Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek!"

Átírás

1 1

2 2

3 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október hónapban több rendkívüli ülés keretében, az alábbi témákban hozta meg döntéseit. Képviselő testületünk szeptember 13-án rendkívüli testületi ülést tartott, amelynek keretében, az alábbi halasztást nem tűrő kérdésekben döntött. 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és ehhez a évi költségvetés terhére 1 millió Ft-ot biztosít. Tavaly 26 főt tudott e pályázat keretében támogatni Önkormányzatunk. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, egyik eleme a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás. Felhívom a tanulók figyelmét arra, hogy a kérelmek beadási határideje november Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 2. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Önkormányzatunk és a Tápiószecsői Víziközmű Kft közötti kétoldalú pénzmozgásoknál a jövőben - ahol lehet - a beszámítást alkalmazza. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 3. napirendi pont keretében úgy döntött, hogy a kiépülőben lévő járási hivatal részére, 8 db státuszt, valamint az ehhez kapcsolódó, az ügymenet biztosítására szolgáló informatikai eszközöket, (Pc, monitor), valamint 5 db asztalt és 5 db széket ingyenes használatra átad. A járási hivatalokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatót, a Szecsői Tükör e számában olvashatnak. Képviselő testületünk október 18-án rendkívüli testületi ülést tartott, amelynek keretében, az alábbi halasztást nem tűrő kérdésekben döntött: 1./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy az Önkormányzat által használt Likvid hitelt éven túli futamidejű hitellel cseréli fel. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a hitelkonstrukcióhoz szükséges Kormány hozzájárulást kérje meg. 2./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 2. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata és Kóka Község Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás teljesítéséért járó ellenszolgáltatást szükség esetén bírósági eljárás keretében érvényesíti, melynek költségeit a év költségvetésének az általános tartaléka terhére biztosítja. E témáról a Szecsői Tükör előző számaiban részletesebben is beszámoltam. 3./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 3. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy a napelemes megújuló energiahasznosító rendszer telepítése Tápiószecső Nagyközség közintézményeiben című, KMOP jelű pályázat árazott és árazatlan költségvetésének elkészítésével Gombás Lukács okl. villamosmérnök villamos tervezőt bízza meg, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Képviselő testületünk október 25-én megtartott rendes testületi ülésén az alábbi döntések születtek: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy a Nagyközségi Könyvtár és a Művelődési Ház évi beszámolóját elfogadja. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról szóló rendelettervezetét elfogadja. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt-vel kötött Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát program folytatásához Magdolna-telepen a Gábor Áron utcában jelöli ki a fák ültetését. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Tápiószecső jegyzőjét felkéri egy nyilatkozat megírására a Magyar Közútkezelő és az érintett lakosok felé, amelyben kifejti azt, hogy a helyszíni egyeztetésig a Magyar Közútkezelő függessze fel az eljárást, mivel a szemle eredménye befolyásolhatja az érintett vállalkozókra esetlegesen kirótt bírságot. 5. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy az Építsünk hidat, a régi Tápiószecső értékeiből teremtsünk jövőt! Pályázatunk kert és parképítési munkálataival, azon belül az öntözőrendszer kivitelezésével valamint a növényültetés és parkosítási munkálatokkal a Hunnia Farm Kft.-vel köt szerződést. Képviselő testületünk október 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésén az alábbi kérdésekben hozta meg döntéseit: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény üzemeltetését továbbra is vállalja. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A fentiek ismeretében az önkormányzatnak október 30-ig döntenie kell, hogy a nevezett oktatási intézmény átszervezéséből rá háruló üzemeltetési feladatokat évtől ellátja-e. Testületünk az iskola további üzemeltetése mellett döntött. Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket a község honlapján elolvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző 3

4 Alpolgármesteri tájékoztató Tápiószecső az 1956-os forradalom és szabadságharc idején A Szecsői Tükör előző számában bemutatásra került, mi történt a tápiószecsői laktanyában 56 őszén. Mivel ez a katonai támaszpont fontos volt a főváros fegyverellátása szempontjából, a forradalom leverése után folyamatosan megfigyelés alatt tartotta a bázist és a lakosságot a hatalom. A besúgók mindent jelentettek. Szemmel tartották azokat, akik disszidáltak, de később visszatértek külföldről és Tápiószecsőn telepedtek le (1957 és 1964 között 14 fő). A rezsim mindenkit kémnek képzelt és félt, hogy titkos adatgyűjtést végezhet az imperialisták számára a 14. számú Fegyverbázisról. A sok eset közül álljon itt két példa: A budapesti japán követség szakácsa, Yamauchi Minoni többször járt Szecsőn. Erre azért került sor, mert itt élt a követség egyik takarítónője, Palotai Erzsébet, Gárdonyi Géza u. 31. sz. alatti lakos és a szakács tőle vásárolt élelmiszereket. Az ismeretség és az üzleti viszony jóvoltából a japán szakács még az esküvőjére is meghívást kapott, amire május 25-én került sor. A besúgó ezt is jelentette. 1 Ismerjük a fenti alakulat védelmében foglalkoztatott hálózati személyek 2 fedőneveinek 1965-ös listáját: Somogyi Zoltán, Barna Elemér, Hajdu Zoltán, László, Bánkuti Lajos, Mihály, Árvai Csaba, Komlói, Szegedi Pál. Ilyen fedőnevek mögé rejtőzött besúgókat irányított a bázis elhárító tisztje akkoriban. 3 De térjünk vissza 1956-hoz és vegyük sorra, mi történt a faluban a laktanyai eseményekkel párhuzamosan. Ezt a kádári megtorlások idején bebörtönzött szecsői kántor, Schvarda Béla esetén keresztül mutatjuk be. Schvarda Béla ötvenhatos működése és meghurcolása Schvarda Béla, 4 aki Tápiószecsőn a forradalom idején kétségkívül a főszerepet játszotta, nem volt helyi származású. Pécsen született 1910-ben. Tanítóképzőt végzett, kántor-tanító lett ben helyezték községünkbe. Tanítói munkája mellett katonai képzéseken vett részt. A II. világháborúban főhadnagyként harcolt, háromszor vezényelték a szovjet frontra, kétszer kitüntették. A háború végén családját Nyugatra vitte, angol fogságba esett, 1946-ban tért haza. Az egyházi iskolák államosítása után tanítói állásáról lemondott, kántorként dolgozott tovább. Jövedelme kiegészítése miatt a szecsői szeszfőzde főkönyvelői, a kókai szeszfőzde segédkönyvelői feladatát is ellátta és engedély nélkül órák, villanymotorok javításával foglalkozott. 5 Mint a legtöbb faluban, Szecsőn is október 25-én reagáltak a helyiek a forradalom október 23-i kirobbanására. Október 23-án éjszaka a szecsői bázis katonái megállítottak és megvertek egy forradalmi csoportot, amely autóval áthaladt a falun. 6 A helyiek 24-én még kivártak, de másnap lezajlott egy tüntetés, más 1 ÁBTL, O számú Fegyverbázis (Tápiószecső). 25 oldal. 2 Uo. 35. oldal. 3 Uo. 4 Nevét a különböző ÁBTL-források egymástól eltérő módon írták. Szerepel Schvarda, Svarda, Swarda néven is. 5 ÁBTL, V , Svarda Béla , 80. oldal. 6 Uo. 26. oldal. településekről és a fővárosból érkezők részvételével, akiket a helyi laktanya katonái foglyul ejtettek és bevittek a fegyverbázisra. Gregor János 25-én leverte a tanácsháza faláról a vörös csillagot, majd ezen felbuzdulva többen a pártház falán lévő vörös csillaggal tették ugyanezt án a szecsőiek tömegesen vonultak a bázis elé, hogy követeljék a foglyok szabadon engedését. Ágyúk riasztó lövése megállította őket, Hegegy őrnagy rábeszélésére visszavonultak, a foglyokat pedig szabadon engedték. A helyi rendszerváltás október 27-én zajlott le, amikor a fegyverbázis parancsnoka, a Nagy Imre-kormány felhívása alapján kiáltványban szólította fel a szecsőieket, hogy válasszanak a tanács helyett nemzeti bizottságot és szervezzenek nemzetőrséget. Ekkor lépett előterébe Schvarda Béla. Amikor a nagykátai járási tanács végrehajtó bizottsága február 12-én összefoglaló jelentést írt a hatalom számára a járási forradalmi eseményekről, Tápiószecsőn Schvarda szerepét emelték csak ki. 8 Burján Ferenc tanácselnök és Deák Antal alapszervezeti párttitkár összehívták a földművesszövetkezet (ma Bata Bolt) elé a helyi lakosságot, hogy a választást lebonyolítsák. Burján és Deák egy jelöltlistát is összeállított. Ezt a népgyűlésen jelen lévő Schvardával olvastatták fel az egybegyűlteknek. A tömeg több jelölt helyett másokat indítványozott a nemzeti bizottságba. Tagja lett Schvarda Béla is. Elnöknek először Vígh Jánost választották. Ezután megalakult a helyi nemzetőrség, mint rendfenntartó erő. A helyi rendőrök elmenekültek az őrsparancsnok (László Kálmán) kivételével. A nemzetőrség megalapítása az országos mintát követte. 9 Első parancsnoknak Kertész Ferenc iskolaigazgatót választotta meg a nemzeti bizottság, de őt október 29-én leváltották. Helyébe Schvarda Béla lépett, aki addig élelmezési felelősnek lett kijelölve. Több nemzetőr nevét ismerjük: Dósa Gábor, Gazsi Antal, Gazsi Pál, Gólya István, Gregor János, Kiripolszki Béla és Mihály, Kókai József, Lipták Tibor, Nagy Endre, Pintér Tibor, Uhereczky Pál és Ottó. Többségük huszonéves fiatalember volt, megbízhatóságuk alapján lettek kiválogatva a helyi fiatalok közül. Éjszakánként a Schvarda által elrendelt kijárási tilalom idején gyalogosan járőröztek 3-5 fős csoportokban. Karszalagot viseltek, ez volt a fegyver mellett minden, ami egy civiltől megkülönböztette őket. A rendőrőrs épületében, az ún. Steiner-féle házban volt a bázisuk. A nemzetőrök kb. november 10-ig látták el a feladatukat, utána feloszlottak, fegyvereiket László Kálmánnak adták vissza. A helyi katonasággal nem voltak kapcsolatban. 10 Schvarda kinevezésében a helyi rendfenntartó erő élére volt ráció. A Horthy-korban leventeoktatóként működött, világháborús veteránnak számított. Tudta, mit kell ilyenkor csinálni, hogyan kell a nemzetőrnek felcsapó fiatal srácokat kezelni. A laktanyából László Kálmán szerzett fegyvereket (géppisztolyokat, pisztolyokat) számukra. Schvarda végig együttműködött a helyi Pest megyében. I. köt. Szerk.: Balázs Gábor-Borbély Rita Katalin-Kiss Anita. PML, oldal. 8 Uo. II. köt. Szerk.: Halász Csilla-Schramek László Péter- Tóth Judit. PML oldal. 9 Ripp Zoltán: Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Korona, Bp., oldal. 10 Uhereczky Pál közlése. 4

5 rendőrparancsnokkal, aki a forradalom leverése után az együttműködési készséget igazolta, amikor a kántor a kádári megtorló gépezet előtt mentegette magát. Horváth József, Kertész János és Mészáros József helyi lakosok a belügyminisztériumban dolgoztak, Schvarda őket is felkérte nemzetőrnek. Novemberben lemondott a nemzeti bizottsági elnöki tisztségéről Vígh János. Deák Antal párttitkárral és Maczkó Jánosné VB-titkárral egyeztetve Schvardát jelölte utódjául, akit meg is választottak elnöknek. Felügyelte a közvagyont és november folyamán, amikor legnagyobb volt a káosz az országban, rendszeresen biztosította a falu közélelmezését. Ezt az őt elítélő népbíróság is elismerte ítéletében. December 3-án egy nemzeti bizottsági ülésen már azzal vádolták Schvardát, hogy lepaktált a kommunistákkal. A forradalmat addigra katonai értelemben leverték, itt pedig szovjet tankok állomásoztak a laktanya védelmére. Schvarda sem tudott a kommunista restaurációval szemben érdemben cselekedni és nem is próbálkozott. Október végén 3 tizenéves fiatal, Bakh József, Hadrik János, Szabó Sándor a faluban több kerítésre mésszel felfestette: Harc a semleges Magyarországért!, Oroszok haza! feliratokat. 11 Amikor a következő évben számon kérték őket, a fiatalok azt nyilatkozták, Schvarda utasítására tették ezt, akitől féltek és nem mertek neki ellentmondani. Két alkalommal került sor a szecsői nemzetőrök részéről fegyverhasználatra. A politikai rendőrség egyiket az 1959-ben készült jelentésében röviden leírta: Gazsi Antal /: Tápiószecső, XII. 18. a: Kókai Erzsébet:/ ipari tanuló, volt Tápiószecső, Munkácsi-u. 14. sz. alatti lakos. Az ellenforradalom ideje alatt jogtalanul birtokában lévő fegyverrel Csikós nevű, tápiószecsői lakost agyonlőtte. Felelősségrevonás elől illegálisan nyugatra távozott. 12 A kádári rendőrség plasztikus megfogalmazásában úgy szerepelt az ügy, mintha köztörvényes bűncselekmény lett volna. Részleteit nem vizsgálták ki. Amikor Schvardát letartóztatták és kikérdezték, ott sem tettek fel erről kérdéseket. Gazsi külföldre menekült, Csikós László november 19-én belehalt a sérülésébe. 13 A nemzetőrök este vonultak ki a házához, mert bejelentés érkezett, bántalmazza a családját. A nemzetőrök bekiáltottak, Csikós fegyverrel kilőtt rájuk, majd kijött. Felszólítás után lövés dördült, amely végzetesnek bizonyult. Második fegyverhasználatra akkor került sor, amikor kókaiak lovaskocsin jöttek, hogy kifosszák a Futurát (ez volt azelőtt a beszolgáltatási hely), ahol nagy mennyiségű rozst tároltak. Kaptak a fejük fölé egy géppisztolysorozatot és eliszkoltak. 14 Schvardát 1957 márciusában tartóztatták le, áprilisban elengedték, de júliusban újra börtönbe került, miután besúgták: a nagykátai vasútállomáson nyilvánosan szidta a kommunistákat. Letartóztatására egy névtelen levél alapján került sor, amelyből álljon itt néhány részlet: Megkérjük szépen az igen tisztelt Főkapitányságot, hogy Tápiószecső községben rosszul ment az ellenforradalmi bandák fölszámolása, mert a legeslegnagyobb ellenforradalmi erőt, a Svarda Bélla kántort ithagyták, sokkal ártatlanabbakat pedig elvitték. Ez kérem nyilas 11 ÁBTL, V , Schvarda Béla oldal. 12 ÁBTL, V , Pest megyei monográfia oldal. 13 Böőr László: Adatok az 56-os forradalom Pest megyei történetéhez. TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, oldal. 14 Uhereczky Pál közlése. főhadnagy volt, aztán simult a párthoz, bántódása ne legyen, de borközi álapotban régi leventéivel és haverjaival kijelentette, hogy fiuk ne busuljatok, mert, én ha megváltozik a világ századosi ranggal kezdek és mindenkit ki nyirunk, akinek a pofája nekünk nem tetszik. Ki is nyírt volna sokakat, ha lett volna rá ideje. Tessék csak kivizsgálni, hogy mért nevezte ez ki saját magát forradalmi elnöknek, pedig a kutyának se kellett és hiába kiabálta a népség, hogy le vele, nem kell és mégis beült a tanácsházába elnöknek és osztogatta a fát a cinkosainak, de másoknak nem adott belőle s amikor nem volt a népnek só, meg cukor, meg rizskása, egész zsákokkal vitette haza ezeket a dolgokat. És nézenek csak utána, hogy ki nevezte ki őkelmét nemzetőr parancsnoknak? Megint maga-magát. ( ) Piszkos egy aljas alak az kérem és majd még megláthassák, hogy miket visz az égben, hacsak sötétre nem teszik, mert azt a nép is csak Lucifernek hívja, olyan aljas gazember. Jajj de sok zűrzavart és békétlenséget keltett ez már a faluban. Kérdezék meg akár a régi rendes pártbelieket is és még rég fel is akasztották volna, de a szeszfőzdében is befurakodott és ő vezeti és mindenhová demisonokban viszi a pálinkát ( ) Piszokság és csalás az egész élete. Most a főügyészséget főzte pálinka helyet, hogy baja ne legyen. És a karhatalom elvette a személyi igazolványát, hogy ne koslathasson mindig de kicsinálta megint valahogy, hogy másikat szerzett Nagykátán és avval mászkál de állandóan. Egyszóval a falu népe egypár cinkossa kivételivel mind kéri, hogy vigyék a pokolba a boszorkány feleségivel együtt. ( ) Az Állam pálinkájával már sok mindent eltudott intézni. Így például most a legfőbb ügyészséggel akarja kinyiratni a karhatalmakat és mindenüt hirdeti, hogy össze visza verték a hóhérok a Kádárkolbászal. ( ) Most vizsgálják épen a szeszfőzdében a fináncok a dolgát, mert több száz liter pálinkával nem tud elszámolni. Ilyettében össze hazudozik mindent. ( ) Na de minek folytasuktováb. Még csak anyit, hogy amikor beült a forradalmi Tanács-elnöknek, akor kegyetlenül kidobta özv. Mackó Jánosné V.B. titkárnőt, Mező Jánosné adóügyi adminisztrátort, Czakó Rudi községgazdát és több V.B. tagot. Egyszóval ha ezt az embert százszor felakasztották volna, az is kevés büntetés volna neki. Ha minden dolgát kivizsgálnak eben a községben, azt a néhány cinkustársát is nyugott lelkiismeretel föl lehetne akasztani, aki még őtet védeni próbálja. Maradtunk tisztelettel Tápiószecső község lakóságának kilencven nyolc, az-az 98 és fél százaléka. Hazafias és szociális üdvözlettel 5000 ember! 15 Letartóztatásakor a rendőrség alaposan megverte, de a vizsgálat kiderítette, hogy a névtelen levélben írtak nem állják meg a helyüket. A bíróság folytatólagosan elkövetett, a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre izgatás bűntettében 16 találta bűnösnek. Ezt a gyűlöletkeltést azzal követte el, hogy a kerítésekre felfestette fiatalokkal: Oroszok haza!, stb. Másrészt közölte a tanácsháza dolgozóival: most már nem pártszolgálatot, hanem népszolgálatot akarunk. 17 Ezek miatt első fokon a bíróság 1 év börtönre, másodfokon 8 hónap börtönre ítélte, melyet 3 évre felfüggesztett. A váci püspök Schvarda Béla kántort 1958-ban elhelyezte Tápiószecsőről. Anka László alpolgármester 15 ÁBTL, V , Svarda Béla oldal. 16 Uo. 85. oldal. 17 Uo. 88. oldal. 5

6 FELHÍVÁS RÉGI FÉNYKÉPEK KÖZZÉTÉTELÉRE Tisztelt Polgárok! Településünk múltjának alapos megismerése és dokumentálása érdekében felkérem a helyi lakosokat, amennyiben magántulajdonukban találhatók régi fényképek a Monarchia, az első világháború, a Tanácsköztársaság, a Horthy-kor, a második világháború, a Rákosi-kor, vagy 1956 idejéből, amelyek tápiószecsői közösségi ünnepeket, politikai rendezvényeket, tanévnyitót, zászlószentelést, szoboravatást, körmenetet, leventéket, tűzoltó egyesületi tagokat, katonákat, esküvőket, mezőgazdasági munkálatokat, vásárokat, vagy közintézményt, régi utcaképet, régi házat, stb. ábrázolnak, Lakossági tájékoztató legyenek kedvesek közösségünk részére is hozzáférhetővé tenni. Annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetők legyenek, az Önkormányzat nyilvánossá teszi a régi fényképeket. Ezeket leadhatják személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a Könyvtárban, illetve a Damjanich Művelődési Házban, vagy elküldhetik beszkennelve ben Az eredetiben leadott fényképeket mihamarabb visszajuttatjuk a tulajdonosának. Az egyes fényképekhez szívesen fogadunk néhány soros történetet és a képen látható személyek neveit. Köszönettel: Anka László alpolgármester Könnyebb, gyorsabb ügyintézés Mérföldkőhöz érkezett a magyar közigazgatási reform, amelynek legfőbb célja az ügyfelek, az állampolgárok számára elérhető, átlátható ügyintézés biztosítása. A képviselő-testületek felhatalmazását követően októberben a polgármesterek országszerte aláírták azokat a megállapodásokat, amelyek rendezik azt, hogy hány köztisztviselő kerül át az önkormányzatoktól a járásokhoz, s milyen infrastruktúrát adnak át az államnak ingyenes használatba. A települések vezetői pártállástól függetlenül szinte mindenütt felismerték azt, hogy a közigazgatás átalakítása az emberekért van. Így szakmai szempontok alapján, példaértékű egyeztetés-sorozatot követően jutottak egyezségre a járási hivatalok fizikai kialakításáról a kormánymegbízottak. Az átadás-átvételi megállapodások értelmében országosan mintegy tíz ezer köztisztviselő folytatja a kormányhivatal szervezeti egységeiként felálló járási hivatalokban a munkát. Tápiószecső önkormányzatától érkezve jövőre öt szakember dolgozik majd a járási rendszerben. A járások kialakításánál az volt az alapelv, hogy az állampolgárok a lehető legkevesebb idő alatt intézhessék el ügyeiket. Ezért az állam megteremti az ügyintézés lehetőségét állandó kirendeltség fenntartásával vagy ügysegédekkel, akik hetente 1-2 nap a polgármesteri hivatalokban várják majd az ügyfeleket. Ilyen ügysegéd segíti helyben januártól a tápiószecsőiek államigazgatási ügyintézését is, aki majd a polgármesteri hivatalban fogadja az ügyfeleket. A település a Nagykátai járáshoz fog tartozni január 1-jétől, ahol pedig majd kormányablak fog működni. A kormány nyáron döntött arról, hogy vidéken 175 járási, a fővárosban 23 kerületi hivatal jön létre, így 30 évvel a járási rendszer megszüntetése után, új szervezeti rendben és új céllal január 1-jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységeként működő járási hivatalok, ahová többek között gyámügyekkel, egyes szociális és gyermekvédelmi, családtámogatási ügyekkel, köznevelési, állategészségügyi feladatokkal, szabálysértésekkel lehet fordulni. Tájékoztatta lapunkat a PMKH, segítségüket ezúton is köszönjük: Tápió-menti Váltó összefoglaló A Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társulás 2010 tavaszán pályázatot nyújtott be a TÁMOP C-09/1 Első lépés - az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjára, melyet 2010 őszén sikeresen el is nyert. A támogatási összeg: Ft, a közreműködő szerv az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A program megvalósítási időszaka: augusztus 01- től november 30-ig tart. A program célja, hogy 60 fő aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, inaktív, munkavállalásukban korlátozott emberek munkaerőpiaci reintegrációját elősegítse. Mindezt úgy, hogy társadalmi befogadásuk a munkaerő-piaci befogadással együtt valósuljon meg. A program egyénre szabott szolgáltatási csomagot nyújtott minden bevont személy számára. A 14 hónapig tartó program 2 hónapos állapotfelmérésből, 6 hónapos szolgáltatási időszakból, melyből 1 hónap munkakipróbálás, majd 6 hónap utánkövetésből állt. A program mérföldkövei: 2011 augusztusában és szeptember elején megkezdődött a toborzás, mely alkalmával tájékoztatókat tartottunk a kistérség összes településén a program tartalmi elemeiről. Majd 2011 szeptemberében elkészültek az egyéni állapotfelmérések, melyek alapján a szerzett információkból, tapasztalatokból a szakmai team tagjai kiválasztották a leginkább motivált célcsoporttagok hányadát, 60 főt és a szakmai team elkészítette a személyre szabott egyéni fejlesztési terveket. A projektünket két helyszínen valósítottuk meg: Pándon és Tápiószecsőn október elsejével megkezdődött a hat hónapos szolgáltatási időszak. Ezen időszak alkalmával a célcsoport tagok személyre szabott egyéni tanácsadásokon - pszichológiai, mediációs, addiktológiai, munkavállalási és pályaorientációs, jogi - valamit csoportos foglalkozásokon személyiségfejlesztő tréning; munkaerő-piaci foglalkozás, kreatív műhely- vettek részt januárjában két 40 órás tréningen vehettek részt, melyek alkalmával betekintést nyerhettek a kommunikáció rejtelmeibe, valamint elsajátíthatták a pénzzel való gazdálkodást és annak helyes beosztását. A szolgáltatási időszak alatt különböző álláskeresési technikákat sajátíthattak el, megtanulhatták az önéletrajz írás fortélyait, felkészítést kaptak az állásinterjúkra. 6

7 2012 februárjában a célcsoport tagoknak lehetőségük nyílt önmaguk bemutatására, a tanultak hasznosítására az állásinterjúk alkalmával. Így került kiválasztásra az a 30 fő, akik március 01-vel kezdődően részt vehettek az egy hónapos munkakipróbáláson. A 30 fő, mind rendre, hiányzás, és betegszabadság nélkül végig dolgozta az adott hónapot. A 6 hónapos szolgáltatási időszak alatt a bevont személyek közösségé formálódtak, nyitottá váltak, megtapasztalták, hogy nincsenek egyedük a nehézségeikkel, hasznos információk birtokába kerültek melyeket hasznosítani tudnak a mindennapi életben. Ezen 6 hónapos szolgáltatási időszakban 60 bevont célcsoporttagból 4 fő morzsolódott le áprilisában megkezdődött a hat hónapos utánkövetés időszaka. A programot teljesítő emberek többsége már reálisabban látja saját munkaerő-piaci lehetőségeit, az elérhető munkabéreket. Sikeresen elsajátították a különböző álláskeresési technikákat, önéletrajz írási készségeket, melyeket többen már kamatoztatni tudtak a munka világában. Az utánkövetési szakaszban 11 főnek, vagyis 20 %- nak sikerült elhelyezkednie, valamint többen alkalmi munkát vállaltak. Segíteni csak azoknak tudtunk igazán, akik felismerték a saját szerepüket ebben a folyamatban, és hajlandóak voltak erőfeszítéseket tenni. Tájékoztatás Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy a Polgármesteri Hivatal felújított épületében továbbra is várom régi és új ügyfeleimet: Dr. Szabó Edit ügyvéd Tápiószecső, Deák Ferenc utca 18. Telefon: Ügyfélfogadás: Csütörtök Szombat: (előzetes bejelentkezésre) * Tisztelt eb tartók,kutyatulajdonosok! A Kormány 115/2012. (VI. 11.) rendelete kötelezővé tette az ebek megjelölését mikrochippel ( transzponderrel), és regisztrációjukat az országos adatbázisban. A nem megjelölt ebeket 2012 december 31 ig be kell chippeltetni és a regisztrációt el kell végeztetni. A már Összességében elmondható, hogy a programnak nagyon pozitív eredményei voltak a bevont személyek életében. Voltak, akiknek magánéleti problémáikat sikerült rendezniük a program nyújtotta szolgáltatások igénybevételével, voltak akik a program segített munkához, amiben sajnos nem volt alkalmuk az elmúlt 5 évben. Nem egy célcsoporttag nyilatkozott úgy, hogy ha nincs a program, ő nem vészeli át életének ezen legnehezebb időszakát. Nagyon sokat köszönhet neki, hiszen nem csak hogy munkához jutott a program révén, hanem emberi kapcsolatokat alakított ki, melyek megkönnyítik az egyre nehézkesebb mindennapokat. Bízunk benne, hogy lesz még lehetőség ilyen Uniós esetleg Hazai pályázatban részt venni, mellyel előmozdítható az inaktív emberek munkához segítése! Ezúton is szeretnénk megköszönni Tápiószecső Polgármesteri Hivatalának valamint a Gróf Széchenyi Általános iskolának hogy helyet biztosított programunk megvalósításához! Köszönjük az önkormányzatok együttműködését! Nagykáta, november 05. megjelölt ebek regisztrációját is eddig az időpontig kötelező elvégeztetni. Négy hónaposnál idősebb eb 2013 januártól csak megjelölve és regisztrálva tartható. A chip beültetés és regisztráció díja az állatorvosi rendelőben: Ft. Rendelési idő : Hétfő és Szerdai napokon : óráig Rendelő: Munkácsy u. 17. A fenti időpontokban az ebek pótoltását is elvégezzük, akinek 2012 évben még nincs beoltatva a kutyája, ezekben az időpontokban és helyszíneken elvégeztetheti kedvezményesen : oltás + chip+ regisztráció = összesen : Ft Más időpontban telefonos egyeztetés alapján. Tel: dr.kapp Péter Iskolai hírek A as tanévet szeptember 3-án megkezdtük. Események sorozata zajlott az elmúlt időszakban. Szeptember 21-én névadónkról emlékeztünk, alsó tagozaton a 4. osztályosok, felső tagozaton a 6. osztályosok aktív szereplésével. A megemlékezés zárásaként névadónk emléktáblájának koszorúzására is sor került. Szeptember 22-én szombaton társadalmi munkára hívtuk felsős diákjainkat és szüleiket. Munkánk célja az iskolai sportpálya takarítása, felújítása. Diákjaink és szüleik, valamint pedagógusaink és iskolánk dolgozói, szabadidejüket feláldozva, szép számmal megjelentek és tevékenykedtek a pálya használhatósága érdekében. A nap folyamán segítőink voltak: Papp Béla és Papp Béláné, Czakó György és Czakóné Bibók Bernadett, Pásztor Zoltán és Pásztor Zoltánné, Batáné Dósa Angelika, Kun Szilvia Munkájukat köszönjük. Szeptember 30-án a hagyományos községi sportversenyen, a TTA által szervezett 10. jubileumi Szecsői Futónapon nagy létszámmal vettünk részt. Diákjaink több értékes helyezést szereztek a különböző korosztályos futamokon. Tóth Mariann és Bárány Ronin bronzérmet szerzett, míg Nagy Martin a 10km-es távon a juniorok között lett 3. helyezett. Az igen komoly kihívásnak számító m-en néhány sikeresen célba érkező diákjainknak is tapsolhattunk. (Bárány Ronin, Mihályi Máté, Paksi Vivien, Győri Melánia). 7

8 Október 1-jén a Zene világnapja alkalmából művészeti tagozatunk tanárai és növendékei színvonalas műsor keretében tették lehetővé minden diák számára a zene szépségének megismerését. Ezen a napon énekkarosaink a község óvodáiba látogattak el, hogy énekhangjukkal vigyék hírét e napnak és megmutassák a zenében rejlő szépségeket. Október 6-án az Aradon október 6-án kivégzett 13 hős honvédtisztről emlékeztünk meg. A 6. évfolyam és az énekkar előadásában betekintést kaphattunk a kor politikai viszonyaiba, a kivégzés napjának részleteibe, körülményeibe. Október án Nyílt nap volt iskolánkban. Ezen a napon a szülők részére lehetőség nyílt gyermekeik tanítási óráin részt venni. A szülők közül szép számmal éltek is e lehetőséggel. Köszönjük nekik az érdeklődést. Október 23-a tiszteletére nyolcadikosaink készültek színvonalas műsorral. Az iskolai ünnepségen kívül e műsor része volt a helyi honvédségi alakulat állományi ünnepségének, ill. a községi ünnepségnek is. Köszönjük a felkészítő tanárok és a nyolcadikos diákok munkáját. Törökné Ofella Katalin igazgató Október 27-én papírgyűjtés volt iskolánkban. Az esős idő ellenére 5 konténer megtelt papírral. Az alsó tagozatban 17 3, a felső tagozatban pedig 117 mázsa papír gyűlt össze. Dobogós helyek az alábbiak szerint alakultak. Alsó tagozatban: I. 1.a 3257 kg II. 3.b 2335 kg III. 2.a 2294 kg Felső tagozatban: I. 6. b 2789 kg II. 5. b 2185,5 kg III. 5. a 1332 kg Köszönjük a szülők, nagyszülők segítségét, és a gyerekek aktív részvételét a gyűjtésben, ill. a mérési és rakodási munkálatokban. Uhereczky Krisztina A sülysápi Estikék Idősek Otthona alapítvány Nagy Jusztina emlékére rajzversenyt hirdetett, melynek témája az idősek és a gyermekek kapcsolata. A versenyre óvodás és alsó tagozatos tanulók nevezhettek. Iskolánk tanulói is örömmel kapcsolódtak be a munkába. A díjkiosztóra a sülyi művelődési házban került sor. Megcsodáltuk a kiállított alkotásokat, majd a szervezők köszöntőjét követően, elkezdődött a korosztályonkénti értékelés. Büszkék lehetünk a szecsői gyerekek eredményeire! Balázs Lili 3.a és Gulyás Fanni 4.a ELSŐ, Tóth Sára 3.b MÁSODIK helyezett lett a korcsoportjában. Külön díjjal jutalmazták: Gál Eszter 3.b, Kovács Anna 3.b és Pásztor Lizett 4.a osztályost. Oklevelet és könyvet kaptak: Békés Dominika 2.b, Tary Olivér 2.b, Turczi Judit 2.b, Tamási Nikoletta 3.b és Erdei Csanád 4.a osztályos tanulók. Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönjük a felkészítők és a szervezők munkáját. Bízunk benne, hogy jövőre is sor kerül a rendezvényre! Mészáros Istvánné A napköziben október 26-án, immár 2. alkalommal került megrendezésre a napközis délután, amelynek során a gyermekek kézműves foglalkozásokkal fejleszthették kézügyességüket. Az őszi témakörhöz kapcsolódóan a kisebbek színezéssel, a nagyobbak ragasztással készítették el munkáikat. A délután jó hangulatban, vidáman telt el, de az igazi örömet a gyermekek számára az jelentette, hogy az általuk készített dísztárgyakat hazavihették, ahol büszkén mutathatták meg szüleiknek, testvéreiknek. Matematika verseny Orosziné Horváth Szilvia napközis nevelő Létezik egy rangos, határokon átnyúló matematika csapatverseny. A két híres magyar matematikusról, Bolyai matematika csapatversenynek nevezik. A csapatok négy tagból állnak, és nem csak matematikából kell ügyesek lenniük, hanem az összedolgozásban is nagyon jónak kell lenni. Az általános iskolánk tanulói minden évben Gödöllőn képviselik községünket ezen a versenyen, a kollégák lelkiismeretes tehetséggondozása mellett a tehetséges és szorgalmas diákjaink a megyei fordulón általában középmezőnyben végeznek, ami nagyon szép eredménynek számít, tekintve hogy Gödöllő, Dunakeszi,Abony,Vác Csömör az ellenfeleink. Idén is voltunk,október 12-én a megyei fordulón és nagy örömünkre a nyolcadikosok csapata annyira jól szerepelt,hogy maguk mögé utasítva sok-sok városi iskolát a dobogóra állhatott és a megyei 3. helyen végzett. A csapat tagjai: Almási Nikoletta Garai Renáta Kovács Nóra Lawrence Ella Az ünnepélyes díjkiosztó a budapesti Szent István Gimnáziumban volt, csütörtök délután.gratulálunk a sikerükhöz, és köszönjük hogy községünk és általános iskolánk hírnevét öregbítik. A tehetségeket fel kell fedezni,bíztatni, motiválni, gondozni,segíteni kell és kérem higgyék el ebben az összezavarodott értékrendű világban ez nem is olyan egyszerű dolog,de ha a család, a közösség,iskola támogatását és példamutatását érzik, sikerülhet. Én abban hiszek hogy mindenki jó valamiben, ha ezt felismerjük és fejlesztjük abból a gyerekből sikeres és elégedett felnőtt lesz, hasznos tagja a társadalomnak. Végül is ez a lényeg. Almási János,Öveges díjas fizikatanár Az 1848-as ifjak útján 2012.október 20-án, szombaton Budapestre kirándultunk,hogy bejárjuk az 1848-as ifjak útvonalát. Osztályfőnökünk, Lukács tanár úr már szeptemberben az éves program ismertetésekor nekünk is és a szülőknek is elmondta, hogy jövőre a hetedikesek adják a március 15- diki ünnepi műsort. Az ofő szerint ezért magunknak is végig kell járnunk az akkori március 15-én lezajlott események színhelyeit. Reggel 3/4 9-kor gyülekeztünk az állomáson. Egy kis késéssel (majdnem) mindenki megérkezett. A 9:02-es vonattal mentünk Budapestre. 8

9 A Keleti pályaudvarról elsétáltunk a Nemzeti Múzeumhoz. Ott a lépcsőn leültünk és (amellett, hogy tanár úr lerendezte az ingyenes visszautat), ettünk-ittunk a lépcsőn. Azután az osztály fele, tizenkét tanulónk elmondta a Nemzeti Dalt. Később elkészültünk, két emléktáblát megnéztünk, ami ott volt a Nemzeti Múzeumnál: az egyik arról szólt, hogy Petőfi itt szavalta el elsőként a Nemzeti dalt, ám újabb kutatások szerint a Pilvax kávéházban. Elmentünk a Landerer nyomda helyéhez, ahol egy emlékmű volt. Annak idején itt úgy nyomtatták ki a Nemzeti Dalt illetve a 12 pontot Petőfiék, hogy azokat nem vitték el előbb a cenzornak (különben biztos, hogy nem engedélyezik). Továbbgyalogoltunk a város legforgalmasabb részén, a Pilvax kávéházhoz, aminek még mindig az a neve (részben). Igaz, bent nem voltunk, de a tanár úr mondta: alig van olyan dolog, ami a forradalmi eseményekre emlékeztetne vissza. Itt is meghallgattuk egyik osztálytársunkat, hogy mi történt itt 1848.március 15-én. Utána mentünk Budára át a Lánchídon. Szerencsére nagyon szép időnk volt és így a Duna felett, amikor átmentünk, gyönyörű volt a látvány. Lassan ballagtunk Budára, majd a Clark Ádám téren át, elérkeztünk a Királyok lépcsőjéhez. Sajnos még ezen is fel kellett mennünk a várba. Az út felfelé nagyon meredek volt, de nem adtuk fel. Amikor felértünk, 20 perc szünet volt evésre, ivásra. Többen az árnyékba mentek, de volt aki a lépcsőn maradt. A várnegyeden keresztül ahhoz az épülethez bandukoltunk, ahol Táncsics Mihályt tartották fogva. Ezzel a 48-as ifjak útvonalát bejártuk. Bár a forradalmárok nem, de mi a moziban pihentük ki magunkat. Ezért visszamentünk az Aréna Plázába, hogy megnézzünk egy filmet. Sajna nem nézhettük meg pont azokat a filmeket, amiket akartunk, de amit helyette láttunk, az is jó volt. A mozizás után 20 perc szabad foglalkozás következett. Végül a naplementében mentünk haza vonattal. Szerintem nagyon jó kirándulás volt és (aki figyelt), sok mindent megjegyezhetett. Berecz Viktória és Papp Ádám 7.b A kirándulásról készült képek megtekinthetők az osztály honlapján: a Rólunk szól menüpontban A 48-asok útján alcím alatt. SIKERES PAPÍRGYŰJTÉS! Október 27-e,szombat reggel, munkanap. A DÖK(diákönkormányzat) papírgyűjtési akciót hirdetett erre a napra. A konténerek megérkeztek, mázsák, emberek a helyükön voltak. Vártunk. Az előgyűjtést Farkas tanár úr már előző nap elkezdte, mert tartottunk attól hogy elromlik az idő. Hát bejött: szemerkélt az eső, igazi őszi hangulat lett, kicsit féltünk is hogy vajon mi lesz ebből?? De aztán megnyugodhattunk mert beindult a munka, az általános iskola alsó és felső tagozatának udvarán nagy lett a sürgés forgás. Érkeztek az autók, utánfutók, egyik a másik után és szorgalmasan hozták a papírt. Hozták a gyerekek is talicskával, biciklivel, kiskocsival, kézben, ki mivel tudta. Rengeteg csillogó szempár,sok lelkes szülő és gyerek, alig bírtuk szusszal a mérést, pakolást. Ilyet már rég láttunk és hihetetlenül jó érzés volt, hogy össze tudtunk fogni a jó cél érdekében, nincs veszekedés, nincs vita, mindenki teszi a dolgát. Azok a gyerekek akikkel sok esetben magatartási problémák adódtak évközben, most Ők a legügyesebbek, alig lehet beküldeni őket a folyosóra, eresz alá sem akar behúzódni senki, hiába esik az eső, megisznak egy forró teát, tejet és visszamennek dolgozni. Tapossák a konténert piszkosul. Van aki reggel héttől délig egy huzamba pakolt. És volt olyan szülő aki többször fordult és nem túlzás: több tonna papírt hozott be egymaga. A GYŰJTÉS EREDMÉNYE: alsó tagozatban 3 konténerben 200 mázsa papír, felső tagozatban 2 konténerben 117 mázsa papír gyűlt össze(hogy ebből mennyi az esővíz azt nem tudjuk ). Hogy mennyi lesz a bevételünk azt pontosan még nem lehet megmondani, az aktuális árfolyam határozza meg, de jó gazdaként,igyekeztünk a legjobb ajánlatot kiválasztani. A befolyt összeg két részre lesz osztva: felét az azt összegyűjtő osztály kapja, ahol az osztályfőnökkel megbeszélve a gyerek kapja meg személyesen, vagy osztálypénzbe kerül és kirándulásra vagy más célra fordítják majd. felét a DÖK kapja, ebből támogatja majd (ahogyan eddig is) gyereknapot, egészségnevelési napot,versenyeket, diákszállítást, jutalmakat és sok mást, amire egyébként nem lenne keretünk. A verseny győztese meglepetés lesz, ezért itt nem fogjuk rangsorolni az osztályokat. Mindez nem jöhetett volna létre nélkülük, ezért szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki nekünk adta, vagy beküldte a papírt. Hálásak vagyunk és köszönet illeti meg a szülőket,nagyszülőket, akik időt, energiát nem kímélve behozták a rengeteg papírt. Köszönjük diákjainknak, akik nem otthon ücsörögtek a számítógép vagy TV előtt, hanem bejöttek és példásan kivették részüket a munkából. Köszönjük a tanár kollégák lelkes hozzáállását, munkáját, valamint a polgármesteri hivatalból érkező segítőknek a munkáját. Emberek, nem ragozom tovább, csudába a hivatalos szöveggel,mindnyájan királyok voltatok, egyben volt az egész, jól éreztük magunkat és eredményes volt a munkánk. Van mire büszkék legyünk. Tisztelettel és köszönettel : a DÖK. Fogászati prevenció Barázdazárás Praeventio: Megelőzés Ebbe beletartoznak az elméleti ismeretek (valamely betegség létrejöttének tisztázása, illetve kialakulásának meggátolása) és a gyakorlati ismeretek (amelyekkel a megelőzés végrehajtható). Prevenció célja: A fogszuvasodás és a fogágybetegségeknek a megelőzése, és a szájnyálkahártya-elváltozásoknak a felismerése, amelyek valamely életet fenyegető betegség megelőzésében és korai gyógyításában döntő fontosságúak. A megelőzés négy alappillére: helyes táplálkozás jó szájhigiénia, helyes szájápolás fluoridok alkalmazása, barázdazárás korai kezelés (szűrés, gondozás) Előző cikkemben a szájápolásról írtam, most a barázdazárást szeretném az olvasókkal megismertetni. 9

10 Barázdazárás A barázdazárás egy teljesen fájdalommentes, hatékony, biztonságos és relatív olcsó módja a gyermekkori fogszuvasodás megelõzésének. Az eljárással részben megelõzhetõ ill. nagymértékben csökkenthetõ a gyermekkori fogszuvasodás gyakorisága. A barázdazáró egy vékony, mûanyag réteg, amelyet az õrlõfogak rágófelszínére helyezve megakadályozza az ételmaradékok és a baktériumok bejutását a barázdák mélyére, és ez által védelmet nyújtanak a fogszuvasodással szemben. Miért hasznos a barázdazárás? Az õrlõfogak rágófelszínén található barázdák egyedileg változó mélységûek, a mély barázdák alján gyakran mikroszkopikus repedések találhatóak, amelyek keskenyebbek, mint a fogkefe sörtéi ezért nem tarthatók tisztán. A barázdazárt felületek ezzel szemben simák és így könnyen tisztán tarthatók. Mely fogaknál javasolt a barázdazárás? Általában elmondható, hogy a kis- és nagyõrlõ fogaknál alkalmazzuk a barázdazárást. Elsõsorban a mélyen barázdált fogak esetében bír nagy jelentõséggel, alkalmazásának szükségességét a fogorvosi vizsgálat eredménye dönti el. Mikor célszerû alkalmazni a barázdazárást? A barázdazárást egészséges fogon, lehetõleg a maradó fog áttörését követõ hat hónapon belül célszerû alkalmazni, tehát ált. 6 éves kortól (a maradó hatos fog megjelenésétől) folyamatosan 18 éves korig. Félévenkénti ellenõrzéseken mindig javasolt az újonnan elõtört fogak barázdazárása, ill. a már meglévõ barázdazárások folyamatos ellenõrzése és szükség esetén cseréje. Mennyi ideig tart a beavatkozás? A beavatkozás aránylag egyszerû, foganként mindössze néhány percet vesz igénybe, a gyermek számára nem megterhelõ. Hogyan történik a barázdazárás? Elsõ lépésben a fogak megtisztításra kerülnek, majd leszárítjuk õket és ezt követõen egy enyhe savval felületét felérdesítjük. Ezt követi a barázdazáró anyag ecsettel történõ felhelyezése. Az anyag maga úgy képzelhetõ el, mint egy folyékony tömõanyag, amely egyenletesen elterülve feltölti a barázdát. Következõ lépésként a felhelyezett barázdazáró anyagot speciális, kék fényû lámpával keményítjük meg. Utolsó lépésként ellenõrzésre kerül, hogy a barázdazárás a fogsor záródását nem akadályozza-e. Amennyiben felmerül ennek gyanúja, úgy a megfelelõ helyen csiszolással elvékonyítjuk a felvitt anyagot, majd polírozzuk. Dr. Balogh Nikoletta fogorvos Októberi újszülöttek: Velkei Vitéz szülei: Szécsényi Adrienn és Velkei Gábor Dombi Anna Borbála szülei: Papp Mariann és Dombi Nándor Dósa Márk szülei: Babicz Katalin és Dósa Norbert Bartha- Dósa Hunor szülei: Molnár Enikő és Bartha- Dósa Botond Az előző számban hibásan jelentettük meg a szülők nevét. Elnézést kérünk. Dancs Gabriella, szülei: Iványi Katalin és Dancs László Kulturális hírek Megnyitó: H. Czékmány Ilona festőművésznő képeinek kiállítása. november 26-án 18 órakor a Páva Klubban. A kiállítást megnyitja: Bata József polgármester A képek november 26-tól december 20-ig megtekinthetők A megnyitón bemutatjuk Ilonka néni új verses kötetét, mely saját festményeinek fotóival vannak illusztrálva december 19-én XVII. Alkalommal rendezzük meg a MAGÁNYOSOK KARÁCSONYÁT. Vendégvárás 14 órától 15 óra Megnyitó Papp Györgyi előadóművész 16 óra estebéd 17 órától Engedd el a hajamat Közös mulatás Szeretettel hívunk és várunk minden Szecsőit, aki egyedül él egy háztartásban. Itt vágja le a jelentkezési lapot és juttassa el december 15-ig a Művelődési Házba. Köszönjük! J e l e n t k e z é s i l a p * Mindenkit szeretettel várunk (név) (cím) jelentkezem a Magányosok karácsonyára. 10

11 Civil szervezetek hírei Tisztelt Tápiószecsői Lakosok! A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet idén decemberében is szeretné megrendezni a Mikulás járatát, hogy sok kis csillogó szemű gyerekkel legyen teli a községünk utcája ben megrendezésre került az első Tápiószecsői Mikulásjárat ahol, sok kis gyerek szüleivel, nagyszüleivel várták az utcákon a Mikulást. Aki támogatóinak köszönhetően a jó gyerekeket kis mikulással, szaloncukorral jutalmazta, ha volt rossz gyerek annak pedig virgácsot osztogatott. Akkor megígérték a gyerekek egész évben jól viselkednek majd, és következő évben is látogassa meg őket a Mikulás. Ígéretéhez híven a Mikulás az idén is szeretné a Tápiószecsői Gyerekeket megajándékozni, ezért szeretnénk a községünkben támogatókat keresni, hogy csoki mikulás és szaloncukor felajánlásukkal támogassák rendezvényünket. Ötleteiket, tanácsaikat Palotai Gergely a és Dósa Zoltán os telefonszámon szívesen várják, hogy az idei évben is örömteli Mikulás ünnepet ajándékozhassunk a gyermekeink számára. Üdvözlettel: Tápiószecsői Polgárőr Szervezet A Mikulásjárat december 05-én, perckor indul a következő útvonalon, ahová szeretettel várjuk a Gyerekeket, Szülőket, Nagyszülőket és minden kedves érdeklődött. - Szabadság tér - Kátai út (HK) - Diófa utca - Szilvafás utca - Vasút Állomás - Dózsa György út - Kátai út (Benzinkút) - Szent István út - Deák Ferenc utca - Sülyi út - Fürt Sándor utca - Kossuth Lajos utca - József Attila út - Sági út (Kerékpár út) - Buszforduló - Pesti út - Gábor Áron utca - Révai utca - Tanács utca - Aradi utca - Bajcsy Zsilinszky út - Árpád utca - Szabadság tér Tisztelt tápiószecsői lakosok! Lakossági felhívás, észrevétel Adományokból ajándékozásra gyűjtünk, a Gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Iskola számára. Az iskola Berszán Lajos atya kezdeményezésével jött létre, amelyben ma is aktívan tanít. Az adományokat Miklós nap környékén szeretnénk elvinni a magyar nyelvű iskola számára. Aki szeretne hozzájárulni, az a templomban erre a célra kihelyezett perselybe, vagy nagyobb összeg esetén Mokos Jánosnál (Tápiószecső, Rózsa Ferenc utca 10.) 0630/ vagy Bíró Józsefnél (Tápiószecső, Liszt Ferenc utca 3. gumisműhely) teheti meg. Tisztelettel Mokos János és Bíró József Egyházi Hírek MEGHÍVÓ Karácsonyváró koncertre, melyet a tápiószecsői Római Katolikus Templomban tartunk december 16-án (vasárnap) a 11 órai szentmise után. Közreműködnek: isaszegi Gaudium Carminis Női Kamarakórus, tápiószecsői Szathmári József Kamarakórus, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyermekkórusa. Hangszeren közreműködnek: Nyáriné Varga Dóra tanárnő - fuvola, Pap Ferenc - gitár, művészeti iskola fafúvósai. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Ezúton nyilvánítunk köszönetet mindazoknak, akik feledhetetlen Szerettünket, Sorbán Mihálynét (sz. Bihal Máriát) utolsó útjára elkísérték, s bánatunkban osztoztak. Csak a süket csend pattog most a lelkünkben és a fejfák között. Valaki elment elköltözött! S bár a test halott, A lelke most is él! Itt bent, a szívünkben most is Ő zenél! a Gyászoló Család Köszönetünket fejezzük ki, mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Dósa János (77) temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és osztoztak fájdalmunkban. Dósáné és családja 11

12 Tápiószecsőn a katolikus egyház mellett évtizedek óta létezik és működik egy református hitközösség,amiről sokan nem is hallottak,vagy nem pontosan tudják hogy mikor és hol vannak istentiszteleteink, vagy más jellegű alkalmaink. Éveken keresztül a Szabadság utcába egykori lelkes hívünk László Juci néni otthonába voltak ezek az alkalmak, aztán hála az iskola vezetésnek megkaptuk a kis iskola épületét hogy minden hónapban egy alkalommal, vasárnap délután 14 órakor ott lehessen az istentisztelet. Hivatalosan mi a szentmártonkátai gyülekezethez tartozunk,lelkipásztorunk Vizi Zsuzsanna lelkész, iskolánkban pedig a hitoktatást Kőszegi Katalin tanárnő végzi. Nagyon sokan átjárunk istentiszteletre rendszeresen Szentmártonkátára,és sajnos csak temetés, keresztelő,vagy konfirmáció alkalmával derül ki hogy nem is vagyunk olyan kevesen. Egy éve annak hogy gyülekezet tisztújító gyűlést tartott,és ekkor láttam hogy legalább negyven tápiószecsői polgárnak van választójoga,tehát egyházfenntartó tagok, és szerintem ennél jóval többen vagyunk.( A szentmártonkátai gyülekezet kb. 485 tagot számlál jelenleg, két templomuk, parókiájuk,gyülekezeti házuk és református iskolájuk van. Hála Istennek.) A választás eredményeként, a tápiószecsői gyülekezet presbitere és képviselője a következő 5 évben Almási János, tápiószecsői lakos, a helyi általános iskola tanára. Olyan időket élünk, amikor a borúlátók azt mondják semmit sem lehet, nem érdemes,meg úgy se lesz abból semmi, én meg azt mondom, hiszek benne hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, közösséget építeni mindig lehet, kell is. Tehát arra gondoltunk hogy először is feltérképezzük pontosan hány református vallású vagy oda tartozni kívánó ember él a községben, és hogy ha ez a létszám indokolttá tenné,a jó megoldás az lenne és a helyi közösség fejlődését,összefogását az erősítené, ha saját imaházunk, esetleg saját kis templomunk lehetne. Itt helybe, a saját községünkbe. Hiszen a mi papunk is keresztel, esket,temet, miért kéne ezért szomszéd faluba menni, ahová a szeretteink vagy át tudnak jönni vagy nem, ahhoz autó kell,és az pont az idősebbeknek nincs. Lássuk hányan vagyunk igazából??mert a legutóbbi népszámlálás szerint kb. 500!!! ember, és nagyon szívesen látnánk sorainkban az evangélikus testvéreket is!! És örömmel várunk természetesen minden Istenfélő testvérünket.. A következő istentiszteletünk: DECEMBER 2-ÁN DÉLUTÁN LESZ, általános iskola alsó tagozat, SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT. Ünnepi műsorral készülünk!! Szánjuk rá ezt a délutánt,kedves gyerekek, szülők, nagyszülők,mutassuk meg magunkat, a közösségi élményt nem lehet pótolni semmivel, gyertek el hozzánk, várunk! "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" ÁLDÁS BÉKESSÉG! Tisztelettel: Almási János presbiter Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan,06-29/ , 06-30/ lestiberci.blog.hu, Tel: 06-29/ A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Gyémánt esküvő! Ofella József és Bihari Julianna én fogadtak örökre hűséget egymásnak, amit én 60-adik házassági évfordulójukkal a Római Katolikus templomba újra megerősítették. Ez alkalomból kívánunk nekik minden elképzelhető jót: soha el nem múló szeretettel. Családja Mivel a templomban technikai okok miatt nem hangzott el Rákosi Marika nénitől a verssel való köszöntés, ezért most az újságban olvasható ez a gyönyörű vers. Hála a gyémántmenyegzőért! (Vajda Zita) Uram, köszönjük ezt a hatvan évet, Mit együtt tettünk meg, és Veled! Hálával nézzük gyermekeinket, Akikkel megajándékoztál minket. 60 év hosszú idő is, meg kevés, Elszállt fölöttünk, akár a szél, De sok volt a harc, a munka, a küzdés! Te adtál erőt, és Tőled jött a segítség! Hatvan év együtt jóban, rosszban, Napsütésben, szélben, viharokban! Te voltál biztos menedék, kőszikla, Köszönjük, hogy nem hagytál el soha! Köszönjük a családunkat és az áldásokat, Azokat is, amiket még nekünk tartogatsz. Köszönjük az unokákat, a dédunokákat. A születendőket, az utódainkat A te mennyei békéddel árassz el bennünket, A Veled való találkozásra készíts fel minket! Utódainkra is Te viseljél gondot, Add, hogy megértsék, hogy a megtérés milyen fontos! Amen Játék most, érték mindörökké! TÁPIÓSZECSŐN! ANGOL NYELVOKTATÁS GYEREKEKNEK! 3 hónapostól 18 éves korig! Anyanyelvi módszer Beszéd centrikus oktatás A világ 32 országában elismert Maximum 6-8 fős csoportok Szakértő tanáraink szeretettel várják gyermekével az élvezetes és vidám foglalkozásokon! INGYENES BEMUTATÓ ÓRA ÉS TUDÁSSZINT FELMÉRÉS! Tel.:

13 ide jön az étlap (Lady Blessington) SZOLGÁLTATÁSAINK: FODRÁSZAT: - Férfi-, női-, gyermek hajvágás Bejelentkezés: Bea és Virág: 06 29/ MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM: - Crystal Nails alapanyagokkal Bejelentkezés: Gizus: 06 30/ KOZMETIKA: - Dermaroller kezelés (ÚJ!) - 3D szempillaépítés - Arany-, csokoládé arckezelés - Hydroabrázió Bejelentkezés: Melinda: 06 30/ ÁLLÓ SZOLÁRIUM: 80.-/perc Fogyasztás és barnítás egyszerre! Nem tudod elképzelni milyen lehet? Gyere el és próbáld ki! Cím: 2254 Szentmártonkáta, Vasútsor u. 1. *A kupon felmutatásával minden szolgáltatásunkból -10% kedvezményt kapsz (kivéve Dermaroller kezelés)! -10% BIZTONSÁGTECHNIKA Riasztórendszer telepítés: vezetékes és vezeték nélküli rendszerek bővítés, akkucsere, távfelügyelet, riasztás jelzése mobiltelefonra akciós riasztó szett már ft-tól Kamerás megfigyelőrendszer telepítés: éjjellátó infrakamerák, internetes elérési lehetőség, forgatható speed-dóm kamerák 4 kamerás szett már ft-tól Elektromos kapunyitás, kaputelefon szerelés Díjtalan helyszíni felmérés! Mobil:

14 TÁPIÓSZECSŐI ADVENTI BÖRZE Adventi kirakodó vásárt rendezünk, 2012.december 15-én, szombaton, a tápiószecsői Damjanich Művelődési Házban. Jó minőségű gyermekruhát, játékot szeretnél? Keresel egy régi, kedves tárgyat? ITT megtalálod!!! december 15. szombat 9-12 óráig Damjanich Művelődési Ház (31-es főút mellett) A vásár ideje alatt mindenféle portékával, használt ruhával, régi tárgyakkal, könyvekkel, gyerekjátékokkal, üvegtárgyakkal, ékszerekkel és más egyéb kiegészítőkkel lehet részt venni. Karácsonyi díszkivilágításban, karácsonyi italokkal és zenével várjuk a kedves érdeklődőket! Asztalfoglalás: Batáné Dósa Angelika 06-30/ (bármely településről!!!) 14

15 15

16 16

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Makád Község Polgármesteri Hivatalában a 2012. április 23-án tartott Makád község képviselő-testülete és Szigetbecse község képviselő-testülete által tartott közös ülésről.

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 17. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Buza Ernő Dönti Károly Dr.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben

Erről értesül: 1./ Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagjai helyben 1/2015. (I.27.) számú Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottsági határozat Jegyzőkönyv hitelesítő személyének megállapításáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi-Jogi- Szociális Bizottság

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének. (közmeghallgatás) 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 15-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20-án megtartott üléséről. (közmeghallgatás)

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben