Készítette: JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár. CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő. HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere János-díjas tanár. CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő. HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető tanár, szakértő"

Átírás

1

2 Készítette JÁMBOR GYULÁNÉ Apáczai Csere Jáos-díjas taár CSÓKÁSI ANDRÁSNÉ szakvezető taár, szakértő HORVÁTH ANDRÁSNÉ szakvezető taár, szakértő KISSNÉ GERA ÁGNES szakvezető taár, szakértő Kiadó Mozaik Oktatási Stúdió, 6723 Szeged, Debrecei u. 3/b; Telefo (62) ; Felelős kiadó a Kiadó ügyvezetője; Nyomdai előkészítés Imosoft Kft.; Grafikus Deák Ferec; Műszaki szerkesztő Kovács Attila; Készült a Szegedi Kossuth Nyomda Kft.-be; Felelős vezető Gera Imre; augusztus COPYRIGHT MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ SZEGED, 1998

3 BEVEZETŐ A tameet a Mozaik Oktatási Stúdió által megjeletetett Biológia és Egészségta (OKI 96 JGYBE 7 10) tatervéek 7. osztályos Tájak és Életközösségek c. taayagához készült. Követi a Kiadó 7. osztályos taköyvcsaládjáak ayagelredezését és órafelosztását. Tartalmazza a Biológia és Egészségta 7. osztály taításáak célját, a témakörök követelméyeit, előzméyeit és a tatárgyak közti kapcsolódás lehetőségeit. A legfotosabb ismereteket (téyek, fogalmak, folyamatok, összefüggések, gyakorlatok) és a megismerés sorá alkalmazható taulói tevékeységeket, eszközöket taítási órákra botva mutatja be. A fogalmak első megjeleését dőlt betűvel, ismétlődésüket (bővülés, alkalmazás) ormál betűvel jelzi. A folyamatok, összefüggések közül csak a legfotosabbakat emeli ki. A taulói képességfejlesztés tevékeységeit az eszközökkel összekapcsolva jeleíti meg. Mivel a szövegfeldolgozás, ábra- és képelemzés, valamit a mukafüzeti feladatadás mide órá általáos, csak ott jelöli, ahol ez kiemelte hagsúlyossá válik. A videó és a diaképek ayagáak csak a lehetőségét jelöli, mert ezek katalogizálása az iskolába redkívül eltérő. A helykihagyás azoba lehetővé teszi a helyi adottságok szeriti kiegészítést. A szakirodalmat a taulók számára az évfolyamhoz ajálja, mivel egy-egy köyv több óráál haszosítható. Nem ad teljes képet a felhaszált ayagról, csupá az újakról tájékoztat. Az éves órakeret felosztása Évi óraszám 2 óra/hét, illetve 1,5 óra/hét, 37 hét = 74 óra (56 óra) Témakör Új ismeret feldolgozására Mukáltatásra, gyakorlásra Ismétlés Elleőrzés Összóraszám Év eleji ismétlés 2 (2) 2 (2) I. Vízi, vízparti élővilág 13 (12) 1 ( ) 3 (2) 17 (14) Az erdők élete II. Hazák erdei III. Erdők a távoli tájako IV. Füves területek élővilága V. Élet a szélsőséges éghajlatú területeke VI. Tájak és életközösségek. élőléyeiek redszerezése 12 (10) 8 (6) 1 ( ) 1 ( ) 3 (1) 2 (2) 16 (11) 11 (8) 13 (11) 1 ( ) 3 (2) 17 (13) 1 ( ) 5 (5) 6 (5) Év végi ismétlés 5 (3) 5 (3) Összóraszám 46 (39) 10 (5) 18 (11) 74 (56) 3

4 Ajálott irodalom Atteborough D. Az élővilág atlasza. Geoholdig Rt., Atteborough D. Az élő bolygó. Novotrade, Budapest, Brehm, A. E. Az állatok világa I IV. Bibliotheca, Budapest, Dr. Jékeli Edre Fogakkal és karmokkal. Natura, Budapest, Csókásié Horváthé Jámboré Kissé Biologika. Mozaik Oktatási Stúdió, Szeged, Peterso Moutfort Hollouh Európa madarai. Godolat. Budapest, Polui O. Európa fái és bokrai. Godolat. Budapest, Uráia Állatvilág I V.; Uráia Növéyvilág I III. Godolat, Budapest. Az állatvilág eciklopédiája Heliko Kiadó, Budapest. Michael Scott Ökológia. Holló és társa, Kaposvár, Jelmagyarázat vizsgálódás, megfigyelések ayagai diakép eszközök a vizsgálódáshoz, kísérletezéshez élő természetből hozott ayag folyamatok Falikép-sorozat a Természetismeret, és a Biológia és Egészségta taításához (Stadler Kiadó Pomáz, vagy bármely régi falikép) modell mukafüzet összefüggések preparátum (szárított, tartósított készítméyek) térkép taköyv ábrái, képei Traszparessorozat a osztályos Köryezetismeret és a Biológia ayagáak taításához Traszparessorozat a 7., 8. osztály és a Biológia taításához (OOK. Veszprém ) videófilm l mukáltató óra ismétlés, elleőrzésre felhaszált óra s kiegészítő ayag a ( )-be jelölt számok a 1,5 órás heti óraterv óraszámait jelölik. Az órák összevoását a két óra közé írt óraszám jelzi. 4

5 TANMENET TÁJAK ÉS ÉLETKÖZÖSSÉGEK Cél Felébresztei a taulók érdeklődését hazák és a távoli tájak életközösségeiek élete irát. Tudatosítai, hogy a külöböző életközösségek a bioszféra részei. Megláttati az életközösségek változatosságát, szépségét, és úgy megszeretteti a taulók kal, hogy azok elkötelezett védelmezői legyeek. Megalapozi a taulók ökológiai szemléletét. Felismerteti az emberiség által okozott köryezeti károkat és a további pusztulás megfékezéséek lehetőségeit. Olya taulói magatartás kialakítása, melyet a köryezetszeyezés elhárításába való aktív részvétel igéye jellemez. Biztosítai a természettudomáyos megismerési módszerek elsajátítását és gyakorlását. Lehetőséget teremtei a taulói képességek sokoldalú fejlesztésére. Év eleji ismétlés Óra Taayag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 1. (1.) Mit kell tudi a kert övéyeiről? Szilvafa, almafa, szőlő, paradicsom, paprika, uborka, fejeskáposzta, sárgarépa, burgoya, vöröshagyma, tulipá, veteméyborsó, veteméybab faji sajátosságai Gyökérzet fő-, mellék. Szár lágy (dudvás) tök, gumó. fás törzs, ág, gally, vessző Levél egyszerű, összetett, főeres, mellékeres. Virág porzós, termős, egyemű (lepel), külöemű (csésze, szirom), takarólevél. Termés csothéjas, alma, bogyó, kabak, hüvely, becő, tok. Egyéves, kétéves, évelő övéy. Megporzás, megtermékeyítés, egyéves, kétéves fejlődés. Származás köryezettel szembei igéy termesztés. Köryezeti téyezők termőhely. Szervek felépítése működés egyedfejlődés, felhaszálás. Fajok jellemzése, összehasolítása. magyarázata, példákkal bizoyítása. Csoportosítás, redszerezés. Növéyek felismerése, megevezés, ábrázolás, idoklás, ítéletalkotás. herbáriumi példáyok virágok, termések 1, 2, 3 9 1, 2, 3, 4, 5

6 2. (2.) Földigiliszta, éti csiga, burgoyabogár, májusi cserebogár, káposztalepke, almamoly, háziméh, kutya, házimacska, sertés, szarvasmarha, ló, háziyúl, háziegér, vádorpatkáy, házityúk, házikacsa, házi veréb, füsti fecske faji jellemzői Zöldségféle, gyümölcs. Biokertészet. Mit kell tudi az állatokról? Bőrizomtömlő, gyűrűsféreg, puhatestű, ízeltlábú, rovar, bogár, hártyásszáry ú rovar, átalakulás élküli, átalakulásos (teljes) fejlődés. Gerices, emlős, madár, ragadozó, patás (páros, páratla ujjú) tülkös szarv, összetett gyomor, kérődzés, övéyevő, húsevő, mideevő, korhadék-rothadékevő, rágcsáló, életközösség, háziasítás Átalakulásos, átalakulás élküli fejlődés, háziasítás. Háziasítás megváltozott köryezet, életmód megváltozott szervezet. Szervek felépítése működése (kültakaró-védelem; mozgásszervek mozgásformák; szájszervek, csőr, zápfogfelület táplálék ayaga). Életmód-szervezet (ragadozás, övéyevés, rágcsálás, kérődzés) szervek felépítése, működése. Állatfajok jellemzése algoritmusok segítségével bizoyítása példákkal Állatok csoportosítása (testfelépítés, életmód) Megevezés, kiegészítés, következtetés, példák keresése, redszerezés kitömött állatok, vázkészítmé yek 5, 6, 7, 8, 11, 12 10, 11, 12, 16 31, 6, 7, 5, 8 I. VÍZI, VÍZPARTI ÉLŐVILÁG Hazai vizek, vízpartok. Tegerek Követelméy A taulók ismerjék a vizek, folyók, tavak, tegerek és a vízpart köryezeti téyezőit, tudják a vízi és vízparti életközösségek a Dua, a Balato, partközeli és yílttegeri vizek legtipikusabb, egymással táplálkozási kapcsolatba lévő fajaiak evét, küllemét, életmódját és az életközösségbe betöltött szerepét, ismerjék a vízi életmódhoz való alkalmazkodás jellegzetességeit, s tudjaak rá példákat modai, tudják a megismert övéy- és állatcsoportok közös jellemzőit, s legyeek képesek segítségükkel a fajok redszerezésére, 6

7 lássák a vizek jeletőségét és egyre övekvő veszélyeztetettségét, tudják, hogy a vizek ötisztulási folyamatai végesek, tegyeek meg midet mikroköryezetükbe a vízszeyezés veszélyforrásaiak csökketésére, legyeek képesek segítséggel rövid élméyszerű beszámolókat készítei, szerezzeek megfelelő jártasságot a kísérleti eszközök balesetmetes haszálatába és a méréses módszerek elsajátításába. Előzméy, kapcsolódás Természetismeret 5. A víz tulajdoságai; a víz mit élettér; a lágy- és fásszárú övéy részei, jellemzői; A földigiliszta, éti csiga, háziméh; a rovarok testfelépítése, egyedfejlődése; gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak közös tulajdoságai; hazai vizek. Természetismeret 6. Gericesek, madarak (házikacsa), emlősök; változó földfelszí tegerek, óceáok. Kémia 7. A vizek jeletősége és ötisztulása; a vízszeyezés forrásai. Óra Taayag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 3. A vizek világa 4. Élet a víz egy cseppjébe A víz szerepe építőayag, életfolyamatok közege, élőhely Vízi élőhely életfeltételei kis hőigás, oldott állapotú O 2 és CO 2, ásváyi-sótartalom, agy yomás, változó féyviszoyok. Vízpart életfeltételei magas páratartalom, edves talaj, álladó szél. Vízi-vízparti életközösség összetétele, kölcsöhatások, vízvédelem Zöld szemes ostoros orsó alakú test, ostor, sejtmag, sejtplazma, zöld szíayag. Papucsállatka csilló, sejtszáj, emésztő üregecske, Édesvíz, tegervíz, életközösség. Egysejtű, öálló táplálkozás, plakto, kettéosztódás. A víz fizikai tulajdoságai vízi élőhely köryezeti téyezői Lassú felmelegedés, lehűlés kis hőigás. Hőmérséklet oldott gázok meyisége. Vízsűrűség agy yomás féyelyelés féy meyiségéek változása. Vízmélység féy, yomás. Köryezeti téyezők változatossága élőhelyek sokfélesége életközösségek külöbözősége. Papucsállatka táplálkozása, szaporodása. Mozgásszervecske helyváltoztatás táplálkozás. Testfelépítés táplálkozási mód. Összehasolítások Szárazföld víz. Tegervíz édesvíz. Megfigyelések, mérések a vízbe és a vízparto. Térképek, diagramok elemzése. felismerése. Megevezés, hibakutatás. Ábraelemzés. Habituskép megfigyelése. Egysejtűek hasolóságáak és külöbségeie k megfigyelése. Hőmérő, szélerősségmérő, páratartalommérő, térkép

8 5. A vízbe és a víz felszíé 6. Ahol midig fúj a szél sejtmagok, tokképzés. Baktériumok ics elkülöült sejtmag, alakjuk gömb, pálcika, csavar, szerepük biztosítják az ayagok körforgását, kórokozók. Plaktook jeletősége. Foalas zöldmoszat teste egyforma sejtekből álló sejtfoal, táplálékot egész testfelületé veszi fel, kettéosztódással vagy telepdarabolódással szaporodik. Híáros békaszőlő vízbe gyökerezik, hosszú lágy szár, tojásdad alakú levél, apró, zöld virágokból álló virágzat, víz-, vagy szélmegporzás, táplálékfelvétel a testfelülete át. Apró békalecse víz felszíé lebeg, levegővel telt leveles szár + gyökérszál, apró, takarólevél élküli virágok. A híárövéyzet jeletősége Nád magassága 3-4 m, mellékgyökérzet, föld alatti föld feletti szár, mellékeres, szárölelő levél, szélmegporzás. Egysejtű, többsejtű, telepestestű, moszatok, öálló táplálkozás, híárok. Mellékgyökérzet, lágyszárú gyöktörzs, évelő, szalmaszár, barkavirágzat, (Zöld szíayag öálló táplálkozás. Zöld szíayag hiáya szerves táplálék felvétele.) Kedvező életfeltételek gyors szaporodás. Életfeltételek változása tokképződés. Moszatok övekedése, szaporodása, öálló táplálékkészítés. Híárok túlszaporodása - féy útját elzárják - a mélybe övéyek elpusztulak - rothadás - O 2 hiáy - állatok pusztulása. Szervezeti felépítés életmód levegővel telt szervek (levél, szár) lebegés. Víziövéyek sekély gyökerezés. Apró, jellegtele virágok víz- vagy szélmegporzás. Növéyek köryezeti igéyei előfordulásuk. Nedves köryezet sekély gyökerezés. Álladó szél hajlékoy, erős szár, keskey levél. felismerése. Papucsállatka teyészet készítése, mikroszkópos vizsgálata. A valóság és a képi ábrázolás összevetése. Felismerés, megevezés, ítéletalkotás. Habituskép elemzése. Foalas zöldmoszat mikroszkópos vizsgálata. Moszatok és virágos övéyek összehasolítá sa. Folyamatábra készítése (öálló táplálkozás). felismerése, magyarázata, redszerezése Vízparti övéyek megfigyelése. Szervek vizsgálata kéziagyítóval, ábrázolása mikroszkóp foalas zöldmoszat, apró békalecse híáros békaszőlő mikroszkóp Nád. Fehér fűz és 8

9 7. Az állóvizek aljzatá 8. A vizek ízeltlábúi Fehér fűz barásszürke kéreg, szétterülő lombkoroa, hajlékoy vesszők, ládzsa alakú levelek, barkavirágzat Ý zöld, Ţ sárga, rovarmegporzás. Fekete yár hatalmas méretű, törzse rövid, felületé dudorok, kéreg szürkésbara, repedezett, levele hosszú yelű, fűrészes szélű háromszögletű, barkavirágzat Ý zöld Ţ piros, szélmegporzás. Tavi szivacs szivacsegyed részei likacsok, űrbél, galléros ostoros sejt, kivezető yílás, kovatűk és szarufoalak, helyhezkötötte élők, plaktoal, szerves törmelékkel táplálkozak. Tavi kagyló 20 cm agyságú, bara szíű, tojásdad alakú páros kagylóhéj, záróizom, köpey, láb, zsigerzacskó, kopoltyú, szervestörmelékfogyasztó. Orvosi pióca cm hosszú, zöldesfekete szíű, gyűrűkre tagolódó test, tapadókorogok, fogazott állkapocs, élősködő. Folyami rák cm agyságú, barászöld, mészbe gazdag kitipácél, 5 pár járóláb, olló, porzós, termős virág, kétlaki. Állattelep, puhatestű, kagylók, köpey, zsigerzacskó, kopoltyú, gyűrűsféreg, bőrizomtömlő, átalakulás élküli fejlődés. Ízeltlábú, rákok, átalakulás élküli fejlődés, Virágba termelődő édes edv rovarmegporzás. Apró virágok csoportosulása szélmegporzás. Kedvező életfeltételek gyors övekedés puhafafelhaszálás. Szivacsok táplálkozása. Vízáramlás táplálkozás, légzés. Szervezeti felépítés életmód. Fogazott állkapocs élősködés. Bőrizomtömlő féregmozgás. Kagylóhéj védelem, lassú mozgás. Élőhely táplálkozás. Vízáramlás sebessége állati test alakja. Rákok, szitakötők, szúyogok egyedfejlődése. Köryezeti rajzba. A valóság és a képi ábrázolás összevetése. Puhafa és keméyfa összehasolítása. felismerése, Logikai sorok összeállítása. Hasolóságok és külöbségek megállapítása. Habituskép jellemzése. Ábralemezés. Aalízis, szitézis, általáosítás. Kagylók mozgásáak megfigyelése. Összehasolítások tavi kagyló éti csiga, orvosi pióca földigiliszta. Habituskép jellemzése algoritmus szerit. Ízeltlábúak fekete yár hajtásai, termései. agyító Kéreg, fametszet, préselt virágzat. 31., 32., 30. Tavi szivacs, kagylóhéj. 5, 6 Akváriumba tartott kagyló. 9

10 10 9. Az úszás mesterei 10. Gericesek a vízbe és a vízparto farki úszólemez, rágó szájszerv. Szitakötők köyű test, hosszú potroh, 2 pár agy felületű száry, fejletle járólábak, agy, összetett szem. Szúyogok apró test, hosszú csáp, hosszú, vékoy lábak, 1 pár száry, szúró-szívó szájszerv. Poty cm oldalról lapított test, yálkás, pikkelyes bőr, háta szürkésbara, a has felé világosodó, végtagjai az úszók (hát-, farok-, farokalatti-, mell-, has-). Lesőharcsa 2 m-re is megő, csupasz bőre felül szürkésbara, hasa világos, agy fej, 4 hosszú, 2 rövid bajuszszál, hegeres test, oldalról lapított farok, rövid hátúszó, fejlett farok alatti úszó. Kecskebéka zömök test, csupasz, yálkás bőr, háta zöld, fekete foltokkal tarkítva, feje lapos, széles. 2. pár láb ugróláb, ujjai között úszóhártya. Vízisikló cm, sötétszürke, száraz, szarupikkelyes bőr, tojásdad alakú fejé sárga folt, hegeres törzs, hosszú, elvékoyodó farok. rovarok, átalakulásos fejlődés, átváltozás, teljes átalakulás. Gericesek, halak, kopoltyú, oldalvoal, úszóhólyag, mideevő, ragadozó, változó testhőmérsékl et. Gericesek, kétéltűek, kopoltyú, tüdő, változó testhőmérsékl et, átalakulásos fejlődés, téli álom, hüllő, lágyhéjú tojás. igéy előfordulás. Köryezet kültakaró védelem. Szervezet repülő, ragadozó életmód. Mozgásszervek mozgásformák. Légköri légzés vízfelszíközeli lárvák, mozgó bábok. Utódok száma fejlődés ideje elszaporodás védekezés. Az úszóhólyag térfogatváltozásai a függőleges iráyú mozgás sorá. Köryezet kültakaró szíe, ayaga. Élőhely szervezet vízi, ragadozó életmód. Magas tápértékű, ízletes hús egészséges táplálkozás. Folyószabályozás ívóhelyek számáak csökkeése egyedszám csökkeése mesterséges teyésztés. Kétéltűek átalakulásos fejlődése. Élőhely kültakaró ayaga, szíe. Élőhely kültakaró légzőszerv. Mozgásszervek mozgásformák. Szervezeti felépítés ragadozó, vízi életmód. Száraz, szarupikkelyes bőr vedlés. redszerezése rákok, rovarok, hasolóságok, külöbségeik elkülöítése. Fejlődési formák összehasolítá sa. Folyamatábrák elemzése. feltárása. Jellemzés, redszerezés, megevezés. Habituskép megfigyelése, kotúrrajzok készítése. Halfajok összehasolítá sa. Léyeges jegyek kiemelése, fogalomalkotá s. Halak mozgásáak megfigyelése. Oldalvoal vizsgálata. felismerése. Habituskép jellemzése az algoritmus szerit. Gericesek redszerezése. Hüllők kétéltűek hasolóságai ak, külöbségeiek megállapítása. Általáosítás. Folyamatábra elemzése. 33., 16. Folyami rák, szitakötő, szitakötő lárva. Rovarok halcsotváz, úszóhólyag 55. akváriumi hal, keszeg (vagy más köye beszerezhető faj) 9 kéziagyító 55. Béka- és kígyócsotváz. Kígyóig, kézia-

11 11. Élet a vizek körül 12. A természete s vizek védelme 13. Élet a tegerbe Tőkés réce Álladó zömök, áramvoalas madár, test, Ý bara költöző tollruhájú Ţ feje madár, zöldes, yaká fehér lemezes csőr, gyűrű, lemezes csőr, úszóláb, úszóláb. fészkehagyó, Bara réti héja fészeklakó, karcsú test, tépő csőr, sötétbara tollazatú, markoló láb, mellé sötét csíkok, emlős, agy száry, hosszú ragadozó. farok, tépő csőr, markoló láb. Vidra rövid, bara szőrzet, lapos, széles fej, hegeres törzs, rövid végtagok, ujjai között úszóhártya. A víz szerepe, jeletősége, körforgása a természetbe. Szeyezőayagok csoportosítása (tápayagok, mérgek) hatásuk a vízi életközösségekre. Vizek ötisztulása. Vízvédelem. A teger tagozódása; a köryezeti téyezők függőleges és vízszites iráyú változása; tegeri plakto összetétele. Medúzák változatos agyság, Plakto, csaláozók, halak, plaktoevő, cápák, ragadozó. Változó testhőmérséklet téli álom. Esztele irtás szigorú védelem. Élőhely testfelépítés vízi életmód. Szervezet ragadozó, repülő életmód. Mozgásszervek mozgásformák. Táplálkozás táplálkozási szervek. Táplálékhiáy költözés. Kültakaró szíe ivadékgodozás Köryezetszeyezés fajok veszélyeztetettsége védelem. Víz körforgása Méregayag feldúsulása a vízi életközösségbe. A tápayagdúsulás hatása a vízi életközösségekbe. Vizek ötisztulása. Vizek sokoldalú felhaszálása vízszeyezés élőhelyek pusztulása, ember egészségéek károsítása vízvédelem. Tegervíz hőmérséklete O 2 és tápayagtartalma plaktook meyisége. Kedvező feltételek gazdag élővilág. Élőhely mozgásforma mozgásszervek. Kígyóig vizsgálata. Táplálkozási lácok összeállítása. Habituskép jellemzése. Madarak csőrés lábtípusáak megfigyelése, ábrázolása. Aalízis, szitézis. Ítéletalkotás, következtetés. Megevezés, redszerezés. Diagramok, grafikook, ábrák elemzése. Gyűjtőmuka, vízszeyezés formái, következméy ei. Vízszeyező dés vizsgálata. Plakátkészítés. feltárása, Ábraelemzés. Szervezeti felépítés, életmód megfigyelése. Kiselőadások készítése. Táplálkozási lácok összeállítása. gyító kitömött állatok madárcsotváz 11, , 21. Újságcikkek Vizsgálathoz szükséges eszközök. 30. medúza, cápafogsor 11

12 Tegeri emlősök 15. s A parto és a partközelb e harag alakú, áttetsző test, tapogatókarok, csalásejtek, szájyílás, űrbél. Herig 30 cm, oldalról lapított test, yálkás, pikkelyes bőr, hát szürkéskék, has ezüstös. Herigcápa 3-5 m hosszú, orsó alakú test, fogas, pikkelyes bőr, kopoltyúrései szabadok, mellúszója erőteljes, farokúszó részaráytala, porcos váz. Kékbála 30 m hosszú, háta acélkék, hasa világos, barázdált. Kardszáryú delfi 7-10 m hosszú, fekete-fehér szíű, fejlett, háromszög alakú hátúszó. közös jellemzőik áramvoalas, csakem szőrtele test, mellső végtag úszó, vízszites farki úszólemez. Borjúfóka 2 m agyságú, orsó alakú test, budája sárgásszürke, szabálytala foltokkal, megrövidült végtagok, megyúlt ujjak között úszóhártya. Baramoszatok telepes testük gyökér, szár- és levélszerű részekre tagolódik. Ehető kékkagyló 6-8 cm sötétkék szíű héjak, a láb Gerices, emlős, szila, plaktoevő, ragadozó. Telepestestű moszatok, öálló táplálkozás. Puhatestűek, kagylók, szivacsok, Élőhely szervezet vízi életmód. Harag alakú test 95% víz lebegés. Táplálkozás táplálkozási szervek. Ragadozó életmód fejlett érzékszervek. Vízi élőhely kültakaró szíe. Rajokba tömörülés védelem. Köryezeti téyezők táplálék meyisége élőléyek előfordulása. Élőhely szervezet vízi életmód. Hideg víz agy testméret kisebb hőleadás. Sokoldalú felhaszálás kíméletle vadászat fajok pusztulása védelem. Tegerek szeyezése élővilág pusztulása. Álladó hullámverés rögzülő élőléyek. idoklása. Megevezések, hasolóságok, külöbségek. Habituskép jellemzése az algoritmusak megfelelőe. A cetek és a fókák vízi élethez való alkalmazkodá sáak kü- löbségei. feltárása. Érdekességek gyűjtése, kutatómuka. Táplálkozási lácok összeállítása. Megevezések, hasolóságok, külöbségek. Baramoszat foalas zöldmoszat összehasolítása. Faji jellemzők megállapítása, összehasolítá 9 szila ehető kékkagylóhéj

13 16. l 17. (15.) 18. (16.) 19. Vízi-, vízparti élővilág összefoglalás mirigyeiek váladékával rögzülek. Mosdószivacs állattelepéek egyedeit szarufoalak szilárdítják. Kőkorallok mészvázas csaláozók, állattelepet alkotak. Közöséges kárókatoa lúd agyságú, fekete tollú madár, hosszú egyees csőre kampós, 4 lábujja között úszóhártya. Vizek-vízpartok köryezeti téyezői, életfeltételei. A megismert élőléyek faji sajátosságai. Az élőléyek redszerezése szervezeti felépítésük szerit. A tault övéy- és állatcsoportok jellemzői. Táplálkozási lácok a vízbe (édesvíz, teger) és vízparto. Vízvédelem. állattelep, csaláozók, csalásejt, madarak, úszóláb. Köryezeti igéy előfordulás. Mozgásszerv mozgásforma. Szervezet vízi életmód. Csőrtípus táplálék. Szaporodás állattelep. Korallszirtek keletkezése. Életfeltételek élőléyek elterjedése. Köryezet életmód szervezet. Szervek felépítése működése (mozgásszerv mozgásforma; táplálkozási szerv táplálkozás). Kültakaró szíe, ayaga alkalmazkodás. A fajok szerepe a táplálkozási lácba, sok Ehető kékkagyló tavi kagyló. Mosdószivacs tavi szivacs. Kőkorallok medúzák. feltárása. Táplálkozási lácok összeállítása. Csoportosítások, redszerezése k, hibakutatás. 30., 32. mosdószivacs kőkorall kárókatoa Megfigyel ések, vizsgálódások Feladatértelmezés, prob- kiválasztott A lémafelismeré feladatok s, megoldás. ayagai, Balesetmetes eszközei. eszközhaszál at. Vizsgálódások tapasztalatai ak értelmezése, következtetések megfogalmazása. Jegyzőköyv készítés. A szárazföld és a víz köryezeti téyezőiek elkülöítése. Élőléyek felismerése, jellemzése, összehasolítá sa, redszerezése. Táplálkozási lácok összeállítása. 13

14 jeletőségük az életközösségekbe. AZ ERDŐK ÉLETE Követelméy A taulók ismerjék a hazai erdők, a tajga, a trópusi lombhullató és a dél-amerikai esőerdő földrajzi helyét, éghajlatát, talajviszoyait, legyeek képesek a hazai erdők és a távoli tájako kialakult erdők összehasolítására, tudják a külöböző erdők hasolóságaiak és eltéréseiek okát, ismerjék az erdők szitjeit, legtipikusabb termelő, fogyasztó és lebotó szervezeteit, tudják a megismert élőléyeket közös tulajdoságaik alapjá redszerezi, alkalmazzák korábbi ismereteiket az életmód szervezet oksági összefüggéseiek felismeréséél, állítsaak össze miél több táplálkozási lácot az erdei élőléyekből, ismerjék fel az ésszerű erdőgazdálkodás fotosságát, s ítéljék el a rablógazdálkodást, lássák eze életközösségek bioszférába betöltött szerepét. Területi csökkeésük, pusztulásuk okát és óriási veszélyét, ítéljék meg reálisa a távoli tájak kultúrövéyeiek értékét és szerepét az ember táplálkozásába, életébe, lássák meg és értékeljék az erdő természeti szépségét, ismerjék az erdő fohászá -t és az erdőjárók tízparacsolatá"-t, taúsítsaak olya magatartást az erdőbe járva, mely biztosítja az életközösség zavartala életét, aktíva vegyeek részt lehetőség szerit erdővédelmi mukákba (madáretetés, faültetés, fák godozása), haszálják megfelelő biztosággal a fajok megismerési algoritmusait, az iskolai köyvtár, a vizsgálódások eszközeit, ayagait. Előzméy, kapcsolódás Természetismeret 5. A fásszárú övéy, a virág, a termés részei; gyökérzet, levél, virág és terméstípusok; gyümölcs, egyéves, kétéves, évelő övéy; a gyümölcsös rovarkártevői és fejlődésük; az Északi középhegység. Természetismeret 6. A háziállatok és a ház körül élő állatok testfelépítése, életmódja; az állatok szervezetéek és életmódjáak összefüggései (táplálkozás, mozgás) Biológia 7. A vizek, vízpartok övéy- és állatvilága. Földrajz 7. Afrika természetes övéy- és állatvilága. II. HAZÁNK ERDEI Óra Taayag Jellemzők Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés 14

15 20. Az ezeracú erdő Az erdő szitjei avar, gyep, cserje, lombkoroa. Köryezeti téyezőiek jellemzői kis hőigás, kiegyelített csapadékeloszlás, gyege szél, magas O 2 és páratartalom. Erdőtípusok telepített, természetes. Erdővédelem. (17.) Az erdő szitjei, köryezeti téyezői. Erdővédelem. A kocsáytala tölgy faji jellemzői. Tölgyes. 21. Lombhullató óriások 22. Az (18.) örökzölde k világa Kocsáytala tölgy középszürke, hosszába repedezett kéreg, karéjos levél, Ţ sárgászöld barkavirágzat apró zöld Ý virágok, makktermés. Bükkfa egyees törzsű, sima, világosszürke kérgű, tojásdad, épszélű levél, tüskés, felyíló kupacsú makktermés tölgyes, bükkös. Erdeifeyő kérge sárgásvörös, 4-7 cm hosszú, szürkéskék, kéttűs levél, hegyes-, tojásdad alakú toboz. Lucfeyő kúpalakú koroa, vörösbara, idős korba pikkelyese Erdő, lombhullató. Erdő, lombhullató, egylaki, szélporozta, barkavirágzat, makktermés, kétszíkű övéy. Egylaki, szélporozta barkavirágzat, makktermés, kétszikű övéy. Örökzöld, egylaki, szélporozta, száryas mag, yitvatermő. Az erdő Az erdő változásai változásaiak (évszakok). jellemzése. Erdőszitek Térképek, köryezeti diagramok téyezők elemzése. életfeltételek. Tegerszit feletti magasság felismerése. köryezeti Megevezés, téyezők felsorolás, erdőalkotó fajok, kiegészítés. Erdőtípus fafajok. Erdőszitek köryezeti téyezők életfeltételek. Növéyek igéye előfordulása Fák sűrűsége aljövéyzet. Faayag tulajdoságai felhaszálás. Lombhullató fák igéye előfordulása. Fák sűrűsége féyviszoy aljövéyzet. Apró jellegtele virágok, sok virágpor szélbeporzás. Faayagok tulajdosága felhaszálás. Megporzás, megtermékeyítés, mag, termés kialakulása. Növéyek igéye előfordulása. Szervek felépítése-, működése igéyteleség. Fák megfigyelése, összehasolítá sa. Szervek vizsgálata. felismerése. Aalízis, szitézis, szabályalkotás. Megevezés, idoklás, ábrázolás, összehasolítá s. Feyőfák habitusáak és szerveiek megfigyelése. Tobozvirágzat hm. vizsgálata. Folyamatábra elemzése. Összefüggé- levelek, termések kéreg levelek, tobozok kérgek, fametszetek, gyata 3 15

16 23. Rovarok a (19.) fáko és a fába leváló kéreg, 2 cm hosszú, sötétzöld egytűs levél, cm hosszú, lecsügő hegeres toboz. Feyves. Szarvasbogár Ţ 6-8 cm, Ý 3-4 cm tompafekete, rágói és száryfedői geszteyebarák. Betűző szú 4-6 mm, hegeres testű, sötétbara szíű. Gyapjas lepke Ţ karcsú testalkatú, barásszürke szíű Ý testalkata vaskos, szíe piszkosfehér. 24. Madarak a Nagy fakopács (20.) lombok rigó agyságú, a között fekete-fehér tollazat Ţ tarkójá piros szíű; véső alakú csőr, kúszóláb. Széciege veréb agyságú, tollazata a háto olajzöld, haso késárga, fejé, yaká melléek közepé fekete, arcfoltja fehér, lába vékoy és erős, csőre hegyes. Fülemüle veréb agyságú, háto rozsdabara, hasá világosbara tollazat, csőre hosszú és hegyes. 25. Ahol (21.) ritkul az erdő Kökéy alacsoy termetű cserje, oldalszárai ágtövis, virágai aprók, fehérek, csothéjas termése gömbölyű és Ízeltlábúak, rovarok, bogarak, teljes átalakulásos fejlődés, lepkék, védett állat. Álladó madár, költöző madár, mideevő, rovarevő, kúszóláb, véső alakú csőr, odulakás. Cserje, ágtövis, tüske, csothéjas termés, összetett levél, Faayag tulajdosága, övekedés gazdasági jeletőség. Fák sűrűsége aljövéyzet. Tűlevél talaj tápayagtartalma. Bogarak, lepkék egyedfejlődése. Életfeltételek rovarok igéye előfordulása. Kities bőr vedlés. Szájszervek felépítése táplálék ayaga. Tápláléklácba betöltött szerep gazdasági megítélés Természetes elleségek száma elszaporodás. Fá való élet mozgás, táplálékszerzés, odulakás szervek alkalmazkodása (csőr, yelv, kúszóláb, támaszkodó farktollak). Szervek felépítése működése. Táplálkozás életközösségbei szerep gazdasági megítélés. Megporzás, megtermékeyítés, termés kialakulása. Növéyek igéye előfordulása. Illatos, feltűő sek Felismerés, megevezés, csoportosítás. Rovarok és a fejlődési alakok megfigyelése, összehasolítása. A fejlődés szakaszaiak elemzése. felismerése. Ítéletalkotás. Megevezés, idoklás, felsorolás, redszerezés. Madarak jellemzése. Folyamatábra elemzése. Ítéletalkotás, következtetés, szabályalkotás. Megevezés, magyarázat. Összehasolítás, redszerezés. Cserjék, fák hasolóságaiak, külöbségeie k összevetése. Levelek, termések, 13. kifejlett állat szúrágta fa kitömött állatok levelek, hajtások, termések herbárium 16

17 26. A cserjék (22.) rejteké 27. A lombok (23.) áryékába hamvaskék Gyepűrózsa fiatalo zöldesbara, idős korba szürkés kérgű. Oldalszárait tüske borítja. Levele összetett, virága rózsaszí, termése a csipkebogyó Mogyoró terebélyes 6 m magasra is megő, porzós barkái ősszel megjeleek. Makktermése levélszerű kupacsba ül. Koroás keresztespók Ţ 0,8-1 cm, Ý 1-1,5 cm agyságú, alapszíe bara, utótesté fehér kereszt alakú rajzolat, az előteste erőteljes csáprágó, 4 pár ízelt láb Közöséges kullacs 4 mm agyságú, lapos, barásfekete szíű állat Erdei pajzsika sötétbara gyökerek, gyöktörzs, kétszerese összetett, fiatalo pásztorbotszerűe visszahajló levél, spóratokok a levélfoáko. Kikeleti hóvirág mellékgyökérzet, hagyma, keskey, világoszöld mellékeres levél, fehér leples virág, toktermés. Nagy seprűmoha bara rögzítőfoa- barkavirágzat, szélbeporzás, makktermés, zárvatermő övéy. Ízeltlábúak, átalakulás élküli fejlődés, élősködés, pókok. Virágtala övéy, spóra, gyöktörzs, harasztok, évelő övéy, hagyma, mellékgyökérzet, leples virág, toktermés, rögzítő foalak, mohák. virágok rovarbeporzás. Sok virágpor, jellegtele, apró virágok szélbeporzás. Hálókészítés Köryezet életmód szervezet. Életmód szervek felépítése, működése (ragadozás csáprágó, méregmirigy; hálókészítés szövőkarom). Rejtett életmód élősködés. Vérszívás betegségterjesztés. Hóvirág, erdei pajzsika egyedfejlődése. Testfelépítés működés élettartam (gyöktörzs, hagyma raktározás, évelő). Testfelépítés igéytelegség előfordulás. Előfordulás megfigyelése, mérése, ábrázolása. Ágtövis, tüske vizsgálata. Folyamatábra elemzése. Általáosítás, szabályalkotás. Idoklás, felsorolás. Rovarok, pókok elkülöítése hasolóságaik, külöbségeik által. idoklása. Folyamatábra elemzése. Jellemzés, megevezés, hibakeresés, redszerezés. Növéyi részek megfigyelése, vizsgálata, ábrázolása. Aalízis, szitézis szabályalkotás. Folyamatábra Megevezés, felsorolás, ábrázolás, logikai sor virág 33. mohapára, levelek, hagyma herbáriumi övéyek virág

18 28. Az erdő (24.) gombái 29. s Élet az avarba lak, apró, féyes, zöld levélkék a csúcs felé oldalra hajlaak, a száracska csúcsá spóratartó yél és tok. Erdőszéli csiperke félgömb alakú kalap 6-16 cm széles, fölül fehér v. krémszíű, halváyszürkék, majd rozsdabara lemezek, tök karcsú, piszkosfehér, alul kiszélesedő. Gyilkos galóca alakja, szíe megegyezik az erdőszéli csiperkével lemezei midig fehérek. Tökjé jól fejlett gallér és bocskor va, halálosa mérgező! Testfelépítésük gombafoál termőtest kalap (lemezek) tök (gallér, bocskor). Erdei egér 10 cm hosszú, hátá szürkésbara, hasá szürkésfehér szőrzet, agy szem, fülkagyló, szőrtele, hosszú farok. Erdei vöröshagya 4-9 mm agyságú, rozsdabara, agy fejű rovar. Fejé fejlett csápok és rágó, a Ţ és a királyő (időlegese) hártyás száryal redelkezik. Erdei gaéjtúró Korhadéklakó, együttélő, gombák, gombatest, termőtest, tök, kalap, gombafoál, egysejtű, többsejtű, spóra, élősködő. Rágcsáló emlős, szapora, ízeltlábú, hártyásszáryú rovar, teljes átalakulás. talajvédelem. A gombatest fejlődése. Köryezettel szembei igéy előfordulás. Szíayaghiáy táplálkozási mód. Életmód élőhely. Gombafogyasztás szabályai haszosítás. Köryezet szervezet (rejtőszí). Mideevő gumós zápfogfelület. Rágcsáló fogazat, szaporaság kártétel. Szájszervek és működésük. Társas élet mukamegosztás. összeállítása. Gombatest megfigyelése, vizsgálata. A mérgező gombapárok elkülöítése. bizoyítása Következtetés, folyamatábra elemzése, ismertetése. Felismerés, kiegészítés, redszerezés, bizoyítás. Rovartest megfigyelése. Hártyásszáryúak és a bogarak elkülöítése. Fogalmak alkalmazása. Kiegészítés, szabályalkotás, csoportosítás, összefüggés megállapítása. sampio csiperke, gyilkos galóca kitömött állat, szárított rovar 18

19 1-2 cm agyságú, kékesfekete bogár. 30. Nappali és Karvaly (25.) éjszakai galamb agyságú, ragadozók karcsú testű, Ţ háta kékesfekete, hasá, mellé vörösbara keresztsávos a tollazat, a Ý hasa szürkés-fehér. Szeme, lába sárga szíű. Erdei fülesbagoly agy fej, dús vörösbara, hosszati fekete sávokkal tarkított tollazat. Szeme aracssárga. Körülötte tollkoszorú. A fejtető tollfül. Róka karcsú testalkatú, kisebb kutya agyságú. Szőrzete a hátá rozsdavörös, feje, hasa, farokvége szürkésfehér. Feje széles, orra hosszú és keskey, farka lompos. 31. Nagyvadak az (26.) erdőbe Gímszarvas karcsú test, rövid szőrzet, yáro vörösesbara, téle szürkésbara, farok alatt világos tükörfolt Ţ hossza 2 m, súlya kg, fejét agacs díszíti. Őz kistestű, agacsa 4-5 ágú. Vaddiszó vaskos, két oldalról lapított test, hosszúra yúlt fej, Gerices, madár, ragadozó, tépőcsőr, markoló láb, vetélőujj, fészeklakó fiókák, védett madár, emlős, ragadozó fogazat, ujjojáró. Gerices, páros ujjú patás, övéyevő, kérődző, agacs, mideevő, agyar. Ragadozó életmód mozgásszervek, csőr, fogazat, érzékszervek. Szervek felépítése működése (lábak, mozgás, táplálékszerzés csőrök). Fejletle utód-, ivadékgodozás. Ragadozók a tápláléklácba gazdasági megítélésük. Agacs fejlődése táplálkozás Fogazat táplálékszerzés. Zápfogfelület táplálék ayaga. Patás láb igováyos területe való mozgás. Tápláléklác gazdasági megítélés. Faji jellemzők megfigyelése, állatok jellemzése. Két ragadozó madár hasolóságaiak, külöbségeiek bizoyítása, magyarázata, idoklása. Megevezés, összehasolítás, kiegészítés, csoportosítás, felismerés. Testfelépítésük összehasolítá sa, külöbségeik okáak Agacs fejlődéséek elemzése. bizoyítása. Állítások megfogalmaz ása, megevezés, kopoyák, végtagvázak vázak, agacsok 11., 12.,

20 32. l Az erdő élőléyei, ayagai 33. Hazák erdei (27.) túrókarimás orrmáy, páros ujjú patás láb, szürkésfekete serteszerű szőrzet. Mérsékeltövi erdő szitjei, jellemzői, életfeltételei. Megismert övéyek, gombák, állatok faji sajátosságai. A hazai erdő táplálkozási lácai. Erdővédelem. Természetközeli erdő. Élőhely életfeltételei élőléyek köryezeti igéye élőléyek elterjedése. Köryezet életmód szervezet. Szervek felépítése működése (kültakaró ayaga, szíe szerepe; mozgásszerv mozgás; táplálékszerzés módja, táplálék ayaga táplálkozási szervek). Utód fejlettsége ivadékgodozás. Fajok helye a táplálkozási lácba szerepük az életközösségbe. redszerezés. Összehasolít ás. Feladatértelmezés. Problémafelismerés, megoldás. Balesetmetes eszközhaszál at. Vizsgálódás tapasztalataiak értelmezése, következtetés ek megfogalmazása. Jegyzőköyv készítése. Élőléyek felismerése, jellemzése, összehasolítása. magyarázata, példákkal bizoyítása. Tápláléklácok összeállítása. Élőléyek redszerezése, redszerezési szempotok összeállítása. A kiválasztott feladatok ayagai, eszközei. 20

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj

3. Mérjük meg! 4. A víz. 5. A levegő. 6. A keverékek. 7. A talaj 1. 2. Az anyag és tulajdonságai Az anyag különleges tulajdonságai 3. Mérjük meg! anyag, természetes és mesterséges anyag, cseppfolyós, szilárd és légnemű halmazállapot mágnesesség, mágneses pólus, elektromos

Részletesebben

TANMENET BIOLÓGIA. 5. osztály ÉRTÉKELÉS: SZÁMJEGGYEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:HORVÁTH CSONGOR K-ÁMK KŐRÖSI CS. S. ÁLT.ISK. TATABÁNYA

TANMENET BIOLÓGIA. 5. osztály ÉRTÉKELÉS: SZÁMJEGGYEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:HORVÁTH CSONGOR K-ÁMK KŐRÖSI CS. S. ÁLT.ISK. TATABÁNYA TANMENET BIOLÓGIA 5. osztály HETI ÓRASZÁM: 1,5 ÉVES ÓRASZÁM: 56 ÉRTÉKELÉS: SZÁMJEGGYEL ÖSSZEÁLLÍTOTTA:HORVÁTH CSONGOR K-ÁMK KŐRÖSI CS. S. ÁLT.ISK. TATABÁNYA A MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004. TERMISM. TANMENETE

Részletesebben

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643)

Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6. évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Hartdégenné Rieder Éva Útmutató és javasolt tanmenet a Természetismeret tankönyv a 6 évfolyama számára című tankönyvhöz (RE11643) Készült az NT-11643 Természetismeret 6 tankönyvhöz és az NT-11643/M Természetismeret

Részletesebben

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 5-8. ÉVFOLYAM 1 A BIOLÓGIA ELŐZMÉNYEI A 7. évfolyamtól induló biológiai ismeretek alapozása már a környezetismeret 1-4. évfolyamán elkezdődik, majd a természetismeret 5-6. évfolyamának biológiai

Részletesebben

Tételcím Tartalmak Fogalmak 1. Trópusi esőerdők Egyenlítő menti elhelyezkedés. tápanyagszegény talaj. Faj-

Tételcím Tartalmak Fogalmak 1. Trópusi esőerdők Egyenlítő menti elhelyezkedés. tápanyagszegény talaj. Faj- A vizsga szerkezete és jellemzői: Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Írásbeli Szóbeli Gy Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító ak. Időtartam 60 perc 15 perc - 90%-tól

Részletesebben

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége

1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége 1. óra Erdő növényei. Az erdő az élőlények életközössége Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei

Részletesebben

NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA

NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA Asztalos Gyuláné Dr. Paál Tamásné NATÚRA MUNKAFÜZETI FELADATOK MEGOLDÁSAI BIOLÓGIA 7. (Raktári száma: RE00774/M) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest HAZÁNK ÉLŐVILÁGA HAZÁNK TERMÉSZETES ÉLŐVILÁGA (ISMÉTLŐ RENDSZEREZÉS)

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA

BIOTÉKA SOROZAT FELADATLAPOK MEGOLDÁSA BIOTÉKA SOROZAT dr. Franyó István FELADATLAPOK MEGOLDÁSA A TÁVOLI TÁJAK ÉLŐVILÁGA ÉS AZ ÉLŐLÉNYEK RENDSZERE (7. évf.) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. FELADATLAP A A trópusi övezet élővilága I. Írd az

Részletesebben

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.;

Részletesebben

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága

ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Hazai erdők élővilága Hazánk 17%-át borítják erdők. 1/3-a természetes állapotú erdő, amely önmagát fenntartja, megújítja; 2/3-a telepített erdő, melynek életét az ember szabályozza. Középhegységeinkben,

Részletesebben

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at)

Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) Ta n t á r g y i p r o g r a m (ta n m e n e t j ava s l at) a 7. évfolyamos biológiához Az éves óraszám felosztása a főbb témakörökre: Távoli tájak életközösségei...23 óra Az élővilág általános jellemzése...8

Részletesebben

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam

HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam 2013 HELYI TANTERV TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A természetismeret

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET 5-6. évfolyam A munkafüzetek és a tudásszintmérő feladatlapok feladatainak megoldásai Készítette: MAKÁDI MARIANN TARACZKÖZI ATTILA MOZAIK Oktatási Stúdió Szeged,

Részletesebben

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg

Állandóság és változás környezetünkben -Anyag és közeg TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához

Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária. Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához Horváth Miklós (érdemes tankönyvíró) Molnár László Szentirmainé Brecsok Mária Kézikönyv a Természetismeret 6. tanításához HORVÁTH MIKLÓS a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2011-ben elnyerte az Érdemes

Részletesebben

Hitünkből fakadó megfontolások

Hitünkből fakadó megfontolások TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet a természettudományos műveltség fontosságára,

Részletesebben

Természetismeret 6. évfolyam

Természetismeret 6. évfolyam Természetismeret 6. évfolyam A változat: heti 2,5 óra Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Év eleji ismétlés 0 0 2 2 Kölcsönhatások a természetben 5 2 2 9 Összesen Vizek,

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium

TERMÉSZETISMERET. Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium TERMÉSZETISMERET Általános iskola/ 8 évfolyamos gimnázium Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják a figyelmet

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS ISKOLA 5-6. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Természetismeret 5-6. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Bevezetés A természetismeret tantárgy fejleszti a tanulók azon képességét, hogy a természetről önállóan tudjanak ismereteket szerezni, ezeket az ismereteket legyenek képesek

Részletesebben

Gyenes Csilla. A természet csodái. 5. osztály Tanmenetjavaslat

Gyenes Csilla. A természet csodái. 5. osztály Tanmenetjavaslat Gyenes Csilla A természet csodái 5. osztály Tanmenetjavaslat Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2004 Írta: Gyenes Csilla Szerkesztõ: Török Ágnes Tördelte: Szücs Bt. ISBN 963 657 244 5 DI-615021 Gyenes Csilla,

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fejlesztési és Innovációs Központ (Biológia) Fejlesztő feladatok FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV. 7. FEJLESZTŐ FELADATOK TANÁRI KÉZIKÖNYV BIIOLÓGIIA 7. évfolyam Írták és lektorálták: Pintérné Mészáros Ildikó Fazakas Andrea Gadóné Kézdy Edit Kecskés Ferenc Kerényi Zoltán Lászlóné Pátkai Zsuzsa A program

Részletesebben

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Tájak és életközösségek. 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz

Tanári kézikönyv. Élõ környezetem Tájak és életközösségek. 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Tanári kézikönyv Élõ környezetem Tájak és életközösségek 7. évfolyam számára készült tankönyvcsaládhoz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Nyomdai elõkészítés:

Részletesebben

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA

TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK A ZÖLD BIRODALOM A NÖVÉNYEK VILÁGA AKIK BENÉPESTIK A FÖLDET AZ ÁLLATOK VILÁGA TARTALOM A LÁTHATATLAN ÉLÕVILÁG MIKRÓBÁK Az élõvilág csoportjai és a vírusok... 10 A sejtmag nélküli élõlények... 13 Az egysejtû sejtmagvasok országa... 16 A gombák teste és élete... 18 A fertõzõ betegségek...

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V

H E L Y I T A N T E R V természetismeret 5.-6. évfolyam Sportiskolai Általános Iskola 1 helyi tanterv 2013. 2030 Érd, Fácán köz 1. módosítva: 2014. H E L Y I T A N T E R V TERMÉSZETISMERET 5.-6. ÉVFOLYAM ÁLTALÁNOS TANTERVŰ ÉS

Részletesebben

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET

EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET Természetismeret 5-6. évfolyam Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások ráirányítják

Részletesebben

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA

AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA AZ 5. O. TERMÉSZETISMERET TANMENETJAVASLATA Jellemzôk: Belépô tevékenységformák Észlelések, megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek alapján konkrét fogalmak kialakítása. A megfigyelt jelenségek alapján

Részletesebben

Természetismeret 5 6. évfolyam

Természetismeret 5 6. évfolyam Természetismeret 5 6. évfolyam A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ komplex megismerését

Részletesebben

érettségire orientáló szakasz (tantárgyanként eltérően 9-10. valamint, 11-12. évfolyam)

érettségire orientáló szakasz (tantárgyanként eltérően 9-10. valamint, 11-12. évfolyam) BIOLÓGIA B verzió Az természettudományi képzést az iskolánk nyolc évfolyamos képzésű osztályainál (hasonlóan a többi képzési területhez) három fejlesztési szakaszra különítettük el: alapozó szakasz (5-6.évfolyam),

Részletesebben