I ' kezeteinek tervez'ese -. "Tapadás betónban. 2002" Szimpózium. 211"rész

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1111111111 1111111111 111I111111111111. .' kezeteinek tervez'ese -. "Tapadás betónban. 2002" Szimpózium. 211"rész"

Átírás

1 "Ara: j OOO Ft Dr. Bc;llázs L. György "Tapadás betónban. 2002" Szmpózum 98 Polgár Lászl 6 - Dr. Almás József - Karkss Balázs - Varvasovszky Péter - Pethő Csaba -Tata Erka ASA C;entel'tarószer".' kezetenek tervez'ese -. 2"rész VerókKrsztán Kísérletek szénszálla' megerősített oszlop.. szerű próbatestekkel Borosnyó Adorján - Dr. Baláz~ L György 06 Nem acél.anyagíí 'ffrpl betétektapadása~ - betonban '4 Dr. Tass Géa - Dr. Balázs L. György fb első kong.. resszusáró Dr.. Mbalch (yé~ő 25. -éve szüetett. 'Z V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2 VASBETONÉPÍTÉS műszak folyórat ajb Magyar Tagozat lapja CONCRETESTRUCTURES Journal of the Hungaran Group ofjb Főszerkesztő: Dr. Balázs L. György Szerkesztő: Madaras Botond Szerkesztőbzottság: Beluzsár János Dr. Bód stván Csány László Dr. Csík Béla Dr. Erdély Attla Dr. Farkas György Kolozs Gyula Dr. Kovács Károly Lakatos Ervn Mátyássy László Polgár László Telekné Krályfóld Antóna Dr. Tóth László Vörös József Wellner Péter Lektor testület: Dr. Deák György Dr. Dulácska Endre Dr. Garay Lajos t Dr. Kármán Tamás t Krályfóld Lajosné Dr. Knébel Jenő Dr. Lenke Péter Dr. Loykó Mklós Dr. Madaras Gábor Dr. Szala Kálmán Dr. Tass Géza Dr. Tóth Emő Dr. Trger Herbert (Kézratok l;ktorálására más kollégák s felkérést kapnak.) Alapító: ajb Magyar Tagozata Kadó: afb Magyar Tagozata ([zb = Nemzetköz Betonszövetség) Szerkesztőség: BvE Építőanyagok és Mémökgeol. Tansz. Budapest Műegyetem rkp. 3. Tel: Fax: E-ma: WEB Az nternet verzó technka szerkesztője: Damokos Ádám Nyomda előkészítés: RONÓ Bt. Egy példány ára: 000 Ft Előfzetés díj egy évre: 4000 Ft Megjelenk negyedévenként 000 példányban. ajb Magyar Tagozata SSN onlne SSN: Hrdetések: Külső borító: 20 OOO Ft belső borító: 00 OOO Ft. A hrdetések felelőse: Telekné Krályfóld Antóna Tel.: Fax: Cúnlapfotó: "Bond n Concrete 2002" Készítette: Borosnyó Adorján 98 Or. Balázs L. György "Tapadás betonban 2002" Szmpózum 99 Polgár LászlÓ - Or. Almás József - Karkss Balázs - Varvasovszky Péter - Pethő Csaba - Tata Erka Az ASA Center tartószerkezetenek tervezése... Z.. rész 06 Verók Krsztán Kísérletek szánszállal megerősített oszlopszerű próbatestekkel 4 Borosnyó Adodán - Or. Balázs L. György Nem acél anyaglú (FRP) betétek tapadása betonban Z3 Or. Tass Géza - Or. Balázs L. György A fb első kongresszusáról ZS Dr" Mhalch Győző ZS éve született 27 Betontechnológa Szakmérnök Tanfolyam ndu! Z003" februárjában Z8 Előfzetés lap Z003" évre A folyórat támogató: par Műszak Fejlesztéséért Alapítvány Vasút Hdak Alapítvány ÉM Kht. Hídépítő Rt. MÁV Rt. MSC Magyar Scetauroute Mérnök Tervező és Tanácsadó Kft. Pflederer Lábatlan Vasbetonpar Rt.. Pont-Terv Rt. Uvaterv Rt. Mélyépterv Komplex Mérnök Rt. Perstyl Kft. Techno-Wato Kft. Betonmx Mérnökroda Kft. BVM Épelern Kft. CAEC Kft. Pannon Freyssnet Kft. Stabl Plan Kft. Unon Plan Kft.. BME Hdak és Szerkezetek Tanszéke. BME Építőanyagok és Mémökgeológa Tanszéke o 2 97

3 Polgár László Or. Almás József Karkss Balázs - Pé;:er - Pethő Csaba Talaj Erka A ckk első rés::e a V.. 4SBETONÉPÍTÉS 2002/3 s::ámábanjelent meg. 4. AZ. UVATERV TERVEZÉS MUNKARESZEl: ALAPOZASr vízzáró MEDENCE 4. Az alapozás általános smertetése Az épület cölöpökkel kombnált lemezalapon áll. A 80 cm vastag alaplemez Ca plléreknél kvastagítva) és a határoló fa lak a mértékadó talajvízszntg vízzáróak. Ezek tervezésére az Uvaterv Rt. kapott megbízást. 4.2 Talaj talajvíz (6. ábra) Az eredet terep közel sík átlagos terepsznt 9-20 mbf. A felszín humuszos réteg alatt nagy mélységg plesztocén-holocén folyóvíz üledékek találhatóak. ezek túlnyomórészt homoktalajok a mélység növekedésével durvuló szemcsemérettel. A szemcsés rétegek között (6. ábra) lencsés betelepüléssel fordulnak elő vékony átmenet és kötött rétegek (szap szapos homoklszt). A szemcsés összlet vízáteresztő képessége: k = W-3 W- 6 ms között változk. A mocén fekü felszíne a mbfszntek között ngadozk. Az agyag szap talajok jó vízzáró képességűek (k= l O-s W-9 ms). Mértékadó talajvízsznt: 70 mbf. Várható építés vízsznt: mbf. rást. A résfalmnt szerkezet elem az épületkontúr változatossága és a garázsszntekre vezető rámpák matt sem volt megfelelő. A munkatér víztelenítésre 8 db kutat telepítettek amelyek a talajvíz süllyeszté s é t rövd dő alatt bztosították. Az építkezés alatt esetlegesen beszvárgó vzek kemelésére csak néhány kutat üzemeltettrek szakaszosan. 4.4 Földmunka A földkemelés három nagyobb ütemben készült első lépésként a mbf szntg. nnen ndul a munkateret körülzáró zagyfal. tt padka kalakítása mellett folyt a kemelés a cölöpözés járószntg. Majd a cölöpök lefúrása után készült az alaplemez tükörszntje. A végleges földmunka legmélyebb sznt je: 03 mbf. A generálkvtelező (Strabag Rt.) oldaláról felmerült az gény hogy a homokos kavcs ágyazóréteg elmaradhasson. Habár a tükörsznten szemcsés talajok települtek ez nem volt lehetséges. Az tt jellemző zömében fnom homok egyenlőtlenség mutatója alacsony (U=22-28). Ezek a talajok a koncentrált teher (pl. munkagépek keréknyomása) alól ktérnek így az aljzatbeton készítéséhez szükséges földmű nem alakítható k. A kvtelezhetőség matt ezért az ágyazóréteg nem hagyható el. A 6 cm vastag szerelőbeton alá 24 cm vastag (Trg=95 %) homokos kavcs került beépítésre. 4.3 Víztelenítés Az épület tervezése 2000 szeptemberében a szerkezettervezés 200 februárjában kezdődött_ Nagy problémát okozott a talajvízsznt alá kelülő nagy kterjedésű pnceszntek megépítése. A garázsszntek és a gépészet tér -0 m max. mélységű munkagödröt gényelt a kvtelezés folyamán 4 m körl vízsznt különbségre kellett számítan. A munkagödör víztelenítésére több módszer közül kellett kválasztan a megfelelőt. Nyíltvíztartás általában 2-3 m mélységg használatos a nagyobb vízszntkülönbség leküzdésére már aktív beavatkozás szükséges. Kutakkal tölténő víztelenítéskor nem kell külön szerkezetet építen de akemelt nagymennységü víz (5.000 m 3 /nap) elvezetése órás gondot jelentett volna. A hatalmas munkagödör víztelenítésére a teljes munkaterületet körülzáró fal kínálkozott a legnkább megbízhatónak habár ez magas építés költségű és építése dőgényes. Végűl a munkagödör szap-agyagrétegbe bekötött zagyfal körülzárással készült el amt a Taupe Kft. tervezett. Ez a résfalhoz képest olcsóbb és amkor a funkcója már nem szükséges részlegesen elbontható így nem befolyásolja a talajvízjá- 4.5 Cölöpözés Az épület alapozásához SOB cölöpök készültek. A cölöpteherbírás meghatározása számítással és próbaterhelés alapján történt (7. ábra). A felhasznált számítás elmélet (Berezancev) a cölöpcsúcs alatt vesz fel egy térbel csúszófelületet az ezen való eltolódást a köpeny körül kalakult feszültség tartomány gátolja. Az oldalterhelésként müködő tartomány súlyát csökkenten kell a tartomány határfelületén működő súrlódással. Az így kapott cölöpteherbírásokat használtuk fel a próbaterhelés előkészítésére. A próbaterhelésnél problémát okozott hogy a lehorgonyzó cölöpöket nem elegendő acélbetéttel építették így a cölöpök törésg nem voltak terhelhetők (horgonyacélok elszakadtak vagys csak horgony teherbírás próba töltént). A vzsgálat azonban számunkra így s értékelhető eredményt adott mvel a cölöpök teherbírását -0 mm-es határelmozduláshoz tartozó erő alapján határoztuk meg. Így a 50 m-es 090 cm áttnérőjíí cölöp határteherbírása: F H=2800 kn. 060 cm cölöpé F H =800 kn. 2002/ 99

4 ls F9 9.9m. humuszos \ \ t Ö m Ö r kavcsos f n o m \ SZCPO~ o m o k '-' szapos hcmc~ds2tes S:.S~!y~._ szürke t ö m Ö r 9f 9.92m szürke. ~zürkésborno \ fno m és d u r v h O m O k ka vc sos.!2.. 'O_~m~~:~ o;~- homo kos ka'vcs öss'z!et S2 99.9Sm homok t ö m ö r ö z e p e s homok borno sórgós ~ovcs szemes m _ _...:~Qr. ~ szu rkes '=2.5.. \..! kavcsos ~' ~t;o \ : \ r \ 6. ábra: Terhelés [kn] L'....t ' ll t--... ~ J ; l bj. :.!! ; ~~.J.! ' ~!. j ' ""-J lt ; ~ ~ l! ~ l " --+-f:o...""!'~""-&! ~~~~~~; l :;!!' ::! ' l : ".L r --;l ! l '- ' ~'-.. L-+-+-' --'--t--7-r-r t-+--rl -;-' + _-+~-+~~í~~~~~+4-~-t-' ~!r-~_~!'-r-t-+~~~~_~~-rr_!r+~~!'-r_r+:~+4-+~-+~r+ o l-+-: !-l-l-l ! :---- t' l l '!! C-+--+-f-+-+-t '-t--t- +-;-+_~. l~ ~ : l '" : !l--tl.-+_~+l! tl--t j ;.c~)-j-+ ~H-+: !H '-+-+- l' ' ' '-' '. ' l ' r~"";~!: j' t-+--l t-t-+...'-+-+'-j ~. "- --_ '-+-+--r-+-+ "--" l! l :! l! t----t-! +++'-:~""""'H""~-.::H-tH-t----(HH-+ f-h-+-+-n-...+-m~~-+--h-t-+-t--t-"'í'j-j'. -r-t--r-+--t----h:!~.; ~. "'r--~ l E. l ~ : l!! ~t-.. Ob l ; l j l l! j :!!!! r-~ l!!!!~~! l t í l l j -+. ' J L"-l... ~ ~ j l l l! l '!! ;...l-:....' l l.!. ; ; JJJ-";! -l---! --í -Jl...l...>.-l~_4----l---l--'---!"""!~' --'-!'--'-...!.'-l f : 00

5 A cölöpözést a BRK Specáls Mélyépítő Kft. és a HBM Kft. végezte. 837 db 090-es és 335 db 060-as cölöp készült. Arakodóterületek felett nncs építmény a lemez felúszásának elkerülése érdekében tt lehorgonyzó cölöpök készítésére volt szükség. 4.6 Alaplemez A cölöp határteherbírásából és a hozzá tartó elmozdulásból számítottuk k a cölöp rugóállandóját. Az alaplemezt rugalmasan ágyazott lemezként méreteztük a cölöpök területén merevebb rugó kkal. A változatos pllérterhek (ml" kn) felvételére az L építés ütemhez egyedleg álló cölöpök ll. 2-5 db-ból álló cölöpcsoportok készültek. Számításank szernt cölöp nélkül erősítővasalás beépítésekor az alaplemezre 3500 kn pllérteher adható át. Az alaplemez kalakításakor az osztrák szabvány előírása voltak a mértékadóak. Az előírás amely az építmény mélékadó talajvízsznt alatt részét "wesse Wanne" néven említ a vízoszlop magassága és a szárazság követelmények alapján csoportosítja az építményeket. Majd meghatározza az egyes osztályokra vonatkozó repedéskorlátot az egy ütemben betonozható lemezt és falméreteket a mnmáls vasalást és a fúgakalakítást. A 80 cm vastag alaplemez alapvasalással épült. A 6000 kj\ felett pllérterhek esetén a cölöpök beépítése mellett az alaplemez kvastagítása s szükséges volt. A 2 db-os cölöpcsoport esetén: 04 m 3-5 db-os cölöpcsoportoknál: 20 m vastagságú lemezrészek készültek os kékeléssel. A megnövekedett hajlítónyomaték felvételére 025/ O/20 erősítővasalás a repedés korlát bztosítására (05 mm) 00/5/5 háló került beépítésére. Átszúródás vasalásként 04 ll. 06 kengyeleket aumlmazhmk. Az épület alaplemeze dlatácó nélkül mozgás hézagok csak az árurakodó területét és a rámpákat választják el az alaplemeztől (tt a lemezvastagság csak 50 cm). A pnceszntek szerkezetében két helyen (-2 és 7-8 tengelyek mentén) vezet a mozgás hézag. Az. és. építés ütemek alaplemeze egymástól dlatálva készülnek. A-2 pncesznten parkoló gépészet tér lletve raktár lesz. Az alaplemezt az eltérő funkcók matt nem egy síkon alakították k az építészet gényeknek megfelelő szntugrásokkal készült. Az első ütemben épülő rész jellemző alaplemez felsősíkok: terep sznt mbf (-2.50) parkoló sznt: 44 mbf(-8.36) raktár 6.45 mbf(-6.05) közmüalagút: 23 mbf(-l 0.3 7) teherautó áruszállító elosztó: 39 mbf(-8.60). Természetesen gépészet aknák s épültek. A betonteclmológa szakvélemény az egyszerre betonozható lemezmezőt 24Ox240 m-ben maxmálta. Az átlagos betonozás ütemek: 6x24 m. Az első építés ütemben 60 db a másodk ütemben 87 db lemezmező készül. Az egyes lemezmezők között vízzáró kapcsolatot kellett kalakítan ezért a munkahézagokba középre duzzadógum a külső síkra fugaszalag került beépítésre. A süllyesztékeknél és a különszntű lemezmezők csatlakozásánál a szalag vezetése gyakran problémát okozott. A határoló falak cm vastagságúak egyszerre betonozható szakaszuk maxmum 80 m volt. A nagy kterjedésü alaplemez kvtelezésénél a zsugorodásból keletkező repedések kküszöbölése nehéz feladat. A betontechnológa utasítások betartása ellenére az alaplemez egyes lemezmezőn az előírásokat nem meghaladó 0-02 nun nagyságú repedések jelentkeztek. A legnkább érntett lemezszakaszok a nyár kánkulában készültek ezél a betonozáskor hőmérséklete magasabb volt az deálsnál. Végleges állapotban a terhelés következtében keletkező görbület hatására várhatóan a repedések egy része záródk. Ajelen építés állapotban a repedések ktöltése nem célszeru javításukat a felszerkezet 50 %-os készültség fokának elérése után megfelelő dőjárás körülmények között fogják megkezden. A cölöpözés és az alaplemez méretezése nem volt különlegesen bonyolult feladat a nehézségek főleg az alábbak matt adódtak: e a döntéselőkészítés elhúzódása matt a tervezésre és a kvtelezésre hagyott rövd határdő e nehezen átlátható nagyméret épület (8. ábra) e az építészet tervek a vasalás tervek készítése közben gyakran változtak e több stath.'l.ls tervező csoport munkájának összehangolása e a tervezés csak néhány lépéssel haladt a kvtelezés előtt e valamenny tervet dwg (AutoCad) formátumban kellett készten. 5. A CAEC KFT. TERVEZÉS MUNKARÉSZE: MONOLT PLLEREK GERENDAK A kvtel tervezés folyamatába rodánk vszonylag későn 200 l. márcusában kapcsolódott be. Az első általunk készített tervek szernt pedg már május végén betonozták az D szekcó első oszlopat majd napokon belül következtek az első vasbeton falak és gerendák. Ebből s látható hogy a szgorúan vett tervezésre ll. szerkesztésre nem maradt sok dő. A hosszan elhúzódó előkészítésnek köszönhetően már kforrott tartószerkezet koncepcó állt rendelkezésünkre így a megrendelővel tölénő egyeztetés - sokszor dőgényes és fáradtságos - munkafázsát a Plan 3 Mémök Kft. levette a vállunkról. Elsőként a felmenő szerkezetből az alapozásra átadódó reakcóerőket határoztuk meg melyek segítségével az Uvaterv Rt. számítan tudta az alapemez génybevételet. 5. Falak faltárcsák Az épület egyes dlatácós egysége a térbel merevség kalaktásához elegendő számú csúszott lépcsőház ll. lftmaggal rendelkeztek ezek a Plan 3 Mérnök Kft. tervezés feladatát képezték. Az általunk tervezett táblás zsaluzatta készülő monolt vasbeton falak esetében a pncesznteken elsősorban tüzgátló falakról a telsőbb sznteken pedg külső homlokzat falakról volt szó melyeknél elsődlegesen építészet térelválasztó funkcóróllehetett beszéln és tartószerkezetleg nem volt jelentősebb szerepük. Természetesen bzonyos falak fontos tartószerkezet elemként vettek részt az épület erőjátékában melyre zgalmas példa az l G ll. l E szekcóban a kamonrámpa fólé konzolosan több mnt 8 m-re knyúló épületrész. Sajnos a falak tervezésénél sokszor szembesültünk azzal a problémával hogy a rendelkezésre álló zsaluzás tervek még az építkezés lyen kora szakaszában nem tartalmaztak megfelelően mnden szükséges áttörést am pedg szerepelt rajtuk az sokszor a későbbekben megváltozott. Számos terv módosítása vált így később szükségessé. 5.2 Oszlopok A kvtelezés valamnt a tervezés meggyorsítása érdekében az oszlopok és gerendák esetében vasalás modulrendszel dolgoztunk k mely a következő előnyökkel jál. o 2002

6 A J..:vtelezés szempontjából: Lehetővé tette hogya vasalás nagy részét már elő szerelve az építés helyszínre szállítva csak a megfelelő helyre be kelljen emeln. Ezáltal az dőgényes vasszerelés munkát részben "kvttük" az építés helyszínről és több gyártóhelyen nagyobb kapactást lehetett bztosítan a munkák gyors lebonyo!ításának érdekében. A tervezés szempontjából: Az erőtan számítás eredményet a vasalás modulokból meghatározott teherbírás lépcsők segítségével könnyen lehetett értékeln és elő- készíten a szerkesztéshez. A szerkesztés t a számítógépes fájl-modulrendszer létrehozásával lehetett felgyorsítan. Az Autocad rajzolóprogram blokkok adta lehetőséget használtuk fel. A szerkesztőnek így az a feladata volt. hogy a terveket a statka alapján meghatározott modulokból felépítse. ll. kegészítse az elem alaprajz helyzetéből adódó egyén sajátosságokkal. Az általános oszlopkeresztmetszet a pncesznteken 6/50 cm-es volt. a felsőbb sznteken pedg 070 ll as köroszlopokra váltott. A B C G j ' = l N o Q = l r- -- A B D E F' : l fl'!n- N o Q

7 cm Alsó vasalás egység szerelő vasak Az oszlopvasalást több szempont együttes fgyelembevételével szgorú rendszerben alakítottuk k. lyen szempontok voltak: egyszerű szerelhetőség a beton jó tömörthetősége mnmáls vasmennység gazdaságos acélfelhasználás a gerendavasalás oszlopok felett átvezethetősége. Már a kora tervezés fázsban részletekbe menően kdolgoztuk a vasalás csomópontokat hogya különböző tartóelemek vasalás rendszere összehangolt legyen. A vasalás rendszer kalakításánál mnden betonacélnak cm-es pontossággal rögzített helyzete volt. Meghatároztuk a legtöbb hosszvas alkalmazása esetén a betonacélok még optmáls helyzetét és a ksebb génybevételű oszlopok esetében csökkentettűk a darabszámot ll. átmérőt. 5.3 Gerendák (9 0 és. ábrák) két szélső hosszant fővas tovóbb hosszant fövasok 0. ábra: /\!sé vasaás; egy.ség hosszant fövas Az épületben előforduló sznte mnden gerenda (a fcdémmezőket lezáró egyes 4 m-es peremgerendáktól eltekntve) helyszín betonozással készűlt. Tervező és szerkesztő kapactásunkat jelentős részben a gerendák kötötték le hszen nagy mennységű és sokszor bonyolult gerendát kellett megtervezn. A leggyakrabban előforduló főgerendák szerkezet kalakítása sem mondható szokványosnak 200 (62) cm-es szélességükkel és 7 cm-es magasságukkal. ~~~?~-Y~~~~~~-~~~~~~~-~~~Q ~~ l : 2xl0/5 5 2x7f0/20 5 2x70/20 5 2xO/5 :! _ ~ L='~ 63 \ t~ -LJ- : : n.50 k.20 J 2.00 l.20 l..50 f} L=2.25! r J Jflllllllllllllllllllllll t 5>0/5 ~0j5! r-' - 4 J '" =!:! = l l ~-~----~~~~-~~~----~~~ Jl)'~2 "" 0/5 400 ~fl25 : 600 : : 770 ~25 L= 7.70 : J l /L

8 04 ~0/5. ábra: METSZET Tartószerkezet szempontból fontos érdekessége az épületnek hogy elsősorban a - és a fsz. között funkconáls különbségek matt több sznt terhét hordó falak és oszlopok terhét kellett más alaprajz elrendezésű oszlopokra kváltan am ugyancsak a gerendák tervezés énél jelentkezett problémaként. Ezek a szerkezet kváltások a felsőbb sznteken s rendre előfordultak azonban tt már nemcsak a raszter 8 méteres rányában hanem sokszor a 6 méteres rányban s am a gépészet matt behatárolt geometra mellett komoly feladatot jelentett a vasalás kalakításánál. A vasalás modlllrendszert a rasztertengelyekben fútó főgerendájmál alkalmaztuk. A gerenda teljes vasalását támaszközönként négy vasalás modulra bontottuk szét: alsó vasalás modul (AV) felső vasalás modul a támasz felett (FV) felső pótvasalás modul (PV) lletve a támasz felett vasalás modul (TV). Ezeket a vasalás modulokat külön fájlban mentettk el. Az egyes modulokat a darabszám és átmérő változtatásával továbbakkal egészítettk k és lyen módon létrejött egy modulkönyvtár. A szerkesztő mután a gerenda zsaluzását megrajzolta meghatározott fogópontok segítségével bellesztette az egyes modulokat amelyek behozták a hozzátartozó metszeteket s. A rendszer kdolgozása és átültetése számítógépes környezetbe bár sok dőt vett génybe hamar megtérült hszen jelentősen megnőtt a tennelékenység. Skerült vele khasználn a számítógép adta legnagyobb előnyöket: sokszorosítás és egyszerű módosíthatóság február 200. márc.-dec május 200. júnus 200. júl.-aug szeptember 200. november jan.-aug júnus / / / 7. MEGALLAPTASOK Összeáll a szerkezettervező csapat: Lackner & Raml GmbH Uvaterv Rt. Caec Kft. Plan 3 Kft. Szerződéskötések a tartószerkezet kvtel tervezésére. ütem "Fú" és "Leány" épületrészek ml fódémterület. Kvtel tervezés. Kvtel tervezés krtkus szakasza: kommunkácós problémák. Kölcsönös késedelmek a szakágak között adatszolgáltatásokban. Közben nagy erőkkel elndul a kvtelezés. Kezd a tervező csapat összekovácsolódn skerül megoldan a kommunkácós problémákat (nternet tervforgalom különböző rajzoló programo k összehangolása admnsztrácós fegyelem). Megfeszített munka mndegyk résztvevőné nyár szabadságok feladása. "Nonnáls" tervezés menet. Közben kderl a választott szerkezet megoldások helyessége: gyors kvtelezés lehetséges kezdenek megnyugodn a kedélyek. "Fú" szerkezet kész (2. ábra) "Leány" szerkezetépítés gyorsított ütemben halad. Döntés a. építés ütemről ("Apa"). építés ütem tervezésének előkészítése szerződéskötés a. építés ütem szerkezetének kvtel tervezésére ( m"). építés ütem szerkezettervezés. Az ASA Center megnytása (tervezett). Az ASA Center tervezése építése mutatja hogy Magyarország már ma s EU tagként működk legalább s am az építés tevékenységet llet. Az Eurocode-ok már ma s a létező valóságot nyújtják ha még nem s kérlelt EN szabvány formájában (2. ábra). 6. ASA CENTER KRONOLÓGÁJA február Első találkozás a Strabag nternatonal és a Plan 3 Kft. között ASA Center ügyben márcus Kapcsolatfelvétel: Lackner & Raml GmbH és a Plan 3 Kft áprls-május Szerkezet varácók: Lenger-Lackner & Raml GmbH - Plan 3 Kft. A szerkezettervezés egyk legfontosabb fázsa: ekkor dől el mlyen szerkezet legyen júnus Engedélyezés statka (Plan 3 Kft.) júl.-dec. - Uvaterv Rt. bevonása alapozás vízzáró medence. Építtető-fővállalkozó között szerződés előkészítése (leghosszabb folyamat) január - Caec Kft. bevonása: a hosszan elnyúló előkészületek után jelentős tervezés kapactás hány. 8. HVATKOZÁSOK Szala K. (998) Új típusú fggesztő szerelvényelőregyártott vasbeton és feszített vasbeton elemek kharapott végén Magyar Építőpar 98/9-0. s:::ám Polgár László (943) okleveles mérnök Budapest Műszak Egyetem Mérnök Kar; 966-tól építés\'ezető Hódmezővásárhelyen 3. sz. ÁÉV; statkus tervező parterv. 7-től gyártmányfejlesztő főtechnológus müszak főosztályvezető 3. sz. ÁÉV: 992-től ügyvezető gazgató Plan 3. Mérnök Kft müszak ügyvezető ASA Építőpar Kft. Tevékenység: előregyártott vasbeton szerkezetek par betonpadlók tervezése kvtelezése. A Magyar Építőanyag Szövetség Beton Tagozatának elnöke. Ajb magyar tagozat tagja. Dr. Almás József (940) okleveles mérnök Mélyépítő Vállalat Budapest Műszak Egyetem Vasbetonszerkezetek Tanszéke 995-től a CAEC Kft. ügyvezetője. Tevékenység: kvtelezés oktatás kutatás. tervezés. Afb magyar tagozat tagja. Karkss Balázs (973) okleveles mérnök a Plan 3 Mérnök Kft. statkus tervezője (Óbuda Center Csaba Center Metro Tesco. Praktker áruházak románaa és bulgára vasbeton szerkezetek tervezése) Varvasoyszky Péter (977) okleveles mérnök. Caec Kft. statkus tervező (MüM Park Cora áruház Mskolc. Zollner Elektronk Vác gyártócsarnok és porta és rodaépület Szeged Szennyvíztsztítótelep Trend gyártócsarnok 04

9 Pethő Csaba (948) okleveles mérnök Budapest Műszak Egyetem Építőmérnök Kar 972-től Út- Vasúttervezö Vállalat statkus tervezője. Jelenleg Uvaterv Rt. Metró és Szerkezettervezö roda rodavezető helyettese. Tevékenység: Alagút metró vasbeton szerkezetek fóldalatt létesítmények tervezése. Tata Erka (973) okleveles mérnök Budapest Műszak Egyetem Építömérnök Kar Geo Terra Geotechnka roda. Jelenleg Uvaterv Rt. tervező mérnöke. Tevékenység: vasbeton szerkezetek földalatt parkológarázsok tervezése. THE ASA CENTER N HUNGARY László Polgár - Dr. József Almás - Balázs Karkss - Péter Varvasovszky - Csaba Pethő - Erka Tata One of the bggest European buldng of the tum of the century s gong to be bult n nternatonal cooperaton. The realzaton of ths buldng s one sgnfcant example of the globalzaton of the world. Although there were dffcultes at the begnnng ofthe work no doubt ths s gong to be the way ofthe future. e 2002;4

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár Page 2 Ára: 1218 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai

Részletesebben

2009/4. fib. Nagy teljesítôképességû. Vasbetonszerkezetek viselkedése magas hômérsékleten 113. Az M0 körgyûrû északi Duna-hídja

2009/4. fib. Nagy teljesítôképességû. Vasbetonszerkezetek viselkedése magas hômérsékleten 113. Az M0 körgyûrû északi Duna-hídja VASBETONÉPÍTÉS A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA CONCRETE STRUCTURES Ára: 1275 Ft JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Dr. Farkas János Németh Imre Korpás Rudolf Kovács Tamás Nagy teljesítôképességû betonhidak

Részletesebben

BETON BETON. Betonpartner Magyarország Kft. - a tartós kapcsolat

BETON BETON. Betonpartner Magyarország Kft. - a tartós kapcsolat SZAKMAI HAVILAP 2007. NOVEMBER XV. ÉVF. 11. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Betonpartner Magyarország Kft. - a tartós kapcsolat A budapesti és dunántúli betonpiac meghatározó

Részletesebben

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel

3. A kétdimenziós pontmeghatározás: vízszintes hálózatok, alappontsűrítés irány- és távméréssel 3. A kétdmenzós pontmeghatározás: vízszntes hálózatok, alappontsűrítés rány- és távméréssel 3.1. Alapfogalmak a kétdmenzós pontmeghatározással kapcsolatosan 3.1.1. A vízszntes ponthely és mérés értelmezése

Részletesebben

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András Schulek János Schulz Margit Dr. Tóth-Szabó Zsuzsanna LEKTORI TESTÜLET:

Részletesebben

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék

mész cement beton ko és kavics adalékszer betontermék szakmai lap 2014. július-augusztus beton cement mész ko és kavics XXII. évf. 7-8. szám a betonszabvány felújítása betonkenu verseny cukorsiló dilatációmentes padlója villamos pályalemez az Árpád hídon

Részletesebben

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA

SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA SOPRONI EGYETEM FAIPARI MÉRNÖKI KAR Dr. Szala József egyetem tanár MŰSZAKI MECHANIKA II. SZILÁRD TESTEK SZTATIKÁJA (Rugalmasság- és szlárdságtan) Jegyzet fapar-, papírpar-, erdő- és környezetmérnök hallgatók

Részletesebben

TARTALOM. FELELÕS KIADÓ: Kenderesy János (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba. SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András

TARTALOM. FELELÕS KIADÓ: Kenderesy János (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba. SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András FELELÕS KIADÓ: Kenderesy János (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba 2 TARTALOM Schulek János Budapest negyedik metróvonala Elõzmények, elõkészítés SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András

Részletesebben

Táblaavatás Budapesten és Londonban. Dunakanyar csatornázása. II. Hidak és Hídépítők Napja A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA. 38. oldal. 11. oldal. 30.

Táblaavatás Budapesten és Londonban. Dunakanyar csatornázása. II. Hidak és Hídépítők Napja A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA. 38. oldal. 11. oldal. 30. 41. évfolyam 2014/2 A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. MAGAZINJA Táblaavatás Budapesten és Londonban 38. oldal Dunakanyar csatornázása 11. oldal II. Hidak és Hídépítők Napja 30. oldal Próbaterhelés a pilisi vasúton 14 6

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX

Kö szön tő SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. Bevezető TARTALOM INDEX Bevezető 1 TARTALOM Erdődi László A MÁV hídszolgálat elmúlt három éve 2 Solymossy Imre Az Északi vasúti Duna-híd tervezése 9 Dr. Horvát Ferenc Vasúti pálya átvezetése a hídon 14 In memoriam Sárkány László

Részletesebben

BETON BETON. Concrete Beton. Sika ViscoCrete Technológia A bizonyítottan jobb és tartósabb beton. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle

BETON BETON. Concrete Beton. Sika ViscoCrete Technológia A bizonyítottan jobb és tartósabb beton. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle SZAKMAI HAVILAP 2007. SZEPTEMBER XV. ÉVF. 9. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Concrete Beton Sika ViscoCrete Technológia A bizonyítottan jobb és tartósabb beton A Sika Hungária

Részletesebben

BETON BETON. Egy csapat Önökért: az építoipar minden területén! Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a BASF Hungária Kft.!

BETON BETON. Egy csapat Önökért: az építoipar minden területén! Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a BASF Hungária Kft.! SZAKMAI HAVILAP 2009. JANUÁR XVII. ÉVF. 1. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Egy csapat Önökért: az építoipar minden területén! Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván a BASF

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/3.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/3. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/3. HÍDÉPÍTÉS HATÁROK NÉLKÜL M0 KÖRGYŰRŰ, DÉLI SZAKASZ MI ÚJSÁG A MARGIT HÍDON? DULÁCSKA MESE HÁZUNK TÁJA Gratulálunk! Eddigi szakmai tevékenységéért rangos elismerésben

Részletesebben

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó

39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK 8. OLDAL 12. OLDAL. Képek a Soroksári hídról. Tisza-híd átépítés 16. OLDAL HÍREK. Hany-tiszasülyi tározó 39. ÉVFOLYAM 2O12/1-2 HÍDÉPÍTŐK HÍDÉPÍTŐK A - H Í D Z R T. L A P J A 12. OLDAL Tisza-híd átépítés HÍREK 8. OLDAL Képek a Soroksári hídról 16. OLDAL Hany-tiszasülyi tározó Ami 2O11-ben kimaradt... Képes

Részletesebben

BETON BETON. Mi szeretjük az elefántbőrt. Ott, ahol ez természetes. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle 2012. MÁJUS XX. ÉVF. 5.

BETON BETON. Mi szeretjük az elefántbőrt. Ott, ahol ez természetes. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle 2012. MÁJUS XX. ÉVF. 5. SZAKMAI HAVILAP 2012. MÁJUS XX. ÉVF. 5. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Mi szeretjük az elefántbőrt. Ott, ahol ez természetes. Simított betonpadlók utókezelése Általános hibajelenség

Részletesebben

BETON BETON. Concrete Beton. Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik

BETON BETON. Concrete Beton. Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik SZAKMAI HAVILAP 2008. FEBRUÁR XVI. ÉVF. 2. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Concrete Beton Sikával a beton kiváló üzleti lehetôséggé válik A gyorsan változó világban kulcsfontosságú

Részletesebben

Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium

Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. Tervező: COWI Magyarország Kft. - UTIBER Kft. konzorcium Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. 02. 2009.05.30. 2009. február 27. egyeztető tárgyalás (NIF Zrt. - Érd Megyei Jogú Város - COWI Magyarország Kft.- UTIBER Kft. Konzorcium)

Részletesebben

A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között 1

A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között 1 - 1 - A betonipar, technológia és tudomány fejlődése 1999-2008 között 1 Borosnyói Adorján dr. Kausay Tibor dr. Liptay András dr. Szabó Imre Tápai Antal Korunk követelménye a tartós beton készítése A tartós

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XXXIX. ÉVFOLYAM 2010/4-5. ÁTADTÁK AZ M31 AUTÓPÁLYÁT SIKERES PRÓBAÜZEM UTÁN TUDÓSÍTÁS KELENFÖLDRŐL TIZENNYOLC ÉV UTÁN ÚJRA DULÁCSKA HÍDÉPÍTÉS HATÁROK NÉLKÜL HÁZUNK TÁJA Gratulálunk!

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés

Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK. Doktori (PhD) értekezés Réthy Zsolt GYÁRTÁSI FOLYAMATOK OPTIMALIZÁLÁSA A MINŐSÉGÜGYBEN ALKALMAZOTT KOMPROMISSZUMMODELLEK FELHASZNÁLÁSÁVAL Doktor (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Erdély József DSc. egyetem tanár Nyugat-Magyarország

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY y w.* HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA 1992 t TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ 3 AZ ELŐADÁSOK KIVONATA 5 A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 36 PROGRAM 39

Részletesebben

BETON BETON. Sika 100év a beton. Sika a betonmin ség garanciája. szolgálatában. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle 2011. MÁJUS SZAKMAI HAVILAP

BETON BETON. Sika 100év a beton. Sika a betonmin ség garanciája. szolgálatában. Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle 2011. MÁJUS SZAKMAI HAVILAP SZAKMAI HAVILAP 2011. MÁJUS XIX. ÉVF. 5. SZÁM Beton - tõlünk függ, mit alkotunk belõle BETON BETON Sika 100év a beton szolgálatában Sika a betonmin ség garanciája Megújuló világunkban lejárt a kísérletezések

Részletesebben

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6.

A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. A HÍDÉPÍTŐ ZRT. LAPJA XL. ÉVFOLYAM 2011/5-6. MARCALTŐI RÁBA-HÍD VASÚTI HIDAK... A MEGÚJULT MARGIT HÍD ÉLET A DULÁCSKÁN ÉPÍTJÜK Karácsonyi köszöntő Szabó T. Anna: Az ünnep azé, aki várja Aki magot szór

Részletesebben

Köszöntô. 1 Tartalom. Bevezetô. Index SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. állapotának értékelése 18. Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2

Köszöntô. 1 Tartalom. Bevezetô. Index SÍNEK VILÁGA KÜLÖNSZÁM. állapotának értékelése 18. Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2 Bevezetô 1 Tartalom Dr. Mosóczi László Köszöntô 1 Vörös József A MÁV-hídszolgálat elmúlt három éve 2 Dr. habil Farkas György, Völgyi István Új híddiagnosztikai eljárások 8 Duma György Beton-, vasbeton

Részletesebben

Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle. XII. évf. 7-8. szám. 2004. július - augusztus

Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle. XII. évf. 7-8. szám. 2004. július - augusztus Beton tôlünk függ, mit alkotunk belôle XII. évf. 7-8. szám 2004. július - augusztus BOSH Elektronikai Gyár, Hatvan OBI áruház, Albertfalva BOSH Gépjármû Alkatrészgyártó Üzem, Miskolc Székhely: 1036 Budapest,

Részletesebben

Tartalomjegyzék MÛSZAKI SZEMLE. Jancsó Árpád 3. Elsõ folytvasból épült közúti hidunk. Dr. Kiss Zoltán, Becski Álmos 6

Tartalomjegyzék MÛSZAKI SZEMLE. Jancsó Árpád 3. Elsõ folytvasból épült közúti hidunk. Dr. Kiss Zoltán, Becski Álmos 6 MÛSZAKI SZEMLE I. évfolyam, 3-4. szám Tartalomjegyzék A szerkesztõség címe: 3400 Kolozsvár, B-dul 21. Decembrie 1989., nr. 116. Tel/fax: 40-60-190825, 194042 Levélcím: RO - 3400 Cluj, P.O.B 1-140. E-mail:

Részletesebben