DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK"

Átírás

1 DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉS év (A DE TEK Tanács a március 31-i ülésén fogadta el.)

2 A DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK ÉVI BELSŐ GAZDÁLKODÁSI KÖLTSÉGVETÉSE I. A költségvetés felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között Az Egyetem belső gazdálkodási költségvetése az államháztartási költségvetés előirányzataira alapozva, az OKM által megadott funkcionális bontás figyelembe vételével a négy tervezési egységre (AMTC, OEC, TEK, KP) és a Centrumok/TEK-en belül kari bontásban készül. A Központ végzi az egyetemi szintű üzemeltetési feladatok, központi szervezetek, általános feladatok és fejlesztések előirányzatainak tervezését, ezen előirányzatokkal való gazdálkodást, valamint megvalósítja a tervezési-gazdálkodási egységek gazdálkodási munkájának koordinálását egyetemi szintű szabályzatok, útmutatók készítésével. A központi kiadások fedezete a tervezési egységek hozzájárulásából adódik össze. A Debreceni Egyetem központi kiadásaihoz ( eft) a tervezési gazdálkodási egységek az integrációt követően kialakított, minden évben a valós helyzethez igazított, kiadási soronként konszenzussal megállapított vetítési alapokkal számított összegekkel járulnak hozzá. A tervezési egység központok, valamint a karok központi kiadásához való hozzájárulását a B1 - B5, H1 H3 táblák összesítői mutatják. I.1. A Debreceni Egyetem évi költségvetésének tervezése A Debreceni Egyetem évi költségvetésének felosztására vonatkozó irányelv javaslatot a Szenátus 33/2009. (XII. 17.) számú határozatával hagyta jóvá. A évek állami támogatásának funkcionális bontását és megoszlását E.1.1. táblázat tartalmazza. A képzési, tudományos célú és fenntartói támogatásból külön kell kezelni a tangazdaságra és klinikára eső támogatást, mivel azt a gyakorlati képzések finanszírozására kell fordítani. A képzési, tudományos célú és fenntartói támogatás mértékét tangazdaság és klinika nélkül az E.1.2. táblázat mutatja. I.1.A.) Változó jellegű támogatások tervezése Hallgatókkal kapcsolatos juttatások Közoktatási feladatellátás támogatása Képzési normatív támogatás Tudományos normatív támogatás Egyes speciális programok támogatása A hallgatókkal kapcsolatos juttatások, valamint a közoktatási feladatellátás támogatása a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben szereplő normatívák alapján kerültek kiszámításra. A hallgatói létszám adatokat a október 15-i állapotot tükröző OKM statisztika (E.2.1.; E.2.2. táblázat), a tanulói létszám adatokat a október 01-i tényleges és a október 01-i várható adatokat tartalmazó OKM statisztika szolgáltatta. 2

3 A hallgatói juttatás előirányzat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet, illetve az ez alapján készült belső szabályzat alapján került felosztásra. A támogatás összege tartalmazza a HÖK működési kiadásait is. Tekintettel arra, hogy a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet módosítás alatt áll, a számítások a Magyar Rektori Konferencia által megküldött Korm. rendelet tervezet alapján készültek. Amennyiben a végleges Korm. rendelet az előzetes számításokhoz képest jelentős eltérést okozna, vezetői döntés alapján korrekcióra kerülhet sor. A képzési támogatás az államilag finanszírozott számított hallgatói létszám (E.2.3 táblázat) páratlan félévi idejű képzésben részt vevő hallgatók (E.2.4. táblázat) számával módosított korrekció utáni létszáma és a megfelelő szakhoz, képzési területhez tartozó fent hivatkozott Korm. rendelet tervezet szerinti normatíva (E.4. táblázat) szorzata. A képzési támogatás számításánál figyelembe vettük a Tudományegyetemi Karokat érintően az előző évekhez hasonlóan a BTK, az IK, és a TTK-t érintő kifutóban lévő kétszakos képzések közötti egyenlegében nullás korrekciót (a többszakos képzések korrekciója nélküli képzési támogatás összeget az (E.5.1) táblázat tartalmazza, a többszakos képzések korrekciója utáni támogatási összeget az (E.5.2.A) táblázat mutatja), valamint a a februári kezdésű keresztféléves képzésben részt vevő államilag támogatott hallgatók számított létszámát is (E.2.5. táblázat). A hallgatók adatai az Oktatási Igazgatóság adatszolgáltatása alapján kerültek rögzítésre. A részidős képzésben részt vevők 0,5-ös szorzóval vehetők figyelembe. A doktori képzési támogatás az államilag támogatott teljes idejű doktoranduszok létszámának és a tudományterületükhöz tartozó normatívának a szorzata. A képzési támogatás részét képező doktorandusz normatív támogatást kiemelten kell kezelni; a doktori képzési támogatást a doktoranduszok létszámának arányában a doktori szabályzat 3/A (3) bekezdés szerint teljes egészében fel kell osztani a Doktori Iskolák között. A tervezési gazdálkodási egységek / karok évi képzési támogatásának összegeit az E.5.2.B táblázat tartalmazza. Az OKM által rendelkezésünkre bocsátott képzési támogatás eft. A képzési támogatás jogcímen kapott összeg csökkentve a tangazdaságra és klinikára nevesített összeggel eft, ez került felosztásra a tervezési egységek / karok között (ez az eredeti előirányzat 94,79%-a). A jogszabály alapján számított képzési támogatás összege eft (E.5.1. táblázat). A tudományos célú támogatás az alábbi elemekből tevődik össze, az alábbi normatívák figyelembe vételével: a) teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók, valamint a kutatók számított létszáma (mely az államilag támogatott intézményi számított hallgatói létszám arányában vehető figyelembe): eft/fő; b) az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgatók létszáma: társadalomtudományi képzési terület esetén 450 eft/fő, természettudományi képzési terület esetén: 810 eft/fő; c) a teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók közül a minősítettek létszáma: eft/fő; d) az adott költségvetési évben és az azt megelőző két évben fokozatot szerzett teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatók száma: eft/fő; e) az adott költségvetési évben odaítélt fokozatok száma: 600 eft/fő. A számításokhoz szükséges engedélyezett dolgozói létszámadatokat az E.3. táblázat tartalmazza. A jogszabály alapján számított tudományos támogatás összege eft. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól képzési támogatás jogcímen kapott összeg csökkentve a tangazdaságra és klinikára nevesített összeggel eft, mely a számított összeg 97,75%-a. A tervezési egységekre / karokra jutó tudományos támogatás összegeit az E.6. táblázat tartalmazza. A hallgatói és dolgozói létszámok alapján az egyes karokra jutó képzési és tudományos célú támogatás minimum 65%-a rendelkezésre kell, hogy álljon a kari költségvetésben. Azon karok esetén, melyek a 3

4 fenntartási költségeiket (energia, közmű, stb.) kari költségvetésből fizetik, a képzési és tudományos célú támogatás 70%-nak kell a karhoz eljutnia. A képzési és tudományos célú támogatás maximum 12,5%-a fordítható eredeti előirányzatként egyetemi központi és 17,5%-a Centrum/TEK központi kiadásokra, illetve azon karok esetén, melyek fent említett fenntartási költségeit a Centrum/TEK költségvetésből fizetik, a képzési és tudományos célú támogatás további 5%-a, azaz 22,5% kerülhet a Centrum/TEK központba. (A Centrumok / TEK évi konszenzusos költségvetése alapján a Központi kiadások eredeti előirányzata eft, mely 13%-a a figyelembe vehető képzési, tudományos és fenntartói támogatás összegének ( eft)). Amennyiben a Centrum/TEK vezetés indokolt igénye alapján a központi kiadásokra a 17,5%-nál, illetve 17,5+5=22,5%-nál magasabb összeg kerül átadásra, ez csak az illetékes kari vezetéssel lefolytatott egyeztetés és konzultáció után történhet. A DE központi, Centrum/TEK központi és kari kiadásokat a költségvetésekben a lehetőségekhez mérten tételesen kell tervezni. A DE és a Centrum/TEK központi költségek megállapítása után a karok rendelkeznek előirányzataikkal. A karok működéséhez szükséges szolgáltatások költségeit a kari költségvetésekben is tételesen kell tervezni, ezek összesítése a kari B.1. B.5. táblákon történik. Az egyes speciális feladatok támogatása előirányzatból biztosítani kell az anyanyelvi lektorok (bér- és lakástámogatás), OSJER mérőműszerek, tűz- és vagyonvédelem, fogyatékossággal élő hallgatók és a kis létszámú szakok támogatásait (E.8.b táblázat). A tűz- és vagyonvédelemre biztosított összeg központi kezelésben, a Munkabiztonsági Osztály koordinálásával kerül felhasználásra. A fogyatékossággal élő hallgatók után járó eft összegű kiegészítő támogatás felhasználása központi hatáskörben, a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságával és a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottságával együttműködve történik. I.1.B.) Állandó vagy részben állandó jellegű támogatások tervezése Fenntartói támogatás (működést szolgáló támogatás) Normatívához nem köthető intézményi feladattámogatás (további speciális programok, feladatok támogatása) A fenntartói támogatást a fenntartó a 2007-ben aláírt hároméves fenntartói megállapodásban három évre fix összegben határozta meg. A Centrumok/TEK között létrejött megállapodás értelmében A fenntartói támogatás eft-os összegéből: eft (18,8%) az AMTC, eft (34,5%) az OEC, és eft (46,7%) a TEK támogatása (E.7. táblázat). A fenntartói támogatás karokra történő felosztása a képzési és tudományos támogatás arányában történt. Az egyes karokra jutó fenntartói támogatás minimum 60%-a rendelkezésre kell, hogy álljon a kari költségvetésben. Azon karok esetén, melyek a fenntartási költségeiket (energia, közmű, stb.) kari költségvetésből fizetik, a fenntartói támogatás 70%-nak kell a karhoz eljutnia. A fenntartói támogatás maximum 12,5%-a fordítható eredeti előirányzatként egyetemi központi és 17,5%-a Centrum/TEK központi kiadásokra, illetve azon karok esetén, melyek fent említett fenntartási költségeit a Centrum/TEK költségvetésből fizetik, a fenntartói támogatás további 10%-a, azaz 27,5% kerülhet a Centrum/TEK központba. Amennyiben a Centrum/TEK vezetés indokolt igénye alapján a központi kiadásokra a 17,5%-nál (illetve 17,5+10=27,5%-nál) magasabb összeg kerül átadásra, ez csak az illetékes kari vezetéssel lefolytatott egyeztetés és konzultáció után történhet. A DE központi, Centrum/TEK központi és kari kiadásokat a költségvetésekben a lehetőségekhez mérten tételesen kell tervezni. A DE és a Centrum/TEK központi költségek megállapítása után a karok rendelkeznek 4

5 előirányzataikkal. A karok működéséhez szükséges szolgáltatások költségeit a kari költségvetésekben is tételesen kell tervezni, ezek összesítése a kari B.1. B.5. táblákon történik. Az egyes speciális programok támogatásainak összegét az E.8.b táblázat tartalmazza. A további speciális programok előirányzata normatívához nem köthető intézményi feladattámogatásokra kutatóintézetek, arborétumok, NKÖM átvétel, kiegészítő támogatás nyújt fedezetet, összege a hároméves fenntartói megállapodás alapján rögzített (E.9. b táblázat). A teljes állami támogatás, összesítését és változását az E.10. táblázat mutatja. A Fenntartói Megállapodásban a támogatás része a PPP konstrukcióhoz kapcsolódó fejezeti támogatás is, azonban ezt külön támogatási szerződés alapján előirányzat módosításként finanszírozza a fenntartó. A évi intézményi költségvetésben az előző évnek megfelelő algoritmus alapján kerül meghatározásra a fejezeti támogatás, valamint hallgatói támogatás felosztása. A hallgatói támogatásból a PPP-kre évenként fordítható összeg felosztása a kollégiumok között a hallgatók számának arányában történik függetlenül attól, hogy melyik kollégiumról van szó. A fejezeti támogatás, a hallgatói támogatás és a hallgató által fizetett díj összeadása után maradó az egyetem által még fizetendő összeget az a tervezési egység fedezi ahonnan a hallgató felvételt nyert a kollégiumba. A PPP konstrukcióban üzemelő kollégiumok növekvő költségeinek finanszírozása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, többlethasznosításra. 5

6 2. A Debreceni Egyetem államháztartási költségvetése Az államháztartási költségvetés tervezési egységek közötti megosztását az 1. számú táblázat mutatja be. 1. számú táblázat Az egyetem államháztartási előirányzata tervezési egységenként, funkcionális bontásban adatok eft-ban Megnevezés AMTC OEC TEK KP Összesen = Hallgatói előirányzat 2 Oktatói, kutatói ösztöndíj Közoktatási feladatok ellátása Képzési normatív támogatás Tudományos normatív támogatás Működést szolgáló fenntartói támogatás Képzési- tudományos- fenntartói támogatás összesen (4+5+6) Ebből: 8 Klinikák Tangazdaságok Egyes speciális programok támogatása ( ) Részletezve: 11 Anyanyelvi lektorok GYES-GYED kifutó GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók OSJER mérőrendszerek Tűz- és vagyonvédelem Fogyatékossággal élők kiegészítő normatív tám /2008. "kis szakok" támogatása További speciális programok, feladatok ( ) Részletezve: 19 Kutatóintézetek Arborétumok, botanikus kertek NKÖM átvétel Speciális feladatok kiegészítő támogatása Fejlesztési előirányzat Állami támogatás ( ) 25 Bevétel (saját bevétel és átvett pénz) 26 Bevételi előirányzat (24+25) 2.1. Hallgatói előirányzat A hallgatói előirányzatok a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv., a hallgatók juttatásairól és az általuk fizetett egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet, illetve az ez alapján készült egyetemi szabályzat szerint kerültek meghatározásra évben az egyetemi költségvetés tervezésében szerkezeti változás történt: A hallgatói támogatások közül a tankönyv, jegyzet, sport, kulturális támogatás 24%-a (jegyzet előállítás fedezete), valamint a jegyzetértékesítésből évben befolyó bevétel is a DE központ kezelésbe került. A támogatás és bevétel felhasználása a Debreceni Egyetemi Kiadónál történik. A hallgatói juttatások részletezését a 2. számú segédtáblázat tartalmazza. 6

7 2.2. Közoktatási előirányzat A közoktatási előirányzat a költségvetési törvény normatívái és a közoktatási statisztika alapján kerülnek meghatározásra. A közoktatási feladatok ellátását kiegészítő támogatás segíti. A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulását a 2. számú táblázat mutatja. 2. számú táblázat A Debreceni Egyetem közoktatási előirányzatának alakulása évben adatok eft-ban és %-ban évi évi Szervezeti egység közoktatási közoktatási /2009. támogatás támogatás =4-3 6=5/3 1 Normatív előirányzat ,4% 2 Államháztartási előirányzat ,4% 3 Kiegészítő közoktatási támogatás ,0% 4 Felhasználható előirányzat (1+3) ,0% Várható visszafizetési kötelezettség ,2% (2-1) Az államháztartási előirányzat évben a Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Gyakorló Szakközépiskolájának és Kollégiumának közoktatási előirányzatát is tartalmazza, eft összegben. A változás az új gyakorló intézmény nélkül eft, amelyből várhatóan még eft visszafizetésével kell számolni Képzési, tudományos, fenntartói előirányzat A képzési és tudományos előirányzat a 70/2008. (IV. 3.) Kormányrendelettel módosított 50/2008. (III. 14.) Kormányrendelet, valamint a Magyar Rektori Konferencia által megküldött Korm. rendelet tervezet szerint, a október 15-i statisztikai hallgatói létszám valamint a februárban induló keresztféléves képzések hallgatói létszámának figyelembe vételével került megállapításra, az egyetem költségvetési irányelvei szerint évben a normatíva szerint számított képzési támogatásnak a 92,5%-át (többszakos képzések, februári kezdésű keresztféléves képzés figyelembe vételével), a tudományos támogatásnak a 97,75%-át finanszírozza az OKM. A fenntartói előirányzat egyetemi szinten megegyezik az előző évi előirányzattal. A Szenátus döntése szerint a klinikák és a tangazdaság nélküli képzési, tudományos, fenntartói támogatás a AMTC esetében -1,8%-kal, az OEC esetében -4,0%-kal, a TEK esetében -6,8%-kal, változott (3. számú táblázat). A teljes működési támogatás változása: AMTC -1,8%, OEC 3,9%, TEK -6,7% (4. számú táblázat). 7

8 Tervezési egység 3. számú táblázat A képzési, tudományos és fenntartói előirányzat (KTF) felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között adatok eft-ban és %-ban év év Változás Tudományos K+T+F Megoszl. Tudományos K+T+F Megoszl. Képzési Fenntartói Képzési Fenntartói /2009. célú összesen % célú összesen % = = = =13/6 1 AMTC ,9% ,4% ,8% 2 OEC ,8% ,2% ,0% 3 TEK ,2% ,3% ,8% 4 DE összesen ,0% ,0% ,2% Klinikák és tangazdaság nélkül. 4. számú táblázat A felsőoktatási működési támogatás felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között adatok eft-ban és %-ban év év Változás Tervezési egység K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok K+T+F összesen K+T+F támogatás Klinikák Tangazdaság Speciális programok és feladatok Működési támogatás összesen = = = AMTC OEC TEK KP DE összesen

9 2.4. Speciális programok és feladatok Tartalmazza az anyanyelvi lektorok, az OSJER mérőrendszerek, a kis szakok (5503/2008.) támogatását, továbbá az arborétum és a közoktatási feladat kiegészítő támogatását évhez képest megszűnt a Gyes-gyed-es hallgatók miatti kompenzáció, valamint a második tanári szak támogatása Egyetemi központi kiadások Az egyetemi központi kiadások szerkezete évről évre jelentősen módosult. Centrum/ TEK hatáskörbe kerültek az alábbi tételek: ÉÉK eft B.1. tábla Szakszervezet (AMTC) eft B.3. tábla Szakszervezet (OEC) eft B.3. tábla Szakszervezet (TEK) eft B.3. tábla Rehabilitációs hozzájárulás (Kp.) eft B.3. tábla Összesen: eft A szerkezetváltozás figyelembe vételével évről évre mindössze eft-al, -1,1%- kal csökkent a Centrum/TEK hozzájárulása az egyetem központi kiadásokhoz. A főbb jogcímenkénti részletezést az 5. számú táblázat szemlélteti. 5. számú táblázat Az egyetemi központi kiadások alakulása Megnevezés Egyetem kp-i Centrum/ TEK hatáskör Összesen / =4+5 7=6-3 8=7/3 1 B.1. Üzemeltetési kiadások ,9% 2 B.2. Szervezeti egységek kiadásai ,0% 3 B.3. Általános feladatok kiadásai ,8% 4 B.4. Tartalékok ,2% 5 B.5. Fejlesztések ,7% 6 Központi kiadások összesen ,1% adatok eft-ban és %-ban 9

10 II. A TEK évi költségvetési irányelvei 1. A TEK költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az biztosítsa a karok, gyakorló közoktatási intézmények és a TEK egészének működését. 2. Az egyetemi költségvetés meghatározza a karok támogatási előirányzatát (képzési, tudományos, fenntartói és speciális programok, feladatok), az egyes karokat terhelő egyetemi központi kiadásokat, valamint a TEK belső költségvetési sarokszámait. 3. A TEK gazdálkodó alapegységei (költségcentrumai) a karok és a gyakorló iskolák, közvetlen fenntartási költségeiket saját költségvetésükben tervezik. Az egyetem költségvetési irányelvei szerint első megközelítésben a képzési-, tudományos- és fenntartói normatíva 70 %-a kerül a karokhoz, maximum 12,5%-a egyetemi központi kiadás, 17,5%-a TEK központi kiadás. TEK szinten tervezzük a karközi és a TEK központi kiadásokat kari bontásban. 4. A Karok forrásaik és kiadási igényeik ismeretében egyeztetést folytatnak le a TEK vezetéssel a karközi kiadásokra, a központi fejlesztésekre, a központi pályázati önerőre és a karok között a működőképesség biztosításához szükséges átcsoportosításokról. Az egyeztetés eredményeként rögzítésre kerülnek a kari költségvetések sarokszámai, a karközi kiadások, a fejlesztések és a tartalékok. 5. A Karok a költségvetési sarokszámaik ismeretében megtervezik a személyi juttatások, a dologi kiadások, a fejlesztések, a kari pályázati önerő, az üzemeltetési kiadások kari előirányzatait, meghatározzák azok támogatási és saját bevételes forrásukat. Elkészítik a részletes kari költségvetést. 6. A kiadásokat az alábbi szerkezetben tervezzük. Karok, gyakorló iskolák kiadásai (D.1., D.2. számú táblázat): A karok, gyakorló iskolák közvetlen kiadásai (bér, járulék, dologi) terve A karok, gyakorló iskolák közvetlen üzemeltetési költsége Karközi kiadások (a karhoz közvetlenül nem rendelhető oktatási, tudományos feladatok és szervezeti egységek kiadásai. E.1. számú táblázat) Karközi feladatok, Karközi egységek közvetlen és üzemeltetési kiadásai TEK központi kiadások (E.2. számú táblázat) A kari működéshez közvetlenül nem kapcsolható kiadások Központi egységek közvetlen és üzemeltetési kiadásai Tartalék, fejlesztések, pályázati saját forrás (E.3. számú táblázat) Tartalék Fejlesztések Pályázati saját források Hallgatói működési kiadások (H. táblázat) 7. A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar székhelyen kívüli karként a TEK költségvetésben meghatározott előirányzataival maga gazdálkodik. A GYFK hallgatói átsorolások miatti összes forrás kiesése eft (2009. évi tény eft, évi tervszámok szerint eft), amely a KEOP pályázati önerő részbeni fedezeteként pótolható vissza. 10

11 8. A Kollégiumi Igazgatósághoz tartozó kollégiumok költségvetése nem haladhatja meg a kollégiumok tervezett bevételeit. A PPP konstrukcióban üzemelő Kossuth Lajos Kollégium növekvő költségeinek finanszírozása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére, többlethasznosításra. Amennyiben az év végén többletkiadás (hiány) jelentkezik, annak forrását a következő évi költségvetésben kell tervezni. A jelenleg ismert forráshiány eft. 9. A speciális programok, feladatok támogatásának teljes összege céltámogatásként felosztásra kerül a jogosult karok és egyéb szervezeti egységek között, egyéb nem kari kiadás nem terheli (nem része a vetítési alapnak). 10. A kari saját bevétel 96%-a az adott kart illeti meg. Az irányadó felhasználási arányok: Közvetlen költségek 50%, amelytől 50% ±5 százalékponttal el lehet térni Fejlesztés 5%, amely fejlesztésre, beruházásra fordítható. Indokolt esetben a Gazdasági Igazgatósággal egyeztetett módon működési kiadásokra fordítható. Kari bér kiegészítése 18% Kari rezsi 18% Kari tartalék 5% Kar összesen 96% Rektori tartalék 2% Kezelési költség 2% Központi összesen 4% Mindösszesen 100% A bér forrás-kiegészítés, a kari rezsi, a kari tartalék arányai akkor változtathatók, ha a saját bevétel és a támogatás együttesen fedezi a kari kiadásokat ( nullás költségvetés). A saját bevételekből elsősorban az EU és az ÚMFT pályázatok elnyeréséhez és a már elnyertek finanszírozásához nélkülözhetetlen saját erőt tervezni kell! A bevétel 5%-a terhére tervezett fejlesztésekre, vagy a más célra való felhasználásra vonatkozó döntés kari hatáskör. 11. A felhasználható bérelőirányzat, a kari bértömeg 3%-kal csökkentett összege. 12. A költségvetési évben várhatóan a bérek a kötelező előlépés mértékét leszámítva nem emelkednek. A munkáltató által fizetendő járulék mértéke 2010-ben 32%-ról 27%-ra csökken, a tételes egészségügyi hozzájárulás megszűnik. A hallgatói munkadíj után 2010-ben 2009-től eltérően a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége. A korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott személyek juttatásai után fizetendő járulék mértéke 9,75 %-ra növekszik a évi 6,5 %-os mértékhez képest. Ezzel egyidejűleg a természetbeni juttatások széles köre válik adókötelessé. Az éves bértömeg meghatározására a fentiek figyelembevételével kerül sor. 13. A Kormány évben a január és március hónapokra járó illetmény kifizetésével egyidejűleg Ft alatti jövedelem és legalább 4 hónapja fennálló közalkalmazotti jogviszony esetén alkalmanként Ft keresetkiegészítés kifizetését rendelte el a teljes munkaidős közalkalmazottaknak. A keresetkiegészítések összege a TEK költségvetésében nem szerepel, arra a Magyar Köztársaság költségvetése fedezetet biztosít. 11

12 14. A könyv, folyóirat kiadásait a kari költségvetésben kell tervezni. A képzési, kutatási feladatok végzéséhez szükséges könyv és folyóirat, egyéb információ hordozók, központi adatbázisok beszerzése és az ehhez szükséges előirányzatok kezelése 2010-ben is központilag történik. A karok költségvetéseinek elfogadását követően a költségvetésükből a könyv- és folyóirat előirányzat összege előirányzat átadás formájában megállapodás szerinti ütemezéssel, központi hatáskörbe kerül. 15. Minden szervezeti egységhez hozzárendeljük a közvetlen működési kiadásokat és a szervezeti egység közvetlen üzemeltetési költségét. Az üzemeltetési költségek (E.4. számú táblázat) a karokat és egyéb szervezeti egységeket az általuk használt épület tényleges üzemeltetési költségei alapján terhelik. Önálló költségviselőként tervezzük a kollégiumok, a gyakorló közoktatási intézmények, a GYFK, az Üdülők és a TCS bevételeit és kiadásait. A terület megosztását épületenként három kategória alkalmazásával határozzuk meg: a szervezeti egység által használt közvetlen terület, meghatározott szervezeti egységek között megosztott terület, valamint a központban kezelt fel nem osztott közös terület. 16. Az Műszaki Kar az adósságkonszolidációs kötelezettségét megállapodás szerint efttal teljesíti, ezzel a TEK és az MK közötti elszámolás teljesül. 17. A Zeneművészeti Kar eft nevesített vissza nem térítendő hiányát a korábbi évek TEK szinten nyilvántartott összegei között szerepeltetjük évtől fokozatosan áttértünk a normatív finanszírozásra. Normatív állami támogatás alatt a képzési, tudományos, fenntartói előirányzat, a speciális támogatás, valamint a TEK-en belüli átoktatás együttes összegét értjük. A bázishoz viszonyított csökkenés, vagy növekedés nem haladhatja meg karonként az évi 5%-ot. 19. Azon karok között, ahol az 1 hallgatóra jutó személyi juttatás aránytalanul alacsony, és nem részesülnek támogatás kiegészítésben, ott eft-ot a bértömeg kiegészítésére fordítunk. A személyi juttatás differenciálását évtől számítva legalább 3 évig fenntartjuk. Az ÁJK kiegészítését a saját bevételre alkalmazottak támogatási forrásra való áthelyezésére kell fordítani. 20. A támogatás-bevétel arány javítása érdekében az ÁJK bázis előirányzata a saját kari bevétele terhére végrehajtott forráscserével a saját bevételre alkalmazott oktatókra jutó tudományos normatív támogatás összegével megemelhető. 21. A TTK-nak a bázis 95%-a feletti támogatási részét a kölcsön tartozás törlesztésére kell fordítania. 22. A BTK kölcsöntörlesztési kötelezettségét a következő évre halasztjuk, tekintettel a hallgatói létszámcsökkenés miatti jelentős támogatás csökkenésre évben elvégezzük az Elismert Költség Alapú (EKA) kari költségelemzést, és kialakítjuk az oktatásfejlesztés szempontrendszerét. Az elemzés folyamatába bevonjuk a TEK központi egységeket is. 24. A doktori iskoláknak a kari költségvetésekből elkülönítetten meg kell kapniuk a doktori képzési támogatás előirányzatának teljes összegét. Ez alapján mind az egyetemi központi, mind pedig a TEK központi és karközi kiadásainak visszaosztására használt vetítési alapokból is kikerült. 12

13 25. A működési költségekre (irodaszer, nyomtatvány, szakmai anyag, kisértékű tárgyi eszköz, kommunikációs szolgáltatás, kiküldetés, reprezentáció, stb.) a évhez képest 5%-kal csökkentve kell tervezni, a felszabaduló összegnek kell részbeni fedezetet nyújtania a nem csökkenthető, illetve be nem tervezett kiadásokra. 26. A likviditási terv készítése során fedezetet kell biztosítani az utófinanszírozású pályázatok kiadásaihoz. 27. A Gazdasági Igazgatóságok, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, az Idegennyelvi Központ TEK Szakcsoport, TEK Testnevelési Csoport valamint az Informatikai Szolgáltató Központ kiadásait saját hatáskörben tervezzük. A felsorolt szervezeti egységek személyi juttatásainak és a munkaadókat terhelő járulékoknak az előirányzatai központi hatáskörbe kerülnek. Az előirányzatok átrendezésére a TEK és a KP között évközi módosítással kerül sor. Az INYK szervezeti változása esetén az előirányzat átcsoportosításra évközi előirányzatmódosítással kerül sor. 28. A fogyatékossággal élő hallgatók után járó kiegészítő támogatás felhasználása központi hatáskörben, a Hallgatói Kapcsolatok Igazgatóságával és a Fogyatékossággal Élő Hallgatók Ügyeinek Bizottságával együttműködve történik. 29. Amennyiben a költségvetés elfogadását követően jelentős (2%-ot meghaladó) felügyeleti szervi zárolás történik, akkor a költségvetést ismételten meg kell tárgyalni. 13

14 III. A Tudományegyetemi Karok államháztartási költségvetése A TEK évi államháztartási költségvetési főösszege eft, amelynek források és főbb kiadási jogcímek szerinti alakulását a 6. számú táblázat foglalja össze. 6. számú táblázat A TEK államháztartási előirányzata forrásonként Megnevezés évi előirányzat (*1) évi Változás előirányzat TEK MK Összesen eft % =6-5 8=7/5 1 Hallgatói juttatás ,3% 2 Oktatói, kutatói öszötöndíj Közoktatási intézmények ,5% támogatása Képzési, tudományos, fenntartói ,8% előirányzat Speciális programok és feladatok ,2% támogatása 6 Állami támogatás (1+ 5) ,5% 7 Saját bevétel ,0% 8 Átvett pénz ,0% 9 Kölcsönök ,0% 10 Előirányzat összesen ( ) ,3% Támogatásból működési célú előirányzat (6. sorból) adatok eft-ban és %-ban 11 Hallgatói juttatásból ,5% Közoktatási intézmények ,5% támogatása Képzési, tudományos, fenntartói ,8% előirányzat Speciális programok és feladatok ,2% támogatása 15 Működési támogatás ( ) ,3% Az államháztartási előirányzat 4,3%-kal, ezen belül az állami támogatás 5,50%-kal csökkent. A KTF és a speciális finanszírozás együttes csökkenése ( sor) eft, a közoktatási előirányzat eft-tal csökkent, a saját bevétel tervezett összege megegyezik a évi terv, Műszaki Karral korrigált összegével. Az államháztartási előirányzat évi összehasonlítását az 1. számú segédtáblázat részletezi. Az államháztartási költségvetési előirányzatot forrásonként, funkcionális bevételi és kiadási jogcímek szerint az A.1.2. számú táblázat részletezi. 14

15 IV. A TEK belső gazdálkodási költségvetése A TEK belső gazdálkodásának költségvetésének előirányzata eft-tal kevesebb az államháztartási előirányzatnál, amely a központban kezelt hallgatói juttatásokat ( eft) és az egyetemi központi kiadásokat ( eft) tartalmazza. A Tudományegyetemi Karok belső gazdálkodási költségvetési főösszege 1 amelyet a 7. számú táblázat részletez. Megnevezés eft, 7. számú táblázat A belső gazdálkodási költségvetés levezetése évi előirányzat évi Változás TEK MK Összesen előirányzat eft % = =6-5 5=7/5 1 Állami támogatás ,5% 2 Központban tervezett kiadások ,0% Részletezve: 3 Hallgatói előirányzat H ,7% 4 Egyetemi központi kiadás B 5 TEK hatáskörű állami támogatás (1-2) ,3% Részletezve: 6 Hallgatói működési előirányzat 7 Közoktatási intézmények támogatása ,5% 8 KTF + speciális feladatok és programok adatok eft-ban és %-ban Saját bevétel ,0% 10 Átvett pénzek ,0% 11 Kölcsönök ,0% -23,8% -12,5% -4,2% 12 Belső költségvetési előirányzat ( ) ,9% A TEK belső gazdálkodási költségvetése -3,9%-kal csökkent. A működési támogatás csökkenése eft, (-5,3%). A központban tervezett hallgatói előirányzat 2,7%-kal növekedett, az egyetemi központi kiadások 23,8%-kal csökkentek (amely nem tartalmazza a TEK-hez átsorolt, korábbi évek egyetem központi kiadásait, összesen eft összegben). (A Centrum/TEK összesent az 5. sz. táblázat tartalmazza, eft összegben.) A TEK hozzájárulásának alakulását egyetemi központi kiadásokhoz a 8. számú táblázat részletezi. 1 A belső gazdálkodási költségvetés főösszege nem tartalmazza az átoktatás más tervezési egységektől származó összegét és az MK adósságtörlesztést. 15

16 8. számú táblázat A TEK egyetemi központi kiadásokhoz való hozzájárulása Megnevezés (*1) adatok eft-ban és %-ban Változás eft % =4-3 6=5/3 1 B.1. Üzemeltetési kiadások ,5% 2 B.2. Szervezeti egységek kiadásai ,7% 3 B.3. Általános feladatok előirányzatai ,3% 4 B.4. Tartalékok előirányzatai ,1% 5 B.5. Fejlesztések előirányzatai ,8% 6 Központi kiadások összesen (1+ +5) ,2% 7 Műszaki Kar Korrigált központi kiadások összesen ,8% (6+7) (*1) A év már tartalmazza a Műszaki Kar egyetem központi kiadásokhoz való hozzájárulását. A központi kiadások tételes alakulását a 7., 7 a., 7. b. számú segédtáblázatok részletezik. Az államháztartási költségvetésben a Tudományegyetemi Karok rendelkezésére bocsátott képzési, tudományos és fenntartói támogatás eft. Az egyetemi központi kiadások után rendelkezésre álló képzési, tudományos, fenntartói támogatás eft (a TEK hatáskörbe sorolt központi kiadások nélkül). A TEK belső gazdálkodási költségvetésének a levezetését funkcionálisan és jogcímenként az A.1.1. táblázat, forrásonként és funkcionális bevételi és kiadási jogcím bontásban az A.1.3. számú táblázat tartalmazza. 1. Állami támogatás 1.1. TEK hatáskörben kezelt hallgatói előirányzat A TEK kezelésében maradó hallgatói támogatás tartalmazza a kari HÖK-ök működési kiadásait, és a kollégiumi támogatást, amelyet kari bontásban az A.2.1. számú táblázat, forrásbontásban a H.1. táblázat mutatja be. A jegyzet előállítás dologi előirányzata évtől kari hatáskörben kerül felhasználásra Közoktatási előirányzat A gyakorló iskolák közoktatási normatív előirányzata, valamint a kiegészítő támogatás összege együttesen eft-tal, 9,3%-kal csökkent az előző évhez képest, melyet közoktatási intézményenként 9. számú táblázat mutat be. 16

17 9. számú táblázat A közoktatási előirányzat alakulása szervezeti egységenként évben adatok eft-ban és %-ban 1 Államháztartási előirányzat ,5% 2 ZK ,2% 3 GYFK gyakorló óvoda ,6% 4 AJGYI ,9% 5 KLGYI ,3% 6 KLGYG ,4% 7 Normatív előirányzat összesen (2+..+6) ,5% 8 Kiegészítő közoktatási támogatás ,0% 9 Felhasználható előirányzat (7+8) ,3% 10 Várható visszafizetési kötelezettség (1-7) ,4% Az iskolák működőképessége csak a TEK kiegészítő támogatásával tartható fenn. A támogatás kiegészítés mértéke összességében a bázis támogatási előirányzat 95%-a. Mivel csak a norma szerinti előirányzat használható fel, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget ( eft) tartalékoljuk (3. számú segédtáblázat) Képzési, tudományos és fenntartói előirányzat A TEK képzési tudományos fenntartói támogatását az 10. számú táblázat kari részletezésben mutatja be. 10. számú táblázat A képzési, tudományos, fenntartói támogatás kari előirányzata adatok eft-ban évi évi Szervezeti egység közoktatási közoktatási /2009. támogatás támogatás =4-3 6=5/ = BTK 2 TTK 3 IK 4 KTK 5 ÁJK 6 ZK 7 MK 8 GYFK Szervezeti egység 9 TEK KP TEK összesen évi képzési támogatás Normatíva szerint Ténylegesen finanszírozott évi tudományos célú támogatás Normatíva szerint Ténylegesen finanszírozott évi fenntartói támogatás A tényleges támogatás aránya 92,5% 95,9% 100,0% 94,8% DE KP TEK évi K+T+F tényleges támogatás

18 A tudományos támogatás finanszírozásának %-a azért tér el az egyetemi költségvetésben meghatározottól, mert a TEK a tudományos normatíva megállapításakor a teljes oktatói létszámot vette alapul Speciális programok és feladatok támogatása A speciális programok és feladatok TEK szintű évi támogatása eft-ról, eft-ra változott: Anyanyelvi lektorok eft OSJER mérőrendszerek eft 5503/2008. kis szakok támogatása eft Egyes speciális programok támogatása eft Arborétumok, botanikus kertek eft Speciális feladatok kiegészítő támogatása eft További speciális programok, feladatok eft Mindösszesen eft évről évre történő változások okai: megszűnt a GYES-GYED 2006-ban belépett hallgatók után járó támogatás és új elemként megjelent a kis létszámú szakok támogatása. A speciális programok és feladatok kari részletezését a 6. és 6.a. számú segédtáblázatok tartalmazzák. 2. Saját bevételek A TEK saját bevétel államháztartási előirányzata a Műszaki Kar miatt megemelésre került eft-tal, így összesen eft került tervezésre. A saját bevétel előirányzatot a TEK belső gazdálkodási költségvetésében a karok és egyéb szervezeti egységek előzetes kalkulációja alapján további eft-tal megemeltük. 11. számú táblázat A saját bevétel szerkezete adatok eft-ban és %-ban iskolák egységek egységek (%) Gyakorló Karközi Központi Megoszlás Megnevezés Karok Összesen = Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés ,8% Alaptevékenység egyéb bevételei ,3% Ebből: Térítéses képzés ,4% Kutatási, szerződéses bevétel ,2% Egyéb ,8% 3 Bérbeadás, kártérítés bevétele ,6% 4 Ingatlan értékesítés bevétele ,0% 5 ÁFA bevétel ,2% 6 Összesen ,0% 18

19 A bevételek 72,3%-a az alaptevékenységhez tartozik, 21,8% a hallgatói befizetések, és térítési díjak aránya, 2,8% a bérbeadás bevétele és 3,2% a befizetendő ÁFA. A karok bevételei a teljes bevétel 66,2%-át teszik ki. 12. számú táblázat A karok saját bevételei adatok eft-ban Megnevezés BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Összesen = Hallgatók befizetései, térítési, eljárási díjak, kiadvány és jegyzetértékesítés Alaptevékenység egyéb bevételei a. Ebből: Térítéses képzés b. Kutatási, szerződéses bevétel c. Egyéb Bérbeadás, kártérítés bevétele Ingatlan értékesítés bevétele ÁFA bevétel Összesen A kari bevételek 89,7%-a az alaptevékenység bevételeiből keletkezik. 13. számú táblázat A tervezett nettó bevétel irányadó felosztása adatok eft-ban Megnevezés Irányadó megosztás BTK TTK IK KTK ÁJK ZK MK GYFK Karok összesen Tervezett nettó saját bevétel 100,00% Közvetlen kari felhasználás 50,00% Kari bérfedezet 18,00% Rezsi 18,00% Kari hatáskörű tartalék 5,00% Fejlesztés 5,00% Kari felhasználható 96,00% Kezelési költség 2,00% Rektori tartalék 2,00% Központi kiadások 4,00% Összesen 100,00% A térítéses képzés felosztását a TEK költségvetési irányelvei határozzák meg. A kari közvetlen kiadásoktól ± 5%-kal el lehet térni. A fenti arányoktól a fejlesztés, kari bérfedezet, kari tartalék és a kari rezsi eltérhet, ha a kar költségvetése nullás, azaz a tervezett kiadások megegyeznek a tervezett előirányzatokkal. A fejlesztés a Gazdasági Igazgatósággal egyeztetve működési célra is felhasználható. A saját bevételek részletezését az A.3. számú táblázat tartalmazza. 19

20 3. Átvett pénz és pályázati támogatás Az átvett pénzek előirányzata eft, ebből eft átvett pénzként, eft támogatásként érkezik az egyetemre. Az átvett pénzek jellemzően pályázatok előirányzatait, és a szakképzési támogatást tartalmazzák. A szakképzési támogatás tervezett összege eft. Az átvett pénzek részletezését az A.4. számú táblázat tartalmazza. V. Gazdálkodási keretek A karok és a gyakorló iskolák gazdálkodási keret forrását eft pótlással 2 tudjuk biztosítani. Az előirányzat változást részletesen a melléklet 8. a. számú táblázata részletezi. A karok gazdálkodási keretei A kari támogatást a költségvetési irányelvei alapján állapítjuk meg. A kari gazdálkodási keretek a közvetlen működési kiadásokat és a kari üzemeltetési költséget tartalmazzák. A kari támogatások kiszámítása: 1. A bázis rendszerű működési támogatás (15. számú táblázat): A évi személyi juttatásokat emeljük a évi automatizmusok (bérfejlesztés, fizetési fokozatok közötti kötelező előlépés), és az egyéb nem rendszeres bérelemek (jubileumi jutalom, változó pótlék, céljutalom, egyéb bér) összegével. A dologi előirányzat az előző évi tervezett összeg korrigálva a és évi átoktatási összeg különbözetével. A bázis előirányzatban a évi tervezett üzemeltetési költséget vesszük figyelembe. 2. A TEK-en belüli átoktatással módosított normatív működési támogatásból levonva a hallgatói juttatások, az egyetemi központi kiadások, a karközi kiadások, fejlesztések, pályázati önerő, a TEK központi kiadások összegét, kapjuk meg a normatív kari támogatást (16. számú táblázat). 3. A 17. számú táblázat alapján az egy hallgatóra jutó személyi juttatás az IK, KTK, ÁJK, MK esetében bizonyult alacsonynak, így a eft bértömeg kiegyenlítés kiegészítés közöttük kerül felosztásra. 4. A bázis előirányzattól való ±5 %-os eltérési korlátot, a TTK és MK hiánytörlesztési kötelezettségét figyelembe véve a számoljuk ki a évi kari gazdálkodási támogatási kereteket (18. számú táblázat). Az irányelvek szerint megállapított kari támogatási előirányzatokat a 14. számú táblázat tartalmazza eft tartalmazza az IK ( eft) és az ÁJK ( eft) 105% feletti támogatását, kiegészítéseket a lektori tartalékból ( eft) és a évi maradványból ( eft), valamint a gyakorló iskolák ( eft) kiegészítését. 20

TARTALOMJEGYZÉK. Szöveges indoklás. Táblázat száma Táblázat megnevezése Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK. Szöveges indoklás. Táblázat száma Táblázat megnevezése Oldalszám TARTALOMJEGYZÉK Szöveges indoklás Táblázat Táblázat megnevezése Oldalszám I. A költségvetés felosztása a tervezési gazdálkodási egységek között 1 1. sz. táblázat Az egyetem államháztartási előirányzata

Részletesebben

2012. évi költségvetés összeállítása

2012. évi költségvetés összeállítása Tervezet. 2012. évi költségvetés összeállítása A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény a finanszírozási rendszerről rendelkező fejezeteinek 2008. január 1. hatálybalépésével a felsőoktatási intézmények

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére

12. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-i soros ülésére 12. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont

Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére. .. napirendi pont Dunakeszi Város Polgármesterétől Sajtó tájékoztatható Előterjesztés Dunakeszi Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27 - i ülésére.. napirendi pont Dunakeszi Város 2012. évi költségvetésének 1. sz.

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év

Szöveges beszámoló. Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész év Szöveges beszámoló Gazdálkodáshoz kapcsolódó rész 2014. év 1 1. A 2014. évi költségvetési támogatás A MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 2014. évre elfogadott költségvetési támogatása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete. önkormányzati rendelet módosításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről

ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról és a 2015. évi költségvetéséről SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: tarsulas@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/98-13/2015. ELŐTERJESZTÉS a társulás 2014. évi beszámolójáról

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.(II.15.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 19/2013.(VII.30.),

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS

Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu ELŐTERJESZTÉS 1 Szőc Község Önkormányzat Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel., fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 1. napirendi pont Ügyszám: 9-57/2014. Előkészítette: Lovasi Erika jegyző Becseiné

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V.

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 18-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének módosítása V. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2008 Előkészítő: Répásy Ildikó/ ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére

8. Napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 27-i rendkívüli ülésére 8. Napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:.................. számjel 4 9 2 3 2 4 1 0 5 1 2 0 1 0 0 2 8 6 1 0 0 0 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakágazat Önkormányzat/ költségvetési

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint

Készült: :05 Ellenörző kód: Értéktípus: Ezer Forint Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Egyéb

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati támogatás változása eft Változások összesen: eft BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2010 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. december 15-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben