Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyelv, beszéd és demencia. A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban"

Átírás

1 Nyelv, beszéd és demencia A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban 1

2 Philosophiae Doctores A sorozatban megjelent kötetek listája a kötet végén található. 2

3 Hoffmann Ildikó Nyelv, beszéd és demencia A beszéd idõviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3

4 Ez a kiadvány az MTA Nyelvtudományi Intézet által, PhD-értekezések publikálására kiírt pályázaton elnyert támogatás segítségével jelent meg. ISBN ISSN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Elsõ magyar nyelvû kiadás: 2007 Hoffmann Ildikó, 2007 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános elõadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetõen is. Printed in Hungary 4

5 TARTALOMJEGYZÉK Elõszó Bevezetés Az értekezés témája Hipotézisek A neurolingvisztikai kutatások történeti áttekintése Lokalizációs modellek Holisztikus modellek (hierarchikus, globális folyamatmodellek) Fonetika és afázia Az agy, a nyelv és a beszéd kapcsolata Vizsgálati eljárások és módszerek Elektrofiziológiai eljárások Képalkotó eljárások Anatómiai képalkotó eljárások Funkcionális képalkotó eljárások Neurolingvisztikai irányelvek ma Nemzetközi és hazai kutatások Nyelv és emlékezet. Memóriarendszerek Rövid távú memória Hosszú távú memória A spontán beszéd Evolúciós megjegyzések a nyelv és a beszéd eredetérõl Akusztika: beszéd és fizika A beszédpercepció és a beszédprodukció folyamata A beszédpercepció (észlelés és megértés) folyamata A beszédprodukció A beszéd idõviszonyai Változások az idõskorban Az idõskori kognitív folyamatok

6 Demencia és memória Szubkortikális demencia Kortikális demencia Alzheimer-kór Az afázia és a memória zavarai Kiinduló kérdések Anyag és módszer Vizsgálati személyek Az afáziás személyek Az Alzheimer-kóros betegek Az ép idõs kontrollszemélyek Anyag és módszer Irányított spontán beszéd Szó- és mondatutánmondás teszt Eredmények A vizsgálatban részt vevõ személyek eredményei Az afáziás személyek Spontán beszéd Szóutánmondás Mondatutánmondás Közepes tempójú mondatok utánmondása Gyorsított tempójú mondatok utánmondása Részösszefoglalás Az Alzheimer-kóros betegek adatai Spontán beszéd Szóutánmondás Mondatutánmondás Közepes tempójú mondatok utánmondása Gyorsított tempójú mondatok utánmondása Részösszefoglalás Az ép kontroll-idõskorúak adatai Spontán beszéd Szóutánmondás Mondatutánmondás Közepes tempójú mondatok utánmondása Gyorsított tempójú mondatok utánmondása Részösszefoglalás Az eredmények összefoglalása

7 4. Következtetések Utószó... Irodalom Melléklet

8 ELÕSZÓ Az alkalmazott nyelvészet folytonos ösztönzést kap a napi gyakorlattól írja Papp Ferenc az Alkalmazott Nyelvtudományban (Papp 1989). A témaválasztásban, majd késõbb az írás során ezt a gondolatot tartottam mindvégig szem elõtt. Az 1990-es évek az agy évtizede elnevezésben vonultak be a tudománytörténetbe. Az agy vizsgálatának, érdeklõdésének gyökerei azonban egészen az idõszámításunk elõtti idõszakra nyúlnak vissza. A tudományos megközelítések egy része a nyelv idegi alapjainak vizsgálatából indult ki, más része a nyelv modularitását vette célba (Fromkin 1997). A kiindulás alapját az adja, ki milyen tudományterületrõl vizsgálja az agynak, a nyelvnek és a beszédnek a kapcsolatát: az orvostudomány, a nyelvtudomány, a kognitív pszichológia vagy a filozófia oldaláról. Ez a könyv a nyelvtudomány, ezen belül is a neurolingvisztika mint alkalmazott nyelvészeti tudományág és a klinikai fonetika felõl tekint a témára. Afáziás, Alzheimer-kóros és ép kontroll idõskorú beszélõk spontán beszédét és beszédészlelését elemzi, azaz olyan személyekét, akiknek agya a beszédközpontot is érintõ organikus sérülést szenvedett, továbbá olyan személyekét, akiknek beszédzavarát nem organikus agysérülés okozta, illetõleg ép, életkorban illesztett idõs személyekét. A témakiválasztásban meghatározó volt az idõskor kitolódása mint társadalmi jelenség, a hiánypótlás szándéka az elsõsorban az idõskorra jellemzõ betegségek nyelvi és beszédjelenségeinek leírásában. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik gondolatébresztõ ötleteikkel, elõmozdító kritikáikkal és önzetlen segítségükkel a munkám mögött álltak: Bánréti Zoltánnak, Gósy Máriának, Kassai Ilonának, Kálmán Jánosnak, Kárpáti Eszternek, Németh Dezsõnek, Pákáski Magdolnának, Szépe Györgynek, Szépe Juditnak és Viszket Anitának. Köszönet a vizsgálatban részt vevõ személyeknek. Köszönet szüleimnek. S köszönet családomnak, Osvay Károlynak, Borcsi és Juli lányainknak a végeérhetetlen türelmükért. Szeged, 2006 nyarán Hoffmann Ildikó 9

9 IRODALOM Alberti Gábor, Medve Anna (2002) Generatív grammatikai gyakorlókönyv I II. Janus/Books. Budapest. Altmann, G. T. M. (edit.) (1990) Cognitive Models of Speech Processing. Psycholinguistic and Computational Perspectives. MTI Press. Cambridge. Mass. American Psychiatric Association (2000) Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text. rev.) Washington, DC: Author. Ashcraft, M. H. (1989) Human Memory and Cognition. Glenview. IL Scott, Foresman and Company. Avons, S. E., Ward, G. D., Russo, R. (2001) The dangers of taking capacity limits too literally. Commentary on Cowan, N. The magical number four in shortterm memory: A reconsideration of mental storage capacity. Behavioral and Brain Sciences, 23, Baddeley, A. D. (1986) Working memory. Oxford psychology series no. 11. Oxford University Press. Oxford. Baddeley, A. D. (1998) The central executive: A concept and some misconceptions. Journal of the International Neuropsychological Society Sep, Vol 4 (5) Baddeley, A. D. (2000) Az emberi emlékezet. Osiris Kiadó. Budapest. Balázs Boglárka (1993) Hangképzési zavarok idõskorban. Beszédkutatás Bánréti Zoltán (1992) A mellérendelés. In: Strukturális magyar nyelvtan. 1. Mondattan. Szerk.: Kiefer, F. Akadémiai Kiadó, Budapest Bánréti, Zoltán (szerk.) (1999) Nyelvi struktúrák és az agy. Neurolingvisztikai tanulmányok. Corvina Kiadó. Budapest. Bánréti, Zoltán (2000) Closed class lexical items in sentence processing. In: Papers on the Mental Lexicon, ed.: H. Bartos, Research Institute for Linguistics, Budapest Bánréti Zoltán (2001) Multiple lexical selection and parallelism in Hungarian VP-ellipsis. Acta Linguistica Hungarica Vol 48. No 1 3, Bánréti Zoltán (2002) Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció. Nyelvtudományi Közlemények

10 Bánréti, Z. (2003) On the syntax of coordinate constructions. Acta Linguistica Hungarica, 76, Barba, G. D., Frasson, E., Mantovan, M. C., Gallo, A., Denes, G. (1996) Semantic and Episodic Memory in Aphasia. Neuropsychologia 34: Bastian, C. (1887) On different kinds of aphasia with special reference to their classification and ultimate pathology. British Medical Journal Bayles, K. A., Kaszniak, A. W. (1987) Communication and cognition in normal aging and dementia. Boston: Little. Brown. Becker, R., Giacobini, E. (1996) Alzheimer Disease: From Molecular Biology to Therapy. Boston. Birkhäuser Benson, D. F., Geschwind, N. (1971) Aphasia and related cortical disturbances. In: Baker, A. B., Baker, H. (Eds.) Clinical Neurology. Harper and Row. New York. Benton, A. L., Varney, N. R., Hamsler, K. (1978) Visuospatial judgement: A clinical test. Archives of Neurology 35: Blackwell, A., Bates, E. (1995) Inducing agrammatic profiles in normals: Evidence for the selective vulnerability of morphology under cognitive resource limitation. Journal of Cognitive Neuroscience, 7: Blessed, G., Tomlinson, B. E., Roth, M. (1968) The association between quantitative measures of dementia and of senile change in the cerebral grey matter of elderly subjects. Br. J. Psychiatry, Blumstein, S. (1973) A phonological investigation of aphasic speech. The Hague. Mouton. Blumstein, S. E. (1990) Phonological deficits in aphasia. Theoretical perspectives. In: Caramazza, A. (ed.) Cognitive Neuropsychology and Neurolinguistics. Advances in Models of Cognitive Function and Impairment. Hillsdale: Erlbaum Broadbent, W. H. (1879) A case of peculiar affection of speech, with commentary. Brain Broca, P. (1861a) Sur le volume et la forme du cerveau suivant les individus et suivant les races. Bulletin de la Societé d Anthropologie de Paris 2. Broca, P. (1861b) Nouvelle observation d aphémie produite par une lesion de la moitié postérieure des deuxième et troisième circumvolutions frontales. Bulletin de la Société Anatomique de Paris Broca, P. (1865) Sur le siège de la faculté du language articulé. Bulletin d Anthropologie Brown, J. W. (1980) Visual discrimination after lesion of the posterior corpus callosum Neurology. 30: Bondarko, L. V. et al (1970) A model of speech perception in humans. Working Papers in Linguistics 6. Computer and Information Science Research Center. Ohio State University Columbus. Ohio. Technical Report Caplan, D., Waters, G. S. (1999) Verbal working memory and sentence comprehension. Behavioral & Brain Science, 22 (1):

11 Caramazza, A. (1997) How Many Levels of Processing Are There in Lexical Access? Cognitive Neuropsychology 14 (1): Carpenter, P. A., Miyake, A., Just M. A. (1994) Working memory constraints in comprehension. In. Gernsbacherm, M. A. (ed.) Handbook of psycholinguistics. Academic Press. INC. San Diego, California, Caspari, I., Parkinson, S. R., LaPointe, L. L., Katz, R. C. (1998) Working memory and aphasia. Brain and Cognition, 37, Cherry, J. B., Buckwalter, G., Henderson, V. W. (2002) Better preservation of memory span relative to supraspan immediate recall in Alzheimer s disease. Neuropsychologia, 40/7: Chomsky, N. (1965) Aspects of a Theory of Syntax. Cambridge. MA. MIT Press. Chomsky, N. (1972) Language and mind. Harcourt Brace Jovanovich. New York. Clark, H., Clark, E. (1977) Psychology and Language: An Introduction to Psycholinguistics. Harcourt. New York. Collette, F., Van der Linden, M., Bechet, S., Salmon, E. (1999) Phonological loop and central executive functioning in Alzheimers disease. Neuropsychologia, 37/8: Crosson, B (1999) Subcortical mechanisms in language: lexical-semantic mechanisms and the thalamus. Brain and Cognition, 40, 414. Crum, R. M., Anthony, J. C., Bassett, S. S., Folstein, M. F. (1993) Populationbased norms for the Mini-Mental State Examination by age and educational level. JAMA 269, Crystal, D. (1998) A nyelv enciklopédiája. Osiris. Budapest. Cummings, J. L. (1986) Subcortical dementia neuropsychology and pathophysiology. Brit J Psychiat 149: 687. Cummings, J. L., Mega, M. S. (2003) Neuropsychiatry & behavioral neuroscience. New York. Oxford University Press. Czigler István (1999) Megismerési folyamatok idõskorban. Magyar Pszichológiai Szemle Csépe Valéria (2003a) A nyelvi zavarok idegtudományi elemzése. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest Csépe, Valéria (2003b) Trends in clinical neuroscience: aphasia and dysphasia. In: Dumitrascu, A. L. (ed) Psychosomatic Medicine. Recent Progress and Current Trends. Iuliu Hatieganu University Publishing House. Cluj, Csépe Valéria (2003c) EN, a sokat ígérõ negativitás. Eseményhez kötött agyi potenciálok a beszédészlelés és a diszlexia vizsgálatában. Magyar Pszichológiai Szemle. 2: Csépe Valéria (2005) A nyelv agyi reprezentációjának fejlõdési változásai és zavarai. Magyar Tudomány, 50 (11) Daneman, M., Carpenter, P. A. (1980) Individual differences in working memory and reading. Journal of Verbal Learning Behavior 19:

12 Donald, M. (2001) Az emberi gondolkodás eredete. Osiris. Budapest. Dressler, W. (1982) A Classification of Phonological Paraphasias. W. L. G. 14: Engelkamp, J., Zimmer, H. (1994) Human Memory: A Multidimensional Model. Hogrefe, Huber. Seattle. Fábricz Károly (1988) A beszélt nyelvi szövegalkotás kérdéséhez. In. Kontra Miklós (szerk.) Beszélt nyelvi tanulmányok. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest Freud, S. (1891) On Aphasia. (Zur Auffassung der Aphasie. Leipzig. Deuricke.) Reprinted in translation. International University Press. New York Friederici, A. D., Fiebach, C.J., Schlesewsky, M., Bornkessel, I., von Cramon, D. Y. (2006) Processing linguistic complexity and grammaticality in the left frontal cortex. Cerebral Cortex 16: Friedrich, M., Friederici, A. D. (2006) Early N400 development and later language acquisition. Psychophysiology, 43: Fromkin, V. A (1997) Some thoughts about the brain-mind-language interface. Lingua 100: Gall, F. J. (1791) Philosophisch-medizinische Untersuchungen. Graffer. Wien. Gall, F. J. (1803) Gehirn und Schädellehre. Verlag von Veit, Leipzig. Gall, F. J., Spurzheim, J. C. (1810) Anatomie et physiologie du système nerveux. Schoell. Paris. Geschwind, N. (1965) Disconnection syndromes in animals and man. Brain 88: Geschwind, N. (1979) Specializations of the human brain. In: The brain. W. H. Freeman. San Francisco. Gocsál Ákos (2000) A beszéd idõviszonyai különbözõ életkorú személyeknél. Beszédkutatás 2000: Goldman-Eisler, F. (1968) Psycholinguistics: Experiments in Spontaneous Speech. Academic Press. London. Goldstein, K.(1948) Language and Language Disturbances. Grune and Stratton. New York. Goodglass, H., Kaplan, E., Weintraub, S. (1983) The Boston Naming Test. Lea Fabiger. Philadelphia. Goodglass, H. (1993) Understanding aphasia. San Diego. Academic Press Gósy Mária (1988) Tempóészlelés és beszédmegértés. In: Tanulmányok a beszéd idõviszonyairól. In: Gósy Mária (szerk.) Mûhelymunkák. MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest Gósy Mária (1998) A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. Magyar Nyelvõr 122/1: Gósy Mária (1999) Pszicholingvisztika. Corvina Kiadó. Budapest. Gósy Mária (2000) Az életkor hatása a mentális lexikon mûködésére. Magyar Nyelvõr 124/4:

13 Gósy Mária (2001) Szóasszociációs mûveletek az életkor függvényében. Alkalmazott Nyelvtudomány 1/1: Gósy Mária (2004) Fonetika, a beszéd tudománya. Osiris Kiadó. Budapest. Gósy Mária, Osmanné Sági Judit (1994) Az idõzítési minták torzítása egy afáziás beteg spontán beszédében. Nyelvtudományi Közlemények 94: Greenfield, S. A. (1998) Utazás az agy körül. Kulturtrade Kiadó Kft. Budapest. Grodzinsky, Y., Friederici, A. D. (2006) Neuroimaging of syntax and syntactic processing. Current Opinion in Neurobiology 16: Grossman, M., Lee, C., Morris, J., Stern, M. B., Hurtig, H. I. (2002) Assessing resource demands during sentence processing in Parkinson s disease. Brain and Language, 80, Grossman, M., Zurif, E., Prather, P., Lee, C., Kalmanson, J., Stern, M. B., Hurtig, H. I. (2002) Information processing speed and sentence comprehension in Parkinson s disease. Neuropsychol. 16, Gulyás Balázs (2003) Funkcionális képalkotó eljárások a kognitív idegtudományokban. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Budapest. Osiris Kiadó Haarmann, H. J., Kolk, H. (1994) On-line Sensitivity to Subject Verb Agreement Violations in Broca s Aphasics: The Role of Syntactic Complexity and Time. Brain and Language 46: Haarman, H. J., Just, M., Carpenter, P. (1997) Aphasic sentence comprehension as a resource deficit: a computational approach. Brain and Language 59: Hamilton, H. E. (1994) Conversations with an Alzheimer s patient. Cambridge University Press. Cambridge. Head, H. (1926) Aphasia and Kindred Disorders of Speech (section 1). Cambridge University Press. Cambridge Hécaen, H. (1968) La dominance cérébrale. Main droite et main gauche, 1 vol. P. U. F. édit., Paris, Hegedûs Lajos (1957) Beszédtempó-elemzések. Magyar Nyelvõr 81: Herman József, Szentesi-Szépe Judit (1995) Az afáziakutatás nyelvészeti perspektívái. Általános Nyelvészeti Tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest Hochstadt, J., Nakano, H., Lieberman, P., Friedman, J. (2006) The role of sequencing and verbal working memory in sentence comprehension deficits in Parkinson s disease. Brain and Language, 97 (3) Hoffmann Ildikó (2000) Hadaró beszéd vagy gyors beszéd. In: Lengyel Zsolt, Navracsics Judit, Nádasi Edit (szerk.) Alkalmazott Nyelvészeti Tanulmányok. Közép-Európa. IV. kötet. Veszprém Hoffmann Ildikó (2001) Afáziás beszélõk szótalálási sajátosságai. Alkalmazott Nyelvtudomány Hoffmann Ildikó (2002) Afáziás személyek spontán beszédének tempója. In: Tóth Szergej (szerk.) Nyelvünk és kultúránk találkozása. JGYTF Kiadó, Szeged,

14 Hoffmann I., Kálmán J. (2004) Szótalálási sajátosságok posterior fluens afáziában és Alzheimer-kórban. Beszédgyógyítás. 15/1: Hoffmann, I., Németh, D., Pákáski, M., Kertesz, A., Kálmán, J. (2006) Temporal factors of spontaneous speech in Alzheimer s disease. Kézirat Hoffmann, I., Szél, L., Németh, D., Pákáski, M., Kálmán, J. (2007) Language, speech and verbal working memory in Alzheimer s Disease. 17th Conference of Alzheimer Europe. Estoril Holmes, G. (1918) Disturbances of vision by cerebral lesions. Br. J. Ophthalmol. 2, Honbolygó F., Csépe V., Mészáros É., Bánréti Z. (2004) Amit az eseményhez kötött agyi potenciálok tudnak a morfológiai és szemantikai idõrõl. II. Nyelvpatológiai Fórum, Budapest. Elõadás. Horváth Szabolcs (szerk.) (2001) A kommunikáció fejlõdése és idegi eredetû zavarai. Animal-Med Kft. Budapest. Huntington, G. (1872) On Chorea. Medical and Surgical Reporter of Philadelphia, 26 (15) Indefrey, P., Levelt, W. J. (2000) The neuronal correlates of language production. In: Gazzaniga, M. S. (Hg.) The New Cognitive Neuroscience. Cambridge MA Jackson, J. H. (1874) On the nature of the duality of the brain. Citation from reprinted text. In: Taylor, J. (eds.) Selected Writings of John Hughlings Jackson. Vol. 2. Basic Books. New York Jakobson, R. (1941) Kindersprache, Aphasie und allgemeine Lautgesetze. Almquist and Wilsells. Uppsala. Jakobson, R. (1956) Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances. In. Jakobson, R., Halle, M. (eds.) Fundamentals of language. Mouton. II. The Hague Janka Z., Somogyi A., Maglóczky E. (1988) Dementia szûrõvizsgálat cognitiv gyorsteszt segítségével. Orvosi Hetilap 129: Janka Z., Kálmán J., Maglóczky E. (1996) Enhanced cued recall memory testing in dementia. Ideggyógyászati Szemle/Clin Neurosci 49 (Suppl. 1): 18. Just, M. A., Carpenter, P. A. (1992) A capacity theory of comprehension: individual differences in working memory. Psychological Review, 99: Kassai Ilona (1998) Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. Kassai Ilona (2004) A fogyatékosság jelensége a nyelvtudományban. In: Zászkaliczky Péter, Verdes Tamás (szerk). Tágabb értelemben vett gyógypedagógia. ELTE Kiadó. Budapest. Kálmán J., Maglóczky E., Janka Z. (1995) Óra Rajzolási Teszt: gyors és egyszerû dementia szûrõmódszer. Psychiatria Hungarica 10: 11. Kálmán János (2003) Memóriarendszerek Alzheimer-kórban. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest. 106

15 Kempler, D. (1995) Language changes in dementia of the Alzheimer type. In: R. Lubinski (eds.) Dementia and communication. San Diego. Singular Kempler. D., Almor, A., Tyler, L. K., Andersen, E. S., MacDonald, M. C. (1998) Sentence comprehension deficits in Alzheimer s disease: A comparison of offline vs. on-line sentence processing. Brain and Language, 64 (3): Kempler, D., Van Lancker D., Marchman, V., Bates E. (1999) Idiom comprehension in children and adults with unilateral brain damage. Developmental Neuropsychology, 15(3): Kempler, D. (2005) Neurocognitive disorders in aging. Sage Publications, Inc Kensinger, A. E., Anderson, A., Growdon, H. J., Corkin, S. (2004) Effects of Alzheimer disease on memory for verbal emotional information. Neuropsychologia, 42/6: Kéri Szabolcs, Gulyás Balázs (2003) Lokalizáció és lézióanalízis a kognitív idegtudományokban. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest. Kertész, A. (2004) Frontotemporális demencia. Psychiatria Hungarica. XIX/ Kertész, A. Davidson, D., Fox, H. (1997) Frontal Behavioral Inventory: Diagnostic criteria for Frontal Lobe Dementia. Can J Neurol Sci, 24, Kiss, Katalin (2000) Effect of verb complexity on agrammatic aphasics sentence production. In. Bastiaanse, R., Grodzinsky, Y. (eds.) Grammatical disorders in aphasia. London. Whurr Publishers Kiss, Katalin (2001) Lexical retrieval of complex predicates in an agrammatic aphasic subject s sentence production. Acta Linguistica Hungarica. Vol. 48 (1-3): Kolk, H. J. (1995) A Time-based Approach to Agrammatic Production. Brain and Language 50: Kolk, H. J., Chwilla, D. J., Van Herten, M., & Oor, P. J. W. (2003) Structure and limited capacity in verbal working memory: a study with event-related potentials. Brain and Language, 85 (1): Kreiman G., Koch C., Fried I. (2000) Imagery neurons in the human brain. Nature 408: Reviewed in Nature Reviews Neuroscience. Kun, M., Szegedi, M. (1983) Az intelligencia mérése. Akadémiai Kiadó, Budapest Kussmaul, A. (1877) Die Störungen der Sprache. Versuch einer Pathologie der Sprache. FCW Vogel. Leipzig. Lecours, A. R, Lhermitte, F. (1969) Phonemic paraphasias: linguistic structures and tentative hypotheses. Cortex 5: Lee, C., Grossman, M., Zurif, E., Prather, P., Kalmanson, J., Stern, M., Hurtig, H. (2002) Sentence comprehension and information processing speed in Parkinson s disease. J. Int. Neuropsych. 8,

16 Lenneberg, E. (1967) Biological foundations of language. Wiley. New York. Levelt, W. J. M., Roelofs, A., Meyer, S. A. (1999) A theory of lexical access in speech production. Behavioral and Brain Sciences 22: Liberman, A. M. (1957) Some results of research in speech perception. JASA 29: Lichtheim, L. (1885) On aphasia. Brain 7: Lukács Ágnes, Racsmány Mihály, Király Ildikó (2002): A téri megismerés és a nyelv. Gondolat. Budapest. Lukács Ágnes, Pléh Csaba (2003) A nyelv idegrendszeri reprezentációja. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest Lurija, A. R. (1947) Traumatic Aphasia. Reprinted in translation. Mouton. The Hague Lurija, A. R. (1975) Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest Markesbery, W. R. (1998) Neuropathology of Dementing Disorders. Arnold Publishers. London. Marshall, J, C., Newcombe, F. (1973) Patterns of paralexia: a psycholinguistic approach, Journal of Psycholinguistic Research, 2, Maurer, K., Volk, S., Gerbaldo, H. (1997) Auguste D. and Alzheimer s disease. Lancet 349. McKelvey, R., Bergman, H., Stern, J., Rush, C., Zahirney, G., Chertkow, H. (1999) Lack of prognostic significance of SPECT abnormalities in non-demented elderly subjects with memory loss. Canadian Journal of Neurological Sciences, 26(1): Menyhárt Krisztina (2001) Életkori tényezõ a szövegértésben. In. Gósy Mária (szerk.) Beszédkutatás MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest Mészáros, Éva (1997) Performance on sentence repetition in a Broca s aphasic patient. Acta Linguistica Hungarica 44: Mészáros Éva (2002) Személy- és számegyeztetés hibái az agrammatikus beszédben. Pszichológia 22/3: Miyake, A., Carpenter, P. A., Just, M. A. (1994) A capacity approach to syntactic comprehension disorders: Making normal adults perform like aphasic patients. Cognitive Neuropsychology, 11: Mueller, R-A. (1996) Innateness, autonomy, universality? Neurobiological approaches to language. Behavioral and Brain Sciences 19 (4): Neath, I., Surprenant, A. (2003) Human Memory. Belmont, CA. Thomson and Wardworth Németh Dezsõ, Pléh Csaba, Racsmány Mihály, Kónya Anikó (2001) A munkamemória-kapacitás mérõeljárásai és jelentõségük a neuropszichológiai diagnosztikában. In: Racsmány Mihály, Pléh Csaba (szerk.) Az elme sérülései. Kognitív neuropszichológiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest

17 Németh Dezsõ (2006) A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó. Budapest Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh CS. (2006) A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai Szemle, 2. Nicholas, M, Obler, L. K., Albert, M. L., Helm-Estabrooks, N. (1985) Empty speech in Alzheimer s disease and fluent aphasia. Journal of Speech and Hearing Research, 28: Nikléczi Péter, Olaszy Gábor (2002) Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Interdiszciplináris, multimédiás szakkönyv. Nikol Kiadó, Budapest. Ober, B. A., Dronkers, N. F., Koss, E., Delis, D. C. (1986) Processes of verbal memory failure in Alzheimer-type dementia. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 8: Obler, K., L., Gjerlow, K. (1999) Language and the brain. Cambridge Approaches to Linguistics. Cambridge University Press. Cambridge. Ojemann, G. A., Schoenfield-McNeill, J. (1998) Neurons in human temporal cortex active with verbal associative learning. Brain and Language 64: Osmanné Sági Judit (1995) A belsõ lexikonhoz való hozzáférés módjai és zavarai afáziás betegeknél. Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVIII. Akadémiai Kiadó. Budapest Pap János (2002) Hang ember hang. Rendhagyó hangantropológia. Vince Kiadó. Budapest. Papp Ferenc (1989) Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó. 35. Penfield, W. G., Rasmussen, T. (1957) The Cerebral Cortex of Man. MacMillan. Penfield, W. G., Roberts, L. (1959) Speech and Brain Mechanisms. Princeton University Press, Princeton Pilleri, G., Pietrini, V., Tagliavini, F. (1981) Thalamic dementia in herpes enchephalitis: clinicopathological report. Acta Neuropat suppl. 7: 156. Pinker, S. (1999) A nyelvi ösztön. Typotex Kiadó. Budapest. Pléh Csaba (1995) A mai megismeréstudomány alapkérdései. Jel-Kép Pléh Csaba (szerk.) (1997) A megismeréskutatás egy új útja: A párhuzamos feldolgozás. Typotex Kiadó. Budapest. Pléh Csaba (1998) A mondatmegértés a magyar nyelvben. Osiris Kiadó. Budapest. Pléh Csaba (2000) Hogyan vegyük komolyan az idegtudományt a pszicholingvisztikában. Erdélyi Pszichológiai Szemle, 1: Poppelreuter, W. (1917) Die psychisen Schädigunge durch Kopfschuss im Kriege 1914/16. Verlag von Leopold Voss. Leipzig. Racsmány Mihály (2003) Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs (szerk.) Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó. Budapest Racsmány, M., Lukács, Á., Németh, D., Pléh, Cs. (2005) A verbális munkamemória magyar nyelvû vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle, 4:

18 Rajna Péter, Tariska Péter (2000) Az idõs kor neuropszichiátriája. B+V. Budapest. Reichman, W. E., Cummings, J. L. (1999) Dementia. In. Duthie, E. H., Katz, P. R. (eds.) Practice of geriatrics W. B. Saunders. Philadelphia Ripich, D., Terrell, B. (1988) Patterns of discourse cohesion and coherence in Alzheimer s Disease. Journal of Speech and Hearing Disorders, 53: Schroder, J., Kratz, B. Pantel, J., Minnemann, E., Lehr, U., Sauer, H. (1998) Prevalence of mild cognitive impairment in an elderly community sample. Journal of Neural Transmission, 54: Schwartz, T. H., Haglund, M. M., Lettich, E., Ojemann, G. A. (2000) Asymmetry of neuronal activity during extracellular microelectrode recording from left and right human temporal lobe neocortex during rhyming and line-matching. Journal of Cognitive Neurosciences 12: Shallice, T., Saffran, E. (1986) Lexical Processing in the Absence of Explicit Word Identification: Evidence From a Letter-by-Letter Reader. Cognitive Neuropsychology 3 (4): Shapiro, L. P., Nagel, H. N. (1995) Lexical Properties, Prosody and Syntax: Implications for Normal and Disordered Language. Brain and Language 50: Simon, O., Hoffmann, I., Lengyel, Zs. (1997) A neurolingvisztika alapjai. Veszprémi Egyetemi kézirat belsõ használatra. 120 p. Skeel, R. L., Crosson, B., Nadeau, S. E., Algina, J. J., Bauer, R. M., Fennell, E. B. (2001) Basal Ganglia Dysfunction, Working Memory, and Sentence Comprehension in Patients with Parkinson s Disease. Neuropsychologia, 39, Small, J. A., Kemper, S., Lyons, K. (1997) Sentence comprehension in Alzheimer s Disease: Effects of grammatical complexity, speech rate, and repetition. Psychology and Aging, 12: Stacho László, Dudás Róbert, Ivády Rozália, Kothencz Gabriella, Janka Zoltán (2003) Addenbrooke s Kognitív Vizsgálat: a magyar változat kifejlesztése. Psychiatria Hungarica 18. (4): Stevens, K. N., Halle, M. (1967) Remarks on analysis by synthesis and distinctive features. In. Wathen-Dunn, W. (edit.) Models for the Perception of Speech and Visual Form. Cambridge University Press. Cambridge. Stevens, K. N., House, A. S. (1972) Speech perception. In. Tobias, J (eds.) Foundations of Modern Auditory Theory. II. Academic Press. New York Szende Tamás (1976) A beszédfolyamat alaptényezõi. Akadémiai Kiadó. Budapest. Szendi István, Kis Gabriella, Racsmány Mihály, Pléh Csaba, Janka Zoltán (2002) A kognitív mûködések neuropszichológiai vizsgálata. In. Tariska Péter (szerk.) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest

19 Szépe Judit (1998) Fonológiai folyamatok magyar anyanyelvû afáziások szegmentális parafáziáiban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 98, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. Szépe Judit (1999) Párhuzamos tendenciák afáziások közléseinek fonológiai szervezésében: harmóniafolyamatok és a tagolási határok kiemelése. Nyelvtudományi Közlemények 96/ : Szépe Judit (2000) Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvû afáziások közlésfolyamataiban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara. Piliscsaba. Szépe Judit (2001) Hangtévesztések szabályosságai afáziában (Szegmentumválasztó mûveletek magyar anyanyelvû afáziások parafáziáiban). Magyar Nyelv XCVII/3: Szépe Judit (2002) Egyszerûsítési tendenciák az afáziás szekvenciaszervezõdés fonológiai szintjén. Pszichológia XXII/3: Szépe Judit (2005) Beszédtévesztések közös elve afáziásoknál, idõskorúaknál és mindennapi nyelvbotlásainkban. Beszédgyógyítás 16/1: Szirmai Imre (2002) A kognitív zavarok neurológiai alapjai. In. Tariska Péter (szerk.) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest Szûcs Dénes, Csépe Valéria (2002) Kognitív eseményhez kötött potenciálok az emlékezetkutatásban: áttekintés. Magyar Pszichológiai Szemle LVII. 2: Szûcs, D., Csépe, V. (2005) The effect of numerical distance and stimulus probability on ERP components elicited by numerical incongruencies in mental addition. Cognitive Brain Research. 22: Tariska P., Kiss É., Mészáros Á., Knolmayer J. (1990) A módosított Mini Mental State vizsgálat. Ideggyógyászati Szemle 43: 443. Tariska Péter (2000) Alzheimer-kór: Okok, tünetek, diagnózis, differenciáldiagnózis, terápiás lehetõségek. Golden Book. Budapest. Tariska Péter (2002) Az idõsek neuropszichiátriai átvizsgálása. In. Tariska Péter (szerk.) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest Tariska Péter (szerk.) (2003) Kortünet vagy kórtünet. Mentális zavarok az idõskorban. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest. Ullman, M. T. et al (1997) A Neural Dissociation within Language: Evidence that the Mental Dictionary is part if Declarative Memory, and that Grammatical Rules are Processed by the Procedural System. Journal of Cognitive Neuroscience, 9: Warrington, E. K. Shallice, T. (1969) The selective impairment of auditory verbal short-term memory. Brain. 92: Warrington, E. K. Logue, V. Pratt, R. T. C. (1972) The anatomical localization of selective impairment of auditory verbal short-term memory. Neuropsychologia 9:

20 Weigl, E., Bierwisch, M. (1970) Neuropsychology and linguistics: Topics of common research. Foundations of Language, Wernicke, C. (1874) The aphasic symptom complex: a psychological study on a neurological basis. Breslau, Kohn, Weigert. Reprinted in: Cohen, R. S., Wartofsky, M. W. (Eds.) Boston Studies in the Philosophy of Science. Vol. 4. Reidel. Boston. Wingfield, A. (1975) The intonation-syntax interaction: prosodic features in perceptual processing of sentences. In: Cohen, A., Nooteboom, S. G. (eds.) Structure and Process in Speech Perception. Berlin Zurif, E. B., Caramazza, A., Myerson, R. (1972) Grammatical judgments of agrammatic aphasics. Neuropsychologia,

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az "elsődleges emlékezet" - a rövid távú emlékezés és

Publikációk. Racsmány M. (2007) Az elsődleges emlékezet - a rövid távú emlékezés és 1 Publikációk 2008 Demeter, Gy., Csigó, K., Harsányi, A., Németh, A. & Racsmány, M. (2008) A végrehajtó rendszer zavara obszesszív-kompulzív zavarban. Psychiatria Hungarica 23 (2), 85-93. Demeter, Gy.

Részletesebben

Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011.

Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011. Pályázat: 68666-F Időpont: 2011. január 30. Név: Hoffmann Ildikó Demencia és nyelv: az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei Zárójelentés 2007-2011. A kutatás Alzheimer-demenciát (AK) mutató, azaz kóros

Részletesebben

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből.

A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. BTPS225BA-K3 - Általános pszichológia gyakorlat A gyakorlatok során pszichológiai kísérletek és tesztek kerülnek bemutatásra az észlelés, képzelet, figyelem, tanulás, emlékezés témaköreiből. 1. Varga,

Részletesebben

Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet működése Alzheimer kórban*

Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet működése Alzheimer kórban* OFFMANN LDKÓ NÉMET DEZSŐ RNY TAMÁS PÁKÁSK MAGDOLNA KÁLMÁN JÁNOS Verbális munkamemória és a fonológiai rövid távú emlékezet működése Alzheimer kórban* The influence of Alzheimer s disease on working memory

Részletesebben

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete

Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Diszlexiások/diszgráfiások anyanyelvi és idegen nyelvi szókincsszerkezete Kohlmann Ágnes Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola kohlmannagi@yahoo.de Előzmények és kutatási kérdés

Részletesebben

Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában

Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában Szépe Judit MTA Nyelvtudományi Intézet Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában 1. Problémafelvetés és célkitűzés Az afáziás jelenségek nyelvészeti megközelítésének egyik alapkérdése

Részletesebben

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk)

SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA. 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA. (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) SZTE ÁOK PSZICHIÁTRIA KLINIKA 2002-től SZAKIRODALMI MUNKÁSSÁGA (Könyvek, könyvfejezetek, egyetemi jegyzetek, disszertációk) Kovács Zoltán Ambrus Pszichiátriai betegek reintegrációja: "bio-behaviour" komplex

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai

Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai Az afázia elmélete és terápiás gyakorlatai 1. Az afázia fogalma Az afázia a beszédértés és / vagy a beszédprodukció egy vagy több összetevőjének az agyféltekék lokális károsodása következtében létrejövő

Részletesebben

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása

Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása Osztatlan angoltanár képzés tanterve (5+1) és (4+1) A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása KÖZÉP- ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ANGOLTANÁR KÉPZÉS: KÖZÖS SZAKASZ Tantárgy neve Félév és

Részletesebben

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Fügedi Balázs PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Fügedi Balázs PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében

Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Hallássérült középiskolások mentális lexikona a szóasszociációk tükrében Szabó Ágnes ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola agnes-szabo@caesar.elte.hu Kivonat: A hallássérültek beszédére jellemző a kiejtési

Részletesebben

OTKA - Pályázati beszámoló. Pályázat címe: A nem-deklaratív és a deklaratív emlékezeti rendszerek kapcsolata a nyelvi folyamatokkal. I.

OTKA - Pályázati beszámoló. Pályázat címe: A nem-deklaratív és a deklaratív emlékezeti rendszerek kapcsolata a nyelvi folyamatokkal. I. OTKA - Pályázati beszámoló Pályázó: Németh Dezső, Phd Pályázat címe: A nem-deklaratív és a deklaratív emlékezeti rendszerek kapcsolata a nyelvi folyamatokkal Azonosító: F 61943 I. Kérdéskör Az implicit/procedurális

Részletesebben

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK

Tartalom KÖNYVSZEMLE SZOFTVER HÍREK Modern Nyelvoktatás 1 Tartalom Pléh Csaba A Nyelv idegrendszeri képviselete: tények és új elméletek 3 Szöllõsy Éva Az ÉrtSz I. kötetének cenzúrázásáról 19 Major Ferencné Adalékok a hazai szaknyelvoktatás

Részletesebben

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version

Nyelv. Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009. Created by Neevia Personal Converter trial version Nyelv Kéri Szabolcs Kognitív Idegtudomány kurzus, Semmelweis Egyetem Budapest, 2009 Created by Neevia Personal Converter trial version http://www.neevia.com Created by Neevia Personal Converter trial version

Részletesebben

NEUROLINGVISZTIKA: ALAPKÉRDÉSEK, MAGYAR NYELVI ADATOK ÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATOK. Bánréti Zoltán AZ ALAPKÉRDÉSEK

NEUROLINGVISZTIKA: ALAPKÉRDÉSEK, MAGYAR NYELVI ADATOK ÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATOK. Bánréti Zoltán AZ ALAPKÉRDÉSEK NEUROLINGVISZTIKA: ALAPKÉRDÉSEK, MAGYAR NYELVI ADATOK ÉS ELMÉLETI MAGYARÁZATOK Bánréti Zoltán I. AZ ALAPKÉRDÉSEK 1. A neurolingvisztika az emberi agy szerkezete és az emberi nyelv nyelvtanának a szerkezete

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Nyelvi folyamatok és agyi működések

Nyelvi folyamatok és agyi működések Nyelvi folyamatok és agyi működések Hoffmann Ildikó SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Pszicholingvisztika Határtudomány: pszichológia és nyelvészet vonalán Tárgya: a beszédtevékenység

Részletesebben

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása

A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben a kommunikáció mennyiségi vizsgálóeljárásnak bemutatása Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXIX. Vándorgyűlése Szeged, 2010. szeptember 2-4. A kommunikáció és az információmegosztás mennyiségi vizsgálata a rehabilitációs teamben

Részletesebben

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században

AFÁZIA 1. Mi az afázia? Nem beszédzavar, nyelvi zavar! Neuropszichológia a XIX. században AFÁZIA 1. Kas Bence ELTE-BGGYFK Fonetikai és Logopédiai Tanszék www.logotanszek.fw.hu benkas@barczi.hu... frontális lebeny... okcipitális lebeny... temporális lebeny... parietális lebeny... Broca-terület...

Részletesebben

Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében

Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében TANULMÁNYOK BÓNA JUDIT ELTE BTK Fonetikai Tanszék bona.judit@btk.elte.hu Újraindítások fiatalok, idősödők és idősek beszédében Changes in cognitive functions and speech motor control in the elderly can

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL KÖZÉP-, FELSŐFOKÚ PROFEX II. KURZUS Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX II nyelvizsga-előkészítő kódja: kreditértéke:

Részletesebben

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in

plaszticitás a nyelv evolúciójában és egyedfejlődési Pléh, Csaba: The tradition of positive psychology in vezető kutató: Pléh Csaba T49840 kutatóhely: Kognitív Tudományi Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) A NYELV MENTÁLIS REPREZENTÁCIÓJA sorszám Közleményjegyzék és statisztika 1. Lukács,

Részletesebben

User Comfort & Acquisition Models

User Comfort & Acquisition Models 2014. szeptember 24. User Comfort & Acquisition Models Jan Luprich, Alexi Anna / EBSCO Tartalmi igények Az elérhető tartalmak folyamatosan bővülnek Közel 600,000 cím 1,000 vezető kiadótól Új kiadók: tavalyi

Részletesebben

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT

Dr. Láng András. Dr. Láng András Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://pszichologia.pte.hu) Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Dr. Láng András Egyetemi adjunktus KAPCSOLAT Pszichológia Intézet 7624 Pécs Ifjúság u. 6. Iroda: B 308 Tel: +36 72 501516 E-mail: andraslang@hotmail.com [1] OKTATÁS Fejlődéslélektani műhelymunka (BA) TAT

Részletesebben

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében

A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében Szépe Judit Legkésőbb Jakobson (főleg 1941) hipotézise óta tudjuk, hogy a nyelv működésfolyamatai a leglátványosabban,,tévesztésekben

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test.

Thékes István. Publikációs lista. Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. Thékes István Publikációs lista Thékes, István (2014): The development of an English as a foreign language vocabulary test. (submitted to Journal of Linguistics and Language Teaching). Vígh Tibor, Sominé

Részletesebben

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás

A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A gyerekek mindig pontosan értik a számneveket? Pintér Lilla Gerőcs Mátyás A vizsgált kérdések Hogyan értelmezik az óvodáskorú gyerekek a számneves kifejezéseket tartalmazó mondatokat? Milyen értelmezésbeli

Részletesebben

Bevezetés. Problémák, hipotézisek, modellek

Bevezetés. Problémák, hipotézisek, modellek 27. Az afázia Bánréti Zoltán Bevezetés A fejezet két nagy részből áll. Az első(problémák, hipotézisek, modellek) bemutatja a modern afáziakutatás 19. századi előzményeit, az afáziás nyelvi zavarok alapvető

Részletesebben

Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében

Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében Idiómák megértésének vizsgálata gyerekek körében Szücs Márta MTA Nyelvtudományi Intézete SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék szucsmarta@nytud.hu IV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia Budapest,

Részletesebben

Dr. Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon:

Dr. Csábi Eszter. Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék. Szoba: 0415 Telefon: Dr. Csábi Eszter Egyetemi tanársegéd Kognitív és Neuropszichológiai Tanszék Szoba: 0415 Telefon: 544-692 Email: eszter.csabi.psy@gmail.com Weblap: Csábi Eszter az egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetemen

Részletesebben

Demencia és nyelv. i.hoffmann@hung.u-szeged.hu

Demencia és nyelv. i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Demencia és nyelv i.hoffmann@hung.u-szeged.hu Az előadás célja A demenciák, elsősorban az Alzheimerkór kognitív neuropszichológiai és nyelvi vizsgálatinak bemutatása Az agy - 1 Kempler, 2005 Az agy - 2

Részletesebben

VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN

VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN VERBÁLISFLUENCIA-TESZTEK KÉT SZKIZOFRÉN ALCSOPORTBAN Bagi Anita Szegedi Tudományegyetem bagianita88@gmail.com X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia Budapest, 2016. február 5. Az előadás célja

Részletesebben

A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvészeti interdiszciplínák tükrében 1

A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvészeti interdiszciplínák tükrében 1 TANULMÁNYOK BÁBA BARBARA Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék babab@mnytud.arts.unideb.hu Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. A magyar tulajdonnevek viselkedése nyelvészeti

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete

Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései. Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Beszédfeldolgozási zavarok és a tanulási nehézségek összefüggései Gósy Mária MTA Nyelvtudományi Intézete Kutatás, alkalmazás, gyakorlat A tudományos kutatás célja: kérdések megfogalmazása és válaszok keresése

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2.

Tantárgy neve: Szocializáció kreditszáma: előadás / szeminárium/ gyakorlat Tantárgyleírás 3-5 irodalom Kötelező irodalom: 1. Somlai, P. 2. Tantárgy neve: Szocializáció Tanóra típusa: előadás / szeminárium/ gyakorlat és száma: előadás, 8 óra Számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): kollokvium Tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1. félév

Részletesebben

Dr. Dezsõ Renáta Anna

Dr. Dezsõ Renáta Anna Dr. Dezsõ Renáta Anna Név Dr. Dezsõ Renáta Anna Szakképzettség közoktatási vezetõ (SZTE 2007) angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és középiskolai tanár (PTE 2003) pedagógia szakos tanár / iskolaelemzõ-iskolafejlesztõ

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében

Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Középiskolások felolvasásának időviszonyai a vizuális információ függvényében Kanyó Réka ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola kanyo.reka@gmail.com Kivonat: A tanulók olvasását és szövegértését vizsgáló

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Az elefántcsonttorony átépítése *

Az elefántcsonttorony átépítése * Vilagossag_5-6_MasodikTordelt.qxd 2003.06.30. 9:59 Page 219 VILÁGOSSÁG 2003/5 6. Kijelentés, norma, cselekvés / nyelvfilozófia Gervain Judit Zemplén Gábor Az elefántcsonttorony átépítése * BEVEZETÉS Minden

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS OTKA 2004-2008 Nyilvántartási szám: F 047017 Témavezető: Bártfainé Dr. Károly Krisztina Projekt címe. A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése

Részletesebben

Olvasástanulás egy életen át

Olvasástanulás egy életen át Kópisné Gerencsér Krisztina Olvasástanulás egy életen át A XXI. század már eddig is több oktatáspolitikai reformelképzelésnek adott utat. Ezek közül az egyik az egész életen át tartó tanulás (azaz a lifelong

Részletesebben

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139.

Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, I. szám, (2009) pp. 195-139. Jürgen Esser Introduction to English Text Linguistics (Bevezetés az angol szövegnyelvészetbe) Frankfurt am Main:

Részletesebben

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin

Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában. Fenyvesi Katalin Életkor, motiváció és attitűdök fiatal dán nyelvtanulók angolnyelv-elsajátításában Fenyvesi Katalin 1 Áttekintés Az átfogó projekt A motivációról és érzelmi tényezőkről szóló alprojekt Informánsok Adatgyűjtés

Részletesebben

Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA *

Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA * Magyar Pszichológiai Szemle, 2008, 63. 1. 3 8. DOI: 10.1556/MPSzle.63.2008.1.1. Fejlődési és tanulási mechanizmusok A FEJLŐDÉSI PLASZTICITÁS KUTATÁSI LOGIKÁJA * PLÉH CSABA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

KOGNITÍV FUNKCIÓK VIZSGÁLATA ALKOHOLFÜGGÕ BETEGEKNÉL

KOGNITÍV FUNKCIÓK VIZSGÁLATA ALKOHOLFÜGGÕ BETEGEKNÉL KOGNITÍV FUNKCIÓK VIZSGÁLATA ALKOHOLFÜGGÕ BETEGEKNÉL MLINARICS RÉKA 1, KELEMEN OGUZ 1, SEFCSIK TAMÁS 2, NÉMETH DEZSÕ 2 1 BKMÖK, Pszichiátriai Osztály, Kecskemét 2 Szegedi Egyetem, Pszichológiai Intézet,

Részletesebben

Computational Neuroscience

Computational Neuroscience Computational Neuroscience Zoltán Somogyvári senior research fellow KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics Supporting materials: http://www.kfki.hu/~soma/bscs/ BSCS 2010 Lengyel Máté:

Részletesebben

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu

2 kultúra. Zétényi Tamás. www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu 2 kultúra Zétényi Tamás www.nytud.hu/depts/tlp/quantification zetenyi@nytud.hu MTA Nyelvtudományi Intézet - 'Elmélet és kísérlet a nyelvészetben' Budapest, 2014. február 25 agenda: mit csinálunk? mit veszünk

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 2007-1990-2007 1984-1990 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Dévényi Márta devenyi@ktk.pte.hu 501-599/ 23254 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: egyetemi adjunktus Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986)

Publikációs lista. 3) Economic Reforms and Some Issues of International Trade Policy (Business Partner Hungary, September 1986) Publikációs lista Angol nyelven 1) Joint Ventures in Hungary (The Legal Structure of the Enterprise, International Civil Law Conference, Budapest, August 1985, Vol.2) 2) World Trading System and Socialist

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. Navracsics Judit Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI. (Budapest: Tinta Könyvkiadó. 2015. 314 p.) A pszicholingvisztikai

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc

Dr. Margitics Ferenc Dr. Margitics Ferenc Publikációs jegyzék HAZAI KIADVÁNYOK Könyv Margitics Ferenc, Figula Erika, Pauwlik Zsuzsa (2010): Temperamentum, karakter és iskolai erőszak. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza, 142 p. Figula

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10.

TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI. 2016. március 10. TÁJÉKOZTATÓ SPECIALIZÁCIÓKRÓL: 1) BUSINESS ENGLISH 2) FORDÍTÁS ÉS TOLMÁCSOLÁS ALAPJAI 2016. március 10. Jelentkezés mindkét specializációra Az elsős faliújságra kitett jelentkezési lapon lehet a felvételi

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján

Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján Szeged, 2014. január 15 16. 249 Az enyhe kognitív zavar automatikus azonosítása beszédátiratok alapján Vincze Veronika 1,2, Hoffmann Ildikó 3,4, Szatlóczki Gréta 4, Bíró Edit 5, Gosztolya Gábor 2, Tóth

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK angoltanár, franciatanár, hon- és népismeret

Részletesebben

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN?

MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? Psychologia Hungarica Caroliensis, 2013, 1, 1, 108-113. DOI: 10.12663/PsyHung.1.2013.1.1.5 MIBEN SEGÍT A RENDSZERSZEMLÉLETŰ KONFIGURÁCIÓELEMZÉS AZ ALKOTÁSOK PSZICHOLÓGIAI ELEMZÉSE SORÁN? A hétlépéses képelemzési

Részletesebben

Publikációs lista. Monográfiák:

Publikációs lista. Monográfiák: Monográfiák: Publikációs lista Kovács Klára (2015): A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban. Oktatáskutatók könyvtára 2. Debrecen, CHERD. 267 o. (ISBN: 978-963-473-810-7) Szerkesztett kötetek:

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab

Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS. KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Az agykérgi fejlődés Achillész sarka: AZ ALVÁS KOVÁCS ILONA Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Intézet Fejlődés- Idegtudományi (FIT) Lab Alszunk. Mindenki alszik, emberek, kutyák, egerek, még

Részletesebben

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás

Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) nők a tudományban, műszaki tudományok, magánélet és munka egyensúlya, gyermekvállalás Paksi Veronika Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI) Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály E-mail: paksi.veronika@tk.mta.hu Telefonszám: +36 1 2246700 / 268 Kutatási területek nők a tudományban,

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

Rehabilitáció a pszichiátriában

Rehabilitáció a pszichiátriában Rehabilitáció a pszichiátriában Szélsőségek a pszichiátriai rehabilitációban Fenntartó gyógyszeres kezelés megfelelő gondozás mellett Dr. Tringer László Professor emeritus A Pszichiátriai Rehabilitációs

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ Személyes Adatok Név: Dr. Marciniak Róbert Születési hely és idő: Gyula, 1980.09.19 Munkahely: Miskolci Egyetem, Vezetéstudományi Intézet Munkahely címe: Beosztás: E-mail: MTMT: MTA:

Részletesebben

Demeter Gyula. PhD tézisfüzet. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány.

Demeter Gyula. PhD tézisfüzet. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány. Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pszichológia Doktori Iskola Kognitív Tudomány Demeter Gyula VÉGRHAJTÓ FUNKCIÓK, PROSPEKTÍV EMLÉKEZET ÉS ELİHÍVÁS A KÍSÉRLETI KOGNITÍV PSZICHOLÓGIA HOZZÁJÁRULÁSA

Részletesebben

Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés

Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés 1 Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés 2 3 Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés Szerkesztette Tinta könyvkiadó Budapest, 2011 4 Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

Válasz az opponensi véleményekre

Válasz az opponensi véleményekre Válasz az opponensi véleményekre Köszönöm mindhárom opponensem, Dr. Csepeli György, Dr. Janka Zoltán és Dr. Túry Ferenc professzorok javaslatait, valamint kritikai és támogató észrevételeiket. Mindhárom

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK:

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. NÉV: Dombi Edina. E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ NÉV: Dombi Edina E-MAIL: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu TEL.: 62/54-6208 MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Tanító- és Óvóképző Intézet, Alkalmazott Pedagógia

Részletesebben

PSYCHOLOGIA HUNGARICA

PSYCHOLOGIA HUNGARICA PSYCHOLOGIA HUNGARICA Caroliensis 2013, 1. É V F O L Y A M, 1. S Z Á M - 1 - - 2 - TAKÁCS TÍMEA FEHÉR TIBOR DANIEL HUNYAD RÉKA KASEK ROLAND MATUSZ HUGÓ MURÁNYI MÁTÉ SNEÉ GERGELY SZABÓ BEÁTA TILESCH ANNA

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter

(1)a. PÉTER aludt a padlón. b. minden x-re, x akkor és csak akkor aludt a padlón, ha x = Péter É. Kiss Katalin Érvek és ellenérvek a fókusz [+kimerítő] jegyével kapcsolatban 2006. július 1. Bevezetés Mind Bánréti Zoltán, mind Komlósy András fontos mondattani munkákban foglalkozik a magyar fókuszjelenségek

Részletesebben

Department of General and Applied Linguistics

Department of General and Applied Linguistics Introduction to Linguistics NBB_NI734K2 of General and Applied Linguistics Autumn Contact Hours Weekly/Total 2 lectures, total 30 Gyula Kalcsó The notion of language, system and practice, the relation

Részletesebben

XII. Alzheimer-kór Konferencia. Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! PROGRAMTERVEZET. Budapest, 2011. szeptember 22-24.

XII. Alzheimer-kór Konferencia. Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! PROGRAMTERVEZET. Budapest, 2011. szeptember 22-24. XII. Alzheimer-kór Konferencia Nemzeti Alzheimer Stratégia: Rajtunk is Múlik! Budapest, 0. szeptember -4. PROGRAMTERVEZET Beköszöntő Ismét eltelt két év a XI. Alzheimer-kór Konferencia óta. Az idei konferencia

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika

Tájékoztató óra. A pszichológia evolúció nélkül. LEHETSÉGES REFERÁTUM : Kimura: Férfi agy női agy Referáló 1: Varga Veronika EVOLÚCIÓS SZEMLÉLET A PSZICHOLÓGIÁBAN KURZUS BME KOGNITÍV TUDOMÁNYI TANSZÉK Dr Pléh Csaba, Ivády Rozália Eszter e-mail: ivady@cogsci.bme.hu 2007/2008 1. félév. Péntek 13.15.-14.45. ST 320-as terem TEMATIKA:

Részletesebben

1 KAPCSOLATI MARKETING

1 KAPCSOLATI MARKETING KAPCSOLATI MARKETING 1 2 MARKETING SZAKKÖNYVTÁR Sorozatszerkesztõ Veres Zoltán 3 Ed Little Ebi Marandi KAPCSOLATI MARKETING AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 4 Az eredeti mû: Ed Little, Ebi Marandi: Relationship

Részletesebben

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje

2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje 2012/2013. tanév II. félév Politikatudományi PhD program órarendje Csütörtök III. emelet 321. szoba PhD szoba Február 14 10.00-12.00 Dr. Arató Krisztina: Az Európai Unió válsága 12.00-14.00 Dr. Bíró Gáspár:

Részletesebben

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798

OTKA ZÁRÓJELENTÉS Józsa Krisztián Kritériumorientált képességfejlesztés 2007.07.01. 2011.07.31. 68798 OTKA ZÁRÓJELENTÉS Témavezető neve: Józsa Krisztián A téma címe: Kritériumorientált képességfejlesztés A kutatás időtartama: 2007.07.01. 2011.07.31. OTKA Nyilvántartási szám: 68798 Az OTKA kutatás keretében

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével

Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Az enyhe kognitív zavar szűrése számítógépes logikai játékok segítségével Kovács Vivienne Semmelweis Egyetem, ÁOK V. évfolyam Témavezető: Dr. Csukly Gábor Az enyhe kognitív zavar (Mild cognitive impairment=mci)

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra

Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra Asszociációs vizsgálatok alkalmazási lehetőségei márkák kutatásában Kovács László Bevezetés Az asszociációs vizsgálatok viszonylag hosszú múltra tekintenek vissza. Francois Galton (1883) kezdeti introspektív

Részletesebben