Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III /2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-8/2014."

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) *, (46) , (46) Telefax: (46) Iktatószám: III /2014. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-AI ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára elnevezésű, ÁROP /A-2013 kódszámú pályázat megvalósulásáról Előterjesztő: Török Dezső, a Közgyűlés elnöke Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője Az előterjesztést készítette: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Terület- és Vidékfejlesztési Osztály

2 2 A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény aiban foglaltak alapján a megyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel, a területfejlesztési tervek végrehajtásával, területfejlesztési koordinációval, területrendezéssel, valamint vidékfejlesztéssel és fejlesztési koordinációval összefüggő feladatokat lát el. A as időszakra vonatkozó tervezés és programozás szakmai alapját a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal szeptemberében közzétett, Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához című útmutató és az operatív programok tervezetei adják. A tervezés és programozás keretét a közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására irányuló programozási dokumentumok tervezésével kapcsolatos aktuális feladatokról szóló 1322/2013. (VI.12.) Korm. határozat, és a közötti időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról, valamint a közötti források területi koordinációjának kereteiről szóló 1115/2013. (III. 8.) Korm. határozat módosításáról szóló 1831/2013. (XI.14.) Korm. határozat rögzíti. A tervezés és programozás megvalósításának finanszírozását legnagyobbrészt az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló, Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára megnevezésű, ÁROP /A kódszámú pályázatban elnyert összeg támogatta, Ft-tal. I. A pályázat elkészítése, benyújtása, támogatási döntés: A Kormány az Államreform Operatív Program időszakra szóló akciótervének módosításáról, az Államreform Operatív Program tartaléklistájáról szóló 1071/2013. (II.21.) Korm. határozatában nevesítette a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára megnevezésű, könnyített elbírálású pályázati konstrukciót. A hivatkozott Kormányhatározat alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÁROP /A-2013 kódszámmal pályázati kiírást jelentetett meg 2013.

3 3 áprilisában, Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára címmel. Az eredeti benyújtási határidő május 30. volt, azonban május 29-én módosításra került június 29-re. Ezt követően, június 18-án a pályázat felfüggesztésre került augusztus 24-én megjelent az új, kibővített tartalmú és elnevezésű, Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára című pályázati felhívás, melynek beadási határideje szeptember 29. volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 45/2013. (IX. 12.) határozatával döntött arról, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, a maximális támogatási összegre szóló igénnyel. A pályázatot a Hivatal munkatársai elkészítették és szeptember 27-én beadásra került. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága án arról tájékoztatott, hogy projektünket támogatásra alkalmasnak minősítette és ezzel egyidejűleg támogatói okiratot bocsátott ki. A kiíró lehetőséget biztosított arra, hogy előleget igényeljünk. A maximális, Ft összeget igényeltünk. A támogató november 25-én döntött az összeg jóváhagyásáról és a kiutalásról. A pályázat megvalósítási időszaka a kiírás idején volt, így a feladatokat és a tevékenységeket ezen időszakra, 13 hónapra terveztük. A kiíró szeptemberében döntött arról, hogy a lebonyolítás időszakát október 31-ig meghosszabbítja, az elszámolás határidejét így november 30. napjában határozva meg. A benyújtott dokumentációnk 13 hónapra tervez, a költségek is így kerültek kialakításra és beosztásra, tehát a meghosszabbított határidő ellenére sem tudunk a plusz egy hónapra további költséget elszámolni - pl. személyi költség munkabér és járulékai tekintetében - hiszen a támogatási összeg nem kerülhetett megemelésre. A benyújtott projektdokumentáció tevékenységekhez illesztett költségmegoszlását az előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.

4 4 A pályázati anyag elkészítését a hatályos jogszabályi előírások megyei önkormányzat kötelező feladatainak ellátása során területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program készítése, területi koordináció, stb. és a kiíró által előírt feladatok vállalása esélyegyenlőség, fenntarthatóság, nyilvánosság biztosítása, rendezvények lebonyolítása, stb. alapozták meg. A pályázat alapadatai, céljaink, feladataink A projekt átfogó célja a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. A projekt részcéljai: A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében azok elemzése, a lehetséges fejlesztési irányok meghatározása; A megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó regionális kitekintésű megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, alátámasztva a programozási időszak végrehajtási tapasztalataival; A megye hosszú távú fejlesztési céljait koncepcionális szinten rögzítő tervezési dokumentum, a megyei területfejlesztési koncepció elkészítése; Megyei szintű középtávú stratégiák, programok elkészítése, összhangban a hosszú távú koncepcióban és a közötti uniós időszak operatív programjaiban leírtakkal (megyei területfejlesztési program); Az elkészült megyei területfejlesztési elképzeléseket összegző programhoz illeszkedő, uniós forrásból támogatandó projektek generálása, összegyűjtése szakmai iránymutatás alapján; A megyei önkormányzatok részéről a közötti uniós támogatási időszakra vonatkozó operatív programokhoz illeszkedő részdokumentumok elkészítése (a kiírásban Uniós részdokumentum, legutolsó hivatalos megnevezése szerint Integrált Területi Program - ITP); A megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozása során a partnerség biztosítása a Tftv. 13. (2) bekezdés k) pontjában foglaltaknak megfelelően;

5 5 A tervezési folyamat során a megyei önkormányzatra delegált koordinációs feladat ellátása a területi szereplők bevonásával. II. A pályázat megvalósításának folyamata, tevékenységek bemutatása 1. Projekt menedzsment A tervezett 13 hónapos időszakban önkormányzatunk két munkatársa látta el a szakmai és a pénzügyi projektmenedzseri feladatokat, mely magában foglalja a megvalósítás adminisztratív támogatása, kifizetési igénylések és időszakos beszámolók összeállítása és benyújtása, változás-bejelentések elkészítése és benyújtása, projekt előrehaladás nyomon követése, kötelező adatszolgáltatás teljesítése, valamint a szerződéskötések és szerződések teljesítésének nyomon követése, szakmai dokumentáció és pénzügyi kimutatások elkészítése, döntéselőkészítés tevékenységeket. A költségsoron személyi jellegű költség kerül elszámolásra, két munkatárs munkabérének és járulékainak időarányos számításával. 2. Mérnöki, szakértői tevékenység: A területi tervezéshez kapcsolódóan, a szakmai szabályozás és a tervezési folyamat ismertetése, valamint a területi tervezéshez és dokumentumaink területfejlesztési koncepció, fejlesztési program, Integrált Területi Program megalapozott elkészítésének elősegítése céljából szakmai konzultációk, előadások tartása feladatra kértük fel a Vitál Pro Kft-t. A társaság részéről Wachter Balázs vezető tervező és Lunk Tamás ügyvezető részvételével havi szinten kerültek lebonyolításra szakmai egyeztetések, mind a megyei önkormányzat vezetésével és a Terület és Vidékfejlesztési osztályával, mind a tervezésben résztvevő társaságokkal (Város Teampannon Kft területi

6 6 hatásvizsgálatok, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség projektgyűjtés; stb.) Részt vettek a megyei közgyűlés ülésein, összegző előadást, illetve szóbeli kiegészítést tartva, az alábbiak szerint: előadás és szóbeli kiegészítés, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciójának elfogadására szóló előterjesztéshez kapcsolódóan; összegzés és szóbeli kiegészítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program - Stratégiai Programrész egyeztetési változatának elfogadására szóló javaslathoz; összegzés és szóbeli kiegészítés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai Programrész végleges és az Operatív Programrész egyeztetési változatának, valamint a kapcsolódó stratégiai környezeti hatásvizsgálat elfogadására szóló javaslathoz; összegezés és szóbeli kiegészítés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe foglalt végleges változata, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálat elfogadására szóló javaslathoz. A partnerségi egyeztetési folyamatok során részt vettek a Megyei Önkormányzat 8 ágazati fórumán február között. Az ágazatok képviselői, önkormányzati és civil szervezetek részére tartottak tájékoztatót, ppt előadás formájában, melyet a tervezés aktuális feladataihoz kapcsolódó konzultáció és tanácsadás követett. Az előadások anyagát önkormányzatunk, mint megbízó részére előzetesen megküldték, melyet munkatársaink az érintettek számára a rendezvényeket követően ben is eljuttattak. Mindezek mellett, szakértőként támogatták a tervezési folyamat aktuális lépéseit és nyomon követték a Tervezési Munkacsoport szakmai véleményezését a munkacsoport ei és ei ülésein.

7 7 3. Adatbázisok, tanulmányok készítése tevékenység 3/A. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója Területi tervezési feladataink ellátása a évben kezdődött. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés december 20-ai ülésén tárgyalta meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Koncepció Helyzetértékelés munkarészét és azt a 72/2012. (XII.20.) számú határozatával elfogadta. A Helyzetértékelésre alapozva februárjában elkészült a Koncepció második munkafázisának az úgynevezett "Javaslattételi szakasznak" a munkaanyaga, amelyet a közgyűlés február 14-i ülésén megtárgyalt és 9/2013. (II. 14.) számú határozatával elfogadta azt. A koncepció ezután megküldésre került a 218/2009 (X.6.) Kormányrendeletben foglaltaknak, illetve annak 18. (5) bekezdése és a 10. mellékelete alapján a kötelező véleményezők részére, emellett azon szakmai és civil szervezetek képviselői részére is, akik írásbeli észrevételük megküldésével részt vesznek a tervezési munkában. Ezzel egyidejűleg indult el a koncepció társadalmasítása, amely során február 28. és március 12. között a megye 7 városában tartottunk tájékoztató fórumot a szakmai és civil szervezetek, valamint a lakosság számára. Ezt követően beadásra került az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló, ÁROP /A-2013 kódszámú felhívásra elkészített pályázatunk, támogatandó a tervezés szakmai és a pénzügyi lebonyolítását. A véleményezők körétől beérkezett, illetve a fórumok során felmerült javaslatok összegzése megtörtént, majd ezt követően a tervező által beépítésre kerültek a dokumentumokba. Mindezek mellett, szükségessé vált a Helyzetértékelés munkarész aktualizálása is, többek között a évi népszámlálás adatainak alapján. A feladatot a Vitál Pro Kft. látta el, bruttó Ft megbízási díj ellenében. A pályázat megvalósítása őszén kezdetét vette, és ennek egyik első lépéseként a már meglévő koncepciónkhoz regionális szintű kitekintést készíttettünk a Helyzetértékelés munkarészhez. A feladat elvégzésével a NORDA Észak- Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t bíztuk meg, Ft összeg vállalkozási díjjal. (Jogszabály határozta meg, hogy az illetékes regionális fejlesztési ügynökség kerüljön felkérésre). A szervezet a dokumentumot elkészítette.

8 8 A 218/2009 (X.6.) Kormányhatározatban foglaltak értelmében, a koncepcióhoz kötelező környezeti hatástanulmányt készíteni. Önkormányzatunk a dokumentum elkészítésével a Város Teampannon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátol Felelősségű Társaságot bízta meg. Megbízott a dokumentumot elkészítette. Mind a területfejlesztési koncepció, mind a területfejlesztési program kapcsolódó területi hatástanulmányát e cég készítette, mindösszesen bruttó Ft megbízási díj ellenében. A végleges területfejlesztési koncepciót a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 58/2013. (XII. 12.) határozatával fogadta el, az alábbi tartalommal: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója aktualizált Helyzetértékelés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója kiegészített Javaslattételi Szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója Regionális, megyei és kistérségi szintű adatok és elemzések melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciójának Területi Hatásvizsgálata A Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságért Felelős helyettes államtitkára, Greinstetter Balázs január 10-én kelt levelében foglaltak szerint a Koncepció formailag követi a területfejlesztési koncepció szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott Útmutató a megyei önkormányzatok számára a megyei területfejlesztési koncepciók kidolgozásához, valamint az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kidolgozásában való közreműködéshez című dokumentumban előírtaknak. 3/B. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program A tervezés második fázisa a programozási szakasz, amely során a megyei fejlesztési program tartalmi részei kerültek kidolgozásra. A program a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009 (X.6.) Kormányrendelet szerint stratégiai és operatív részből áll.

9 9 A Stratégiai Programrész célja, hogy középtávon kijelölje azokat a fejlesztési célokat és tevékenységeket, melyek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében megvalósulhatnak. Ennek érdekében a stratégiai program igazodik a finanszírozási feltételekhez, melyek keretét a jövőben is várhatóan az EU által társfinanszírozott operatív programok adják. A nevezett Stratégiai Programrészt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés január 16-ai ülésén tárgyalta, és a társadalmi egyeztetések és a szakmai véleményeztetés alapjaként, egyeztetési változatként 2/2014. (I. 16.) határozatával elfogadta azt. A közgyűlés döntésének megfelelően a dokumentumot társadalmi egyeztetés céljából a megyei önkormányzat honlapján közzétettük, illetve a kötelező véleményezők körének véleményezésre, szakmai állásfoglalásuk kialakítására megküldtük. A beérkezett vélemények, állásfoglalások összegzésre, majd a vezető tervezők által a dokumentumba beépítésre kerültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Operatív Programrésze a tervezett fejlesztések témakörök szerinti átfogó csoportosítását mutatja be aszerint, hogy milyen finanszírozással valósíthatók meg. Tartalmazza emellett a témakörökről szóló rövid leírást fejlesztési nagyságrendjükről és a finanszírozásra várhatóan rendelkezésre álló forrásokról. Az operatív programrész tehát konkrét beavatkozásokat fogalmaz meg, mind a területi, mind az ágazati operatív programok tekintetében. Ennek értelmében tartalmazza a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programhoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumot, az ágazati operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumot, a tisztán hazai támogatással megvalósuló programokat és egyéb nemzetközi támogatással megvalósuló fejlesztési programokat is. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a dokumentum egyeztetési változatát július 2-ai ülésén megtárgyalta, megfelelőnek találta a további tervezés alapjául és 35/2014.(VII.2.) határozatával elfogadta azt. A Kormányrendelet ában foglaltaknak megfelelően a fejlesztési programot véleményezésre meg kellett küldeni az egyeztetésben résztvevők és véleményezők részére, valamint társadalmi egyeztetés céljából 45 napra közzé kellett tenni. A közgyűlés döntésének megfelelően a dokumentumot társadalmi egyeztetés céljából a megyei önkormányzat honlapján közzétettük, illetve a kötelező véleményezők körének véleményezésre, szakmai állásfoglalásuk kialakítására megküldtük. A társadalmasítás folyamata a 45 nap elteltét követően, augusztus 18-án került lezárásra, amely határnapig postai úton, elektronikusan, illetve személyes egyeztetések során mindösszesen 14 módosítási javaslat érkezett. A beérkezett vélemények, állásfoglalások összegzésre, majd a vezető tervezők által a dokumentumba beépítésre kerültek.

10 10 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program és a kapcsolódó területi hatásvizsgálat a nemzetgazdasági miniszter, mint a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére véleményezésre és az állásfoglalás kialakítására augusztus 29-én megküldésre került. A Nemzetgazdasági Minisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program programrészeihez én küldte meg véleményezését és észrevételeit. Ennek kapcsán további kiegészítések, átvezetések, technikai változtatások kerültek beépítésre mind a stratégiai, mind az operatív programrészbe. A Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források felhasználásáért felelős államtitkára, Rákossy Balázs által szeptember 19-én kelt, hivatalunk részére megküldött állásfoglalás értelmében A Program mind formailag, mind tartalmilag követi a területfejlesztési program szabályaira vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint tartalmi szempontból megfelel a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott Iránymutatás a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához című dokumentumban előírtaknak... A Kormányrendeletnek megfelelően a fejlesztési programhoz kapcsolódó területi hatásvizsgálatot kellett készíteni, a Kormányrendelet 9. melléklete szerinti tartalommal. A hatásvizsgálat a fejlesztési program stratégiai és operatív programrészének kidolgozását végigkísérve, tervezői egyeztetéseket követően készült el a július 2-ai közgyűlési ülésre. Elfogadását követően aktualizálásra került a már említett társadalmi egyeztetési folyamatot és a program operatív része végleges dokumentumának kidolgozását lekövetve. A hatásvizsgálatot a Város Teampannon Kft. készítette el. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 51/2014. (IX. 17.) határozatával a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program egységes szerkezetbe fogalt végleges változatát, valamint a kapcsolódó területi hatásvizsgálatot elfogadta. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Programot a Vitál Pro Kft. dolgozta ki, a közbeszerzési eljárás során történő kiválasztást követően. A Vitál Pro Kft, mint a közbeszerzési eljárást követően megbízott vállalkozó az alábbi 3 feladat elvégzését vállalta, mindösszesen nettó Ft vállalkozási díjért: a megyei területfejlesztési program és alprogramjai kidolgozása; a megyei

11 11 fejlesztéssel kapcsolatos projektértékelési szempontok, szakmai követelmények kidolgozása a projektjavaslatok gyűjtéséhez és feldolgozásához; a as uniós időszak tervezését segítő részdokumentum (ITP) kidolgozása a területi és ágazati operatív programokhoz illeszkedően. 3/C. Szakmai követelmények kidolgozása a projektgyűjtés támogatására, a projektlista összeállításához A megyei stratégiai és operatív programhoz kapcsolódóan szükséges azon értékelési szempontok meghatározása, melyekhez illeszkedve történik a jövőben a projektek kiválasztása, ezért szükséges volt a szempontrendszert összefoglaló dokumentum kidolgozása. Az értékelési szempontoknak különös szerepük van azokban az esetekben, amikor a megyei önkormányzatnak van döntési jogköre. Ezért elsősorban azon szempontok meghatározására célszerű koncentrálni, melyek a Területi és Településfejlesztési Operatív Programhoz (TOP) való kapcsolódást biztosítják. A projektek kiválasztási szempontjainak többféle dimenziója van, az anyag első része elsősorban a szakmai kiválasztási szempontokkal foglalkozik, melyek alapvető célja olyan projektek beazonosítása, amelyek a legmegfelelőbben szolgálják a program céljainak elérését. A projekt kiválasztási szempontok elvei magukban foglalják az alábbiakat: Formai értékelés, jogosultsági értékelés; megvalósíthatósági szempontoknak való megfelelés; szakmai szempontoknak való megfelelés; szinergia a projekt milyen összhangban van más támogatásra javasolt, vagy már megvalósult projektekkel, illetve előfeltétele-e egy jelentősebb eredményt hozó beruházás, szakmai program megvalósulásának; egyéb horizontális szempontok pl. innovációra való törekvés, társadalmi szempontok, környezetvédelmi szempontok. A dokumentum második részre konkrét javaslatot tartalmaz a projektek kiválasztási szempontjaira: - Területi és Településfejlesztési OP esetén (pl.: Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés estén értékelési szempont lehet: Teremtett munkahelyek száma, Fejlesztéssel érintett infrastrukturális létesítmény nagysága, Egy új munkahelyre eső beruházási költség)

12 12 - Megyei fejlesztési stratégia esetén, (pl. a Kutatás-fejlesztés és innováció OP prioritás esetén: Hazai iparjogvédelmi oltalmak, illetve bejelentések száma, Teremtett K+F munkahelyek száma, Nettó árbevétel a projekt hatására, A kedvezményezett vállalkozások K+F ráfordítása, stb.) A szakmai szempontrendszert a Vitál Pro Kft. dolgozta ki, a közbeszerzési eljárás során történő kiválasztást követően. 3/D. Projektek generálása és összegyűjtése, adatbázis létrehozása; Projektlista összeállítása A megyei tervezés októbere és januárja közötti szakaszában a megyei fejlesztési terv kvantitatív megalapozása volt a feladat. E folyamat során elsődleges cél volt, hogy kerüljenek felmérésre azok a projektek, fejlesztési elképzelések, egyéni vagy közösségi kezdeményezések, melyek később a programot megalapozhatják. A megyei tervezéssel párhuzamosan, a folyamathoz szervesen kapcsolódva novembere és márciusa között zajlott tehát a tényleges fejlesztésekre vonatkozó projektgenerálás és projektgyűjtés. A tevékenységet a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség látta el, megbízásuk három árajánlat bekérését követően történt, mint a legelőnyösebb ajánlattevő pályázó felkérésével. A megbízási díj bruttó Ft volt. A projektgyűjtés első köre a fenti alapelvek betartása mellett 3 szakaszban valósult meg: - Projektgyűjtés előkészítése - Projekt adatlapok begyűjtése és rögzítése - Projekt adatlapok elemzése A projektek rögzítését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség koordinálta. A projektek rögzítése szoftver kidolgozását követően, hálózati kommunikáció segítségével közvetlenül egy központi adatbázisba történt. A projekt adatlapokat és a központi adatbázist kezelő szoftver egyedi fejlesztés, amely a

13 13 szakmai követelményeket teljesíti. A beolvasható információk a pályázat kiválasztására, a pályázóra, a projektre és az indikátorokra vonatkozó adatokat tartalmazták. Az Ügynökség végezte el a rendszer adminisztrációt és az adat-karbantartást, valamint első körben az elemzői és felhasználói hozzáférések is e szervezeten keresztül kerületek létrehozásra. A projekt feltöltési felületet a fejlesztési elképzelések véglegesítése, illetve az első körben javaslatot be nem nyújtók elérése céljából április május 16. között újranyitottuk, mely feladatot önkormányzatunk látta el. Munkatársaink - a folyamatos telefonon és ben történő kapcsolattartáson túl - segítséget nyújtottak a fejlesztési elképzelések besorolásában, elemzésében és kidolgozásában is, szem előtt tartva a projektek megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. A feltöltési felület újranyitásáról szóló felhívást honlapunkon közzétettük, az önkormányzatokat ben értesítettük, az eddig fel nem töltő önkormányzatokat telefonon kerestük meg. A projektfeltöltést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Civil Információs Centrum szakmai közreműködésével bonyolítottuk le május-június hóban a projektek becsatornázása megvalósult, az operatív programokhoz való hozzárendelésük az aktuális információk alapján történt meg. A pályázatban vállalt indikátorként, e folyamat végtermékeként egy több, mint 4000 projektöltet tartalmazó, indikatív projektlista került összeállításra, az akkori TOP verzió alapján. 3/E. Uniós részdokumentum, Integrált Területi Program (ITP) elkészítése Az Integrált Területi Program a kormányzat által meghatározott Területi és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot kiemelten kezelő, a közösségi tervezés eszközével kialakított és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő projektcsomagok összessége. Az ITP racionális forrásfelhasználást és egymást erősítő hatások érvényesülését teszi lehetővé a megyék gazdaságfejlesztési, valamint településfejlesztési tevékenységében a as időszakban.

14 14 A megyei Integrált Területi Program a megyei területfejlesztési programnál lényegesen részletesebb, konkrétabb, és már tartalmazza az egyes projektcsomagok építő elemeit, a projekteket is. Az ITP tehát - a szöveges rész mellett - elsősorban integrált projektcsomagokat tartalmaz, amelyek keretében a projektek egymásra épülnek, egymást erősítik. A megyei integrált területi program tervezett intézkedései gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprogramba csoportosíthatók. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Integrált Területi Programja annak 1.0 változata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) aktuális változata, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Útmutató a megyei integrált területi programok kidolgozásához és megvalósításához című dokumentumban előírtaknak megfelelően készült el. Az elkészítés határideje október 31. volt. Az ÁROP pályázatban foglalt kötelező indikátorok között is szerepel az ITP, elkészítésének határideje megegyezik a tervezési dokumentumokban megjelölt október 31-ei határnappal. A programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) kormányrendelet leírja, hogy a TOP elfogadása után a területi szereplők a TOP Monitoring Bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer - mely sajnos egyelőre nem áll rendelkezése - alapján véglegesítik az egyes ITP-ket és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére, annak érdekében, hogy a fejlesztési elképzelések szinergiája országos szinten is biztosított legyen. Az ITP-ket a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter javaslatára az Irányító Hatóság döntésre felterjeszti a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságnak. Az ITP-k elfogadásával párhuzamosan a TOP irányító hatóság elkészíti az ITP-k tartalma, a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer és a hazai, valamint uniós jogszabályok alapján a fejlesztési elképzelések végrehajtását lehetővé tevő felhívásokat. A rendezvények kapcsán is látható, hogy a projektek illesztése folyamatosan történt az aktuális TOP verzióhoz, tekintettel arra, hogy ez egy folyamat része. Mindemellett, jelen pillanatban az Európai Bizottság nem fogadta még el Magyarország operatív programjait, a Monitoring Bizottság által jóváhagyott szakmai követelményrendszer még nem áll rendelkezésre, így újabb és újabb egyeztetések szükségesek a jövőben.

15 15 Borsod-Abaúj-Zemplén Integrált Területi Programját a Vitál Pro Kft. dolgozta ki, a közbeszerzési eljárás során történő kiválasztást követően. 4. Immateriális javak és eszközök beszerzése Önkormányzatunk az eljárásrendet követve 3 árajánlat bekérését követően, az összességében legjobb ajánlatot benyújtó Szinva Net Kft-t bízta meg az eszközök beszerzésével. Az eszközbeszerzés keretében megvásárlásra került 4 darab asztali gép, 3 darab laptop és egy további, nagyobb teljesítményű asztali gép. Az immateriális javak beszerzése a számítógépekhez tartozó szoftverek - ArchiCAD program, valamint az alap irodai programcsomagok - megvásárlását jelenti. 5. Rendezvényszervezés E tevékenység során az elszámolható költség egyenlő arányban került megosztásra a rendezvényszervezésre és a pályázatban csak e költségsoron elszámolható anyagköltségre. Az anyagköltség a szakmai anyagok előállításával járó kiadásokat (papír, nyomtatópatronok, tűzőgépek, leporellók, írható cd lemezek, stb.) és az irodai fogyóeszközök (írószerek, borítékok, genotermák, stb.) megvásárlását fedezte, a pályázat lebonyolításának 13 hónapjából összesen 12 hónapra, a kiadások negyedévente azonos arányú tervezésével ( Ft/negyedév). A megvalósítás a Hivatal által, reális piaci árakon történő beszerzéssel történt. Rendezvények Önkormányzatunk az eljárásrendet követve az árajánlatok bekérését követően, az összességében legjobb ajánlatot benyújtó Kulcs-Tour Kft-t bízta meg a rendezvények lebonyolításával február hónapban a megrendelő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 8 rendezvényből álló ágazati fórumsorozatot rendezett, melyből az első 7 rendezvény lebonyolítását a társaság végezte. A tevékenység magában

16 16 foglalta a meghívók elkészítését, a rendezvények napján a technikai feltételek és az ellátás biztosítását, fotók elkészítését, a lebonyolítás elősegítése érdekében 1 fő munkatárs szervezésben való közreműködését és az eseményeken a jelenlétét, valamint összefoglalók készítését és a teljes dokumentáció összeállítását. A vállalásnak megfelelően 7 rendezvény került tehát lebonyolításra, mindösszesen 115 fő részvételével. A kiíró 7 rendezvény megtartását írta elő, ennek megfelelően a költségek is ezen hét eseményhez kapcsolódóan számolhatóak csak el. Itt kívánunk tájékoztatást nyújtani a pályázatban foglaltakon túl megrendezett, a területi koordinációt és tervezést kísérő, a megyei önkormányzati Hivatal által lebonyolított rendezvényekről a szeptember 01. és október 31. közötti - tárgyidőszakot illetően. Kistérségi területfejlesztési információs napok A tervezési folyamat második lépéseként (a tavaszi kistérségi információs napok tapasztalataira építve) a megyei program részét képező kistérségi programok kialakítása és projektjavaslatok összegyűjtése céljából kistérségi szintű területfejlesztési információs napokat tartottunk a megye minden kistérségében, személyes egyeztetések keretében. Az információs napon tájékoztatást nyújtottunk a megyei tervezés folyamatáról, az elkészült dokumentumokról, a projektgyűjtés folyamatáról, illetve szakmai iránymutatást nyújtottunk és segédanyagokat biztosítottunk a települések és a kistérségek meghatározó projektjei számára. A Hivatal munkatársai október 2. és október 18. között minden kistérséget felkerestek. Az információs napoknak az adott kistérségi székhely település önkormányzata adott otthont. Megrendezésre került egy konferenciával egybekötött információs nap is a megyeszékhelyen, Miskolcon, október 4-én, a miskolci kistérség települései, illetve a civil és szakmai szervezetek számára. Egy hónappal az információs napokat követően újra elmentünk minden kistérségbe - illetve Miskolcon is több projektnapot tartottunk - a projektgyűjtés lebonyolításnak első körében való szakmai közreműködés céljából. (A projektgenerálást és gyűjtést

17 17 a B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársai végezték.) E tevékenységünk során 19 rendezvényt tartottunk meg. Ágazati fórumok februárjában 8 Ágazati kerekasztal megbeszélés került lebonyolításra, melyeknek önkormányzatunk adott otthont. A rendezvények során a megye szakmai szervezetei, az önkormányzati és civil szféra, valamint az érdekképviseleti szervek vezetői és képviselői egyeztettek a megyei programban lévő ágazat-specifikus kérdésekről. A megbeszélések során bemutattuk a megyei terv finanszírozási keretét, lezajlott az egyes tématerületeken a legszükségesebb beavatkozási igények, feladatok, projekttípusok megbeszélése és az ágazati szervezetektől érkező jelentősebb léptékű projektjavaslatok megvitatása. Bányász Fórumok Tekintettel arra, hogy a megyei programunk a bányászati fejlesztéseket is tartalmazza - külön fejeztet szentelve e tárgykörnek - indokoltnak láttuk, hogy a bányász-lakta települések képviselőit is informáljuk a tervezett bányászati projektekről és a kapcsolódó, uniós forrásokból megvalósítható fejlesztésekről. Ennek okán márciusában szakmai előadásokat tartottunk a bányász-lakta településeken, a tervezés és a bányászat támogathatósága témakörben, 6 helyszínen a megyében. Projektgyűjtés második köre A tervezés adott fázisában térségi integrált, megyei gazdaságfejlesztési és kistérségi tematikus projektcsomagok kialakítása volt szükséges. (A tervezés alsó szintje időközben kistérségiről járásira változott.) Annak érdekében, hogy teljes körű információval rendelkezzünk és a projektlista véglegesítésre kerülhessen - emellett lehetőséget biztosítsunk az eddig projekteket fel nem töltőknek is - a projektgyűjtést újraindítottuk április május 16. között. A feltöltés elektronikus felületen zajlott, ezt támogatandó lehetőség nyílt a személyes konzultációra és feltöltésre is, a gazdasági társaságok részére a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában, a civil szervezetek és az egyházak részére a Civil Információs Centrumban. Az önkormányzatokat a hivatal munkatársai segítették személyes, illetve telefonon történő tanácsadással a feltöltésekben.

18 18 Integrált Településfejlesztési Program járási tervezése augusztus 15-én a megyei önkormányzat Szász-terme adott otthont a járási székhely települések polgármestereinek szóló tervezési egyeztetésnek. A rendezvény aktualitását az előttünk álló következő feladat, az Integrált Településfejlesztési Program elkészítése adta. A járási székhely települések polgármestereit és területfejlesztési munkatársait tájékoztattuk arról, hogy a forráskeretek ismeretében, jogszabály és a TOP 5.0 verzió alapján a járások önállóan készítetik el településfejlesztési projektcsomagjaikat. A járási székhelyek ezt követően augusztus hónapban a települések képviselőinek, tervezőinek összehívásával közösen állították össze a tematikus projektcsomagokat. A tervezés támogatására, a támogatható tevékenységek és forráskeretek beazonosításának elősegítésére Hivatalunk munkatársai minden egyeztetésen közreműködtek. Hivatalunk a fenti, 14 hónapos időszakban közel hetven rendezvényt hívott életre, részben a településeken, részben a megyei önkormányzat székhelyén történt lebonyolítással, melyek során munkatársaink a as uniós tervezési időszak feladatainak ellátásban, koordinálásában, szakmai egyeztetésében vállaltak vezető szerepet. A rendezvényeinknek otthont adó kistérségi/járási székhely települési önkormányzatok polgármestereinek és munkatársainak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának és a Civil Információs Centrumnak, valamint minden települési önkormányzatnak és szakmai partnerünknek ezúton köszönjük a támogató közreműködésüket. 6. Útiköltségek A pályázat tárgyidőszakában a megye településein, illetve Budapesten és egyéb helyszíneken a szakmai megvalósítást megalapozó, illetve támogató rendezvényeken, konferenciákon, fórumokon való részvétel utazási költségeinek biztosítása.

19 19 7. Nyilvánosság biztosítása Önkormányzatunk az eljárásrendet követve az árajánlatok bekérését követően, az összességében legjobb ajánlatot benyújtó Kulcs-Tour Kft.-t bízta meg a nyilvánosság biztosítása feladathoz kapcsolatos teendők ellátásával. A vállaltaknak megfelelően kiküldésre kerültek a Sajtóközlemények a projekt indításáról és zárásáról. A megyei önkormányzat rendezvényeiről a megbízott koordinálásával folyamatosan hírt adott az elektronikus és nyomtatott sajtó. A honlapon Fejlesztési dokumentumok aloldal kialakításra került. Az aloldalra folyamatosan feltöltésre kerültek az aktuálisan elkészített dokumentumok. A feltöltéssel egyidejűleg a Hírek rovatban kerületek megjelenítésre a tartalmi változásról szóló felhívások, amelyek kiemelt jelentőséget kaptak a szakmai anyagok társadalmi egyeztetésével kapcsolatos kötelezettségünket illetően. A dokumentumok frissítése is folyamatosan megtörtént. A megbízott elkészíttette és kihelyeztette az önkormányzat, mint megrendelő székhelyén Miskolc, Városház tér 1. a B típusú hirdetőtáblát. Fotódokumentációt készítettek, amely a szakmai megvalósítás folyamatát tartalmazza és bemutatja a megvalósításban részt vevő munkatársakat, szakértőket, illetve a megvalósítás helyszínét, a munkakörnyezet is. A sajtómegjelenéseket a szerződéses időszakra vonatkozóan folyamatosan koordinálták és gyűjtötték. Elkészíttették a D típusú táblát, amely átadásra, majd a projekt zárását követően kihelyezésre került a Hivatal A épületnek földszintjén. 8. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű feladatok és költségeik A projektmenedzsment feladatok mellett az önkormányzat munkatársai az alábbi szakfeladatokat látták el a pályázat megvalósításának 14 hónapjában:

20 20 Területfejlesztési koncepció és program készítésének szakmai irányítása, beérkezett szakértői anyagok vizsgálata, közgyűlési döntésre való előkészítése és közgyűlési előterjesztések elkészítése; A teljes társadalmasítási folyamat lebonyolítása közgyűlési döntést követően közzététel, a beérkező véleményezések összesítése, elemzése, tervezői egyeztetés, tervező véleményezése beépítésének szakmai támogatása, a Tervezési Munkacsoport, mint véleményező és javaslattevő testület működésének adminisztratív irányítása és szakmai segítése; Országos tervezési dokumentumok véleményezése (Operatív programok, tervezési sablonok, útmutatók, stb.); Döntést követően a megyei önkormányzat álláspontjának felterjesztése országos fórumokra, szakmai szervezetek felé, döntéshozók elé. Területi koordináció ellátása a fejlesztési dokumentumok megalapozott elkészítésnek érdekében folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés és közös tervezés a települési önkormányzatokkal, kistérségi/járási központokkal, valamint a civil szervezetekkel és szakmai szervezetekkel ágazati illetve területi szinten egyaránt. Projektlista elkészítése szakfeladat a projektgenerálás és gyűjtés feladatot követően a projektek becsatornázása, profiltisztítása, ellenőrzése, besorolások és az OP-khez rendelés aktualizálása az operatív programok tervezeteinek kiadását követően, az önkormányzati és a szakmai ágazati tervek tekintetében egyaránt; kapcsolattartás és egyeztetés a projektgazdákkal, aktuális információk megosztása. Közbeszerzési eljárás külső támogatása, koordinálása a szakértő által lebonyolított közbeszerzési eljárás adminisztratív feladatainak ellátása. Kockázatkezelés, jogszabályi környezet nyomon követése, változások követése a pályázatban kötelezően vállalt indikátorok teljesítésének érdekében. Felülvizsgált és módosított jogszabályok összegzése. A tevékenység költségsorán személyi jellegű költség kerül elszámolásra, négy munkatárs munkabérének és járulékainak időarányos számításával. 9. Közbeszerzés A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 22. -al összhangban az eljárás előtt kialakításra került az eljárás belső ellenőrzésének

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés PÉNZÜGYI ÉS TÁRSADALMI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-786 Telefax: (46) 352-525 http://www.baz.hu Ikt. sz.: III.1878-16/2015.

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. sz. napirendi pont 51-61/2014.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László BESZÁMOLÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezés megyei előkészítő

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-121/2015. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 sz. pályázat

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 53 /2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat szándéknyilatkozat megadására a 2014-2020-as programozási időszakban a Fejér

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 53 /2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az ÁROP. 1.2.11/A-2013-2013-0022

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. november 23-i ülésére Tanulói laptop program bevezetése

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző 8649-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Tárgy: Készségfejlesztés az önkormányzatoknál (ÁROP-2.2.11/2010) c. normatív pályázat

Részletesebben

2015. május 14-i rendkívüli ülésére

2015. május 14-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-7/2016. Tárgy: Együttműködési megállapodás a Csongrád Megyei Önkormányzattal

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai

Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Dél-Dunántúli Operatív Program végrehajtásának eredményei és tapasztalatai Erdőért-2006 konferencia Siklós, 2014. január 9. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. Dr. Sitányi László ügyvezető

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek

Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Régiós uniós fejlesztések Veszprém Megyében - Területi Operatív Program tervezése, 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó fejlesztési tervek Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ ,

Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/ , Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Tel/Fax: 29/314-069, 314-070 peteri@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 25-ei ülésére Szám: 129-58/2012. Tárgy:

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. A Balatoni Integrációs Kft. fő feladatai a régió jövőjét szolgáló fejlesztési dokumentumok elkészítése, megvalósulásukat segítő projektfejlesztési,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu III-1883-10/2016

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Pilis Város Polgármestere. Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. ELŐTERJESZTŐ Pilis Város Polgármestere Előterjesztés száma: 87/2016. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés előkészítésében részt vett:

Részletesebben

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata

Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata Pétervására Város Önkormányzatának eseti közbeszerzési szabályzata "ELSŐ LÉPÉS Szociális célú városrehabilitáció Pétervásárán tárgyú, ÉMOP-3.1.1-12-2013-0013 azonosítószámú projekt közbeszerzési eljárásaira

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem élő beszerzések

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90. Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/ KÉ. Hirdetmény típusa: Szerződésmódosítás KEOP-5.6.0. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása elnevezésű projekttel összefüggő projektmenedzser feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 179. MELLÉKLET: - TÁRGY: Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el:

Normatív Határozat. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 22-i rendkívüli ülésén az alábbi napirendet fogadja el: 2013. március 22-én megtartott rendkívüli ülése könyvéből 43/2013. (III. 22.) sz. NORMATÍV Kth. 2013. március 22-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Határozat Kerekegyháza

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása nyertes pályázat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 84/2014. (XII. 18.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú, Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. június 24-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat a Tolnáért Nkkft. üzleti tervének elfogadására Előadó: Bán Róbert, a Tolnáért Nkkft.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Iktatószám: 19906-1/2013. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda JAVASLAT a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. megbízásaira a Salgótarján Megyei Jogú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt

Részletesebben

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról

Előterjesztés. a Sándor-Metternich kastélyban tantermek és tornaterem tervezésére indított közbeszerzési eljárás elbírálásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Sándor-Metternich kastélyban tantermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 29-EI ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁRCIUS 29-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 10-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/151-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban

4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/ kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban 4. számú szerződés módosításról tájékoztató - KEOP-5.6.0/12-2014-0001 kódszámú pályázat külső projektmenedzseri feladatainak ellátása tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/74 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2016. JÚNIUS 30-I ÜLÉSÉRE 8. IKTATÓSZÁM: 35-6/2016. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fejér Megyei Önkormányzat, az ALBENSIS

Részletesebben