Elemér Ó 01 Sl 'W SZ3 (df:fe (BHE VII vitéz Sarlay István O 1 O O 2 o O 82 SZS (dlfe (BHE X Fejér Károly Ó O 2 Sl SZ3 (dife (BHE I vitéz Gerencsér Jenö 3 o ké k ( 6 O 1 o O 2 o O S1 Szs (dlfe (BHE VII vitéz Joórend Gyula Ó O 1 O 02 Sl Szs BM vitéz Király Gyula 1 Mérlvgk 3 o ké k ( 6 O 1 O ed 2 O O SZ3 (BHE

7 32 33 é I Szirtes Ferenc 1 Ó H ( j A SZ3 (dí'fe (BHe 2 O Ill dr Dobolyi Lajos Mér Ivgk S1 SZli (dí'fe (BHE O VI vitéz Bajay Ferenc Ó I bsz X O 82 SZli CD (dífe (BHE VII Kubai SZ3 (CftfE (BHE 1938 május dr r Toldi Á p ád- O 2 (sh e IV 8ásdy László (atte (BHe o S1 SZli (dlfe O Sl SZli <D X dr vitéz nemes gyergyóalfalvi Gereőffy Géza 0 1 (sh e S3 SZ3 (CfJfe o L nemes fáji Fáy V k 2 o d HM Kálmán Gyula \!W rg SZ3 (dífe (BHE 3 o k é k ( Ó O 2 81 SZli (díte (BHe VIlI ndrödy Barnabás Ó O O dr zj (atfe (BHe X Bir ó Kálmán Ó 2 S1 SZli (CfIfE (BH e 1 Nagy IstVán IL (SH EJ éj SZ3 (CfttE 1938 november 1 Csf (1915 nov -i évfolyam! : ry Andor SZ3 (dtfej HM La BH E IV Hanthy SZli (dí'fe (BHE I Bern áth Sándor Ó 8 2 SZli (dife (BHE 1 (1915 nov -1 évfojyam V Kontra Kálmán 3 o k é k;><; (hdmlt Ó AlI '0' '81 SZ3 (Ct'JtE IX Mariska György Ó H (3 o k é k (id$l SZ3 II O N v k (dffe (BHE n Ta as y Lajos SZ3 (f (dí'fe Kho Bogsányi József Ó SZ3 ((ftfe V Á rvay SZ3 (dtfe (BHE IX Karácsony József 2 SZil (dí'fe (BHEJ Nyo vitéz Kudar Lajos Mér Ivgk Ó' O 1 o" O 2 SZli CD (dí'fe (BHE III vitéz Gaál Lajos Ó 0 1 o O 2 S SZli (dí'fe C!E] VIII Környey Ferenc 3 okék ( Ó 02 o O (dí'fe (BHE vnr Báró Béla Ó O 2 S1 SZli CD (dí'fe ( BHe 1939 május 1 (1916 évfolyam VI II Kökéndy Oszkár 30 k é k ( ' 2 SZ3 (dí'fe (she VII vitéz Karsay Jenő Ó 1 o O 2 O" O S1 SZli (she VII vitéz Thassy-PJávenszky FerencÓ01 O O SI SZli (dí'fe ( BHe Csr vitéz JóI'ö kibédi Péterffy Jenő Mér vgk 3 o k é k ( li Ó H ((5 Ó SI SZll (dí'fe (BHe BM Kiss Aladár 3 0 k é l\( 6 02 o O S SZ3 (djte (BHe

8 35 34 k 3 o k é k ( h En I Abay Kálmán ér l v g O 2 81 SZ3 (dwe VIII vitéz Ághy Zoltán Ó H(5 Ó (hsz SZ3 CD (eme BM Csepi Béla 0 O SZ3 (CiífE IX LiS : ZkY Béla SZ3 (awe (BHE I Ó H ( 1939 november 1 (1916 évfolyam Nyo Árbocz János (awe (BHE I 6 (j O SZ3 VII Remetey József 3 o k I é k (! 6 SZ3 (dife (BHE VIII Zékány Zoltán I O SZ3 CD (dlf'e (BHE H M Fó ty Ferenc Mér lvgk Ó H (3 o k é k ;X:: A ( drii 181 ' SZ3 (díte 81 u O b Q (BHE III nemes nagyalásonyi Barcza Jenő O 2 Sl (BHE VI Barabás József H ( 6 O 2 SZ3 (D (awe (BHE 1940 május 1 (1916 évfolyam BM nemes czeczei Mátéffy István SZ3 (dfte (BHE X Inczédy Ágoston ::l o k é k ( O 2 SZ3 (dwe (BHE III Török Dezső 0 O 2 81 SZ3 (dlfe: Nyo Horkay József O 2 o O W SZ3 CD (dife (BHEJ VII Apor József A é k 4 X dr prjmor csíkszentmártoni és csíkdelnei Botskor Lóránd 0 O b Sza (CrlfE (BHE HM Mohácsy Lajos MérlV!!I( Ó O 2 Sza (CiJfE (BHE ll Ka ss József 3 o k é k ( o O SZ3 (dífe (BHE V Ge Ó O 1 o SZ3 I Kőrösmezei Miklós Ó O 2 Sl SZ3 (CilfE (BHE I Sáray SZ3 (dífe II Cserfay Ferenc O S z3 (BHE III Hartay Rezső O 2 SZ3 <D (CilfE (BHE VII Börzsönyi Mihály SZ3 (CftfE (BHE X nemes toldala gi Nyárády Domokos SZ3 (dtfe ( szeptember 1 (1917 évfolyam Ny o Lázár Pál SZ3 CD (d'ífe (BHe Nyo Németh Ferenc 1 Mér lvgk SZ3 <D (dlfe 'CBHE VIII vitéz Ferenczy László Ó (0 O 2 Sz a (djfe (BHe 3*

9 37 36 SZ3 (o:jfi KhoÓrendy S1 Z3 (dífej III Hajdu Endre 6 H S E (BH» V Zalasdy Ferenc 6H (3 ok é k SZ3 llo Nvk (dífe (B H E on yi K ho nemes simonyi és varsányi SimC E József SZ3 (CfwE BH Kho Deteky Ágoston SZ3 CO CBHE II Hernády Sándor 3 ok ék ( ' S Z3 CdifE V vitéz nemes várbogyai és nagymadi BOl!yay Kamill O 1 SZ3(8 (atfe CBH EJ IV vitéz nemes Czoborczy Kálmán 0 O 1 o 02 o CdifE CBH E = dífe II Székely Ferenc I SZ3 C- CB H E Századosok; 1927 (dlfe IX vitéz Kiss László O 1 o S SZ3 (BHE B M Benedek Mihály I 81 S Z3 (dlfe; I (BH E Nvisk Fe kete Lászl ó II O 2 o S SZ3 CE CdlfE (BH E VI BáUnt József III O SZ3 1 (1915 nov -i évf oly am VIII Kátat-Pál SZ3 cctlfe CB H E 1927 VI Ferenczy Endre Ó S1 SZ3 (D CatfE (BHE II Fehérváry Ferenc O 2 SZ3 (atfe (BHE III Zsidegh Ferenc O 2 o O b S SZ3 május november 1 (1916 évfolyam V vitéz Marssó Lőrinc 6 O 1 o O 2 o O SZ3 (difej (BH E 1928 november 1 (1917 évfolyam IV nemes gyergyócs omalvi Köllő András O 2 o SZ3 (cflte (B H E VII vitéz Vass István O 1 o SZ3 (awe 1929 május 1 (1 918 évfolyam I nemes revisnyei Reviczky (O H J E (BHE 1929 november 1 (1918 évfolyam X vitéz Ugray Gábor 6 (hsz O SZ3 (8 (díte (B HE Nyo Beodray Ferenc 6O 20 Szs (dtfe (B H E BM Berendy SZ3 (cflte (B H E IV dr vitéz Ujlaky László 6 O 1 o O SZ3 CD (dífe (BH E

10 38 (BHE 3 (dlfe SZ ' or nd Sá lfy Kho Pá 3 VI Halmágyi 8z VII Marton Gyula CD (öjii (BHE VI dr Székessy István SZ3 (ohe (BHE 1930 m áj us 1 (1920 évfolyam Jó zsef Ó O 1 I vitéz O május 1 (1921 évfolyam IX Fekete (dhe 1938 május 1 (1926 évfolyam I vitéz Vass <D (O HE (SHE X Antalffy Pál III Besenyi Károly VI II emes fejvintzi Andrási (BHE VIII vitéz neme kő zegi Megay László Sza (OHE J (BHe 1938 november 1 (1924 évfolyam (1927 évfolyam I Juhász Béla lu Pápay Ferenc L <D 1935 november 1 (1922 évfolyam 1 (1928 évfollyain 1939 május Jávor (ORE (BHE ll VersénYi Károly ::sza IV K h o Bartos Ö dön Ó (D 1936 május 1 (1924 évfolyam Kiss Ako s (o'tfe (BHE IV Varga Ferenc III Nv isk PalIós Andor V III I Kovács Andor (OHE (BHE 1937 má jus 1 (1925 évfolyam V Jakabos István 1939 november 1 (1929 évfolyam I Kultsár (OHEJ (BHE 1937 november 1 (1925 évfolyam I vitéz nemes szenczi Feördeős Gyula (OHcJ VIII n em es alsótorjai és Gyula O b IV Benedek Géza III Bertényi Je nő IL Bánhegyi Béla VIII Karabélyos Imre (8 karathnai Könczei

11 május 1 (1930 évfolyam VIII dr nemes cslkszentimrei Balló Is t (SHE II Takács József r I X Domonkos Lász ló IX dr Boda József IV dr Tegzes VIII drvad Imre SZ3 V Bakonyi István <D III Madacsay Béla VIII dr Tóth József <D VII Kovács Ignác Ö III dr Zimonyi Sándor Nv isk Szill István <D \IgI S z s X vitéz Borgóy János O 1 o (dlfej (SHE 'Nyo drvitéz Székely Frigyes 1940 szeptember 1 (1931 évf oly am IV Laltaváry László CD Kho nemes derecskei Fodor S ándor VIII n emes igmándi Simon Jenő ll Ill Torbágyi József Nv isk Kadicsfalvy János I Sörényi István VII Máté Ferenc VII dr Malonyai László VIII drbánki Főhadnagyok: 1935 november 1 (1932 évfolyam VI Lengyel László n Bodur Gyula 1936 május 1 (1932 évfo lyam Ny o Várbiró György VII Lánc z Lá zló 1936 november 1 (1932 évfolyam IV Záhonyi Arzén TU nemes Tánczos Ferenc VIlI Za jzon Jenő CD 1937 november 1 (1933 évfolyam X vitéz Somogyi Lajos VII Pelsőczi Lás:dó 1938 május 1 (1933 évfolyam K h o Mondok István Nyo Kun Lász ló CD IX Garay Istv á n II VI Homoki László X Uzon i Jenő 1939 november 1 (1935 évfolyam VIII dr Tukora- Bakos Béla CD fr\ VIII: n mes gyöngyös halá zi T a k ácb Attila v IX dr Decteva Dénes CO fr\ III dr vlléz Kovács Jenő II CD V nemes nagyváradi Stépán László v IX dr Kiss Gyula II <D Nv Isk dr Martélyl I s t ván CD VI Dalmy Adám <D

12 43 42 I dr Imreh Géza <D III dr Bánsági Béla (f IX Margó Pál CD NviSK n emes bárcziházi Bárczy Dezső V Komáromy László IX nemes bresztyennei Bresztyen szk y László (D IX vitéz Horváth Árpád IV Pintér III dr Bátky Kázmér Nv isk dr Kertész Lajos ([ V Maklárl-Klekner Péter II dr Kun Imre <D IX Nyilas Iván (D Nyo dr Mezlényi Egon (f VI Finta Imre I (D Vlll Nagyhetényi Jenő Ó (hsz X X dr Bazsó Lajos <D II Bodonyi Károly X nemes Simon László X dr nemes farczádi Sán dor II dr Sepsey Ján os (8 VII dr Szentandrássy Elek III nemes posonl Szent-Martoni Ernő VI Szoyka Lászl Nv isk neme kis borosnyói Tompa Miklós ([ III dr Vörös László Hadnagyok: 1936 január 1 (1 935 évfolyam IV dr Zöldi Márton VIII ne mes Stachó Géza 1939 szeptember 1 Később meghatározandó r anggal: (1939 aug-i évfolyam (Kinevezés napja: 1940 szept 1 K ho Bányai László (D Kho dr Bóna Zoltán IV dr Csáki József (D VIII dr Csellár Gábor (D Ill Görgey Kálmán III Korondi IX dr Kőrőssy Zoltán [ X dr nemes lépesfalvi Lépes Ottó <D V Mogyoróssy Elek ([ Ny o dr Németh László V <D X dr Nyerges Pál (8 Nv Isk dr Papp Győző CD IV dr Parádi István ([ V dr Rakovszky Antal ([ L Radnay László 1 Botond László I Fadgyas László Kiss G éza L Raskó László I 1 L L L I I I L I vitéz nemes pákosi Paxy Károly Száday Béla Tarnóy Gyula Kulifay László Nagy Béla III Gerencséry Mihály Lám BéJa gróf Dégenfeld-Schonburg István Csaba Lajos

13 45- ( 44 I Később meghatározandó ranggal: (Kinevezés napja: 1940 július 1 rx dr Bocsánczl László VIll dr Bogya A ndrás r dr Bo r hy E m B VlI nemes kovási Bretán Sándor V Bodur Károly VII dr Czeglédt József I Csikós Jenő I I1gry Gyul a VIII Elekes László VU dr E ötvös László Halmay György Hegedüs Mi hály dr Hidvégi Flórián dr Kacskovics Balázs dr Káldi J ános dr Képlró Sándor dr Kulcsár László X dr Kuli Sándor V dr M a j án László 'Nvisk dr Máthé György VIII dr Mezerényi Jenő VII dr Nagy Attila VIII UI VIII II II VI III dr dr VII dr Nagy Endre IV dr vitéz Nagy B Sán do r VI NagyiYányl Ödön VI dr Neszmél y i Zoltán Nvisk Pátkai Béla V Perlaki Elemér II Péterffy Zsombor VI dr Pol gá r Barna VIII dr vitéz Ré bé k Gy VIII dr Rödönyi Tiborula NVlSk dr S óto n yi Jenő IV dr Spl\nyi Józs ef X dr szabó Ká roly VIII Tamáska Endre VII UJházy Déne s II Utczás L M ihá l y 1940 július 1 (1940 évfolyam 1 G erendá s Ottó I Perjésy ';yörgy I Halmos Ö d ön 1 Baczoni Ottó 1 S imor jay Ferenc I Pe k á ry István 1 nemes ippi és érkeserüi Fráter János J B e r én y i György I DeH Benő I Rajnay R i c h á r d I vitéz Tan a y Béla 1 Balás Géza L T am ás i Pró b as zo lgá laton : j \ Nyitrai Ágoston főhadnagy (rangja: 1940 IX

14 Csendőr gazdászati tiszt ek Gazdászati alezredesek: május 1 (IHHB Molyam 1938 I 1 Csányi S W 1939 május 1 (1908 évfolyam november 1 (\1913 évrfolyaan 1938 Kpgh Bérczy Gyula Ó W (djfe (BHE 1 (li9q9 évfolyam 1939 november B M nemes Kádár Gyula Ó (CftfE (BHE 1940 szeptember 1 (1910 évfolyam Gazdászati őrnagyok: 1935 november 1 (1911 évfolyam 6 k a é k leaj V k b d (CftrEJ (BHE VI GU da 1936 november 1 (1912 évfolyam yula 6 H (K W Vk ék cml d (CftrE (BH E 1937 május 1 IX Benedek Andor 1 6 k é k CB!!Il V (CftrE (BHE H M Harkay László II 3 o k é k 82 (ctrfe QLH ( J Ar Szöcs János 1 Ó a é k 1BIl (ö:l (BHJE e d e a III Cserfay Ödön (djfe (BHE a é k tmj a é k (1914 aug-i évfolyam Sztb vitéz Ásvány Mihály Ó O 1 (CrlfE (BHE B M vitéz Bódy Vilmos3 0 kék ( h ' 020 S 1 W (dr:e (BH 1940 május 1 (1914 okt-i évfolyam IV dr Vértes Lajos 3 a (1912 évfolyam VIII Vukováry Kálmán Ó k eé k O 2 O (CrlfE (BHE 1939 november 1 B M Keresztes Béla Cr-CftfE = (BHE '-' V Kun J ózsef (a:ri (BHE (CftfE o k é k ( 1940 szeptember 1 (1914 okt- i évfolyam VII Kapor Aurél 6 (BHE K a é k 1liIIl t (atfe \ Ga zd ászati századosok: 1926 május 1 (19 15 m árc-i évfoly am -s J (BHi: ctjfe Kpgh dr Kir C-

15 48 B M Viola ?IOVC111 ber november 1 (1915 márc-i évfolyam B M primor alsó-csernátoni Cseh Lajos 3 o k é k (dwe (BHE II Zoltay Pál k a é k (díte (BHĖ B M Tóth Károly 8 O 2 S1 CD (djfej (BHE VI Fodor Lajos 1 (j a é k (díte ( BHE J Benyovszky István k a é k a é k B M nemes Varga László Ó O 2 o S Sl (dí'te (BHE B M vitéz Dobó Sándor 3 o V k r ( t 3 o k é k ( e 2 S2 (BHĖ B M Horthi (dffe (BHE B M Eperlessy István (j O 2 o S Cr"dí'f= "'E';' (BḢ E 1927 május 1 (1915 n0v-i évfolyam VIII Tóth Géza II O 2 o S (dí'fe (BḢ Ė vm vitéz Tótfalussy Lajos Ó fi ( O 1 O O V k 2 o d j(dí'te(bhe (V ifi szab IV Ormay József O 1 o S S (dffe l I (1916 évfolyam B M Polónyi Andor a é k >< O b (dwej ( BHE 8 M vitéz Lenl{ey Imre 3 o V k r ( h Ó O 1 (BHE I Réthi Mildós Ó fi ( 8 1 o O 2 O O 82 (díte (BHE (V ill szab X Say József 3 o k é k S3 II o N v k (díte (BHE X Rada S1 (dí'fe (BHE H M nemes medzihradnei Medz1hradszky Aladár Ó S (dí'fe (BHE NVlsk Körmendy Árpád O 2 o O b S S1 (dí'fe (BHẸ 1928 novembe?' 1 (1917 évfolyam IX Náday Ferenc O b k vék 1929 novembe?' 1 (1917 évfolyam I Ősz György S (dítej (BHE S (BHE V Dudás László O 2 o O b S (díte 1930 május 1 (1917 évfolyam B 'M:riemes ber7eviczei és kakaslomniczi Berzeviczy László éj O 2 o O b S 81 (dí'te (BHE

16 K b o dr nemes sepsi-szent-györgyi Kis ZOltá VI Ma czk y László III Má télf y Árpád VII Madarász Ernő november 1 ( évfolyam ( H E VIII Rieger S1 (awe S H E (dwe (S IV Csaba Zoltán O 82 ( H E B M Tarnay Ferenc (dwe S VI dr Szalontaj Sándor IX Hunyadi György VIII J ánk y György 1931 május 1 (1918 évfolyam IV Géczy József V Kalotai Gyula VII All{ay Ernő B M Sipos Lajos ( dwe (SHE VIII nemes csik-tapjoczai Györgypál Ferenc 1931 november 1 (1918 évfolyam 1939 november 1 (1939 aug-i évfolyam K h o Kormos Kálmán (CfttE (SHE Ill neme kisdobai Décse Károly O (dif'ej (BHE Gazdászati föhadnagyok: 1935 november 1 (1931 évfolyam II Markó Jenő I SZÜlS Mátyás X Ugray Dániel VIII Bánházy Tibor III Finta LászJó Il Körmöczy Nándor Ar Argay Ferenc PróbaszoJgálaton: X Murányi László IX Horváth Károly IV V III Dienes Andor III Farkas Gábor a állásuak Gazdászati hadnagyok: 1939 május 1 (1939 febr-i évfolyam VII Dr Körmöczy Rezső II dr nemes Varga Ferenc Bartha József Boros SZ CJf/ o I(ŐNYV;; TÁR Gyergyai Horváth Kecskés ImI e és István István Fol'l'ó Lajos tisztjelöltek tisztek őrmesterek Agoston renc hadapród Zoltán Lajos Szalánki László O (díte (SHE honv Albert reczenyi 1937 május 1 (1937 évfolyam IV következő tart Gyula Sándor karp Baracsi (hasonló őrmesterek: József Bálványosi Arpád Galántai Hajnai EI'nő János dr Deb Gorbói Halmos Fe József Katona Béla Kádár Antal Kemény Ferenc Kiss Ferenc Kováts Moharita László Módly László dl' lu Nagy Zoltán dr Nagy József Naszvadi Mi hály Nőger Fl'igyes Oberding Tibol' dl' ötvös János r ibor Márkus dr Ráb a Jáno s Lajos Sar1ldi Lajos Somos István Szekeres <Oraveez Pál Szepesik Gyula Szücs Miklós Tóth AndI'ás Tóth Kálmán Török Dezső Zilizi Menyhért

17 53 52 Nyugállományú csendörtisztek I és tisztviselök aj Csapattisztek Ny altábornagyok : Nemes keresszegi és adorjáni gróf Csáky Zsigmond Budapest I Budafoki-út 41/a III 10 Nemes folkusfalvi Folkusházy Lajos Budapest XI Horthy M-út 61 II 4 Vitéz nemes bazédi és körpényesi Kontz Sándor Budatétény Kossuth Lajos-u 26 Száhlender Béla Alag Kossuth Lajos-tér 3 Vitéz nemes szinai Szinay Béla Budapest IX Ferenc-krt 19/21 I 15 Ny tábornokok : Bariss Arpád Budapest L Attila-krt 12 II Bittó Dezső Budapest XIV Hermina-u 35 Lovag rományai Czógler Gusztáv Budapest II Gábor Aron-u 6 r Vitéz Doóry László Budapest II Pasaréti-út 53 Fischer József Bpest II Szász Károly-u 1 IV 2 Goreczky Vihnos Budapest IX ü1l6i-út 14 I Kiss László Szentes Kis Bálint-u 3 Nemes zágorhidai zelci és lorántházai Loránth Dénes Budapest IV Molnár-u 13 M rosszéky-ziegler Emil Zánka (Zala megye Meszáros János Budapest L Maros-u 11 r Nemes kézdivásárhelyi Nagy Gyula Budapest I Attila-u 91 Vitéz Szinte Gábor Budapest TI Zsigmond-u 6 IV 39 ' Sz e Béla Balatonalmádi Véghelyi-u 9 Szutsy Imre Budapest II Olasz-fasor 45 /fl Wráblik Mátyás BUdapest V Sziget-u 26 ' Ny ezredesek : Barényi Fel'ene Budapest XlI" Avar-u 9/a m 1 BertaJanffy Dezső Marcali Nemes polyáni Boldizsár András Szeged Osztovszky-u ll/a Buday Andor Budapest I Bors-u 7 1 ajtó Csiba István Budapest I Attila-krt 12 IV 3 Dalmy József Debrecen Jókai-u 9 Dr Domosday Gyula Eger Ince pápa-tér 4 Fonyó László Budapest I Városmajor-u 20 L 1 Forgács Vilmos Budapest m Lajos-u 24 m 1 Friedrioh Róbert Budapest VII Ilka-u 15 l/a Dr Gergely Sándor Székesfehérvár Zentai-u 10 Gidófalvy Elemér Budapest I Városmajor-u 33 L 5 Nemes Glatz ödön Budapest XIV öv-u 169 Goreezky Gyula Budapest L Fery Oszkár-u 34 II 3 Herold Adám Budapest IV Váci-u 48 IV 3 Hollódy János Székesfehérvár Jókai-u 5 Hunyetz Károly Mosonszentmiklós Nemes necpáli Justh András Budapest Ill Beszterce-u 20 I 3 Kertész Jenő MiSlkolc Farkas Károly-u 20 Klelner Gyula Budapest L Alagút-u 1 I 3 Kosztka Agoston Recsk Heves megye Nemes kricsf Úusi Kriesfa1usy Jenő Budapest I Krisztina-krt 113/b III 9 Kürthy Endre Budapest I Orbánhegyi-út 36/a Lábady Kálmán Sopron Döbrentei-sor 1 Lózsa Jenő Székesfehérvár Lövölde-u 29 Madacsay Imre Budapest XI Bocskay-u 70 r 1 Mántó József Miskolc Hunyadi-u 50 r 2 Mészáros Iván Budapest XL Horthy Miklós-út 19 III 24/a

18 54 Nagy Vilmos Budapest L Krisztina-krt 155 I 4 Nemes Nemessán yi Lajos Budapest I Horthy Miklós-út 85 I 1 Nemes nemesszegi Nem('ssz<'ghy László Ujpest Deák F-u 79 Nemes petrovinai Pt'kl'y József Mátyásiföld Barcsay-u 21 Dl' Preszly Lóránd Budapest II Török-u 8 I 1 Raáb Antal Bpest II Görgey A-u 8 III 2 Ralsikó Alfréd Budapest XII Németvölgyi-út Nemelg salamonfai Rátky Károly Miskolc Szemere-u 29 Rohonci Imre Fábiánsebestyén Csongrád m Rutkay AI'lllOld Budapest 1 Szent János-tpr' l/b II épület IV 2 Nemes tordai Sándor László Gödöllő Kertváros Marosvásárhelyi-u 14 Schönherr Károly Budapest II Margit-rakpart 56 m 16 Sebesta Ottokár Budapest V Szent István-krt 3 IV 31 Soltész ImI'e Budapest XIV Vadvirág-u 21 Stens7!ky Lajos Budapest XI Bertalan L -u 9 II 2 Száday Rezs6 Budapest 1 Ugocsa-u 2 II Szathmáry József Gödöllő Kertváros Kolozsvári-út 6 ' Szlabry Imre Esztergom Ferenci L-u 41 Trl'ge yei Gyula Budapest L Endresz Györgyter 4/b II 5 TomOl'y Endr(' Budapest VIII üllői-út 16/a II 11 Va lady Béla Selyp Cementgyár Vf'rbó János Szeged L Lőw Lipót-u 13/b " NV alezredesek : Abafalvy Sándol' Budapest L Attila-u 69 Nemes wehrfesti Armandola EJ'nő Ujszegecl Székely's or-u l/b Bánházy József Salgótarján Kőszénbánya igazgatóság Bejczy Béla Budapest 1 Krisztina6krt 79 fsz 3 Boros Lajos Győr Hunyadi-u 6 BoUlm EndI'e Budapest II Pasaréti-út 7 Oslászál' Dezső Bpest XL Fadrusz-u 21 fsz 2 Vitéz Csöl'gey László Budapest L Szent Jánostér 1 L FuxhoffeI' Gyula Budafok Mátyás király-út 7 He il Ernő Budapest XI Török Ignác-u 46 HPI'oJd Gyl1lta Dömsöd Fő-u 82 Hieronymi Lajos Miskolc Lévay J-u 10 Hl1ba Ferenc Budapest 1 Krisztina-krt 145 Nemes edvi lliés Béla Budapest IV Szarka-u 7 III l/a IJosvay Ernő Miskolc Soltésrz: Nagy K -u 2 Jablonl{ay Sándor Bpest II Ostrom-u 8/a r 1 Nemes jalsovai JaJsovicz l<y András Budapest IX" Soroksári-út 13 Katona Géza Budapest L Alkotás-u 32 IV 3 Kolbay (Kolba Oszkár Debrecen ZÖldfa-u 14/a Dl' líricsfalussy-hj'abár Endre Ungvár Szamovol!slZky u 12 I ázái' Jenő Budapest VII Nagydiófa-u 5 III l Löchcl'cr Andor Székesfehérvár Távirda-u 12 Nemes altorjai Lőrincz Ignác Budapest IX ünői-út 55 II 5 Lukáts Lőrinc Pécs Madách Imre-u 4 Madarász Hem'ili Budapest 1 Ugocsa-u 5 fsz 3 Margitai József Budapest XII Törpe-u l/a I 3 Mal'say János Budapest 1 Menkina János-u 10 I 1 55

19 56 57 OIáry Sándor Budapest X Onódy-u 20 3 ajtó Polster Kálmán Keszthely Erzsébet királyné-út 9 Radnay Gy ző Szeged Kölcsey-u 5 Richoovszky Os kár Nyiregyháza Sóstói-u 32 Rosdy Győző Budapest I Böszörményi-út Simenszky Elemér Budapest VIII Tormay Cecil-u 7 fsz 1 Somogyi Mihály Székesfehérvár Zsolt-u 13 Vitéz Soós Gusztáv Bpest I Maros-u 10 Szendrödy Béla Baja Kálmán király-u 15 Dr Szücs István Budapest I Városmajor-u 27/b Takácsy Dezsö Szeged Arany János-u 11 II 7 Dr Valló József Budapest I Szt János-tér 4 Varg1ha László Debrecen Rákóczi-u 35 NJ órnagjok : Argay Ferenc Budapest VII Czobor-u 92 Baky Lás7Jló Budapest I Attila-u 85 1 Barsy Gusztáv Nyírpazony Kálvin János-u 1 Berényi Béla Szekszárd Toldi M-u 1 Csűrös Gyula Nyíregyháza Sóstói-u 34 Ferenczy Sándor Rákosszentmihály Rákóczi-u 132 Vitéz Györkös Károly Makó Pénzügyi palota Hadf Y &aymo!lld Budapest II Zsigmond-u 5 f sz 1 Hamza G la Sóstóhegy Szabolcs m Nemes 1500 Jenő Csepel Szent János-u 22 Nemes kossuthi és udvardi Kossuth Káhnán Szeged AradI-U 5 I 4 Nemes vadászülélsi Móritz László Budapest D P ásy I lá er é y b VIll Bókay J-u 6 enc Szeged Tisza Lajos"krt 83 na Felsőgöd Erzsébet-u 2 a! a Sopron Deák-tér 31 I z s an Budapest Márvány-u 21/a II 6: ' Rutkowski Győm Budapest XIV Thököly-út 167 II udvar I 11 Nemes ankerstocki Stockinger János Bonyhád Perczel Mór-út 9 Szirányi János MiSkolc Eötvös-u 6 Nemes verbói sz]uha Dénes Budapest I Ugocsa-u 11 IV 3 Szmazsenka Ervin Budapest XI Radványi-u 32 Tihanyi Fel'enc Budapest VI Dessewffy-u 35 l 15 Todoreszk Laj os PestszentIörinc Szent Imre kertváros Kolozsvár-u 14 Dr Torkosl Béla Orosháza Farkas K-u 4 Váry Béla Székesfehérvár Prohászka O-u 22 1 Ny századosok : Alföldi Antal Szentes Vármegyei közkórház Ambrus Endre Ujpest Bajza József-u 19 Baitz Jenő Budapest V Katona József-u 28 m 19 Balázs Géza Budapest VIII Gyulay Pál-u 12 fsz 3 Cseresznyés Aladár Budapest V Falk Miksa-u ' 4 IV 1 Désfalvi ( Kálmán János Máriabesnyö Erdélyi-u 27 báró deési Di6szeghy Tibor Dunaszekcső 216 sz Földvárszky Pál PiliJS Gergely Endre Budapest TI Fö-u 80 II 10 Kalotay Arpád Budapest vm Rákóczi-út 12 V 3 Dr Konkoly Iván Budapest V Rudolf-tér 5 II l Krisztinkovich IstváJll Mikebuda up Irsa Kunos Béla Nagyrnfutyok Bányaigazgatóság Nemes besenyei László Béla Budapest V Akadémia-u 18 IV 16 MaJloms OIky László" Budapest 1 Attila-u 201c

20 58 Mazoly Béla Pécs Kassa-u 3 Nádpataky Agoston Székesfehérvár Pestis pincék Nemes szamosfalvi Panajott Rudolf Budapest IV Királyi Pál-u 20 II 6 Pap László I Budapest VI Teréz-krt IV 4 Vitéz Perinay László Budapest VIII József-u 17 l 3 Szepesi Arpád Budapest L Lágymányosi-u 14/b II 3 Nemes 'somlyói és óvári Szilágyi Elemér Buda! pest IV Károly király-út 26 IV 6 Tóth Kálmán András Budapest I Logodi-u 63 l 7 Tömösvötgyi Alfréd Budapest VIII Népszínház-u 17 III 2 WOiacsek Nándor Gy1ör Wennesz J-u 58 Zsengellér József Budapest VI JÓsika-u 15 III t Ny fóhadnagyok : Dr Borlói (Dachler Mátyás Békés II Irányiu 7 Jantay Elemér Szentes Lord Rothermere-li 43 Vitéz Molnár Nándor Budapest VI Munkác dút 33 I 10 Nádaskay István Eger Gronay-u 11 Reinichovszky György Budapest I Mészáros-u 28 I 3 ' " ' Rick Dezső Szentes Vármegyei közkórház ' b Gazdászati Ijszlek Ny g alezredesek : Mátéfy Jenő Szentes Petőfi-u 4 Matéka János Szeged Tarján-u 4 Tasi Dániel Budapest VII Gyarmat-u 85/a Urszády Gyula Rákosszentmihály Kossuth-u 24 Ny g örnagyok : Ambrus Gyula Pusztakengyel Montag-!a a KovalovsZlky OS>Z1kár Budapest Kolozsvan-ut 13 Molnár Henrik Budapest IX Közraktár-u 28 II 10 Molnár Károly Budapest nl Timár-u 2 m 3 Szabó Zsigmond Debrecen Piac-u 10 Tibor György Budapest IX Imre-: 5 I 7 Végh Kálmán Rákospalota Batthyany-u 50 Ny g századosok : Vitéz Kapossy Gyula Ungvár Csuha János-u 6 Molnár Sámuel Budapest III Zápor-u H/b f'slz 4 Rodt Kornél Pécs Mikes Kelemen-u ' B d t VIII Jozsef-krL Szamossy TIbor u apes III 47 ' 4 II 6 Vanke Sándor Budapest VI Rózsa-u 6 Ny g fóhadnagyok : Kovács László Budapest I Hidegkub-ut 4 e Silló (Sánek Péter Budapest lll Testverhegyi-út 3fb Dr Tanos Dezső Budapest IV Peto"fi S -u :10 III 2] " Ny hadnagy : Krausz Jenő Csorvás (BékéSi m \ ' e Állatorvosok Ny aligazgat6 állatorvos : Székely Agoston Pestszentlörinc Madach út 25/b Imre-

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása 1. Ambrózy Gyula tábornok, (Balassagyarmat, 1874.01.14., evangélikus Bp., 1935.04.14.) 2. Arady (Arrach) István, címzetes

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Zsebkönyvekben közölt arcképek

Zsebkönyvekben közölt arcképek Zsebkönyvekben közölt arcképek Minden évi Zsebkönyv elején, némelyiknek a közepén is, volt néhány arckép a csendőrség vezetőiről. Mivel ezen oldalak nem voltak számozva, a fennmaradt Zsebkönyvekben levő

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko

10. osztály Szakközép 1. Benedek Elek Tanítóképző Székelyudvarhely /324 Joita Nicoleta, Kiss Levente, Sándor Malvina 2. Kós Károly Szakközépisko 9. osztály Szakközép 1. Nagy István Zene- és Képzőműv. Szki. Csíkszereda 218 28/402 Mátyás János Hajnalka, Szíjgyártó Bálint, Sógor Ákos 2. Gépgyártó Iskolaközpont Gyergyószentmiklós 170 24/204 Gál Levente,

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2010/2011 tanév Veszprém, április 9-10 I-II. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 45,950 1 47,350 1 47,450 1 140,750 2 Tatabánya Váci Mihály Ált. Isk. 45,650 2 46,550 4 46,550 2 138,750 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 45,450 3 46,650

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Országos döntő Budapest 2007. 06. 12. 1 Otigba Kenneth 92 Békéscsaba 2. sz. ÁI 1029 11,59-592 - 64,03-12,65-02:11.54 2 Bagi Ákos 92 Békéscsaba

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény

Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, október Eredmény Optimist Magyar Bajnokság Balatonfüred, 2015. október 8-12. Eredmény Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 97, Scoring system: Appendix A Rank Nemz Vitsz Kormányos Klub Korcsop Nem R1 R2 R3 R4

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Vörös Márk. 96 PREG 11, Mátyás Martin 96 GÉP 11,8. 96 NLG 11,8 5.

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Vörös Márk. 96 PREG 11, Mátyás Martin 96 GÉP 11,8. 96 NLG 11,8 5. Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Vörös Márk 96 PREG 11,5 2.-3. Mátyás Martin 96 GÉP 11,8 Szakonyi Kristóf 96 GÉP 11,8 4. Horváth Krisztián 96 NLG 11,8 5. Kovács Péter 96 AUSZTRIA 12 6.-7. Hedari Dávid 97 BOLYG

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,400 37,300 37,150-0,3 35,650 147,500 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 35,100 35,500 36,050 35,350 142,000

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19.

CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA. ÚSZÁS V-VI. Kcs HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA január 19. CSONGRÁD MEGYEI DIÁKOLIMPIA ÚSZÁS V-VI. Kcs. 2008-2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROSI SPORTUSZODA 2009. január 19. Nem hivatalos eredményjegyzék A kategória 100 fiú gyors 1. Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel

Fiú 100m síkfutás V. Kcs. Szül.dát. Iskola Eredmény 1. Móricz Bálint PREG 11,2 2. Bagnár Dániel Fiú 100m síkfutás V. Kcs. 1. Móricz Bálint 1995 PREG 11,2 2. Bagnár Dániel 1995 GÉP 11,5 3. Koszti Dániel 1995 BOLYG 11,7 4. Pernyesz Marcell 1995 BOLYG 11,8 5. Mecseki Ádám 1995 NLG 11,9 6. Fáró Jenő

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 4,5 4,5 9-. 2. Sárkány DSE II 7,5 7,5 3-4. 3. Mattolda SSC II 4, 4,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 9,5. 5. Törekvés SE 7, 7, 5. 6. SENSE

Részletesebben

vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője.

vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir. csendőrség felügyelője. a m vitéz FARAGHO GABOR altábornagy, kir csendőrség felügyelője vitéz SZABADHEGYI FERENC vezérőrnagy; a m kir csendőrség felügyelőjének helyettese vitéz TEMESvARI ENDRE vezérőrnagy, a m kir csendőrség

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA

Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA Jegyzőkönyv ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. korcsoport - Fiú Egyéni Budapest UTE pálya 2008. 06. 10. 1 Gál Kristóf 93 Mosonmagyaróvár Móra Ferenc Ált. Isk. 1053 12,21-625 - 69,55-13,85-02:19.76 2 Szabó Márk 93

Részletesebben

III. SRT RALLISPRINT 5. forduló: Cered - Tajtilapos

III. SRT RALLISPRINT 5. forduló: Cered - Tajtilapos Abszolút Végeredmények 1 6 Izsák József Simon Nikolett H/6 Mitsubishi EVO VIII. 0:02:24,68 0:02:32,12 0:02:24,51 0:02:29,21 0:02:22,46 0:02:28,54 0:14:41,52 2 16 Oroszki Tamás Rigó Béla H/5 BMW E36 325i

Részletesebben

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút

5. Keszi Maraton eredménylista xlsx - 5km abszolút. 5km abszolút 5. Keszi Maraton eredménylista 2015.09.19..xlsx - 5km abszolút 5km abszolút 1. Filep Alex 446 Férfi 5km Tiszaújváros 0:24:28.193 2. Bordás Attila 410 Férfi 5km Kistokaj 0:24:40.395 3. Burai Jácint 430

Részletesebben

Ergométeres evezés eredmények

Ergométeres evezés eredmények Ergométeres evezés eredmények Tanuló neve Felkészítı Iskola neve Helyezés Bánki Flóra Violetta Nemzetiségi Szilágyi Zsófia Barnák Dóra Bíró Lili Porubcsánszki Regina Takács Késa Róza Parádi Kinga Pais

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,250 1 47,400 1 47,700 1 142,350 2 Izsák Táncsics Mihály Ált. Isk. 44,450 4 46,600 2 47,500 2 138,550 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 44,300

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. dr. Nagy Sándor

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. dr. Nagy Sándor I. Csoport: Lilienthal Forduló: 6 Dátum: yyyy. d. Újpesti KSE Vízügy II Név Érték Min. Min. Érték Név Lengyel Béla 2288 IM 2 29 Kulcsár Tamás,5 Tornai Imre 2223 FM 2 2 6 288 dr. Ritter Gábor,5,5 Juhász

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc

XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc XXIII. ORSZÁGOS SZENIOR ÚSZÓBAJNOKSÁG Gyula, 1993. augusztus 28. Szombat 10 óra 30 perc Pontverseny eredménye: 1. Békés Megye 2. Pest megye 3. Heves megye 4. Budapest 5. Csongrád megye 6. Bács Kiskun megye

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04.

EREDMÉNYLISTA XIV. TÖRÖKBÁLINT KUPA 2014.05.04. I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV I. KCS UP FIÚ KATA / 6-7 ÉV 1 Petlyánszki Patrik BVSC-Zugló Karate Szakosztálya 2 Gróf Richárd Bushido-Viadukt Sportegyesület I. KCS UP FIÚ KIHON IPPON KUMITE / 6-7 ÉV I. KCS

Részletesebben

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI

SAVARIA KUPA 2016 FÉRFI EGYÉNI SAVARIA KUPA 6 FÉRFI EGYÉNI név csapat tarolás ősszfa Lipp Vencel Ajka Kristály SE 67 Simon Károly Arborétum-Herény SE 67 Nagy Lajos Ajka Kristály SE 8 99 Nagy László egyéni induló (am) 9 97 Molnár Pál

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL

VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL VERSENYJEGYZŐKÖNYV A TOLNA MEGYEI ATLÉTIKAI SZÖVETSÉG ÁLTAL 2012. ÁPR. 27-ÉN SZEKSZÁRDON RENDEZETT NYÍLT MEGYEI RANGLISTA VERSNYRŐL EREDMÉNYEK: 80 m serülő férfi 1. Valkay Tamás 99 AC Szekszárd 10,3 2.

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve:

Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények. Megkezdve: Befejezve: Piszmán 90. Összesített egyéni eredmények Megkezdve: 2015.05.23. Befejezve: 2015.05.23. Helyezés Versenyző neve F.szam Pont Ft Csapatnév 1 Varga István 1 12 222 2 Duzmath Lajos 1 12 208 3 Bolevácz László

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben