TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET Készítette: Varjú Ágnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes"

Átírás

1 TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET Készítette: Varjú Ágnes A gyermekbarát program kerettanterve az általános iskola 1-4 évfolyamán a tanítás tartalmát és folyamatának tervezését a 21. században felnövő gyerekek fejlesztési igényeihez és fejlődési jellemzőihez igazítja. Az alapozásban kitüntetetten épít a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának lassú érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatására. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése komplex folyamat. A fejlesztés eszköze a tanulói aktivitást feltételező, integrált szemléletű változatos tevékenységrendszer, melynek középpontjában a szóbeli és írásbeli szöveg megértése, valamint a szó-és írásbeli szövegalkotás áll. Az anyanyelvi képességek fejlesztésének rendszerében tanéveken átívelő, napi rendszerességgel ismétlődő tevékenység a beszélgető kör, a mindennapi mesemondás és a ritmust érzékeltető versmondás. Készült az Apáczai Kiadó kompetenciaalapú Tanmeneteinek átdolgozásával.

2 IKT eszközök, feladatok rövidítései : Egyszervolt Versek, Mesék, Olvasni jó oldalai Egyszervolt.hu oldal fejlesztő játékai /képességek szerint egyénileg, vagy párban alkalmazva Google: - internet, kép, videók a kereső programból az interneten Sorsz. Tananyag Kompetencia terület Fejlesztendő kompetencia 1. Ismerkedés a taneszközökkel Személyes kompetencia Önkontroll fejlesztése "Rumli"-olvasás gyak. Egyszervolt 2. Mondókák mozgással Anyanyelvi kompetencia Helyes ejtés, helyes beszédlégzés, aritikuláció "Fagyi"-logikus gond. Egyszervolt.. 3. Értő olvasás fejlesztése rajzzal Szociális kompetencia Fantázia, kézügyesség fejl. 4. Mese eljátszása bábokkal - szöveg és mozgás Anyanyelvi kompetencia Történet reprodukálának fejl. 6. Írott nagybetűk gyakorlása U Ú Ü Ű V Szociális kompetencia Vizuális differenciáló képesség fejl. 7. Gyurkovics: Iskolanyitogató: fl megoldása Anyanyelvi kompetencia Beszédértési képességek fejl. 8. Nyelvtörők, szógyűjtési gyakorlatok Anyanyelvi kompetencia Beszédkészség fejlesztése 9. Weöres S.: Sehallselát Dömötör Anyanyelvi kompetencia Beszédértési képességek fejl. 10. Szepes M.: Kezdődik az iskola Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. "Árnyvadász" azonos-különböző Egyszervolt 11. Keresgélés AZs-ban, a betűrend fogalma Szociális kompetencia Figyelmesség "Szemfüles"-összehas. Egyszervolt 12. Lehet egy szúnyogot szeretni /Állatok/ Anyanyelvi kompetencia Szövegértési kép. Fejl.diff. 13. Nevek gyűjtése a tanult nagy betűkkel Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 15. Önállóan írt számgyűjtés-tulajdonságok Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 16. Olvasás gyakorlása, csop m.: Mondatalkotás képről Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl. 17. I Í írása, nevek, mondatkezdések I-Í-vel Anyanyelvi kompetencia írásképesség fejlesztése 17. Párosan szép az élet /Állatok / Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Anyaggyűjtés a badobácsról Google 18. Szövegfeldolgozás páros munkával Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 19. Tollbamondással szavak, szókapcsolatok írása Anyanyelvi kompetencia írásképesség fejlesztése "Jelbeszélő" nem verbális komm. "Árnyvadász"-azonosság verbális komm.

3 20. Sebők Zs.: Cicaiskola - tulajdonságok Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 21. J írása, nevek mondatok J-vel Anyanyelvi kompetencia írásképesség fejlesztése Meseolvasás -olvasni jó egyszervolt 22. Szavak másolása, tollbamondása Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. 23. Az iskolai viselkedés - szituációs játékok Szociális kompetencia Konfliktustűrés érzékelés kép. Fejl 24. Olvasás gyakorlása, feladatmegoldásaok: A csacsi Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 25. Szógyűjtés: állatok Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. 26. abc másolása, hiányzó betűk pótlása Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 27. Hányat lép egy veréb egy évben? /Állatok/ Digitális Kompetencia Kialak, fejl. Veréb címszó keresése Google Mondókák- Olvasni jó Egyszervolt 28. A magánhangzók helyes ejtése - szópárok Anyanyelvi kompetencia helyes artikuláció 29. T Ty írása, nevek, mondatok gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Madáríjesztő"-figyelemfejlesztő Egyszervolt 30. Szövegfeldolgozás önállóan: A csodapók Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. 31. A mássalhangzók helyes ejtése Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció Szövegfeldolgozás: A szárnyasok és a négylábúak 32. háborúja Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 33. Rövid-hosszú mghg párok differenciálása Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 34. A két nyulacska és a félelmetes farkas olv. gyak. Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 35. Összekevert szavakból mondatalkotás, mondatokra tagolás Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása "Villantó" vizuális memória fejl. Egyszervolt 36. Színházlátogatás: Csizmás Kandúr Szociális kompetencia Empátia fejl. 37. F írása, kapcsolása, T F gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Felhő játék"- gépírás gyakorlása Egyszervolt Kék színű falevelek - emberi tulajdonságok Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl. 39. Tanév eleji felm. nyt. hí. Személyes kompetencia Önfegyelem fejlesztése 40. Fehér Klára: A csodálatos radírgumi Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl. 41. Felmérés hibáinak javítása, értelmezése Anyanyelvi kompetencia A hibajavítás képességének fejl. 42. A folyópartok réme /Állatok közelről / Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Krokodil címszó keresése Google 43. Helyesírás gyakorlása, nagybetűk felhasz., keresése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Állatkölykök"-memóriajáték Egyszervolt..

4 44. Szövegértést fejlesztő feladatok megoldása párban Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 45. Mondatok írása T F betűkkel Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Vonalzó "játék Egyszervolt Könyvtárlátogatás, illemtudó viselkedés a kt-ban Személyes kompetencia Önkontroll fejlesztése 47. A betűrend gyakorlása, abc tanulása Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 48. Meseolvasás, beszélgetés a hét végén történtekről Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 49. P írása, nevek, mondatkezdés Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 50. Játsszunk a hangunkkal: a szöveg hangulata Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 51. Tartalom elmondása, vázlatírás Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. "Állatkölykök" képi memóriafejlesztés Egyszervolt 52. Illemkockák- szerepjáték-illemtudó viselkedés Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése 53. Hangos olvasás értékelése felkészülés után Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése "Rumli"-olvasás kép.fejl. Egyszervolt 54. A bábok megszólalnak - kitalált párbeszéd Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 54. Már iskolás vagyok - szövegfeldolg. Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 55. Betűrendbe sorolás:azs- betűrendje- keresgélés Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 56. A mese eljátszása, párbeszéd bábozással Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 57. A kis bicebóca - szereplők tulajdonságai Szociális kompetencia Empátia fejl. 58. Nyelvtörők, mondókák Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 59. A Móra történet 1-2 jelenetének eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl. "Kaptár" figyelem fejlesztő Egyszervolt 6. Lecsöppenő Kecsöp Benő /Ki van a / Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 61. Hangos olvasás felmérése felkészülés után "Pörgő - forgó" nagyoknak Egyszervolt 62. Rövid-hosszú mghg megkülönböztetése, szópárok Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. 63. Weöres S.: Barangolók - szórnagy. Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. Ismeretek gyűjtése a nyúlról- Google 64. Mássalhangzók és magánhangzók megkülönböztetése Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. 65. Összefoglalás a Hétszínvarázs szövegeiből Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. 66. Cinegenaptár-madarak csoportosítása Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. Költöző madarak címszó: Google 67. Betűrend gyakorlása különböző betűkkel Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás A gólyáról ismeret keresés- google

5 68. A mi gólyánk szövegfeld. Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása 69. Az írott P gyakorlása, nevek, mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Finommozgást fejlesztő gyakorlatok: képalakítás fonalból Szociális kompetencia Finommozgás fejlesztése,kézügyesség 70. B írása, nevek gyűjtése, írás gyak. Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 71. Mese dramatizálásra - bábok párban Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 72. M írása, mondaírás, nevek gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 73. A cinege cipője- verstanulás párban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. 74. Vadludak, Vándormadár lennék-csop.munka,tárgyközös szógyűjtés Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása "Állatkölykök" memóriafejlesztés Egyszervolt 75. Betűrendbe soorolás gyakorlása Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. Az ősz - google 76. Szövegértési feladatok megoldása páros munkával Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 77. M írása, kapcsolása, mondatok alkotása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 78. Pestőfi S: Itt van az ősz képek versben Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 79. N,Ny írása, kapcsolása, nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 80. Őszi versek: Útra kel egy falevél Anyanyelvi kompetencia Szövegértési kép. Fejl.diff. 81. i,í a szavakban és a szavak végén Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. 82. Versolvasás párokban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. 83. Tárgyközös szógyűjtés kooperatív munkával Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. Figyelemfejlesztés "bubble játék" Egyszervolt 84. Betűrendbe sorolás gyakorlása Szociális kompetencia Vizuális differenciáló képesség fejl. 85. Verstanulás párokban, szógyűjtés meséhez Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 86. Mesemondás felkészülés után bábbal Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 87. Szövegértési feladatok megoldása, differenciálás Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása Figyelemfejlesztés:"Lámpaoltás"c.játék Egyszervolt Mesél az őszi erdő - ismerettartalmú szöveg feldolgozása Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 89. Szavak írása képről - páros m Anyanyelvi kompetencia Hanganalizáló-szintetizáló kép.fejl. "Rumli" figyelem és olvasási kép.fejl. Egyszervolt 90. Időjárásjelentés értelmezése - szövegben kérdésekre válasz keresése Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 91. Magánhangzók megfigyelése Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 92. Finom csemege a diós alma - recept értelmezése Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 93. Hosszú és rövid magánhangzók gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció

6 "Szerencsevadász"-figyelem és koncentráció Egyszervolt 94. Gesztenyekatona: szövegértelmezés kérdésekkel Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl. 95. Helyesírási feladatlap megoldása páros munkával Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. A gesztenye /ismeretek gyűjtése Google/ 96. Az őszről szerzett ismeretek összefoglalása-kooperatív m Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. 97. Betűrend gyakorlása különböző betűkkel Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 98. Ismeretterjesztő szöveg feldogl-a sün Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. A sün -ismeretek gyűjtése-google 99. Betűrendbe sorolás, u ú a szavak végén Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A mesék birodalma - Mit tudunk a meséről? Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 101. Időszakos felmérés -hangos olvasás Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés Reflex fejlesztése, szem és kézmozgás koord."békalétra" 102. Mesebeli bábok beszélgetnek/szövegalkotás felkész.után/ Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 102. A róka és a gólya - mesefeldolgozás, eljátszása bábokkal Anyanyelvi kompetencia Beszédkészség fejlesztése 103. Betűrend gyakorlása -páros munkával Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 104. Valós és mesebeli szereplők párbeszéde koop.munkával Szociális kompetencia Kooperáció gyak Hosszú és rövid magánhangzók a szavakban (gyakorlás) Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl Ismeretterjesztő szöveg értelmezése, fontos adatok kikeresése Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl A Á írása, nevek mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Betűkirakó, figyelem és olvasái képesség fejlesztése 108. Memóriafejlesztés szólánccal, mozdulatsorral Szociális kompetencia Emlékezet fejl Kedvenc mesém bemutatása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl Időszakos felmérés: betűrend és tollbamondás Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Meseolvasás, felkész után Olvasni jó Egyszervolt 110. C Cs a szavak elején - szógyűjtés - nevek Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 110. Párbeszédek olvasása, helyes hangsúly, hanglejtés Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 111. O,Ó,Ö,Ő írása, nevek, mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 112. Ékezetpótlások, nyelvi játékok, kiegészítések Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Az elefánt megismerése (Állatok közelről) Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Google: elefánt 114. Meseszereplők csoportosítása koop.m Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Helyesejtési gyakorlatok- beszédhangsúly Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 116. Írott nagybetűk gyakorlása, nevek tollbamondása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése

7 117. Ismeretterjesztő szövegben válasz keresésé adott kérdésekre Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl Mit tudunk már a mesékről? (Meseszám, kezdés, befejezés) Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Mese eljátszása bábokkal felkészülés után Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással Egyszervolt:Olvasni jó -mit takarhatnak a mesecímek 120. Szavak másolása betűrendben, szótagolás gy. Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl Szövegértési feladatok megoldása (mf-ben) Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. "Homokozó" formafelimerés + - forma Egyszervolt 122. Meseolvasás, illusztrácik - egyéni bemutatkozás Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl Nevek gyűjtése írott nagybetűkkel Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 124. Éljen a király! Ism.terj. Szöveg az oroszlánról Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl L D gyakorlása, nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 126. A pacsirta és a rezgőfű - mesefeld. Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl S Sz írásának gyak - nevek, mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Finommozgás fejlesztése- " Vonalzó" I.II. Egyszervolt A kultúra napjára készülünk! -emlékezés Szociális kompetencia Emlékezet fejl Írásbeli kifejező képesség fejlesztése kép és szöveg összekapcs. Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 130. A kultúra napja! - Mit jelent neked? Digitális Kompetencia Kialak, fejl Színház, mozi, könyv, kiállítás, múzeum, stb.. Kultúra Napja - keresés Google 131. Közös plakát készítése a Kultúra Napjára Szociális kompetencia Alkotó fantázia fejl Betűrend gyakorlása, keresés AZS-ban Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 133. Szójegyzék szavainak tollbamondása párban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl Ugorjunk árkot! Mesefeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl ó,ő,ú,ű a szavak végén Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A hullámos papagáj - keresés szövegben, lényegkiemelés Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl A lényeges információkból vázlat írása Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés Google: A hullámos papagáj, videók 138. Nyomtatott nagybetűk eljátszása, felismerése Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 138. Felolvasás könyvtári könyvekből, bemutatás Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 139. Magánhangzók szabályai a szavak végén -gyak Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Egyszervolt..Szemfüles játék-összehasonlítás fejlesztése 140. A nyuszi, az őzike meg a répa - mesefeldolg. Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 141. Írott nagybetűk gyakorlása K, H, Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése

8 "Homokozó" formafelismerés, szem-kéz koordináció 142. Hangos olvasási gyakorlatok "Nem veszem át" "Mghg olvasás" Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 143. Szövegértési feladatoka megoldása Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Írott nagybetűk gyakorlása, nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 145. A hörcsög -ismeretterjesztő szöveg feldog.párban, igaz-hamis állítások Személyes kompetencia Alkalmazkodó képesség fejl. Google: A hörcsög (képek, videók) 146. Mit tudsz a hörcsögökről? -szóbeli kifejező képesség fejlesztése Szociális kompetencia Emlékezet fejl Mássalhangzók csoportosítása, hiányos feladatok megoldása Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl A róka meg a holló - mesefeldolgozó Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Párhbeszéd mondatainak leírása másolással Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 150. Mese szerepek szerinti olvasása, eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 151. Helyesírási TOTÓ -hiányos mondatok kiegészítése Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. "róka" címszó keresése -Google 152. A mesehősök tulajdonságainak összegyűjtése Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 153. Tollbamondás:szavak és szöveg Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 154. Osztozkodik a róka - szövegfeldolgozás mf alapján Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Szótagoló másolás, hibák javítása Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl. "Szerencsevadász"-figyelem és koncentráció Egyszervolt "Táncoló talpak" -farsangi előkészületek -film megtekintése 156. A csökönyös kiselefánt (szerepjáték, szövegfeldolgozás) Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Szövegértési feladatok megoldása diff.m. Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. " Békalétra" -gyors reflex fejlesztése 158. Hosszú mássalhangzós szavak kiegészítése Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl A macska - igaz-hamis állítások, szógyűjtés koop.m Szociális kompetencia Kooperáció gyak. Videók a macskáról- Google 160. Szövegértési feladatok gyakorlása Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Felmérés : néma olvasás, szövegértési feladatok Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl A kutya - igaz-hamis állítások, lényegkiemelés Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Mássalhangzók a szavakban, mondatokaban Szociális kompetencia Vizuális differenciáló képesség fejl. A kutyáról képek, videók Google 164. Kooperatív munka: Mit tudsz a kutyáról, macskáról? Szociális kompetencia Kooperáció gyak Szókészlet szavaival tollbamondás, szövegértés Szociális kompetencia Emlékezet fejl. Google- A kutyák arckifejezése -Mit tudsz leolvasni róla?

9 166. Szókincsfejlesztés szógyűjtéssel: milyen? Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Írott nagybetűk gyakorlása, mondatok írása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése A rókáról képek, videók (Google) 168. Szövegértési feladatok -válasz kérdésekre szövegben Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl j-ly gyakorlása, mondatalktások Szociális kompetencia Emlékezet fejl Meseolvasás társaknak -gyakorolt szöveg bemutatása Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 171. Gyakorlás: betűrend, tollbamondás Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás Egyszervolt.hu - mesék olvasása 172. A kiskakas gyémánt félkrajcárja -szerepjáték, bábozás Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 173. Mássalhangzók hosszúságának felism. Hallásfejlesztő gyak Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. A kiskakas.. Meghallgatása művészi előadásban Egyszervolt Helyi hangosolvasási verseny Személyes kompetencia Önbizalom fejlesztése 175. Szavak szétválogatása megadott szempontok szerint Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Szövegértési feladatok megoldása munkafüzetben Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Szavak kettőzéssel, egyjegyű és kétjegyű mshg. Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl Mese feldolgozása-hangsúlyos olvasás, kitekintés Személyes kompetencia Önbizalom fejlesztése 179. Mondatalkotás megadott szavakkal, leírásuk Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl A Petőfi Irodalmi Múzeumban jártunk- élménybeszámoló Szociális kompetencia Emlékezet fejl Szövegértési feladatok: "színházjegy" Szociális kompetencia Tájékozódási kép.fejl.síkban és térben A Petőfi Irodalmi Múzeumról olvasunk -Google 182. A legokosabb -Böbéről, a csimpánzról Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl j-ly gyakorlása a szavakban Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. Böbe és Kincsem bemutatása, videók "B"-ről Google 184. A legyőzhetetlen: Kincem, a csodaló Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Írott nagybetűkkel nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 186. Játékos olvasási gyak. Memóriajáték Szociális kompetencia Emlékezet fejl Híres állatokról olvasunk- keresés, gyűjtőmunka Szociális kompetencia Kooperáció gyak Szógyűjtés: állatnevek csoportosítva Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. Kántor és Mancs- Google 188. Írott nagybetűk csoportosítása- mghg-mshg Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Én, te,mi -Cirkuszban -élmények szóbeli megfogalm. Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés Cirkuszi mutatványok az interneten - Google 190. Meseolvasás bemutatása -könyvtári óra Személyes kompetencia Önbizalom fejlesztése

10 191. Gyakorlás - a hangokról, betűkről tanultak Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Én, te, mi: Piacon "alku" Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 193. Időszakos felmérés helyesírásból Személyes kompetencia Önállóság fejlesztése Egyszelvolt.. "Béka létra, Buborékok"-gyorsaság, reflex, figyelem fejl Én, te, mi - Mi lesz a vége? Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Időszakos felmérés anyanyelvi ismeretekből Szociális kompetencia Emlékezet fejl Iskolai megemlékezés márc.15-ről a színházban Személyes kompetencia Önfegyelem fejlesztése 197. Az ünnep jelentősége Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése 198. Betűrend gyakorlása - azonos betűvel kezdődő szavak Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 199. Zelk Zoltán: Este jó - versfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. Versek előadásásnak megfigyelése - színészi ea. Egyszervolt.hu 200. A sárkány és a táltos ló - mesebeli állatok Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 201. Tavaszi versek olvasása, válogatása versmondó versenyre Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása Sárkányok az interneten, Süsü Google 202. A favágó és a vízitündér- mesefeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Négy szótagú szavak gyűjtésw mesékből Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. A táltos ló - Dvd vetítés 204. Mese eljátszása csoportos felkészülés után Szociális kompetencia Konfliktustűrés érzékelés kép. Fejl 205. Játékos figyelemfejlesztő, memóriafejlesztő gyak. Szociális kompetencia Emlékezet fejl Mesefeldolgozás, szereplők, helyszín gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása 207. Versmondó versenyre készülünk/hangsúlyozás, hangszín-hangreőváltások/ Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. Egyszervolt.. Versmondás hallgatása színészek előadásásban internetről 208. Jártunkban, keltünkben feladatai páros munkával Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl A szótagolás szabálya Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A csillagszemű juhász -meserészlet eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 211. Hány szótagra bontható a szó? Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Egyszervolt.hu - A csillagszemű juhász 212. A kóró és a kismadár - láncmese fogalma Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Nevek csoportosítása másolással Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Mese részekre bontása- vázlatpontok közösen Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl Írás emlékezetből, nevek betűrendben Szociális kompetencia Emlékezet fejl Csalimese- furcsaságok összegyűjtése Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl Elválasztás szomszédos mghg-k között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam.

11 218. "Megjárta Jancsi" - közmondások értelmezése Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 219. Elválasztás gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Kásahegy - a népmesék kezdése és befejezése Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Osztálynévsor írása, szépírási verseny Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl Meserészletek eljátszása, zsűrizés Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl Szótagolás, elválasztás, mghg, mshg között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Furulyavásár - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Szótagolás mozgással, ritmustapssal Szociális kompetencia Finommozgás fejlesztése,kézügyesség Egyéni fejlesztés - keresztrejtvény megoldása párban 226. Meserészlet eljátszása csoportokban Szociális kompetencia Kooperáció gyak Elválasztás gyak. Magán és mássalhangzók között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Képes Géza megemlékezés, gyermekversei Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése 229. Képek és kötetek, zenés versei Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása Bemutató Képes Géza életéről, verseiből Google 230. Elválasztás hosszú egyjegyű mássalhangzók között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A három kívánság- mesefeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. A mese megtekintése az Egyszervolt.hu oldalon 232. Szövegértési feladatok a Tappancsból Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Mondatalkotás a szókészlet szavaival Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl Kérdezz, felelek! Páros íráabeli párbeszédek Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 235. Versolvasás kelkészülés alapján Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 236. József Attila: Alkotó - versfeldolgozás Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 237. Rokonértelmű szavak kigyűjtése a versből Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés Képek József Attiláról- Google 238. Mit tudunk már a mesékről - koop.csop.munka Szociális kompetencia Kooperáció gyak Mondatírás gyakorlása emlékezetből Szociális kompetencia Emlékezet fejl A táltos ló - Állatok közelről tk - mesebeli áll. Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 241. Szövegértési feladatlapok megoldása Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Film a pegazus szereplésével DVD 242. A griffmadár- mesebeli állatok Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 243. Párbeszéd írása, helyes tagolás Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése A mesebeli állatok - képek, értelmezések - Google 244. Állatok közelről tk: Az aranyhalacska Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése

12 245. Mondatalkotás szavakból - bővítés különleges szavakkal Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 246. Kinek van igaza? Véleményalkotás "A rúkhmadár" Anyanyelvi kompetencia Szándék és véleménnyílvánítás fejl Írott nagy abc tollal Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 248. Sajtos golyók (szövegértési feladatok megoldása) Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása 249. Írás tollal - nagybetűk, nevek az osztályból Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. Ízlelés, terítés, ételreceptek sajtból - Google 250. Készíts madáretetőt! Szövegértési feladatok Szociális kompetencia Fantázia, kézügyesség fejl Elválasztás 2 v. több mássalhangzó között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Téli madáretetés, madáreleségek Google 252. Az óriáspolip - mesebeli állatok Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 253. Gyakorlás - szólánc, szótagolás Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl Nessie, a majomember - kinek van igaza? Anyanyelvi kompetencia Szándék és véleménnyílvánítás fejl Szótagolás, rejtvények betűkkel Anyanyelvi kompetencia Szóalkotás betűkből diff. " Bubble" -figyelem-koncentráció, megosztott figy.fejl.egyszervolt 256. Szövegértési feladat: A jászberényi.. Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Elválasztás 3 mássalhangzó között - gyak Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Állatok képei- Google 258. Állatok közelről és távolról:szólások magyarázata Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 259. Kétjegyű kettőzések elválasztása szóban Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Szövegfeldolgozás némán "Mire emlékszel?-tartalommondás" Anyanyelvi kompetencia Történet reprodukálának fejl Szövegértési feladatok feladatlapon Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Szurikáta, panda, strucc (videók- Google) 262. Szövegfeldolgozás: Hogyan tanultam meg írni? Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Írás, helyesírás felmérés Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl Este a játszótéren - Ént, te, mi Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Témazáró felmérés: Az elválasztás Szociális kompetencia Emlékezet fejl Mátészalka és Képes Géza kapcsolata Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Mit tudunk a költőről? Gyermekversei Szociális kompetencia Emlékezet fejl. Épületek, szobrok fényképeiről vetítés- ezek felismerése Google 268. Móra F.: A könyvé vált kakas - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Mit tudunk a mondatokról? Szociális kompetencia Emlékezet fejl. Képek Móra Ferenc életéből - Google 270. Petőfi Sándor: Arany Lacinak - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl.

13 271. Szövegalkotás képekről - koop.munka Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl. Egyszervolt.hu: Petőfi S: Arany Lacinak 272. A kijelentő mondat tartalma Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 273. Petőfi Sándor: Anyám tyúkja- versfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. Egyszervolt Petőfi S: Anyám tyúkja c. versének meghallgatása 274. Találós kérdések, szóviccek Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl Szójátékok, szólánc a vonaton Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl Az erdei védett növények neveinekolvasása a tanösvényen Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 277. Magánhangzós beszéd 278. Szógyűjtés a balatoni nyár szépségeiről Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 279. Meseolvasás, szerepjátékok Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 279. Színek és tulajdonságok az erdőről, vízről 280. Szógyűjtésa buszkirándulásról Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 281. Kérdezz!Felelek!játék Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 281. Szóbeli szövegalkotás a Balatoni élővilágról Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 282. A mondat gondolatközlő szerepe Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 283. Mondatírás másolással, tollbamondással Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 284. A beszélő ceruza - egyéni beszámoló Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 285. Mondatok alkotása szóban és írásban Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl. Zánkai hangulatok - képek kivetítése 286. Móra F.: Nagyapó - lényegkiemelés kérdésekkel Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Illemtudó viselkedés a nagyszülőkkel Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése Egyszervolt Móra történetek rajzos változatának vetítése 288. Sport, a sport szerepe az egészségben Személyes kompetencia Nagy és finommozgás fejl Mire jó az egészség? Hogyan táplálkozzuunk, éljünk? Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 290. József A: Csoszogi az öreg suszter Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl A kérdő mondat, Az -e szócska helyes használata Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése Felvételek a sportnapról, az osztályról 292. Dramatikus játék: Csoszogi és a fiú beszélgetése Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 293. Móricz Zs.: A nehéz kétgarasos Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl A kérdő mondat helyes hanglejtésének gyakorlása Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése

14

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes

A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Varjú Ágnes Mátészalka, 2011. szeptember 1. Implementációs

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása

Írás 2. tanmenet. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag. Témák órákra bontása Témák órákra bontása Írás 2. tanmenet Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Az írott kisbetűk írásának ismétlése. 2. Az írott kisbetűk írásának

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a nyelvtan és helyesírás tanításához a 2. évfolyam számára Készült Fülöp Mária Szilágyi Ferencné Nyelvtan és helyesírás tankönyve és munkafüzete alapján. Éves órakeret: 72 óra Heti órakeret:

Részletesebben

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat)

A kulcskompetenciák. (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) A kulcskompetenciák (OM középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája, kivonat) Tanulási technikák tudatos és rutinszerű tanulási gyakorlat, a helyzetekhez alkalmazkodó tanulási stratégia Intelligens tanulás

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv.

IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG. 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. IKT DÁTUM, TANÓRA TANANYAG IKT ESZKÖZ ANYAG 1. szept. 14./8. Csoportbontás: 1. csop. könyvtári óra (a katalógus) 2. csop. A hangos olv. felmérése 2. okt.08./20. Csoportbontás: 1. csop.: a hangos olvasás

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév

Implementáció óratervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Implementáció tervi vezetése Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna 2009/2010. tanév Idő Hét/ 1. hét 1. -2. 3. -4. IKT / 1 Tananyag Ismerkedés a tankönyvvel A

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf.

Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. Melléklet 2. Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület A, B -típus, 1-4. évf. AJÁNLÁS A GYERMEKBARÁT PROGRAMCSOMAG ALKALMAZÁSÁHOZ A támogatórendszer segítséget nyújt a programcsomag originálisan új,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész

Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Ferencz Éva Tantervi javaslat a magyar nyelv és irodalom oktatására a román tannyelvű osztályokban tanuló diákoknak I. rész Módszertani alapvetés A magyar nyelv tanításának a célja a román tannyelvű oktatásban

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Évfolyam: 1-4. NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. Német nyelv és irodalom 5 5 5 5 Éves óraszám 180 180 180 180 Témakörök Tematikai egység

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA

HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HÁGAI MAGYAR ÓVODA ÉS ISKOLA HONGAARSE SCHOOL DEN HAAG http://www.federatio.org/hmoi.html TANTERV 2008-2009 A Hágai Magyar Óvodában és Iskolában a gyermekekkel életkoruknak megfelelően (pl. 6, 8 10 évesek,

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája. Magyar 1. osztály T A N M E N E T Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája Magyar 1. osztály T A N M E N E T 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM NAT 2012 2016/2017 Osztály: 1. osztály Heti szám: 8 Éves szám: 288 /144

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Tanulástechnikai tréningtematika

Tanulástechnikai tréningtematika I. A tanulásról Tanulástechnikai tréningtematika Modul Óra Tananyag Tartalom Tevékenység Oktatási módszer 1. Tréning célja, tartalma Bemutatkozás, ismerkedés. A tanulás mestersége című szöveg felolvasása.

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere-

Tematikus terv. Osztály: 2. osztály Témakör: Barátunk a természet. Szövegértelmezés, összefüggések kere- Tematikus terv Felhasznált források: Nyiri Istvánné (2015): Hétszínvarázs olvasókönyv 2. osztály (Apáczai Kiadó) Burai Lászlóné - dr. Faragó Attiláné (2015): Hétszínvarázs munkafüzet 2. osztály (Apáczai

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul)

Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Irodalom Két mese a párjára találó ifjúról (5. fejezet, 1. modul) Tantárgy: Szövegértési és szövegalkotási kompetencia Évfolyam: 5 Éves óraszám: 180 Tankönyv: a Sulinova Kht programcsomagja Támop 3.1.4 pályázat keretében Mohácsy Károly Abaffy Lászlóné: Irodalmi olvasókönyv

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése, értelmezése és alkotás érthetően beszél; megérti az egyszerű magyarázatokat, utasításokat és társai közléseit. A kérdésekre értelmesen

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11531 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ

TANMENET IMPLEMENTÁCIÓ ELŐREHALADÁS BESZÁMOLÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/2. - 2009-0094 " Oktatásfejlesztés Baja Város Önkormányzata által fenntartott

Részletesebben

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban TATÁRJÁRÁS ÉS ÚJJÁÉPÍTÉS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Óra Témakör, tananyag MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. b évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció nyelvművelés Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Megjegyzés 1. 2. 3. Ismétlés: hangtan Ismétlés:

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 1. hét 8 óra TANMENET SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Kompetenciaterület A 1. osztály 2013-2014 Varjú Ágnes szaktanár Svéda István igazgató Nagy Gusztávné szakmai vezető 2. hét 8 óra SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁs

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANMENET 2. osztály TANÍTÓ: TÓTH MÁRIA, DOBOS EMÍLIA OLVASÁS A tankönyv évszakokra és azon belül hónapokra bontja a elolvasandó

Részletesebben

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0098 SUGÓ PARTI-OLVASÓ PARTY Olvasási és digitális kompetenciafejlesztés

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0098 SUGÓ PARTI-OLVASÓ PARTY Olvasási és digitális kompetenciafejlesztés TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0098 SUGÓ PARTI-OLVASÓ PARTY Olvasási és digitális kompetenciafejlesztés A tábor programjának terve EJF Könyvtár 2014.06.16-06.20. 2014.06.16. HÉTFŐ idő 1. csoport ÚÁMK 2. csoport

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanmenet

Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2013-2014. tanév Magyar nyelv és irodalom tanmenet 1. osztály Tankönyv: Báder Ilona: Ábécés Olvasókönyv Báder Ilona: Írásmunkafüzet (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) Készítette: Kertész Erika Bognár Angéla

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára.

Csoportos munka: rajzos szimbólum készítése az osztályterem ajtajára. Írás 1. tanmenet, B Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1. Ismerkedés, szokások kialakítása, játék. Elemi mozgások, egyensúlyérzék

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás

Előkészítő időszak. Tanulási módszerek, Tantárgyi kapcsolat, előismeret. Tanulói tevékenység. Beszélgetés. önálló munka. Egyéni véleményalkotás Előkészítő időszak Olvasás, SzövegértésSzövegalk. Óra ÍrásAnyanyelvi tapasztalatszerzés 12. Már iskolás vagyok: TK. 3. o. Családrajz: A ceruzafogás megfigyelése 34. A tanulók beszédének megfigyelése: Az

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben