Javaslatok a. Civilek a Családi Napközikért Nemzeti Civil Alapprogram 2004/2005. évi szakmai pályázatának záródokumentuma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok a. Civilek a Családi Napközikért Nemzeti Civil Alapprogram 2004/2005. évi szakmai pályázatának záródokumentuma"

Átírás

1 Javaslatok a családi napközi ellátás fejlesztésére Civilek a Családi Napközikért Nemzeti Civil Alapprogram 2004/2005. évi szakmai pályázatának záródokumentuma

2 I. rész A családi napközik helyzete Magyarországon A családi napközi 20 hetestől 14 éves korig biztosít gyermekfelügyeletet, a szülők munkabeosztásához rugalmasan igazodva. Egy családi napköziben fogadhatók tehát a gyes mellett dolgozó szülők kisgyermekei, az iskola-előkészítés előtti korban lévő idősebb gyermekek és a dolgozó szülők napközbeni felügyeletet igénylő kisiskolás gyermekei az iskola utáni időszakban. I.1. A családi napköziket működtető fenntartók típusai: I.1.1. Nem állami fenntartású családi napközik: egyéni vagy társas vállalkozás, az önkormányzattal megkötött ellátási szerződés keretében, a támogatás módja legtöbbször csak az, hogy a normatívát (100%) az önkormányzatok megigénylik és átadják a családi napközinek egyéni vagy társas vállalkozás, a normatív állami támogatást (a normatíva 30 %-át) közvetlenül igénybe véve, önkormányzati háttér nélkül egyéni vagy társas vállalkozás - a feladat ellátásához a forrásokat a szülői befizetések biztosítják (normatívát nem igénylik meg) alapítvány, egyesület és közhasznú társaság formájában, a normatíva igénybevétele mellett és az önkormányzattal ellátási szerződéses jogviszony keretében részt vállalva a gyermekvédelmi törvényben az önkormányzatok számára meghatározott gyermekek napközbeni ellátása alapfeladatok teljesítésében alapítvány, egyesület és közhasznú társaság keretei között, a normatív állami támogatást (100%) közvetlenül igénybe véve, önkormányzati szerződés nélkül I.1.2. Állami fenntartású családi napközik: a helyi vagy kistérségi önkormányzatok közvetlenül működtetnek családi napköziket, vagy közalapítványt bíznak meg ezzel a feladattal I.2. A családi napközik működési kiadásai: I.2.1. személyi kiadások: családi napközi gondozók munkabére, vállalkozóknál az önfoglalkoztatás költségei, nagyobb gyermeklétszám esetén a kisegítő alkalmazott bére a bérekhez kapcsolódó közterhek (32% járulék és az egészségügyi hozzájárulás) a normatív támogatás igénybevételével járó kötelezettségek teljesítése: munkabér és egyéb juttatások a közalkalmazotti törvény szerint, 13. havi munkabér fizetése 2

3 I.2.2. A gondozás helyéhez kötődő kiadások: Közvetett költségek I.: Bankköltség, adminisztratív költségek (könyvelés, bérszámfejtés, stb.), vállalkozással kapcsolatos adók Közvetett költségek II.: közüzemi kiadások (fűtés, víz, villany,) takarítószerek, kommunikációs és útiköltségek, karbantartás, stb., Beruházási költségek: - A tárgyi feltételek folyamatos biztosítása: az amortizáció miatt szükséges felújítás, az elhasználódott berendezések cseréje (hűtőszekrény, bútorok, nagy értékű játékok, stb.) új eszközök beszerzése I.2.3. A gondozási tevékenységhez kötődő kiadások: A játékhoz és gondozási tevékenységben általában egy évnél hosszabb ideig használatos eszközök költségei A játékhoz és gondozási tevékenységben egy évnél rövidebb ideig használatos eszközök költségei I.3. A családi napközi intézményi térítési díját alkotó költségek: A dologi, a fenntartási és a foglalkoztatási kiadások együttesen alkotják a szolgáltató tevékenység intézményi térítési díját, mely családi napközinként különbözik. A családi napközi működtethető a gondozó saját háztartásában, vagy más erre a célra engedélyezett helyen. Az alábbi táblázat bemutatja egy általánosnak tekinthető családi napközi modell költségelemzését, ahol a gondozó havi munkabére 80 ezer Ft, az ellátott gyermekek száma 3 fő, a családi napköziben töltött gondozási napok száma 222 nap/év/gyermek az éves szabadság miatt. 1. sz. diagram: A családi napközi átlagos költségei (forrás: Csákvári Tamás közgazdász: A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE című tanulmány, mely a Civilek a családi napközikért NCA program keretében készült) Ssz Költségtételek Egység Egységek száma Egységköltség Összesen 1. Személyi jellegű kifizetések Nevelő bruttó bére hó Járulékok hó Dologi kiadások Több évet érintő (am.) kiadások Nagy értékű eszköz beszerzése (pl.: bútor) év Játszótér kialakítása év Háztartási gépek (hűtőszekrény, mosógép, mosogatógép, pórszívó) év Építési költség (lakásfelújítás: vizesblokkcsere, fűtésrendszer felújítás) év Állagmegóvás: Tapétázás, parkettázás, festés év Évente egyszeri kiadások Játékok beszerzése év Fenntartási, javítási költség év Játszótér karbantartása év Rendszeres havi kiadások Étkezés nap Játékok (kis értékű, fogyóeszköz) hó Biztosítás (felelősség, eü. stb.) hó Közvetett költségek Rezsi hó Tisztító-, takarítószerek hó Távközlési költségek hó Bank költség év Összesen Összesen Beruházási kiadások nélkül Összesen Beruházási és étkezési kiadások nélkül

4 Az általános modell alapján számított intézményi térítési díj valamivel kevesebb, ha a családi napközi a saját háztartásban működik. Lényegesen magasabb az intézményi térítési díj, ha a családi napközi külön erre a célra kialakított épületben nyújt szolgáltatást, mert ilyenkor a közvetett költségek nagymértékű emelkedésével kell számolni. Ekkor, hogy a működési forráshiány további növekedését elkerüljék, a családi napközi fenntartók kihasználják az önálló épület előnyeit és a családi napközi tevékenység mellett kiegészítő tevékenységeket is folytatnak. Ilyenek a játszóház, a baba-mama klub, születésnapok, kapcsolatügyelet, délutáni foglalkozások, hétvégi gyermekfelügyelet, bébi-hotel, stb. Ezek a tevékenységek nem tartoznak a gyermekvédelmi törvény támogatott ellátásai közé, normatívában nem részesülnek. Amennyiben (és csak akkor) a településen van igény és fizetőképes kereslet a gyermekes szülők részéről, akkor ez a stratégia biztosítja a családi napközi működését. Ilyen módon sok családi napközi működik a gazdaságilag fejlettebb településeken, a nagyobb városok biztosította munkahelyek vonzáskörzeteiben. Természetesen a kiegészítő tevékenységek végzése nem zavarhatja az alapfeladat ellátását, a kiegészítő tevékenységek csak külön hely és személyzet rendelkezésre állása mellett lehetnének engedélyezhetők, de a valóságban erre a helyzetre jellemző az általános bizonytalanság a szabályozást illetően. Az 1.sz.diamram alapján a teljes intézményi térítési díj összege egy hónapra és egy gyermekre számítva 64 ezer Ft. Az állami normatív támogatás évi Ft. 100 %-os igénybevétele esetén az összeg gyermekenként havi 13 ezer Ft, ha a gyermek mind a 252 nyitvatartási napon jelen van a családi napköziben, de a hiányzások csökkentik a támogatás összegét. Az állami normatíva összege 100 %-ban történő jogosultság esetén a hiányzások miatt átlagosan havi 12 ezer Ft. A táblázatból kiszámítható, hogy a szülő és az önkormányzat részéről a feladat ellátásáért a teljes költséget figyelembe véve együttesen havi 52 ezer forint fizetendő, ha 100%-os állami támogatással működik a családi napközi. A vállalkozásban működő családi napközik közvetlenül csak a normatíva 30 %-át igényelhetik, ez hiányzások nélkül számítva havi 3900 forint. Mind a vállalkozásban, mind a társadalmi szervezetek esetében a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek, a bér és járulékterhek jelentik a fenntarthatóság problémáját, mert a családi napköziben a kis gyermeklétszám miatt a gondozó/gyermek arányszám alacsony. A családi napköziben, ahol többnyire óvodáskor alatti gyermekek ellátása folyik, ez kívánatos is a gondozási tevékenység tartalma miatt. Hasonló ez az arány, mint a bölcsődében gondozott gyermekek esetében (vezetőket, gondozónőket, kisegítő személyzetet is egybeszámítva), ahol ezt az állami támogatás mértékének megállapításakor, a bekerülés költségeit jelentősen megemelő tényezőként figyelembe veszik. Részben emiatt lényegesen magasabb a bölcsődei normatíva, mint a nagyobb gyermeklétszámmal működő óvodai támogatás. A személyi kiadások munkabérként történő fizetése akadályozza a kisebb kapacitású gondozási helyek kialakítását. Az a gyesen lévő anyuka, vagy főállású anya, aki saját gyermeke(i) mellé egy vagy két gyermek gondozását vállalná, a feladatot csak akkor kezdheti el, ha kiváltja a vállalkozói igazolványt, vagy telephelyet létesít az otthonában valamely családi napközi fenntartó, és őt alkalmazza. 4

5 I. 4. Működési források: I.4.1. A költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint 1 biztosított normatív állami támogatás mindössze a költségek 20 %-át fedezi, míg a szociális és gyermekjóléti ellátásoknál ez az arány átlagosan 60%-os. A normatíva megigénylésére kezdetben csak a családi napközit fenntartó, illetve a feladatellátásra ellátási szerződést megkötő önkormányzatok voltak jogosultak. Információink szerint még a jogosult önkormányzatok közül is sokan nem hívták le a normatívát, így a rendelkezésre álló központi forrás más szociális és gyermekjóléti szolgáltatás működési költéseire fordítódott évben annyi előrelépés történt, hogy lehetővé vált a normatíva közvetlen igénylése a nem állami fenntartók számára, melyek közül a társadalmi szervezetek által működtetett családi napközik az önkormányzati fenntartókkal megegyező mértékű normatív támogatásra, a szolgáltatást egyéni vagy társas vállalkozásban végzők a normatíva összegének 30%-ára jogosultak. Kimutatható, hogy a normatíva összegének 100%-a is csak szolgáltatás költségeinek ötödrészét fedezi, ugyanakkor a közpénz felhasználásával együtt járó kötelezettségek teljesítése (közalkalmazotti bér és juttatások, 13.havi bér, stb.) önmagukban meghaladják a normatív támogatás összegét. Emiatt azok a vállalkozók, akiknek működési költségeiben a normatív támogatás 30 %-os igénybevétele következtében olyan mértékben növekedtek volna a foglalkoztatási költségek, hogy bevétel helyett ténylegesen teljesítendő plusz kiadás keletkezett volna, évben sem igényelték meg a normatív támogatást. Így a családi napközi működését szolgáló állami forrás jelentős százaléka ebben az évben is más szociális és gyermekjóléti feladatok ellátását támogatta. A 20 hetestől öt éves (az óvoda utolsó évében folyó iskola-előkészítés már nem napközbeni kisgyermekellátás, hanem közoktatási feladat) korú gyermekek gondozását végző gyermekintézmények normatív támogatásait összehasonlítva: az óvodába járó 3 tól 5 éves korú gyermekek után járó normatív támogatás évben ezer Ft, ez a családi napközi normatíva 127 %-a. A két szakember vezette óvodai csoport létszáma 25 fő lehet, míg a családi napköziben egy gondozó legfeljebb 5 gyermeket láthat el. Emiatt a munkabérre még akkor is sokkal többet kell költeni, ha figyelembe vesszük, hogy a családi napközi gondozói munkakör betöltéséhez nem kell diploma. A bölcsődei normatíva Ft. Ez 246%-a az óvodai normatívának, ami többek között azzal indokolható, hogy a bölcsődében nevelt gyermekeket kiscsoportban kell gondozni és különleges bánásmódot igényelnek, emiatt a költségek jóval magasabbak évi CXXXV. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről - 1. számú melléklet: IX. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai: 1. cím: Normatív támogatások 17. alcím: gyermekek napközbeni ellátása: 3332,9 millió Ft; - 3. számú melléklet: A helyi önkormányzatok támogatásai: 17/b pont: családi napközi ellátás: Ft/fő/252 nap 5

6 I.4.2. A többcélú kistérségi önkormányzati társulások megalakulásának ösztönzésével egyidőben új támogatási lehetőség 2. nyílt a családi napközik számára. A kistérségek ben a gyermekek napközbeni ellátásának feladatáért lakosságszám alapján meghatározott normatív támogatást igényelhettek működési támogatásra, amennyiben biztosították a kistérség településeinek a jogszabályok által meghatározott mértékű ellátását Rendkívül sajnálatos, hogy ennek a forrásnak a családi napközi működését szolgáló felhasználása ez idáig csak egy-két kistérségben történt meg. I.4.3. Önkormányzati hozzájárulás és a kiegészítő szolgáltatások árbevétele: Tapasztalható, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának a lakos alatti települési önkormányzatokra is vonatkozó kötelező feladatához való viszonyulást károsan befolyásolja, hogy a az állam által biztosított normatív támogatás sokszorosával kellene kiegészíteni a családi napközi működési költségeit. A kötelező feladat ellátását nem vállaló önkormányzatok esetében a képviselőtestületek döntése, feladatvállalási kedvetlensége a családi napközi létesítésének, illetve a működő családi napközik önkormányzati támogatásával kapcsolatban, főként anyagi okokra vezethető vissza. A hátrányos helyzetű önkormányzatok képtelenek, a jobb helyzetű önkormányzatok, pedig nem motiváltak egy olyan közfeladat közvetlen, vagy kiszerződéssel történő ellátására, melyben a költségeknek csak 30%-át fedezik a szülői térítési díjak és az állami normatíva összesen. Egyetlen más normatívával rendelkező szociális és gyermekjóléti alapfeladatra sem jellemző, hogy a feladat ellátására a költségek 70%-át önkormányzati saját forrásból kellene fedezni. Azokban az elvétve előforduló esetekben, amikor az önkormányzat támogatja a családi napközit, a szerződésben szereplő összeg meghatározása nem az intézményi térítési díj figyelembe vétele alapján történik. Nem egyszer előfordul, hogy a szolgáltatásért fizetett díjként az államtól megigényelt és átadott normatíva összegének átvételével kénytelen beérni a kiszolgáltatott helyzetben lévő családi napközi vezető, aki szerződésben vállalja az önkormányzati feladat ellátását. Annak következményeként, hogy az önkormányzat lényegesen alacsonyabb összeget térít, mint amennyibe az ellátás kerül, csak azok a családi napközik tudnak működni, ahol az állami forrás és a szülői térítési díj (étkezési költség nyersanyagárának ÁFÁ-val növelt összege) mellett a költségeket egyéb források biztosítják, amelyek esetlegesek (pl. munkáltatói, egyéni támogatások, pályázati források, önkéntes munka, kiegészítő szolgáltatások díjai, stb.). A kiegészítő tevékenység árbevétele csökkentheti a családik napközi forráshiányát, de erre csak akkor van mód, ha rendelkezésre állnak az alaptevékenységen kívüli kapacitás biztosításának tárgyi, személyi és financiális feltételei (meg tudnak szervezni néhányat az úszás, torna, nyelvoktatás, a speciális fejlesztő szolgáltatások, a hétvégi és nyitva tartáson kívüli ügyelet, játszócsoport, stb. lehetőségek közül) és a kiegészítő szolgáltatásokra van fizetőképes kereslet évi CXXXV. Törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről - 1. számú melléklet: IX. fejezet: Helyi önkormányzatok támogatásai: 2. cím: Központosított támogatások 20. alcím: többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása: 9000 millió Ft 6

7 I.4.4. A szülőre háruló költségek: A szülő által fizetett szolgáltatási díj az intézményi térítési díj fedezésére rendelkezésre álló forrásoktól függ. Kevesebbet fizet a szülő, ha a családi napközi intézményi térítési díja alacsonyabb, ha a normatíva összegét 100 %-ban megkapja, ha az ellátási szerződésben az önkormányzat pénzzel is ellentételezi, hogy a családi napközi kötelező alapellátási feladatát valósítja meg, ha a nonprofit családi napközi pályázati vagy egyéb támogatási forrásokat is be tud vonni. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy nagyon kevés családi napközi tudja elérni a szülőn kívüli forrásokat, de még az állami és önkormányzati támogatás mellett is magasabb a szülőkre háruló költség, mint az önkormányzati fenntartású bölcsődei, az óvodai és az iskolai napközi esetében. 3 Ennek oka, hogy a fenntartó önkormányzat és a feladatra nem állami szervvel szerződő önkormányzat más-más arányban járul hozzá a költségekhez. Míg saját intézményei esetében a működési költségek 100 %-át fedezi az önkormányzat, a kiszerződés útján ellátott kötelező feladatok működési költségeihez a hozzájárulás mértékében a felek közösen megállapodnak. Ebben a szerződéskötési folyamatban azonban, mint azt már az önkormányzati forrásokkal foglalkozó részben említettük, a családi napközik pozíciói gyengék, már az is sikerként könyvelhető el számukra, ha az önkormányzat megigényli és átadja az állami normatívát. Ebben a helyzetben a működéshez szükséges bevételeket a többi napközbeni ellátáshoz viszonyítva sokkal magasabb szülői bevételekkel kénytelenek biztosítani. Az alacsony egy főre jutó jövedelemmel rendelkező családokban nevelkedő gyermekeket nem, vagy csak akkor tudja ellátni a családi napközi, ha a férőhely igénybe vételéért a szülő által fizetett szolgáltatási díjat és az állami normatívát a férőhelyhez kapcsolódó működési költségek fedezésének mértékéig további önkormányzati támogatás egészíti ki. Támogatás híján, a családi napközik csak egy-egy esetben - saját veszteségüket növelve - vállalják fel az alacsony jövedelemmel rendelkező családok gyermekeinek gondozását, különböző kedvezményekben részesítve azokat a szülőket, akikről tudják, hogy a jövedelmükből alig telik másra, ha a családi napközi gondozásért ki kell fizetni az ellátás költségeit. Bár a hátrányos helyzetű gyermekek számára biztosított gyermekfelügyelet segít megelőzni az iskolai beilleszkedési problémákat, ezt a lehetőséget a jelenleg működő családi napközikben nagyon kevés önkormányzat használja ki. Általában jellemző a gyermeküket családi napközibe beírató szülőkre, hogy nagyon elégedettek az ellátás színvonalával, de nagyon sok helye lenne annak az összegnek, amit ha támogatásban részesülnének, nem kellene a családi napközi ellátásért kifizetniük. Így is az tapasztalható, hogy a családi napközivel rendelkező településeken a családok a szolgáltatás igénybevételét nagy segítségnek élik meg. Az a szülő, akinek gyermekét más gyermekintézmény is fogadhatja, a gyermekellátó szolgáltatások egyik alternatív lehetőségeként mérlegelheti a családi napközi igénybevételét. Azokon a településeken viszont, ahol nincs a gyermek korosztályának megfelelő gyermekintézmény, vagy az intézményi kapacitás elégtelen, az önkormányzati feladat ellátása egyáltalán nincs megoldva. Majdnem 3000 településen nincs bölcsőde és csak összesen 70 családi napközi áll rendelkezésre az egész országban. Ez a helyzet megérett a változásra, annál is inkább, mert a 10 ezer lakos alatti településeken ez a 3 A családi napköziben, a bölcsődében és az óvodában hasonló okok miatt veszik igénybe az ellátást ( a szülők jogos okból főleg munkavégzés miatt - kérik a napközbeni felügyelet biztosítását), de az önkormányzati fenntartású bölcsődékben és óvodákban elhelyezett gyermekek után fizetendő térítési díj egységesen alacsony, mértéke nem igazodik a bekerülés költségeihez és a családok anyagi helyzetéhez., illetve a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes ellátást kapnak. 7

8 szolgáltatás biztosítani tudja a költséghatékony és garantált minőségű kisgyermekgondozást. A gyermekintézmények kiépítetlensége, elégtelen kapacitása, az ellátáshoz való hozzáférés területi egyenlőtlensége, a támogatások elosztásának egyenlőtlenségét eredményezi. I.5. A családi napközi engedélyezésének és működésének szabályozottsága: A gyermekvédelmi törvényben és a végrehajtással kapcsolatos jogszabályokban rögzített a családi napközi működése, azonban ezek a jogszabályok nem minden területen biztosítják a zavartalan működést. Nem történt meg a szakhatóságok közegészségügyi, közétkeztetési szempontok miatt az ÁNTSZ, a tűzvédelem biztosítása szempontja miatt a tűzoltóság, az épület megfelelőségének biztosítása szempontja miatt az építéshatóság - engedélyezési tevékenységére vonatkozó jogszabályok megalkotása annak ellenére, hogy erre kormányhatározat 4 kötelezi a döntéshozó szerveket. A családi napköziben folyó tevékenységgel kapcsolatos szabályozás nem veszi figyelembe, hogy az a családi működést modellezi. Meggyőződésünk, hogy az előírásokat egy gyermekközpontú és jól felszerelt családi otthonhoz, a jól vezetett háztartás jellemzőihez és nem a gyermekintézményekkel szemben támasztott követelményekhez kellene igazítani. Szabályozatlanok a komplex gyermekjóléti ellátási feladat vállalásának lehetőségei, ezért megvalósításuk akadályokba ütközik. A gyermekvédelmi törvény 66/P (4.) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy helyettes szülő napközbeni ellátási feladatot lásson el. Ugyanakkor nem tartalmazza a gyvt a 43 -ban azt, hogy a családi napközi gondozó is elláthat helyettes szülői feladatokat, ha a helyettes szülői tevékenység folytatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. Ennek hiányában a gyermekvédelmi engedélyezéssel foglalkozó szervek elutasíthatják a helyettes szülői működési engedély megadását. Hiányzik a több település ellátásra kiterjesztett, hálózatszerűen működő családi napközik szabályozása, mely nélkül ezek kialakítása nehezen megvalósítható. I. 6. A szolgáltatás ismertségének szintje: Az önkormányzatok még mindig tájékozatlanok a családi napközik működésével kapcsolatban (a feladat mibenléte, a szolgáltatás megszervezése, engedélyezés, ellenőrzés, szakmai támogatás, finanszírozás, stb.) A gyermekes családok körében is jellemző, hogy nem ismerik ennek a szolgáltatásnak az igénybevételéhez kapcsoló lehetőségeket, az önkormányzat szerepét. I. 7. A családi napközik szakmai támogatása: A családi napközi gondozók felkészítése jelenleg az országban öt helyen történik. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet engedélyével rendelkező képző intézmények tanfolyamai magas színvonalúak, a tanfolyamokon résztvevők költségeiket maguk fizetik. Kedvező hatással lenne a családi napközik számának növekedésére, ha a családi napközi /2004 (XII.28.) számú kormányrendelet 8

9 felkészítő tanfolyamot elvégzők költségeikhez támogatást kapnának, ha a tanfolyamot követő egy éven belül működési engedélyt szereznek. A családi napközi gondozók továbbképzésének támogatására nincs állami forrás, évek óta nincsenek már pályázatok a szakmai munka fejlesztése érdekében. A képző helyek saját forrásból nem tudnak kellő mértékű segítséget nyújtani a gondozók szakmai tanácsadásához, továbbképzéséhez, nem biztosított a kifáradást megelőző szupervízió sem. A szakmai támogatás hiánya összefüggésben hozható a családi napközi működtetését megszüntetők magas számával is. Hiányoznak a több település ellátásra kiterjesztett, hálózatszerűen működő családi napközik kialakulását, fejlődését ösztönző szakmai programok, támogatások. I. 8. Az önkormányzati háttér nélkül, vállalkozásban működő családi napközik helyzete: Az önkormányzati szerződéssel nem rendelkező vállalkozások részére nagy terhet jelent, hogy a normatívának közvetlenül csak a 30%-át igényelhetik. Nincs egy olyan pályázati lehetőség sem, amelynek keretében a gyermekek napközbeni ellátása kötelező feladat megvalósításában résztvevő családi napközik fenntartási, felújítási kiadásokhoz nyerhetnének támogatást. Azok a vállalkozók, akik számára a normatíva felhasználásával együtt járó kötelezettségek a normatíva összegénél nagyobb terhet jelentenek, a normatívát meg sem igényelik. Elégtelen állami és önkormányzati támogatás nélkül a működési költségeket legalább minimálisan fedező összeg legnagyobb része a szülőktől kért szolgáltatási díj által biztosítható. Ez a többi gyermekjóléti alapellátás térítési díjához mérten lényegesen magasabb költséget jelent a szülők számára, emiatt a tevékenység társadalom oldaláról történő megítélésében sokszor megjelenik az üzletszerűség, nyereségérdekeltség és vagyonszerzési elem feltételezése. Ezt erősíti, hogy bár a szociális szolgáltató (gyermekjóléti vállalkozási) tevékenységet külön jogszabály tartalmazza, de a működés során az évi V. törvény az irányadó, amely gazdasági, és nem szociális tevékenységet szabályoz. A családi napközi működtethetőségében és támogatásában mutatkozó problémák megoldási kényszere károsan befolyásolhatja a családi napközikben dolgozók szemléletét, háttérbe szorulhat a gyermekellátás szabályainak betartása. 9

10 II. rész A családi napközik fejlődését akadályozó legfontosabb problémák II. 1. A családi napközi alulfinanszírozottsága miatt a szolgáltatásban meglévő lehetőségek ellenére nem tudja fogadni az alacsony jövedelmű családok gyermekeit. A normatív támogatás jelenlegi rendszere nem segíti megfelelő mértékben, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya alább felsorolt rendelkezései a családi napközik működésén keresztül megvalósulhassanak: A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondoskodik (1) bekezdése.. a Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges. - 70/A (3) bekezdése.. (a) Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti - 70/B (1) bekezdése.. A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, II.2. A működő családi napközik szinte mindegyike kisebb nagyobb szabálytalanságok elkövetésére kényszerül a fennmaradás érdekében. A gondozást végző személyek túlterheltsége - önmagukat kizsákmányolva napi órát dolgoznak, hogy a működéshez szükséges forrást előteremtsék - és a gazdaságossági okokból be nem tartott előírások (ilyen például a működési engedélyben engedélyezett férőhelyszám túllépése), veszélyeztethetik a gondozási tevékenység minőségét. II.3. A családi napközik különböző konstrukcióban működnek, de ezek egyike sem alkalmas arra, hogy fenntartható módon biztosítani lehessen a szolgáltatást akkor is, amikor csak egy vagy két gyermek fogadására van szükség. II.4. Az önkormányzatok, kistérségi önkormányzatok információi hiányosak a családi napközivel kapcsolatban. Nincsenek felkészülve, nem kapnak támogatást, ösztönzést a gyermekek napközbeni ellátása feladatának megszervezéséhez. Ennek következtében gyakran nem tekintik ezt teljesítendő kötelező feladatuknak. II.5. A családi napközik fejlődését ösztönző állami és önkormányzati kiemelt programok hiányában az óriási igény ellenére alig néhánnyal több új családi napközi nyílik, mint amennyi a működtetés vesztesége miatt megszűnik. A 3 évnél fiatalabb gyermekek számára biztosított szolgáltatások kiépítetlensége megakadályozhatja a nők esélyegyenlőségére és a megfelelő munkaerő-kínálat megteremtésére vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzéseinek megvalósulását 10

11 III. rész Megoldási javaslatok Javaslataink egyfelől a központi költségvetésből való normatív alapon megállapított részesedés emelésének és a minőségi gyermekgondozási szakmai tevékenység támogatásának szükségességére, másrészt a terület szabályozásának átvizsgálására vonatkoznak. A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztésére van szükség, hogy a kistelepüléseken élő családok számára is lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel esetén. Rendkívül fontos, hogy a kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. A gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi kisgyermekgondozás a hátrányos helyzetű családok gyermekei esetében meghatározó jelentőséggel bír a szocializációs hátrányok leküzdésében. Foglalkoztatáspolitikai jelentősége, hogy a gondozási feladatot ellátó személyek foglalkoztatási szempontból inaktív státuszukat feladják, a családi napközi gondozó jogviszony ellátására felkészülve bekapcsolódnak a felnőttképzésbe, új szakmát tanulnak, amely későbbi életükben más személyes gondoskodást biztosító munkahely elfoglalását is lehetővé teszi. A családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülők számára lehetővé válik, hogy gyermekük felügyeletét megoldva munkát vállalhassanak, vagy olyan képzésen vegyenek részt, amely elősegíti elhelyezkedésüket. A területfejlesztés és a hatékonyabb szolgáltatásszervezés kialakítása a kistérségi központok bázisán, elősegíti az adott terület gazdasági fejlődését, a közfeladat-ellátásban is részt vevő szociális gazdaság kialakítását és erősödését. III.1. Javasoljuk a családi napközi központi költségvetési normatíva mértékének emelését. A családi napközi ellátás igénybevételére jogosult gyermek után járó normatív támogatás összegét a többi szociális és gyermekjóléti normatíva átlagos szintjére javasoljuk emelni. Emellett új kiegészítő normatíva bevezetését javasoljuk az alacsony jövedelmű családok gyermekeinek fogadhatósága és a szolgáltatás hátrányos helyzetű térségekben történő kiépülése érdekében. A gyermekek esélyegyenlőségét növelő kiegészítő normatíva bevezetésével lehetőség nyílik arra, hogy a családi napközik fogadni tudják az alacsony jövedelemmel rendelkező családokban nevelkedő gyermekeket. A hátrányos helyzetű önkormányzatok a kiegészítő támogatásnak köszönhetően fedezni tudják a szülő által fizetendő személyi térítési díj és a családi napközi intézményi térítési díja közötti különbséget. 11

12 III.2. Szabályozási javaslatok: III.2.1. A családi napközi fejlődésének érdekében szükséges szakmai szabályozás újragondolása és az engedélyeztetés folyamatában érintett szakhatóságok jogszabályalkotó tevékenysége az érintettek bevonásával. Meggyőződésünk, hogy más szabályozás alkalmazandó a családi napközi működésére, mint a gyermekintézményekben. A családi napközi működésének engedélyezése és szakmai ellenőrzése során betartandó jogszabályok meghozatalára nagy szükség van. A jelenlegi szabályozásnál pontosabban kell meghatározni, hogy milyen feltételek szükségesek a családi napközi működéséhez, milyen szakmai alapelvek alapján történjen a gondozási tevékenység. Érintett jogszabályok: A gyermekvédelmi törvényben szereplő módszertani levél, az étkezésre, higiénére, biztonságra, a gyermekellátás helyével szemben támasztott követelményekre, a gondozás során használt eszközökre vonatkozó törvények, kormány-, miniszteri és helyi önkormányzati rendeletek. Meg kell változtatni azt a gyakorlatot, hogy a szakhatóságok, amelyek a működési engedélyeztetés során engedélyeket adnak ki a családi napköziknek, a nélkül végzik munkájukat, hogy a szempontok az adott területen kidolgozásra kerültek volna. Az építéshatóságok, a tűzoltóságok és az ÁNTSZ illetékes szervei részéről kiszámíthatatlan, hogy milyen feltételek meglététől teszik függővé a szakhatósági engedély kiadását, annak ellenére, hogy az erre vonatkozó szabályok megalkotását a 376/2004-es kormányrendelet elrendelte. Javasoljuk, hogy a nyitott jogalkotás elve alapján a szabályozási folyamatban az érintett családi napközi gondozók képviselői is vegyenek részt. III.2.2. Komplex gyermekjóléti szolgáltatások kialakításának támogatása. A gyermekvédelmi törvény és a kapcsolódó rendeletek kiegészítését javasoljuk egyfelől a hálózatban működtethető családi napközi telephelyekre vonatkozó szabályozással, másfelől azzal, hogy a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén a családi napközi gondozó helyettes szülő feladatokat is vállalhasson. III.2.3. A családi napközi gondozói jogviszony kialakítása. A kisebb gyermeklétszámmal működő családi napközik és a családi napközi hálózatok fejlődése érdekében javasoljuk megvizsgálni a családi napközi gondozói jogviszony bevezetésének lehetőségét. A munkaviszonyt egy, két és három gyermek fogadása esetén helyettesítő díjazás ellenében munkavégzésre vonatkozó egyéb jogviszony alkalmazásával a gondozási tevékenységbe bekapcsolódhatnak a gyesen lévő és a főállású anyák, aktív életet élő nyugdíjasok, akiknek kapacitása csak néhány gyermek fogadását teszi lehetővé. A rugalmasabb szolgáltatás kialakulása érdekében, az ellátott gyermekek száma és a teljesített gondozási napok alapján fizetett családi napközi gondozói díj bevezetésével, lehetővé válik az egy-két, esetenként három gyermeket fogadó, nem önálló családi napközi telephelyek hálózatszerű kialakítása. Négy, vagy öt gyermek ellátása esetén, illetve kisegítő alkalmazásával 7 gyermek fogadásakor a családi napközi gondozó munkabérének és juttatásainak legalacsonyabb mértékét törvényben javasoljuk meghatározni (a hivatásos nevelőszülőéhez hasonlóan). Javasoljuk, hogy kormányrendelet szabályozza a gyermekek ellátására minimálisan fizetendő gondozási díjat, az étkezési és a közvetett költségek fedezésére fordítható ellátmánynál elszámolható költségeket, egy gyermekre vonatkozóan meghatározva. 12

13 Javasoljuk a családi napközi gondozói díj adóterhet nem viselő járandóságként történő meghatározását. Mértéke gyermekenként kerüljön meghatározásra, egy gyermek ellátásának díja ne lehessen kevesebb a mindenkori éves átlag bruttókereset 20 %-ánál. A közvetett költségeket fedező ellátmány legyen járulék és adómentesen elszámolható, amennyiben az intézményi térítési díjat alkotó, ténylegesen felmerült és igazolható költségeken alapul. III.3. A szakmai munka minőségének biztosítása érdekében javasoljuk a szakmai segítségnyújtás és szupervízió feltételeinek megteremtését. A minőségi gyermekgondozó tevékenység alapja, hogy minden gyermek ugyanolyan magas színvonalú gondozásban részesüljön. A felnőttképzés keretében kidolgozandó egy olyan képzési rendszer, amely családi napközi munka megkezdésére felkészítést követően, a tevékenység végzése mellett magasabb szaktudás és képzettség megszerzését is lehetővé teszi. A legmagasabb szint egy olyan főiskolai szintű végzettség elérése, mely átjárhatóságot biztosít az iskola előtti életkorban lévő kisgyermekek nevelésének szakterületén belül. Javasoljuk a kisgyermekgondozásra felkészítő felnőttképzési rendszer kialakításának, a rendszer részét képező családi napközi felkészítő tanfolyamok és továbbképzések központi költségvetésből történő támogatását. III.4. A családi napközi szolgáltatás kötelező feladatként történő elismerésének érdekében a családi napközivel kapcsolatos információk terjesztése, a szolgáltatás ismertebbé tétele. Javasoljuk a már működő családi napközi szolgáltatás fejlesztése és további családi napközik létrehozása érdekében a többcélú kistérségi és települési önkormányzatok számára továbbképzések szervezését, illetve központi ösztönző rendszer kialakítását, hogy segítsék az önkormányzatokat e jogszabályokból eredően kötelező és nagyon nagy jelentőségű gyermekjóléti alapfeladatuk ellátásában. III.5. Javaslataink megvalósítása érdekében szükségesnek véljük egy a családi napközik támogatására elkülönített állami pénzalapot kezelő szerv (pl. közalapítvány) létrehozását. Ez a terület kiemelkedően fontos a társadalom számára gyermekjóléti, esélyegyenlőségi, foglalkoztatáspolitikai és területfejlesztési jelentősége miatt. Az alapot kezelő szerv regionális és országos szinten működne, tevékenységével szakmai és normatív támogatást nyújtva, valamint pályázati úton elosztva a rendelkezésre álló forrásokat. Regionális és kistérségi központok kialakításával biztosítható a szakmai-módszertani támogatás és az ellátások kapacitáshoz igazodó kialakítása minden egyes településen. 13

14 2. sz. diagram: A családi napközik támogatási rendszere (forrás: Csákvári Tamás közgazdász: A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE című tanulmány, mely a Civilek a családi napközikért NCA program keretében készült) Családi napközi ellátásra a működési engedélyek szerint meghatározott keret 100%-a - csökkentve a kifizetett normatíva összegével Pályázati Alap 1. Családi napközik éves működési költségéhez 2. Jelentős beruházásaik támogatására 3. Hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatása családi napközi fenntartásának finanszírozásához Pályázati támogatás Államkincstár Normatív állami támogatás Családi Napközi Étkezési hozzájárulás + kedvezményes szolgáltatási díj Szülő Támogatás családi napköziknek meg nem fizetett önkormányzati hozzájárulás Önkormányzati hozzájárulás Helyi önkormányzat Szerződés kiegészítő támogatásra A rendszer lépésről-lépésre történő bővítésével, a fejlesztések nagyfokú hatékonysága és a rövid időn belül megmutatkozó jelentős eredmények miatt, gyorsan és alacsony összegű támogatással elérhető a családi napközi fejlesztésében kitűzött célok megvalósítása. Az elkülönített állami pénzalap forrásai lehetnek: A források egy részét képezheti a családi napközik számára a központi költségvetés 3. sz. mellékletében biztosított normatív támogatás kerete, amely a rendelkezésre álló összeghez viszonyítva, az elmúlt két évben kihasználatlannak tekinthető. 14

15 A foglalkoztatáspolitikai célok, a humán erőforrások bővülését szolgáló fejlesztések fedezésére a foglalkoztatási tárca, a kistérségek és régiók fejlődésére, a hátrányos helyzetű önkormányzatok forrásainak kiegészítéséhez a belügyi tárca forrásainak bevonására látunk lehetőséget. A családi napközik egyfelől közfeladatot látnak el, másfelől a szociális gazdaság fejlődésének meghatározó szereplőivé válhatnak, ezért a civil fenntartók erősítéséhez indokolt lenne a Nemzeti Civil Alapon belül kiemelt működési támogatást biztosítani és részesíteni a szociális gazdaság erősítésére, fejlesztésére szánt források felhasználásából. Budapest, december Szerzők: Csákvári Tamás, dr. Mátay Katalin, dr. Révész Piroska, dr. Vilusz Antónia, Vokony Éva szakértők, és a Nemzeti Civil Alap pályázatában együttműködő civil szervezetek részéről: Grosch Mária, Rabi Edina Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület Mészáros Andrea Kék Madár Alapítvány Mészáros Zuzsanna Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete Ráczné Olasz Edit Magyarországi Családi Napközik Közhasznú Egyesülete Schreindorferné Sárközi Valéria Székesfehérvári Csemete Alapítvány Szabacsi Lujza Fehér Kereszt Gyermekvédő Alapítvány Vágó Lászlóné, Vágó László Hétszínvirág 98 Közhasznú Társaság 15

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE

A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE A CSALÁDI NAPKÖZIK TÁMOGATÁSI RENDSZERE ÉS KÖLTSÉGINEK ELEMZÉSE Készítette: Csákvári Tamás a Fehérkereszt Egyesület megbízásából A családi napközik támogatási rendszerét jelentős mértékben meghatározza

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Egységes szerkezetbe a 6/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358 Fax: (44) 501-360 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 57-2/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 2/2008 (I.24.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 8/2008. (IV.17.),

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG

INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG 1 INTÉZMÉNYI PÉNZÜGYEKTŐL AZ ÖNJAVÍTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSIG A szociális ellátás kulcskérdései Mikor egy szociális szolgáltatást értékelni akarunk, akkor a következő szempontokat szokták vizsgálni: Szolgáltatások

Részletesebben

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok

Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek bemutatandó iratok A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. Iktatószám:

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon:

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 06-32-312-299 Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének../2016. ( ) önkormányzati rendelete a munkahelyi étkeztetés megszervezéséről (tervezet) E L Ő

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete

Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete Dorogháza Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2008.(XII.24.) számú rendelete az intézményekben alkalmazandó nyersanyagnormákról és térítési díjakról Dorogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest

Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása Február 17. Budapest Gyermekek napközbeni ellátási rendszerének átalakítása 2016. Február 17. Budapest A gyermekek napközbeni ellátását érintő változások célja Új, rugalmasabb szabályok bevezetése Egyszerűbb ellátási formák

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a felnőtt (szociális és vendég) étkeztetés nyersanyagköltségének és térítési díjának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások

A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások A normatív elszámolás feladatai, az ellenőrzések tapasztalatai, várható jogszabályi változások Előadó: Imre Ildikó referens Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztály Humánszolgáltatások Osztálya Tel:

Részletesebben

EFOP KISGYERMEKKORI NEVELÉS

EFOP KISGYERMEKKORI NEVELÉS EFOP-3.1.1-14 KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA A VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE DR.MÁTAY KATALIN VÁLTOZÁSOK A napközbeni kisgyermeknevelés-gondozási feladat: Bölcsődei ellátás Bölcsőde Mini bölcsőde Munkahelyi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a Kazincbarcikai Összevont Óvodák sajóivánkai tagóvodája évi költségvetés-tervezetének jóváhagyására ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. FEBRUÁR 13-I MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 493-2/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I. N API R E N D Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre,

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában működő. b.) általános iskolára, és alapfokú művészetoktatási intézményre, SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(X. 19.) számú rendelete a térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03.

JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. JÁTÉKVÁROS CSALÁDI NAPKÖZI LÉTREHOZÁSA BALASSAGYARMATON TÁMOP 2.4.5-12/1-2012-0266 BALASSAGYARMAT, 2013. OKTÓBER 03. LAMENDA KFT. tevékenysége számviteli, pénzügyi, könyvelési szolgáltatás civil szervezetek

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év

NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA nevelési év KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA OM azonosító: 201 061 4600 Kisvárda Csillag köz 2. Tel.: 06-45/405-225. E-mail: csillagovi@naracom.hu Web: www.csillagovoda.info NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL

Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(VII.10.) rendelete A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL Görcsönydoboka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/134-1/2012/I. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelettervezet Tárgy: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a térítési

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete április 26-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata által fenntartott bölcsődék működési engedélyeinek módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető Véleményező bizottság Igazgatási Osztály

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére 6001-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK, INTÉZMÉNYEK ELLENŐRZÉSÉNEK TAPASZTALATAI A FENNTARTÓ SZEMSZÖGÉBŐL A fenntartó típusai: állami nem állami egyházi Ezeket azért tartom fontosnak megemlíteni, mert mind a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki:

1.. (1) Az intézményi térítési díj megállapítása a következő ellátásokra terjed ki: Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2012. (II.16.) önkormányzati rendelete A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza Székhely által nyújtott szociális ellátások

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben