DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉS év (A DE TEK Tanács a március 31-i ülésén fogadta el.)

2 A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE I. A költségvetés felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között Az Egyetem belső gazdálkodási költségvetése az államháztartási költségvetés előirányzataira alapozva, az OKM által megadott funkcionális bontás figyelembe vételével a négy tervezési egységre (AMTC, OEC, TEK, KP) és a Centrumok/TEK-en belül kari bontásban készül. A Központ végzi az egyetemi szintű üzemeltetési feladatok, központi szervezetek, általános feladatok és fejlesztések előirányzatainak tervezését, ezen előirányzatokkal való gazdálkodást, valamint megvalósítja a tervezési-gazdálkodási egységek gazdálkodási munkájának koordinálását egyetemi szintű szabályzatok, útmutatók készítésével. A központi kiadások fedezete a tervezési egységek hozzájárulásából adódik össze. A Debreceni Egyetem központi kiadásaihoz ( eft) a tervezési gazdálkodási egységek az integrációt követően kialakított, minden évben a valós helyzethez igazított, kiadási soronként konszenzussal megállapított vetítési alapokkal számított összegekkel járulnak hozzá. A tervezési egység központok, valamint a karok központi kiadásához való hozzájárulását a B1 - B5, H1 H3 táblák összesítői mutatják. I.1. A Debreceni Egyetem évi költségvetésének tervezése A Debreceni Egyetem évi költségvetésének felosztására vonatkozó irányelv javaslatot a Szenátus 33/2009. (XII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá. A évek állami támogatásának funkcionális bontását és megoszlását E.1.1. táblázat tartalmazza. A képzési, tudományos célú és fenntartói támogatásból külön kell kezelni a tangazdaságra és klinikára eső támogatást, mivel azt a gyakorlati képzések finanszírozására kell fordítani. A képzési, tudományos célú és fenntartói támogatás mértékét tangazdaság és klinika nélkül az E.1.2. táblázat mutatja. I.1.A.) Változó jellegű támogatások tervezése Hallgatókkal kapcsolatos juttatások Közoktatási feladatellátás támogatása Képzési normatív támogatás Tudományos normatív támogatás Egyes speciális programok támogatása A hallgatókkal kapcsolatos juttatások, valamint a közoktatási feladatellátás támogatása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben szereplő normatívák alapján kerültek kiszámításra. A hallgatói létszám adatokat a október 15-i állapotot tükröző OKM statisztika (E.2.1.; E.2.2. táblázat), a tanulói létszám adatokat a október 01-i tényleges és a október 01-i várható adatokat tartalmazó OKM statisztika szolgáltatta. 2

3 A hallgatói juttatás előirányzat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, illetve az ez alapján készült belső szabályzat alapján került felosztásra. A támogatás összege tartalmazza a HÖK működési kiadásait is. Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítás alatt áll, a számítások a Magyar Rektori Konferencia által megküldött Korm. rendelet tervezet alapján készültek. Amennyiben a végleges Korm. rendelet az előzetes számításokhoz képest jelentős eltérést okozna, vezetői döntés alapján korrekcióra kerülhet sor. A képzési támogatás az államilag finanszírozott számított hallgatói létszám (E.2.3 táblázat) páratlan félévi idejű képzésben részt vevő hallgatók (E.2.4. táblázat) számával módosított korrekció utáni létszáma és a megfelelő szakhoz, képzési területhez tartozó fent hivatkozott Korm. rendelet tervezet szerinti normatíva (E.4. táblázat) szorzata. A képzési támogatás számításánál figyelembe vettük a Tudományegyetemi Karokat érintően az előző évekhez hasonlóan a BTK, az IK, és a TTK-t érintő kifutóban lévő kétszakos képzések közötti egyenlegében nullás korrekciót (a többszakos képzések korrekciója nélküli képzési támogatás összeget az (E.5.1) táblázat tartalmazza, a többszakos képzések korrekciója utáni támogatási összeget az (E.5.2.A) táblázat mutatja), valamint a a februári kezdésű keresztféléves képzésben részt vevő államilag támogatott hallgatók számított létszámát is (E.2.5. táblázat). A hallgatók adatai az Oktatási Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kerültek rögzítésre. A részidős képzésben részt vevők 0,5-ös szorzóval vehetők figyelembe. A doktori képzési támogatás az államilag támogatott teljes idejű doktoranduszok létszámának és a tudományterületükhöz tartozó normatívának a szorzata. A képzési támogatás részét képező doktorandusz normatív támogatást kiemelten kell kezelni; a doktori képzési támogatást a doktoranduszok létszámának arányában a doktori szabályzat 3/A (3) bekezdés szerint teljes egészében fel kell osztani a Doktori Iskolák között. A tervezési gazdálkodási egységek / karok évi képzési támogatásának összegeit az E.5.2.B táblázat tartalmazza. Az OKM által rendelkezésünkre bocsátott képzési támogatás eft. A képzési támogatás jogcímen kapott összeg csökkentve a tangazdaságra és klinikára nevesített összeggel eft, ez került felosztásra a tervezési egységek / karok között (ez az eredeti előirányzat 94,79%-a). A jogszabály alapján számított képzési támogatás összege eft (E.5.1. táblázat). A tudományos célú támogatás az alábbi elemekből tevődik össze, az alábbi normatívák figyelembe vételével: a) teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma (mely az államilag támogatott intézményi számított hallgatói létszám arányában vehető figyelembe): eft/fő; b) az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók létszáma: társadalomtudományi képzési terület esetén 450 eft/fő, természettudományi képzési terület esetén: 810 eft/fő; c) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül a minősítettek létszáma: eft/fő; d) az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma: eft/fő; e) az adott költségvetési évben odaítélt fokozatok száma: 600 eft/fő. A számításokhoz szükséges engedélyezett dolgozói létszámadatokat az E.3. táblázat tartalmazza. A jogszabály alapján számított tudományos támogatás összege eft. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól képzési támogatás jogcímen kapott összeg csökkentve a tangazdaságra és klinikára nevesített összeggel eft, mely a számított összeg 97,75%-a. A tervezési egységekre / karokra jutó tudományos támogatás összegeit az E.6. táblázat tartalmazza. A hallgatói és dolgozói létszámok alapján az egyes karokra jutó képzési és tudományos célú támogatás minimum 65%-a rendelkezésre kell, hogy álljon a kari költségvetésben. Azon karok esetén, melyek a 3

4 fenntartási költségeiket (energia, közmű, stb.) kari költségvetésből fizetik, a képzési és tudományos célú támogatás 70%-nak kell a karhoz eljutnia. A képzési és tudományos célú támogatás maximum 12,5%-a fordítható eredeti előirányzatként egyetemi központi és 17,5%-a Centrum/TEK központi kiadásokra, illetve azon karok esetén, melyek fent említett fenntartási költségeit a Centrum/TEK költségvetésből fizetik, a képzési és tudományos célú támogatás további 5%-a, azaz 22,5% kerülhet a Centrum/TEK központba. (A Centrumok / TEK évi konszenzusos költségvetése alapján a Központi kiadások eredeti előirányzata eft, mely 13%-a a figyelembe vehető képzési, tudományos és fenntartói támogatás összegének ( eft)). Amennyiben a Centrum/TEK vezetés indokolt igénye alapján a központi kiadásokra a 17,5%-nál, illetve 17,5+5=22,5%-nál magasabb összeg kerül átadásra, ez csak az illetékes kari vezetéssel lefolytatott egyeztetés és konzultáció után történhet. A DE központi, Centrum/TEK központi és kari kiadásokat a költségvetésekben a lehetőségekhez mérten tételesen kell tervezni. A DE és a Centrum/TEK központi költségek megállapítása után a karok rendelkeznek előirányzataikkal. A karok működéséhez szükséges szolgáltatások költségeit a kari költségvetésekben is tételesen kell tervezni, ezek összesítése a kari B.1. B.5. táblákon történik. Az egyes speciális feladatok támogatása előirányzatból biztosítani kell az anyanyelvi lektorok (bér- és lakástámogatás), OSJER mérőműszerek, tűz- és vagyonvédelem, fogyatékossággal élő hallgatók és a kis létszámú szakok támogatásait (E.8.b táblázat). A tűz- és vagyonvédelemre biztosított összeg központi kezelésben, a Munkabiztonsági Osztály koordinálásával kerül felhasználásra. A fogyatékossággal élő hallgatók után járó eft összegű kiegészítő támogatás felhasználása központi hatáskörben, a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságával és a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottságával együttműködve történik. I.1.B.) Állandó vagy részben állandó jellegű támogatások tervezése Fenntartói támogatás (működést szolgáló támogatás) Normatívához nem köthető intézményi feladattámogatás (további speciális programok, feladatok támogatása) A fenntartói támogatást a fenntartó a 2007-ben aláírt hároméves fenntartói megállapodásban három évre fix összegben határozta meg. A Centrumok/TEK között létrejött megállapodás értelmében A fenntartói támogatás eft-os összegéből: eft (18,8%) az AMTC, eft (34,5%) az OEC, és eft (46,7%) a TEK támogatása (E.7. táblázat). A fenntartói támogatás karokra történő felosztása a képzési és tudományos támogatás arányában történt. Az egyes karokra jutó fenntartói támogatás minimum 60%-a rendelkezésre kell, hogy álljon a kari költségvetésben. Azon karok esetén, melyek a fenntartási költségeiket (energia, közmű, stb.) kari költségvetésből fizetik, a fenntartói támogatás 70%-nak kell a karhoz eljutnia. A fenntartói támogatás maximum 12,5%-a fordítható eredeti előirányzatként egyetemi központi és 17,5%-a Centrum/TEK központi kiadásokra, illetve azon karok esetén, melyek fent említett fenntartási költségeit a Centrum/TEK költségvetésből fizetik, a fenntartói támogatás további 10%-a, azaz 27,5% kerülhet a Centrum/TEK központba. Amennyiben a Centrum/TEK vezetés indokolt igénye alapján a központi kiadásokra a 17,5%-nál (illetve 17,5+10=27,5%-nál) magasabb összeg kerül átadásra, ez csak az illetékes kari vezetéssel lefolytatott egyeztetés és konzultáció után történhet. A DE központi, Centrum/TEK központi és kari kiadásokat a költségvetésekben a lehetőségekhez mérten tételesen kell tervezni. A DE és a Centrum/TEK központi költségek megállapítása után a karok rendelkeznek 4

5 előirányzataikkal. A karok működéséhez szükséges szolgáltatások költségeit a kari költségvetésekben is tételesen kell tervezni, ezek összesítése a kari B.1. B.5. táblákon történik. Az egyes speciális programok támogatásainak összegét az E.8.b táblázat tartalmazza. A további speciális programok előirányzata normatívához nem köthető intézményi feladattámogatásokra kutatóintézetek, arborétumok, NKÖM átvétel, kiegészítő támogatás nyújt fedezetet, összege a hároméves fenntartói megállapodás alapján rögzített (E.9. b táblázat). A teljes állami támogatás, összesítését és változását az E.10. táblázat mutatja. A Fenntartói Megállapodásban a támogatás része a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás is, azonban ezt külön támogatási szerződés alapján előirányzat módosításként finanszírozza a fenntartó. A évi intézményi költségvetésben az előző évnek megfelelő algoritmus alapján kerül meghatározásra a fejezeti támogatás, valamint hallgatói támogatás felosztása. A hallgatói támogatásból a PPP-kre évenként fordítható összeg felosztása a kollégiumok között a hallgatók számának arányában történik függetlenül attól, hogy melyik kollégiumról van szó. A fejezeti támogatás, a hallgatói támogatás és a hallgató által fizetett díj összeadása után maradó az egyetem által még fizetendő összeget az a tervezési egység fedezi ahonnan a hallgató felvételt nyert a kollégiumba. A PPP konstrukcióban üzemelő kollégiumok növekvő költségeinek finanszírozása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, többlethasznosításra. 5

6 2. A Debreceni Egyetem államháztartási költségvetése Az államháztartási költségvetés tervezési egységek közötti megosztását az 1. számú táblázat mutatja be. 1. számú táblázat Az egyetem államháztartási előirányzata tervezési egységenként, funkcionális bontásban adatok eft-ban Megnevezés AMTC OEC TEK KP Összesen = Hallgatói előirányzat 2 Oktatói, kutatói ösztöndíj Közoktatási feladatok ellátása Képzési normatív támogatás Tudományos normatív támogatás Működést szolgáló fenntartói támogatás Képzési- tudományos- fenntartói támogatás összesen (4+5+6) Ebből: 8 Klinikák Tangazdaságok Egyes speciális programok támogatása ( ) Részletezve: 11 Anyanyelvi lektorok GYES-GYED kifutó GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók OSJER mérőrendszerek Tűz- és vagyonvédelem Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív tám /2008. "kis szakok" támogatása További speciális programok, feladatok ( ) Részletezve: 19 Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek NKÖM átvétel Speciális feladatok kiegészítő támogatása Fejlesztési előirányzat Állami támogatás ( ) 25 Bevétel (saját bevétel és átvett pénz) 26 Bevételi előirányzat (24+25) 2.1. Hallgatói előirányzat A hallgatói előirányzatok a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv., a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetett egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve az ez alapján készült egyetemi szabályzat szerint kerültek meghatározásra évben az egyetemi költségvetés tervezésében szerkezeti változás történt: A hallgatói támogatások közül a tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 24%-a (jegyzet előállítás fedezete), valamint a jegyzetértékesítésből évben befolyó bevétel is a DE központ kezelésbe került. A támogatás és bevétel felhasználása a Debreceni Egyetemi Kiadónál történik. A hallgatói juttatások részletezését a 2. számú segédtáblázat tartalmazza. 6

7 2.2. Közoktatási előirányzat A közoktatási előirányzat a költségvetési törvény normatívái és a közoktatási statisztika alapján kerülnek meghatározásra. A közoktatási feladatok ellátását kiegészítő támogatás segíti. A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulását a 2. számú táblázat mutatja. 2. számú táblázat A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulása évben adatok eft-ban és %-ban évi évi Szervezeti egység közoktatási közoktatási /2009. támogatás támogatás =4-3 6=5/3 1 Normatív előirányzat ,4% 2 Államháztartási előirányzat ,4% 3 Kiegészítő közoktatási támogatás ,0% 4 Felhasználható előirányzat (1+3) ,0% Várható visszafizetési kötelezettség ,2% (2-1) Az államháztartási előirányzat évben a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolájának és Kollégiumának közoktatási előirányzatát is tartalmazza, eft összegben. A változás az új gyakorló intézmény nélkül eft, amelyből várhatóan még eft visszafizetésével kell számolni Képzési, tudományos, fenntartói előirányzat A képzési és tudományos előirányzat a 70/2008. (IV. 3.) Kormányrendelettel módosított 50/2008. (III. 14.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Rektori Konferencia által megküldött Korm. rendelet tervezet szerint, a október 15-i statisztikai hallgatói létszám valamint a februárban induló keresztféléves képzések hallgatói létszámának figyelembe vételével került megállapításra, az egyetem költségvetési irányelvei szerint évben a normatíva szerint számított képzési támogatásnak a 92,5%-át (többszakos képzések, februári kezdésű keresztféléves képzés figyelembe vételével), a tudományos támogatásnak a 97,75%-át finanszírozza az OKM. A fenntartói előirányzat egyetemi szinten megegyezik az előző évi előirányzattal. A Szenátus döntése szerint a klinikák és a tangazdaság nélküli képzési, tudományos, fenntartói támogatás a AMTC esetében -1,8%-kal, az OEC esetében -4,0%-kal, a TEK esetében -6,8%-kal, változott (3. számú táblázat). A teljes működési támogatás változása: AMTC -1,8%, OEC 3,9%, TEK -6,7% (4. számú táblázat). 7

8 Tervezési egység 3. számú táblázat A képzési, tudományos és fenntartói előirányzat (KTF) felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között adatok eft-ban és %-ban év év Változás Tudományos K+T+F Megoszl. Tudományos K+T+F Megoszl. Képzési Fenntartói Képzési Fenntartói /2009. célú összesen % célú összesen % = = = =13/6 1 AMTC ,9% ,4% ,8% 2 OEC ,8% ,2% ,0% 3 TEK ,2% ,3% ,8% 4 DE összesen ,0% ,0% ,2% Klinikák és tangazdaság nélkül. 4. számú táblázat A felsőoktatási működési támogatás felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között adatok eft-ban és %-ban év év Változás Tervezési egység K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok K+T+F összesen K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Működési támogatás összesen = = = AMTC OEC TEK KP DE összesen

9 2.4. Speciális programok és feladatok Tartalmazza az anyanyelvi lektorok, az OSJER mérőrendszerek, a kis szakok (5503/2008.) támogatását, továbbá az arborétum és a közoktatási feladat kiegészítő támogatását évhez képest megszűnt a Gyes-gyed-es hallgatók miatti kompenzáció, valamint a második tanári szak támogatása Egyetemi központi kiadások Az egyetemi központi kiadások szerkezete évről évre jelentősen módosult. Centrum/ TEK hatáskörbe kerültek az alábbi tételek: ÉÉK eft B.1. tábla Szakszervezet (AMTC) eft B.3. tábla Szakszervezet (OEC) eft B.3. tábla Szakszervezet (TEK) eft B.3. tábla Rehabilitációs hozzájárulás (Kp.) eft B.3. tábla Összesen: eft A szerkezetváltozás figyelembe vételével évről évre mindössze eft-al, -1,1%- kal csökkent a Centrum/TEK hozzájárulása az egyetem központi kiadásokhoz. A főbb jogcímenkénti részletezést az 5. számú táblázat szemlélteti. 5. számú táblázat Az egyetemi központi kiadások alakulása Megnevezés Egyetem kp-i Centrum/ TEK hatáskör Összesen / =4+5 7=6-3 8=7/3 1 B.1. Üzemeltetési kiadások ,9% 2 B.2. Szervezeti egységek kiadásai ,0% 3 B.3. Általános feladatok kiadásai ,8% 4 B.4. Tartalékok ,2% 5 B.5. Fejlesztések ,7% 6 Központi kiadások összesen ,1% adatok eft-ban és %-ban 9

10 II. A TEK évi költségvetési irányelvei 1. A TEK költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az biztosítsa a karok, gyakorló közoktatási intézmények és a TEK egészének működését. 2. Az egyetemi költségvetés meghatározza a karok támogatási előirányzatát (képzési, tudományos, fenntartói és speciális programok, feladatok), az egyes karokat terhelő egyetemi központi kiadásokat, valamint a TEK belső költségvetési sarokszámait. 3. A TEK gazdálkodó alapegységei (költségcentrumai) a karok és a gyakorló iskolák, közvetlen fenntartási költségeiket saját költségvetésükben tervezik. Az egyetem költségvetési irányelvei szerint első megközelítésben a képzési-, tudományos- és fenntartói normatíva 70 %-a kerül a karokhoz, maximum 12,5%-a egyetemi központi kiadás, 17,5%-a TEK központi kiadás. TEK szinten tervezzük a karközi és a TEK központi kiadásokat kari bontásban. 4. A Karok forrásaik és kiadási igényeik ismeretében egyeztetést folytatnak le a TEK vezetéssel a karközi kiadásokra, a központi fejlesztésekre, a központi pályázati önerőre és a karok között a működőképesség biztosításához szükséges átcsoportosításokról. Az egyeztetés eredményeként rögzítésre kerülnek a kari költségvetések sarokszámai, a karközi kiadások, a fejlesztések és a tartalékok. 5. A Karok a költségvetési sarokszámaik ismeretében megtervezik a személyi juttatások, a dologi kiadások, a fejlesztések, a kari pályázati önerő, az üzemeltetési kiadások kari előirányzatait, meghatározzák azok támogatási és saját bevételes forrásukat. Elkészítik a részletes kari költségvetést. 6. A kiadásokat az alábbi szerkezetben tervezzük. Karok, gyakorló iskolák kiadásai (D.1., D.2. számú táblázat): A karok, gyakorló iskolák közvetlen kiadásai (bér, járulék, dologi) terve A karok, gyakorló iskolák közvetlen üzemeltetési költsége Karközi kiadások (a karhoz közvetlenül nem rendelhető oktatási, tudományos feladatok és szervezeti egységek kiadásai. E.1. számú táblázat) Karközi feladatok, Karközi egységek közvetlen és üzemeltetési kiadásai TEK központi kiadások (E.2. számú táblázat) A kari működéshez közvetlenül nem kapcsolható kiadások Központi egységek közvetlen és üzemeltetési kiadásai Tartalék, fejlesztések, pályázati saját forrás (E.3. számú táblázat) Tartalék Fejlesztések Pályázati saját források Hallgatói működési kiadások (H. táblázat) 7. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar székhelyen kívüli karként a TEK költségvetésben meghatározott előirányzataival maga gazdálkodik. A GYFK hallgatói átsorolások miatti összes forrás kiesése eft (2009. évi tény eft, évi tervszámok szerint eft), amely a KEOP pályázati önerő részbeni fedezeteként pótolható vissza. 10

11 8. A Kollégiumi Igazgatósághoz tartozó kollégiumok költségvetése nem haladhatja meg a kollégiumok tervezett bevételeit. A PPP konstrukcióban üzemelő Kossuth Lajos Kollégium növekvő költségeinek finanszírozása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, többlethasznosításra. Amennyiben az év végén többletkiadás (hiány) jelentkezik, annak forrását a következő évi költségvetésben kell tervezni. A jelenleg ismert forráshiány eft. 9. A speciális programok, feladatok támogatásának teljes összege céltámogatásként felosztásra kerül a jogosult karok és egyéb szervezeti egységek között, egyéb nem kari kiadás nem terheli (nem része a vetítési alapnak). 10. A kari saját bevétel 96%-a az adott kart illeti meg. Az irányadó felhasználási arányok: Közvetlen költségek 50%, amelytől 50% ±5 százalékponttal el lehet térni Fejlesztés 5%, amely fejlesztésre, beruházásra fordítható. Indokolt esetben a Gazdasági Igazgatósággal egyeztetett módon működési kiadásokra fordítható. Kari bér kiegészítése 18% Kari rezsi 18% Kari tartalék 5% Kar összesen 96% Rektori tartalék 2% Kezelési költség 2% Központi összesen 4% Mindösszesen 100% A bér forrás-kiegészítés, a kari rezsi, a kari tartalék arányai akkor változtathatók, ha a saját bevétel és a támogatás együttesen fedezi a kari kiadásokat ( nullás költségvetés). A saját bevételekből elsősorban az EU és az ÚMFT pályázatok elnyeréséhez és a már elnyertek finanszírozásához nélkülözhetetlen saját erőt tervezni kell! A bevétel 5%-a terhére tervezett fejlesztésekre, vagy a más célra való felhasználásra vonatkozó döntés kari hatáskör. 11. A felhasználható bérelőirányzat, a kari bértömeg 3%-kal csökkentett összege. 12. A költségvetési évben várhatóan a bérek a kötelező előlépés mértékét leszámítva nem emelkednek. A munkáltató által fizetendő járulék mértéke 2010-ben 32%-ról 27%-ra csökken, a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnik. A hallgatói munkadíj után 2010-ben 2009-től eltérően a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége. A korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott személyek juttatásai után fizetendő járulék mértéke 9,75 %-ra növekszik a évi 6,5 %-os mértékhez képest. Ezzel egyidejűleg a természetbeni juttatások széles köre válik adókötelessé. Az éves bértömeg meghatározására a fentiek figyelembevételével kerül sor. 13. A Kormány évben a január és március hónapokra járó illetmény kifizetésével egyidejűleg Ft alatti jövedelem és legalább 4 hónapja fennálló közalkalmazotti jogviszony esetén alkalmanként Ft keresetkiegészítés kifizetését rendelte el a teljes munkaidős közalkalmazottaknak. A keresetkiegészítések összege a TEK költségvetésében nem szerepel, arra a Magyar Köztársaság költségvetése fedezetet biztosít. 11

12 14. A könyv, folyóirat kiadásait a kari költségvetésben kell tervezni. A képzési, kutatási feladatok végzéséhez szükséges könyv és folyóirat, egyéb információ hordozók, központi adatbázisok beszerzése és az ehhez szükséges előirányzatok kezelése 2010-ben is központilag történik. A karok költségvetéseinek elfogadását követően a költségvetésükből a könyv- és folyóirat előirányzat összege előirányzat átadás formájában megállapodás szerinti ütemezéssel, központi hatáskörbe kerül. 15. Minden szervezeti egységhez hozzárendeljük a közvetlen működési kiadásokat és a szervezeti egység közvetlen üzemeltetési költségét. Az üzemeltetési költségek (E.4. számú táblázat) a karokat és egyéb szervezeti egységeket az általuk használt épület tényleges üzemeltetési költségei alapján terhelik. Önálló költségviselőként tervezzük a kollégiumok, a gyakorló közoktatási intézmények, a GYFK, az Üdülők és a TCS bevételeit és kiadásait. A terület megosztását épületenként három kategória alkalmazásával határozzuk meg: a szervezeti egység által használt közvetlen terület, meghatározott szervezeti egységek között megosztott terület, valamint a központban kezelt fel nem osztott közös terület. 16. Az Műszaki Kar az adósságkonszolidációs kötelezettségét megállapodás szerint efttal teljesíti, ezzel a TEK és az MK közötti elszámolás teljesül. 17. A Zeneművészeti Kar eft nevesített vissza nem térítendő hiányát a korábbi évek TEK szinten nyilvántartott összegei között szerepeltetjük évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra. Normatív állami támogatás alatt a képzési, tudományos, fenntartói előirányzat, a speciális támogatás, valamint a TEK-en belüli átoktatás együttes összegét értjük. A bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%-ot. 19. Azon karok között, ahol az 1 hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanul alacsony, és nem részesülnek támogatás kiegészítésben, ott eft-ot a bértömeg kiegészítésére fordítunk. A személyi juttatás differenciálását évtől számítva legalább 3 évig fenntartjuk. Az ÁJK kiegészítését a saját bevételre alkalmazottak támogatási forrásra való áthelyezésére kell fordítani. 20. A támogatás-bevétel arány javítása érdekében az ÁJK bázis előirányzata a saját kari bevétele terhére végrehajtott forráscserével a saját bevételre alkalmazott oktatókra jutó tudományos normatív támogatás összegével megemelhető. 21. A TTK-nak a bázis 95%-a feletti támogatási részét a kölcsön tartozás törlesztésére kell fordítania. 22. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre évben elvégezzük az Elismert Költség Alapú (EKA) kari költségelemzést, és kialakítjuk az oktatásfejlesztés szempontrendszerét. Az elemzés folyamatába bevonjuk a TEK központi egységeket is. 24. A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét. Ez alapján mind az egyetemi központi, mind pedig a TEK központi és karközi kiadásainak visszaosztására használt vetítési alapokból is kikerült. 12

13 25. A működési költségekre (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, kommunikációs szolgáltatás, kiküldetés, reprezentáció, stb.) a évhez képest 5%-kal csökkentve kell tervezni, a felszabaduló összegnek kell részbeni fedezetet nyújtania a nem csökkenthető, illetve be nem tervezett kiadásokra. 26. A likviditási terv készítése során fedezetet kell biztosítani az utófinanszírozású pályázatok kiadásaihoz. 27. A Gazdasági Igazgatóságok, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, az Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport, TEK Testnevelési Csoport valamint az Informatikai Szolgáltató Központ kiadásait saját hatáskörben tervezzük. A felsorolt szervezeti egységek személyi juttatásainak és a munkaadókat terhelő járulékoknak az előirányzatai központi hatáskörbe kerülnek. Az előirányzatok átrendezésére a TEK és a KP között évközi módosítással kerül sor. Az INYK szervezeti változása esetén az előirányzat átcsoportosításra évközi előirányzatmódosítással kerül sor. 28. A fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás felhasználása központi hatáskörben, a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságával és a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottságával együttműködve történik. 29. Amennyiben a költségvetés elfogadását követően jelentős (2%-ot meghaladó) felügyeleti szervi zárolás történik, akkor a költségvetést ismételten meg kell tárgyalni. 13

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától

DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától DEBRECENI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2014. február 7. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak... 4

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 5/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 16/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS

2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS MISKOLCI EGYETEM Iktatószám:Gi/229-3/2009. 2008. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJELENTÉS (Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. március 30-án keltezett 9.835/2009. ügyiratszámú levele alapján) MISKOLC

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 121/2007. (XI. 29.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA (A 2011. december 15-ei módosításokkal egységes szerkezetben) BUDAPEST 2007 Tartalom Bevezető 3 1. Általános rendelkezések 3

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA

DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA DEBRECENI EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA Készítette: Gazdasági Főigazgatóság Hatályos: 2007. május 24. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Egyetem tevékenységének

Részletesebben

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2006. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Budapest, Dr. Mészáros Tamás rektor Gulyásné Túróczi Margit Mb. gazdasági főigazgató A Budapesti Corvinus Egyetem 2006. évi költségvetési beszámolójának a 11.978/2007. sz.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Elfogadva: 2015. március 31., hatályba lép: visszamenőlegesen, 2015. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalmak...

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2010. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésére Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI. kerületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE.

2008. évi CII. törvény. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről ELSŐ RÉSZ A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2009. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSE. Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésére GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 921 Győr, Városház tér 1..... napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 214. évi költségvetésére Győr, 214. január 29.

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csv. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság Melléklet: rendelet, és költségvetési

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben