Beszámoló a 2008/2009-es tanév I. félévi munkájáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a 2008/2009-es tanév I. félévi munkájáról"

Átírás

1 Beszámoló a 2008/2009-es tanév I. félévi munkájáról 1.A 2008/2009-es tanév első félévében teljesített feladatok, főbb események, intézményi feltételek 2.Létszám- és tanulmányi adatok, összehasonlítva az előző tanév félévi statisztikai adataival 3.A tanév második félévében várható feladatok Személyi feltételek A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium Székhelyintézménye dolgozóinak létszáma:137. A tantestület 89 főből áll. Az előző tanévhez képest az intézményben bekövetkezett személyi változások: A Gépészeti Tagintézménybe távozott Véghné Tomkó Beáta. Móricz Attila és Zséder Mária fizetés nélküli szabadságát tölti. GYED-en illetve GYES-en vannak: Jáger Gabriella, Fórián Mónika, Oroszné Imre Ágnes, Antalné Imre Enikő és Csatári István. Szeptemberben jött vissza GYES-ről Mihók Beáta. Új kollégáink: Móréné Szegedi Judit, Horondi Andrea, aki helyettesítőként, Poszet László, aki óraadóként, Kicsák Attila és Varga Krisztián, akik szakoktatóként dolgoznak. A 89 főből: 51 pedagógus 23 szakoktató 9 kollégiumi nevelő határozatlan idejű szerződéssel áll alkalmazásban, 6 pedagógus határozott idejű szerződéssel dolgozik. Nyugdíjasként helyettesíti Móricz Attilát Péter József. Tárgyi feltételek Intézményünkben a tanulócsoportok nagy száma miatt délutáni tanításra is szükség van. A tanteremhiányt enyhíti, hogy a volt Kossuth Lajos Általános Iskola 9 tantermét és a tornatermét is igénybe vehetjük. Az iskola épületeinek nagy része felújításra szorul, a felszerelés, az eszközök jó részét cserélni, vagy javítani kellene. Iskolánk tanulói kiveszik a részüket a javítási és felújítási munkákból a gyakorlati képzés részeként. Az építőipari munkaközösség tanulóival a kollégium ebédlőjét kifestette, az ebédlő függönyeit iskolánk varrodájában készítették el a tanulók. Szintén a nőiruha-készítő szakma tanulói vettek részt a szalagavatói műsorhoz szükséges ruhák egy részének elkészítésében és folyamatosan végzik munkaruhák varrását is.

2 Asztalos tanulóink közreműködtek a későbbiekben a fémipari tanműhelybe beépítendő ablakok elkészítésében. A központifűtés-szerelők pedig folyamatosan részt vesznek a tagintézményekben szükséges karbantartási munkák kivitelezésében. Ezeken kívül az iskola tanulói a tagintézményekben és a város más közoktatási intézményeiben is végeztek festési, burkolási, javítási munkákat. Nevelési feladatok A tanév indítása zökkenőmentesen megtörtént, a munkaközösségek megtartották alakuló értekezleteiket és elkészítették a munkaterveiket, amelyek alapján az első félévben dolgoztak. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 3 szakközépiskolai osztály (informatika, közlekedés, faipar, elektronika-elektrotechnika és ruhaipar területen) kezdett a 9. évfolyamon. A szakiskolai osztályokból 6 indult könnyűipar, szolgáltatás, faipar, gépészet, építészet, közlekedés és elektronika szakterületen. A 2008/2009-es tanévre beiratkozott nappali tagozatos tanulók létszáma 1187 fő, esti tagozatra 93 hallgató iratkozott be. Ez 49-cel több az előző tanévhez képest. Az iskola népszerűnek mondható a terület általános iskolásai körében, ezt tükrözik a fent említett számok is. Az első félév eseményei, teljesített feladatai havi bontásban Augusztus végén iskolánk néhány tanulója és pedagógusa egy hetes németországi tanulmányúton vett részt az optomechatronikai felnőttképző tanfolyamhoz kapcsolódóan. Szeptemberben aktívan részt vettünk az immár hagyományosan megrendezett Fényes Napok rendezvénysorozat programjaiban. Elkészültek a tanmenetek, a munkaközösségek kidolgozták a munkaterveket. Felmértük a szakköri igényeket. Több osztály közös mozilátogatáson vett részt, az Eszter hagyatéka című filmet nézték meg. Októberben megemlékeztünk az aradi vértanúk kivégzéséről. Az 1956-os forradalom emlékére iskolánk tanulói adtak elő színvonalas műsort. Iskolánk lövészcsapata második helyezett lett az iskolák között megrendezett lövészversenyen Sportversenyen vett részt futballcsapatunk Nyíregyházán a SZODSE rendezésében. A Vörösmarty szavalóversenyen 3 tanuló képviselte iskolánkat. Sor került az első szülői értekezletekre és a szalagavató előkészületeire.

3 A magyar és matematika szakos kollégák felmérték a 9. évfolyamosok tudásszintjét összehasonlítási alapul a későbbi kompetencia-méréshez. November elején hollandiai testvériskolánkban tettek látogatást iskolánk képviselői. A hátrányos helyzetű tanulók a Polgár Alapítvány szervezésében színházi előadást tekintettek meg Nyíregyházán. A Városi Művelődési Központban került megrendezésre az iskolai szalagavató, ahol most először az osztályok többsége saját műsorával szórakoztatta a közönséget, nagy sikerrel. Ebben a hónapban zajlott a 2007/2008-as tanévre vonatkozóan a változó bérekre és azok dokumentálására irányuló vizsgálat. Elkészült az iskola jubileumi évkönyve, amelyet a későbbi ünnepségen már át is adhattunk a meghívott vendégeknek. Beiskolázási tájékoztatóra került sor több helyi és környékbeli általános iskolában. November végén az érdeklődőket nyílt napon vártuk. A szép számmal megjelent nyolcadikosok megtekintették az iskoláról készült kisfilmet, lehetőséget kaptak a tanműhelyek és néhány tanítási óra meglátogatására. Kollégáink Kompetencia alapú oktatás továbbképzésen vettek részt. Decemberben összevont nevelőtestületi értekezleten előadást hallottunk, témája a kompetencia alapú mérés-értékelés volt. December ötödikén került sor iskolánk jubileumi ünnepségére. A téli szünet előtti napokban MÁK ellenőrzés zajlott le. Az óévet a Baross L. Tagiskola karácsonyi műsorának megtekintésével, majd disznótoros lakomával zártuk. Január elején a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képviselői tájékoztatót tartottak idén érettségiző diákjainknak. Lezajlottak az osztályozóvizsgák, megtörtént a tanulók félévi értékelése. Tanulmányi versenyek Az első félév során számos tanulónk vett részt tantárgyi versenyeken. Decemberben került sor a Suliszervíz szervezésében irodalom, magyar nyelv és helyesírás, matematika-fizika, számítástechnika, történelem versenyek helyi fordulóira. Egy tanuló teljesítette a továbbküldéshez szükséges szintet matematikából és egy magyarból, de csak utóbbi juthatott a regionális verseny 2. fordulójába. ( A 17. helyen.) Az Ambrózy Géza matematika és informatika versenyen is próbára tette tudását néhány tanulónk.

4 Szakiskolai tanulóink SZKTV versenyekre készülnek, ezek első fordulóira a 2. félév elején kerül sor. Egészségvédelem Januárban lezárult az osztályok egészségügyi szűrővizsgálata. A feltárt egészségügyi elváltozások, vagy azok gyanúja esetén a tanulók beutalót kaptak további szakorvosi vizsgálatokra, amelyeken egy részük sajnos nem jelent meg. Leggyakoribb rendellenességek a gerincferdülés, lúdtalp, látáshiba, vérnyomás- ill. testsúlyproblémák voltak. Több esetben indokolttá vált gyógy- vagy könnyített testnevelés előírása. Néhány tanulónál a választott szakmára való egészségügyi alkalmatlanság derült ki, ezért másik szakmát kellett választaniuk. Ifjúságvédelem Az iskolánkba járó 1174 nappali tagozatos diákból 628, tehát a létszám 53.5 %-a hátrányosvagy halmozottan hátrányos helyzetű. Közülük szakközépiskolai osztályba jár 186, szakiskolai osztályba 442 fő. Sok az évismétlő és többszörösen évismétlő tanuló. Igazoltan sajátos nevelési igényű 5 diákunk, nekik diszlexiájuk és diszgráfiájuk van. Sajnos gyakran találkoztunk az elmúlt félévben a házirend megsértésével, rongálásokkal, verekedésekkel. Az első félév során 58 tanuló 99 fegyelmi tárgyalására került sor. Ez a szám nagyobb az előző tanév első félévéhez képest. Az elkövetett vétség az esetek túlnyomó többségében igazolatlan hiányzás volt. A büntetés igazgatói megrovás ill. szigorú igazgatói megrovás lett. Állandó kapcsolatot igyekszünk fenntartani a települések Gyermekjóléti Szolgálataival, kölcsönös információcserére törekszünk.

5 Létszámadatok: Október 1-ig 1280 tanuló iratkozott be a MÁSZIK Székhelyintézményébe. A létszám félévkor: 1244 A létszámcsökkenés a legnagyobb mértékű az esti tagozat 10. osztályában volt, ezen kívül 5 osztály esetében a létszámcsökkenés meghaladta a 10 %-ot. Hiányzások Az egy főre jutó mulasztott órák száma a szakközépiskolai osztályokban 45,1 óra, a szakiskolai osztályokban 55,83. Az egy főre eső igazolatlan órák száma szakközépiskolai osztályoknál 8,4 óra, szakiskolai osztályoknál 15,4 óra. Tanulmányi eredmények A közismereti tárgyak tantárgyi átlaga 2,64 a szakközépiskolai, 2,44 a szakiskolai osztályokban. Osztályátlagok: szakközépiskola: 2,78 szakiskola:2,87 érettségi utáni képzés:3,5. Bukások száma: szakközépiskolai osztályok: 1-2 tárgyból átlagosan osztályonként 6-7 tanuló, 2-nél több tárgyból 2-3 tanuló. Bukási arány az osztályokban: 30 %. Szakiskolai osztályok:1-2 tárgyból átlagosan osztályonként 5 tanuló, 2-nél több tárgyból 5 tanuló. Bukási arány az osztályokban: 33 %.

6 A második félévre tervezett feladataink: - A jövő évi tankönyvek megrendelése - Az érettségi és szakmai vizsgák előkészítése - A továbbtanulni szándékozók jelentkezésének és felkészülésének elősegítése - A beiskolázás lebonyolítása - A 10. évfolyamos tanulók kompetencia-mérése - Diáknap előkészítése és lebonyolítása - Ballagási ünnepély megszervezése - Tanévzáró megszervezése - Érettségi és szakmai vizsgák sikeres lebonyolítása - Iskolánk felújításához szükséges előkészületek végrehajtása Mátészalka, Lengyelné Beregi Katalin ig.h.

A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola munkaterve 2013/2014-es tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. Munkaterv. 2013/2014-es tanév

A Dunaferr Szakközép- és Szakiskola munkaterve 2013/2014-es tanév. Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. Munkaterv. 2013/2014-es tanév Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Munkaterv 2013/2014-es tanév Csapó Gábor igazgató 1 Tartalomjegyzék A 2013/2014-es tanév rendje iskolánkban... 3 Osztályfőnökök a 2013/2014-es tanévben... 6 A Központi

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV. Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium MUNKATERV 2013-2014. TANÉV Készítette: Laki Lászlóné intézményvezető 1. TARTALOM: 1. Az intézmény szervezeti strukturája... 3 1.1. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012

Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 2011/2012 Márki Sándor Általános Iskola Év végi beszámoló 211/212 Készítette: Mokán Jánosné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Kétegyháza, 212. június 22. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1 A statisztikai adatlap

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek... 4 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek... 4

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

A CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSE A 2009/2010-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN

A CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSE A 2009/2010-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSE A 2009/2010-ES TANÉVRE VONATKOZÓAN A Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola az előző év önértékelésének intézkedési

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája.

Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája. A Kecskeméti Humán Szakképző Iskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája MUNKATERVE 2014-2015-ös tanév Kecskemét 2014. Kecskeméti Humán Szakképző

Részletesebben

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE

GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola GREGUS MÁTÉ TAGINTÉZMÉNY MUNKATERVE, HELYI RENDJE A 2011/2012-ES TANÉVRE Hódmezővásárhely, 2011. szeptember 15. Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv

Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 2014/2015-ös tanév. Munkaterv Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015-ös tanév Munkaterv Kunszentmárton, 2014. augusztus 29. A szakalkalmazott közösség a 2014. augusztus 29-i értekezleten megtárgyalta

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2014/2015. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2014/2015. tanévre A nevelőtestület a 2014. augusztus 29-én megtartott értekezleten elfogadta. Kazincbarcika, 2014. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájáról a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Tisztelt Képviselő Testület!

Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájáról a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Tisztelt Képviselő Testület! 1 Beszámoló a 2010/2011-es tanév munkájáról a Kántor Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Tisztelt Képviselő Testület! A Közös Irányítású Oktatási Intézmények munkájának

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola. INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév. Készítette: Tamás Emília igazgató Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013/2014. tanév Készítette: Tamás Emília igazgató TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 2013/2014. 1. A szakmai munka áttekintése 1.1. A

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév

A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév A Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskolája MUNKATERVE 2010-2011-es tanév Kecskemét 2010. Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola

Részletesebben