A Víz Világa és környezetünk védelme

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Víz Világa és környezetünk védelme"

Átírás

1 Gárdonyi Géza Általános Iskola Sóshartyáni Tagintézménye 3131 Sóshartyán Petőfi út Kompetenciafejlesztés Sóshartyánban A projekt a TÁMOP / támogatásával valósul meg. A Víz Világa és környezetünk védelme Témahét

2 Témahét A víz világa A témahét az éves munkaterv része. A téma komplex elsajátításának egyik lehetséges formája a témahét, amikor az adott tárgykört a diákok több napon keresztül iskolai és iskolán kívüli helyszíneken, rugalmas időkeretek között, változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. A egy hetes témahét célcsoportja az általános iskola tanulói az 1-8. évfolyam keretein belül kerül megvalósításra. Az előadásokat tanulóink életkori sajátosságainak és az óraszervezési szempontoknak a figyelembevételével, a délelőtti órákban tartjuk. A projekt keretek közötti tanulásban megszűnik a verbális képességek fölénye. A pontos megfigyelés, a jó szervezés, a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége, a kreativitás, a pontos kivitelezés mindmind egyenrangú és egyenértékű tényező lesz. Az intézmény tanulói a helyi szennyvíztelepen terepsétán vesznek részt. Ennek a sétának a célja elsősorban az élményszerzés. Ismerkedjenek meg a szennyvíz biológiai tisztításának módjával, és érzékeljék azt hogy mekkora jelentősége van a tiszta víznek környezetünk megóvása érdekében. Érezzék hogy a víz életünk egyik legfontosabb eleme amely nélkül egyetlen életforma sem képzelhető el. A témahét további célja hogy megismertesse a tanulókat a környezetvédelem fontosságával, környezettudatos életmódra neveljük ezáltal őket. Ebben nagy segítségünkre van a polgármesteri hivatal mellett álló szelektív hulladékgyűjtő sziget. Iskolánkban próbáljuk elsajátítatni a tanulóinkkal a szelektív hulladékgyűjtés módját, megértetni velük ennek fontosságát. Ennek érdekében intézményünkben rendszeresen szervezünk szemétszedő akciót a településen, valamint a diákönkormányzat szervezésében műanyag palack gyűjtő akció folyik a tanév folyamán folyamatosan. A témahetet a begyűjtött anyag kiállítása (rajzok, feladatlapok, plakátok stb.), prezentáció és a víz világnapja alkalmából rendezett vetélkedő zárja.

3 A témahét céljai: Tanulók természethez és a vízhez történő pozitív hozzáállásának és felelősség-érzetének továbbfejlesztése a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése a tanulók általános adottságainak együttes fejlesztése tudja, hogy víz nélkül egy élőlény sem létezhet tudja, hogy a folyók és a vizes élőhelyek értékes szolgálatot tesznek az emberiségnek segítsen megőrizni a következő nemzedék számára kommunikációs képességek fejlesztése közösségi érzés fejlesztése az ember gondoskodó munkájának, tevékenységének megláttatása és tevékeny részvétel A témahét tárgya: A víz világa és környezetünk védelme A projekt lebonyolításának ideje: A témahetek mozzanatai: 1) Előkészítés: a. a témamegjelölés a Víz világnapjához kapcsolódik b. Kirándulás, rendhagyó órák, gyűjtőmunka, érdekes előadások (természetfotók, híres sportoló (úszó), vízügyi szakember stb.) tervezése c. kiállítás szervezés, bemutatás d. szabadidős programok szervezése. e. helyi koncepció kidolgozása, majd megvalósítása

4 2) A feltételek biztosítása a. szükséges eszközök felmérése, biztosítása (természetfilmek, cd, video) b. anyagigény, egyéb költségek, 3) Lebonyolítás Külön program szerint, napokra lebontva. 4) Zárás A begyűjtött anyag kiállítása, az elkészült projektmunka bemutatása az iskolagalériában.

5 A témaheteken a kollégák olyan a foglalkozásokat vezetnek, amelyek a szakjukhoz igen, a tankönyvi anyaghoz nem feltétlenül kapcsolódnak. Ehhez a következő javaslatokat szeretném tenni: Magyar Történelem Ének Tantárgy Feldolgozható téma Pedagógiai célok Természettudományos tárgyak: Környezetismeret Természetismeret Földrajz Magyarország vízrajza, gazdasági szerepe, A vízpart élővilága, vízminőség mérés. A víz halmazállapotai, víz körforgása, Környezettudatos magatartás, természet szeretete, tisztelete, egészség és környezet összefüggései. Ok-okozati összefüggések fel- Biológia ezzel kapcsolatos kísérismerése. Térbeli tájékozódás Kémia Fizika letek elvégzése, megfigyelések. A folyóvíz építő és romboló munkájának megfigyelése, kuta- képessége, információ- és adatgyűjtés tómunka. Vízparti városok Vizek, folyók az irodalomban (versek, regények). Szólások, közmondások gyűjtése a vizekről és folyókról. Hajós történetek. Helyesírási gyakorlatok, tulajdonnevek helyesírása (folyók, tavak, folyó menti városok) A vízhez kötődő történelmi események, helytörténet (árvizek, folyószabályozások, az ókori hajósnépek, nagy földrajzi felfedezések) A vizekkel kapcsolatos népdalok, zeneművek. (Tavaszi szék vizet áraszt, kiskacsa fürdik, Schubert: Pisztráng dal Kultúra szerepe a környezeti nevelésben. Kommunikációs készség, beszédkészség fejlesztése. Szövegértés, szövegfeldolgozás. Ok-okozati összefüggések felismerése, fenntarthatóságra nevelés. Időérzék, térérzék fejlesztés. Vidámság, öröm. Zenei emlékezet, a belső hallás fejlesztése. Éneklési készség fejlesztése. Ritmusérzék, a tempó- és dinamikai érzék. Szaknyelv ismerete. Angol Vizek bemutatása, élővilága, vízi sportok. Technika Papírhajó hajtogatása, makett Hagyományok ápolása, kézügyesség, készítése. szoc. komp. Testnevelés Vízi sportok, sporttörténet. Egészséges életmódra nevelés. Rajz Vizi témájú plakátok, rajzok, Szép meglátása, kifejezése rajzban. készítése különböző technikákkal. Osztályfőnöki foglalkozás Etnika Informatika Mozgókép és médiaismeret Matematika Vízszennyezés okai, következményei. A vízzel kapcsolatos szokások, rituálék. Információgyűjtés a vízi természetvédelmi területekről. A Balaton és hazai tavaink, folyóink vízszintjének alakulása, árvízi vízmagasságok. A különbözőfolyók hosszainak, szélességének, mélységének összehasonlítása, sorba rendezése. Állampolgári felelősség felébresztése. Power Point bemutató készítése Diagramok készítése. Összehasonlítás, megkülönböztetés képessége. Összefüggések felismerése.

6 Kedves Gyerekek! Iskolánkban 2010.márcuis között "A víz világa és környezetünk védelme" témakörben Témahetet tartunk. Ennek célja víz kulcsszerepének bemutatása, jobb megismerése, valamint településünk környezetvédelme. Reméljük hogy hasznosan és sok új ismeretekkel gyarapodva töltitek az előttetek álló egy hetet.

7 Tisztelt Lakosok, kedves Szülők! Az Általános Iskolában 2010.márcuis között "A víz világa és környezetünk védelme" témakörben Témahetet tartunk. Ennek célja víz kulcsszerepének bemutatása, jobb megismerése, valamint településünk környezetvédelme. A programok mindenki számára nyilvánosak, minden érdeklődőt szertettel várunk!

8 Jelentkezési lap Víz világnapi verseny csapat neve:... Tagjai: 1.osztály:... 2.osztály: osztály:... felsőtagozatos:...

9 Szellemi totó 1. Milyen a jó ivóvíz íze? 1. enyhén sós 2. íztelen x. édeskés 2. Melyik kifejezés jelent állóvizet? 1. patak 2. folyó x. tó 3. Milyen ízű a tengerek, óceánok vize? 1. édes 2. sós x. keserű 4. Hol él a cápa? 1. a tavakban 2. a folyókban 3. a tengerekben 5.Melyik hazai tavunkat nevezik "Magyar tengernek?" 1. Velencei-tó 2.Balaton x. Fertő-tó

10 6. A víz oldószer is. Mi nem oldódik vízben? 1.cukor 2.paprika x. só 7. Melyik növény él a vízben? 1. bazsarózsa 2. tavirózsa x. kövirózsa

11 1. Mi a vízkörforgás motorja? a) Nap b) szél c) tenger d) villám 2. Hol található a legtöbb víz a Földön? a) vízvezeték b) Duna c) gleccser d) tenger 3. Minek kell történnie a nedves levegővel ahhoz, hogy eső keletkezzen? a) párolgás b) lehűlés c) felmelegedés d) robbanás 4. A tengerekből elpárolgó víz hányadrésze jut vissza a Fölre eső vagy hó formájában? a) egynegyede b) fele c) semennyi d) az összes 5. Mi véd bennünket az árvíztől a folyók vízgyűjtőjén? a) erdő b) szántóföld c) település d) parkolóhely 6. Hol bukkan ismét a felszínre a talajba szivárgott víz? a) tócsa b) fürdőkád c) forrás d) szennyvíztisztító Helyes válaszok: a), d), b), d), a), c)

12 +1. Mi az árvízvédelem feladata? Fejtsd ki!

13 1. Hogyan tisztítja a természet a vizet? A. sehogy B. kavics és homokrétegen keresztül C. esővel D. a szél tisztítja a vizet 2. Mikor fogyasztanak több vizet az emberek? A. nappal B. hajnalban C. éjjel D. mindig egyformán fogyasztanak 3. Mivel helyettesíthető a víz? A. semmivel B. kávéval C. üdítővel D. alkohollal 4. Melyik anyag van jelen a legnagyobb mennyiségben a Föld felszínén? A. víz B. szén C. sziklák D. fa 5. A felnőtt ember testének hány százalékát alkotja víz? A % B. 15% C. 25% D % 6. Milyen vízből készül az ivóvíz? A. tengervíz B. esővíz C. édesvíz C. szénsavas víz +1. Gyűjts 3 vízzel kapcsolatos közmondást!

14 Fejtsétek meg a rejtvényt! Mutatja az idő múlását hónap 3. A rend őrzője. 4. C-vitaminban gazdag gyümölcs. 5. Ki?/Mi? Kik?/Mik? kérdésre válaszoló szófaj. 6. Ez a virág a tavasz első hírnöke. 7. A levegő mozgása. 8. Költöző madarunk. 9. Állóvíz. 10. A felkiáltó mondat végére írjuk.

15 Fejtsétek meg a rejtvényt! MEGOLDÓKULCS 1. Ó R A 2. É V 3. R E N D Ő R 4. N A R A N C S 5. F Ő N É V 6. H Ó V I R Á G 7. S Z É L 8. F E C S K E 9. T Ó 10.! 1. Mutatja az idő múlását hónap 3. A rend őrzője. 4. C-vitaminban gazdag gyümölcs. 5. Ki?/Mi? Kik?/Mik? kérdésre válaszoló szófaj. 6. Ez a virág a tavasz első hírnöke. 7. A levegő mozgása. 8. Költöző madarunk. 9. Állóvíz. 10. A felkiáltó mondat végére írjuk.

16

17

18

19

20 Értékelés, összegzés: A kollégák többsége érdekesnek és hasznosnak találta a programokat, és pontosan tudták ki, mikor, milyen programban vesz részt. A tanulók egy-két gyerek kivételével részt vettek a hét programján, eseményein. A témahét lebonyolítása megfelelt az elvárásaiknak, és a többségük az előzetes tájékoztatást is megfelelőnek találta. A tapasztalataim azt mutatják, hogy a tanulók a feladataikat megértették, megoldották, a beszámolóikat, bemutatóikat képességeiknek megfelelően elkészítették, előadták. A témahét végeztével osztályfőnöki órákon, szaktárgyi órákon beszélgető kör formájában mondhatták el véleményüket. A szaktárgyi órákon ezen felül érdemjegyet is kaptak a munkájukra. Számomra a témahét sikerességét leginkább az jelzi, hogy kérték, máskor is legyen témahét. Bár bennük nem tudatosult, de a visszajelzésekből egyértelmű, hogy az egy témával való, elmélyült, sokoldalú foglalkozás élvezetesebb, eredményesebb, mint a hagyományos, tantárgyi-tanórai keretek közti tanulás. Sikeresnek ítélem a tanulók logikus gondolkodásának fejlődését is. A tapasztalt jelenségek feltételeit vizsgálva saját maguk jutottak el az ok- okozati összefüggések felismeréséhez, helyes következtetéseket, vontak le, gyakorlatilag önállóan szereztek ismereteket. Fejlődött együttműködési képességük is a csoportmunkák során A témahetet a begyűjtött anyag kiállítása (rajzok, feladatlapok, plakátok stb.) prezentáció és a víz világnapja alkalmából rendezett vetélkedő zárta amelyekre nagyon lelkesen készültek, munkájuk elismeréseként dicséretben, oklevél és tárgyjutalomban részesültek..

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6.

TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. TEREMTÉS HETE ISKOLAI FELADATTERVE 2013. SZEPTEMBER 29.- OKTÓBER 6. Reményik Sándor: A teremtés hat napja előtt Te láttad az erdőt, Mielőtt erdő lett volna. Mielőtt a vizek a szárazföldtől Elválasztattak

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk

Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Múltunkban a jövőnk - Projekt Móra Ferenc Általános Iskola ás Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3 hetet meghaladó projekt 2010. március 8-31. TÁMOP 3.14-08/2-2008-0002 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Öko témahét. 2012. október24-27. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vép

Öko témahét. 2012. október24-27. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vép Ki a legökosabb? Öko témahét 2012. október24-27. Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vép Témahéten résztvevő diákok: 1-8. osztály 220 tanuló Segítők: osztályfőnökök, Varga

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és

Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és Tartalomjegyzék 2. Az intézmény helyi tanterve... 2.1 A választott kerettanterv megnevezése... 4 2.3 Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei... 6 2.4 A Nemzeti alaptantervben

Részletesebben

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet

EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT! CÍMŰ KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT 4.d 4.f osztály Készítette: Mezeiné Szegedi Erzsébet MEZŐBERÉNY-BÉLMEGYER KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ ZENE- ÉS MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, KOLLÉGIUM ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 5650 Mezőberény, Petőfi S. út 17-19. Tel.: 66/515-573 Fax: 66/515-570

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Jósika Miklós Általános Iskola Napkor 2010. március 16-18. Felelős:Kovácsné Bárány Marianne Milotainé

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola

NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola NKI Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Erdei iskola komplex programjának kidolgozása Nagyatád város elhelyezkedése és megközelíthetősége Forrás: http://www.hiszi-map.hu/catalog/albums/magyar/somogy/normal_00somogy.jpg

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program

Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program Mérk-Vállaj ÁMK Környezetnevelési program A Nevelési Program jellemzői: Törvényességi kötelezettség: minden intézményben szükséges (iskola, kollégium) A KEN program a helyi tanulásfejlesztési célokat támogatja

Részletesebben

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KIK 130013 Közös Igazgatású Művelődési Intézmény Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZIGETCSÉP 2013 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

A természettudományos tárgyak megalapozása 1

A természettudományos tárgyak megalapozása 1 Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt A természettudományos tárgyak megalapozása 1 A gyerekek előzetes

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program II. melléklet Környezeti nevelési program 1. A környezeti nevelés célja A környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának kialakulását, fejlessze az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva TÉMAHÉT TERVE Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem Készítette: - 1 - PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 - 2 ISKOLÁNKRÓL... 3 N E V E L É S I P R O G R A M... 4 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 4 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI.. 6 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben