Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15. napján tartandó ü l é s é r e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. december 15. napján tartandó ü l é s é r e"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-12/2011. Sorszám: 8. E LŐTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Balatonboglár település belépése a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Előadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyző Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselő-testület! 2002-ben 204 település összefogásával, Siófok gesztorságával közösen konzorciumot hoztunk létre egy új hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására és működtetésére től kezdve kalandos úton haladtunk ennek megvalósításában, míg végül elérkeztünk a beruházás bejezéséhez küzdelmes évek és rengeteg vita során Azt gondoljuk, most jött el az idő arra, hogy végre a saját sorsunkat, vagyis az általunk képviselt emberek sorsát a saját kezünkbe vegyük. A Dél-Balatoni ISPA két területté oszlik, a délire és az északira, melyből az északi rész egyértelműen az AVE Zöldfok Zrt. szolgáltatása alá vont terület. A probléma is itt kezdődik, vagyis abból, hogy Siófok eladta kisebbségi tulajdonát a Zöldfok Zrt-ben az Ave Magyarország Kft-nek. A döntés alapján direktben nem lehetett megbízni az elkészült és vásárolt vagyon üzemeltetésére a Zöldfok Zrt-t. Az érintett önkormányzatok 10%-os önrészét természetesen a lakosság állja 10 év alatt az üzemeltetőkön keresztül, akik megelőlegezték ezt a fogyasztók számára. A Zöldfok eladása miatt az üzemeltetésre közbeszerzési eljárást kellett kiírni. A rt. tulajdonában voltak olyan lerakók, amiket önkormányzati tulajdonba kellett venni, mert olyanra nem lehet közbeszerzést kiírni, ami másnak a tulajdona. Természetesen Siófok olyan döntést hozott, hogy ezeket a konzorcium vásárolja meg. A konzorcium nem tulajdonosi kategória, ezért a földhivatali bejegyzés a tulajdoni lapon Siófok nevére szólt. A három lerakó ára 89 M Ft volt. Diszkontált cash-flow értéken kiszámította a Zöldfok, hogy amennyiben nem ő lesz a nyertes, akkor kár éri, mivel eladta a 3 telepet, és nekik E Ft kártérítés jár. Ezt az összeget mindenkinek ki kellett fizetnie, aki indult a közbeszerzésen. Természetesen a konzorcium hozott olyan döntést is, mely szerint ha a Zöldfok nyer, akkor ilyen igény nincs. Az északi területen egyedül Tab fizette ki a saját maga a 10%os önrészét és az előkészítés költségeit, 83 település nem, ezért aztán nem tudható, hogy mit terhelnek rá a lakosságra. Közbeszerzés alapján a Zöldfok kifizette ezt az 557 M Ft-ot, és ez az összeg vagy visszakerült hozzá vagy a konzorciumot kéne gazdagítania és ezáltal lényegesen kevesebbnek kellene lennie a szemétszállítási díjnak. Nincs nyoma az összegnek. Siófok képviselő-testülete úgy döntött én, hogy eladja részvényeinek egy hányadát, 25%- ot, így kisebbségi tulajdonos lesz az AVE mellett. Megtehették, de ez hátrányos nemcsak a siófokiaknak, hanem még közel 100 település lakosainak is. A probléma az, hogy a Siófok Város nevére bejegyzett konzorcium megvásárolta 3 db lerakó használati jogát és ig bérbe adta a Zöldfok Zrt-nek. Vagyis 2050-ig helyzetbe hozta saját cégét és így az AVE-t is. Lakosság pedig fizethet, ugyanis 10 év múlva hiába jár le az üzemeltetési szerződés, akkor sincs más lehetőség, csak ők. Tisztelt Képviselő-testület! A november 25-én Fonyódon megtartott kistérségi ülésen minden polgármester támogatta azt a javaslatot, hogy ne csatlakozzunk a Siófoki Társuláshoz, mert a következő években ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a díjakat kordában tudjuk tartani. Értesüléseink szerint a Balatonföldvári és a Siófoki Kistérségek településeinek többsége sem támogatja a csatlakozást. Erre kérem Balatonboglár Város Képviselő-testületének tagjait is a jövő és a lakosság érdekében. A legutóbbi november 30-án kelt levél egyértelmű zsarolás ami a legvadabb maffia módszereket idézi, ez elfogadhatatlan számunkra. A végső megoldás önálló nonprofit társulás létrehozása és a kéttényezős díjrendszer bevezetése lesz, melyben a valós költségek a nem állandó lakosoknál is megjelennek. Határozati javaslat: Mészáros Miklós Polgármester Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodás terén felmerült kérdések tisztásáig nem dönt a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő belépésről.

3 ELŐTERJESZTÉS Készült : a. Város Önkormányzat Képviselő-testületének napján tartandó ülésére Előterjesztő: polgármester Tárgy: település belépése a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba Tisztelt Képviselő Testület! Amint az Önök előtt is jól ismert, településünk tagja a Dél-Balaton és Sió völgye Hulladékgazdálkodási Konzorciumnak. A Konzorcium rövidesen befejezi munkáját, miután felépítette a vállalásában szereplő hulladékgazdálkodási létesítményeket, beszerezte a hozzájuk kapcsolódó eszközöket, valamint pénzügyileg is lezárta a projektet a támogató hatóság, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felé. Rövidesen megtörténik az aktiválás befejezése, illetve a használatba vételi engedélyek teljes körű kiadása, amellyel a konzorcium egy végső elszámolással befejezi tevékenységét. A konzorcium déli területén már megalakult az úgynevezett Cikói Hulladékgazdálkodási társulás. Az északi projektterületen (Somi és Ordacsehi hulladékgazdálkodási körzet, azaz Dél-Balatoni Régió),- önkormányzatunk is ezen régió része - most látja elérkezettnek az időt a társulás megalakítására, amely a projektben felhalmozódott vagyont a továbbiakban kizárólagosan tulajdonolja és kezeli, emellett a szükséges mértékű fejlesztéseket végzi, illetve ezzel együtt jogosultja a létesítmények és eszközök használatából keletkező, ún. használati díjaknak is, mely a jövőbeni létesítmény és eszköz pótlásokat fedezi, és a fejlesztések önrészét is jelentős részben képezheti. Egyúttal emlékeztetni kívánom a tisztelt testületet, hogy a fentebb vázolt Dél-Balatoni projektterület Konzorciumi Határozattal alátámasztott fejlesztési kötelezettséget vállalt a rendszer továbbfejlesztésére, s ily módon a létrehozandó társulás nem csak a létrehozott vagyon és a felhalmozott fejlesztési forrás örököse lesz, hanem a rendszer fejlesztésének kötelezettje és jogosultja is. A továbbfejlesztésben való részvétel és a társulás megalakítása önkormányzatunk vállalt kötelezettsége. Ennek elmulasztása azonnali hátrányt eredményezne, mivel a konzorcium által létrehozott művek kedvezményes használata csak azon önkormányzatok részére biztosított, amelyek a konzorciumi szerződésben vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik. A fejlesztés első lépcsőjében a Somi gyűjtőkörzetben épülne ki az úgynevezett MBH MRF rendszer, amely mechanikai és biológiai kezelés, előválogatás, gépi szelekció révén jelentősen csökkenti a lerakóra kerülő hulladékok mennyiségét, és ezáltal a rövidesen bevezetésre kerülő úgynevezett lerakási igénybevételi járulékot (köznapi nevén: lerakási adót). Ezen adó/járulék bevezetése hazánkban már a Parlament előtt lévő törvényjavaslat szintjén létezik (EU országokban már általánosan bevezetett), csak a bevezetés időpontja és mértéke a kérdéses.

4 A projekt CBA-számításai (költség-haszon elemzések kivetítése a projekt-működés időszakára) szerint az MBH-MRF rendszerbeindulását követően, a hulladék közszolgáltatási díja várhatóan az éves inflációt csak 0,2%-kal meghaladó ütemben nő évente, között. Ebben azonban még a lerakási igénybevételi járulék (lerakási adó) nincs benne, az erről szóló törvény elfogadottságának híján. Ez javíthatja a projektbe beszállók pozícióját, szemben az abból kimaradókkal, hiszen a beszállított, válogatatlan vegyes hulladéknak közel 50%-a is valamilyen formában újrahasznosíthatóvá válhat, s így nem kerül lerakásra, vagyis nem kell utána kifizetni a lerakási adót/járulékot. A járulék bevezetését célzó jogszabály tervezetét a parlament elé beterjesztették. Várhatóan még ez évben a törvényhozás ezen jogszabályt elfogadja. A tervezet szerint január 1. napjától tonnánként 6000 Ft-tal, január 1.-től további 6000Ft-tal nő a lerakás díja. (+ÁFA) Ezen kedvezőtlen, a hulladékszállítási díjakat jelentősen növelő hatásokat, csak a továbbfejlesztéssel tudjuk mérsékelni. A rendszer fejlesztés második lépcsőjében az ordacsehi körzetben is létesítésre kerülne egy hasonló létesítmény, de ennek elkészültéig is az árakat az önkormányzati társulás úgy alakítaná, hogy a somi körzetben működő rendszer előnyeiből, a társulásban résztvevő ordacsehi lerakó-körzeti tagok is részesülnének. A somi fejlesztésre már elnyert pályázat van, annak tervezési és engedélyeztetési munkái folyamatban vannak. Az MBH-MRF mű,- ami a maga nemében a legkorszerűbbek közé tartozik majd Európában, s ennek kapcsán remélhetőleg hosszabb időszakon át is rentábilisen működhet-2013 végére, vagy első félévében készülhet el. Ekkortól mentesülhetnek a társulás tagjai a lerakási adó jelentős részének megfizetésétől. Milyen érvek szólnak a társulásba történő belépés mellett: - az ISPA-KA hulladékgazdálkodási projektben létrehozott vagyon üzemeltetésére és a további fejlesztésekre csak egy társulás alakulhat, amelyet a Közreműködő Szervezet és a gesztor partnerként elfogad. - a konzorcium tagjai kötelezettséget vállaltak a fejlesztésre, így ezen fejlesztésben való részvétel a leendő társulás tagjaira nézve is kötelező. - amennyiben a konzorcium egy tagja nem vesz részt az új társulás munkájában, akkor nem teljesíti vállalt kötelezettségét, s emiatt nem élvezheti a társulás előnyeit sem, pld. a kedvezőbb hulladéklerakási díjakban, amelyeket ennek hiányában a külső beszállítókra vonatkozó kondícióknak megfelelően fog megállapítani az üzemeltetést végző szervezet. - a hulladékgazdálkodási konzorcium vagyonát oszthatatlan módon az új, létrejövő társulás örökli, s tartja egyben az öt éves fenntartási időszakban,- abból az oda be nem lépő tag nem részesülhet. - az esetleges további fejlesztésekről már az új társulás dönt, melynek tagjai jogosultak tehát értelem-szerűen ebben véleményt mondani, illetve hasznaiból részesülni. Milyen következményei lehetnének a társulásból történő kimaradásunknak: - már január 1. napjától elesünk a kedvezményes lerakási díj alkalmazásának lehetőségétől (somi körzet:4130, Ft/tonna+Áfa, ordacsehi 4957 Ft/tonna+Áfa helyett Ft/tonna+Áfa maximális összeget kellene a díjakba bekalkulálni) - elvesztjük a lehetőséget, hogy az általunk létrehozott vagyon kezelésébe bele szóljunk, azt ellenőrizzük - nem tudjuk a fejlesztési irányokat befolyásolni,

5 - nem lesz beleszólásunk a díjpolitikába, a terhek önkormányzatok közötti felosztása módjának kialakításába Fontos megjegyezni, hogy a környezetvédelmi előírások teljesítése érdekében valamelyik társuláshoz mindenképpen csatlakozni szükséges. Elvi lehetősége meg van más társuláshoz csatlakozásnak. Ezen megoldás az alábbiak miatt nem javasolható: - mindegyik (még az előkészítés alatt lévő társulások is) rendelkeznek részletes megvalósíthatósági tanulmánnyal. Ezen tanulmányok úgy jelölték ki a lerakó, feldolgozó létesítmények helyét, ahogy a résztvevő tagok számára optimális. önkormányzatunk számára a szállítási távolság növekedése többlet költséget jelent. - mivel a Dél-Balatoni ISPA-KA programnál jobban előrehaladott program nincs, így bármelyik más programhoz kapcsolódásunk azt jelenti, hogy a vagyon felhalmozással járó tehervállalásban amely a hulladékszállítási díjakban jelenik meg elölről kell kezdenünk mindent, az eddigi áldozatvállalásaink hiábavalók voltak - a jelenlegi konzorcium az elsők között nyert pályázatot, így az önrésze csupán 10% volt. A későbbi ISPA-KA pályázók többszörös önrész vállalással kénytelenek a programot megvalósítani. - Más rendszerek alapműveinek megvalósítása van csak előkészítve, vagy folyamatban, a továbbfejlesztés nélkül a lerakási járuléktól való mentesülésünk szóba sem kerülhet, annak megvalósítása hosszú évekkel elhúzódhat. Az előkészítés során az alábbi fontos információkat kapta önkormányzatunk, amely költségvetésünket érinti: Mivel a fejlesztések az amortizációt fedező úgynevezett használati díjból valósulnak meg, pályázati önrész tervezésére és fizetésére sem ez évben, sem a jövő évben nem lesz szükség. A tagdíjakat az újonnan megalakuló szervezet állapítja meg, de várhatóan a korábbi éves tagdíj 2/3-ának megfelelő összeg alatt marad. (2011. évben csak fél éves tagdíjat szedett a konzorcium, a fennmaradó kiadásait pénzmaradványából fedezni tudta.) Fenti indokok figyelembe vételével javaslom a tisztelt képviselő testületnek, hogy településünk lépjen be az ily módón megalakuló Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba. Határozati javaslat:. Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba történő belépésre irányuló előterjesztést, s úgy határozott, hogy belép a létrejövő társulás tagjainak sorába. A mellékelt társulási szerződést elfogadja. Felelős: polgármester Határidő : azonnal, ( a határozat közléséért), illetve értelem szerűen az aláírást illetően

6 Összefoglaló Jelen pályázatban bemutatásra kerülő projekt a Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium területén található 75 db településen kerül megvalósításra. A projektterületen ISPA/KA program keretében épült ki a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer. Mint Konzorcium a KEOP /2F pályázati konstrukcióban nem adhat be pályázatot, ennek megfelelően szükséges, hogy Pályázó Szervezet a Konzorciumi tagok közül a KEOP projektben résztvevő települések részvételével önálló jogi személyiségű Társulást hozzon létre. 1) A megoldandó probléma rövid leírása A projektterületen már üzemelnek az ISPA/KA projekt keretében épült létesítmények (kivéve Enying, Tab, Tamási hulladékudvarok és Tamási komposztáló). Az ISPA/KA által létrehozott új hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése már megoldott, az AVE Zöldfok Zrt. látja el a közszolgáltatói feladatokat. A probléma, hogy az ISPA rendszer tervezése során a szelektív hulladék gyűjtését csak szigetek és hulladékudvarok segítségével képzelték el, amivel nem teljesíthetőek az EU és a hazai jogszabályok előírásai. A szerves hulladék lerakótól történő eltérítése a szigorodó jogszabályok mellett nem teljesíthető, mint a hulladék lerakótól történő eltérítése sem (ld. Támogatási stratéga céljai KEOP célok). Megoldandó probléma, hogy a szelektív hulladékbegyűjtés fejlesztésre kerüljön, az ellátást gazdaságilag hatékonyabbá és gyorsabbá váljon a projektterületen. Cél a projektterületen a szelektív házhoz menő gyűjtés kialakítása, valamint a Mechanikai hulladékkezelőben magasfűtőértékű hulladék frakció leválasztása, ezzel csökkentve a lerakóra kerülő kezeletlen szerves hulladék mennyiségét, valamint a lerakással ártalmatlanított összes hulladék mennyiségét. További cél az új rendszer üzemeltetéséhez szükséges járművek beszerzése. 2) A változatelemzés főbb következtetései A kitűzött célok teljesítése érdekében az alábbi változatok kerültek meghatározásra: - A változat: A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés a meglévő szigeten és udvarokon történő gyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővül a csomagolási hulladékokra (papír, műanyag, fém). A vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol anyagában hasznosítható és magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra. A mechanikai előkezelő képes a papír és műanyag (PE film, PET) anyagában hasznosítható frakciójának leválasztására. A leválasztható hulladékok aránya 40% a beérkező vegyes gyűjtésű hulladékból.

7 - B változat: A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés a meglévő szigeten és udvarokon történő gyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővül a csomagolási hulladékokra (papír, műanyag, fém). A vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol anyagában hasznosítható és magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra. A mechanikai előkezelő képes a papír és műanyag (PE film, PET átlátszó és színes, PE) anyagában hasznosítható frakciójának leválasztására. A leválasztható hulladékok aránya 40% a beérkező vegyes gyűjtésű hulladékból. - C változat: A szelektíven gyűjtendő hulladékok legalább 22%-ban történő begyűjtése az összes keletkező hulladékhoz képest. A szelektív hulladékgyűjtés a meglévő szigeten és udvarokon történő gyűjtés mellett házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővül a csomagolási hulladékokra (papír, műanyag, fém). A vegyes gyűjtésű hulladék 100%-ban mechanikai hulladék előkezelőbe kerül, ahol csak magas fűtőértékű hulladék kerül leválasztásra és hasznosításra. A maradék hulladék biológiai stabilizálás nélkül kerül a hulladéklerakón ártalmatlanításra. A leválasztható hulladékok aránya 30% a beérkező vegyes gyűjtésű hulladékból. A projekt esetében a változatelemzés alkalmazott módszere: költség-hatékonyság elemzés. Az alkalmazott kiválasztási kritérium: legkisebb költség. A költség-hatékonysági elemzés eredményei alapján a projekt esetében az A változat a kedvezőbb, tehát a kiválasztott változat: A projektváltozat. 3) A megvalósításra kerülő változat műszaki tartalmának bemutatása A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban Hulladékáram Projekt célkitűzése Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 29% 22 % Támogatási stratégia célkitűzése Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest Elsődlegesen lerakott Másodlagosan lerakott 29% 38 % Összesen: 44% 0% 44% Összesen: 59% 38 % 21 % A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás Telepítés helyszíne mértékegysége Házi komposztáló t/év elsősorban 2000 fő alatti települések Újrahasználat központ 4 n.r. n.r. Enying, Siófok, Som, Tamási t/év Som Mechanikai előkezelő (két műszakban ) Öntömörítős hulladékgyűjtő jármű (házhoz menő szelektív gyűjtéshez) 4 20 m3/jármű Som

8 Létesítmény, eszköz Darab Kapacitás Kapacitás Telepítés helyszíne mértékegysége Nagykanalas homlokrakodógép (Mechanikai előkezelőhöz) 1 n.r. n.r. Som

9 4) A megvalósítás tervezett költségei és ütemterve Projektelem Elszámolható Kezdete Vége költség, Ft 1. Immateriális javak 0 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások Építési munkák Eszköz beszerzések Projektmenedzsment Közbeszerzés Mérnöki feladatok Tájékoztatás, nyilvánosság Anyagjellegű ráfordítás PR, ismeretterjesztés Összes nettó költség Nem visszaigényelhető ÁFA 0 Nettó tartalék Tartalékra eső ÁFA 0 Teljes beruházási költség ) A költség-haszon elemzés eredményének összefoglalása A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények. A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás mellett. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) az externális kiigazítások után pozitív. A beruházás pénzügyileg fenntartható, mert a szükséges források támogatásokból és saját forrásból (tagönkormányzatok költségvetési forrásai) rendelkezésre fognak állni. A működés pénzügyileg fenntartható, mert a működési bevételek fedezik a felmerülő összes működési költséget a vizsgált teljes időszakban. A számítások szerint a projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. A projekt bevétele szolgáltatási hulladék közszolgáltatási díjbevételből és értékesítési bevételből áll. Egyéb bevételek nincsenek. A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, a díjpolitika alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A projekt működtetéséhez azaz a működési költségek fedezéséhez nem szükséges díjemelés, mert a másodnyersanyag értékesítésből származó bevételek erre fedezetet nyújtanak. A később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete azonban csak közszolgáltatási díj emeléssel biztosítható, tehát a évek közötti időszakban évi kb. 0,2-0,2%-os reálértékű díjemelés szükséges. A díjemelések után a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó Ft/háztartás/év lesz (2012. évi árszinten). A teherviselőképességi vizsgálat eredménye a következő: A hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya a projekt hatására a projekt működésének kezdetén

10 (2014-ben) az egyes kistérségekben 0,96-1,34% között alakul. A kiadások és jövedelmek aránya fokozatosan emelkedik 2033-ig, 1,01-1,4% közé, azután stagnál. A KHE Útmutató alapján a hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya 0,7-1,3% között lehet, ami alapján a projektben alkalmazni kívánt díjak jellemzően megfizethetők. Két kistérség (Tabi, Tamási) esetében a hulladék kiadások és a jövedelmek aránya kismértékben meghaladja az útmutatók által meghatározott felső korlátot. Ennek fő oka, hogy ezen kistérségekben már a jelenlegi díjszint is felső korlátot elérő, vagy meghaladó hulladékos kiadás vs. jövedelem aránnyal jár. A közszolgáltatási díjak részletes bemutatása az alábbiakban látható. Jelenlegi (2011. évi) díj az elemzés évi árszintjén: Ft/háztartás/év. Projekt megvalósulása után várható díjak (2012. évi árszinten): Átlagos lakossági díj, nettó, Ft/háztartás/év állandó lakos, 2011-ben az elemzés árszintjén: üdülők, 2011-ben az elemzés árszintjén: Összes díjnövekedés, jelenlegi díj = 1 1,0021 1,0043 1,0065 1,0086 1,0107 1,0129 1,0150 1,0171 1,0193 1,0214 Átlagos lakossági díj, nettó, Ft/háztartás/év állandó lakos, 2011-ben az elemzés árszintjén: üdülők, 2011-ben az elemzés árszintjén: Összes díjnövekedés, jelenlegi díj = ,0235 1,0257 1,0279 1,0300 1,0322 1,0343 1,0365 1,0387 1,0409 1,0431 Fentiek alapján látható, hogy a projekt megvalósulása csekély mértékű díjemeléssel járna, évi változatlan árszinten (tehát az inflációs változásoktól eltekintve, ill. az infláción felül) a projekt működésének kezdetén (2014-ben) csak kb. 0,2%-os díjemelés szükséges. Ezt a díjemelési arányt a továbbiakban is fenntartani szükséges, egészen 2033-ig, de az összes díjemelkedés mértéke még így is csak kb. 4,3%. A várhatóan bevezetésre kerülő lerakási igénybevételi járulék (lerakási adó) díjhatásai az alábbiakban láthatók. Projekt nélküli esetben a lerakási adó Ft/tonna összegű bevezetése esetén a jelenlegi díjhoz képest kb. 36%-os díjemelés szükséges: tól Átlagos lakossági díj lerakási adóval, nettó, Ft/háztartás/év állandó lakos, 2011-ben az elemzés árszintjén: üdülők, 2011-ben az elemzés árszintjén: Összes díjnövekedés, jelenlegi díj = 1 1,359 1,361 1,363

11 A lerakási adó a projekt megvalósulása esetén is jelentős díjemelést okozna, de sokkal kisebbet, mint a projekt elmaradása esetén. Mivel a projekt jelentősen csökkenti a lerakandó hulladék mennyiségét, így a jövőbeni lerakási adó összegét, a projekt megvalósulásával a lerakási adó már csak kb. 19%-os díjemelést okozna 2014-ben: Átlagos lakossági díj lerakási adóval, nettó, Ft/háztartás/év állandó lakos, 2011-ben az elemzés árszintjén: üdülők, 2011-ben az elemzés árszintjén: Összes díjnövekedés, jelenlegi díj = 1 1,193 1,196 1,200 A lerakási adó Ft/tonna összegű bevezetése esetén tehát a projekt elmaradása kb. 14%-kal magasabb hulladék közszolgáltatási díjat eredményezne, mint a projekt megvalósítása.

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése

Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális Hulladékkezelőtelep fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/2F/09-11 Felülvizsgált

Részletesebben

JAVASLAT. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

JAVASLAT. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-42/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről Ó z d, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló:

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Miskolc MJV Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) Gesztor Önkormányzatának vezetésével megvalósult Miskolci

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2013.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-1.1.1 2011. április 30. Végleges RMT A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS

Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS Háttéranyag lakossági fórumom tájékoztató megtartásához REGIO-KOM TÉRSÉGI KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS KÖZTES Részletes megvalósíthatósági tanulmány Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI

SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Ivóvízminőség javítása kétfordulós pályázati konstrukció KEOP-1.3.0/09-11 SIMONTORNYA PÁLFA TOLNANÉMEDI Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A projektek az Európai

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: E-5388-7/2012 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Tájékoztató a Szentes

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.)

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2482-2/2011. 4/2011. számú 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33-35/2011. (III.9.sz.

Részletesebben

Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány

Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány Az ISPA / Kohéziós Alap támogatással megvalósított projektek üzemeltetési kérdései Összefoglaló tanulmány 2008. november hó 1 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERE A KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-13/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 04. 17. Jelen vannak:

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben