Híröss Naptár. A múzeumalapító gyógyszerész 100. Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester 75

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híröss Naptár. A múzeumalapító gyógyszerész 100. Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester 75"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/ E-AIL: N Híröss Naptár Értékőrző helytörténeti újság április 15. NAPRÓL NAPRA április április éve április 6-án, Kecskeméten született Lakatos Ottó minorita szerzetes, hittanár, tartományfőnök. Szülővárosában végezte alsó és középiskoláit, majd 1883ban Nyírbátorban lépett a minoriták közé. A teológiát az egri érseki líceumban hallgatta. Felszentelése után előbb Aradon, majd Nagybányán volt hitoktató. Oklevelet szerzett gyorsírásból is, kilenc évig azt is tanította ben a rendjében létező Páduai Szent Antalról nevezett őrség őre lett. Később a szilágysomlyói gimnáziumot nyolcosztályossá fejlesztette. Gödöllőn és Nyírbátorban gimnáziumot, iskolcon és Lőcsén fiúnevelő intézetet nyitott, átépítette az egri rendházat ban ismét Aradra hívták. 1919ben megalakította az egyházközségi tanácsot és megnyitotta az egyházközségi megye elemi iskolát és főgimnáziumot. A osoczi- és a Kádatelepen templomot épített és 1941 között az erdélyi rendtartomány főnöke volt. Cikkei az erdélyi lapokban, szentbeszédei a Jó Pásztorban jelentek meg. Az aradi plébánia értesítőit is éveken át ő szerkesztette. Folytatás a 4. oldalon 7. évfolyam 7. szám A múzeumalapító gyógyszerész 100 éve, április 8-án született Lóránd Nándor gyógyszerész, múzeumalapító. Családja 1922ben költözött Kecskemétre. A Református Reálgimnáziumban érettségizett, majd Katona argit gyógyszertárában volt gyakornok ban, másodéves gyógyszerészhallgató korában behívták sorkatonának. Részt vett a felvidéki, az erdélyi és a délvidéki bevonulásokban. Leszerelése után, 1940-ben megnősült, és gyógy-növénybeváltó kereskedésbe kezdett, azután Fördős Lajos patikájában dolgozott. A szőlőmaggal végzett kutatásait azonban már nem szabadalmaztathatta, mert ismét behívót kapott. Újabb frontkatonaság és fogság után 1945ben tért csak vissza családjához. Folytatás a 2. oldalon Lóránd Nándor VALLOÁSOK Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester 75 éves dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester. Kecskeméten született április 2-án. Tősgyökeres kecskeméti családból származik: édesapja országosan ismert, elismert cukrászmester volt. Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, majd a JATE kémia-fizika szakán középiskolai tanár diplomát szerzett. Az egyetem után hazajött Kecskemétre. ásfél évtizedig a Katona József Gimnáziumban, azt követően a Kertészeti Főiskolán tanított. Tanári munkássága elismeréseként 1989-ben Than Károly-díjat vehetett át tól a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet tudományos főmunkatársaként dolgozott. A Fodor Cukrászat munkáját 1990-től irányította, a családi vállalkozást tanácsokkal napjainkban is segíti. Folytatás az 5. oldalon Dr. Fodor István VALLOÁSOK Probojáczné Túri Éva nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató 70 éves Probojáczné Túri Éva nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató. Kecskeméten született április 11-én. A nyolc elemit otthona közelében, Rendőrfalu általános iskolájában végezte, majd 1959-től 1963-ig a Katona József Gimnáziumba járt. A tanulás mellett kosárlabdázott, az NB I-es Kecskeméti Dózsa csapatának erőssége, korosztályos és felnőtt válogatott játékos volt. Édesapját korán elvesztette, ezért érettségi vizsgái után dolgoznia kellett, képesítés nélküli tanítóként két évig Lajosmizse Külterületi Iskolájában tanított. Közben Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán, levelező tagozaton folytatta tanulmányait. Folytatás a 8. oldalon Probojáczné Túri Éva

2 A múzeumalapító gyógyszerész Folytatás az 1. oldalról A II. világháborút követő években szakmájában nem alkalmazták, mert nem volt szakszervezeti tag. Az államosítás után, 1952-től a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központ leltározó gyógyszerésze lett. unkája közben felfigyelt a patikákban a múlt értékeire, ezért ellenezte a nagyobb selejtezéseket. egismerte a gyógyszerészi munka régi eszközeit és dokumentumait, és eközben szenvedélyes gyógyszerésztörténeti kutatóvá vált tól kezdte gyűjteni a gyógyszerészeti régiségeket állványedényeket, fatégelyeket, és két év múlva hivatalossá is válhatott gyűjteménye. A Semmelweis Orvostörténeti úzeum lemondott a Bács-Kiskun megyére terjedő gyűjtési jogköréről, és személyre szóló meghatalmazást és megbízást is adott Lóránd Nándornak a gyűjtés megkönnyítése érdekében, melynek eredményeként 1969-ben létrejött Kecskeméten a Gyógyszerészeti Régiségek Gyűjteménye. Antall József, a Semmelweis Orvostörténeti úzeum főigazgatója egy 1969-ben kelt levelében így fogalmazott: A egyei Gyógyszertári Központ Lóránd Nándor lelkes és avatott kutatómunkájának eredményeként összegyűjtötte a megye területén fellelhető anyagot. Különösen nagy jelentősége lenne annak, hogy az Alföldön is legyen egy ilyen kiállításon is bemutatható szakgyűjtemény, és Kecskeméten ennek meg vannak a feltételei. Annak érdekében, hogy Kecskemét gyarapodjék egy értékes helytörténeti szakgyűjteménnyel, lemondunk jogszabályban biztosított jogunkról, az anyag Budapestre szállításáról ban Halmai János meghívta a GYT Országos Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya megalakítására, ahol Lóránd Nándor már beszámolt a kecskeméti gyűjteményről és a megye jelesebb patikáinak történetéről. A Gyógyszertári Központ támogatásával és kezelésében működő szakgyűjtemény 1973-tól 1981-ig Patikamúzeumként Katona Zsigmond régi Szentlélek Gyógyszertárának irodahelyiségében, a Jókai u. 7. szám alatt kapott otthont. A múzeumi munka mellett Lóránd Nándor rengeteg népszerűsítő előadást tartott, számos tudományos dolgozatot írt, és több tucat cikket publikált a gyógyszerészet és orvostörténet különböző témaköreiből, a megye híres gyógyszerészeiről, a gyógyszerész szakma és az egészségügy történeti vonatkozásairól a Gyógyszerészet, a Gyógyszerésztörténeti Diárium, az Orvostörténeti Közlemények, valamint a napilapok, hetilapok hasábjain. Lelkes szerteágazó munkássága, látványos kiállításai országosan is elismert, népszerű, mindenki által szeretett kutatóvá tették, itthon mégis nehéz küzdelmet kellett vívnia gyűjteménye megmentéséért, hiszen 1981-ben megszűnt a kiállítás lehetősége, és a múzeumi anyag a Rendőrfaluba került raktározásra ban súlyos betegen kapta a jó hírt, hogy a patikamúzeum ügye mégis megoldódik, és gyűjteménye méltó elhelyezést kap a város központjában ben a BácsKiskun egyei úzeumigazgatóság hivatalosan átvette Lóránd Nándortól a 2504 db tárgyat, 560 db könyvet, 151 gyógyszerészeti folyóiratot számláló szakgyűjteményt, és 1985ben megnyílt az anyagából rendezett állandó kiállítás. agánéletében is rendkívül sokoldalú és tevékeny ember volt, többféle sportot űzött ban kezdeményezője volt a vitorlázórepülés megteremtésének, állandó résztvevője volt az autó- és motorversenyeknek. Több mint 15 évig vezette a Gyógyszertári Központ fotókörét, sok száz fotót készített előadásaihoz, cikkeihez, kiállításaihoz. Nyolc évig tanított a gyógyszerész-asszisztens tanfolyamon, tagja volt több tudományos társaságnak. A agyar Gyógyszerészeti Társaság 1971-ben Than Károly, 1975-ben Katona Zsigmond, 1978-ban Kátai Gábor, 1983-ban Ernyey József emlékéremmel tüntette ki október 1-jén Kecskeméten hunyt el. Régi eszközök és dokumentumok az Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményben 2 Lóránd Nándor Lóránd Nándor születésének 100. évfordulója alkalmából Kecskeméten, a Cifrapalotában gyógyszerésztörténeti konferenciát és fotókiállítást rendeztek

3 A Balaton szerelmes tudósa Dr. Darnay-Dornyay Béla 50 éve, április 5-én hunyt el dr. Darnay-Dornyay Béla muzeológus, múzeumigazgató, helytörténész, tanár, szakíró. Keszthelyen született március 25-én. Korán árva lett, ezért az elemi iskola elvégzése után Tatára költözött rokonaihoz. Középiskolába előbb Tatán és Vácott, azután 1903 és 1905 között Kecskeméten járt. A hírös városban tette le az érettségi vizsgát. Vácott lépett be a piarista rendbe, és egyúttal beiratkozott a budapesti tudományegyetemre, mellette a rend fővárosi tanárképzőjében is tanult. 1910ben kapta meg történelem természetrajz szakos tanári, 1913-ban geológiából bölcsészdoktori oklevelét. Pappá 1910-ben szentelték és 1912 között a piaristák rózsahegyi gimnáziumában tanított, 1912től Veszprémben volt tanár, mellette a múzeum természetrajzi osztályán is dolgozott 1918-ig. Ezután a mosonmagyaróvári főgimnáziumban geológia- tanár és múzeumi őr is volt. 1921ben kilépett a rendből. Budapesten az Ampelológiai Intézetben kezdett dolgozni, majd 1921 től 1923-ig az Állami Gombászati Állomáson kapott kutatói állást tól 1939-ig Salgótarjánban a reálgimnáziumban oktatott. Szerkesztette a Salgótarjáni Könyvek című sorozatot is. Tatai (Tatatóvárosi úzeum), rózsahegyi (Liptóvármegyei úzeum) és salgótarjáni tartózkodásai alatt múzeumokat is alapított ben hazatért Keszthelyre. A Balatoni úzeum munkatársa, majd 1941 től 1948-ig a múzeum igazgatója volt. Ebben az időben került Sümegről Keszthelyre a Darnay Kálmán-féle nagy textília-gyűjtemény. Ekkor vette fel a Dornyay mellé a Darnay nevet ban nyugdíjazták, azonban 1949-ben megvonták nyugdíját. Később a agyar Állami Földtani Intézetben geológusként dolgozott. Ezután újra Keszthelyre költözött, majd 1963-ban Óbudán telepedett le. Ebben az évben rehabilitálták. Dr. Darnay-Dornyay Béla széles körű érdeklődése tudományos publikációiban, múzeumalapító lelkesedésében nyilvánult meg. Pedagógusként a szemléltető oktatás lelkes szorgalmazója volt. Polihisztor hajlamú kutatóként nemcsak geológiával, hanem hidrológiával, barlangkutatással, zoológiával, botanikával, archeológiával, műemlékkutatással és -védelemmel is foglalkozott. Ismeretterjesztő munkát is folytatott, helytörténeti tanulmányokat, cikkeket írt. A keszthelyi múzeum igazgatójaként múzeumi értesítőt jelentetett meg, elindította a Balatoni úzeumi Füzetek című sorozatot és a Balatoni úzeum Keszthely értesítőjét. Gyűjtötte a Balaton környéki helységekről szóló irodalom adatait ( Balatoni kódex ). Sokat dolgozott a hévízi tó keletkezésének, és a különböző magasságokról a mai szintre történt leszállásának földtani magyarázatán. Az Ős-hévíz nyomait mindenütt megtalálta a Hévízhez közeli dolomithegyek, dombok hévforrás-lerakódásaiban és az általuk létrehozott formákban. Úttörő volt ebben is, akárcsak a Kárpátok földtani kutatásaiban! Valóban honismertető volt, a szó legszebb értelmében, kedves jelszava szerint: honismerettel a honszeretethez! A űemlékek Országos Bizottsága tagja, a agyar Kárpát Egyesület alelnöke, a salgótarjáni Balassa Bálint Irodalmi és űvészeti Társaság elnöke volt ben Tata város díszpolgára és az ELTE aranydiplomása lett. Életének végén felkérték Salgótarján és Gyenesdiás történetének megírására, de már nem tudta befejezni a munkát. A keszthelyi Szent iklós temetőben, családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra. Ott búcsúztak tőle mindazok, akik tisztelték és szerették: tanítvány, tudományos munkatárs, turistatárs és Salgótarján város, mely népes küldöttséggel jelent meg a végtisztességen. A Balaton szerelmes tudósa ott pihen a nagy tó partján. Hagyatéka a tatai Kuny Domokos úzeumba került. Halála után a Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal a Zádorvárban felépített kilátótornyot róla nevezte el. A Bakonyi Intéző Bizottság a Zircen létesített Bakonyi panteon falán elhelyezte arcképével ellátott emléktábláját és a salgótarjáni turistaház, illetve egy tatai utca is az ő nevét viseli. (Összeállította: Varga Géza) Kiállítás a Darnay Pince és Szőlészeti Bemutatóudvarban 3

4 NAPRÓL NAPRA április Folytatás az 1. oldalról városokban, valamint Olaszországban (Caldonazáprilis 7. zo, 1994), Ausztriában (Dornbirn, 1995 és Graz, éves Lovas Ti- 1997) és Németországbor grafikusmű- ban (Würzburg, 1998). A vész, művészeti szakve- edgyessy Ferenc Képzőzető, középiskolai tanár. művészeti Stúdió, illetve a Debrecenben született Fiatal Képzőművészek Stú1955. április 7-én. Közép- diója korábbi tagja, a aiskolába a hajdúböszörmé- gyar Rajztanárok Országos nyi Bocskai István Gimná- Egyesülete és a űhely ziumba járt, azután űvészeti Egyesület alapínyíregyházán, a Bessenyei tó tagja, a agyar AlkotóGyörgy Tanárképző Főis- művészek Országos Egyekolán biológia-rajz szakos sülete és a Kecskeméti tanár diplomát szerzett, Képzőművészek Közössége majd 1991-ben a agyar tagja. Képzőművészeti Egyetemen grafikusként végzett. április tól Jobbágyiban a Helyőrségi űvelődési Ottéve, hon igazgatója, 1982-től április 8-án nyolc évig a Hajdúböször- hunyt el Sipos József taményi Pedagógiai Főiskola nár, református lelkész, tanára volt óta Kecs- nyelvész március keméten él. Előbb az SOS 18-án Kecskeméten szülegyermekfalu helyettes ve- tett. Szülővárosa és Debrezetőjeként dolgozott, míg cen református kollégiu2000 óta a Katedra Közép- maiban tanult, majd iskola művészeti szak- Hódmezővásárhelyen volt vezető tanára. Grafikus- rektor. Göttingeni tanulművészként rendszeresen mányút után 1799-től Hódszerepel városi, megyei és mezővásárhelyen, 1803országos képzőművészeti tól Kecskeméten, 1805-től biennálékon, nemzetközi Szentesen tanított. 1818tárlatokon (Prága és Brno, tól Békésen volt református 1988; Párizs, 1991; This- lelkész. A nyelvújítási ted, 1996). Több önálló ki- harcban Kazinczy ellen fogállítása volt már magyar lalt állást Lovas Tibor Ferenczy Klára április éves Ferenczy Klára tanítónő, költő. Kecskeméten született április 12én. Parrag Kláraként anyakönyvezték, nevét huszonéves korában édesanyja, nagyapja és legfőképp az anyai ág leghíresebb személye, Ferenczy Ida iránti tisztelete miatt változtatta meg. Szülővárosában, a Kodály Iskolában végezte el az általánost és a gimnáziumot. Érettségi után a kecskeméti, illetve a bajai tanítóképzőben tanult, azután egy évig pedagógusként dolgozott. Ezt követően elcsábította az idegenforgalom. Később nyelvet tanult Németországban, és dolgozott is kint egy rövid ideig. Volt banktisztviselő, korrepetitor, tolmács, igazgatói titkárnő. Férjével és kislányával jelenleg Győrben él. A költészet gyermekkora óta érdekli, Petőfi verseit már alsós gyerekként átfabrikálta. Első igazi verseit huszonnégy évesen írta. Első önálló verseskötete 2007-ben, a második 2009ben jelent meg április 12-e reggelén, Kecskeméten érkeztem e világra. A»hírős város«nagy szülötte által alapított Kodály iskolában végeztem az általánost és a gimnáziumot. Érettségi után a kecskeméti, valamint kis kitérővel a bajai tanítóképző következett, majd egy év a pedagógus pályán. Azután hosszú időre elcsábított az idegenforgalom. Később nyelvet tanultam és dolgoztam Németországban, voltam banktisztviselő, korrepetitor, tolmács, titkárnő. Ott ismertem meg a férjemet, akivel több mint tíz éve vagyunk együtt. Kislányunkat együtt neveljük. Számomra az utazás, a kirándulás, a természet jelentik a kikapcsolódást. A művészetek iránti feltétlen rajongásom egész életemben elkísér. Fotózom, kiállításokra, koncertekre járok, elvarázsol a tánc, aminek Győrben, ahol élek, kedvemre hódolhatok. Éhezem és szomjazom a szépet. Érdekel az emberi lét, a pszichológia, a vallásfilozófia, a spiritualitás.»változatos szellemi táplálékon kell élnünk«mondta egy kedves, idős barátom. Ezt az ars poeticát vallom magam is. Első verseskötetem 2007ben, a második 2009-ben jelent meg, mindkettő Csáky Lajos festőművész barátom csodálatos képeivel. A költészet»nagyjai«közül Tóth Árpád, József Attila, Ady Szegediné Tóth Ildikó

5 Endre, Weöres Sándor, Rilke versei állnak a szívemhez legközelebb. Kortársakat említve Kiss Judit Ágnes, Sárhelyi Erika és Gámentzy Eduárd tehetsége lenyűgöz. Ha költészetre vágyunk, tegyük félre egy időre a racionalitást. A költői szó a lélek legmélyéről szakad fel túl téren és időn, sokszor megfejthetetlenül. Vallom, hogy a verseket megérteni nem lehet, azokat érezni kell. ár iskolásként irtóztam az elemzésektől, de emlékszem kedves magyar tanárnőmre, ahogy felolvasott nekünk. egszentelte azt a néhány pillanatot. A szemei könnyel teltek meg, a hangja hálával, mint, aki imát mond. Igen. a jó vers lélekemelő vagy torokszorító, csendet kér, néha könnyeket, néma visszatalálást önmagunkhoz. április éves Szegediné Tóth Ildikó, a Kodály Iskola tanára. Dunaújvárosban született április 13-án tól Szeged, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanult, magyar-ének szakos tanári diplomáját 1987-ben szerezte. Később, 2003-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene tanár és karvezető szakát is elvégezte tól 1992-ig szülővárosában, a óricz Zsigmond Általános Iskolában tanított óta Kecskeméten él. Hét tanéven át a Bányai Júlia Gimnáziumvolt a munkahelye óta a Kodály Iskola tanára. Bemutató órái szakmai sikereket arattak, gyermekkarával kórushangversenyeken arany minősítéseket szerzett. Kórusával 2012-ben a XVIII. Regionális és III. Országos Kórusfesztiválon, Érden I. helyezést értek el. Gyermekkorom óta ének-zene tanár szerettem volna lenni. Büszke vagyok arra, hogy a Kodály Iskolában taníthatok! VALLOÁSOK Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester Folytatás az 1. oldalról Tősgyökeres kecskeméti vagyok, családunkban 1790 óta minden ősöm itt született. Felmenőim egyszerű, szerény körülmények között élő emberek béresek, szolgák voltak. Közülük elsőként apám»emelkedett«ki, ő ugyanis iparos lett. 1939ben önállósította magát, akkor alapította a ma is működő családi cukrászatot. Persze mi is szegények voltunk. Bocskai utcai otthonunk egy pici szobából ez volt a cukrászműhely, ahol kezdetben mindent kézzel csináltak és egy színszerű konyhából állt, és tartozott hozzá még egy ablaktalan helyiség is, abban születtem. Apám egész életében dolgos ember volt, még 75 évesen is napi 12 órát dolgozott. Anyám is hihetetlen munkabírással bírt: vezette a háztartást és a boltban is helytállt. Egymás nélkül nem boldogultak volna, azt is mondhatnám, hogy ketten voltak egyek! indenük az üzlet volt, a munka mellett azonban jutott idejük a családra is. Húgommal ketten vagyunk testvérek, de apám bátyjának fiával az ő szülei még 1943-ban meghaltak együtt nevelkedtünk fel. indig úgy éltünk, mint három testvér. Egész kicsi koromtól kezdve vannak emlékképeim a műhelyről. Három és fél éves lehettem, amikor szüleim először bíztak meg egy»játékos«munkával: szaloncukrot csomagoló lányokat kellett figyelnem. Hat-hétévesen vasárnap délutánonként már a kasszát kezeltem, kilencévesen pedig megkaptam életem első fizetését: a reáliskola területén rendezett kerti ünnepélyen fagylaltot árultam, s mivel két tégelynyit is eladtam, a jutalmam egy ezüst Kossuthötforintos lett tól a Jókai utcai elemi iskola tanulója lettem. Szerettem oda járni, de hetedik után mégis el kellett hagynom. Akkor indult ugyanis a Czollner téri általánosban az orosz tagozat, és a város minden iskolájából 2-2 jól tanuló gyereket odairányítottak. Tanáraim megnézték, hogy kik azok, akik származásuk miatt biztosan nem tanulhatnak tovább, és Bajnóczi Laci barátommal kettőnket küldtek át a Czollner térre. Nagy jót tettek velünk, mert ugyan elég nehezen vettük az új iskolában a nyolcadik osztályt, de onnan fölvettek bennünket a Katona József Gimnáziumba. A Katonában eltöltött négy év mind a mai napig kitörölhetetlen emlék számomra. Egykori osztálytársaimmal többek között uraközy Jánossal, észáros Sándorral,. Tóth Antallal, Sahin-Tóth Gyulával, Homoki Ferenccel és Németh Árpáddal szinte havi rendszerességgel találkozunk. Sajnos, közülünk többen Horti Attila, Rozsnyay Simon és Nagy Ervin már nincsenek közöttünk! Osztályfőnökünket, a németet és irodalmat tanító dr. Szép Ernőt is szerettem, de talán még közelebb állt hozzám Iványosi-Szabó Tibor. Ő a történelemtanárunk volt. S bár»nehéz«időket éltünk, ő akkor se mondott nekünk valótlant! A katonás tanárkollégákkal való rendszeres találkozóinkon még most is oktatói szerepet tölt be. Olyan érdekes dolgokat tudunk meg tőle Kecskemét múltjáról, hogy teljesen új kép, új szemlélet alakul ki bennünk a városról. Folytatás a 6. oldalon Édesapámmal 5

6 VALLOÁSOK Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester Folytatás az 5. oldalról A gimnáziumi évekhez hozzátartozott a sport is. Szerettem kosárlabdázni, az iskolai csapat mellett még a Kecskeméti Petőfi NB II-es csapatában is játszottam. Az aktív versenyzést ugyan fiatalon abbahagytam, de az öregfiúk együttesének még sokáig tagja voltam. Velük is szoros barátságot alakítottam ki. Gouth Ivánnal, dr. Bíró Ernővel, Eszenyi Sándorral, Szarka Balázzsal és a többiekkel minden hónap első hétfőjén együtt töltünk néhány órát. Életem során mindig az vezérelt, hogy segítenem kell apámnak és anyámnak. S bár nem szerettem a cukrászatot, nehéz szak- A Kecskeméti Petőfi csapatában, 1958-ban Ballagási ünnepség a Katonában, 1973-ban 6 Feleségemmel és gyermekeinkkel 1974-ben mának tartottam, nincs is hozzá igazán tehetségem, a gimnázium után mégis cukrásznak készültem. Egy évig inas voltam. Olyan jól tanultam, hogy 1959-ben évengedménnyel fölszabadítottak, a második inasévet nem kellett letöltenem. Ezután egy évig még apám mellett dolgoztam, azután elsősorban édesanyám biztatására a továbbtanulás mellett döntöttem. A kémia kötődik talán a leginkább a cukrászathoz, ezért a szegedi egyetem kémia-fizika szakára felvételiztem, sikerrel. Az egyetemi évek is csodálatosak voltak. Eleinte vidáman, bohémen teltek a napjaim, azután komolyabban vettem a tanulást. Egyik szorgalmas, jól tanuló csoporttársam is ösztönzőleg hatott rám, később ő lett életem párja. ásodévtől kezdve már jeles és kitűnő lettem, és ennek köszönhetően már ekkor bent dolgozhattam az egyetemen. Kutatómunkát végeztem, az abban az időben teljesen új laboratóriumi módszerrel, a kromatográfiával foglalkoztam. Érdekes volt, és miután más még nem ismerte, önálló kutatási feladatokat is kaptam. Kapcsolatunk Anikóval közben megerősödött, 1965ben össze is házasodtunk. Ő szegedi lány volt, tudtuk azonban, hogy a diákévek Fiammal tésztagyúrás közben befejeztével ott nem maradhatunk, az egyetemi városban nem kaptunk volna lakást. Szüleim segítségével már 1964 februárjában építkezni kezdtünk Kecskeméten, így a diplomáink átvétele után ideköltöztünk. Feleségem a Bányai Júlia Gimnáziumban kapott állást. Ő azon kevesek egyike, akik egész életükben egy munkahelyen dolgoztak. Párom 38 évig tanított a Bányaiban. Sokat foglalkozott a tehetséggondozással, számos később nagydoktori és professzori címet szerző diákot nevelt. Két gyermekünk született. Anita fogorvos lett, de 2003 óta természetgyógyászattal is foglalkozik, biológiai fogászatból, kineziológiából és hagyományos kínai orvoslásból is vizsgázott már. István sütő- és édesipari mérnök diplomát szerzett, 1990-től közösen vittük a családi cukrászatot, 2002 óta egyedül vezeti a vállalkozást. indketten kétkét unokával örvendeztettek meg bennünket. Kecskemétre költözésünk után rövid ideig oroszt kellett tanítanom Lajosmizsén, feleségem állásának ez volt az ára. Három hónappal később azután a Katona József Gimnázium kémia-fizika szakos tanára lettem. Felemelő érzés volt egykori iskolámba immár pedagógusként visszatérni.

7 Nagyszerű tanártársakkal, egymást segítve dolgoztunk. Csupa minőségi gyereket tanítottunk, akik évről évre kiváló eredményeket értek el. Egyik 32 fős osztályomból például mindenkit elsőre felvettek valamilyen felsőoktatási intézménybe. Oktató-nevelő munkámban a diákokat társakként kezeltem, törekvésemről unkatársaim a tanítványaim címmel újságcikk is megjelent. Pedagógusi tevékenységemért több szakmai elismerést is átvehettem, így például az OKTV 25. jubileumán az országosan három jutalmazott tanár egyikeként miniszteri dicséretet is kaptam ban áthívtak a Kertészeti Főiskolára. Kedvezőbb körülmények között taníthattam ott, ez is a váltás egyik oka volt. Jól éreztem magam, de egyfajta csalódás is ért. A középiskolában ugyanis magasabb szakmai követelményeknek kellett megfelelnem. Annál több örömöt okozott számomra az, hogy a Közművelődési Bizottság elnökeként a főiskola kulturális életét irányíthattam. Nagyszerű segítőmmel, Ónhausz Évával közösen ragyogó programokat szerveztünk. Kiállításainkon mutatkozott be például Orosz István, Csáky Lajos és Sonkodi István, de beategyütteseket is felléptettünk. unkánkat az állami gazdaságok anyagilag is támogatták, és a koncertek bevételeit is visszafordíthattuk újabb rendezvények megtartására. Tetszett, hogy mindezeknek köszönhetően a diákok közül sokan nem kocsmákba jártak ban ismét váltottam, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet tudományos főmunkatársa lettem. Nagyon jól éreztem magam, ragyogó munkatársak, témák, lehetőségek vettek körül. Különösen jól esett, hogy beosztottjaim között több egykori tanítványom is akadt. Osztályvezetői hatáskörben ismét kutatással foglalkozhattam, szakmailag is komoly kihívást jelentett az ott folyó munka. Az 1980-as évek második felében a Pénzügyi Felügyelet (később APEH, napjainkban NAV) meghurcolta apámat. Az ügy büntetés nélkül végződött, mégis megviselte őt. 75 éves is elmúlt már ekkor, ezért családi döntés született: fiammal ketten átvettük a családi cukrászatot. A tőle tanultakat megőrizve apai örökségünk ez mi sem engedtünk a divat csábításának, és termékeinket csak természetes alapanyagot használva gyártottuk és gyártjuk ma is. Apámat követjük abban is, hogy a technológiát állandóan korszerűsítjük, fagylaltjainkat ma már teljesen automata gépsoron készítjük. Az elmúlt negyedévszázad alatt folyamatosan fejlődtünk. A Széchenyivárosban új üzemet alakítottunk ki, és termékeink Kecskeméten már négy helyen, a Nagykőrösi Fiammal és unokámmal utcai, a főtéri, a Széchenyi téri és a árcius 15. utcai üzleteinkben, valamint Kiskunfélegyházán is megvásárolhatók. ár az 1990-es években is voltak tanulóim a vállalkozás üzemeltetése mellett a szakképzéssel is foglalkoztam, a diákok cukrász szakmunkás vizsgára való felkészítését később is folytattam. A cukrászat munkáját azonban 2002 óta fiam egyedül irányítja, én már csak tanácsokkal segítem őt. Évtizedek óta aktív társadalmi életet élek. Számos szakmai egyesület TESZ, agyar Kémikusok Egyesülete munkájában is részt vettem. a már inkább a magánkapcsolatokat ápolom, több baráti társasággal is rendszeresen összejárok. indig úgy próbáltam élni, hogy barátokat szerezzek, és ne ellenséget. Erőmet az utolsó cseppig a környezetemben lévők boldogulására szeretném fordítani! Kosaras barátaimmal 2000-ben Osztálytársaimmal 2001-ben A családdal egy cukrászvacsorán (ifj. Fodor István, dr. Fodor István, dr. Fodor Istvánné, dr. Fodor Anita, Fodor István, Fodor Istvánné) 7

8 VALLOÁSOK Probojáczné Túri Éva nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató Probojáczné Túri Éva Folytatás az 1. oldalról 1965-ben Helvéciára hívták át, az ott töltött 18 év a Feketeerdői Általános Iskolában fizikát és testnevelést tanított élete legszebb időszaka volt nagy változást hozott életében: családjával visszaköltözött Rendőrfaluba, és egykori alma mátere abban az időben a Halasi Úti nevet viselte, napjainkban Damjanich János Általános Iskola lett a munkahelye. Ott is fizikát és testnevelést tanított, de feladatköre három évvel később jelentősen kibővült, mert a tantestület őt választotta meg az intézmény igazgatójának. Ebben a tisztségében kollégái később három ízben még megerősítették, így az iskola munkáját 16 évig irányította. Ezekben az években aktív közéleti munkát is vállalt, 1994-től három cikluson át önkormányzati képviselőként, valamint az oktatási bizottság tagjaként a kecskeméti iskolák és Rendőrfalu fejlődését segítette. Az Európa Jövője Egyesület alapító tagja, a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség alelnöke. Kimagasló szakmai és közéleti tevékenységéért számos elismerésben részesült: főtanácsosi cím (1997), Kecskemét Városért Oktatási Díj (2002), agyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete aranyérem (2002), Bács-Kiskun egye Ifjúságának Neveléséért Díj (2004), agyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt polgári tagozata (2005), Baloldalért érdemérem (2015). Szüleimmel, valamint bátyámmal és öcsémmel 1956-ban 8 Osztálykiránduláson Kuna iklós tanár úrral, 1958-ban Tősgyökeres kecskeméti úgy szoktam mondani, hogy»bennszülött«vagyok. Szüleim egyszerű emberek voltak, apám kőművesként dolgozott, míg anyám a háztartást vezette. Bár szegény körülmények között éltünk, hét gyermeket vállaltak. Ketten még egész kiskorukban meghaltak, két fiútestvérem pedig felnőtten hunyt el. Három lánytestvéremmel napjainkban is itt, a hírös városban élünk. A Rendőrfaluban laktunk, a Halasi úi iskolába (1997 óta Damjanich János Általános Iskola) jártam. Nagyszerű osztálytársakra leltem, többükkel például Vetési Zsófival, Bodóczky Zsuzsával, Szabó Irénnel mind a mai napig őrzöm a baráti kapcsolatot. A pedagógusokra is szívesen emlékszem vissza. Papp Istvánné Ilike néni az ő szülei alapították az iskolát szerettette meg velem a történelmet. Perjési Pál igazgató a matematikát tanította, kiválóan, míg Kuna iklós fizikatanárra több okból is megkülönböztetett szeretettel gondolok vissza: az ő révén ismertem meg a kosárlabdát, illetve amikor édesapám meghalt hetedikes voltam, öcsémet és engem is fölkarolt, apánk hiányát megpróbálta pótolni. indig is pedagógus akartam lenni, már általános iskolás koromban kijelentettem:»ha kisbalták potyognak az égből, én akkor is tanár leszek!«osztálytársaim közül többen is például Juhász Éva, ócza ária a Katona József Gimnáziumba mentek tovább, tanulmányaimat velük együtt én is ott folytattam. Ismét nagyszerű tanárok vettek körül: osztályfőnökünk, Szőts Rudi bácsi oroszt, Gyöngyösi János történelmet, Szemerey Andor fizikát tanított. A kapcsolatot velük azóta is ápolom, ötévenként az iskolában mindig megtartjuk az osztálytalálkozónkat, jó érzés a még köztünk lévő tanárokkal együtt föleleveníteni az egykori emlékeket. Osztálytársaimmal még sűrűbben találkozom. Velük minden évben összejövünk, és valamelyikünk otthonában jót beszélgetünk. ár egész kicsi koromban érdekelt a labda, babázás helyett inkább a fiúkkal fociztam, fejeltem. A Katonában akkor indult a kosárlabda, jelentkeztem és ott ragadtam. Az Adamik Ferenc edzette csapattal előbb városi, azután megyei bajnokságot nyertünk. Tagja lettem az NB II-es Kecskeméti Egyetértésnek is, majd már Kecskeméti Dózsa néven bejutottunk az NB I-be. A vidéki játékosok közül nehezen lehetett bejutni, nekem sikerült, és 1965-től ifi, azután utánpótlás-válogatott lettem. Sőt, a nagy válogatottba is behívtak: összesen 42-szer öltöttem magamra a címeres mezt, kétszer az Európa Bajnokságon is részt vettem. A játék jól ment, Pestre és Szolnokra is hívtak, én azonban Helvécián, egy tanévzáró ünnepségen

9 nem akartam elhagyni sem anyámat, sem Kecskemétet. A sikeres érettségi után történelemből dicséretet is kaptam dolgozni kezdtem. Lajosmizse Külterületi Iskolájában képesítés nélküli tanárként helyezkedtem el, és két évig elég nehéz körülmények között sokat bicikliztem abban az időben ott tanítottam. Közben Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola levelező tagozatos hallgatójaként tanulmányaimat is folytattam, és 1969-ben földrajz-testnevelés szakos tanári diplomát szereztem. Ekkor már Helvécián tanítottam, mert még 1965-ben áthívtak a Feketeerdői Iskolába. 18 évet töltöttem ott, életem legszebb időszaka volt, a kollégák és a diákok is szerettek. Táborozni mentünk, sportversenyeken vettünk részt, a helyi állami gazdaság segítségével még egy mini kosárlabdapályát is építettünk.»csacsogó-bacsogó«fiatal lányként gyakran beálltam a gyerekek közé játszani, egyszóval az úttörőélet minden örömét kiélveztük. A helvéciai évek alatt családot is alapítottam. Első férjemet, Holman Pétert még kosárlabdásként ismertem meg: újságíró volt a Petőfi Népénél, és kétrészes riportot készített velem. Házasságunk rövid ideig tartott, ugyanis fiunk, Péter megszületése után két évvel, 1974-ben elhunyt. ásodik férjemet is a sportnak köszönhetem. iklós a Kecskeméti Dózsa sportlövője volt ő is komoly sikereket ért el, belügyi sportolóként magyar bajnok lett, így Halasi úti gyerekekkel egy megyei tűzoltóverseny után, 1987-ben régről ismertem őt. Amikor egyedül maradtam, fölajánlotta, hogy segít Peti fölnevelésében ban házasodtunk össze. Ígéretét betartotta: mindkét gyermekünk 1977-ben megszületett lányunk, Éva felcseperedésében, életre való indulásában»főszerepet«vállalt. Péter és Vicus is Kecskeméten él, fiam kettő, lányom négy gyermeket nevel, azaz már hat unokának örülhetünk ban új otthonba költöztünk, visszamentünk Rendőrfaluba. Onnan nehezen lehetett kijárni Helvéciára, ezért férjem közbenjárásának is köszönhetően személyesen felkereste a Halasi Úti Általános Iskola igazgatóját, Kispál Lajost egykori alma máterem tanára lettem. Három évig beosztott nevelőként fizikát és testnevelést tanítottam, majd a tantestület az iskola igazgatójának választott meg. Később ezt a döntésüket három alkalommal is megerősítették, így összesen 16 évig irányítottam az ott folyó munkát. Büszke vagyok arra, hogy a Grosán Pálék által kezdeményezett mindennapos testnevelést mi is bevezettük, diákjaink nem csak egészségesebbek lettek, de több, később kiváló eredményt elérő sportolót is mi indítottunk el: a karatés Tápai Ági és Süveg Tibor Európa-bajnoki címet is nyert. Az iskola fejlesztésében is sikerült előre lépnünk: mini kosár- és kézilabdapályát alakítottunk ki, és a 2004-ben átadott sportcsarnok építését is elkezdtük. A tenni akarást, a közösségért való felelősséget mindig fontosnak éreztem. ár Helvécián felismertem az úttörőmozgalom értékeit, és az SZP tagjaként is igyekeztem a gyerekekért a lehető legtöbbet megtenni. A rendszerváltáskor az újjáalakuló baloldal munkájában részt vettem, az SZP alapító tagja lettem, a pártnak ma is tagja vagyok. A pozíciók nem vonzottak még az elnökségi tagságot sem vállaltam, de Rendőrfaluért a képviselőséget elfogadtam. Elsősorban a kisiskolák megmaradásáért küzdöttem, és persze a választókerületem fejlődéséért is minden tőlem telhetőt megtettem. Három cikluson keresztül voltam a közgyűlés tagja, éveken át a városrészi önkormányzat elnöke. Örülök annak, hogy ezalatt a 12 év alatt sikerült a matkói iskola bezárását elodázni, Rendőrfalu csatornázását megoldani, a közvilágítást rendben tartani, a földutak többségét lebetonozni, és természetesen a kiváló birkózóról, Balla Józsefről elnevezett tornateremre is büszke vagyok. Elértem azt is, hogy a sok évig eredményesen dolgozó intézményvezetők főtanácsosi címet kaphassanak. indez nem pénzbeli jutalmat jelent, de már akkor is tudtam, hogy az erkölcsi elismerés is fontos az érintetteknek. Az iskoláért folytatott örökös harc rengeteg energiámat emésztette fel. S bár a tantestület végig mellettem állt benne voltak a melóban is, mégis elfáradtam, ezért 2002-ben az igazgatói feladatokat átadtam. Félállásban még évekig tanítottam, de már inkább a levezetés évei voltak ezek. Összesen 49 tanévet töltöttem el a pedagógusi pályán. Nyugdíjas éveim lassabb tempóban telnek. Egy kicsit lezserebb életet élek, és amire korábban nem volt példa, férjemmel együtt is el tudunk menni hosszabb útra, kirándulni. Közben születtek-születnek az unokák is, jó dolog velük lenni, gyermekeimnek segíteni! Persze nem vonultam teljesen vissza, a városi nyugdíjas szövetség tagjaként, alelnökeként sok-sok program szervezésében részt veszek: sport- és kulturális versenyeket tartunk az idősebb korosztálynak, emellett immár öt éve napi rendszerességgel nyugdíjasokat tornáztatok. A CSCSCS-vel egykori kosaras társaimmal mi voltunk a Csinos Csajok Csapata, azután a Csinos Családanyák Csapata lettünk, korábbi osztálytársaimmal és kollégáimmal napjainkban is rendszeresen találkozom. Ha egészségem engedi, szeretném, ha ezek a kapcsolataim még sokáig megmaradnának! A agyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet agyar Bálinttól vehettem át Férjemmel a megyei elismerés átvételekor, 2004-ben 9

10 VALLOÁSOK Bohács József villamosmérnök, nyelviskola-vezető Bohács József 60 éves Bohács József okleveles villamosmérnök, nyelviskola-vezető, Kecskemét korábbi alpolgármestere. Budapesten született április 11-én. Általános és középiskoláit Kecskeméten végezte: előbb a Béke Téri Általános Iskola, azután a Katona József Gimnázium diákja volt. Érettségi után sikeresen felvételizett a Budapesti űszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára, és 1979-ben a folyamatirányítás és szabályozástechnika szakon okleveles villamosmérnökként diplomázott. Ezt követően a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti üzemében fejlesztő mérnökként kezdett el dolgozni, 10 Gyermekként majd a Kecskeméti Konzervgyárban a műszerész csoport vezetője lett. Itt találkozott először az aszeptikus technológiával, melynek beszerelésében és indításában már aktívan közreműködött. Tudását 1988 és 1994 között külföldön is kamatoztatta, komplett üzemek beszerelését, indítását felügyelte. Később garanciális problémák megoldásában is segített. Közben egy másik területen is vállalkozásba fogott, irányításával a Korona Nyelviskola jelenleg is működik. A rendszerváltás első éveiben aktívan politizált ben az alakuló DF tagja lett, és a párt színeiben az 1994-es önkormányzati választásokon bejutott Kecskemét képviselő-testületébe. A tisztségviselői választáson alpolgármesterré választották, megbízatása december 14-ig szólt. Politikai szerepet azóta nem vállalt, az DF-ből is kilépett, a civil szervezetek munkájában azonban továbbra is részt vesz. A Széchenyivárosi Szentcsalád Plébánia alapítványának alapítója, A Cserkészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Szent László Lions Klub tagja. Jóllehet a szlovák származásra utaló vezetéknevem gazdagságot jelent, őseim kifejezetten szegény körülmények között éltek. Nagyszüleim Piliscsabán, a kastélyhoz tartozó cselédsoron egy földpadlós, egyszobás lakásban laktak. Édesapám a lakatos szakmát tanulta ki, majd mozdonyvezető lett, azután mint munkásfiúkat két bátyjával együtt tiszti iskolába küldték. Azt is mondhatnám, hogy a honvédség»bekebelezte«őket. Apámat 1950-ben katonatisztként Kecskemétre helyezték ban leszerelt, de négy évvel később visszahívták, és onnan ment nyugdíjba. Itteni szolgálata elején ismerkedett meg édesanyámmal, aki tősgyökeres kecskeméti. Összeházasodtak, két gyermekük született. Én Pesten láttam meg a napvilágot szüleim épp rokonlátogatáson voltak, míg húgom november 6-án jött a világra, katonai páncélos járművel vitték a kórházba. Szüleim később elváltak. Édesanyám könyvtárosként dolgozott, azután főkönyvelő lett, több mint 20 évig a Korona Nyelviskola gazdasági ügyeit is vitte. ég 82 évesen is segített nekem. Tavaly vesztettem el őt nyarán stoppolás közben A Kada Elek utca (a mai Petőfi Sándor utca) 1. szám alatt laktunk, így természetesen a Béke Téri Általános Iskola tanulója lettem. Orosz tagozatos, erős osztályba jártam, közülünk szinte mindenki gimnáziumban tanult tovább. Nemrég találkoztunk, a 42 fős csapatból több mint 30-an összejöttünk. Jó volt emlékezni a régmúltra, a délutáni tanításokra, a szénszünetre, a konzervgyári őszi munkára szilvát feleztünk, adár Imre tanár úr kézilabdás edzéseire. Nyolcadik után több osztálytársammal együtt tanulmányaimat én is a Katona József Gimnáziumban folytattam. Biológia-kémia tagozatra jártam, előbbi tantárgyat Vetési Katalin tanárnő, utóbbit Fodor Csiszta tanította. Az osztályfőnökömmel is szerencsém volt, Szekér Endrét is szerettük. Az iskola igazgatóját, ester Barnát már nem különösebben kedveltük, csak később láttuk be, hogy milyen profi módon lavírozott abban az időben. Neki is köszönhető, hogy a Katona végtelen humánus gimnáziummá vált. Az ott tanító pedagógusok még TANÁROK voltak, és nem direkt módon ugyan, de a művészetek iránti fogékonyságot is belénk táplálták. A sport alól sem lehetett kibújni, magasságom miatt három évig röplabdáztam, míg negyedikben már atletizáltam. A gimnázium utolsó évében sokáig vívódtam, hogy orvos vagy mérnök legyek. Abban az időben az elektronikai ipar ugrásszerűen fejlődött, érdekelt is ez a terület, ezért a űegyetemre felvételiztem, sikerrel. Az öt budapesti év gyorsan elszaladt. Forradalmi helyen, a»vári Koleszben«laktam ugyanis, ahol erős kollégiumi közösség volt. Nem kellett sehová eljárnunk, mert

11 fantasztikus klubok működtek nálunk, a kor legjobb zenekarai léptek föl, a Piramis is ott mutatkozott be. A tanulás és a szórakozás mellett sokat dolgoztunk is kellett a kiegészítés, a zsebpénz, többek között az épülő Hilton Szálló alapjaiba is talicskáztam a homokot. Feleségemet még a gimnáziumban ismertem meg, az osztálytársam volt. Érettségi után ő Kecskeméten maradt, a kertészetit végezte el. Több mint 20 évig a konzervgyárban dolgozott, majd az egyik multinacionális vállalat minőségbiztosítási vezetője lett. 1978ban, negyedikes egyetemista koromban házasodtunk össze. Két gyermekünk született. Péter villamosmérnök lett, ugyanolyan szakon végzett, mint én, jelenleg Pesten dolgozik. Zsolt Kecskeméten él, ő is műszaki pályát választott, a Phoenix ecano Kft. termelési menedzsere. Egyetemi diplomám megszerzése után, mivel két évig a Budapesti Rádiótechnikai Gyár ösztöndíjasa voltam, a cég kecskeméti üzemében fejlesztő mérnökként kezdtem dolgozni. Egy év múlva a honvédség kikért, átvállalták a második évet, és a repülőtéren, a légijármű javítóüzemben a pályán alkalmazott hitelesítő műszerekkel kellett foglalkoznom. Dupla fizetést kaptam ugyan, de a munkaidő-kihasználtság olyan gyenge volt gyakran kevés munkát adtak, hogy egy év múlva Csongovai Tamás hívásának engedve átmentem a konzervgyárba. Ott akkor indult a bébiételgyártó üzem, az új gépek, gépsorok beállítása már komoly feladatot jelentett. A műszerész csoport vezetőjeként ekkor találkoztam először az aszeptikus technológiával. Az ipari elektronika abban az időben még szűz terület volt, kevesen értettek hozzá, én nagy lelkesedéssel vetettem bele magamat a munkába. Új fejlesztéseket terveztem, amelyek újabb munkákhoz juttattak. Többek között az Agrikon is megkeresett, a töltőgépükre gyártottam új szintvezérlő elektronikát. Kiváltottam a kisiparosi engedélyt, majd gmk-t alakítottam, azután kkt.-ként, illetve kft.-ként is működtünk. Egy olasz partner megbízásából 1988 és 1994 között külföldön (Chile, Ausztrália, Új-Zéland, India, Thaiföld, Portugália, Spanyolország, Szlovákia) is dolgoztam. Ezekben az országokban komplett üzemek beszerelését, indítását felügyeltem. Később garanciális problémák megoldásában is segítettem. Külföldi munkáim során gyorsan felismertem, hogy a szocializmus nem a legjobb létező rendszer. S bár az olaszoktól kaptam állásajánlatot, letelepedhettem volna kint, de agyarországot sose tudnám elhagyni, hazajöttem tehát. Konzervatív gondolkodású, jobbközép politikai értékrendet valló emberként a szélsőségektől mindig irtóztam úgy gondoltam, hogy az akkor szerveződő agyar Demokrata Fórum esélyt nyújthat egy jobb világ kiépítésére. Így lettem 1989-ben az DF alapítója, majd támogatásukkal az 1994-es önkormányzati választásokon Hunyadiváros önkormányzati képviselője. Külön megtiszteltetésnek vettem, hogy 1994 decemberében képviselőtársaim alpolgármesterré választottak. Négy éven át szociálpolitikai, oktatási, egészségügyi, kulturális és sportkérdésekben elsősorban nekem kellett a felelősséget felvállalnom. Sajnos, hamar kiderült, hogy a politikai hatalmat sokan saját érdekük szerint kívánták fölhasználni, tapintható hátsó szándékoktól vezérelve hozták meg döntéseiket. Nem akartam megélhetési politikussá válni, ezért 1998-ban inkább visszatértem a korábbi munkáimhoz. Azóta a még 1992-ben indított vállalkozásom tevékenységét irányítom. A Korona Nyelviskola immár közel 25 éve sikeresen működik. Elsősorban nyelvoktatással, tanfolyamok szervezésével és nyelvvizsgáztatással foglalkozunk, de vállalunk fordítást és tolmácsolást is. Büszke vagyok arra, hogy a dél-alföldi régió egyik legdinamikusabban fejlődő felnőttképzési vállalkozásává váltunk. A politikamentes közéletben örömmel veszek részt.»a Cserkészetért Alapítvány«kuratóriumi elnökeként a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, illetve az ehhez szükséges eszközök beszerzését próbálom elősegíteni, míg 1994 decemberében alpolgármesterré választottak a világ legnagyobb klub alapon szerveződő jószolgálati szervezete, a Szent László Lions Klub tagjaként immár közel húsz éve a környezetünkben élő vakok és gyengén látók, hátrányos helyzetűek, betegek, gyerekek és idősek érdekében igyekszek tenni valamit. Az elmúlt hat évtizedre elégedetten tekintek vissza. Dolgoztam eddig is, és dolgozni szeretnék a jövőben is. Vallom, hogy a munka, az alkotás az élet egyik legfontosabb része, életkortól függetlenül örömöt kell, hogy jelentsen. Én így éltem eddig, és aktív, no meg persze egészséges szeretnék lenni a jövőben is! (Lejegyezte: Varga Géza) 1997-ben Aomoriban, a Nebuta Fesztiválon 11

12 Bagoly Egészségház, ahol a középpontban az ember áll Bármit tesztek, lélekkel tegyétek (Kol. 3,23) SZAKORVOSI RENDELÉSEK Balázs László dr. ortopéd szakorvos ortopédia anyák Erzsébet dr. radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta ultrahang Bartos Zsuzsanna dr. bőrgyógyász szakorvos bőrgyógyászat aráz Róbert dr. általános sebész, onkológus szakorvos sebészet Bán Gyula dr. gyermeksebész főorvos sebészet, Nagy agdolna dr. foglalkozás-egészségügyi szakorvos foglalkozásegészségügy Bense Nóra dr. szemész szakorvos szemészet Naszódy Péter dr. belgyógyász, endokrinológus szakorvos endokrinológia, Berta László dr. manuál- és lézerterapeuta manuál- és lézerterápia Olasz Kitti dr. bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat, Boda Tamás dr. vállsebész és ortopéd szakorvos ortopédia Pécsi Ferenc dr. gyermekorvos gyermek háziorvosi rendelés, tanácsadás Bodonhelyi Zsolt dr. foglalkozás-egészségügyi szakorvos foglalkozásegészségügy ultrahang Borda Ferenc dr. diabetológus, belgyógyász főorvos diabetológia belgyógyászat gyermek háziorvosi rendelés, tanácsadás Csendes Ágnes dr. szemész szakfőorvos szemészet Csendes Judit dr. reumatológus szakorvos reumatológia, Cserényi László dr. általános sebész, érsebész szakfőorvos sebészet Csőszi Tibor dr. belgyógyász, onkológus, gasztroenterológus szakorvos gasztroenterológia, Danka Róbert dr. urológus főorvos urológia Domján Zsolt dr. urológus főorvos, ált. sebész szakorvos Pócs Krisztina dr. radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta Pongrácz József dr. gyermekorvos Preiszinger Andrea dr. felnőtt háziorvos belgyógyász szakorvos, diabetológus felnőtt háziorvosi rendelés, belgyó, gyászat, diabetológia Prohászkáné Burján Ágnes RHINO-LIGHT kezelés Pusztai Zoltán dr. szülész-nőgyógyász szakorvos nőgyógyászat, Rákász Éva dr. bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat Seregély Katalin dr. reumatológus szakfőorvos reumatológia urológia Serényi Péter dr. cytológus szakfőorvos cytológia Dubravcsik Zsolt dr. gasztroenterológus szakorvos gasztroenterológia bőrgyógyászat, Faragó Katalin dr. felnőtt háziorvos, belgyógyász szakorvos felnőtt háziorvosi rendelés Somogyi Tihamér dr. gyermekbőrgyógyász szakfőorvos, kozmetológus Hauk István dr. fül-orr-gégész főorvos audológia, fül-orr-gégészet ultrahang,, Hegedűsné Küű Irén logopédus, Száz Ágnes dr. reumatológus szakorvos reumatológia logopédia Janositz Gábor dr. ortopéd szakorvos fül-orr-gégészet ortopédia Szepes Andrea dr. fül-orr-gégész szakorvos, audiológus Juharos Ágota dr. radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta fül-orr-gégészet, ultrahang Sztanó Balázs dr. fül-orr-gégész szakorvos Kara László dr. onkoradiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta Tímár Sándor dr. kardiológus szakfőorvos kardiológia, ultrahang Tímár Zsuzsanna dr. homeopátia, akupunktúra homeopátia, akupunktúra Karsai Zita dr. bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat, Tóth László dr. ideggyógyász szakorvos ideggyógyászat, Katona Viktória dr. ultrahang diagnoszta ultrahang Török Norbert dr. ideggyógyász szakorvos ideggyógyászat Kelemen Edit dr. főorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász szakorvos gyermektüdőgyógyászat, Vajda Kornél dr. általános sebész főorvos, proctológus sebészet Komlódi Júlia dr. bőr- és nemi gyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat, Varga Gábor dr. felnőtt háziorvos, belgyógyász szakorvos felnőtt háziorvosi rendelés Kuczka ária dr. ideggyógyász szakorvos ideggyógyászat Venczel László dr. általános sebész sebészet Szakál Tibor dr. radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta JELAGYARÁZAT: a társadalombiztosítás által támogatott rendelés magánrendelés 12 Források: *ferenczyklara.com *Gál Lajos Hársfalvi György: Gyenesdiás nevezetes személyiségei *Katona József Könyvtár *Katona József úzeum *Kecskeméti Életrajzi Lexikon *Keszthelyi Életrajzi Lexikon *Ki Kicsoda Kecskeméten *agyar Életrajzi Lexikon *agyar Gyógyszerésztörténeti Társaság *agyar Természetjáró Szövetség *Szinnyei József: agyar írók élete és munkái *agyar Katolikus Lexikon *Székely űhely Online űvészeti Folyóirat

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója

ARANYKÖNYV. Horv{th Enikő 12.C. Az év tanulója Horv{th Enikő 12.C Az év tanulója 2008-ban az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Versenyen bejutott a megyei döntőbe. 2009-ben az Irinyi János Országos Középiskolai Kémia Verseny Somogy megyei döntőjén

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2010/2011 tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.)OKM rendelet 4. -a, valamint a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Dorogi Óvoda, Magyar-Angol Két tanítási

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Közérdekû információk:

Közérdekû információk: Közérdekû információk: A kezdeményezés A Szív Világszövetség (World Heart Federation) az Amerikai Szív Szövetség (American Heart Association) által elindított Go Red for Women mozgalom világméret_ elterjesztését

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Minden nap: 7 00-14 00

Minden nap: 7 00-14 00 SZAKRENDELÉS RENDELÉSI IDŐ ORVOS LABOR II. emelet 38. sz. tel: 49/505-317 kód: 051125011 Minden nap: 7 00-14 00 Dr. Szoboszlay István SPORTORVOSI II. emelet 36. sz. tel: 49/505-312 1 / 24 kód: 051126020

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Bács-Kiskun megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS Bács-Kiskun megye Európai Szociális Alap Pedagógiai Szakszolgálat Bács-Kiskun

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai

Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok, szakrendelések rendelési ideje, helye és telefonszámai Orvosi ügyelet Orvosi ügyelet helye Cím Telefonszám Dr. Kostyán Andor Újszászi u. 21-23. 53/655-800 Gyermekorvosok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztását Legmagasabb iskolai végzettség Szakképzettség 2011/2012. tanévben tanított tantárgy angol nyelv

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA. a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012. Kormány rendelet 23. -a alapján (1) a) A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató : 2016. október 28-tól olvasható a következő linken: http://www.mig.hu/hu/felveteli/ (1)

Részletesebben

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22

Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András Klement András Szakmai életút bemutatása 2/22 Klement András vagyok, 1981. augusztus 1-je óta dolgozom a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ill. utódintézményeiben. Nem ezen a vidéken

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI

KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. AZ ISKOLA VEZETŐI 1. Barna Zoltán igazgató 2. Huszár József igazgatóhelyettes 3. Leskovicsné Farkas Mónika igazgatóhelyettes 4. Dér István gyakorlati oktatásvezető 2. A PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helyszín: Marcali Városi Kulturális Központ nagyterme (8700 Marcali, Széchenyi u. 3.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helyszín: Marcali Városi Kulturális Központ nagyterme (8700 Marcali, Széchenyi u. 3.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-i nyilvános ünnepi üléséről. Helyszín: Marcali Városi Kulturális Központ nagyterme (8700 Marcali, Széchenyi

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta

A Neumann János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A János Középiskola és Kollégium a 2014/2015. tanévet is sikerrel zárta A fenntartói értékelés témái: Tanulmányi eredmények Érettségi vizsgákról János Középiskola és Kollégium nyelvvizsga eredményei Továbbtanulás

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653

Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai u. 5-9 (89) 514-000, Fax: (89) 313-653 8500 Pápa, Jókai u. 59 (89) 514000, Fax: (89) 313653 Belgyógyászat Dr. Vízer Gyula Dr. Kiss Julianna 8:00 16:00 Páros hét: 8:00 16:00 Páratlan hét: 12:00 16:00 8:00 16:00 8:00 16:00 8:00 14:00 Nephrologia

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

Írásaival is gyászolta a szabadságharcot. praxist. A legeredményesebb vadászpilóta 100. A trachoma ellen küzdő kecskeméti szemész szakorvos

Írásaival is gyászolta a szabadságharcot. praxist. A legeredményesebb vadászpilóta 100. A trachoma ellen küzdő kecskeméti szemész szakorvos ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476-115 E-AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Határtalanul! HAT

Határtalanul! HAT Határtalanul! HAT-15-06-0017 2. előkészítő óra Kodály Zoltán és Galánta Kápolnásnyék, 2016. február 25. Határtalanul! HAT-15-06-0017 1. utazás: 2016. március 7-11. Galánta, Szlovákia életútja Kodály Zoltán

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Képzési formák a középiskolában

Képzési formák a középiskolában Képzési formák a középiskolában Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakgimnáziumi képzés: 1. XXXIV. Kertészet és parképítés (A szakmai érettségit követő 13. évfolyamon szerezhető szakképesítés:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kecskemét, 2009. július 10-13.

Kecskemét, 2009. július 10-13. Kecskemét, 2009. július 10-13. A rendezvény témái: - A gyógyszerészet Kecskeméten és Bács-Kiskun megyében. - A gyógyszerésztudományok neves kecskeméti művelői. - A homeopátia történetéből. - A gyógyszerészek

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben