A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTŐSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTŐSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN"

Átírás

1 Doktori értekezés tézisei A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTŐSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Dr. Taller András Budapest, 2002

2 Bevezetés - Problémafelvetés A hospitalizált betegek 35-55%-nál észlelhető malnutritio vagy ahhoz közeli állapot. A fej-nyak tumoros (FNT) betegek kétharmadánál konstatálható suboptimális tápláltsági állapot. A komplex onko-radiológiai kezelés és a sebészi beavatkozások iatrogen malnutritiohoz vezethetnek, ezáltal tovább súlyosbítva az amúgy sem kielégítő tápláltsági állapotot. A táplálás-terápia a komplex daganatkezelés szerves részét kell, hogy képezze. A FNT betegek tehát a szondatáplálásra szorulók megkülönböztetett csoportját képviselik. Dysphagia és/vagy aspiratio veszélye illetve hyperkatabolikus állapotokban ép gastrointestinalis (GI) traktus esetén - szondatáplálást kell folytatni. A nasogastricus szonda használata számukra a peri-operatív időszakban, akár csak 1-2 hetes időtartamra sem ideális. A percutan endoscopos gastrostomia (PEG) technikáját Gauderer és Ponsky 1980-ban a J Pediatr Surg-ben publikálták. Bár dysphagiát okozó FNT betegek számára a PEG ideális megoldást jelent, az eljárás az esetek 7-10%-ban sikertelen. A sikertelenséget szájnyitási elégtelenség vagy a tumoros stenosison keresztül az oesophagusba le nem vezethető endoscop okozza. Speciális helyzetekre egyedi megoldások ismertek, de általánosságban is alkalmazható technikákról az irodalomban említés nincs. Ezért ajánlja az irodalom a non-endoscopos gastrostomiát, elsősorban a radiológiai segédlettel végzett metodikát. A FNT betegek egy része csak a perioperatív időszakban, átmenetileg igényel szondatáplálást. A PEG eltávolítás irodalma az összes PEG-irodalomnak kb. 2%-a, és kevés kivételtől eltekintve kazuisztika. A PEG eltávolítás a FNT betegek esetén szintén speciális, betegség-specifikus helyzetekkel szembesíthet. Betegcsoportonkénti feldolgozás néhány neurológiai indikációval folytatott PEG-táplálástól eltekintve - nem ismert. A megelőző hasi műtétek PEG behelyezést befolyásoló vagy kontraindikáló hatásáról szóló irodalmi adatok egy kivételtől eltekintve néhány tíz eset feldolgozásán alapulnak. A megelőző hasi műtétek és a PEG eltávolítás összefüggéseit még nem vizsgálták. 2

3 Bár a PEG vonatkozásában ma világszerte már az egyértelműen indokoltnál gyakoribb használat ( overuse ) okoz problémát, Magyarországon még csak elterjedőben van a mesterséges táplálásnak ez a formája ( underuse ). Woodcock felmérése szerint a mesterséges táplálásra szorulók felének nem ép a GI traktusa és további kb. 10%-nál bizonytalan a GI mucosa állapota. A PEG előnye az egyéb módszerekkel történő gastrostomiákkal szemben, hogy a GI traktus a szonda behelyezése előtt megtekinthető (sőt kötelező!) és akár biopsiavételre is lehetőség van. Löser azt javasolja, hogy a gastritist és az ulcust a PEG előtt meg kell gyógyítani. Az esetek jelentős részében az átlagosnál rosszabb higiénikus és szociális körülmények között élő, és egyéb rizikótényezőkkel is bíró, alultáplált FNT betegeken gyakoribbá válhatnak a felső GI traktus mucosa laesiói. Epidemiológiai adatok alapján feltételezhető, hogy körükben az átlagosnál magasabb a Helicobacter pylori (H. pylori) pozitivitás. A kiegészítő enteralis táplálás megkezdésének idejére és a szükséges tápanyag összetételére vonatkozóan még számos tisztázatlan kérdés vár válaszra. A glutaminban gazdag enteralis tápszerek alkalmazhatóságát és hatását illetően kevés irodalmi adat ismert. Célkitűzések Elsődleges célom olyan általánosságban is alkalmazható alternatív endoscopos utak kidolgozása volt, melyekkel a PEG és egyéb endoscopos terápiák szinte kivétel nélkül minden esetben elvégezhetők FNT betegeken is. Célom 446 FNT, részben átmeneti, részben hosszú távú PEG-táplálásban részesült beteg adatainak feldolgozásával egy homogén betegcsoportról minél teljesebb áttekintést adni, esetleg új információkat is szolgáltatni. A következő kérdésekre kerestem választ: 1./Biztonságos-e a standard és az alternatív utakon történő PEG behelyezés? 2./Mikorra időzítsük a PEG-et? 3./Milyen praemedicatiós igények vannak? 4./Alkalmasabb-e FNT beteg számára a perioperatív időszakban a PEG-en, mint a nasogastricus szondán át történő táplálás? 5./Mikor és milyen módon távolítható el a PEG? 7./Hogyan 3

4 kezelendők a PEG behelyezés és eltávolítás után fellépő szövődmények? 8./Kontraindikációt jelent-e az anamnesisben szereplő hasi műtét? Tumoros betegek mesterséges enteralis táplálására vonatkozó etikai kérdések felvetését és néhány javaslat megtételét is célul tűztem ki. Egy típusos GI panasszal nem bíró homogén betegcsoporton a PEG szonda behelyezését megelőző diagnosztikus OGD során észlelt laesiókat regisztráltam. Vizsgáltam a laesiók kialakulásában szerepet játszó tényezőket, a PEG-táplálás mucosa laesiókra gyakorolt hatását, az enteralis immuntáplálás lehetőségét ill., hogy a laesiók megléte mellett folytatható-e mesterséges enteralis táplálás. Az alábbi kérdésekre kerestem választ: 1./Milyen gyakori a H. pylori pozitivitás egy rendszeres alkoholfogyasztó, erős dohányos és többnyire rossz szociális viszonyok között élő, de típusos GI panasszal nem bíró betegcsoportban? 2./Milyen hatással van a PEG behelyezést megelőző radioés/vagy chemoterápia H. pylori pozitív és negatív betegeken a mucosa laesiók kialakulására? 4./Kontraindikálják-e a PEG behelyezését és a szondatáplálás megkezdését az észlelt laesiók? 6./Mikor kezdjük meg a mesterséges enteralis táplálást? 7./Indokolt-e a radio- és/vagy chemoterápia ideje alatt kiegészítő enteralis tápszeres kezelés? 8./Esszenciális aminosavvá válik-e FNT betegeken a GLN? 9./Felszívódik-e az enteralisan adott GLN és ARG? 10./Észlelhető-e szérumszint változás? Módszerek A Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai kórházában 1995 július 1 és 2002 január 1 között 446 ízben végeztünk FNT miatt - átmeneti vagy hosszú távú enteralis (gastralis) táplálás céljából PEG behelyezést. A szonda behelyezések vagy helyi érzéstelenítést követően, vagy intratracheális narcosisban (ITN) történtek. Műtét előtt, alatt és után egyaránt végeztünk PEG behelyezést. Alternatív endoscopos utak: Amikor szájnyitási elégtelenség miatt a szokásos oro-gastricus úton történő endoscopia kivitelezhetetlen volt a gastroscopot az orron át vezettük az oesophagusba és tovább a pars descendens duodeniig. 4

5 Amennyiben a felső aero-digestív traktus területén lévő tumoros szűkületen az endoscopot nem sikerült átvezetni Kleinsasser-féle direkt laryngoscop segítségével a garat feltárását és az oesophagussal egy vonalba hozását, kiegyenesítését követően a gastroscopot szem ellenőrzése mellett vezettük a szűkületen át a felső GI traktusba. Azokban az esetekben, amikor a tumoros folyamat szinte occlusiót okozott a PEG behelyezés a műtét során, a megnyitott garaton át bevezetett endoscoppal történt. Nasogastricus szonda vs PEG Százhetvenegy perioperatív (75 PEG és 96 NG) szondatáplált beteg prospektív elemzését végeztük el. A betegek általános állapotát, postoperatív komplikációk előfordulását, a per os táplálhatóság megkezdését, a nyelés biztonságos megtanulását és a felépülésig eltelt időt regisztráltuk. A műtét típusok alapján 4 csoportot alkottunk: I. csoport: parciális laryngectomia és/vagy parciális pharyngectomia lokális rekonstrukcióval (n 1 =57, NG/PEG=28/29); II. csoport: totál laryngectomia és parciális pharyngectomia lokális rekonstrukcióval (n 2 =32, NG/PEG=25/7); III. csoport: totál laryngectomia és parciális pharyngectomia lebeny rekonstrukcióval (pectoralis major, latissimus dorsi, microvascularis) (n 3 =32, NG/PEG=13/19); IV. csoport szájüregi vagy mesopharynx tumor resectio mandibula resectióval és lebeny reconstructioval (pectoralis major, latissimus dorsi, microvascularis) (n 4 =50, NG/PEG=30/20). Az adatfeldolgozás kitér a PEG behelyezést és eltávolítást követő szövődmények, tapasztalatok értékelésére illetve a megelőző hasi műtétek kihatására is. Mucosa laesiók A PEG behelyezést megelőző radio- és/vagy chemoterápia ill. a H. pylori szerepét elemeztem a makroszkópos észlelhető mucosa laesiók és duodenum boholy atrophia kialakulásában. A H. pylori és a boholy atrophia vizsgálata az endoscopia során vett biopsiás minták hisztológiai feldolgozásával történt. A szondatáplálás boholystruktúrára gyakorolt hatásának tisztázása céljából vizsgáltuk a mucosát, a pars descendens duodeniből a PEG behelyezés során illetve a PEG eltávolításakor vett biopsiás minta szövettani feldolgozásával. A kiértékelés kettősvak próbával történt. 5

6 Immuntáplálás 18 FNT beteget 3 héten át napi 12 gramm (kb. 0,23g/tskg) GLN-nal és napi 7 gramm (kb. 0,13g/tskg) ARG-nal kiegészített enteralis, illetve hagyományos tápszerrel tápláltunk a PEG szondán át. Szérum aminosav (AS) kromatográfia céljából a táplálás megkezdése előtt (0. nap), a 7. és a 14. napokon éhomi vérvétel történt. A GLN és ARG felszívódás dinamikájának vizsgálatát 250 ml Stresson (3 gramm GLN és 1,75 gramm ARG) éhomra történő elfogyasztása előtt és után 30, 60, és 120 perccel vett vérminták AS ELFO meghatározásával végeztük. Eredmények A PEG szonda behelyezése 98,7%-ban sikeresnek bizonyult. Az esetek 38%-ban (168/446) helyi érzéstelenítést követően, az endoscopos helyiségben és 62%-ban a műtőben, ITN-ban végeztük el a PEG behelyezést. A preoperatív időszakban helyeztük be a szondák 16%-át, intraoperatív megoldást az esetek 60%-ában választottunk, míg postoperatív eljárás 24%-ban történt. Az intraoperatív PEG-re az esetek 76%-ában a tumor resectiót megelőzően, 24%-ában pedig a tumor resectiót követően került sor. Alternatív endoscopos utak Az oesophagus endoscopos megközelíthetetlensége miatt az esetek 8,3%-ban a szokásos oro-gastricus eljárás kivitelezhetetlen volt. Hat alkalommal transnasalis, 12- szer direkt laryngoscopon és 15 ízben nyitott garaton át történt a PEG. Nasogastricus szonda vs PEG Parciális laryngectomia és/vagy lokális rekonstrukcióval járó parciális pharyngectomia továbbá lebeny rekonstrukcióval járó totál laryngectomia és parciális pharyngectomia esetén a per os táplálhatóság, a trachea kanül eltávolíthatósága, a kanül 6

7 eltávolítása és a per os táplálás megkezdése között eltelt idő és a hospitalisatio szignifikánsan rövidebb volt a PEG tápláltakon. A másik két műtét típus esetén a különbség nem volt szignifikáns, de a PEG-nek ezen esetekben is számos előnyét láttuk. Szövődmények Speciális, FNT okozta szövődményt nem észleltünk, sem a szokásos, sem az alternatív utakon történt PEG esetében. Minor és major komplikációk e betegcsoportban hasonló gyakorisággal alakulnak ki, mint bármely más indikáció miatt behelyezett PEG esetén. Megelőző hasi műtétek a PEG eltávolításkor gyakrabban játszanak szerepet a komplikációk kialakulásában, mint a PEG behelyezéskor. A korai (< 30 nap) szövődmények döntő része konzervatív úton, a használat során kialakuló késői (>30 nap) komplikációk harmada endoscoposan, míg az eltávolítás utániak vagy endoscoposan, vagy sebészileg kezelhetők, konzervatíve szinte soha. Mucosa laesiók A PEG-táplálásban részesülő FNT betegek 33%-át találtuk H. pylori pozitívnak. Radiochemoterápiát követően a gastritis, az ulcus és az oesophagitis is gyakoribbá válik, de szignifikáns változás csak H. pylori pozitív DU vonatkozásában következik be. Irradiatiót vagy chemoterápiát követően nem, viszont komplex radiochemoterápia után a H. pylori pozitív betegeken a duodenum mucosa atrophiája gyakoribbá válik. PEG-táplálás hatása a vékonybél mucosára A PEG-táplálás az atrophia megszüntetésében hatásos (p=0,0192). Bár a kiindulási állapot és az időtartam együtt meghatározza a kialakult állapotot (p=0,03; χ 2 =6,9) a kezelés időtartama nem befolyásolja drasztikusan az eredményt. 7

8 Enteralis immuntáplálás GLN-nal és ARG-nal kiegészített enteralis immuntáplálás során mellékhatást nem észleltünk. A szérum szintek a tápszer elfogyasztás után 30 perccel a legmagasabb. Ezt követően folyamatosan csökkenés észlelhető, majd a tápszer elfogyasztása után 120 perccel a szérum szintek visszatérnek a kiindulási értékre. A mesterséges táplálás megkezdése előtt a se-gln szintet minden esetben alacsonynak találtuk. Alacsony volt a glicin, treonin és hisztidin plasma szintje. A normális szérum értéket meghaladta az ARG és triptophan koncentrációja. A hisztidin kivételével a plasma szintek a táplálás 14 napjára a tápszer összetételétől függetlenül rendeződtek. Az értekezés főbb megállapításai 1. A PEG használata FNT tumoros betegek táplálási szükségletének kielégítése, általános állapotának javítása, és a szövődmények csökkentése céljából az onkoradiológiai kezelés és a perioperatív időszakra ugyanolyan alkalmas, sőt javasolandó megoldás, mint hosszú távú (akár élethosszig tartó) kezelésre. 2. Szondatáplálást igénylő FNT betegek számára a PEG több szempontból is előnyösebb, mint a NG szonda. Supraglotticus larynx resectio és hemipharyngolaryngectomia ill. lebeny rekonstrukcióval járó totál laryngectomia és parciális pharyngectomia esetén a postoperatív időszakban a PEG szignifikánsan előnyösebb, mint a NG szonda. 3. Az ismertetett alternatív endoscopos utak (direkt laryngoscopon, megnyitott garaton át és transnasalis) alkalmazásával a PEG - és bármely egyéb diagnosztikus és terápiás endoscopia - szájzár és nyelőcső bemeneti stenotikus folyamat esetén is elvégezhető. Alternatív endoscopos utak alkalmazásával FNT beteg esetén is hasonló arányú sikerességgel végezhető PEG, mint egyéb non-endoscopos technikák esetén. 4. FNT betegeken a PEG időzítése a tápláltsági állapottól és a szükséges komplex daganatterápiától egyaránt függ. 8

9 5. A PEG szövődmények nagy része konzervatív kezeléssel, vagy endoscoposan megoldható, a műtétet igénylő elváltozások ritkák. Cut-and-push technikájú PEG eltávolítás után a letális és a súlyos komplikáció meghaladja (kb. kétszerese) a PEG behelyezést követően fellépő szövődményeket. Megelőző hasi műtétek esetén endoscopos PEG eltávolítás javasolt. 6. FNT betegeken a felső GI traktus mucosa laesióinak kialakulásában a daganatos alapbetegségnek, a malnutritiónak, a helytelen életviteli és táplálkozási szokásoknak illetve a H. pylori jelenlétének és a radiochemoterápiának egyaránt szerepe van. FNT betegek körében a H. pylori praevalencia az átlagosnál nem gyakoribb. 7. FNT betegeken a GLN esszenciális aminosavvá válik. 8. Megfelelő adagolásban, megfelelő ideig folytatott GLN és ARG tartalmú enteralis immuntáplálás a FNT betegek felépülését pozitívan befolyásolja. 9. A FNT betegek nem tekinthetők egységes csoportnak. A malnutritio mértékétől, a tumor kiterjedésétől és a szükséges onko-radiológiai-sebészi kezeléstől függően eltérően reagálnak a táplálás-terápiára. 9

10 Köszönetnyilvánítás Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik elindítottak ezen az úton, akik tanácsaikkal támogattak, és akik a mindennapi többletfeladatokban részt vállaltak. Köszönöm családomnak a türelmet, sőt bíztatást. E munka csak velük születhetett meg. Köszönöm feleségemnek, Dr. Rosdy Beáta gyermek-neurológusnak a biztatást és, hogy a ráháruló plusz-terheket úgy viselte, hogy közben szakmailag igényes és emberileg példamutató módon élt saját hivatásának is. Köszönöm leányaimnak, Borbálának, Laurának és Hannának, hogy megértően viselték mikor csak a hátamat látták. Dr. Horváth Emília nélkül e munka nem jöhetett volna létre. A beavatkozásokat minden esetben együtt végeztük, a betegek nyomonkövetése és az adatfeldolgozás is megoldhatatlan lett volna az Ő önzetlen segítsége nélkül. Köszönöm! Köszönöm az Uzsoki kórház Fej-nyak sebészeti osztályát vezető Élő János professzor úrnak és utódjának Dr. Balatoni Zsuzsának, hogy munkámban mindig támogattak, hogy nemcsak felismerték, hanem igényelték is betegeik minél optimálisabb mesterséges táplálását. Köszönöm Dr. Kótai Zsuzsának és az osztály minden munkatársának együttműködését, hogy kölcsönösen tanulságos interdiszciplináris tevékenység jöhetett létre. Köszönöm témavezetőmnek, Dr. Harsányi László docens úrnak, a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság elnökének, hogy sohasem szűnt meg biztatni, jó ötleteket adni; hogy megismertetett a mesterséges táplálás értelmével és problematikájával. Köszönöm, hogy bevezetett nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi szakmai fórumokba is. Iliás Lajos Tanár úrnak, osztályvezető főorvosomnak köszönöm a gyakori inspirációt és a légkört, mely lehetővé tette, hogy egy nagy forgalmú közkórház orvosaként időm maradjon tudományos tevékenységre, hazai és nemzetközi fórumokon való szereplésre. Köszönöm az osztály minden dolgozójának megértését és segítségét. Köszönöm Tulassay Zsolt Professzor úrnak, hogy e témát az általa vezetett gasztroenterológia PhD programba felvette, hogy munkámat figyelemmel kísérte és segítette. Köszönettel tartozom Dr. Szabó Teréznek, a Heim Pál kórház laborvezető főorvosának, az aminosav kromatographia nehéz anyagi helyzetünk ellenére is megtörtént elvégzéséért. A hisztológiai értékelést Fehér Erzsébet Professzor Asszonynak, Bajtai Attila Professzor úrnak, Pócza Károly főorvos úrnak és munkatársai végezték. Köszönöm. A precíz és együtt-gondolkodó statisztikai elemzésekért Dr. Szilágyi Nórának, az ELTE Neurobiológiai és Élettani Tanszéke főmunkatársának tartozom hálás köszönettel. 10

11 Köszönöm Mindenkinek, aki itthon vagy a leuveni és a göteborgi egyetemeken tanított és megszerettette velem a mindig megújítható terápiás endoscopiát. Köszönöm szüleimnek, akik támogattak tanulmányaim során; és köszönöm apósomnak és anyósomnak, akiktől az igényes orvosi tevékenység méltóságteljes praktizálásának módját naponta érzékelhettem. 11

12 Saját közlemények 1. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Balatoni Zs, Iliás L: Transnasal percutaneous endoscopic gastrostomy. Endoscopy ; Taller A, Horváth E, Harsányi L, Élő J, Iliás L: Percutaneous endoscopic gastrostomy using the Kleinsasser direct laryngoscope. Endoscopy : S Taller A, Horváth E, Iliás L, Kótai Zs, Simig M, Élő J, Harsányi L: Technical modifications for enhancing the success rate of placing a percutaneous endoscopic gastrostomy tube in head and neck cancer patients. Gastrointest Endosc 2001; 54: Comment in Gastrointest Endosc 2002; 56: (in press) 4. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Kótai Zs, Simig M, Iliás L: Percutan endoscopos gastrostomia: 3 év tapasztalatai. Orv Hetil 1999; 140: Taller A, Horváth E, Harsányi L, Balatoni Zs, Iliás L: Transnasalisan behelyezett percutan endoscopos gastrostomia. LAM 1999; 9(4): Taller A, Horváth E, Iliás L, Harsányi L: Transnasalis oesophago-gastro-duodenoscopia? Orv Hetil 2002; 143: Taller A, Horváth E, Iliás L, Simig M, Kótai Zs, Élő J, Harsányi L: Háromszázharmincegy percutan endoszkópos gastrostoma huszonnégy speciális ellátást igénylő szövődménye. Magy Belorv Arch 2001; 54: Taller A, Horváth E, Iliás L, Kótai Zs, Simig M, Élő J, Harsányi L: Fej-nyak tumoros betegek táplálása percutan endoszkópos gastrostomán át. LAM 2002; 12: Taller A, Horváth E, Harsányi L, Iliás L: Transnasal percutaneous endoscopic gastrostomy in head and neck cancer patients. Endoscopy : S 27/ Taller A, Horváth E, Harsányi L, Balatoni Zs, Élő J, Iliás L: Intraoperative placement of percutaneous endoscopic gastrostomy tubes in head and neck cancer patients. Endoscopy : E Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M, Iliás L, Élő J: Percutaneous endoscopic gastrostomy in head and neck cancer patients. Endoscopic experience with more than 60 cases. Z. Gastroenterol. 1997; 35: Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M, Iliás L, Élő J: Percutaneous endoscopic gastrostomy, a minimally invasive technique. Z. Gastroenterol. 1998; 36: Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M, Kótai Zs, Iliás L: Percutaneous endoscopic gastrostomy. Analysis of 125 cases. Digestion 1998; 59 (Suppl. 3.) Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M, Iliás L: Szondatáplálás endoscopos úton képzett gastrostomán át. Belorvosi Arch. 1998/3 Suppl. 15. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M, Élő J, Iliás L: Causes of mucosal lesions, found at insertion of percutaneous endoscopic gastrostomy tubes in cancer patients. Z. Gastroenterol. 1999; 37: Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M, Iliás L, Élő J: Gastroduodenal mucosal lesions after chemo and/or radiotherapy in head and neck cancer patients. Gut 1999; 45 (Suppl. V) A Taller A, Horváth E, Harsányi L, Gyöngyösiné PZs, Szabó T, Iliás L: Glutamine and arginine enriched artificial enteral nutrition of patients with head and neck cancer. Changes of serum amino-acid levels. Z. Gastroenterol. 2000; 38: Taller A, Horváth E, Kótai Zs, Simig M, Iliás L, Harsányi L: How safe is percutaneous endoscopic gastrostomy tube removal? Z. Gastroenterol. 2001; 39: Taller A, Horváth E, Kótai Zs, Simig M, Iliás L, Harsányi L: Characteristic features of percutaneous endoscopic gastrostomy tube placement and removal on head and neck cancer patients.clin Nutr 2001; 20(Suppl 3):20. 12

13 20. Taller A, Horváth E, Iliás L, Kótai Zs, Simig M, Harsányi L: Complications of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Tube Removal. Endoscopy 2001; 33 (Suppl I); A Taller A, Horváth E, Iliás L, Simig M, Kótai Z, Harsányi L: Complications of percutaneous endoscopic gastrostomy tube placements and removals. Journal of Gastroenterology and Hepatology 2002; 17(Suppl.): A Taller A, Horváth E, Iliás L, Balatoni Zs, Simig M, Harsányi L: Prevalence and consequences of Helicobacter pylori infection in patients with cancer in the head and neck region. Z. Gastroenterol. 2002; 40: Taller A, Horváth E, Balatoni Z, Iliás L, Harsányi L: Causes of gastro-duodenal mucosal lesions in peg-feeded head-and-neck cancer patients. Clin Nutr 2002; 21(Suppl 1): Taller A, Horváth E, Harsányi L, Balatoni Zs, Iliás L: Transnasalis percutan endoscopos gastrostoma. MGT Endosc. Sectio (Győr) 25. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Élő J: Intraoperatív PEG. MGT Endosc. Sectio (Eger) 26. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Balatoni Zs, Élő J, Iliás L: Alternative methods for placing a percutaneous endoscopic gastrostomy tube in patients with head and neck malignancies. 10 th WCB WCBE-Budapest, Taller A, Horváth E, Harsányi L, Élő J, Iliás L: Percutan endoscopos gastrostoma képzési technikák. MGT Endosc. Sectio (Pécs) 28. Taller A, Horváth E, Iliás L, Simig M, Harsányi L: A percutan endoscopos gastrostoma felhelyezés időzítése. Pre- intra- vagy postoperative? MGT Endosc. Sectio (Kecskemét) 29. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Élő J, Iliás L: Artificial enteral nutrition s effect on the mucosal lesions of the upper gastrointestinal tract in cancer patients. MMTT (Pécs) 30. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Gyöngyösiné P Zs, Szabó T: Fej-nyak tumoros betegek táplálása Stressonnal. A szérum aminosav szintek változása. MMTT (Kecskemét) 31. Taller A, Horváth E, Harsányi L: Hasi műtétek utáni percutan endoscopos gastrostomia. Magyar Sebész Társaság Endoscopos Sebészeti Sectiója: (Gyöngyös) 32. Taller A, Horváth E, Harsányi L, Simig M: Megelőző hasi műtétek hatása a percutan endoscopos gastrostomiára. MGT Endosc. Sectio (Szombathely) 33. Taller A, Horváth E, Szabó T, Iliás L, Harsányi L: Is there any reason for glutamine enriched enteral nutrition for head and neck cancer patients? Jachranka Invited lecture. 34. Taller A, Horváth E, Kótai Zs, Iliás L, Simig M, Harsányi L: Buried bumper syndrome. MGT Endosc. Sectio (Gödöllő) 35. Taller A, Horváth E, Bajtai A, Harsányi L: Az enteralis táplálás hatása a vékonybél mucosára. MMTT Gyöngyös 36. Taller A, Horváth E, Harsányi L: Perioperative PEG-tube feeding in patients with head-andneck malignancies. Hradec Kralove Invited lecture. 37. Horváth E, Harsányi L, Taller A, Élő J: Long term percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) feeding in patients with head and neck malignancies. Monduzzi Editore. Reprinted from 3 rd EUFOS, Bologna Pp Horváth E, Harsányi L, Taller A, Élő J: Perioperatív mesterséges táplálás percutan endoscopos gastrostomán fej-nyaksebészeti daganatos betegeken. Fül-orr-gégegyógy : Horváth E, Élő J, Taller A, Harsányi L: A mesterséges táplálás formái és időzítése a fejnyaksebészetben. Fül-orr-gégegyógy. 1998; 43: Zámbó O, Horváth E, Taller A, Harsányi L: The results of the postoperative nutrition of head and neck tumor patients: a comparison of nasogastric tube and PEG feeding. Materiaŀy izjazdu i XIII międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej polskiego towarzystwa żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Serock ISBN Pp

14 41. Horváth E, Taller A, Élő J: A gastrooesophagealis refluxbetegség fül-orr-gégészeti, foniátriai vonatkozásai. Orv Hetil 2001;147: Horváth E, Harsányi L, Taller A: Szájüregi és garattumoros betegek perioperatív mesterséges táplálása percutan endoscopos gastrostomán. MMTT Harsányi L, Horváth E, Taller A: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) by transnasal insertion. Nutrition 1996; Horváth E, Taller A, Harsányi L, Élő J: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) feeding in head and neck surgery. Tactics and safety. Nutrition 1997;13: Harsányi L, Horváth. E, DöngölőÍ L, Taller A, Éles Zs: Percutaneous endoscopic gastrostomy for long-term enteral feeding. Prospective analysis of 161 cases. 37 th World Congress of Surgery-Acapulco Sebesi J, Simig M, Taller A, Iliás L: Helicobacter pylori and NSAIDs. Digestion 1998; 59 (Suppl. 3.) 47. Zámbó O, Horváth E, Taller A: PEG és a nasogastricus táplálás hatása szájüregi-, garat- és gégetumporos betegek postoperatív időszakára. Retrospektív, összehasonlító vizsgálat. MMTT Sebesi J, Simig M, Taller A, Iliás L: Felső gastrointestinalis nyálkahártya-károsodások NSAID-dal kezelt Helicobacter pylori pozitív és negatív betegeken. Belorvosi Arch. 1998/3 Suppl. 49. Harsányi L, Taller A, Horváth E: The Hungarian experience in percutaneous endoscopic gastrostomy. Dni Parenteralnej a Enteralnej Výživy. 8. Konferancia SSPEV s medzinárodnou účasťou Besztercebánya Invited lecture. 14

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Doktori értekezés tézisei A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS FOLYAMATAI ESETÉN Dr. Taller András Budapest, 2002 Bevezetés - Problémafelvetés A malnutritio

Részletesebben

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS BETEGSÉGEIBEN

A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS BETEGSÉGEIBEN Doktori értekezés A PERCUTAN ENDOSCOPOS GASTROSTOMIA TECHNIKÁJA ÉS JELENTÕSÉGE A FEJ-NYAK RÉGIÓ TUMOROS BETEGSÉGEIBEN Dr. Taller András Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórháza II. sz. Belgyógyászat

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A

PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A PEG BEÜLTETÉS FINANSZÍROZÁSA A GYAKORLATBAN Ludman István, Veres Tamás Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Mátraháza, 2012. június 15. HBCs alapú finanszírozás Homogén Betegség Csoportok

Részletesebben

1. 1992 Lujber L., Gőbel Gy. Aetiology and Diagnosis of Vascular Impotence Annual Conference of Hungarian Researchers. Award: First category

1. 1992 Lujber L., Gőbel Gy. Aetiology and Diagnosis of Vascular Impotence Annual Conference of Hungarian Researchers. Award: First category Előadások Listája 1. 1992 Lujber L., Gőbel Gy. Aetiology and Diagnosis of Vascular Impotence Annual Conference of Hungarian Researchers. Award: First category 2. 1992 Lujber L., Gőbel Gy. Therapy of vascular

Részletesebben

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével

Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével FIGAMU X. kongresszusa Balatonalmádi, 2015.04.17-19. Fulminans colitis ulcerosa a sebész szemével Besznyák István Uzsoki utcai Kórház, Sebészeti - Onkosebészeti Osztály, Budapest 1 Milyen műtétet végez

Részletesebben

Percutan endoscopos gastrostoma (PEG) alkalmazásának gyakorlati alkalmazása és terápiás lehetőségei Hritz István

Percutan endoscopos gastrostoma (PEG) alkalmazásának gyakorlati alkalmazása és terápiás lehetőségei Hritz István Percutan endoscopos gastrostoma (PEG) alkalmazásának gyakorlati alkalmazása és terápiás lehetőségei Hritz István Endoszkópos Laboratórium, Fejér Megyei Szent György Kórház Mesterséges táplálás A megfelelő

Részletesebben

Savval kapcsolatos betegségek osztályozása

Savval kapcsolatos betegségek osztályozása Savval kapcsolatos betegségek osztályozása Gastrooesophageális reflux betegség NERD, ERD, Barrett s oesophagus Peptikus fekélyek HP +, HP fekélyek Nem HP Nem NSAID fekélyek Fekély-szerű dyspepsia Peptikus

Részletesebben

2014. évi Vándorgyűlése

2014. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2014. évi Vándorgyűlése 2014. október 3-4. Második értesítő Pécs, Tudásközpont 7622 Pécs, Universitas utca 2/A Tisztelt Kolléganők és Kollégák! Nagy

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Táplálásterápia a beteg otthonában

Táplálásterápia a beteg otthonában Táplálásterápia a beteg otthonában Kórházi Gyógyszerészek XIX. Kongresszusa Tapolca, 2013. október 18. Molnár Andrea (ápoló, dietetikus, egészségügyi szaktanár) Crohn-Colitises Betegek Egyesülete, Budapest

Részletesebben

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI.

MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN. Dr.Czirják Sándor OITI. MINIMÁLISAN INVAZÍV SEBÉSZI TECHNIKÁK A SELLA ÉS KÖRNYÉKE BETEGSÉGEIBEN Dr.Czirják Sándor OITI. Sebészeti utak a suprasellaris és a III. kamra régióihoz CÉLKITŰZÉSEK 1. A szuperciliáris feltárás: aneurysma

Részletesebben

Tápanyag- és energiaszükséglet kiszámítása Iski Éva, Horváth Attila Dusán, Klinikai táplálási tanácsadók (dietetikusok)

Tápanyag- és energiaszükséglet kiszámítása Iski Éva, Horváth Attila Dusán, Klinikai táplálási tanácsadók (dietetikusok) Tápanyag- és energiaszükséglet kiszámítása Iski Éva, Horváth Attila Dusán, Klinikai táplálási tanácsadók (dietetikusok) Faktorok befolyásolják az energia igényt alapanyagcsere a testhőmérséklet fenntartása

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

27 éves férfi dysphagiája és odynophagiája (HUNOR vizsgálat)

27 éves férfi dysphagiája és odynophagiája (HUNOR vizsgálat) 27 éves férfi dysphagiája és odynophagiája (HUNOR vizsgálat) Molnár Csilla 1,2, Herszényi László 1, Kender Zoltán 1, Juhász Márk 1, Miheller Pál 1, Müllner Katalin 1, Micsik Tamás 2, Farkas Petronella

Részletesebben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben

A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben A CT-angiografia szerepe az acut gastrointestinalis vérzésekben Szudi Gábor, Simon Eszter MH-EK KRDO 2016.08.03. 1 Kórkép jelentősége Gastrointestinalis vérzés (GIV) incidenciája: felső 40-150, alsó 20-27

Részletesebben

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai

Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Elakadt falat - akadozó diagnosztika Nyelőcső idegentest gasztroenterológiai vonatkozásai Dr. Karoliny Anna, Dr. Gombos Eszter, Dr.Lásztity Natália, Dr.Nagy Anikó, Dr.Lőrincz Margit Heim Pál Gyermekkórház

Részletesebben

A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN

A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN A HELICOBACTER PYLORI FERTŐZÉS KEZELÉSE JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSBAN Doktori tézisek Dr. Buzás György Miklós SEMMELWEIS EGYETEM Klinikai tudományok (Gastroenterológia) Doktori Iskola Témavezető: Dr. Herszényi

Részletesebben

Szondatáplálás gyakorlati vonatkozásai Molnár-Gábor Ottilia Területi vezető

Szondatáplálás gyakorlati vonatkozásai Molnár-Gábor Ottilia Területi vezető Szondatáplálás gyakorlati vonatkozásai Molnár-Gábor Ottilia Területi vezető Táplálási módok I. Szondán keresztül nasogastricus szondán keresztül nasoduodenalis szondán át nasojejunalis szondán át II. Sztómán

Részletesebben

Szimpózium. A gasztrointesztinális rendszert érintő tumorok és azok hatása a tápanyag hasznosulásra

Szimpózium. A gasztrointesztinális rendszert érintő tumorok és azok hatása a tápanyag hasznosulásra Szimpózium A gasztrointesztinális rendszert érintő tumorok és azok hatása a tápanyag hasznosulásra Prof. Dr. Izbéki Ferenc, Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár Török Éva, Semmelweis

Részletesebben

FEJEZETCÍM: A nasogastricus diagnosztikus, terápiás és tápláló szonda valamint a Sengstaken-Blakemore szonda behelyezése. A fejezet célja...

FEJEZETCÍM: A nasogastricus diagnosztikus, terápiás és tápláló szonda valamint a Sengstaken-Blakemore szonda behelyezése. A fejezet célja... FEJEZETCÍM: A nasogastricus diagnosztikus, terápiás és tápláló szonda valamint a Sengstaken-Blakemore szonda behelyezése A fejezet célja... 2 Alapfogalmak/fogalomtár... 2 A nasogastricus szonda levezetése...

Részletesebben

Lujber László és a szerző engedélyé

Lujber László és a szerző engedélyé ÁOK FÜL ORR GÉGE A gége daganatos megbetegedései és kezelésük Dr. med. habil. Iván László Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Szeged ÁOK FÜL ORR GÉGE Gégerák Carcinoma planocellulare laryngis

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

Csecsemık és s gyermekek. Dr. Máttyus István SE I. sz. Gyermekklinika

Csecsemık és s gyermekek. Dr. Máttyus István SE I. sz. Gyermekklinika Csecsemık és s gyermekek táplálása mőtét m t utáni idıszakban Dr. Máttyus István SE I. sz. Gyermekklinika Általános megjegyzések A csecsemık és gyermekek regenerációs képessége nagyon jó, a postoperatív

Részletesebben

Miskolci klinikai táplálási team működése. Készítették Majorosné Harnos Judit dietetikus Baloghné Orosz Judit OKJ ápoló

Miskolci klinikai táplálási team működése. Készítették Majorosné Harnos Judit dietetikus Baloghné Orosz Judit OKJ ápoló Miskolci klinikai táplálási team működése Készítették Majorosné Harnos Judit dietetikus Baloghné Orosz Judit OKJ ápoló MMTT 2015 Klinikai Táplálási Mobil Team TÁMOP 6.2.4. pályázat eredménye Miskolc B-A-Z

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI

A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI A GYOMOR DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEI DR. LÉNÁRT ZSUZSANNA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM I.SZ. BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA A GYOMOR JÓINDULATÚ DAGANATAI ("protrudáló gyomorlaesiók", " gyomorpolypusok") eredetük szerint

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN

ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN ÉLETMINŐSÉG ÉS KÖLTSÉGEK A KÖZÉP- ÉS SÚLYOS FOKÚ PSORIASISOS BETEGEK KÖRÉBEN WÉBER VALÉRIA Vezető asszisztens Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit kft. Psoriasis vulgaris Öröklött hajlamon

Részletesebben

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2011. évi kongresszusa 2011. november 18-19. Tisztelt Kollégák! A Magyar Meserséges Táplálási Társaság Vezetősége nevében szeretettel meghívom Önöket a 2011-es kongresszusunkra.

Részletesebben

Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2013. évi Vándorgyűlése

Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2013. évi Vándorgyűlése Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekció 2013. évi Vándorgyűlése Hunguest Hotel Forrás****SUPERIOR Gyógy- és Wellness Szálloda 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 20 2013. szeptember

Részletesebben

Tápláltsági állapot. A mesterséges enterális és parenterális táplálás szerepe a műtéti kockázat csökkentésében.

Tápláltsági állapot. A mesterséges enterális és parenterális táplálás szerepe a műtéti kockázat csökkentésében. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Tápláltsági állapot. A mesterséges enterális és parenterális táplálás szerepe a műtéti kockázat csökkentésében. Dr. Harsányi László

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

JEJUNALIS TÁPLÁLÁS A KÓRHÁZON KÍVÜL MEGVALÓSÍTHATÓ? dr. Nagy Béla Pest Megyei Flor Ferenc Kórház IV. Belgyógyászat

JEJUNALIS TÁPLÁLÁS A KÓRHÁZON KÍVÜL MEGVALÓSÍTHATÓ? dr. Nagy Béla Pest Megyei Flor Ferenc Kórház IV. Belgyógyászat JEJUNALIS TÁPLÁLÁS A KÓRHÁZON KÍVÜL MEGVALÓSÍTHATÓ? dr. Nagy Béla Pest Megyei Flor Ferenc Kórház IV. Belgyógyászat JEJUNALIS TÁPLÁLÁS - Megfelelő energiamennyiség juttatható be a szervezetbe a pancreas

Részletesebben

67. Pathologus Kongresszus

67. Pathologus Kongresszus A kemoirradiáció okozta oncocytás átalakulás szövettani, immunhisztokémiai, ultrastruktúrális jellemzői és lehetséges prognosztikus jelentősége rectum adenocarcinomákban 67. Pathologus Kongresszus Bogner

Részletesebben

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban

Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban Haladó sebészeti technikák alkalmazása a műtéti eljárásban képzés Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. HELYI OKTATÁSI PROGRAMJA 2011. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Részletesebben

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály

VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015. Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS 2015 Tamási Péter Péterfy Sándor utcai Kórház Központi Intenzív Osztály Gondolatok a kritikus állapotú betegek táplálásáról (még mindig) több a kérdés, mint a válasz Kit kell

Részletesebben

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 0. évi kongresszusa 0. november 8-9. .30.50 A perioperativ táplálás nehézségei Dr. Futó Judit Fővárosi Önkormányzat Szt. Imre Kórház, Sürgősségi Betegellátó Centrum,

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi tanár SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2014/2015 TANÉVRE Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam

Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Endokrin betegek perioperatív ellátása Továbbképző tanfolyam Célcsoport: endokrinológia, aneszteziológia-intenzív terápia, családorvos, belgyógyászat, sebészet, gyermeksebészet, gyermekgyógyászat, idegsebészet,

Részletesebben

A rövidbél szindróma kezelése dietetikai szempontból

A rövidbél szindróma kezelése dietetikai szempontból A rövidbél szindróma kezelése dietetikai szempontból Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2013. évi Kongresszusa Herceghalom, 2013. november 9. Varga Mária, Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház Molnár Andrea,

Részletesebben

A nyelőcsővarix-vérzés kezelésének szakmai és gazdasági szempontjai

A nyelőcsővarix-vérzés kezelésének szakmai és gazdasági szempontjai A nyelőcsővarix-vérzés kezelésének szakmai és gazdasági szempontjai Dr. Szamosi Tamás Magyar Honvédség Egészségügyi Központ FIGAMU, 2016. Balatonalmádi 2016. április 16. Az előadás az Ferring Magyarország

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

Helicobacter pylori a vesetranszplantáció előtt és után

Helicobacter pylori a vesetranszplantáció előtt és után Helicobacter pylori a vesetranszplantáció előtt és után Doktori értekezés Dr. Telkes Gábor Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Hivatalos bírálók: Prof. Tulassay Zsolt,

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20.

Kreditpontos. Laparoszkópos varrástanfolyam. 2012. október 8 20. Kreditpontos laparoszkópos tanfolyamok 2012. október 8 20. Semmelweis Egyetem Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet George Berci Laparoszkópos Tréning Centrum Herceghalom Október 8-9. Október 10-11.

Részletesebben

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je?

Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Leukocyta scintigraphia - a gyulladásos bélbetegségek noninvazív vizsgálómódszereinek gold standard - je? Bevezetés Dr. Salamon Ágnes Szekszárd A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel diseases,

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Achalasia és Zenker diver1culum. Endoszkópos terápia. Gyökeres Tibor MHEK, Gasztroenterológia

Achalasia és Zenker diver1culum. Endoszkópos terápia. Gyökeres Tibor MHEK, Gasztroenterológia Achalasia és Zenker diver1culum Endoszkópos terápia Gyökeres Tibor MHEK, Gasztroenterológia Achalasia cardiae Mo8litási zavar myentericus neuronok X nyelészavar (>90%), emésztetlen étel regurgitáció (76-91%),

Részletesebben

Palliatív endoszkópia az onkológiában

Palliatív endoszkópia az onkológiában Palliatív endoszkópia az onkológiában Dr Topa Lajos Szent Imre Egyetemi OktatókórházKórház, Budapest Gasztroenterológia Nyelőcsőtumorok palliatív kezelése A vékony és vastagbél tumoros szűkületeinek palliatív

Részletesebben

Gasztroszkópia (Gastroscopia) - Gyomortükrözés

Gasztroszkópia (Gastroscopia) - Gyomortükrözés Gasztroszkópia (Gastroscopia) - Gyomortükrözés A gasztroszkópia a felsõ tápcsatorna endoszkópos vizsgálata, melynek segítségével felderíthetõk a nyelõcsõ, a gyomor és a nyombél területén levõ szerkezti

Részletesebben

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT

Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Táplálási végpontok: még mindig csak hiedelmek? Dr. Molnár Csilla DE-OEC AITT Malnutríciós ördögi kör szepszisben Súlyos szövıdmények pl.pneumonia Csökkent táplálkozás és energiafelvétel Tovább csökkenı

Részletesebben

III./2.3. Vékonybél tumorok

III./2.3. Vékonybél tumorok III./2.3. Vékonybél tumorok Herszényi László A fejezet célja egy esetbemutatáson keresztül a vékonybél tumorok epidemiológiájának, tüneteinek, diagnosztikájának, terápiájának és szűrésének áttekintése.

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Innováció a műtőben a műtős-szakasszisztensek szemszögéből

Innováció a műtőben a műtős-szakasszisztensek szemszögéből Innováció a műtőben a műtős-szakasszisztensek szemszögéből Péczeli András vezető műtősasszisztens Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szombathely Mi is az innováció? Az innováció egy kreatív ötletből születő

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Gastro-oesophagealis reflux betegség (GORB) és hiatus hernia

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Gastro-oesophagealis reflux betegség (GORB) és hiatus hernia Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Gastro-oesophagealis reflux betegség (GORB) és hiatus hernia I. Alapvető megfontolások Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium 1. Definíció A gastrooesophagealis

Részletesebben

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház

Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Otthoni parenterális táplálás meddig jutottunk? Izbéki Ferenc Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mikor kezdődött? 2000-ig az Egyesült Államokban>40.000 OPT kezelt beteg Maurice E. Shils,

Részletesebben

Gastro-oesophagealis reflux betegségtől a Wilkie szindrómáig

Gastro-oesophagealis reflux betegségtől a Wilkie szindrómáig Gastro-oesophagealis reflux betegségtől a Wilkie szindrómáig Dr. Balla Edit (1), Csernus Lívia (2), Dr. Bagi Alexandra (2), Dr. Mezei Csilla (2), Dr. Borbola György (2), Dr. Varga Márta (1) Réthy Pál Kórház,

Részletesebben

Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK

Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK A robotizált prostatectomia előnyei Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK 2009. május 6. MATE mini-szimpózium Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi Mérnök Képzés A davinci

Részletesebben

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk

II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk II./3.5.1. fejezet: Alkoholos infiltrációk Bánsághi Zoltán A fejezet célja, hogy a hallgató megismerje a percután ablációs módszerek közül az alkoholos roncsolás technikáját. A fejezet teljesítését követően

Részletesebben

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti

PUBLICATIONS. doctorandus: Júlia Vízkeleti PUBLICATIONS doctorandus: Júlia Vízkeleti Articles in the subject of the dissertation: 1. Vízkeleti J., Vereczkey I., Fröhlich G., Varga S., Horváth K., Pulay T., Pete I.,,Kásler M., Polgár C.: Pathologic

Részletesebben

Tantárgyprogram. 1. Mintatantervi információk. 2. Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk

Tantárgyprogram. 1. Mintatantervi információk. 2. Tartalmi és félévi feldolgozásra vonatkozó információk Intézet: Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Félév: 2012/13/1 Tagozat: levelező 1. Mintatantervi információk Tantárgy megnevezés: Belgyógyászati geritáriai és seb.szakáptan.ter.gyak

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek

A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt korban, terápiás lehetőségek Dr. Bella Zsolt Ph.D., Dr. Kollár Edit Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika A horkolás és az obstruktív sleep apnoe (OSAS) differenciáldiagnosztikája gyermek és felnőtt

Részletesebben

Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei

Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei Benignus agydaganat miatt operált betegek rehabilitációjának eredményei Tarjányi Szilvia, Nagy Helga, Dénes Zoltán Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Tanszéki Csoport

Részletesebben

A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására

A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására EREDETI KÖZLEMÉNY A laparoszkópos sebészet invazivitásának csökkentése természetes szájadékok és hasfali defektusok felhasználásával a műtéti specimen eltávolítására Lukovich Péter dr. 1 Bokor Attila dr.

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat gastrostomia műtéthez, és közben tájékoztassa őt a műtéti megoldás lehetőségeiről! - lehetséges műtéti megoldások - a laparoszkópos

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK

Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisei A PANCREAS-M TÉTEK BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TÖREKVÉSEK. M TÉT-TECHNIKAI ELEMZÉSEK Dr. Árkosy Péter Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2465-06 Műtét lebonyolítása követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat gastrostomia műtéthez, és közben tájékoztassa őt a műtéti megoldás lehetőségeiről! A tájékoztatás során az alábbiakra térjen

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013

Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 Laboratóriumi vizsgálatok összehasonlító elemzése 2010-2013 dr. Kramer Mihály tanácsadó Magyar Diagnosztikum Gyártók és Forgalmazók Egyesülete (HIVDA) 2014.08.30 MLDT 57 Nyíregyháza 1 Célkitűzések Négy

Részletesebben

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban

A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban A tanfolyam címe: A külső feltárású melléküreg műtétek helye és jelentősége napjainkban Célcsoport: Fiatal fül-orr-gégész, szájsebész szakorvosok és szakorvos jelöltek részére ajánlott tanfolyam. A tanfolyam

Részletesebben

Az emésztőrendszer megbetegedései II.

Az emésztőrendszer megbetegedései II. Az emésztőrendszer megbetegedései II. Gyomordaganatok az összes rosszindulatú daganatok kb. 20-30%-a Előfordulási gyakoriság: 1. Japán 2. Chile 3. Izland 4. Finnország 5. Magyarország Legkevesebb eset:

Részletesebben

POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK. DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011.

POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK. DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011. POSZTOPERATÍV SZÖVŐDMÉNYEK DR. Márton János SZTE Sebészeti Klinika 2011. Szövődmények Meghatározás: a műtéti eljárás alatt vagy után jelentkező klinikai eltérés az elvárt normális események folyamatától,

Részletesebben

PREVALENCIA ÉS INCIDENCIA

PREVALENCIA ÉS INCIDENCIA A HELICOBACTER PYLORI FERTÕZÉS KEZELÉSÉNEK IDÕSZERÛ KÉRDÉSEI Magyar Gasztroenterológiai Társaság Helicobacter Pylori Munkacsoport A Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) a nemzetközileg elfogadott

Részletesebben

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért.

Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések többségéért. Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2016. 6. hét Tovább nőtt az orvoshoz forduló betegek száma. Az influenza B vírus felelős a megbetegedések

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

tanszékvezető egyetemi docens

tanszékvezető egyetemi docens Sebészi anatómia A vékonybél sebészete Dr. Németh Tibor PhD tanszékvezető egyetemi docens SzIE, ÁOTK, Sebészeti és Szemészeti Tanszék és Klinika Sebészi anatómia Sebészi anatómia Sebészi anatómia Az ileus

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A nyelőcső és rekesz sebészete

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika A nyelőcső és rekesz sebészete A nyelőcső és rekesz sebészete Dr. Balázs Ákos NYELŐCSŐ ANATOMIÁJA - TOPOGRÁFIA - PHYSIOLÓGIÁS SZŰKÜLETEK - SPHINCTEREK - KONTAKTUSOK - IZOMAPPARÁTUS - ÉRELLÁTÁS (ARTERIÁS, VENÁS) - BEIDEGZÉS - NYIROKRENDSZER

Részletesebben

"Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek

Surviving Sepsis Campaign irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek "Surviving Sepsis Campaign" irányelv: reszuszcitációs protokollok NEM kellenek Dr. Csomós Ákos egyetemi docens Semmelweis Egyetem, AITK, Budapest Az ellenfél: Prof. Rudas László, Szeged A vizsgálat célja:

Részletesebben

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18

A daganatos beteg megközelítése. Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 A daganatos beteg megközelítése Semmelweis Egyetem II Belklinika 2015.11.18 Kezelés??? Ellátás??? Gyógyítás??? Stigma Félelem Szerteágazó tünettan Minden szakma érintett Érzelmek? IJESZTŐ ADATOK WHO adatok

Részletesebben

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika

Gégerákok TNM beosztása. Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika Gégerákok TNM beosztása Dr. Lujber László Egyetemi docens PTE ÁOK Fül-, Orr-,Gégészeti és Fej-, Nyaksebászeti Klinika TNM History Pierre Denoix 1953 Publication of the "Uniform Technique for a Clinical

Részletesebben

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján

Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Post-varicella angiopathia (PVA): klinikai és radiológiai jellemzők összefoglalása hét eset alapján Kovács Éva 1,Várallyay György 2, Harkányi Zoltán 1, Rosdy Beáta 3, Móser Judit 3, Kollár Katalin 3, Barsi

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Rosszindulatú nyelőcsődaganatok ellátása. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Rosszindulatú nyelőcsődaganatok ellátása. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Rosszindulatú nyelőcsődaganatok ellátása Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Cél: A rosszindulatú nyelőcsődaganatok korszerű,

Részletesebben

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Gastrooesophagealis reflux betegség

GYERMEKGYÓGYÁSZAT Gastrooesophagealis reflux betegség Gastrooesophagealis reflux betegség Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Definíció és patomechanizmus A gastrooesophagealis reflux (GOR) alatt azt az elváltozást értjük, amikor a gyomortartalom

Részletesebben

Cukor-anyagcsere és tápláltsági eltérések a stroke-os betegekben. Táplálás terápia.

Cukor-anyagcsere és tápláltsági eltérések a stroke-os betegekben. Táplálás terápia. Cukor-anyagcsere és tápláltsági eltérések a stroke-os betegekben. Táplálás terápia. Dr. Futó Judit Szent Imre PTE Oktató Kh., Budapest NUTRICIA MESTERKURZUS Mátraháza, 2013. MÁJUS 30-31. Vázlat Ischemiás

Részletesebben

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI

A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI X Lo3; C63 TULASSAY ZSOLT - LAPIS KÁROLY - ZALATNAI ATTILA A HASNYÁLMIRIGY DAGANATAI MEDICINA KÖNYVKIADÓ ZRT. BUDAPEST, 2014 KTE Klebeisberg Könyvtár Egyvtem Lektorok: HELYBEN OLVASHATÓ SCHAFF ZSUZSA,

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben