TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET Készítette: Varjú Ágnes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET 2010-2011. Készítette: Varjú Ágnes"

Átírás

1 TANMENET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÉS KOMPETENCIATERÜLET Készítette: Varjú Ágnes A gyermekbarát program kerettanterve az általános iskola 1-4 évfolyamán a tanítás tartalmát és folyamatának tervezését a 21. században felnövő gyerekek fejlesztési igényeihez és fejlődési jellemzőihez igazítja. Az alapozásban kitüntetetten épít a tanulók tapasztalatszerzésére, a fogalmak tartalmának lassú érlelésére, az értelmes és fejlesztő célú gyakoroltatására. Az anyanyelvi kompetenciák fejlesztése komplex folyamat. A fejlesztés eszköze a tanulói aktivitást feltételező, integrált szemléletű változatos tevékenységrendszer, melynek középpontjában a szóbeli és írásbeli szöveg megértése, valamint a szó-és írásbeli szövegalkotás áll. Az anyanyelvi képességek fejlesztésének rendszerében tanéveken átívelő, napi rendszerességgel ismétlődő tevékenység a beszélgető kör, a mindennapi mesemondás és a ritmust érzékeltető versmondás. Készült az Apáczai Kiadó kompetenciaalapú Tanmeneteinek átdolgozásával.

2 IKT eszközök, feladatok rövidítései : Egyszervolt Versek, Mesék, Olvasni jó oldalai Egyszervolt.hu oldal fejlesztő játékai /képességek szerint egyénileg, vagy párban alkalmazva Google: - internet, kép, videók a kereső programból az interneten Sorsz. Tananyag Kompetencia terület Fejlesztendő kompetencia 1. Ismerkedés a taneszközökkel Személyes kompetencia Önkontroll fejlesztése "Rumli"-olvasás gyak. Egyszervolt 2. Mondókák mozgással Anyanyelvi kompetencia Helyes ejtés, helyes beszédlégzés, aritikuláció "Fagyi"-logikus gond. Egyszervolt.. 3. Értő olvasás fejlesztése rajzzal Szociális kompetencia Fantázia, kézügyesség fejl. 4. Mese eljátszása bábokkal - szöveg és mozgás Anyanyelvi kompetencia Történet reprodukálának fejl. 6. Írott nagybetűk gyakorlása U Ú Ü Ű V Szociális kompetencia Vizuális differenciáló képesség fejl. 7. Gyurkovics: Iskolanyitogató: fl megoldása Anyanyelvi kompetencia Beszédértési képességek fejl. 8. Nyelvtörők, szógyűjtési gyakorlatok Anyanyelvi kompetencia Beszédkészség fejlesztése 9. Weöres S.: Sehallselát Dömötör Anyanyelvi kompetencia Beszédértési képességek fejl. 10. Szepes M.: Kezdődik az iskola Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. "Árnyvadász" azonos-különböző Egyszervolt 11. Keresgélés AZs-ban, a betűrend fogalma Szociális kompetencia Figyelmesség "Szemfüles"-összehas. Egyszervolt 12. Lehet egy szúnyogot szeretni /Állatok/ Anyanyelvi kompetencia Szövegértési kép. Fejl.diff. 13. Nevek gyűjtése a tanult nagy betűkkel Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 15. Önállóan írt számgyűjtés-tulajdonságok Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 16. Olvasás gyakorlása, csop m.: Mondatalkotás képről Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl. 17. I Í írása, nevek, mondatkezdések I-Í-vel Anyanyelvi kompetencia írásképesség fejlesztése 17. Párosan szép az élet /Állatok / Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Anyaggyűjtés a badobácsról Google 18. Szövegfeldolgozás páros munkával Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 19. Tollbamondással szavak, szókapcsolatok írása Anyanyelvi kompetencia írásképesség fejlesztése "Jelbeszélő" nem verbális komm. "Árnyvadász"-azonosság verbális komm.

3 20. Sebők Zs.: Cicaiskola - tulajdonságok Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 21. J írása, nevek mondatok J-vel Anyanyelvi kompetencia írásképesség fejlesztése Meseolvasás -olvasni jó egyszervolt 22. Szavak másolása, tollbamondása Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. 23. Az iskolai viselkedés - szituációs játékok Szociális kompetencia Konfliktustűrés érzékelés kép. Fejl 24. Olvasás gyakorlása, feladatmegoldásaok: A csacsi Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 25. Szógyűjtés: állatok Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. 26. abc másolása, hiányzó betűk pótlása Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 27. Hányat lép egy veréb egy évben? /Állatok/ Digitális Kompetencia Kialak, fejl. Veréb címszó keresése Google Mondókák- Olvasni jó Egyszervolt 28. A magánhangzók helyes ejtése - szópárok Anyanyelvi kompetencia helyes artikuláció 29. T Ty írása, nevek, mondatok gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Madáríjesztő"-figyelemfejlesztő Egyszervolt 30. Szövegfeldolgozás önállóan: A csodapók Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. 31. A mássalhangzók helyes ejtése Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció Szövegfeldolgozás: A szárnyasok és a négylábúak 32. háborúja Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 33. Rövid-hosszú mghg párok differenciálása Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 34. A két nyulacska és a félelmetes farkas olv. gyak. Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 35. Összekevert szavakból mondatalkotás, mondatokra tagolás Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása "Villantó" vizuális memória fejl. Egyszervolt 36. Színházlátogatás: Csizmás Kandúr Szociális kompetencia Empátia fejl. 37. F írása, kapcsolása, T F gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Felhő játék"- gépírás gyakorlása Egyszervolt Kék színű falevelek - emberi tulajdonságok Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl. 39. Tanév eleji felm. nyt. hí. Személyes kompetencia Önfegyelem fejlesztése 40. Fehér Klára: A csodálatos radírgumi Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl. 41. Felmérés hibáinak javítása, értelmezése Anyanyelvi kompetencia A hibajavítás képességének fejl. 42. A folyópartok réme /Állatok közelről / Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Krokodil címszó keresése Google 43. Helyesírás gyakorlása, nagybetűk felhasz., keresése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Állatkölykök"-memóriajáték Egyszervolt..

4 44. Szövegértést fejlesztő feladatok megoldása párban Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 45. Mondatok írása T F betűkkel Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése "Vonalzó "játék Egyszervolt Könyvtárlátogatás, illemtudó viselkedés a kt-ban Személyes kompetencia Önkontroll fejlesztése 47. A betűrend gyakorlása, abc tanulása Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 48. Meseolvasás, beszélgetés a hét végén történtekről Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 49. P írása, nevek, mondatkezdés Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 50. Játsszunk a hangunkkal: a szöveg hangulata Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 51. Tartalom elmondása, vázlatírás Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. "Állatkölykök" képi memóriafejlesztés Egyszervolt 52. Illemkockák- szerepjáték-illemtudó viselkedés Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése 53. Hangos olvasás értékelése felkészülés után Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése "Rumli"-olvasás kép.fejl. Egyszervolt 54. A bábok megszólalnak - kitalált párbeszéd Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 54. Már iskolás vagyok - szövegfeldolg. Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 55. Betűrendbe sorolás:azs- betűrendje- keresgélés Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 56. A mese eljátszása, párbeszéd bábozással Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 57. A kis bicebóca - szereplők tulajdonságai Szociális kompetencia Empátia fejl. 58. Nyelvtörők, mondókák Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 59. A Móra történet 1-2 jelenetének eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl. "Kaptár" figyelem fejlesztő Egyszervolt 6. Lecsöppenő Kecsöp Benő /Ki van a / Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 61. Hangos olvasás felmérése felkészülés után "Pörgő - forgó" nagyoknak Egyszervolt 62. Rövid-hosszú mghg megkülönböztetése, szópárok Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. 63. Weöres S.: Barangolók - szórnagy. Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. Ismeretek gyűjtése a nyúlról- Google 64. Mássalhangzók és magánhangzók megkülönböztetése Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. 65. Összefoglalás a Hétszínvarázs szövegeiből Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. 66. Cinegenaptár-madarak csoportosítása Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. Költöző madarak címszó: Google 67. Betűrend gyakorlása különböző betűkkel Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás A gólyáról ismeret keresés- google

5 68. A mi gólyánk szövegfeld. Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása 69. Az írott P gyakorlása, nevek, mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Finommozgást fejlesztő gyakorlatok: képalakítás fonalból Szociális kompetencia Finommozgás fejlesztése,kézügyesség 70. B írása, nevek gyűjtése, írás gyak. Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. 71. Mese dramatizálásra - bábok párban Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 72. M írása, mondaírás, nevek gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 73. A cinege cipője- verstanulás párban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. 74. Vadludak, Vándormadár lennék-csop.munka,tárgyközös szógyűjtés Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása "Állatkölykök" memóriafejlesztés Egyszervolt 75. Betűrendbe soorolás gyakorlása Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. Az ősz - google 76. Szövegértési feladatok megoldása páros munkával Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 77. M írása, kapcsolása, mondatok alkotása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 78. Pestőfi S: Itt van az ősz képek versben Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 79. N,Ny írása, kapcsolása, nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 80. Őszi versek: Útra kel egy falevél Anyanyelvi kompetencia Szövegértési kép. Fejl.diff. 81. i,í a szavakban és a szavak végén Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. 82. Versolvasás párokban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. 83. Tárgyközös szógyűjtés kooperatív munkával Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. Figyelemfejlesztés "bubble játék" Egyszervolt 84. Betűrendbe sorolás gyakorlása Szociális kompetencia Vizuális differenciáló képesség fejl. 85. Verstanulás párokban, szógyűjtés meséhez Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 86. Mesemondás felkészülés után bábbal Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. 87. Szövegértési feladatok megoldása, differenciálás Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása Figyelemfejlesztés:"Lámpaoltás"c.játék Egyszervolt Mesél az őszi erdő - ismerettartalmú szöveg feldolgozása Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 89. Szavak írása képről - páros m Anyanyelvi kompetencia Hanganalizáló-szintetizáló kép.fejl. "Rumli" figyelem és olvasási kép.fejl. Egyszervolt 90. Időjárásjelentés értelmezése - szövegben kérdésekre válasz keresése Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. 91. Magánhangzók megfigyelése Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 92. Finom csemege a diós alma - recept értelmezése Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. 93. Hosszú és rövid magánhangzók gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció

6 "Szerencsevadász"-figyelem és koncentráció Egyszervolt 94. Gesztenyekatona: szövegértelmezés kérdésekkel Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl. 95. Helyesírási feladatlap megoldása páros munkával Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. A gesztenye /ismeretek gyűjtése Google/ 96. Az őszről szerzett ismeretek összefoglalása-kooperatív m Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. 97. Betűrend gyakorlása különböző betűkkel Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 98. Ismeretterjesztő szöveg feldogl-a sün Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl. A sün -ismeretek gyűjtése-google 99. Betűrendbe sorolás, u ú a szavak végén Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A mesék birodalma - Mit tudunk a meséről? Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 101. Időszakos felmérés -hangos olvasás Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés Reflex fejlesztése, szem és kézmozgás koord."békalétra" 102. Mesebeli bábok beszélgetnek/szövegalkotás felkész.után/ Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 102. A róka és a gólya - mesefeldolgozás, eljátszása bábokkal Anyanyelvi kompetencia Beszédkészség fejlesztése 103. Betűrend gyakorlása -páros munkával Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 104. Valós és mesebeli szereplők párbeszéde koop.munkával Szociális kompetencia Kooperáció gyak Hosszú és rövid magánhangzók a szavakban (gyakorlás) Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl Ismeretterjesztő szöveg értelmezése, fontos adatok kikeresése Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl A Á írása, nevek mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Betűkirakó, figyelem és olvasái képesség fejlesztése 108. Memóriafejlesztés szólánccal, mozdulatsorral Szociális kompetencia Emlékezet fejl Kedvenc mesém bemutatása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli kifejező kép.fejl Időszakos felmérés: betűrend és tollbamondás Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Meseolvasás, felkész után Olvasni jó Egyszervolt 110. C Cs a szavak elején - szógyűjtés - nevek Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 110. Párbeszédek olvasása, helyes hangsúly, hanglejtés Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 111. O,Ó,Ö,Ő írása, nevek, mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 112. Ékezetpótlások, nyelvi játékok, kiegészítések Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Az elefánt megismerése (Állatok közelről) Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Google: elefánt 114. Meseszereplők csoportosítása koop.m Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Helyesejtési gyakorlatok- beszédhangsúly Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 116. Írott nagybetűk gyakorlása, nevek tollbamondása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése

7 117. Ismeretterjesztő szövegben válasz keresésé adott kérdésekre Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl Mit tudunk már a mesékről? (Meseszám, kezdés, befejezés) Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Mese eljátszása bábokkal felkészülés után Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással Egyszervolt:Olvasni jó -mit takarhatnak a mesecímek 120. Szavak másolása betűrendben, szótagolás gy. Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl Szövegértési feladatok megoldása (mf-ben) Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. "Homokozó" formafelimerés + - forma Egyszervolt 122. Meseolvasás, illusztrácik - egyéni bemutatkozás Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl Nevek gyűjtése írott nagybetűkkel Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 124. Éljen a király! Ism.terj. Szöveg az oroszlánról Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl L D gyakorlása, nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 126. A pacsirta és a rezgőfű - mesefeld. Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl S Sz írásának gyak - nevek, mondatok Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése Finommozgás fejlesztése- " Vonalzó" I.II. Egyszervolt A kultúra napjára készülünk! -emlékezés Szociális kompetencia Emlékezet fejl Írásbeli kifejező képesség fejlesztése kép és szöveg összekapcs. Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 130. A kultúra napja! - Mit jelent neked? Digitális Kompetencia Kialak, fejl Színház, mozi, könyv, kiállítás, múzeum, stb.. Kultúra Napja - keresés Google 131. Közös plakát készítése a Kultúra Napjára Szociális kompetencia Alkotó fantázia fejl Betűrend gyakorlása, keresés AZS-ban Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 133. Szójegyzék szavainak tollbamondása párban Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl Ugorjunk árkot! Mesefeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl ó,ő,ú,ű a szavak végén Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A hullámos papagáj - keresés szövegben, lényegkiemelés Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl A lényeges információkból vázlat írása Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés Google: A hullámos papagáj, videók 138. Nyomtatott nagybetűk eljátszása, felismerése Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 138. Felolvasás könyvtári könyvekből, bemutatás Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 139. Magánhangzók szabályai a szavak végén -gyak Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Egyszervolt..Szemfüles játék-összehasonlítás fejlesztése 140. A nyuszi, az őzike meg a répa - mesefeldolg. Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 141. Írott nagybetűk gyakorlása K, H, Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése

8 "Homokozó" formafelismerés, szem-kéz koordináció 142. Hangos olvasási gyakorlatok "Nem veszem át" "Mghg olvasás" Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 143. Szövegértési feladatoka megoldása Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Írott nagybetűk gyakorlása, nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 145. A hörcsög -ismeretterjesztő szöveg feldog.párban, igaz-hamis állítások Személyes kompetencia Alkalmazkodó képesség fejl. Google: A hörcsög (képek, videók) 146. Mit tudsz a hörcsögökről? -szóbeli kifejező képesség fejlesztése Szociális kompetencia Emlékezet fejl Mássalhangzók csoportosítása, hiányos feladatok megoldása Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl A róka meg a holló - mesefeldolgozó Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Párhbeszéd mondatainak leírása másolással Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 150. Mese szerepek szerinti olvasása, eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 151. Helyesírási TOTÓ -hiányos mondatok kiegészítése Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. "róka" címszó keresése -Google 152. A mesehősök tulajdonságainak összegyűjtése Anyanyelvi kompetencia Szókincs aktívizálása 153. Tollbamondás:szavak és szöveg Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 154. Osztozkodik a róka - szövegfeldolgozás mf alapján Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Szótagoló másolás, hibák javítása Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl. "Szerencsevadász"-figyelem és koncentráció Egyszervolt "Táncoló talpak" -farsangi előkészületek -film megtekintése 156. A csökönyös kiselefánt (szerepjáték, szövegfeldolgozás) Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Szövegértési feladatok megoldása diff.m. Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl. " Békalétra" -gyors reflex fejlesztése 158. Hosszú mássalhangzós szavak kiegészítése Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl A macska - igaz-hamis állítások, szógyűjtés koop.m Szociális kompetencia Kooperáció gyak. Videók a macskáról- Google 160. Szövegértési feladatok gyakorlása Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Felmérés : néma olvasás, szövegértési feladatok Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl A kutya - igaz-hamis állítások, lényegkiemelés Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Mássalhangzók a szavakban, mondatokaban Szociális kompetencia Vizuális differenciáló képesség fejl. A kutyáról képek, videók Google 164. Kooperatív munka: Mit tudsz a kutyáról, macskáról? Szociális kompetencia Kooperáció gyak Szókészlet szavaival tollbamondás, szövegértés Szociális kompetencia Emlékezet fejl. Google- A kutyák arckifejezése -Mit tudsz leolvasni róla?

9 166. Szókincsfejlesztés szógyűjtéssel: milyen? Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Írott nagybetűk gyakorlása, mondatok írása Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése A rókáról képek, videók (Google) 168. Szövegértési feladatok -válasz kérdésekre szövegben Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl j-ly gyakorlása, mondatalktások Szociális kompetencia Emlékezet fejl Meseolvasás társaknak -gyakorolt szöveg bemutatása Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 171. Gyakorlás: betűrend, tollbamondás Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás Egyszervolt.hu - mesék olvasása 172. A kiskakas gyémánt félkrajcárja -szerepjáték, bábozás Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 173. Mássalhangzók hosszúságának felism. Hallásfejlesztő gyak Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl. A kiskakas.. Meghallgatása művészi előadásban Egyszervolt Helyi hangosolvasási verseny Személyes kompetencia Önbizalom fejlesztése 175. Szavak szétválogatása megadott szempontok szerint Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Szövegértési feladatok megoldása munkafüzetben Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Szavak kettőzéssel, egyjegyű és kétjegyű mshg. Szociális kompetencia Auditív szelektáló képesség fejl Mese feldolgozása-hangsúlyos olvasás, kitekintés Személyes kompetencia Önbizalom fejlesztése 179. Mondatalkotás megadott szavakkal, leírásuk Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl A Petőfi Irodalmi Múzeumban jártunk- élménybeszámoló Szociális kompetencia Emlékezet fejl Szövegértési feladatok: "színházjegy" Szociális kompetencia Tájékozódási kép.fejl.síkban és térben A Petőfi Irodalmi Múzeumról olvasunk -Google 182. A legokosabb -Böbéről, a csimpánzról Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl j-ly gyakorlása a szavakban Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl. Böbe és Kincsem bemutatása, videók "B"-ről Google 184. A legyőzhetetlen: Kincem, a csodaló Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Írott nagybetűkkel nevek gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 186. Játékos olvasási gyak. Memóriajáték Szociális kompetencia Emlékezet fejl Híres állatokról olvasunk- keresés, gyűjtőmunka Szociális kompetencia Kooperáció gyak Szógyűjtés: állatnevek csoportosítva Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl. Kántor és Mancs- Google 188. Írott nagybetűk csoportosítása- mghg-mshg Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Én, te,mi -Cirkuszban -élmények szóbeli megfogalm. Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés Cirkuszi mutatványok az interneten - Google 190. Meseolvasás bemutatása -könyvtári óra Személyes kompetencia Önbizalom fejlesztése

10 191. Gyakorlás - a hangokról, betűkről tanultak Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Én, te, mi: Piacon "alku" Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 193. Időszakos felmérés helyesírásból Személyes kompetencia Önállóság fejlesztése Egyszelvolt.. "Béka létra, Buborékok"-gyorsaság, reflex, figyelem fejl Én, te, mi - Mi lesz a vége? Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Időszakos felmérés anyanyelvi ismeretekből Szociális kompetencia Emlékezet fejl Iskolai megemlékezés márc.15-ről a színházban Személyes kompetencia Önfegyelem fejlesztése 197. Az ünnep jelentősége Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése 198. Betűrend gyakorlása - azonos betűvel kezdődő szavak Anyanyelvi kompetencia abc, betűrendbe sorolás 199. Zelk Zoltán: Este jó - versfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. Versek előadásásnak megfigyelése - színészi ea. Egyszervolt.hu 200. A sárkány és a táltos ló - mesebeli állatok Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 201. Tavaszi versek olvasása, válogatása versmondó versenyre Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása Sárkányok az interneten, Süsü Google 202. A favágó és a vízitündér- mesefeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Négy szótagú szavak gyűjtésw mesékből Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. A táltos ló - Dvd vetítés 204. Mese eljátszása csoportos felkészülés után Szociális kompetencia Konfliktustűrés érzékelés kép. Fejl 205. Játékos figyelemfejlesztő, memóriafejlesztő gyak. Szociális kompetencia Emlékezet fejl Mesefeldolgozás, szereplők, helyszín gyűjtése Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása 207. Versmondó versenyre készülünk/hangsúlyozás, hangszín-hangreőváltások/ Személyes kompetencia Beszédbátorság fejl. Egyszervolt.. Versmondás hallgatása színészek előadásásban internetről 208. Jártunkban, keltünkben feladatai páros munkával Személyes kompetencia Együttműködés, tolerancia fejl A szótagolás szabálya Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A csillagszemű juhász -meserészlet eljátszása Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 211. Hány szótagra bontható a szó? Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Egyszervolt.hu - A csillagszemű juhász 212. A kóró és a kismadár - láncmese fogalma Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Nevek csoportosítása másolással Szociális kompetencia Csoportosítási kép.fejl Mese részekre bontása- vázlatpontok közösen Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl Írás emlékezetből, nevek betűrendben Szociális kompetencia Emlékezet fejl Csalimese- furcsaságok összegyűjtése Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl Elválasztás szomszédos mghg-k között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam.

11 218. "Megjárta Jancsi" - közmondások értelmezése Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 219. Elválasztás gyakorlása Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Kásahegy - a népmesék kezdése és befejezése Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Osztálynévsor írása, szépírási verseny Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl Meserészletek eljátszása, zsűrizés Anyanyelvi kompetencia Lényegkiemelő olv.kép.fejl Szótagolás, elválasztás, mghg, mshg között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Furulyavásár - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Szótagolás mozgással, ritmustapssal Szociális kompetencia Finommozgás fejlesztése,kézügyesség Egyéni fejlesztés - keresztrejtvény megoldása párban 226. Meserészlet eljátszása csoportokban Szociális kompetencia Kooperáció gyak Elválasztás gyak. Magán és mássalhangzók között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Képes Géza megemlékezés, gyermekversei Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése 229. Képek és kötetek, zenés versei Személyes kompetencia Érzelmek harmonizálása Bemutató Képes Géza életéről, verseiből Google 230. Elválasztás hosszú egyjegyű mássalhangzók között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam A három kívánság- mesefeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. A mese megtekintése az Egyszervolt.hu oldalon 232. Szövegértési feladatok a Tappancsból Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Mondatalkotás a szókészlet szavaival Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl Kérdezz, felelek! Páros íráabeli párbeszédek Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 235. Versolvasás kelkészülés alapján Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 236. József Attila: Alkotó - versfeldolgozás Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 237. Rokonértelmű szavak kigyűjtése a versből Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés Képek József Attiláról- Google 238. Mit tudunk már a mesékről - koop.csop.munka Szociális kompetencia Kooperáció gyak Mondatírás gyakorlása emlékezetből Szociális kompetencia Emlékezet fejl A táltos ló - Állatok közelről tk - mesebeli áll. Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 241. Szövegértési feladatlapok megoldása Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Film a pegazus szereplésével DVD 242. A griffmadár- mesebeli állatok Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 243. Párbeszéd írása, helyes tagolás Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése A mesebeli állatok - képek, értelmezések - Google 244. Állatok közelről tk: Az aranyhalacska Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése

12 245. Mondatalkotás szavakból - bővítés különleges szavakkal Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 246. Kinek van igaza? Véleményalkotás "A rúkhmadár" Anyanyelvi kompetencia Szándék és véleménnyílvánítás fejl Írott nagy abc tollal Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 248. Sajtos golyók (szövegértési feladatok megoldása) Anyanyelvi kompetencia Szöveg időrendjének azonosítása 249. Írás tollal - nagybetűk, nevek az osztályból Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl. Ízlelés, terítés, ételreceptek sajtból - Google 250. Készíts madáretetőt! Szövegértési feladatok Szociális kompetencia Fantázia, kézügyesség fejl Elválasztás 2 v. több mássalhangzó között Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Téli madáretetés, madáreleségek Google 252. Az óriáspolip - mesebeli állatok Szociális kompetencia Képzelet fejlesztése 253. Gyakorlás - szólánc, szótagolás Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl Nessie, a majomember - kinek van igaza? Anyanyelvi kompetencia Szándék és véleménnyílvánítás fejl Szótagolás, rejtvények betűkkel Anyanyelvi kompetencia Szóalkotás betűkből diff. " Bubble" -figyelem-koncentráció, megosztott figy.fejl.egyszervolt 256. Szövegértési feladat: A jászberényi.. Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl Elválasztás 3 mássalhangzó között - gyak Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam. Állatok képei- Google 258. Állatok közelről és távolról:szólások magyarázata Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 259. Kétjegyű kettőzések elválasztása szóban Anyanyelvi kompetencia Nyelvi problémaészlelés, tapasztalatok megfoglam Szövegfeldolgozás némán "Mire emlékszel?-tartalommondás" Anyanyelvi kompetencia Történet reprodukálának fejl Szövegértési feladatok feladatlapon Szociális kompetencia Lényegkiemelő képesség fejl. Szurikáta, panda, strucc (videók- Google) 262. Szövegfeldolgozás: Hogyan tanultam meg írni? Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Írás, helyesírás felmérés Személyes kompetencia Esztétikai igényesség fejl Este a játszótéren - Ént, te, mi Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Témazáró felmérés: Az elválasztás Szociális kompetencia Emlékezet fejl Mátészalka és Képes Géza kapcsolata Szociális kompetencia Gondolkodási kép.fejl Mit tudunk a költőről? Gyermekversei Szociális kompetencia Emlékezet fejl. Épületek, szobrok fényképeiről vetítés- ezek felismerése Google 268. Móra F.: A könyvé vált kakas - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Mit tudunk a mondatokról? Szociális kompetencia Emlékezet fejl. Képek Móra Ferenc életéből - Google 270. Petőfi Sándor: Arany Lacinak - szövegfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl.

13 271. Szövegalkotás képekről - koop.munka Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl. Egyszervolt.hu: Petőfi S: Arany Lacinak 272. A kijelentő mondat tartalma Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 273. Petőfi Sándor: Anyám tyúkja- versfeldolgozás Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl. Egyszervolt Petőfi S: Anyám tyúkja c. versének meghallgatása 274. Találós kérdések, szóviccek Szociális kompetencia Figyelem, koncentráció fejl Szójátékok, szólánc a vonaton Anyanyelvi kompetencia A szavak helyes tagolásának fejl Az erdei védett növények neveinekolvasása a tanösvényen Anyanyelvi kompetencia Olvasási képesség fejlesztése 277. Magánhangzós beszéd 278. Szógyűjtés a balatoni nyár szépségeiről Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 279. Meseolvasás, szerepjátékok Anyanyelvi kompetencia Szóbeli szövegalkotás bábozással 279. Színek és tulajdonságok az erdőről, vízről 280. Szógyűjtésa buszkirándulásról Anyanyelvi kompetencia Szókincsbővítés 281. Kérdezz!Felelek!játék Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 281. Szóbeli szövegalkotás a Balatoni élővilágról Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 282. A mondat gondolatközlő szerepe Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése 283. Mondatírás másolással, tollbamondással Anyanyelvi kompetencia Írásképesség fejlesztése 284. A beszélő ceruza - egyéni beszámoló Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 285. Mondatok alkotása szóban és írásban Anyanyelvi kompetencia Írásbeli kifejező képesség fejl. Zánkai hangulatok - képek kivetítése 286. Móra F.: Nagyapó - lényegkiemelés kérdésekkel Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl Illemtudó viselkedés a nagyszülőkkel Személyes kompetencia Szabálytudat fejlesztése Egyszervolt Móra történetek rajzos változatának vetítése 288. Sport, a sport szerepe az egészségben Személyes kompetencia Nagy és finommozgás fejl Mire jó az egészség? Hogyan táplálkozzuunk, éljünk? Anyanyelvi kompetencia Önálló gondolatok megfogalm-lényegkiemelés 290. József A: Csoszogi az öreg suszter Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl A kérdő mondat, Az -e szócska helyes használata Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése Felvételek a sportnapról, az osztályról 292. Dramatikus játék: Csoszogi és a fiú beszélgetése Anyanyelvi kompetencia Helyes artikuláció 293. Móricz Zs.: A nehéz kétgarasos Anyanyelvi kompetencia Írott szöveg megértése, belső kép kialakulásának fejl A kérdő mondat helyes hanglejtésének gyakorlása Anyanyelvi kompetencia A beszélő szándékának megértése

14

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS

SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS 1. hét 8 óra TANMENET SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Kompetenciaterület A 1. osztály 2013-2014 Varjú Ágnes szaktanár Svéda István igazgató Nagy Gusztávné szakmai vezető 2. hét 8 óra SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁs

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS TANMENET 1.- 2. OSZTÁLYOS ÖSSZEVONT TANULÓCSOPORTOK RÉSZÉRE HETI 8 ÓRÁBAN 2009 /2010. TANÉV Az IKT eszközökkel támogatott órák tananyaga kék színnel jelölt Az intézményi innovációhoz

Részletesebben

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS

ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 1 ALAPFOKÚ NEVELÉS OKTATÁS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 magyar1-4.qxd 2004.12.15. 12:39 Page 2 Felelõs vezetõ: Ballér Judit ügyvezetõ

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGTERÜLET MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom tanterv az OM kerettantervének

Részletesebben

IDŐ TANANYAG FEJL.KÉPESSÉG,

IDŐ TANANYAG FEJL.KÉPESSÉG, IDŐ TANANYAG FEJL.KÉPESSÉG, KÉSZSÉG,CÉL szept.01./1. Felszerelések Rendezés, ell.,összegyűjtése csoportosítás MUNKAFORMÁK MÓDSZEREK ESZKÖZÖK MEGJEGYZ. EM, csoportos, frontális magyarázat Tankönyvek, füzetek,

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Magyar nyelv és irodalom 1. 4. évfolyam Éves órakeret:1. 3. évfolyamok: 296 4. évfolyamok: 259 Heti óraszám: 1. 3. évfolyamok: 8 4. évfolyamok: 7 Témakörök 1.osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály Magyar

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1 ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyakorló Általános Iskolájának adaptált helyi tanterve 1-8. évfolyam Óraszámok 2 Magyar nyelv és irodalom Évfolyamok 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai

Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai HELYI TANTERV 1 Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámai Tantárgy 1.évf 2.évf 3.évf 4.évf Magyar nyelv és irodalom 296 296 296 296 Matematika 185 185 185 148 Informatika 18,5 18,5 18,5 37 Idegen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam)

Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) 1 Kerettanterv az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat (1-4. évfolyam) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettanterv céljaiban,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből álló

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1 4. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű. A családi és az óvodai anyanyelvi nevelés eredményeiből kiindulva intenzíven

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához

MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Zavod Republike Slovenije za šolstvo A Szlovén Köztársaság Oktatási Intézete MAGYAR NYELV mint anyanyelv Alkalmazott tanterv a kisegítő kétnyelvű általános iskolához Madžarščina kot materinščina Prilagojeni

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA. Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam KERETTANTERV AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA Az általános iskolai tananyag elsajátítására (1-8 osztály) a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel élve ajánlott egy tanévnél hosszabb

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint

Alsó tagozat helyi tantervei. a táblázatban megadott sorrend szerint Alsó tagozat helyi tantervei a táblázatban megadott sorrend szerint Óraterv 1 4. évfolyam Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. Magyar nyelv és irodalom 7+1 7 6 6 Idegen nyelvek (Angol/Német) +1 +3

Részletesebben

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK

TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK TANMENET MAGYAR NYELV KISISKOLÁSOKNAK 2 4. osztály Készítette: DR. GALGÓCZI LÁSZLÓNÉ gyakorlóiskolai szakvezetõ tanító Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101 Drótposta:

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program. 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.1 Helyi tanterv tantárgyanként-alsó tagozat Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3.1 Az alsó tagozat helyi tanterve

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 1. évfolyam... 2 A kulturált nyelvi magatartás, beszédművelés... 2 Az olvasás-írás tanulásának előkészítése... 3 Kis- és nagybetűk írásának elsajátítása... 5 Irodalomolvasás, szövegértés... 6

Részletesebben

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2013. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGY HELYI TANTERVE a 1 4. évfolyamra Készült a vonatkozó EMMI kerettanterv és rendelet alapján megjelentetett MOZAIK Tankönyvkiadó: Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv

Részletesebben