PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA"

Átírás

1 PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XIII/ március

2 Kedves Olvasók! A PEPITA novemberi számában köszönt el dr. Nagyné Koczog Tünde, aki a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet megalapításától, 12 éven át volt az igazgató. Hivatását a Budapest 20 Járási Tankerület igazgatójaként folytatja. Az intézet valamennyi munkatársa nevében további sikereket kívánunk neki! január 1-étől az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet maradt többcélú intézmény. Az Intézet is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik. A sokszínű szakmai szolgáltatásunk biztos alapokat, kereteket, megerősítést kapott a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (19. ), valamint a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet megjelenése által. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai szakmai támogatásával, a miniszter látja el. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás főbb területei: pedagógiai értékelés; szaktanácsadás, tantárgygondozás; pedagógiai tájékoztatás; tanügy-igazgatás; a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; tanulótájékoztatás. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet célja a közoktatásban zajló változásokról, az időszerű és hasznos kérdéskörökről helyi szintű tájékoztatás nyújtása. Szeretnénk a kerületi köznevelési intézményekkel kialakított munkakapcsolat, együttműködés minőségi színvonalának megtartását. Tovább kívánjuk építeni a kerületi középiskolák számára szóló szolgáltatási rendszerünket. A tervek megfogalmazásában segítségünkre volt a 2012 novemberében bonyolított, a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltatásait szondázó elégedettségi mérés. Az eredményekről olvashatnak a jelen kiadványban. A jelentős mérföldkő volt szakmai életemben. Sikeres pályázatom eredményeként a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársa lettem. Inspiráló, elkötelezett csapat tagjaként, Koret szavaival élve, megtapasztaltam, hogy Nem elegendő minden egyes ember akarata. Szükséges, hogy mindannyian összességükben akarjanak. A továbbiakban is e szemlélet tükrében kívánom folytatni munkálkodásomat. Vasas Dezsőné mb. intézményegység vezető

3 TARTALOM KEDVES OLVASÓK GÓRCSŐ Szekeres Lászlóné Górcső alatt a PEPI EX CATHEDRA Bemutató foglalkozások a Kerekerdő Óvodában. Takácsné Gáspár Ildikó Mókus csoport Varga Ibolya Katica csoport Barkóné Nádházi Ildikó Maci csoport Szántó Anna Beszédpercepció vizsgálatai a XX. kerületben Takács Pálma A zenei nevelés helye, szerepe az óvoda iskola átmenetben Zaja Roland Az overprotectív szülő intézményi vetülete TEHETSÉGPONT Szekeres Lászlóné Hírek a tehetség világából Repkáné Guj Judit Gőzerővel működik a P E K O SZÖRFÖZÉS Kondorné Virág Csilla és Zsin Mónika Hungarikum a jános utcai óvodában Botár Béla Gyerekszem filmkészítő szakkör a József Attilában Harasztosi Judit Híres ember a Tátrából a Tátrában Fodor Ildikó A magyar nyelv ápolása a Tátrában Fodor Ildikó A Tátrában a mesék szárnyán Bándoliné Laczi Lívia Projektek a zrínyiben AJÁNLÁS Bondor Mária Tanulmányi kirándulás... 49

4 GÓRCSŐ Górcső alatt a PEPI Minőségirányítási programunk ütemezése szerint november decemberében mértük Intézményünk pedagógiai szakmai szolgáltatásaival, illetve működésével való elégedettséget partnereink körében. A vizsgálat legfontosabb adatait adjuk most közre. Eredményeink egy részét csupán az érdekesség miatt is összevetettük az 5 évvel ezelőtti hasonló mérés eredményeivel. A/ PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉS 1. A mérés körülményei és legfőbb jellemzői A kerületi fenntartású óvodák, iskolák azon pedagógusainak postáztuk novemberdecemberben kérdőívünket, akik az adott szolgáltatást igénybe vették az előző, illetve az idei tanévben. A visszaérkezett, pontosabban az értékelhető kérdőívek száma 119 db volt, ebből 45-t az óvodapedagógusok töltöttek ki. A 91%-os visszajelzési aránnyal elégedettek lehetünk. 2. Nagyító alatt az intézményeknek nyújtott egyedi szolgáltatás Kerületünkben a legtöbb intézménynek eltérő mennyiségben, de folyamatosan nyújtunk igényeikhez igazított pedagógiai szakmai szolgáltatást. A megállapodásokat minden esetben a vezetőkkel kötjük meg. A szolgáltatást igénybe vevő pedagógusok 91,6% a szerint megfelelő a szolgáltatások mennyisége, és csak 8,4% uk jelezte, hogy túl sok. A válaszolók több mint fele kiválónak tartja a szolgáltatások tartalmát, míg a többiek szerint ez megfelelő (45%). A pedagógiai szakmai szolgáltatással való elégedettségi átlagok intézménytípusonként Mennyire elégedett Ön a szolgáltatás Elégedettségi átlag az ötfokozatú skálán (maximum: 5,00) óvoda iskola összesen a) megszervezésével? 4,95 4,92 4,93 b) tartalmával? 4,98 4,90 4,93 c) színvonalával? 5,00 4,93 4,96 d) hasznosíthatóságával? 4,93 4,86 4,89 Ezt az átlagot nagyon pozitívnak tartjuk. Ez a feladatellátásunk az, amelyik számunkra az egyik legfontosabb és egyben egyedi is, mert ilyen szerteágazó, sokféle szolgáltatást egy kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató sem végez ben a színvonalra 4,61-os értéket kaptunk a szolgáltatást igénybe vevőktől. A 0,35-os javulás bizonyítja minőségfejlesztési törekvéseink sikerét. Bár az egyes szolgáltatások között nincs érdemi eltérés, figyelemre méltó a területenkénti öszszevetés is. 3

5 GÓRCSŐ A pedagógiai szakmai szolgáltatással való elégedettségi átlagok a szolgáltatási területek (A G) szerinti bontásban: Elégedettségi átlag az ötfokozatú skálán (maximum: 5,00) Mennyire elégedett Ön a szolgáltatás ÖSSZE- A B D E F G SEN megszervezésével? 4,93 4,94 5,00 5,00 5,00 4,82 4,93 tartalmával? 4,83 4,98 5,00 4,92 5,00 4,94 4,93 színvonalával? 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 4,96 hasznosíthatóságával? 4,74 4,98 5,00 4,92 5,00 4,83 4,89 Megjegyzés a fenti táblázathoz: Terület megnevezése Kérdőívek száma A terület Mérés, értékelés (gyerek, tanuló) 31 db B terület Szaktanácsadás 47 db D terület Igazgatás, minőségügy 8 db E terület Előadások pedagógusoknak, nevelőtestületeknek 12 db F terület Tehetséggondozás 3 db G terület Tanulói, szülői tájékoztatás 18 db Nagyon örültünk annak, hogy a szolgáltatás színvonalára majdnem minden válaszolónk 5-ös osztályzatot adott. A magas szervezési átlagot azért tartjuk szép eredménynek, mert az egyeztetés a partnerekkel sokszor hosszadalmas, és az objektív körülmények miatt nehéz is. Szöveges észrevételek, javaslatok Néhányan köszönetet mondtak Intézetünknek a munkatársak pozitív hozzáállásáért, és általában a tevékenységünkért. Több válaszoló is a konkrét szolgáltatást dicsérték, azon belül főleg a gyerekközpontúságot, a szakmai színvonalat emelték ki. Nagyon kevés javaslat érkezett hozzánk a témában. Ezek közül néhányat már az azóta eltelt időben meg is valósítottunk (pl. kolléganőnk megtartotta a kért szülői értekezleteket). Válogatás a többi kérésből és válaszainkból: Az iskolai neveltségi szint mérés eredményeit jó lenne budapesti eredménnyel összevetni! a kérést azért nem tudjuk teljesíteni, mert a kiküldött kérdőív egyedi összeállítás, amelyet máshol nem írnak meg. Az óvodapedagógust zavarta, hogy mások is voltak a múzeumban, amikor kolléganőnk foglalkozást tartott. Természetesen nem áll módunkban és véleményünk szerint nem is lenne etikus kizárni a többi látogatót a helyszínről. Feltétlen megfontoljuk viszont azt az ötletet, hogy amennyiben erre igény van a pesterzsébeti Duna partra is vezetünk sétát. 4

6 GÓRCSŐ B/ PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉS AZ ÓVODA-, ÉS ISKOLAVEZETŐK KÖRÉBEN 1. A mérés körülményei és legfőbb jellemzői 2012 novemberében kapták kézhez a kerületi fenntartású óvodák, iskolák vezetői kérdőívünket. A működésünkkel, programjainkkal, rendezvényeinkkel, kiadványainkkal és a fenntartó kérésére végzett néhány tevékenységünkkel kapcsolatos véleményeket gyűjtöttük össze. A visszajelzési arány ennél a felmérésnél 92% volt. Az alábbi táblázatban mostani mérésünk eredményét összehasonlítottuk az 5 évvel korábbi hasonló átlagokkal ben még több nevelési-oktatási intézmény működött kerületünkben, ezért a mechanikus összehasonlítást nem tartjuk helyesnek, de úgy gondoljuk, a fejlődési trend tetten érhető a javuló eredményekben. 2. Vezetők véleménye működésünkről Mennyire elégedett Ön Elégedettségi átlag változás átlag átlag a) szaktanácsadóink szaktudásával? 4,46 4,85 +0,39 b) szaktanácsadóinkkal való együttműködéssel? 4,94 4,92 0,02 c) a PPI által nyújtott információ mennyiségével? 4,69 4,77 +0,08 d) a PPI által nyújtott információ minőségével? 4,69 4,85 +0,16 e) a PPI honlapjával? 3,18 4,77 +1,59 Összesen: 4,39 4,83 0,44 3. Intézményvezetők véleménye a programokról Kiemelt partnereink szerint megfelelő számú munkaközösségi programot szervezünk. Egy iskola jelezte, hogy szerintük kevés a tanulmányi versenyek száma, a többiek szerint ez a szám megfelelő. Többen is hiányolták a pedagógiai napot. Az óvodai műhellyel való elégedettség 5,00 átlagot kapott. Munkaközösségi foglalkozásainkról elmondhatjuk, hogy azokat jónak tartják a vezetők (4,58) csakúgy, mint a tanulmányi versenyeket (4,57) és a rendezvényeinket (4,6). Ezek az átlagok mindegyike magasabb, mint az 5 évvel ezelőttiek. Az intézményvezetők hasznosnak tartják a programokon való részvételről készült visszajelzéseket. A vezetők értékeléséhez fontos megjegyeznünk, hogy legtöbb esetben a munkatársak jelzései alapján alkottak véleményt ebben a kérdéskörben, illetve néhányan ezért nem is karikáztak be értéket. 5

7 GÓRCSŐ 4. Intézményvezetők véleménye a szolgáltatásokról A megkérdezettek az egyedi pedagógiai szakmai szolgáltatás kínálatára és megszervezésére 4,85 osztályzat átlagot adtak, a teljesítést legnagyobb örömünkre kiválónak tartják (5,00). Mennyire elégedett Ön Változás átlag d) könyvtárunk szolgáltatásával 2,60 4,91 2,31 e) kerületi mérésekkel 4,72 4,86 0,14 f) PEPITA tartalmi minőségével 4,73 4,87 0,14 g) DiákLEG kiadványunkkal 4,78 5,00 0,22 Látható, hogy különösen könyvtári szolgáltatásunk javult, de néhányan jelezték, hogy nem ismerik könyvtárunkat. 5. Az ÖMIP alapján végzett tevékenységgel való elégedettségi átlag Mennyire elégedett Ön Elégedettségi átlag óvoda iskola összesen a) a helyzetfeltáró vizsgálat lebonyolításával 4,83 4,57 4,69 b) a helyzetfeltárás keretében végzett óvodai dokumentumok elemzésével 5,00 4,71 4,85 c) a foglalkozások/tanórák szaktanácsadói látogatásával 5,00 4,57 4,77 d) a helyzetfeltárás során készült összegző elemzéssel 5,00 4,71 4,85 e) a helyzetfeltárás hasznosíthatóságával 5,00 4,86 4,92 f) Mennyire elégedett Ön a nevelési év végi beszámolókról készült véleményezésünkkel 4,83 4,86 4,85 g) észrevétel, javaslat: Szeretném, ha az óvodákat segítenék az iskolák jobb megismerésében (egy iskola véleménye) A helyzetfeltáró vizsgálat menetének, szempontsorának és az elemzés tartalmának összeállítása jelentős innovációja Intézetünknek. Az óvodák és iskolák elfogadták az eljárásrendet és módszereinket, de a legpozitívabbnak azt a visszajelzést tartjuk, hogy hasznosítani tudták az elemzésben leírtakat. 6

8 GÓRCSŐ Összegzés Megkérdeztük a vezetőket, hogy mely tevékenységünk segíti leginkább munkájukat. A válaszok teljesen megoszlottak, szinte mindenki más más területet adott meg. Partnereink észrevételt tehettek a kérdőív végén. Sokan elismerően szóltak Intézetünkről, kollégáink segítőkészségéről és többen a nevelőtestület köszönetét tolmácsolták. Szép eredményeink sem tehetnek minket elbizakodottá, továbbra is szeretnénk erősségeinket megőrizni. Amely területen javítani szeretnénk: rendezvények szervezettsége és színvonala; honlapunk naprakészsége; pedagógiai nap megtartása a pénzügyi nehézségek ellenére; legaktuálisabb témában szakmai segítségnyújtás; a tanulmányi versenyek eljárásrendjének következetes betartása, a döntések jobb kommunikálása. Végül köszönjük, hogy véleményükkel megtiszteltek, mi pedig igyekezni fogunk, hogy továbbra is aktívan, a minőséget szem előtt tartva szolgáljuk a kerület oktatás- és nevelésügyét. Szekeres Lászlóné szaktanácsadó 7

9 EX CATHEDRA Bemutató foglalkozások a Kerekerdő Óvodában A XX. kerületi Gyermek- és Ifjúságvédelemi valamint az Esélyegyenlőség munkaközösségek tagjai november 20-án bemutató foglakozásokon vehettek részt a Kerekerdő Óvodában. A foglakozások célja az integrálást segítő módszerek elméleti és gyakorlati megvalósításának bemutatása volt. Foglalkozást vezette: Takácsné Gáspár Ildikó Csoport: Mókus csoport /vegyes korcsoport/ Foglalkozás témája: Vers, mese Őszutó: az elbújó állatok Képességfejlesztés: verbális emlékezet fejlesztése hallási észlelés, beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése szókincsbővítés beszédkultúra fejlesztése koncentrált figyelem fejlesztése érzékszervi működés fejlesztése keresztcsatornák fejlesztése természethez való pozitív érzelmi viszony fejlesztése közösségi érzés fejlesztése I. Indulás az őszi erdőbe VÁZLAT Kis állatkáinkat (előző nap készített katicákat, csigákat, sünöket) elvisszük az erdőbe és téli szállást keresünk számukra. Kiterítjük a levélszőnyegünket és elhelyezkedünk. Mielőtt elindulunk felöltözködünk: én mutatom a testrészt a gyerekek megnevezik a ruhát. (vizualitás és verbalitás összekapcsolásának fejlesztése) II. Utazás Zene: Gryllus Vilmos: Őszi falevél (Amíg a gyerekek csukott szemmel utaznak a levélszőnyegen, berendezem az erdőt.) 8

10 EX CATHEDRA III. Séta az erdőben 1. Elindulunk az erdőben, aszerint járva, ahogy az ösvény változik: lehajolva, a belógó ágak alatt oldalazva, ahol keskeny az ösvény térdemeléssel, ahol sok a kő és szikla ellentétes irányba, amikor a növények benőtték az ösvényt páros lábon szökdelve, ha gödörhöz érünk emelkedőhöz érve lassan baktatunk, a dombról leszaladunk 2. A dimbes-dombos rész nagyon jó hely a visszhangjátékra: Lekiáltok a dombról: a csoport egyszerre visszhangozza szavanként (pl.: makk, mókus, mogyoró) kicsik visszhangoznak két szótagot (rövid hosszú mgh. val: hu hú) középsősök visszhangoznak két szótagot (rövid hosszú mgh. val: ho hó) nagyok visszhangoznak két szótagot (rövid hosszú mgh. val: hi hí) kicsik két szótagú szót (pl.: gomba) középsősök három szótagú szót (p.: lombhullás) nagyok négy szótagú szót (pl.: bükkfakéreg) kicsik két szót (pl.: felhő, avar) középsősök három szót (pl.: hátizsák, patakpart, gyalogút) nagyok négy szót (pl.: mohaszőnyeg, bölömbika, vakondtúrás, lombkorona) (szótag és szóvisszhanggal a beszédészlelés fejlesztése) 3. Egy tisztásra értünk, itt letelepszünk. Ez jó hely lesz az állatkáinknak. A gyerekek találós kérdés alapján nevezik meg melyik állatot rejtjük az avarba: Átalszom a hideg telet, Előbújok tavasszal, Megszúrom a róka orrát, Elbánok a ravasszal. (találós kérdéssel szövegértés fejlesztése) Akinél süni van (nagyok), annak választania kell neki egy helyet az avarban addigra, míg a többiek elmondják a sünikés versikét: Süni, süni, sünike, Sétálgat az erdőbe, Tüskés hátán falevél, Megvédi, ha jön a tél. (versmondással a verbális emlékezet fejlesztése) Amikor minden süni az avarban van, a gazdáik elmondják a süni altatót: (egyéni és mikro csoportos versmondás) Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett. Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, Melenget a levélpaplan. Jó puha a földi fészek, Aludjatok kis tüskések. (versmondással a verbális emlékezet fejlesztése) 9

11 EX CATHEDRA Hasonló módon helyezzük el a csigát (középsősök). Csigához kapcsolódó találós kérdés és vers: Akárhova elmehetek, Éjre szállást nem keresek. Én mindenütt otthon vagyok, Másnak szállást mégsem adok. Amíg elhelyezik, énekelünk: Csiga biga gyere ki Altató: Csiga-biga fáradt, cipeli a házat, Falevélre lepihen, elszunyókál csendesen. Gyönyörű az álma, palota a háza. Már csak a kis katicák nem pihennek. Amíg elhelyezik (kicsik), énekelünk: Katalinka szállj el Altató: A kis tücsök nem zenél, bogárka sem döngicsél, bújik földbe, fa odvába, levéldunnát húz magára. 4. Tovább sétálunk és elővesszük a távcsövünket, hogy megfigyeljük a madarakat. A képek alapján megnevezünk vándormadarakat és itthon telelő madarakat. (megnevezésekkel szókincsbővítés) Mi is madarakká változunk, repülni fogunk: ha azt mondom: kis madár vállra tett kéz lesz a szárnyunk, ha azt mondom: nagy madár oldalra kinyújtott kar lesz a szárnyunk (verbális figyelem fejlesztése) 5. Gyűjtünk a természet kincseiből. Addig lehet gyűjtögetni ameddig a versikénk tart: Megyek, megyek, mendegélek, Kerek erdőn keresgélek: Vackort, vadrózsát, nagy kalapú gombát, De nem a bolondját. (versmondással a verbális emlékezet fejlesztése) Elfáradtunk a keresgélésben, leülünk. 10

12 EX CATHEDRA Megtelt a tarisznyám. Játsszunk kitalálóst! A gyerekek tapintás útján próbálják kitalálni, mit rejt a zsákom. Megnevezés után veheti ki a keresgélő a kincset. (tapintás és verbalitás összekapcsolásával keresztcsatornák együttműködésének fejlesztése) A gyerekeknek az általam megnevezett kincset kell kitapogatniuk és elővenniük a tarisznyából. (verbalitás és tapintás összekapcsolásával keresztcsatornák együttműködésének fejlesztése) Megrázom a tarisznyámat és hang alapján kell kitalálni, mi lehet még benne. (dió) (zörejhang felismerésével hallásfigyelem fejlesztése) 6. Mindenki kivesz a tarisznyámból két diót a szembekötősdi játékhoz. Kört alakítunk, egy gyerek letakart szemmel középre áll. Körben járunk és az alábbi mondókát mondjuk, miközben a dióval az egyenletes lüktetést hangoztatjuk: Erre csörög a dió, Arra meg a mogyoró, Erre csörög erre, Erre gyere erre. Amikor a mondóka véget ér, mindenki megáll, és a combjához teszi a diót. Ezután csak az a gyerek üti össze a diót, akinek a fejére teszem a kezem. A középen álló elindul a hang felé és megpróbálja megérinteni azt, aki a hangot adja. (hallási figyelem fejlesztése) Játék után kosárba tesszük a diót és otthagyjuk a fa alatt a mókusnak télire. 7. Mielőtt visszaindulunk az oviba, egy mesével kívánunk szép álmokat az erdei állatoknak. Elmesélem Csukás István: Sün Balázs című meséjét. IV. Utazás vissza az oviba Zene: Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő KAPCSOLÓDÓ JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK: Falevél memória Őszi kép kirakó Dobókockás társasjáték: Sünik az avarkuckóba Pörgetős társasjáték: Mókusok éléskamrája Témához kapcsolódó színezők Témához kapcsolódó rejtvények (útkeresők, forma kiegészítők, vonalvezetők stb.) 11

13 EX CATHEDRA KEREKERDŐ ÓVODA KATICA CSOPORT november 20. Foglalkozás tervezet Varga Ibolya Játéksor: 1.1. Teremrendezés: Gryllus Vilmos: Szúrós gombóc (A gyerekek addig mozognak, amíg a zene szól, csendre szobrokká változnak kitartják az utolsó mozdulatot, zenére újra indulnak.) 1.2. Bemelegítő játék: járás, érintés zenére (Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő) (Séta szabadon, a szembejövőket instrukció szerint megérintjük, köszöntjük, érintéssel, mosollyal, mozdulatokkal.) 2.1. Az erdőben jártunk, keltünk... (Ki hiányzik? Memória játék) (A hunyó elfordul, az általam megérintett gyermek leguggol. Letakarom, a hunyó feladata kitalálni, hogy ki veszett el, ki van a takaró alatt. Ha nem sikerül azonnal, kérhet segítséget a társaitól. Ők jellemző tulajdonságokat mondhatnak az elveszett társról.) 2.2. Katicák a levélen (figyelem, együttműködés) (A Katicák szabadon repkedhetnek. Egy levélre annyi katicának kell reppennie, ahányat tapsolok vagyis annyi gyermeknek kell megfognia egymás kezét. A játék szabálya szerint, akinek nem sikerül időben beállnia a csoportba, kimarad, az kiesik. DE. Ebben a játékban az a csoport, aki már készen van, ha észreveszi a bajba jutott társat, a kör közepébe bújtathatja, megtarthatja, megmentheti a kieséstől.) 3.1. Nekem az erdőről... (asszociációs játék) (Körbeülünk, egy fenyőtobozt adunk körbe, mindenki elmond egy mondatot, ami így kezdődik: Nekem az erdőről... jut az eszembe. Én vagyok az utolsó, nekem az jut az eszembe, hogy Kaptunk egy levelet! Felolvasom a gyerekeknek. Ebben egy bizonyos Balázs kéri a gyerekek segítségét. Ház, otthon nélkül maradt, szeretné, ha a gyerekek építenének házakat számára. Mivel maga sem tudja milyet szeretne, épülhet több is, a végén majd választ. Kitaláljuk kitől jöhetett a levél és miért maradt menedék nélkül.) 3.2. Házépítés (csoport munka) (4 csoportot alakítunk, a csoport vezetője, képviselője húz egy zsákból. A zsákban kicsi és nagy építőelem, leporello és papírtégla van. A csoport abból épít, amit a vezető kihúz. Minden csapat számára kijelölünk a teremben egy részt, egy szőnyeget, a konstruálásnak egyetlen szabálya van: a ház Sün Balázs számára épül.) 12

14 EX CATHEDRA 3.3. Csukás István: Sün Balázs (Miután közösen megbeszéljük, hogy melyik csoport milyen házat épített és miért, elmesélem vagy elmondjuk közösen a verses mesét.) 3.4. Hoztam neked valamit (fantázia játék) (Megköszönöm a közös játékot, és megsimogatom a mellettem ülőt. Ő továbbadja a simogatást a következőnek, egészen addig, amíg vissza nem ér a simogatás hozzám.) Lezárás: Halász Judit Játszunk most együtt (Szabad mozgás a zenére.) (A vázlattól a gyermekek reakcióinak függvényében, esetenként eltérhetek.) KEREKERDŐ ÓVODA, MACI CSOPORT Foglalkozásvezető: Barkóné Nádházi Ildikó 1. Ráhangolódás, lazító gyakorlatok virág hóember lufi fa 2. Kapcsolatteremtő játék párkereső 3. Fantázia játék "Mit tudunk készíteni gesztenyéből?" "Legyünk mi a gesztenyék!" 4. Csukás István: Sün Balázs c. mese feldolgozása beszélgetéssel, játékkal bemutatás /"Képzeld magad elé a mesét!" / "mit láttál, hallottál, éreztél?" "mi tetszett a legjobban?" "hol játszódik?" 5. Figyelemfejlesztő játék kitalálós játék / Az erdőben jártam, keltem c. mondókával/ 6. Levezető játék 13

15 EX CATHEDRA Szántó Anna beszédpercepció vizsgálatai a XX. kerületben Szántó Anna doktori kutatásának tárgya a beszédpercepció, illetve a beszédmegértés vizsgálata, fejlesztése óvodás és kisiskolás korban január 17-én a XX. kerületben folytatott kutatásainak eredményeiről tartott előadást az Óvodai és Iskolai Pedagógiai Műhely valamint az Óvodai Könyvtáros Munkaközösség résztvevőinek. Kutatásai során a GMP-tesztcsomagot alkalmazta (Gósy 1994) és fejlesztési terveket készített a résztvevő pedagógusoknak. Az alábbiakban ezeket a fejlesztési terveket adjuk közre, hogy több kolléga is kipróbálhassa gyakorlatban. Kérjük azokat, akik használják, küldjék el nekünk visszajelzéseiket, tapasztalataikat! 1. hét: Óvoda: 1. nap Összetett modul (M 1) 2. nap Modulelemek 3. nap Piramismodulok Szavak ismétlése.* (4. o) Hangkeresés* (6. o) nap, szem, baba, hó, láb, kő, sál, Mondd meg, hogy az sz hangot az kar, néni, rossz, megy, víz, ad, cica, szék, ma, tesz, fal, égi, lát, kép, Figyelj, mondom: szánkó. elején hallod vagy nem az elején! bolt, kicsi szép, van, ló, busz, kocsi, erdész, szamóca, szőlő, mész, jó, pad, süt, néni, mennek, adott, szoba, házszám, készítik, juhász, asztal, virág, bácsi, kutya, ivott, méhész, széna, száll, szita, kész, rózsa, alszik, cica, sapka, csoki, szüretelnek, mész, sziget ajtó, cipő, evett, kabát, doboz, hideg, lakik, segít, gurul, játék Suttogott szavak ismétlése. (4. o) maci, vonat, repül, kutyus, ugrik, kicsit, engem, látod, halak, mögött, iszik Szókapcsolatok ismétlése. *(4. o) magas ház, neked ad, csokit eszik, szépen ül, hosszú kabát, csendes ház, látja őt Mondatok ismétlése. *(5. o) Adott vizet. Nézett engem. A kutya ugat. Fúj a szél. A mama főz. A bácsi áll. A fiú tanul. A kép szép. az alma piros. A csoki finom. A banán gyümölcs. Este van. A baba alszik. Az autó megy. A csillag fényes. Az egér kicsi. A bot hosszú. Piramismondatok* (6. o) A baba ül. A szép baba ül. A szép baba a széken ül. A cica barna. Anna cicája barna. Anna szép cicája barna. A lány olvas. A lány könyvet olvas. A lány a szobában könyvet olvas. A lány a szobában érdekes könyvet olvas. Az okos lány a szobában érdekes könyvet olvas. 14

16 EX CATHEDRA *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/szókapcsolatot/mondatot. *Megjegyzés Bevezető Ki tudja milyen hangot ad ki a kígyó? (szszszsz) Ezt elnevezzük kígyóhangnak. Játék: Kígyóbűvölő Az egyik gyermek lesz a kígyóbűvölő, akinek furulyát jelképező henger alakú tárgy van a kezében. Amelyik gyereket megérinti a furulyával, az addig utánozza a kígyó mozgását, amíg hozzáér a furulya, és közben sz hangot mond. (Ezt követően végezzük el a feladatot.) *Megjegyzés Ki tudja, hogy, hogy néz ki egy piramis? (Képen felmutatjuk.) Mi is felépítünk egyet, csak a téglák helyett egyre több dolgot rakunk egymás mellé. Ki építi utánam a piramist? (jelentkezés) Mutathatjuk a képen az ujjunkkal, hogy bővül lefelé a mi piramisunk. 4. nap Szókincsmodulok Mi az ellentéte? Keresd meg!* (6. o) nagy (kicsi), hideg (meleg), puha (kemény), szép (csúnya), engedékeny (szigorú), gyakori (ritka), érdekes (unalmas), hízik (fogy), emlékszik (felejt), eldug (megkeres), okos (buta), kövér (sovány), édes (keserű), sok (kevés), szemtelen (jól nevelt), magas (alacsony), érdes (sima), pontos (pontatlan), udvarias (udvariatlan), fiatal (öreg), irigy (jószívű), épít (rombol), vidám (szomorú), gyáva (bátor), megy (jön) *Megjegyzés Ha valamelyik szónak a jelentését nem értik a gyerekek beszéljétek meg. Néhány szó esetében érdemes kérdéseket feltenni a gyerekeknek. Példák: édes (keserű, sós stb.)? Milyen édes, keserű, sós ételeket ismersz? udvarias, irigy? Milyen emberre mondjuk, hogy udvarias, irigy? vidám? Mitől leszel vidám? Mi az, ami elszomorít? stb. 5. nap Lexikonmodulok Tudod -e folytatni, hogy hoszszabb legyen? *(7. o) A kecske legel. A baba az enyém. Van egy cicája. Mellettem ül. Anyukám jön értem. Körül kell nézni. Kimentünk az udvarra. Az volt a legnagyobb. Péter nem ment a többiekkel. A szomszéd bácsi megszidott. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az bővíti az adott mondatot. Ha olyan valakihez kerül a maci, aki éppen nem tudja bővíteni a mondatot, a többiek segíthetnek. Érdemes egy példával bemutatni, vagy segítő kérdéseket feltenni, lsd. feladatmagyarázat. 15

17 EX CATHEDRA 2. hét: 1. nap Összetett modul (M 2) Szavak ismétlése.* (4. o) mond, ringat, vesz, tál, sír, halad, dinynye, varr, majom, édes, mert, alul, hegy, fej, halad, segít, zsiráf, füled, ragad, almák, vidám, üveg, kocsit, csönget Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) vakat, szelin, kuda, vátó, sime, pekin, buló, tögön, minyák, fotik, cinó, bató Szósorok ismétlése.* (5. o) kerek, piros alma; nagy, sárga barack; kicsi, barna mókus; nyíló, fehér virág; kislányt és kisfiút; esznek és isznak; futott és leült; hegyen és völgyben; kabátban és nadrágban; narancsot és málnát; könyvről és székről; ollók és tűk; repülő madár és mászó bogár; forró kávé bögrében; sok könyv a táskában Mondatok ismétlése.* (5. o) A film jó. Itt a kezem. A csoki finom. Süt a nap. Csillog a gyűrű. Látlak téged. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/szósort/mondatot. ** Megjegyzés Szeretnétek UFÓ- nyelven megtanulni? (Keretmesébe ágyazva, motivációként elmondjuk az UFÓ-s mesét.) Mese: leszálltak az UFÓ-k (a frizbi játékot mutatom). Amikor kiszálltak a csészealjból, nekem odadobták ezt a kis csészealjat, és mondtak nekem valamit az ő UFÓnyelvükön. Odadobták nekem és én ugyanazt mondtam, amit ők, ekkor én is visszadobtam. Így ismertem meg az UFbeszédet. Ti is meg szeretnétek tanulni? Körben állnak a gyerekek, akinek a frízbit dobom, az a gyerek ismétli az óvónőtől hallott értelmetlen hangsort. 2. nap Modulelemek Hangokból szóalkotás.* (6. o) Például: k u ty a kutya ü l, z á r, v a n, b á l, s e m, l ó g, v á r, sz é p, n e m, m á r, sz í n, t ó, cs a v a r, h á t, s e r e g, d i sz n ó, cs á k ó, v e l e m, t i sz t a, d a d o g *Megjegyzés Játék: Robot Robot nyelven fogok beszélni Nektek. Mit mond a robot? Hallgassátok csak! k u ty a Először az óvó néni adja valakinek oda a macit, majd egymásnak adogatják. Annak kell megfejtenie az adott szót, akinek a macit továbbadták. 3. nap Piramismodulok Piramismondatok* (6. o) Anya főz. Anya levest főz. Anya levest főz ebédre. Anya finom levest főz ebédre. Anya finom levest főz ebédre a konyhában. Peti eszik. Peti sütit eszik. Peti sütit eszik az asztalnál. Peti sütit eszik este az asztalnál. Peti minden este sütit eszik az asztalnál. A baba szép. A szőke baba szép. A két szőke baba szép. A két szőke baba a polcon szép. *Megjegyzés Utalunk a múlt heti piramisjátékra (ki építi utánam a piramist?), újból mutathatjuk a képen, miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 16

18 EX CATHEDRA 4. nap Szókincsmodulok Szógyűjtés* (6. o) Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen először nagyon rövid (lehetőleg egy szótagból álló 1) értelmes szavakat, majd nagyon hosszú (több szótagból álló 2) értelmes szavakat. Példák 1: fut, ág, nagy, szép, ól, társ, van, süt, csíp, lent, könny stb. Példák 2: találkoznak, egészséges, termelésben, huszonhatodika, játszótéren stb. *Megjegyzés Használhatunk hozzá képeskönyvet. 5. nap Lexikonmodulok Fejezd be!* (8. o) A kisbaba Tegnap az iskolában Ebéd után A fiúk az udvaron Anyu este A játszótéren A ceruzám Az autóbusszal Az asztalon Az állatkertben Nem szeretek Ha esik az eső A születésnapomon Az óra Megtalálták Odaadta *Megjegyzés Mindenki fejezzen be egy mondatot. Körbe haladunk. (Használhatjuk a macit.) 3. hét 1. nap Fejlesztési feladat: Összetett modul (M 3) Szavak ismétlése.* (4. o) fa, ló, nap, tavas, hó, ház, bab, csizmás, ad, kér, én, barlang, te, ott, hal, lepke, szép, az, szék, kerti, nem, kell, súgó, toll, film, mászó, van, sár, hét, mély, cső, világ, kérek, mama, könyvek, papa, benne, csoki, cica, hinta, autó, madár, olló, olvas, játék, virág, táska, mese, foci, aki, zene, méri, sugár, fagyi, dalos Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) kávé, béka, hátam, zebra, nagyon, fölött, mókus, csónak, kézzel, hallod Értelmetlen szavak ismétlése. ** (5. o) kilám, femete, gyemet, nyilák, tösdi, hamdok, mustág, zimha, dömör, 2. nap Fejlesztési feladat: Modulelemek+Lexi Nehéz szavak ismétlése (4. o) szalamandra, vegetáció, politika, naturalizmus, feminin, analitikus, oktaéder, memorandum, autodidakta, mediterrán Lexi F/25 (Tájékozódás elöl középen hátul fogalma) 3. nap Fejlesztési feladat: Piramismodulok Piramismondatok* (6. o) A bohóc játszik. A bohóc a labdával játszik. A bohóc a piros labdával játszik. A cirkuszban a bohóc a piros labdával játszik. A kisfiú alszik. A kisfiú az ágyban alszik. A kisfiú az ágyban alszik és álmodik. A kisfiú az ágyban alszik és álmodik. Esik a hó. Nagy pelyhekben esik a hó. Odakint nagy pelyhekben esik a hó. 17

19 EX CATHEDRA nápintom Mondatok ismétlése.* (5.o) Anya nevet. A bácsi főz. Peti alszik. Mama süt. Én sütit eszem. Karcsi megnézi. Tüskéje van a rózsának. Az alma piros. A körte zöld. Mi játszunk. Nem vagyok fáradt. Nyílik a nefelejcs. Nyakkendőt vettünk. A fényképen a tenger van. A gyöngyöket fűzték. Fölkapcsolja a villanyt. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/suttogott szót/mondatot. **Megjegyzés (UFO nyelv (frizbi) Odakint nagy pelyhekben esik a hó, már fehérek a fák. Odakint nagy pelyhekben esik a hó, már fehérek a fák és a háztetők. *Megjegyzés Utalunk a piramisjátékra (ki építi utánam a piramist?), újból mutathatjuk a képen, miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 4. nap Fejlesztési feladat: Szókincsmodulok Asszociációk* (7. o) Mi jut eszedbe, ha azt mondom fagyi? (Várható válaszok: hideg, finom, nyár, csokis stb.) Hívószók az asszociációkhoz (4 5 választ kérjünk). játszik, szép, fáradt, mozi, ügyes, mosolyog, kacsa, pöttyös, nehéz, szomorú, darázs, mosás, számítógép, kóla, perec, zene *Megjegyzés Közös megbeszélés 5. nap Fejlesztési feladat: Lexikonmodulok Tudod e mit jelent? Magyarázd meg! * (7. o) A leves forró. A testvérem kisfiú. A motor berreg. Este lefekszünk. A gyerek kicsi. Ez egy asztal. Valaki csenget. Anya puszit ad. A hó fehér. A maci barna. A konyhában anyu főz. A citrom savanyú. A labdát dobják. A kislány mosolyog. A tojást fel lehet törni. A kislány mosolyog. *Megjegyzés Mindenkinek jut egy megmagyarázandó mondat. Ha valakinek nem megy egyedül, a többiek segíthetnek neki. 18

20 4. hét: 1. nap Összetett modul (M 4) Szavak ismétlése.* (4. o) megy, tej, erdőben, kölyök, piszok, szoba, engem, gyerek, beteg, buta, szőke sáros, téged, fával, hámoz, térkép, körmök, hegyes, néma, pöttyös, zápor, üveg, padló, ültek, kréta, felhők, tanul, tollas, csőre, golyó Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) patula, miskó, mora, jinya, mitó, belmő, csucsi, keta, limina, pejka Szósorok ismétlése.* (5. o) pöttyös katica; gonosz, tűzokádó sárkány; tűz és víz; eszünk és alszunk; anya és apa; délutáni játék; piros orrú bohóc; szoknya és blúz; délelőtt meg délután; három nagy városból; papírt és ceruzát; hosszú, színes szalagokkal; farsangi bálban járva; anyák napi verseket Mondatok ismétlése.* (5. o) Szeretem az almát. Öcsi játszik. Nagyon esik az eső. A cipőfűző lóg. Az én labdám pöttyös. A gyerekek ajándékot kaptak. Krisztián elesett. A szemüveg eltörött. Piszkos a kabátom. Fölkapcsolta a lámpát. Kinyitotta a csomagot. Megállt az autóbusz. A csimasz a föld alatt él. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/szósort/mondatot. **Megjegyzés (UFO nyelv (frizbi)) 2. nap Modulelemek+Lexi Szótagolás* (6. o) Például: macska macs ka kocsi, baba, füle, gólya, gyerek, megye, torok, lekvár, siker, enged, mező, fázik, cserép, szúnyog, cipő, néni Lexi F/29 Figyeld meg, hányat tudsz tapsolni a kép kimondásakor! *Megjegyzés Mindenkinek jut egy szótagolandó szó. Az kezdi, akinek először az óvó néni átadja a macit. Majd annak, tovább kell adni az éppen mellette ülőnek és így tovább. EX CATHEDRA 3. nap Piramismodulok Piramismondatok (6. o) A kutya ugat. A kutya a kapunál ugat. A kutya a kapunál a postásra ugat. A kutya a kapunál minden reggel a postásra ugat. A kutya a kapunál minden reggel a postásra ugat, de az már nem fél tőle. Délben harangoznak. Délben a templomban harangoznak. Délben a templomban harangoznak a misére. Délben, a templomban az új haranggal harangoznak a misére. Lili áll. Lili a buszmegállóban áll. Lili a buszmegállóban áll és olvas. Lili a buszmegállón áll, és egy könyvet olvas. Lili a buszmegállóban áll, és egy verseskönyvet olvas. *Megjegyzés Utalunk a piramisjátékra (ki építi utánam a piramist?), újból mutathatjuk a képen, miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 19

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok

Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok Beszédpercepciót fejlesztő gyakorlatok ÖSSZEÁLLÍTOTTA: TOMA KORNÉLIA F. DOCENS FORRÁS: GÓSY MÁRIA-IMRE ANGÉLA 2007. BESZÉDPERCEPCIÓS FEJLESZTŐ MODULOK. NIKOL KKT. BUDAPEST. Modul 1. Általános követelmény:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása

A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása A GONDOLKODTATÓ PÖSZETERÁPIA, azaz egy terápiás könyvegység bemutatása Törökné Cseh Katalin logopédus szakpszichológus Budapest, III.Ker. EGYMI Logopédiai Szakszolgálat cseh.torok@t-online.hu SOFI Konferencia,

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Számcirkusz matek a cirkuszban

Számcirkusz matek a cirkuszban Számcirkusz matek a cirkuszban Lóczi Tünde Óvodai foglalkozás tervezet Számcirkusz matek a cirkuszban című drámajátékra épülő foglalkozás, amelyben cél az elemi számolási készség fejlesztése komplex mozgásos

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1. Feladat Életrajz Beck Andrea 1977-ben született.. Diplomát szerzett kommunikációs, majd területen. Első könyve, A Titoktündér

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL

BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL BESZÁMOLÓ A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET PARTNEREI KÖRÉBEN VÉGZETT MÉRÉSEK EREDMÉNYÉRŐL Terület: tanulmányi versenyekkel való elégedettség a 006-007. tanévben Partnerek: versenyző tanulók (II. kör:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült)

Kerületi-szakmai bemutató: Somogyiné Baldóci Katalin óvodapedagógus (ismertetőm a tervezete alapján készült) Markovits Judit, szakpedagógus, mediátor Tudósítás a szakmai programokról Újbudai Pedagógiai Napok 2016. március 03-17. Minden kora tavasszal jelentékeny szakmai találkozók és bemutatók színhelye a tizenegyedik

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak

Tizenegyedik lecke. lecsónak. salátanak. betegnek lánynak Tizenegyedik lecke A piacon Jó napot kívánok! Mennyibe kerül ez a paradicsom? Üdvözlöm, uram! Nagyon olcsó. Csak háromszáznegyven forint. Az olcsó? Hm. Lecsónak lesz? Mert akkor van itt százhetven forintos

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő

minden ami rejtvény, kisiskolásoknak! Olvasórally Csivitelő Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő 3. oldalhoz 1. Karikázd be a helyes megoldások előtt álló betűt! Ezután olvasd össze, és megtudhatod, hogyan dolgoztál! Melyik az év legrövidebb napja? T/ Miklós nap

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA

TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA TÖRTÉNETEK, ESETEK, MESÉK SZÖVEGFELDOLGOZÁSA Az elsõ nap az iskolában Az elsõ napon még nem tanultunk, hanem ismerkedtünk egymással. Bemutatkoztunk, és elmeséltük, hogy mi volt a jelünk az óvodában. A

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM

TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM E4/VI/2/2012. TANÍTÓK ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE AZ ERKÖLCSTAN OKTATÁSÁRA CÍMŰ 30 ÓRÁS PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZŐ PROGRAM ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍVEINEK ÖSSZEGZÉSE Tanfolyam időpontja: 2012. október 12

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok 2. rész Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyent? című könyvéből (folytatás előző számunkból) A szerző engedélyével Szerkesztette:

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám:

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY. 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: ANYANYELVI JÁTÉKOK 2010-2011. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ elérhető pontszám: 58 elért pontszám: TANÍTÓI PÉLDÁNY SZERVEZÉS Szükséges eszközök: színes ceruza, feladatlapok A feladatokat sorrendben kell elvégezni.

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2012-2013. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. VÁLASZD AZ IGAZIT! 6 PONT Mit jelentenek a következő szavak? Húzzátok alá a megadott két válasz közül az igazit! 2. FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN? 9+1

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában

Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest. Rókavár a Guggerhegy oldalában Harasztiné Bata Zsuzsa, ny. óvodapedagógus Budapest Rókavár a Guggerhegy oldalában Igazán hosszú volt a tél és sok öröme volt Bencének és Somának a szánkózásban, hógolyózásban, hóember építésben. Nagymama

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz, óvodapedagógia szakon a 2014/2015-ös tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1.

A felkészülésnél felhasznált szakirodalom: Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI Pedagógia program, Szitakötő 2014/1. Osztály: Tantárgy: 5. osztály Természetismeret - állat asszisztált oktatás Terápiás kutya neve: A foglalkozás témaköre: A foglalkozás anyaga: Alba Anyag, energia, információ, Állandóság, változás Anyagok

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között

Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között Kognitív Profil Teszt 5 7 éves kor között KIÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EGYÉNI FELADATLAPHOZ A teszt szabadon felhasználható a forrás feltüntetésével. A teszt készítőjét segíti, ha az eredményekről tájékoztatást

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

28 800 Ft 19 990 Ft. 29 350 Ft 20 490 Ft. 39 490 Ft 36 990 Ft

28 800 Ft 19 990 Ft. 29 350 Ft 20 490 Ft. 39 490 Ft 36 990 Ft NS1841 Nagy, keskeny tároló Seria+tartozéka - csak két Seria+szekrény közé tehető 28 8 Ft 19 99 Ft NS_1841 NS184 Kicsi duplapolcos tároló, Seria+tartozéka - csak két Seria+szekrény közé tehető 29 35 Ft

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás..

Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra tízesátlépéssel. 9-hez, 8-hoz adás.. A kompetenciafejlesztési projekt megvalósítása Kondoroson Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óravázlatsor a tízesátlépés előkészítésére,majd az összeadásra

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot!

szó Jelentés: 2) A toll szónak több jelentése van. Nézz utána értelmező szótárban! Legalább 4 különböző jelentésével írj egy-egy mondatot! szó A szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek saját jelentése van. Szavakkal nevezzük meg a világ dolgait azért, hogy kommunikálni tudjunk egymással. Ha értjük a szót, amikor meghalljuk vagy elolvassuk,

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben