Egyéni fejlesztési terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09"

Átírás

1 Polgár Alapítvány Svájci - Magyar Ösztöndíj Alap Egyéni fejlesztési terv Ösztöndíjas: Mentor: Ösztöndíjszerzıdés száma: Mentor legmagasabb iskolai végzettsége Érettségi Főiskolai diploma Egyetemi diploma Doktori diploma Mentor szakterülete Kitöltés dátuma: Megjegyzés [u1]: Amennyiben több van, kérem a mentori tevékenység ellátása szempontjából releváns területet megjelölni

2 I. Háttér I.I. Családi háttér A diák családi háttere jelenleg: A mentoráltam szüleivel és két fiatalabb testvérével él együtt. Az édesapának hosszú idő után végre van állandó munkahelye, az édesanya, amikor volt rá lehetőség idénymunkát vállalt, de jelenleg ismét munkanélküli, egyik testvére középiskolás, a másik általános iskolás (alsós)., 11 éves). Hajdúsámsonban (Debrecentől kb. 10 km-re) laknak egy kis családi házban. Tudomásomra jutott, hogy az eladósodás miatt a családot fenyegeti a lakóingatlan birtokjogának elvesztése. Előre befizetős villanyóra, kikapcsolt gáz, korlátozott vízfogyasztás (de ez hamarosan rendeződik). Megjegyzés [u2]: Család létszáma, lakhatási körülményeik, szülők munkaerőpiaci helyzete, testvérek száma kora, problémák, stb. A családi háttér megerısítésére kitőzött cél a fenti idıszakban: Természetesen a számlákat nem tudjuk helyettük kifizetni, de az elsődleges célok közt szerepel, hogy az édesanya is rendelkezzen jövedelemmel, legyen állandó állása. Amíg a beutazási költség is gondot okoz, természetesen ez csorbát ejthet a mentorálási folyamatban is. Megjegyzés [u3]: A családra jellemző pl. ismétlődő, vagy prognosztizálható krízisszituációk, melyek befolyásolják a mentoráció sikerességét, elkerülése! A családi háttér megerısítésére tevékenységek a fenti idıszakban: A cigány önkormányzattal, a települési önkormányzattal valamint a munkaügyi központtal fenntartott állandó kapcsolat támogatása. Szükség esetén hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás. Tájékozódás, tájékoztatás konkrét kérdésekben. A családi háttér erősítésében nagy szerepet játszhatnának pl. közös kirándulások is, ami viszont ismét anyagi vonzatú, ezért fontos a folyamatos tájékozódás a jutányos árú vagy ingyenes lehetőségekről. A család feladata az adósságok rendezése (vízszámla, stb.), aminek feltétele, hogy az édesanya is állandó jövedelemmel rendelkezzen. Megjegyzés [u4]: Vegye számba azokat a lehetőségeket, amivel segítheti a családot, mint mentor. pl. tud segíteni munka, új lakóhely keresésben, vagy segítséget tud e nyújtani a családnak hivatalos ügyek (családsegítő, gyámhivatali), eljárások intézésében! I.II. A diák iskolai helyzete A diák iskolai helyzete jelenleg: A. Gyakorló Gimnáziumába jár, ez lakhelyétől kb. 10 km-re található, így minden reggel és délután ingázik a gimnázium és az otthona között. Korábban próbálkoztak már városi rokonoknál való elhelyezéssel, de a szülőktől való távolság nem vált be. Jeles tanuló, megtanulja a leckét, elkészíti a házi feladatokat, példás tagja a közösségnek. Bejelentkezett a Goethe-Intézet német színházprojektjére, kreatív írás, mesepszichológia szakkörökre jár. Megjegyzés [u5]: Milyen iskolába jár, ez a lakóhelyétől milyen messze van, kollégista-e, mennyire tud megbirkózni az iskolai feladatokkal, mennyire aktív a tanórán kívüli tevékenységekben? Iskolai helyzetének megerısítésére kitőzött célok a fenti idıszakban: Állítsuk őt versenybe más diákokkal, akikkel egy szinten van - akár másik osztályból / osztályokból. Ez nem csak tanulmányi előrehaladását, hanem az egészséges versenyszellem kialakítása mellett iskolai integrációját is segítheti. Tantárgyak, tantárgyi elemek értékelése. Fokuszálás bizonyos tantárgyakra, hogy erejét ne aprózza szét, hanem a későbbi továbbtanulási cél kialakuljon, orientálódjon - még akkor is, ha az ösztöndíjprogram végére még csak 11.-es lesz. Iskolai helyzet megerısítésére vonatkozó tevékenységek a fenti idıszakban: Az iskolai ingyenes házi versenyeken történő részvétel. Ezek időpontjait a munkaközösségek a tanév folyamán hirdetik ki, előre csak annyi prognosztizálható hogy február végéig lezajlanak. (Ezért a fejlesztési tervbe is pusztán mobil-programként kerül be. Az időpont akár másik hónapra is eshet.) Megjegyzés [u6]: A diák iskolai helyzetére jellemző pl. ismétlődő, vagy prognosztizálható krízisszituációk, melyek befolyásolják a mentoráció sikerességét, elkerülése! Sorolja ezeket a lehetőségeket ill. tűzze ki célul ennek elkerülését konkrétan! Megjegyzés [u7]: A fenti konkrét célok eléréséhez milyen eszközöket kíván alkalmazni?

3 I.III. A diák személyisége A diák személyisége jelenleg: Általában meglepően toleráns, remek stílusa van, kedves. Többnyire vidám, őszinte, segítőkész. Stressz tűrése változó, kedvfüggő. Ha vidám, valami viccessel elüti a fáradtságot, ha rossz a kedve, igyekszik, de látványosan, teátrálisan szenved. Figyelme csapongó, általában a témára koncentrál, de néha elkalandozik. Konfliktuskerülő, véleményét idegenek előtt nem hangoztatja, de a magánbeszélgetések során már nem félénk. Ha megbántják, inkább visszavonul. Feladataiban vállalkozó szellemű, merész, kreatív. Személyiség megerısítésére kitőzött célok a fenti idıszakban: A csapongás, kapkodás visszafogása. Az időnként kiütköző túlzott ragaszkodás és a maximális megfelelni akarás harmónikusabbá tétele. Megjegyzés [u8]: Sorolja fel a fejlesztés és az önök együttműködése szempontjából legfontosabb személyiségjegyeket pl.félénk, visszafogott, szégyenlős, vagy vállalkozó szellemű, merész, vakmerő, stressztűrő? Megjegyzés [u9]: Ön szerint érdemese, szükséges-e beavatkozni a személyiségfejlődésbe, ha igen mi az amin változtatni kellene? Személyiségfejlesztés tevékenységei fenti idıszakban: Koncentrációs és szituációs játékok. A motiváltság többszempontú fejlesztése egészen az ösztöndíjprogram végéig: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanuló megismeréséhez. Tesztek a tanulóról, tanulásról, közösségről, családról, pályairányulásról. Megjegyzés [u10]: Ön szerint érdemes-e, szükséges-e beavatkozni a személyiségfejlődésbe, ha igen mi az, ambe ön be tud avatkozni, hogyan milyen módszerrel képes segítséget iránymutatást adni? I.IV. A diák kapcsolatrendszere A diák kapcsolatrendszerének jellemzıi (iskolán kívül és belül): Kapcsolatrendszere kiterjedt, de kapcsolata csak egy kis körben igazán mélyreható. Ismer más diákokat az osztályán kívül. Ismer tanárokat, akik nemhogy őt, de az osztályát sem tanítják. Tanáraival, diáktársaival jó kapcsolatot ápol, kapcsolatrendszere kiterjedt az iskolán kívül is. Megjegyzés [u11]: Milyen a viszonya a tanárokkal, iskolatársaival, vannak-e barátai, milyen közösségekhez tartozik, van-e kapcsolata deviáns csoportokkal? Kapcsolatrendszerre vonatkozó célok(iskolán kívül és belül): Ne csak a már meglévő kapcsolatait tartsa fenn. Megjegyzés [u12]: Abban az esetben, ha problémát tapasztal, vagy prognosztizál, akkor azt konkrétan jelezze, ill. annak elkerülését tűzze ki célul! Kapcsolatrendszerre vonatkozó tevékenységek (iskolán kívül és belül): Kihívásként megélt szituációk generálása. Tanárjelöltekkel végzett munka, közös program. Megismerkedés olyan személyekkel, akik korosztályilag már nem gyerekek de még nem felnőttek, már nem diákok de még nem tanárok. Megjegyzés [u13]: Fejtse ki, milyen eszküzükkel kívánja javítani a mentoráltja kapcsolatait!

4 II. Fejlesztés II.I. Tanulmányi elımenetelre vonatkozó célok és tevékenységek évfolyam: 2013/2014 évfolyam: tanulmányi átlag év végén (egy tizedes jegyig): tanulmányi év végén MAGYAR NYELV : CÉL tanulmányi átlag MAGYAR NYELV CÉL tanulmányi átlag 2013/2014 év végén: 4,7 4,7 megtartása/5 4,7 megtartása/ MAGYAR NYELV 2013/2014 év végén: Megjegyzés [u15]: Célérték félévkor Megjegyzés [u16]: Célérték év végén Megjegyzés [u14]: Bemeneti adatként kezeljük a év végi bizonyítványt tanulmányi év végén MAGYAR IRODALOM : MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 2013/2014 év végén: tanulmányi év végén MATEMATIKA tantárgy eredménye: tanulmányi év végén IDEGEN NYELV : MATEMATIKA MIDEGEN NYELV MATEMATIKA 2013/2014 év végén: MIDEGEN NYELV 2013/2014 év végén tanulmányi évben igazolt hiányzások száma (óra): 38 0 Tervezett igazolt (óra)2013/2014 félévkor: Tervezett igazolt (óra)2013/2014 év végén: 0

5 tanulmányi évben igazolatlan (óra): Tervezett igazolatlan (óra)2013/2014 félévkor: Tervezett igazolatlan (óra)2013/2014 év végén: 1 (késések) max. 1 (a közlekedés miatti esetleges késések) Tanulmányi elımenetelre vonatkozó tevékenységek az idıszakban: Korrepetálásra, felzárkóztatásra nincs szükség. Sıt inkább ı korrepetálja saját osztály-/csoporttársait. Szakkörökön, nyílt szakkörökön részt vehet. Ok nélkül nem szokott hiányozni, a tavalyi 1 db. igazolatlan órája is csak a tömegközlekedés megbízhatatlansága okán került bejegyzésre. (Megj.: a késéseket nem lehet igazolni, hiába hoz magával a közlekedési vállalattól igazolást a menetrend be nem tartásáról.) A kollégák rendszeres tájékoztatása M. helyzetérıl. Kompetenciamérés (májusban). max. 1 (a közlekedés miatti esetleges késések) Tanulmányi elımenetelét segíthetik a háttérismeretek bıvítését megcélzó mőveltség és tájékozottság fejlesztésére vonatkozó tevékenységek, melyek számos ünnepségen, megemlékezésen, rendezvényen történı részvételt foglalnak magukba. Akadályoztatás esetén ezek részben változhatnak, helyettesítı programok beiktatása még várható, de igyekszünk az alternatívan programok esetében minimum havi egy alkalmat a tervezet szerint megtartani. Megjegyzés [u17]: Kérem jelölje meg, hogy milyen tantárgyból van szükség felzárkóztatásra, azt ki végzi, heti hány órában, ill. hogyan kívánja elérni, hogy az igazolt és igazolatlan hiányzások csökkenjenek

6 II.II. Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek és eredmények A diák kiemelt tehetségterülete: Német nyelv, magyar nyelv és irodalom, írás, "költészet" Megjegyzés [u18]: Azt a tehetségterületet kérjük megjelölni, amit a mentoráció során kiemelten támogat! A diák eredményei a jelzett tehetségterületen: Írásai a kreatív írók kiadványában (Csiripelések Debrecenből)megjelentek. Cikkeit, verseit továbbítottuk a Goethe-Intézet Klick Online- Schülerzeitung szerkesztőségébe és meg is jelentek az interneten. helyi Az elért legmagasabb eredmény a jelzett tehetségterületen: Megjegyzés [u19]: nemzetközi, országos, területi, helyi, egyéb Tehetségfejlesztésre vonatkozó célkitőzések az idıszakban: Írói vénáját tovább erősíteni. Jelenlegi alkotásai tematikailag még kissé egysíkúak, tehát a palettát szélesíteni lehet majd. Német nyelvből: a két éves program során felkészítés a B2 szintű nyelvvizsgára, valamint beszédgyakorlatok segítségével már idő közben is a hétköznapi élet kommunkációs helyzeteire. Vegyen részt versenyeken. Megjegyzés [u20]: Konkrét célkitűzések pl. verseny eredmények, vagy az, hogy 90%-os lesza fejlesztő órák látogatottsága! Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek az idıszakban: A kreatív írók körének további látogatása, a mesepszichológia programjain való részvétel Német nyelv: Heti egy-két óra, önálló feladatok, magnóhallgatás, fordítási gyakorlatok, Hörverstehen, Leseverstehen, német nyelvő beszélgetés kötetlenül és adott témakörben. (Feldolgozásra kerülı anyagok: autentikus szövegek, újságcikkek, So geht's zum ZD B1, Sprich einfach, stb.) Az aktuálisan esetlegesen adódó iskolai keretek közt zajló programok látogatása. Versenynevezések. Megjegyzés [u21]: A cél eléréséhez milyen fejlesztésre van szükség, pl. heti hány órában ki végzi a fejlesztést, milyen módszerrel! Hogyan kívánja ellenőrízni a fejlesztés hatékonyságát?

7 II.III. Mőveltség és tájékozottság fejlesztésére vonatkozó tevékenységek szeptemberre Tanévnyitó iskolagyűlés, Kossuth-hét októberre Gyermekszínpad. Goethe-mozi. Rendhagyó szülői értekezlet novemberre Egyetemi hallgatókkal közös programok. Férfinap. A Magyar Tudomány Ünnepe (pl. interaktív laborlátogatás) Megjegyzés [u22]: Gondolja át, hogy ebben a hónapban, milyen olyan közös programot tudnak szervezni a mentorálttal, ami szélesíti a látókörét, gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítja, vagy " csak" hasznosan kikapcsolódhat! decemberre 2014 januárra februárra Iskolai Mikulás napi program. Iskolai Karácsony. Goethe-mozi (Der Vorleser) Házi versenyek. Itt nem puszta ténytudás-tesztelés értendő, hanem a világlátás áttekintő szélesítése. Részvétel a kommunista diktatúra áldozatairól történő megemlékezésen márciusra Nőnap. Ünnepély az es forradalom és szabadságharc emlékére áprilisra Holokauszt áldozatairól történő megemlékezés. Bolondballagás májusra Ballagás. Osztálykirándulás. DÖK-nap. Nemzetközi fazekasfesztivál júniusra júliusra 2014.augusztusr a Nemzeti Összetartozás Napja - rendezvényen történő részvétel. Utolsó tanítási nap - osztálybuli. Tanévzáró ünnepély. Kultúrális program (kiállítás / XXVI. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny és Folklórfesztivál). Közös kertiparti. Augusztus 20. Debeceni Virágkarnevál.

8 III. Kapcsolattartás Jelenlegi kapcsolata a diákkal: Közvetlen, személyes, ıszinte. Túllép a tanár-diák kapcsolaton. Nem ritkán napi rendszerességő, de persze van hogy csak heti, vagy tanítási szünetben ritkább. Megjegyzés [u23]: Milyen a viszonyuk, egy településen élnek-e, honnan ismeri, az elmúlt időszakban milyen gyakran talákoztak? Tervezett személyes találkozás rendszeressége a diákkal: Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége a diákkal: Megjegyzés [u24]: gyakoriság 2-3 napi heti Milyen kapcsolat kialakítására törekszik a mentoráltjával? Hogyan szeretné elérni, hogy a lehetı leghatékonyabb kapcsolat alakuljon ki önök között? Jelenlegi kapcsolatunkkal meg vagyok elégedve. De igyekszem majd a hatékonyságra még nagyobb hangsúlyt fektetni a későbbi cél (ld. továbbtanulási irány kiválasztása) érdekében. A rendszeres személyes találkozások és beszélgetések eddig is nagyon beváltak. Ezt szeretném továbbra is folytatni. Jelenlegi kapcsolata a diák szüleivel: Sajnos személyes találkozásra alig akad lehetıség a földrajzi távolság okán, de a kölcsönös tájékoztatás mőködik. Mindkét oldalról segítjük a diákot minden lehetıséget kihasználva. Tervezett személyes találkozás rendszeressége a szülıkkel: ½ évi Milyen kapcsolat kialakítására törekszik a mentoráltja szüleivel? Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége a szülıkkel: 2 havi Hogyan szeretné elérni, hogy a lehetı leghatékonyabb kapcsolat alakuljon ki önök között? Az elmúlt mentorálási időszak tapasztalataiból kiindulva elegendő a félévenkénti személyes találkozás, bár eleinte többet terveztem. Szeretném, hogy továbbra is az őszinteség és bizalom fémjelezze kapcsolatunkat. További rendszeres tájékoztatással és a kölcsönös bizalom fenntartásával. Segítségemet továbbra is felajánlom akár hivatalos ügyek intézésének segítésében is.

9 Jelenlegi kapcsolata a Polgár Alapítvánnyal: Közvetlen, rendszeres. A kölcsönös segíteni akarás az egyik alappillére a kapcsolatunknak. Nagyon örülök, hogy részt veszek ebben az ösztöndíjprogramban, én magam is sokat tanulok az alapítvány tagjaitól. Szolgálatkészségük teljes megelégedésemre szolgál és tapasztalataim szerintem a másik oldalról is hasonlóan vélekednek tevékenységemrıl. Tervezett személyes találkozás rendszeressége az alapítvánnyal: 1/2 Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége az alapítvánnyal: heti Szeretne kapcsolódni a "Polgár Alapítvány mentorai" zárt Facebook csoporthoz? amennyiben igen, kérem adja meg az ehhez szükséges elérhetıségét! Tagja vagyok IV. Mentorálás Mi motiválja a mentori feladatok ellátásában: Ez változatlan maradt: támogató-védő feladat ellátása. Elsődleges motiváció és kitűzött cél egyben: M. élethelyzetén javítani, amennyire csak lehetséges. Mik a saját sikerkritériumai a mentori munkában: Továbbra is azt nevezném sikernek, ha meg tudnám valósítani a következőt: nem tanítani, hanem rávezetni, képességeit önállóan kiaknázni tudni és az életben elboldogulni, eligazodni. Tehetsége, elhivatottsága később minőségi eredményeken keresztül nyilvánulhasson meg. Ha a diák jutalomként (vállalások teljesítése esetén tárgyi adományban részesülne (2014. júniusban), milyen eszköz(öke)t javasolna ajándékba átadni? laptop; olvasmányok német nyelven.

Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09

Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09 Polgár Alapítvány Svájci - Magyar Ösztöndíj Alap Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09 Ösztöndíjas: Mentor: Ösztöndíjszerzıdés száma: Mentor legmagasabb iskolai végzettsége Érettségi Főiskolai diploma

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA A tehetséged belülről, a szívedből fakad. Ami benned van, nem veszhet el! Nicolas Parks Készítette: Grófné Váradi Anna történelem-szlovák,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A Pedagógiai program célja és feladata 1 Az intézmény rövid története 1 A Pedagógiai program jogszabályi alapja 2 A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül NEVELÉSI PROGRAM Az iskola nevelési programja az alábbi fő elemeken keresztül valósul meg: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád

PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Rád A PANNON GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Rád 2011 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Nevelési program I.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. Tárgyi feltételek 1.2. Személyi feltételek 2. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató

BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. igazgató BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Budapest, 2013. Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői)

Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) Helyi Esélyegyenlőségi Program (Eltelt Időszak tapasztalatai, jellemzői) A demográfiai adatok tükrében az lakosság elöregedését figyelhetjük meg. A két nem eltérő halandóságából adódóan az országos adatokhoz

Részletesebben

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a

K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a K i n i z s i P á l G i m n á z i u m é s S z a k k ö z é p i s k o l a partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét.

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei...

Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 2. Az intézmény helyi tanterve... 30 1. sz. melléklet: A középszintű érettségi vizsga témakörei... 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERESEGYHÁZI FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Felülvizsgálva: Veresegyház, 2013.március 31. 1 Bevezetés A köznevelés közszolgálat, amelyek általános kereteit és garanciáit az állam

Részletesebben

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella

Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására Készítette: Tóthné Détári Gabriella Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására 2014. Pályázat a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Pedagógiai programja Sopron, 2008. Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezető... 4 2. Az iskola küldetésnyilatkozata, értékrendje... 5 3. Az

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM

Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM Jelmondatunk: Intelligens Lehetőségek Sora! PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 5 2. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 AZ ISKOLA PROFILJA... 5 AZ ISKOLA ARCULATA, LOGÓJA...

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta.

MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. MUNKATERVE A 2014/2015-ös TANÉVRE A Munkatervet az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 25-én, a tanévnyitó értekezleten elfogadta. Demeterné Ecseri Katalin igazgató 1 A tanításra ismeret, a nevelésre

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 Várlak Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak -

TÁMOP-3.3.5/A-08/1-2009-0069 Várlak Tanoda Alsónemesapátiban - Esélyt és lehetőséget az apáti diákoknak - TARTALOM: 1. A Várlak Tanoda működésének alapvető céljai...2.o. 2. A Várlak Tanoda vezetése és irányítása 2.1. Stratégiai tervezés, minőségi célok 3.o. 2.2. Vezetői ellenőrzés..5.o. 2.3. A tanoda működésének

Részletesebben