Fejlődő vidék, élhető falvak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejlődő vidék, élhető falvak"

Átírás

1 Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, Dél-Dunántúl 1

2 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új vállalkozások, környzetba rát gazdálkodás. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program nekünk szól. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási le hetô sé geirôl részletes információk a helyi vidékfejlesztési irodákban, a falugazdászoknál és a honlapon találhatók. Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 2

3 Miniszteri köszöntő Tisztelt Olvasó! Szeretném, ha a következő néhány oldal mélyebb betekintést adna abba a munkába, amit a minisztériumunk és háttérintézményeink a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (NVT) végrehajtásával az ország asztalára tettek. Szó szerint az asztalára, hiszen a mezőgazdasági termékeink jó része a hazai fogyasztók elé kerül, s nem mindegy, hogy ezek a termékek milyen módon szolgálják mindennapjainkat. Az NVT keretében 2004 és 2008 között összesen mintegy 193 milliárd Ft támogatást utaltunk ki mezőgazdasági termelőinknek. A támogatási összeg 80%-a uniós forrásból származik, a fennmaradó 20% hazai ráfordítás, az uniós csatlakozásunk e tekintetben tehát okvetlenül pozitívan érintette a programban részt vevő termelőket. Ez az összeg az elmúlt esztendőkben közel 35 ezer gazdálkodó munkáját, megélhetését tette könnyebbé, segítette a mezőgazdasági területek okszerű használatát, adott esetben beruházásokhoz járult hozzá vagy éppen a földhasználatra vonatkozó korlátozások miatt kieső mezőgazdasági jövedelmet pótolta. Segített abban is, hogy a gazdálkodók a legfőbb természeti kincsünket, a termőföldet kíméletesebben művelhessék az agrár-környezetgazdálkodási támogatás kapcsán, segítette a gyengébb adottságú területen gazdálkodókat, hogy ne kelljen felhagyniuk a mezőgazdasági tevékenységükkel és hosszabb távon is biztosított legyen a megélhetésük, elkerülve az esetleges munkanélküliséget és egyes vidéki térségek elnéptelenedését. Hozzájárult az ország erdőterületeinek jelentős növeléséhez, vagy éppen a gazdálkodói összefogások, szövetkezések megerősítéséhez is. A támogatással nem csak a gazdálkodók jártak jól, hanem az a városlakó is, aki egészségesebb, kevesebb mesterséges anyagot tartalmazó ételeket fogyaszthat; az a vállalkozó, akitől a gazdák a fejlesztésekhez műszaki berendezéseket, eszközöket vásárolhattak, vagy éppen az a vidéket szerető ember, aki örül a természet egyensúlyának helyreigazodása láttán. A kiadványban szép számmal találnak példát az odaítélt támogatások felhasználására vonatkozóan, ami bizonyíthatja, hogy megfelelő helyre kerültek a források, valamint ösztönözheti azokat a gazdálkodóinkat a jövőben megnyíló támogatási lehetőségek igénybevételére, akik eddig még nem vágtak bele az ilyen irányú lehetőségek kihasználásába. Annak érdekében, hogy a jelenleg futó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási lehetőségeire ezúton is ráirányítsuk figyelmüket, a kiadványban rövid ismertetőt olvashatnak e témáról is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv forrásait Magyarország maradék nélkül felhasználta. Azt kívánom, hogy a jelenlegi forrásokból kiaknázható lehetőségekkel hasonló eredményt érjünk el a következő évtized közepére, az ország és elsősorban a vidéki térségek fejlődése érdekében. 3

4 A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Magyarország évi európai uniós csatlakozása lehetővé tette, hogy az Unió tagállamai által használt pénzeszközökből, alapokból a magyar mezőgazdasági termelők is forrásokhoz jussanak. A 2004 és 2006 között rendelkezésünkre állt uniós források lehívása olyan programdokumentumok benyújtásával történhetett meg, mint amilyen az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP), vagy a jelen kiadványban részletesebben bemutatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv volt. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedései az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia szekciójából kerültek finanszírozásra. Az intézkedések pénzügyi forrásai 80%-ban az említett uniós alap Garancia szekciója, 20%-ban pedig a hazai költségvetés voltak. Az NVT elsődleges célja a vidéki területek, illetve az agrárgazdálkodás fenntartható fejlődésének előmozdítása volt. Az intézkedések elsősorban a környezeti kihívásokra adtak választ, illetve közreműködtek az átalakulás okozta gazdasági és társadalmi nehézségek enyhítésében. A célok közé tartozott a jövedelemszint emelése, új munkahelyek megőrzése a vidéki térségekben, a mezőgazdaság környezetbarát fejlesztésének, a földhasználat racionalizálásának biztosítása és a tájgondozás kialakítása. Az NVT keretében összesen mintegy 754 millió euró volt felhasználható a Terven belül meghatározott intézkedésekre. Ez az összeg az árfolyamváltozások függvényében hozzávetőlegesen 193 milliárd forintnyi támogatást jelent. A támogatások a következő intézkedéseken keresztül jutottak el a termelőkhöz: Agrár-környezetgazdálkodás: Az intézkedés támogatást biztosított a megfelelő gazdálkodási módszereket alkalmazó és egyben a különböző célprogramok speciális feltételeit kielégítő gazdálkodóknak. A szántóföldekre, a gyepes területekre, az ültetvényekre, a vizes élőhelyekre és a veszélyeztetett haszonállatfajták extenzív tartására kidolgozott célprogramok magukba foglalták szinte valamennyi földhasználati módot. A zonális programok az erre a célra kijelölt, úgynevezett Érzékeny Természeti Területek programjai, amelyek speciális természetvédelmi célokat szolgálnak. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása: Az intézkedés kompenzációs támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik fenntartják gazdálkodási tevékenységüket a kedvezőtlen adottságúnak minősített területen. Ezeken a területeken a nem megművelt, elhagyott földek aránya viszonylag magas, ezért az intézkedés célja, hogy ezt a jelenséget a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat előírásainak megfelelő mezőgazdasági tevékenységek támogatásával megszüntesse. Az Európai Unió környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai követelményeinek való megfelelés elősegítése: Az intézkedés egyrészt az állattartó telepeken belüli trágyakezelés támogatásával hozzájárult a felhalmozódott folyékony és szilárd szerves trágya okozta környezetvédelmi problémák megoldásához, másfelől az állattartási technológiák tökéletesítésének támogatásával elősegíti az állatjóléti és higiéniai feltételek teljesítését, hogy az EU vonatkozó előírásai érvényesülhessenek. Mezőgazdasági területek erdősítése: Az intézkedés hozzájárult az ország erdősültségének növeléséhez, valamint az erdők minőségének és védelmi funkciójuknak a javulásához. Az intézkedés három típusú támogatást tartalmaz: 1) a mezőgazdasági földterület erdősítésének telepítési költségei 2) az újonnan telepített erdők ápolásának, védelmének és a szükséges pótló telepítésnek a költségei 3) jövedelempótló támogatás az erdőtelepítés miatt kieső jövedelem kompenzálására. Szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása: Az intézkedés átmeneti jövedelemkiegészítő támogatást biztosított azoknak a gazdálkodóknak, akik elsősorban saját szükségleteikre termelnek, de ugyanakkor a termékeik egy jelentős részét a piacon értékesítik és akik rendelkeznek az árutermelésre való átálláshoz szükséges adottságokkal. Termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása: Az intézkedés a különböző mezőgazdasági ágazatok gazdálkodóit támogatta termelői csoport létrehozásában és működtetésében. A támogatás kifizetése a termelői csoport államilag történő elismeréséhez volt kötött. A támogatás összegét a csoport éves termelési árbevétele alapján számítják ki. Ezeken az intézkedéseken felül az NVT forrásaiból teljesítettünk azokat a kifizetéseket is, amelyek jellegükben eltértek a fent említettektől. SAPARD kifizetések: Az uniós csatlakozást megelőzően Magyarország rendelkezésére álltak un. előcsatlakozási alapok. Ilyen volt a SAPARD is, amelyben gyakorlóterepe volt a hazai gazdatársadalomnak az igazi uniós források felhasználására való felkészülésben. Az ebben a programban támogatási jogosultságot szerzett gazdálkodók áthúzódó kifizetései vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az NVT-ből kerültek finanszírozásra. Kiegészítő közvetlen nemzeti támogatások: Az egyszerűsített területalapú támogatási rendszer lehetővé tette az új tagállamok számára, hogy egy tagállam kiegészíthesse az Unióból származó területalapú támogatási forrásokat annak érdekében, hogy a régi és az új tagállamok közötti támogatásbeli különbségek csökkenjenek. Technikai segítségnyújtás: A technikai segítségnyújtás intézkedés a tagállam rendelkezésére álló olyan pénzügyi forrás, amely felhasználásával az adott program megvalósítását segíti elő. Magyarországon ebből a keretből került finanszírozásra többek között az NVT-vel kapcsolatos tájékoztató és kommunikációs anyagok megjelentetése, az NVT tanácsadói hálózat felállítása, az egyes jogcímekben foglalt kötelező képzések lebonyolítása is. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv jogcímei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretei között tovább élnek. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva lehetőség szerint egyszerűsített támogatási feltételek mentén, időben egymástól eltérően, a jogszabályok adta kereteken belül kerülnek meghirdetésre e támogatási lehetőségek. Kérjük kísérjék figyelemmel erről szóló tájékoztatásainkat is. 4

5 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Európai Unió Tanácsa a 2007-es pénzügyi évtől kezdődően jelentős változásokat léptetett életbe a közösségi agrártámogatások feltételeit és szabályait illetően. Ennek részeként a közötti időszakra az összes mezőgazdasági célú vidékfejlesztési támogatás egy alapba, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapba összpontosul. Az Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás lehívására a tagállamoknak vidékfejlesztési stratégiát, végrehajtására pedig vidékfejlesztési programot kellett kidolgozniuk. A 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot (ÚMVP) az Európai Bizottság szeptember 19-i ülésén egyhangú szavazással elfogadta. Ezzel a teljesítménnyel nagy sikert ért el a magyar agrárdiplomácia, mert Magyarország az uniós tagországok első harmadában volt az elfogadott vidékfejlesztési programok tekintetében. Az ÚMVP keretében a 7 éves vidékfejlesztési programozási időszak alatt összesen mintegy 1300 milliárd forint uniós és nemzeti támogatási lehetőség nyílt meg a magyar mezőgazdasági termelők számára és a vidék fejlesztésére. Ezen források felhasználását az ÚMVP intézkedései szolgálják, melyek a program négy, úgynevezett stratégiai tengelye köré csoportosulnak. I. Mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. A környezet és a vidék állapotának javítása, fejlesztése III. Az életminőség javítása vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése IV. LEADER (Közösségi kezdeményezés) De mit, milyen jellegű fejlesztést szolgálnak az egyes tengelyek? A klasszikus mezőgazdasági fejlesztések támogatását szolgáló intézkedések (mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása, gépberuházás, állattenyésztés támogatása, infrastruktúra fejlesztés, stb.) tartoznak az I. tengely alá. Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a primér mezőgazdasági termeléssel és alapanyagfeldolgozással legszorosabban összefüggő támogatási lehetőségek tartoznak e tengelybe. A II. tengely szolgálja a környezet védelmével összhangban álló gazdálkodást, az erdők telepítésével, védelmével összefüggő intézkedéseket. Ide tartozik a kedvezőtlen adottságú területek támogatása és a nagy érdeklődésre számot tartó agrár-környezetgazdálkodási intézkedés is. A III. tengely intézkedései a vidéki térségben élők életkörülményeit, életminőségét és jövedelemviszonyainak javítását szolgálja. Ide tartozik pl. a már elindult Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése (ismertebb nevén tanyabusz ) intézkedés, és azok a 2008 őszén megjelenő támogatási formák, amelyekre a vidéki lakosság és a vidéki önkormányzatok is igényt tarthatnak. Ezekről érdemes kicsit részletesebben is szólnunk, hiszen napjainkban aktualitásuk van, mivel a Minisztérium 2008 őszétől tervezi meghirdetni ezeket a támogatási lehetőségeket. A Falumegújítás és fejlesztés című intézkedés a falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósítását (parkok, sétányok kialakítása), a védelem alatt nem álló, közösségi és gazdasági célokat szolgáló, illetve a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek külső felújítását, új piacterek megnyitását és a meglévők fejlesztését, valamint játszótér kialakítását támogatja. A Vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése intézkedés lehetőséget teremt a védelem alatt álló épületek - különös tekintettel a helyi védelem alatt álló épületek - külső-belső helyreállítására és korszerűsítésére, a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatására, illetve a kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek elkészítésére. A Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása című intézkedés az új, illetve a már működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatására összpontosít. A turisztikai tevékenységek ösztönzése intézkedés keretein belül magánszálláshelyek kialakítása, ifjúsági szálláshelyek, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása, illetve agroturisztikai szolgáltatások kialakítása támogatható. Agroturisztikai szolgáltatások körét képezik: alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás, lovas szolgáltatás, vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, horgász turisztikai szolgáltatás, borturisztikai szolgáltatás. A IV. tengely, a LEADER valószínűleg nem ismeretlen fogalom a helyi közösségek életét szervező, alakító emberek számára, hiszen ez az úgynevezett közösségi kezdeményezés segíti a kistérségi összefogáson alapuló és megvalósuló programok, fejlesztések kivitelezését. Az ÚMVP keretein belül a LEADER-en felül eddig több, mint 20 támogatási lehetőség nyílt meg. A következő évtől újabb 15 intézkedés kerül megnyitásra, melyek között szerepelnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv korábban már megismert támogatási lehetőségei is. Érdemes tehát figyelni a híradásokat, böngészni a szaklapokat és az internetes portálokat, keresni a kapcsolatot a falugaszdászokkal, szaktanácsadókkal annak érdekében, hogy e támogatási lehetőségekben Önök közül is minél többen részt vehessenek. 5

6 Faludi Sándor l Mohács l Elnyert támogatás: Ft A művelésből kivett korábbi mezőgazdasági terület erdősítésére nyert el 6 millió forintos támogatást a Mohácson élő Faludi Sándor, aki 10 hektáros területet telepített be csemetékkel. Amint azt az erdőmérnök végzettségű egyéni vállalkozó elmondta, egy őshonos fafajta, a gyertyános kocsánytalan tölgy telepítésére fordítja a támogatás összegét. Mohács közel 20 ezer lakosú város Baranya megyében, a Mohácsi kistérség központja. Ez Magyarország legdélebbi Duna-parti települése, ezenkívül Budapest mellett az egyetlen város az országban, amelyet a Duna fő ága kettészel. A búsójárásról és az 1526-os csatavesztésről híres Mohács évszázadok óta tipikus mezőváros, a környező települések és területek mindig jó lehetőséget nyújtottak a mezőgazdasági termelésre. Ebben az igencsak hagyományos gyökerűnek mondható gazdasági környezetben dolgozik Ön. Egyéni vállalkozóként végzem ezt a munkát, de van három alkalmazottam is, hisz a terület is és a munka mennyisége is több annál, amit egyetlen ember felelősen felvállalhat, meg hát fizikailag is nehéz lenne mindezt egyetlen embernek elvégezni. Mennyire új életpálya az Ön számára ez a munka? Egyáltalán nem lettem hűtlen az eredeti szakmámhoz, ami erőmérnök, így természetes az is, hogy a magánvállalkozásomnak szakmai irányítója is vagyok, nem üzleti szempontok szerint irányítom az életemnek ezt a részét. Miben segít az elnyert támogatás? A támogatás nyújtotta anyagi forrásokat felhasználva 10 hektáros területet telepítettem be a gyertyános kocsánytalan tölgyfával. Miért éppen ezzel? Azért ezt a fafajtát választottam, mert ez felel meg leginkább az éghajlati és talajviszonyoknak, ez illeszkedik legjobban a környezethez. Aki a természet közelségében él és dolgozik, annak fontos követelmény, hogy a természeti környezetet, ha csak lehet, óvja az idegen hatásoktól. Ezért is választottam ezt a fajtát, de azért is, mert ez a fa tűri jól azokat az időjárásbeli adottságokat, néha szélsőségeket, amik ezt a víz-közeli, sík területet jellemezik. Másrészt pedig nekem is fontos volt és a támogatás is ezt erősíti, hogy az olyan területeket kivonjam a mezőgazdasági művelésből, amelyek gyenge termőtalajnak számítanak, és megművelésük gazdaságtalan lenne. Az ember végül is nem ellensége önmagának sem, mindig meg kell keresni azokat a gazdálkodási módokat, amelyek kevesebb fizikai és anyagi ráfordítást igényelnek és mindemellett jövedelmezőbbek is. Ezt most annak tartja? Mindenképpen. Korábban sok kínlódást okoztak ezek a területek a művelésük során, sem talajjavító munkákkal, sem trágyázással-műtrágyázással nem lehetett olyan termővé tenni, ami megérte volna a ráfordított pénzt és energiát. Ez a ráfordítás mikorra térülhet meg? Hát, sajnos nemcsak holnap, az biztos, hisz láthatja, hogy milyen kicsik még ezek a facsemeték. Olyan kicsik, hogy akár virágcsokorba is lehetne szedni őket persze csak annak, aki nem tudja, milyen érték lesz néhány évtized múlva egy kifejlett, gondozott tölgyerdő. A gyertyános kocsánytalan tölgyerdő. Igen, és nemcsak a neve cseng jól, de azt is tudni kell róla, hogy ez egy őshonos fafajta. A támogatás éppen azt célozza, hogy ezekből az őshonos fajokból minél több, erősebb erdősített terület legyen. E cél elérésében nemcsak az anyagi támogatás, nemcsak a sok-sok kézi és gépi munka jelent segítséget, de maga a természet is, hisz nem véletlen, hogy épp ez a fafajta az, ami a legjobban szereti ezt a vidéket. 6

7 Vercse Józsefné l Györe l Elnyert támogatás: Ft Egészen szerénynek mondható, mindössze 130 ezer forintos támogatást kapott a györei gazdálkodó Vercse Józsefné. Munkájában, az almáskert gondozásában és a legelő karbantartásában mégis nélkülözhetetlen segítséget nyújt ez a pénz. Azoknak, akik nem hallottak még Györéről, mondjuk el, hogy a falu a Völgység nyugati szélén, Baranya és Tolna megye határán, a Mecsek lábánál fekszik, Szekszárdtól 30 km-re. 10 ezer évvel ezelőtt a vidéket a keleti gravettai nép lakta, az utolsó népcsoport, amelyet még ősembernek tartanak. Az újkőkorból, a réz- és a bronzkorból is találtak régészek leleteket Györe környékén, de a vaskorból nincsenek emlékek. A település múltja az 1100-as évekre nyúlik vissza. A lakosság összetétele ekkor ősmagyar, majd a török dúlás után németek (svábok) érkeztek ide, akiknek 1946-os kitelepítése után székelyek telepedtek le. Lakói ma tehát régi magyarok, magyarországi németek és bukovinai székelyek. Igen, és jól is érezzük magunkat egymás társaságában. Az együtt élő emberek megtanulják egymás szokásait, de ellessük egymás munkamódszerét is. Itt nálunk, kis emberek kis gazdaságokban próbálnak megélni, kisebbnagyobb sikerrel. Akkor gondolom az elnyerhető támogatások na - gyon sok segítséget nyújtanak Önöknek. Mire kapta ezt az összeget? Az agrár-környezetgazdálkodás témakörében nyertem el ezt a támogatást, mégpedig gyümölcsös és legelő karbantartására. Azért is jött nagyon jókor ez a segítség, mert az utóbbi évek, különösen az idei nem sok jót hozott a gyümölcsösöknek. Nyomottak az árak bár némileg megnyugtató, hogy most végül is sikerült az almára a garantált felvásárlási árat elérni, egyedül nagyon nehéz kereskedni. Teljesen egyedül dolgozik? Mióta a férjem nincs velünk, a fiammal ketten vezetjük a kis családi gazdaságunkat. Mennyire kicsi vagy nagy ez a családi gazdaság? Egy hektáron termesztjük az almát. Lé-almát? Nem, fogyasztási almát de ezt inkább hagyjuk is, ebben az évben nem sok örömöt szereztek Jó. Mi az, amiben változást jelent a támogatás? A legfontosabb az, hogy az előírt, környezetkímélő növényvédő szereket kell beszereznünk és használnunk. Milyen hatása van ennek a változásnak? Korszerűbben tudunk védekezni a kártevők ellen a gyümölcsösben, környezetkímélőbb a legelő karbantartása is. Hogyan kell egy legelőt karbantartani? El kell végezni a tavaszi tisztító kaszálást, a gyomirtást, boronálását, el kell tüntetni a vakondtúrásokat. A legelőkön egyébként saját, tejelő teheneket tartunk. Mi a biztosíték arra, hogy azok, akik a környezetkímélő eljárások alkalmazására kapnak támogatást, valóban ezt a módszert, az ehhez szükséges szereket alkalmazzák? Nincs lehetőség a kibúvóra, az egyszerűbb, olcsóbb, könnyebb, gyorsabb megoldásokra? Nincs. Határozottan nincs. A támogatás révén ugyanis csak azokat a vegyszereket használhatjuk a növényvédelemben, amelyek az Európai Unió kritériumai megengednek. Ezek a legszigorúbb előírásoknak felelnek meg, alkalmazásukat permetezési naplóval kell dokumentálni és számlákkal igazolni. Itt nincs mód a simlizésre. Aki ugyanis már kipróbálta, tudja, hogy ha kezdetben talán körülményesebb is a meghatározott, kizárólagosan előírt vegyszerek beszerzése, az egészséges talaj, az egészséges legelőn tartott egészséges állatok hosszú távon mindenképpen jövedelmezőbbek. Nekem már eszem ágában sincs a régi, ilyen-olyan összevásárolt, néha bizonytalan tartalmú vegyszerekkel szennyezni a földemet. 7

8 Szentlőrinci Szolanum Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. l Szentlőrinc l Elnyert támogatás: Ft Az integrált szántóföldi termesztést folytató Szentlőrinci Szolanum Kft. gazdálkodásában a környezettudatos szemléletet helyezi előtérbe. Malatin Tibor, a cég ügyvezetője arról adott tájékoztatást, hogy az agrár-környezetgazdálkodás témakörben elnyert több mint 37 millió forint mennyiben segíti ezt a munkát, és szólt arról is, hogy a színvonalas termelés érdekében válogatott szakértői gárdával működnek együtt Szentlőrinc Baranya megye egyik legfiatalabb városi rangú települése, hírnevét mégsem a friss, alig több mint tízéves városi címnek köszönheti, hanem annak, hogy 1994 óta itt rendezik meg Baranya megye ma már legjelentősebb mezőgazdasági kiállítását és vásárát, a Gazdanapokat, melyen a megye és az ország mezőgazdasági termelőin, feldolgozóin, értékesítőin kívül egyre több külföldi kiállító és érdeklődő vesz részt. Mondhatni, Szentlőrinc a megye és a régió agrár központja. Itt működik a Szolanum Kft. Mekkora a cég? Társaságunk 1994 augusztusában alakult, és 274 hektáron dolgozunk. Jelenleg 23 alkalmazottunk van, a cég mérleg főösszege 391,159 millió forint, a saját tőkénk 298,918 millió forint. A mérleg szerint eredményünk 33,482, az árbevételünk pedig 404,049 millió forint. Mi a társaság fő profilja? Társaságunk növénytermesztéssel, ezen belül őszi búza, őszi árpa vetőmag és vetőburgonya előállításával foglalkozik, működtetünk egy komplett, 200 kocás sertéstelepet, és mezőgazdasági szolgáltatást végzünk. Mire fordították, fordítják a támogatásként elnyert összeget? Az integrált szántóföldi növénytermesztési programban veszünk részt, a művelt terület mintegy 80 százalékán. A program első évében elvégzett talajvizsgálati eredményekre alapozva optimális tápanyag gazdálkodási tervek szerint dolgozunk. A növényvédelmi terveket környezetkímélő szereket összeállítva állítjuk össze. Gazdálkodásunkban a környezettudatos szemléletet helyezzük előtérbe. Új elem a gazdálkodásunkban a tudatos környezetvédelem előtérbe helyezése, a kevesebb műtrágyafelhasználás. A talajművelés során megfelelő eszközök használatával törekszünk a talajszerkezet javítására, a talaj szervesanyag-tartalom szintjének fenntartására, a mélyművelés alkalmazására. Kikkel működnek együtt? A projektben tápanyag gazdálkodási szakértőkkel, talajvizsgálati laboratóriumokkal, szaktanácsadókkal, kutatóintézettel dolgoztunk együtt. A program jövőre, 2009-ben fejeződik be. Ha lehetséges lesz, később is szeretnénk részt venni hasonló pályázatokban. Vettek már részt egyéb pályázatokon is? Igen, volt más eredményes pályázatunk is. Tavaly az Új Magyarország Vidékfejlesztési programból finanszírozott EMVA-ból önálló, építéssel nem járó gépbeszerzésre nyertünk el több mint, másfél millió forintot. Ezen a pénzen váltvaforgó ekét vásároltunk. Az EMVA állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázatán elnyert támogatásunkból egy 1400 férőhelyes malacnevelőt, egy 12 férőhelyes ellető épületet és egy 3000 négyzetméteres hígtrágya-tárolót építettünk. Érdemes a gazdálkodóknak, cégeknek megfontolniuk a pályázati lehetőségeket, mert nekünk jó tapasztalataink vannak. Ráadásul, a pályázatok, mint ez az mostani is, lényegükből következően környezetbarátok, a célnak megfelelően javítanak a környezetben élők körülményein és alkalmasak a tájfenntartásra. 8

9 Biswurm Sándor l Csebény l Elnyert támogatás: Ft Csebény község Baranya megyében, a Szigetvári kistérségben található. A rendszerváltás óta önálló község, közös körjegyzőséggel Almamellékkel, Ibafával és Horváthertelenddel. Biswurm Sándor a csebényi Somfa-völgyben gazdálkodik 150 hektáros területen, feleségével közösen 500 juhot tartanak. A baranyai gazda állatjólét és higiénia témakörben trágyakezelésre és gépek beszerzésére nyerte el a támogatást, melynek révén magasnyomású vizes-mosót helyezett üzembe, valamint lebetonozták a gyűjtőkarámokat és a kifutókat, kicserélték a gyűjtőereszt és az esőcsatornákat. A gépek beszerzése bár jelentős anyagi ráfordítást igényelt a támogatás összegéből elengedhetetlen volt, mert a juhok trágyájának kezelése komoly fizikai munkát jelent. A mélyalmozású juhhodályokban ugyanis a birkák, az apró lábaikkal folyamatosan tapossák, tömörítik a trágyát, melyet aztán évente egyszer fel kell törni, és a tárolóba szállítani. Ezt korábban kézimunkával, igen nagy energiaráfordítással lehetett csak elvégezni, az új gépek beállítása ebben jelent pótolhatatlan segítséget. A Csebényben gazdálkodó Biswurm Sándor nemcsak szakmai tapasztalatait osztja meg a Horváthertelenden dolgozó fiával, de kölcsönösen, egymás birtokain használják a támogatásokból vásárolt berendezéseket, így költséghatékonyabban tudnak mindketten gazdálkodni. A+D Kft. l Fonó l Elnyert támogatás: Ft Kaposvártól húsz kilométerre, a belső somogyi dombok ölelésében fekszik a Batét Igallal összekötő út mentén Fonó. Az apró település határában évszázados hagyományai vannak a mezőgazdaságnak, kiváló adottságú talaja a növénytermesztésnek és az állattenyésztésnek is kínál lehetőségeket. Fonót a hivatalos iratokban 1542-ben említik először Vásárfonó, illetve Nagyfonó neveken. A falu határa ekkor káptalani birtok volt, majd egészen 1945-ig volt a Kegyes Tanítórend tulajdonában. Napjainkban mások mellett a 8 főt foglalkoztató főként sertéshizlalásra szakosodott A+DT Kft. folytat komoly termelést a környéken. A cég a félig önálló üzemek támogatása témakörben elnyert jelentős támogatás révén olyan fejlesztéseket tud végrehajtani, amelyek sok kézi munkát váltanak ki, és higiénikusabb állattartás tesz lehetővé. De nemcsak a dolgozók könnyebb munkavégzése miatt büszke Füle Dénesné a korszerűsítésekre, de azért is, mert az új berendezés segít óvni a környezetet is, hiszen a keletkező trágya nem szennyezi többé sem a talajt, sem az állatok egymást. Biswurm Norbert l Horváthertelend l Elnyert támogatás: Ft Horváthertelend a Zselicben található, a 97 lakosú apró településen 25 család él. Az első, 1332-ben készült oklevélben Horcholond alakban olvashatjuk talán a hirtelen melléknevünkből képződött, később horvát jelzővel különböztették meg az ugyancsak baranyai Magyarhertelendtől. Szigetvár ostromának idején elpusztult, csak a XVIII. század közepétől népesült be horvátokkal, majd egyre nagyobb arányban németekkel is. Itt gazdálkodik őstermelőként Biswurm Norbert, aki édesapjától tanult és a mai napig megosztott módszerrel neveli a 113 hektáros területen 340 jószágot számláló juhállományát. Az állatjólét és higiénia témakörben elnyert támogatás révén korszerű trágyatárolást és -kezelést tud megoldani, ami nagyban hozzájárul nemcsak az állatok higiénikusabb tartásához, de a trágya optimális kezeléséhez is. A támogatás abban is segítséget jelentett, hogy a tárolóhoz vezető utakat végig lebetonozhatták, így könnyebb azok takarítása. A nyitotton kívül létrehozott fedett trágyatárolóra is nagy szükség volt, mert megvédi a már lebomlott trágyát a kilúgozódástól és a párolgástól, megőrizve így minőségét. 9

10 KA-TÉSZ Sertéstermelő, Értékesítő és Beszerző Szövetkezet l Kaposvár l Elnyert támogatás: Ft A somogyi megyeszékhely egyik legjelentősebb szövetkezete a KA-TÉSZ, amely folyamatosan bővülő taglétszáma révén immár 79, sertéstenyésztéssel foglalkozó tagjának piacra jutását, korszerű munkáját segíti és koordinálja. Minderre a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv társfinanszírozásában nyílt lehetőség. A Szövetkezet augusztus 9-én vágósertés termékcsoportban állami elismerésben részesült, e határozat alapján pályázati lehetőség nyílt 2005-től kezdődően 5 éves időtartamban árbevételtől függő támogatás elnyerésére. Az eddig megkapott 65 millió forintos támogatáson felül ebben az évben 15, 2009-ben pedig további 12 és fél millió forintos támogatásra számítanak. A tagok számának növekedésével arányosan a 6 főt foglalkoztató cég nyeresége is évről évre nő, míg az első évben, 2005-ben 1,85 millió forint volt, addig az elmúlt évet, 2007-et már 3,68 millió forinttal zárták. A szövetkezet tevékenységének fő célja a vágósertés piacán az egységes nagy volumennel való megjelenés és az ebből adódó kedvezőbb piaci lehetőségek kihasználása. A támogatást a működési költségek részbeni finanszírozására használják. Komáromi János l Nagydorog l Elnyert támogatás: Ft Nagydorog első írásos említése 1397-ből származik. Zsigmond király ekkor adta a Kanizsai családnak a simontornyai várat és a hozzátartozó birtokokat, melyek közt Dorog is megtalálható. Később, a XV. század folyamán a falu a Garay család tulajdona lett, majd a török időkben többször cserélt gazdát. A mintegy 3000 lakosú nagyközség Pakstól 18 km-re nyugatra, Tolna megye északi részén található. A környező kisebb települések mikro-térségének a központja. A környék elterjedt megélhetési forrása a mezőgazdasági művelés, itt gazdálkodik családjával Komáromi János is. A kedvezőtlen adottságú területek támogatásaként kapott több mint 1,2 millió forint komoly segítséget jelent a szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozó, kukoricát, búzát, árpát, repcét, szóját és lucernát termesztő családnak. A program részeként kapott pénzből minden évben újabb apró fejlesztésekre is futja, így mindig tudnak új növényeket telepíteni, műtrágyázni és a gépparkjukat korszerűsíteni. A támogatás révén tudtak traktort, gyűrűshengert, ásóboronát és függesztett permetezőgépet vásárolni. A négytagú családból elsősorban az édesapa, Komáromi János vesz részt a földművelésben, egyik lánya növényvédelmi szakemberként tanácsadóként segíti munkáját, míg másik lánya a 30 hektáros gazdaság adminisztrációját végzi. Peczkó Ferencné l Nagyszokoly l Elnyert támogatás: Ft Nagyszokoly község Tolna megyében, a Tamási kistérségben található. Nagyszokoly nem dúskál a javakban, de rendezett, tiszta település. Ugyanilyen rendezett az a mód is, ahogyan az agrár-környezetgazdálkodás témakörben támogatást nyert Peczkó Ferencné egyéni vállalkozóként a növénytermesztő gazdaságát vezeti. Az uniós előírásoknak megfelelően termeszt szántóföldi növényeket: szóját, kukoricát, búzát. Mint mondja, rendkívül leszűkült a felhasználható növényvédő szerek köre, meghatározott a fajtájuk és a mennyiségük is. Ezen kívül monokultúrában kukoricát nem lehet termeszteni, az előírásoknak megfelelően forgóban kell a növényeket telepíteni. Azt, hogy melyik növényt melyik után termesztik, egyénileg, leginkább praktikussági szempontok alapján lehet eldönteni. Mivel szigorúbbak a feltételek és az ellenőrzés, nagyon komoly hangsúlyt kapnak a környezetvédelmi szempontok is. A növényvédő szerek, a műtrágyák és a növényváltás mindenképpen a környezetvédelmet szolgálják. Bár szigorú előírásoknak kell megfelelni mindazoknak, akik támogatásban részesültek, ám ez az igényesség nemcsak Európai Unió kívánsága, hanem ezt követelik meg az egészséges növények és a megkímélt termőföld is. 10

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-dunántúl Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új vállalkozások,

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak, új

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke

2004-2006. Észak-Alföld. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Fényeslitke 2004-2006 Fényeslitke Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Észak-Alföld Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű volt.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak

2004-2006. Nyugat-Dunántúl. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Nagykapornak 2004-2006 Nagykapornak Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Nyugat-Dunántúl Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

I. évfolyam, 5. szám

I. évfolyam, 5. szám I. évfolyam, 5. szám Szerkesztôi levél az olvasókhoz Tartalom OMÉK Miniszteri köszöntô Aktuális A nehezen járható utak, az elzártság, a rossz infrastruktúra, az öreg épületek, a felületes közbiztonság,

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Gazdaságdiplomácia szakirány AZ AGRÁR- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSÁNAK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR. Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS. Európa Tanulmányok BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi Tanulmányok MESTERKPZÉS Európa Tanulmányok EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK HATÉKONY FELHASZNÁLÁSA AZ AGRÁR -SZEKTORBAN Készítette: Herdon Erika Budapest

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA. Esettanulmányok

A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA. Esettanulmányok A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA Esettanulmányok KTI IE KTI Könyvek 14. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY A HELYI KEZDEMÉNYEZÉSŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VIZSGÁLATA Esettanulmányok

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ Journal of Central European Green Innovation 2 (4) pp. 53-72 (2014) JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN GREEN INNOVATION HU ISSN 2064-3004 Available online at http://greeneconomy.karolyrobert.hu/ FIATAL GAZDÁK

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika megvalósulása a 2004- ben csatlakozott tagországokban

A Közös Agrárpolitika megvalósulása a 2004- ben csatlakozott tagországokban 2011. elsô szám A Közös Agrárpolitika megvalósulása a 2004- ben csatlakozott tagországokban A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA az Európai Unió támogatásával projektet indított az alábbi címmel:

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala

A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala 2010. A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala a 2014 a 2014

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben

Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben Két ország, egy cél, közös siker! Határon átnyúló gazdasági, kereskedelmi együttműködések erősítése és harmonizálása a szatmári térségben KERESKEDELMI TERV www.huro-cbc.eu Kereskedelmi Terv Csengeri Kistérség

Részletesebben

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok

A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet A Taktaköz Érzékeny Természeti Terület bevezetését megalapozó vizsgálatok Témavezetők: Dr. Ángyán József Dr. Podmaniczky László Készült a Környezetvédelmi

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN

A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN HOGYOR VERONIKA A LEADER PROGRAM BEMUTATÁSA A SÜMEGI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN A LEADER, mint speciális vidékfejlesztési program A LEADER Liaison Entre Actions de Developpment de l Economie Rurale francia kifejezés

Részletesebben

A sikeres vidék útja. Áttekintés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott fejlesztésekről. Gyümölcsös lett a szőlő helyén

A sikeres vidék útja. Áttekintés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott fejlesztésekről. Gyümölcsös lett a szőlő helyén A sikeres vidék útja Áttekintés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program által támogatott fejlesztésekről Gyümölcsös lett a szőlő helyén Elsőgenerációs szegvári gazda Eurót tojtak a bócsai kacsák 3

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/5. május. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/5. május Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! A Vidékfejlesztési Minisztériumban elkészült Nemzeti Vidékfejlesztési Koncepció 2020 címû átfogó

Részletesebben

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5.

NAKlap. Itt az új KAP: zöldítési program. 6-7. oldal A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA. A tárca és a kamara: interjú a miniszterrel 4-5. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG 2013. november A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA Itt az új KAP: zöldítési program 6-7. oldal A tárca

Részletesebben

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005

BIOTERMÉK AVAGY ÚJ PIACI TREND A HIPERMARKETEKBEN. Készítette: Majkut Sarolta. Budapest, 2005 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Budapest, 2007. szeptember. (nem lektorált) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember (nem lektorált) 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Budapest, 2007. szeptember 2 TARTALOM 1. A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM CÍME...

Részletesebben