Pallas Páholy Klubháló Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: ;

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:napi@klubhalo.hu www.klubhalo."

Átírás

1 Pallas Páholy Klubháló Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: ; BESZÁMOLÓ az Egyesület előző négyévi tevékenységéről, felkészülés a következő ciklusra I. Az Egyesület tevékenysége a.) Az Egyesület tevékenysége az eltelt négy évben jelentősen hanyatlott. Már 2009-ben csökkentek, majd a 2010-es kormányváltás után megszűntek a pártalapítványi, az állami és önkormányzati pályázati lehetőségeink. A fenntartó cégek (ESTRADE Kft, Pallas Páholy Kulturális és Kiadói Kft) a bevételt jóval meghaladó költségek miatt folyamatosan megváltak munkatársaiktól. A Páholy csak a rendezvények idején volt nyitva ben már a végleges bezárás mellett kellett dönteni. Ezt egy három hónapos reményteljesnek tűnő pártalapítványi rendezvénysorozat megszakította de némi hitegetés után pénzügyi okokra való hivatkozással elmaradt a folytatás. b.) Mindezek ellenére az eltelt négy évben a beszámolóig december 1 és 2013 október 31 között összesen 639 rendezvény volt a Pallasban, amelyen több mint 16 ezren vettek részt. A közéleti klubok egy kisebb része folyamatosan működött, és működik jelenleg is. (például: XXI.. Század Társaság, Kül- és Biztonságpolitikai klub, Ma- Holnap klub, Bibó István Közéleti Társaság klubja, az Ormos Mária akadémikus vezette Alapítvány klubja) Számos fontos szervezet viszont a pénz híján- képtelen igénybe venni a Pallast, mi pedig - támogatás híján - képtelenek vagyunk finanszírozni a rendezvényeiket. (ilyenek például: Médiatanárok köre, Nyugdíjasok Országos Képviseletének Fóruma, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Európa Ház) Pénz és létszám nélkül alig vállalkozhattunk aktuális események, közéleti rendezvények befogadására, ami korábban tevékenységünk nagy részét tette ki. c.) Változatlanul hatékonyan működik az egyébként rendkívül elavult portálunk a Klubhalo online, a személyi adatbázisunk, az eseménynaptárunk és a hírlevél rendszerünk. Ugyanakkor portálunk szegényessé vált Bodor Pál (Diurnus) Zöldi László, Föld S. Péter, Andai György, Rózsa András, de legfőképpen diák újságíróink nélkül. A volt hallgatók közül, több mint százan dolgoznak a sajtóban, főleg vidéken. Vannak közöttük önkormányzati dolgozók, sőt polgármester is. Hálózatba szervezésükre politikai igény híján nem sikerült pénzt szereznünk. II. Az Egyesület működése a.) Az I. fejezetben vázoltak érzékeltetésére továbbá a jelenlegi helyzet bemutatására szolgál a mellékelt táblázat. A támogatás megszűnésével, és a hatalmi politika által működtetett jelenlegi állami források hozzáférhetetlensége miatt az Egyesület csak a tagdíjak, adományok illetőleg szervezeti befizetések összegével számolhat. Ez nem elegendő a működésre. Ezért az infrastruktúrát a Pallas létrejötte óta fenntartó Estrade Kft és annak tulajdonosai a továbbélés lehetőségének biztosítása

2 - 2 - érdekében a tulajdonukban álló, az épületben lévő lakás irodát elcserélték a Pallas Páhollyal. A jogi munka már folyamatban van, de a bérleti díjakat már augusztus 1-e óta nem kell fizetni. A berendezés és az eszközök eddig is az Estrade Kft tulajdonában voltak, csak úgy mint a Pallas védjegy. b.) Az ellenzéki összefogás hiánya és a közelgő országgyűlési és helyi választások miatt a demokratikus pártok és a civil szervezetek részéről fokozódott az igény a Pallas mint ismert értelmiségi csomópont iránt. Ennek az igénynek meg kell felelnünk. Ezért is szükséges volt -a fennmaradás érdekében- vállalni a kizárólagos tulajdonba vételt és nem hagyni elveszni a Pallas köreiben felhalmozódott erőforrásokat, főként: - a kapcsolat rendszert, amely nem csak a tagságot és a szimpatizánsokat jelenti, hanem szélesebb körű szellemi hálózatként (hiteles helyként) működik, és amelyet hatékony adatbázis támogat. Ezáltal a Pallas a környezetében olyan személyiségek és szervezetek vannak, akik (amelyek) révén szinte minden kapcsolat gyorsan megteremthető; - a szellemi infrastruktúrát, vagyis a tapasztalatot és a szaktudást, a sokat megért értelmiségiek rendszerváltás előtt és után megszerzett szituáció kincsét a bölcsesség egyik legfontosabb forrását; - az immár teljesen független fizikai helyet, a rendezvénytermet, az egyéb tárgyi infrastruktúrát (berendezéseket, eszközöket) az Estrade Kft által üzemeltetett portált; - a brand -et amit a Pallas jelent. c.) Az Egyesület és 2008 között, amíg támogatáshoz juthatott, egyik motorja volt a Pallasnak. A működési környezetben azóta történt radikális átalakulás (teljes pénzelvonás, a társadalmi struktúrában kiéleződött viszonyok, a demokratikus erők közötti feszültség és belső problémáik) miatt nem lehet prognosztizálni a társadalom közügyeivel foglalkozó értelmiségek szerveződésének középtávú feladatait. Jelenleg egyetlen feladat tűzhető ki: a demokratikus erők összefogásának ösztönzése az integrálódásra, a közös fellépésre. A ik évben a választások évében fokozottan alapszabályunk 2. és 3. paragrafusának szellemében kell programjainkat megszervezni. (ld.melléklet) Az országgyűlési képviselői, majd az azt követő önkormányzati választások után egy év elteltével 2014.végén lehet jövőtervezéssel foglalkoznunk, távlatosabb programot terjeszteni a közgyűlés elé.

3 - 3 - Határozati javaslat: A Közgyűlés /2013 sz. határozata A Közgyűlés az Egyesület négyéves tevékenységéről szóló előterjesztést elfogadja, és a megválasztandó tisztségviselők, vezetőség és Felügyelő Bizottság figyelmébe ajánlja. Felhívja a figyelmüket továbbá a körülmények változása miatti alkalmazkodás személyi és anyagi feltételeinek időben történő felismerésére, és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, ill. a tisztújítást követően Felelősök: leköszönő, ill. új tisztségviselők, vezetőségi és FB tagok Budapest, november 5. Dr.Gáspár István s.k. elnök Mellékletek: - az Alapszabály 2. és 3 paragrafusának az Egyesület céljáról - fenntartási költségtervezet a évre

4 számú melléklet AZ EGYESÜLET CÉLJAI A/ 2.. A Pallas Páholy Egyesület küldetése, (fő célja) a.) A köztársaságért való cselekvés. b.) A Pallas Páholy tagjai a köztársaság iránt felelősséget érző értelmiségi közösséget alkotnak. Az általuk ideálisnak tekintett társadalomban az ember polgár (citoyen), aki a tetteiért a közösség előtt és a közösségért is felelős, mások iránt nyitott, ugyanakkor autonóm társadalmi szereplő. Ez a polgár elkötelezett a progresszió iránt. Abban a tudatban cselekszik, hogy a társadalom viszonyai javíthatók és javítandók, s ehhez kizárólag demokratikus és jogállami eszközök vehetők igénybe. Ez a polgár szolidáris a politikai-gazdasági döntések kárvallottjaival, azt képviseli, hogy a gazdaság nemzeti kereteinek felbomlásával bizonyos értelemben együtt járó gazdasági mozgástér beszűkülésének következményeit, a társadalmi igazságosságra épülő, kötelező intézkedésekkel kell ellensúlyozni. 3.. Az Egyesület e cél megvalósítása érdekében: széles körben elismert, a tagok, a klubtagok, a partner klubok tagjai részére rendszeresen megtartott közéleti véleményformáló fórumokat teremt és tart fenn. Ennek keretében folytatja azokat az 1993 óta zajló vitákat, amelyeknek az évek során jelentős értelmiségi csoportok voltak részesei, továbbra is kezdeményez rendszeres, baráti hangvételű, a tagok és a meghívottak között zajló eszmecseréket a kultúra, a közélet, a művészetek kérdéseiről, a közügyekről, valóságos klubot, a társasági élethez szükséges színteret nyújt azoknak, akik klubtagként, vagy partner klubok tagjaiként a világ új jelenségeivel kapcsolatos különféle nézetekről akarnak eszmét cserélni, vitaesteket kínál azok számára, akik a parlamenti, önkormányzati választásokhoz, a választási ciklusokhoz kapcsolódva a közélet kérdéseit kulturált keretek között akarják áttekinteni.

5 számú melléklet évre tervezett havi, minimális fenntartási költségek 2014 Költség megnevezése hó/e Ft nyomtatványok, könyvek 2 irodaszerek 10 tisztítószerek 5 belföldi utazási költség 20 szállítási költség 0 saját szervezésű rendezvény 0 karbantartás, javítás 0 postaköltség 2 vezetékes telefon 20 mobil telefon 10 bérleti díjak 13 közös költség 20 könyvelési díj 30 közüzemi díjak 50 egyéb igénybevett szolgáltatás 0 hatósági díjak, illeték 2 banki költség 13 bérköltség (bruttó) 170 munkáltató által befizetendő járulék 0 egyéb személyi jellegű költség 0 kis értékű eszközök 0 Összesen: 367 Megjegyzés: 1.) a korábbi években (2003-tól) a működési költségeket a Táncsics Mihály Alapítvány fizette. 2.) az itt kimutatott költségek csak a fenntartást fedezik a működést, fejlesztést, karbantartást, pótlást nem. 3.) A működés tartalmi elemeit az igénybe vevők saját költségvetésükből, vagy pályázatok útján fedezték. Ezek a források apadtak el.

Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:szerkesztoseg@klubhalo.hu www.klubhalo.

Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:szerkesztoseg@klubhalo.hu www.klubhalo. Pallas Páholy Klubháló - 1 - Egyesület 1054 Budapest, Alkotmány u. 15.Tel/fax: 311 80 27; Email:szerkesztoseg@klubhalo.hu www.klubhalo.hu BESZÁMOLÓ az Egyesület előző négyévi tevékenységéről, felkészülés

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet

TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet TÖRÖKBÁLINTI CIVIL KONCEPCIÓ tervezet Bevezetés Törökbálint Város Önkormányzata többszörös előkészítés után elkészítette az Önkormányzat civil koncepcióját, ám ez nem kizárólag az önkormányzati feladatokat

Részletesebben

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei

A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya. Általános rendelkezések II. Az egyesület alapelvei A Szegedi Szlovákok Egyesülete alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve magyarul: Szegedi Szlovákok Egyesülete szlovákul: Spolok segedínskych Slovákov 2. Az egyesület székhelye: 6721

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009

SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 SZAKDOLGOZAT Forinda Viktória 2009 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A NONPROFIT

Részletesebben

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET 2 3 RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET Az egri civil hálózati együttműködés jelentősége, tapasztalatai a helyi társadalomfejlesztésben Eger, 2012 4 F. Gál Sándor Csathó Tibor: RÉSZVÉTEL ÉS

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Országos Szövetsége 2003-2008

Országos Szövetsége 2003-2008 Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének kiadványa Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége 2003-2008 Köszöntő A Lakásszövetkezetek

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA 2010. május 1 Tartalomjegyzék: 1. ELŐZMÉNY 3. 2. BEVEZETÉS 3. 3. A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE 5. 4. A STRATÉGIA MÓDSZERTANA 5.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához Iktatószám: OEFI IX-213/2009 Nemzeti Népegészségügyi Program PÁLYÁZATI ADATLAP 2009. Az Országos Egészségfejlesztési Intézet HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel területén kiírt pályázati felhívásához

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2010 Készült: 2011. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. október 28-án megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011 Készült: 2012. január 19. - 2 - Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az egyesülési

Részletesebben

EÖTVÖS KÁROLY KÖZPOLITIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

EÖTVÖS KÁROLY KÖZPOLITIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év EÖTVÖS KÁROLY KÖZPOLITIKAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Budapest, 2012. május 30. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2013 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

OTTHONUNK. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt

OTTHONUNK. A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt A l a p s z a b á l y módosítási javaslata Törlendő: dőlt, új javasolt rendelkezés vastagított szöveg. Az Alapszabály

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MOZGÁSSÉRÜLTEK CEGLÉDI ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA Módosításokkal egységes szerkezetben 2013. december 12. Megjegyzés: A Vastagon, eltérő betű típussal írt szöveg a módosítás szövege. 1 I. Általános

Részletesebben

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA I. Általános rendelkezések 1.) A Falugondnokok Duna-Tisza közi Egyesülete a településeken dolgozó falugondnokok szakmai,

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA [AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL]

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA [AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL] DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CIVIL STRATÉGIÁJA [AZ ÖNKORMÁNYZAT EGYÜTTMŰKÖDÉSE A CIVIL SZERVEZETEKKEL] TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 A civil stratégia célja, feladata... 3 A civil

Részletesebben