Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője"

Átírás

1 EURÓPA Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője Vezetői összefoglaló

2 Ezt a vezetői összefoglalót az Európai Zöld Alapítvány adja ki a Heinrich Böll Alapítvány támogatásával. Az angolból való fordítást a Heinrich Böll Alapítvánnyal való együttműködés tette lehetővé. Nyomtatva Belgiumban, 2011 decemberében A szerzők: Európai Zöld Alapítvány asbl és Heinrich Böll Alapítvány Minden jog fenntartva Fordítás angolból: Szombati Kristóf Gyártás: Micheline Gutman Első borító kép: shutterstock 100%-ban újrahasznosított papírra nyomtatva D/2011/11.850/17 A kiadványban kifejtett vélemények kizárólag a szerzőkéi; nem feltétlenül tükrözik az Európai Zöld Alapítvány vagy a Heinrich Böll Alapítvány nézeteit. A kiadvány az Európai Parlament pénzügyi támogatásával jött létre; az Európai Parlament nem felelős a projekt tartalmáért. A kiadvány megrendelhető az Európai Zöld Alapítványnál: Green European Foundation asbl: 1 Rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg Brüsszeli iroda: Green European Foundation 15 Rue d Arlon, B-1050 Brussels, Belgium T F E W valamint a Heinrich Böll Alapítvány Európai Unió mellett működő irodáján: Heinrich-Böll-Stiftung, European Union, Brussels Rue d Arlon Brussels, Belgium T F E W

3 Tartalomjegyzék Előszó 5 Szolidaritás és erő : az Európai Unió jövője 6 Bizottsági ajánlások A jövő fenntartható: zöld megoldások a gazdasági és adósságválságra Szemben az új kihívásokkal: az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) jövője Fényesebb jövő: az európai energiapolitika Kinyíló napirend : az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikája Új viszony az Európai Unió és szomszédai között: 18 az európai bővítési és szomszédságpolitika jövője Az Európai Unió jövőjével foglalkozó szakértői bizottság 19

4

5 5 Előszó Alig száradt meg a tinta a Lisszaboni Szerződésen, és az európai adósságválság nyomán máris újra felmerült a kérdés, hogyan kellene felépülnie az Európai Uniónak. Megmérettetik az unió összetartó és ellenállóképessége a válsággal szemben. Az Európai Unió válaszúthoz érkezett. A Heinrich Böll Alapítvány ilyen körülmények között 2010-ben szakértői bizottságot hozott létre az unió jövőjének tanulmányozására. Kiadványunk e bizottság megállapításait foglalja össze. A politika, a tudományos élet és civiltársadalom 50 szakértőjéből álló bizottság megbízatása arra szólt, hogy kijelölje az európai szakpolitikák tovább fejlesztésének kívánatos irányait és olyan utakat javasoljon megvalósításukra, amelyek újra dinamizálják az európai együttműködést. Az Európai Bizottság által vezérmotívumként választott szolidaritás és erő kijelölték az európai jövő sodorvonalát. Csak az együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázásával tehet Európa szert arra az erőre, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen a 21. század kihívásainak és sikeresen képviselje értékeit. Csak a közös jogszabályokra és kötelezettségekre épülő európai szolidaritás révén válhat képessé az unió arra, hogy cselekedjen, határain belül és kívül. Nyílt vitára van szükségünk az előrevivő útról, különösen a mostani válságos, az európai intézményekkel szemben szkepticizmust kiváltó időkben. Milyen messzire mehet, vagy tud menni az európai szolidaritás? Milyen kötelező szabályokra van szüksége egy közösségnek ahhoz, hogy tagjai összetartsanak válságos időkben? Milyen politikai vonalat kell most vinnünk ahhoz, hogy Európa ismét előtérbe kerülhessen? És milyen globális feladatokat kell az Európai Uniónak vállalnia a jövőben? A mellékelt összefoglalóban kifejtett közpolitikai javaslatok nem feltétlenül tükrözik a szakértői bizottság valamennyi tagjának nézeteit. Kiadványunk elsődleges célja, hogy lendületet adjon egy összeurópai vitához. Csak egy ilyen sokhangú, nemzeti határokon átívelő folyamatban alakulhat ki a jövő Európájának víziója. Berlin, szeptember Ralf Fücks A Heinrich Böll Alapítvány társelnöke Dr. Christine Pütz A Heinrich Böll Alapítvány Európai Uniós referense További információkat itt talál:

6 6 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője Az európai adósságválság nyomán újra felmerült a kérdés: hogyan kellene felépülnie az Európai Uniónak? Bebizonyosodott, hogy téves az az előfeltevés, amely szerint lehetséges a valutaunió egy teljesen elkötelezett unió és közös költségvetési politika nélkül. Az euróövezetnek új szabályokra és a hatáskörök újraelosztására van szüksége, ami mélyen érintené a tagállamok szuverenitását. Megmérettetik az unió összetartó és ellenállóképessége a válsággal szemben. Az Európai Unió válaszúthoz érkezett. Egyrészt az adósságválság megmutatta, hogy fokozott koordinációra és integrációra van szükség, másrészt csökken a szorosabb unió és a fokozott szolidaritás támogatottsága. Sok állampolgárnak az az érzése, hogy az európai integrációt őket és a parlamenti intézményeket figyelmen kívül hagyva viszik előre és az anonim és obskurus «Brüsszel» egyre több hatalom letéteményese. Kudarc lesz az eredménye annak, ha a politikai elit felülről lefelé viszi tovább az integrációt. Az Európai Unió sokáig az európai nemzetek többékevésbé hallgatólagos beleegyezésére épült. Ez azért volt lehetséges, mert a középpontban az az ígéret állt, hogy békés uniót építünk, amely véget vet az európai országok közötti háború véres fejezetének. Az unió elfogadottságában része volt annak a szerepnek is, amelyet a demokrácia, személyes szabadságok, gazdasági jólét őreként betöltött. Időközben néhány tagállam túlzott adósságai az unió egészét mély válságba sodorták, amelyben a valutaunió előnyei sokak számára már nem felismerhetők, és a kockázatok kerültek előtérbe. Az adósságválság azzal fenyeget, hogy az uniós legitimitás válságává válik. Ma minderre elsősorban az európai demokrácia erősítésével válaszolhatunk. Az európai integráció nem általános megoldás minden problémára, de nem juthat előbbre több európai demokrácia nélkül. Az Európai Unió nem mérheti legitimitását csupán a gazdasági teljesítménnyel, meg kell találnia a módját annak is, hogy mérje, milyen mértékű demokratikus önrendelkezést tett lehetővé. Az európai országok csak együtt, szuverenitásukat megosztva tudják biztosítani az önrendelkezés jogát. Ha az egyes országok mind csak magukért cselekszenek, valamennyi a globalizáció játékszerévé válik, és ki lesz szolgáltatva az azzal járó új erőviszonyoknak. Bár szkepticizmus övezi a politikai döntéshozatal fokozott központosítását, erősödik az elvárás, hogy az unió feleljen meg a sürgető globális kihívásoknak. Széleskörű felismerés, hogy Európának össze kell tartania, ha alakítani akarja a világeseményeket. A mélyebb integráció elérésének «hogyanja», különösen a demokratikus átláthatóság kérdése lesz a döntő. Nem lenne fenntartható az a modell, amelyben férfiak és nők politikailag jogfosztottnak érzik magukat, miközben vállalniuk kell a felelősséget súlyos politikai hibákért. Különösen olyan időkben, amikor az Európai Unió a politikai integráció újabb szakasza felé tart, nyílt vitára van szükség végső céljáról, szerkezetéről,

7 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 7 politikai hatóköréről. Többről szól ez a vita, mint a válság leküzdéséről: a választandó irány és egy új európai narratíva alapvető kérdéseit érinti. Szolidáris és erős Európa A szolidaritás és az erő, még inkább, mint korábban bármikor, az Európai Unió jövőjének kulcstényezőivé váltak. A kohézió valamilyen formája nélkül, amelynek jellemzője a szolidaritás, nincs cselekvőképesség sem az unión belül, sem az unión kívül. Az adósságválság ennélfogva olyan fokú közös elkötelezettséget és szabályozást, a szuverenitásba való beavatkozást tett szükségessé, amilyet korábban kizártak, de ma már a valutaunió érdekérvényesítő képessége jellemzőjének tekintenek. Szolidaritás és erő A szolidaritás és az erő az Európai Unió jövőjének vezérmotívumai. A szolidaritás ez esetben nem csak az uniós belső politikák követelménye, hanem elkötelezettség is arra, hogy a nemzetközi politikát a globális igazságossághoz igazítsuk. Az erő azt jelenti, hogy képesek vagyunk a cselekvésre mind határainkon belül, mind azokon túl. Ebbe beletartozik, hogy határozott szószólói legyünk az Európai Unió értékeinek és politikai modelljének. A szolidaritás az európai integráció motorja volt, és az is maradt. A szerződésekben gyökerezik így például a kölcsönös segítségnyújtás elvében, vagy az európai közösségen belüli gazdasági, társadalmi és területi kohézióra vonatkozó nyilatkozatokban. Anyagi értelemben a szolidaritás mostanáig a mezőgazdasági, strukturális és kohéziós alapokban mutatkozott meg leginkább. A Szolidaritási Alap olyan természeti katasztrófákban és vészhelyzetekben nyújt segítséget, amelyekről egy ország nem tehet. A spontánul, vagy egy esemény nyomán kialakuló szolidaritás, például biztonsági fenyegetések, humanitárius válsághelyzetek, természeti katasztrófák esetén, általánosan elismert érték, amely túlnyúlik az európai határokon. Olyan heterogén politikai közösségekben, mint amilyen az Európai Unió, a szolidaritás a kölcsönösségen és a kölcsönös felelősségvállaláson nyugszik. A szolidaritás mint kölcsönös felelősségbiztosítás az európai kohézió fontos forrása. A szolidaritás ebben az értelemben nem emberbaráti cselekedet, hanem felvilágosult önérdek. A szolidaritás különösen érvényes ott, ahol tudatosul a kölcsönös függőség. Az Európai Unió belső újraelosztási politikájának alapja az a felfogás, hogy a jóléti hátrány csökkentése nem csak a szegényebb, hanem a gazdagabb régiók számára is előnyös. Minden szolidaritást tartalmazó rendszerben mindig vannak feszültségforrások adományozók és kedvezményezettek között. A siker alapja az elkötelezettség, hogy segítsük egymást, az egész közösség javára. Az adósságválság a közös érdek melletti elkötelezettség hiányából fakad:

8 8 egyrészt ott a túlzott adósság, a meghamisított statisztikák, másrészt a Stabilitási Paktum betartásának hiánya. Szolidaritásra épülő közösségek hosszú távon csak akkor működnek, ha megvannak a szolidaritással ellentétes magatartást elrettentő vagy büntető rendelkezések. A szolidaritási közösségek tehát csak akkor működhetnek hosszabb időn keresztül, ha gondoskodnak a «rossz» magatartás elkerüléséről, vagy megbüntetéséről. Az adósságválság komoly megpróbáltatást jelentett a tagállamok közötti szolidaritásban, a tagállamok készségében arra, hogy felelősséget vállaljanak egymásért. Ma ténykérdés, hogy közfelfogás szerint az Európai Unió de facto a szolidaritásra épül. Most azt kell eldöntenünk, hogy tovább akarunk-e haladni ezen az úton. Mi ezért szeretnénk kampányolni. Erő az együttműködésben Az európai integráció válasz arra is, hogy hanyatlik az európai nemzetállamok képessége a globalizált világban zajló események befolyásolására. Végső soron egy demokratikus keretekben kialakított európai politika képes valóban hatni a többi globális szereplőre. Az európai projekt értékei, intézményei, céljai csak akkor tarthatók fenn és fejleszthetők tovább, ha az unió felismeri globális felelősségét. Nem csak arról van szó, hogy megvédjük magunkat a globális változások következményeitől. Az uniónak meg kell mutatnia a liberális alkotmányos állam, a szociális és öko-piacgazdaság értékét, a nemzetek fölötti integráció értelmét. Igy lehet a legsikeresebben kampányolni e politikai modell mellett. Új projektek az Európai Unió imázsának erősítésére Hogy megnyerje a közvélemény támogatását, az uniónak új kulcsprojektekre van szüksége, amelyek bátorítják az együttműködés dinamikusabb formáit és világosan megmutatják, milyen hozzáadott értéket jelent Európa. E tekintetben azok a projektek relevánsak, amelyek a béke, biztonság és szabadság megőrzésén túl segítik a legitimitás új alapjainak feltárását és létrehozását. Az uniónak elsősorban a demokráciáról kell szólnia, de magában kell hordoznia a társadalmi és ökológiai haladást is.

9 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 9 Uniós kulcsprojektek A valutauniót gazdasági uniónak (kormányzásnak) kell kiegészítenie, hogy különösen a válságban lévő tagállamoknak lehetősége nyíljon utat találni a fenntartható növekedéshez. Zöld New Deal Európának, amely masszívan beruház az infrastruktúra ökológiai korszerűsítésébe csakúgy, mint az oktatásba és a kutatásba, és ezek révén új lendületet ad a gazdaságnak. Európai Megújuló Energia Közösség (EMEK) teremtsen politikai kereteket a megújuló energiák elterjesztéséhez Európa-szerte. Európai hálózat a megújuló energiaforrásokból előállított elektromos energiának, amely hálózat összeköti egymással a tengerparti szélenergiát, a mediterrán térség napenergiáját és a nagy mezőgazdasági térségek bioenergiáját. A transznacionális vasúti rendszerek kiterjesztése és az európai uniós közösségi közlekedési rendszerek korszerűsítése, hogy létrehozzuk a közúti közlekedés vonzó, olcsó és környezetbarát alternatíváját. Fenntartható agrárpolitika, amely tiszteletben tartja a környezetet és a társadalmi szükségleteket, növeli a rurális térségek hozzáadott értékét, ösztönzi a biodiverzitást és biztosítja a méltányosabb együttműködést a fejlődő országokkal. A társadalmi haladás Európája, amelyben az unió úttörő szerepet játszik az egyenlő esélyek és méltányos részvétel terén. Ez különösen fontos a fiatalok, nők és bevándorlók részvételi esélyei és előrejutása tekintetében. Az Európai Unió értékeire épülő kül- és biztonságpolitika, a nemzetek fölötti együttműködés és megosztott szuverenitás élő példájaként, segítve, hogy a világ a nemzetközi együttműködés szellemében működjön. Ez a külügyek fokozott integrációját (európaivá válását) feltételezi. Ehhez a Bizottságnak és Európai Parlamentnek nagyobb szerepet kell játszania a kül- és biztonságpolitikában. Az együttműködéshez demokrácia- és emberi jogi mércét állító, a térségbeli demokratikus civiltársadalmat segítő bővítési és szomszédságpolitika. Az Európai Uniónak tartania kell magát ígéretéhez, hogy minden európai ország csatlakozhat, amikor teljesíti a tagság politikai és gazdasági követelményeit.

10 10 Több Európához több demokrácia kell Az integrációs folyamat csak élő demokráciában juthat előre, ahol erősödik a részvétel és a demokratikus intézmények, különösen az európai és a nemzeti parlamentek által gyakorolt ellenőrzés, szélesednek a folyamatba bevonandó polgárok jogai. Konkrétan ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentet meg kell erősíteni a kezdeményezés jogának megadásával; a Bizottság összetételének tükröznie kell a pártok Európai Parlamenten belüli erőviszonyait; a jövőbeli kisebbségi pártok és az egyéni EP-képviselők jogait ki kell bővíteni; az EP-választásokat transznacionális választási listák állításával kell európaibbá tenni; az európai pártok és alapítványok státuszát meg kell erősíteni; bővíteni kell az európai állampolgári kezdeményezés hatáskörébe tartozó területeket. Az európai demokrácia és a tagállamok demokráciája elválaszthatatlanul összefonódik. Az Európai Unió csak a tagállamok demokratikus intézményeivel együttműködve érvényesítheti demokratikus jellegét és a tétel fordítva is igaz. Az uniónak kontrollmechanizmusként kell működnie, fel kell lépnie a mostani magyarországiakhoz hasonló nemdemokratikus tagállami fejlemények ellen, nyilvános vitára kell szólítania ilyen kérdésekben. Ugyanakkor demonstrálnia kell a tagállamokban is szerepét az egyenlő esélyek, egyenlő részvétel szavatolásában mindenki számára. Az Európai Parlament és a Bizottság ellenőrző funkciót töltenek be és garantálniuk kell, hogy a tagállamok fenntartják a mindenki számára egyenlő esélyek, egyenlő jogok elvét. A hatásköröket át kell telepíteni európai szintre, ha ez szolgálja a közösség javát, bővíti cselekvési lehetőségeit. Ha nem ez a helyzet, a helyi, regionális vagy nemzeti hatásköröket kell megerősíteni. A demokratikus többszintű rendszert és a szubszidiaritás elvét szó szerint kell vennünk. Meg kell határoznunk nem csak az európai szintet, hanem a helyi és nemzeti szintű cselekvést szolgáló eszközöket is. Európai Konvent Ahhoz, hogy a több Európa együtt járjon a több demokráciával, belátható időn belül új európai konventre lesz szükség, ahol összehozhatjuk a különböző elképzeléseket arról, merre tart Európa, és közös erőfeszítéssel kereshetjük a választ a felmerülő kérdésekre. Tekintettel az első konvent kudarcára és az egyes tagállamokban jelentkező renacionalizálási tendenciákra, őrültségnek tűnhet egy új európai konventre gondolni. A végrehajtó hatalom parlamenteket és közvéleményt

11 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 11 megkerülő, jelenlegi gyakorlata mindazonáltal nem nyújt tartós megoldást. A konvent a pénzügyi válság nyomán most ad hoc módon elhatározott intézkedéseket közös adó- és költségvetési politikává alakíthatja; emellett lehetőséget teremtene arra, hogy a válság során egymástól eltávolodott nemzeti vitákat összefogjuk egy közös diskurzusban, és módot adna egy európai közfelfogás kialakítására. Cselekvőképesség és demokratikus legitimitás szemben egymással Az Európai Unió cselekvőképességének és legitimitásának nehéz viszonya által teremtett konfliktust sohasem fogjuk tökéletesen megoldani. Európa csak szoros egységben tudja alakítani a politikát. Ez vélhetően azt jelenti, hogy búcsút kell mondanunk az egyhangúság elvének olyan területeken, mint a kül- és biztonságpolitika. Ez a nemzeti szuverenitás lényegét érinti és parancsoló szükségszerűséggé teszi a demokratikus legitimitás kiterjesztését. Nem könnyen fér meg egymással az unió szélesítése és mélyítése sem. A belső integrációra irányuló további lépések hatással lesznek a bővítési politikára. Ha tovább haladunk a belső integrációval és mélyítjük az uniót, a szomszédos országok még nehezebbnek találják majd a csatlakozást. Ha viszont az uniót kiterjesztjük 35 országra, a belső cselekvés csak akkor lesz lehetséges, ha gyakrabban folyamodunk a többségi szavazáshoz; ami aztán legitimitási kérdéseket vet föl. A differenciált integráció: kockázatos vállalkozás A differenciált integráció illusztrálja a cselekvőképesség kontra legitimitás dilemmáját. Ha néhány tagállam megállapodik a szorosabb együttműködésben, ez egyszerűsítheti, vagy éppenséggel lehetővé teheti a reformot. Ez az opció nem új, és már használatban is van, amint azt Schengen és az euró példája mutatja. Az érdekelt tagállamok megerősített együttműködése nyilvánvalóan az egyik opció arra, hogy előrelökjük az európai integrációt példa rá az Európai Megújuló Energia Közösség (EMEK), tagállamok egy csoportjának szorosabb gazdasági uniója, vagy a béke biztosítását és konfliktusok megoldását szolgáló struktúrák folytatólagos kialakítása. Ilyen differenciált együttműködési formák kiépítése lehetőséget nyújt a készségek és képességek szintje közötti különbségek konstruktív alkalmazására a szorosabb együttműködés érdekében. E stratégia valószínűsége nő, ahogy az unió egyre nagyobb és változatosabb lesz. Azok az országok, amelyek nem akarnak részt venni egyes projektekben, kívül maradhatnak anélkül, hogy bármiképpen akadályoznák az előrehaladást a több integráció felé. Ez különösen vonzónak tűnik akkor, ha párosítjuk azzal a reménnyel, hogy az ilyen társulások egyre kívánatosabbak lesznek a kívülmaradó tag-

12 12 államok számára, és kiváltják azokat a reformokat, amelyek lehetővé teszik számukra a későbbi csatlakozást. Ez a koncentrikus körök Európája mögött meghúzódó elképzelés. Ez a modell mindazonáltal magában hordja azt a veszélyt, hogy a túl messzire vitt differenciált integráció visszaveti az uniót és fölerősíti a centrifugális erőket. A többsebességes Európának nem szabad azzal az eredménnyel járnia, hogy az unió kettészakad magra és perifériára. Ráadásul egy számos alszerveződést felmutató, erősen differenciált Európai Unió még bonyolultabb és még nehezebben érthető lenne. Számításba kell vennünk a közös európai állampolgárságra, az egyenlő jogokra és esélyekre gyakorolt hatást is. A differenciált integrációt tehát csak kiegyensúlyozottan szabad alkalmazni. A megerősített együttműködésnek elsőbbséget kell kapnia a kormányközi koordinációval (azaz az egyes kormányok közötti tárgyalásokkal) szemben. A parlamenti ellenőrzésen és az együttdöntési eljáráson kívül eső, párhuzamos struktúrák változatossága visszalépést jelentene az európai integrációban. Szolidaritás és erő: a jövő Európájának vezéreszméje Bármi legyen is víziónk az Európai Unióról konföderáció vagy nagy ugrás előre az Európai Egyesült Államok felé a siker alapvetően azon múlik majd, bíznak-e a polgárok az unió intézményeiben és döntéshozatali eljárásaiban. Az átláthatóság, a demokratikus ellenőrzés, a fékek és ellensúlyok, a nyitottság az európai polgárok részvételére éppoly elengedhetetlenek, mint egy európai közvélemény kialakulása. Európa egységesülése gyenge lábakon áll. Hogy új lendületet adjon a folyamatnak, az uniónak néhány kezelhető kulcsprojektre kell koncentrálnia, amely egyértelműen rávilágít az európai együttműködés hozzáadott értékére olyan projektekre, amelyeket a tagállamok önmagukban nem tudnának megvalósítani. Az európai polgárokat megfelelően tájékoztatni kell majd, és ösztönözni a kérdések megvitatására. Az európai szolidaritás még inkább kitüntetett helyet kell kapjon elképzeléseinkben; az kell, hogy vegye a tagállamok erősségeit, és ötvözze őket egy még erősebb egésszé. A szolidaritás és az erő szolgáltathatják számunkra a vezéreszmét, amely ismét elindít bennünket az egyesült Európa felé.

13 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 13 Bizottsági ajánlások 1. A jövő fenntartható: zöld megoldások a gazdasági és adósságválságra Az Európai Unió 2008 óta legsúlyosabb gazdasági és pénzügyi válságán megy keresztül. Az adósság és a pénzügyi szektor válsága óriási kihívások elé állítja az uniót és az euróövezetet. A nyomás alá kerülő országokban növekszik az elégedetlenség a megszorító intézkedésekkel és reformokkal. A hitelező országokban gyors ütemben hanyatlik a segélycsomagok támogatottsága. Eközben nyilvánvalóvá vált, hogy Európa lassabban tér magához a gazdasági válságból, mint a világ többi térsége, és a most zajló globális átrendeződésből adódóan még nehezebben tudja teljesíteni a szükséges társadalmi és gazdasági kiigazításokat. Európa veszít gazdasági pozícióiból és ennélfogva képességéből a globális ügyek befolyásolására. A válság egyszerre jelent fenyegetést és esélyt. Világosan megmutatta, mennyire függnek egymástól az Európai Unió tagjai óta megjelent egy korábban elképzelhetetlen politikai dinamizmus. Hogy megbirkózzanak a jelenlegi, folytatódó válsággal, és hogy leküzdhessék a jövőbeli hasonló helyzeteket, a tagállamoknak változtatniuk kell összehangolt cselekvésük módozatain, újra kell gondolniuk állam és piac viszonyát. Egyre inkább szükséges újragondolnunk és újjáalakítanuk azt, ami az európai szolidaritást alkotja. Ahhoz, hogy leküzdje a válságot, az Európai Uniónak a szolidaritás kézzelfoghatóbb megnyilvánulásaira van szüksége, különösen mivel olyan időket élünk, amikor ezek az érzületek meglehetősen gyengék. A valutaunió, amint az egyértelműen kiderült, lehetetlen költségvetési és gazdasági koordináció nélkül. Megfelelő és kötelező szolidaritás nélkül az euró nem fog fennmaradni, az unió kohéziója és versenyképessége veszélybe kerül. Az unió megerősítésére a következő lépéseket kell megtennünk. Az uniónak össze kell hangolnia és ellenőriznie kell költségvetési és gazdaságpolitikáit, hogy a tagállamok többé ne cselekedhessenek szándékosan a közös érdek ellen ható módon. Ennek eléréséhez állandó mechanizmusra van szükség, amely biztosítja a túlzott adósság elkerülését. A piacok lecsendesítésére és a spekulánsok távoltartására messzebb kell mennünk a jelenlegi európai stabilitási mechanizmusnál. Az uniónak közös európai kötvényre van szüksége az egyéni tagállami szuverén adósság 60%-ának fedezésére. Az egységes európai pénzügyi piac szigorúbb felügyeletet igényel. Ehhez (valamely európai intézmény által közvetlenül kikényszerített) európai jogalkotásra van szükség a határokon átnyúló tevékenységet folytató bankok ellenőrzésére. Az európai felügyeleti szervnek emellett magára kell vállalnia a fogyasztóvédelmet is.

14 14 Az euróövezeti egyensúlytalanságokat gyorsan és állandó jelleggel fel kell számolni. Most arról van szó, hogy biztosítsuk: a válságban lévő országoknak legyen lehetőségük a növekedésre. A Zöld New Deal ehhez kínálja a helyes első lépéseket. Az ökológiai innováció és a társadalmi részvétel képezik a jövőbeli fenntartható növekedés alapjait Európában. A társadalmi és ökológiai haladás központi szerepet kell, hogy kapjon az európai integrációban. Ez nem azt jelenti, hogy a szociális rendszereknek egyformáknak kell lenniük, hanem inkább azt, hogy kell lenniük minimális követelményeknek a bérezésben és a társadalombiztosításban. Tekintettel a demográfiai helyzetre, a társadalombiztosításnak figyelembe kell vennie a nemek közötti egyenlőséget és méltányosnak kell lennie minden nemzedékhez. Át kell tekintenünk az unió bevételeit és kiadásait. Európai szintre kell emelnünk azokat a hatásköröket, amelyek a közösség általános javát szolgálják és hatékonyabb cselekvést tesznek lehetővé. Más esetekben a hatásköröknek helyi vagy nemzeti szinten kell maradniuk, hogy megőrizzük Európa sokszínűségét. Az uniónak biztosítania kell a gazdasági és pénzügyi politikák jobb koordinációját a külkapcsolatokban, hogy képviselete egységfrontban történjen. Ha ez nem történik meg, az unió tovább veszít majd nemzetközi befolyásából. 2. Szemben az új kihívásokkal: az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának (KAP) jövője A mezőgazdaságnak hatalmas társadalmi-gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie. Globális szinten élelmeznünk kell a gyorsan növekvő és egyre városiasodó népességet, csökkentenünk a vidéki szegénységet mindezt még nehezebb körülmények között: lásd az éghajlatváltozás következményeit, az egyre gyérülő természeti erőforrásokat, az előrehaladott talajminőség-romlást és a mezőgazdasági termékek instabil világpiacát. Európai szinten kell ellenőriznünk egy olyan mezőgazdasági rendszert, amely védi a környezetet, tompítja az éghajlatváltozást és megtartja a biológiai sokszínűséget. Ez egyértelműen előnyös (1) a határokon átnyúló és globális tevékenységekben, (2) olyan regionális vagy nemzeti problémákban, amelyek kezelésére az érintettek elégtelen erőforrásokkal rendelkeznek (pl. a rurális térségek megőrzése szegényebb régiókban), (3) azokon a területeken, amelyek erős átfedést mutatnak olyan magasan integrált politikákkal, mint az egységes belső piac vagy a nemzetközi kereskedelem. A közös agrárpolitika (KAP) egyike az Európai Unió legrégebben közösségiesített politikáinak, de többnyire csak belső szükségletekhez kapcsolódó célokat követett. Legfontosabb céljai a fokozott termelékenység, az ellátás biztonsága, a jövedelembiztonság és az általános biztonság voltak. A KAP mind az unióban, mind a déli országokban ráerősített a társadalmi és ökológiai problémák széles körére, és gyakran szembekerült az uniós célokkal a fejlesztéspolitika, környezetvédelem és éghajlatváltozás területén.

15 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 15 Itt az ideje tehát az alapvető irányváltásnak Európa agrárpolitikájában, amelynek új missziós célja a társadalmi és ökológiai szükségleteket tiszteletben tartó, fenntartható mezőgazdaság kell, hogy legyen. A jövőnek szóló agrárpolitikának nem csak élelmiszert kell előállítania: gondoznia kell a környezetet, szolgálnia a közjót, decentralizáltan termelnie energiát, biztosítania a rurális térségek életképességét és a megfelelő jövedelmeket. Az unió nem követheti ezeket a célokat más térségbeli kereskedelmi partnereinek hátrányára. Az uniónak fair kereskedelmet kell folytatnia harmadik felekkel, egyenlő partnerként kezelve őket, mert a fejlődő országok csak így lesznek képesek élelmezni népességüket, megvédeni ökorendszereiket. Az ilyen típusú mezőgazdaság számára prioritás a jog a fenntartható és biztonságos élelmiszer-ellátáshoz, óva mind Európa, mind más országok erőforrásait. Az új Közös Agrárpolitika: a termelés környezeti és éghajlati hatását teljes mértékben tükröző árakat; környezeti és más társadalmi célokat szolgáló, közös kasszából finanszírozott kifizetéseket; a gazdálkodó helyét a kereskedelmi láncban megszilárdító, megfelelőbb mezőgazdasági árak elérését lehetővé tevő, és ezzel tartósan jobb jövedelmet biztosító eszközöket; az export maximalizálás célját elvető, a környezetkárosító módon előállított termékek importját az exportáló országokkal kötött, fenntarthatósági kritériumokat tartalmazó megállapodások révén csökkentő európai agrárkereskedelem-politikát igényel. 3. Fényesebb jövő: az európai energiapolitika Az éghajlatváltozás, az erőforrások körüli konfliktusok, a migrációs problémák, a növekvő globális energiakereslet és a fukusimai katasztrófa mind alátámasztják, hogy energiaellátási rendszerünk teljes átalakításra szorul. Hosszú távon olyan fenntartható energiapolitikára van szükség, amely védi az erőforrásokat és az éghajlatot, és a nukleáris energiát megújuló energiával váltja föl. Az európai éghajlatváltozási és energiapolitikának szembe kell néznie ezekkel a kihívásokkal. Bár az energiapolitika mindmostanáig tagállami ügy, az Európai Unió kötelező célként jelölte meg az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80-95%-os csökkentését 2050-ig. Az unió láthatóan nehezen lép a megújuló energia kérdésében. Néhány uniós ország továbbra is a nukleáris, szén- vagy gázenergiát részesíti előnyben, és nagyon eltérő az energiapiac szabályozásának megítélése. Igy nehéz koherens európai energiapolitikát kialakítani. Az uniónak a mostani nagy kihívásokra lehetőségként kell tekintenie. Óriási közös erőfeszítésre van szükség egy fenntartható, erős és versenyképes Európa létrehozásához, amely 2050-re minden energiát képes megújuló forrásokból nyerni. Európa méreteiből, éghajlati és földrajzi adottságaiból fakadóan rendelkezik néhány meghatározó előnnyel. Ezt a potenciált közösségi és költséghatékony módszerrel kell valóra váltani, biztosítandó, hogy az európai innováció hatékonyan versenyezhessen a piacon.

16 16 A fenntartható európai energia- és éghajlatváltozási politika nem csak a megfizethető, megbízható és környezetbarát energiatermelést szolgálná, emellett egy új európai identitást is teremthetne, és új lendületet adhatna a politikának és a gazdaságnak. E politika három sarokköve a megújuló energia, az energiahatékonyság és az energiatakarékosság lenne: Az Európai Megújuló Energia Közösség (EMEK) szolgáltathatná a feltételeket ahhoz, hogy az unió 2050-re képes legyen a teljes energiaszükségletét megújuló forrásokból biztosítani. A decentralizált energiatermelés előnyeit és a helyi megújuló források használatát kombinálni kell egy összeurópai elosztóhálózat előnyeivel. Az uniónak az energiatakarékosság érdekében nemzeti cselekvési tervek révén megvalósítandó, kötelező célokat kell megjelölnie olyan területeken, mint az építőipar, a közlekedés és az ipar. Az uniónak az energiahatékonyság fokozása érdekében olyan szabályozási kereteket kell létrehoznia, amelyek ösztönzik az energiatakarékos épületgépészetet és termékgyártást, különös tekintettel a járműgyártásra. Szigorúbb energiahatékonysági szabványokkal és a készülékek energiafogyasztásának feltüntetésével az unió segíthet abban, hogy az európai termékek versenyképesebbek legyenek a globális piacon. Az unió szomszédsági és külpolitikájának is ki kell térnie az éghajlatváltozásra. A szomszédos és a fejlődő országokban is elő kell mozdítani a fenntartható energia- és éghajlatváltozási politikákat, amelyek pozitív hatással lesznek a helyi gazdasági és egészségügyi feltételekre. Ehhez koordinált és koherens uniós szomszédsági, kül-, fejlesztési és kereskedelmi politikára lesz szükség. 4. Kinyíló napirend : az Európai Unió Kül- és Biztonságpolitikája A világban tapasztalható felfordulás és az új hatalmak fokozottan megkérdőjelezik a jogállamiságra és az emberi jogok tiszteletére épülő európai demokratikus rendszert. Európa veszít demográfiai, gazdasági és politikai befolyásából. A tömbök rendszerének végével egyre nehezebbé válik Európa számára, hogy szilárd szövetségeket kössön. Potenciálisan robbanásveszélyes kérdés, hogy miként osszuk el a javakat a világban, amelyet a lakosság folyamatos növekedése és az erőforrások korlátossága jellemez. Európa megmutatta, hogy a nemzetállamok, amelyeknek közös történelmére véres háborúk nyomták rá bélyegüket, leküzdhetik a múltat és egyesülhetnek egy olyan unióban, amelynek középpontjában egyetemesen elfogadott értékek állnak. Ugyanakkor az unió, jogi formájából fakadóan, nem rendelkezik a nagyobb nemzetállamokéhoz hasonló hatalommal a külpolitikában. A közös európai külpolitika mindmostanáig csak a legcsökevényesebb formában létezik. Az unió gyakran látszik megosztottnak és képtelennek arra, hogy közös külpolitikai álláspontra jusson. Mindazonáltal az unió, erős és kipróbált hálózatainak köszönhetően, különösen alkalmasnak tűnik arra, hogy sikeresen működjön azokban a többszintű rendszerekben, amelyekben az államok mozognak. Az unió új típusú

17 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 17 struktúraként a nemzetek fölötti együttműködés és a megosztott szuverenitás, a demokrácia és az emberi jogok élő példája lehetne, jelentősen hozzájárulva ezzel a nemzetközi együttműködés szellemében alakuló világhoz. Ennek sikeréhez az kell, hogy az Európai Unió kinyíló napirendet fejlesszen ki. Ha csak arra koncentrál, hogy értékeit az unió szigetén biztosítsa, ahelyett, hogy egyetemes alkalmazásukra törekedne, végül homályba fog sülylyedni, olyan homályba, amely akár saját eredményeit is veszélyeztetheti. Az új európai narratívának arról kell szólnia, amit meg akar osztani a világgal, mozgatórugója pedig a globális stabilitás, szabadság és jólét kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy ez hitelesnek tűnjön, Európának vállalnia kell a nemzetközi felelősséget és globális politikára kell törekednie, amelyből minden állam hasznot húzhat, mert szavatolja egyenlő jogaikat és az osztott felelősséget. Az Európai Uniónak, ahhoz, hogy ilyen szerepet játszhasson, egységes arcot kell mutatnia a külvilág felé. Búcsút kell tehát mondania az egyhangúság elvének kül- és biztonságpolitikai kérdésekben, miközben kétszeresen, nemzeti és európai szinten egyaránt demokratikusan kell cselekednie. Az áttérés a többségi szavazásra a kül- és biztonságpolitikában a demokratikus ellenőrzés és legitimitás sürgős megerősítését kívánja. A belső és külső politikákat mind nemzeti, mind európai szinten jobban össze kell hangolni. Csak így közelíthetjük meg és csak így érvényesíthetjük a globális kül- és biztonságpolitikával járó, jelentős jövőbeli felelősségünket (a demokrácia előmozdítását, az éghajlatváltozás akadályozását, a menekültek segítését és a fegyveres konfliktusok megelőzését). Az Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) kell közvetítenie harmadik országok és az unió tagállamai között. Ahhoz, hogy ez lehetővé váljon, az EKSZ felelősségi területének ki kell terjednie a gazdaság- és kereskedelempolitikára, menekültkérdésekre és éghajlatváltozásra. Ha Európa értékei alapján erőt akar kifejteni, felkészültnek és képesnek kell lennie arra, hogy válsághelyzetekben, különösen saját övezetében, az Egyesült Államoktól és a NATO-tól függetlenül működjön. Annak a külpolitikának, amely első lépésben konfliktusmegelőzésre és békés megoldások alkalmazására törekszik, megfelelő intézményekre és erőforrásokra van szüksége, hogy megelőzze ezeket a válságokat, vagy reagáljon rájuk, ha azt akarja, hogy hitelesnek tekintsék. Ehhez világos menetrendet kell meghatározni a Civil Képességfejlesztési Célok 2010 megvalósítására. Ezzel párhuzamosan el kell kezdeni egy európai békehadtest létrehozását. Még ha ez Európai Unió elsődlegesen civil békeerő is, mégiscsak jobban kell koordinálnia katonai képességeit. Ennek egyik előfeltétele a következetes, széleskörű parlamenti részvétel. Az unión belüli szorosabb katonai együttműködés belátható ideig jócskán egy európai hadsereg szintjétől elmaradva működik majd. A Lisszaboni Szerződés mindazonáltal megadja a szorosabb együttműködés lehetőségét katonai téren. Ez lehetővé tenné akciócsoportok létrehozását, még ha nem minden tagállam akar is részt venni egy konkrét misszióban. A katonai feladatok jobb európai szintű teljesítésének koordinálására el kell gondolkodni egy, ezeket a műveleteket szolgáló közös központi parancsnokság brüsszeli felállításán.

18 18 5. Új viszony az Európai Unió és szomszédai között: az európai bővítési és szomszédságpolitika jövője Az uniós tagállamok jó néhány esztendeje hajlamosak a szomszédos országokra, mint problémára tekinteni. Széles körben elterjedt nézet, hogy a szomszédokkal fenntartott kapcsolatokban összpontosítsunk a kereskedelemre és a migráció korlátozására. A legutóbbi észak-afrikai fejlemények rámutattak, hogy az uniónak új szomszédságpolitikát kell kidolgoznia. Ez elsősorban és leginkább a mediterrán térségre igaz, de érvényes a kelet-európai országokra is, amelyeket szándékosan oly régóta hagyunk lebegni a szomszéd státusz és a lehetséges uniós csatlakozás között. Az Európai Unió bővítése megtorpant. Ennek egyik, de nem egyetlen oka az a nagy hiba, amelyet elkövettünk a legutóbbi, évi bővítéskor, amikor figyelmen kívül hagytunk egyes koppenhágai kritériumokat (a demokráciát, a jogállamiságot és a kisebbségi jogokat). Az Európai Unión belül jelentősen csökkent a hajlandóság új országok befogadására. A potenciális tagjelölt országokban erősödött az a benyomás, hogy az unió elvesztette érdeklődését új tagok iránt. Az unió szomszédságpolitikájával harmonikus kapcsolatokat szeretne teremteni a határos országokkal, és a demokráciák gyűrűjét létrehozni Európa körül. Emellett, új országok bevonásával, ki kellene terjeszteni a szabadság, biztonság és jogállamiság övezetét. Az uniós szomszédságpolitika vezérfonala máig a Dél stabilizálása és a Kelet homogenizálása. Ugyanakkor elfogadást nyert, hogy az uniós és tagállami külpolitika és stabilizációs politika gyakran az emberi jogok és a demokrácia kárára ment. Az Európai Unió elért egy pontra, ahol nem folytathatja változatlanul azt, amit eddig tett. Új irányt kell adnia kapcsolatainak a szomszéd országokkal. Egyértelmű jelzést kell adnia azon országoknak, amelyeknek valós esélye van arra, hogy egy napon az unió tagjaivá váljanak. Az állandóan megkérdőjelezett csatlakozási megállapodások (például Törökország esetében) csak megmérgezik a viszonyt és aláássák az unió hitelességét. Mi síkra szállunk amellett, hogy az unió újítsa meg ígéretét, hogy felvesz minden országot, amely teljesíti a politikai és gazdasági feltételeket. Ez mindazonáltal megköveteli az uniótól, hogy finomítson struktúráin és döntéshozatali eljárásán, hogy lehetővé váljon a növekvő számú, sokféle tagállam kezelése anélkül, hogy veszítenénk cselekvőképességünkből. Az Európai Uniónak ugyanakkor gondoskodnia kell arról, hogy szomszédságpolitikája jobban megfeleljen alapvető értékeinek. A pozitív feltételesség fontos tényező e téren és sikeres lehet, ha hangsúlyozza az együttműködést a civilszervezetekkel. Azokban a társadalmakban, ahol a politika ellentmondásos és a politikai kultúra messze esik az európai szabványtól, az uniónak határozottan támogatnia kellene a civiltársadalmat és a pluralista szervezeteket, és liberalizálni a vízumszabályozást, főleg a fiatalok közötti kapcsolatok ápolása érdekében. Arról van szó, hogy a szomszédos országoknak reális képet adjunk jövőbeli csatlakozási esélyeikről, figyelembe véve jelenlegi demokratikus fejlettségüket és, hogy mennyire integrálták a jogállami szabályokat.

19 Szolidaritás és erő: az Európai Unió jövője 19 Az Európai Unió jövőjével foglalkozó szakértői bizottság Koordináció és szinopszis Ralf Fücks, Heinrich Böll Alapítvány Christine Pütz, Heinrich Böll Alapítvány Rainder Steenblock államminiszter (nyugalmazott) Európai gazdasági, pénzügyi és szociálpolitika Annalena Baerbock szóvivő, BAG Europa Reinhard Bütikofer EP-képviselő Thea Dückert, Carl von Ossietzky Egyetem, Oldenburg Sven Giegold EP-képviselő Rainer Emschermann, Európai Bizottság Wolfram Lamping, Georg August Egyetem, Göttingen Arnaud Lechevalier, Európa Egyetem Viadrina, Frankfurt (Oder), Marc Bloch Központ Gerhard Schick, Bundestag-képviselő Kai Schlegelmilch, Európai Zöld Költségvetés, Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium, Természetvédelem és Nukleáris Biztonság Daniela Schwarzer, Német Külügyi és Biztonságpolitikai Intézet (SWP) Mechthild Veil, SocialBüro für Sozialpolitik und Geschlechterforschung in Europa Helmut Wiesenthal, a politológia volt professzora Európai agrárpolitika Holger Bartels, Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Andrea Beste, Büro für Bodenschutz und Ökologische Agrarkultur Christine Chemnitz, Heinrich Böll Alapítvány Stephan von Cramon-Taubadel, Georg August Egyetem, Göttingen Martin Häusling EP-képviselő Ulrike Höfken, környezetvédelmi, mezőgazdasági, élelmezésügyi, szőlészeti és erdészeti államminiszter Matthias Meißner, Természetvédelmi Világalapítvány Friedrich Ostendorff Bundestag-képviselő Theo Rauch, Berlin Szabadegyetem Tobias Reichert, Germanwatch Bernd Voß, tartományi gyűlési képviselő Marita Wiggerthale, Oxfam Germany Európai kül- és biztonságpolitika/válságkezelés Eltje Aderhold, Egyesült Nemzetek Szervezete Annegret Bendiek, Német Külügyi és Biztonságpolitikai Intézet (SWP) Franziska Brantner EP-képviselő Ulrike Guérot, Külkapcsolatok Európai Tanácsa Omid Nouripour Bundestag-képviselő Frithjof Schmidt Bundestag-képviselő Joscha Schmierer, Kommune. Forum für Politik, Ökonomie und Kultur Constanze Stelzenmüller, The German Marshall Fund of the United States Stefani Weiss, Bertelsmann Alapítvány

20 20 Európai éghajlatváltozási és energiapolitika Michael Cramer EP-képviselő Hans-Josef Fell Bundestag-képviselő Rebecca Harms EP-képviselő Michaele Hustedt, CPC Berlin Christine Lins, Europäischer Rat für Erneuerbare Energien Lutz Mez, Berlin Szabadegyetem Sascha Müller-Kraenner, The Nature Conservancy Martin Rocholl, Európai Klíma Alapítvány Stefan Scheuer, Stefan Scheuer S.P.R.L. Michaele Schreyer, nyugalmazott európai uniós főbiztos, Európa Mozgalom Németország Delia Villagrasa, energiapolitikai tanácsadó Európai szomszédság- és bővítési politika Joost Lagendijk, Sabanci Egyetem Kai-Olaf Lang, Német Külügyi és Biztonságpolitikai Intézet (SWP) Cornelius Ochmann, Bertelsmann Alapítvány Rachid Ouaissa, Philipps Egyetem, Marburg Isabel Schäfer, Humboldt Egyetem, Berlin Manuel Sarrazin Bundestag-képviselő Az európai demokrácia tanulmány szerzői Claudio Franzius, Humboldt Egyetem, Berlin Ulrich K. Preuß, a közjog nyugalmazott professzora További információk a szerzőkről: és

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN

EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN HU EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK Figyelmeztetés Ennek a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei

Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai irányelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei Az Európai Konzertvatívok és Reformerek Csoport politikai alapelvei,

Részletesebben

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd

Politikai iránymutatás. Nyitóbeszéd Új kezdet Európa számára: a munkahelyteremtés, a növekedés, a méltányosság és a demokratikus változás programja Politikai iránymutatás a hivatalba lépő következő Európai Bizottság számára Nyitóbeszéd az

Részletesebben

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása

A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT. A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása A POLGÁROKKAL EGYÜTT A FENNTARTHATÓ EURÓPÁÉRT --- Az elnök 2010 2013-ra szóló munkaprogramja és prioritásai --- A civil társadalmi szervezetek szerepének érvényre juttatása EGSZB-elnökségem idejére három

Részletesebben

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai

Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 A Területi Agenda 2020 háttérdokumentuma Az Európai Unió területi helyzete és kilátásai aktualizált változat, 2011 a területi tervezésért

Részletesebben

Gazdaságpolitika az európai hanyatlás és a polarizáció ellen

Gazdaságpolitika az európai hanyatlás és a polarizáció ellen 1 Európai Közgazdászok egy Alternatív Gazdaságpolitikáért Európában Gazdaságpolitika az európai hanyatlás és a polarizáció ellen Javaslatok, hogy úrrá legyünk az ideológiai meddõségen és a politika blokádjain

Részletesebben

Európa zöld gazdasági jövőképe

Európa zöld gazdasági jövőképe Európa zöld gazdasági jövőképe Helyzetkép A Zöldek gazdasági jövőképe Az Európai Zöldek úgy vélik, hogy az emberi tevékenységnek figyelembe kellene vennie, hogy egy gazdag, ám véges, kölcsönös függőségekre

Részletesebben

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében

Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Szociális integráció a fenntartható fejlődésért az Önkéntesség Európai Évének jegyében Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület kiadványa A projekt a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósul

Részletesebben

Reformprogram Európa jövője érdekében

Reformprogram Európa jövője érdekében Reformprogram Európa jövője érdekében AZ EPP KÉPVISELŐCSOPORT PRIORITÁSAI A 2014 2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA Az Európai Unió az európai választások után hatalmas kihívásokkal néz szembe. A munkanélküliek milliói,

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Brüsszel, 2010. július 20. PLENÁRIS ÜLÉS 2010. JÚLIUS 14 15. AZ ELFOGADOTT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Ez a dokumentum a hivatalos nyelveken az EGSZB következő címen

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.6. COM(2010) 546 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Párizsi Nyilatkozat. Kilábalás a válságból Európában

Párizsi Nyilatkozat. Kilábalás a válságból Európában Párizsi Nyilatkozat Kilábalás a válságból Európában A Zöldek tizenkét javaslata a válság társadalmilag igazságos és környezeti szempontból fenntartható megoldására Bevezetés: a csúcstalálkozó szokás szerint

Részletesebben

gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk)

gazdasághoz. Emellett törekszünk más főbb kereskedelmi régiókkal való szabadkereskedelmi egyezmény létrehozására is. A kis- és középvállalatok (KKVk) EGY MŰKÖDŐ EURÓPA 2014-ben lehetőségünk lesz rá, hogy megváltoztassuk Európa jövőjét, mindezt egy olyan időszakban, amely különösen fontos kontinensünk történelmében. A választás során hozott döntésünk

Részletesebben

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban

A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A fenntartható fejlődés mint horizontális elv érvényesülése a Regionális Operatív Programban A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85

2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 2014.3.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 77/85 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 235/2014/EU RENDELETE (2014. március 11.) a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítását szolgáló finanszírozási

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKA AZ UNIÓS ELNÖKSÉG UTÁN

MAGYAR KÜLPOLITIKA AZ UNIÓS ELNÖKSÉG UTÁN 2011 MAGYAR KÜLPOLITIKA AZ UNIÓS ELNÖKSÉG UTÁN Ministry of Foreign Affairs of Hungary I. Kiinduló pontok 3 Értékelvű külpolitikánk 3 Helyzetünk a világban 5 Prioritásaink 8 II. Ágazati szemlélet 10 Gazdasági

Részletesebben

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés

panorama Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása inforegio A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés panorama inforegio 36 2010 2011. tél Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentés hu TARTALOM 3 Az olvasókhoz 4-13

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben