Tartalomjegyzék. Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben szeptember október november...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben... 4. 2012. szeptember... 5. 2012. október... 6. 2012. november..."

Átírás

1 Tanévkezdő kiadvány 2012/2013. tanév 5. RÉSZ Teendőnaptár Összeállította: Kozák András köznevelési szakértő

2 Tartalomjegyzék Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben szeptember október november december január február március április május június július augusztus sz. melléklet A települési önkormányzatok működtetői feladatköre sz. melléklet A normatív állami hozzájárulás és támogatás valamint más támogatási formák sz. melléklet A közzétételi lista tartalma sz. melléklet Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás-bejelentés sz. melléklet A középfokú iskola által közzétett felvételi tájékoztató tartalma sz. melléklet A pedagógiai program felépítése sz. melléklet Az SZMSZ-re vonatkozó jogszabályi előírások sz. melléklet Az alapító okirat tartalmi elemei sz. melléklet A működési engedély iránti kérelem eljárásrendje sz. melléklet A kötelező tanórai foglakozás keretében megszervezett hit- és erkölcstan órákról szóló normák sz. melléklet Az országos pedagógiai mérések tartalmi kerete

3 12. sz. melléklet Az adatszolgáltatás tartalma sz. melléklet A szakképző iskola fenntartása sz. melléklet A tantárgyfelosztás jogszabályi normái sz. melléklet A tanulmányok alatti vizsga megszervezésének szabályai sz. melléklet A 2013/2014. tanévre történő középfokú beiskolázással kapcsolatos időpontok sz. melléklet Érettségi és szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok a 2012/2013. tanévben /2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről

4 Kötelező feladatok és teendők a köznevelési intézményben 2012/2013. tanév Az alábbiakban a 2012/2013. tanévre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezően teljesítendő feladatokat soroljuk fel kronológiai rendben. Magyarázat a táblázat értelmezéséhez Határidők avagy Mikorra kell a feladattal elkészülni? annak meghatározása, hogy a tervezés során, a munka ütemezése szempontjából milyen dátumhoz kötött a feladat végzője. A feladat leírása avagy Mit kell tenni? a kötelezően megvalósítandó teendő rövid, érthetően megfogalmazott leírása. Amennyiben a feladat elvégzéséhez további releváns részletek ismerte szükséges, azok az egyes rubrikák alján feltüntetett mellékletekben találhatók, melyekre kattintva a dokumentum adott pontjára ugorhat az olvasó. A kötelezettséget meghatározó norma címzettje avagy Kinek kell a feladatot elvégezni? : oszlopa arra a kérdésre ad választ, hogy kire telepít a jogalkotó kötelezettséget az adott feladat elvégzése vonatkozásában. A feladatot előíró jogi rendelkezés avagy Mi írja elő a feladat elvégzését? : része tartalmazza a feladatot előíró jogszabályt, feltüntetve a Magyar Közlöny azon számát, amelyben az idézett jogi norma kihirdetésre került. Jogszabályok rövidítése Nkt.: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény Szt.: a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény Nkt. Vhr.: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Kt. Vhr.: 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Tvk. rend.: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről Nat: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról Min. rend.: 20/2012. (VIII. 31. ) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Tvr.: 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/203. tanév rendjéről Egyéb rövidítések MÁK: Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes igazgatósága MK: Magyar Közlöny 4

5 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje szeptember A feladatot előíró jogi rendelkezés szeptember 1. A tanév első napja Nkt MK 2011/ szeptember 3. A tanítási év első félévének első napja Tvr. 2. (2) MK 2012/ szeptember 5. A díjfizetéssel kapcsolatos fenntartói és intézményi dokumentációk felülvizsgálata és módosítása, egyúttal a fizetési kötelezettségről történő értesítése az érintetteknek a 2012/2013. tanév vonatkozásában szeptember 30. A települési önkormányzat szándékának kinyilvánítása az állami intézmény-fenntartó központ felé arról, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmény működtetését az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 1. sz. melléklet: A települési önkormányzatok működtetői feladatköre fenntartó Nkt. Vhr. 46. (1) MK 2012/112. települési önkormányzat polgármestere Nkt. 97. (24) MK 2012/99. 5

6 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje október október 15. A köznevelési intézmény az október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól - a Köznevelés Információs Rendszerén (KIR) keresztül és az ott meghatározott formában - statisztikai céllal az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében adatokat közöl október 15. A középfokú iskola megállapítja a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső kódjait és rögzíti a KIFIR rendszerben október 20. A nem állami, nem települési önkormányzati fenntartó megküldi a MÁK-nak a normatív állami hozzájárulás és támogatás - október 1- jei adatokon alapuló - igényléséről szóló adatlapokat 2. sz. melléklet: A normatív állami hozzájárulás és támogatás valamint más támogatási formák a köznevelési intézmény képviselője A feladatot előíró jogi rendelkezés Nkt. Vhr. 25. (3) MK 2012/112. középfokú iskola Min. rend. 32. (2) MK 2012/115. fenntartó Kt. Vhr. 13. (7) MK 1997/14. 6

7 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje október 27. A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) keretében felmérendő tanulók létszámának jelentése a KIR-en keresztül október 30. A nevelési-oktatási intézmény közzétételi listája szerinti adatok és dokumentumok október 1-jei állapotnak megfelelő közzététele a KIR tájékoztató rendszerén keresztül. A feladatot előíró jogi rendelkezés általános iskola Tvr. 9. (5) MK 2012/69. a köznevelési intézmény képviselője Nkt. Vhr. 24. (1) MK 2012/ sz. melléklet: A közzétételi lista tartalma október 30. A települési önkormányzat döntése arról, hogy a fenntartásában működő köznevelési intézmény működtetését az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 1. sz. melléklet október 31. A köznevelési intézménnyel szeptember 1-jén jogviszonyban állók vonatkozásában változás bejelentés tétele. Az óvoda vezetője valamennyi óvodás gyermek számára, 7 települési önkormányzat képviselő-testülete, jegyző nevelési-oktatási intézmény vezetője Nkt. 97. (24) MK 2012/99. Nkt. Vhr. 48. (1)-(3) MK 2012/112.

8 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje az iskola igazgatója az óraadó pedagógusnak igényel oktatási azonosító számot. A feladatot előíró jogi rendelkezés 4. sz. melléklet: Az oktatási azonosító szám igénylése, kiadása és a változás bejelentés október 31. A közzétételi lista és dokumentumok megküldése az újonnan létrejött iskola esetében a KIR tájékoztató rendszerébe október 31. A középfokú iskola értesíti az általános iskolát, hogy az ott végzett tanulók a középfokú iskola első két évfolyamán június 15-én milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket. Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján, annak hiányában a helyben szokásos iskola képviselője Nkt. Vhr. 24. (3) MK 2012/112. iskola Nkt. 81. MK 2011/162. 8

9 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje módon nyilvánosságra hozza október 31. A nyolcadik évfolyamra járó tanulók tájékoztatása a középfokú iskolai felvételi eljárás rendjéről, továbbá a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak eldöntése a bíróság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a bírósági döntés szerint kell továbbítania október 31. A középfokú iskola felvételi tájékoztatót készít, és azt a honlapján nyilvánosságra hozza, valamint elhelyezi a Középiskolák Felvételi Információs Rendszerében (KIFIR). 5. sz. melléklet: A középfokú iskola által közzétett felvételi tájékoztató tartalma 9 A feladatot előíró jogi rendelkezés általános iskola Min. rend 31. (1)-(2) MK 2012/115. középfokú iskola Min. rend. 32. (3) MK 2012/115.

10 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje november november 20. Az olvasásiszövegértési és matematikai alapkészségeket vizsgáló országos mérésekhez (máj. 29-i országos kompetenciaméréshez) szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon a KIR-en keresztül. A feladatot előíró jogi rendelkezés iskola Tvr. 9. (3) MK 2012/69. 10

11 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje december december 7. Az első évfolyamosok körében a DIFERmérés lebonyolítása december 20. Legkésőbb eddig az időpontig továbbíthatja az iskola igazgatója a kormányhivatal felé a tanulónak, ill. a kiskorú tanuló szülőjének azt a bejelentését, hogy a tanuló félévi osztályzatát független vizsgabizottság állapítsa meg (az igény bejelentésének határideje dec. 12.) december 31. A pedagógiai program felülvizsgálata az Nkt., a Nat és a kerettantervi miniszteri rendelet rendelkezéseinek való megfelelőség szempontjából A feladatot előíró jogi rendelkezés általános iskola Tvr. 9. (5) MK 2012/69. iskola igazgatója Min. rend. 73. (2) MK 2012/115. iskola Nkt. 97. (14) MK 2011/ sz. melléklet: A pedagógiai program felépítése december 31. A tíznél több szakmai munkaközösséggel működő nevelésioktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának felülvizsgálata, és módosítása annak megfelelően, hogy a legalább öt pedagógus 11 nevelési-oktatási intézmény Nkt. 97. (15) MK 2011/162.

12 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje által létrehozható szakmai munkaközösségek száma nem haladhatja meg az intézményben a tízet. A feladatot előíró jogi rendelkezés december 31. [ ] 7. sz. melléklet: Az SZMSZ-re vonatkozó jogszabályi előírások A tudomásszerzéstől számított öt napon belül, de legkésőbb ezen időpontig a gyermek, a tanuló, az óraadó és az alkalmazott személyes adatainak megváltozásáról történő bejelentés tétele a KIR adatkezelőjének december 31. Az iskola a további felvételi, átvételi kérelmek teljesítésének, továbbá a tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásának szempontjait, elveit, prioritásait rögzíti és elfogadja a pedagógiai programjában. köznevelési intézmény vezetője Nkt. 97. (25) MK 2012/99. iskola Min. rend (4) MK 2012/

13 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje január január 1. A köznevelési intézmény augusztus 31-i hatályos jogállapot szerinti alapító okiratának felülvizsgálata és átdolgozása az Nkt.-ban foglaltaknak való megfelelés szempontjából, s az átdolgozott alapító okirat megküldése a MÁK-nak, valamint az Oktatási Hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. a köznevelési intézmény fenntartója A feladatot előíró jogi rendelkezés Nkt. 97. (4) MK 2012/ sz. melléklet: Az alapító okirat tartalmi elemei január 11. A tanítási év első félévének utolsó napja Tvr. 3. (3) január 28. Az iskola nevelőtestülete értekezleten értékeli az első féléves pedagógiai munkát, elemzi annak hatékonyságát, s az erről készített jegyzőkönyvet elküldi a fenntartónak, az intézményi tanácsnak és az iskolaszéknek január 31. A normatív állami hozzájárulás és támogatás igénybevételének jogosságáról és felhasználásáról 13 nevelőtestület, képviseletében az igazgató MK 2012/69. Tvr. 3. (4) MK 2012/69. fenntartó Kt. Vhr. 16. (1) MK 2012/112.

14 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje történő elszámolás a fenntartott intézmény részéről feladatellátási helyenkénti, valamint összesített adatok formájában. A feladatot előíró jogi rendelkezés 2. sz. melléklet 14

15 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje február február 15. Tájékoztató az óvoda nyári zárva tartásáról február 28. Az iskola a tankönyvellátás feladatainak végrehajtására - ha arról vagy egy részének elvégzéséről nem saját maga gondoskodik - egy vagy több tankönyvforgalmazóval tankönyvellátási szerződést köt. A feladatot előíró jogi rendelkezés óvodavezető Min. rend. 3. (7) MK 2012/115. iskola igazgatója A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény 8/A. (2) bekezdése MK 2004/42. 15

16 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje március március 12. A nem állami, nem települési önkormányzati fenntartó megküldi a MÁK illetékes igazgatóságának az a normatív állami hozzájárulás és támogatás - február 1- jei adatokon alapuló - igényléséről szóló adatlapokat. A feladatot előíró jogi rendelkezés fenntartó Kt. Vhr. 13. (7) MK 1997/ sz. melléklet március 15. A időszakra szóló középtávú, intézményi továbbképzési program elkészítése március 15. A 2013/2014. nevelési évre, tanévre szóló beiskolázási terv a nevelési-oktatási intézmény vezetője a nevelési-oktatási intézmény vezetője Tvk. rend. 1. (2) MK 2009/57. Tvk. rend. 1. (3) MK 1997/. 16

17 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje április április 15. Tájékoztató készítése és a fenntartó jóváhagyását követően történő közzététele azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók a 2013/2014. tanévben választhatnak, középiskolában tájékoztatást nyújtása továbbá az érettségi vizsgára történő felkészítés szintjéről is április 30. A nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtása vagy az intézmény megszüntetése, amennyiben a köznevelési intézmény a nyilvántartásba vételét követően megkezdhette működését 9. sz. melléklet: A működési engedély iránti kérelem eljárásrendje A feladatot előíró jogi rendelkezés iskola igazgatója Min. rend. 15. (1) MK 2012/115. fenntartó Nkt. 97. (4) MK 2012/99. 17

18 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje május május 20. Felmérés a 2013/2014. tanév során a tanuló által szabadon választott tanítási órán való részvételről, továbbá arról, hogy az állami általános iskolában a tanuló melyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván részt venni. A feladatot előíró jogi rendelkezés iskola Min. rend. 14. (5) MK 2012/ sz. melléklet: A kötelező tanórai foglalkozás keretében megszervezett hit- és erkölcstan órákról szóló normák május 23. Legkésőbb eddig az időpontig továbbíthatja az iskola igazgatója a kormányhivatal felé a tanulónak, ill. a kiskorú tanuló szülőjének azt az igényét, hogy a tanuló tanév végi osztályzatát független vizsgabizottság állapítsa meg (az igény bejelentésének határideje máj. 15.). iskola igazgatója Min. rend. 73. (2) MK 2012/

19 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje május 28. [ ] A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében május 29. A 6., 8. és 10. évfolyamosok olvasásiszövegértési és a matematikai alapkészségeinek országos mérésében való közreműködés. iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa iskola, annak vezetői és pedagógusai A feladatot előíró jogi rendelkezés Tvr. 9. (6) MK 2012/69. Min. rend. 81. (1) MK 2012/115. Tvr. 9. (3) MK 2012/69. Min. rend. 79. (1) MK 2012/ május 31. [ ] 11. sz. melléklet: Az országos pedagógiai mérések tartalmi kerete Köznevelési intézményenként és feladatonként a KIR honlapján keresztül a évre vonatkozó közérdekű pénzügyi és gazdálkodási adatok közlése. fenntartó Nkt. Vhr. 19. (1) MK 2012/ sz. melléklet: Az adatszolgáltatás tartalma május 31. Az állami, önkormányzati fenntartó döntése arról, hogy a szakképzési feladatokat egy vagy több szakképző iskola fenntartásával lássa el a 2013/2014. tanítási évben. fenntartó Szt. 92. (9) MK 2011/ sz. melléklet: A szakképző iskola fenntartása 19

20 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje május 31. A települési önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére 2014/2015. tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni (óvodák) május 31. A nevelési-oktatási intézmény 2013/2014. tanévre tervezett fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az alapfokú művészeti iskolában a tanszak indításával vagy megszüntetésével kapcsolatos fenntartói döntés meghozatala május 31. A fenntartónak eleget kell tennie a nevelésioktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelésjegyzékében foglaltaknak A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 20 települési önkormányzat polgármestere A feladatot előíró jogi rendelkezés Nkt. 75. (4) MK 2012/99. fenntartó Nkt. 84. (7) MK 2011/162. fenntartó Min. rend (14) MK 2012/115.

21 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje június 21 A feladatot előíró jogi rendelkezés június 14. A tanítási év második félévének utolsó napja Tvr. 2. (2) MK 2012/ június 30. Köznevelési intézményenkénti tájékoztató arról, hogy a 2012/2013. tanítási évben munkakörtípusonként hány álláshely létesítésére, megszüntetésére került sor; hány köznevelési intézmény alapításáról, átalakításáról, jogutód nélküli megszüntetéséről született döntés; hány köznevelési intézmény fenntartói joga került átadásra, milyen fenntartónak történt az átadás, s mi az átadott intéz-mény oktatási azonosítója június 30. Az illetékes szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény részére azon tanulók nevének -- a szakvéleményt kiállító intézmény és a szakvélemény számával együtt, történő elküldése, akiknek a felülvizsgálata a 2013/2014. tanévben esedékessé válik. fenntartó Nkt. Vhr. 25. (1) MK 2012/112. iskola Min. rend. 95. (6) MK 2012/115.

22 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje július július 1. Az iskola nevelőtestülete értekezlet keretében értékeli a tanítási évben végzett pedagógiai munkát, elemzi hatékonyságát, s az erről készített jegyzőkönyvet elküldi a fenntartónak, az intézményi tanácsnak és az iskolaszéknek július 31. A nevelési-oktatási intézmény fenntartója döntésének határideje a 2013/2014. tanítási évben történő intézményátszervezés egyes eseteiben. nevelőtestület, képviseletében az igazgató A feladatot előíró jogi rendelkezés Tvr. 3. (4) MK 2012/69. fenntartó Nkt. 84. (8) MK 2011/

23 Határidő A feladat leírása A kötelezettséget meghatározó norma címzettje augusztus augusztus 15. Tantárgyfelosztás megküldése a fenntartónak. nevelési-oktatási intézmény igazgatója A feladatot előíró jogi rendelkezés Min. rend (3) MK 2012/ sz. melléklet: A tantárgyfelosztás jogszabályi normái augusztus 15. A nevelési-oktatási intézményben alkalmazott pedagógusok névsorának és oktatási azonosító számának megküldése a megyei kormányhivatal részére augusztus 31. [ ] A javítóvizsga megszervezése az iskolában, melytől az igazgató vagy a nevelőtestület a halasztott vizsga intézményének alkalmazásával eltérhet. nevelési-oktatási intézmény igazgatója Min. rend (1) MK 2012/115. iskola igazgatója Min. rend. 65. (1) MK 2012/ sz. melléklet: A tanulmányok alatti vizsga megszervezésének szabályai augusztus 31. A tanév utolsó napja Nkt MK 2011/162. További fontos dátumok, események: 16. sz. melléklet: A 2013/2014. tanévre történő középfokú beiskolázással kapcsolatos időpontok 17. sz. melléklet: Érettségi és szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok a 2012/2013. tanévben 23

24 1. sz. melléklet A települési önkormányzatok működtetői feladatköre A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (4) A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképzésről szóló törvény 5. (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. (3) bekezdésben foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül. (5) A 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú települési önkormányzat vállalhatja - a szakképzésről szóló törvény 5. (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. 97. (24) évben szeptember 30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és október 30-ig dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a) 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település esetén a működtetést az államtól képes átvállalni, b) 3000 fő lakosságszám feletti település esetén a működtetést nem képes vállalni. 24

25 2. sz. melléklet A normatív állami hozzájárulás és támogatás valamint más támogatási formák (eljárási szabályok) [20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról] A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók normatív állami hozzájárulásának és támogatásának igénylése, folyósítása, elszámolása és ellenőrzése 13. (1) A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó (a továbbiakban: fenntartó) a közoktatásról szóló törvény 118. (3) bekezdése alapján a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulások, továbbá normatív, kötött felhasználású támogatások (a továbbiakban: normatív hozzájárulás és támogatás) iránti igényét a Magyar Államkincstár - fenntartó székhelye szerint - illetékes megyei igazgatóságnál (a továbbiakban: Igazgatóság) jelentheti be. (2) Normatív hozzájárulás és támogatás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével - az után a gyermek, tanuló után vehető igénybe, a) aki szerepel a felvételi és mulasztási vagy beírási naplóban, b) akiről kiállították a törzslapot, kollégiumban a törzskönyvet, c) akinek jelenlétéről, távolmaradásáról külön jogszabályban meghatározott nyilvántartást vezetnek, d) aki rendelkezik az e jogszabály szerinti azonosító számmal. (3) Normatív hozzájárulás és támogatás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek figyelembevételével - az után az alkalmazott után vehető igénybe, a) akit a képesítésének megfelelő munkakörben, munkaviszonyban foglalkoztatnak, b) aki rendelkezik az e jogszabály szerinti azonosító számmal. (4) A normatív hozzájárulás és támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a létesített tanulói és alkalmazotti jogviszony - az e jogszabályban meghatározottak szerint - szerepeljen a KIR adatbázisában. (5) A fenntartó ügyviteli feladatot ellátó intézményi feladatellátási helyenként és fenntartói szinten összesített formában nyújtja be a normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényét. (6) A tárgyévi igénylési adatlapot, amelynek formáját a Magyar Államkincstár a Minisztériummal közösen határozza meg, az Igazgatóság a nyilvántartásában szereplő fenntartónak a márciusi igényléshez február 25-ig, az októberi igényléshez október 5-ig küldi meg. (7) A kitöltött igénylési lapot valamennyi fenntartó - október 20-ig - a tárgyév október 1-jei tényleges létszám alapján -, és - március 12-ig - a tárgyév február 1-jei tényleges létszám alapján - megküldi az Igazgatóságnak. Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő. (8) A nem havi rendszerességgel folyósított támogatásokat a márciusban benyújtott igénylési lapon kell igényelni. (9) Az új fenntartó, amely első alkalommal nyújt be normatív hozzájárulás és támogatás iránti igényt, az igénylési laphoz köteles csatolni: a) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintáját, adószámát, valamennyi bankszámlaszerződésének hiteles másolatát, b) az intézmény nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős határozatot, a jogerős működési engedélyét, alapító okiratát, fizetési számlájának számát, adószámát, c) az e bekezdés szerinti valamennyi fizetési számlára vonatkozó felhatalmazó levelét beszedési megbízás benyújtására, d) nyilatkozatát arról, hogy sem neki, sem az intézménynek harminc napon túli köztartozása nincs. 25

26 (10) A (9) bekezdésben felsorolt okiratok másolatát közjegyző vagy - az eredeti okiratok alapján - az Igazgatóság hitelesíti. Ha a fenntartó több fizetési számlával rendelkezik, meg kell jelölnie azt a fizetési számlát, amelyre a normatív hozzájárulás és támogatás folyósítását kéri. Az OM azonosítót az Igazgatóság ellenőrzi, az igénylésekkel összefüggő új és módosított adatokat a KIRből átveszi. Ha a fenntartó a KIR-ben tárolt okiratokat nem küldi meg, azt az Igazgatóság a KIR adatkezelőjétől megkéri. (11) Ha a fenntartó új intézményt, új feladatellátási helyet létesít, új alaptevékenységgel bővíti az intézmény feladatát, az igénylési laphoz csatolnia kell a (9) bekezdésben meghatározott okiratok közül azokat, amelyeket a változás érintett. Új intézmény, új feladatellátási hely, új alaptevékenység az az intézmény, az a feladatellátási hely, az az alaptevékenység, amelyre vonatkozóan a fenntartó első alkalommal nyújt be igénylést normatív hozzájárulásra és támogatásra. (12) A fenntartó a támogatási igénylés benyújtásakor csatolja az intézmény székhelye és telephelye szerint illetékes önkormányzat által kiállított hatósági igazolást arról, hogy sem neki, sem az intézményének nincsen - az október 1-jei, illetve február 1-jei állapotot figyelembe véve - az önkormányzatnál lejárt köztartozása, valamint nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy az Igazgatóság az adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozással kapcsolatban adatot kérjen az illetékes hatóságoktól. 13/A. Nem lehet a normatív hozzájárulás és támogatás igénylésénél figyelembe venni azt a nem tanköteles tanulót, akinek a tanulói jogviszonya félévkor megszűnt, vagy a tanulói jogviszony megszűnését - jogszabály alapján - meg kellett volna állapítani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a nem tanköteles tanuló a mulasztások miatt félévkor nem volt osztályozható, és az osztályozó vizsgán nem jelent meg, távolmaradását öt napon belül nem igazolta; ezáltal igazolatlanul tíz tanítási óránál többet mulasztott. 14. (1) Az Igazgatóság - az igénylési lap és a rendelkezésre álló okiratok alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) szabályozott eljárás keretében - a) az októberi igénylés alapján a szeptember-december hónapokra, b) az elszámolásban közölt az október 1-jei ténylétszám, valamint - szükség esetén - az új jogcímekre vonatkozó kiegészítő felmérés adatai alapján január hónapra, c) a márciusi igénylés alapján február-augusztus hónapokra határozatban állapítja meg, hogy a fenntartó milyen feladat ellátásáért, milyen jogcímen, hány gyermek, tanuló után és milyen összegben veheti igénybe az éves költségvetésről szóló törvényben meghatározott normatív hozzájárulást és támogatást. (2) Az Igazgatóság a határozatában a gyermekek, tanulók számát úgy állapítja meg, hogy az feladat-ellátási helyenként, intézményenként ne haladja meg a működési engedélyben meghatározott létszámot. Az Igazgatóság normatív hozzájárulás és támogatás megállapításával kapcsolatos döntése ellen benyújtott fellebbezést az oktatásért felelős miniszter bírálja el. (3) A Magyar Államkincstár az október 1-jei tényleges létszámadatokról december 15-ig, a február 1-jei tényleges létszámadatokról május 5-ig fenntartónkénti, intézményfenntartó típusonkénti bontásban, egyházi intézmények esetében egyházanként összesítve, fővárosi, megyei összesítésben, jogcím szerinti részletezéssel tájékoztatja az oktatásért felelős minisztert. A Magyar Államkincstár biztosítja az oktatásért felelős miniszter, valamint az iskolai rendszerű szakképzést folytató intézmények adatai tekintetében a szakképzésért felelős miniszter részére is az adatbázis adataihoz való hozzáférést, a statisztikai célú adatok lekérdezésének lehetőségét. (4) Ha év közben az igénylési létszám az egyes feladatellátási helyek (székhely, telephely) szintjén 10%-ot meghaladó mértékben lecsökken, a fenntartónak erről az illetékes Igazgatóságot nyolc napon belül értesítenie kell. Az e bekezdés szerinti 10%-os szabályt augusztus 31-ét követő naptól kell alkalmazni azoknál a tanulóknál, akiknek általános iskolában vagy középfokú iskolában az adott iskolatípus utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításával a tanulói jogviszonya a szorgalmi időszak utolsó napján - kivéve a keresztféléves oktatásban részt vevő tanulókat - szűnik meg. Az Igazgatóság az értesítés alapján módosítja az érintett fenntartók pénzellátását, melyről határozatban értesíti a fenntartót. (5) A fenntartó nyolc napon belül változásjelentést küld az Igazgatóság részére abban az esetben is, ha az általa fenntartott intézmény feladataiban vagy más nyilvántartott adataiban változás következett be. Ha az Igazgatóság a nyilvántartásában tárolt adatokban az igénylést érintő változtatást tapasztal, adategyeztetést kezdeményez a fenntartóval és az Oktatási Hivatallal. 26

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. KÖZLEMÉNYEK JOGSZABÁLYOK III. ÉVFOLYAM, 23. SZÁM Ára: 610 Ft 2011. NOVEMBER 30. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 213/2011. (X. 14.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése

1. A köznevelés információs rendszerének létrehozása és mûködtetése M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 19043 III. Kormányrendeletek A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról A Kormány a nemzeti köznevelésrõl

Részletesebben

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha

(1) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, ha Tájékoztató A nem állami, nem helyi önkormányzati közoktatási intézményfenntartókat megillető kiegészítő támogatás igénylésének, megállapításának, folyósításának, elszámolásának, ellenőrzésének rendjéről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

A 3/2015. (I. 28.) 229/2012. (VIII.

A 3/2015. (I. 28.) 229/2012. (VIII. A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (4) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

Részletesebben

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A köznevelés ágazati szabályozását meghatározó jogszabályi változások jellemzése A tanügyigazgatás szervezeti és funkcionális rendjének megváltozása A tanév szervezése

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről A szociális

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. január 28., szerda Tartalomjegyzék 3/2015. (I. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályai Változások a 188/1999. (XII.

Részletesebben

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések

191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet. a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről. Általános rendelkezések 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS szociális foglalkoztatás támogatására Pályázati azonosító: Iktatószám: Támogatási szerződés száma: amely létrejött egyrészről Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, Székhelye: 1089

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév

Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Tanévkezdő kiadvány 2011/2012. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2011. augusztus Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 I. A 2011/2012. tanév legfontosabb időpontjai...

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR S E G É D L E T a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

Budapest, 2012. február

Budapest, 2012. február NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 2772-2/2012. ELŐTERJESZTÉS a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja és a Halmozottan

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 2842 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 34. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben