I ' kezeteinek tervez'ese -. "Tapadás betónban. 2002" Szimpózium. 211"rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1111111111 1111111111 111I111111111111. .' kezeteinek tervez'ese -. "Tapadás betónban. 2002" Szimpózium. 211"rész"

Átírás

1 "Ara: j OOO Ft Dr. Bc;llázs L. György "Tapadás betónban. 2002" Szmpózum 98 Polgár Lászl 6 - Dr. Almás József - Karkss Balázs - Varvasovszky Péter - Pethő Csaba -Tata Erka ASA C;entel'tarószer".' kezetenek tervez'ese -. 2"rész VerókKrsztán Kísérletek szénszálla' megerősített oszlop.. szerű próbatestekkel Borosnyó Adorján - Dr. Baláz~ L György 06 Nem acél.anyagíí 'ffrpl betétektapadása~ - betonban '4 Dr. Tass Géa - Dr. Balázs L. György fb első kong.. resszusáró Dr.. Mbalch (yé~ő 25. -éve szüetett. 'Z V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

2 VASBETONÉPÍTÉS műszak folyórat ajb Magyar Tagozat lapja CONCRETESTRUCTURES Journal of the Hungaran Group ofjb Főszerkesztő: Dr. Balázs L. György Szerkesztő: Madaras Botond Szerkesztőbzottság: Beluzsár János Dr. Bód stván Csány László Dr. Csík Béla Dr. Erdély Attla Dr. Farkas György Kolozs Gyula Dr. Kovács Károly Lakatos Ervn Mátyássy László Polgár László Telekné Krályfóld Antóna Dr. Tóth László Vörös József Wellner Péter Lektor testület: Dr. Deák György Dr. Dulácska Endre Dr. Garay Lajos t Dr. Kármán Tamás t Krályfóld Lajosné Dr. Knébel Jenő Dr. Lenke Péter Dr. Loykó Mklós Dr. Madaras Gábor Dr. Szala Kálmán Dr. Tass Géza Dr. Tóth Emő Dr. Trger Herbert (Kézratok l;ktorálására más kollégák s felkérést kapnak.) Alapító: ajb Magyar Tagozata Kadó: afb Magyar Tagozata ([zb = Nemzetköz Betonszövetség) Szerkesztőség: BvE Építőanyagok és Mémökgeol. Tansz. Budapest Műegyetem rkp. 3. Tel: Fax: E-ma: WEB Az nternet verzó technka szerkesztője: Damokos Ádám Nyomda előkészítés: RONÓ Bt. Egy példány ára: 000 Ft Előfzetés díj egy évre: 4000 Ft Megjelenk negyedévenként 000 példányban. ajb Magyar Tagozata SSN onlne SSN: Hrdetések: Külső borító: 20 OOO Ft belső borító: 00 OOO Ft. A hrdetések felelőse: Telekné Krályfóld Antóna Tel.: Fax: Cúnlapfotó: "Bond n Concrete 2002" Készítette: Borosnyó Adorján 98 Or. Balázs L. György "Tapadás betonban 2002" Szmpózum 99 Polgár LászlÓ - Or. Almás József - Karkss Balázs - Varvasovszky Péter - Pethő Csaba - Tata Erka Az ASA Center tartószerkezetenek tervezése... Z.. rész 06 Verók Krsztán Kísérletek szánszállal megerősített oszlopszerű próbatestekkel 4 Borosnyó Adodán - Or. Balázs L. György Nem acél anyaglú (FRP) betétek tapadása betonban Z3 Or. Tass Géza - Or. Balázs L. György A fb első kongresszusáról ZS Dr" Mhalch Győző ZS éve született 27 Betontechnológa Szakmérnök Tanfolyam ndu! Z003" februárjában Z8 Előfzetés lap Z003" évre A folyórat támogató: par Műszak Fejlesztéséért Alapítvány Vasút Hdak Alapítvány ÉM Kht. Hídépítő Rt. MÁV Rt. MSC Magyar Scetauroute Mérnök Tervező és Tanácsadó Kft. Pflederer Lábatlan Vasbetonpar Rt.. Pont-Terv Rt. Uvaterv Rt. Mélyépterv Komplex Mérnök Rt. Perstyl Kft. Techno-Wato Kft. Betonmx Mérnökroda Kft. BVM Épelern Kft. CAEC Kft. Pannon Freyssnet Kft. Stabl Plan Kft. Unon Plan Kft.. BME Hdak és Szerkezetek Tanszéke. BME Építőanyagok és Mémökgeológa Tanszéke o 2 97

3 Polgár László Or. Almás József Karkss Balázs - Pé;:er - Pethő Csaba Talaj Erka A ckk első rés::e a V.. 4SBETONÉPÍTÉS 2002/3 s::ámábanjelent meg. 4. AZ. UVATERV TERVEZÉS MUNKARESZEl: ALAPOZASr vízzáró MEDENCE 4. Az alapozás általános smertetése Az épület cölöpökkel kombnált lemezalapon áll. A 80 cm vastag alaplemez Ca plléreknél kvastagítva) és a határoló fa lak a mértékadó talajvízszntg vízzáróak. Ezek tervezésére az Uvaterv Rt. kapott megbízást. 4.2 Talaj talajvíz (6. ábra) Az eredet terep közel sík átlagos terepsznt 9-20 mbf. A felszín humuszos réteg alatt nagy mélységg plesztocén-holocén folyóvíz üledékek találhatóak. ezek túlnyomórészt homoktalajok a mélység növekedésével durvuló szemcsemérettel. A szemcsés rétegek között (6. ábra) lencsés betelepüléssel fordulnak elő vékony átmenet és kötött rétegek (szap szapos homoklszt). A szemcsés összlet vízáteresztő képessége: k = W-3 W- 6 ms között változk. A mocén fekü felszíne a mbfszntek között ngadozk. Az agyag szap talajok jó vízzáró képességűek (k= l O-s W-9 ms). Mértékadó talajvízsznt: 70 mbf. Várható építés vízsznt: mbf. rást. A résfalmnt szerkezet elem az épületkontúr változatossága és a garázsszntekre vezető rámpák matt sem volt megfelelő. A munkatér víztelenítésre 8 db kutat telepítettek amelyek a talajvíz süllyeszté s é t rövd dő alatt bztosították. Az építkezés alatt esetlegesen beszvárgó vzek kemelésére csak néhány kutat üzemeltettrek szakaszosan. 4.4 Földmunka A földkemelés három nagyobb ütemben készült első lépésként a mbf szntg. nnen ndul a munkateret körülzáró zagyfal. tt padka kalakítása mellett folyt a kemelés a cölöpözés járószntg. Majd a cölöpök lefúrása után készült az alaplemez tükörszntje. A végleges földmunka legmélyebb sznt je: 03 mbf. A generálkvtelező (Strabag Rt.) oldaláról felmerült az gény hogy a homokos kavcs ágyazóréteg elmaradhasson. Habár a tükörsznten szemcsés talajok települtek ez nem volt lehetséges. Az tt jellemző zömében fnom homok egyenlőtlenség mutatója alacsony (U=22-28). Ezek a talajok a koncentrált teher (pl. munkagépek keréknyomása) alól ktérnek így az aljzatbeton készítéséhez szükséges földmű nem alakítható k. A kvtelezhetőség matt ezért az ágyazóréteg nem hagyható el. A 6 cm vastag szerelőbeton alá 24 cm vastag (Trg=95 %) homokos kavcs került beépítésre. 4.3 Víztelenítés Az épület tervezése 2000 szeptemberében a szerkezettervezés 200 februárjában kezdődött_ Nagy problémát okozott a talajvízsznt alá kelülő nagy kterjedésű pnceszntek megépítése. A garázsszntek és a gépészet tér -0 m max. mélységű munkagödröt gényelt a kvtelezés folyamán 4 m körl vízsznt különbségre kellett számítan. A munkagödör víztelenítésére több módszer közül kellett kválasztan a megfelelőt. Nyíltvíztartás általában 2-3 m mélységg használatos a nagyobb vízszntkülönbség leküzdésére már aktív beavatkozás szükséges. Kutakkal tölténő víztelenítéskor nem kell külön szerkezetet építen de akemelt nagymennységü víz (5.000 m 3 /nap) elvezetése órás gondot jelentett volna. A hatalmas munkagödör víztelenítésére a teljes munkaterületet körülzáró fal kínálkozott a legnkább megbízhatónak habár ez magas építés költségű és építése dőgényes. Végűl a munkagödör szap-agyagrétegbe bekötött zagyfal körülzárással készült el amt a Taupe Kft. tervezett. Ez a résfalhoz képest olcsóbb és amkor a funkcója már nem szükséges részlegesen elbontható így nem befolyásolja a talajvízjá- 4.5 Cölöpözés Az épület alapozásához SOB cölöpök készültek. A cölöpteherbírás meghatározása számítással és próbaterhelés alapján történt (7. ábra). A felhasznált számítás elmélet (Berezancev) a cölöpcsúcs alatt vesz fel egy térbel csúszófelületet az ezen való eltolódást a köpeny körül kalakult feszültség tartomány gátolja. Az oldalterhelésként müködő tartomány súlyát csökkenten kell a tartomány határfelületén működő súrlódással. Az így kapott cölöpteherbírásokat használtuk fel a próbaterhelés előkészítésére. A próbaterhelésnél problémát okozott hogy a lehorgonyzó cölöpöket nem elegendő acélbetéttel építették így a cölöpök törésg nem voltak terhelhetők (horgonyacélok elszakadtak vagys csak horgony teherbírás próba töltént). A vzsgálat azonban számunkra így s értékelhető eredményt adott mvel a cölöpök teherbírását -0 mm-es határelmozduláshoz tartozó erő alapján határoztuk meg. Így a 50 m-es 090 cm áttnérőjíí cölöp határteherbírása: F H=2800 kn. 060 cm cölöpé F H =800 kn. 2002/ 99

4 ls F9 9.9m. humuszos \ \ t Ö m Ö r kavcsos f n o m \ SZCPO~ o m o k '-' szapos hcmc~ds2tes S:.S~!y~._ szürke t ö m Ö r 9f 9.92m szürke. ~zürkésborno \ fno m és d u r v h O m O k ka vc sos.!2.. 'O_~m~~:~ o;~- homo kos ka'vcs öss'z!et S2 99.9Sm homok t ö m ö r ö z e p e s homok borno sórgós ~ovcs szemes m _ _...:~Qr. ~ szu rkes '=2.5.. \..! kavcsos ~' ~t;o \ : \ r \ 6. ábra: Terhelés [kn] L'....t ' ll t--... ~ J ; l bj. :.!! ; ~~.J.! ' ~!. j ' ""-J lt ; ~ ~ l! ~ l " --+-f:o...""!'~""-&! ~~~~~~; l :;!!' ::! ' l : ".L r --;l ! l '- ' ~'-.. L-+-+-' --'--t--7-r-r t-+--rl -;-' + _-+~-+~~í~~~~~+4-~-t-' ~!r-~_~!'-r-t-+~~~~_~~-rr_!r+~~!'-r_r+:~+4-+~-+~r+ o l-+-: !-l-l-l ! :---- t' l l '!! C-+--+-f-+-+-t '-t--t- +-;-+_~. l~ ~ : l '" : !l--tl.-+_~+l! tl--t j ;.c~)-j-+ ~H-+: !H '-+-+- l' ' ' '-' '. ' l ' r~"";~!: j' t-+--l t-t-+...'-+-+'-j ~. "- --_ '-+-+--r-+-+ "--" l! l :! l! t----t-! +++'-:~""""'H""~-.::H-tH-t----(HH-+ f-h-+-+-n-...+-m~~-+--h-t-+-t--t-"'í'j-j'. -r-t--r-+--t----h:!~.; ~. "'r--~ l E. l ~ : l!! ~t-.. Ob l ; l j l l! j :!!!! r-~ l!!!!~~! l t í l l j -+. ' J L"-l... ~ ~ j l l l! l '!! ;...l-:....' l l.!. ; ; JJJ-";! -l---! --í -Jl...l...>.-l~_4----l---l--'---!"""!~' --'-!'--'-...!.'-l f : 00

5 A cölöpözést a BRK Specáls Mélyépítő Kft. és a HBM Kft. végezte. 837 db 090-es és 335 db 060-as cölöp készült. Arakodóterületek felett nncs építmény a lemez felúszásának elkerülése érdekében tt lehorgonyzó cölöpök készítésére volt szükség. 4.6 Alaplemez A cölöp határteherbírásából és a hozzá tartó elmozdulásból számítottuk k a cölöp rugóállandóját. Az alaplemezt rugalmasan ágyazott lemezként méreteztük a cölöpök területén merevebb rugó kkal. A változatos pllérterhek (ml" kn) felvételére az L építés ütemhez egyedleg álló cölöpök ll. 2-5 db-ból álló cölöpcsoportok készültek. Számításank szernt cölöp nélkül erősítővasalás beépítésekor az alaplemezre 3500 kn pllérteher adható át. Az alaplemez kalakításakor az osztrák szabvány előírása voltak a mértékadóak. Az előírás amely az építmény mélékadó talajvízsznt alatt részét "wesse Wanne" néven említ a vízoszlop magassága és a szárazság követelmények alapján csoportosítja az építményeket. Majd meghatározza az egyes osztályokra vonatkozó repedéskorlátot az egy ütemben betonozható lemezt és falméreteket a mnmáls vasalást és a fúgakalakítást. A 80 cm vastag alaplemez alapvasalással épült. A 6000 kj\ felett pllérterhek esetén a cölöpök beépítése mellett az alaplemez kvastagítása s szükséges volt. A 2 db-os cölöpcsoport esetén: 04 m 3-5 db-os cölöpcsoportoknál: 20 m vastagságú lemezrészek készültek os kékeléssel. A megnövekedett hajlítónyomaték felvételére 025/ O/20 erősítővasalás a repedés korlát bztosítására (05 mm) 00/5/5 háló került beépítésére. Átszúródás vasalásként 04 ll. 06 kengyeleket aumlmazhmk. Az épület alaplemeze dlatácó nélkül mozgás hézagok csak az árurakodó területét és a rámpákat választják el az alaplemeztől (tt a lemezvastagság csak 50 cm). A pnceszntek szerkezetében két helyen (-2 és 7-8 tengelyek mentén) vezet a mozgás hézag. Az. és. építés ütemek alaplemeze egymástól dlatálva készülnek. A-2 pncesznten parkoló gépészet tér lletve raktár lesz. Az alaplemezt az eltérő funkcók matt nem egy síkon alakították k az építészet gényeknek megfelelő szntugrásokkal készült. Az első ütemben épülő rész jellemző alaplemez felsősíkok: terep sznt mbf (-2.50) parkoló sznt: 44 mbf(-8.36) raktár 6.45 mbf(-6.05) közmüalagút: 23 mbf(-l 0.3 7) teherautó áruszállító elosztó: 39 mbf(-8.60). Természetesen gépészet aknák s épültek. A betonteclmológa szakvélemény az egyszerre betonozható lemezmezőt 24Ox240 m-ben maxmálta. Az átlagos betonozás ütemek: 6x24 m. Az első építés ütemben 60 db a másodk ütemben 87 db lemezmező készül. Az egyes lemezmezők között vízzáró kapcsolatot kellett kalakítan ezért a munkahézagokba középre duzzadógum a külső síkra fugaszalag került beépítésre. A süllyesztékeknél és a különszntű lemezmezők csatlakozásánál a szalag vezetése gyakran problémát okozott. A határoló falak cm vastagságúak egyszerre betonozható szakaszuk maxmum 80 m volt. A nagy kterjedésü alaplemez kvtelezésénél a zsugorodásból keletkező repedések kküszöbölése nehéz feladat. A betontechnológa utasítások betartása ellenére az alaplemez egyes lemezmezőn az előírásokat nem meghaladó 0-02 nun nagyságú repedések jelentkeztek. A legnkább érntett lemezszakaszok a nyár kánkulában készültek ezél a betonozáskor hőmérséklete magasabb volt az deálsnál. Végleges állapotban a terhelés következtében keletkező görbület hatására várhatóan a repedések egy része záródk. Ajelen építés állapotban a repedések ktöltése nem célszeru javításukat a felszerkezet 50 %-os készültség fokának elérése után megfelelő dőjárás körülmények között fogják megkezden. A cölöpözés és az alaplemez méretezése nem volt különlegesen bonyolult feladat a nehézségek főleg az alábbak matt adódtak: e a döntéselőkészítés elhúzódása matt a tervezésre és a kvtelezésre hagyott rövd határdő e nehezen átlátható nagyméret épület (8. ábra) e az építészet tervek a vasalás tervek készítése közben gyakran változtak e több stath.'l.ls tervező csoport munkájának összehangolása e a tervezés csak néhány lépéssel haladt a kvtelezés előtt e valamenny tervet dwg (AutoCad) formátumban kellett készten. 5. A CAEC KFT. TERVEZÉS MUNKARÉSZE: MONOLT PLLEREK GERENDAK A kvtel tervezés folyamatába rodánk vszonylag későn 200 l. márcusában kapcsolódott be. Az első általunk készített tervek szernt pedg már május végén betonozták az D szekcó első oszlopat majd napokon belül következtek az első vasbeton falak és gerendák. Ebből s látható hogy a szgorúan vett tervezésre ll. szerkesztésre nem maradt sok dő. A hosszan elhúzódó előkészítésnek köszönhetően már kforrott tartószerkezet koncepcó állt rendelkezésünkre így a megrendelővel tölénő egyeztetés - sokszor dőgényes és fáradtságos - munkafázsát a Plan 3 Mémök Kft. levette a vállunkról. Elsőként a felmenő szerkezetből az alapozásra átadódó reakcóerőket határoztuk meg melyek segítségével az Uvaterv Rt. számítan tudta az alapemez génybevételet. 5. Falak faltárcsák Az épület egyes dlatácós egysége a térbel merevség kalaktásához elegendő számú csúszott lépcsőház ll. lftmaggal rendelkeztek ezek a Plan 3 Mérnök Kft. tervezés feladatát képezték. Az általunk tervezett táblás zsaluzatta készülő monolt vasbeton falak esetében a pncesznteken elsősorban tüzgátló falakról a telsőbb sznteken pedg külső homlokzat falakról volt szó melyeknél elsődlegesen építészet térelválasztó funkcóróllehetett beszéln és tartószerkezetleg nem volt jelentősebb szerepük. Természetesen bzonyos falak fontos tartószerkezet elemként vettek részt az épület erőjátékában melyre zgalmas példa az l G ll. l E szekcóban a kamonrámpa fólé konzolosan több mnt 8 m-re knyúló épületrész. Sajnos a falak tervezésénél sokszor szembesültünk azzal a problémával hogy a rendelkezésre álló zsaluzás tervek még az építkezés lyen kora szakaszában nem tartalmaztak megfelelően mnden szükséges áttörést am pedg szerepelt rajtuk az sokszor a későbbekben megváltozott. Számos terv módosítása vált így később szükségessé. 5.2 Oszlopok A kvtelezés valamnt a tervezés meggyorsítása érdekében az oszlopok és gerendák esetében vasalás modulrendszel dolgoztunk k mely a következő előnyökkel jál. o 2002

6 A J..:vtelezés szempontjából: Lehetővé tette hogya vasalás nagy részét már elő szerelve az építés helyszínre szállítva csak a megfelelő helyre be kelljen emeln. Ezáltal az dőgényes vasszerelés munkát részben "kvttük" az építés helyszínről és több gyártóhelyen nagyobb kapactást lehetett bztosítan a munkák gyors lebonyo!ításának érdekében. A tervezés szempontjából: Az erőtan számítás eredményet a vasalás modulokból meghatározott teherbírás lépcsők segítségével könnyen lehetett értékeln és elő- készíten a szerkesztéshez. A szerkesztés t a számítógépes fájl-modulrendszer létrehozásával lehetett felgyorsítan. Az Autocad rajzolóprogram blokkok adta lehetőséget használtuk fel. A szerkesztőnek így az a feladata volt. hogy a terveket a statka alapján meghatározott modulokból felépítse. ll. kegészítse az elem alaprajz helyzetéből adódó egyén sajátosságokkal. Az általános oszlopkeresztmetszet a pncesznteken 6/50 cm-es volt. a felsőbb sznteken pedg 070 ll as köroszlopokra váltott. A B C G j ' = l N o Q = l r- -- A B D E F' : l fl'!n- N o Q

7 cm Alsó vasalás egység szerelő vasak Az oszlopvasalást több szempont együttes fgyelembevételével szgorú rendszerben alakítottuk k. lyen szempontok voltak: egyszerű szerelhetőség a beton jó tömörthetősége mnmáls vasmennység gazdaságos acélfelhasználás a gerendavasalás oszlopok felett átvezethetősége. Már a kora tervezés fázsban részletekbe menően kdolgoztuk a vasalás csomópontokat hogya különböző tartóelemek vasalás rendszere összehangolt legyen. A vasalás rendszer kalakításánál mnden betonacélnak cm-es pontossággal rögzített helyzete volt. Meghatároztuk a legtöbb hosszvas alkalmazása esetén a betonacélok még optmáls helyzetét és a ksebb génybevételű oszlopok esetében csökkentettűk a darabszámot ll. átmérőt. 5.3 Gerendák (9 0 és. ábrák) két szélső hosszant fővas tovóbb hosszant fövasok 0. ábra: /\!sé vasaás; egy.ség hosszant fövas Az épületben előforduló sznte mnden gerenda (a fcdémmezőket lezáró egyes 4 m-es peremgerendáktól eltekntve) helyszín betonozással készűlt. Tervező és szerkesztő kapactásunkat jelentős részben a gerendák kötötték le hszen nagy mennységű és sokszor bonyolult gerendát kellett megtervezn. A leggyakrabban előforduló főgerendák szerkezet kalakítása sem mondható szokványosnak 200 (62) cm-es szélességükkel és 7 cm-es magasságukkal. ~~~?~-Y~~~~~~-~~~~~~~-~~~Q ~~ l : 2xl0/5 5 2x7f0/20 5 2x70/20 5 2xO/5 :! _ ~ L='~ 63 \ t~ -LJ- : : n.50 k.20 J 2.00 l.20 l..50 f} L=2.25! r J Jflllllllllllllllllllllll t 5>0/5 ~0j5! r-' - 4 J '" =!:! = l l ~-~----~~~~-~~~----~~~ Jl)'~2 "" 0/5 400 ~fl25 : 600 : : 770 ~25 L= 7.70 : J l /L

8 04 ~0/5. ábra: METSZET Tartószerkezet szempontból fontos érdekessége az épületnek hogy elsősorban a - és a fsz. között funkconáls különbségek matt több sznt terhét hordó falak és oszlopok terhét kellett más alaprajz elrendezésű oszlopokra kváltan am ugyancsak a gerendák tervezés énél jelentkezett problémaként. Ezek a szerkezet kváltások a felsőbb sznteken s rendre előfordultak azonban tt már nemcsak a raszter 8 méteres rányában hanem sokszor a 6 méteres rányban s am a gépészet matt behatárolt geometra mellett komoly feladatot jelentett a vasalás kalakításánál. A vasalás modlllrendszert a rasztertengelyekben fútó főgerendájmál alkalmaztuk. A gerenda teljes vasalását támaszközönként négy vasalás modulra bontottuk szét: alsó vasalás modul (AV) felső vasalás modul a támasz felett (FV) felső pótvasalás modul (PV) lletve a támasz felett vasalás modul (TV). Ezeket a vasalás modulokat külön fájlban mentettk el. Az egyes modulokat a darabszám és átmérő változtatásával továbbakkal egészítettk k és lyen módon létrejött egy modulkönyvtár. A szerkesztő mután a gerenda zsaluzását megrajzolta meghatározott fogópontok segítségével bellesztette az egyes modulokat amelyek behozták a hozzátartozó metszeteket s. A rendszer kdolgozása és átültetése számítógépes környezetbe bár sok dőt vett génybe hamar megtérült hszen jelentősen megnőtt a tennelékenység. Skerült vele khasználn a számítógép adta legnagyobb előnyöket: sokszorosítás és egyszerű módosíthatóság február 200. márc.-dec május 200. júnus 200. júl.-aug szeptember 200. november jan.-aug júnus / / / 7. MEGALLAPTASOK Összeáll a szerkezettervező csapat: Lackner & Raml GmbH Uvaterv Rt. Caec Kft. Plan 3 Kft. Szerződéskötések a tartószerkezet kvtel tervezésére. ütem "Fú" és "Leány" épületrészek ml fódémterület. Kvtel tervezés. Kvtel tervezés krtkus szakasza: kommunkácós problémák. Kölcsönös késedelmek a szakágak között adatszolgáltatásokban. Közben nagy erőkkel elndul a kvtelezés. Kezd a tervező csapat összekovácsolódn skerül megoldan a kommunkácós problémákat (nternet tervforgalom különböző rajzoló programo k összehangolása admnsztrácós fegyelem). Megfeszített munka mndegyk résztvevőné nyár szabadságok feladása. "Nonnáls" tervezés menet. Közben kderl a választott szerkezet megoldások helyessége: gyors kvtelezés lehetséges kezdenek megnyugodn a kedélyek. "Fú" szerkezet kész (2. ábra) "Leány" szerkezetépítés gyorsított ütemben halad. Döntés a. építés ütemről ("Apa"). építés ütem tervezésének előkészítése szerződéskötés a. építés ütem szerkezetének kvtel tervezésére ( m"). építés ütem szerkezettervezés. Az ASA Center megnytása (tervezett). Az ASA Center tervezése építése mutatja hogy Magyarország már ma s EU tagként működk legalább s am az építés tevékenységet llet. Az Eurocode-ok már ma s a létező valóságot nyújtják ha még nem s kérlelt EN szabvány formájában (2. ábra). 6. ASA CENTER KRONOLÓGÁJA február Első találkozás a Strabag nternatonal és a Plan 3 Kft. között ASA Center ügyben márcus Kapcsolatfelvétel: Lackner & Raml GmbH és a Plan 3 Kft áprls-május Szerkezet varácók: Lenger-Lackner & Raml GmbH - Plan 3 Kft. A szerkezettervezés egyk legfontosabb fázsa: ekkor dől el mlyen szerkezet legyen júnus Engedélyezés statka (Plan 3 Kft.) júl.-dec. - Uvaterv Rt. bevonása alapozás vízzáró medence. Építtető-fővállalkozó között szerződés előkészítése (leghosszabb folyamat) január - Caec Kft. bevonása: a hosszan elnyúló előkészületek után jelentős tervezés kapactás hány. 8. HVATKOZÁSOK Szala K. (998) Új típusú fggesztő szerelvényelőregyártott vasbeton és feszített vasbeton elemek kharapott végén Magyar Építőpar 98/9-0. s:::ám Polgár László (943) okleveles mérnök Budapest Műszak Egyetem Mérnök Kar; 966-tól építés\'ezető Hódmezővásárhelyen 3. sz. ÁÉV; statkus tervező parterv. 7-től gyártmányfejlesztő főtechnológus müszak főosztályvezető 3. sz. ÁÉV: 992-től ügyvezető gazgató Plan 3. Mérnök Kft müszak ügyvezető ASA Építőpar Kft. Tevékenység: előregyártott vasbeton szerkezetek par betonpadlók tervezése kvtelezése. A Magyar Építőanyag Szövetség Beton Tagozatának elnöke. Ajb magyar tagozat tagja. Dr. Almás József (940) okleveles mérnök Mélyépítő Vállalat Budapest Műszak Egyetem Vasbetonszerkezetek Tanszéke 995-től a CAEC Kft. ügyvezetője. Tevékenység: kvtelezés oktatás kutatás. tervezés. Afb magyar tagozat tagja. Karkss Balázs (973) okleveles mérnök a Plan 3 Mérnök Kft. statkus tervezője (Óbuda Center Csaba Center Metro Tesco. Praktker áruházak románaa és bulgára vasbeton szerkezetek tervezése) Varvasoyszky Péter (977) okleveles mérnök. Caec Kft. statkus tervező (MüM Park Cora áruház Mskolc. Zollner Elektronk Vác gyártócsarnok és porta és rodaépület Szeged Szennyvíztsztítótelep Trend gyártócsarnok 04

9 Pethő Csaba (948) okleveles mérnök Budapest Műszak Egyetem Építőmérnök Kar 972-től Út- Vasúttervezö Vállalat statkus tervezője. Jelenleg Uvaterv Rt. Metró és Szerkezettervezö roda rodavezető helyettese. Tevékenység: Alagút metró vasbeton szerkezetek fóldalatt létesítmények tervezése. Tata Erka (973) okleveles mérnök Budapest Műszak Egyetem Építömérnök Kar Geo Terra Geotechnka roda. Jelenleg Uvaterv Rt. tervező mérnöke. Tevékenység: vasbeton szerkezetek földalatt parkológarázsok tervezése. THE ASA CENTER N HUNGARY László Polgár - Dr. József Almás - Balázs Karkss - Péter Varvasovszky - Csaba Pethő - Erka Tata One of the bggest European buldng of the tum of the century s gong to be bult n nternatonal cooperaton. The realzaton of ths buldng s one sgnfcant example of the globalzaton of the world. Although there were dffcultes at the begnnng ofthe work no doubt ths s gong to be the way ofthe future. e 2002;4

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 6.2. fejezet 483 FEJEZET BEVEZETŐ 6.2. fejezet: Síkalapozás (vb. lemezalapozás) Az irodaház szerkezete, geometriája, a helyszín és a geotechnikai adottságok is megegyeznek az előző (6.1-es) fejezetben

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek

TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_02 Vasbetonszerkezetek Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék TARTÓSZERKEZETEK II. NGB_se004_0 Vasbetonszerkezetek Monolit vasbetonvázas épület födémlemezének tervezése című házi feladat részletes

Részletesebben

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor

VII. VASÚTI HIDÁSZ TALÁLKOZÓ Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT. Pál Gábor Kecskemét, 2009. június 24-26. METRÓÁLLOMÁS TERVEZÉSE A KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR ALATT Pál Gábor INTERMODÁLIS CSOMÓPONT HOSSZ-METSZET A vasúti pályaudvar alatt elhelyezkedő aluljárós műtárgyszerkezet 260

Részletesebben

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24.

TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök. Győr, november 24. TENDER TERVTŐL AZ ALAPOZÁS MEGÉPÍTÉSÉIG Előadó: Illy István Főmérnök Nyíregyháza, LEGO zöldmezős beruházás LEGO - Az Építtető 2011 The LEGO Group 1932-1950 Fa játékok 1958 - A LEGO KOCKA piacra kerül A

Részletesebben

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal

Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Az M0 útgyűrű keleti szektor M5 autópálya új 4. sz. főút közötti szakaszának tervezése beton burkolattal Előadás az Útépítési akadémia 5. sz. szimpóziumára 2006. május 16. Az előadást készítette: Fekete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Vasalási távtartók muanyagból

Vasalási távtartók muanyagból Vasalási távtartók muanyagból Távolságtartó sín (hossz: m) Rúd alakú távolságtartó sín, alsó fogazással. Alaplemezek és födémek, rámpák alsó vasalásának távolságtartására. További méretek: 60 mm és 70

Részletesebben

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZÚRÓPONT TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY Besenyszög, Jászladányi út 503/3 hrsz. SZÚRÓPONT tervezéséhez Nagykörű 2013 december 07. Horváth Ferenc okl. építőmérnök okl. geotechnikai szakmérnök

Részletesebben

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: Szakasz projektvezető:

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: Szakasz projektvezető: M4 Megrendelő: M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (oh.) közötti szakasz és csatlakozó építmények ajánlati dokumentáció korszerűségi felülvizsgálat +00-32 + 030. kmsz Tervező: Konzorcium vezető: Generál

Részletesebben

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS

EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS EC7 ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN DR. MÓCZÁR BALÁZS Építész szakmérnöki 2016. Bevezetés 2 k é z s s é n a épz T i ik t e z k e ö k n r r új dokumentum típusok e é z s m ó ak t új szemlélet r a z S T s s é

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

STATIKAI TERVFEJEZET A

STATIKAI TERVFEJEZET A Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-30) 231-7890 Eötvösova 3195/21 e-mail: statikum@hdsnet.hu STATIKAI TERVFEJEZET A 1111 BUDAPEST,... HRSZ.:... ALATTI CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK

GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK GEOTECHNIKA III. (LGB-SE005-3) TÁMFALAK Bevezetés 2 Miért létesítünk támszerkezeteket? földtömeg és felszíni teher megtámasztása teherviselési típusok támfalak: szerkezet és/vagy kapcsolt talaj súlya (súlytámfal,

Részletesebben

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY

STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY SZERKEZET és FORMA MÉRNÖKI IRODA Kft. 6725 SZEGED, GALAMB UTCA 11/b. Tel.:20/9235061 mail:szerfor@gmail.com STATIKAI SZAKVÉLEMÉNY a Szeged 6720, Szőkefalvi Nagy Béla u. 4/b. sz. alatti SZTE ÁOK Dialízis

Részletesebben

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve

GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1. multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve GYŐR ARÉNA, Győr-Kiskút liget, Tóth László utca 4. Hrsz.:5764/1 multifunkcionális csarnok kialakításának építési engedélyezési terve STATIKAI SZÁMÍTÁSOK Tervezők: Róth Ernő, okl. építőmérnök TT-08-0105

Részletesebben

BUDAPEST 4. METROVONAL, SZENT GELLÉRT TÉR METRÓ ÁLLOMÁS SZERKEZETTERVEZÉS MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET BMGE, 2008.01.18.

BUDAPEST 4. METROVONAL, SZENT GELLÉRT TÉR METRÓ ÁLLOMÁS SZERKEZETTERVEZÉS MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET BMGE, 2008.01.18. MAGYAR ALAGÚTÉPÍTŐ EGYESÜLET BMGE, 2008.01.18. HELYSZÍN HELYSZÍN TALAJMECHANIKAI ADOTTSÁGOK ORGANIZÁCIÓ FELSZÍN ZÁRÓFÖDÉM GEOMETRIA ZÁRÓFÖDÉM GEOMETRIA ZÁRÓFÖDÉM TERHEK ZÁRÓFÖDÉM TERHEK RÉSFAL MILÁNÓI

Részletesebben

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5

Munkatérhatárolás szerkezetei. programmal. Munkagödör méretezés Geo 5 MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE Munkagödör tervezése 2 Munkatérhatárolás szerkezetei Munkagödör méretezés Plaxis programmal Munkagödör méretezés Geo 5 Munkagödör méretezés Geo 5 programmal Tartalom 3 Alapadatok Geometria

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ . HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL 3021 LŐRINCI, SZABADSÁG TÉR 18. Hrsz: 1050 KIVITELI TERV STATIKAI MUNKARÉSZ ÉPÍTTETŐ: LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3021 LŐRINCI,

Részletesebben

2008/2. fib. Bedics Antal Dubróvszky Gábor Kovács Tamás Az FI-150 hídgerendacsalád. tervezés, gyártás és alkalmazás

2008/2. fib. Bedics Antal Dubróvszky Gábor Kovács Tamás Az FI-150 hídgerendacsalád. tervezés, gyártás és alkalmazás VASBETONÉPÍTÉS A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA CONCRETE STRUCTURES Ára: 1275 Ft JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Bedics Antal Dubróvszky Gábor Kovács Tamás Az FI-150 hídgerendacsalád kifejlesztése tervezés,

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole V típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus Monolit vasbeton pihenő és falazott lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole 4 típus Lépcsőpihenő: Monolit vasbeton Lépcsőházi fal: Falazat Egyszerű rendszer: csatlakozó

Részletesebben

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése.

Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. Öszvérszerkezetek 4. előadás Öszvér oszlopok kialakítása, THÁ, nyírt kapcsolatok, erőbevezetés környezete. 2. mintapélda - oszlop méretezése. készítette: 2016.11.11. Tartalom Öszvér oszlopok szerkezeti

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása Főbb műtárgyak, létesítmények Talajadottságok

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés 2010. szeptember X. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Geotechnikai Tanszék Alapozás Rajzfeladatok Hallgató Bálint részére Megtervezendő egy 30 m 18 m alapterületű épület síkalapozása és a

Részletesebben

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében

járta, aprít ó é s tuskófuró a NEFA G fejlesztésében ható, max. 140 cm munkaszélességre és 15 25 cm-es munkamélységre készült. A gép üzem próbájára ez évben kerül sor. A műveletcentrkus egyed gépkalakítások mellett nem mondtunk le egy bázsgép rendszerű csemetekert

Részletesebben

Darupályák ellenőrző mérése

Darupályák ellenőrző mérése Darupályák ellenőrző mérése A darupályák építésére, szerelésére érvényes 15030-58 MSz szabvány tartalmazza azokat az előírásokat, melyeket a tervezés, építés, műszak átadás során be kell tartan. A geodéza

Részletesebben

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE

B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE Kecskemét, 441. számú főút fejlesztése a 445. számú főút Kecskemét-Nagykörút között B1.HIDAK,MŰTÁRGYAK TERVE 140. sz. Cegléd-Szeged MÁV vv és a szervízutak alatt Variációk összehasonlítása- Engedély terv

Részletesebben

Schöck Isokorb QP, QP-VV

Schöck Isokorb QP, QP-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek feszültségcsúcsaihoz, pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus (Nyíróerő esetén) Megtámasztott erkélyek

Részletesebben

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés

Schlüter -KERDI-BOARD. Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszigetelés Schlüter -KERDI-BOARD Közvetlenűl burkolható felületű építőlemez, többrétegű vízszgetelés Schlüter -KERDI-BOARD Schlüter -KERDI-BOARD A csempeburkolat készítésének unverzáls alapfelülete Pontosan, ahogy

Részletesebben

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és

A BOTOND Mélyépítı Kft 1994-ben kezdte meg. (családi házak, társasházak, ipari csarnokok, bevásárló. alapozása (Ø160-800 mm, max 14 m mélységig) és Botond Mélyépítı Kft 6000 Kecskemét, István király krt. 23/L. Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 552. T/F: 76/ 499-643 Mobil: 30/ 983-6906 www.botondkft.hu e-mail: botondkft@botondkft.hu A BOTOND Mélyépítı

Részletesebben

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK

PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK PÖRGETETT BETON CÖLÖPÖK CÖLÖPÖK Típusválaszték: - Kúpos cölöp Max. 22 m Nagy teherbírás - Hengeres cölöp Max. 20 m - Cölöp és pillér egy szerkezetben - Egyedi tervezésű cölöpök - Minőségbiztosítás - Minden

Részletesebben

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54.

STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ. Bencs Villa átalakítás és felújítás. Nyíregyháza, Sóstói út 54. K21 Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 4431 Nyíregyháza, Szivárvány u. 26. Tel: 20 340 8717 STATIKAI TERVDOKUMENTÁCIÓ Bencs Villa átalakítás és felújítás (Építtető: Nyíregyháza MJV Önkormányzata,

Részletesebben

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39

HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely. ED (nemesacél) Típusok és jelölések 36-37. Alkalmazási példák 38-39 Schöck Dorn HSQ hüvely HK kombihüvely HS kombihüvely ED (tűzihorganyzott) ED (nemesacél) -B Schöck acéltüske-rendszerek Tartalom Oldal Típusok és jelölések 36-37 Alkalmazási példák 38-39 Méretek 40 Korrózióvédelem

Részletesebben

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján

Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhei az EN 1991 alapján BME Hdak és Szerkezetek Tanszék Magasépítés acélszerkezetek tárgy Gyakorlat útmutató Nyeregetetős csarnokszerkezetek terhe az EN 1991 alapján Összeállította: Dr. Papp Ferenc tárgyelőadó Budapest, 2006.

Részletesebben

Schöck Isokorb Q, Q-VV

Schöck Isokorb Q, Q-VV Schöck Isokorb, -VV Schöck Isokorb típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív nyíróerők felvételére. Schöck Isokorb -VV típus Alátámasztott erkélyekhez alkalmas. Pozitív és negatív nyíróerők felvételére.

Részletesebben

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő

El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő El hormigón estructural y el transcurso del tiempo Structural concrete and time A szerkezeti beton és az idő fib Szimpózium La Plata, Argentina, 2005. Szeptember 28.-30. 1 El hormigón estructural y el

Részletesebben

SÍK VASBETONSZERKEZETEK KÖLTSÉGHATÉKONY VASALÁSA

SÍK VASBETONSZERKEZETEK KÖLTSÉGHATÉKONY VASALÁSA SÍK VASBETONSZERKEZETEK KÖLTSÉGHATÉKONY VASALÁSA Dr. Almási József - Polgár László - Zeleny Lajos BAMTEC Kulcsszavak: BAMTEC, szônyegvasalás, födémvasalás, igénybevétel követô vasalás, optimális vas felhasználás,

Részletesebben

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. :1134 Budapest, Váci u.45. Tel.: Fax:

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. :1134 Budapest, Váci u.45. Tel.: Fax: 1 M4 AUTÓPÁLYA BERETTYÓÚJFALU NAGYKEREKI (OH) KÖZÖTTI SZAKASZHOZ TARTOZÓ BERETTYÓÚJFALUI MÉRNÖKSÉGI TELEP JA 6.KÖTET ELEMES TÁROLÓ ÉPÜLET TARTÓSZERKEZETI MEGRENDELŐ: KONZORCIUM VEZETŐ: Nemzeti Infrastruktúra

Részletesebben

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45

TERVEZETT ÉPÜLET +1,00 2,30 -3,17 4,80 6,00 4,80 2,30 18,18 5 2,30 2,30 2,30 5,58 11,95 59 5 4300/2 MÉLYGARÁZS LEJÁRÓJA 4324 45 ,,,0,0,0,0,0,0,0,0,0 +,,0 +,0 VESZPRÉM, UDPEST U.. HRSZ: 00/ Építészeti adatok: Övezeti előírás: Lk-o kisvárosis lakó övezet, oldalhatáros beépítés. maximálisan o,oo% építhető be - legnagyobb építménymagasság:,o

Részletesebben

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole T típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck ronsole típus SCHÖCK RONSOLE Lépcsőkar és pihenő akusztikai elválasztása Schöck ronsole 6 típus Lépcsőkar: Monolit beton vagy előregyártott Lépcsőpihenő: Monolit beton vagy félig előregyártott Egyszerű

Részletesebben

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN

AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN AZ ELSŐ MAGYAR NAGYSZILÁRDSÁGÚ/NAGY TELJESÍTŐKÉPESSÉGŰ (NSZ/NT) VASBETON HÍD TERVEZÉSE ÉS ÉPÍTÉSE AZ M-7-ES AUTÓPÁLYÁN Dr. Farkas János Kocsis Ildikó Németh Imre Bodor Jenő Bán Lajos Tervező Betontechnológus

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI

AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI AZ M0 DÉLI SZEKTOR BŐVÍTÉSÉNEK SPECIÁLIS MÉLYALAPOZÁSI MUNKÁI Varsányi Tamás főmérnök / HBM Kft. BEVEZETÉS A meglévő M0 körgyűrű 2x2 szűk forgalmi sávról 2x3+leálló sávra bővül az 51 sz. főút és az M6

Részletesebben

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány

Wolf Ákos. Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Wolf Ákos Királyegyháza, cementgyár - esettanulmány Királyegyháza, cementgyár - esettanulmányok Tartalom Bevezetés Projekt ismertetés, helyszín bemutatása bb m tárgyak, létesítmények Talajadottságok bemutatása

Részletesebben

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES

ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES Zádori Gyöngyi irodavezető-helyettes Hunyadi László tervező Pál Gábor igazgató Speciálterv Kft. ACÉLSZERKEZETŰ KISHIDAK TERVEZÉSE DESIGN OF SHORT SPAN STEEL BRIDGES A kis nyílású hídszerkezetek anyaga

Részletesebben

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam

Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Vasbetonszerkezetek 14. évfolyam Tankönyv: Herczeg Balázs, Bán Tivadarné: Vasbetonszerkezetek /Tankönyvmester Kiadó/ I. félév Vasbetonszerkezetek lényege, anyagai, vasbetonszerkezetekben alkalmazott betonok

Részletesebben

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák...

Schöck Isokorb V SCHÖCK ISOKORB. Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel Méretezési táblázat/alaprajzok Alkalmazási példák... Schöck Isokorb SCHÖCK ISOKORB Schöck Isokorb 6/6 Tartalom oldal Példák az elemek elhelyezésére metszetekkel......................................................... 46 Méretezési táblázat/alaprajzok..................................................................

Részletesebben

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

lks~71 ~~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ,~ LU:Lll ;rejl Faragón'é Széles Andrea Jegyzői kabinet vezetője q GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY Ügyratszám7092-10/2011.v1l1. Ügyntéző: Ferenczné NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTER HVATALA GAZDÁLKODÁS FŐOSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524, (42) 524-540; Fax:

Részletesebben

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA

A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A BP. XIV. ker., KOLOSVÁRY út 48. sz. ALATT (hrsz. 1956/23) ÉPÜLŐ RAKTÁRÉPÜLET FÖDÉMSZERKEZETÉNEK STATIKAI SZÁMÍTÁSA A FÖDÉMSZERKEZET: helyszíni vasbeton gerendákkal alátámasztott PK pallók. STATIKAI VÁZ:

Részletesebben

Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából. bohn Mélyépítı Kft. 2010. október.

Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából. bohn Mélyépítı Kft. 2010. október. Egy technológia és a vállalkozás rejtelmei. Három pillanat a speciális mélyépítés hazai gyakorlatából bohn Mélyépítı Kft. 2010. október. Tartalom 1. Egy technológia, a Jet Grouting 1.1 Technológiai ismertetés

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó:

MAGASÉPÍTÉSTAN I. 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 8. Előadás: Erkélyek, loggiák, teraszok BME MET Előadó: 2012/2013 II. szemeszter Medgyasszay Péter PhD egyetemi docens, BME Magasépítési Tanszék TARTALOM 1. Bevezetés, visszacsatolás 1.1 Tárgyalt szerkezetek

Részletesebben

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1

SZEMMEL. Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 A FÖLDRENGF LDRENGÉSRŐL L MÉRNM RNÖK SZEMMEL 4. rész: r szabályok, példp ldák Előadó: Tornai László tartószerkezeti vezető tervező KÉSZ Építő Zrt. 2011. 12. 16. 1 Szabályok A földrengésre méretezett szerkezetek

Részletesebben

Szakma: Gépészmérnök Gazdaság mérnök 38 év a gyárfejlesztési és beruházási projekt vezetésben Induktív vezeték építés 1997- től sok méter

Szakma: Gépészmérnök Gazdaság mérnök 38 év a gyárfejlesztési és beruházási projekt vezetésben Induktív vezeték építés 1997- től sok méter Fülöp Lajos Egyéni vállalkozó INVEST IRODA 6800 Hódmezõvásárhely, Öregmagtár u. 11. Rádiótelefon: (30) 963 71 39 Email: investiroda@gmail.com Web: http://investiroda.fw.hu Váll ig sz: ES- 490324 Adó szám:

Részletesebben

Schöck Isokorb K-HV, K-BH, K-WO, K-WU

Schöck Isokorb K-HV, K-BH, K-WO, K-WU Schöck Isokorb,,, Schöck Isokorb,,, Schöck Isokorb típus Olyan konzolos erkélyhez, mely a födémnél mélyebben fekszik, és egy monolit gerendán keresztül kapcsolódik a födémbe. Negatív nyomatékokat és pozitív

Részletesebben

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez

horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM horonycsapos fugaképzés ipari padlószerkezetekhez BAUTEC FUGAFORM - XL, FUGAFORM - XDL Ipari padlók tervezése, kivitelezése

Részletesebben

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl)

MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) MELLÉKLETEK (kivonatok födémrendszerek tervezési segédleteibıl) A következı oldalakon található mellékletek vázlatos ismertetést adnak az egyes födémrendszerekrıl, jó támpontot nyújtva az adott épületeknél

Részletesebben

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER

SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 2005. NOVEMBER SCHÖCK BOLE ÁTSZÚRÓDÁSI VASALÁS Schöck BOLE előnyei az építés helyszínén Egyszerű beépíthetőség A statikai igénybevétel szerint összeszerelt beépítéskész

Részletesebben

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági

- Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági 1. - Elemezze a mellékelt szerkezetet, készítse el a háromcsuklós fa fedélszék igénybevételi ábráit, ismertesse a rácsostartó rúdelemeinek szilárdsági vizsgálatát. - Jellemezze a vasbeton három feszültségi

Részletesebben

Körgyűrű keresztmetszetű, pörgetett vasbeton rudak nyírási ellenállása 1. rész Völgyi István Témavezető: Dr Farkas György Kutatás felépítése 1. Anyagvizsgálatok 2. Nyírási ellenállás 3. Modellalkotás -

Részletesebben

CÉGÜNK FÕ TEVÉKENYSÉGEI KÜLDETÉSÜNK MEGBÍZHATÓ PARTNER VEZETÕSÉG MÛSZAKI VEZETÉS »»»»»»»»»

CÉGÜNK FÕ TEVÉKENYSÉGEI KÜLDETÉSÜNK MEGBÍZHATÓ PARTNER VEZETÕSÉG MÛSZAKI VEZETÉS »»»»»»»»» CÉGPREZENTÁCIÓ CÉGÜNK FÕ TEVÉKENYSÉGEI Generál kivitelezés Épület bontás, földmunka Épület, híd, közmûvek építése Autópálya, út, repülõtér, sport- és játéktér építése Vasbeton szerkezetépítés Speciális

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4.

ENGEDÉLYEZÉSI TERV. Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ. Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. ENGEDÉLYEZÉSI TERV Huba utcai 3 csoportos óvoda KÖZLEKEDÉSI MUNKARÉSZ Tárnok belterület, Huba utca hrsz. 607/4. Építtető: TÁRNOK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2461 Tárnok Dózsa György út 150. Tervező: PALÁDI

Részletesebben

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján.

Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. TERVEZÉSI FELADAT: Harántfalas épület két- és többtámaszú monolit vasbeton födémlemezének tervezése kiadott feladatlap alapján. Feladatok: 1. Tervezzük meg a harántfalas épület egyirányban teherhordó monolit

Részletesebben

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR ÉPÍTŐANYAGOK ÉS MAGASÉPÍTÉS TANSZÉK GEOTECHNIKA ÉS MÉRNÖKGEOLÓGIA TANSZÉK Készítette: Konzulensek: Csanády Dániel Dr. Lublóy Éva Dr. Fenyvesi

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK

Termékek. Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Termékek Vázlatrajzok BETONMEGOLDÁSOK Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Betonszerkezetek vízszigetelése kristályos technológiával Tartalomjegyzék BETONMEGOLDÁSOK Szabványos szerkezeti

Részletesebben

Tipikus fa kapcsolatok

Tipikus fa kapcsolatok Tipikus fa kapcsolatok Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék 1 Gerenda fal kapcsolatok Gerenda feltámaszkodás 1 Vízszintes és (lefelé vagy fölfelé irányuló) függőleges terhek

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk:

2017. február 1-jén az alábbi keresztféléves képzéseinket indítjuk: Szegedi Szakképzési Centrum Vedres István Építőipari Szakgimnáziuma OM 203052 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 2-6., Tel/fax:62/547-160 Web: www.vedres.sulinet.hu, E-mail: epki@vedres.sulinet.hu 2017. február

Részletesebben

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban)

II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) II. Gyakorlat: Hajlított vasbeton keresztmetszet ellenőrzése (Négyszög és T-alakú keresztmetszetek hajlítási teherbírása III. feszültségi állapotban) Készítették: Dr. Kiss Rita és Klinka Katalin -1- A

Részletesebben

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása

NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása NSZ/NT beton és hídépítési alkalmazása Farkas Gy.-Huszár Zs.-Kovács T.-Szalai K. R forgalmi terhelésű utak - megnövekedett forgalmi terhelés - fokozott tartóssági igény - fenntartási idő és költségek csökkentése

Részletesebben

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE

ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE Magyar Népköztársaság Országos Szabvány ÉPÍTMÉNYEK FALAZOTT TEHERHORDÓ SZERKEZETEINEK ERÕTANI TERVEZÉSE MSZ 15023-87 Az MSZ 15023/1-76 helyett G 02 624.042 Statical desing of load carrying masonry constructions

Részletesebben

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti.

A II. III. Dokumentumok a tervezést, illetve a geotechnikai és tartószerkezeti tervezők ajánlatadását, tervezői munkáját segíti. ALAPOZÁSOK TERVEZÉSE AZ EC7 MSZ EN 1997-1, 2 GEOTECHNIKAI TERVEZÉSI SZABVÁNYOK alapján 1. A Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai és a Tartószerkezeti Tagozata a 2011. január 1-én hatályba lépett MSZ EN 1997-1,2

Részletesebben

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 6. előadás ALAPOZÁSOK MEGERŐSÍTÉSE 2. 1. ALAPTEST ANYAGÁNAK MEGERŐSÍTÉSE, JAVÍTÁSA 2. FELSZERKEZET MEREVÍTÉSE, MEGERŐSÍTÉSE 3. ALAPTEST ANYAGÁNAK RÉSZLEGES CSERÉJE 4. ALÁTÁMASZTÁSI FELÜLET NÖVELÉSE, ALAPSZÉLESÍTÉS

Részletesebben

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16

építtető: Kurucsai Péter, tervező: Márton Bt. - Csiszár Teréz - okl. építészmérnök É19-00/16 a Budapest VIII., Stáhly u. 5., hrsz : 36451 társasház földszinti Gyulai Pál utcai iroda helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje, ill. új ablakok nyításának építési engedélyezési tervéhez - tervtanácsi

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Cölöpalapozási alapismeretek

Cölöpalapozási alapismeretek Cölöpalapozás Cölöpalapozási alapismeretek A cölöpök definiciója teherátadás a mélyebben levő talajrétegekre a cölöptalpon és a cölöppaláston függőleges méretére általában H 5 D jellemző a teherbíró réteg

Részletesebben

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint Dr. Horváth László egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszék Tartalom Mire ad választ az Eurocode?

Részletesebben

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: TURA Terv Kft. tervszám: Soos Dániel

Mérnökiroda Kft Budapest, Gyarmat u. 30. Tel.: Fax: TURA Terv Kft. tervszám: Soos Dániel M4 Megrendelő: M4 autópálya Berettyóújfalu - Nagykereki (oh.) közötti szakasz és csatlakozó építmények ajánlati dokumentáció korszerűségi felülvizsgálat 5+500-32 + 030.85 kmsz Tervező: Konzorcium vezető:

Részletesebben

Építészettörténet Örökségvédelem

Építészettörténet Örökségvédelem Örökségvédelem VIII. Vasbeton szerkezetek 2. Dr. Déry Attila VIII. előadás 01 VII. 4. Korai gerendás és elemes szerkezetek a kísérletezés útjai Dr. Déry Attila VIII. előadás 02 A fejlesztés lehetőségei:

Részletesebben

Tartószerkezeti tervdokumentáció

Tartószerkezeti tervdokumentáció Tartószerkezeti tervdokumentáció a Balatonkenese 4447/1. hrsz. alatti ingatlanon tervezett kerékpár pihenő kiszolgáló épülethez Építtető: Balatonkenese Város Önkormányzata 8174 Balatonkenese, Béri Balogh

Részletesebben

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014.

D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. D.11.I. MÁV ZRT. 1/279 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. D. 11. UTASÍTÁS VASÚTI ALÉPÍTMÉNY TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS FELÚJÍTÁSA I. KÖTET BUDAPEST 2014. 2/279 MÁV ZRT. D.11.I. Jóváhagyta a Magyar Államvasutak

Részletesebben

Schöck Tronsole QW típus SCHÖCK TRONSOLE

Schöck Tronsole QW típus SCHÖCK TRONSOLE Schöck Tronsole típus Húzott karú, előregyártott lépcső fokai és lépcsőházi fal közötti lépéshangszigetelés Schöck Tronsole típus Lépcsőkar: Húzott karú, előregyártott lépcsőkar Lépcsőházi fal: Falazat

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai

A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A vizsgafeladat ismertetése: Beton-, vasbetonszerkezetek készítésének részletes technológiai előírásai és szempontjai A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1 25-ig

Részletesebben

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata

Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Magyar Alagútépítő Egyesület BME Geotechnikai Tanszéke Alagútfalazat véges elemes vizsgálata Czap Zoltán mestertanár BME Geotechnikai Tanszék Programok alagutak méretezéséhez 1 UDEC 2D program, diszkrét

Részletesebben

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ

TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ TALAJMECHANIKAI SZAKVÉLEMÉNY A SZÉKESFEHÉRVÁR, LISZT FERENC UTCA 7-11 INGATLANOK TALAJVÍZ ÉS TALAJVIZSGÁLATÁHOZ Székesfehérvár, 2000, július 29. Tövisháti András okl. mérnök, okl vízellátás, csatornázás

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS Statikum s.r.o. www.statikum.shp.hu SK-945 01 Komárno Tel.: (+36-70) 387-9790 Hviezdna 11/20 e-mail: info@statikum.hu a Sucsess Team Bt. közreműködésével TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS A 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád

IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád IT jelű DC/DC kapcsolóüzemű tápegységcsalád BALOGH DEZSŐ BHG BEVEZETÉS A BHG Híradástechnka Vállalat kutató és fejlesztő által kdolgozott napjankban gyártásban levő tárolt programvezérlésű elektronkus

Részletesebben

az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE

az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE KÜLZETLAP az Egri Baptista Gyülekezet 3300 Eger, Deák Ferenc u. 9. szám alatti MEGLÉVŐ IMAHÁZ ÉPÜLET OLDALÉPCSŐ és RÁMPA ÁTALAKÍTÁSI TERVE Helyszín: 3300, Eger, Deák Ferenc út 9. Hrsz:... Megbízó- építtető:

Részletesebben

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig

2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia. A M8 dunaújv. 10+300 km szelvényt 15+500 km szelvényig 2006. Május 3. Fenntartható Jövő Konferencia A M8 dunaújv jvárosi Duna-híd építés s aktuális munkálatai 10+300 km szelvényt nytől l a 15+500 km szelvényig Garamvölgyi LászlL szló (DunaÚJ-HÍD D Konzorcium)

Részletesebben

Előregyártott fal számítás Adatbev.

Előregyártott fal számítás Adatbev. Soil Boring co. Előregyártott fal számítás Adatbev. Projekt Dátum : 8.0.0 Beállítások (bevitel az aktuális feladathoz) Anyagok és szabványok Beton szerkezetek : CSN 0 R Fal számítás Aktív földnyomás számítás

Részletesebben

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz

Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz Műleírás Az Agora Szeged Pólus tervpályázathoz - 1 - I. Építészeti koncepció Agora gör, tört 1.népgyűlés 2. piactér, vásártér; egyszersmind a népgyűlés helye a görög városokban. Olyan városi tér létrehozása

Részletesebben

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE

MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE MEGLÉVŐ GYEMEKORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FELÚJÍTÁSI,KORSZERŰSÍTÉSI MUNKÁINAK PÁLYÁZATI TERVE AZ INGATLAN ADATAI 7140 BÁTASZÉK, BUDAI UTCA 61. HRSZ.: 561 MEGRENDELŐ ADATAI BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11.

TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. TARTÓSZERKEZETEK II. VASBETONSZERKEZETEK 2013.02.11. A felületszerkezetek csoportosítása Felületszerkezetek Sík középfelület Görbült középfelület (héjszerkezet) Tárcsa Lemez Egyszeresen görbült Kétszeresen

Részletesebben

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22.

Szolnok Sz gyalog gy os alog Tisz Tis a z híd építése épít 2010.10.22. 2010.10.22. A feladat: Tisza a folyó 334+845 fkm szelvényében A szolnoki Tisza folyó felett átívelő gyalogos éskerékpáros projekt az alábbi fő részfeladatokból tevődik össze: Tiszaligeti oldalon: számára

Részletesebben

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek

Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Construction Sika CarboDur és SikaWrap szénszálas szerkezetmegerôsítô rendszerek Egyszerû alkalmazhatóság Magas teherbírás, csekély önsúly Optimális tervezhetôség, választható rugalmassági modulusok Széles

Részletesebben

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján)

11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) 11. A KÖZÚTI FORGALOM OKOZTA ZAJ (az MSz 07 3720-1990 alapján) A számítás elve A számítás a közút forgalomból származó, a terhelés pontban várható, az előírásokkal összevethető mértékadó hangnyomásszntet

Részletesebben