Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek!"

Átírás

1 1

2 2

3 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete október hónapban több rendkívüli ülés keretében, az alábbi témákban hozta meg döntéseit. Képviselő testületünk szeptember 13-án rendkívüli testületi ülést tartott, amelynek keretében, az alábbi halasztást nem tűrő kérdésekben döntött. 1. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy ismét csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és ehhez a évi költségvetés terhére 1 millió Ft-ot biztosít. Tavaly 26 főt tudott e pályázat keretében támogatni Önkormányzatunk. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál, egyik eleme a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás. Felhívom a tanulók figyelmét arra, hogy a kérelmek beadási határideje november Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 2. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Önkormányzatunk és a Tápiószecsői Víziközmű Kft közötti kétoldalú pénzmozgásoknál a jövőben - ahol lehet - a beszámítást alkalmazza. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 3. napirendi pont keretében úgy döntött, hogy a kiépülőben lévő járási hivatal részére, 8 db státuszt, valamint az ehhez kapcsolódó, az ügymenet biztosítására szolgáló informatikai eszközöket, (Pc, monitor), valamint 5 db asztalt és 5 db széket ingyenes használatra átad. A járási hivatalokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatót, a Szecsői Tükör e számában olvashatnak. Képviselő testületünk október 18-án rendkívüli testületi ülést tartott, amelynek keretében, az alábbi halasztást nem tűrő kérdésekben döntött: 1./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy az Önkormányzat által használt Likvid hitelt éven túli futamidejű hitellel cseréli fel. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a hitelkonstrukcióhoz szükséges Kormány hozzájárulást kérje meg. 2./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 2. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata és Kóka Község Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás teljesítéséért járó ellenszolgáltatást szükség esetén bírósági eljárás keretében érvényesíti, melynek költségeit a év költségvetésének az általános tartaléka terhére biztosítja. E témáról a Szecsői Tükör előző számaiban részletesebben is beszámoltam. 3./ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 3. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy a napelemes megújuló energiahasznosító rendszer telepítése Tápiószecső Nagyközség közintézményeiben című, KMOP jelű pályázat árazott és árazatlan költségvetésének elkészítésével Gombás Lukács okl. villamosmérnök villamos tervezőt bízza meg, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. Képviselő testületünk október 25-én megtartott rendes testületi ülésén az alábbi döntések születtek: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy a Nagyközségi Könyvtár és a Művelődési Ház évi beszámolóját elfogadja. 2. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselőtestületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2012. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról szóló rendelettervezetét elfogadja. 3. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt-vel kötött Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát program folytatásához Magdolna-telepen a Gábor Áron utcában jelöli ki a fák ültetését. 4. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy Tápiószecső jegyzőjét felkéri egy nyilatkozat megírására a Magyar Közútkezelő és az érintett lakosok felé, amelyben kifejti azt, hogy a helyszíni egyeztetésig a Magyar Közútkezelő függessze fel az eljárást, mivel a szemle eredménye befolyásolhatja az érintett vállalkozókra esetlegesen kirótt bírságot. 5. Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete e napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy az Építsünk hidat, a régi Tápiószecső értékeiből teremtsünk jövőt! Pályázatunk kert és parképítési munkálataival, azon belül az öntözőrendszer kivitelezésével valamint a növényültetés és parkosítási munkálatokkal a Hunnia Farm Kft.-vel köt szerződést. Képviselő testületünk október 30-án megtartott rendkívüli testületi ülésén az alábbi kérdésekben hozta meg döntéseit: 1.Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete 1. napirendi pont keretében egyhangúan úgy döntött, hogy a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény üzemeltetését továbbra is vállalja. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. A fentiek ismeretében az önkormányzatnak október 30-ig döntenie kell, hogy a nevezett oktatási intézmény átszervezéséből rá háruló üzemeltetési feladatokat évtől ellátja-e. Testületünk az iskola további üzemeltetése mellett döntött. Tisztelt Tápiószecsőiek! Ha bővebben érdeklődnek a képviselő-testület ülésein történtekről, a jegyzőkönyveket a község honlapján elolvashatják. Dr. Baráth Krisztina jegyző 3

4 Alpolgármesteri tájékoztató Tápiószecső az 1956-os forradalom és szabadságharc idején A Szecsői Tükör előző számában bemutatásra került, mi történt a tápiószecsői laktanyában 56 őszén. Mivel ez a katonai támaszpont fontos volt a főváros fegyverellátása szempontjából, a forradalom leverése után folyamatosan megfigyelés alatt tartotta a bázist és a lakosságot a hatalom. A besúgók mindent jelentettek. Szemmel tartották azokat, akik disszidáltak, de később visszatértek külföldről és Tápiószecsőn telepedtek le (1957 és 1964 között 14 fő). A rezsim mindenkit kémnek képzelt és félt, hogy titkos adatgyűjtést végezhet az imperialisták számára a 14. számú Fegyverbázisról. A sok eset közül álljon itt két példa: A budapesti japán követség szakácsa, Yamauchi Minoni többször járt Szecsőn. Erre azért került sor, mert itt élt a követség egyik takarítónője, Palotai Erzsébet, Gárdonyi Géza u. 31. sz. alatti lakos és a szakács tőle vásárolt élelmiszereket. Az ismeretség és az üzleti viszony jóvoltából a japán szakács még az esküvőjére is meghívást kapott, amire május 25-én került sor. A besúgó ezt is jelentette. 1 Ismerjük a fenti alakulat védelmében foglalkoztatott hálózati személyek 2 fedőneveinek 1965-ös listáját: Somogyi Zoltán, Barna Elemér, Hajdu Zoltán, László, Bánkuti Lajos, Mihály, Árvai Csaba, Komlói, Szegedi Pál. Ilyen fedőnevek mögé rejtőzött besúgókat irányított a bázis elhárító tisztje akkoriban. 3 De térjünk vissza 1956-hoz és vegyük sorra, mi történt a faluban a laktanyai eseményekkel párhuzamosan. Ezt a kádári megtorlások idején bebörtönzött szecsői kántor, Schvarda Béla esetén keresztül mutatjuk be. Schvarda Béla ötvenhatos működése és meghurcolása Schvarda Béla, 4 aki Tápiószecsőn a forradalom idején kétségkívül a főszerepet játszotta, nem volt helyi származású. Pécsen született 1910-ben. Tanítóképzőt végzett, kántor-tanító lett ben helyezték községünkbe. Tanítói munkája mellett katonai képzéseken vett részt. A II. világháborúban főhadnagyként harcolt, háromszor vezényelték a szovjet frontra, kétszer kitüntették. A háború végén családját Nyugatra vitte, angol fogságba esett, 1946-ban tért haza. Az egyházi iskolák államosítása után tanítói állásáról lemondott, kántorként dolgozott tovább. Jövedelme kiegészítése miatt a szecsői szeszfőzde főkönyvelői, a kókai szeszfőzde segédkönyvelői feladatát is ellátta és engedély nélkül órák, villanymotorok javításával foglalkozott. 5 Mint a legtöbb faluban, Szecsőn is október 25-én reagáltak a helyiek a forradalom október 23-i kirobbanására. Október 23-án éjszaka a szecsői bázis katonái megállítottak és megvertek egy forradalmi csoportot, amely autóval áthaladt a falun. 6 A helyiek 24-én még kivártak, de másnap lezajlott egy tüntetés, más 1 ÁBTL, O számú Fegyverbázis (Tápiószecső). 25 oldal. 2 Uo. 35. oldal. 3 Uo. 4 Nevét a különböző ÁBTL-források egymástól eltérő módon írták. Szerepel Schvarda, Svarda, Swarda néven is. 5 ÁBTL, V , Svarda Béla , 80. oldal. 6 Uo. 26. oldal. településekről és a fővárosból érkezők részvételével, akiket a helyi laktanya katonái foglyul ejtettek és bevittek a fegyverbázisra. Gregor János 25-én leverte a tanácsháza faláról a vörös csillagot, majd ezen felbuzdulva többen a pártház falán lévő vörös csillaggal tették ugyanezt án a szecsőiek tömegesen vonultak a bázis elé, hogy követeljék a foglyok szabadon engedését. Ágyúk riasztó lövése megállította őket, Hegegy őrnagy rábeszélésére visszavonultak, a foglyokat pedig szabadon engedték. A helyi rendszerváltás október 27-én zajlott le, amikor a fegyverbázis parancsnoka, a Nagy Imre-kormány felhívása alapján kiáltványban szólította fel a szecsőieket, hogy válasszanak a tanács helyett nemzeti bizottságot és szervezzenek nemzetőrséget. Ekkor lépett előterébe Schvarda Béla. Amikor a nagykátai járási tanács végrehajtó bizottsága február 12-én összefoglaló jelentést írt a hatalom számára a járási forradalmi eseményekről, Tápiószecsőn Schvarda szerepét emelték csak ki. 8 Burján Ferenc tanácselnök és Deák Antal alapszervezeti párttitkár összehívták a földművesszövetkezet (ma Bata Bolt) elé a helyi lakosságot, hogy a választást lebonyolítsák. Burján és Deák egy jelöltlistát is összeállított. Ezt a népgyűlésen jelen lévő Schvardával olvastatták fel az egybegyűlteknek. A tömeg több jelölt helyett másokat indítványozott a nemzeti bizottságba. Tagja lett Schvarda Béla is. Elnöknek először Vígh Jánost választották. Ezután megalakult a helyi nemzetőrség, mint rendfenntartó erő. A helyi rendőrök elmenekültek az őrsparancsnok (László Kálmán) kivételével. A nemzetőrség megalapítása az országos mintát követte. 9 Első parancsnoknak Kertész Ferenc iskolaigazgatót választotta meg a nemzeti bizottság, de őt október 29-én leváltották. Helyébe Schvarda Béla lépett, aki addig élelmezési felelősnek lett kijelölve. Több nemzetőr nevét ismerjük: Dósa Gábor, Gazsi Antal, Gazsi Pál, Gólya István, Gregor János, Kiripolszki Béla és Mihály, Kókai József, Lipták Tibor, Nagy Endre, Pintér Tibor, Uhereczky Pál és Ottó. Többségük huszonéves fiatalember volt, megbízhatóságuk alapján lettek kiválogatva a helyi fiatalok közül. Éjszakánként a Schvarda által elrendelt kijárási tilalom idején gyalogosan járőröztek 3-5 fős csoportokban. Karszalagot viseltek, ez volt a fegyver mellett minden, ami egy civiltől megkülönböztette őket. A rendőrőrs épületében, az ún. Steiner-féle házban volt a bázisuk. A nemzetőrök kb. november 10-ig látták el a feladatukat, utána feloszlottak, fegyvereiket László Kálmánnak adták vissza. A helyi katonasággal nem voltak kapcsolatban. 10 Schvarda kinevezésében a helyi rendfenntartó erő élére volt ráció. A Horthy-korban leventeoktatóként működött, világháborús veteránnak számított. Tudta, mit kell ilyenkor csinálni, hogyan kell a nemzetőrnek felcsapó fiatal srácokat kezelni. A laktanyából László Kálmán szerzett fegyvereket (géppisztolyokat, pisztolyokat) számukra. Schvarda végig együttműködött a helyi Pest megyében. I. köt. Szerk.: Balázs Gábor-Borbély Rita Katalin-Kiss Anita. PML, oldal. 8 Uo. II. köt. Szerk.: Halász Csilla-Schramek László Péter- Tóth Judit. PML oldal. 9 Ripp Zoltán: Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Korona, Bp., oldal. 10 Uhereczky Pál közlése. 4

5 rendőrparancsnokkal, aki a forradalom leverése után az együttműködési készséget igazolta, amikor a kántor a kádári megtorló gépezet előtt mentegette magát. Horváth József, Kertész János és Mészáros József helyi lakosok a belügyminisztériumban dolgoztak, Schvarda őket is felkérte nemzetőrnek. Novemberben lemondott a nemzeti bizottsági elnöki tisztségéről Vígh János. Deák Antal párttitkárral és Maczkó Jánosné VB-titkárral egyeztetve Schvardát jelölte utódjául, akit meg is választottak elnöknek. Felügyelte a közvagyont és november folyamán, amikor legnagyobb volt a káosz az országban, rendszeresen biztosította a falu közélelmezését. Ezt az őt elítélő népbíróság is elismerte ítéletében. December 3-án egy nemzeti bizottsági ülésen már azzal vádolták Schvardát, hogy lepaktált a kommunistákkal. A forradalmat addigra katonai értelemben leverték, itt pedig szovjet tankok állomásoztak a laktanya védelmére. Schvarda sem tudott a kommunista restaurációval szemben érdemben cselekedni és nem is próbálkozott. Október végén 3 tizenéves fiatal, Bakh József, Hadrik János, Szabó Sándor a faluban több kerítésre mésszel felfestette: Harc a semleges Magyarországért!, Oroszok haza! feliratokat. 11 Amikor a következő évben számon kérték őket, a fiatalok azt nyilatkozták, Schvarda utasítására tették ezt, akitől féltek és nem mertek neki ellentmondani. Két alkalommal került sor a szecsői nemzetőrök részéről fegyverhasználatra. A politikai rendőrség egyiket az 1959-ben készült jelentésében röviden leírta: Gazsi Antal /: Tápiószecső, XII. 18. a: Kókai Erzsébet:/ ipari tanuló, volt Tápiószecső, Munkácsi-u. 14. sz. alatti lakos. Az ellenforradalom ideje alatt jogtalanul birtokában lévő fegyverrel Csikós nevű, tápiószecsői lakost agyonlőtte. Felelősségrevonás elől illegálisan nyugatra távozott. 12 A kádári rendőrség plasztikus megfogalmazásában úgy szerepelt az ügy, mintha köztörvényes bűncselekmény lett volna. Részleteit nem vizsgálták ki. Amikor Schvardát letartóztatták és kikérdezték, ott sem tettek fel erről kérdéseket. Gazsi külföldre menekült, Csikós László november 19-én belehalt a sérülésébe. 13 A nemzetőrök este vonultak ki a házához, mert bejelentés érkezett, bántalmazza a családját. A nemzetőrök bekiáltottak, Csikós fegyverrel kilőtt rájuk, majd kijött. Felszólítás után lövés dördült, amely végzetesnek bizonyult. Második fegyverhasználatra akkor került sor, amikor kókaiak lovaskocsin jöttek, hogy kifosszák a Futurát (ez volt azelőtt a beszolgáltatási hely), ahol nagy mennyiségű rozst tároltak. Kaptak a fejük fölé egy géppisztolysorozatot és eliszkoltak. 14 Schvardát 1957 márciusában tartóztatták le, áprilisban elengedték, de júliusban újra börtönbe került, miután besúgták: a nagykátai vasútállomáson nyilvánosan szidta a kommunistákat. Letartóztatására egy névtelen levél alapján került sor, amelyből álljon itt néhány részlet: Megkérjük szépen az igen tisztelt Főkapitányságot, hogy Tápiószecső községben rosszul ment az ellenforradalmi bandák fölszámolása, mert a legeslegnagyobb ellenforradalmi erőt, a Svarda Bélla kántort ithagyták, sokkal ártatlanabbakat pedig elvitték. Ez kérem nyilas 11 ÁBTL, V , Schvarda Béla oldal. 12 ÁBTL, V , Pest megyei monográfia oldal. 13 Böőr László: Adatok az 56-os forradalom Pest megyei történetéhez. TIT Teleki László Ismeretterjesztő Egyesület, oldal. 14 Uhereczky Pál közlése. főhadnagy volt, aztán simult a párthoz, bántódása ne legyen, de borközi álapotban régi leventéivel és haverjaival kijelentette, hogy fiuk ne busuljatok, mert, én ha megváltozik a világ századosi ranggal kezdek és mindenkit ki nyirunk, akinek a pofája nekünk nem tetszik. Ki is nyírt volna sokakat, ha lett volna rá ideje. Tessék csak kivizsgálni, hogy mért nevezte ez ki saját magát forradalmi elnöknek, pedig a kutyának se kellett és hiába kiabálta a népség, hogy le vele, nem kell és mégis beült a tanácsházába elnöknek és osztogatta a fát a cinkosainak, de másoknak nem adott belőle s amikor nem volt a népnek só, meg cukor, meg rizskása, egész zsákokkal vitette haza ezeket a dolgokat. És nézenek csak utána, hogy ki nevezte ki őkelmét nemzetőr parancsnoknak? Megint maga-magát. ( ) Piszkos egy aljas alak az kérem és majd még megláthassák, hogy miket visz az égben, hacsak sötétre nem teszik, mert azt a nép is csak Lucifernek hívja, olyan aljas gazember. Jajj de sok zűrzavart és békétlenséget keltett ez már a faluban. Kérdezék meg akár a régi rendes pártbelieket is és még rég fel is akasztották volna, de a szeszfőzdében is befurakodott és ő vezeti és mindenhová demisonokban viszi a pálinkát ( ) Piszokság és csalás az egész élete. Most a főügyészséget főzte pálinka helyet, hogy baja ne legyen. És a karhatalom elvette a személyi igazolványát, hogy ne koslathasson mindig de kicsinálta megint valahogy, hogy másikat szerzett Nagykátán és avval mászkál de állandóan. Egyszóval a falu népe egypár cinkossa kivételivel mind kéri, hogy vigyék a pokolba a boszorkány feleségivel együtt. ( ) Az Állam pálinkájával már sok mindent eltudott intézni. Így például most a legfőbb ügyészséggel akarja kinyiratni a karhatalmakat és mindenüt hirdeti, hogy össze visza verték a hóhérok a Kádárkolbászal. ( ) Most vizsgálják épen a szeszfőzdében a fináncok a dolgát, mert több száz liter pálinkával nem tud elszámolni. Ilyettében össze hazudozik mindent. ( ) Na de minek folytasuktováb. Még csak anyit, hogy amikor beült a forradalmi Tanács-elnöknek, akor kegyetlenül kidobta özv. Mackó Jánosné V.B. titkárnőt, Mező Jánosné adóügyi adminisztrátort, Czakó Rudi községgazdát és több V.B. tagot. Egyszóval ha ezt az embert százszor felakasztották volna, az is kevés büntetés volna neki. Ha minden dolgát kivizsgálnak eben a községben, azt a néhány cinkustársát is nyugott lelkiismeretel föl lehetne akasztani, aki még őtet védeni próbálja. Maradtunk tisztelettel Tápiószecső község lakóságának kilencven nyolc, az-az 98 és fél százaléka. Hazafias és szociális üdvözlettel 5000 ember! 15 Letartóztatásakor a rendőrség alaposan megverte, de a vizsgálat kiderítette, hogy a névtelen levélben írtak nem állják meg a helyüket. A bíróság folytatólagosan elkövetett, a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre izgatás bűntettében 16 találta bűnösnek. Ezt a gyűlöletkeltést azzal követte el, hogy a kerítésekre felfestette fiatalokkal: Oroszok haza!, stb. Másrészt közölte a tanácsháza dolgozóival: most már nem pártszolgálatot, hanem népszolgálatot akarunk. 17 Ezek miatt első fokon a bíróság 1 év börtönre, másodfokon 8 hónap börtönre ítélte, melyet 3 évre felfüggesztett. A váci püspök Schvarda Béla kántort 1958-ban elhelyezte Tápiószecsőről. Anka László alpolgármester 15 ÁBTL, V , Svarda Béla oldal. 16 Uo. 85. oldal. 17 Uo. 88. oldal. 5

6 FELHÍVÁS RÉGI FÉNYKÉPEK KÖZZÉTÉTELÉRE Tisztelt Polgárok! Településünk múltjának alapos megismerése és dokumentálása érdekében felkérem a helyi lakosokat, amennyiben magántulajdonukban találhatók régi fényképek a Monarchia, az első világháború, a Tanácsköztársaság, a Horthy-kor, a második világháború, a Rákosi-kor, vagy 1956 idejéből, amelyek tápiószecsői közösségi ünnepeket, politikai rendezvényeket, tanévnyitót, zászlószentelést, szoboravatást, körmenetet, leventéket, tűzoltó egyesületi tagokat, katonákat, esküvőket, mezőgazdasági munkálatokat, vásárokat, vagy közintézményt, régi utcaképet, régi házat, stb. ábrázolnak, Lakossági tájékoztató legyenek kedvesek közösségünk részére is hozzáférhetővé tenni. Annak érdekében, hogy mindenki számára elérhetők legyenek, az Önkormányzat nyilvánossá teszi a régi fényképeket. Ezeket leadhatják személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, a Könyvtárban, illetve a Damjanich Művelődési Házban, vagy elküldhetik beszkennelve ben Az eredetiben leadott fényképeket mihamarabb visszajuttatjuk a tulajdonosának. Az egyes fényképekhez szívesen fogadunk néhány soros történetet és a képen látható személyek neveit. Köszönettel: Anka László alpolgármester Könnyebb, gyorsabb ügyintézés Mérföldkőhöz érkezett a magyar közigazgatási reform, amelynek legfőbb célja az ügyfelek, az állampolgárok számára elérhető, átlátható ügyintézés biztosítása. A képviselő-testületek felhatalmazását követően októberben a polgármesterek országszerte aláírták azokat a megállapodásokat, amelyek rendezik azt, hogy hány köztisztviselő kerül át az önkormányzatoktól a járásokhoz, s milyen infrastruktúrát adnak át az államnak ingyenes használatba. A települések vezetői pártállástól függetlenül szinte mindenütt felismerték azt, hogy a közigazgatás átalakítása az emberekért van. Így szakmai szempontok alapján, példaértékű egyeztetés-sorozatot követően jutottak egyezségre a járási hivatalok fizikai kialakításáról a kormánymegbízottak. Az átadás-átvételi megállapodások értelmében országosan mintegy tíz ezer köztisztviselő folytatja a kormányhivatal szervezeti egységeiként felálló járási hivatalokban a munkát. Tápiószecső önkormányzatától érkezve jövőre öt szakember dolgozik majd a járási rendszerben. A járások kialakításánál az volt az alapelv, hogy az állampolgárok a lehető legkevesebb idő alatt intézhessék el ügyeiket. Ezért az állam megteremti az ügyintézés lehetőségét állandó kirendeltség fenntartásával vagy ügysegédekkel, akik hetente 1-2 nap a polgármesteri hivatalokban várják majd az ügyfeleket. Ilyen ügysegéd segíti helyben januártól a tápiószecsőiek államigazgatási ügyintézését is, aki majd a polgármesteri hivatalban fogadja az ügyfeleket. A település a Nagykátai járáshoz fog tartozni január 1-jétől, ahol pedig majd kormányablak fog működni. A kormány nyáron döntött arról, hogy vidéken 175 járási, a fővárosban 23 kerületi hivatal jön létre, így 30 évvel a járási rendszer megszüntetése után, új szervezeti rendben és új céllal január 1-jével ismét létrejönnek a magyar közigazgatás egykor szerves egységeként működő járási hivatalok, ahová többek között gyámügyekkel, egyes szociális és gyermekvédelmi, családtámogatási ügyekkel, köznevelési, állategészségügyi feladatokkal, szabálysértésekkel lehet fordulni. Tájékoztatta lapunkat a PMKH, segítségüket ezúton is köszönjük: Tápió-menti Váltó összefoglaló A Tápió-vidék Többcélú Kistérségi Társulás 2010 tavaszán pályázatot nyújtott be a TÁMOP C-09/1 Első lépés - az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjára, melyet 2010 őszén sikeresen el is nyert. A támogatási összeg: Ft, a közreműködő szerv az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. A program megvalósítási időszaka: augusztus 01- től november 30-ig tart. A program célja, hogy 60 fő aktív korú, alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, inaktív, munkavállalásukban korlátozott emberek munkaerőpiaci reintegrációját elősegítse. Mindezt úgy, hogy társadalmi befogadásuk a munkaerő-piaci befogadással együtt valósuljon meg. A program egyénre szabott szolgáltatási csomagot nyújtott minden bevont személy számára. A 14 hónapig tartó program 2 hónapos állapotfelmérésből, 6 hónapos szolgáltatási időszakból, melyből 1 hónap munkakipróbálás, majd 6 hónap utánkövetésből állt. A program mérföldkövei: 2011 augusztusában és szeptember elején megkezdődött a toborzás, mely alkalmával tájékoztatókat tartottunk a kistérség összes településén a program tartalmi elemeiről. Majd 2011 szeptemberében elkészültek az egyéni állapotfelmérések, melyek alapján a szerzett információkból, tapasztalatokból a szakmai team tagjai kiválasztották a leginkább motivált célcsoporttagok hányadát, 60 főt és a szakmai team elkészítette a személyre szabott egyéni fejlesztési terveket. A projektünket két helyszínen valósítottuk meg: Pándon és Tápiószecsőn október elsejével megkezdődött a hat hónapos szolgáltatási időszak. Ezen időszak alkalmával a célcsoport tagok személyre szabott egyéni tanácsadásokon - pszichológiai, mediációs, addiktológiai, munkavállalási és pályaorientációs, jogi - valamit csoportos foglalkozásokon személyiségfejlesztő tréning; munkaerő-piaci foglalkozás, kreatív műhely- vettek részt januárjában két 40 órás tréningen vehettek részt, melyek alkalmával betekintést nyerhettek a kommunikáció rejtelmeibe, valamint elsajátíthatták a pénzzel való gazdálkodást és annak helyes beosztását. A szolgáltatási időszak alatt különböző álláskeresési technikákat sajátíthattak el, megtanulhatták az önéletrajz írás fortélyait, felkészítést kaptak az állásinterjúkra. 6

7 2012 februárjában a célcsoport tagoknak lehetőségük nyílt önmaguk bemutatására, a tanultak hasznosítására az állásinterjúk alkalmával. Így került kiválasztásra az a 30 fő, akik március 01-vel kezdődően részt vehettek az egy hónapos munkakipróbáláson. A 30 fő, mind rendre, hiányzás, és betegszabadság nélkül végig dolgozta az adott hónapot. A 6 hónapos szolgáltatási időszak alatt a bevont személyek közösségé formálódtak, nyitottá váltak, megtapasztalták, hogy nincsenek egyedük a nehézségeikkel, hasznos információk birtokába kerültek melyeket hasznosítani tudnak a mindennapi életben. Ezen 6 hónapos szolgáltatási időszakban 60 bevont célcsoporttagból 4 fő morzsolódott le áprilisában megkezdődött a hat hónapos utánkövetés időszaka. A programot teljesítő emberek többsége már reálisabban látja saját munkaerő-piaci lehetőségeit, az elérhető munkabéreket. Sikeresen elsajátították a különböző álláskeresési technikákat, önéletrajz írási készségeket, melyeket többen már kamatoztatni tudtak a munka világában. Az utánkövetési szakaszban 11 főnek, vagyis 20 %- nak sikerült elhelyezkednie, valamint többen alkalmi munkát vállaltak. Segíteni csak azoknak tudtunk igazán, akik felismerték a saját szerepüket ebben a folyamatban, és hajlandóak voltak erőfeszítéseket tenni. Tájékoztatás Értesítem Tisztelt Ügyfeleimet, hogy a Polgármesteri Hivatal felújított épületében továbbra is várom régi és új ügyfeleimet: Dr. Szabó Edit ügyvéd Tápiószecső, Deák Ferenc utca 18. Telefon: Ügyfélfogadás: Csütörtök Szombat: (előzetes bejelentkezésre) * Tisztelt eb tartók,kutyatulajdonosok! A Kormány 115/2012. (VI. 11.) rendelete kötelezővé tette az ebek megjelölését mikrochippel ( transzponderrel), és regisztrációjukat az országos adatbázisban. A nem megjelölt ebeket 2012 december 31 ig be kell chippeltetni és a regisztrációt el kell végeztetni. A már Összességében elmondható, hogy a programnak nagyon pozitív eredményei voltak a bevont személyek életében. Voltak, akiknek magánéleti problémáikat sikerült rendezniük a program nyújtotta szolgáltatások igénybevételével, voltak akik a program segített munkához, amiben sajnos nem volt alkalmuk az elmúlt 5 évben. Nem egy célcsoporttag nyilatkozott úgy, hogy ha nincs a program, ő nem vészeli át életének ezen legnehezebb időszakát. Nagyon sokat köszönhet neki, hiszen nem csak hogy munkához jutott a program révén, hanem emberi kapcsolatokat alakított ki, melyek megkönnyítik az egyre nehézkesebb mindennapokat. Bízunk benne, hogy lesz még lehetőség ilyen Uniós esetleg Hazai pályázatban részt venni, mellyel előmozdítható az inaktív emberek munkához segítése! Ezúton is szeretnénk megköszönni Tápiószecső Polgármesteri Hivatalának valamint a Gróf Széchenyi Általános iskolának hogy helyet biztosított programunk megvalósításához! Köszönjük az önkormányzatok együttműködését! Nagykáta, november 05. megjelölt ebek regisztrációját is eddig az időpontig kötelező elvégeztetni. Négy hónaposnál idősebb eb 2013 januártól csak megjelölve és regisztrálva tartható. A chip beültetés és regisztráció díja az állatorvosi rendelőben: Ft. Rendelési idő : Hétfő és Szerdai napokon : óráig Rendelő: Munkácsy u. 17. A fenti időpontokban az ebek pótoltását is elvégezzük, akinek 2012 évben még nincs beoltatva a kutyája, ezekben az időpontokban és helyszíneken elvégeztetheti kedvezményesen : oltás + chip+ regisztráció = összesen : Ft Más időpontban telefonos egyeztetés alapján. Tel: dr.kapp Péter Iskolai hírek A as tanévet szeptember 3-án megkezdtük. Események sorozata zajlott az elmúlt időszakban. Szeptember 21-én névadónkról emlékeztünk, alsó tagozaton a 4. osztályosok, felső tagozaton a 6. osztályosok aktív szereplésével. A megemlékezés zárásaként névadónk emléktáblájának koszorúzására is sor került. Szeptember 22-én szombaton társadalmi munkára hívtuk felsős diákjainkat és szüleiket. Munkánk célja az iskolai sportpálya takarítása, felújítása. Diákjaink és szüleik, valamint pedagógusaink és iskolánk dolgozói, szabadidejüket feláldozva, szép számmal megjelentek és tevékenykedtek a pálya használhatósága érdekében. A nap folyamán segítőink voltak: Papp Béla és Papp Béláné, Czakó György és Czakóné Bibók Bernadett, Pásztor Zoltán és Pásztor Zoltánné, Batáné Dósa Angelika, Kun Szilvia Munkájukat köszönjük. Szeptember 30-án a hagyományos községi sportversenyen, a TTA által szervezett 10. jubileumi Szecsői Futónapon nagy létszámmal vettünk részt. Diákjaink több értékes helyezést szereztek a különböző korosztályos futamokon. Tóth Mariann és Bárány Ronin bronzérmet szerzett, míg Nagy Martin a 10km-es távon a juniorok között lett 3. helyezett. Az igen komoly kihívásnak számító m-en néhány sikeresen célba érkező diákjainknak is tapsolhattunk. (Bárány Ronin, Mihályi Máté, Paksi Vivien, Győri Melánia). 7

8 Október 1-jén a Zene világnapja alkalmából művészeti tagozatunk tanárai és növendékei színvonalas műsor keretében tették lehetővé minden diák számára a zene szépségének megismerését. Ezen a napon énekkarosaink a község óvodáiba látogattak el, hogy énekhangjukkal vigyék hírét e napnak és megmutassák a zenében rejlő szépségeket. Október 6-án az Aradon október 6-án kivégzett 13 hős honvédtisztről emlékeztünk meg. A 6. évfolyam és az énekkar előadásában betekintést kaphattunk a kor politikai viszonyaiba, a kivégzés napjának részleteibe, körülményeibe. Október án Nyílt nap volt iskolánkban. Ezen a napon a szülők részére lehetőség nyílt gyermekeik tanítási óráin részt venni. A szülők közül szép számmal éltek is e lehetőséggel. Köszönjük nekik az érdeklődést. Október 23-a tiszteletére nyolcadikosaink készültek színvonalas műsorral. Az iskolai ünnepségen kívül e műsor része volt a helyi honvédségi alakulat állományi ünnepségének, ill. a községi ünnepségnek is. Köszönjük a felkészítő tanárok és a nyolcadikos diákok munkáját. Törökné Ofella Katalin igazgató Október 27-én papírgyűjtés volt iskolánkban. Az esős idő ellenére 5 konténer megtelt papírral. Az alsó tagozatban 17 3, a felső tagozatban pedig 117 mázsa papír gyűlt össze. Dobogós helyek az alábbiak szerint alakultak. Alsó tagozatban: I. 1.a 3257 kg II. 3.b 2335 kg III. 2.a 2294 kg Felső tagozatban: I. 6. b 2789 kg II. 5. b 2185,5 kg III. 5. a 1332 kg Köszönjük a szülők, nagyszülők segítségét, és a gyerekek aktív részvételét a gyűjtésben, ill. a mérési és rakodási munkálatokban. Uhereczky Krisztina A sülysápi Estikék Idősek Otthona alapítvány Nagy Jusztina emlékére rajzversenyt hirdetett, melynek témája az idősek és a gyermekek kapcsolata. A versenyre óvodás és alsó tagozatos tanulók nevezhettek. Iskolánk tanulói is örömmel kapcsolódtak be a munkába. A díjkiosztóra a sülyi művelődési házban került sor. Megcsodáltuk a kiállított alkotásokat, majd a szervezők köszöntőjét követően, elkezdődött a korosztályonkénti értékelés. Büszkék lehetünk a szecsői gyerekek eredményeire! Balázs Lili 3.a és Gulyás Fanni 4.a ELSŐ, Tóth Sára 3.b MÁSODIK helyezett lett a korcsoportjában. Külön díjjal jutalmazták: Gál Eszter 3.b, Kovács Anna 3.b és Pásztor Lizett 4.a osztályost. Oklevelet és könyvet kaptak: Békés Dominika 2.b, Tary Olivér 2.b, Turczi Judit 2.b, Tamási Nikoletta 3.b és Erdei Csanád 4.a osztályos tanulók. Gratulálunk a nyerteseknek. Köszönjük a felkészítők és a szervezők munkáját. Bízunk benne, hogy jövőre is sor kerül a rendezvényre! Mészáros Istvánné A napköziben október 26-án, immár 2. alkalommal került megrendezésre a napközis délután, amelynek során a gyermekek kézműves foglalkozásokkal fejleszthették kézügyességüket. Az őszi témakörhöz kapcsolódóan a kisebbek színezéssel, a nagyobbak ragasztással készítették el munkáikat. A délután jó hangulatban, vidáman telt el, de az igazi örömet a gyermekek számára az jelentette, hogy az általuk készített dísztárgyakat hazavihették, ahol büszkén mutathatták meg szüleiknek, testvéreiknek. Matematika verseny Orosziné Horváth Szilvia napközis nevelő Létezik egy rangos, határokon átnyúló matematika csapatverseny. A két híres magyar matematikusról, Bolyai matematika csapatversenynek nevezik. A csapatok négy tagból állnak, és nem csak matematikából kell ügyesek lenniük, hanem az összedolgozásban is nagyon jónak kell lenni. Az általános iskolánk tanulói minden évben Gödöllőn képviselik községünket ezen a versenyen, a kollégák lelkiismeretes tehetséggondozása mellett a tehetséges és szorgalmas diákjaink a megyei fordulón általában középmezőnyben végeznek, ami nagyon szép eredménynek számít, tekintve hogy Gödöllő, Dunakeszi,Abony,Vác Csömör az ellenfeleink. Idén is voltunk,október 12-én a megyei fordulón és nagy örömünkre a nyolcadikosok csapata annyira jól szerepelt,hogy maguk mögé utasítva sok-sok városi iskolát a dobogóra állhatott és a megyei 3. helyen végzett. A csapat tagjai: Almási Nikoletta Garai Renáta Kovács Nóra Lawrence Ella Az ünnepélyes díjkiosztó a budapesti Szent István Gimnáziumban volt, csütörtök délután.gratulálunk a sikerükhöz, és köszönjük hogy községünk és általános iskolánk hírnevét öregbítik. A tehetségeket fel kell fedezni,bíztatni, motiválni, gondozni,segíteni kell és kérem higgyék el ebben az összezavarodott értékrendű világban ez nem is olyan egyszerű dolog,de ha a család, a közösség,iskola támogatását és példamutatását érzik, sikerülhet. Én abban hiszek hogy mindenki jó valamiben, ha ezt felismerjük és fejlesztjük abból a gyerekből sikeres és elégedett felnőtt lesz, hasznos tagja a társadalomnak. Végül is ez a lényeg. Almási János,Öveges díjas fizikatanár Az 1848-as ifjak útján 2012.október 20-án, szombaton Budapestre kirándultunk,hogy bejárjuk az 1848-as ifjak útvonalát. Osztályfőnökünk, Lukács tanár úr már szeptemberben az éves program ismertetésekor nekünk is és a szülőknek is elmondta, hogy jövőre a hetedikesek adják a március 15- diki ünnepi műsort. Az ofő szerint ezért magunknak is végig kell járnunk az akkori március 15-én lezajlott események színhelyeit. Reggel 3/4 9-kor gyülekeztünk az állomáson. Egy kis késéssel (majdnem) mindenki megérkezett. A 9:02-es vonattal mentünk Budapestre. 8

9 A Keleti pályaudvarról elsétáltunk a Nemzeti Múzeumhoz. Ott a lépcsőn leültünk és (amellett, hogy tanár úr lerendezte az ingyenes visszautat), ettünk-ittunk a lépcsőn. Azután az osztály fele, tizenkét tanulónk elmondta a Nemzeti Dalt. Később elkészültünk, két emléktáblát megnéztünk, ami ott volt a Nemzeti Múzeumnál: az egyik arról szólt, hogy Petőfi itt szavalta el elsőként a Nemzeti dalt, ám újabb kutatások szerint a Pilvax kávéházban. Elmentünk a Landerer nyomda helyéhez, ahol egy emlékmű volt. Annak idején itt úgy nyomtatták ki a Nemzeti Dalt illetve a 12 pontot Petőfiék, hogy azokat nem vitték el előbb a cenzornak (különben biztos, hogy nem engedélyezik). Továbbgyalogoltunk a város legforgalmasabb részén, a Pilvax kávéházhoz, aminek még mindig az a neve (részben). Igaz, bent nem voltunk, de a tanár úr mondta: alig van olyan dolog, ami a forradalmi eseményekre emlékeztetne vissza. Itt is meghallgattuk egyik osztálytársunkat, hogy mi történt itt 1848.március 15-én. Utána mentünk Budára át a Lánchídon. Szerencsére nagyon szép időnk volt és így a Duna felett, amikor átmentünk, gyönyörű volt a látvány. Lassan ballagtunk Budára, majd a Clark Ádám téren át, elérkeztünk a Királyok lépcsőjéhez. Sajnos még ezen is fel kellett mennünk a várba. Az út felfelé nagyon meredek volt, de nem adtuk fel. Amikor felértünk, 20 perc szünet volt evésre, ivásra. Többen az árnyékba mentek, de volt aki a lépcsőn maradt. A várnegyeden keresztül ahhoz az épülethez bandukoltunk, ahol Táncsics Mihályt tartották fogva. Ezzel a 48-as ifjak útvonalát bejártuk. Bár a forradalmárok nem, de mi a moziban pihentük ki magunkat. Ezért visszamentünk az Aréna Plázába, hogy megnézzünk egy filmet. Sajna nem nézhettük meg pont azokat a filmeket, amiket akartunk, de amit helyette láttunk, az is jó volt. A mozizás után 20 perc szabad foglalkozás következett. Végül a naplementében mentünk haza vonattal. Szerintem nagyon jó kirándulás volt és (aki figyelt), sok mindent megjegyezhetett. Berecz Viktória és Papp Ádám 7.b A kirándulásról készült képek megtekinthetők az osztály honlapján: a Rólunk szól menüpontban A 48-asok útján alcím alatt. SIKERES PAPÍRGYŰJTÉS! Október 27-e,szombat reggel, munkanap. A DÖK(diákönkormányzat) papírgyűjtési akciót hirdetett erre a napra. A konténerek megérkeztek, mázsák, emberek a helyükön voltak. Vártunk. Az előgyűjtést Farkas tanár úr már előző nap elkezdte, mert tartottunk attól hogy elromlik az idő. Hát bejött: szemerkélt az eső, igazi őszi hangulat lett, kicsit féltünk is hogy vajon mi lesz ebből?? De aztán megnyugodhattunk mert beindult a munka, az általános iskola alsó és felső tagozatának udvarán nagy lett a sürgés forgás. Érkeztek az autók, utánfutók, egyik a másik után és szorgalmasan hozták a papírt. Hozták a gyerekek is talicskával, biciklivel, kiskocsival, kézben, ki mivel tudta. Rengeteg csillogó szempár,sok lelkes szülő és gyerek, alig bírtuk szusszal a mérést, pakolást. Ilyet már rég láttunk és hihetetlenül jó érzés volt, hogy össze tudtunk fogni a jó cél érdekében, nincs veszekedés, nincs vita, mindenki teszi a dolgát. Azok a gyerekek akikkel sok esetben magatartási problémák adódtak évközben, most Ők a legügyesebbek, alig lehet beküldeni őket a folyosóra, eresz alá sem akar behúzódni senki, hiába esik az eső, megisznak egy forró teát, tejet és visszamennek dolgozni. Tapossák a konténert piszkosul. Van aki reggel héttől délig egy huzamba pakolt. És volt olyan szülő aki többször fordult és nem túlzás: több tonna papírt hozott be egymaga. A GYŰJTÉS EREDMÉNYE: alsó tagozatban 3 konténerben 200 mázsa papír, felső tagozatban 2 konténerben 117 mázsa papír gyűlt össze(hogy ebből mennyi az esővíz azt nem tudjuk ). Hogy mennyi lesz a bevételünk azt pontosan még nem lehet megmondani, az aktuális árfolyam határozza meg, de jó gazdaként,igyekeztünk a legjobb ajánlatot kiválasztani. A befolyt összeg két részre lesz osztva: felét az azt összegyűjtő osztály kapja, ahol az osztályfőnökkel megbeszélve a gyerek kapja meg személyesen, vagy osztálypénzbe kerül és kirándulásra vagy más célra fordítják majd. felét a DÖK kapja, ebből támogatja majd (ahogyan eddig is) gyereknapot, egészségnevelési napot,versenyeket, diákszállítást, jutalmakat és sok mást, amire egyébként nem lenne keretünk. A verseny győztese meglepetés lesz, ezért itt nem fogjuk rangsorolni az osztályokat. Mindez nem jöhetett volna létre nélkülük, ezért szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki nekünk adta, vagy beküldte a papírt. Hálásak vagyunk és köszönet illeti meg a szülőket,nagyszülőket, akik időt, energiát nem kímélve behozták a rengeteg papírt. Köszönjük diákjainknak, akik nem otthon ücsörögtek a számítógép vagy TV előtt, hanem bejöttek és példásan kivették részüket a munkából. Köszönjük a tanár kollégák lelkes hozzáállását, munkáját, valamint a polgármesteri hivatalból érkező segítőknek a munkáját. Emberek, nem ragozom tovább, csudába a hivatalos szöveggel,mindnyájan királyok voltatok, egyben volt az egész, jól éreztük magunkat és eredményes volt a munkánk. Van mire büszkék legyünk. Tisztelettel és köszönettel : a DÖK. Fogászati prevenció Barázdazárás Praeventio: Megelőzés Ebbe beletartoznak az elméleti ismeretek (valamely betegség létrejöttének tisztázása, illetve kialakulásának meggátolása) és a gyakorlati ismeretek (amelyekkel a megelőzés végrehajtható). Prevenció célja: A fogszuvasodás és a fogágybetegségeknek a megelőzése, és a szájnyálkahártya-elváltozásoknak a felismerése, amelyek valamely életet fenyegető betegség megelőzésében és korai gyógyításában döntő fontosságúak. A megelőzés négy alappillére: helyes táplálkozás jó szájhigiénia, helyes szájápolás fluoridok alkalmazása, barázdazárás korai kezelés (szűrés, gondozás) Előző cikkemben a szájápolásról írtam, most a barázdazárást szeretném az olvasókkal megismertetni. 9

10 Barázdazárás A barázdazárás egy teljesen fájdalommentes, hatékony, biztonságos és relatív olcsó módja a gyermekkori fogszuvasodás megelõzésének. Az eljárással részben megelõzhetõ ill. nagymértékben csökkenthetõ a gyermekkori fogszuvasodás gyakorisága. A barázdazáró egy vékony, mûanyag réteg, amelyet az õrlõfogak rágófelszínére helyezve megakadályozza az ételmaradékok és a baktériumok bejutását a barázdák mélyére, és ez által védelmet nyújtanak a fogszuvasodással szemben. Miért hasznos a barázdazárás? Az õrlõfogak rágófelszínén található barázdák egyedileg változó mélységûek, a mély barázdák alján gyakran mikroszkopikus repedések találhatóak, amelyek keskenyebbek, mint a fogkefe sörtéi ezért nem tarthatók tisztán. A barázdazárt felületek ezzel szemben simák és így könnyen tisztán tarthatók. Mely fogaknál javasolt a barázdazárás? Általában elmondható, hogy a kis- és nagyõrlõ fogaknál alkalmazzuk a barázdazárást. Elsõsorban a mélyen barázdált fogak esetében bír nagy jelentõséggel, alkalmazásának szükségességét a fogorvosi vizsgálat eredménye dönti el. Mikor célszerû alkalmazni a barázdazárást? A barázdazárást egészséges fogon, lehetõleg a maradó fog áttörését követõ hat hónapon belül célszerû alkalmazni, tehát ált. 6 éves kortól (a maradó hatos fog megjelenésétől) folyamatosan 18 éves korig. Félévenkénti ellenõrzéseken mindig javasolt az újonnan elõtört fogak barázdazárása, ill. a már meglévõ barázdazárások folyamatos ellenõrzése és szükség esetén cseréje. Mennyi ideig tart a beavatkozás? A beavatkozás aránylag egyszerû, foganként mindössze néhány percet vesz igénybe, a gyermek számára nem megterhelõ. Hogyan történik a barázdazárás? Elsõ lépésben a fogak megtisztításra kerülnek, majd leszárítjuk õket és ezt követõen egy enyhe savval felületét felérdesítjük. Ezt követi a barázdazáró anyag ecsettel történõ felhelyezése. Az anyag maga úgy képzelhetõ el, mint egy folyékony tömõanyag, amely egyenletesen elterülve feltölti a barázdát. Következõ lépésként a felhelyezett barázdazáró anyagot speciális, kék fényû lámpával keményítjük meg. Utolsó lépésként ellenõrzésre kerül, hogy a barázdazárás a fogsor záródását nem akadályozza-e. Amennyiben felmerül ennek gyanúja, úgy a megfelelõ helyen csiszolással elvékonyítjuk a felvitt anyagot, majd polírozzuk. Dr. Balogh Nikoletta fogorvos Októberi újszülöttek: Velkei Vitéz szülei: Szécsényi Adrienn és Velkei Gábor Dombi Anna Borbála szülei: Papp Mariann és Dombi Nándor Dósa Márk szülei: Babicz Katalin és Dósa Norbert Bartha- Dósa Hunor szülei: Molnár Enikő és Bartha- Dósa Botond Az előző számban hibásan jelentettük meg a szülők nevét. Elnézést kérünk. Dancs Gabriella, szülei: Iványi Katalin és Dancs László Kulturális hírek Megnyitó: H. Czékmány Ilona festőművésznő képeinek kiállítása. november 26-án 18 órakor a Páva Klubban. A kiállítást megnyitja: Bata József polgármester A képek november 26-tól december 20-ig megtekinthetők A megnyitón bemutatjuk Ilonka néni új verses kötetét, mely saját festményeinek fotóival vannak illusztrálva december 19-én XVII. Alkalommal rendezzük meg a MAGÁNYOSOK KARÁCSONYÁT. Vendégvárás 14 órától 15 óra Megnyitó Papp Györgyi előadóművész 16 óra estebéd 17 órától Engedd el a hajamat Közös mulatás Szeretettel hívunk és várunk minden Szecsőit, aki egyedül él egy háztartásban. Itt vágja le a jelentkezési lapot és juttassa el december 15-ig a Művelődési Házba. Köszönjük! J e l e n t k e z é s i l a p * Mindenkit szeretettel várunk (név) (cím) jelentkezem a Magányosok karácsonyára. 10

11 Civil szervezetek hírei Tisztelt Tápiószecsői Lakosok! A Tápiószecsői Polgárőr Szervezet idén decemberében is szeretné megrendezni a Mikulás járatát, hogy sok kis csillogó szemű gyerekkel legyen teli a községünk utcája ben megrendezésre került az első Tápiószecsői Mikulásjárat ahol, sok kis gyerek szüleivel, nagyszüleivel várták az utcákon a Mikulást. Aki támogatóinak köszönhetően a jó gyerekeket kis mikulással, szaloncukorral jutalmazta, ha volt rossz gyerek annak pedig virgácsot osztogatott. Akkor megígérték a gyerekek egész évben jól viselkednek majd, és következő évben is látogassa meg őket a Mikulás. Ígéretéhez híven a Mikulás az idén is szeretné a Tápiószecsői Gyerekeket megajándékozni, ezért szeretnénk a községünkben támogatókat keresni, hogy csoki mikulás és szaloncukor felajánlásukkal támogassák rendezvényünket. Ötleteiket, tanácsaikat Palotai Gergely a és Dósa Zoltán os telefonszámon szívesen várják, hogy az idei évben is örömteli Mikulás ünnepet ajándékozhassunk a gyermekeink számára. Üdvözlettel: Tápiószecsői Polgárőr Szervezet A Mikulásjárat december 05-én, perckor indul a következő útvonalon, ahová szeretettel várjuk a Gyerekeket, Szülőket, Nagyszülőket és minden kedves érdeklődött. - Szabadság tér - Kátai út (HK) - Diófa utca - Szilvafás utca - Vasút Állomás - Dózsa György út - Kátai út (Benzinkút) - Szent István út - Deák Ferenc utca - Sülyi út - Fürt Sándor utca - Kossuth Lajos utca - József Attila út - Sági út (Kerékpár út) - Buszforduló - Pesti út - Gábor Áron utca - Révai utca - Tanács utca - Aradi utca - Bajcsy Zsilinszky út - Árpád utca - Szabadság tér Tisztelt tápiószecsői lakosok! Lakossági felhívás, észrevétel Adományokból ajándékozásra gyűjtünk, a Gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Iskola számára. Az iskola Berszán Lajos atya kezdeményezésével jött létre, amelyben ma is aktívan tanít. Az adományokat Miklós nap környékén szeretnénk elvinni a magyar nyelvű iskola számára. Aki szeretne hozzájárulni, az a templomban erre a célra kihelyezett perselybe, vagy nagyobb összeg esetén Mokos Jánosnál (Tápiószecső, Rózsa Ferenc utca 10.) 0630/ vagy Bíró Józsefnél (Tápiószecső, Liszt Ferenc utca 3. gumisműhely) teheti meg. Tisztelettel Mokos János és Bíró József Egyházi Hírek MEGHÍVÓ Karácsonyváró koncertre, melyet a tápiószecsői Római Katolikus Templomban tartunk december 16-án (vasárnap) a 11 órai szentmise után. Közreműködnek: isaszegi Gaudium Carminis Női Kamarakórus, tápiószecsői Szathmári József Kamarakórus, a Gróf Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyermekkórusa. Hangszeren közreműködnek: Nyáriné Varga Dóra tanárnő - fuvola, Pap Ferenc - gitár, művészeti iskola fafúvósai. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk. Ezúton nyilvánítunk köszönetet mindazoknak, akik feledhetetlen Szerettünket, Sorbán Mihálynét (sz. Bihal Máriát) utolsó útjára elkísérték, s bánatunkban osztoztak. Csak a süket csend pattog most a lelkünkben és a fejfák között. Valaki elment elköltözött! S bár a test halott, A lelke most is él! Itt bent, a szívünkben most is Ő zenél! a Gyászoló Család Köszönetünket fejezzük ki, mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik Dósa János (77) temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték és osztoztak fájdalmunkban. Dósáné és családja 11

12 Tápiószecsőn a katolikus egyház mellett évtizedek óta létezik és működik egy református hitközösség,amiről sokan nem is hallottak,vagy nem pontosan tudják hogy mikor és hol vannak istentiszteleteink, vagy más jellegű alkalmaink. Éveken keresztül a Szabadság utcába egykori lelkes hívünk László Juci néni otthonába voltak ezek az alkalmak, aztán hála az iskola vezetésnek megkaptuk a kis iskola épületét hogy minden hónapban egy alkalommal, vasárnap délután 14 órakor ott lehessen az istentisztelet. Hivatalosan mi a szentmártonkátai gyülekezethez tartozunk,lelkipásztorunk Vizi Zsuzsanna lelkész, iskolánkban pedig a hitoktatást Kőszegi Katalin tanárnő végzi. Nagyon sokan átjárunk istentiszteletre rendszeresen Szentmártonkátára,és sajnos csak temetés, keresztelő,vagy konfirmáció alkalmával derül ki hogy nem is vagyunk olyan kevesen. Egy éve annak hogy gyülekezet tisztújító gyűlést tartott,és ekkor láttam hogy legalább negyven tápiószecsői polgárnak van választójoga,tehát egyházfenntartó tagok, és szerintem ennél jóval többen vagyunk.( A szentmártonkátai gyülekezet kb. 485 tagot számlál jelenleg, két templomuk, parókiájuk,gyülekezeti házuk és református iskolájuk van. Hála Istennek.) A választás eredményeként, a tápiószecsői gyülekezet presbitere és képviselője a következő 5 évben Almási János, tápiószecsői lakos, a helyi általános iskola tanára. Olyan időket élünk, amikor a borúlátók azt mondják semmit sem lehet, nem érdemes,meg úgy se lesz abból semmi, én meg azt mondom, hiszek benne hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek, közösséget építeni mindig lehet, kell is. Tehát arra gondoltunk hogy először is feltérképezzük pontosan hány református vallású vagy oda tartozni kívánó ember él a községben, és hogy ha ez a létszám indokolttá tenné,a jó megoldás az lenne és a helyi közösség fejlődését,összefogását az erősítené, ha saját imaházunk, esetleg saját kis templomunk lehetne. Itt helybe, a saját községünkbe. Hiszen a mi papunk is keresztel, esket,temet, miért kéne ezért szomszéd faluba menni, ahová a szeretteink vagy át tudnak jönni vagy nem, ahhoz autó kell,és az pont az idősebbeknek nincs. Lássuk hányan vagyunk igazából??mert a legutóbbi népszámlálás szerint kb. 500!!! ember, és nagyon szívesen látnánk sorainkban az evangélikus testvéreket is!! És örömmel várunk természetesen minden Istenfélő testvérünket.. A következő istentiszteletünk: DECEMBER 2-ÁN DÉLUTÁN LESZ, általános iskola alsó tagozat, SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT. Ünnepi műsorral készülünk!! Szánjuk rá ezt a délutánt,kedves gyerekek, szülők, nagyszülők,mutassuk meg magunkat, a közösségi élményt nem lehet pótolni semmivel, gyertek el hozzánk, várunk! "Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" ÁLDÁS BÉKESSÉG! Tisztelettel: Almási János presbiter Szecsői Tükör Kiadja: Nagyközségi Önkormányzat Tápiószecső Honlap: Tel: 06-29/ , Szerkesztő: Lesti Bertalan,06-29/ , 06-30/ lestiberci.blog.hu, Tel: 06-29/ A leadott cikkek tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Megjelenik havonta 2400 példányban. Engedély: NySU.P/PHF/2824/1991 Gyémánt esküvő! Ofella József és Bihari Julianna én fogadtak örökre hűséget egymásnak, amit én 60-adik házassági évfordulójukkal a Római Katolikus templomba újra megerősítették. Ez alkalomból kívánunk nekik minden elképzelhető jót: soha el nem múló szeretettel. Családja Mivel a templomban technikai okok miatt nem hangzott el Rákosi Marika nénitől a verssel való köszöntés, ezért most az újságban olvasható ez a gyönyörű vers. Hála a gyémántmenyegzőért! (Vajda Zita) Uram, köszönjük ezt a hatvan évet, Mit együtt tettünk meg, és Veled! Hálával nézzük gyermekeinket, Akikkel megajándékoztál minket. 60 év hosszú idő is, meg kevés, Elszállt fölöttünk, akár a szél, De sok volt a harc, a munka, a küzdés! Te adtál erőt, és Tőled jött a segítség! Hatvan év együtt jóban, rosszban, Napsütésben, szélben, viharokban! Te voltál biztos menedék, kőszikla, Köszönjük, hogy nem hagytál el soha! Köszönjük a családunkat és az áldásokat, Azokat is, amiket még nekünk tartogatsz. Köszönjük az unokákat, a dédunokákat. A születendőket, az utódainkat A te mennyei békéddel árassz el bennünket, A Veled való találkozásra készíts fel minket! Utódainkra is Te viseljél gondot, Add, hogy megértsék, hogy a megtérés milyen fontos! Amen Játék most, érték mindörökké! TÁPIÓSZECSŐN! ANGOL NYELVOKTATÁS GYEREKEKNEK! 3 hónapostól 18 éves korig! Anyanyelvi módszer Beszéd centrikus oktatás A világ 32 országában elismert Maximum 6-8 fős csoportok Szakértő tanáraink szeretettel várják gyermekével az élvezetes és vidám foglalkozásokon! INGYENES BEMUTATÓ ÓRA ÉS TUDÁSSZINT FELMÉRÉS! Tel.:

13 ide jön az étlap (Lady Blessington) SZOLGÁLTATÁSAINK: FODRÁSZAT: - Férfi-, női-, gyermek hajvágás Bejelentkezés: Bea és Virág: 06 29/ MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM: - Crystal Nails alapanyagokkal Bejelentkezés: Gizus: 06 30/ KOZMETIKA: - Dermaroller kezelés (ÚJ!) - 3D szempillaépítés - Arany-, csokoládé arckezelés - Hydroabrázió Bejelentkezés: Melinda: 06 30/ ÁLLÓ SZOLÁRIUM: 80.-/perc Fogyasztás és barnítás egyszerre! Nem tudod elképzelni milyen lehet? Gyere el és próbáld ki! Cím: 2254 Szentmártonkáta, Vasútsor u. 1. *A kupon felmutatásával minden szolgáltatásunkból -10% kedvezményt kapsz (kivéve Dermaroller kezelés)! -10% BIZTONSÁGTECHNIKA Riasztórendszer telepítés: vezetékes és vezeték nélküli rendszerek bővítés, akkucsere, távfelügyelet, riasztás jelzése mobiltelefonra akciós riasztó szett már ft-tól Kamerás megfigyelőrendszer telepítés: éjjellátó infrakamerák, internetes elérési lehetőség, forgatható speed-dóm kamerák 4 kamerás szett már ft-tól Elektromos kapunyitás, kaputelefon szerelés Díjtalan helyszíni felmérés! Mobil:

14 TÁPIÓSZECSŐI ADVENTI BÖRZE Adventi kirakodó vásárt rendezünk, 2012.december 15-én, szombaton, a tápiószecsői Damjanich Művelődési Házban. Jó minőségű gyermekruhát, játékot szeretnél? Keresel egy régi, kedves tárgyat? ITT megtalálod!!! december 15. szombat 9-12 óráig Damjanich Művelődési Ház (31-es főút mellett) A vásár ideje alatt mindenféle portékával, használt ruhával, régi tárgyakkal, könyvekkel, gyerekjátékokkal, üvegtárgyakkal, ékszerekkel és más egyéb kiegészítőkkel lehet részt venni. Karácsonyi díszkivilágításban, karácsonyi italokkal és zenével várjuk a kedves érdeklődőket! Asztalfoglalás: Batáné Dósa Angelika 06-30/ (bármely településről!!!) 14

15 15

16 16

Trianonra emlékeztünk. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 6. szám 2013. június. Szecsői Ürgés Tanösvény átadása

Trianonra emlékeztünk. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 6. szám 2013. június. Szecsői Ürgés Tanösvény átadása Trianonra emlékeztünk Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 6. szám 2013. június Szecsői Ürgés Tanösvény átadása A 2013. júniusi dunai árvíz SAJTÓKÖZLEMÉNY Belterületi vízrendezés kezdődik Tápiószecsőn

Részletesebben

Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 2. szám 2013. február MEGHÍVÓ

Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 2. szám 2013. február MEGHÍVÓ Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 2. szám 2013. február MEGHÍVÓ Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek

Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Véget ért a tanév, elballagtak a gyerekek Fotók: VP Főigazgatói kérésnek eleget téve, eredeti elképzeléseinket megváltoztatva, külön ünnepség keretében, a hagyományos szombat délelőtti időpontban ballagtattuk

Részletesebben

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba,

F A I R. Farmosi Információk Riportok. Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára a Művelődési Házba, F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXV. évfolyam 1-2. szám 2013. január-február Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 13-án 18 órára

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott.

Tájékoztató a Képviselő-testület munkájáról. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-én rendes ülést tartott. Tüdőszűrés! Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Pest megyei ÁNTSZ vezetője minden 30. életévüket betöltöttek részére Pest megyében elrendelte a tüdőszűrést. A tüdőszűrés alkalmas a betegségek időbeni

Részletesebben

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek

2. Tápiógyörgye 2010 december. Önkormányzati hírek 2. Tápiógyörgye 2010 december Önkormányzati hírek Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalakulása óta három alkalommal ülésezett, 33 napirendi pontot tárgyalt, 34 határozatot és egy

Részletesebben

www.hajdunanas.hu Meghívó Emléknap Megalakult a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Államtitkári látogatás Hajdúnánáson

www.hajdunanas.hu Meghívó Emléknap Megalakult a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Államtitkári látogatás Hajdúnánáson www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 5. SZÁM Emléknap HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA Jubileumi nótaest Szkíták nyomában A kommunista diktatúrák egykori áldozataira emlékeztünk február 24.-én városunkban,

Részletesebben

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén

Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén V. évfolyam 2010/1. szám Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntő újév reggelén Nem kívánok senkinek se különösebben nagy dolgot. Mindenki, amennyire tud, legyen boldog. Érje el, ki mit szeretne, s ha elérte,

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN,

A tartalomból: Évfordulók LEGYENEK A SZENT EMLÉKÛ VÉRTANÚK MEGÁLDOTTAK PORAIKBAN, ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM A tartalomból: Így készült 2 Sporttelep megnyitó 3 Nálunk történt 4-7 Megemlékezés 8 Közérdekû 9 Az ülésterembõl jelentjük 10 Fejlesztések

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 1 2 a)tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete azt a rendelettervezetet, hogy az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíja egységesen 20% legyen 1 igen

Részletesebben

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni

Visszafogott gazdálkodás. Barbárok a kultúra közterein. Pátyon nem lehet ezután lopni PÁTYI XXI. ÉVFOLYAM 2012/3. SZÁM KURÍR PÁTY ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visszafogott gazdálkodás Barbárok a kultúra közterein Pátyon nem lehet ezután lopni LÉPJEN BELJEBB! LÉPJEN BELJEBB! A Páty Faluközösségért

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Megnyílt a szabadtéri sportcentrum. Megalakult az új képviselő-testület. 1956-ra emlékeztünk. Kezdődnek a bálok

Csömöri Hírmondó. Megnyílt a szabadtéri sportcentrum. Megalakult az új képviselő-testület. 1956-ra emlékeztünk. Kezdődnek a bálok Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap xxii. évf. 10. szám 2014. október Megnyílt a szabadtéri sportcentrum Megalakult az új képviselő-testület 5-7. oldal 1956-ra emlékeztünk 8-9. oldal A zeneiskola

Részletesebben

Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak

Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2014. február Ára: 200 Ft 25. évfolyam 2. szám Fotó: Menyhárt Éva Jászfényszarun megnyílt az első megyei új típusú Kormányablak Megnyílt a Jászberényi Járási Hivatal Jászfényszarui

Részletesebben

Áldassék a neved forradalom

Áldassék a neved forradalom XIV. évfolyam 4. szám Ára: 2015. április 200 Ft Áldassék a neved forradalom Méltó módon emlékeztek meg a városban nemzeti ünnepünkrõl. A mûvelõdési házban megtartott ünnepségen Zsigáné Teszler Judit tanárnõ

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata

Csömöri Hírmondó. Tavasszal a Petőfi utca is megszépül. Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tavasszal a Petőfi utca is megszépül 6. oldal Bajnok lett a Csömöri KSK férfi junior kézilabdacsapata 23. oldal Májusban európai parlamenti választás lesz

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM

Szép lett a rendelő! Szeretettel várjuk Rácalmás lakóit az Egészségház avatási ünnepségére! A Rácalmásiak Karácsonya. Méltó módon emlékeztünk TARTALOM 1 2012. november XIX. évfolyam 11. szám Nézzék meg Önökök is november 19-én! Szép lett a rendelő! iak Karácsonya A iak Karácsonya rendezvénynek nagy sikere volt tavaly. Az idei programok december 16-án

Részletesebben

23. évfolyam 10. szám 2012. október http://www.god.hu

23. évfolyam 10. szám 2012. október http://www.god.hu ELŐTÉRBEN A KÖZBIZTONSÁG SZÜRETI LOVASFESZTIVÁL AKI CSAK ÁLMODIK A TANÉVKEZDÉSRŐL KÖZÖSSÉGET TEREMT A MÚLT KERESÜNK EGY MŰTERMET! HAGYMÁSI RÉKA BRONZÉRMET NYERT GÖDI SIKEREK A KISTÉRSÉGI HÉTPRÓBÁN 23.

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december

Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Önkormányzati havilap XIX. Évfolyam, 12. szám 2010. december Békés, boldog Karácsonyt kívánunk! Dr. Illés Zsuzsanna mb. jegyző Bata József polgármester 1 Tisztelt Lakosság! Jegyzői tájékoztató a képviselő-testület

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július

Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás. Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Folytatódik a csapadékvíz elvezetése beruházás Önkormányzati havilap XXII. évfolyam, 7. szám 2013. július Polgármesteri tájékoztató Zöldhulladék elszállításáról Tápiószecsőn idén már nem szállítja el a

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben