Polgár Alapítvány Svájci Magyar Ösztöndíj Alap. Egyéni fejlesztési terv Ösztöndíjszerződés száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgár Alapítvány Svájci Magyar Ösztöndíj Alap. Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09. Ösztöndíjszerződés száma:"

Átírás

1 Polgár Alapítvány Svájci Magyar Ösztöndíj Alap Egyéni fejlesztési terv Ösztöndíjas: Mentor: Ösztöndíjszerződés száma: Mentor legmagasabb iskolai végzettsége Érettségi Főiskolai diploma Egyetemi diploma Doktori diploma Mentor szakterülete Kitöltés dátuma: Megjegyzés [u1]: Amennyiben több van, kérem a mentori tevékenység ellátása szempontjából releváns területet megjelölni

2 I. Háttér I.I. Családi háttér A diák családi háttere jelenleg: N. családi háttere rendezett, szüleivel és két testvérével él falujában szerény körülmények között. Szülei idénymunkából tartják fenn a családot. Mindkét szülő, illetve a nagyobbik fiútestvére - aki a 24 életévét mát betöltötte - is dolgozik 12 órában. Nővére - 21 éves - vezeti a háztartást, aki jelenleg munkanélküli, így N.-nel ketten látják el az otthoni munkákat, főleg a haszonállatok gondozása területén. Megjegyzés [u2]: Család létszáma, lakhatási körülményeik, szülők munkaerőpiaci helyzete, testvérek száma kora, problémák, stb. A családi háttér megerősítésére kitűzött cél a fenti időszakban: Mivel a szülők sokat dolgoznak, így N. tanulmányára való odafigyelésük minimális. Elvárják fiuktól, hogy a szakiskolában mindent megtegyen a szakmája megszerzésének érdekében, de az iskolával való kapcsolatuk halvány. Célom, hogy N. tanulmányára jobban figyeljenek oda, kérjék számon iskolai helyzetéről tanulmányának minél színvonalasabb elérése érdekében. Továbbá biztassák, szóban dicsérjék, nagyobb erkölcsi támogatásukról biztosítsák a diák szellemi-társadalmi kiemelését szolgáló alkotó munkáit, amely egy életen át tartó példaállítást eredményezhet a család rokonságán belül és lakóhelyének fiatal, roma tanulói számára. Megjegyzés [u3]: A családra jellemző pl. ismétlődő, vagy prognosztizálható krízisszituációk, melyek befolyásolják a mentoráció sikerességét, elkerülése! A családi háttér megerősítésére tevékenységek a fenti időszakban: Továbbra is vegyenek részt a szülők folyamatosan a havonkénti megbeszéléseken. Az állandó munkájuk miatt N. osztályfőnökével állandó kapcsolatba lépek tanulmányainak előmenetele érdekében, hogy tájékoztassam a szülőket mentoráltam szakiskolai eredményeiről, gyakorlati heteiről és az iskolájának rendezvényeiről, amelyben N. is kompetens lehet. Megjegyzés [u4]: Vegye számba azokat a lehetőségeket, amivel segítheti a családot, mint mentor. pl. tud segíteni munka, új lakóhely keresésben, vagy segítséget tud e nyújtani a családnak hivatalos ügyek (családsegítő, gyámhivatali), eljárások intézésében! I.II. A diák iskolai helyzete A diák iskolai helyzete jelenleg: N. tanul a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szakképző Iskolájában, villanyszerelő szakosztályában, a 11. évfolyamon. Minden nap busszal jár be az 5 km-re fekvő város iskolájába, ahol két hetes ciklusban 4 napot iskolában 6 napot gyakorlaton tölt el. A gyakorlati ismereteket az Észak-magyarországi Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) Nyrt. biztosítja számára. Most már nagyrészt szakmai órákat tanul a es tanévtől kezdve, amely a szakma megszerzésére készíti fel. Iskolai helyzetének megerősítésére kitűzött célok a fenti időszakban: Fontosnak tartom, hogy N. is figyeljen oda az igazolatlan órák elkerülésére. Ha hiányzik, az betegségre való hivatkozása legyen, orvosi igazolással. Becsületesen, tisztességesen lássa el a rá bízott gyakorlati feladatait, azokat ne kerülje. Tegyen meg mindent az elméleti tanulás terén is, hogy jó jegyeket szerezzen és ennek következtében tanulmányi ösztöndíjat kaphasson. Kerülje a rendbontó társaságokat, oktatóival legyen együttműködő. Iskolai helyzet megerősítésére vonatkozó tevékenységek a fenti időszakban: Fontosnak tartom az állandó heti kapcsolatot vele. Rákérdezzek elmúlt hetére, nehézségeire, arra, hogyan találhatunk közös megoldást a felmerülő problémáira. Tantárgyi versenyre, pályázatok elkészítésére ösztönözzem és készítsem fel, még akkor is, ha már nem tanulja azt a tantárgyat. Mindenféleképpen siker érdekében biztatom a részvételre. Folytatni fogjuk a már megkezdett heti korrepetálást, ösztönözni az iskolán kívüli rendezvények való részvételére, beszélgetni vele erkölcsi kérdésekről, hétköznapi helyzetekről, hogy fejlődjön önbecsülése és javuljon önmegvalósítása. Megjegyzés [u5]: Milyen iskolába jár, ez a lakóhelyétől milyen messze van, kollégista-e, mennyire tud megbirkózni az iskolai feladatokkal, mennyire aktív a tanórán kívüli tevékenységekben? Megjegyzés [u6]: A diák iskolai helyzetére jellemző pl. ismétlődő, vagy prognosztizálható krízisszituációk, melyek befolyásolják a mentoráció sikerességét, elkerülése! Sorolja ezeket a lehetőségeket ill. tűzze ki célul ennek elkerülését konkrétan! Megjegyzés [u7]: A fenti konkrét célok eléréséhez milyen eszközöket kíván alkalmazni?

3 I.III. A diák személyisége A diák személyisége jelenleg: Csendes, tartózkodó, nyugodt természetű. Érzéke van a különlegesre, mindenben a jót, a pozitívat, az értéket keresi. Mindemellett vállalkozó kedvű, de visszafogott. Igényli a törődést, távlati céljaiban vágyakozó. Inkább problémakerülő, mint sikerorientált. Személyiség megerősítésére kitűzött célok a fenti időszakban: Továbbra is a konfliktusokat kerülő, azt ha kell, ésszerű keretek közötti magatartásformáját megtartsa. Bár egyre céltudatosabb azzal kapcsolatban, amit el szeretne érni, alkalmazkodó, kicsit bátrabbnak kellene lennie. Jelleméből adódóan kezdeményező készségének motiválására lesz szükség. Megjegyzés [u8]: Sorolja fel a fejlesztés és az önök együttműködése szempontjából legfontosabb személyiségjegyeket pl.félénk, visszafogott, szégyenlős, vagy vállalkozó szellemű, merész, vakmerő, stressztűrő? Megjegyzés [u9]: Ön szerint érdemese, szükséges-e beavatkozni a személyiségfejlődésbe, ha igen mi az amin változtatni kellene? Személyiségfejlesztés tevékenységei fenti időszakban: Érdemes beavatkozni azonban nem direkt módon. Nem szabad semmit sem erőltetni, azt kell elérni, hogy végül ő akarja a kezdeményezést. N. barátja hasonló személyiségű, de sokkal magabiztosabb, bátrabb, bízik önmagában. Így az ő segítségét fogom kérni, hogy az az inspiráció, ami a kezében megvan a rajzolás területén, az nyilvánuljon meg személyiségében is. Ne csak a munkájára, tanulmányaira koncentráljon, hanem kínálkozó helyzetekre is. (pl.: szabadidő hasznosabb eltöltése, véleményalkotás ismeretlenek körében, másokkal való ismerkedés) Megjegyzés [u10]: Ön szerint érdemes-e, szükséges-e beavatkozni a személyiségfejlődésbe, ha igen mi az, ambe ön be tud avatkozni, hogyan milyen módszerrel képes segítséget iránymutatást adni? I.IV. A diák kapcsolatrendszere A diák kapcsolatrendszerének jellemzői (iskolán kívül és belül): Iskolán belül: az osztálytársi kapcsolatok jellemzik, de szívesen részt vesz a tágabb közösség érdekében bármilyen programon. Iskolán kívül: szűk baráti társaság jellemzi, amelyet a hasonló tulajdonságú diáktársai alkotják. Osztályfőnöke iránt, mint diáknak semleges érzelmei vannak, magatartásával problémát nem okoz. A deviáns csoportokat elkerüli, iskolai és azon kívüli eseményeiket maga részéről figyelmen kívül hagyja. Megjegyzés [u11]: Milyen a viszonya a tanárokkal, iskolatársaival, vannak-e barátai, milyen közösségekhez tartozik, van-e kapcsolata deviáns csoportokkal? Kapcsolatrendszerre vonatkozó célok(iskolán kívül és belül): Bővíteni külső kapcsolatrendszerét. Megjegyzés [u12]: Abban az esetben, ha problémát tapasztal, vagy prognosztizál, akkor azt konkrétan jelezze, ill. annak elkerülését tűzze ki célul! Kapcsolatrendszerre vonatkozó tevékenységek (iskolán kívül és belül): Minél több alkalmat megragadni kapcsolatok építésére pl. versenyek, rendezvények alkalmával. Megjegyzés [u13]: Fejtse ki, milyen eszküzükkel kívánja javítani a mentoráltja kapcsolatait!

4 II. Fejlesztés II.I. Tanulmányi előmenetelre vonatkozó célok és tevékenységek évfolyam: 2013/2014 évfolyam: tanulmányi átlag év végén (egy tizedes jegyig): CÉL tanulmányi átlag 3,5 3,8 3,9 CÉL tanulmányi átlag 2013/2014 év végén: Megjegyzés [u14]: Bemeneti adatként kezeljük a év végi bizonyítványt Megjegyzés [u15]: Célérték félévkor Megjegyzés [u16]: Célérték év végén tanulmányi év végén MAGYAR NYELV : MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 2013/2014 év végén: tanulmányi év végén MAGYAR IRODALOM : MAGYAR IRODALOM MAGYAR IRODALOM 2013/2014 év végén: tanulmányi év végén MATEMATIKA tantárgy eredménye: tanulmányi év végén IDEGEN NYELV : MATEMATIKA MIDEGEN NYELV MATEMATIKA 2013/2014 év végén: MIDEGEN NYELV 2013/2014 év végén tanulmányi évben igazolt hiányzások száma (óra): 21 Tervezett igazolt hiányzások száma (óra)2013/2014 félévkor: 10 Tervezett igazolt hiányzások száma (óra)2013/2014 év végén: 20

5 tanulmányi évben igazolatlan hiányzások száma (óra): Tervezett igazolatlan hiányzások száma (óra)2013/2014 félévkor: Tervezett igazolatlan hiányzások száma (óra)2013/2014 év végén: Tanulmányi előmenetelre vonatkozó tevékenységek az időszakban: N. felzárkóztatását és fejlesztését matematikából, magyar irodalomból és nyelvtanból, történelemből és angol nyelvből fogom végezni. A korrepetálások és fejlesztések minden hónap páros és páratlan hetében kívánom megvalósítani. Páros heteken: magyar nyelv és irodalom, történelem. Páratlan heteken: angol nyelv és matematika. Rajz: felkért, szakos végzettségű tanár által havi két órában. Megjegyzés [u17]: Kérem jelölje meg, hogy milyen tantárgyból van szükség felzárkóztatásra, azt ki végzi, heti hány órában, ill. hogyan kívánja elérni, hogy az igazolt és igazolatlan hiányzások csökkenjenek II.II. Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek és eredmények A diák kiemelt tehetségterülete: Rajz Megjegyzés [u18]: Azt a tehetségterületet kérjük megjelölni, amit a mentoráció során kiemelten támogat! A diák eredményei a jelzett tehetségterületen: - Országos e-karikatúra Pályázat Az elért legmagasabb eredmény a jelzett tehetségterületen: országos Megjegyzés [u19]: nemzetközi, országos, területi, helyi, egyéb Tehetségfejlesztésre vonatkozó célkitűzések az időszakban: Országos tanulmányi és pályázati versenyekre való jelentkezés. Alkotói pályamunkák beküldése, versenyeken való részvétel. Dobogós helyezés elérése. A fejlesztő órákra való járás 100%-os kihasználása a fejlődés érdekében. Megjegyzés [u20]: Konkrét célkitűzések pl. verseny eredmények, vagy az, hogy 90%-os lesza fejlesztő órák látogatottsága! Tehetségfejlesztésre vonatkozó tevékenységek az időszakban: Mentoráltamat földrajzi és történelmi jellegű versenyekre fogom felkészíteni. Heti rendszerességgel egy napot fogunk arra szánni, hogy források használatával és értékelésével a szaknyelv alkalmazásával, a térbeli és időbeli tájékozódással, az eseményeket alakító tényezők feltárásával és a történelmi események és jelenségek problémaközpontú, tematikus bemutatásával írásban és szóban is felkészülhessünk egy-egy megmérettetésre. A rajz fejlesztését D. A. rajz szakos tanárnő végzi havi két órában. A fejlesztés hatékonyságát, sikerét az elért eredmények fogják majd bizonyítani. Megjegyzés [u21]: A cél eléréséhez milyen fejlesztésre van szükség, pl. heti hány órában ki végzi a fejlesztést, milyen módszerrel! Hogyan kívánja ellenőrízni a fejlesztés hatékonyságát?

6 II.III. Műveltség és tájékozottság fejlesztésére vonatkozó tevékenységek szeptemberre Kerékpározás, a Zempléni Múzeum meglátogatása. Mádi Furmint Ünnep októberre A Tokaj-hegyaljai szüreti felvonulás megtekintése novemberre Mozi látogatás Miskolcon. Advent Kassán. Természettudományi Múzeum meglátogatása. Megjegyzés [u22]: Gondolja át, hogy ebben a hónapban, milyen olyan közös programot tudnak szervezni a mentorálttal, ami szélesíti a látókörét, gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítja, vagy " csak" hasznosan kikapcsolódhat! decemberre 2014 januárra februárra Karácsonyi dekorációkészítés: üvegfestés, mézeskalács díszítés. Társas-, kártya- és sakk játékok. A miskolci Kocsonyafesztiválon való részvétel márciusra áprilisra májusra Színházlátogatás Miskolcon. Levéltár látogatása Sátoraljaújhelyen. Túrázás a Regéci-hegyekben. (Regéci vár, Nagy Pétermennykő) júniusra júliusra 2014.augusztusra A környékbeli első világháborús emlékek felkeresése az I. világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából. Egri körséta (vár, minaret, város a város alatt, fegyvermúzeum, líceumi csillagvizsgáló)és fürdés. Kerékpározás az Ondi-tóra.

7 III. Kapcsolattartás Jelenlegi kapcsolata a diákkal: Mindketten L.-ben élünk. Régóta ismerjük egymást, mivel N.-t a helyi általános iskolában tanítottam 5-től 8. osztályos koráig. Hatodikos korában figyeltem fel a rajzban megmutatkozó tehetségére. Így már akkor felkaroltam, munkáit pályázatokra neveztem be, ahol országos helyezéseket ért el. Egymás iránt érzett tiszteletünk azóta még inkább megerősödött. A hónap elején történő megbeszélés alapján egyeztetjük a foglalkozásaink idejét, amelyhez igyekszünk ragaszkodni. Változás esetén értesítjük egymást. Minden héten 2-3 alkalommal találkozunk, akár korrepetálás, szabadős foglalkozás, vagy csak pályázati megbeszélés miatt. Nem fixek a konkrét időpontok. Ha kérésünk, kérdésünk van, azt jelezzük egymás felé telefonon vagy személyesen. Megjegyzés [u23]: Milyen a viszonyuk, egy településen élnek-e, honnan ismeri, az elmúlt időszakban milyen gyakran talákoztak? Tervezett személyes találkozás rendszeressége a diákkal: Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége a diákkal: Megjegyzés [u24]: gyakoriság 2-3 napi 2-3 napi Milyen kapcsolat kialakítására törekszik a mentoráltjával? Hogyan szeretné elérni, hogy a lehető leghatékonyabb kapcsolat alakuljon ki önök között? Kölcsönös bizalmi viszony kialakítására törekszem mentoráltammal. Szeretném elérni, hogy minél közvetlenebb legyen, merjen továbbra is kérdezni, és fogadja el a mentori segítségemet és irányításomat. Igyekszem minél többet találkozni vele, rákérdezni mindennapjaira, hogy érezze a vele való törődést. A közös programok segítségével a tanár-diák hierarchikus kapcsolat helyett partneri viszony kialakítása. Jelenlegi kapcsolata a diák szüleivel: Hónap elején egy kitűzött nap délutáni órájában. Tervezett személyes találkozás rendszeressége a szülőkkel: havi Milyen kapcsolat kialakítására törekszik a mentoráltja szüleivel? A jelenlegi helyzet fenntartása és a fontos történések alkalmával a szülői beleegyezés, hozzájárulás miatt is igyekszem legalább havi egy alkalommal találkozni velük. Bízom benne, ha N. osztályfőnökével heti rendszerességgel tudom tartani a kapcsolatot, talán így nagyobb érdeklődéssel lesznek Norbi tanulmányai iránt. Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége a szülőkkel: heti Hogyan szeretné elérni, hogy a lehető leghatékonyabb kapcsolat alakuljon ki önök között? Folytatom a havi egy alkalommal való személyes találkozásunkat, hogy értesítsem őket gyermekük következő hónapot érintő tevékenységéről, illetve heti rendszerességgel értesíteném őket fiuk tanulásával kapcsolatban.

8 Jelenlegi kapcsolata a Polgár Alapítvánnyal: Az alapítvány állandó kapcsolatot tart velem, mint megbízottal. Felhívják a figyelmemet a beszámolók elkészítésére, pályázatok beadására, és a hiányosságok pótlására. Bátran fordulhatok kérdésemmel az alapítványhoz, szívesen állnak rendelkezésemre. Jelenleg telefonon és ban folytatunk megbeszéléseket, de a közeljövőben személyes találkozókra is sort kerítek. Tervezett személyes találkozás rendszeressége az alapítvánnyal: ½ évi Tervezett telefonos és es kapcsolattartás rendszeressége az alapítvánnyal: havi Szeretne kapcsolódni a "Polgár Alapítvány mentorai" zárt Facebook csoporthoz? amennyiben igen, kérem adja meg az ehhez szükséges elérhetőségét! IV. Mentorálás Mi motiválja a mentori feladatok ellátásában: A szülők rendszeresen vegyenek részt a hónap végi megbeszéléseken. Bizalommal legyenek mind a program, mind a személyem iránt. Együttműködőek, segítőkészek, erkölcsi támogató jelleggel lépjenek fel N. érdekében. Tolerálják azokat a délutáni foglalkozási időket, amikor a gyermekük az otthontól távol marad, és ezért a ház körüli teendőkből nem mindig tudja kivenni részét. Mik a saját sikerkritériumai a mentori munkában: N. tanulmányi eredményeinek javulása, a programban vállalt feladatok iránt kitartó, testileg és lelkileg egészséges, önálló gondolkodásra és életvezetésre képes, eredményes munkára és személyes boldogságra kész, problémákkal megküzdő fiatal tehetség bontakozzon ki személyében. Kedvenc időtöltésében a rajzolásban megtalálja azt a lehetőséget, amellyel mások számára örömet, rácsodálkozást, kellemes meglepetést okozhat kiállításokon, így hívva fel magára az emberek figyelmét. Képessé tegyem kulturálisan domináns személyiséggé válni, aki formálja a köréje szerveződő közösséget. Ha a diák jutalomként (vállalások teljesítése esetén) tárgyi adományban részesülne, milyen eszköz(öke)t javasolna ajándékba átadni? Feltétlenül a hobbijához, a rajzoláshoz szükséges eszközöket: különböző grafitceruzák, festékek (olajfesték), rajzlapok különböző méretben, rajzgyűjtő mappák, kör-, lapos-, olajfestő ecset, festőpaletta, asztali és festőállvány, víz-, akril- és olajfestékek.

Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09

Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09 Polgár Alapítvány Svájci - Magyar Ösztöndíj Alap Egyéni fejlesztési terv 2013.09-2014.09 Ösztöndíjas: Mentor: Ösztöndíjszerzıdés száma: Mentor legmagasabb iskolai végzettsége Érettségi Főiskolai diploma

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR

A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR A MÁSODIK ESÉLY ISKOLA KOMPLEX TÁMOGATÓ RENDSZERE OSZTÁLYFŐNÖK HELYETT MENTOR Forrás:? Tartalom 1. A LEMORZSOLÓDÓ FIATALOK JELLEMZŐ PROBLÉMÁI 2. MENTORRENDSZER 2.1. A mentor-diák viszony, segítő kapcsolat

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita

PÁLYÁZAT. a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályázó: Restné Szabó Rita PÁLYÁZAT a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Restné Szabó Rita Balatonvilágos, április 11. Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Restné

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE...

Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... Tartalomjegyzék 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2 AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZRENDSZERE... 6 3 NEVELÉSI-OKTATÁSI ESZKÖZRENDSZER... 9 4 SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM

H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a 2030 Érd, Túr ut ca 5-7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Tel.:/Fax: 06 23 375 230 E-mail: h unyadi.erd@h awk.hu A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 037324 MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM

KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÓ ÉS INTEGRÁCIÓS PROGRAM A GYŐRI KAPUI TAGISKOLÁBAN I. Az alkalmazás feltételei I. 1. Integrációs stratégia kialakítása: I. 1. 1. Általános helyzetelemzés Városunkban a kohászat megszűnése

Részletesebben

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola

Pályázat. Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű. Szakközépiskola és Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztere 1117 Budapest, Fehérvári út 10. Pályázat A Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői állására Készítette: Dr. Újj Anna Mária Középiskolai

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium. Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2013 Iktatószám: Békéscsaba, 2013.augusztus 27 -------------------------------------------------

Részletesebben

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA

Az INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA Az INCZÉDY GYÖRGY K O L L É G I U M Á N A K NEVELÉSI PROGRAMJA 2010 1. BEVEZETŐ 1.1 A pedagógiai program összeállítása során alapul vett főbb szempontok: A kollégiumi közösségi nevelés több évszázadra

Részletesebben

Nevelési és pedagógiai program

Nevelési és pedagógiai program Nevelési és pedagógiai program Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2001.06.10 Módosítva: 2004.05.15 2005.03.10 2007.02.02 2007.06.29 2007.12.18 2008.03.25 2010.03.29 I.

Részletesebben

Nevelési és pedagógiai program Készítette: Dr. Mező Ferenc Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2001.06.10 Módosítva: 2004.05.15 2008.03.25 2005.03.10 2007.02.02 2007.06.29 2007.12.18 1 I. Az iskola

Részletesebben

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2011

Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kollégiumi Pedagógiai Program 2011 46 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2011 Iktatószám: Békéscsaba, 2011.november ------------------------------------------------- P.H. 2 1. Bevezetés Az utóbbi

Részletesebben

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program

Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola. Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Térségi Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Kisteleki Általános Iskola Tagintézmény-vezetői pályázat Vezetési program Kistelek 2008 Pályázó: Csányi József Kistelek, Petőfi u. 9. BEVEZETÉS Napjaink társadalmi

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 4 2 FELNŐTTOKTATÁS, FELNŐTTKÉPZÉS SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE... 5 3 HELYZETKÉP... 7 3.1 Speciális földrajzi helyzet... 7 3.2 Társadalmi környezet... 7 3.3 Az iskolahasználók

Részletesebben

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 10 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 11 3.1. A MECSEKALJAI ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉGEI 11 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉG SIKERES EGYÉNI FEJLESZTÉSÉNEK BEMUTATÁSA A tehetséged belülről, a szívedből fakad. Ami benned van, nem veszhet el! Nicolas Parks Készítette: Grófné Váradi Anna történelem-szlovák,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA 7623 PÉCS, Szabadság u. 23. Igazgató: Németh Eszter PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008. A pedagógiai programot a tantestület elfogadta 2008. június 30-án. A pedagógiai programot

Részletesebben

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül

A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül A Pedagógiai program változásai, kiegészítései, az új tantervek nélkül NEVELÉSI PROGRAM Az iskola nevelési programja az alábbi fő elemeken keresztül valósul meg: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ INTÉZMÉNY MOTTÓJA: A jó cselekedet pedig csak az, ha a mi felebarátunkat segítjük, tartjuk, tápláljuk, tanítjuk, neki jó példát adunk, mindezeket a mi felebarátunknak

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Pedagógiai Program Pedagógiai Program 2013 1. BEVEZETŐ 3 1.1. Az iskola bemutatása, eredményei 3 1.2. Az oktatás szerkezete, a fejlődés iránya 4 1.3. Az oktatás tárgyi feltételei 5 1.4. Az iskola fenntartója, működtetője

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben