AJÁNLÁS SZERETNI A RÉGIT ÉS AKARNI AZ ÚJAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLÁS SZERETNI A RÉGIT ÉS AKARNI AZ ÚJAT"

Átírás

1 1

2 Mint az olvasók elõtt is ismert, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kezdeményezésével, a Zalai Hírlap AJÁNLÁS szerkesztõsége, a Zala Megyei Önkormányzat, a Kanizsa Televízió és más városi televíziók stúdióinak támogatásával zajlott le az a nemes versengés, mely a megye 7-7 természeti és épített csodáját kereste. A 15 hónapos kampány során olyan nemes versengés zajlott, amely rámutatott arra, hogy milyen csodálatos környezetben élünk. A megye büszkeségeirõl van szó, amelyekre érdemes minden lehetséges módon felhívni a figyelmet. Ezért is választottuk a 14 csoda bemutatására a megye elsõ központjában felépített Millenniumi emlékmûvet. Külön köszönöm a verseny lebonyolítóinak munkáját, a szavazók aktivitását, hogy egy valóban széleskörû támogatottsággal rendelkezõ eredmény születhetett. Az ajánlásokkal, a szavazásokkal nagyon sokan sok értékre mutattak rá. A megye, s ezen belül Keszthely és környéke különös gazdagságát is feltárta a megye csodáit keresõ program. Olyan kiállítással gazdagodott megyénk, amely tovább erõsíti hagyományaink továbbélését, megyei identitásunkat. Remélhetõleg minél többen felfedezik maguknak e gazdag kincsestárat tovább erõsítve ezzel is megyénk országosan élenjáró turisztikai potenciálját. Bízom benne, hogy e kiadvány, de még inkább a képek által is elmesélt történetek és pillanatok minél több embert arra ösztönöznek, hogy felkeressék és megismerjék a megyénkben rejlõ varázslatot. Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke SZERETNI A RÉGIT ÉS AKARNI AZ ÚJAT Tamási Áron írja: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne ismételtem el magamnak. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derûs idõ nyugalmával, és a szemem megtelik a hajnal harmatával. Lassan felálltam, és azt mondtam: Igaza van: késedelem nélkül haza fogok menni, hogy otthon lehessek valahol ezen a világon! Igaza van: nem is lehetünk más célra ebben az életben, mint hogy megismerjünk mindent, amennyire lehetséges: a tarka és zegzugos világot, s amikor mindent megismertünk, amennyire lehetséges, akkor visszamenjünk oda, ahol otthon lehetünk. A neves székely író gondolatait követve valljuk, mi, zalai emberek is azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon lehessünk benne. Nekünk is legyen hát célunk, hogy megismerjünk mindent ebben a szép otthonunkban, amennyire csak lehetséges. Ez különösen igaz akkor, ha mint a népdal mondja: szép Zalában születtem. Mert az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született. Járuljon hozzá ez a megyénk csodáiról szóló kis füzet is otthonunk megismeréséhez, és megismerése által megszeretéséhez, megbecsüléséhez, kincseinek, megõrzéséhez, felmutatásához, hagyományainak ápolásához. Valljuk mi is ezzel a kis képes ismertetõvel, miként a magyar Corvin-koszorú és a francia Becsületrend kitüntetettje, a nagykanizsai születésû Hevesi Sándor tette, hogy hagyomány hátrafelé nézni és elõrehaladni, hagyomány emlékezni apáinkra és dolgozni gyermekeinkért, hagyomány szeretni a régit, és akarni az újat. Öröm számunkra, ha ezzel a kis kiadvánnyal ezt segíteni tudjuk. Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A 2010-ben épült hagyárosi harangláb 2

3 ZALA MEGYE 7-7 CSODÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSA Zala megye, tudjuk jól, csaknem 3800 négyzetkilométer kiterjedésû ékszerdoboz, tele ezernyi titokkal, kinccsel, a természet és az ember gyönyörû alkotásaival. Sok közülük jó ismerõsünk, de akadnak olyanok is, amelyeken rendre átsiklik a tekintet. Éppen ezért a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület, a Zala Megyei Önkormányzat, a Kanizsa Tv, a Zalai Hírlap és a kezdeményezést támogató rádiók televíziók, újságok, önkormányzatok és kistérségek nevében arra buzdítottuk a zalaiakat, s mindazokat, akiknek kedves ez a megye, hogy készítsünk közösen leltárt kincseinkrõl, s találjuk meg együtt közöttük Zala megye 7 csodáját. Kerestük a 7 ember alkotta csodát (kiemelkedõ értéket képviselõ építészeti, tájépítészeti, mûvészeti alkotást, ipari létesítményt), és a 7 természeti csodát (kiemelkedõ ökológiai értéket képviselõ tájat, növénytársulást, növényt, állatot). A nevezéseket a Zalai Hírlap internetes oldalán tettük közzé. A szavazás menetérõl, avagy miként választottuk ki a csodákat: A október 1-jén közzétett felhívásunkra több mint 300 különbözõ ajánlat érkezett a Zalai Hírlap szerkesztõségébe. Mint kiderült, nemcsak a Zalában élõk ismerik Magyarország eme nyugati megyéjét, hiszen hazánk több pontjáról is kaptunk nevezéseket, melyeket november 20-án éjfélig fogadtunk a természeti és épített környezet kategóriákban. November 21-én pedig elkezdõdött a szavazás, amelyet két körben bonyolítottuk le november 21-étõl december 14-én délig ugyanezen az oldalon az összes beküldött javaslatra voksolhattak. A szavazatok összesítése után azonban szûkítettük a kört, s ennek eredményeképpen december 15-én délben új szavazást indítottunk: egészen január 15- én délig adhatták le szavazataikat a döntõbe jutott 25 természeti és 25 ember alkotta csodára. A szavazás eredményeit Zala megye napján, a Zala Megyei Önkormányzat ünnepségén jelentettük be. Ennél a szavazásnál már nagyon számított az, hogy az adott csoda megválasztása érdekében milyen helyi összefogást sikerült kialakítani. Erre nagyon jó példával szolgált Becsehely-Pola kis románkori templomának elsõ helyre kerülése, mert a szavazásra összefogottak több pontot szereztek megválasztásához, mint az összes többi jelöltre szavazók együttvéve. Ugyanilyen jó példa volt a kovácsi-hegyi bazaltfolyosó érdekében Vindornyaszõlõs és Kisgörbõ községek összefogása. Példájukat a szervezõk azzal is honorálták, hogy a gyõzteseknek járó oklevelet az átadási ünnepségen mindkét közösség megkapta. A szavazatok összeszámlálása után az alábbi végeredmény született. Íme, ahogy a szavazók látták: Zala megye 7 ember alkotta csodája: 1. Becsehely-Pola mûemléktemploma. 2. Az egervári várkastély. 3. Festetics-kastély, Keszthely. 4. Szent Anna-körtemplom, Kallósd. 5. Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg. 6. Nemesnépi szoknyás harangláb. 7. Zalaszántói Béke sztúpa. Zala megye 7 természeti csodája: 1. Bödei energiadomb. 2. Keszthelyi-öböl. 3. Cserszegtomaji kútbarlang. 4. Hévízi gyógytó. 5. A Kovácsi-hegy bazaltfolyosója. 6. Kis-Balaton. 7. Zalaegerszegi Azáleás-völgy. Manninger Jenõ Lengyák Istvánnak gratulál Zala megye panteonjában 3

4 7 CSODA ZALA MEGYE TELEVÍZIÓIBAN Minden médiumnak, legyen az írott vagy elektronikus az egyik alapvetõ feladata az értékmegõrzés. A múlt emlékeinek felidézése, megörökítése mellett nemcsak a mának kell szólni, írni, hiszen a jövõ kutatóinak, helytörténészeinek megkerülhetetlen dokumentumai lesznek a ma híradásai, tudósításai. A Kanizsa Tv ezért elkötelezett lokálpatrióta médiumként Nagykanizsáról, környékérõl, tágabb értelemben a zalaiakról a zalaiaknak készíti mûsorait. A Kanizsa Tv együttmûködése a Zala megyében mûködõ televíziókkal már másfél évtizedes múltra tekint vissza. Az értékek tisztelete és az együttmûködésben rejlõ lehetõség miatt nem is volt kérdés, hogy aktívan kívánunk részt venni a Zala megye 7 csodája szervezésében, lebonyolításában. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület vezetõi még nyár közepén vetették fel az ötletet, hogy a zalaiakkal itt élõkkel, elszármazottakkal együtt választassuk ki Zala megye 7 természeti és 7 ember alkotta csodáját. A szervezõkkel határozott szándékunk volt, hogy sem elõre lehetséges csodák megjelölésével sem a szavazás közben, nem befolyásoljuk a véleményeket. Csak a lebonyolítás kereteit alkottuk meg, a többi a zalai embereken múlt. Mûvészettörténészt, környezetvédõt így akár meglepetés is érhetett, mely épületek, természeti értékek kerültek képbe. Ami pedig már a folyamat kezdetén látszódott, miután az interneten szavazni egyénenként lehetett, több településen alkalmi közösségek szervezõdtek saját csodájuk propagálására. Biztos, ha szakmai zsûrit kérünk fel a döntésre, más csodák születnek de a végeredményt 35 ezer zalai, a megye lakosságának közel egyhatoda szavazata alakította ki. Ez pedig igazolja, hogy a médiumnak egy másik fontos feladata az interaktivitás. Nemcsak egyirányú kell, legyen az információk továbbítása, hanem a technika adta lehetõségeket felhasználva minél több olvasóval, nézõvel, hallgatóval kell közvetlen, aktív kapcsolatot kialakítani. A Zala megye 7 csodáját keressük! akció ezt a szándékot is sikeresen igazolta. A Zala megye 7 csodáját keressük! akció nemcsak értéket mentett, a szavazással ráirányítva figyelmet több, eddig nem jelentõségén becsült természeti szépségre, épületre, hanem értéket teremtett. Értéket, hiszen a szavazáson részt vevõk számára fontossá értékké vált a voksolás. Értéket, hiszen a Zala megye 7 csodája cím rangot értéket jelent. Nagy Imre, a Kanizsa Tv Nonprofit Kft. ügyvezetõje A programot bejelentõ sajtótájékoztatón a szervezésben részt vevõ valamennyi intézmény képviseltette magát. Balról jobbra: Nagy Imre, a Kanizsa Televízió ügyvezetõ elnöke a Zala megyei televíziós társaságok képviseletében, Virrasztó Zsolt, a Zalai Hírlap fõszerkesztõje, Balogh István, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület soros elnöke, Budavölgyi Kálmán, az ügyvezetõ elnöke és Lengyák István a program kidolgozója 4

5 ZALAVÁRI TÖRTÉNELMI EMLÉKPARK A Millenniumi emlékmû tész tervei alapján valósult meg a park ékköve a Millenniumi emlékmû, amivel Zalavár is felkerült az organikus építészet térképére. Az emléképület magját a megye településeit jelképezõ 9 méter magas Életfa adja, aminek minden levele egyegy települést jelenít meg. Az Életfa törzsén a megye alapításában szerepet játszó három személy: Bulcsú vezér, Szent István király és Kolon ispán faragott alakja látható. Az emlékmû csúcsán az õsi székely-magyar szimbólumok: a Nap és a Hold, valamint a keresztény gyökereket jelképezõ kereszt látható. Az épületben bemutatásra került a Zala megyei lakosság által megszavazott Zala megye 7 csodája is. Az Életfa mint a megye kulturális mikrokozmosza kivetíti maga köré a megye 7 természeti és 7 épített csodáját, hogy a látogatókat értékeink, megyénk feltérképezésére csábítsa. Az emlékmû a húsvéti ünnepektõl október 23-áig látogatható, számos akár magán rendezvény helyszíneként hasznosítható az Árpádkori alapokra épült Szent Istvánkápolnával együtt. A Zala Megyei Önkormányzat, a megye településeinek uniós támogatással megvalósított fejlesztése a Kis-Balaton Ház szolgáltatásaival együtt élményteli kikapcsolódást kínál. Hazánk egyik legvonzóbb természetvédelmi területének szívében találjuk a megye elsõ központjának helyt adó Zalavárt, mely a mai község közelében lévõ Várszigeten terül el. Az egykori megyeszékhely gazdag vallási és történelmi örökséget õriz. A látogatók a Kis-Balaton Ház kiállításával megismerhetik a környék állat- és növényvilágát, történelmét. A gyermekeket játszótér, míg az aktív kikapcsolódást kedvelõket kerékpárkölcsönzõ várja. Itt végzett hittérítõ munkát Szent Cirill és Szent Metód, akiket II. János Pál pápa Szent Benedek mellett Európa védõszentjévé nyilvánított, és itt emeltek templomokat a bencések a mindennapi ora et labora szellemében. Az egykori kolostor és vár hatásköre a török idõkben Somogy megyére is kiterjedt, míg a Szûz Mária-kápolna a középkori zarándokok kedvelt célpontja volt. A vár 1702-es felrobbantása után a bencések nem tértek viszsza, új templomukat a szomszédos Zalaapátiban építették fel a régi templom romjaiból, és a hiteleshely is itt folytatta munkáját továbbra is zalavári néven. Zala megye díszpolgára, Makovecz Imre Kossuth- és Ybl-díjas épí- Az Életfát Szi-Márton János plébános áldja meg Kövér László avató beszéde 5

6 A 25-ÖS DÖNTÕ TERMÉSZETI CSODÁI Panoráma a Szépkilátóról A valkonyai horhos A bödei energiadomb Budafapuszta arborétuma A cserszegtomaji kútbarlang Deák-túrautvonal, Kehidakustány A Keszthelyi-öböl A hévizi gyógytó Bivajrezervátum, Kápolnapuszta A keszthelyi védett fenyõfasor Kabala ménes, Rádiháza Kis-Balaton Kockásliliom Lenti, parkerdõ A kerkakutasi öreg szilfa A Mura Dráva találkozása A nagykanizsai Csónakázó-tó Zala folyó Gébárti-tó, Zalaegerszeg Azáleás-völgy, Zalaegerszeg A Kovácsi-hegy bazaltfolyosója A tátikai õsbükkös A zalai erdõk gímszarvasa Platán sor, Zalaegerszeg Kõszikla-szurdok, Nagybakónak 6

7 A 25-ÖS DÖNTÕ ÉPÍTETT CSODÁI Az egervári várkastély Bogenrieder-palota, Nagykanizsa A bödei román kori templom Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg Becsehely-Pola mûemléktemploma Szoknyás harangláb, Nemesnép Köztéri óra, Zalaegerszeg A Kányavári-szigetre vezetõ híd Biztosítópalota, Nagykanizsa A rezi várrom A keszthelyi Festetics-kastély A letenyei Városi Könyvtár A szécsiszigeti templom Vasemberház, Nagykanizsa A Zala Megyei Bíróság épülete A Zalalövõ (Salla) római romok A zalaegerszegi zsinagóga A zalaszentgróti Hatamov-híd Nagy-Magyarország-emlékmû Zalavári történelmi park A türjei római katolikus templom Szent Anna-templom, Kallósd A zalaegerszegi televíziótorony A novai római katolikus templom Béke sztúpa, Zalaszántó 7

8 A BÖDEI ENERGIADOMB lyek, ezek közt kiemelkedõ értékû a fenékpusztai. A Zala torkolatától északra fajgazdag, természetes nádasok díszlenek ritka növényeknek, köztük védett orchideafajtáknak helyet adva. Gazdag a rovarvilág, a nádasok fészkelõ helyei a madarakegyre nagyobb látogatottságnak örvend. Mind többen keresik fel a gyógyulásra várók közelrõl, de akár km-en távolabbról vagy a nyugati államokból is. A településen megüresedõ házak, ingatlanok hamar gazdára találnak. A csodás erdõkkel, a csendes, oxigéndús mikroklímával rendelkezõ domb igazi kikapcsolódást nyújt a csodára váró, csodával gyógyulni akaróknak. Böde, a mindössze 300 lelket számláló kis észak-zalai település új érdekességgel büszkélkedhet. A Zalaegerszegtõl kilométerre északnyugatra lévõ bödei energiadomb festõi környezetben található. Felfedezõje, Böde János szerint ezen a dombon is találkozhat az ember az erõvel, mint a Földön több helyen is. Ugyanez a szent erõ található például Lourdes-ban, Medugorjeben, Fatimában, Tápiószentmártonban. Az erõ hatással van minden élõlényre, természetesen az emberre is. Az ide látogatóknak lehetõségük van az erõ segítségével mielõbb leküzdeni betegségeiket, fájdalmaikat. A domb napról-napra kedveltebb. A szájról-szájra terjedõ információknak köszönhetõen A KESZTHELYI-ÖBÖL nak, amelyeket a fenékpusztai madártáborban lehet tanulmányozni. A vízimadarakat a tavat körbeölelõ bicikliútról is megcsodálhatjuk, a szabadstrandok benyúlnak a nádasok közé, a város látványosságai pedig az urbánus turistát hívogatják. A Keszthelyi-öböl, mely szintén bekerült a 7 zalai természeti csoda közé, nemcsak a nevét kölcsönzõ város szépségei miatt lehet érdekes a látogatók és az itt élõk számára. A Balaton hazánk és Közép-Európa legnagyobb tava, melynek keszthelyi partszakasza 1978-ban került ismét Zala megyéhez. Az öböl Becétõl Fenékpusztáig húzódik. A partszakaszokon máig fennmaradtak a természetes szegé- 8

9 A CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANG A barlangot a Keszthely és Hévíz között elhelyezkedõ Cserszegtomaj község temetõjében véletlenszerûen fedezték fel 1930-ban kútásás során az 50 méteres mélység elérésekor a kútásók. Újabb feltáró kutatásokat 1980-tól az Alba Regia, majd az Acheron Barlangkutató Csoport végzett. A tevékenységhez késõbb a cserszegtomaji illetõségû Labirint Barlangkutató Csoport csatlakozott, amely már 20 éve (alapította Takács Ferdinánd festõmûvész 1989-ben) folyamatosan végez feltáró és tudományos kutatásokat a barlangban Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület néven. A feltárásoknak köszönhetõen a barlang jelenlegi összhosszúsága 3320 m-re bõvült. A barlang a pannon homokkõ és triász dolomit között helyezkedik el. A barlang különleges formakincsei közé tartozik a nagy mennyiségben és változatos formában elõforduló gipszkristály, a homokkõ falakon felfedezhetõ tenyérnyi hematit kiválások (kék-vörös foltok), valamint a fedõben lévõ pirites rétegek vegyi bomlása során keletkezõ sötétvörös limonit cseppkövek. A barlang termeit (átlagos méretük m átmérõjû és 2-3 m magas) kuszodák kötik össze. A barlang hõmérséklete egész évben állandó (12,8 13 C). A HÉVÍZI GYÓGYTÓ A nemzeti kincsként számon tartott hévízi gyógytavat 2003 januárjában a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága felvette mint posztvulkáni tevékenység eredményét, természeti kategóriában a Tapolcaimedence tanúhegyeivel és a Tiha- nyi-félsziget természeti jelenségeivel, a magyar várományosi listára. A hévízi gyógytó a világ legnagyobb biológiailag is aktív természetes termáltava, amely páratlan környezetben, a Balatontól mindössze 6, Budapesttõl 190, Bécstõl 195 km-re található. A 4,4 ha vízfelületû tó gazdag ásványanyagtartalmú forrása a 38 m mélyen található barlangban fakad, ahol többezer éves meleg és hideg karsztvizek keverednek egymással. A tó vízhozama 410 l/mp, a víz három és félnaponta kicserélõdik, hõmérséklete télen sem csökken C alá, nyáron viszont eléri a C-t is. A hévízi gyógytó vízének köszönhetõen mûködik a Szent András Reumakórház Hévízgyógyfürdõ Nonprofit Kft. intézménye, mely egy közel 59 hektáros természetvédelmi területen helyezkedik el, amelynek harmada véderdõ, harmada parkerdõ és harmada közpark. Az Egészség és harmónia gondolatok jellemzik a társaság komplex tevékenységét, a gyógyulni és pihenni vágyók igényeit szem elõtt tartva. 9

10 A KOVÁCSI-HEGY BAZALTFOLYOSÓJA A Kovácsi-hegycsoport a Keszthelyihegység része, annak legnyugatibb tagja. Helyzete a Keszthelyi-hegységben különálló, mert a hegység többi tagjaival ellentétben vulkáni tevékenység révén jött létre. A tanösvény a környék fiatalon elhunyt, lelkes, nagy tudású, természetvédõ meteorológusáról kapta a nevét. A Kovácsi-hegy híres földtani természeti kincse a Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett része, a nevezetes bazaltutca, bazaltfolyosó. A 200 m hosszú bazaltutcája páratlan földtani képzõdmény, benne lakásokra emlékeztetõ barlangokkal, hasadékokkal. A vulkanikus kõzet a lazább altalaj sülylyedése miatt megrepedezett, és monumentális bazaltoszlopok, hasadékok keletkeztek. Kialakulásában az erõs szélviharok is közrejátszottak, amelyek a bazaltot alátámasztó pannóniai rétegeket így a könynyen lepusztuló homokot is kifújták. A bazaltutcában számos üreg, nyílás, barlangszerû hasadék ismert, mint pl. a Vadlány-lik. Turistajelzések is keresztezik a tanösvényt fehér alapon fekete madárjelzéssel. Tíz megállóhelyén a térség földtani, növénytani, állattani értékeinek ismertetése mellett négylábú vadak nyomolvasására is megtanítanak bennünket. Csodálatos, egyedi látnivalót kínálnak a Kovácsihegy nyugati peremén az egy kilométer hosszú bazaltfolyosó 5 15 méter magas oszlopai, a barlangok és különbözõ üregek érdekes morfológiai képzõdményei. Az 1999 májusában megnyílt természetvédelmi tanösvény érint minden fontos természeti értéket, és bemutatja a térség növény- és állatvilágát. A Keszthelyi-öböllel szerves biológiai kapcsolatban él a Kis-Balaton, a Balatontól délnyugatra fekvõ, természeti és kulturális értékekben gazdag tájegység, amelynek jelentõs része A KIS-BALATON védettséget élvez. A terület a Zala folyó torkolatvidéke, amely mindig mocsaras, jelentõsen ingadozó vízszintjérõl volt nevezetes vidék. A 19. századig a Kis-Balaton tava egységet képezett a Balatonnal, a vízfelület komoly szerepet játszott abban, hogy a Zala lerakja hordalékát és szervesanyag-tartalmát, mielõtt a Balatonba ömlik. Az értékek õrzése az 1970-es években erõsödött fel, a területen védõgát- és átemelõrendszert valósítottak meg. A Zala vize ma már a tervezett módon folyik. A Kis- Balaton olyan jelentõs élõvilággal rendelkezik, hogy a nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, fõként a vízimadarak élõhelyérõl született ramsari egyezmény hatálya alatt áll. 10

11 AZÁLEÁS-VÖLGY (ZALAEGERSZEG, ALSÓERDÕ) tömegben ez a gyönyörû növény. A koraiak már áprilisban, a legutolsók május végén, június elején bontják szirmaikat. A sárga kaukázusi fajtából van a legtöbb ez az illatos, de látható fehér, lila, valamint a pirosnak számtalan változata. Különösen a reggeli és esti órákban érezni illatukat. A völgy hangulatát kiemeli a szélén magasodó duglász-, ezüst-, mamutés jegenyefenyõk zöld fala. Az alsóerdei 220 ha-os parkerdõ legszebb része az Azáleás-völgy. A hûvös, párás levegõjû, savanyú talajú 2 hektár területû völgybe rododendron (havasszépe) cserjét telepí- tettek a Zalaerdõ dolgozói 1973-tól. A mintegy 3000 db havasszépe 15 fajtájából alakították ki a hangulatos völgyet. A táj itt május elején a legszebb, mert akkor virágzik legnagyobb BECSEHELY-POLA MÛEMLÉKTEMPLOMA télye kelet felé néz. Délrõl nyílik eredeti, román stílusú kapuja. A templom ékköve a kaputól keletre esõ keresztet formázó, gótikus jegyeket mutató mérmûves ablak. Az utóbbi években a gyönyörû mûemlék környezetében jelentõs civil összefogást alakítottak ki a lelki, a természeti és az épített környezet gondozására. A 13. század második felében épült román stílusban, elsõ írásos említése ból való. A törökkel való viaskodások nem kímélték, megrongálódott, elhanyagolták. Az as évek elsõ felében állították helyre, hajóját bõvítették, régi tornyát elbontották. A század végén a barokk jegyében teljesítették ki, új tornya is ebbõl az idõbõl származik. Az 1960-as években sekrestyével toldották, 1967-ben restaurálták. Félköríves, csúcsos diadalívû szen- 11

12 AZ EGERVÁRI VÁRKASTÉLY után kapott, ekkor kerültek a saroktornyokra az S, P, Q, R betût formáló szélkakasok is. Majd sokáig csak a romlás vendégeskedett a vaskos falak között. Az elsõ mûemléki helyreállítás 1960 és 1965 között zajlott, külseje reneszánsz, árkádos udvara barokk jegyeket mutat. A legújabb idõkben nyári színház lelt otthonra falai között. Egerváron, amely nevét a mocsaras területen növõ égerfákról kaphatta, elõször a tatárjárás után épült vár vélhetõleg fából, s az 1300-as évek elsõ felében elpusztult. Ugyanitt 1476 után Egervári László emeltetett várat, ami a Nádasdyak építkezései nyomán 1560-ban nyerte el a mait idézõ négy oldalról zárt, olasz rendszerû, négy sarokbástyás külsejét ben a török felgyújtotta, majd 1712 körül Széchenyi Zsigmond kastéllyá alakította át. Ekkor épült az árkádos folyosó, s valószínûleg a második szint is. Új tetõt az 1754-es tûzvész FESTETICS-KASTÉLY, KESZTHELY A ma Helikon Kastélymúzeum néven múzeumként és rendezvényközpontként mûködõ keszthelyi Festetics-kastély Magyarország harmadik legnagyobb, ugyanakkor leglátogatottabb kastélya. Építését Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben. Mai formáját 1883 és 1888 között Fes- tetics (II.) Tasziló idejében nyerte el. Parkja természetvédelmi terület. A kastélyparkban található a pálmaház és a hintókiállításnak helyet adó korábbi kocsiház, a park hátsó kijáratával szemben pedig a vadászati kiállítást és a történelmi modellvasút-kiállítást befogadó új épület. A kastély legnagyobb értéke Magyarország egyetlen épen maradt fõúri magánkönyvtára. A kastély 18 látogatható termében az eredeti vagy korhûen rekonstruált bútorok a századi arisztokrata életformát mutatják be. A hintókiállítás fõ anyaga a fõúri életformához kapcsolódó századi kocsi-, hintó- és lovas szán gyûjteménye. A vadászati kiállítás több mint 200 vadfaj trófeáinak ad helyet. Az épület tetõterében Európa egyik legnagyobb történelmi modellvasút-kiállítása látható. A pálmaház egzotikus növényeivel a fõúri életmód részét képezõ orangerie-k és trópusi növényházak hagyományát idézi. 12

13 KALLÓSDI KEREKTEMPLOM A gótikus részformákat tartalmazó román stílusú körtemplomot 1260 táján építették. Belsejében hat csúcsíves fülke található, falában keskeny lépcsõn lehet feljutni a fából készült karzatra. Kupolája harang alakú. A török idõkben a körülötte lévõ falu elnéptelenedett, a templomot a pusztítástól megvédte az erdõ. A veszély elmúltával a falusiak kitisztították a környékét, és újra használatba vették. A mai idõkben templomként, esküvõi helyszínként, koncertteremként is használják. A templom iránt az eddig sem elhanyagolható érdeklõdés a díj átvétele óta tovább fokozódott. Mind többen és többen jönnek egyedileg, csoportosan meglátogatni a falut hosszabb, rövidebb idõt töltve a településen. Szétnéznek, megpihennek, részt vesznek a kulturális rendezvényeken. Mindenkinek azonos véleménye van arról, hogy a Zala 7 csodája kez- deményezés felhívta megyénk ismert és kevésbé ismert nevezetességeire a figyelmet. Szûkebb környezetünk értékeinek megõrzése szempontjából nagyon hasznos kezdeményezésnek tartják. GÖCSEJI FALUMÚZEUM Az országban elsõ, 1968-ban megnyílt szabadtéri néprajzi múzeum a Zala folyó holtága mellett álló Hencz- vízimalom köré települt. A göcseji népi építészet és lakókultúra emlékeit mutatja be a század fordulóját tükrözõ enteriõrökkel és településképpel. Külön értéke az es években elpusztult zalacsébi fatemplom rekonstrukciója. A múzeum területén az utóbbi években folyamatosan épül a Finnugor Néprajzi Park, amely egy-egy vogul, osztják és mari portát, valamint egy tradicionális finn cselédházat mutat be. A népi építészet remekeit bemutató együtteshez foglalkoztatóház tartozik, ami múzeumpedagógiai foglalkozások és egyéb rendezvények megtartására nyújt lehetõséget. A rendezvények a Gyümölcsoltó Boldogasszony napjához kapcsolódó munkakezdet, a húsvét, a Szent György-napi fazekasünnep, a búcsú, az új kenyér ünnepe, a szüret vagy éppen Szent Márton-napi szokásokat elevenítik fel. 13

14 A NEMESNÉPI SZOKNYÁS HARANGLÁB Nemesnép község Zala megye nyugati sarkában, az Õrség tájegység déli részén fekszik. A települést a Szentgyörgyvölgyi-patak osztja ketté. A település határában római korból származó halomsírokat tártak fel. A község legfõbb nevezetessége a szoknyás harangláb mára szinte Göcsej néprajzi jelképévé vált, ábrázolása sok helyrõl köszön rá a hozzánk érkezõ idegenre. Az 1793-ban emelt nemesnépi fazsindelyes, szoknyás (református) harangláb nem csak megyénk büszkesége, sokak szerint egész Nyugat- Magyarországon nem akad nagyobb és szebb. A népi építészet eme több mint kétszáz éves remeke 1937 óta áll országos mûemléki védelem alatt, s az 1930-as években Zalaegerszegen is felépítették a másolatát. Nemesnép önkormányzata minden lehetségest megtesz azért, hogy megyénknek ez a talán legismertebb népi építészeti alkotása az utókor számára mai szépségében maradhasson meg szépen kiépített, parkosított környezetével együtt. Fáradozásuk láthatóan eredményes. A ZALSZÁNTÓI BÉKE SZTÚPA A Bop Jon (Jin Soo Lee) dél-koreai buddhista szerzetes vallási lelkesültségének köszönhetõen megépített Béke Sztúpa, Zalaszántó mellett a 316 méter magas Kovácsi-hegyen áll, kilátással a Balatonra. Ez Európa legnagyobb sztúpája, 30 méter magas és 24 méter széles. Tibeti szerzetesek óriási segítséget és támogatást nyújtottak a megvalósításához. A sztúpa (nem látogatható belsõ terében) Buddha tanításait és relikviáit tartalmazza. Az ugyancsak belül felállított élet fája 24 méter magas. A külsõ szoborfülkében látható, drágakõvel ékesített, lángtrónon ülõ Buddha-szobrot Dél-Koreában készítették. A sztúpa környezetét az emberi jogok parkjának is nevezik. Tenzin Gyatso Õszentsége, a 14. Dalai Láma szentelte meg június 17- én. A napsütésben vakítóan fehér, európai szemnek szokatlan építmény a Balaton-felvidék egyik leggyakrabban felkeresett látványossága. A látogatók érdekében ma már olyan tájékoztató táblákkal is találkozhatunk, amelyek segítséget nyújtanak a buddhista szent helyek vi- selkedéskultúrájának megismerésében. A sztúpától párszáz méterre pedig egy állandó jelleggel látogatható buddhista szentélyt találhatnak, ami az ott élõ lámák lakhelye is. 14

15 A NAGYKANIZSAI CIVIL KEREKASZTAL EGYESÜLET A kerekasztal egyesületet 2005-ben hoztuk létre a civil közösségek, az önkormányzati és a nonprofit szervezetek közti térségi együttmûködés színtereként. Missziónknak tekintjük, hogy szociális területen magas színvonalú szolgáltatások nyújtásával járuljunk hozzá a szegénység és társadalmi kirekesztés problémájának megoldásához. Jótékonysági rendezvényekkel, akciókkal segítjük a katasztrófák vagy más okok miatt rászoruló emberek életét. Küldetésünknek valljuk a civil aktivitás és értékteremtés, valamint a szektor társadalmi szerepvállalásának fejlesztését. Ezt kívánjuk elérni a civil közösségek folyamatos jelenlétének szervezésével, a társadalomfejlesztési programok ösztönzésével, létrehozásával és végrehajtásával. A nonprofit szolgáltatási kötelezettségek ellátásán túl fontosnak tartjuk a társadalmi felelõsségvállalás és az önkéntesség elterjesztését, társadalmi elismertségének és elfogadottságának erõsítését. Az említettetekhez elkerülhetetlenül fontos a kölcsönös együttmûködés kialakítása. Nagykanizsán nonprofit szolgáltató irodát mûködtetünk önerõbõl, három fõvel, napi nyolc órai nyitva tartással a Halis István Városi Könyvtár földszintjén. Irodánk 2010-ben Önkéntes Pont státuszt kapott. Rendezvényeinkhez alkalmanként fõ (vagy ennél is nagyobb számú) önkéntes csatlakozik, akik éves szinten 5-6 ezer munkaórát teljesítenek. A szolgáltatásainkkal, programjainkkal elért célcsoport létszáma ezer fõ évente. Nonprofit Szolgáltató Központunk tevékenységi körébe tartozik: Karitatív kampányok, akciók szervezése. Jótékonysági gyermektáborok létrehozása és mûködtetése. A természeti katasztrófasújtotta területen élõk segítése (elsõsorban hazánkban). Civil közösségi (pl. egyházi) épületek összefogással történõ felújításának segítése. Természeti és épített értékeink (pl. muzeális értékû vasúti jármûvek) rehabilitálása, megóvása, fejlesztése. Környezetvédelmi és környezetépítõ feladatok szervezése és megoldása. Forráshiányos civil szervezetek támogatása. Nonprofit üzletviteli tanácsadás. Önkéntes Pont mûködtetése. Önkéntes munkák szervezése a foglalkoztatást helyettesítõ pótlék megõrzése érdekében. Az érettségi vizsgához kötelezõen belépõ önkéntes diákmunkák szervezése. Karitatív önkéntes feladatok felderítése, és megoldásukhoz önkéntesek szervezése. Foglalkoztatási, oktatási, felzárkóztató programok menedzselése. Idõsügyi civil közösségek tevékenységeinek segítése. Civil irodánk két tematikus hír, és nonprofit szolgáltató internetes portált mûködtet: 1. Online Dél-Zala regionális nonprofit szolgáltató hírportál: portal.civiliroda.eu 2. Regionális ifjúsági és sport hír és szolgáltató portál: ifjusag.com/index.php Eddigi sikeres projektjeink voltak (a teljesség igénye nélkül): A látóhegyi kápolna közösségi összefogással történõ rehabilitációja. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület elnöksége 2012 A nagykanizsai Vasúttörténeti Park rehabilitációja. Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor. Szeretem Kanizsát mozgalom. Köszönet Napja. Társadalmi Felelõsségvállalási Konferencia. Fogadd örökbe Nagykanizsa természeti értékeit mozgalom. Civil közösségek közremûködésével megjelentetett kiadványaink: Szeretem Kanizsát, Civil szívvel Dél- Zalában, Alig-Vár Jótékonysági Gyermektábor, Ifjú szívvel Dél-Zalában. 15

ZALA HÉT CSODÁJA. Zala megye. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával

ZALA HÉT CSODÁJA. Zala megye. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával ZALA HÉT CSODÁJA Zala megye A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ajánlás Mint az olvasók előtt is ismert, a Nagykanizsai Civil

Részletesebben

Zalai élmények két keréken

Zalai élmények két keréken Zalai élmények két keréken Kerékpáros túraajánlatok www.zalabringa.hu 2 Tisztelt Kerékpározók! Kedves Vendégeink! Zala megye természeti adottságai ideális terepet kínálnak ahhoz, hogy két keréken fedezzük

Részletesebben

ARANYFÉNY ADOMÁNYKÖZPONT

ARANYFÉNY ADOMÁNYKÖZPONT 1 ARANYFÉNY ADOMÁNYKÖZPONT Hetedik éve alakult meg az Aranyfény Civil Egyesület, ami mára 35 fõs tagsággal büszkélkedhet. Szociális, karitatív programokat, kampányokat, jótékonysági rendezvényeket, képzéseket,

Részletesebben

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt.

Élményfürdő A fedett, mediterrán hangulatú háromszintes élményfürdő garantált élmény a család minden tagjának télen-nyáron egyaránt. A Kehida Termál, a család fürdője 13 medencével, több mint 1.500 ingyenesen használható nyugággyal, ingyenes parkolási lehetőséggel várja kedves vendégeit. Élményfürdőnk buzgárokkal, nyakzuhanyokkal, pezsgő

Részletesebben

Vidéki önkéntes döntések rendszere /Főként önként/ Záró tanulmány VÖDÖR. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa

Vidéki önkéntes döntések rendszere /Főként önként/ Záró tanulmány VÖDÖR. A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület kiadványa VÖDÖR Vödör Vidéki önkéntes döntések rendszere /Főként önként/ Záró tanulmány 2013. január 1-én, indult a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület által menedzselt önkéntes program a VÖDÖR - Vidéki önkéntes

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015.

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS KONCEPCIÓJA 2011-2015. Keszthely, 2011. február 14. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 1.1. A koncepció célja... 5 1.2. A koncepció jogi háttere... 6 1.2.1. A kultúra

Részletesebben

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját

Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Átadták a Tapolcai - tavasbarlang látogatóközpontját Tapolca földalatti világának csodái Jubilál a Nők a Balatonért Egyesület Tihanyi sikerek - itthon és külföldön Halról, vízről a Balatoni Szövetség ülésén

Részletesebben

HAJT-A Csapat Egyesület

HAJT-A Csapat Egyesület HAJT-A Csapat Egyesület Bénye Farmos Gomba Káva Kóka Mende Monor Monorierdô Nagykáta Nyáregyháza Pánd Péteri Pilis Sülysáp Szentlôrinckáta Szentmártonkáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápióság Tápiószecsô

Részletesebben

TOP 52 TIPP VENDÉGLÁTÓ- ÉS SZÁLLÁSHELYEK, SZOLGÁLTATÁSOK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN RÉGIÓGAZDASÁG. kiadványok

TOP 52 TIPP VENDÉGLÁTÓ- ÉS SZÁLLÁSHELYEK, SZOLGÁLTATÁSOK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN RÉGIÓGAZDASÁG. kiadványok TOP 52 TIPP VENDÉGLÁTÓ- ÉS SZÁLLÁSHELYEK, SZOLGÁLTATÁSOK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN RÉGIÓGAZDASÁG kiadványok TOP 52 TIPP RÉGIÓGAZDASÁG kiadványok VENDÉGLÁTÓ- ÉS SZÁLLÁSHELYEK, SZOLGÁLTATÁSOK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI

Részletesebben

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG, BIODIVERZITÁS VÉDELMÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSEKEN 2011 Áttekintés A RÉSZTVEVÔ TELEPÜLÉSEK Hét Miskolc Tokaj Sopron Kunsziget Gönyû Tata Tatabánya Zsámbék Budaörs

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

www.zalaegerszegturizmus.hu

www.zalaegerszegturizmus.hu www.zalaegerszegturizmus.hu www.zalaegerszeg.hu zalaegerszeg anziksz nevezetességek, látnivalók, programok en és környékén eg Lisz Gyimes i a Ol l ke Er zegett als Petőfi Botfy Lajos utca Göcseji út Árpád

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Ezerarcú Magyarország

Ezerarcú Magyarország Ezerarcú Magyarország Tartalom Magyarország, a természeti kincseskamra... 03 Történelmi múlt... 05 Borrégiók... 10 Balatoni borrégió... 10 Duna borrégió... 10 Egri borrégió... 11 Észak-dunántúli borrégió...

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18

b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 > A Balaton és környéke b e s z á l l ó k á r t ya A Balaton / 8 Észak és dél / 14 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park / 18 Hat borvidék ezernyi íze / 23 A múlt nyomában / 28 A régió követei / 33 Programajánló

Részletesebben

Móri kistérségi Kulturális Stratégia

Móri kistérségi Kulturális Stratégia Móri kistérségi Kulturális Stratégia Készítették: Móri kistérségi Közkincs Kerekasztal közreműködésével a PRAGMA Kft. Mór, 2010. május A Móri Többcélú Kistérségi Tanács által nem elfogadott tervezői munkaközi

Részletesebben

3. szakasz Pécs Nagykanizsa

3. szakasz Pécs Nagykanizsa 3. szakasz Pécs Nagykanizsa Pécs Nagykanizsa szakasz áttekintő térképe Abaliget Kelta eredetű településnek tartják. A 11. században az Aba nemzetség alapította, írásos emlékekben 1332-ben bukkant fel először

Részletesebben

Semjénháza... 89 Tótszentmárton... 90 Tótszerdahely... 92 Eszteregnye... 95 Fűzvölgy... 97 Homokkomárom... 98 Rigyác... 100 Összefoglalás...

Semjénháza... 89 Tótszentmárton... 90 Tótszerdahely... 92 Eszteregnye... 95 Fűzvölgy... 97 Homokkomárom... 98 Rigyác... 100 Összefoglalás... Tartalom Térkép...4 Csertalakos...5 Dobri... 15 Kerkateskánd... 18 Lovászi... 21 Szécsisziget... 23 Tormafölde... 28 Tornyiszentmiklós... 31 Bánokszentgyörgy... 34 Bucsuta... 37 Oltárc... 39 Pusztamagyaród...

Részletesebben

Ingyenes turisztikai programajánló magazin. ÉLMÉNY itthon. Fókuszban. Gyógyító vizek 2013. NOVEMBER. Minden élménnyel több leszel www.itthon.

Ingyenes turisztikai programajánló magazin. ÉLMÉNY itthon. Fókuszban. Gyógyító vizek 2013. NOVEMBER. Minden élménnyel több leszel www.itthon. Ingyenes turisztikai programajánló magazin ÉLMÉNY itthon Fókuszban Gyógyító vizek 2013. NOVEMBER Minden élménnyel több leszel EGÉSZSÉGESEN mozgásban vízparton kul-túra ízutazás falujárás NOVEMBER 28 32

Részletesebben

Balatoni Megújult TDM a fonyódi Ötvenévesen Az eltûnt váltott a 14 BB alakul szakrendelõ borászatra nyomában

Balatoni Megújult TDM a fonyódi Ötvenévesen Az eltûnt váltott a 14 BB alakul szakrendelõ borászatra nyomában B A L A T O N I XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2011 OKTÓBER ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 4 Balatoni TDM alakul Megújult 9 a fonyódi szakrendelõ 12 Ötvenévesen váltott a borászatra 14 Az eltûnt

Részletesebben

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány

Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP -2.4.5-12/3-2012-0036 Járási és kistérségi közösségi közlekedést felmérő tanulmány Keszthely és Környéke Kistérségi

Részletesebben

K e d v e s O l v a s ó n k! Szomszédok, Környékbeliek, Civilek és Együtt gondolkodók!

K e d v e s O l v a s ó n k! Szomszédok, Környékbeliek, Civilek és Együtt gondolkodók! K e d v e s O l v a s ó n k! Abban a reményben hívtuk életre a Párbeszéd című közösségi lapunkat, hogy a jövőben valóságosan is a közösség által, a közösség erejével azonos gondolatok mentén tudjon hónapról

Részletesebben

Megújult Zalaszentgrót városközpontja

Megújult Zalaszentgrót városközpontja 2 Tartalmunkból: A magyar gazdák érdekében (4.o.) 2011. június Megújult Zalaszentgrót városközpontja Teljes a kiállítás (6.o.) Völgyhíddal a Zala fölött (7.o.) Õrzi a zalai fazekasság értékeit (8-9.o.)

Részletesebben

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/137-23/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

FEHÉRVÁR. Majális Feketehegy-Szárazréten. 26. oldal. Közéleti hetilap. 2014. május 19. Elkészült a Berényi úti szervizút

FEHÉRVÁR. Majális Feketehegy-Szárazréten. 26. oldal. Közéleti hetilap. 2014. május 19. Elkészült a Berényi úti szervizút FEHÉRVÁR Közéleti hetilap 2014. május 19. ÚJSÁG-TELEVÍZIÓ-RÁDIÓ-ONLINE Elkészült a Berényi úti szervizút 2. oldal Fotó: Kiss Láászló Zászlók az Aranybulla emlékműnél 3. oldal Fehérvári hang a Vatikáni

Részletesebben