AJÁNLÁS SZERETNI A RÉGIT ÉS AKARNI AZ ÚJAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLÁS SZERETNI A RÉGIT ÉS AKARNI AZ ÚJAT"

Átírás

1 1

2 Mint az olvasók elõtt is ismert, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kezdeményezésével, a Zalai Hírlap AJÁNLÁS szerkesztõsége, a Zala Megyei Önkormányzat, a Kanizsa Televízió és más városi televíziók stúdióinak támogatásával zajlott le az a nemes versengés, mely a megye 7-7 természeti és épített csodáját kereste. A 15 hónapos kampány során olyan nemes versengés zajlott, amely rámutatott arra, hogy milyen csodálatos környezetben élünk. A megye büszkeségeirõl van szó, amelyekre érdemes minden lehetséges módon felhívni a figyelmet. Ezért is választottuk a 14 csoda bemutatására a megye elsõ központjában felépített Millenniumi emlékmûvet. Külön köszönöm a verseny lebonyolítóinak munkáját, a szavazók aktivitását, hogy egy valóban széleskörû támogatottsággal rendelkezõ eredmény születhetett. Az ajánlásokkal, a szavazásokkal nagyon sokan sok értékre mutattak rá. A megye, s ezen belül Keszthely és környéke különös gazdagságát is feltárta a megye csodáit keresõ program. Olyan kiállítással gazdagodott megyénk, amely tovább erõsíti hagyományaink továbbélését, megyei identitásunkat. Remélhetõleg minél többen felfedezik maguknak e gazdag kincsestárat tovább erõsítve ezzel is megyénk országosan élenjáró turisztikai potenciálját. Bízom benne, hogy e kiadvány, de még inkább a képek által is elmesélt történetek és pillanatok minél több embert arra ösztönöznek, hogy felkeressék és megismerjék a megyénkben rejlõ varázslatot. Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke SZERETNI A RÉGIT ÉS AKARNI AZ ÚJAT Tamási Áron írja: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derûs idõ nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam: Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. A neves székely író gondolatait követve valljuk, mi, zalai emberek is azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon lehessünk benne. Nekünk is legyen hát célunk, hogy megismerjünk mindent ebben a szép otthonunkban, amennyire csak lehetséges. Ez különösen igaz akkor, ha mint a népdal mondja: szép Zalában születtem. Mert az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született. Járuljon hozzá ez a megyénk csodáiról szóló kis füzet is otthonunk megismeréséhez, és megismerése által megszeretéséhez, megbecsüléséhez, kincseinek, megõrzéséhez, felmutatásához, hagyományainak ápolásához. Valljuk mi is ezzel a kis képes ismertetõvel, miként a magyar Corvin-koszorú és a francia Becsületrend kitüntetettje, a nagykanizsai születésû Hevesi Sándor tette, hogy hagyomány hátrafelé nézni és elõrehaladni, hagyomány emlékezni apáinkra és dolgozni gyermekeinkért, hagyomány szeretni a régit, és akarni az újat. Öröm számunkra, ha ezzel a kis kiadvánnyal ezt segíteni tudjuk. Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A 2010-ben épült hagyárosi harangláb 2

3 ZALA MEGYE 7-7 CSODÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA Zala megye, tudjuk jól, csaknem 3800 négyzetkilométer kiterjedésû ékszerdoboz, tele ezernyi titokkal, kinccsel, a természet és az ember gyönyörû alkotásaival. Sok közülük jó ismerõsünk, de akadnak olyanok is, amelyeken rendre átsiklik a tekintet. Éppen ezért a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, a Zala Megyei Önkormányzat, a Kanizsa Tv, a Zalai Hírlap és a kezdeményezést támogató rádiók televíziók, újságok, önkormányzatok és kistérségek nevében arra buzdítottuk a zalaiakat, s mindazokat, akiknek kedves ez a megye, hogy készítsünk közösen leltárt kincseinkrõl, s találjuk meg együtt közöttük Zala megye 7 csodáját. Kerestük a 7 ember alkotta csodát (kiemelkedõ értéket képviselõ építészeti, tájépítészeti, mûvészeti alkotást, ipari létesítményt), és a 7 természeti csodát (kiemelkedõ ökológiai értéket képviselõ tájat, növénytársulást, növényt, állatot). A nevezéseket a Zalai Hírlap internetes oldalán tettük közzé. A szavazás menetérõl, avagy miként választottuk ki a csodákat: A október 1-jén közzétett felhívásunkra több mint 300 különbözõ ajánlat érkezett a Zalai Hírlap szerkesztõségébe. Mint kiderült, nemcsak a Zalában élõk ismerik Magyarország eme nyugati megyéjét, hiszen hazánk több pontjáról is kaptunk nevezéseket, melyeket november 20-án éjfélig fogadtunk a természeti és épített környezet kategóriákban. November 21-én pedig elkezdõdött a szavazás, amelyet két körben bonyolítottuk le november 21-étõl december 14-én délig ugyanezen az oldalon az összes beküldött javaslatra voksolhattak. A szavazatok összesítése után azonban szûkítettük a kört, s ennek eredményeképpen december 15-én délben új szavazást indítottunk: egészen január 15- én délig adhatták le szavazataikat a döntõbe jutott 25 természeti és 25 ember alkotta csodára. A szavazás eredményeit Zala megye napján, a Zala Megyei Önkormányzat ünnepségén jelentettük be. Ennél a szavazásnál már nagyon számított az, hogy az adott csoda megválasztása érdekében milyen helyi összefogást sikerült kialakítani. Erre nagyon jó példával szolgált Becsehely-Pola kis románkori templomának elsõ helyre kerülése, mert a szavazásra összefogottak több pontot szereztek megválasztásához, mint az összes többi jelöltre szavazók együttvéve. Ugyanilyen jó példa volt a kovácsi-hegyi bazaltfolyosó érdekében Vindornyaszõlõs és Kisgörbõ községek összefogása. Példájukat a szervezõk azzal is honorálták, hogy a gyõzteseknek járó oklevelet az átadási ünnepségen mindkét közösség megkapta. A szavazatok összeszámlálása után az alábbi végeredmény született. Íme, ahogy a szavazók látták: Zala megye 7 ember alkotta csodája: 1. Becsehely-Pola mûemléktemploma. 2. Az egervári várkastély. 3. Festetics-kastély, Keszthely. 4. Szent Anna-körtemplom, Kallósd. 5. Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg. 6. Nemesnépi szoknyás harangláb. 7. Zalaszántói Béke sztúpa. Zala megye 7 természeti csodája: 1. Bödei energiadomb. 2. Keszthelyi-öböl. 3. Cserszegtomaji kútbarlang. 4. Hévízi gyógytó. 5. A Kovácsi-hegy bazaltfolyosója. 6. Kis-Balaton. 7. Zalaegerszegi Azáleás-völgy. Manninger Jenõ Lengyák Istvánnak gratulál Zala megye panteonjában 3

4 7 CSODA ZALA MEGYE TELEVÍZIÓIBAN Minden médiumnak, legyen az írott vagy elektronikus az egyik alapvetõ feladata az értékmegõrzés. A múlt emlékeinek felidézése, megörökítése mellett nemcsak a mának kell szólni, írni, hiszen a jövõ kutatóinak, helytörténészeinek megkerülhetetlen dokumentumai lesznek a ma híradásai, tudósításai. A Kanizsa Tv ezért elkötelezett lokálpatrióta médiumként Nagykanizsáról, környékérõl, tágabb értelemben a zalaiakról a zalaiaknak készíti mûsorait. A Kanizsa Tv együttmûködése a Zala megyében mûködõ televíziókkal már másfél évtizedes múltra tekint vissza. Az értékek tisztelete és az együttmûködésben rejlõ lehetõség miatt nem is volt kérdés, hogy aktívan kívánunk részt venni a Zala megye 7 csodája szervezésében, lebonyolításában. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület vezetõi még nyár közepén vetették fel az ötletet, hogy a zalaiakkal itt élõkkel, elszármazottakkal együtt választassuk ki Zala megye 7 természeti és 7 ember alkotta csodáját. A szervezõkkel határozott szándékunk volt, hogy sem elõre lehetséges csodák megjelölésével sem a szavazás közben, nem befolyásoljuk a véleményeket. Csak a lebonyolítás kereteit alkottuk meg, a többi a zalai embereken múlt. Mûvészettörténészt, környezetvédõt így akár meglepetés is érhetett, mely épületek, természeti értékek kerültek képbe. Ami pedig már a folyamat kezdetén látszódott, miután az interneten szavazni egyénenként lehetett, több településen alkalmi közösségek szervezõdtek saját csodájuk propagálására. Biztos, ha szakmai zsûrit kérünk fel a döntésre, más csodák születnek de a végeredményt 35 ezer zalai, a megye lakosságának közel egyhatoda szavazata alakította ki. Ez pedig igazolja, hogy a médiumnak egy másik fontos feladata az interaktivitás. Nemcsak egyirányú kell, legyen az információk továbbítása, hanem a technika adta lehetõségeket felhasználva minél több olvasóval, nézõvel, hallgatóval kell közvetlen, aktív kapcsolatot kialakítani. A Zala megye 7 csodáját keressük! akció ezt a szándékot is sikeresen igazolta. A Zala megye 7 csodáját keressük! akció nemcsak értéket mentett, a szavazással ráirányítva figyelmet több, eddig nem jelentõségén becsült természeti szépségre, épületre, hanem értéket teremtett. Értéket, hiszen a szavazáson részt vevõk számára fontossá értékké vált a voksolás. Értéket, hiszen a Zala megye 7 csodája cím rangot értéket jelent. Nagy Imre, a Kanizsa Tv Nonprofit Kft. ügyvezetõje A programot bejelentõ sajtótájékoztatón a szervezésben részt vevõ valamennyi intézmény képviseltette magát. Balról jobbra: Nagy Imre, a Kanizsa Televízió ügyvezetõ elnöke a Zala megyei televíziós társaságok képviseletében, Virrasztó Zsolt, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje, Balogh István, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke, Budavölgyi Kálmán, az ügyvezetõ elnöke és Lengyák István a program kidolgozója 4

5 ZALAVÁRI TÖRTÉNELMI EMLÉKPARK A Millenniumi emlékmû tész tervei alapján valósult meg a park ékköve a Millenniumi emlékmû, amivel Zalavár is felkerült az organikus építészet térképére. Az emléképület magját a megye településeit jelképezõ 9 méter magas Életfa adja, aminek minden levele egyegy települést jelenít meg. Az Életfa törzsén a megye alapításában szerepet játszó három személy: Bulcsú vezér, Szent István király és Kolon ispán faragott alakja látható. Az emlékmû csúcsán az õsi székely-magyar szimbólumok: a Nap és a Hold, valamint a keresztény gyökereket jelképezõ kereszt látható. Az épületben bemutatásra került a Zala megyei lakosság által megszavazott Zala megye 7 csodája is. Az Életfa mint a megye kulturális mikrokozmosza kivetíti maga köré a megye 7 természeti és 7 épített csodáját, hogy a látogatókat értékeink, megyénk feltérképezésére csábítsa. Az emlékmû a húsvéti ünnepektõl október 23-áig látogatható, számos akár magán rendezvény helyszíneként hasznosítható az Árpádkori alapokra épült Szent Istvánkápolnával együtt. A Zala Megyei Önkormányzat, a megye településeinek uniós támogatással megvalósított fejlesztése a Kis-Balaton Ház szolgáltatásaival együtt élményteli kikapcsolódást kínál. Hazánk egyik legvonzóbb természetvédelmi területének szívében találjuk a megye elsõ központjának helyt adó Zalavárt, mely a mai község közelében lévõ Várszigeten terül el. Az egykori megyeszékhely gazdag vallási és történelmi örökséget õriz. A látogatók a Kis-Balaton Ház kiállításával megismerhetik a környék állat- és növényvilágát, történelmét. A gyermekeket játszótér, míg az aktív kikapcsolódást kedvelõket kerékpárkölcsönzõ várja. Itt végzett hittérítõ munkát Szent Cirill és Szent Metód, akiket II. János Pál pápa Szent Benedek mellett Európa védõszentjévé nyilvánított, és itt emeltek templomokat a bencések a mindennapi ora et labora szellemében. Az egykori kolostor és vár hatásköre a török idõkben Somogy megyére is kiterjedt, míg a Szûz Mária-kápolna a középkori zarándokok kedvelt célpontja volt. A vár 1702-es felrobbantása után a bencések nem tértek viszsza, új templomukat a szomszédos Zalaapátiban építették fel a régi templom romjaiból, és a hiteleshely is itt folytatta munkáját továbbra is zalavári néven. Zala megye díszpolgára, Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas épí- Az Életfát Szi-Márton János plébános áldja meg Kövér László avató beszéde 5

6 A 25-ÖS DÖNTÕ TERMÉSZETI CSODÁI Panoráma a Szépkilátóról A valkonyai horhos A bödei energiadomb Budafapuszta arborétuma A cserszegtomaji kútbarlang Deák-túrautvonal, Kehidakustány A Keszthelyi-öböl A hévizi gyógytó Bivajrezervátum, Kápolnapuszta A keszthelyi védett fenyõfasor Kabala ménes, Rádiháza Kis-Balaton Kockásliliom Lenti, parkerdõ A kerkakutasi öreg szilfa A Mura Dráva találkozása A nagykanizsai Csónakázó-tó Zala folyó Gébárti-tó, Zalaegerszeg Azáleás-völgy, Zalaegerszeg A Kovácsi-hegy bazaltfolyosója A tátikai õsbükkös A zalai erdõk gímszarvasa Platán sor, Zalaegerszeg Kõszikla-szurdok, Nagybakónak 6

7 A 25-ÖS DÖNTÕ ÉPÍTETT CSODÁI Az egervári várkastély Bogenrieder-palota, Nagykanizsa A bödei román kori templom Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg Becsehely-Pola mûemléktemploma Szoknyás harangláb, Nemesnép Köztéri óra, Zalaegerszeg A Kányavári-szigetre vezetõ híd Biztosítópalota, Nagykanizsa A rezi várrom A keszthelyi Festetics-kastély A letenyei Városi Könyvtár A szécsiszigeti templom Vasemberház, Nagykanizsa A Zala Megyei Bíróság épülete A Zalalövõ (Salla) római romok A zalaegerszegi zsinagóga A zalaszentgróti Hatamov-híd Nagy-Magyarország-emlékmû Zalavári történelmi park A türjei római katolikus templom Szent Anna-templom, Kallósd A zalaegerszegi televíziótorony A novai római katolikus templom Béke sztúpa, Zalaszántó 7

8 A BÖDEI ENERGIADOMB lyek, ezek közt kiemelkedõ értékû a fenékpusztai. A Zala torkolatától északra fajgazdag, természetes nádasok díszlenek ritka növényeknek, köztük védett orchideafajtáknak helyet adva. Gazdag a rovarvilág, a nádasok fészkelõ helyei a madarakegyre nagyobb látogatottságnak örvend. Mind többen keresik fel a gyógyulásra várók közelrõl, de akár km-en távolabbról vagy a nyugati államokból is. A településen megüresedõ házak, ingatlanok hamar gazdára találnak. A csodás erdõkkel, a csendes, oxigéndús mikroklímával rendelkezõ domb igazi kikapcsolódást nyújt a csodára váró, csodával gyógyulni akaróknak. Böde, a mindössze 300 lelket számláló kis észak-zalai település új érdekességgel büszkélkedhet. A Zalaegerszegtõl kilométerre északnyugatra lévõ bödei energiadomb festõi környezetben található. Felfedezõje, Böde János szerint ezen a dombon is találkozhat az ember az erõvel, mint a Földön több helyen is. Ugyanez a szent erõ található például Lourdes-ban, Medugorjeben, Fatimában, Tápiószentmártonban. Az erõ hatással van minden élõlényre, természetesen az emberre is. Az ide látogatóknak lehetõségük van az erõ segítségével mielõbb leküzdeni betegségeiket, fájdalmaikat. A domb napról-napra kedveltebb. A szájról-szájra terjedõ információknak köszönhetõen A KESZTHELYI-ÖBÖL nak, amelyeket a fenékpusztai madártáborban lehet tanulmányozni. A vízimadarakat a tavat körbeölelõ bicikliútról is megcsodálhatjuk, a szabadstrandok benyúlnak a nádasok közé, a város látványosságai pedig az urbánus turistát hívogatják. A Keszthelyi-öböl, mely szintén bekerült a 7 zalai természeti csoda közé, nemcsak a nevét kölcsönzõ város szépségei miatt lehet érdekes a látogatók és az itt élõk számára. A Balaton hazánk és Közép-Európa legnagyobb tava, melynek keszthelyi partszakasza 1978-ban került ismét Zala megyéhez. Az öböl Becétõl Fenékpusztáig húzódik. A partszakaszokon máig fennmaradtak a természetes szegé- 8

9 A CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANG A barlangot a Keszthely és Hévíz között elhelyezkedõ Cserszegtomaj község temetõjében véletlenszerûen fedezték fel 1930-ban kútásás során az 50 méteres mélység elérésekor a kútásók. Újabb feltáró kutatásokat 1980-tól az Alba Regia, majd az Acheron Barlangkutató Csoport végzett. A tevékenységhez késõbb a cserszegtomaji illetõségû Labirint Barlangkutató Csoport csatlakozott, amely már 20 éve (alapította Takács Ferdinánd festõmûvész 1989-ben) folyamatosan végez feltáró és tudományos kutatásokat a barlangban Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület néven. A feltárásoknak köszönhetõen a barlang jelenlegi összhosszúsága 3320 m-re bõvült. A barlang a pannon homokkõ és triász dolomit között helyezkedik el. A barlang különleges formakincsei közé tartozik a nagy mennyiségben és változatos formában elõforduló gipszkristály, a homokkõ falakon felfedezhetõ tenyérnyi hematit kiválások (kék-vörös foltok), valamint a fedõben lévõ pirites rétegek vegyi bomlása során keletkezõ sötétvörös limonit cseppkövek. A barlang termeit (átlagos méretük m átmérõjû és 2-3 m magas) kuszodák kötik össze. A barlang hõmérséklete egész évben állandó (12,8 13 C). A HÉVÍZI GYÓGYTÓ A nemzeti kincsként számon tartott hévízi gyógytavat 2003 januárjában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága felvette mint posztvulkáni tevékenység eredményét, természeti kategóriában a Tapolcaimedence tanúhegyeivel és a Tiha- nyi-félsziget természeti jelenségeivel, a magyar várományosi listára. A hévízi gyógytó a világ legnagyobb biológiailag is aktív természetes termáltava, amely páratlan környezetben, a Balatontól mindössze 6, Budapesttõl 190, Bécstõl 195 km-re található. A 4,4 ha vízfelületû tó gazdag ásványanyagtartalmú forrása a 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol többezer éves meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással. A tó vízhozama 410 l/mp, a víz három és félnaponta kicserélõdik, hõmérséklete télen sem csökken C alá, nyáron viszont eléri a C-t is. A hévízi gyógytó vízének köszönhetõen mûködik a Szent András Reumakórház Hévízgyógyfürdõ Nonprofit Kft. intézménye, mely egy közel 59 hektáros természetvédelmi területen helyezkedik el, amelynek harmada véderdõ, harmada parkerdõ és harmada közpark. Az Egészség és harmónia gondolatok jellemzik a társaság komplex tevékenységét, a gyógyulni és pihenni vágyók igényeit szem elõtt tartva. 9

10 A KOVÁCSI-HEGY BAZALTFOLYOSÓJA A Kovácsi-hegycsoport a Keszthelyihegység része, annak legnyugatibb tagja. Helyzete a Keszthelyi-hegységben különálló, mert a hegység többi tagjaival ellentétben vulkáni tevékenység révén jött létre. A tanösvény a környék fiatalon elhunyt, lelkes, nagy tudású, természetvédõ meteorológusáról kapta a nevét. A Kovácsi-hegy híres földtani természeti kincse a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett része, a nevezetes bazaltutca, bazaltfolyosó. A 200 m hosszú bazaltutcája páratlan földtani képzõdmény, benne lakásokra emlékeztetõ barlangokkal, hasadékokkal. A vulkanikus kõzet a lazább altalaj sülylyedése miatt megrepedezett, és monumentális bazaltoszlopok, hasadékok keletkeztek. Kialakulásában az erõs szélviharok is közrejátszottak, amelyek a bazaltot alátámasztó pannóniai rétegeket így a könynyen lepusztuló homokot is kifújták. A bazaltutcában számos üreg, nyílás, barlangszerû hasadék ismert, mint pl. a Vadlány-lik. Turistajelzések is keresztezik a tanösvényt fehér alapon fekete madárjelzéssel. Tíz megállóhelyén a térség földtani, növénytani, állattani értékeinek ismertetése mellett négylábú vadak nyomolvasására is megtanítanak bennünket. Csodálatos, egyedi látnivalót kínálnak a Kovácsihegy nyugati peremén az egy kilométer hosszú bazaltfolyosó 5 15 méter magas oszlopai, a barlangok és különbözõ üregek érdekes morfológiai képzõdményei. Az 1999 májusában megnyílt természetvédelmi tanösvény érint minden fontos természeti értéket, és bemutatja a térség növény- és állatvilágát. A Keszthelyi-öböllel szerves biológiai kapcsolatban él a Kis-Balaton, a Balatontól délnyugatra fekvõ, természeti és kulturális értékekben gazdag tájegység, amelynek jelentõs része A KIS-BALATON védettséget élvez. A terület a Zala folyó torkolatvidéke, amely mindig mocsaras, jelentõsen ingadozó vízszintjérõl volt nevezetes vidék. A 19. századig a Kis-Balaton tava egységet képezett a Balatonnal, a vízfelület komoly szerepet játszott abban, hogy a Zala lerakja hordalékát és szervesanyag-tartalmát, mielõtt a Balatonba ömlik. Az értékek õrzése az 1970-es években erõsödött fel, a területen védõgát- és átemelõrendszert valósítottak meg. A Zala vize ma már a tervezett módon folyik. A Kis- Balaton olyan jelentõs élõvilággal rendelkezik, hogy a nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, fõként a vízimadarak élõhelyérõl született ramsari egyezmény hatálya alatt áll. 10

11 AZÁLEÁS-VÖLGY (ZALAEGERSZEG, ALSÓERDÕ) tömegben ez a gyönyörû növény. A koraiak már áprilisban, a legutolsók május végén, június elején bontják szirmaikat. A sárga kaukázusi fajtából van a legtöbb ez az illatos, de látható fehér, lila, valamint a pirosnak számtalan változata. Különösen a reggeli és esti órákban érezni illatukat. A völgy hangulatát kiemeli a szélén magasodó duglász-, ezüst-, mamutés jegenyefenyõk zöld fala. Az alsóerdei 220 ha-os parkerdõ legszebb része az Azáleás-völgy. A hûvös, párás levegõjû, savanyú talajú 2 hektár területû völgybe rododendron (havasszépe) cserjét telepí- tettek a Zalaerdõ dolgozói 1973-tól. A mintegy 3000 db havasszépe 15 fajtájából alakították ki a hangulatos völgyet. A táj itt május elején a legszebb, mert akkor virágzik legnagyobb BECSEHELY-POLA MÛEMLÉKTEMPLOMA télye kelet felé néz. Délrõl nyílik eredeti, román stílusú kapuja. A templom ékköve a kaputól keletre esõ keresztet formázó, gótikus jegyeket mutató mérmûves ablak. Az utóbbi években a gyönyörû mûemlék környezetében jelentõs civil összefogást alakítottak ki a lelki, a természeti és az épített környezet gondozására. A 13. század második felében épült román stílusban, elsõ írásos említése ból való. A törökkel való viaskodások nem kímélték, megrongálódott, elhanyagolták. Az as évek elsõ felében állították helyre, hajóját bõvítették, régi tornyát elbontották. A század végén a barokk jegyében teljesítették ki, új tornya is ebbõl az idõbõl származik. Az 1960-as években sekrestyével toldották, 1967-ben restaurálták. Félköríves, csúcsos diadalívû szen- 11

12 AZ EGERVÁRI VÁRKASTÉLY után kapott, ekkor kerültek a saroktornyokra az S, P, Q, R betût formáló szélkakasok is. Majd sokáig csak a romlás vendégeskedett a vaskos falak között. Az elsõ mûemléki helyreállítás 1960 és 1965 között zajlott, külseje reneszánsz, árkádos udvara barokk jegyeket mutat. A legújabb idõkben nyári színház lelt otthonra falai között. Egerváron, amely nevét a mocsaras területen növõ égerfákról kaphatta, elõször a tatárjárás után épült vár vélhetõleg fából, s az 1300-as évek elsõ felében elpusztult. Ugyanitt 1476 után Egervári László emeltetett várat, ami a Nádasdyak építkezései nyomán 1560-ban nyerte el a mait idézõ négy oldalról zárt, olasz rendszerû, négy sarokbástyás külsejét ben a török felgyújtotta, majd 1712 körül Széchenyi Zsigmond kastéllyá alakította át. Ekkor épült az árkádos folyosó, s valószínûleg a második szint is. Új tetõt az 1754-es tûzvész FESTETICS-KASTÉLY, KESZTHELY A ma Helikon Kastélymúzeum néven múzeumként és rendezvényközpontként mûködõ keszthelyi Festetics-kastély Magyarország harmadik legnagyobb, ugyanakkor leglátogatottabb kastélya. Építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben. Mai formáját 1883 és 1888 között Fes- tetics (II.) Tasziló idejében nyerte el. Parkja természetvédelmi terület. A kastélyparkban található a pálmaház és a hintókiállításnak helyet adó korábbi kocsiház, a park hátsó kijáratával szemben pedig a vadászati kiállítást és a történelmi modellvasút-kiállítást befogadó új épület. A kastély legnagyobb értéke Magyarország egyetlen épen maradt fõúri magánkönyvtára. A kastély 18 látogatható termében az eredeti vagy korhûen rekonstruált bútorok a századi arisztokrata életformát mutatják be. A hintókiállítás fõ anyaga a fõúri életformához kapcsolódó századi kocsi-, hintó- és lovas szán gyûjteménye. A vadászati kiállítás több mint 200 vadfaj trófeáinak ad helyet. Az épület tetõterében Európa egyik legnagyobb történelmi modellvasút-kiállítása látható. A pálmaház egzotikus növényeivel a fõúri életmód részét képezõ orangerie-k és trópusi növényházak hagyományát idézi. 12

13 KALLÓSDI KEREKTEMPLOM A gótikus részformákat tartalmazó román stílusú körtemplomot 1260 táján építették. Belsejében hat csúcsíves fülke található, falában keskeny lépcsõn lehet feljutni a fából készült karzatra. Kupolája harang alakú. A török idõkben a körülötte lévõ falu elnéptelenedett, a templomot a pusztítástól megvédte az erdõ. A veszély elmúltával a falusiak kitisztították a környékét, és újra használatba vették. A mai idõkben templomként, esküvõi helyszínként, koncertteremként is használják. A templom iránt az eddig sem elhanyagolható érdeklõdés a díj átvétele óta tovább fokozódott. Mind többen és többen jönnek egyedileg, csoportosan meglátogatni a falut hosszabb, rövidebb idõt töltve a településen. Szétnéznek, megpihennek, részt vesznek a kulturális rendezvényeken. Mindenkinek azonos véleménye van arról, hogy a Zala 7 csodája kez- deményezés felhívta megyénk ismert és kevésbé ismert nevezetességeire a figyelmet. Szûkebb környezetünk értékeinek megõrzése szempontjából nagyon hasznos kezdeményezésnek tartják. GÖCSEJI FALUMÚZEUM Az országban elsõ, 1968-ban megnyílt szabadtéri néprajzi múzeum a Zala folyó holtága mellett álló Hencz- vízimalom köré települt. A göcseji népi építészet és lakókultúra emlékeit mutatja be a század fordulóját tükrözõ enteriõrökkel és településképpel. Külön értéke az es években elpusztult zalacsébi fatemplom rekonstrukciója. A múzeum területén az utóbbi években folyamatosan épül a Finnugor Néprajzi Park, amely egy-egy vogul, osztják és mari portát, valamint egy tradicionális finn cselédházat mutat be. A népi építészet remekeit bemutató együtteshez foglalkoztatóház tartozik, ami múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb rendezvények megtartására nyújt lehetõséget. A rendezvények a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódó munkakezdet, a húsvét, a Szent György-napi fazekasünnep, a búcsú, az új kenyér ünnepe, a szüret vagy éppen Szent Márton-napi szokásokat elevenítik fel. 13

14 A NEMESNÉPI SZOKNYÁS HARANGLÁB Nemesnép község Zala megye nyugati sarkában, az Õrség tájegység déli részén fekszik. A települést a Szentgyörgyvölgyi-patak osztja ketté. A település határában római korból származó halomsírokat tártak fel. A község legfõbb nevezetessége a szoknyás harangláb mára szinte Göcsej néprajzi jelképévé vált, ábrázolása sok helyrõl köszön rá a hozzánk érkezõ idegenre. Az 1793-ban emelt nemesnépi fazsindelyes, szoknyás (református) harangláb nem csak megyénk büszkesége, sokak szerint egész Nyugat- Magyarországon nem akad nagyobb és szebb. A népi építészet eme több mint kétszáz éves remeke 1937 óta áll országos mûemléki védelem alatt, s az 1930-as években Zalaegerszegen is felépítették a másolatát. Nemesnép önkormányzata minden lehetségest megtesz azért, hogy megyénknek ez a talán legismertebb népi építészeti alkotása az utókor számára mai szépségében maradhasson meg szépen kiépített, parkosított környezetével együtt. Fáradozásuk láthatóan eredményes. A ZALSZÁNTÓI BÉKE SZTÚPA A Bop Jon (Jin Soo Lee) dél-koreai buddhista szerzetes vallási lelkesültségének köszönhetõen megépített Béke Sztúpa, Zalaszántó mellett a 316 méter magas Kovácsi-hegyen áll, kilátással a Balatonra. Ez Európa legnagyobb sztúpája, 30 méter magas és 24 méter széles. Tibeti szerzetesek óriási segítséget és támogatást nyújtottak a megvalósításához. A sztúpa (nem látogatható belsõ terében) Buddha tanításait és relikviáit tartalmazza. Az ugyancsak belül felállított élet fája 24 méter magas. A külsõ szoborfülkében látható, drágakõvel ékesített, lángtrónon ülõ Buddha-szobrot Dél-Koreában készítették. A sztúpa környezetét az emberi jogok parkjának is nevezik. Tenzin Gyatso Õszentsége, a 14. Dalai Láma szentelte meg június 17- én. A napsütésben vakítóan fehér, európai szemnek szokatlan építmény a Balaton-felvidék egyik leggyakrabban felkeresett látványossága. A látogatók érdekében ma már olyan tájékoztató táblákkal is találkozhatunk, amelyek segítséget nyújtanak a buddhista szent helyek vi- selkedéskultúrájának megismerésében. A sztúpától párszáz méterre pedig egy állandó jelleggel látogatható buddhista szentélyt találhatnak, ami az ott élõ lámák lakhelye is. 14

15 A NAGYKANIZSAI CIVIL KEREKASZTAL EGYESÜLET A kerekasztal egyesületet 2005-ben hoztuk létre a civil közösségek, az önkormányzati és a nonprofit szervezetek közti térségi együttmûködés színtereként. Missziónknak tekintjük, hogy szociális területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával járuljunk hozzá a szegénység és társadalmi kirekesztés problémájának megoldásához. Jótékonysági rendezvényekkel, akciókkal segítjük a katasztrófák vagy más okok miatt rászoruló emberek életét. Küldetésünknek valljuk a civil aktivitás és értékteremtés, valamint a szektor társadalmi szerepvállalásának fejlesztését. Ezt kívánjuk elérni a civil közösségek folyamatos jelenlétének szervezésével, a társadalomfejlesztési programok ösztönzésével, létrehozásával és végrehajtásával. A nonprofit szolgáltatási kötelezettségek ellátásán túl fontosnak tartjuk a társadalmi felelõsségvállalás és az önkéntesség elterjesztését, társadalmi elismertségének és elfogadottságának erõsítését. Az említettetekhez elkerülhetetlenül fontos a kölcsönös együttmûködés kialakítása. Nagykanizsán nonprofit szolgáltató irodát mûködtetünk önerõbõl, három fõvel, napi nyolc órai nyitva tartással a Halis István Városi Könyvtár földszintjén. Irodánk 2010-ben Önkéntes Pont státuszt kapott. Rendezvényeinkhez alkalmanként fõ (vagy ennél is nagyobb számú) önkéntes csatlakozik, akik éves szinten 5-6 ezer munkaórát teljesítenek. A szolgáltatásainkkal, programjainkkal elért célcsoport létszáma ezer fõ évente. Nonprofit Szolgáltató Központunk tevékenységi körébe tartozik: Karitatív kampányok, akciók szervezése. Jótékonysági gyermektáborok létrehozása és mûködtetése. A természeti katasztrófasújtotta területen élõk segítése (elsõsorban hazánkban). Civil közösségi (pl. egyházi) épületek összefogással történõ felújításának segítése. Természeti és épített értékeink (pl. muzeális értékû vasúti jármûvek) rehabilitálása, megóvása, fejlesztése. Környezetvédelmi és környezetépítõ feladatok szervezése és megoldása. Forráshiányos civil szervezetek támogatása. Nonprofit üzletviteli tanácsadás. Önkéntes Pont mûködtetése. Önkéntes munkák szervezése a foglalkoztatást helyettesítõ pótlék megõrzése érdekében. Az érettségi vizsgához kötelezõen belépõ önkéntes diákmunkák szervezése. Karitatív önkéntes feladatok felderítése, és megoldásukhoz önkéntesek szervezése. Foglalkoztatási, oktatási, felzárkóztató programok menedzselése. Idõsügyi civil közösségek tevékenységeinek segítése. Civil irodánk két tematikus hír, és nonprofit szolgáltató internetes portált mûködtet: 1. Online Dél-Zala regionális nonprofit szolgáltató hírportál: portal.civiliroda.eu 2. Regionális ifjúsági és sport hír és szolgáltató portál: ifjusag.com/index.php Eddigi sikeres projektjeink voltak (a teljesség igénye nélkül): A látóhegyi kápolna közösségi összefogással történõ rehabilitációja. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége 2012 A nagykanizsai Vasúttörténeti Park rehabilitációja. Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor. Szeretem Kanizsát mozgalom. Köszönet Napja. Társadalmi Felelõsségvállalási Konferencia. Fogadd örökbe Nagykanizsa természeti értékeit mozgalom. Civil közösségek közremûködésével megjelentetett kiadványaink: Szeretem Kanizsát, Civil szívvel Dél- Zalában, Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor, Ifjú szívvel Dél-Zalában. 15

16 16

ZALA HÉT CSODÁJA. Zala megye. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával

ZALA HÉT CSODÁJA. Zala megye. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával ZALA HÉT CSODÁJA Zala megye A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ajánlás Mint az olvasók előtt is ismert, a Nagykanizsai Civil

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21.

Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Zalaegerszegi Diákkonferencia 2013. 4. 19-21. Péntek reggel az iskola udvarról indultunk az Igazgató Úrral, Csák tanár úrral és diák társammal Szőke Szilviával. Hosszú út elébe néztünk, pontosan még mi

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

A kezdeményezések régiója

A kezdeményezések régiója A kezdeményezések régiója 1 2 Köszöntő A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 12 éve látja el a hazai és uniós fejlesztésekhez, pályázatokhoz kapcsolódó feladatokat. Az elmúlt években tett erőfeszítéseink

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt

Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt A NyDOP-2009-2.1.1./C.D.E pályázati program keretén belüli Dudlesz túraúthálózat- és élménypark fejlesztési projekt címen lehetőség nyílik a soproni

Részletesebben

Kockásliliom a művészetben

Kockásliliom a művészetben Kockásliliom a művészetben 2009 óta foglalkozok a kockásliliomokkal és élőhelyükkel. Megfogott a növény szépsége, eleganciája. valószínűleg nem csak velem történt meg ez, hiszen amióta világ a világ, az

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

Világörökségek a föld mélyében

Világörökségek a föld mélyében Az Aggteleki-karszt barlangjainak bemutatása nemzetközi összehasonlításban avagy Világörökségek a föld mélyében Magyar Nemzeti Parkok Hete Bódvaszilas 2012.06.15 Egri Csaba VM A Világörökséggé nyilvánított

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2015

Közhasznúsági melléklet 2015 Adószám: 21893335-2-11 Cégbíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 11-09-013060 A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2500 Esztergom, Imaház utca 2/a.

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Teljessé vált a Balaton története

Teljessé vált a Balaton története 2011 június 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Az egykori fürdőruhadivattal, egy lángosos bódé és egy tipikus hétvégi ház kialakításával a balatoni fürdőkultúra,

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 97. 10.30-11.40 Sárhida, Kossuth u. 2. 13.15-14.45 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 15.05-16.45

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól

Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín aktuális feladatairól Sándor Péter A Balaton Világörökségéért Alapítvány Siófok, 2015. szeptember 18. Áttekintés Előzmények Világörökségi törvény

Részletesebben

"Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a

Wetland-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a VIZES ÉLŐHELYEK "Wetland"-nek, azaz vizes élőhelynek nevezzük azokat a területeket, ahol a természeti környezet és az ahhoz tartozó növény- és állatvilág számára a víz az elsődleges meghatározó tényező.

Részletesebben

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének

Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének Szentbékkálla település Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2002. ( VI. 17.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 Módosította: 11/2008. (XII.08.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:...

3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232. Versenyző iskola neve:.. ... Csapattagok:... Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap:

A turizmus, borturizmus az alapköve a borvidék stratégiájának is, melynek szellemében készült el a borvidéki honlap: A Balaton-felvidék a Balaton-környéki borvidékek közül eddig eléggé ismeretlen volt a borkedvelő közönség körében. Néhány bor, néhány pincészet ugyan fel-felbukkan a fővárosi borszaküzletekben, éttermekben

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének szeptember 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. szeptember 25-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Kapos folyó Tolna megyei szakaszának rendbetételére Előadó: Szabó Loránd, (Demokratikus

Részletesebben

A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése

A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése A Keszthelyi-hegység ökoturisztikai fejlesztése Bakonyerdő Zrt. Mindenünk a természet! Darnay-Dornyai Béla Bél Mátyás kilátó A polihisztor kutató keszthelyi halászcsalád leszármazottjaként született. Sokszínűségét

Részletesebben

Marosvásárhely Segesvár

Marosvásárhely Segesvár 1 MAROS MEGYE Maros megye Közép-Románia északi részén fekszik, felülete 6.696 km² (az ország összfelületének 2,8%-át teszi ki). Lakossága 584.089 fős, ebből 309.192 városokban él. A Kárpát-medencében elterülő

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

A Duna mente örökségi potenciálja

A Duna mente örökségi potenciálja A Duna mente örökségi potenciálja az EuroVelo 6 kerékpárút a Duna mentén (Rajka Budapest) régészeti szempontból Jövőkép a Duna mentén, Rajka Budapest workshop 2014. május 30. Újlaki Zsuzsánna főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához

Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Közép-Európa Gyógyászati és Rekreációs Központja Koncepcióvázlat egy komplex térségi fejlesztési program kidolgozásához Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása

Részletesebben

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI

JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI JAVASLAT A MEDINAI/SIÓ-MENTI APPONYI KISKASTÉLY ÉS KISBOLDOGASSZONY KÁPOLNA TELEPÜLÉSI/TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁRBA TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ Készítette: Sió-menti Értéktár Bizottság dr. Baranyai Eszter Medina,2014.04.16

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei Értéktár Bizottság január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét A döntés

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK)

(GK) (GK) (GK) (GK) (GK) 2017. január hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pacsa, Csányi út 41. (GK) 10.30-11.45 75-ös főút 16+680 kmsz (GK) 13.15-14.45 75-ös főút 29+600

Részletesebben

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Éves Munkaterv Iskolai és Községi könyvtár User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 5. Pusztavacs községi könyvtárának éves munkaterve

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18.

Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kis-Balaton Beszámoló Vízépítı Kör, 2010. március 18. 1 Tartalom: 1. Program 2. Kis-Balaton története 3. Hídvégi tó 4. Fenéki tó 5. Elért eredmények Ábrajegyzék,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

HÉT VEZÉR IFJÚSÁGI ÉS TURISTASZÁLLÓ GELSE

HÉT VEZÉR IFJÚSÁGI ÉS TURISTASZÁLLÓ GELSE HÉT VEZÉR IFJÚSÁGI ÉS TURISTASZÁLLÓ GELSE Gelse Zala megye egyik legszebb települése. A Nagykanizsa felől közeledő enyhén kanyargós úton - a Principális-csatornával párhuzamosan - érkezik abba a völgybe,

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai

EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai HÉTKÖZNAPOK ÉS ÜNNEPEK EGY HERCEGI KASTÉLYBAN A keszthelyi Festetics-kastély évszázadai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Pályázati

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm.

Tájház. Javaslat a. Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Tájház Mezőkovácsháza települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Strifler Károlyné Mezőkovácsháza, 2016. november 30. HELYI ÉRTÉK

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk.

Tisztelt Választók! A megvalósított fejlesztések mindenki számára bizonyítják, hogy jó úton járunk. Tisztelt Választók! 2002 után, 2006-ban ismét kitüntetett a pátyi lakosság bizalmával. Eddigi nyolc éves polgármesteri működésem alatt minden igyekezetemmel azon voltam, hogy a széthúzás helyett az ö sszefogásra,

Részletesebben

Vadludak és vízimadarak Tatán

Vadludak és vízimadarak Tatán Tata kincsei Tata a Vizek Városa Tata, 2012. április 13. Vadludak és vízimadarak Tatán Musicz László, elnök Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom megyei Csoport Tatai Öreg-tó 1977-ben megyei jelentőségű

Részletesebben

Magad uram, ha szolgád nincs

Magad uram, ha szolgád nincs Magad uram, ha szolgád nincs Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 1998-2015 2015.02.05. Szigetvár és térsége 45 kistelepülés 1 város 26.000 lakos Halmozottan hátrányos helyzet Nincs bejegyzett művelődési

Részletesebben

Kedves Spiritusz Közösségek! Fogadjátok szerete el ezt a kis sta sz kai visszatekintőt a Spiritusz program média megjelenéseiről, visszhangjáról.

Kedves Spiritusz Közösségek! Fogadjátok szerete el ezt a kis sta sz kai visszatekintőt a Spiritusz program média megjelenéseiről, visszhangjáról. Kedves Spiritusz Közösségek! Fogadjátok szerete el ezt a kis sta sz kai visszatekintőt a Spiritusz program média megjelenéseiről, visszhangjáról. A Zala és Vas megyei online és nyomtato megyei lapoknak,

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK

LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK LÉLEKEMELŐ KÖRNYEZET IMPOZÁNS KIÁLLÍTÁSOK Önt is várjuk a ciszterci szellemiség magyarországi központjába! Amennyiben lelkesedik a középkori szellemiséggel átitatott, megjelenésében mégis barokk művészettörténeti

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

TURISZTIKAI BESZÁMOLÓ HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KESZTHELY

TURISZTIKAI BESZÁMOLÓ HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KESZTHELY 10. sz. melléklet TURISZTIKAI BESZÁMOLÓ HELIKON KASTÉLYMÚZEUM KESZTHELY A Helikon Nonprofit Kft. a 2007-2013-as fejlesztési ciklusban 14 pályázat keretében összesen 2.774.461.942 Ft értékű fejlesztést

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/279-10/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

A JAVASLATTEVŐ ADATAI:

A JAVASLATTEVŐ ADATAI: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény /szervezet/vállalkozás) neve: Alsóörs Helyi Értéktár Bizottság 2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Zirci Országzászló Alapítvány elvi támogatási kérelme a Zirc, I. András tér, 431 hrsz-ú ingatlanon a letűnt

Részletesebben

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely

N a g y k e r e k i. Könyvtári-, információs- és közösségi hely N a g y k e r e k i Könyvtári-, információs- és közösségi hely KÖNYV roma TÁR - Roma felhasználó a Könyvtárban - Méliusz Könyvtár 2016. január 25. Nagykereki Nagyzomlin lakosság lélekszáma 1375 fő (2015.

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben