Híröss Naptár. A múzeumalapító gyógyszerész 100. Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester 75

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Híröss Naptár. A múzeumalapító gyógyszerész 100. Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester 75"

Átírás

1 ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/ E-AIL: N Híröss Naptár Értékőrző helytörténeti újság április 15. NAPRÓL NAPRA április április éve április 6-án, Kecskeméten született Lakatos Ottó minorita szerzetes, hittanár, tartományfőnök. Szülővárosában végezte alsó és középiskoláit, majd 1883ban Nyírbátorban lépett a minoriták közé. A teológiát az egri érseki líceumban hallgatta. Felszentelése után előbb Aradon, majd Nagybányán volt hitoktató. Oklevelet szerzett gyorsírásból is, kilenc évig azt is tanította ben a rendjében létező Páduai Szent Antalról nevezett őrség őre lett. Később a szilágysomlyói gimnáziumot nyolcosztályossá fejlesztette. Gödöllőn és Nyírbátorban gimnáziumot, iskolcon és Lőcsén fiúnevelő intézetet nyitott, átépítette az egri rendházat ban ismét Aradra hívták. 1919ben megalakította az egyházközségi tanácsot és megnyitotta az egyházközségi megye elemi iskolát és főgimnáziumot. A osoczi- és a Kádatelepen templomot épített és 1941 között az erdélyi rendtartomány főnöke volt. Cikkei az erdélyi lapokban, szentbeszédei a Jó Pásztorban jelentek meg. Az aradi plébánia értesítőit is éveken át ő szerkesztette. Folytatás a 4. oldalon 7. évfolyam 7. szám A múzeumalapító gyógyszerész 100 éve, április 8-án született Lóránd Nándor gyógyszerész, múzeumalapító. Családja 1922ben költözött Kecskemétre. A Református Reálgimnáziumban érettségizett, majd Katona argit gyógyszertárában volt gyakornok ban, másodéves gyógyszerészhallgató korában behívták sorkatonának. Részt vett a felvidéki, az erdélyi és a délvidéki bevonulásokban. Leszerelése után, 1940-ben megnősült, és gyógy-növénybeváltó kereskedésbe kezdett, azután Fördős Lajos patikájában dolgozott. A szőlőmaggal végzett kutatásait azonban már nem szabadalmaztathatta, mert ismét behívót kapott. Újabb frontkatonaság és fogság után 1945ben tért csak vissza családjához. Folytatás a 2. oldalon Lóránd Nándor VALLOÁSOK Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester 75 éves dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester. Kecskeméten született április 2-án. Tősgyökeres kecskeméti családból származik: édesapja országosan ismert, elismert cukrászmester volt. Elemi és középiskoláit szülővárosában végezte, majd a JATE kémia-fizika szakán középiskolai tanár diplomát szerzett. Az egyetem után hazajött Kecskemétre. ásfél évtizedig a Katona József Gimnáziumban, azt követően a Kertészeti Főiskolán tanított. Tanári munkássága elismeréseként 1989-ben Than Károly-díjat vehetett át tól a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet tudományos főmunkatársaként dolgozott. A Fodor Cukrászat munkáját 1990-től irányította, a családi vállalkozást tanácsokkal napjainkban is segíti. Folytatás az 5. oldalon Dr. Fodor István VALLOÁSOK Probojáczné Túri Éva nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató 70 éves Probojáczné Túri Éva nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató. Kecskeméten született április 11-én. A nyolc elemit otthona közelében, Rendőrfalu általános iskolájában végezte, majd 1959-től 1963-ig a Katona József Gimnáziumba járt. A tanulás mellett kosárlabdázott, az NB I-es Kecskeméti Dózsa csapatának erőssége, korosztályos és felnőtt válogatott játékos volt. Édesapját korán elvesztette, ezért érettségi vizsgái után dolgoznia kellett, képesítés nélküli tanítóként két évig Lajosmizse Külterületi Iskolájában tanított. Közben Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán, levelező tagozaton folytatta tanulmányait. Folytatás a 8. oldalon Probojáczné Túri Éva

2 A múzeumalapító gyógyszerész Folytatás az 1. oldalról A II. világháborút követő években szakmájában nem alkalmazták, mert nem volt szakszervezeti tag. Az államosítás után, 1952-től a Bács-Kiskun megyei Gyógyszertári Központ leltározó gyógyszerésze lett. unkája közben felfigyelt a patikákban a múlt értékeire, ezért ellenezte a nagyobb selejtezéseket. egismerte a gyógyszerészi munka régi eszközeit és dokumentumait, és eközben szenvedélyes gyógyszerésztörténeti kutatóvá vált tól kezdte gyűjteni a gyógyszerészeti régiségeket állványedényeket, fatégelyeket, és két év múlva hivatalossá is válhatott gyűjteménye. A Semmelweis Orvostörténeti úzeum lemondott a Bács-Kiskun megyére terjedő gyűjtési jogköréről, és személyre szóló meghatalmazást és megbízást is adott Lóránd Nándornak a gyűjtés megkönnyítése érdekében, melynek eredményeként 1969-ben létrejött Kecskeméten a Gyógyszerészeti Régiségek Gyűjteménye. Antall József, a Semmelweis Orvostörténeti úzeum főigazgatója egy 1969-ben kelt levelében így fogalmazott: A egyei Gyógyszertári Központ Lóránd Nándor lelkes és avatott kutatómunkájának eredményeként összegyűjtötte a megye területén fellelhető anyagot. Különösen nagy jelentősége lenne annak, hogy az Alföldön is legyen egy ilyen kiállításon is bemutatható szakgyűjtemény, és Kecskeméten ennek meg vannak a feltételei. Annak érdekében, hogy Kecskemét gyarapodjék egy értékes helytörténeti szakgyűjteménnyel, lemondunk jogszabályban biztosított jogunkról, az anyag Budapestre szállításáról ban Halmai János meghívta a GYT Országos Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya megalakítására, ahol Lóránd Nándor már beszámolt a kecskeméti gyűjteményről és a megye jelesebb patikáinak történetéről. A Gyógyszertári Központ támogatásával és kezelésében működő szakgyűjtemény 1973-tól 1981-ig Patikamúzeumként Katona Zsigmond régi Szentlélek Gyógyszertárának irodahelyiségében, a Jókai u. 7. szám alatt kapott otthont. A múzeumi munka mellett Lóránd Nándor rengeteg népszerűsítő előadást tartott, számos tudományos dolgozatot írt, és több tucat cikket publikált a gyógyszerészet és orvostörténet különböző témaköreiből, a megye híres gyógyszerészeiről, a gyógyszerész szakma és az egészségügy történeti vonatkozásairól a Gyógyszerészet, a Gyógyszerésztörténeti Diárium, az Orvostörténeti Közlemények, valamint a napilapok, hetilapok hasábjain. Lelkes szerteágazó munkássága, látványos kiállításai országosan is elismert, népszerű, mindenki által szeretett kutatóvá tették, itthon mégis nehéz küzdelmet kellett vívnia gyűjteménye megmentéséért, hiszen 1981-ben megszűnt a kiállítás lehetősége, és a múzeumi anyag a Rendőrfaluba került raktározásra ban súlyos betegen kapta a jó hírt, hogy a patikamúzeum ügye mégis megoldódik, és gyűjteménye méltó elhelyezést kap a város központjában ben a BácsKiskun egyei úzeumigazgatóság hivatalosan átvette Lóránd Nándortól a 2504 db tárgyat, 560 db könyvet, 151 gyógyszerészeti folyóiratot számláló szakgyűjteményt, és 1985ben megnyílt az anyagából rendezett állandó kiállítás. agánéletében is rendkívül sokoldalú és tevékeny ember volt, többféle sportot űzött ban kezdeményezője volt a vitorlázórepülés megteremtésének, állandó résztvevője volt az autó- és motorversenyeknek. Több mint 15 évig vezette a Gyógyszertári Központ fotókörét, sok száz fotót készített előadásaihoz, cikkeihez, kiállításaihoz. Nyolc évig tanított a gyógyszerész-asszisztens tanfolyamon, tagja volt több tudományos társaságnak. A agyar Gyógyszerészeti Társaság 1971-ben Than Károly, 1975-ben Katona Zsigmond, 1978-ban Kátai Gábor, 1983-ban Ernyey József emlékéremmel tüntette ki október 1-jén Kecskeméten hunyt el. Régi eszközök és dokumentumok az Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Gyűjteményben 2 Lóránd Nándor Lóránd Nándor születésének 100. évfordulója alkalmából Kecskeméten, a Cifrapalotában gyógyszerésztörténeti konferenciát és fotókiállítást rendeztek

3 A Balaton szerelmes tudósa Dr. Darnay-Dornyay Béla 50 éve, április 5-én hunyt el dr. Darnay-Dornyay Béla muzeológus, múzeumigazgató, helytörténész, tanár, szakíró. Keszthelyen született március 25-én. Korán árva lett, ezért az elemi iskola elvégzése után Tatára költözött rokonaihoz. Középiskolába előbb Tatán és Vácott, azután 1903 és 1905 között Kecskeméten járt. A hírös városban tette le az érettségi vizsgát. Vácott lépett be a piarista rendbe, és egyúttal beiratkozott a budapesti tudományegyetemre, mellette a rend fővárosi tanárképzőjében is tanult. 1910ben kapta meg történelem természetrajz szakos tanári, 1913-ban geológiából bölcsészdoktori oklevelét. Pappá 1910-ben szentelték és 1912 között a piaristák rózsahegyi gimnáziumában tanított, 1912től Veszprémben volt tanár, mellette a múzeum természetrajzi osztályán is dolgozott 1918-ig. Ezután a mosonmagyaróvári főgimnáziumban geológia- tanár és múzeumi őr is volt. 1921ben kilépett a rendből. Budapesten az Ampelológiai Intézetben kezdett dolgozni, majd 1921 től 1923-ig az Állami Gombászati Állomáson kapott kutatói állást tól 1939-ig Salgótarjánban a reálgimnáziumban oktatott. Szerkesztette a Salgótarjáni Könyvek című sorozatot is. Tatai (Tatatóvárosi úzeum), rózsahegyi (Liptóvármegyei úzeum) és salgótarjáni tartózkodásai alatt múzeumokat is alapított ben hazatért Keszthelyre. A Balatoni úzeum munkatársa, majd 1941 től 1948-ig a múzeum igazgatója volt. Ebben az időben került Sümegről Keszthelyre a Darnay Kálmán-féle nagy textília-gyűjtemény. Ekkor vette fel a Dornyay mellé a Darnay nevet ban nyugdíjazták, azonban 1949-ben megvonták nyugdíját. Később a agyar Állami Földtani Intézetben geológusként dolgozott. Ezután újra Keszthelyre költözött, majd 1963-ban Óbudán telepedett le. Ebben az évben rehabilitálták. Dr. Darnay-Dornyay Béla széles körű érdeklődése tudományos publikációiban, múzeumalapító lelkesedésében nyilvánult meg. Pedagógusként a szemléltető oktatás lelkes szorgalmazója volt. Polihisztor hajlamú kutatóként nemcsak geológiával, hanem hidrológiával, barlangkutatással, zoológiával, botanikával, archeológiával, műemlékkutatással és -védelemmel is foglalkozott. Ismeretterjesztő munkát is folytatott, helytörténeti tanulmányokat, cikkeket írt. A keszthelyi múzeum igazgatójaként múzeumi értesítőt jelentetett meg, elindította a Balatoni úzeumi Füzetek című sorozatot és a Balatoni úzeum Keszthely értesítőjét. Gyűjtötte a Balaton környéki helységekről szóló irodalom adatait ( Balatoni kódex ). Sokat dolgozott a hévízi tó keletkezésének, és a különböző magasságokról a mai szintre történt leszállásának földtani magyarázatán. Az Ős-hévíz nyomait mindenütt megtalálta a Hévízhez közeli dolomithegyek, dombok hévforrás-lerakódásaiban és az általuk létrehozott formákban. Úttörő volt ebben is, akárcsak a Kárpátok földtani kutatásaiban! Valóban honismertető volt, a szó legszebb értelmében, kedves jelszava szerint: honismerettel a honszeretethez! A űemlékek Országos Bizottsága tagja, a agyar Kárpát Egyesület alelnöke, a salgótarjáni Balassa Bálint Irodalmi és űvészeti Társaság elnöke volt ben Tata város díszpolgára és az ELTE aranydiplomása lett. Életének végén felkérték Salgótarján és Gyenesdiás történetének megírására, de már nem tudta befejezni a munkát. A keszthelyi Szent iklós temetőben, családi sírboltjában helyezték örök nyugalomra. Ott búcsúztak tőle mindazok, akik tisztelték és szerették: tanítvány, tudományos munkatárs, turistatárs és Salgótarján város, mely népes küldöttséggel jelent meg a végtisztességen. A Balaton szerelmes tudósa ott pihen a nagy tó partján. Hagyatéka a tatai Kuny Domokos úzeumba került. Halála után a Veszprém megyei Idegenforgalmi Hivatal a Zádorvárban felépített kilátótornyot róla nevezte el. A Bakonyi Intéző Bizottság a Zircen létesített Bakonyi panteon falán elhelyezte arcképével ellátott emléktábláját és a salgótarjáni turistaház, illetve egy tatai utca is az ő nevét viseli. (Összeállította: Varga Géza) Kiállítás a Darnay Pince és Szőlészeti Bemutatóudvarban 3

4 NAPRÓL NAPRA április Folytatás az 1. oldalról városokban, valamint Olaszországban (Caldonazáprilis 7. zo, 1994), Ausztriában (Dornbirn, 1995 és Graz, éves Lovas Ti- 1997) és Németországbor grafikusmű- ban (Würzburg, 1998). A vész, művészeti szakve- edgyessy Ferenc Képzőzető, középiskolai tanár. művészeti Stúdió, illetve a Debrecenben született Fiatal Képzőművészek Stú1955. április 7-én. Közép- diója korábbi tagja, a aiskolába a hajdúböszörmé- gyar Rajztanárok Országos nyi Bocskai István Gimná- Egyesülete és a űhely ziumba járt, azután űvészeti Egyesület alapínyíregyházán, a Bessenyei tó tagja, a agyar AlkotóGyörgy Tanárképző Főis- művészek Országos Egyekolán biológia-rajz szakos sülete és a Kecskeméti tanár diplomát szerzett, Képzőművészek Közössége majd 1991-ben a agyar tagja. Képzőművészeti Egyetemen grafikusként végzett. április tól Jobbágyiban a Helyőrségi űvelődési Ottéve, hon igazgatója, 1982-től április 8-án nyolc évig a Hajdúböször- hunyt el Sipos József taményi Pedagógiai Főiskola nár, református lelkész, tanára volt óta Kecs- nyelvész március keméten él. Előbb az SOS 18-án Kecskeméten szülegyermekfalu helyettes ve- tett. Szülővárosa és Debrezetőjeként dolgozott, míg cen református kollégiu2000 óta a Katedra Közép- maiban tanult, majd iskola művészeti szak- Hódmezővásárhelyen volt vezető tanára. Grafikus- rektor. Göttingeni tanulművészként rendszeresen mányút után 1799-től Hódszerepel városi, megyei és mezővásárhelyen, 1803országos képzőművészeti tól Kecskeméten, 1805-től biennálékon, nemzetközi Szentesen tanított. 1818tárlatokon (Prága és Brno, tól Békésen volt református 1988; Párizs, 1991; This- lelkész. A nyelvújítási ted, 1996). Több önálló ki- harcban Kazinczy ellen fogállítása volt már magyar lalt állást Lovas Tibor Ferenczy Klára április éves Ferenczy Klára tanítónő, költő. Kecskeméten született április 12én. Parrag Kláraként anyakönyvezték, nevét huszonéves korában édesanyja, nagyapja és legfőképp az anyai ág leghíresebb személye, Ferenczy Ida iránti tisztelete miatt változtatta meg. Szülővárosában, a Kodály Iskolában végezte el az általánost és a gimnáziumot. Érettségi után a kecskeméti, illetve a bajai tanítóképzőben tanult, azután egy évig pedagógusként dolgozott. Ezt követően elcsábította az idegenforgalom. Később nyelvet tanult Németországban, és dolgozott is kint egy rövid ideig. Volt banktisztviselő, korrepetitor, tolmács, igazgatói titkárnő. Férjével és kislányával jelenleg Győrben él. A költészet gyermekkora óta érdekli, Petőfi verseit már alsós gyerekként átfabrikálta. Első igazi verseit huszonnégy évesen írta. Első önálló verseskötete 2007-ben, a második 2009ben jelent meg április 12-e reggelén, Kecskeméten érkeztem e világra. A»hírős város«nagy szülötte által alapított Kodály iskolában végeztem az általánost és a gimnáziumot. Érettségi után a kecskeméti, valamint kis kitérővel a bajai tanítóképző következett, majd egy év a pedagógus pályán. Azután hosszú időre elcsábított az idegenforgalom. Később nyelvet tanultam és dolgoztam Németországban, voltam banktisztviselő, korrepetitor, tolmács, titkárnő. Ott ismertem meg a férjemet, akivel több mint tíz éve vagyunk együtt. Kislányunkat együtt neveljük. Számomra az utazás, a kirándulás, a természet jelentik a kikapcsolódást. A művészetek iránti feltétlen rajongásom egész életemben elkísér. Fotózom, kiállításokra, koncertekre járok, elvarázsol a tánc, aminek Győrben, ahol élek, kedvemre hódolhatok. Éhezem és szomjazom a szépet. Érdekel az emberi lét, a pszichológia, a vallásfilozófia, a spiritualitás.»változatos szellemi táplálékon kell élnünk«mondta egy kedves, idős barátom. Ezt az ars poeticát vallom magam is. Első verseskötetem 2007ben, a második 2009-ben jelent meg, mindkettő Csáky Lajos festőművész barátom csodálatos képeivel. A költészet»nagyjai«közül Tóth Árpád, József Attila, Ady Szegediné Tóth Ildikó

5 Endre, Weöres Sándor, Rilke versei állnak a szívemhez legközelebb. Kortársakat említve Kiss Judit Ágnes, Sárhelyi Erika és Gámentzy Eduárd tehetsége lenyűgöz. Ha költészetre vágyunk, tegyük félre egy időre a racionalitást. A költői szó a lélek legmélyéről szakad fel túl téren és időn, sokszor megfejthetetlenül. Vallom, hogy a verseket megérteni nem lehet, azokat érezni kell. ár iskolásként irtóztam az elemzésektől, de emlékszem kedves magyar tanárnőmre, ahogy felolvasott nekünk. egszentelte azt a néhány pillanatot. A szemei könnyel teltek meg, a hangja hálával, mint, aki imát mond. Igen. a jó vers lélekemelő vagy torokszorító, csendet kér, néha könnyeket, néma visszatalálást önmagunkhoz. április éves Szegediné Tóth Ildikó, a Kodály Iskola tanára. Dunaújvárosban született április 13-án tól Szeged, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanult, magyar-ének szakos tanári diplomáját 1987-ben szerezte. Később, 2003-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-zene tanár és karvezető szakát is elvégezte tól 1992-ig szülővárosában, a óricz Zsigmond Általános Iskolában tanított óta Kecskeméten él. Hét tanéven át a Bányai Júlia Gimnáziumvolt a munkahelye óta a Kodály Iskola tanára. Bemutató órái szakmai sikereket arattak, gyermekkarával kórushangversenyeken arany minősítéseket szerzett. Kórusával 2012-ben a XVIII. Regionális és III. Országos Kórusfesztiválon, Érden I. helyezést értek el. Gyermekkorom óta ének-zene tanár szerettem volna lenni. Büszke vagyok arra, hogy a Kodály Iskolában taníthatok! VALLOÁSOK Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester Folytatás az 1. oldalról Tősgyökeres kecskeméti vagyok, családunkban 1790 óta minden ősöm itt született. Felmenőim egyszerű, szerény körülmények között élő emberek béresek, szolgák voltak. Közülük elsőként apám»emelkedett«ki, ő ugyanis iparos lett. 1939ben önállósította magát, akkor alapította a ma is működő családi cukrászatot. Persze mi is szegények voltunk. Bocskai utcai otthonunk egy pici szobából ez volt a cukrászműhely, ahol kezdetben mindent kézzel csináltak és egy színszerű konyhából állt, és tartozott hozzá még egy ablaktalan helyiség is, abban születtem. Apám egész életében dolgos ember volt, még 75 évesen is napi 12 órát dolgozott. Anyám is hihetetlen munkabírással bírt: vezette a háztartást és a boltban is helytállt. Egymás nélkül nem boldogultak volna, azt is mondhatnám, hogy ketten voltak egyek! indenük az üzlet volt, a munka mellett azonban jutott idejük a családra is. Húgommal ketten vagyunk testvérek, de apám bátyjának fiával az ő szülei még 1943-ban meghaltak együtt nevelkedtünk fel. indig úgy éltünk, mint három testvér. Egész kicsi koromtól kezdve vannak emlékképeim a műhelyről. Három és fél éves lehettem, amikor szüleim először bíztak meg egy»játékos«munkával: szaloncukrot csomagoló lányokat kellett figyelnem. Hat-hétévesen vasárnap délutánonként már a kasszát kezeltem, kilencévesen pedig megkaptam életem első fizetését: a reáliskola területén rendezett kerti ünnepélyen fagylaltot árultam, s mivel két tégelynyit is eladtam, a jutalmam egy ezüst Kossuthötforintos lett tól a Jókai utcai elemi iskola tanulója lettem. Szerettem oda járni, de hetedik után mégis el kellett hagynom. Akkor indult ugyanis a Czollner téri általánosban az orosz tagozat, és a város minden iskolájából 2-2 jól tanuló gyereket odairányítottak. Tanáraim megnézték, hogy kik azok, akik származásuk miatt biztosan nem tanulhatnak tovább, és Bajnóczi Laci barátommal kettőnket küldtek át a Czollner térre. Nagy jót tettek velünk, mert ugyan elég nehezen vettük az új iskolában a nyolcadik osztályt, de onnan fölvettek bennünket a Katona József Gimnáziumba. A Katonában eltöltött négy év mind a mai napig kitörölhetetlen emlék számomra. Egykori osztálytársaimmal többek között uraközy Jánossal, észáros Sándorral,. Tóth Antallal, Sahin-Tóth Gyulával, Homoki Ferenccel és Németh Árpáddal szinte havi rendszerességgel találkozunk. Sajnos, közülünk többen Horti Attila, Rozsnyay Simon és Nagy Ervin már nincsenek közöttünk! Osztályfőnökünket, a németet és irodalmat tanító dr. Szép Ernőt is szerettem, de talán még közelebb állt hozzám Iványosi-Szabó Tibor. Ő a történelemtanárunk volt. S bár»nehéz«időket éltünk, ő akkor se mondott nekünk valótlant! A katonás tanárkollégákkal való rendszeres találkozóinkon még most is oktatói szerepet tölt be. Olyan érdekes dolgokat tudunk meg tőle Kecskemét múltjáról, hogy teljesen új kép, új szemlélet alakul ki bennünk a városról. Folytatás a 6. oldalon Édesapámmal 5

6 VALLOÁSOK Dr. Fodor István nyugdíjas tanár, cukrászmester Folytatás az 5. oldalról A gimnáziumi évekhez hozzátartozott a sport is. Szerettem kosárlabdázni, az iskolai csapat mellett még a Kecskeméti Petőfi NB II-es csapatában is játszottam. Az aktív versenyzést ugyan fiatalon abbahagytam, de az öregfiúk együttesének még sokáig tagja voltam. Velük is szoros barátságot alakítottam ki. Gouth Ivánnal, dr. Bíró Ernővel, Eszenyi Sándorral, Szarka Balázzsal és a többiekkel minden hónap első hétfőjén együtt töltünk néhány órát. Életem során mindig az vezérelt, hogy segítenem kell apámnak és anyámnak. S bár nem szerettem a cukrászatot, nehéz szak- A Kecskeméti Petőfi csapatában, 1958-ban Ballagási ünnepség a Katonában, 1973-ban 6 Feleségemmel és gyermekeinkkel 1974-ben mának tartottam, nincs is hozzá igazán tehetségem, a gimnázium után mégis cukrásznak készültem. Egy évig inas voltam. Olyan jól tanultam, hogy 1959-ben évengedménnyel fölszabadítottak, a második inasévet nem kellett letöltenem. Ezután egy évig még apám mellett dolgoztam, azután elsősorban édesanyám biztatására a továbbtanulás mellett döntöttem. A kémia kötődik talán a leginkább a cukrászathoz, ezért a szegedi egyetem kémia-fizika szakára felvételiztem, sikerrel. Az egyetemi évek is csodálatosak voltak. Eleinte vidáman, bohémen teltek a napjaim, azután komolyabban vettem a tanulást. Egyik szorgalmas, jól tanuló csoporttársam is ösztönzőleg hatott rám, később ő lett életem párja. ásodévtől kezdve már jeles és kitűnő lettem, és ennek köszönhetően már ekkor bent dolgozhattam az egyetemen. Kutatómunkát végeztem, az abban az időben teljesen új laboratóriumi módszerrel, a kromatográfiával foglalkoztam. Érdekes volt, és miután más még nem ismerte, önálló kutatási feladatokat is kaptam. Kapcsolatunk Anikóval közben megerősödött, 1965ben össze is házasodtunk. Ő szegedi lány volt, tudtuk azonban, hogy a diákévek Fiammal tésztagyúrás közben befejeztével ott nem maradhatunk, az egyetemi városban nem kaptunk volna lakást. Szüleim segítségével már 1964 februárjában építkezni kezdtünk Kecskeméten, így a diplomáink átvétele után ideköltöztünk. Feleségem a Bányai Júlia Gimnáziumban kapott állást. Ő azon kevesek egyike, akik egész életükben egy munkahelyen dolgoztak. Párom 38 évig tanított a Bányaiban. Sokat foglalkozott a tehetséggondozással, számos később nagydoktori és professzori címet szerző diákot nevelt. Két gyermekünk született. Anita fogorvos lett, de 2003 óta természetgyógyászattal is foglalkozik, biológiai fogászatból, kineziológiából és hagyományos kínai orvoslásból is vizsgázott már. István sütő- és édesipari mérnök diplomát szerzett, 1990-től közösen vittük a családi cukrászatot, 2002 óta egyedül vezeti a vállalkozást. indketten kétkét unokával örvendeztettek meg bennünket. Kecskemétre költözésünk után rövid ideig oroszt kellett tanítanom Lajosmizsén, feleségem állásának ez volt az ára. Három hónappal később azután a Katona József Gimnázium kémia-fizika szakos tanára lettem. Felemelő érzés volt egykori iskolámba immár pedagógusként visszatérni.

7 Nagyszerű tanártársakkal, egymást segítve dolgoztunk. Csupa minőségi gyereket tanítottunk, akik évről évre kiváló eredményeket értek el. Egyik 32 fős osztályomból például mindenkit elsőre felvettek valamilyen felsőoktatási intézménybe. Oktató-nevelő munkámban a diákokat társakként kezeltem, törekvésemről unkatársaim a tanítványaim címmel újságcikk is megjelent. Pedagógusi tevékenységemért több szakmai elismerést is átvehettem, így például az OKTV 25. jubileumán az országosan három jutalmazott tanár egyikeként miniszteri dicséretet is kaptam ban áthívtak a Kertészeti Főiskolára. Kedvezőbb körülmények között taníthattam ott, ez is a váltás egyik oka volt. Jól éreztem magam, de egyfajta csalódás is ért. A középiskolában ugyanis magasabb szakmai követelményeknek kellett megfelelnem. Annál több örömöt okozott számomra az, hogy a Közművelődési Bizottság elnökeként a főiskola kulturális életét irányíthattam. Nagyszerű segítőmmel, Ónhausz Évával közösen ragyogó programokat szerveztünk. Kiállításainkon mutatkozott be például Orosz István, Csáky Lajos és Sonkodi István, de beategyütteseket is felléptettünk. unkánkat az állami gazdaságok anyagilag is támogatták, és a koncertek bevételeit is visszafordíthattuk újabb rendezvények megtartására. Tetszett, hogy mindezeknek köszönhetően a diákok közül sokan nem kocsmákba jártak ban ismét váltottam, a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet tudományos főmunkatársa lettem. Nagyon jól éreztem magam, ragyogó munkatársak, témák, lehetőségek vettek körül. Különösen jól esett, hogy beosztottjaim között több egykori tanítványom is akadt. Osztályvezetői hatáskörben ismét kutatással foglalkozhattam, szakmailag is komoly kihívást jelentett az ott folyó munka. Az 1980-as évek második felében a Pénzügyi Felügyelet (később APEH, napjainkban NAV) meghurcolta apámat. Az ügy büntetés nélkül végződött, mégis megviselte őt. 75 éves is elmúlt már ekkor, ezért családi döntés született: fiammal ketten átvettük a családi cukrászatot. A tőle tanultakat megőrizve apai örökségünk ez mi sem engedtünk a divat csábításának, és termékeinket csak természetes alapanyagot használva gyártottuk és gyártjuk ma is. Apámat követjük abban is, hogy a technológiát állandóan korszerűsítjük, fagylaltjainkat ma már teljesen automata gépsoron készítjük. Az elmúlt negyedévszázad alatt folyamatosan fejlődtünk. A Széchenyivárosban új üzemet alakítottunk ki, és termékeink Kecskeméten már négy helyen, a Nagykőrösi Fiammal és unokámmal utcai, a főtéri, a Széchenyi téri és a árcius 15. utcai üzleteinkben, valamint Kiskunfélegyházán is megvásárolhatók. ár az 1990-es években is voltak tanulóim a vállalkozás üzemeltetése mellett a szakképzéssel is foglalkoztam, a diákok cukrász szakmunkás vizsgára való felkészítését később is folytattam. A cukrászat munkáját azonban 2002 óta fiam egyedül irányítja, én már csak tanácsokkal segítem őt. Évtizedek óta aktív társadalmi életet élek. Számos szakmai egyesület TESZ, agyar Kémikusok Egyesülete munkájában is részt vettem. a már inkább a magánkapcsolatokat ápolom, több baráti társasággal is rendszeresen összejárok. indig úgy próbáltam élni, hogy barátokat szerezzek, és ne ellenséget. Erőmet az utolsó cseppig a környezetemben lévők boldogulására szeretném fordítani! Kosaras barátaimmal 2000-ben Osztálytársaimmal 2001-ben A családdal egy cukrászvacsorán (ifj. Fodor István, dr. Fodor István, dr. Fodor Istvánné, dr. Fodor Anita, Fodor István, Fodor Istvánné) 7

8 VALLOÁSOK Probojáczné Túri Éva nyugdíjas pedagógus, iskolaigazgató Probojáczné Túri Éva Folytatás az 1. oldalról 1965-ben Helvéciára hívták át, az ott töltött 18 év a Feketeerdői Általános Iskolában fizikát és testnevelést tanított élete legszebb időszaka volt nagy változást hozott életében: családjával visszaköltözött Rendőrfaluba, és egykori alma mátere abban az időben a Halasi Úti nevet viselte, napjainkban Damjanich János Általános Iskola lett a munkahelye. Ott is fizikát és testnevelést tanított, de feladatköre három évvel később jelentősen kibővült, mert a tantestület őt választotta meg az intézmény igazgatójának. Ebben a tisztségében kollégái később három ízben még megerősítették, így az iskola munkáját 16 évig irányította. Ezekben az években aktív közéleti munkát is vállalt, 1994-től három cikluson át önkormányzati képviselőként, valamint az oktatási bizottság tagjaként a kecskeméti iskolák és Rendőrfalu fejlődését segítette. Az Európa Jövője Egyesület alapító tagja, a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség alelnöke. Kimagasló szakmai és közéleti tevékenységéért számos elismerésben részesült: főtanácsosi cím (1997), Kecskemét Városért Oktatási Díj (2002), agyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete aranyérem (2002), Bács-Kiskun egye Ifjúságának Neveléséért Díj (2004), agyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt polgári tagozata (2005), Baloldalért érdemérem (2015). Szüleimmel, valamint bátyámmal és öcsémmel 1956-ban 8 Osztálykiránduláson Kuna iklós tanár úrral, 1958-ban Tősgyökeres kecskeméti úgy szoktam mondani, hogy»bennszülött«vagyok. Szüleim egyszerű emberek voltak, apám kőművesként dolgozott, míg anyám a háztartást vezette. Bár szegény körülmények között éltünk, hét gyermeket vállaltak. Ketten még egész kiskorukban meghaltak, két fiútestvérem pedig felnőtten hunyt el. Három lánytestvéremmel napjainkban is itt, a hírös városban élünk. A Rendőrfaluban laktunk, a Halasi úi iskolába (1997 óta Damjanich János Általános Iskola) jártam. Nagyszerű osztálytársakra leltem, többükkel például Vetési Zsófival, Bodóczky Zsuzsával, Szabó Irénnel mind a mai napig őrzöm a baráti kapcsolatot. A pedagógusokra is szívesen emlékszem vissza. Papp Istvánné Ilike néni az ő szülei alapították az iskolát szerettette meg velem a történelmet. Perjési Pál igazgató a matematikát tanította, kiválóan, míg Kuna iklós fizikatanárra több okból is megkülönböztetett szeretettel gondolok vissza: az ő révén ismertem meg a kosárlabdát, illetve amikor édesapám meghalt hetedikes voltam, öcsémet és engem is fölkarolt, apánk hiányát megpróbálta pótolni. indig is pedagógus akartam lenni, már általános iskolás koromban kijelentettem:»ha kisbalták potyognak az égből, én akkor is tanár leszek!«osztálytársaim közül többen is például Juhász Éva, ócza ária a Katona József Gimnáziumba mentek tovább, tanulmányaimat velük együtt én is ott folytattam. Ismét nagyszerű tanárok vettek körül: osztályfőnökünk, Szőts Rudi bácsi oroszt, Gyöngyösi János történelmet, Szemerey Andor fizikát tanított. A kapcsolatot velük azóta is ápolom, ötévenként az iskolában mindig megtartjuk az osztálytalálkozónkat, jó érzés a még köztünk lévő tanárokkal együtt föleleveníteni az egykori emlékeket. Osztálytársaimmal még sűrűbben találkozom. Velük minden évben összejövünk, és valamelyikünk otthonában jót beszélgetünk. ár egész kicsi koromban érdekelt a labda, babázás helyett inkább a fiúkkal fociztam, fejeltem. A Katonában akkor indult a kosárlabda, jelentkeztem és ott ragadtam. Az Adamik Ferenc edzette csapattal előbb városi, azután megyei bajnokságot nyertünk. Tagja lettem az NB II-es Kecskeméti Egyetértésnek is, majd már Kecskeméti Dózsa néven bejutottunk az NB I-be. A vidéki játékosok közül nehezen lehetett bejutni, nekem sikerült, és 1965-től ifi, azután utánpótlás-válogatott lettem. Sőt, a nagy válogatottba is behívtak: összesen 42-szer öltöttem magamra a címeres mezt, kétszer az Európa Bajnokságon is részt vettem. A játék jól ment, Pestre és Szolnokra is hívtak, én azonban Helvécián, egy tanévzáró ünnepségen

9 nem akartam elhagyni sem anyámat, sem Kecskemétet. A sikeres érettségi után történelemből dicséretet is kaptam dolgozni kezdtem. Lajosmizse Külterületi Iskolájában képesítés nélküli tanárként helyezkedtem el, és két évig elég nehéz körülmények között sokat bicikliztem abban az időben ott tanítottam. Közben Szegeden, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola levelező tagozatos hallgatójaként tanulmányaimat is folytattam, és 1969-ben földrajz-testnevelés szakos tanári diplomát szereztem. Ekkor már Helvécián tanítottam, mert még 1965-ben áthívtak a Feketeerdői Iskolába. 18 évet töltöttem ott, életem legszebb időszaka volt, a kollégák és a diákok is szerettek. Táborozni mentünk, sportversenyeken vettünk részt, a helyi állami gazdaság segítségével még egy mini kosárlabdapályát is építettünk.»csacsogó-bacsogó«fiatal lányként gyakran beálltam a gyerekek közé játszani, egyszóval az úttörőélet minden örömét kiélveztük. A helvéciai évek alatt családot is alapítottam. Első férjemet, Holman Pétert még kosárlabdásként ismertem meg: újságíró volt a Petőfi Népénél, és kétrészes riportot készített velem. Házasságunk rövid ideig tartott, ugyanis fiunk, Péter megszületése után két évvel, 1974-ben elhunyt. ásodik férjemet is a sportnak köszönhetem. iklós a Kecskeméti Dózsa sportlövője volt ő is komoly sikereket ért el, belügyi sportolóként magyar bajnok lett, így Halasi úti gyerekekkel egy megyei tűzoltóverseny után, 1987-ben régről ismertem őt. Amikor egyedül maradtam, fölajánlotta, hogy segít Peti fölnevelésében ban házasodtunk össze. Ígéretét betartotta: mindkét gyermekünk 1977-ben megszületett lányunk, Éva felcseperedésében, életre való indulásában»főszerepet«vállalt. Péter és Vicus is Kecskeméten él, fiam kettő, lányom négy gyermeket nevel, azaz már hat unokának örülhetünk ban új otthonba költöztünk, visszamentünk Rendőrfaluba. Onnan nehezen lehetett kijárni Helvéciára, ezért férjem közbenjárásának is köszönhetően személyesen felkereste a Halasi Úti Általános Iskola igazgatóját, Kispál Lajost egykori alma máterem tanára lettem. Három évig beosztott nevelőként fizikát és testnevelést tanítottam, majd a tantestület az iskola igazgatójának választott meg. Később ezt a döntésüket három alkalommal is megerősítették, így összesen 16 évig irányítottam az ott folyó munkát. Büszke vagyok arra, hogy a Grosán Pálék által kezdeményezett mindennapos testnevelést mi is bevezettük, diákjaink nem csak egészségesebbek lettek, de több, később kiváló eredményt elérő sportolót is mi indítottunk el: a karatés Tápai Ági és Süveg Tibor Európa-bajnoki címet is nyert. Az iskola fejlesztésében is sikerült előre lépnünk: mini kosár- és kézilabdapályát alakítottunk ki, és a 2004-ben átadott sportcsarnok építését is elkezdtük. A tenni akarást, a közösségért való felelősséget mindig fontosnak éreztem. ár Helvécián felismertem az úttörőmozgalom értékeit, és az SZP tagjaként is igyekeztem a gyerekekért a lehető legtöbbet megtenni. A rendszerváltáskor az újjáalakuló baloldal munkájában részt vettem, az SZP alapító tagja lettem, a pártnak ma is tagja vagyok. A pozíciók nem vonzottak még az elnökségi tagságot sem vállaltam, de Rendőrfaluért a képviselőséget elfogadtam. Elsősorban a kisiskolák megmaradásáért küzdöttem, és persze a választókerületem fejlődéséért is minden tőlem telhetőt megtettem. Három cikluson keresztül voltam a közgyűlés tagja, éveken át a városrészi önkormányzat elnöke. Örülök annak, hogy ezalatt a 12 év alatt sikerült a matkói iskola bezárását elodázni, Rendőrfalu csatornázását megoldani, a közvilágítást rendben tartani, a földutak többségét lebetonozni, és természetesen a kiváló birkózóról, Balla Józsefről elnevezett tornateremre is büszke vagyok. Elértem azt is, hogy a sok évig eredményesen dolgozó intézményvezetők főtanácsosi címet kaphassanak. indez nem pénzbeli jutalmat jelent, de már akkor is tudtam, hogy az erkölcsi elismerés is fontos az érintetteknek. Az iskoláért folytatott örökös harc rengeteg energiámat emésztette fel. S bár a tantestület végig mellettem állt benne voltak a melóban is, mégis elfáradtam, ezért 2002-ben az igazgatói feladatokat átadtam. Félállásban még évekig tanítottam, de már inkább a levezetés évei voltak ezek. Összesen 49 tanévet töltöttem el a pedagógusi pályán. Nyugdíjas éveim lassabb tempóban telnek. Egy kicsit lezserebb életet élek, és amire korábban nem volt példa, férjemmel együtt is el tudunk menni hosszabb útra, kirándulni. Közben születtek-születnek az unokák is, jó dolog velük lenni, gyermekeimnek segíteni! Persze nem vonultam teljesen vissza, a városi nyugdíjas szövetség tagjaként, alelnökeként sok-sok program szervezésében részt veszek: sport- és kulturális versenyeket tartunk az idősebb korosztálynak, emellett immár öt éve napi rendszerességgel nyugdíjasokat tornáztatok. A CSCSCS-vel egykori kosaras társaimmal mi voltunk a Csinos Csajok Csapata, azután a Csinos Családanyák Csapata lettünk, korábbi osztálytársaimmal és kollégáimmal napjainkban is rendszeresen találkozom. Ha egészségem engedi, szeretném, ha ezek a kapcsolataim még sokáig megmaradnának! A agyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztet agyar Bálinttól vehettem át Férjemmel a megyei elismerés átvételekor, 2004-ben 9

10 VALLOÁSOK Bohács József villamosmérnök, nyelviskola-vezető Bohács József 60 éves Bohács József okleveles villamosmérnök, nyelviskola-vezető, Kecskemét korábbi alpolgármestere. Budapesten született április 11-én. Általános és középiskoláit Kecskeméten végezte: előbb a Béke Téri Általános Iskola, azután a Katona József Gimnázium diákja volt. Érettségi után sikeresen felvételizett a Budapesti űszaki Egyetem Villamosmérnöki Karára, és 1979-ben a folyamatirányítás és szabályozástechnika szakon okleveles villamosmérnökként diplomázott. Ezt követően a Budapesti Rádiótechnikai Gyár kecskeméti üzemében fejlesztő mérnökként kezdett el dolgozni, 10 Gyermekként majd a Kecskeméti Konzervgyárban a műszerész csoport vezetője lett. Itt találkozott először az aszeptikus technológiával, melynek beszerelésében és indításában már aktívan közreműködött. Tudását 1988 és 1994 között külföldön is kamatoztatta, komplett üzemek beszerelését, indítását felügyelte. Később garanciális problémák megoldásában is segített. Közben egy másik területen is vállalkozásba fogott, irányításával a Korona Nyelviskola jelenleg is működik. A rendszerváltás első éveiben aktívan politizált ben az alakuló DF tagja lett, és a párt színeiben az 1994-es önkormányzati választásokon bejutott Kecskemét képviselő-testületébe. A tisztségviselői választáson alpolgármesterré választották, megbízatása december 14-ig szólt. Politikai szerepet azóta nem vállalt, az DF-ből is kilépett, a civil szervezetek munkájában azonban továbbra is részt vesz. A Széchenyivárosi Szentcsalád Plébánia alapítványának alapítója, A Cserkészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Szent László Lions Klub tagja. Jóllehet a szlovák származásra utaló vezetéknevem gazdagságot jelent, őseim kifejezetten szegény körülmények között éltek. Nagyszüleim Piliscsabán, a kastélyhoz tartozó cselédsoron egy földpadlós, egyszobás lakásban laktak. Édesapám a lakatos szakmát tanulta ki, majd mozdonyvezető lett, azután mint munkásfiúkat két bátyjával együtt tiszti iskolába küldték. Azt is mondhatnám, hogy a honvédség»bekebelezte«őket. Apámat 1950-ben katonatisztként Kecskemétre helyezték ban leszerelt, de négy évvel később visszahívták, és onnan ment nyugdíjba. Itteni szolgálata elején ismerkedett meg édesanyámmal, aki tősgyökeres kecskeméti. Összeházasodtak, két gyermekük született. Én Pesten láttam meg a napvilágot szüleim épp rokonlátogatáson voltak, míg húgom november 6-án jött a világra, katonai páncélos járművel vitték a kórházba. Szüleim később elváltak. Édesanyám könyvtárosként dolgozott, azután főkönyvelő lett, több mint 20 évig a Korona Nyelviskola gazdasági ügyeit is vitte. ég 82 évesen is segített nekem. Tavaly vesztettem el őt nyarán stoppolás közben A Kada Elek utca (a mai Petőfi Sándor utca) 1. szám alatt laktunk, így természetesen a Béke Téri Általános Iskola tanulója lettem. Orosz tagozatos, erős osztályba jártam, közülünk szinte mindenki gimnáziumban tanult tovább. Nemrég találkoztunk, a 42 fős csapatból több mint 30-an összejöttünk. Jó volt emlékezni a régmúltra, a délutáni tanításokra, a szénszünetre, a konzervgyári őszi munkára szilvát feleztünk, adár Imre tanár úr kézilabdás edzéseire. Nyolcadik után több osztálytársammal együtt tanulmányaimat én is a Katona József Gimnáziumban folytattam. Biológia-kémia tagozatra jártam, előbbi tantárgyat Vetési Katalin tanárnő, utóbbit Fodor Csiszta tanította. Az osztályfőnökömmel is szerencsém volt, Szekér Endrét is szerettük. Az iskola igazgatóját, ester Barnát már nem különösebben kedveltük, csak később láttuk be, hogy milyen profi módon lavírozott abban az időben. Neki is köszönhető, hogy a Katona végtelen humánus gimnáziummá vált. Az ott tanító pedagógusok még TANÁROK voltak, és nem direkt módon ugyan, de a művészetek iránti fogékonyságot is belénk táplálták. A sport alól sem lehetett kibújni, magasságom miatt három évig röplabdáztam, míg negyedikben már atletizáltam. A gimnázium utolsó évében sokáig vívódtam, hogy orvos vagy mérnök legyek. Abban az időben az elektronikai ipar ugrásszerűen fejlődött, érdekelt is ez a terület, ezért a űegyetemre felvételiztem, sikerrel. Az öt budapesti év gyorsan elszaladt. Forradalmi helyen, a»vári Koleszben«laktam ugyanis, ahol erős kollégiumi közösség volt. Nem kellett sehová eljárnunk, mert

11 fantasztikus klubok működtek nálunk, a kor legjobb zenekarai léptek föl, a Piramis is ott mutatkozott be. A tanulás és a szórakozás mellett sokat dolgoztunk is kellett a kiegészítés, a zsebpénz, többek között az épülő Hilton Szálló alapjaiba is talicskáztam a homokot. Feleségemet még a gimnáziumban ismertem meg, az osztálytársam volt. Érettségi után ő Kecskeméten maradt, a kertészetit végezte el. Több mint 20 évig a konzervgyárban dolgozott, majd az egyik multinacionális vállalat minőségbiztosítási vezetője lett. 1978ban, negyedikes egyetemista koromban házasodtunk össze. Két gyermekünk született. Péter villamosmérnök lett, ugyanolyan szakon végzett, mint én, jelenleg Pesten dolgozik. Zsolt Kecskeméten él, ő is műszaki pályát választott, a Phoenix ecano Kft. termelési menedzsere. Egyetemi diplomám megszerzése után, mivel két évig a Budapesti Rádiótechnikai Gyár ösztöndíjasa voltam, a cég kecskeméti üzemében fejlesztő mérnökként kezdtem dolgozni. Egy év múlva a honvédség kikért, átvállalták a második évet, és a repülőtéren, a légijármű javítóüzemben a pályán alkalmazott hitelesítő műszerekkel kellett foglalkoznom. Dupla fizetést kaptam ugyan, de a munkaidő-kihasználtság olyan gyenge volt gyakran kevés munkát adtak, hogy egy év múlva Csongovai Tamás hívásának engedve átmentem a konzervgyárba. Ott akkor indult a bébiételgyártó üzem, az új gépek, gépsorok beállítása már komoly feladatot jelentett. A műszerész csoport vezetőjeként ekkor találkoztam először az aszeptikus technológiával. Az ipari elektronika abban az időben még szűz terület volt, kevesen értettek hozzá, én nagy lelkesedéssel vetettem bele magamat a munkába. Új fejlesztéseket terveztem, amelyek újabb munkákhoz juttattak. Többek között az Agrikon is megkeresett, a töltőgépükre gyártottam új szintvezérlő elektronikát. Kiváltottam a kisiparosi engedélyt, majd gmk-t alakítottam, azután kkt.-ként, illetve kft.-ként is működtünk. Egy olasz partner megbízásából 1988 és 1994 között külföldön (Chile, Ausztrália, Új-Zéland, India, Thaiföld, Portugália, Spanyolország, Szlovákia) is dolgoztam. Ezekben az országokban komplett üzemek beszerelését, indítását felügyeltem. Később garanciális problémák megoldásában is segítettem. Külföldi munkáim során gyorsan felismertem, hogy a szocializmus nem a legjobb létező rendszer. S bár az olaszoktól kaptam állásajánlatot, letelepedhettem volna kint, de agyarországot sose tudnám elhagyni, hazajöttem tehát. Konzervatív gondolkodású, jobbközép politikai értékrendet valló emberként a szélsőségektől mindig irtóztam úgy gondoltam, hogy az akkor szerveződő agyar Demokrata Fórum esélyt nyújthat egy jobb világ kiépítésére. Így lettem 1989-ben az DF alapítója, majd támogatásukkal az 1994-es önkormányzati választásokon Hunyadiváros önkormányzati képviselője. Külön megtiszteltetésnek vettem, hogy 1994 decemberében képviselőtársaim alpolgármesterré választottak. Négy éven át szociálpolitikai, oktatási, egészségügyi, kulturális és sportkérdésekben elsősorban nekem kellett a felelősséget felvállalnom. Sajnos, hamar kiderült, hogy a politikai hatalmat sokan saját érdekük szerint kívánták fölhasználni, tapintható hátsó szándékoktól vezérelve hozták meg döntéseiket. Nem akartam megélhetési politikussá válni, ezért 1998-ban inkább visszatértem a korábbi munkáimhoz. Azóta a még 1992-ben indított vállalkozásom tevékenységét irányítom. A Korona Nyelviskola immár közel 25 éve sikeresen működik. Elsősorban nyelvoktatással, tanfolyamok szervezésével és nyelvvizsgáztatással foglalkozunk, de vállalunk fordítást és tolmácsolást is. Büszke vagyok arra, hogy a dél-alföldi régió egyik legdinamikusabban fejlődő felnőttképzési vállalkozásává váltunk. A politikamentes közéletben örömmel veszek részt.»a Cserkészetért Alapítvány«kuratóriumi elnökeként a gyermeknevelő és karitatív jellegű tevékenységeket, illetve az ehhez szükséges eszközök beszerzését próbálom elősegíteni, míg 1994 decemberében alpolgármesterré választottak a világ legnagyobb klub alapon szerveződő jószolgálati szervezete, a Szent László Lions Klub tagjaként immár közel húsz éve a környezetünkben élő vakok és gyengén látók, hátrányos helyzetűek, betegek, gyerekek és idősek érdekében igyekszek tenni valamit. Az elmúlt hat évtizedre elégedetten tekintek vissza. Dolgoztam eddig is, és dolgozni szeretnék a jövőben is. Vallom, hogy a munka, az alkotás az élet egyik legfontosabb része, életkortól függetlenül örömöt kell, hogy jelentsen. Én így éltem eddig, és aktív, no meg persze egészséges szeretnék lenni a jövőben is! (Lejegyezte: Varga Géza) 1997-ben Aomoriban, a Nebuta Fesztiválon 11

12 Bagoly Egészségház, ahol a középpontban az ember áll Bármit tesztek, lélekkel tegyétek (Kol. 3,23) SZAKORVOSI RENDELÉSEK Balázs László dr. ortopéd szakorvos ortopédia anyák Erzsébet dr. radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta ultrahang Bartos Zsuzsanna dr. bőrgyógyász szakorvos bőrgyógyászat aráz Róbert dr. általános sebész, onkológus szakorvos sebészet Bán Gyula dr. gyermeksebész főorvos sebészet, Nagy agdolna dr. foglalkozás-egészségügyi szakorvos foglalkozásegészségügy Bense Nóra dr. szemész szakorvos szemészet Naszódy Péter dr. belgyógyász, endokrinológus szakorvos endokrinológia, Berta László dr. manuál- és lézerterapeuta manuál- és lézerterápia Olasz Kitti dr. bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat, Boda Tamás dr. vállsebész és ortopéd szakorvos ortopédia Pécsi Ferenc dr. gyermekorvos gyermek háziorvosi rendelés, tanácsadás Bodonhelyi Zsolt dr. foglalkozás-egészségügyi szakorvos foglalkozásegészségügy ultrahang Borda Ferenc dr. diabetológus, belgyógyász főorvos diabetológia belgyógyászat gyermek háziorvosi rendelés, tanácsadás Csendes Ágnes dr. szemész szakfőorvos szemészet Csendes Judit dr. reumatológus szakorvos reumatológia, Cserényi László dr. általános sebész, érsebész szakfőorvos sebészet Csőszi Tibor dr. belgyógyász, onkológus, gasztroenterológus szakorvos gasztroenterológia, Danka Róbert dr. urológus főorvos urológia Domján Zsolt dr. urológus főorvos, ált. sebész szakorvos Pócs Krisztina dr. radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta Pongrácz József dr. gyermekorvos Preiszinger Andrea dr. felnőtt háziorvos belgyógyász szakorvos, diabetológus felnőtt háziorvosi rendelés, belgyó, gyászat, diabetológia Prohászkáné Burján Ágnes RHINO-LIGHT kezelés Pusztai Zoltán dr. szülész-nőgyógyász szakorvos nőgyógyászat, Rákász Éva dr. bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat Seregély Katalin dr. reumatológus szakfőorvos reumatológia urológia Serényi Péter dr. cytológus szakfőorvos cytológia Dubravcsik Zsolt dr. gasztroenterológus szakorvos gasztroenterológia bőrgyógyászat, Faragó Katalin dr. felnőtt háziorvos, belgyógyász szakorvos felnőtt háziorvosi rendelés Somogyi Tihamér dr. gyermekbőrgyógyász szakfőorvos, kozmetológus Hauk István dr. fül-orr-gégész főorvos audológia, fül-orr-gégészet ultrahang,, Hegedűsné Küű Irén logopédus, Száz Ágnes dr. reumatológus szakorvos reumatológia logopédia Janositz Gábor dr. ortopéd szakorvos fül-orr-gégészet ortopédia Szepes Andrea dr. fül-orr-gégész szakorvos, audiológus Juharos Ágota dr. radiológus főorvos, ultrahang diagnoszta fül-orr-gégészet, ultrahang Sztanó Balázs dr. fül-orr-gégész szakorvos Kara László dr. onkoradiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta Tímár Sándor dr. kardiológus szakfőorvos kardiológia, ultrahang Tímár Zsuzsanna dr. homeopátia, akupunktúra homeopátia, akupunktúra Karsai Zita dr. bőrgyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat, Tóth László dr. ideggyógyász szakorvos ideggyógyászat, Katona Viktória dr. ultrahang diagnoszta ultrahang Török Norbert dr. ideggyógyász szakorvos ideggyógyászat Kelemen Edit dr. főorvos, csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász szakorvos gyermektüdőgyógyászat, Vajda Kornél dr. általános sebész főorvos, proctológus sebészet Komlódi Júlia dr. bőr- és nemi gyógyász szakorvos, kozmetológus bőrgyógyászat, Varga Gábor dr. felnőtt háziorvos, belgyógyász szakorvos felnőtt háziorvosi rendelés Kuczka ária dr. ideggyógyász szakorvos ideggyógyászat Venczel László dr. általános sebész sebészet Szakál Tibor dr. radiológus szakorvos, ultrahang diagnoszta JELAGYARÁZAT: a társadalombiztosítás által támogatott rendelés magánrendelés 12 Források: *ferenczyklara.com *Gál Lajos Hársfalvi György: Gyenesdiás nevezetes személyiségei *Katona József Könyvtár *Katona József úzeum *Kecskeméti Életrajzi Lexikon *Keszthelyi Életrajzi Lexikon *Ki Kicsoda Kecskeméten *agyar Életrajzi Lexikon *agyar Gyógyszerésztörténeti Társaság *agyar Természetjáró Szövetség *Szinnyei József: agyar írók élete és munkái *agyar Katolikus Lexikon *Székely űhely Online űvészeti Folyóirat

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476-115 E-AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Híröss Naptár. A kijevi légi katasztrófában vesztette életét. NAPRA Dr. Harsányi Ernő nyugdíjas tanszékvezető tanár

Híröss Naptár. A kijevi légi katasztrófában vesztette életét. NAPRA Dr. Harsányi Ernő nyugdíjas tanszékvezető tanár ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476-115 E-AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Híröss Naptár. Kecskemét röplabdasportjának egyik megteremtője. Dr. Bánszky Pál nyug. múzeumigazgató, művészettörténész. 2014. október 16-31.

Híröss Naptár. Kecskemét röplabdasportjának egyik megteremtője. Dr. Bánszky Pál nyug. múzeumigazgató, művészettörténész. 2014. október 16-31. N Híröss Naptár www.hirosnaptar.hu Értékőrző helytörténeti újság 2014. október 31. NAPRÓL NAPRA 2014. október 16-31. október 22. 200 éve született Obernyik Károly író, a magyar társadalmi dráma egyik megteremtője,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Az 1968. évben került az akkor alakult Vállalati és Szövetkezeti Adóhivatal megyei szervezetéhez, mint hivatalvezető. A hivatal több átszervezésen

Részletesebben

A kecskeméti paradicsomnemesítés

A kecskeméti paradicsomnemesítés Ala p í t á s i év: 2007 Bt. Kia d j a: H-Mé d i a Sz e r k e s z t i: a szerkesztõbizottság Fe le lõs szerkesztõ: Varga Géza Szer keszt õ s é g: 6000 Kecskemét, Tó p a r t u. 8/c. E-m a i l: i n f o@h

Részletesebben

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 22. szám * 2008 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Lipcsei Imre Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Szerkesztőségi

Részletesebben

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FE LE - LÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZER KESZ - TÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. E-MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU TEL./FAX: 76/476-115

Részletesebben

Rövid iskolatörténet

Rövid iskolatörténet 55. szám Jubileumi ünnepség December 17-én fél tizenkettőkor a zsúfolásig megtelt aulában Révay Lili köszöntötte a Bolyai János Gimnázium alapításának 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség vendégeit,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Helytörténeti vetélkedők..

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei

Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbiterei Bakkné Kecskés Ágnes vagyok, húsz éve élek Mátészalkán. Ifjúkori éveimet egy kis erdőháti faluban, Gacsályban töltöttem. Fehérgyarmaton a Közgazdasági

Részletesebben

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól

Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól 2011. október 28. III. évfolyam 9. szám www.ozdikorkep.hu Koszorúzás városi megemlékezés az 56-os forradalmi események áldozatairól Pályaválasztási Kiállítás A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE

A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE A DEBRECENI EGYETEM ALUMNI MAGAZINJA 2013. tél II. ÉVFOLYAM 2. SZÁM MEGJELENIK FÉLÉVENTE Éttermünk baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, reprezentatív vacsorákra, születésnapokra vagy bármilyen más

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

Államalapítónkra emlékeztünk

Államalapítónkra emlékeztünk Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 9. szám Iskolakezdés képekben Városunk oktatási intézményeiben szeptember elsején

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével.

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével. Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2011. SZEPTEMBER 4. SZÁM Ôrségváltás AFasorban végzett

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIII. évfolyam 6. szám 2013. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A Város Napján adták

Részletesebben

Tapasztóné Perlaki Magdolna

Tapasztóné Perlaki Magdolna Tapasztóné Perlaki Magdolna Ha nem kaptam volna érte fizetést, akkor is dolgoztam volna, mert jó volt csinálni Ha jól tudom, Ön a város művelődésügyi osztályán dolgozott a hetvenes években. Igen. A művelődésügyi

Részletesebben

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni

Szentesi Élet. XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Csókolom, Sakk tanár néni Szentesi Élet XLVI. évfolyam 22. szám 2014. június 6. Városi hetilap Ára: 175 Ft (elõfizetve 130 Ft) Másodszorra sikerült megtartani a közgyûlést A szentesi polgárõr egyesület két héttel korábbi közgyûlésére

Részletesebben

Vasvári Újság. A vers ünnepe A költő hazatér rendezvénysorozat ötödik találkozóján félszázan álltak színpadra

Vasvári Újság. A vers ünnepe A költő hazatér rendezvénysorozat ötödik találkozóján félszázan álltak színpadra Vasvári Újság Vasvár, Vasvár, 2012. február 8. A Vasvári Önkormányzat lapja XXII. évfolyam 2. szám A vers ünnepe A költő hazatér rendezvénysorozat ötödik találkozóján félszázan álltak színpadra Félszáz

Részletesebben

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ A HUNYADIVÁROSI RÉSZÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALAPÍTVA 2008-BAN HUNYADIVÁROS - KŐRÖSIHEGY - SZOLNOKIHEGY - SZENTISTVÁNVÁROS VII. évf. 1. szám J U B I L E U M I H U N Y A D I V Á R O S I

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

Széll Kálmán történetei

Széll Kálmán történetei ÖNKORMÁNYZATI HETILAP I. ÉVFOLYAM 30. SZÁM 2013. november 29. Széll Kálmán történetei Indulhat a mérnökképzés Négy sávon biztonságosabban 50 éves a Művelődési és Sportház Önkormányz ati Hírek 2 2013. november

Részletesebben

Hétpettyes és Pitypang: Megújultak az óvodák

Hétpettyes és Pitypang: Megújultak az óvodák 2014. szeptember XXV. évfolyam 7. szám Óvodások műsora a hasznosi óvoda udvarán és a vendégek Fotó: Faragó Zoltán Hétpettyes és Pitypang: Megújultak az óvodák Jó a hír, jó a hír állt a Hétpettyes és a

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben