Egyszer véget ér a lázas ifjúság...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyszer véget ér a lázas ifjúság..."

Átírás

1 Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta május 7. Közéleti hetilap VII. évfolyam 17. szám Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/ Interkulturális zárókonferencia a Tarczyban Tapasztalatok és eredmények egy interkulturális program megvalósításában ezzel a címmel tartottak múlt szerdán magyar és angol nyelvû tanácskozást a Tarczy-iskolában. A pápai intézmény a közelmúltban az Oktatási Minisztérium támogatásával az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézettel együttmûködve egy olyan projektet valósított meg, melynek célja: mások anyanyelvének és kultúrájának megismerése, a különbözõ állampolgárságú és anyanyelvû tanulók közös nevelésének fejlesztése. Részletek a 4. oldalon Nagy Béla festményei Tájak és emberek Kegyes volt az idõjárás ballagóinkhoz, az elõzõ napi szeles, esõs idõ után napfényes reggelre ébredhettek. Az iskolai ünnepségeket követõen több mint hétszáz végzõs tanuló vette vállára a tarisznyáját, és diáktársaik sorfalától övezve iskolájuk zászlaja alatt elindultak a központi ünnepség helyszínére, a szabadtéri színpadhoz. Elsõként a Petõfi Sándor Gimnázium és Szakközépiskola kórusának elõadásában csendült fel a Ballagás címû dal. Én azt hittem, hogy mindig kék, ragyogó tükör a tenger - szavalta Ellen Nitt versét Bella Brigitta petõfis diák. Pápa város önkormányzata nevében Grõber Attila képviselõ köszöntötte a városi ballagáson megjelent diákokat, hozzátartozóikat és a vendégeket. Beszédében szólt az ünnep jelentõségérõl, annak varázsáról. Bõvebben a 3. oldalon Elõléptetési ünnepség a NATO-ezrednél A nagy sikerû Salvador Dalí és Toulouse Lautrec kiállítás után új tárlat látható a Fõ téren található Somogyi Galériában. Április 30-tól a Bakonykoppányban élõ Nagy Béla festõmûvész képeibõl nyílt gyûjteményes kiállítás, amelyben az akvarellek, olajfestmények meghitt és barátságos világba kalauzolnak bennünket; a vidék mindennapjait, a falvakban élõ emberek életét ábrázolják. Az ünnepélyes megnyitó Kincses László prózai elõadásával kezdõdött, majd a mûvészetkedvelõ érdeklõdõk elõtt Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ mondott köszöntõt, aki beszédében felidézte Nagy Béla életpályáját, mûvészeti munkásságának fõbb állomásait. A Tájak és emberek címet viselõ tárlatot dr. László Péter mûvészettörténész, a Gróf Esterházy Kastély- és Tájmúzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta meg. Folytatás az 5. oldalon Ez csak egy kis darab papír, de nagy lépés az elõmenetelben - mondta John Zazworszky, a nehéz-légiszállító ezred parancsnoka múlt csütörtök délután, amikor az elsõ elõléptetésük megtörtént a pápai tartózkodásuk óta. A repülõorvos asszisztensét léptették elõ, aki komoly vizsgák teljesítése után lehetett õrmester. A rövid kis házi ünnepséget azért szervezték, mert ez az elsõ olyan alkalom, mely azt jelzi, kialakulóban van az ezred mindennapi élete. Az ünnepségen Richelle Moreyt léptették elõ. Folytatás a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke május 7. Elõléptetési ünnepség a NATO-ezrednél Folytatás az 1. oldalról - Amerikai rendszer szerint történt az elõléptetési ceremónia, de más nemzetek ilyen eseményeire is összejövünk, és az õ tradícióik szerint ünneplünk mondta Zazworsky ezredes. Richelle Morey az ezred repülõorvosának segítkezett eddig is, majd tanfolyamokat végzett el, és vizsgákat tett le. Évek óta szolgál az amerikai hadseregben, és több országban élt már. - Azért csatlakoztam a hadsereghez, hogy utazhassak, s ezáltal megismerhessek más országokat, és fõleg, hogy tanuljak fogalmazott Richelle, aki négy évet szolgált Japánban, majd kettõt Törökországban, ezután érkezett Magyarországra, és azt mondta, eddig nagyon jó benyomások érték Pápán. - Az itt élõ emberek nagyon kedvesek, barátságosak, és nagyon ízlik a magyar konyha - árulta el Richelle. Zazworsky ezredestõl megtudtuk: jelenleg közel 110 külföldi katona szolgál a bázison, ezzel párhuzamosan húszan - különbözõ szakterületeken - kiképzésen vannak az Egyesült Államokban. Hamarosan a pápai NA- TO-bázison fõvel bõvülni fog a magyar honvédségi állomány is, hogy támogassák a nehéz-légiszállító ezred munkáját. Emellett három-négy tucat alkalmazottal idetelepül a Boeing cég is, és többen fognak érkezni a NAMA nevû szervezet alkalmazottaiként is. va Vidékfejlesztési kérdések A XIII. Szent György Napi Agrárexpó elsõ napján Vidékfejlesztés az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében címmel konferenciát tartottak, melynek elõadója dr. Forgács Barnabás, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállamtitkára volt. A szakember a konferenciát megelõzõen a vidékfejlesztési egyesületek standjánál válaszolt a helyi sajtó képviselõinek kérdéseire. - Az Európai Bizottság 2007 októberében fogadta el az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot, amely Magyarország mezõgazdaságának és vidékfejlesztésének lehetõségeit szolgálja mintegy 1300 milliárd forint értékben. Mára elmondható, hogy a források közel 40 százalékát lekötötték már, több mint 34 ezer kedvezményezettet részesítünk támogatásban. - Milyen szerep jut a vidékfejlesztésnek a programban? - A vidékfejlesztés a program harmadik területe, amelyben igazán most vannak aktuális elõrelépések, hiszen január 12-éig volt lehetõség támogatási kérelmet benyújtani a különbözõ intézkedésekre. Így mikrovállalkozások turisztikai tevékenység fejlesztésre, falumegújításra és örökségvédelemre. Országos szinten közel 6000 támogatási kérelem érkezett. Veszprém megyét kiemelhetjük, hiszen ebbõl a térségbõl 312 kérelem érkezett. A támogatási igény országos szinten közel 120 milliárd forint, ebbõl Veszprém megyébõl 8 milliárd forintnyi támogatási igény érkezett. - Mikorra várható döntés a támogatásokról, mikor kezdõdhetnek a beruházások? - Az elbírálás folyamatát követõen nyár közepén küldjük ki a támogatási határozatokat. A beruházások azonban ettõl függetlenül már a kérelem befogadását követõen elkezdõdhetnek saját kockázatra. - A gazdasági válság, illetve a kormányváltás mennyiben érinti a vidékfejlesztés ügyeit? - Az agrártárca abban a szerencsés helyzetben van élén Gráf József miniszterrel és Gõgös Zoltán államtitkárral -, hogy változatlan felállásban kapott lehetõséget az új kormányban is, így a folytonosság biztosított. A gazdasági válság természetesen érinti a vidékfejlesztést, hiszen azok a beruházások, amelyekre utaltam, utófinanszírozottak. A mezõgazdaságban is jelentõs a tõkehiányos kedvezményezettek köre, akik külsõ forrásból finanszírozzák a beruházásokat. A hitelintézetek számos esetben már megkötött hitelszerzõdéseket, együttmûködéseket is felbontottak, vagy módosítottak a feltételeken. Ezért könnyítenünk kell a feltételeken idõkorlátokon, megvalósítási százalékon, alkalmazotti létszámon annak érdekében, hogy a beruházás megvalósítását segítsük. Emellett öt támogatási konstrukcióval összefüggésben a kedvezményezettek a támogatási szerzõdésben meghatározott összeg 20 százalékának megfelelõ elõleget igényelhetnek. Így idõt nyerhetnek, és ahogy mondani szokás, aki idõt nyer, életet nyer. Papp Eszter Megemlékezés Súlyos betegség után megújult lélekkel Élni szép Ezzel a címmel hirdet pályázatot a Rákbetegek Országos Szövetségének pápai Megújulás Klubja. Az emlõmûtött asszonyokat magába foglaló közösség azok pályázatát várja, akik szeretnék megosztani másokkal betegségük vagy balesetbõl való gyógyulásuk történetét. A történet elmesélése megkönnyebbülést jelenthet annak, aki írja, és lelki támaszt nyújthat azoknak is, akik olvassák, ezért gondoltak a pályázat kiírására, mondta lapunknak Hörömpöly Imréné klubvezetõ. JMK - A célunk nem más ezzel sem, mint az, hogy segítsünk a súlyos betegségen átesett embertársainkon, mert hiszen segíteni mindig jó érzést jelent nekünk. A pályázatot lehet kézzel vagy géppel írni, de azt kérjük, hogy a történet terjedelme ne legyen három oldalnál több. A beküldött írásokat három tagból álló zsûri bírálja el, az eredményhirdetés ünnepélyes keretek között történik majd. Az elsõ három helyezett oklevélben és könyvjutalomban részesül, a pályázatokat pedig a színházépületében szeretnénk kiállítani. Természetesen a pályázat jeligés, a pályázó nevét és címét ugyanazzal a jeligével ellátott zárt borítékban kérjük a pályázathoz csatolni nyilatkozta Hörömpöly Imréné. A beküldési határidõ szeptember 15-e. Cím: Megújulás Klub, Pápa, Vajda lakótelep 53/1. Varga Bea Képviselõi fogadónapot tart Pápán május 9-én, szombaton óráig az MSZP Majális keretében az Erzsébet ligetben, a színházépület mellett Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint az MSZP Pápa városi önkormányzati képviselõi. Rendõrkapitányokra emlékeztek A pápai rendõrkapitányság Zimmermann utcai épületén elhelyezett emléktáblánál kezdõdött az ünnepség, melyen Mészáros Károly és Hamut János egykori rendõrkapitányok és polgármesterek emléke elõtt tisztelegtek. A megemlékezésen Orsós Károly rendõrszázados mondott ünnepi beszédet. - Mindössze 12 éve ékesíti ez az emléktábla a pápai rendõrkapitányság ódon épületének falát. Akkor néhány, a város múltját lelkesen kutató pápai állította Mészáros Károly és Hamut Jánost példaképünkké, akiket az utókor addigra csaknem elfeledett. Míg 1997-ben a felébredõ lelkiismeret, addig 2009-ben esendõségünk drámai átélése döbbent rá arra minket, hogy nem bánhatunk tékozlóan a ránk hagyományozott szellemi örökséggel. Nemcsak 2009 polgármesterének és rendõrkapitányának, hanem mindannyiunknak, akik Pápa városáért dolgozunk, fel kell nõnünk e kiváló városvezetõk szintjére. Szerencsés korban, egy független jogállam polgáraiként Mészáros Károly-i erényeket csillogtatva be kell váltanunk a rendszerváltás során megfogant reményeinket. E szerencsés kor válság sújtotta szerencsétlen idõszakában pedig Hamut János-i elszántsággal kell harcolnunk a társadalom egészségét és biztonságát fenyegetõ veszélyekkel szemben - mondta a szószóló. Ezt követõen dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ, dr. Töreki Sándor rendõrkapitány és Varga Balázs rendõrfõhadnagy megkoszorúzta az egykori rendõrkapitányok-polgármesterek emléktábláját. M.A. - Május 1-je több mint száz éve a nemzetközi munkásmozgalom ünnepe, mely a munkavállalók által elért gazdasági és szociális vívmányokat hivatott megünnepelni mondta ünnepi beszédében Grõber Attila, a Magyar Szocialista Párt pápai szervezete elnökhelyettese csütörtökön délután a párt Munkásotthonnál megtartott megemlékezésén. A szónok beszédében szólt az ünnep eredetérõl is, a Robert Owen által ben megfogalmazott követelésekrõl köztük a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás szlogenrõl. Ezt követõen kiemelte, kevesen tudják, hogy május elseje katolikus ünnep is. XII. Pius pápa május 1-jén Munkás Szent József, a munkások védõszentje ünnepének rendelte. Grõber Attila beszédében rámutatott, ezen a napon azokra emlékeznek, akik demokratikus politikai küzdelemben azért cselekedtek, hogy a közösen vállalt eszme a modern demokrácia egyik meghatározó gondolkodása legyen. Végül rámutatott, a május 1-jét ünneplõ baloldaliaknak kötelességük, hogy tiszteletben tartsák mások gondolkodását, tiszteljék mások ünnepeit és ezt másoktól is elvárják. A megemlékezés végén Gõgös Zoltán államtitkár, országgyûlési képviselõ és Grõber Attila megkoszorúzták a Munkásotthon falán elhelyezett emléktáblát. -p-

3 2009. május 7. Pápa és Vidéke 3 Elballagtak végzõseink Egyszer véget ér a lázas ifjúság... Folytatás az 1. oldalról Mint mondta, az ünnep az élet rangja, felsõbb értelme, és ez a nap annak a sok száz diáknak az ünnepe, akik ma befejezték tanulmányaikat városunkban. Ezt követõen a szónok egy kevésbé ismert felszólítást idézett, a delphoi jósda falán olvasható feliratok közül. - Ei! Azt jelenti, légy. A mondat a felnõtté váló görög ifjaknak szólt, s most szóljon a felnõtté váló pápai diákoknak. Az üzenete számotokra is egyértelmû. Eddig voltál, most lenned kell. Azoknak az éveknek, melyek során pedagógus kollégáim az óvodától a ballagásig vezettek benneteket, most vége szakadt. A mese bûvöletétõl eljutottatok az önálló gondolkodásig. De sem mennyeinek, sem földinek, sem halandónak, sem nem hallhatatlannak nem teremtett téged senki. A lehetõséged azonban nem kevés. Saját akaratod és becsületed szerint szabadon élhetsz, önnön teremtõddé, építõddé válhatsz. Tolsztoj fogalmazott egy helyütt: Csak akkor kezdõdik az élet, ha az ember nem tudja, mi lesz. Nem léptek be tehát semmiféle nagybetûs életbe, de nem is léptek ki onnan. Az élet nincs is rajtatok kívül. Az élet mikéntjét ti választjátok, bennetek van: a gondolkodásotokban, a fejetekben. Az akaratotokban van minden, minden választási lehetõség. A döntéseket ti hozzátok. Ezzel és sok más hasonló bölcs gondolatokkal bocsátotta útjára a ballagókat Grõber Attila, aki József Attila szavait idézve búcsúzott a diákoktól: hát dicsértessél s hirdettessél, minden korokon át szeressél, s nehogy bárkiben alább essél, mindig, mindenütt megméressél! Az ünnepi beszédet követõen Demjén Ferenc Kinõtt a szárnyunk kezdetû dalát adta elõ Rasek Nikolett és Tamás Gergely Ambrus, a Pápai Gazdasági Iskola végzõs diákjai, majd a ballagók nevében Kovács Krisztián, az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola tanulója búcsúzott. - Sikerek, kudarcok, felkészülés, számonkérés, örömök, bánat. Mindez ma már emlék csupán. Tanáraink arra neveltek, hogy legyünk jó emberek. Vigyázzunk arra, hogy szerénynek, igaznak, értelmesnek, békésnek, nagylelkûnek nevezzenek. Hiszünk abban, hogy csak így érdemes élni. Igen nehéz néha, de így szabad csak. A végzõs gondolatok után hosszú éve hagyomány már, hogy dr. Kovács Zoltán, városunk polgármestere ünnepélyes keretek között jelképesen felnõtt polgárrá fogad a diákok képviseletében két ballagót. Idén a gazdaságis Farkas Teodóra és a türrös Kiss Tamás nyakába került a város címerével ékesített faragott lánc, akik megígérték, hogy minden erejükkel igyekezni fognak pápai polgárhoz méltó életet élni és a városért tenni, valahányszor arra lehetõségük adódik. - Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az elsõ szavamat, azt is csak te hallottad- csendült fel ezt követõen az Emberek együttes megható dala Kossuth Gergõ elõadásában. Befejezésként a Jókai Mór Mûvelõdési Központ Musical Tánckara keringõzött az Anasztázia címû rajzfilm közismert betétdalára, majd a Szózatot követõen városunk végzõs növendékei útjukra indultak. Két nap pihenõ után életük elsõ nagy megmérettetése várt rájuk, az érettségi. Meleg Andrea Nádasi Alfonzra emlékeztek A bencés templomban szentmisével, a Türr István Gimnáziumban emléktábla avatásával és elõadással emlékeztek Nádasi Alfonzra, a Bencés Gimnázium egykori tanárára a Bencés Diákszövetség szombathelyi csoportjának tagjai április végén. A latin-görög-orosz, ének-egyházi zene szakos bencés tanár száz évvel ezelõtt született Pápán. A programon megjelent harminc öregdiák mindegyike hálás szívvel emlékezett Nádasi Alfonzra, aki hosszú és gazdag életet élt ben született Pápán, családjával az Árok utca 25. szám alatt lakott. Nádasi Alfonz polgári keresztény értékrend szerint nevelkedett, olyan családban, melyben az Isten, a haza, a család volt a legfõbb érték. Elemi iskoláit a városban végezte ben a Bencés Gimnáziumban kezdte tanulmányait, és itt is érettségizett. Ezt követõen belépett a pannonhalmi bencés rendbe, fogadalmat tett, és pappá szentelték. A bencés rend jelszava, az Ora et labora! szerint élte egész életét, görög-latin szakos tanári oklevelet szerzett, és zenepedagógiával és egyházi zenével foglalkozott. Bár utóbbi tanulmányait nem tudta befejezni, mert közbejött a háború, és a frontra vitték mint tábori lelkészt. A háború számára hadifogsággal végzõdött, amelybõl 1947-ben szabadult. Ezekben az években írt naplójából kiderül, hogy a hadifogolytáborban nagy humánummal tartotta az emberekben a lelket, szinte önfeláldozó munkát végzett. A nehéz évek után két éven át Budapesten tanított és kórust szervezett, ben Gyõrbe került nevelõtanárnak. - Nádasi Alfonz nagyon szigorú következetességgel nevelt minket, s mi nagyon szerettük. A tudást becsületbeli ügynek tartotta; szerinte a tanulás nem tehetség, hanem tisztesség kérdése. Erre a tisztességre szorított, nevelt minket fogalmazott dr. Varga József címzetes fõiskolai docens, aki elmesélte, legendás volt Alfonz atya barátsága Kodály Zoltánnal is. A nagy magyar zenetudós édesapja a gyõri bencéseknél érettségizett, de nem ennek kapcsán találkoztak. - Nádasi Alfonz és Kodály 1937-ben került kapcsolatba egymással Sopronban. Az Éneklõ Ifjúság mozgalom egyik programján feltûnt Kodálynak, hogy a latin-görög szakos tanár milyen lelkesen vesz részt diákjaival a kórusmunkában. Ekkortól kezdve lettek jó barátok, szinte hetente találkoztak. Erõs lelki és szellemi kapcsolat alakult ki közöttük, melyet hitük, klasszikus mûveltségük és a zenéhez való szoros kötõdésük táplált. Amikor Kodály meghalt, Alfonz atya temette el mondta dr. Varga József. Nádasi Alfonz szeptember 19-én hunyt el, és a gyõri bencés templom kriptájában nyugszik. Varga Bea Tájékoztató a választópolgárok számára a június 7. napjára kitûzött Európai Parlament tagjainak választásáról Az a választópolgár, aki az Európai Parlament tagjainak választása napján június 7. - külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetõjétõl kell kérnie a külképviseleti névjegyzékbe történõ felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe történõ felvétel személyesen vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ meghatalmazott útján kérhetõ legkésõbb május 22-én óráig, illetve ajánlott levélben, amelynek legkésõbb május 22-ig kell megérkeznie a helyi választási iroda vezetõjéhez. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár május 22-ig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni kívánja, illetõleg kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékbõl és visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételhez szükséges kérelem a Választási Irodától kérhetõ vagy letölthetõ a internetes oldalról. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a Helyi Választási Irodában (Polgármesteri Hivatal, 8500 Pápa, Fõ u. 12.; 89/ ) kérhetõ. A Választási Iroda munkaidõben ügyfélfogadási idõtõl függetlenül felkereshetõ. Pápa, május 5. Kanozsainé dr. Pék Mária ahvi vezetõje A Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium május 12-én (kedden) 10 órai kezdettel Logisztikai Szakmai Napot szervez. Az intézmény minden érdeklõdõt szeretettel vár!

4 4 Pápa és Vidéke május 7. Szovjet csapatkivonás A könyv a Komárom- Esztergom, Gyõr-Moson- Sopron és Veszprém megyében lezajlott szovjet csapatkivonulások történetét írja meg, ami nem véletlen, ugyanis ebben a három megyében összpontosultak a hazánkban állomásozó szovjet szárazföldi alakulatok fõ erõi, nyilván a nyugati határ közelsége miatt. Húsz évvel ezelõtt, április 25-én indult el a kiskunhalasi vasútállomásról az elsõ szovjet szerelvény Záhony és a Szovjetunió fe- térségünkbõl Ezzel a címmel jelent meg új könyve Homor György nyugállományú ezredesnek, a Honvéd Bajtársi Klub tagjának. A kötetet a közelmúltban mutatták be a HEMOban. lé. Ezzel vette kezdetét hazánkból a szovjet csapatok kivonása. - Azért írtam meg a könyvem, mert ez a 20. század végének talán Ötvenéves osztálytalálkozó 50 éves érettségi találkozóra jöttek össze hétfõ délután a pápai Tanítóképzõ egykori diákjai. A fél évszázada végzett pedagógusok évfolyama volt az utolsó, melynek tagjai még Pápán vehették át diplomájukat. Az 1959-ben végzettek az ország minden részébõl érkeztek most Pápára, az egykori osztályból tizenöten jöttek el a találkozóra házastársaik kíséretében. Süle Ferenc nyugdíjas celldömölki pedagógustól megtudtuk, mindig is nagy szeretettel gondolnak vissza az intézményben eltöltött diákévekre és osztályfõnökeikre: Khell Zoltán zenemûvészre és Cziráki Lajos festõmûvészre. Az egykori tanítóképzõsök kis ünnepség keretében megkoszorúzták az iskola dombormûvét, majd volt osztálytermükben idézték fel a feledhetetlen képzõs éveket. vb legkiemelkedõbb eseménye volt. Fontos, hogy az ezzel kapcsolatos információk ne vesszenek a feledés homályába. A könyvben 336 oldalon dolgoztam fel a húsz helyõrségben, helységben, ezen belül 59 objektumban történteket fogalmazott a szerzõ. Homor György mint hivatásos katona közel negyven évig Tatán teljesített szolgálatot, s éppen a csapatkivonás kezdetekor vonult nyugállományba. - Ezután hamarosan megbíztak az említett elsõ két megyében állomásozó szovjet alakulatok objektumainak átvételével, õrzésük megszervezésével, és bizonyos mértékig hasznosításukkal. Hét éve viszont pápai lakos vagyok, és úgy gondoltam, akkor lesz teljes a munkám, ha a Veszprém megyei történéseket is megírom tette hozzá Homor György. A kötet részletesen leírja, hogy a szovjet csapatok mikor, milyen módon kerültek hazánkba, beszámol a szovjet helyõrségek jellemzõirõl, de nagy hangsúlyt fektet annak részletezésére is, hogy az eltelt húsz év alatt mennyire sikerült ezeket hasznosítani. - Jó és rossz tapasztalataim egyaránt vannak ezt illetõen fogalmazott a nyugállományú ezredes. - Egyébként a könyv megírásánál elsõsorban a saját tapasztalataimra támaszkodtam, de felhasználtam volt munkatársaim hasznosítható információit és a korabeli sajtócikkeket, valamint a nem túl gazdag irodalmat. Nagy és nehéz munka volt a könyv megírása mondta Homor György. A kötet illusztrációkban is gazdag, hiszen 17 mellékletet és 117 fényképet tartalmaz a témával kapcsolatban. A könyv bevezetõjét Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ írta, a kötetet a szerzõ mellett dr. Hermann István mutatta be a programon. Varga Bea Hogyan sikerült a magyar írásbeli? Az érettségi a fiatalok elsõ nagy megmérettetése, mely ez alkalommal is a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel vette kezdetét. Mikszáth, Spiró, Lázár Ervin, Petõfi, Vörösmarty - ezeket a szerzõket érintette az idei középszintû érettségi. A szövegértés feladatlap Mikszáth Kálmán Jókai Mór és kora címû írásáról kérdezett. Az esszé témája választható volt. A diákok értelmezhették Lázár Ervin Csapda címû novelláját, vagy összehasonlíthatták Petõfi Ivás közben és Vörösmarty Keserû pohár címû költeményét. Heti körkérdésünkben most érettségizõ fiatalokat faggatunk arról, milyen sikerrel vették életük elsõ akadályát? Zárókonferencia a Tarczyban Folytatás az 1. oldalról Az iskolai énekkar magyarul és angolul felhangzó zeneszámait követõen az intézmény igazgatója köszöntötte a vendégeket. Beszédében Venczel Csaba többek között szólt az interkulturális program lényegérõl is. Ezt követõen dr. Áldozó Tamás alpolgármester beszélt a pápai angol-magyar kéttannyelvû oktatás elindításáról és mûködésérõl. - Sokszor tulajdonképpen a lehetetlent kell megoldanunk, ugyanis 12 eltérõ nemzeti követelményrendszert kellene olyan formában összehangolnunk, hogy az a magyar gyermekek érdekeit ne sértse, ugyanakkor olyan rendszer alakuljon ki, mely alkalmas arra, hogy az innen eltávozó migráns gyerekek vissza tudjanak illeszkedni a saját oktatási rendszerükbe mondta dr. Áldozó Tamás. Az alpolgármester a Tarczy-iskola közösségének megköszönte a kéttannyelvû rendszer kialakításához és mûködéséhez adott támogatásukat és tevékenységüket. Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, az iskola remekül helytállt ebben a munkában. Az idei tanévben novemberben kilenc svéd tanuló érkezett a Tarczy-iskolába, januárban pedig hat amerikai diák az USA különbözõ államaiból. Több partnerország jelezte már, például a norvégok és a hollandok, hogy tõlük is jönnek diákok a következõ tanévben, tudtuk meg Venczel Csaba igazgatótól. A projekt keretében a Tarcy-iskola közös iskolamodellt dolgozott ki két bécsi oktatási szakértõ - Mag. Dr. Franz Shimek és Staurt Simpson - közremûködésével. - Ez egy keretprogram, mely nemzetközi szintû felhasználásra készült a NATO-val való együttmûködésben. Modellünk fõ célja, hogy toleranciát alakítson ki, a közösséget fejlessze, és általa a tanulók Kelemen Imre - Az írásbeli elõtt azt latolgattuk, vajon kire számíthatunk. Petõfire és Radnótira gondoltunk. Ebbõl az elõbbi bejött, de csak összehasonlításban szerepelt. Így én Lázár Ervin novellájának az elemzését választottam. Úgy érzem, sikerült, egy közepes biztosan meg lesz. Végül is nem volt nehéz. A nyelvtani rész sem okozott nehézséget, mivel a kérdések tartalmazták a válaszokat is. Csupán az idõ bizonyult kissé szûkösnek a vége felé, de sikerült befejeznem. Juhász Éva - Különösebben nem ért meglepetés a magyar írásbelin. Nem kellett sokat hezitálnom, hogy melyik témát válasszam. Azonnal az érvelés mellett döntöttem, melybe bele kellett szõni a személyes tapasztalataimat és a véleményemet. Az elõkészítõn, a második félévben elég sokat gyakoroltunk ehhez hasonló feladatokat. Az írásbelire nem sokat készültem, csupán elõzõ nap néztem át néhány tételt. A nyelvtan sem okozott gondot, hisz a kérdésekbõl már adódott a válasz. Szerintem nem lett olyan rossz a magyarom. Egy közepes biztos lesz, de reménykedem, hogy még jobb is. Czirfusz Tibor - Véleményem szerint a nyelvtan könnyebb volt, mint a tavalyi. Csupán egykét olyan információ volt, képesek legyenek élni a minket körülvevõ globalizált világban. Egyébként nagy öröm volt ebben a projektben dolgozni, és erre a zárókonferenciára is lelkesen jöttünk, mert Pápa egy gyönyörû város. Nagyon remélem, hogy magyar barátaimat egyszer vendégként viszontláthatjuk nálunk nyilatkozta Mag. Dr. Franz Shimek nemzetközi szakértõ. A zárókonferencián több elõadás is elhangzott, például a tanulók egyéni fejlesztésérõl, a kéttannyelvû tagozatos intézmények közötti együttmûködés tapasztalatairól, a játékok multikulturális oktatásban betöltött szerepérõl. Varga Bea amit nekem kellett tudni, a többit ki lehetett írni a szövegbõl. Az irodalom szintén nem okozott gondot. Novellaelemzésre és érvelésre számítottam, erre is készültem. Így Spiró Györgyöt választottam. Egyik interjúrészlete mentén amellett vagy az ellen kell érvelni, hogy a klasszikus magyar írók mûvei a ma már nehezebben érthetõ nyelvük miatt átírandók-e egyszerûbb, a mai nyelvhasználathoz közelebb álló nyelvre. Úgy érzem, sikeresen vettem az elsõ akadályt. Meleg Andrea

5 2009. május 7. Pápa és Vidéke 5 Nagy Béla festményei Folytatás az 1. oldalról A megnyitón jelen volt betegsége ellenére Nagy Béla is, aki ezen a péntek délutánon a kórházból jött el a Somogyi Galériába. Nagy Béla a Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult, több ízben magas díjakkal elismert festõmûvész. A fõiskola elvégzését követõen tanári állást vállalt Hatvanban, majd a képzõmûvészeti képzés megszûnése után tíz évig matematikát tanított. Ezután a Budapesti Mûvészeti Iskolában, majd a gyöngyösi gimnáziumban oktatott, a városban képzõmûvészeti szakkört is vezetett, késõbb Kazincbarcikán élt. Nagy Béla részt vett szlovákiai és lengyelországi nemzetközi mûvésztelepek foglalkozásain, alkotásai észak-magyarországi tárlatokon, az Országos Akvarell Kiállításon, a Balatoni Nyári Tárlaton, külföldön Tájak és emberek pedig Bulgáriában, Lengyelországban és Szlovákiában is láthatóak voltak, mûvei az ország sok közintézményében megtalálhatóak. Nyugdíjazása után 1981-ben házat vásárolt Kiss László gyûjteményes tárlata Ecsetjét belsõ énje vezérli Örülök, hogy az életem és a pályám így alakult fogalmazott Kiss László, a Pápai Református Kollégium Gimnáziumának mûvésztanára saját életmû kiállításának megnyitóünnepségén. A gyûjteményes tárlat az elmúlt három évtized alkotásaiból a Református Gimnázium díszterében április 27-én nyílt meg. Az ünnepi programon az õsi alma mater diákjai verses-zenés elõadással közremûködtek. A kiállítást Szûcs István országos mûvészeti szakértõ nyitotta meg, aki rámutatott: Kiss László képeinek többsége megformálásában is olyan, mintha maga a természet valamely jelensége lenne. Elõfordul, hogy egy vonalvezetés félben marad, de ott marad félben, ahol már kifejezett valamit. A folytatás, a túldolgozás már csak elszakítaná a lényeget a mûvész lelkétõl. Ecsetjét belsõ énje vezérli, olyanná formálja képeit, ahogy õ szereti, így arra késztet bennünket, hogy festményeit ugyanúgy szeressük, mint õ hangsúlyozta Szûcs István. Kiss László bemutatott alkotásai között tájrészletek, csendéletek, virágkompozíciók, kikötõk, vitorlások, bibliai képek szerepelnek, de láthatunk pápai utcarészleteket a Nagytemplommal és a Korvin utcával. Néhány olajfestmény - Isztambul, Velence mellett többnyire tempera és pasztell képek kerültek bemutatásra, valamint akvarellek, amely a képzõmûvészet leglíraibb mûfaja, a festészet szonettje, igazi míves fohász. Egyszerû, gyors és friss, ritkán melankolikus és nehézkes. Az akvarellek mellett láthatóak tûzzománc alkotások, Weöres Sándor zseniális szoborportréja és megkapó kerámiaplasztikák. Kiss László ekképpen vall mûvészetének jelenérõl, jövõjérõl: Iskola mellett csak a hosszabb szünetekben tudtam teljesen a munkámra koncentrálni. Sebaj, talán még van idõ az egyéni kifejezõképességem kibontásához. Remélem, hogy kialakul egy egyéni stílusom, ami jobban tükröz engem, mint az eddigiek. Lehet, hogy elõnye is volt ennek a szorítottságnak, mert nem szálltam el, a földön maradtam. Lehet, hogy nagyon is. Szereztem egy olyan stabil szakmaiságot, ami talán még kamatoztatható az elkövetkezõ munkáimban. Nem túlzás azt állítani, hogy nagy várakozás elõzte meg a jubileumi tárlatot, a kiállított képek között emelkedett, szép pillanatokat élhettünk és élhetünk Bakonykoppányban, ahol azóta is él. Nagy Béla Somogyi Galériában bemutatott mûvei egy komoly tehetséggel megalkotott életmû figyelmet érdemlõ darabjai. Horváth Lajos kiváló kiállításrendezése a kronológiát tartotta szem elõtt, a fõiskolai munkáktól kedve a jelen kor képeiig láthatunk alkotásokat Nagy Béla életmûvébõl, amelyben nincs vargabetû és törés sehol sem. Sajnos életében nem mindig tudott a mûvészetre koncentrálni, azonban még betegen sem teszi le az ecsetet. Érzékeny, gazdag tónusú festményei derût és örömet hoznak a kicsit szürke és szomorú világunkba. Alkotásain a színvilág sokszor erõteljes és intenzív, saját érzéseit vetíti a tárgyi életbe, sokszor a látványt alakítja át. Fõként vidéki hétköznapokat ábrázoló kompozíciói légies, könnyed alkotások, szinte lefújhatjuk õket a vászonról. Nagy Béla értékes festményei június 7-ig láthatóak a Somogyi József Galériában. Polgár Szilárd meg az elkövetkezõ napokban, hetekben. Kiss László alkotásai június 30-ig munkanapokon 8-16 óra között tekinthetõk meg a Református Gimnázium dísztermében. Polgár Szilárd Programajánló Május 7-én, csütörtökön koszorúzást tart a Pápa és Vidéke Honvéd Kulturális Egyesület, BEOSZ-Honvéd Bajtársi Klub a második világháború európai befejezésének emlékére 10 órakor az Alsóvárosi temetõben lévõ katonai áldozatok központi mementójánál, órakor pedig a Batthyány u. 3. sz. alatti ház falán lévõ Sulyok Dezsõ emléktáblánál. Május 8-án, pénteken 10 és 13 órától játékos foglalkozás óvodásoknak és általános iskolásoknak a madarak és fák napja alkalmából a JMK elõadótermében. Május 8-án, pénteken 16 órakor nyílik a Jókai Mór Városi Könyvtár olvasótermében M. Mester Katalin író-festõmûvész kiállítása. Megnyitja: Tóbel János, Halimba polgármestere. Május 9-én, szombaton 15 órától tartja következõ összejövetelét a Pápai Szegfû Klub a JMK emeleti elõadótermében. Meghívott vendég: Herczog Edit európai parlamenti képviselõ. Május 11-én, hétfõn 18 órakor kezdõdik az Életmód klub foglalkozása a Várkastély 3. termében. Zöld turmixok gyógynövényes zöldséglevelekbõl. Május 12-én, kedden 14 órától tartja foglalkozását a Látássérültek Klubja a Polgármesteri Hivatal B épületének nagytermében. Éves ünnepi közgyûlés, beszámoló az éves történésekrõl, eseményekrõl. Fellépnek a Pápai Musical Stúdió tagjai. Május 14-én, csütörtökön 12 órától vásárlással és receptkiváltással egybekötött fehérnemû bemutatót szervez a Megújulás Klub emlõmûtöttek részére a JMK elõadótermében. Május 14-én, csütörtökön 17 órakor nyílik a színházépület emeleti elõterében a JMK alkotó kisközösségeinek évadvégi kiállítása. Május 15-én, pénteken 15 órakor nyílik a Pedagógus Mûvelõdési Házban a Telefonos Lelkisegély Szolgálat Segíthet egy jó beszélgetés címû kiállítása. A kiállítás a telefonos világnap alkalmából kiírt pályázatra érkezett munkákat mutatja be. A Petõfi moziban május 8-10-ig 19 órától a Slumdog millionaire Gettómilliomos, május 9-én 17 órától a Kung fu panda, május án 19 órától az Elrabolva címû filmet vetítik. Együtt élünk a Vadvirággal Április 20-án két elõadásban újra láthatta a pápai közönség a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes Együtt élünk címû új mûsorát. Az elõadással tavaly decemberben a budapesti Hagyományok Házában rendezett országos minõsítõ versenyen méretõdött meg a pápai folklórcsoport, a bemutatót az országosan elismert, kiváló néptáncos, népzenész és néprajzos szakemberekbõl álló zsûri kiválóra értékelte. A szakmai grémium által kiadott minõsítés a legrangosabb elismerés a versengõ együttesek részére. A minõsítés rendszere nagyon szigorú volt, a zsûri értékelte a mûsorszerkesztést, a folklorisztikai hitelességet, a koreográfiai megformálást, a színpadi megjelenést, az ének-zenei elõadást, valamint az elõadói színvonalat. A hétfõi mûsorban is a méltán világhírû Pál István Szalonna és bandája húzta a talpalávalót a Vadvirágnak, akik újfent bizonyították, hogy a néptáncot nagyon magas színvonalon mûvelik. P.Sz.

6 6 Pápa és Vidéke május 7. A bennünket körbeölelõ természet, azon belül a fogyatkozó élõvilág két nél- Madarak és fák napja Meghívó május 9-én, szombaton Szocialista majális Pápán az Erzsébet ligetben, a színházépületben és környékén Program: 14 órától Folyamatos gyermekprogramok, játékok és versenyek. Ingyenes óriáscsúszda, légvár és pónilovaglás. Népi játékok (lovagi torna, százlábú, gólyaláb, diótörõ, sajtlabirintus stb.). A játékpavilonban arcfestés, rajzverseny és egyéb meglepetések. A színházépület teraszán az Evelin esküvõi ruhaszalon divatbemutatója. 14 órától A sörsátorban folyamatos büfészolgáltatás, csapolt sör kedvezményes áron óráig A közéleti sátorban kihelyezett képviselõi fogadónap. Az MSZP politikusai, országgyûlési, európai parlamenti és önkormányzati képviselõi várják véleménycserére, kötetlen beszélgetésre az érdeklõdõket óráig A bográcsgulyásfõzõ-verseny csapatai szeretettel meghívják a kedves vendégeket az értékelésre és kóstolóra. 18 órától Vidám zenés mûsor a színházteremben óráig A Munkácsy Zenestúdió mûsora óráig Az európai parlamenti választásokra készülünk. Gõgös Zoltán országgyûlési képviselõ vendégei az MSZP választási listájának vezetõi: Göncz Kinga külügyminiszter és Herczog Edit európai parlamenti képviselõ. 19 órától Sztárvendég a Crystal Zenekar. Valamennyi program díjmentes. Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt! Fotó: Hencz Péter Pápai Humán Állatvédõ Egyesület évi közhasznú beszámolójának mérlege Nyitókészlet Bank Pénztár 9893 Bevétel Kiadás Egyenleg Bank Pénztár Bevételek Tagdíj Adomány Banki kamat 306 Összesen Kiadások Anyagköltség Egyéb: hirdetés, postai költség, szolgáltatás Gépkocsi használat 6902 Beruházás Állategészségügyi ellátásra Bankköltség Összesen Kertbarát hírek Borverseny külözhetetlen szereplõjének, a madarak és fáknak a természetben örök idõk óta betöltött nagyon fontos, életminõséget alakító szerepérõl emlékezünk meg május 10-én. Ezen a napon hosszú idõk óta kívánják az illetékes hivatalok, szervezetek felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy az emberi felelõtlenség következtében egyre ritkul madaraink száma, és a kellõen át nem gondolt, sokszor indokolatlan fakivágások és környezeti kártételek okaként a faállomány is. Az ezekbõl fakadó veszélyt már több mint száz esztendeje felismerték a természeti világot ismerõ és féltõ jeles elõdök, Herman Ottó és Chernel István, kiknek javaslatára 1906-ban országgyûlési határozat rendelkezett arról, hogy ez idõponttól kezdõdõen az ország minden iskolájában tartsák meg a madarak és fák napját. Az iskolák, benne a tanuló ifjúság szerepének kiemelése nagyon is kézenfekvõ, hiszen azok természetvédelem iránti elkötelezettségének növelése az elsõdleges cél volt, és az ma is. Az, hogy minden fiatalban erõssé váljék a természet szeretetének igénye, õk legyenek elsõsorban azok, Nemrég számoltunk be arról, hogy kertbarát kör kik a jövõt meghatározóan alakult Pápa-Tapolcafõn. óvják és védjék természeti Köszönhetõen a megválasztott értékeinket, benne madarainkat agilis elnöknek, és fáinkat, társakat keresve és találva az idõsebb nemzedék tagjai között is, akár szervezeti formát öltve. Ezt segítendõ karnyújtásnyira ott van a Pápa és Környéke Természetvédelmi Horváth Endrének, aktívan és eredményesen mûködnek. Április 29-én tartották meg a Pápához tartozó település elsõ borversenyét. A helyiek közül közel negyven palack borral neveztek. Egyesület, A nedûk a híres-neves mely már eddig is több jelét Döbrés dûlõbõl érkeztek. A adta segítõ szándékának. borok bírálatát a JMK Madarak és fák, életünknek Kertbarát Népfõiskola há- hangulatot, örömöt is rom borosgazdája vállalta. Ferenc adó szereplõi. Róluk való Solymosi János, Várnai megemlékezés május 10-én váljon ünnepivé. Óvásuk, László és Rosta Endre, akik már bizonyították hazai és védelmük pedig mindennapjaink nemzetközi borversenye- részévé. EGY- ken, hogy jó borok vannak Pápa-Tapolcafõn pincéjük mélyén. A helyi kertbarát kör tagjainak nem kellett szégyenkezni. A bírálók kilenc mintát értékeltek arany, tizenötöt ezüst és kilencet bronz fokozatra. Az aranyosak közül Tóth Gyula a maximális 20 pontot kapta vegyes vörös borára. Mayer Károly három aranyat is hazavihetett. Cserszegi fûszerese, leánykája és otellója is a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokára érkezett. Arany minõsítést ért még el Szarka olaszrizlingjével, Horváth Endre zenitével, Tóth Ferenc zweigeltjével, Banai Ferenc és Körmendi Krisztián vegyes vörös borával. Pápai Humán Állatvédõ Egyesület közhasznúsági jelentése A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi a számviteli beszámoló. 2. Az egyesület gazdálkodását a 2007 novemberében megválasztott háromtagú vezetõség a választott Felügyeleti Bizottság ellenõrzése mellett végzi az elnök irányításával. Ennek kereteit a közgyûlés által jóváhagyott éves költségvetés határozta meg. Az egyesület 2008-ban az alapszabályban rögzítettek alapján folytatta kiemelkedõen közhasznú állatvédõ tevékenységét. A rendelkezésre álló pénzbevételeket (tagdíjak, adományok) állatvédelmi tevékenységre fordította. Bér és bérjellegû kifizetés nem történt. A vezetõség és a tagság munkájukat önkéntes alapon végzik. 4. Az egyesület gazdálkodásának alakulása forintban: A Pápai Humán Állatvédõ Egyesület nyitókészlete évben Ft volt. Ebbõl bankban Ft, pénztárban 9893 Ft volt. A évi bevétel Ft volt, míg a kiadás oldala Ft volt, a év egyenlege forintot tesz ki. Ebbõl bankban Ft, míg pénztárban Ft áll rendelkezésre. 5. A változás minden eddigi évnél szembetûnõbb a tagok aktív hozzáállása, önkéntes tevékenysége, az egyesületi közéleti szerepvállalás, az adományok gyûjtése, befogadó gazdák hozzáállása, az internetes portál karbantartása, az állatok szállításának megszervezése és egyéb szervezõ munkák terén. 6. A 2008-as év kiadásainak (befogott állatok orvosi ellátása) biztosítását a nagyobb aktivitás tette lehetõvé. Az állatok etetését nagyrészt még mindig az adományozók természetbeli juttatása és a befogadó gazdák biztosították. 7. Az egyesület 2008-ban más társszervektõl visszatérítendõ támogatást nem kapott és nem is igényelt ban sem részesültünk cél szerinti támogatásban. 9. Az egyesület az SZJA 1 % fogadására az elõírásoknak megfelelõen még nem jogosult. 10. Elkülönített állami pénzalapból az egyesület nem részesült, nem pályázott. 11. Központi költségvetésbõl támogatásban nem részesültünk. 12. A városi önkormányzat 2008-ban nem támogatta az egyesületet semmilyen formában. 13. A beszedett tagdíj bevétel az elõzõ évihez képest forinttal növekedett a tagok számának növekedése arányában. 14. A vezetõség megítélése alapján megalapozott és megfontolt gazdálkodással az egyesület a következõ évek tevékenysége során támaszkodhat a jövõbenisazönkéntessegítõkre,támogatóira,szimpatizánsaira, mert ebben rejlik egy civil szervezet ereje, befolyása, és ez határozza meg mûködésének hitelességét. 15. Operatív tevékenységek számszerû adatai külön mellékletben kerülnek bemutatásra. Horváth Lajos elnök Anyakönyvi hírek Házasság: Kovács Gergely dr. Fügedi Zsófia Eszter, dr. Szalay Ferenc Tüske Julianna, Boldizsár Péter Fülöp Viktória. Születés: Valcz Balázs Tóth Petra: Ármin, Hári Tamás Pethõ Adrienn: Márton. Halálozás: Illés Ferencné sz. Lampért Ilona, Fodor István, Németh Dezsõ. Egyházaskeszõn 114 négyzetméteres családi ház eladó. Pápai lakáscsere is érdekel. Tel.: 30/

7 2009. május 7. Pápa és Vidéke 7 Atlétika Varga Patrik 62 métert, Árvai Krisztián 60,14 métert dobott a Perutz Stadionban megrendezett országos dobóbajnokságon. Elõbbinek elsõ, utóbbinak harmadik helyet hozott korosztályában a teljesítménye. A Pápai SE dobóatlétái további helyezéseket is A fiúk dobtak és nyertek Varga Patrik és Árvai Krisztián aranyjelvényes minõsítést szerzett a május 2-i dobóbajnokságon Pápán. A két kalapácsvetõ 60 méter felett dobott. Az ifjúsági korosztályban a 60 méter feletti teljesítménnyel lehet kiérdemelni az aranyjelvényes minõsítést. szereztek kalapácsvetésben. A junior fiúk versenyében Nagy Gergely harmadik lett 59,89 méterrel. A serdülõk közt Magas Dávid 46,72 méterrel elsõ, Stumpf Dávid 44,73 méterrel évfolyamában - szintén elsõ helyen végzett. Dobogós lett a serdülõ Rózsa Krisztián 35,33 méterrel. A gyerekek közt Toki Adrián 35,19 méterrel a dobogó legfelsõ fokára állhatott fel. A versenyen a Pápai SE fiúatlétái indultak, valamennyien kalapácsvetésben. Pápai lányok nem voltak a mezõnyben, szereplésüket sérülés, valamint az érettségi akadályozta. A kalapácsvetés mellett diszkoszvetésben is rendeztek versenyt. Ebben a versenyszámban szombathelyi és veszprémi dobók vitték a prímet. A Pápai SE versenyzõi számára a dobóbajnokság jó felkészülési lehetõség volt a május végi országos döntõre. Gyermeki lélek csodás hang Kurcsics Ádám igazi csodagyerek. Sokan most talán túlzásnak tartják ezt a megfogalmazást, de mit mondhatnánk mást annak ismeretében, hogy hosszú évek óta valamennyi ének- és szavalóversenyt megnyer, ahol elindul, dicsõséget szerezve ezzel iskolájának és felkészítõjének. S ha még most is van olyan, aki azt kérdezi, mi ebben a csoda, annak íme a válasz: Ádámot kétéves korábansúlyosanbántalmazták. Hosszú hónapokat töltött kórházban, ám a gondos ápolás ellenére is középsúlyos értelmi fogyatékossá látás- és mozgássérültté vált. A történteket követõen állami gondoskodásba kerülve a gici nevelõotthon lakója lett. Ebbõl az idõszakból Ida nénit és Gyuszi bácsit emlegeti legtöbbet, akik melléálltak, és mindenben segítették õt. Ekkor került kapcsolatba a máltai szeretetszolgálat pápai csoportjával, és rajtuk keresztül Szita Tamással és családjával. A család úgy döntött, nevelõszülõként magukhoz vesznek egy szülõi háttér nélküli gyermeket, sakölcsönösszimpátiamiatt Ádámot választották. 10 éves korában, több mint egy évtizeddel ezelõtt került a pápai családhoz, ahová hamar beilleszkedett. Új iskoláját, a Balla Róbert Téri Általános Iskolát is megszerette, s tanárának, Szincsák Duatlon megyei verseny május 10., vasárnap 11 óra Várkertfürdõ környéke. Triatlon megyei verseny, május 10., vasárnap 9 óra Várkertfürdõ és környéke. Erikának köszönhetõen rengeteget fejlõdött. Õ az, aki az utóbbi években minden versenyre, minden fellépésre felkészíti tanítványát, s mindent megtesz tehetsége fejlesztéséért. Így volt ez a paralimpikonok eskütételén és ünnepélyes búcsúztatásán, ahol Sólyom László köztársasági elnök jelenlétében volt lehetõsége szavalni. Ádám mindene a zene és a vers. A kedvére való zeneszámokat elsõ hallásra elénekli, és eljátssza orgonáján. Sok verset tud szinte gondolkodás nélkül felidézni, ami óriási teljesítmény, hiszen olvasni és írni nem tud. S mi a legújabb feladat? Oláh Ibolya Magyarország címû számát tanulja, s hamarosan közönség elõtt is elõadja majd. pe Sportajánló Vízilabda férfi OB II, május 10., vasárnap, Pápai SE-Termál Tatabányai VSE, Thermál VSK Békéscsaba Pápai SE Termál, Várkertfürdõ. Labdarúgás Körzeti bajnokság Megyei III/A Tapolcafõ M.gergelyi 2-1 (0-1) G.: Józsa A., Kovács Z. ill. Kiss G. Tartalék: 8-0 (4-0) Bakonytamási Vaszar 2-0 (2-0) G.: Pekker B., Varga T. Tartalék: 3-0 jn. Mezõlak Kéttornyúlak 3-2 (2-1) G.: Tóth P., Velekei I., Tóth N. ill. Pátkai G., Fekete E. II. Tartalék: 2-3 (0-0) K.szentpéter N.görzsöny 1-2 (1-1) G.: Egyházi Z. ill. Potyondi M., Szabó A. Tartalék: 0-1 (0-1) Adásztevel Nagyacsád 0-4 (0-3) G.: Lampért Z., Márkus G., Horváth Z., Baksa F. Tartalék: 2-4 (0-2) Nyárád Gic 5-1 (2-1) G.: Fürdi K. (2), Strommer T., Szabó T., Talabér A. ill. Töreki Á. öngól Tartalék: 1-7 (0-4) A megyei III/A. felnõtt bajnokság állása a 17. forduló után 1. Nemesgörzsöny Nyárád Mezõlak K.szentpéter Kéttornyúlak Bakonytamási Nagyacsád Adásztevel Tapolcafõ Marcalgergelyi Gic Vaszar Megyei III/B ill. Izsa Cs. Tartalék: 0-1 (0-0) Külsõvat Nagytevel 0-3 (0-0) G.: Frank A., Török N., Peng K. Tartalék: 2-10 (1-4) Takácsi Keszõi SE 4-0 (2-0) G.: Kálmán Sz. (3), Szarka K. Tartalék: 5-0 (1-0) Vanyola Pápateszér 5-2 (1-0) G.: Liptai Õ., Rábai B., Bariska T., Bandi Z., Bodnár G. ill. Birkás A., Tóth A. Tartalék: 1-1 (0-0) Lovászpatona Marcaltõ 2-2 (2-1) G.: Lukács L. (2), ill. Adamicza D., Kis Á. Tartalék: 1-4 (1-2) Homokbödöge M.gencs 6-1 (2-1) G.: Pap Gy. (3), Szabó R., Kovács A., Györgydeák L. A megyei III/B. o. felnõtt bajnokság állása a 14. forduló után 1. Nagytevel Külsõvat Takácsi Pápateszér Marcaltõ Lovászpatona Vanyola Homokbödöge* Keszõi SE* Magyargencs Megyei IV B.gyõri ISE Pápai T. FC 4-2 (2-1) G.: Süle A. (3), Tóth Á. ill. Nagy N., Piszku M. Dáka Gecse 0-1 (0-0) G.: Becsei P. Bakonyjákó B.gyõri SE 7-5 (3-3) G.: Gönczi L. (2), Gulyás D. (2), Gönczi Sz., Dudás P., Dörnyei Á. ill. Orbán B. (2), Márczis P. (2), Horváth Gy. A megyei IV. o. felnõtt bajnokság állása a 16. forduló után Rájátszás az 1-4. helyért 1. B.gyõri ISE Gecse Pápai Termál FC Dáka Rájátszás az 5-7. helyért 5. Ganna-D.** Bakonyjákó* Borsosgyõri SE *1 pont levonva ** 3 pont levonva Másként képzelték a hétvégét A megyei rangadón nem sikerült a gyõzelem a Bakonyerdõ-Elmax VSE férfi kézilabda csapatának az Ajka Le Belier ellen a férfi NB I/B-ben. A Cziklin Gergelyt nélkülözni kényszerülõ, de Andorka Gábort a kapuban tudó BEVSE az elõzõ fordulókban mutatott játék alapján nagy reményekkel vágott neki a mérkõzésnek. Szoros volt az elsõ félidõ, egygólos ajkai elõnnyel fordultak a csapatok a szünetben. A második játékrészben többször hibázott a Vasas, az ajkaiak ugyanakkor jól játszottak, értékesítették helyzeteiket, és hét góllal elhúztak. A végeredmény is hét gólos különbséget mutatott, az Ajka Le Belier ra nyert a Bakonyerdõ Elmax VSE ellen. A BEVSE 12., utolsó elõtti a bajnokságban 12 ponttal. Az elõtte álló Szigetvár és a Hort SE egy ponttal szerzett többet. A bajnokságból három forduló van hátra, a következõben idegenben éppen Szigetvár csapat lesz az ellenfele a Vasasnak. A pápai kosarasok szintén hazai pályán játszottak a legutóbbi fordulóban. Nem volt könnyû helyzetben a Pápai KC. A férfi NB I/B-ben a helyért folyó rájátszás elõzõ mérkõzésén 26 ponttal kapott ki a csapat az Elite Baskettõl. Bravúrra készült a hazai gárda, és a harmadik negyedben nekik állt a zászló. A szinte lehetetlent érte el ekkor Vajda József csapata, nál az összesített eredményt tekintve egálban volt a két gárda. A nagy rohanás azonban felemésztette a PKC erejét, és bár a vége gyõzelem lett, de csak kilenc pontos. Ez azt jelenti, hogy a rájátszásban a törökbálintiak kerültek a felsõ ágra, és mennek tovább a helyért. A pápaiak a hely valamelyike juthat.

8 8 Pápa és Vidéke május 7. Alex és Bali Péter is duplázott Kiütéses gyõzelem a rangadón Fekvenyomás, erõemelés Erõsek a pápaiak Hosszú sorok kígyóztak a Perutz Stadion jegypénztáránál vasárnap este, nagyon sokan voltak kíváncsiak a listavezetõ Gyirmót pápai vendégjátékára. A dunántúli rangadó jó iramú, színvonalas találkozót hozott, amelyen a Lombard 5-0-ás kiütéses gyõzelmet aratott a vendégcsapat ellen. A hazaiaknál Bali Péter és Alex is kétszer volt eredményes, mellettük Varga Gábor talált a gyirmóti kapuba. A pápai sikerrel újra nyílt lett a bajnoki verseny, ismét három együttes, a Pécs, Gyirmót, Lombard Pápa trió pályázik az élvonalba kerülésre. Véber György vezetõedzõ is elégedetten nyilatkozott a mérkõzés után. - Megvalósult, amit elképzeltünk. A hatodik percben vezettünk, a tizenötödik percben pedig már emberelõnybe kerültünk, abban a pillanatban el is dõlt a találkozó. A csapat szerencsére ugyanolyan lendülettel ment tovább. A szünetben kértem is a srácokat, hogy folytassuk tovább ezt a játékot. Azt hiszem minden kritériumnak megfeleltünk ezen a mérkõzésen. - Mi a véleményed a két kiállításról? - Bede Ferenc nagyon jól vezette a találkozót, igaz Kiprich József az elsõ két sárga jogosságát vitatta a mérkõzés után. Olyan gyorsan és jól játszottunk a találkozó kezdetétõl fogva, hogy a kapunk közelébe egyszer jutott csak el a Gyirmót. A feltétel nélküli támadójátéknak vagyok a híve, nagyon jól mûködik ez az agresszív letámadásos taktikánk. A játékosok arcán látható, hogy élvezik a futballt, nagyon bízom benne, hogy a hátralévõ hetekben ugyanezen a hullámhosszon folytatjuk. - A Pécs döntetlent játszott az Ajka ellen, így újra háromesélyessé vált a bajnokság. Hétfõn menesztették Mérkõzés utáni nyilatkozatok: Kiprich József, a Gyirmót vezetõedzõje: - A Pápa túl jó csapat ahhoz, hogy egy vagy két emberelõnyt kibírjunk ellenük. Nagyon nehéz megmondani, hogy ki jut fel az élvonalba, mi talán annyival vagyunk lépéselõnyben a vetélytársainkhoz képest, hogy a nehéz ellenfelekkel már játszottunk. Szûcs Lajos, a Lombard Pápa csapatkapitánya: - Vasárnap este minden szimpatizánsunk számára nagy örömet okoztunk, parádésan játszottunk, mindannyian nagyon készültünk a Gyirmót elleni találkozóra. Fontos az egészséges önbizalom, de a földön kell járnunk, és mindig a soron következõ mérkõzésre kell koncentrálnunk. Bali Péter, aki két gólt szerzett a Gyirmót ellen: - Nagyon jó hangulatú találkozót játszottunk, sok szurkoló látogatott ki a mérkõzésre. Szerencsére az összecsapás elején sikerült gólt szereznünk, majd a kiállítás után megroppant a listavezetõ, így elég könnyû találkozón sikerült begyûjteni a három pontot. A góljaimnál jó labdákat kaptam, csak jó helyen kellett lennem. Róth Antal vezetõedzõt a Baranya megyei együttesnél. - Most már saját kezünkben van a sorsunk, a hátralévõ meccseket kell megnyernünk. A Gyirmótnak négy idegenbeli mérkõzése következik, õk sem hibázhatnak. A Pécs két ponttal elõttünk van, velük azonban Pápán játszunk még. Azt gondolom, Róth Antal menesztése rossz döntés volt, ami a mi malmunkra hajthatja a vizet. - A következõ fordulóban a negyedik helyezett Tatabánya otthonába látogat a Lombard. - Mindig az a legnehezebb meccs, ami jön. Ezen a héten már a Tatabánya elleni találkozóra készülünk. Úgy érzem, hogy a csapat olyan állapotban, formában, hangulatban van, hogy ha a tudását kiviszi a pályára, akkor nagyon nehéz minket legyõzni. Amennyiben önmagunkat hozzuk, akkor Tatabányán is mi vagyunk az esélyesei a mérkõzésnek. Polgár Szilárd A bajnokság állása a 24. forduló után 1 Gyirmót : PMFC : Lombard Pápa : Tatabánya : Kaposvölgye : Kozármisleny : ZTE II : Budaõrs : FC Ajka : Felcsút FC : Gyõr II : Integrál DAC : Bajai LSE : Barcsi SC : Százhalombatta : Dunaújváros : Felnõtt és utánpótlás versenyeken vannak túl a Pannonia Powers Egyesület versenyzõi. Diákolimpiai címek, országos csapatbajnoki cím és felnõtt egyéni elsõségek szerepelnek eredménylistájukon. A fekvenyomó országos diákolimpiát Budapesten rendezték 240 fiú és 160 lány részvételével. A pápaiak eredménylistáján három arany-, három ezüst- és két bronzérmet szerepel. Az eredmények: Fiúk, IV. korcsoport, 67,5 kg-os súlycsoport: 6. Varga Róbert (Türr Gimnázium) 60 kg, 82,5 kg-os súlycsoport: 1. Patyi Bálint (Petõfi gimnázium) 75 kg, 100 kg-os súlycsoport: 2. Nagy Ádám (Tarczy Lajos Általános Iskola) 70 kg, 110 kg-os súlycsoport:1. Bolla Zsolt (Petõfi Gimnázium) 52,5 kg. V. korcsoport, 75 kg-os súlycsoport: 1. Dani Balázs (Acsády SZKI) 117,5 kg, 8. Borsos Dániel (Pápai Gazdasági SZKI) 97,5 kg, VI. korcsoport 56 kg-os súlycsoport: 2. Veiland Dávid (Türr Gimnázium) 85 kg, 60 kg-os súlycsoport: 2. Böröczky Péter (Türr Gimnázium) 105 kg, 82,5 kg-os súlycsoport: 8. Sipos Patrik (Acsády SZKI) 107,5 kg. Lányok: V.korcsoport, 82,5 kg-os súlycsoport: 3. Teke Adél (Pápai Gazdasági SZKI) 40 kg. A Türr István Gimnázium csapata az összesített versenyben 10. lett. A felnõtt erõemelõ csapatbajnokságot ugyancsak Budapesten rendezték április án. A Pápai Pannonia Power férfi csapata a csapattagok számára is nagy meglepetésként elsõ helyen végzett. Pápa az ország legerõsebb városa mondta büszkén a versenyt követõen Farkas Tamás, az egyesület vezetõje. Az eredmények: 1.Pápai Pannonia Power SE 2108 pont, 2. Balassagyarmat 2060,11, 3. Barcs 2053,37. A Pannonia Power SE versenyzõinek egyéni teljesítménye: Tóth Ferenc 382,68 pont, Kondrád András 356,63, Veszeli Tamás 354,45, Román Sándor 339,06, Dunaveczki Dávid 338,23, Horváth Lajos 337,40, Lombosi János 325,14, Szalóki Richárd 306,85, Bognár Ádám 299,29, Vincze Zoltán 287,08. (A csapatversenyben a legjobb hat eredmény számított.) A versenyen az is eldõlt, ki a legerõsebb pápai. A büszke cím tulajdonosa Veszeli Tamás lett, a Pápai Tûzoltóság dolgozója. Eredménye: guggolásban 190 kg, fekvenyomásban 150kg, elemelésben 235kg, összesen 575 kg. Ezzel megnyerte az országos versenyt a 100 kg-os kategóriában. A 100 kg-os súlycsoport bronzérmét Lombosi János szerezte meg 532,5 kg-os eredménnyel. Teljesítménye alapján õ lett a második legjobb erõsember Pápán. A harmadik pedig Kondrád András, aki a 82,5 kg-os súlycsoportban 530 kg-ot teljesített, és ezzel a versenyen a negyedik helyezést érte el. A pápai nõk is kitettek magukért. Csapatversenyben 4. helyet szereztek, egyéniben két egyéni elsõséget Oláh Ildikó (56 kg) és dr. Lombosi Melinda (90 kg) révén. Rajtuk kívül Teke Adél (82, 5 kg) 2. lett. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés

Lovas nap Csóton. Audiovizuális emlékgyûjtés Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. május 27. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 19. szám Akadály- és díjugratóverseny Lovas nap Csóton Holland módszert mutattak be a Ballában Új tanulásszervezési formák

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Német nemzetiségi nap

Német nemzetiségi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 18. Közéleti hetilap IV. évfolyam 19. szám Újabb Lombard gyõzelem Az Újpest és a Diósgyõr ellen elért gyõzelmek után az elmúlt

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Akik mertek nagyot álmodni

Akik mertek nagyot álmodni 2011. március 17. Közéleti hetilap IX. évfolyam 10. szám Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Ünnepi állománygyûlés Legyen béke, szabadság és egyetértés, ezt akarjuk ma is - fogalmazott Berek

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám

Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa Város Napja Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer

Részletesebben

Konferencia a hungarikumokról

Konferencia a hungarikumokról Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. április 9. Közéleti hetilap VII. évfolyam 13. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290 Bakonyjákó adott otthont a kiállításnak Konferencia a hungarikumokról

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Dicsõ tetteiket hirdeti

Dicsõ tetteiket hirdeti 2011. március 31. Közéleti hetilap IX. évfolyam 12. szám Emléktáblát avattak Dicsõ tetteiket hirdeti Munkatársakat keresnek a kastélyba A barokk élet elevenedik Nagy erõkkel zajlanak a Várkastély felújítási

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben