Kovács E. Oláh M. Bokor I. A külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének gazdasági és társadalmi hatása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kovács E. Oláh M. Bokor I. A külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének gazdasági és társadalmi hatása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben"

Átírás

1 Kovács E. Oláh M. Bokor I. A külföldi állampolgárok ingatlanszerzésének gazdasági és társadalmi hatása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben (Transznacionális áramlások, és együttélési modellek a Balaton régióban)

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Transznacionális kapcsolatok-nemzetközi áramlások AZ ÁLLAMTÓL VALÓ FÜGGETLENEDÉS A vállalkozói logika: a gazdasági áramlások AZ EGYÉNI OPCIÓK HALMOZÓDÁSA Az egyéni és kollektív cselekvés metszéspontján: a kulturális áramlások A demográfiai áramlások Külföldön érvényesülő tendenciák, az ingatlanvásárlások szabályozásában A SZABÁLYOZÁS KÜLFÖLDÖN ÉRVÉNYESÜLŐ TENDENCIÁI MAGYARORSZÁGRA VETÍTVE A magyarországi helyzetkép AZ INGATLANSZERZÉS SZABÁLYOZÁSA A KÜLFÖLDIEK INGATLANSZERZÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGALKALMAZÁSOK A SZABÁLYOZÁS HIÁNYOSSÁGAIBÓL FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK A külföldi ingatlantulajdonosok Magyarországon A VÁSÁRLÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELMEK ALAKULÁSA Az 1999-es éveket követő tendenciák A külföldi ingatlantulajdonlás területi jellemzői a BKÜ-ben Közbevetőleges hipotézis a régió vendégforgalmazásának strukutális átalakulásáról A külföldi tulajdonlású ingatlanok balatoni vendégforgalom alakulásában játszott szerepe A vizsgálat céljai, módszerei, adatbázisa Kutatási eredmények KÜLFÖLDI INGATLANTULAJDONOSOK JELLEMZŐI Külföldi ingatlantulajdonosok területi jellemzői A tulajdonosok szociológiai jellemzői A tulajdonosok állandó lakóhelye Foglalkozás Iskolai végzettség Otthoni társadalmi státusz Családi kötelékek A külföldiek ingatlanvásárlásainak időpontja és módja Az ingatlanok Rokonság - első magyarországi látogatás Külföldiek magyarországi tartózkodása és magyar nyelvismerete A KÜLFÖLDI INGATLANTULAJDONOSOK MAGYARORSZÁGI VÁLLALKOZÁSAI A külföldi érdekeltségű vállalkozások a Balaton környékén A külföldi ingatlantulajdonosok hivatalos/legális vállalkozásai A külföldi ingatlantulajdonosok szürke gazdasági tevékenysége A külföldi ingatlantulajdonosok régióbeli költésszerkezete Elégedettség Önkormányzati vélemény vizsgálat A települések lakosságának mobilitási jellemzői A külföldi ingatlantulajdonosok - önkormányzatok ismeretei alapján Az ingatlanár szerepe a helyi népességmegtartó erő alakulásában Támogatási formák - kompenzációs lehetőségek Külföldi ingatlantulajdonosok adófizetése, támogatási formái-ahogyan az önkormányzatok látják A külföldi ingatlantulajdonosok által igénybe vett szolgáltatások A külföldiek ingatlanvásárlásainak pozitívumai - negatívumai Összegzés 56 Javaslatok 60 TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. sz. táblázat A január és december 31. között kiadott engedélyek megoszlása sz. táblázat Ingatlant vásárló külföldiek állampolgárság szerinti %-os megoszlása sz. táblázat Külföldi ingatlanszerzések kezdeményezése a BKÜ-ben

3 3 4. sz. táblázat Az ingatlantulajdonosok összevont kistérségek és állampolgárság szerinti megoszlása a BKÜ-ben sz. táblázat Az alapsokaság és a kutatási minta területi megoszlása sz. táblázat Az alapsokaság és a kutatási minta alapsokaság állampolgárság szerinti megoszlása sz. táblázat A külföldi ingatlantulajdonosok vizsgálati mintán belüli állampolgárság szerinti megoszlása sz. táblázat A külföldi ingatlantulajdonosok otthoni lakóhelye településtípusok szerint sz. táblázat A külföldi ingatlantulajdonosok elsődleges lakásának nagysága sz. táblázat Az adatközlők nemek szerinti legmagasabb iskolai végzettsége sz. táblázat Az adatközlők és házas-, illetve élettársaik legmagasabb iskolai végzettsége sz. táblázat A külföldi ingatlantulajdonosok képzettség szerinti megoszlása a BKÜ alrégióiban sz. táblázat A külföldi ingatlanvásárlást motiváló tényezők sz. táblázat A külföldi tulajdonban lévő ingatlanok minőségi besorolása a BKÜ alrégióiban sz. táblázat A külföldi tulajdonosok eladási szándéka az ingatlan parttól mért távolsága szerint sz. táblázat A Magyarországon rokonsággal rendelkezők állampolgárság szerinti megoszlása a BKÜ-ben sz. táblázat Mit szeret Magyarországban és az itt élőkben? sz. táblázat A Balaton-térség 10-es településrangsora a befektetések szerint, sz. táblázat A külföldi ingatlantulajdonosok vendéglátó tevékenységének aránya sz. táblázat A külföldiek alkalmazásában álló helyi lakosok a BKÜ alrégiói szerint sz. táblázat A külföldeik alkalmazásában álló helyi lakosok az ingatlan fekvése szerint sz. táblázat Mekkora összeget költött Magyarországon ingatlanvásárlásra? sz. táblázat A külföldi ingatlantulajdonosok hétköznapi kiadásai a Balaton régióban sz. táblázat A vizsgált önkormányzatok lakosságszáma 50 ÁBRAJEGYZÉK 1. sz. ábra A kiadott ingatlanvásárlási engedélyek alakulása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben sz. ábra Ingatlant vásárló külföldiek állampolgárság szerinti %-os megoszlása sz. ábra A külföldiek tulajdonába került összes ingatlanféleség aránya a BKÜ településein sz. ábra A külföldiek ingatlanvásárlásainak kistérségenkénti alakulása sz. ábra Önbesoroláson alapuló otthoni társadalmi státuszértékek súlyozott átlaga a BKÜ kistérségei szerint sz. ábra A külföldiek ingatlanvásárlásainak időpont szerinti %-os megoszlás sz. ábra A vásárlással kapcsolatos döntés meghozatalában szerepet játszó okok sz. ábra Az ingatlantulajdonosok első magyarországi látogatásának időbeni alakulása sz. ábra A külföldi ingatlantulajdonosok magyar nyelvismerete sz. ábra A külföldi ingatlantulajdonosok magyarországi tartózkodási ideje sz. ábra A külföldi ingatlantulajdonosok kapcsolattartási szokásai a BKÜ-ben sz. ábra A barátként, ismerősként megjelöltek tartózkodási ideje a külföldi állampolgárok ingatlanaiban sz. ábra A külföldi ingatlantulajdonosok szociális kapcsolatai a BKÜ-ben sz. ábra Az ingatlan fenntartásában segédkező magyar személyek száma sz. ábra A külföldi turisták által igénybevett szálláshely típusok sz. ábra Mekkora összeget költött Magyarországon ingatlanvásárlásra sz. ábra Külföldi ingatlantulajdonosok által igénybe vett szolgáltatások sz. ábra Mely szolgáltatásokat veszi igénybe az alábbiak közül? 48 TÉRKÉPJEGYZÉK 1. sz. térkép A külföldi tulajdonba került lakások, házak, nyaralók aránya a BKÜ településein sz. térkép Külföldiek tulajdonába került összes ingatlanféleség aránya BKÜ településein sz. térkép A diplomával rendelkező külföldi ingatlantulajdonosok aránya a BKÜ kistérségeiben sz. térkép A vendéglátást folytató ingatlantulajdonosok aránya a BKÜ kistérségeiben sz. térkép Az ingatlanárak alakulása év között a Balaton régióban 43

4 4 Bevezetés Az 1989 évi devizatörvény hatályba lépése óta folyamatosan nőt Magyarországon az ingatlant vásárló külföldiek száma. A vásárlások felfutása az 1990-es évek második felétől figyelhető meg az ingatlanpiac valamennyi szegmensében. A kereslet elsősorban a fővárosra, illetve a kiemelt üdülőkörzetekre koncentrálódik. Kutatásainkat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén végeztük. Célunk az volt, hogy az EU - Magyarország viszonylatában egy volumenében nem nagy, de távlatokban fontos migrációs folyamatot vizsgáljunk nevezetesen az EU országaiból Magyarországra irányuló vándorlást. A vándorlás fő iránya most és a közeljövőben egyértelműen Magyarországról az EU országaiba mutat. Ami miatt az ellenkező irányú migráció fontos lehet, az elsősorban az, hogy új típusú együttélési modell van kialakulóban a BKÜ területén. Hipotézisünk szerint a külföldi ingatlanvásárlások egy szélesebb összefüggés - nevezetesen a transznacionális áramlások részét képezik, amelynek a jellegzetessége az új irányú migráció az EU országaiból Közép-Kelet-Európába. A másik fontos kérdés, amely vizsgálatunk tárgyát képezte az volt, hogy a külföldi ingatlanvásárlások milyen hatást gyakorolnak a településekre, és a helyi közösségekre. A kutatás kiterjedt minden fontosabb szereplőre, akikkel a külföldi állampolgárok az ingatlan megvásárlásáig kapcsolatba kerültek (ingatlanügynökségek, ügyvédek, Közigazgatási Hivatal, Önkormányzatok). Megkerestük továbbá a külföldi ingatlantulajdonosokat, polgármestereket, helyi lakosokat és azokat, akik ebből hasznot húznak: gondnokokat, helyi szolgáltatók képviselőit. Ez alapján körvonalazódott, hogy milyen pozitív és negatív hozadékai vannak a külföldiek letelepedésének és milyen problémákat, vagy előnyöket vethet fel a velük való együttélés. Az itt kialakuló együttélési modellek iránymutatóak lehetnek az EU csatlakozásunk utáni időszakra. Választ kaphatunk azokra a kérdésekre, amelyek élénken foglalkoztatják a közvéleményt, pl. hogy milyen a befogadó hajlandóságuk, mi az a külföldi tulajdoni arány egy településen belül, amely még nem veszélyezteti a honi lakossággal való együttélést. 1. Transznacionális kapcsolatok-nemzetközi áramlások 1.1. Az államtól való függetlenedés A nemzetközi politikai események, a napról-napra új kihívásokat jegyző történések tükrében egyre bonyolultabb struktúrák alakulnak ki, s ezzel párhuzamosan válik egyre átjárhatóbbá az egyes államok közötti határ, amely Nyugat-Európában az EU megalakulása óta, s annak folyamatos bővítésével csaknem elméleti jelentőségűvé zsugorodott. A bekövetkező és a jövőben előre jelezhető tendenciák egyik fontos és egyre kevésbé elhanyagolható pillére az államtól, államoktól való függetlenedés jelensége. Minden úgy történik, mintha a nemzetközi rend dualista szerkezetűvé vált volna, mely mindenekelőtt két világ együttélése révén mutatkozik meg. Egyfelől az állam világáról van szó, amely ismert és véges számú szereplőből áll, másfelől egy multicentrikus világról amely csaknem korlátlan számú szereplővel rendelkezik. A multicentrikus világot az államokkal szembeni autonómiájának kiszélesítése jellemzi, amely az államhatárok és az állami szuverenitások megkérdőjelezésében nyilvánul meg. Ennélfogva a transznacionális kapcsolatokat úgy lehet meghatározni, mint minden olyan kapcsolatot, amely megfontolt elhatározásból vagy célszerűségből a nemzetállami kereten kívül a nemzetközi színtéren jön létre és amely, legalább is részlegesen, kívül esik az államok ellenőrző vagy közvetítő tevékenységén.

5 5 Az áramlások a jelenkori világban különös jelentőségre és kiterjedésre tesznek szert, mely teljesen különböző funkciót és nagyságrendet biztosít nekik az egykor létezőkkel összevetve. Számtalan területen vagyunk tanúi az állam és a civil társadalom, a magánszféra és a közszféra közötti differenciálódási folyamat érzékelhető felgyorsulásának. A növekvő társadalmi mozgósítás folyamatában az állam mindinkább elveszíti az abszolút ellenőrzés lehetőségét az egyén felett, amelynek az állampolgári kötelékei gyengülnek, de legalábbis változik természetük. A transznacionális áramlások sokféleképpen tipologizálhatók. Elsőként a nem kormányzati szervezetek által előidézett áramlásokat és számos individuális cselekvés összetevődéséből származó áramlásokat különböztetjük meg. Ebbe a kategóriába tartozik pl. a vallási áramlások többsége. A második kategóriában egyebek között - a demográfiai áramlások szerepelnek, melyek az egyéni fellépések halmozódása révén, azaz mikrostratégiák összegződéséből jönnek létre. Ezen áramlások nagyfokú változatossága jellegük sokféleségéből következik. Egyesek a társadalmi tevékenység egy adott szektorát, - demográfia, kommunikáció, szabadidő, stb. fogják át. Másokat a behatárolatlanság jellemez: az uralkodó és nem uralkodó nemzetek megoszlása a nemzetközi színtéren olyan cselekvési kapacitást biztosít számukra, hogy határaikon kívül társadalmi modelleket terjesztenek, amelybe benne foglaltatnak gazdasági, politikai és szociális aspektusok is. A növekvő társadalmi mozgósítás folyamatában az állam mindinkább elveszíti az abszolút ellenőrzés lehetőségét az egyén felett, amelynek az állampolgári kötelékei gyengülnek, de legalábbis változik természetük. (Badie-Smouth, 1998.) Ebből az következik, hogy az állami szuverenitás nem jelenti többé azt a jogot, hogy az állam, mint a nemzetközi kapcsolatok kizárólagos vagy elsődleges szereplője jelenjen meg, és ez a minőségi változás inkább a transznacionális faktorok által elért és bizonyított hatékonyságból származik. Teljesen világos, hogy a transznacionális áramlások nem elemezhetők a szokásos módon, ám felforgatják a hagyományos paradigmákat és új paradigmák létrehozására ösztönöznek. Az új paradigmáknak ezentúl el kell fogadniuk, hogy az állami szuverenitás nem jelenti többé azt a jogot, hogy az állam, mint a nemzetközi kapcsolatok kizárólagos vagy elsődleges szereplője jelenjen meg, és ez a minőségi változás inkább a transznacionális aktorok által elért és bizonyított hatékonyságból származik. A transznacionális áramlások különféle realitásokat és olyan tapasztalatokat fednek, melyek természetük és megjelenési formájuk tekintetében alapvetően különböznek egymástól, és csak abban egységesek, hogy az állam megkerülésével léteznek. Márpedig ezek az állam megkerülésére irányuló fellépések nem ugyanazzal a hatással járnak, ha egy vállalati kezdeményezésről van szó, vagy ha olyan egyéni döntések halmozásáról, amelyek nem közös elhatározással jöttek létre. Az általunk végzett kutatás esetében olyan aktorokról (külföldi ingatlanvásárlókról) van szó, akik egyrészt a nemzetközi migráció új irányát testesítik meg, nevezetesen Nyugat- pából Közép-Kelet-Európába, másrészt egy sajátos eddig nem kutatott, és nem feltárt új együttélési modellek részbeni létrehozói, azáltal, hogy saját kultúrájuk értékrendjét közvetítik Magyarországon A vállalkozói logika: a gazdasági áramlások Nemzetközi szinten a gazdasági szféra eléggé strukturált, és eléggé elkülönült a politikai szférától ahhoz, hogy olyan transznacionális áramlások hordozója legyen, amelyek

6 6 többnyire kívül esnek az államok által gyakorolt ellenőrzési mechanizmusokon, vagy amelyek az állami politikák kiegészítőjeként működnek. A gazdasági szféra autonómiája mindenekelőtt a piac és a magánvállalkozás logikájától függ. A transznacionális gazdasági áramlásokat először is a multinacionális vállalatok működése tartja fenn, melyeket már régóta a nem etatikus nemzetközi aktorok vezető szerepelőinek tekintenek. Ezeknek a vállalatoknak még a léte is érzékelhetően megerősíti a nemzetgazdaságok közötti interdependenciát, kedvez a gazdasági rendszer globalizálódásásának, és ilyen módon hozzájárul a gazdasági prioritások, a beruházások, a vezetési módszerek, sőt a fogyasztási modellek denacionalizálásához is. Magyarországon jellemzően a szocialista rendszerek felbomlásának eredményeként kialakuló, valamint a Nemzetközi Valutaalap által ajánlott fejlesztési politikák okán létrejövő fejlesztési bázisok teremtették meg a beruházások és tőkeáramlások felgyorsulásának és a magánszektor világgazdaságban való részesedése növekedésének lehetőségét. 1.2 Az egyéni opciók halmozódása Az egyéni és kollektív cselekvés metszéspontján: a kulturális áramlások A kulturális áramlások speciális helyet foglalnak el, hiszen éppúgy erednek az egyének, mint az e célból létrejött vállalkozások összjátékából. Ezek az áramlások meglehetősen változatos területeken, mint a nyelv, a vallás, az ideológia vagy az intézmények, meglehetősen eltérő racionalitásoknak vannak alárendelve. Noha a művészeti áramlásokat kevésbé tanulmányozták, a nemzetközi kapcsolatoknak nem elhanyagolható elemét alkotják. Pl. a zenét elsősorban mint identitásteremtő műfajt, s határokon átívelő kulturális jószágot foghatjuk fel. A kommunikációs áramlások esetén elmondható, hogy a technikai és gazdasági fejlődés megerősíti a hatékonyságukat, miközben mentesíti őket a politikai ellenőrzés legtöbb eszköze alól. Legyen szó akár a telefonikus, akár a televíziós kommunikációról a jelátvivő eszközök az információnak rendkívüli mozgékonyságot biztosít, mely megfosztja a határokat minden hatékonyságuktól A demográfiai áramlások A demográfiai áramlások szinte kizárólag az egyéni választások aggregációjára vezetnek vissza, melyek kívül esnek minden kollektív stratégián és minden szervezeti ellenőrzésen. (Badie-Smouts, 1998.) A fent említett áramlások transznacionális áramlások. Olyan emberek mozgását követi nyomon, akik saját hazájukat egy másik országért elhagyják. Az egyének hozzájárulnak eredeti társadalmuk szerkezetének felbontásához s feltételezhetően a befogadó társadalmak megváltozásához, úgy, hogy az államnak csupán korlátozott cselekvési lehetőségei maradnak az ilyen típusú áramlások és a belőlük fakadó társadalmi változások megakadályozására.(rosenau, 1990.) Ebből adódóan a nemzetközi rendet decentralizálják a migrációs mozgások. Ezen áramlások egyik változata, amikor különböző társadalmi osztályok tagjai vándorolnak ki Nyugat-Európából, különféle motiváció alapján. Fontos figyelemmel kísérni az áramlás irányát, hiszen az alapján nagyobb valószínűséggel vonhatunk le következtetéseket a lakóhely változtatás okait illetően. A vándorlási folyamat főként a kedvező klímával megáldott országok felé irányul, értjük ez alatt Spanyolországot illetve Görögország vidékeinek üdülőkörzeteit.

7 7 A másik ilyen nagy célterület Kelet- pa, s benne hazánk is. Itt a kedvező éghajlat csupán időszakos, mégis emiatt, és gazdasági megfontolások alapján választják Magyarországot az idelátogatók és letelepedni vágyók. Az 1990-es évek közepétől egyfajta demográfiai áramlás volt megfigyelhető Ausztria és Németország felől. Ugyanis a politikai stabilitás növekedésével több lehetőség is kínálkozott a külföldi befektetések számára (pl.: magasan kvalifikált és olcsó munkaerő, helyi kedvezmények, nyitott gazdaság), ezzel lehetőséget adva a szabad tőkeáramlásnak. Kedvező nemzetközi visszhangot keltett Magyarország csatlakozása a NATO-hoz, így a külföldi ingatlantulajdonosok is nagyobb biztonságban érezhették magukat, hiszen hazánk egyre közelebb kerül az Európai Unióhoz is. Egyre több külföldi fektet be magyar vállalkozásba, hoz létre újakat vagy egyszerűen csak, mint magánszemély kikapcsolódás céljából vásárol ingatlant. 2. Külföldön érvényesülő tendenciák az ingatlanvásárlások szabályozásában Franciaországban a piac teljesen liberalizált, semmiféle korlátozás nincs az állam részéről a külföldi állampolgárok ingatlanvásárlásait illetően, egyedüli kitétel, hogy az ügyletet ingatlanközvetítőn keresztül kell lebonyolítani. Olaszországban hasonló a helyzet, házat, villát, lakást, vagy akár palotát is vásárolhatnak, (ez utóbbi, ha műemlék értékű, akkor tilos átépítést végezni). Itáliában a kölcsönösség elve érvényesül, ugyanannyit vásárolhatnak náluk termőföldet, amennyit olasz állampolgárok vásárolhatnak illetékes országokban. Nagy-Britanniában viszont a túl szabad szabályozás okoz problémákat. Itt a pénz lehet az egyetlen akadály a külföldi ingatlanvásárlások előtt. A külföldi ingatlanvásárlások nyomására olyan magasak lettek az ingatlanárak, hogy a belföldi vásárlók szinte kiszorulnak a piacról. A befektetéseket ugyanis sem állampolgári, sem műemlékvédelmi szempontok nem korlátozzák. A dán szabályozás különbséget tesz az EU tagországok és a harmadik ország polgárai között. Harmadik országbeli állampolgár csak ötéves dániai tartózkodás esetén szerezhet ingatlant (Magyar Közigazgatás, 2001.). A közösség országaiból származó személyek munkavállalás vagy gazdasági célú letelepedés esetén vásárolhatnak úgynevezett elsődleges lakóhely céljából ingatlant. A nem EU tagállamok csak ötéves állandó tartózkodás esetén kérhetik az engedélyezési eljárás megindítását az igazságügyi minisztertől. Második lakóhely céljára mind a dán, mind az EU tagországok polgárai csak engedéllyel szerezhetnek ingatlant. Ausztriában a magisztrátus bírálja el az ingatlan vásárlási kérelmeket. Kedvező választ a kérelmezők három esetben remélhetnek: amennyiben a lakásvásárlás nemzetgazdasági érdeket szolgál, ha régebben Bécsben élő külföldi lakóhelyként vásárol, illetve meglévő ingatlant egészít ki a vásárlás (Népszabadság, 2000.). A szabályozási- és engedélyezési rendszer leginkább Ausztriában hasonlít a magyarországi eljáráshoz. (Kormányszinten az ingatlanstop. Népszabadság, 2000.) Az Európai Unió államaiban is előfordul, hogy a környezetvédelem illetve a regionális fejlesztés szempontjaihoz kötik az ingatlanvásárlásokra vonatkozó engedélyeket. A gyakorlatban vannak bizonyos korlátozások az Európai Unióban is. A három legutolsónak belépett ország - Ausztria, Svédország és Finnország csak nagy nehézségek árán tudta kiharcolni, hogy saját engedélyezési rendszerét öt évig fenntartsa, kvóták meghatározásáról azonban szó sem lehetett.

8 8 A fentiekben ismertetett jogszabályok az Európai Uniós keretjogszabályok. Több tagországban helyi regionális szinten különböző adminisztrációs jellegű korlátozásokat vezettek be a külföldiek ingatlanvásárlásaival kapcsolatosan. 2.1 A szabályozás külföldön érvényesülő tendenciái Magyarországra vetítve Az Európai Unióhoz való csatlakozással egyidejűleg növekedni fognak a hazai ingatlanárak is. Már több helyen így is sok panasz érkezik a helyi lakosság köréből, hogy a külföldiek letelepedésükkel nagymértékben felverik az ingatlan árakat. Ez főként a fiatalok lakáshoz vagy egyéb ingatlanhoz jutási esélyeit befolyásolja nagyban. A tagság elnyerésével hazánknak feltehetően meg kell szüntetni az ingatlanvásárlási korlátozásokat is (Az évi törvényben foglaltak szerint Magyarországnak 10 éve van a felzárkózásra a feltétel- és szabályozórendszer kialakítására). Ennek ellenére jelenleg vita folyik az ingatlanvásárlások esetleges korlátozásáról. Az ingatlanpiac jelenleg négyévente bekövetkező ciklikusságot mutat. Az árrobbanást mindig egy három évig tartó relatív stagnálás követi, és ezt a külföldi ingatlanvásárlások csak helyhez kötötten és kismértékben tudják befolyásolni. 3. A magyarországi helyzetkép 3.1 Az ingatlanszerzés szabályozása A termőföldről szóló évi LV. Törvény 88. paragrafusa, valamint a 7/1996. (I. 18.) Kormányrendelt szabályozza a külföldi állampolgárok ingatlan szerzését. Lényeges, hogy fennálljon a viszonosság az ingatlant vásárolni szándékozó állampolgár országával. Magyarországon csak annak az országnak a polgára vásárolhat ingatlant, ahol a magyar állampolgárok is megtehetik ezt. Jelenleg engedélyhez kötött a nem magyar állampolgárságú természetes személyek, valamint a külföldi székhelyű jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek vásárlása. Engedélyezési eljárás alá tartoznak: 1. ingatlanként nyilvántartott lakás és nem lakás céljára használt helyiség, 2. földtől tulajdonjogilag elváló építmény illetve épület, 3. építetlen telek vagy lakóházzal, vagy más építménnyel, hétvégi házzal beépített telek, 4. termőföldek, védett természeti területnek nem minősülő föld, 5. maximum 6000 négyzetméter nagyságú tanyaterület. A rendelet hatálya azonban nem terjed ki a termőföldekre és a védett területekre, ezen ingatlanok tulajdonjogát a külföldiek még engedéllyel sem birtokolhatják. A külföldi állampolgárok ingatlanvásárlására a fővárosi és a megyei közigazgatási hivatal vezetője adhat engedélyt. A fent említett tisztviselők a kormányrendeletben meghatározott kritériumokat mérlegelve hoznak döntést. Köteles engedélyezni a tulajdonszerzést, pl., ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, illetve szintén köteles az önálló vállalkozóként letelepedő külföldi magánszemély tulajdonszerzéséhez hozzájárulni olyan ingatlanra vonatkozóan, amely a gazdasági tevékenysége folytatásához szükséges (a 157/1999. (IX.3.) Kormányrendelettel beiktatott 1/A paragrafus).

9 9 Köteles megtagadni az engedélyt abban az esetben, amennyiben a kérelem közérdeket sért. Az engedélyezést megtagadhatja, ha az ingatlan fekvése szerint illetékes település önkormányzatának polgármestere úgy nyilatkozik, hogy a külföldi tulajdonszerzése önkormányzati érdeket sért. Ez azonban nem von maga után kötelező megtagadást, mivel ebben az esetben a polgármester javaslatát felülbírálhatja a hivatalvezető, és engedélyezheti az ingatlanvásárlást. Az engedélyt még nemzetközi szerződés illetve viszonosság alapján is megtagadható, több konfliktus is adódott ebből (pl.: Grespik ügy ), de Magyarország érdeke, hogy az pai Uniótól kapott moratórium érvényességi ideje alatt törvényességi kellékeit úgy alakítsa ki, hogy az a későbbiekben kedvező legyen hazánk és állampolgárai számára. A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. Törvény 17. paragrafusa, valamint a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről szóló évi LXXII. Törvény 1. paragrafusa adják még a szabályozás keretét. (Magyar Közigazgatás, 2001.) 3.2 A külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos jogalkalmazások A törvényben foglaltak között szerepel a tulajdonszerzési korlátozás többek között, melynek lényege, hogy a termőföldnek és a védett természeti területnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát a külföldi természetes és jogi személyek csak fővárosi, megyei közigazgatási hivatalvezetői engedéllyel szerezhetik meg. A jogszabály tehát olyan helyre telepítette az engedélyezési jogkört, ahol eddig soha nem volt. (Magyar Közigazgatás, 1996.) A kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek: 1. az ingatlanszerződésre irányuló szerződés egy példányát; 2. a külföldi honosságát igazoló okiratot; 3. három hónapnál nem régebbi adó-és értékbizonyítványt; 4. három hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási lap tulajdoni másolatát; 5. visszterhes ingatlanszerzés, illetőleg csere esetén a vételárat, illetve az esetleges értékkülönbözetet igazoló eredeti bizonylatot. Fontos megemlíteni, hogy a zártkert akkor sem minősül tanyának, ha gazdasági épület vagy présház van rajt. A Legfelsőbb Bíróság Közigazgatási Tanácsának határozata értelmében a külföldi magánszemély akkor sem vásárolhat külterületi ingatlant, ha az tanyának van feltüntetve. 3.3 A szabályozás hiányosságaiból felmerülő problémák A Zala Megyei Közigazgatási Hivatal áttekintést készített a külföldiek letelepedéséről és az ingatlanvásárlásukról. Az 1995-ös év végéig országos jelentőségű üdülőterületeken (Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök, Zalakaros) nem szerezhetett külföldi állampolgár ingatlant. Ezen ügyek engedélyezése ekkor még a Pénzügyminisztériumhoz tartozott. Ebben az időben nagyon sok belföldi székhelyű betéti társaság jött létre, hogy az említett településeken ingatlant szerezhessen. Ezt azért tehette meg, mert a szerző fél ezáltal belföldi jogi személyiségűvé vált, így nem kellett engedélyeztetni a vásárlást. Később, amikor

10 januárjától a hatáskör a Közigazgatási Hivatal vezetőjének a kezében összpontosult megszaporodtak azok az ügyek, ahol a fent említett betéti társaságok jogutód nélkül megszűntek, és a társasági vagyont képző ingatlant vagyonfelosztás címén a társaság külföldi magánszemély tagjai kapták meg. Külföldi magánszemély és jogi személy azonban termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg az évi LV. Törvény 7. paragrafus (1) bekezdésének értelmében. A termőföld a törvény értelmében az a földrész, amelyet a település külterületén az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, kert, gyep, nádas és erdőművelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván. (Zala Megyei Közigazgatási Hivatal, 2000.) Zala megyében az említett jogszabályi rendelkezések értelmében a volt zártkerti ingatlanok megszerzését (mivel az LV. Törvény hatálybalépésével megszűnt a zártkert fogalma), amelyek gyümölcsös és gazdasági épület vagy szőlő és gazdasági épület művelési ágban vannak nyilvántartva, nem engedélyezték, mert a gazdasági épülettel beépített zártkerti földrészleten belül termőföld is volt, amelyre a törvény, szerzési tilalmat határoz meg. Több estben előfordult azonban, hogy a gazdasági épületeket kiemeltették önálló ingatlanként, és a külföldiek csak a felépítményt vásárolták meg, a földterületre pedig földhasználati jogot szereztek. Olyan igény is jelentkezett a zártkertek vételével kapcsolatban, mely szerint azokat tanyaként kívánták megvásárolni. A földtörvény 8. paragrafusának értelmében ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a külföldi állampolgárok önálló ingatlanként 6000 négyzetméter területtel kialakított tanya tulajdonjogát a termőföldnek nem minősülő, más ingatlanokra vonatkozó külön jogszabályok rendelkezései szerint megszerezhessék. A hivatal a hasonló kérelmeket elutasította azzal az indokkal, hogy a volt zártkerti, legtöbbször gyümölcsös és gazdasági épület megjelölésű ingatlanok nem tekinthetők tanyának. Emiatt az ingatlanszerző és a hivatal között közigazgatási perek is lezajlottak a jogvita eldöntésére. Ha a polgármester érdek sérelemre hivatkozott, e mögött többnyire az állt, hogy a külföldi állampolgár nem akart önként egyszeri hozzájárulást fizetni az önkormányzat számlájára például sportcélok fedezésére. A külföldiek elsöprő többsége megérti a helyzetet, és zokszó nélkül befizet az önkormányzat számlájára 20 ezer és 50 ezer forint közötti összeget. (Népszabadság, 1999.) Így próbálják meg az önkormányzatok azt a kieső bevételt kompenzálni, amit a nem állandó lakosok jelentenek, hiszen utánuk fejkvóta jár, valamint szintén használják a közműveket, utakat, ami nekik semmibe nem kerül. Ilyen esetekben az ingatlanszerzéseket engedélyezték. Mivel a BKÜ-ben nagyon jelentős a külföldiek által megvásárolt ingatlanok száma és jelentős részük szobakiadással is foglalkozik, ezért a hazai szobakiadók úgy érzik, hogy az ő esélyeik a piacon nagymértékben csökkentek. E területen jelentkezik a másik probléma is, hogy a külföldiek nagyon gyorsan kiismerték a hazai adóviszonyokat, így nem fizetik be a szállásadás után a kötelező idegenforgalmi adót, valamint az ebből származó jövedelem után SZJA-t sem fizetnek. Ez mind a települési, mind az országos költségvetésben jelentős bevételkieséssel jár. (Külföldiek ingatlanszerzése. Zimmer Frei. HVG, 1998.) A települések minden egy forint idegenforgalmi adó után kétszeres hozzájárulást kapnak az Állami Kincstárból. A településeket ért kár így többszöröse az eltitkolt idegenforgalmi adónak. A Magyarországon hatályban lévő adótörvények értelmében a magyar és külföldi állampolgárokat nem mérhetik eltérő mércével az adó kivetését illetően. Több településen azonban megtalálják a módját, hogy a külföldi ingatlantulajdonosokat is megadóztassák (üdülőként használt ingatlanokra építményadót vetnek ki).

Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 1

Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 1 Kovács Ernõ Csite András Oláh Miklós Bokor Ibolya Sziget a magyar tengeren: külföldi ingatlantulajdonosok a Balatonnál 1 VE GMK Nyugat-Balatoni Társadalomtudományi Mûhely, H-8360 Keszthely, Deák F. u.

Részletesebben

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve

Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve Keszthely város és térsége turisztikai marketing terve 2005-2007 közötti időszakra Készítette: A NYUGAT-BALATONI TÉRSÉGMARKETING KHT. megbízásából Cservenka Dóra Veronika Konzulens: Tar László, ügyvezető

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés

SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL. Illés Sándor 1 Lukács Éva 2. Bevezetés SZEMÉLYEK SZABAD ÁRAMLÁSA A STATISZTIKA LÁTÓSZÖGÉBŐL Illés Sándor 1 Lukács Éva 2 Bevezetés A személyek szabad áramlása csatlakozási tárgyalási fejezetben zajló megbeszélések egyik kulcskérdése a játék

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Az osztrák lakosság utazási szokásai, Magyarország ismertsége és imázsa Ausztriában A Magyar Turizmus Rt. megbízásából összeállította a KPMG Tanácsadó Kft. Utazás, Szabadidõ és Turizmus Csoportja A Magyarország

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon

Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Juhász Judit- Csatári Ferenc Makara Eszter Ukrán állampolgárok munkavállalása Magyarországon Zárótanulmány Panta Rhei Társadalomkutató Bt. Kutatásvezető: Juhász Judit A kutatást az Országos Foglalkoztatási

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005.

Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból. Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás 2005. Civil Helyzetjelentés az Észak-magyarországi régióból Nonprofit kutatás, 2005. Szerzők: 1., 2., és 4. fejezet Molnárné Hegymegi

Részletesebben

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében

A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében A civil szervezetek és az önkormányzatok együttműködési lehetőségei a Kárpát-medencében Kulcsár László, Domokos Tamás Kutatási beszámoló az OKTK A. 1554/VIII. B. számmal elfogadott CIVIL SZERVEZETEK A

Részletesebben

Rendszerváltás a szakképzésben

Rendszerváltás a szakképzésben Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Társadalomtudományok és Bölcsészettudományok Doktori Iskola Neveléstudományi Doktori Program Rendszerváltás a szakképzésben A szakképzés szerkezeti,

Részletesebben

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban...

Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 3 Bevezetés... 5 I. AZ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT HELYZETE EURÓPÁBAN... 6 Bevezetés... 6 Az építőipar helyzete az egyes országokban... 7 A világgazdaság hatásai... 7 Az Európai Unió építőipara... 8 A tagjelölt

Részletesebben

Magyarok külföldi munkavállalása

Magyarok külföldi munkavállalása Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány Magyarok külföldi munkavállalása Készítette: Lengyel Anna Budapest,

Részletesebben

Tartalom BEVEZETÉS... 2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA... 3

Tartalom BEVEZETÉS... 2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA... 3 Tartalom BEVEZETÉS... 2 A KUTATÁS MÓDSZERTANA... 3 A TÉRSÉG JELLEMZŐI... 14 FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉS... 14 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK... 14 TELEPÜLÉSHÁLÓZAT... 15 INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTOTTSÁG... 15 DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika Készítette: REevolutio Kft. Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Adamik Anna junior tanácsadó Farkas Sára gyakornok Budapest, 2011-02-25

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZABÓ ISTVÁN ŐRNAGY A HONVÉDSÉG, MINT NAGYFOGLALKOZTATÓ JELENLÉTÉNEK HATÁSA A DÉL- ALFÖLD RÉGIÓ MUNKAERŐPIACÁRA Doktori (PhD) értekezés Témavezető:

Részletesebben

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kővágóörs Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. augusztus Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013

jótékonykodással kapcsolatos attitűdökkel is foglalkozik, továbbá kitér a vállalati önkéntesség témakörére is. Önkéntesség Magyarországon 2013 Önkéntesség Magyarországon 2013 Az Önkéntesség Magyarországon, 2013. című kiadvány egy pillanatfelvételt kíván nyújtani a magyarországi önkéntesség jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Kvantitatív felmérésünk

Részletesebben

A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon a csatlakozás előtt és után

A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon a csatlakozás előtt és után A határon túli magyarok munkavállalása Magyarországon a csatlakozás előtt és után BEVEZETŐ GONDOLATOK... 3 MAGYARORSZÁG SZEREPE... 4 MUNKAERŐPIAC ÉS KISEBBSÉGEK... 5 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK FOGLALKOZTATÁSI

Részletesebben

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon

Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Záró tanulmány Biztos út a magyar munkaerőpiacra?! A bevándorlók munkaerőpiaci helyzete Magyarországon Készítette: Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület, Szeged, 2009. A Projekt

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2009. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu Központi 2010. július Statisztikai Hivatal ISSN 2060-4106 A KSH turizmusstatisztikai vélemény- és igényfelmérésének első lépéseként a Jelentés a turizmus teljesítményéről

Részletesebben

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS

PIACI KÖRNYEZET, SZABÁLYOZÁS, ÉS VÁLLALKOZÁSÖSZTÖNZÉS KÁLLAY LÁSZLÓ, KISSNÉ KOVÁCS ESZTER, KŐHEGYI KÁLMÁN Szerzők: Kállay László Kissné Kovács Eszter Kőhegyi Kálmán Magyar Gazdaságelemző Intézet kallay.laszlo@gazdasagelemzo.hu kovacs.eszter@gazdasagelemzo.hu

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS JELENKA GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2008. KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Regionális- és Vidékpolitikai Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. SARUDI

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom:

TANULMÁNY. Végső teljesítés. Tartalom: TANULMÁNY a Joint Planning CODE Közös Tervezés és Együttműködés a Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért elnevezésű (HUHR/1101/2.1.4/0013) projekt keretein belül Zala megye Turisztikai Desztinációs

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. augusztus A Balaton üdülőkörzet társadalmi helyzetképe STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés...2 Településhálózat...3 Népesség...5 Nemzetiségi kötődés...9 Iskolázottság...11

Részletesebben