2010. április 22, csütörtök 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. április 22, csütörtök 1"

Átírás

1 2010. április 22, csütörtök 1

2 Ipari park épül Horgoson A helyszínen járt a Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese Takács József, Kern Imre és Nyilas Mihály Múlt héten Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese Horgosra látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott a helyi vezetőkkel, majd megtekintette a leendő ipari park számára kijelölt 26 hektár nagyságú területet, ahol az őt vendégül látó Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármesterrel és Takács Józseffel, a horgosi helyi közösség elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót. Nyilas Mihály méltatta a Nagyberuházási Alap támogatását (mintegy 28 millió dinár), amellyel a kezdő munkálatokat kívánják beindítani. Ebből az összegből először a víz- és csatornahálózatot építik ki a terület széléig. A tavalyi évben megítélt újabb 50 millió dináros eszközjuttatás a Nagyberuházási Alaptól lehetővé teszi, hogy még az idei évben elérhetőbbé váljon e fontos terület belső struktúrájának kiépítése. Ez az összeg a építkezés költségeinek egyharmad részére lesz elegendő, azaz 8 hektárnyi területet tudnak kiépíteni, elkészül a belső úthálózat, víz- és szennyvízelvezető rendszer, valamint egy trafóállomás. Itt van a közelben a Higlo, a vasút és szinte egy lépésre az autópálya, az EU-s határ is csupán 4 km-re van innen. Tehát ettől jobb lokációt elképzelni is nehéz, érthető tehát, hogy már most sok az érdeklődő, aki várja, hogy idetelepülhessen mint befektető. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az alapnak, Horgosnak ugyanis nagy szüksége van munkahelyekre, az egész községben nagy a munkanélküliség. A község vezetőségének nagyon fontos, hogy az itt élő embereknek, fiataloknak legyen munkahelyük, megszűnjön az elvándorlás hallhattuk többek között Nyilas Mihálytól. Kern Imre örömét fejezte ki, hogy Horgosra látogathatott a Nagyberuházási Alap képviselőjeként. Az alap igazgatóbizottságának döntése alapján három prioritást támogatnak ebben az évben: a vízügyi objektumok építését és az árvízvédelmet, az utak építését, valamint az ipari parkok kiépítését, fejlesztését. Ez utóbbiak kiépítése azért fontos, mert a környező országok tapasztalatából tudjuk, hogy a legtöbb befektető a zöldmezős beruházások esetében is az ipari parkokba szeretne leginkább megtelepedni (mivel itt adott egyrészt a megfelelő terület, az infrastruktúra, a beruházást gyorsan be lehet fejezni). Még két projektummal kapcsolatban folytattunk megbeszéléseket, egyeztetéseket. Az egyik ilyen a Kárász-kastély. Az épület állagmegőrzéséről szóló szerződés már két hónappal ezelőtt alá lett írva, csak a dokumentációja nem volt megfelelő. Ma ezeket raktuk rendbe, úgyhogy végre elkezdődhet az építkezés. A horgosi Tisza Menti Vízművekbe is ellátogattunk, amely az egyik legjobb kivitelezője az alapnak, ugyanis nagyon sok munkát végzett már el, nem csak Magyarkanizsa község területén. Itt áttekintettünk több fejlesztési projektumot. Már korábban többször kiemeltem, hogy Magyarkanizsa e tekintetben példaértékű, ez a község számos kész projektummal rendelkezik, jól tudja, hogyan kell elkészíteni a terveket, hogyan kell felkészülni arra a momentumra, amikor a kivitelezésükhöz elő van teremtve a pénz. Ez külön fontossággal bír majd az EU-s pénzek elnyerésénél, hisz azokra csak megfelelő tervek birtokában lehet pályázni hangsúlyozta Kern Imre. Takács József is megelégedésének adott hangot, méltatva az alap támogatását az ipari park létrehozásában. Mint mondta, ez új távlatokat nyit az itt élő polgárok munkalehetőségeinek bővítését, a helyi járulékokon keresztül történő településfejlesztést illetően. JÁN. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2. Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Tóth Klára Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bánszki Anna, Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Molnár Csikós Benedek, Orosz-Vass Márta, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 35 dinár Előfizetés egy évre 1430 dinár, fél évre 720 dinár, negyedévre 390 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA ÁPRILIS 29-ÉN JELENIK MEG. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID április 22., csütörtök

3 Az Európai Unió házhoz megy A magyar nagykövet, főkonzul és EU-attasé Magyarkanizsán Varga Imre Korsós Tamás Óriási megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy a Szerbiában működő magyar diplomáciai kar legrangosabb vezetői egy egész napos látogatásra hozzánk érkeztek kezdte köszöntőjét Nyilas Mihály, Magyarkanizsa polgármestere azon a múlt szerdai sajtókonferencián, amelyet a magyarországi diplomatákkal folytatott kerekasztal-megbeszélést követően tartottak a városháza dísztermében. A Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségével és a szabadkai magyar konzulátussal eddig is eredményes kapcsolatokat tartottunk fenn, most azonban az Európai Unió küszöbén Varga Imre nagykövet úr, Korsós Tamás főkonzul úr és Pápai Márta kisaszszony, EU-attasé, elhozták hozzánk az uniót. Meggyőződésem, hogy Szerbia előcsatlakozási folyamata fokozatosan felgyorsul és nincs messze az az idő, amikor tagjelöltek lehetünk. A sajtótájékoztatót megelőző beszélgetés során ismertettük vendégeinkkel önkormányzatunk fejlesztési terveit, stratégiai célkitűzéseit, amelyeket a nyugat-magyarországi régiókhoz hasonlóan, akik anno, ugyancsak éltek az uniós határok közelségével, mi is megpróbáljuk kedvező helyzetünknél fogva minél előnyösebben saját javunkra megvalósítani. Ehhez a Magyar Köztársaság megad minden tőle telhető támogatást, amelyeket részben már az IPA-projektumokon keresztül is élvezünk. Magyarkanizsa tíz projektumot nyújtott be az IPA-pályázatokra, ha azoknak fele megvalósul, mindenképpen elégedettek lehetünk. Beszélgettünk a közlekedési folyosók fontosságáról, ezen belül az autóutak építéséről, a Tisza nemzetközi hajóúttá nyilvánításáról. Elmondtuk vendégeinknek, hogy Magyarkanizsának tíz határon kívüli partnere van, ebből kilenc település az unió államaihoz tartozik: hat Magyarországon, egy-egy pedig Szlovéniában, Szlovákiában és Romániában található. Az utóbbi időben ezeket a kapcsolatokat igyekeztünk tovább mélyíteni, hogy az IPA-pályázatok során előnyünkre legyenek ezek a partnerkapcsolatok. Ezen a ponton nem állunk meg, további megbeszéléseket folytatunk más országokban is mondta végezetül a polgármester. Az Európai Unió házhoz megy program keretében a belgrádi magyar nagykövetség meglátogatja a szerbiai önkormányzatokat, hogy megismerkedjen azok sajátosságaival, fejlesztési elképzeléseikkel, hogy fel tudja mérni, megvalósításukhoz az Európai Unió, illetve azon belül egy-egy uniós állam milyen formában és mértékben tud támogatást nyújtani ismertette látogatásuk elsődleges célját Varga Imre nagykövet A magyar nagykövetség elsősorban makrorégiókban gondolkodik, ezért megbeszéléseinken a helyi lehetőségek mellett szót ejtettünk a vajdasági és a határokon átnyúló lehetőségekről is, azokról is, amelyek már a megvalósítás fázisában vannak, de azokról is, amelyek még csak a tervezésnél tartanak. Ennek a magyarkanizsai kistérségnek stratégiailag rendkívül jó a helyzete, így nagyobb mértékben lehet a fejlődés a modernizálódás, Szerbia uniós felzárkózásának haszonélvezője. A Magyar Köztársaság egyértelmű érdeke déli szomszédjának uniós csatlakozása, amiért mindent meg kíván tenni. Tavaly maga Szerbia is sokat tett ennek elérése érdekében és külön örömmel tölt el bennünket, hogy végre megszűnt a vízumkényszer és életbe lépett az uniós kereskedelmi megállapodás is. Teljes mértékben támogatjuk Szerbia stabilitási és társulási szerződésének júniusban kezdődő ratifikálását, és reméljük, hogy országuk 2011-ben, éppen a magyar elnökség idején, elnyeri az uniós tagjelölti státust fejezte be nyilatkozatát a magyar nagykövet. Amikor felkértek, nagy örömmel csatlakoztam a nagykövetség küldöttségéhez kezdte rövid felszólalását Korsós Tamás főkonzul. Február elsején, amikor hivatalba léptem, úgy gondoltam, hogy a vízumkiadás megszűntével teljes erővel azon dolgozhatok, hogy serkentsem a határon átnyúló együttműködések létrejöttét, Szerbia uniós felkészítését. Most látom, hogy kisebb régiókban kell gondolkodnom és Vajdaságra, ezen belül a túlnyomórészt magyarok lakta települések felkészítésére kell koncentrálnom, hogy az uniós csatlakozás pillanatában ezek a települések, ezek a községek legyenek a legfelkészültebbek. A ma szóba hozott dolgokra hamarosan visszatérünk majd a polgármester úrral és az önkormányzat illetékeseivel, mert ennek a közösségnek mentálisan, kulturálisan, gazdaságilag, gondolatilag, ismeretileg és infrastrukturálisan is felkészülten kell csatlakoznia Európa nagy családjához, ehhez viszont a legrövidebb út, véleményem szerint, éppen Magyarországon keresztül vezet summázta látogatásukat Korsós Tamás főkonzul. A magas rangú delegáció ezután ellátogatott a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontba, ahol a vendégek megtekintették azokat a tantermeket, amelyek berendezéséhez és felszereléséhez magyar állami támogatást kapott az iskola. Ismertették velük a tanulók nemzetközi versenyeken elért sikereit, majd egy fórum keretében találkoztak a diákokkal is. A tanulók a magyarországi Látogatás a középiskolában továbbtanulási lehetőségekről, az esetleges támogatásokról, az ott tartózkodás módozatairól kérdezték a diplomatákat. A küldöttség ezután beszélgetést folytatott a magyarkanizsai vállalkozókkal, majd látogatást tett a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben is, amelynek felszereléséhez Magyarország ugyancsak jelentős mértékben hozzájárult. Ezekért a támogatásokért a sajtótájékoztatón Nyilas Mihály polgármester külön is köszönetet mondott. Bödő Sándor Állásbörze Magyarkanizsán Értesítjük az érdekelteket, hogy án 11 órai kezdettel állásbörze lesz Magyarkanizsán a Cnesa előcsarnokában. Mindazok a munkanélküliek, akik munkát keresnek, a helyszínen adhatják át jelentkezési íveiket, illetve önéletrajzukat az érdeklődő vállalatoknak. A szervező a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és Magyarkanizsa önkormányzata április 22, csütörtök 3

4 Mezővédő erdősávok telepítése községünkben Múlt csütörtökön délben rendhagyó sajtótájékoztatóra került sor kinn a természetben, a szabad ég alatt Vojvoda Zimonjićon (Ilonafalu), annak apropóján, hogy folytatódott a már tavaly megkezdet szél- és mezővédő erdősávok telepítése községünk területén. A helyszínen a mezőgazdasági iskola tanulói éppen a facsemeték újraültetését végezték, ugyanis a tavalyi telepítés nem volt sikeres, ami bizonyára a szélsőséges időjárás miatt következett be, hiszen ismeretes, hogy tavaly tavasszal igen hosszan tartó szárazság sújtotta vidékünket. A média képviselőinek Szalkai Nemes Valéria, a községi tanács mezőgazdasággal megbízott tagja, Dobai János, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság titkárhelyettese és dr. Sarnyai Zoltán, a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont igazgatója számolt be a mezővédő erdősávok létesítésének idei akciótervéről. Jelen volt még Ljiljana Bucalo Latinović, köztársasági erdészeti és vadászati felügyelő is, aki a tartományi titkárság részéről hivatalosan ellenőrzi az eszközök célszerű felhasználását. Dobai János elmondta, hogy a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság jelentős pénzösszegel támogatja a szélvédő övezetek létrehozását. Mintegy 45 millió dinár van előirányozva az erdősávok és szélvédő övezetek telepítésére. Ebben a projektumban Magyarkanizsával is együttműködnek ben dinárt fordított a mezőgazdasági titkárság fásításra. Idén az akció tovább folytatódik, ebben a hónapban megindult a facsemeték kiültetése. Elhangzott még, hogy pályázni fognak eszközökre, azért hogy támogatni tudják a már megkezdett programot, és külön projektumok kidolgozása is tervben van erdősítésre, melyben Magyarkanizsa község is részt vesz. Ezután Szalkai Nemes Valéria részletesen ismertette a községünkben sorra kerülő fásítás akciótervét. Mint elmondta, a mezővédő erdősávok községünk területén való létesítésének projektuma alapján az idei kivitelezési terven belül Oromhegyes és Horgos területén 5,5 km szakaszon, 5 hektáros területen kerül sor fásításra darab facsemete, fehérnyár, kocsányos tölgy, olajfa, valamint 5000 darab kökény és tamariska bokor kerül majd kiültetésre. Az önkormányzati és a tartományi pénzeszközök társításával dinár áll rendelkezésre. Ez az összeg fedezi az előzetes földmunkákat a horgosi részen, a fák beszerzését, szállítását, ültetését, valamint a karbantartó munkálatokat, mint az öntözés, vadkár elleni védelem, trágyázás és kémiai védekezés. Szalkai Nemes Valéria hagsúlyozta még a szélfogó erdősávok telepítésének fontosságát a klímaváltozás és szárazság, valamint a környezetvédelem szempontjából is. Végezetül dr. Sarnyai Zoltán kifejtette, hogy az iskola számára két okból is jelentős dolog, hogy részt vesznek a telepítési programban. Az egyik az, hogy az oktatási intézmény mint kivitelező anyagi juttatásban részesül. A másik az okatás szempontjából igen fontos dolog, hogy a tanulók a terepen így is gyakorolhatják és hasznosíthatják az iskolában szerzett tudásukat. Lényegében ez környezettudatosságra való nevelés és szemléletformáló feladat is egyben. Továbbá elhangzott még, hogy a zöldövezetek jelentősége a biodiverzitás (biológiai sokféleség) szempontjából is nagyon fontos, mert segít a már tönkretett ökoszisztéma helyreállításában és a monoton, sík táj szebbé tételében is. A sajtótájékozatón elhangzottakból leszűrhetjük tehát, hogy Vajdaságon belül, így községünkben is bekövetkezett a szemléletváltás a környezetvédelmet illetően, és ezúttal a fásítással már konkrét lépéseket tesznek életterünk javításának érdekében. K. Aranka Nagyszabású táncfesztivál Április 17-én került megrendezésre az immár XVIII. Gyermek-, Modern és Néptáncfesztivál, azaz a Kanizsa Kupa A helyszín a Gyógyfürdő sportcsarnoka volt. Nemzetközi táncversenyt láthattunk, hiszen a hazai táncosokon kívül horvátországi, romániai, magyaroszági és boszniahercegovinai klubok egyegy csoportja is fellépett. A legkisebb korosztálytól a felnőttekig mindeki öszszemérhette tánctudása legjavát. A sziporkázó és látványos, tánctechnikailag is igényes dance show, latin és standard táncfajták mellett a napjainkban divatos hiphop, valamint disco és az akrobatikus disco versenyszámokat láthatta a nagyszámú közönség. Ezenkívül egyéni, duó és kiscsoportos, formációs versenyszámok is voltak. A verseny egynapos volt, de a látványos táncokon kívül a vendégcsapatoknak jutott idejük egy kis városnézésre, szórakozásra is. A gyerekek jól érezték magukat, az időjárás is kedvezett, így egy igazán kellemes napot tölthettek városunkban! A fesztivál főszervezője az M-Plusz Táncklub, főkoordinátora pedig Szajkó Erszébet volt. AK április 22., csütörtök CyanMagentaYellowBlack

5 A művelődési miniszter Magyarkanizsán Decentralizálódik a kultúra (is) Nebojša Bradić látogatást tett a Nagy József Regionális Kreatív Műhelyben A megbeszéléseken jelen volt Sinkovits Erzsébet, a tartományi helyi önkormányzati titkárság titkárhelyettese is Múlt pénteken tanácskozásra gyűltek össze a szakemberek a Gyógyfürdő dísztermében. A tartományunkban működő gyógyfürdők vezetőin kívül az eseményen tiszteletét tette dr. Csengeri Attila tartományi egészségügyi titkár, Koza Róbert, a községi tanács turizmussal megbízott tagja, Pálinkás József, a szervező Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap igazgatója. Az Információs rendszerek jelentősége a vajdasági gyógyfürdők munkájában címmel tartott tanácskozáson a helyi gyógyfürdőben megvalósult információs rendszerről prim. dr. Ágoston F. Ferenc igazgató és Rade Petrović szakmunkatárs, a fürdő információs rendszerének vezetője számolt be. Pálinkás József a téma fontosságáról nyilatkozott: A TVT Egészségügyi Titkárságának védnökségével Magyarkanizsán az Egészségturizmus Klaszter egynapos szemináriumot szervezett, amely az integrált információs rendszerek bevezetéséről szól. Mint ahogy az kiderült, nálunk is, de Magyarországon is hiányosságok tapasztalhatóak az információs rendszerek kiépítésében. Ezért a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap szakemberek bevonásával új akciót indít, amelynek alapján nemzetközi, határon átívelő projekteken keresztül szeretnénk minden fürdőben egységes, integrált rendszert bevezetni az európai paraméterek alapján. Dr. Csengeri Attila miután megnyitotta a tanácskozást, sajtótájékoztatót tartott a média képviselőinek. A vajdasági Egészségügyi Titkárság messzemenően magáénak tartja azokat a törekvéseket, amelyek az információs technológia bevezetését tűzték ki célul az egészségügyi intézményekben. Magyarkanizsán a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter szervezésében hívtuk össze a gyógyturizmussal foglalkozó speciális Egy korábbi, hivatalos okok miatt elmaradt látogatását pótlandó, a szerb kultuszminiszter pénteken délután rövid látogatásra városunkba érkezett, hogy testközelből is megismerkedjen a minisztérium által is támogatott Nagy József Regionális Kreatív Műhellyel és annak munkájával. Első látogatásom ez Magyarkanizsán és külön öröm számomra, hogy éppen ebbe a világszerte is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alkotóműhelybe hívtak meg. A műhely munkájáról eddig is voltak ismereteim, hiszen minisztériumunk a létrehozása óta anyagi támogatásban részesíti az intézményt és hozzájárul produkciói megvalósításához is. Már láttam Nagy József-előadást és úgy vélem, ennek a határokat nem ismerő, még mindig újdonságnak számító műfajnak ott a helye a világ színpadain. Ezúttal meggyőződhettem arról is, hogy itt nagyszerű feltételek mellett készülhetnek a színészek, kiváló környezet, kiváló hangulat és vendégszeretet fogadja őket. Ide bárhonnan szívesen eljönnek a meghívott vendégművészek is. A Szerb Művelődési Minisztérium igyekszik odafigyelni a kultúrközpontokon, nagyvárosokon kívül eső kisebb központokra is, amelyekhez Magyarkanizsa, ezen belül a Nagy József RKM is tartozik, mert nagyszerű és mindenhol sikerre számító produkcióik mellett kulturális kapcsolatot jelentenek a világgal, és ezzel magát Szerbiát is népszerűsítik mondta Nebojša Bradić. Sinkovits Erzsébet, a tartományi önkormányzati titkárság titkárhelyettese szerint a művelődési miniszter a látogatás rövid ideje alatt is hozzájutott azokhoz a konkrét ismeretekhez, amelyeket munkatársai közvetítése révén mindeddig nem tudott megszerezni, fel tudta mérni a valós helyzetet és értékelni azt, jó helyre kerülnek-e a minisztériumi pénzek. A Nagy József Regionális Kreatív Műhely vezetőivel folytatott megbeszéléseken szóba került a műhely teljes befejezésének és az újabb produkcióknak a pénzelése. Konkrét összegekről is szó esett, amelyekre a kultúra decentralizációjának hála a magyarkanizsai alkotóműhely a továbbiakban is számíthat. Titkársága eszmei támogatást nyújthat mindehhez, de közvetítőként mindenképpen hozzá tud járulni, hogy a Tartományi Művelődési Titkárság költségvetéséből is jusson a társulatnak. A megbeszélések alapján bízhatunk abban, hogy a Nagy József RKM a jövőben is megkapja a támogatásokat ahhoz, hogy rangos és színvonalas előadásokat tudjon színpadra vinni, amelyek bárhol a világon megállják helyüket. A miniszter úr itt, a helyszínen, az eddigieknél sokkal nagyobb megértést tanúsított munkánk iránt. A műhelyt látva, a műhelyt közelről megismerve érzékelni tudta, hogy az európai modellnek számító kulturális decentralizáció terén a Nagy József Regionális Kreatív Műhely egy élő modell ehhez. Az elmúlt három és fél hónapban Nagy József társulata 18 előadással szerepelt Nyugat-Európa ismert színpadain, ami óriási siker, hatalmas teljesítmény és rendkívüli eredmény. Ezzel a Nagy József RKM valójában egy kulturális missziót teljesített. Mindezek eléréséhez azonban elengedhetetlen a közösség, elsősorban a Szerb Művelődési Minisztérium támogatása nyilatkozta a találkozó után Bicskei Zoltán, a Nagy József Regionális Kreatív Műhely igazgatója. Bödő Sándor Tanácskozás az egészségügyi információs rendszerről kórházakat, hogy beszélgessünk az információs rendszer bevezetéséről. Eljöttek a vezető szakemberek, s egy szoftvercég mutatja be a vajdasági speciális kórházak közül egyetlen egy helyen működő információs felépítményt. Titkárságunk az idén kb. kétszázmillió dinárt szándékozik fordítani szoftverfejlesztésre, az információs rendszer bevezetésére a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézetben és a szabadkai kórházban. A jól működő szoftver segítené az egészségügyi dolgozók munkáját, és megkönynyítené az adminisztrációs munkát, annak korszerű ellenőrzését. Dr. Csengeri Attila szerint a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter jól kiépített kapcsolatai által kialakíthatna egy ilyen információs hálózatot, akár Kárpát-medencei szinten is. A dél-alföldiekkel kialakított kapcsolatok immár a romániai féllel is kiépülni látszanak. Ezeket a kapcsolatokat az Európai Unió is fel tudja majd ismerni és támogatásban fogja részesíti. Egyébként az uniós határokon átnyúló projektek, kapcsolatok építésének keretében a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter az elkövetkező hetekben bemutatkozik Magyarországon (Bugac, Gyula, Makó, Debrecen), Romániában (Temesvár, Herkulesfürdő, Brassó, Csíkszereda stb.), valamint Szlovéniában a ljubljanai Szlovén OFSZ Dél-európai ET Kongresszusán. Emellett hazai bemutatkozásra is lesz lehetőség az év folyamán. Ott lesznek a Szerb Gazdasági Kamara kongresszusán, részt vesznek Nišben a kis- és középvállalkozók nemzetközi vásárán, a nemzetközi balneológiai kongresszuson Vrnjačka Banján, amelyeken legutóbbi, Vrdniken megtartott közgyűlésük határozata értelmében a nemzetközi fellépés, a regionális együttműködések s befektetések fokozását kívánják elérni. Ahogyan tették ezt a legutóbbi kecskeméti XVIII. TOU- REX Idegenforgalmi Kiállítás keretében is. JÁN április 22, csütörtök 5

6 Villanyrendőr és körforgalom A közlekedésbiztonság fokozását szorgalmazza a Helyi Közösség Megkezdődik a csatornaépítés az ötödik kerületben - A tanács 3. rendes ülésének összefoglalója Magyarkanizsa Helyi Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén megvitatta a 2010-es év első három hónapjának pénzügyi mutatóit. Az INFO Kanizsa Kft. adatai szerint a Helyi Közösség az első negyedévben jól gazdálkodott ugyan, bár a pénzügyi terv megvalósulása mindössze 17,7 %-os, alaposan elmarad az időarányostól. Némi vigasztalást jelent, hogy általában minden év elején hasonló a helyzet, bár ilyen alacsony mutatóra azért senki sem számított. A január-márciusi időszakban a Helyi Közösség bevétele közel 8 millió dinár volt, míg a kiadási oldalon valamivel kevesebb mint 6,5 milliót mutattak ki, ami dináros többletbevételt eredményezett. A Helyi Közösségnek jelenleg dinár áll rendelkezésére. Jó hír az ötödik kerület polgárai számára, hogy aláírták a szerződést a horgosi Tisza Menti Vízművekkel, az engedélyeket is beszerezték, így amint az időjárás engedi, megkezdik a csatornaépítési munkálatokat ebben a városrészben is. A kommunális bizottság komoly javaslatokkal rukkolt elő. Elsőként a közlekedési rend kapcsán tette meg javaslatát egy villanyrendőr felállítására a valamikori Beograd Kávéház sarkán, a Gesztenye fasor végén pedig egy nagyméretű körforgalom kiépítését kezdeményezte. A Tanács támogatta az elképzeléseket és továbbítani fogja azokat a községi illetékesekhez. A bizottság három lakossági kérelemről is tárgyalt. A Texas vendéglő utáni Szabadkai út feltöltését valamint az Alsó-Járásszéli tanyák útjainak feltöltését elfogadja ugyan, de pénzeszközök híján megvalósításukat egyelőre prolongálta. Elfogadta viszont a Zmaj Jovina utca lakóinak kérelmét, akik két utcai világítótest felállítását kérték, mivel a Halas üzlet elköltözése után az az utcarész megvilágítás nélkül maradt. A 150 ezer dináros költség felét a Településrendezési Közvállalat vállalta. Felmerült a Malom utca lezárásának kérdése is, mivel mint kiderült, az közterület és nem tudni, milyen jogon zárták le a forgalom elől és lakatolták le az oda felállított kaput. A tavalyi évben rendeződni látszott a mezőgépek, autóbuszok és teherautók parkolási módja, ezen a tavaszon azonban újra összevisszaság kezd mutatkozni. Mivel a Helyi Közösség a város szélesebb területét is igyekszik kaszálhatóvá, rendezetté tenni, nem engedhető meg, hogy a járművek ott parkoljanak, ahol éppen akarnak. A környezetvédelmi bizottság a tervek szerint hozzálátott a Vigadó előtti surjás rendezéséhez, amelyet mostanság gyanús ott tartózkodásra használtak egyesek, sőt akadtak, akik napokig ott is laktak. A társadalmi bizottság 12 finanszírozási kérelmet hagyott jóvá. Lehetőségeihez mérten támogatást nyújtott a tekeklubnak, az Ifjúsági Tanácsnak, a Kanizsa Judo Klubnak, a Panda Rádiónak, a József Attila Könyvtárnak, a sakk klubnak, a teniszklubnak, a Nyugdíjas Egyesületnek, a Potisje Labdarúgóklubnak és labdarúgó iskolájának, az Aikido Klubnak, a Lešo Természetjáró Egyesületnek, a Községi Pedagógusok Egyesületének, a Rákóczi Szövetség községi szervezetének, a kajakklubnak és a Bolero Táncklubnak. A most jóváhagyott támogatások összértéke 850 ezer dinár. A legelőgazdálkodási bizottság új összetételben, új ambíciókkal kezdte a munkát és egyeztető megbeszélésre hívta össze a gazdákat. A 32 érdekelt jószágtenyésztő közül 19-en el is mentek a megbeszélésre és meg is egyeztek a Helyi Közösség iránti kötelezettségeik tekintetében. A bizottság javaslatára a Tanács jóváhagyta, hogy kéri az önkormányzattól, hogy a fennhatósága alá tartozó, az Alsó-Járásszéltől Velebitig húzódó, mintegy 250 hektáros állami földterületet juttassa vissza a Helyi Közösségnek. A különfélék alatt javaslat született több új hirdetőoszlop felállítására és a tanácstagok arra is felhívták a figyelmet, hogy a Gyógyfürdő és a piac közötti városrészen nagyobb gondot kell fordítani az utcák tisztaságára, mert ez a frekventált terület egyben városunk fényképe is az idelátogatók számára. Bödő Sándor MAGYARKANIZSA 2020 JÖVŐ(KÉP) NÉLKÜL Gondolatok egy meg nem tartott beszélgetésről Sikertelen volt a magyarkanizsai FÉNY civil szervezet szerdai lakossági fóruma. A személyre szóló meghívók ellenére is csak üres székek fogadták a rendezőket. Pedig a meghirdetett téma mindanyiunkat kellene, hogy érdekeljen, elvileg. A szervezők azt szerették volna megbeszélni a lakosokkal, hogy milyennek szeretnék látni, tudni Magyarkanizsát 2020-ban. Sajnos nem így történt. Alig néhány magyarkanizsai lakos tisztelte meg jelenlétével a kötetlen beszélgetést. Döbbenten ültünk a könyvtárteremben, ahol már volt olyan sikeres rendezvényünk is, melyen a polgármester úrnak sem jutott ülőhely. Így csak egymás között beszélhettünk a lehetséges témákról és arról, hogy mi az oka ennek a rettenetes érdektelenségnek. Pedig vitára érdemes téma bőven lenne, a mindennnapi élet bármely területéről. Kötetlen beszélgetésen keresztül szerettük volna megismerni a polgárok véleményét, szükségleteit és elképzeléseit városuk és lakosainak közeljövőjéről. Ilyen jellegű beszélgetést sem a város vezetői, sem a politikai pártok nem szerveztek/szerveznek. Úgy látszik senkit nem érdekel a kisemberek véleménye, ötlete, szükséglete. Vitaindítónak a következő témakat és kérdéseket szerettük volna felvetni: -Önfenntartási ösztönök és rendszerek tudatos tönkretétele; - Morális és kulturális értékek folytonosságának hiánya; - Városépítés és az idegen tőkeérdekek kierőszakolása; - Fiatalok helye és kilátásai; - Megélhet-e munkájából egy kezdő vállalkozó? - Turizmusfejlesztés - valóságshow gyakorlati eredmények nélkül; - Pártkoncepciók és a hozzá nem értők tevékenysége; - Ötletek felkínálásának/megvalósításának ellehetetlenítése, azaz a mindenható centralizált bürokrácia hatalma; - A meg nem valósított évtizedes ígéretek folyamatos aktualítása (buszállomás, kerülőút). Mindezek a kérdések továbbra is válaszra várnak. Csak ki adjon megfelelő választ mindezekre a kérdésekre? Az érdektelenség veszélyes dolog. Saját életterületönkön belül soha be nem pótolható károkat okoz. Mások mondják meg helyettünk, milyen legyen városunk, életünk, jövőnk? Kik ők és okosabbak-e nálunk? Vagy már minden késő? Megfosztva a megélhetési biztonságtól, világos és megvalósítható célok nélkül tengődjünk egyik napról a másikra? Hát ez a jövőnk? Akinek pedig nem tetszik ez az állapot, menjen világgá! Fiataljaink ezt teszik. Akinek megvan a megfelelő szakmája és a kilátástalan reménytelenségből fakadó bátorsága, házat és hazát itthagyva megy világgá. Aki pedig marad, örülhet, ha éhbért is kap munkájáért. Ez mindennapjaink valósága és magunk között beszélgetve tünődünk azon, hogy van-e jövője egy ilyen állapotban levő közösségnek. Korenchy László, A FÉNY civil szervezet titkára április 22., csütörtök

7 Útkeresés a Sport kávéházban Hétfőn este Magyarkanizsán járt Aleksandar Vulin, a Szocialista Mozgalom elnöke. A helyi Sport kávézóban találkozott a párt szimpatizánsaival, tagjaival, akiknek kifejtette az előrehozott választások megtartásának szükségességéről alkotott elképzeléseit, ugyanakkor köszönetet mondott az itt élő párttagoknak az utóbbi időben kifejtett tevékenységükért. A szenvedélyes felszólalásoktól sem mentes találkozón mintegy harmincan vettek részt, többségükben a változásokat szorgalmazó emberek. Mint elhangzott, nagyon sok a szegény, kisemmizett ember, kezdve a földművesektől a munkásokon keresztül a fiatal generációig. Az est végére megfogalmazódott: egy tömbbe kellene tömörülniük a hasonló sorsú, gondolkodású pártoknak, embereknek. A jövőben ezért fognak tenni az itt élők körében. A pártelnök a délutáni órákban a horgosiakkal találkozott. JÁN. Majális Magyarkanizsán! Magyarkanizsa önkormányzatának szervezésében május 2-án a Városháza előtti téren színes programmal várják a majálisozókat. A műsor délután 16 órától kezdődik vidám operett slágerekkel. A Te rongyos élet című műsor a Ferencvárosi Művelődési Központ ajándéka. Az érdeklődők válogatást hallhatnak többek között: Eisemann Mihály, Kálmán Imre, Fényes Szabolcs, Lehár Ferenc műveiből. Közreműködnek: Rátonyi Krisztina, Czető Roland, Hermál Mátyás, Valiszka László. A színpadon a koncertek előtt és után fellépnek a községi moderntánc klubok: az M-Plusz és a Bolero Magyarkanizsáról, valamint a horgosi Mistical. Este hét órától a magyarországi Dred & Doris és a Crystal együttesek zenéje mellett szórakozhat a nagyérdemű, majd B. Tóth László retró DJ régi idők nagy slágereivel csábít táncra. A kisparkban kirakodóvásár és lacikonyha várja a vendégeket! Fontos! A Palics-Ludas Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy a Szelevényi erdőn és pusztán a májusi ünnepek alatt csak külön engedéllyel lehet táborozni, tüzet rakni. Bővebb felvilágosítás a közvállalat telefonszámán: A II. Karamell Fesztivál Martonoson! április 23-án és 24-én tartják Martonos központjában a II. Karamell Fesztivált. Program: Április 23. (péntek) 15 órától: Ünnepélyes megnyitó Óvodások, iskolások szereplése, táncklubok fellépése Óbecsei Magyar Kultúrkör fellépése Nyugdíjasok énekkórusa Régi mesterségek bemutatkozása, standok megtekintése (kosárfonás, seprűgyártás, kovács, gölöncsér stb.) Horgászverseny Halászest (sült hal), zenekari fellépés Meteoros táncbemutató Roma táncegyesület Utcabál Hírek at ICR-ből PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium pályázatot írt ki mezőgazdasági beruházások támogatására. A támogatást az alábbi célokra lehet felhasználni: 1. Új traktorok és mehanizáció beszerzésére 2. Gabonafélék minőségmeghatározására szolgáló felszerelés vásárlására 3. Mezőgazdasági termékek tárolására és osztályozására szolgáló objektumok építésére Pályázhatnak: - fizikai személyek - bejegyzett mezőgazdasági termelők - társult termelők - jogi személyek A pályázat benyújtásának határideje: május 23. A jelen pályázattal és egyéb pályázati kiírásokkal kapcsolatban bővebb információ a magyarkanizsai Tisza Menti Információs Fejlesztési Központban - ICR (Dózsa György u. 4.) kapható, illetve a következő elérhetőségeken: Tel.: 024/ Április 22. csütörtök, 18,00 h, Dobó Tihamér Képtár A Cnesa OMI Dobó Tihamér Képtár szervezésében MANKÓ Művészettörténeti kurzus a kezdetektől napjainkig. Híres szobrászok - A szobor története Belépés díjtalan Április 23., péntek, Művészetek Háza, nagyszínpad, 19,00 h, A Cnesa OMI szervezésében és a Helyi Közösség támogatásával Fiatal tehetségek koncertje Belépés díjtalan Április 24., szombat, moziterem, 19,00 h, a Cnesa OMI és a Cinema Április 24. (szombat) Karamell Kupa - tekebajnokság (benevezés Telek Csabánál a as telefonszámon) Sütemények zsűrizése Íjászok bemutatkozása a parkban Selyemcukor gyártása a cukrászda teraszán Babfőző verseny (jelentkezni ) Sakkverseny A Dárdai Kultúregyesület fellépése Fiákerezés a faluban, ostorcsattogtatás Step Up táncklub fellépése Kisiskolások rajzversenye Babételek zsűrizése, díjazása Kötélhúzó verseny Díjak és emléklapok kiosztása Bővebb információ a következő telefonszámokon kapható: A MŰVÉSZETEK HÁZA ÁPRILISI MŰSORÁBÓL Filmműhely szervezésében Betiltott Jugoszláv filmek vetítése Bata Čengić: ULOGA MOJE PORODICE U SVETSKOJ REVOLUCIJI Lordana Zafranović: NE- DELJA Vendég: Igor Toholj, fi lmrendező, producer Belépés díjtalan Április 28., szerda, moziterem, 19,00 h A Cnesa OMI és a Cinema Filmműhely és a NJRKM társszervezésében МAGYARKANIZSAI FIL- MEK CIKLUSA Szép Tisza és más A Csodakút Tűzút A mozi 50 éve Belépő: 100 din A Cantilena Horgoson Április 17-én a horgosi Havas Boldogasszony templomban önálló koncerttel lépett fel a Cantilena Kamarakórus. Repertoárjukat Népek zenéje címmel jellemezték, hiszen a jól ismert magyar dallamok mellett szláv, afroamerikai, német, finn és olasz zeneszerzők dalműveiből válogattak. A több mint egy órás koncertet összekötőszöveg és versek tették hangulatosabbá. A koncert után Gutási Ákos atya megköszönte a kórusnak a fellépést, és további sikeres szereplést kívánt a tagoknak és Losonc Piroska karvezetőnek. AK április 22, csütörtök 7

8 A Komunalac Közvállalat kertészeti munkálatai és új szolgáltatásai A hosszú tél után, amikor Európa-szerte megdőlt a sokévi hidegrekord, végre megérkezett a kikelet. Megkezdődtek a tavaszi munkálatok a Komunalac Közvállalatnál is, amelyről Dognár Viktor megbízott igazgatóval beszélgettem. Márciusban kezdtük a hagyományos munkálatokat, melynek első része volt a fasorok pótlása Magyarkanizsa város területén. Ez felöleli a Zentai, a Horgosi utat, a Széles utcát, a Gesztenye fasort, a Kisvasút utcában a szélfogó sávot, valamint a Fő utcát és a Népkert területét. Az utóbbit a Helyi Közösség támogatásával végeztük el. Milyen fafajtákat ültettek és hány munkással? Platánt, kőrist, szilfát, gesztenyefát ültettünk, összesen 310 facsemetét. A postánál gömbakácot pótoltunk. Ezt a munkálatot a kertészet szakmunkatársai végezték el, és március végére be is fejeződött. A városi kertészetben kevesebb munkással dolgozunk, mint amennyire szükség lenne, ám a nehézségek ellenére is elvégeztük a tervbe vett munkákat. Eddig a civil kiskatonák közreműködése is jelentős volt, de sajnos az idén már ez a segítség megszűnik, és így még több gonddal, nehézséggel számolhatunk. A Népkertben szokatlan változás is történt a növényzettel! Úgy van, mert a Vigadó előtti nagy bukszust kinyitottuk elől és hátul ami sajnos nem szép látvány egyelőre, de idővel ez megváltozik, mert a bukszus regenerálódik. Mi tette ezt elkerülhetetlenné? Több okból vált ezt szükségessé. Először, hogy a belseje kezelhetetlenné vált, mert néhány felelőtlen polgár (több korosztálybeli) veszélyes hulladékot dobált be, amit nem lehetett külön eltávolítani, és mivel nem akartuk kivágni a bukszussort, esztétikai szempontból sem, ezért választottuk ezt a megoldást. Milyen újítás történt a játszótérnél? A Helyi Közösséggel karöltve a játszótér kap egy térelválasztó sövény (fagyal) dekorációt, amelynek fő funkciója, hogy minden oldalról könynyen megközelíthető legyen. Városunk szépségét emelik a színes virágágyak, amelyek bizonyosan az idén is kellemes látványt nyújtanak minden polgárnak és az ide látogató vendégeknek. Az esztétikai küllemet továbbra is szem előtt tartjuk, illetve, hogy a zöldövezetet mindenképp megőrizzük, és gazdagítsuk. Az idén a jól bevált virágfajtákat ültetjük, amelyek bírják a már évek óta ismétlődő szárazabb időszakot, illetve az extenzív locsolási módszert. Mindenféleképpen arra törekszünk, hogy fenntartsuk a konzervációs folyamatot, vagyis, hogy a park állapotát legalább a jelenlegi szinten tudjuk tartani, megőrizni. Ugyanis a rekultivációs folyamat beindításához jelentős összegre lenne szükség, de ez egyelőre nem áll rendelkezésünkre. Milyen újításokra számíthatunk a város parkjaiban? A városban is tervezünk a lehetőségekhez mérten kisebb újításokat. Elsődlegesen a Fő téren szeretnénk egy négy évszakos nagy ágyást, romantikus stílusban felállítani. Ez lenne a tervünk alappillére. Ez dicséretre méltó újítás, mert így a virágos terület nagyságát is növelnék! A további célunk, állandó feladatunk, hogy a már meglévő virágágyásainkat megtartsuk a jelenlegi esztétikai állapotukban. Terven kívül többször elvégzünk olyan szükséges munkálatokat is, amelyeket nem irányoztunk elő. Folytatjuk azokat a programjainkat is, melyeket a lakossággal karöltve alakítottunk ki, úgymint a 7-es boltnál (az 1. kerületben) és a Firenzénél a virágok ültetése és locsolása, mindkét zöldövezetben és a Gesztenye fasoron a fűkaszálás. Végül megkérdezném a megbízott igazgatót, mi az a fontos értesítés, amely érinti a polgárokat? Szeretném felhívni a tisztelt polgárok figyelmét az új tevékenységi körünkre. A nagy érdeklődésre való tekintettel mind a magán- és jogi személyek (intézmények, gyárak, raktárak, vendéglátóipari létesitmények, valamint nyaralók, családi házak) részére az alábbi szolgáltatásokat végezzük: -fűnyírás (500 m² felett) -tereprendezés -fák kivágása, szakszerű ültetése, metszése -fű vetése, gondozása -gyomirtózás, növényvédelem -sövények, rózsa karbantartása -egynyári virágok árusítása, ültetése -takarítás, kertészeti és építkezési hulladék elszállítása -rakodóval végzett munkák (ULT 220) -téli szolgálat (hótúrás, sózás) -vízszállitás tartálykocsival (öntözésre, egyebekre) A szolgáltatást igénybe vevőkhöz a kertészet megbízott szakmunkatársai előzőleg kimennek terepszemlére, megbeszélésre. Bővebb információt az érdeklődők a következő címen kaphatnak: Magyarkanizsa, Néppark 5., személyesen vagy telefon: 024/ a Komunalac ügyfélszolgálatánál, vagy Varnyú Zoltán kertészmérnöknél a 063/ telefonon, illetve személyesen. Előre is köszönjük, hogy velünk együtt őrzik és ápolják a zöldövezeteinket, védik környezetünket, valamint hogy a jövőben igénybe fogják venni a felsorolt szolgáltatásainkat zárta beszélgetésünket Dognár Viktor. TM Nyugdíjasok fi gyelmébe! Ismét az ingyenes üdülésről Javában folyik az üdültetési pályázatok beadása valamennyi nyugdíjas helyi szervezetben A múlt héten megjelent írásban felhívtam mindazoknak az alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjasoknak a figyelmét, akik jogosan pályázhatnak az idei tíznapos üdülésre, hogy csak azok pályázhatnak, akik ezelőtt három éve voltak utoljára ezen az ingyenes üdülésen, tehát az idei év a negyedik, s a pályázó nyugdíjasnak nincs egyéb jövedelemforrása, s a havi nyugdíjösszege nem haladja meg a dinárt (előző számunkban tévesen dinárt írtunk). Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az ingyenes üdülés NEM gyógyüdülés! Tehát senki ne értse félre, akinek gyógykezelésre van szüksége, azt a betegsegélyezőnek kell(ene) biztosítani, s nem a nyugdíjalapnak. Mégis félreértés történt, mert a szabadkai, az újvidéki és a topolyai rádió is a reggeli hírekben gyógyüdülésről tájékoztatta a hallgatóságot. Tévedés! Ne vezessen félre senkit a kitétel, hogy a kezelőorvosától kell kérnie igazolást, amit az orvos a jelentkező megvizsgálása nélkül is kiadhat. Az így kapott igazolás arra való, hogy az orvosi bizottság, amikor elbírálja a pályázatot, megállapíthassa, hogy a pályázó melyik gyógyfürdőt használhatja rekreációs, üdülési célból, hogy ha a pályázónak a szíve beteg, akkor ne küldjék olyan gyógyüdülőbe, ahol a reumát vagy a lumbágót gyógyítják. Az más lapra tartozik, hogy a gyógyfürdők, miután tüzetesen megvizsgálják a sikeresen pályázó nyugdíjast, neki a saját belátásuk szerint segítenek. Mindezt azért kellett ismételten közzétenni, mert sokan azért jelentkeztek a pályázatra, mert az orvos nem akarta őket kiírni gyógyfürdői kezelésre, pedig nekik fáj a térdük, hátuk stb. Ez a tíznapos rekreáció annyiban érinti a gyógyüdülés fogalmát, hogy a legmegfelelőbb intézetben oldják meg, hiszen ebben a korban az üdülés, kikapcsolódás ideje alatt egyéb rejtett kórok is jelentkezhetnek, s egy gyógyfürdőben kéznél van az ügyeletes orvos is. Ez az elképzelés immár 15 éve dicséretesen meg is valósul. Pályázni mindenkinek joga van, de nem szabad elfelejteni, hogy a lehetőségek korlátozottak. Így nem árulok el nagy titkot, ha közlöm, hogy Magyarkanizsa községből, a több mint 5000 nyugdíjas közül, mindössze 32-en üdülhetnek. Ennyi a rendelkezésre álló pénzügyi keret. A pályázatok sorsát a nyugdíjalap kinevezett bizottsága dönti el. A községi és a helyi nyugdíjas szervezetek csak begyűjtik a pályázatokat s továbbküldik minden beleszólás nélkül. M. Cs. B április 22., csütörtök

9 Az egészségügyi világnap alkalmából szervezett akciók A Magyarkanizsai Vöröskereszt számos hagyományos nemes és alapelveinek megfelelő tevékenységet folytat, amelyek közül a két tavasznyitó hónapra az egészség megőrzéséről való tudnivalókat, tanácsokat, ellenőrzéseket és megelőzéseket irányozta elő. Az egyik iskolásokat megmozgató akció március 29-én a magyarkanizsai iskola Ady-épületében zajlott Mit tudsz az egészségről és a Vöröskeresztről? címmel. A Beszédes József MMIK-ból öt csapat és a Vöröskereszt fiataljai képviselték az ifjakat. Az idén a Fénybárka foglalkoztatóból is összeállt egy csapat, akik külön kategóriában versenyeztek. A község területén működő általános iskolákból 18 csapat versenyzett a magyarkanizsai iskola speciális tagozatának csapatával együtt, egy kategóriában. A vetélkedők témája az egészségről való elengedhetetlen tudnivalókat foglalta össze (helyes táplálkozás, fogápolás, testmozgás, életmód stb.), valamint a fontosabb ismereteket a Vöröskereszt szervezetéről. A verseny szóban, írásban és játékos formában zajlott. Az előzetes felkészüléshez 60 darab magyar nyelvű kivonatot készített a községi Vöröskereszt a szerb nyelvű könyvek alapján. A végeredmény a következő: Első helyezett: Gulyás Renáta (Október 10. Általános Iskola, Horgos). A Beszédes József MMIK-ból első lett Bata Mária. Egyénileg ők gyűjtötték a legtöbb pontot. Ők képviselik majd községünket április 6-án, Újvidéken a tartományi versenyen. Az elsők és nyolc legjobb helyezett, valamint a győztes csapatok szerény ajándékot vehettek át. A szervezők uzsonnát és útiköltséget biztosítottak a résztvevőknek. Április 7-e az egészségügyi világnap. Ennek alkalmából az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Ezer város, ezer élet elnevezéssel akciót indított. Ennek apropóján a felnőttek számára vércukorszint-mérést, vérnyomás- és testsúlymérést végeztek, valamint tanácsokkal szolgáltak az érdeklődőknek. Magyarkanizsán április 8-án 121 ember vett részt az említett akcióban, ami másnap Horgoson folytatódott 60 horgosi polgár részvételével. A további akciókról Hodik Erzsébet, a VK községi titkára számolt be: Április 5-től a község területén az általános iskolák 3. és 4. osztályosainak számára egy közös, interaktív foglalkozást indítottunk a Legyél egészséges! Legyél sikeres! akció keretében. Minden tanuló kapott egy színes szórólapot a feldolgozott témákról (Miért kell egészségesnek lenned? Törődj a tisztasággal! Ne dohányozz!), s ehhez mellékeltünk egy csomagot is egy literes folyékony szappannal és kéztörlővel. Eddig kb. 200 gyerek részesült ebben a csomagban, de Horgoson, Kispiacon, Adorjánon még folyamatban van az akció. Április e között zajlik az európai közlekedésbiztonsági hét, amelynek főszervezője tartományunkban a vajdasági Vöröskereszt. Ez abból áll, hogy Vajdaság területén nyolc bemutatópontot jelöltek ki, amelyek közül az egyik (első alkalommal) Magyarkanizsa községben lesz. A kiválasztott községekben egy forgalmas helyen, egy csomópont mellett, pl. a horgosi benzinkútnál, egy munkapontot állítunk fel, ahol húsz aktivistánk három napig, 9-17 óráig szórólapokat, tanácsokat ad és kérdőíveket töltet ki a közlekedőkkel az elsősegélynyújtással kapcsolatban. TM Április 7-e az egészségügyi világnap A Magyarkanizsai Vöröskereszt szombaton szervezte meg a tanulók községi szintű elsősegélynyújtási versenyét. A résztvevők azok az általános iskolás tanulók voltak, akik még a télen kezdtek ismerkedni az elsősegélynyújtással, és vállalták ezt a megmérettetést is, illetve a haladó ifjúságiak. A kicsik négy csapattal, az ifjúsági korosztály három csapattal szerepelt. A verseny lebonyolításához a horgosi Október 10. Általános Iskola biztosított helyet. A versenyfeladatok valósághűbbé tételéhez hozzájárultak a helybeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és a horgosi rendőrállomás képviselői is. A verseny zavartalan lefolytatásából derekasan kivették részüket a Vöröskereszt horgosi alapszervezetének tagjai és természetesen a községi szervezet versenybírái, valamint a sérülések valósághű ábrázolásán dolgozó aktivisták. A csapatok felkészültsége minden elismerést megérdemel, a helyezésekről csak néhány pont eltérés döntött. A verseny értékelésekor kiemelték, hogy a résztvevő fiatalok (mintegy félszázan) teljes egészében elfogadták, hogy az elsősegélynyújtás ismerete természetes része minden ember általános kultúrájának. óz Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ОПШТИНА КАЊИЖА ОПШТИНСКА УПРАВА Број: I Дана: 13. априла године КАЊИЖА Општинска управа општине Кањижа на основу члана 6. и 9. Закона о радним односима у државним органима ( Службени гласник РС, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и члана 19. Одлуке о Општинској управи («Службени лист општине Кањижа», бр. 11/2008, 1/2009 и 5/2009) расписује О Г Л А С За пријем у радни однос НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за вршење послова и радних задатака 1. Послови главног грађевинског инспектора, 1 (један) извршилац Поред услова предвиђених у члану 6. Закона о радним односима у државним органима ( Службени гласник РС, бр. 48/91, 66/91, 44/98, 46/98, 49/99, 34/2001, 39/2002, 49/ / /2005 и 83/2005) кандидат треба да испуњава и следеће услове: VII степен стручне спреме, висока стручна спрема, грађевинске или архитектонске струке, најмање три године радног искуства у струци, положен стручни испит у складу са Законом о планирању и изградњи, положен стручни испит за рад у државним органима, пробни рад у трајању од три месеца и знање језика који су у службеној употреби у општини. Пријаве на оглас се подносе ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ КАЊИЖА, Главни трг бр. 1. у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у Публикацији Послови и листовима Magyar Szó и Új Kanizsai Újság. Уз молбу треба поднети документе са којима се доказује испуњеност услова из члана 6. Закона о радним односима у државним органима и услова из огласа: 1) уверење о држављанству, 2) извод из матичне књиге рођених, 3) уверење о здравственој способности, 4) оверена фотокопија о стручној спреми, 5) доказ о радном искуству фотокопија радне књижице, 6) уверење да се не води кривични поступак против кандидата, 7) уверење на није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чине неподобним за обављање послова у државном органу 8) уверење о положеном стручном испиту 9) уверење о положеном државном стручном испиту. Неблаговремене и непотпуне молбе неће се разматрати. Начелник Општинске управе: Дукаи Ана дипл. правник Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Szám: 111-2/2010-I Kelt: április 13-án MAGYARKANIZSA A Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény 6. és 9. szakasza (Az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98., 46/98., 49/99., 34/01., 39/02, 49/05., 79/05., 81/05. és 83/05. sz.) és a községi közigazgatásról szóló rendelet 19. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja 11/08., 1/09 és 5/09. sz.) alapján H I R D E T M É NY T tesz közzé HATÁROZATLAN IDEJŰ munkaviszony létesítésére 1. Építési főfelügyelői munkakörben 1 (egy) alkalmazottal. Az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény 6. szakaszában (Az SZK Hivatalos Közlönye, 48/91., 66/91., 44/98., 46/98., 49/99., 34/01., 39/02, 49/05., 79/05., 81/05. és 83/05. sz.) előírt követelményeken kívül a jelöltnek még a következő feltételeknek kell megfelelnie: VII. fokozatú, építőmérnöki vagy építészeti szakon szerzett egyetemi végzettség, legalább hároméves szakmai tapasztalat, a tervezés- és építésügyi törvénnyel összhangban tett szakvizsga, az állami szervekben végzett munkához megkövetelt állami szakvizsga, három hónap próbaidő és a községben hivatalos használatban levő nyelvek tudása. A pályázatokat a MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGA- TÁSI HIVATAL címére (24420 Magyarkanizsa, Fő tér 1) a Poslovi c. kiadványban, a Magyar Szóban és az Új Kanizsai Újságban való közzétételt követő 8 (nyolc) napon belül kell benyújtani. A kérvényhez csatolni kell azokat az okmányokat, amelyekkel a jelölt igazolja, hogy eleget tesz az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvény 6. szakaszában és ebben a hirdetményben előírt követelményeknek: 1) állampolgársági bizonyítvány, 2) születési anyakönyvi kivonat, 3) egészségi alkalmassági hatósági bizonyítvány, 4) a végzettségről kiállított oklevél hitelesített másolata, 5) a munkatapasztalat bizonyítására a munkakönyv fénymásolata, 6) hatósági bizonyítvány, hogy nem folyik ellene bűnvádi eljárás, 7) hatósági bizonyítvány, hogy nem ítélték legalább hat hónap időtartamú letöltendő börtönbüntetésre bűncselekményért vagy olyan büntetendő cselekményért, amely alkalmatlanná teszi állami szervben végzett teendők ellátására, 8) a szakvizsga letételéről kiállított hatósági bizonyítvány, 9) az állami szakvizsga letételéről kiállított hatósági bizonyítvány. A késve érkező és hiányos pályázatokat a munkáltató figyelmen kívül hagyja. Dukai Anna, a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője április 22, csütörtök 9

10 Szent György napja Április 17-én az adorjáni óvodában óvónők hagyományőrző találkozóját tartották, amelynek témája Szent György napja volt. A Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületén belül az óvónők Vajdaságszerte találkoznak bizonyos nap témáját és hagyományait feldolgozva. A Szent György napi programot Bicskei Ibolya és Barát Mária, az adorjáni óvoda nevelői szervezték. Dr. Szőke Anna, a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte kolléganőit, és elmondta, hogy milyen remek munkát végeznek az óvónők itt, Adorjánon. Az etnikai összetétel ellenére, hiszen a gyermekek fele roma, nagyon ügyesen vezetik a csoportokat. Sok roma kisgyermek az óvodába induláskor nem beszél magyarul. A jelenlévőket Veselinov Ibolya óvodaigazgató és Körmöci Valéria köszöntötte. Bicskei Ibolya elmondta, hogy a gyermekek bemutatják a naphoz fűződő népszokásokat, játékokat, dalokat, majd elmondta sárkányölő Szent György legendáját. A legenda szerint Silena városának közelében volt egy tó, abban élt egy sárkány, amely hosszú ideje félelemben tartotta a városbelieket, akik hiába fogtak fegyvert ellene, nem bírtak vele. A sárkány a város falára hágva mérges leheletével újra és újra megfutamította a derék polgárokat, akik, hogy megfékezzék, két juhot adtak neki naponta. Ám a juhok idővel megfogyatkoztak, ezért a városlakók úgy határoztak, hogy minden nap egy embert áldoznak a szörnyetegnek. Sorshúzással döntöttek, ami alól senki nem vonhatta ki magát. Egyszer a király leánya került sorra, s zokogva ment a tóhoz. Éppen akkor vetődött arra György, a kappadókiai vitéz, s megkérdezte a lányt, miért sír. Miközben a királylány elmesélte, mi tartja rettegésben a várost, a tóból kiemelkedett a sárkány, György lándzsájával hatalmasat sújtott rá, amitől a szörnyeteg a földre zuhant. Ekkor György és a királylány a sárkányt pány-vára fogták, és a városba vezették. A polgárok megrettentek, ám György megnyugtatta őket, kirántotta kardját, és ledöfte a fenevadat. Később hittérítőként működött a városban, majd vértanúhalált halt. Az óvónők ezután szabadtéri programon vettek részt. Az adorjáni óvodások mind ott voltak és mindegyikük választhatott egyegy óvónőt magának, akinek a kezét fogva indultak a töltésre. A gyermekek jelképesen papírsárkányokat eregettek. A Tisza mellett húzódó töltésen indultak sétálni és megtekintették Özvegy Lajos juhait, amiket a gyermekek megfogalmazása szerint báránybőrbe bújt juhász hajtott. Itt jelképesen egy lerakott láncon és tojáson szaladtak át, hogy erősek és kerekek legyenek. Régen ezen a napon engedték ki először az állatokat a legelőre és az első hóig be sem jöttek. A gazda elmondta, hogy Jóska juhász kutyáját ők ketten tanították be juhőrzésre. Aztán kiengedték a kisbárányokat is, közülük egyet meg is simogathattak a gyerekek és az óvónők. A töltésen továbbsétálva eljutottak az erdő egy vízzel borított részéhez, ahol békalest tartottak. Az óvónők elmondták, hogy a régi hiedelem szerint, ha Szent György napja előtt megszólaltak a békák, akkor az azt jelentette, hogy korábban jön a tavasz és a nyár. Ha mennydörgést hallottak ez a nap előtt, akkor hitték, hogy bő termés lesz. Visszafelé harmatcseppet gyűjtöttek a gyerekek fehér vászondarabokkal, majd köcsögökbe préselték a harmatot. Régen ezen a napon az asszonyok tették ezt, hogy sok vajuk legyen. Kenyeret is dagasztottak vele. Azt hitték, hogy a boszorkányok is gyűjtik a harmatcseppeket, ezért fokhagymával védekeztek ellenük. A harmatból összegyűlt vízbe zöld ágat mártottak, amellyel megcsapkodták az állatokat, hogy meg ne rontsa őket a boszorkány. Az óvodában az adorjáni óvodások bemutatták egy kis szerepjátk keretein belül az eddig látottakat, hallottakat. Az énekek alatt Bicskei Rebeka gitáron, Bábinszki Anita furulyán kísérte a gyerekeket. A műsor után dr. Szőke Anna megdicsérte a program összeállításáért felelős óvónőket, felhívta a többiek figyelmét a természetben történő foglalkozások fontosságára. A következő hagyományokkal foglalkozó találkozó Oromhegyesen lesz, amelynek témája a pünkösd. Bognár Irma Jótékonysági nosztalgia diszkó Április 17-én este Adorjánon az ifjúsági otthonban nosztalgia diszkót szerveztek, amelynek bevételét jótékony célra fordították: az adorjáni óvodának gyűjtöttek pénzt új játékok vásárlására. A lemezlovas szerepét Id. Lukácsi István töltötte be, akinek felszerelésében ott volt fi a, Ifj. Lukácsi István díjnyertes találmánya is, amelyről már írtunk lapunk hasábjain. Sokan vettek részt a szervezésben, nekik Bicskei Ibolya és Barát Mária óvónők szeretnének köszönetet mondani. Köszönik a segítséget az adorjáni Szőke Tisza Művelődési Egyesületnek és Elek Sándornak, az adorjáni Helyi Közösség Tanácsának, Vajda Katalinnak és Id. Lukácsi Istvánnak. A tombolára felajánlott ajándékokért köszönetet mondanak a támogatóiknak: Adorjánról: Erdélyi István - AC Art, Borsos Csaba - Kontakt, Bilicki Nándor - Atlantis, Krizsán Renáta Omeg mix, Sabopromet, Borsos Eleonóra, valamint az óvodás gyermekek szülei; Magyarkanizsáról Katona Izabella Liza, Roccia, Kriss Hygien, Vörös Roland Agro Ranch, Nagy Bödő Sarolta Fenomén, Szélpál Éva, Bozsó Angéla Art Prom, Mányi Zoltán STR Komision Mányi, Dobó Károly Garant Coop, Gazdabolt Agro Market, Biomag. Bognár Irma április 22., csütörtök

11 Hírcsokor az Ozoray Árpád MME Kézimunka Szakosztályából Új Tudás - műveltség mindenkinek - Kolozsvár, 2010 Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Új Tudás - műveltség mindenkinek program keretében a Határon Túli Magyar Képző-, Ipar, és Fotóművészeti Kiállítások, valamint Filmszakmai Programok megszervezésére és lebonyolítása című pályázati felhívásban a meghívott művészeti műhelyek listáján a szerbiai Cinema Filmműhely is szerepel. A rendezvény szervezője az EMKE- Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet. A helyszín Kolozsvár, Zilah és Szamosújvár. Az időpont április A Cinema Filmműhely bemutatásra kerülő filmjei: Alföldi opus-otthon lenni DV 13 perc (filmesszé) - rendezte: Bicskei Zoltán, Iván Attila A szép Tisza és más DVCam 9 perc (filmesszé) - rendezte: Iván Attila Ki vagy mi voltam - rendezte: Iván Attila - DVCam 17 perc (dokumentum film) Még oda nem ér az idő... DV 25 perc - rendezte: Csubriló Zoltán (dokumentum film) A Csodakút HDV- 14 perc - rendezte: Iván Attila (filmesszé) Getto sor DV 44 perc - rendezte: Csubriló Zoltán (dokumentum film) Szerbiából Csubriló Zoltán és Iván Attila (a Cinema Filmműhely alkotói) vesznek részt a programokban. A jubileumi, 40. MIRK és IV. Hobbis Világfesztivál az idén április 3-a és 10-e között zajlott, melynek házigazdája Mohol volt, helyszíne pedig a Novak Radonić Általános Iskola. A kerek évfordulós nemzetközi kiállítás fő szervezői hagyományosan Bada István és Bada Johanna, a helybeli szervezői Telečki Elvira irányításával az Aranykezek kézimunka klub tagjai voltak. A kezdés ez évben is a húsvéti ünnepekre esett, nagyszombaton a kiállítók felrakták, elrendezték a megmérettetésre szánt munkáikat. Vajdaságból, Szerbiából és Magyarországról érkeztek a főleg női versenyzők. A megnyitót délután tartották a húsvéti ünnep jegyében alkalmi népdalokkal, szavalatokkal. Magyarkanizsáról az Ozoray Árpád MMEből csupán a Kézimunka Szakosztály vett részt az idei MIRK-en Kanyó Margit szakosztályvezető szerevezésében. A csoport mind a tíz tagja részese volt a megmérettetésnek és kézimunkáikkal bebizonyították, hogy a legjobbak közé tartoznak. Eredményeik: egy nívódíj, kilenc első díj, egy második és egy harmadik díj. Név szerint: Bácskai Rózsa (riseliő és két virágos terítő 2 első díj), Kávai Anna (népi mintájú fehér blúz és riseliő 2 első díj), Kanyó Márta (zsinórhorgolású terítő), Kanyó Margit (Zobor-vidéki népi hímzés), Rekecki Mária, Sóti Anna (riseliő), Nagy Rózsa (keresztszemes terítő, egy-egy első díj), Gršić Ilona (csipketerítő, második díj), Pejak Gizella (csipke, harmadik díj), Juhász Mária (gobelin, nívódíj). Civil kiállító: Bálint Erika (gyapjúszövésű faliszőnyeg, első díj). A vezető elégedett a helyezésekkel, hiszen mind a tíz hölgy dobogós helyezéssel tért haza. A kiállítás zárórendezvényét múlt szombaton tartották. Délelőtt kiosztották a megérdemelt diplomákat. A kézimunkákat értékelő zsűri (Horváth Rózsa (elnök), dr. Szabóné T. Zsófia és Milan Dioljak) elismerően nyilatkozott a kanizsai munkákról. Idén is voltak kísérőrendezvények, mint a kézműves műhely gyermekeknek, Ki mit gyűjt-előadás felnőtteknek stb. Kanyó Margit ezúttal is köszönetet mond a kiállítás elrendezéséért Bácskai Rózsának és Juhász Máriának, akik vele együtt nagyszombaton rakták fel a kézimunkákat, de köszönettel tartozik az egyesület tagjainak a benevezési díj öszszegyűjtéséért. Külön köszönet Kávai Emilnek és Nagy Zoltánnak a fuvarozásért. A MIRK-en kívül hol, merre jártak még? érdeklődtem a vezetőtől. Tavaly ősszel Galga-völgyi tanulmányúton vettem részt saját költségen, ahol Vajdaságból kb. harmincan jelentünk meg. Előzetesen tavaly nyáron Szabadkán a Vajdasági Magyar Folklórközpont szervezésében egyhetes tanfolyamon elsajátítottuk a Galga menti mintákat (rajzolás, drukkolás, varrás) és ennek kapcsán szervezték meg a tanulmányutat, hogy a helyszínen is megcsodálhassuk a kézimunka remekeit. Többek között voltunk Dányban a falumúzeumban, Boldogban a tájházban, Galgahévizen láttuk Péli Ferencné hímzőasszony hagyatékát, Galgamácsán, Ikladon a falumúzeumot, Aszód és Isaszeg nevezetességeit. Békéscsabán rendezték meg a XII. Országos Textil Konferenciát kiállítással egybekötve március 5 7-e között nagymesterek részvételével. Vajdaságból, Magyarországról, Erdélyből gyűltünk össze. Szintén a saját költségemen vettem részt a konferencián a VMF egyesületének köszönve. A szakosztályunk hímzett lánykaruhákkal mutatkozott be, melyeket Bácskai Rózsa, Kávai Anna és Kanyó Margit készített. A Vajdasági Magyar Folklórközpont dicséretben részesült. Jelenleg két kiállításra készülünk: április 24- én nyílik a Polák Margit kiállítás Szabadkán a VMF székházában. Öt tag vesz részt lyukhímzésű Galga menti függönnyel, hevesi fehér hímzéses inggel, sárközi blúzzal és matyó terítővel. Április 27-én négy kézimunkázónk Požarevacra megy egy kiállításra, majd onnan Mezőkövesdre a Kis Jankó Bori, a népművészet mestere elnevezésű bemutatóra megyünk, és a legjobbak majd Budapestre is eljutnak a nyár folyamán. Požarevacon a múzeumban rábaközi és jászi futókkal örvendeztetjük meg a látogatókat. Reméljük, ott is sikeresen szerepelünk fűzte hozzá Kanyó Margit. TM Oromhegyesi hírek Teadélután Oromhegyesen A Faluház április 18-án ismét teadélután helyszíne volt. Több mint százhatvan személy vett részt a mulatságon, ahol az oromi, völgyesi, tóthfalusi, adorjáni, kispiaci művelődési egyesületek képviselték falujukat. De érkeztek vendégek Felsőhegyről, ahonnan két csoport is jelen volt, a Citerabarátok Köre és a Nyugdíjasok Egyesülete. Adáról az I. Helyi Közösség női aktivistái látogattak el hozzánk. A házigazda Petőfi Sándor ME nagyon finom teával és ízletes süteménnyel kedveskedett mindenkinek. A zeneszó sem maradhatott el, Égető Krisztián (hegedű) és Juhász Szabolcs (szintetizátor) szavatolták a jó hangulatot, amit csak a gazdag tombola kisorsolása szakított meg. Rendőrségi krónika Nem hivatalos forrásból értesültünk, hogy betörtek oromhegyesi polgártársunk lakásába, ahonnan nagyobb mennyiségű pénzt vittek el, míg ő távol volt otthonától. A szemtanúk három idegen nőt láttak kijönni az áldozat házából, de akkor még nem tudták, hogy a házban nem tartózkodik a tulajdonos. A bűncselekményről értesítették a magyarkanizsai rendőrséget. Hétfő délelőtt is gyanúsan viselkedő személyeket jelentettek a Helyi Közösségben, akik masszírozó-készülékekkel házaltak. Ezért a Helyi Közösség kéri a lakosság fokozott figyelmét. Saját és családjuk biztonsága érdekében jobban vigyázzanak értékeikre, legyenek bizalmatlanabbak az idegenekkel szemben és ha bármiféle gyanús dolgot vesznek észre, azonnal jelentsék azt a Helyi Közösség irodájában Balázs Jadrankanál a , vagy a helyi rendőrőrsön a , de megtehetik a magyarkanizsai rendőrségén is, ahol állandó ügyeletet tartanak, a es telefonszámokon. Sz. N április 22, csütörtök 11

12 Bérmakörút A magyarkanizsai esperesi kerületben vasárnap megkezdte bérmakörútját a megyéspüspök úr, aki háromévente bérmál (ez az egyik fő feladata). Elsőként az oromhegyesi hitközségben járt, ahol ft. Dobó Tibor atya a közösség vezetője. Ötvenheten járultak a megyéspüspök elé, hogy kiossza nekik a bérmálás, azaz a nagykorúság szentségét. Harminchárom ifjú és huszonnégy leány ált az oltár elé, hogy a püspök úr által megkapják a szentséget, melynek felvételére éveken át készültek. Az ünnepi szentmise, melynek keretében sor került a bérmálásra, délután öt órakor kezdődött ünnepélyes bevonulással. Három ministráns vezette a menetet a feszületet tartva. Az ajtóban a helyi plébános köszöntötte a püspököt, aki a bevonulás alatt áldást osztott a templomban, ahol minden hely foglalt volt, sőt néhányan az ajtóban állva voltak kénytelen végigkövetni a szertartást. Oromhegyes hívő népe megtöltötte a templomot. Az ünnepi misén a püspökkel koncelebrált az esperesi kerület vezetője Msgr. Zapletán Géza, a helyi plébános, Zsellér Attila atya, a püspök úr titkára, valamint az állandó diakónus, aki az oltár szolgálatát látta el. Vasárnap lévén az esperesi kerület papjai, akik a délutáni szentmiséket végezték hívőközösségükben, csak szentmise közben vagy végén érkeztek meg a templomba. A bérmálás szentségének kiosztása alatt nagyon szép és felemelő jelenet játszódott le az oltár előtt. Egy négy-öt éves kisfiú, Kristóf, odasettenkedett a püspök úr elé az oltárhoz és kíváncsian követte a bérmálási szertartást. A szentmise végén a püspök úr felhívta a hívők figyelmét arra, hogy a gyermekeket el kell hozni a templomba és nem kell megbotránkozni az ilyen jeleneteken, hiszen talán épp a Szentlélek munkálkodik ilyenkor a kisgyermek lelkében, akiből egykoron talán pap lesz. A szentmise végén Tibor atya megköszönte a Jóistennek a gyönyörű időt, a híveknek a részvételt, a megyéspüspök úrnak is, hogy eljött. A püspök úr örömmel jött Oromhegyesre, mivel szerinte ebben a hívő közösségben igen magas szinten ég a vallás iránti szeretet. Mindenkinek megköszönte a részvételt, a kórusnak a szép éneket, hiszen aki énekkel dicséri az Urat, az kétszeresen imádkozik! 2010-ben lesz a falu templomának századik évfordulója. Tibor atya azzal a kéréssel fordult a püspök úrhoz, hogy ígérje meg, hogy eljön ünnepi szentmisét tartani. Szentmise után amely fél hétkor ért véget eleget téve a kéréseknek a megyéspüspök és a plébános úr szívesen fényképeszkedett a bérmálkozókkal az oltár előtt. Legyen ez a mai nap egy életre szóló élmény, amely végigkíséri életeteket, hívó közösséghez való tartozásotokat! mondta a püspök úr. Arra kérte a szülőket, hogy amennyiben a gyermekeik közül valaki hivatást érez a papságra vagy a szerzetesnői életre, egyengessék útját szeretettel. Rovatvezető: Csápek József Nagaszaki Szűzanya-szobor Nagaszaki az atombombával megsemmisített japán város, melyet az amerikaiak tettek a földdel egyenlővé 1945 augusztusának elején. Erre a városra és Hirosimára dobták le az első atombombát. Nagaszakiban számos keresztény japán ember élt. Templomaik és imahelyeik voltak. A nagaszaki katedrális romjai között találták meg az ún. nagaszaki Madonna, azaz Mária-szobor maradványait, ami az atomtámadás után megmaradt. A fejtöredék, kiégett szemekkel idén zarándokútra indul Európába. Nagaszaki érseke Micuaki Takami bejelentette, hogy a fejtöredéket a barcelonai Sagrada Familia (Szent Család) bazilikában és a Vatikánban fogják kiállítani. A spanyolországi Guernicában is kiállítják egy időre a fejtöredékszobrot, ahol egy másik Mária alakot is őriznek mint a II. világháború következményének emlékszobrát. A guernicai Madonnát az 1937-es német bombázások idején érte súlyos károsodás. A két szobrot, amely a második világháborúban sérült meg azért állítják egymás mellé, hogy az emberiség lássa a háborúk semmit és senkit nem kímélő szörnyűségét, felhívva a figyelmet a leszerelés, a fegyverletétel fontosságára. A japán delegációt XVI. Benedek pápa is fogadja majd Rómában. Anglikánok csatlakozása Napjainkban a római katolikus egyházhoz mind több anglikán egyház csatlakozik, így az amerikai anglikán egyház is püspökeivel együtt. Idén több ezer hívő tér át a katolikus hitre, egyházba. Épületeik, intézményeik így katolikus tulajdonba kerülnek. A XVI. Benedek pápa által 2009 novemberében felkínált lehetőséggel élve továbbra is az anglikán szertartáskönyvet követik, de teljes közösségben lesznek a pápával, mint a görög katolikus testvéreink. Ez már a második anglikán közösség, amely élt a pápa által felkínált lehetőséggel. Az első, hagyományőrző anglikán csoport tavaly tette meg azt a lépést Ausztráliában, tizenhat egyházközösségével együtt. Emberirtás Európában, az EU tagállamaiban az abortusz az első halálozási ok, amely megelőzi a daganatos betegségeket, az infarktust, a közúti baleseteket, amelyek gyógyíthatók és elkerülhetők. Egy 2008-as kimutatás szerint az abortusz nagyban szedi áldozatait a megfogant, de meg nem született gyermekek között. Ez derül ki a nemrég Brüsszelben bemutatott Abortusz Európában és Spanyolországban című jelentésből, amelyet a spanyol családpolitikai intézet készített. Az adatok szerint közel 3 millió gyermeket öltek meg születésük előtt az abortusszal. A dokumentált Orgonaszó adatok száma Mennyi lehet a nem dokumentált, a nem hivatalosan elvégzett terhességmegszakítás? A jelentés kihangsúlyozza, hogy Európában az unió 27 országában megszűnne a népesség csökkenése, ha minden megfogant gyermek megszületne. Sajnos, jelenleg csupán az unió két országában illegális az abortusz: Írországban és Máltán. Tizennégy országban bizonyos feltételek mellett engedélyezhető, és tizenegyben teljesen szabadon végezhető. A számítások szerint az EU tagállamaiban minden ötödik terhességet megszakítják, megölve egy ártatlan életet! Spanyolországban nemrég engedélyezték az abortuszt, amely ellen a katolikus és más egyházak is felemelték a szavukat, sőt a civil szféra tüntetéseket szervez az abortusz-törvény eltörléséért. Az abortusz számos fizikai és lelki betegség forrása, sokszor akár a terhes nő életébe is kerülhet. Boldog Apor Vilmos emlékhely A győri püspökvár pincehelyiségében található Apor-kiállítás március 16-án ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A tárlat Boldog Apor Vilmos püspöknek állít emléket, aki a II. világháború vértanúja. A kiállítás bemutatja a mártír püspök életét, tevékenységét, megidézi 1945 nagyhetét és húsvétját, amikor az orosz katona a pincehelyiségben menedéket kapott nőket védő püspököt halálosan megsebesítette, aki húsvéthétfőn belehalt a lőtt sebekbe. A kiállítás megdöbbentő relikviái a tér közepén kiállított püspöki palást és rajta a véres ing, a vértanúság emlékei. Mindszenthy bíboros boldoggá avatási eljárása Mindszenthy bíboros boldoggá avatási ügye 1994-ben kezdődött hivatalosan. Éveken át gyűjtötték az adatokat, amelyek ma több ezer oldat tesznek ki. A bíboros száműzetésben, Ausztriában halt meg 1975 májusában. Földi maradványait a kommunizmus bukása után, kívánsága szerint az esztergomi bazilika altemplomában temették el. Sírjánál II. János Pál pápa is imádkozott, amikor 1991-ben Esztergomba látogatott, ahol ünnepi szentmisét celebrált. A XX. század magyar vértanúinak és hitvallóinak életáldozata most kezdi érlelni gyümölcsét. Ez óriási erőforrás minden magyar ember számára, hogy miként lehet keresztény és magyar életet élni. Ők, a már ismertek és a még nem ismertek a kommunista egyházüldözés áldozatai. Már Rómában van két csodásnak tűnő gyógyulás aktája, amely gyógyulást Mindszenthy bíboros közbenjárásának tulajdonítanak. Örömhír, mondja Szőke János, a boldoggá avatási ügyek magyar előmozdítója, hogy még az idén sor kerülhet Bogdánffy Szilárd titkos nagyváradi és Scheffer János szatmári püspök boldoggá avatására. Cs. J április 22., csütörtök

13 VIII. KÁRPÁT MEDENCEI MAGYAROK ZENÉJE Népzenei koncert Magyarkanizsán Április 9-én a Cnesa OMI és Budapest IX. Önkormányzatának szervezésében a magyarországi Vujicsics együttes és a vajdasági Bakos Árpád Quartet adott népzenei koncertet a Művészetek Háza nagyszínpadán. A közönséget Erdélyi Tóth Edit, a Művészetek Háza vezetője köszöntötte, majd átadta a szót Böszörményi Gergely koncertigazgatónak, aki elmondta, hogy a Periferic Records 2001 óta szervezi a Határon Túli Magyarok Zenéje koncerteket, melyet 2008-tól a mindenki által elfogadottabb Kárpát-medencei Magyarok Zenéje névre változtattak. Elhangzott még, hogy számukra igen fontos alapvetés, hogy a Kárpát-medencében élő magyar közösségek és nemzetiségek egymással békében éljenek, melyhez egymás kultúrájának, hagyományainak és szokásainak megismerése, valamint kulturális kapcsolatainak javítása és bővítése elengedhetetlen feltétel. Mindemellett mégis a Kárpát-medence magyar zenei gyökereinek felmutatása, megőrzése és megmentése a cél. Ezért viszik el ezeket a népzenei koncerteket mind a hét Magyarországot körülvevő országba, ahol magyarok élnek. Magyarkanizsán második alkalommal szervezték meg a hangversenyt, amelyen elsőként a magyarországi Vujicsics együttes lépett fel. A zenekar 1974-ben alakult Pomázon és a Magyarországon élő délszláv nemzetiségek, elsősorban a szerbek és horvátok változatos és gazdag népzenei hagyományának ápolását tűzte ki céljául. Műsorukban szerb, horvát és magyar népi dallamok csendültek fel, főleg Vujicsics Tihamér gyűjtéséből. A szerb anyanyelvű magyar zeneszerző és népzenegyűjtő elsősorban a balkáni népek népzenéjét gyűjtötte és népszerűsítette Magyarországon. Szerepelt még néhány népdal Bartók Béla gyűjtéséből is. A zeneszámokat Eredics Gábor zenekarvezető konferálta fel. A Vujicsics együttes fergeteges koncertjét követően a Bakos Árpád Quartet lépett színre. Bakos Árpád kiváló zeneművész és zeneszerző, a vajdasági és a magyar zenei élet kiemelkedő egyénisége. Kobozzal kísért csodálatosan tiszta énekhangja elvarázsolta a közönséget. Repertoárján főleg magyar népdalok voltak hallhatók macedón zenészek kíséretében, olyan balkáni hangszerekkel, mint a tapan, a def, a vase, a kemane, a tambura, a macedón kaval, a koboz és az ud. Az együttes különlegessége, hogy a zenészek egyfelől a hagyományok megtartására törekszenek, másrészt saját egyéniségüket, tudásukat és gyökereiket is beleszövik játékukba. Kortárs népzene ez a múltban gyökerező, de a mában élő. Bakos Árpád igen bátor, tehetséges zenész, aki nem riad vissza a modern hangszerek és az autentika ötvözésétől sem. A színes dallamvilágú, különleges hangszereken megszólaltatott muzsika az emberi lelket érinti meg. A nagy múltú Vujicsics zenekar és a Bakos Árpád Quartet fellépését vastapssal jutalmazta a közönség. A fentiekből is kiviláglik tehát, hogy a zene egy egyetemes nyelv, amely nem ismer határokat és a Kárpát-medence bármely részén élő embertársaink megértik azt. K. Aranka MŰSORAJÁNLÓ április 22., csütörtök: 7, 8, 9, 10, 11 és 12 órától: Magyarkanizsai körkép (városi események magazinja) 17 órától: Kiállításmegnyitó a Tisza-Art nemzetközi festőtábor képeiből április 23., péntek: 10 és 17 órától: MAGYARKANIZSAI KISFIL- MEK: Iván Attila, Fejős Csilla: A mese ereje + Magyarkanizsai körkép (ismétlés) április 24., 25., szombat, vasárnap: Szombaton egész napos reklámműsort sugárzunk április 26., hétfő: 10 és 17 órától: KONCERT: Bakos Árpád Quartet április 27., kedd: 10 órától: 17 órától: Az egészséges gyermekkor - Dr. Győri Ilona előadása április 28., szerda: 10 órától: Koncert: Vujicsics együttes 14, 15, 16, 17, 18, 19 és 20 órától: Magyarkanizsai körkép városi események magazinja április 22, csütörtök 13

14 A Mancs új tagokat és támogatókat keres! A magyarkanizsai, hivatalosan bejegyzett álltavédő egyesület mivel munkája mind szerteágazóbbá és időigényesebbé válik ezúton szeretne új tagokat toborozni. Célunk többek között: az állatvédelem továbbfejlesztése az embertelen bánásmód megakadályozása, a lakosság tájékoztatásának megszervezése a humánus bánásmód és felelősségteljes állattartás érdekében jótékonysági akciók, kiállítások, előadások szervezése gyermekek és felnőttek részére az emberetelen bánásmód regisztrálása és megakadályozása az elhagyott állatokról való ideiglenes gondoskodás a lehetőségekhez mérten, új gazdi keresése együttműködés hasonló egyesületekkel és civil szervezetekkel a háziállattartás feltételeiről szóló rendelet ismertetése. Ide tartozik a kutyasétáltatásról szóló rendelet is, amelynek 26. szakasza kimondja, hogy a kutya csak rövid pórázon és szájkosárral sétáltatható, kivéve az olyan fajtákat, mint a pekingi palotakutya, a pincsi, a skótjuhász, a cocker spániel stb. Tehát a nagytestű kutyák sárhegyi, dobermann, németjuhász a parkokban, illetve a kutyasétáltatásra kijelölt helyen csak rövid pórázon és szájkosárral vezethetők! A célok megvalósítása önzetlen, társadalmi munkában történik, és ezért azok jelentkezését várjuk, akik szeretik az állatokat és emberi magatartásukkal, kulturált állattartásukkal, segítségükkel, munkájukkal hozzájárulhatnak az állatvédelemhez, és aláírásukkal elfogadják az egyesület szabályzatát. Továbbá építő és megvalósítható ajánlatokat tesznek, de elfogadják a többség határozatát, és folyamatosan fizetik a havi 100 dináros tagdíjat. Felkérjük a jószívű polgárokat, vállalatokat, vállalkozókat, hogy lehetőségeikhez mérten anyagilag járuljanak hozzá a célok megvalósításához, mert eddig nem juthattunk semmilyen támogatáshoz, csupán a tagok hozzájárulására támaszkodhattunk. A fentebb vázolt célok az egész község előrehaladását célozzák meg, mind a biztonság, mind a jó hírnév érdekében. Támogatásaikat az egyesület folyószámlaszámára várjuk: Udruženje za zaštitu životinja ŠAPA, Kanjiža, Karađorđeva 17. Előre is köszönjük a támogatásukat! A legcsekélyebb összegért is hálásak vagyunk! TM Állatvilág - állatvédelem Rovatvezető: Teleki Mária Olvasói levél Kinek a kötelessége a magyarkanizsai polgárok védelme? Ahogy a közmondás mondja: Sok bába közt elvész a gyermek. Szeretném felhívni a kanizsai polgárok figyelmét, hogy lassan nagyon veszélyes lesz a Tisza-parti töltésen sétálni, mivel több lesz a kutyát sétáltatók száma, mint az egyszerű polgároké, mert félünk a sok kutya miatt. Miért? Egy megtörtént eset: április 14-én 4 óra felé sétálni indultam a Tisza-partra. Hazafelé jövet a strandfeljárónál rám ugrott egy nagy kutya (fajtáját nem ismerem), felemeltem a kezem az arcom elé, mert szembenéztem a kutyával. Ijedtemben földbe gyökerezett a lábam, majd lassan megfordultam, így a kutya a hátamon ugrált. Még jobban megijedtem. Ekkor jött a gazdája pórázzal a kezében, a kutya elszaladt, utána a gazdája, de azért még annyit mondott Izvinite. Nem tudom ki volt, de az ijedségtől szólni sem tudtam. Persze a kabátom elől-hátul csupa kutyanyál volt. Másnap felmentem a városházára panaszt tenni a gazdasági hivatalba, mert tudtam, hogy oda tartozik az eset. Ott azt a választ kaptam az illetékestől, hogy igaz, hogy hoztak törvényt a kutyasétáltatással kapcsolatban, de az csak a város területére vonatkozik. A töltés a DTD hatáskörébe tartozik, ők vágják a füvet is, mondta az illetékes. Megkérdeztem, hogy szóljak-e a rendőrségnek, amire a válasz az volt, hogy ne, mert ez sajnos az ő hatáskörükbe sem tartozik. Kérdezem még egyszer, ki a felelős a polgárok védelméért? Egymásra mutogatás!! Kutya már sok van a város területén, a parkban, póráz nélkül vezetik őket, de ki a hibás, bűnös az ilyen és hasonló esetekért? Kinek kellene erre felelni? A csönd városa! Turisztikai központ! Fejlesztés! Vagy ez mind hozzátartozik?! Tisztelettel Turnaity Mária, Magyarkanizsa (teljes cím a szerkesztőségben) Felhívás! Mivel az eddig önzetlenül felajánlott üres ház az elveszett kutyák számára objektív okok miatt a továbbiakban nem vehető igénybe, ismételten felkérjük azt az állatvédő polgárt, aki bérmentesen vagy csekély összeg ellenében felajánlaná üres udvarát, és ideiglenesen otthont adna az eltévedt, talált kutyáknak addig, amíg a hirdetések útján jelentkezik a régi gazdájuk, vagy amíg új gazdát nem talál neki az egyesület. Az élelmezést, ápolást, az udvar rendben tartását az egyesület tagjai vállalják. A Mancs előre is köszöni megértésüket és segítségüket! TM Egy fiatal, nagyon barátságos, gyermekeket szerető fekete, sima és tömör szőrű, nyakán fehér csíkú kan kutyát találtunk a Split utcában, kb. másfél hete. Különleges jellegzetessége, hogy nagyon szereti a vizet, és az újfundlandi fajtára jellemzően úszóhártya van a lábujjai között. Kérjük, jelentkezzen a gazdája vagy egy állatbarát a es telefonszámon, aki örökbe fogadná! TM Gazdára várva Féléves, barna színű, kan kutya szerető gazdira vár, aki felelősségteljesen viszonyulna hozzá és nem kötné ki madzaggal, mint az előző tulajdonosa, aki miatt állatorvoshoz került. Kedves, játékos és hűséges társra lelne az az állatbarát, aki magához venné. Jelentkezés minden nap 19 óra után a as telefonszámon április 22., csütörtök

15 Sport Teke Szuperliga A nemrég befejeződött bajnokságon a Kanizsa játékosainak egyéni sorrendje és mérkőzésenkénti átlaga a következő: 9. Goran Vekić 596, 21. Nenad Blagojević 583, 41. Mészáros Iván 561, 44. Mészáros Norbert 558, 47. Novica Matić 554, 55. Szabó Roland 543, 64. Sárkány Róbert 527 fa. Tockó Mari Emlékverseny Eredmények: Jedinstvo-Banja 909:953, Mlin-Foci Cuki 1055:1054, Seven UP-Meridial 1034:1007, Tondach-Kris & Roll (n) 1050:999, Foci Cuki-Tondach 1001:1043, Seven UP- Strand 1038:988. Nincs már veretlen csapat a mezőnyben, mivel a Strand vereséget szenvedett a Seven UP csapatától, de továbbra is a Strand vezet 16 ponttal. Labdarúgás Szabadkai liga, 21. forduló Magyarkanizsa: Potisje-Panonija 2:1 (1:0) Népkerti pálya, 150 néző, vezette: Vučković (Palics). Góllövők: Đorđević az 5., Nikičić az 57., illetve Glendža a 70.percben (tizenegyesből). Potisje: Domonkos, Fujkin, Raffai, Vajda, Lackó (Nikičić), Fehér, Velez, Lazić (Z. Vidović), Đorđević, Teslić (Tešić), Apró. Panonija: Ivanišević, Sakradžija, Ravza, Prodanović, Medić (Szabó), Cvetičanin (Đurica), Vislavski, Glendža, Banjeglav, Sivčević, Latinović (Zelić). Fontos bajnoki pontokat sikerült megszereznie a hazai csapatnak és ezekkel tartania a lépést a középmezőnybe tartozó együttesekkel. A vezetést a Potisje szerezte meg már a mérkőzés elején, amikor néhány rövid passzos összjáték után Đorđević közelről könnyedén gurított a Panonija hálójába. A hazaiak a második félidő elején növelték előnyüket Nikičić góljával, aki egy beívelt szabadrúgás után fejelte a labdát a vendégek kapujába. A hajrában szépítettek a vendégek egy véletlen kezezés után megítélt büntetőből, amit Glendža értékesített és beállította a mérkőzés végeredményét. A játékvezető négy hazai és öt vendégjátékosnak mutatott fel sárga lapot különböző szabálytalanság miatt. Serdülők: Potisje-Panonija 10:0 Ebben a fordulóban az adorjáni Tisza szabad volt. A Tisza második a táblázaton 34 ponttal, a Potisje a tizenegyedik 24 ponttal. Tisza menti liga, 13. forduló Ebben a fordulóban a községi csapatok felemás eredményt értek el, a Horgos Higlo győzött, míg az oromi-tótfalusi Šampion Olimpia vereséget szenvedett. Íme, az eredményeik: Šampion Olimpia- Tromeđa 1:2 (Majdány), Horgos Higlo-Hajduk (Podlokány) 6:1. A Horgos Higlo negyedik a táblázaton 16 ponttal, a Šampion Olimpia a nyolcadik 10 ponttal. Kisfoci Veterán liga, 9. forduló Megkezdődött a tavaszi idény. Eredmények: Metal Impeks-ZIF Commerce 3:0 (k.n.), Keramika-Kris & Roll 0:3 (k.n.), Potisje Rt-Neofarm apoteka 0:3 (k.n.), NK Inžinjering-Mesocoop 1:4 A sorrend: 1. Neofarm apoteka 16, 2. Keramika 15, 3. Elektroservis 12, 4. Mesocoop 10, 5. NK Inžinjering 7, 6. Kris & Roll 9, 7. Metal Impeks 5, 8. ZIF Commerce 1, 9. Potisje Rt 1 pont. Asztalitenisz II. Vajdasági liga 17. forduló Bački Brestovac: Bácska-Kanizsa 3:4 Részeredmények: Trica-Ivanović 1:3, Tiragić-Sorgye 1:3, Mandić-Bödő 3:0, Mandić/Tiragić-Sorgye/ Bödő 3:0, Trica-Sorgye 0:3, Mandić-Ivanović 3:1, Tiragić-Bödő 1:3 Nagy küzdelem után sikerült a Kanizsának megszereznie a bajnoki pontokat. 18. forduló: Kanizsa-Jedinstvo (Stara Pazova) 2:4 Részeredmények: Sorgye-Skopljak 3:0, Ivanović- Havran 0:3, Bödő-Turan 1:3, Bödő/Sorgye-Turan/ Skopljak 2:3, Sorgye-Havran 3:0, Bödő-Skopljak 2:3 Hazai pályán vereséggel fejezte be a bajnokságot a Kanizsa. Észak-bácskai-bánáti liga A Horgos eredményei a következők: Horgos- Bácska Topolya II. 2:4, Sloga (Tiszaszentmiklós)-Horgos 4:2, Horgos-Kikinda IV. 4:0. Birkózás Potisje sikerek Április 17-én a bulgáriai Kyustendil-ban rendezett pénzdíjas nemzetközi tornán hat (Szerbia, Horvátország, Macedónia, Görögország, Törökország és a házigazda Bulgária) ország 89 birkózója lépett szőnyegre a serdülő korosztályban, köztük a magyarkanizsai Potisje három versenyzője is. A nagyon erős mezőnyben a Potisje birkózói sikeresen szerepeltek és mindhárman dobogós helyezést értek el. Íme, az eredmények: Gazdag Krisztián (54 kg) és Fűzér Szabolcs (63 kg) az első helyet szerezték meg, míg Molnár Zsolt (63 kg) a harmadik helyen végzett. L. E. Gazdag Krisztián Fűzér Szabolcs, Molnár Zsolt a dobogón április 22, csütörtök 15

16 Rovatvezető: Aranyos Á. Klára Irka Megérkezett a tavasz Lassan vége lett a télnek, és megérkezett a tavasz. A tavasz első naptári napja március 21-én van. Nagyon vártam már a jó időt, mert nem szeretem a hideget. Szeretem a tavaszi napsütést és a természet ébredését. A növények rügyezni, virágozni kezdenek és minden csupa színes és illatos lesz. A költöző madarak is megérkeznek fáradságos útjukról, de vidáman csicseregnek, mert otthonukba értek, és megkezdik fészkük építését. A mezőgazdasági földeken is elkezdődnek a munkálatok. Az emberek szántanak, és bevetik földjüket. A nappalok is hosszabbak már, ami nagyon jó, mert sokat lehet kinn a szabadban játszani. Sokan sétálnak, és élvezik a tavaszi napsütést és a jó időt. Ruházatunkon is meglátszik a tavasz jötte, mert lekerülnek a meleg ruhák, és színesebben öltözködünk. Nagyon szeretem a tavaszt, mert a természet felébred téli álmából, és minden kivirul. Basa Renáta 4. b Tanítónő: Biszák Ildikó Tavasz Nagyon vártam a tavaszt, mert akkor sokat bírok játszani az utcán. Néhány virág ekkor nyílik ki, és akkor van a tavaszi szünet. Én nagyon szeretem a virágok illatát és a friss tavaszi levegőt. Mišković Márk 2. d Tanítónő: Bajusz Rózsa Pósa Viktor, 2.d tanítónő: Bajusz Rózsa A tó lakóinak története Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy tó. Ebben a tóban élt egy béka és a hiú hal. A tó partján a nádban lakott egy szúnyog, meg a gólya. Egyik nap a hiú hal a víz felszínén napozott. A gólya meglátta és egy mozdulattal a csőrébe kapta. A béka megijedt és elhatározta, megmenti a büszke halat. Hangoskodni kezdett, akkor a szúnyog is a segítségére sietett. Fenéken csípte a gólyát, az meg ijedtében kiejtette a csőréből a halat. A hal megmenekült. Azóta nagy barátságban élnek együtt, de óvakodnak a gólyától. Börcsök Bence 3. d Tanítónő: Muhi Erika Az iskolatáskám Az én iskolatáskám nagyon kedves nekem, mert a nagymamámtól kaptam. A színe halvány rózsaszínű. A kedvenc állatom mintája van rajta. Pónilovat festettek rá. Egy nagy dobozra hasonlít. Két belső fiókja van. Sok könyv és füzet elfér benne. A két oldalán pici oldalzsebek találhatók. Az egyik oldalon a kulcsokat és a pénztárcámat tartom. A másik felében egy üveg vizet szoktam vinni. Az elején levő cipzáras zsebben van a tolltartó helye. Néha megérzem a táska súlyát, anynyi könyvet cipelek benne. Mivel világos színű, gyakran kell tisztítani. Kicsit a táskámat is megviseli a mindennapi iskolába járás. Sok szép emlék fűz hozzá. Remélem még sokáig hordhatom. Puskás Rebeka 4. d Tanítónő: Fábián Horváth Ildikó A mókus A mókusok erdei állatok. Fákon, odúkban és régi madárfészkekben élnek. Táplálékuk pedig a makk, dió, mogyoró, rügy és fenyőmag. Rettegnek a hótól, az esőtől. Nagyon jól tudnak mászni hosszú és éles körmeikkel a fatörzseken. Mikor kisüt a nap, az egész mókuscsalád kimerészkedik az odú elé. Ők igazából nem alszanak téli álmot. Amerikában a szürke mókus, nálunk pedig a vörös mókus ismert. Szeretem őket, mert nagyon játékosak. Bernát Sarolta 3. d Tanítónő: Muhi Erika Apró Kristóf, 1.b tanítónő: Ostojin Molnál Ildikó április 22., csütörtök

17 Tudta? Magyar találmányok nyomában X. Kandó Kálmán nevéhez fűződik a vasúti villamos vontatás. Kandó Kálmán széles látókörű, nagy műveltségű és munkaképességű, sokoldalú műszaki tehetség volt. Anyanyelvén kívül beszélt németül, franciául és olaszul. Magyarországon 70 szabadalmát lajstromozták. A jelentősebbeket több európai országban, valamint az USAban és Japánban is érvényesítette. A Magyar Tudományos Akadémia 1927-ben levelező tagjává választotta ban a magyar műszaki tudomány fejlesztése terén kifejtett korszakalkotó működése legfelsőbb elismeréséül Corvin-Koszorúval tüntették ki. Kandó Kálmán Kandó Kálmán Budapesten született július 10-én. A budapesti Műegyetemen ben kitűnő minősítésű gépészmérnöki oklevelet szerzett. A katonai szolgálat letöltése után franciaországi villamos gyárban kezdett dolgozni. Az indukciós motorok méretezésére teljesen új számítási módszert dolgozott ki. Sikereinek hírére Mechwart András, a Ganz gyár ekkori vezérigazgatója, hazahívta. A Ganz gyárban osztályvezetőként, majd igazgatóhelyettesként dolgozott. Rövid idő alatt megtervezte a gyár jó hírnevét öregbítő indukciós motorcsaládot. A Ganz gyárban már 1892-től folytak kísérletek villamos vontatással ban épült meg egy 800 m hosszú 1 m-es nyomtávú próbapálya. Kandó felismerte, hogy az indukciós motorok vasúti vontatásra alkalmassá tehetők, kezdeményezésére és az ő vezetésével kezdtek foglalkozni a háromfázisú villamos vontatással. Az első háromfázisú villamos vasútjuk 1898-tól üzemelt a Genfi-tó mellett, Evian les Bains fürdőhelyen. A gyár kedvező kísérletei alapján vállalkozott az olaszországi Valtellina vasút villamosítására, amit akkor a legtöbb nagy vezető európai cég túl kockázatosnak talált. A rendkívül nehéz terepviszonyok miatt ez a vonal alkalmas volt arra, hogy a gőzüzemmel szemben a villamos vontatás előnyeit bizonyítani lehessen. A 106 km-es vonal villamosítása Kandó javaslatára, 3 kv-os 15 Hz frekvenciájú háromfázisú árammal történt. A rendszer szinte minden lényeges elemét, beleértve a motorkocsikat, mozdonyokat is, a Ganzban fejlesztették és gyártották. A sikert Kandó Kálmán személye biztosította, aki mind a villamos, mind a gépészeti tervezést és a gyártást is vezette. Neve azóta elválaszthatatlan a vasúti villamos vontatás történetétől. 33 éves volt, amikor a Valtellina vasutat 1902-ben megnyitották. Ez volt Európa első villamosított vasúti fővonala, és a világ első nagyfeszültségű váltakozó árammal villamosított vasútvonala! A Valtellina vonal kedvező üzemét látva az olasz kormány, a vasutak államosítása után, 1907-ben 2000 km vasútvonal villamosítását rendelte el, a Sistema Italiananak nevezett Ganz-Kandó rendszerrel. A feladat megoldására megvették Kandó szabadalmát, és amerikai tőkével részvénytársaságot hoztak létre, továbbá egy mozdonygyárat építettek Vado Ligure-ben, amelynek vezetésére és a mozdonyok tervezésére Kandó Kálmánt kérték fel. Ebben az időben történt, hogy a Ganz részvényeinek többségével rendelkező Hitelbank vezetői nem értettek egyet a gyár további vasút-villamosítási tevékenységével. Kandó, miután Magyarországon nem remélhette törekvéseinek megvalósítását, Olaszországban viszont nagy lehetőség kínálkozott rendszerének továbbfejlesztésére, 1907-ben családjával Vado-Ligure-be költözött, és 1915-ig itt tevékenykedett. Közel 700 mozdony készült Kandó tervei alapján. A járművek és a rendszer üzemkészségére jellemző, hogy 1954-ben még több mint 500 ilyen mozdony teljesített szolgálatot. Kandó kiemelkedő munkáját az Olasz Koronarend Commendatore címmel járó kitüntetésével ismerték el. Az első világháború kitörésekor Kandó hazatért, tartalékos hadnagyként a bécsi hadügyminisztériumban a Monarchia vasútjainak szénellátásával kellett foglalkoznia. Emlékirataiban tett javaslatot a leggazdaságtalanabb szénfogyasztó, a gőzüzemű vasút villamosítására. Javaslatában rögzítette, hogy ezt csakis az országos energiagazdálkodáson belül lehet megoldani olyan rendszerrel, amely az 50 Hz frekvenciájú áramot közvetlenül tudja a mozdonyon használni. Ezzel a felismeréssel évekkel előzte meg az akkori műszaki világ kiválóságait, akik ezen alapvető megállapítást csak 1924-ben, az első londoni energia-világkonferencián nyilvánították a vasút-villamosítás elérendő céljául. A MÁV és a Ganz gyár kérésére Kandót 1917-ben felmentették a katonai szolgálat alól. Visszatért Budapestre, az új villamos mozdonyok tervezési munkáit irányította. Elindult egy sok fejtörést és fáradságos munkát igénylő kísérletsorozat, amellyel Kandó bebizonyította az 50 periódusú vontatás előnyeit. A tapasztalatok alapján átalakított járművel 1928-ban folytatódtak az üzemi próbák. A próbaüzem sikeres eredményeit látva határozta el a MÁV a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal villamosítását. Két mozdonytípus készült személy- és tehervonati forgalomra. Az új mozdonyoknál mind a villamos, mind a járműszerkezeti rész minden lényegesebb alkatrészét Kandó maga tervezte. A villamos berendezés leglényegesebb eleme egy újfajta villamos gép, a fázisváltó volt. A mozdonynak négy szinkron sebességfokozata volt. A megfeszített munka felőrölte erejét, és 62 éves korában váratlanul elhunyt. 50 periódusú vontatási rendszerének teljes megvalósulását már nem láthatta. Kandó ragyogó képességeit elsősorban a villamos vontatás területén mutatta meg, de nem volt olyan műszaki kérdés, amelyhez ne tudott volna érdemben hozzászólni. Széles körű elméleti tudás, mindig eredeti elgondolások, kivételes matematikai készség és emlékezőtehetség jellemezték. Neve elválaszthatatlan a villamos vontatás történetétől, amelynek két fejezetét ő írta: a 3 kv háromfázisú és a 16 kv fázisváltós rendszer élete legjelentősebb alkotásai, amelyekkel korát messze megelőzve világviszonylatban is teljesen újszerű, merész és úttörő volt. Major Ibolya április 22, csütörtök 17

18 Rovatvezető: Bánszki Anna Időszerű teendők a gyümölcsösben Az őszibaracknál a sziromhullást követően a kórokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a sztigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszibaracklisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmoly és esetleg a piros gyümölcsfa-takácsatka, a szövődarazsak illetve a levélbarkók ellen lehet szükség a védekezésre. A lisztharmat konídiumai ilyenkor kezdik a kis gyümölcsöket fertőzni. A barackmoly áttelelő hernyónemzedéke még károsítja a fiatal hajtásokat, egyedszámuk még csökkenthető, és a piros gyümölcsfa-takácsatka a növényvédő szerekre érzékeny lárvaállapotban található. A levélbarkók jelenlétére utaló rágásnyomok már felismerhetők a leveleken. A kórokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt, míg az atkaölő szerek közül a természetes ellenségeket kímélőket használjuk. A meggyen sziromhullást követően a monilinia, a sztigminás levéllyukacsosodás, a blumeriellás levélfoltosság és a cseresznyén az apignomóniás levélfoltosság, valamint az aknázómolyok és a levéltetvek kártételét kell megakadályozni. A monilinia fertőzése a kis gyümölcskezdeményeket veszélyezteti. A levéltetvek szárnyatlan nőstényei elevenszüléssel újabb egyedeket hoznak létre, melyek hajtáscsúcs-kártételét feltétlenül meg kell akadályozni. Az említett károsítók ellen gombaölőszer és tetűölő készítmény kombinációját használjuk, az aknázómolyok ellen kitinszintézis-gátlóval permetezzünk. Az egyenletes magvetés titka A zöldségeskertben a hiányos kelés oka legtöbbször az, hogy a magvakat túl mélyre vetjük. A magban lévő tápanyagtartalék addig tart, amíg a növény a felszínre jut, és a napfény segítségével energiatermelésbe kezd. Ha feléli tartalékait még mielőtt a felszínre ér, elpusztul. Hiába találunk a csomagoláson a vetési mélységre vonatkozó útmutatást, az adott kerti talajon nehéz betartani az előírt, gyakran néhány milliméteres vetési mélységet. Egy egyszerű, házi készítésű eszközzel túlléphetünk a problémán. Nem kell hozzá más, csak vékony deszka, néhány csavar és parafadugó. A deszkalapba egyenlő távolságra fúrjuk be a csavarokat úgy, hogy a másik végén körülbelül 2-3 centiméterrel nyúljanak túl a csavarvégek, amelyekre parafadugókat húzunk. A dugókat a szélesebb végükkel tekerjük a csavarokra, így a föld nehezebben tapad rá. A dugók illetve a csavarok távolságát, a megadott vetési távolság adja meg. Az eltérő vetési távolságokhoz más és más lapot kell készítenünk. Az eszközt a föld felszínével párhuzamosan tartva, a dugók felöli végénél fogva nyomjuk a talajba, a lehető legegyenletesebben, így azonos távolságú, egyenlő mélységű vetőgödröcskéket kapunk. Kis gyakorlattal villámgyorsan, egyenletesen vethetünk a zöldség- és dísznövény ágyásokban. Kertésznaptár Vigyázat, fojtogat! Sok ház dísze a falaira felfutó borostyán, vadszőlő, tatáriszalag vagy lonc. A sűrű élő vakolat azonban veszélyeztetheti az ereszcsatornákat. Ezeknek a futónövényeknek a hajtásai az évek során vastagodnak. A hajtásokkal körbefont, behálózott esőcsatornát a vastag hajtások egy idő után össze is roppanthatják, megfojthatják. Ezért rendszeres időközönként szabadítsuk ki az esőcsatornákat a futónövények szorításából. Tavasszal készüljünk az őszre Őszi hangulat szinte már el sem képzelhető a csodás égő narancsszínekben pompázó dísztökök nélkül. A piac minden évben mind több változatot kínál, és valljuk be, nagyon nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy lakásunk minden zugát feldíszítsük a novemberi esős napokon búfelejtőnek is kiválóan alkalmas dísztökfélékkel. E színpompás őszi díszeket magunk is megtermelhetjük, a saját termés még kedvesebb lesz szívünknek. A vetőmagvak beszerzése után, április közepén meg is kezdhetjük a vetést. Mivel a fiatal növények gyökerei érzékenyek, közvetlenül a cserépbe, vagy joghurtos pohárba vessük el a magvakat. Kis méretű cserépbe csak egyetlen szem magot vessünk. A cserepeket ablakpárkányra, vagy üvegházba helyezzük. A csírázáshoz körülbelül 20 C-ra van szükség. Az elmaradt csírázás oka, szinte kivétel nélkül a túl alacsony hőmérséklet. Május közepén ültethetjük ki a kertbe a palántákat. A tökfélék sok vizet és tápanyagot igényelnek, de a rendszeres gondoskodást bő terméssel hálálják meg. Nem csak a termés, hanem a zöld növényi részek is díszíthetik a kertet. Kerítésre vagy más támasztékra felfuttatva a nagyméretű levelek még a kíváncsi tekintetektől is védenek. TIPP: Április vége a dughagymák elültetésének utolsó időpontja, viszont kezdhetjük a földlabda nélkül vásárolt cserjék és fák telepítését. A téli pihenőből elővett, átültetett, évelő balkonnövények újult erővel hajtanak ki a meleg szobában vagy üvegházban. A túl hosszúra nyúlt, vékony hajtásokat csípjük vissza, ezzel a bokrosodást is segítjük. Tisztítsuk ki a szamócaágyásokat, majd a talaj fellazítása után terítsünk szét átszitált érett komposztot a tövek közé április 22., csütörtök

19 Fakanál Az olasz csoda: lasagne Spenótos-lazacos lasagne Hozzávalók: 20 dkg füstölt lazac felszeletelve, 4 dl tej, darált dió, lasagne tészta, spenótpüré, liszt, só, bors, szerecsendió Elkészítés: A spenótot a főzelékhez hasonlóan elkészítjük, de kihagyjuk belőle a tejet és a beáztatott zsemlét (már aki szokott bele tenni). A tejből, lisztből és olajból sűrű besamelt készítünk, sóval, szerecsendióval ízesítjük, kettéválasztjuk. Az egyik adagba belekeverjük a ledarált diót. Tűzálló tálba rétegesen lerakjuk a spenótot, a tésztát, a lazacot a diós besamellel, legvégén tésztával fedjük be, majd a tetején eloszlatjuk a besamel másik felét, és előmelegített sütőbe tesszük. Addig sütjük, amíg a teteje szépen megpirul. Póréhagymás-gombás lasagne Hozzávalók: 15 dkg póréhagyma, 1 db szegfűszeg, 1 csipet egész bors, 3 evőkanál olaj, 30 dkg gomba, 9 db lasagne lap, 15 dkg reszelt sajt, fűszerek ízlés szerint Elkészítés: A póréhagymát az olajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a felszeletelt gombát, enyhén sózzuk, borsozzuk. Amikor elforrta a levét, felöntjük 5 dl hideg vízzel, fűszerezzük. Felforraljuk, néhány perc alatt besűrítjük. A tésztával váltakozva egy kivajazott sütőedénybe rétegezzük úgy, hogy alul és felül gombás ragu legyen. A reszelt sajttal megszórjuk, és forró sütőben perc alatt készre sütjük. Tepsis lasagne Hozzávalók: 50 dkg darált sertésvagy pulykahús, 1 doboz lasagne tészta, füstölt sajt, kevés olaj, paradicsomlé, fűszerek ízlés szerint Elkészítés: A darált húst kevés olajon megpirítjuk, és 1dl vizet öntünk hozzá. Amikor ez elfőtt, kevés vízzel felengedjük, fűszerezzük. Ezeket összeforraljuk. Amikor ez elkészült, a tepsi aljára egy kis szószt teszünk, rá egy sor tésztát, majd megint a húsos ragut, és megint tésztát. Általában három sor jön ki belőle. A tetején a húsos ragu legyen. Jó vastagon szórjuk meg füstölt sajttal. Addig kell sütni, amíg a sajt megpirul. Lasagne bolognai módra Hozzávalók: 10 lap lasagne, 400 g bolognai ragu (vagy fűszeres, paradicsomlé), 40 g vaj, 40 g sajt, 8 dl zsíros tej, 40 g finomliszt, szerecsendió ízlés szerint, só ízlés szerint Elkészítés: Készítsünk besamel mártást: olvasszuk fel a vajat, adjuk hozzá a lisztet, majd folyamatos keverés mellett öntsük hozzá a tejet, vigyázva, hogy ne csomósodjon. Sózzuk meg, szórjuk meg egy csipetnyi szerecsendióval, forraljuk fel, majd főzzük még néhány percig. Egy kivajazott tűzálló edénybe öntsünk egy réteg bolognai szószt és besamel mártást, majd erre helyezzünk előfőzés nélkül egy réteg tésztát. Ugyanígy folytassuk a rétegezést, majd besamel mártással és raguval fejezzük be. Végül a tetejét szórjuk meg reszelt sajttal. Vegetáriánus lasagne Hozzávalók: Szósz: 2 sárgarépa, 2 cukkíni, 2 fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1/2 chillipaprika (erős), 6 paradicsom, 1 dl tejszín, 2 kávéskanál só, 1/2 kávéskanál cukor, bors, bazsalikom Töltelék: 250 g spenótlevél, 200 g fetasajt, 8-10 lasagne lap, 150 g reszelt sajt Elkészítés: A sárgarépát meghámozzuk, és a cukkínivel együtt kisebb hasábokra vágjuk. A hagymát, a fokhagymát és az erős paprikát olívaolajon megpuhítjuk. A paradicsomot forró vízbe tesszük, a héját lehúzzuk, majd apróra összevágjuk. Amikkor a hagyma megpuhult, beleteszszük az összes hozzávalót, és 10 percig lassú tűzön pároljuk, végül hozzáadjuk a bazsalikom levelét. Tűzálló tálba tesszük a szósz 1/3 részét, rászórjuk a spenót felét és a fetasajt felét rámorzsoljuk. Befedjük a lasagne lapokkal, addig folytatjuk, amíg minden hozzávaló elfogy. A legfelső sor lasagne, a tetejére szórjuk a reszelt sajtot. 225 fokra előmelegített sütőben sütjük 25 percig. Zöldfüszeres lasagne Hozzávalók: 60 dkg friss spenót, 1 kis fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 csomag lasagne tésztalap, A sajtszószhoz: 2 dl tej, 15 dkg zöldfűszeres krémsajt, 3 evőkanál müzli, 1 csipet szerecsendió, 10 dkg ementáli sajt reszelve Elkészítés: A spenótot megtisztítjuk, megmossuk, lecsepegtetjük. A hagymát, a fokhagymát meghámozzuk, apróra vágjuk. A sütőt 200 fokra (gázsütő 3. fokozat) előmelegítjük. A vajat felforrósítjuk, megpirítjuk benne a hagymát és a fokhagymát. Hozzáadjuk a spenótot, addig pároljuk, amíg a levelek kissé összeesnek. Leszűrjük, félretesszük. Felforrósítjuk a tejet, belekeverjük a müzlit, a krémsajtot, és sóval, borssal, csipetnyi szerecsendióval ízesítjük. A tésztalapokat a csomagon olvasható utasítás szerint előkészítjük. (Figyelem: van olyan tészta, amit elő kell főzni, de kapható olyan is, amit nem kell!) Tűzálló tálba kevés sajtszószt öntünk, és kibéleljük egy sor tésztalappal. Erre egy réteg spenót, majd tészta, spenót, amíg elfogy. A maradék sajtszószt ráöntjük, megszórjuk a sajttal, és a sütőben kb. 45 percig sütjük április 22, csütörtök 19

20 A szemhéjtus talán a legnagyobb mumus a sminkszerek közül, még a szájkontúrt is könnyebb meghúzni, mint a szemet a folyékony festékkel hangsúlyozni. Sokan neki sem kezdenek a korábbi rossz tapasztalatok miatt. Most viszont vegye elő a tust, vagy ha nincs, akkor vásároljon egy olcsót, tükröt elővenni és kezdődjék a tanulás! A tökéletes ív A szemek erőteljes hangsúlyozása nem új divat, már az ókorban is használtak szenet, hogy feketével emeljék ki a csillogó tekintetet. Talán a hatvanas években érte el csúcsát a tusdivat, amikor erősen keretezték a szemeket. Ma már nem az általános divat számít, inkább az, hogy mi áll jól az adott embernek. És a legtöbb nő esetében szép az erős szemfestés. A tus nagyon határozott vonalat jelent, a belső és a külső szemzugban vékony, a szivárványhártya felett pedig vastagabb. A szép kihúzás íves, egyenletesen nő a vastagsága, majd egyenletesen csökken. Ismét divatba jöttek a cicaszemek, így a vonalat lehet egy picit továbbhúzni a szem sarkánál. A szemhéjtus felvitele rengeteg hibázási lehetőséget rejt. Először is Szerkeszti: Bognár Irma Így kell a szemhéjtust használni! Ha szívesen kontúrozná a szemét erősebben, de fél, hogy nem lesz szép az eredmény, olvassa el cikkemet, amelyben megtalálhatja a legjobb praktikákat. gyakorlottnak kell lenni, elsőre szinte biztosan nem fog menni. A vonal nem lesz folyamatos, a teteje pedig cikkcakkosra sikerül. Lehet, hogy nem sikerül pont a pillák tövébe húzni, hanem kis fehér vonal marad a szemhéjon. A száradásnál is lehetnek problémák, a pislogással elkenődhet. De mindezek ne szegjék kedvét, vágjon bele! Tusfajták * A legismertebb az ecsetes, mártogatós változat, pedig ezzel a legnehezebb dolgozni, hiszen a festék mennyiségét is szabályozni kell, és az ecsetet kezelni sem egyszerű. * Talán a legkönnyebb a filces kiszereléssel dolgozni, bár a túl hegyes véggel óvatosan kell bánni. * A szilárd vagy por alapú tushoz külön ecset szükségeltetik. A festéket vízzel kell összedolgozni, hogy folyékony állagot kapjunk. Hogyan csinálja? Először is válasszon ki egy nyugis estét, amikor van ideje gyakorolni, hogy tökéletesíthesse a technikáját. Sminkeléskor is akkor használja, ha van rá ideje, mert precizitást követel. Több módon is kontúrozhatja a szemét, nincs üdvös megoldás, próbálja ki, melyik a legjobb Önnek.,, Noi sarok Alapozza le a szemhéját, majd vigye fel rá az alapszínnek szánt púdert. Ha más színnel is akarja hangsúlyozni a szemét, akkor vigye fel, a tus az utolsó lépés legyen a spirál előtt. Egy kefe segítségével távolítsa el a pillákról a púdert, majd húzzon ceruzával egy alapot a tusnak. Ezt egyébként el is hagyhatja, de, ha még gyakorlatlan, jól jöhet a vonalvezető. Ha ezzel megvan, akkor jöhet maga a tus. Hajtsa hátra a fejét, hogy lefelé nézhessen, ebben a pozícióban kevesebbet pislog majd, de a szeme nyitva van. Természetesen, ha megy félszemmel is a művelet, akkor egyenesen is ülhet. A kezét támassza meg, mert nehéz úgy dolgozni, hogy nem stabil, így cikkcakkos lehet a tusvonal. A legjobb, ha belülről kifelé halad, és több vonalból húzza meg a végsőt, egy mozdulattal ugyanis nehéz íves, egyenletes eredményt elérni. Fontos, hogy egészen a pillák tövébe kerüljön a festék, és ne maradjon hézag. Az ív elején, amely a szempillák vonalában kezdődjön, csak az ecset vagy toll végét használja, a vastagabb részeknél oda is nyomhatja az applikátort. Van, aki előbb az ívet rajzolja meg, majd kitölti, és haladhat fordított irányban is. Ha végzett, ne nagyon pislogjon, ne kenődjön el a festék. Erre a rétegre már ne vigyen fel semmit, mert a tus könnyen lepattogzik. Figyeljen, hogy a szem külső sarkában ne legyen túl vastag az ív, és ne is húzza sokkal tovább a szemsarkánál, mert nem éppen elegáns április 22., csütörtök

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2012. OKTÓBER 17. ZENTA 203. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 56. szakasza, az állami szervekben létesített munkaviszonyról szóló

Részletesebben

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN

SZABADKA VÁROS. meghirdeti az alábbi PÁLYÁZATOT KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A ÉVBEN A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57. és 59. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 35/2015 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00.

A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) 10.00. A IX. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A X. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2013. június 07. - 08. - 09. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2013. 06. 07.) Helyszín: Óvoda-Piactér-Központ-Óvoda Karneváli séta

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10.

A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA. 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) 10. A XI. BÁCSFEKETEHEGYI FALUNAP ÉS A XII. BÁCSFEKETEHEGYI MEGGYNAPOK MŰSORA 2015. június 12. - 13. - 14. (péntek szombat vasárnap) Péntek: (2015.06.12.) Helyszín: Óvoda Piactér Központ - Óvoda 10.00 Karneváli

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

január Eseménynaptár Magyarkanizsa / 2014 MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia Eseménynaptár HOGY AZ ESEMÉNYNAPTÁR AZ ÖN RENDEZVÉNYÉT IS TARTALMAZZA, ILLETVE AMENNYIBEN REKLÁMOZNI SZERETNE KIADVÁNYUNKBAN, KERESSE ÖNKORMÁNYZATUNKAT: I ÖNKORMÁNYZAT Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa Szerbia

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN

AZ ÉLSPORT ÉS A SPORTDÍJAK FINANSZÍROZÁSÁRA IRÁNYULÓ NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT A ÉVBEN A Zenta községben az élsport és a sportdíjak finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/2015. szám) 8. szakasza alapján az élsport finanszírozására irányuló nyilvános

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 2012. NOVEMBER 10. ZENTA 259. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Számítógép beszerzése a civil szervezetek részére Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség YU 3.2. 3231/2009 Hajdújárás Helyi Közösség Hajdújárás Számítógép

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk.

Az ülést Zenta Község Képviselő-testülete nagytermében 13,00 órai kezdettel tartjuk. Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011) 48. szakasza, valamint a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. sz.) 76. szakasza alapján

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2016. ÁPRILIS 12. Z E N T A 60. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és a falusi sport finanszírozásának

Részletesebben

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

SZABADKA VÁROS PÁLYÁZATOT HIRDET KÖZMUNKÁK SZERVEZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN I. A PROGRAM LEÍRÁSA ÉS A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE A foglalkoztatásról és a munkanélküliség elleni biztosításról szóló törvény 57., 59. és 60. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 36/2009 és 88/2010 száma) alapján, és a Nemzeti foglalkoztatási akciótervvel,

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2015. MÁRCIUS 17. Z E N T A Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának

Részletesebben

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig

Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál augusztus 18-tól 20-ig Szakmai beszámoló MÓRIKUM Kultúr-Fröccs-Fesztivál 2016. augusztus 18-tól 20-ig Évtizedek óta hagyományosan az augusztus 20-ai hétvégén 2-3 napos rendezvénysorozatot szervez intézményünk, a Lamberg-kastély

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Z E N T A 110. А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009. és 17/2010. szám) 4. szakaszának

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM 2012. JÚLIUS 02. ZENTA 93. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta Község Képviselő-testülete Ifjúsági Tanács Iktatószám: 016-40/2012-I Kelt: 2012. június

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról

H A T Á R O Z A T O T a sportösztöndíjak Zenta község évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló eljárás megindításáról Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2016. szám) 7. szakasza

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL

RENDELETET ZENTA KÖZSÉGBEN A NAGYCSALÁDOS KEDVEZMÉNYKÁRTYÁRÓL A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 20. szakasza 1. bekezdésnek 10. pontja és 32. szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.ГОДИНУ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5. JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA 24420 KANJIŽA, Novokneževački put br. 5. MAGYARKANIZSA KÖZSÉG

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 212. ÁPRILIS 2. KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 212.4.2. 84. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Zenta Község Zenta község polgármestere Szám: 41-9/212-II

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok 3.1. EU-s alapok, strukturális alapok felhasználását elősegítő programok informatikai képzés- és eszköztámogatása. Strukturális alapok, EU operatív programok

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

2014. július 10. csütörtök

2014. július 10. csütörtök 2014. július 10. csütörtök A vendégdelegációk hivatalos fogadása A résztvevő testvértelepülések bemutatkozása A találkozó programjainak bemutatása A találkozó feladatainak és céljainak megbeszélése Közös

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG

ZENTA KÖZSÉG ÉS A TARTOMÁNYI MUNKAÜGYI, FOGLALKOZTATÁSI ÉS A NEMEK EGYENJOGÚSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ TITKÁRSÁG A foglalkoztatásról és a munkanélküliség esetén való biztosításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/09. és 88/10. szám) 43. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, a csökkent munkaképeségű személyek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Szerbiai szervezetek által benyújtott pályázatok Érvénytelen pályázatok 3.6. 1604/2008 Vajdasági Rádió és Televízió Újvidék 3.6. 1377/2008 Temerini Kertbarátkör Temerin Újvidék Vágó berendezés beszerzése

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT DECEMBER

ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT DECEMBER ESEMÉNYNAPTÁR KULTÚRA, RENDEZVÉNYEK, SPORT 2010 DECEMBER Tisztelt Hölgyem, Tisztelt Uram! Sok szeretettel köszöntöm Önt a magyarkanizsai községi eseménynaptár második kiadásának hasábjain. Eltelt egy hónap

Részletesebben

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «A A Polgárok Európai Évének Ünnepe Sombereken» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

2010. március 11., csütörtök 1

2010. március 11., csütörtök 1 2010. március 11., csütörtök 1 Kezdetben vala az ígéret, majd a keserű csalódás. Már nemcsak terveinket, álmainkat, hitünket csúfolja meg a valóság, hanem mindazokat az ígéreteket is, amelyek igyekeznek

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 10/2016. sz. jegyzőkönyve. a augusztus 9 én megtartott rendes üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10/2016. sz. jegyzőkönyve a 2016. augusztus 9 én megtartott rendes üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016.

Részletesebben