PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA"

Átírás

1 PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XIII/ március

2 Kedves Olvasók! A PEPITA novemberi számában köszönt el dr. Nagyné Koczog Tünde, aki a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet megalapításától, 12 éven át volt az igazgató. Hivatását a Budapest 20 Járási Tankerület igazgatójaként folytatja. Az intézet valamennyi munkatársa nevében további sikereket kívánunk neki! január 1-étől az Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet maradt többcélú intézmény. Az Intézet is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik. A sokszínű szakmai szolgáltatásunk biztos alapokat, kereteket, megerősítést kapott a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (19. ), valamint a 48/2012.(XII.12.) EMMI rendelet megjelenése által. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai szakmai támogatásával, a miniszter látja el. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás főbb területei: pedagógiai értékelés; szaktanácsadás, tantárgygondozás; pedagógiai tájékoztatás; tanügy-igazgatás; a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása; tanulótájékoztatás. A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet célja a közoktatásban zajló változásokról, az időszerű és hasznos kérdéskörökről helyi szintű tájékoztatás nyújtása. Szeretnénk a kerületi köznevelési intézményekkel kialakított munkakapcsolat, együttműködés minőségi színvonalának megtartását. Tovább kívánjuk építeni a kerületi középiskolák számára szóló szolgáltatási rendszerünket. A tervek megfogalmazásában segítségünkre volt a 2012 novemberében bonyolított, a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet szakmai szolgáltatásait szondázó elégedettségi mérés. Az eredményekről olvashatnak a jelen kiadványban. A jelentős mérföldkő volt szakmai életemben. Sikeres pályázatom eredményeként a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet munkatársa lettem. Inspiráló, elkötelezett csapat tagjaként, Koret szavaival élve, megtapasztaltam, hogy Nem elegendő minden egyes ember akarata. Szükséges, hogy mindannyian összességükben akarjanak. A továbbiakban is e szemlélet tükrében kívánom folytatni munkálkodásomat. Vasas Dezsőné mb. intézményegység vezető

3 TARTALOM KEDVES OLVASÓK GÓRCSŐ Szekeres Lászlóné Górcső alatt a PEPI EX CATHEDRA Bemutató foglalkozások a Kerekerdő Óvodában. Takácsné Gáspár Ildikó Mókus csoport Varga Ibolya Katica csoport Barkóné Nádházi Ildikó Maci csoport Szántó Anna Beszédpercepció vizsgálatai a XX. kerületben Takács Pálma A zenei nevelés helye, szerepe az óvoda iskola átmenetben Zaja Roland Az overprotectív szülő intézményi vetülete TEHETSÉGPONT Szekeres Lászlóné Hírek a tehetség világából Repkáné Guj Judit Gőzerővel működik a P E K O SZÖRFÖZÉS Kondorné Virág Csilla és Zsin Mónika Hungarikum a jános utcai óvodában Botár Béla Gyerekszem filmkészítő szakkör a József Attilában Harasztosi Judit Híres ember a Tátrából a Tátrában Fodor Ildikó A magyar nyelv ápolása a Tátrában Fodor Ildikó A Tátrában a mesék szárnyán Bándoliné Laczi Lívia Projektek a zrínyiben AJÁNLÁS Bondor Mária Tanulmányi kirándulás... 49

4 GÓRCSŐ Górcső alatt a PEPI Minőségirányítási programunk ütemezése szerint november decemberében mértük Intézményünk pedagógiai szakmai szolgáltatásaival, illetve működésével való elégedettséget partnereink körében. A vizsgálat legfontosabb adatait adjuk most közre. Eredményeink egy részét csupán az érdekesség miatt is összevetettük az 5 évvel ezelőtti hasonló mérés eredményeivel. A/ PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSSAL VALÓ ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉS 1. A mérés körülményei és legfőbb jellemzői A kerületi fenntartású óvodák, iskolák azon pedagógusainak postáztuk novemberdecemberben kérdőívünket, akik az adott szolgáltatást igénybe vették az előző, illetve az idei tanévben. A visszaérkezett, pontosabban az értékelhető kérdőívek száma 119 db volt, ebből 45-t az óvodapedagógusok töltöttek ki. A 91%-os visszajelzési aránnyal elégedettek lehetünk. 2. Nagyító alatt az intézményeknek nyújtott egyedi szolgáltatás Kerületünkben a legtöbb intézménynek eltérő mennyiségben, de folyamatosan nyújtunk igényeikhez igazított pedagógiai szakmai szolgáltatást. A megállapodásokat minden esetben a vezetőkkel kötjük meg. A szolgáltatást igénybe vevő pedagógusok 91,6% a szerint megfelelő a szolgáltatások mennyisége, és csak 8,4% uk jelezte, hogy túl sok. A válaszolók több mint fele kiválónak tartja a szolgáltatások tartalmát, míg a többiek szerint ez megfelelő (45%). A pedagógiai szakmai szolgáltatással való elégedettségi átlagok intézménytípusonként Mennyire elégedett Ön a szolgáltatás Elégedettségi átlag az ötfokozatú skálán (maximum: 5,00) óvoda iskola összesen a) megszervezésével? 4,95 4,92 4,93 b) tartalmával? 4,98 4,90 4,93 c) színvonalával? 5,00 4,93 4,96 d) hasznosíthatóságával? 4,93 4,86 4,89 Ezt az átlagot nagyon pozitívnak tartjuk. Ez a feladatellátásunk az, amelyik számunkra az egyik legfontosabb és egyben egyedi is, mert ilyen szerteágazó, sokféle szolgáltatást egy kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató sem végez ben a színvonalra 4,61-os értéket kaptunk a szolgáltatást igénybe vevőktől. A 0,35-os javulás bizonyítja minőségfejlesztési törekvéseink sikerét. Bár az egyes szolgáltatások között nincs érdemi eltérés, figyelemre méltó a területenkénti öszszevetés is. 3

5 GÓRCSŐ A pedagógiai szakmai szolgáltatással való elégedettségi átlagok a szolgáltatási területek (A G) szerinti bontásban: Elégedettségi átlag az ötfokozatú skálán (maximum: 5,00) Mennyire elégedett Ön a szolgáltatás ÖSSZE- A B D E F G SEN megszervezésével? 4,93 4,94 5,00 5,00 5,00 4,82 4,93 tartalmával? 4,83 4,98 5,00 4,92 5,00 4,94 4,93 színvonalával? 4,90 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 4,96 hasznosíthatóságával? 4,74 4,98 5,00 4,92 5,00 4,83 4,89 Megjegyzés a fenti táblázathoz: Terület megnevezése Kérdőívek száma A terület Mérés, értékelés (gyerek, tanuló) 31 db B terület Szaktanácsadás 47 db D terület Igazgatás, minőségügy 8 db E terület Előadások pedagógusoknak, nevelőtestületeknek 12 db F terület Tehetséggondozás 3 db G terület Tanulói, szülői tájékoztatás 18 db Nagyon örültünk annak, hogy a szolgáltatás színvonalára majdnem minden válaszolónk 5-ös osztályzatot adott. A magas szervezési átlagot azért tartjuk szép eredménynek, mert az egyeztetés a partnerekkel sokszor hosszadalmas, és az objektív körülmények miatt nehéz is. Szöveges észrevételek, javaslatok Néhányan köszönetet mondtak Intézetünknek a munkatársak pozitív hozzáállásáért, és általában a tevékenységünkért. Több válaszoló is a konkrét szolgáltatást dicsérték, azon belül főleg a gyerekközpontúságot, a szakmai színvonalat emelték ki. Nagyon kevés javaslat érkezett hozzánk a témában. Ezek közül néhányat már az azóta eltelt időben meg is valósítottunk (pl. kolléganőnk megtartotta a kért szülői értekezleteket). Válogatás a többi kérésből és válaszainkból: Az iskolai neveltségi szint mérés eredményeit jó lenne budapesti eredménnyel összevetni! a kérést azért nem tudjuk teljesíteni, mert a kiküldött kérdőív egyedi összeállítás, amelyet máshol nem írnak meg. Az óvodapedagógust zavarta, hogy mások is voltak a múzeumban, amikor kolléganőnk foglalkozást tartott. Természetesen nem áll módunkban és véleményünk szerint nem is lenne etikus kizárni a többi látogatót a helyszínről. Feltétlen megfontoljuk viszont azt az ötletet, hogy amennyiben erre igény van a pesterzsébeti Duna partra is vezetünk sétát. 4

6 GÓRCSŐ B/ PARTNERI ELÉGEDETTSÉGI MÉRÉS AZ ÓVODA-, ÉS ISKOLAVEZETŐK KÖRÉBEN 1. A mérés körülményei és legfőbb jellemzői 2012 novemberében kapták kézhez a kerületi fenntartású óvodák, iskolák vezetői kérdőívünket. A működésünkkel, programjainkkal, rendezvényeinkkel, kiadványainkkal és a fenntartó kérésére végzett néhány tevékenységünkkel kapcsolatos véleményeket gyűjtöttük össze. A visszajelzési arány ennél a felmérésnél 92% volt. Az alábbi táblázatban mostani mérésünk eredményét összehasonlítottuk az 5 évvel korábbi hasonló átlagokkal ben még több nevelési-oktatási intézmény működött kerületünkben, ezért a mechanikus összehasonlítást nem tartjuk helyesnek, de úgy gondoljuk, a fejlődési trend tetten érhető a javuló eredményekben. 2. Vezetők véleménye működésünkről Mennyire elégedett Ön Elégedettségi átlag változás átlag átlag a) szaktanácsadóink szaktudásával? 4,46 4,85 +0,39 b) szaktanácsadóinkkal való együttműködéssel? 4,94 4,92 0,02 c) a PPI által nyújtott információ mennyiségével? 4,69 4,77 +0,08 d) a PPI által nyújtott információ minőségével? 4,69 4,85 +0,16 e) a PPI honlapjával? 3,18 4,77 +1,59 Összesen: 4,39 4,83 0,44 3. Intézményvezetők véleménye a programokról Kiemelt partnereink szerint megfelelő számú munkaközösségi programot szervezünk. Egy iskola jelezte, hogy szerintük kevés a tanulmányi versenyek száma, a többiek szerint ez a szám megfelelő. Többen is hiányolták a pedagógiai napot. Az óvodai műhellyel való elégedettség 5,00 átlagot kapott. Munkaközösségi foglalkozásainkról elmondhatjuk, hogy azokat jónak tartják a vezetők (4,58) csakúgy, mint a tanulmányi versenyeket (4,57) és a rendezvényeinket (4,6). Ezek az átlagok mindegyike magasabb, mint az 5 évvel ezelőttiek. Az intézményvezetők hasznosnak tartják a programokon való részvételről készült visszajelzéseket. A vezetők értékeléséhez fontos megjegyeznünk, hogy legtöbb esetben a munkatársak jelzései alapján alkottak véleményt ebben a kérdéskörben, illetve néhányan ezért nem is karikáztak be értéket. 5

7 GÓRCSŐ 4. Intézményvezetők véleménye a szolgáltatásokról A megkérdezettek az egyedi pedagógiai szakmai szolgáltatás kínálatára és megszervezésére 4,85 osztályzat átlagot adtak, a teljesítést legnagyobb örömünkre kiválónak tartják (5,00). Mennyire elégedett Ön Változás átlag d) könyvtárunk szolgáltatásával 2,60 4,91 2,31 e) kerületi mérésekkel 4,72 4,86 0,14 f) PEPITA tartalmi minőségével 4,73 4,87 0,14 g) DiákLEG kiadványunkkal 4,78 5,00 0,22 Látható, hogy különösen könyvtári szolgáltatásunk javult, de néhányan jelezték, hogy nem ismerik könyvtárunkat. 5. Az ÖMIP alapján végzett tevékenységgel való elégedettségi átlag Mennyire elégedett Ön Elégedettségi átlag óvoda iskola összesen a) a helyzetfeltáró vizsgálat lebonyolításával 4,83 4,57 4,69 b) a helyzetfeltárás keretében végzett óvodai dokumentumok elemzésével 5,00 4,71 4,85 c) a foglalkozások/tanórák szaktanácsadói látogatásával 5,00 4,57 4,77 d) a helyzetfeltárás során készült összegző elemzéssel 5,00 4,71 4,85 e) a helyzetfeltárás hasznosíthatóságával 5,00 4,86 4,92 f) Mennyire elégedett Ön a nevelési év végi beszámolókról készült véleményezésünkkel 4,83 4,86 4,85 g) észrevétel, javaslat: Szeretném, ha az óvodákat segítenék az iskolák jobb megismerésében (egy iskola véleménye) A helyzetfeltáró vizsgálat menetének, szempontsorának és az elemzés tartalmának összeállítása jelentős innovációja Intézetünknek. Az óvodák és iskolák elfogadták az eljárásrendet és módszereinket, de a legpozitívabbnak azt a visszajelzést tartjuk, hogy hasznosítani tudták az elemzésben leírtakat. 6

8 GÓRCSŐ Összegzés Megkérdeztük a vezetőket, hogy mely tevékenységünk segíti leginkább munkájukat. A válaszok teljesen megoszlottak, szinte mindenki más más területet adott meg. Partnereink észrevételt tehettek a kérdőív végén. Sokan elismerően szóltak Intézetünkről, kollégáink segítőkészségéről és többen a nevelőtestület köszönetét tolmácsolták. Szép eredményeink sem tehetnek minket elbizakodottá, továbbra is szeretnénk erősségeinket megőrizni. Amely területen javítani szeretnénk: rendezvények szervezettsége és színvonala; honlapunk naprakészsége; pedagógiai nap megtartása a pénzügyi nehézségek ellenére; legaktuálisabb témában szakmai segítségnyújtás; a tanulmányi versenyek eljárásrendjének következetes betartása, a döntések jobb kommunikálása. Végül köszönjük, hogy véleményükkel megtiszteltek, mi pedig igyekezni fogunk, hogy továbbra is aktívan, a minőséget szem előtt tartva szolgáljuk a kerület oktatás- és nevelésügyét. Szekeres Lászlóné szaktanácsadó 7

9 EX CATHEDRA Bemutató foglalkozások a Kerekerdő Óvodában A XX. kerületi Gyermek- és Ifjúságvédelemi valamint az Esélyegyenlőség munkaközösségek tagjai november 20-án bemutató foglakozásokon vehettek részt a Kerekerdő Óvodában. A foglakozások célja az integrálást segítő módszerek elméleti és gyakorlati megvalósításának bemutatása volt. Foglalkozást vezette: Takácsné Gáspár Ildikó Csoport: Mókus csoport /vegyes korcsoport/ Foglalkozás témája: Vers, mese Őszutó: az elbújó állatok Képességfejlesztés: verbális emlékezet fejlesztése hallási észlelés, beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése szókincsbővítés beszédkultúra fejlesztése koncentrált figyelem fejlesztése érzékszervi működés fejlesztése keresztcsatornák fejlesztése természethez való pozitív érzelmi viszony fejlesztése közösségi érzés fejlesztése I. Indulás az őszi erdőbe VÁZLAT Kis állatkáinkat (előző nap készített katicákat, csigákat, sünöket) elvisszük az erdőbe és téli szállást keresünk számukra. Kiterítjük a levélszőnyegünket és elhelyezkedünk. Mielőtt elindulunk felöltözködünk: én mutatom a testrészt a gyerekek megnevezik a ruhát. (vizualitás és verbalitás összekapcsolásának fejlesztése) II. Utazás Zene: Gryllus Vilmos: Őszi falevél (Amíg a gyerekek csukott szemmel utaznak a levélszőnyegen, berendezem az erdőt.) 8

10 EX CATHEDRA III. Séta az erdőben 1. Elindulunk az erdőben, aszerint járva, ahogy az ösvény változik: lehajolva, a belógó ágak alatt oldalazva, ahol keskeny az ösvény térdemeléssel, ahol sok a kő és szikla ellentétes irányba, amikor a növények benőtték az ösvényt páros lábon szökdelve, ha gödörhöz érünk emelkedőhöz érve lassan baktatunk, a dombról leszaladunk 2. A dimbes-dombos rész nagyon jó hely a visszhangjátékra: Lekiáltok a dombról: a csoport egyszerre visszhangozza szavanként (pl.: makk, mókus, mogyoró) kicsik visszhangoznak két szótagot (rövid hosszú mgh. val: hu hú) középsősök visszhangoznak két szótagot (rövid hosszú mgh. val: ho hó) nagyok visszhangoznak két szótagot (rövid hosszú mgh. val: hi hí) kicsik két szótagú szót (pl.: gomba) középsősök három szótagú szót (p.: lombhullás) nagyok négy szótagú szót (pl.: bükkfakéreg) kicsik két szót (pl.: felhő, avar) középsősök három szót (pl.: hátizsák, patakpart, gyalogút) nagyok négy szót (pl.: mohaszőnyeg, bölömbika, vakondtúrás, lombkorona) (szótag és szóvisszhanggal a beszédészlelés fejlesztése) 3. Egy tisztásra értünk, itt letelepszünk. Ez jó hely lesz az állatkáinknak. A gyerekek találós kérdés alapján nevezik meg melyik állatot rejtjük az avarba: Átalszom a hideg telet, Előbújok tavasszal, Megszúrom a róka orrát, Elbánok a ravasszal. (találós kérdéssel szövegértés fejlesztése) Akinél süni van (nagyok), annak választania kell neki egy helyet az avarban addigra, míg a többiek elmondják a sünikés versikét: Süni, süni, sünike, Sétálgat az erdőbe, Tüskés hátán falevél, Megvédi, ha jön a tél. (versmondással a verbális emlékezet fejlesztése) Amikor minden süni az avarban van, a gazdáik elmondják a süni altatót: (egyéni és mikro csoportos versmondás) Tegnap korán esteledett, Sündisznócska ágyat vetett. Ágyat vetett az avarba, Kicsinyeit betakarta. Fújhat a szél szakadatlan, Melenget a levélpaplan. Jó puha a földi fészek, Aludjatok kis tüskések. (versmondással a verbális emlékezet fejlesztése) 9

11 EX CATHEDRA Hasonló módon helyezzük el a csigát (középsősök). Csigához kapcsolódó találós kérdés és vers: Akárhova elmehetek, Éjre szállást nem keresek. Én mindenütt otthon vagyok, Másnak szállást mégsem adok. Amíg elhelyezik, énekelünk: Csiga biga gyere ki Altató: Csiga-biga fáradt, cipeli a házat, Falevélre lepihen, elszunyókál csendesen. Gyönyörű az álma, palota a háza. Már csak a kis katicák nem pihennek. Amíg elhelyezik (kicsik), énekelünk: Katalinka szállj el Altató: A kis tücsök nem zenél, bogárka sem döngicsél, bújik földbe, fa odvába, levéldunnát húz magára. 4. Tovább sétálunk és elővesszük a távcsövünket, hogy megfigyeljük a madarakat. A képek alapján megnevezünk vándormadarakat és itthon telelő madarakat. (megnevezésekkel szókincsbővítés) Mi is madarakká változunk, repülni fogunk: ha azt mondom: kis madár vállra tett kéz lesz a szárnyunk, ha azt mondom: nagy madár oldalra kinyújtott kar lesz a szárnyunk (verbális figyelem fejlesztése) 5. Gyűjtünk a természet kincseiből. Addig lehet gyűjtögetni ameddig a versikénk tart: Megyek, megyek, mendegélek, Kerek erdőn keresgélek: Vackort, vadrózsát, nagy kalapú gombát, De nem a bolondját. (versmondással a verbális emlékezet fejlesztése) Elfáradtunk a keresgélésben, leülünk. 10

12 EX CATHEDRA Megtelt a tarisznyám. Játsszunk kitalálóst! A gyerekek tapintás útján próbálják kitalálni, mit rejt a zsákom. Megnevezés után veheti ki a keresgélő a kincset. (tapintás és verbalitás összekapcsolásával keresztcsatornák együttműködésének fejlesztése) A gyerekeknek az általam megnevezett kincset kell kitapogatniuk és elővenniük a tarisznyából. (verbalitás és tapintás összekapcsolásával keresztcsatornák együttműködésének fejlesztése) Megrázom a tarisznyámat és hang alapján kell kitalálni, mi lehet még benne. (dió) (zörejhang felismerésével hallásfigyelem fejlesztése) 6. Mindenki kivesz a tarisznyámból két diót a szembekötősdi játékhoz. Kört alakítunk, egy gyerek letakart szemmel középre áll. Körben járunk és az alábbi mondókát mondjuk, miközben a dióval az egyenletes lüktetést hangoztatjuk: Erre csörög a dió, Arra meg a mogyoró, Erre csörög erre, Erre gyere erre. Amikor a mondóka véget ér, mindenki megáll, és a combjához teszi a diót. Ezután csak az a gyerek üti össze a diót, akinek a fejére teszem a kezem. A középen álló elindul a hang felé és megpróbálja megérinteni azt, aki a hangot adja. (hallási figyelem fejlesztése) Játék után kosárba tesszük a diót és otthagyjuk a fa alatt a mókusnak télire. 7. Mielőtt visszaindulunk az oviba, egy mesével kívánunk szép álmokat az erdei állatoknak. Elmesélem Csukás István: Sün Balázs című meséjét. IV. Utazás vissza az oviba Zene: Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő KAPCSOLÓDÓ JÁTÉKTEVÉKENYSÉGEK: Falevél memória Őszi kép kirakó Dobókockás társasjáték: Sünik az avarkuckóba Pörgetős társasjáték: Mókusok éléskamrája Témához kapcsolódó színezők Témához kapcsolódó rejtvények (útkeresők, forma kiegészítők, vonalvezetők stb.) 11

13 EX CATHEDRA KEREKERDŐ ÓVODA KATICA CSOPORT november 20. Foglalkozás tervezet Varga Ibolya Játéksor: 1.1. Teremrendezés: Gryllus Vilmos: Szúrós gombóc (A gyerekek addig mozognak, amíg a zene szól, csendre szobrokká változnak kitartják az utolsó mozdulatot, zenére újra indulnak.) 1.2. Bemelegítő játék: járás, érintés zenére (Gryllus Vilmos: Hallgatag erdő) (Séta szabadon, a szembejövőket instrukció szerint megérintjük, köszöntjük, érintéssel, mosollyal, mozdulatokkal.) 2.1. Az erdőben jártunk, keltünk... (Ki hiányzik? Memória játék) (A hunyó elfordul, az általam megérintett gyermek leguggol. Letakarom, a hunyó feladata kitalálni, hogy ki veszett el, ki van a takaró alatt. Ha nem sikerül azonnal, kérhet segítséget a társaitól. Ők jellemző tulajdonságokat mondhatnak az elveszett társról.) 2.2. Katicák a levélen (figyelem, együttműködés) (A Katicák szabadon repkedhetnek. Egy levélre annyi katicának kell reppennie, ahányat tapsolok vagyis annyi gyermeknek kell megfognia egymás kezét. A játék szabálya szerint, akinek nem sikerül időben beállnia a csoportba, kimarad, az kiesik. DE. Ebben a játékban az a csoport, aki már készen van, ha észreveszi a bajba jutott társat, a kör közepébe bújtathatja, megtarthatja, megmentheti a kieséstől.) 3.1. Nekem az erdőről... (asszociációs játék) (Körbeülünk, egy fenyőtobozt adunk körbe, mindenki elmond egy mondatot, ami így kezdődik: Nekem az erdőről... jut az eszembe. Én vagyok az utolsó, nekem az jut az eszembe, hogy Kaptunk egy levelet! Felolvasom a gyerekeknek. Ebben egy bizonyos Balázs kéri a gyerekek segítségét. Ház, otthon nélkül maradt, szeretné, ha a gyerekek építenének házakat számára. Mivel maga sem tudja milyet szeretne, épülhet több is, a végén majd választ. Kitaláljuk kitől jöhetett a levél és miért maradt menedék nélkül.) 3.2. Házépítés (csoport munka) (4 csoportot alakítunk, a csoport vezetője, képviselője húz egy zsákból. A zsákban kicsi és nagy építőelem, leporello és papírtégla van. A csoport abból épít, amit a vezető kihúz. Minden csapat számára kijelölünk a teremben egy részt, egy szőnyeget, a konstruálásnak egyetlen szabálya van: a ház Sün Balázs számára épül.) 12

14 EX CATHEDRA 3.3. Csukás István: Sün Balázs (Miután közösen megbeszéljük, hogy melyik csoport milyen házat épített és miért, elmesélem vagy elmondjuk közösen a verses mesét.) 3.4. Hoztam neked valamit (fantázia játék) (Megköszönöm a közös játékot, és megsimogatom a mellettem ülőt. Ő továbbadja a simogatást a következőnek, egészen addig, amíg vissza nem ér a simogatás hozzám.) Lezárás: Halász Judit Játszunk most együtt (Szabad mozgás a zenére.) (A vázlattól a gyermekek reakcióinak függvényében, esetenként eltérhetek.) KEREKERDŐ ÓVODA, MACI CSOPORT Foglalkozásvezető: Barkóné Nádházi Ildikó 1. Ráhangolódás, lazító gyakorlatok virág hóember lufi fa 2. Kapcsolatteremtő játék párkereső 3. Fantázia játék "Mit tudunk készíteni gesztenyéből?" "Legyünk mi a gesztenyék!" 4. Csukás István: Sün Balázs c. mese feldolgozása beszélgetéssel, játékkal bemutatás /"Képzeld magad elé a mesét!" / "mit láttál, hallottál, éreztél?" "mi tetszett a legjobban?" "hol játszódik?" 5. Figyelemfejlesztő játék kitalálós játék / Az erdőben jártam, keltem c. mondókával/ 6. Levezető játék 13

15 EX CATHEDRA Szántó Anna beszédpercepció vizsgálatai a XX. kerületben Szántó Anna doktori kutatásának tárgya a beszédpercepció, illetve a beszédmegértés vizsgálata, fejlesztése óvodás és kisiskolás korban január 17-én a XX. kerületben folytatott kutatásainak eredményeiről tartott előadást az Óvodai és Iskolai Pedagógiai Műhely valamint az Óvodai Könyvtáros Munkaközösség résztvevőinek. Kutatásai során a GMP-tesztcsomagot alkalmazta (Gósy 1994) és fejlesztési terveket készített a résztvevő pedagógusoknak. Az alábbiakban ezeket a fejlesztési terveket adjuk közre, hogy több kolléga is kipróbálhassa gyakorlatban. Kérjük azokat, akik használják, küldjék el nekünk visszajelzéseiket, tapasztalataikat! 1. hét: Óvoda: 1. nap Összetett modul (M 1) 2. nap Modulelemek 3. nap Piramismodulok Szavak ismétlése.* (4. o) Hangkeresés* (6. o) nap, szem, baba, hó, láb, kő, sál, Mondd meg, hogy az sz hangot az kar, néni, rossz, megy, víz, ad, cica, szék, ma, tesz, fal, égi, lát, kép, Figyelj, mondom: szánkó. elején hallod vagy nem az elején! bolt, kicsi szép, van, ló, busz, kocsi, erdész, szamóca, szőlő, mész, jó, pad, süt, néni, mennek, adott, szoba, házszám, készítik, juhász, asztal, virág, bácsi, kutya, ivott, méhész, széna, száll, szita, kész, rózsa, alszik, cica, sapka, csoki, szüretelnek, mész, sziget ajtó, cipő, evett, kabát, doboz, hideg, lakik, segít, gurul, játék Suttogott szavak ismétlése. (4. o) maci, vonat, repül, kutyus, ugrik, kicsit, engem, látod, halak, mögött, iszik Szókapcsolatok ismétlése. *(4. o) magas ház, neked ad, csokit eszik, szépen ül, hosszú kabát, csendes ház, látja őt Mondatok ismétlése. *(5. o) Adott vizet. Nézett engem. A kutya ugat. Fúj a szél. A mama főz. A bácsi áll. A fiú tanul. A kép szép. az alma piros. A csoki finom. A banán gyümölcs. Este van. A baba alszik. Az autó megy. A csillag fényes. Az egér kicsi. A bot hosszú. Piramismondatok* (6. o) A baba ül. A szép baba ül. A szép baba a széken ül. A cica barna. Anna cicája barna. Anna szép cicája barna. A lány olvas. A lány könyvet olvas. A lány a szobában könyvet olvas. A lány a szobában érdekes könyvet olvas. Az okos lány a szobában érdekes könyvet olvas. 14

16 EX CATHEDRA *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/szókapcsolatot/mondatot. *Megjegyzés Bevezető Ki tudja milyen hangot ad ki a kígyó? (szszszsz) Ezt elnevezzük kígyóhangnak. Játék: Kígyóbűvölő Az egyik gyermek lesz a kígyóbűvölő, akinek furulyát jelképező henger alakú tárgy van a kezében. Amelyik gyereket megérinti a furulyával, az addig utánozza a kígyó mozgását, amíg hozzáér a furulya, és közben sz hangot mond. (Ezt követően végezzük el a feladatot.) *Megjegyzés Ki tudja, hogy, hogy néz ki egy piramis? (Képen felmutatjuk.) Mi is felépítünk egyet, csak a téglák helyett egyre több dolgot rakunk egymás mellé. Ki építi utánam a piramist? (jelentkezés) Mutathatjuk a képen az ujjunkkal, hogy bővül lefelé a mi piramisunk. 4. nap Szókincsmodulok Mi az ellentéte? Keresd meg!* (6. o) nagy (kicsi), hideg (meleg), puha (kemény), szép (csúnya), engedékeny (szigorú), gyakori (ritka), érdekes (unalmas), hízik (fogy), emlékszik (felejt), eldug (megkeres), okos (buta), kövér (sovány), édes (keserű), sok (kevés), szemtelen (jól nevelt), magas (alacsony), érdes (sima), pontos (pontatlan), udvarias (udvariatlan), fiatal (öreg), irigy (jószívű), épít (rombol), vidám (szomorú), gyáva (bátor), megy (jön) *Megjegyzés Ha valamelyik szónak a jelentését nem értik a gyerekek beszéljétek meg. Néhány szó esetében érdemes kérdéseket feltenni a gyerekeknek. Példák: édes (keserű, sós stb.)? Milyen édes, keserű, sós ételeket ismersz? udvarias, irigy? Milyen emberre mondjuk, hogy udvarias, irigy? vidám? Mitől leszel vidám? Mi az, ami elszomorít? stb. 5. nap Lexikonmodulok Tudod -e folytatni, hogy hoszszabb legyen? *(7. o) A kecske legel. A baba az enyém. Van egy cicája. Mellettem ül. Anyukám jön értem. Körül kell nézni. Kimentünk az udvarra. Az volt a legnagyobb. Péter nem ment a többiekkel. A szomszéd bácsi megszidott. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az bővíti az adott mondatot. Ha olyan valakihez kerül a maci, aki éppen nem tudja bővíteni a mondatot, a többiek segíthetnek. Érdemes egy példával bemutatni, vagy segítő kérdéseket feltenni, lsd. feladatmagyarázat. 15

17 EX CATHEDRA 2. hét: 1. nap Összetett modul (M 2) Szavak ismétlése.* (4. o) mond, ringat, vesz, tál, sír, halad, dinynye, varr, majom, édes, mert, alul, hegy, fej, halad, segít, zsiráf, füled, ragad, almák, vidám, üveg, kocsit, csönget Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) vakat, szelin, kuda, vátó, sime, pekin, buló, tögön, minyák, fotik, cinó, bató Szósorok ismétlése.* (5. o) kerek, piros alma; nagy, sárga barack; kicsi, barna mókus; nyíló, fehér virág; kislányt és kisfiút; esznek és isznak; futott és leült; hegyen és völgyben; kabátban és nadrágban; narancsot és málnát; könyvről és székről; ollók és tűk; repülő madár és mászó bogár; forró kávé bögrében; sok könyv a táskában Mondatok ismétlése.* (5. o) A film jó. Itt a kezem. A csoki finom. Süt a nap. Csillog a gyűrű. Látlak téged. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/szósort/mondatot. ** Megjegyzés Szeretnétek UFÓ- nyelven megtanulni? (Keretmesébe ágyazva, motivációként elmondjuk az UFÓ-s mesét.) Mese: leszálltak az UFÓ-k (a frizbi játékot mutatom). Amikor kiszálltak a csészealjból, nekem odadobták ezt a kis csészealjat, és mondtak nekem valamit az ő UFÓnyelvükön. Odadobták nekem és én ugyanazt mondtam, amit ők, ekkor én is visszadobtam. Így ismertem meg az UFbeszédet. Ti is meg szeretnétek tanulni? Körben állnak a gyerekek, akinek a frízbit dobom, az a gyerek ismétli az óvónőtől hallott értelmetlen hangsort. 2. nap Modulelemek Hangokból szóalkotás.* (6. o) Például: k u ty a kutya ü l, z á r, v a n, b á l, s e m, l ó g, v á r, sz é p, n e m, m á r, sz í n, t ó, cs a v a r, h á t, s e r e g, d i sz n ó, cs á k ó, v e l e m, t i sz t a, d a d o g *Megjegyzés Játék: Robot Robot nyelven fogok beszélni Nektek. Mit mond a robot? Hallgassátok csak! k u ty a Először az óvó néni adja valakinek oda a macit, majd egymásnak adogatják. Annak kell megfejtenie az adott szót, akinek a macit továbbadták. 3. nap Piramismodulok Piramismondatok* (6. o) Anya főz. Anya levest főz. Anya levest főz ebédre. Anya finom levest főz ebédre. Anya finom levest főz ebédre a konyhában. Peti eszik. Peti sütit eszik. Peti sütit eszik az asztalnál. Peti sütit eszik este az asztalnál. Peti minden este sütit eszik az asztalnál. A baba szép. A szőke baba szép. A két szőke baba szép. A két szőke baba a polcon szép. *Megjegyzés Utalunk a múlt heti piramisjátékra (ki építi utánam a piramist?), újból mutathatjuk a képen, miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 16

18 EX CATHEDRA 4. nap Szókincsmodulok Szógyűjtés* (6. o) Gyűjtsünk a gyermekekkel közösen először nagyon rövid (lehetőleg egy szótagból álló 1) értelmes szavakat, majd nagyon hosszú (több szótagból álló 2) értelmes szavakat. Példák 1: fut, ág, nagy, szép, ól, társ, van, süt, csíp, lent, könny stb. Példák 2: találkoznak, egészséges, termelésben, huszonhatodika, játszótéren stb. *Megjegyzés Használhatunk hozzá képeskönyvet. 5. nap Lexikonmodulok Fejezd be!* (8. o) A kisbaba Tegnap az iskolában Ebéd után A fiúk az udvaron Anyu este A játszótéren A ceruzám Az autóbusszal Az asztalon Az állatkertben Nem szeretek Ha esik az eső A születésnapomon Az óra Megtalálták Odaadta *Megjegyzés Mindenki fejezzen be egy mondatot. Körbe haladunk. (Használhatjuk a macit.) 3. hét 1. nap Fejlesztési feladat: Összetett modul (M 3) Szavak ismétlése.* (4. o) fa, ló, nap, tavas, hó, ház, bab, csizmás, ad, kér, én, barlang, te, ott, hal, lepke, szép, az, szék, kerti, nem, kell, súgó, toll, film, mászó, van, sár, hét, mély, cső, világ, kérek, mama, könyvek, papa, benne, csoki, cica, hinta, autó, madár, olló, olvas, játék, virág, táska, mese, foci, aki, zene, méri, sugár, fagyi, dalos Suttogott szavak ismétlése.* (4. o) kávé, béka, hátam, zebra, nagyon, fölött, mókus, csónak, kézzel, hallod Értelmetlen szavak ismétlése. ** (5. o) kilám, femete, gyemet, nyilák, tösdi, hamdok, mustág, zimha, dömör, 2. nap Fejlesztési feladat: Modulelemek+Lexi Nehéz szavak ismétlése (4. o) szalamandra, vegetáció, politika, naturalizmus, feminin, analitikus, oktaéder, memorandum, autodidakta, mediterrán Lexi F/25 (Tájékozódás elöl középen hátul fogalma) 3. nap Fejlesztési feladat: Piramismodulok Piramismondatok* (6. o) A bohóc játszik. A bohóc a labdával játszik. A bohóc a piros labdával játszik. A cirkuszban a bohóc a piros labdával játszik. A kisfiú alszik. A kisfiú az ágyban alszik. A kisfiú az ágyban alszik és álmodik. A kisfiú az ágyban alszik és álmodik. Esik a hó. Nagy pelyhekben esik a hó. Odakint nagy pelyhekben esik a hó. 17

19 EX CATHEDRA nápintom Mondatok ismétlése.* (5.o) Anya nevet. A bácsi főz. Peti alszik. Mama süt. Én sütit eszem. Karcsi megnézi. Tüskéje van a rózsának. Az alma piros. A körte zöld. Mi játszunk. Nem vagyok fáradt. Nyílik a nefelejcs. Nyakkendőt vettünk. A fényképen a tenger van. A gyöngyöket fűzték. Fölkapcsolja a villanyt. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/suttogott szót/mondatot. **Megjegyzés (UFO nyelv (frizbi) Odakint nagy pelyhekben esik a hó, már fehérek a fák. Odakint nagy pelyhekben esik a hó, már fehérek a fák és a háztetők. *Megjegyzés Utalunk a piramisjátékra (ki építi utánam a piramist?), újból mutathatjuk a képen, miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 4. nap Fejlesztési feladat: Szókincsmodulok Asszociációk* (7. o) Mi jut eszedbe, ha azt mondom fagyi? (Várható válaszok: hideg, finom, nyár, csokis stb.) Hívószók az asszociációkhoz (4 5 választ kérjünk). játszik, szép, fáradt, mozi, ügyes, mosolyog, kacsa, pöttyös, nehéz, szomorú, darázs, mosás, számítógép, kóla, perec, zene *Megjegyzés Közös megbeszélés 5. nap Fejlesztési feladat: Lexikonmodulok Tudod e mit jelent? Magyarázd meg! * (7. o) A leves forró. A testvérem kisfiú. A motor berreg. Este lefekszünk. A gyerek kicsi. Ez egy asztal. Valaki csenget. Anya puszit ad. A hó fehér. A maci barna. A konyhában anyu főz. A citrom savanyú. A labdát dobják. A kislány mosolyog. A tojást fel lehet törni. A kislány mosolyog. *Megjegyzés Mindenkinek jut egy megmagyarázandó mondat. Ha valakinek nem megy egyedül, a többiek segíthetnek neki. 18

20 4. hét: 1. nap Összetett modul (M 4) Szavak ismétlése.* (4. o) megy, tej, erdőben, kölyök, piszok, szoba, engem, gyerek, beteg, buta, szőke sáros, téged, fával, hámoz, térkép, körmök, hegyes, néma, pöttyös, zápor, üveg, padló, ültek, kréta, felhők, tanul, tollas, csőre, golyó Értelmetlen szavak ismétlése.** (5. o) patula, miskó, mora, jinya, mitó, belmő, csucsi, keta, limina, pejka Szósorok ismétlése.* (5. o) pöttyös katica; gonosz, tűzokádó sárkány; tűz és víz; eszünk és alszunk; anya és apa; délutáni játék; piros orrú bohóc; szoknya és blúz; délelőtt meg délután; három nagy városból; papírt és ceruzát; hosszú, színes szalagokkal; farsangi bálban járva; anyák napi verseket Mondatok ismétlése.* (5. o) Szeretem az almát. Öcsi játszik. Nagyon esik az eső. A cipőfűző lóg. Az én labdám pöttyös. A gyerekek ajándékot kaptak. Krisztián elesett. A szemüveg eltörött. Piszkos a kabátom. Fölkapcsolta a lámpát. Kinyitotta a csomagot. Megállt az autóbusz. A csimasz a föld alatt él. *Megjegyzés A macit dobják egymásnak, így akihez kerül a maci, az ismétli az óvó néni után a megfelelő szót/szósort/mondatot. **Megjegyzés (UFO nyelv (frizbi)) 2. nap Modulelemek+Lexi Szótagolás* (6. o) Például: macska macs ka kocsi, baba, füle, gólya, gyerek, megye, torok, lekvár, siker, enged, mező, fázik, cserép, szúnyog, cipő, néni Lexi F/29 Figyeld meg, hányat tudsz tapsolni a kép kimondásakor! *Megjegyzés Mindenkinek jut egy szótagolandó szó. Az kezdi, akinek először az óvó néni átadja a macit. Majd annak, tovább kell adni az éppen mellette ülőnek és így tovább. EX CATHEDRA 3. nap Piramismodulok Piramismondatok (6. o) A kutya ugat. A kutya a kapunál ugat. A kutya a kapunál a postásra ugat. A kutya a kapunál minden reggel a postásra ugat. A kutya a kapunál minden reggel a postásra ugat, de az már nem fél tőle. Délben harangoznak. Délben a templomban harangoznak. Délben a templomban harangoznak a misére. Délben, a templomban az új haranggal harangoznak a misére. Lili áll. Lili a buszmegállóban áll. Lili a buszmegállóban áll és olvas. Lili a buszmegállón áll, és egy könyvet olvas. Lili a buszmegállóban áll, és egy verseskönyvet olvas. *Megjegyzés Utalunk a piramisjátékra (ki építi utánam a piramist?), újból mutathatjuk a képen, miképp épül a mi piramisunk. (jelentkezés) 19

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XII/2 2012. február Kedves Olvasók! Az egyén egész életen át tartó tanulásához az érdeklődés felkeltése a tanulás iránt, az információ megszerzésének elsajátíttatása

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XV/1 2014. október TARTALOM Kedves Olvasó Bondor Mária... 3 GÓRCSŐ Szekeres Lászlóné Megkérdeztük a pedagógusokat... 4 EX CATHEDRA Óvodai foglalkozástervek reflexiókkal

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA XIV/2. 2014. június TARTALOM EX CATHEDRA Budapesti Tavaszi Óvodapedagógiai Napok... 4 Tóth Katalin Irányított mozgásfejlesztés a Gyermekmosoly oviban... 4 Varga

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

Címe: A játékos nyelv

Címe: A játékos nyelv B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Bátaszék Városi Óvoda Alsónyéki Tagintézmény Pörböly Óvoda T Á M O P - 3. 1. 4 / 0 8 / 2 2 0 0 8-0 1 4 7 Átfogó Intézményfejlesztés Címe: A játékos

Részletesebben

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport

Az én virágoskertem. Sipos Márk-katica csoport Az én virágoskertem Sipos Márk-katica csoport Kedves Szülő! Kedves hozzátartozó! Ha még nem kötelezte el magát, kérem, hogy adójának 1%-át ajánlja fel a Bp. 16.ker-i NAPSUGÁR/VADVIRÁG ÓVODA részére, hogy

Részletesebben

Gonda Judit. Kerek -Világ. Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérõ készség- és képességszint megismeréséhez

Gonda Judit. Kerek -Világ. Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérõ készség- és képességszint megismeréséhez Gonda Judit Kerek -Világ Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérõ készség- és képességszint megismeréséhez Budapest, 2012 Szerzõ: Gonda Judit Lektorálta: Dr. Bíró Katalin, a neveléstudomány kandidátusa

Részletesebben

2009. november 30- december 22-ig

2009. november 30- december 22-ig B-A-P Mikrotérségi Nevelési Oktatási Központ Városi Óvoda Óvoda Pörböly TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0062 A jóságos tél - apó (három hetes projekt) Pörbölyi óvoda vegyes életkorú csoportja 2009. november 30-

Részletesebben

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA

PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IV/3 2004. május Kedves Olvasók! 2004. május 1-je emlékezetes nappá vált történelmünkben: Magyarország az európai államok politikai és gazdasági közösségének

Részletesebben

Gyáli TULIPÁN ÚJSÁG. (Varga Emese Virág, Virág csoport, 6 éves)

Gyáli TULIPÁN ÚJSÁG. (Varga Emese Virág, Virág csoport, 6 éves) Gyáli TULIPÁN ÚJSÁG (Varga Emese Virág, Virág csoport, 6 éves) Gyáli Tulipán Óvoda 2360, Gyál, Tulipán utca 23. tel./fax: 06/29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu http://www.tulipanovoda.hu Intézményvezető:

Részletesebben

Rábáné MészáRos Rita. a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben. brenner János nevelési központ szombathely 2005.

Rábáné MészáRos Rita. a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben. brenner János nevelési központ szombathely 2005. Rábáné MészáRos Rita VaRázstüköR a drámapedagógiai szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben brenner János nevelési központ szombathely 2005. A drámapedagógia szerepe, lehetősége a keresztény nevelésben

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmód alakítása nevelésünk alapvető feladata. Színvonalát, hatékonyságát az óvodai környezet

Részletesebben

SZÍNES oldallal! SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Knipfer Anikó (5 és fél éves) Don Bosco Nõvérek Szent Család Óvodája ÁRA: 630 FT

SZÍNES oldallal! SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Knipfer Anikó (5 és fél éves) Don Bosco Nõvérek Szent Család Óvodája ÁRA: 630 FT 36 SZÍNES oldallal! ÁRA: 630 FT SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT N E V E L É S Knipfer Anikó (5 és fél éves) Don Bosco Nõvérek Szent Család Óvodája LXV. évfolyam 2012. szeptember 7. szám Nehéz egy szakmai

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nyelvi játékokkal az óvodánkban. Készítette: Erdei Hajnalka Tünde

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nyelvi játékokkal az óvodánkban. Készítette: Erdei Hajnalka Tünde Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése nyelvi játékokkal az óvodánkban Készítette: Erdei Hajnalka Tünde 2011 Mottó: add meg nekem azt a békét, hogy elfogadjam, amin nem változtathatok, a

Részletesebben

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344

Megvalósító: Varga Domokos Általános Művelődési Központ 6090 Kunszentmiklós, Damjanich út 7. Tel.: 06/ 76/ 351 344 TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0064 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése Kunszentmiklós városában KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12. INNOVÁCIÓ Készült: Kunszentmiklós Város

Részletesebben

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában (Imre Rubenné dr.)

CSENGÕSZÓ TANÍTÓKNAK MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában (Imre Rubenné dr.) MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK Dramatikus játékok az általános iskola alsó tagozatában (Imre Rubenné dr.) Ha a napnak lába volna... Kooperatív csoportmunka nyelvtanórán (H. Molnár Emese) NyolcSZOROZZUNK!

Részletesebben

Segítő környezetben. Bölcsődei tanulmányok 1998. TARTALOM

Segítő környezetben. Bölcsődei tanulmányok 1998. TARTALOM Segítő környezetben Bölcsődei tanulmányok 1998. TARTALOM DR. NAGY ISTVÁN SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK KÖSZÖNTŐ GONDOLATAI A KISGYERMEK NEM KIS FELNŐTT ALKOTÓKEDV, ALKOTÁS ÉS MŰVÉSZET

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA X. / 1. November 2009 Kedves Olvasók! A 2009-2010-es tanévet megújult régi helyünkön kezdhettük: az Ady Endre Általános Iskolával együtt megtörtént Intézetünk

Részletesebben

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László

ECHA-MŰHELY. I. kötet. Szerkesztette: Balogh László és Tóth László ECHA-MŰHELY I. kötet Szerkesztette: Balogh László és Tóth László Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 2000 2 Tartalom Előszó...5 DIAGNOSZTIKA ÉS FEJLESZTÉS LÁSZLÓ ÁGNES: Mentális képességterületek

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból

Gyerekközpontú módszerek. Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Gyerekközpontú módszerek Módszertani válogatás alternatív iskolák jó gyakorlataiból Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012 Pedagógiai alternatívák Közoktatási Osztály, Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu.

A játék hatalma. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz. XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa. www.logopedia11.hu. Játékötletek a hasznos szórakozáshoz XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa www.logopedia11.hu Itteni olvasásra Hazamentünk, és valaki azt kérdezte: hol voltál?, azt mondtuk: odakint, és ha valaki azt

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

AZ OVERPROTECTÍV SZÜLŐ INTÉZMÉNYI VETÜLETE

AZ OVERPROTECTÍV SZÜLŐ INTÉZMÉNYI VETÜLETE halk-hangos Remélem, hogy a képességek fejlesztésekor használni tudjátok az egész világon páratlan magyar dalosjáték és mondókakincsünk játék- és szabályrendszeréből fakadó lehetőségeket! Használjátok

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató

Kedves Olvasók! dr. Nagyné Koczog Tünde igazgató Kedves Olvasók! A februári lapszámunk cikkeinek, tudósításainak összeállításakor is figyeltünk arra, hogy helyt adjunk az olyan újításokat, újdonságokat bemutató írásoknak, melyek hozzásegítik olvasóinkat

Részletesebben

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek

OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek OLVASÁSRA SZÜLETTEM! ismeretterjesztõ és könyvajánló segédlet szülõknek Kiadja a Csorba Gyõzõ Könyvtár Felelõs kiadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka FÕSZERKESZTÕ Dr. Béres Judit SZERZÕK Dr. Béres Judit

Részletesebben