2010. április 22, csütörtök 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. április 22, csütörtök 1"

Átírás

1 2010. április 22, csütörtök 1

2 Ipari park épül Horgoson A helyszínen járt a Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese Takács József, Kern Imre és Nyilas Mihály Múlt héten Kern Imre, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatóhelyettese Horgosra látogatott, ahol megbeszéléseket folytatott a helyi vezetőkkel, majd megtekintette a leendő ipari park számára kijelölt 26 hektár nagyságú területet, ahol az őt vendégül látó Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármesterrel és Takács Józseffel, a horgosi helyi közösség elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót. Nyilas Mihály méltatta a Nagyberuházási Alap támogatását (mintegy 28 millió dinár), amellyel a kezdő munkálatokat kívánják beindítani. Ebből az összegből először a víz- és csatornahálózatot építik ki a terület széléig. A tavalyi évben megítélt újabb 50 millió dináros eszközjuttatás a Nagyberuházási Alaptól lehetővé teszi, hogy még az idei évben elérhetőbbé váljon e fontos terület belső struktúrájának kiépítése. Ez az összeg a építkezés költségeinek egyharmad részére lesz elegendő, azaz 8 hektárnyi területet tudnak kiépíteni, elkészül a belső úthálózat, víz- és szennyvízelvezető rendszer, valamint egy trafóállomás. Itt van a közelben a Higlo, a vasút és szinte egy lépésre az autópálya, az EU-s határ is csupán 4 km-re van innen. Tehát ettől jobb lokációt elképzelni is nehéz, érthető tehát, hogy már most sok az érdeklődő, aki várja, hogy idetelepülhessen mint befektető. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani az alapnak, Horgosnak ugyanis nagy szüksége van munkahelyekre, az egész községben nagy a munkanélküliség. A község vezetőségének nagyon fontos, hogy az itt élő embereknek, fiataloknak legyen munkahelyük, megszűnjön az elvándorlás hallhattuk többek között Nyilas Mihálytól. Kern Imre örömét fejezte ki, hogy Horgosra látogathatott a Nagyberuházási Alap képviselőjeként. Az alap igazgatóbizottságának döntése alapján három prioritást támogatnak ebben az évben: a vízügyi objektumok építését és az árvízvédelmet, az utak építését, valamint az ipari parkok kiépítését, fejlesztését. Ez utóbbiak kiépítése azért fontos, mert a környező országok tapasztalatából tudjuk, hogy a legtöbb befektető a zöldmezős beruházások esetében is az ipari parkokba szeretne leginkább megtelepedni (mivel itt adott egyrészt a megfelelő terület, az infrastruktúra, a beruházást gyorsan be lehet fejezni). Még két projektummal kapcsolatban folytattunk megbeszéléseket, egyeztetéseket. Az egyik ilyen a Kárász-kastély. Az épület állagmegőrzéséről szóló szerződés már két hónappal ezelőtt alá lett írva, csak a dokumentációja nem volt megfelelő. Ma ezeket raktuk rendbe, úgyhogy végre elkezdődhet az építkezés. A horgosi Tisza Menti Vízművekbe is ellátogattunk, amely az egyik legjobb kivitelezője az alapnak, ugyanis nagyon sok munkát végzett már el, nem csak Magyarkanizsa község területén. Itt áttekintettünk több fejlesztési projektumot. Már korábban többször kiemeltem, hogy Magyarkanizsa e tekintetben példaértékű, ez a község számos kész projektummal rendelkezik, jól tudja, hogyan kell elkészíteni a terveket, hogyan kell felkészülni arra a momentumra, amikor a kivitelezésükhöz elő van teremtve a pénz. Ez külön fontossággal bír majd az EU-s pénzek elnyerésénél, hisz azokra csak megfelelő tervek birtokában lehet pályázni hangsúlyozta Kern Imre. Takács József is megelégedésének adott hangot, méltatva az alap támogatását az ipari park létrehozásában. Mint mondta, ez új távlatokat nyit az itt élő polgárok munkalehetőségeinek bővítését, a helyi járulékokon keresztül történő településfejlesztést illetően. JÁN. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával valósult meg. FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Művelődési Ház, Kanizsa, Damjanich u. 2. Pf. 39. Folyószámla: Alapító főszerkesztő: dr. Papp György Felelős szerkesztő: Tóth Klára Munkatársak: Aranyos Á. Klára, Bata Attila (műszaki szerkesztés), Bánszki Anna, Bognár Irma, Bödő Sándor, Csápek József (egyházi hírek), Farkas Tibor, Jánosi Károly, Koprivica Aranka, Losoncz Ernő (sport), Major Ibolya, Molnár Csikós Benedek, Orosz-Vass Márta, Teleki Mária (humanitárius tevékenységek) Fotók: Iván László, Puskás Károly Készült a tóthfalusi Logos-print d.o.o. nyomdában Felelős vezető: Deák Verona Kéziratokat, fényképeket nem őrzünk meg, és nem adunk vissza Egyes szám ára 35 dinár Előfizetés egy évre 1430 dinár, fél évre 720 dinár, negyedévre 390 dinár postaköltséggel LAPUNK KÖVETKEZŐ SZÁMA ÁPRILIS 29-ÉN JELENIK MEG. CIP Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 659.3( ) Új kanizsai újság Független hetilap / Fő- és felelős szerkesztő Papp György. 1 évf., 1 sz. (1994) Tóthfalu : Logos-print, 1994, 30 cm. Dvonedeljno. ISSN COBISS,SR-ID április 22., csütörtök

3 Az Európai Unió házhoz megy A magyar nagykövet, főkonzul és EU-attasé Magyarkanizsán Varga Imre Korsós Tamás Óriási megtiszteltetés és nagy öröm számunkra, hogy a Szerbiában működő magyar diplomáciai kar legrangosabb vezetői egy egész napos látogatásra hozzánk érkeztek kezdte köszöntőjét Nyilas Mihály, Magyarkanizsa polgármestere azon a múlt szerdai sajtókonferencián, amelyet a magyarországi diplomatákkal folytatott kerekasztal-megbeszélést követően tartottak a városháza dísztermében. A Magyar Köztársaság belgrádi nagykövetségével és a szabadkai magyar konzulátussal eddig is eredményes kapcsolatokat tartottunk fenn, most azonban az Európai Unió küszöbén Varga Imre nagykövet úr, Korsós Tamás főkonzul úr és Pápai Márta kisaszszony, EU-attasé, elhozták hozzánk az uniót. Meggyőződésem, hogy Szerbia előcsatlakozási folyamata fokozatosan felgyorsul és nincs messze az az idő, amikor tagjelöltek lehetünk. A sajtótájékoztatót megelőző beszélgetés során ismertettük vendégeinkkel önkormányzatunk fejlesztési terveit, stratégiai célkitűzéseit, amelyeket a nyugat-magyarországi régiókhoz hasonlóan, akik anno, ugyancsak éltek az uniós határok közelségével, mi is megpróbáljuk kedvező helyzetünknél fogva minél előnyösebben saját javunkra megvalósítani. Ehhez a Magyar Köztársaság megad minden tőle telhető támogatást, amelyeket részben már az IPA-projektumokon keresztül is élvezünk. Magyarkanizsa tíz projektumot nyújtott be az IPA-pályázatokra, ha azoknak fele megvalósul, mindenképpen elégedettek lehetünk. Beszélgettünk a közlekedési folyosók fontosságáról, ezen belül az autóutak építéséről, a Tisza nemzetközi hajóúttá nyilvánításáról. Elmondtuk vendégeinknek, hogy Magyarkanizsának tíz határon kívüli partnere van, ebből kilenc település az unió államaihoz tartozik: hat Magyarországon, egy-egy pedig Szlovéniában, Szlovákiában és Romániában található. Az utóbbi időben ezeket a kapcsolatokat igyekeztünk tovább mélyíteni, hogy az IPA-pályázatok során előnyünkre legyenek ezek a partnerkapcsolatok. Ezen a ponton nem állunk meg, további megbeszéléseket folytatunk más országokban is mondta végezetül a polgármester. Az Európai Unió házhoz megy program keretében a belgrádi magyar nagykövetség meglátogatja a szerbiai önkormányzatokat, hogy megismerkedjen azok sajátosságaival, fejlesztési elképzeléseikkel, hogy fel tudja mérni, megvalósításukhoz az Európai Unió, illetve azon belül egy-egy uniós állam milyen formában és mértékben tud támogatást nyújtani ismertette látogatásuk elsődleges célját Varga Imre nagykövet A magyar nagykövetség elsősorban makrorégiókban gondolkodik, ezért megbeszéléseinken a helyi lehetőségek mellett szót ejtettünk a vajdasági és a határokon átnyúló lehetőségekről is, azokról is, amelyek már a megvalósítás fázisában vannak, de azokról is, amelyek még csak a tervezésnél tartanak. Ennek a magyarkanizsai kistérségnek stratégiailag rendkívül jó a helyzete, így nagyobb mértékben lehet a fejlődés a modernizálódás, Szerbia uniós felzárkózásának haszonélvezője. A Magyar Köztársaság egyértelmű érdeke déli szomszédjának uniós csatlakozása, amiért mindent meg kíván tenni. Tavaly maga Szerbia is sokat tett ennek elérése érdekében és külön örömmel tölt el bennünket, hogy végre megszűnt a vízumkényszer és életbe lépett az uniós kereskedelmi megállapodás is. Teljes mértékben támogatjuk Szerbia stabilitási és társulási szerződésének júniusban kezdődő ratifikálását, és reméljük, hogy országuk 2011-ben, éppen a magyar elnökség idején, elnyeri az uniós tagjelölti státust fejezte be nyilatkozatát a magyar nagykövet. Amikor felkértek, nagy örömmel csatlakoztam a nagykövetség küldöttségéhez kezdte rövid felszólalását Korsós Tamás főkonzul. Február elsején, amikor hivatalba léptem, úgy gondoltam, hogy a vízumkiadás megszűntével teljes erővel azon dolgozhatok, hogy serkentsem a határon átnyúló együttműködések létrejöttét, Szerbia uniós felkészítését. Most látom, hogy kisebb régiókban kell gondolkodnom és Vajdaságra, ezen belül a túlnyomórészt magyarok lakta települések felkészítésére kell koncentrálnom, hogy az uniós csatlakozás pillanatában ezek a települések, ezek a községek legyenek a legfelkészültebbek. A ma szóba hozott dolgokra hamarosan visszatérünk majd a polgármester úrral és az önkormányzat illetékeseivel, mert ennek a közösségnek mentálisan, kulturálisan, gazdaságilag, gondolatilag, ismeretileg és infrastrukturálisan is felkészülten kell csatlakoznia Európa nagy családjához, ehhez viszont a legrövidebb út, véleményem szerint, éppen Magyarországon keresztül vezet summázta látogatásukat Korsós Tamás főkonzul. A magas rangú delegáció ezután ellátogatott a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontba, ahol a vendégek megtekintették azokat a tantermeket, amelyek berendezéséhez és felszereléséhez magyar állami támogatást kapott az iskola. Ismertették velük a tanulók nemzetközi versenyeken elért sikereit, majd egy fórum keretében találkoztak a diákokkal is. A tanulók a magyarországi Látogatás a középiskolában továbbtanulási lehetőségekről, az esetleges támogatásokról, az ott tartózkodás módozatairól kérdezték a diplomatákat. A küldöttség ezután beszélgetést folytatott a magyarkanizsai vállalkozókkal, majd látogatást tett a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben is, amelynek felszereléséhez Magyarország ugyancsak jelentős mértékben hozzájárult. Ezekért a támogatásokért a sajtótájékoztatón Nyilas Mihály polgármester külön is köszönetet mondott. Bödő Sándor Állásbörze Magyarkanizsán Értesítjük az érdekelteket, hogy án 11 órai kezdettel állásbörze lesz Magyarkanizsán a Cnesa előcsarnokában. Mindazok a munkanélküliek, akik munkát keresnek, a helyszínen adhatják át jelentkezési íveiket, illetve önéletrajzukat az érdeklődő vállalatoknak. A szervező a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és Magyarkanizsa önkormányzata április 22, csütörtök 3

4 Mezővédő erdősávok telepítése községünkben Múlt csütörtökön délben rendhagyó sajtótájékoztatóra került sor kinn a természetben, a szabad ég alatt Vojvoda Zimonjićon (Ilonafalu), annak apropóján, hogy folytatódott a már tavaly megkezdet szél- és mezővédő erdősávok telepítése községünk területén. A helyszínen a mezőgazdasági iskola tanulói éppen a facsemeték újraültetését végezték, ugyanis a tavalyi telepítés nem volt sikeres, ami bizonyára a szélsőséges időjárás miatt következett be, hiszen ismeretes, hogy tavaly tavasszal igen hosszan tartó szárazság sújtotta vidékünket. A média képviselőinek Szalkai Nemes Valéria, a községi tanács mezőgazdasággal megbízott tagja, Dobai János, a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság titkárhelyettese és dr. Sarnyai Zoltán, a Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont igazgatója számolt be a mezővédő erdősávok létesítésének idei akciótervéről. Jelen volt még Ljiljana Bucalo Latinović, köztársasági erdészeti és vadászati felügyelő is, aki a tartományi titkárság részéről hivatalosan ellenőrzi az eszközök célszerű felhasználását. Dobai János elmondta, hogy a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság jelentős pénzösszegel támogatja a szélvédő övezetek létrehozását. Mintegy 45 millió dinár van előirányozva az erdősávok és szélvédő övezetek telepítésére. Ebben a projektumban Magyarkanizsával is együttműködnek ben dinárt fordított a mezőgazdasági titkárság fásításra. Idén az akció tovább folytatódik, ebben a hónapban megindult a facsemeték kiültetése. Elhangzott még, hogy pályázni fognak eszközökre, azért hogy támogatni tudják a már megkezdett programot, és külön projektumok kidolgozása is tervben van erdősítésre, melyben Magyarkanizsa község is részt vesz. Ezután Szalkai Nemes Valéria részletesen ismertette a községünkben sorra kerülő fásítás akciótervét. Mint elmondta, a mezővédő erdősávok községünk területén való létesítésének projektuma alapján az idei kivitelezési terven belül Oromhegyes és Horgos területén 5,5 km szakaszon, 5 hektáros területen kerül sor fásításra darab facsemete, fehérnyár, kocsányos tölgy, olajfa, valamint 5000 darab kökény és tamariska bokor kerül majd kiültetésre. Az önkormányzati és a tartományi pénzeszközök társításával dinár áll rendelkezésre. Ez az összeg fedezi az előzetes földmunkákat a horgosi részen, a fák beszerzését, szállítását, ültetését, valamint a karbantartó munkálatokat, mint az öntözés, vadkár elleni védelem, trágyázás és kémiai védekezés. Szalkai Nemes Valéria hagsúlyozta még a szélfogó erdősávok telepítésének fontosságát a klímaváltozás és szárazság, valamint a környezetvédelem szempontjából is. Végezetül dr. Sarnyai Zoltán kifejtette, hogy az iskola számára két okból is jelentős dolog, hogy részt vesznek a telepítési programban. Az egyik az, hogy az oktatási intézmény mint kivitelező anyagi juttatásban részesül. A másik az okatás szempontjából igen fontos dolog, hogy a tanulók a terepen így is gyakorolhatják és hasznosíthatják az iskolában szerzett tudásukat. Lényegében ez környezettudatosságra való nevelés és szemléletformáló feladat is egyben. Továbbá elhangzott még, hogy a zöldövezetek jelentősége a biodiverzitás (biológiai sokféleség) szempontjából is nagyon fontos, mert segít a már tönkretett ökoszisztéma helyreállításában és a monoton, sík táj szebbé tételében is. A sajtótájékozatón elhangzottakból leszűrhetjük tehát, hogy Vajdaságon belül, így községünkben is bekövetkezett a szemléletváltás a környezetvédelmet illetően, és ezúttal a fásítással már konkrét lépéseket tesznek életterünk javításának érdekében. K. Aranka Nagyszabású táncfesztivál Április 17-én került megrendezésre az immár XVIII. Gyermek-, Modern és Néptáncfesztivál, azaz a Kanizsa Kupa A helyszín a Gyógyfürdő sportcsarnoka volt. Nemzetközi táncversenyt láthattunk, hiszen a hazai táncosokon kívül horvátországi, romániai, magyaroszági és boszniahercegovinai klubok egyegy csoportja is fellépett. A legkisebb korosztálytól a felnőttekig mindeki öszszemérhette tánctudása legjavát. A sziporkázó és látványos, tánctechnikailag is igényes dance show, latin és standard táncfajták mellett a napjainkban divatos hiphop, valamint disco és az akrobatikus disco versenyszámokat láthatta a nagyszámú közönség. Ezenkívül egyéni, duó és kiscsoportos, formációs versenyszámok is voltak. A verseny egynapos volt, de a látványos táncokon kívül a vendégcsapatoknak jutott idejük egy kis városnézésre, szórakozásra is. A gyerekek jól érezték magukat, az időjárás is kedvezett, így egy igazán kellemes napot tölthettek városunkban! A fesztivál főszervezője az M-Plusz Táncklub, főkoordinátora pedig Szajkó Erszébet volt. AK április 22., csütörtök CyanMagentaYellowBlack

5 A művelődési miniszter Magyarkanizsán Decentralizálódik a kultúra (is) Nebojša Bradić látogatást tett a Nagy József Regionális Kreatív Műhelyben A megbeszéléseken jelen volt Sinkovits Erzsébet, a tartományi helyi önkormányzati titkárság titkárhelyettese is Múlt pénteken tanácskozásra gyűltek össze a szakemberek a Gyógyfürdő dísztermében. A tartományunkban működő gyógyfürdők vezetőin kívül az eseményen tiszteletét tette dr. Csengeri Attila tartományi egészségügyi titkár, Koza Róbert, a községi tanács turizmussal megbízott tagja, Pálinkás József, a szervező Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap igazgatója. Az Információs rendszerek jelentősége a vajdasági gyógyfürdők munkájában címmel tartott tanácskozáson a helyi gyógyfürdőben megvalósult információs rendszerről prim. dr. Ágoston F. Ferenc igazgató és Rade Petrović szakmunkatárs, a fürdő információs rendszerének vezetője számolt be. Pálinkás József a téma fontosságáról nyilatkozott: A TVT Egészségügyi Titkárságának védnökségével Magyarkanizsán az Egészségturizmus Klaszter egynapos szemináriumot szervezett, amely az integrált információs rendszerek bevezetéséről szól. Mint ahogy az kiderült, nálunk is, de Magyarországon is hiányosságok tapasztalhatóak az információs rendszerek kiépítésében. Ezért a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter Alap szakemberek bevonásával új akciót indít, amelynek alapján nemzetközi, határon átívelő projekteken keresztül szeretnénk minden fürdőben egységes, integrált rendszert bevezetni az európai paraméterek alapján. Dr. Csengeri Attila miután megnyitotta a tanácskozást, sajtótájékoztatót tartott a média képviselőinek. A vajdasági Egészségügyi Titkárság messzemenően magáénak tartja azokat a törekvéseket, amelyek az információs technológia bevezetését tűzték ki célul az egészségügyi intézményekben. Magyarkanizsán a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter szervezésében hívtuk össze a gyógyturizmussal foglalkozó speciális Egy korábbi, hivatalos okok miatt elmaradt látogatását pótlandó, a szerb kultuszminiszter pénteken délután rövid látogatásra városunkba érkezett, hogy testközelből is megismerkedjen a minisztérium által is támogatott Nagy József Regionális Kreatív Műhellyel és annak munkájával. Első látogatásom ez Magyarkanizsán és külön öröm számomra, hogy éppen ebbe a világszerte is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő alkotóműhelybe hívtak meg. A műhely munkájáról eddig is voltak ismereteim, hiszen minisztériumunk a létrehozása óta anyagi támogatásban részesíti az intézményt és hozzájárul produkciói megvalósításához is. Már láttam Nagy József-előadást és úgy vélem, ennek a határokat nem ismerő, még mindig újdonságnak számító műfajnak ott a helye a világ színpadain. Ezúttal meggyőződhettem arról is, hogy itt nagyszerű feltételek mellett készülhetnek a színészek, kiváló környezet, kiváló hangulat és vendégszeretet fogadja őket. Ide bárhonnan szívesen eljönnek a meghívott vendégművészek is. A Szerb Művelődési Minisztérium igyekszik odafigyelni a kultúrközpontokon, nagyvárosokon kívül eső kisebb központokra is, amelyekhez Magyarkanizsa, ezen belül a Nagy József RKM is tartozik, mert nagyszerű és mindenhol sikerre számító produkcióik mellett kulturális kapcsolatot jelentenek a világgal, és ezzel magát Szerbiát is népszerűsítik mondta Nebojša Bradić. Sinkovits Erzsébet, a tartományi önkormányzati titkárság titkárhelyettese szerint a művelődési miniszter a látogatás rövid ideje alatt is hozzájutott azokhoz a konkrét ismeretekhez, amelyeket munkatársai közvetítése révén mindeddig nem tudott megszerezni, fel tudta mérni a valós helyzetet és értékelni azt, jó helyre kerülnek-e a minisztériumi pénzek. A Nagy József Regionális Kreatív Műhely vezetőivel folytatott megbeszéléseken szóba került a műhely teljes befejezésének és az újabb produkcióknak a pénzelése. Konkrét összegekről is szó esett, amelyekre a kultúra decentralizációjának hála a magyarkanizsai alkotóműhely a továbbiakban is számíthat. Titkársága eszmei támogatást nyújthat mindehhez, de közvetítőként mindenképpen hozzá tud járulni, hogy a Tartományi Művelődési Titkárság költségvetéséből is jusson a társulatnak. A megbeszélések alapján bízhatunk abban, hogy a Nagy József RKM a jövőben is megkapja a támogatásokat ahhoz, hogy rangos és színvonalas előadásokat tudjon színpadra vinni, amelyek bárhol a világon megállják helyüket. A miniszter úr itt, a helyszínen, az eddigieknél sokkal nagyobb megértést tanúsított munkánk iránt. A műhelyt látva, a műhelyt közelről megismerve érzékelni tudta, hogy az európai modellnek számító kulturális decentralizáció terén a Nagy József Regionális Kreatív Műhely egy élő modell ehhez. Az elmúlt három és fél hónapban Nagy József társulata 18 előadással szerepelt Nyugat-Európa ismert színpadain, ami óriási siker, hatalmas teljesítmény és rendkívüli eredmény. Ezzel a Nagy József RKM valójában egy kulturális missziót teljesített. Mindezek eléréséhez azonban elengedhetetlen a közösség, elsősorban a Szerb Művelődési Minisztérium támogatása nyilatkozta a találkozó után Bicskei Zoltán, a Nagy József Regionális Kreatív Műhely igazgatója. Bödő Sándor Tanácskozás az egészségügyi információs rendszerről kórházakat, hogy beszélgessünk az információs rendszer bevezetéséről. Eljöttek a vezető szakemberek, s egy szoftvercég mutatja be a vajdasági speciális kórházak közül egyetlen egy helyen működő információs felépítményt. Titkárságunk az idén kb. kétszázmillió dinárt szándékozik fordítani szoftverfejlesztésre, az információs rendszer bevezetésére a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézetben és a szabadkai kórházban. A jól működő szoftver segítené az egészségügyi dolgozók munkáját, és megkönynyítené az adminisztrációs munkát, annak korszerű ellenőrzését. Dr. Csengeri Attila szerint a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter jól kiépített kapcsolatai által kialakíthatna egy ilyen információs hálózatot, akár Kárpát-medencei szinten is. A dél-alföldiekkel kialakított kapcsolatok immár a romániai féllel is kiépülni látszanak. Ezeket a kapcsolatokat az Európai Unió is fel tudja majd ismerni és támogatásban fogja részesíti. Egyébként az uniós határokon átnyúló projektek, kapcsolatok építésének keretében a Vajdasági Egészségturizmus Klaszter az elkövetkező hetekben bemutatkozik Magyarországon (Bugac, Gyula, Makó, Debrecen), Romániában (Temesvár, Herkulesfürdő, Brassó, Csíkszereda stb.), valamint Szlovéniában a ljubljanai Szlovén OFSZ Dél-európai ET Kongresszusán. Emellett hazai bemutatkozásra is lesz lehetőség az év folyamán. Ott lesznek a Szerb Gazdasági Kamara kongresszusán, részt vesznek Nišben a kis- és középvállalkozók nemzetközi vásárán, a nemzetközi balneológiai kongresszuson Vrnjačka Banján, amelyeken legutóbbi, Vrdniken megtartott közgyűlésük határozata értelmében a nemzetközi fellépés, a regionális együttműködések s befektetések fokozását kívánják elérni. Ahogyan tették ezt a legutóbbi kecskeméti XVIII. TOU- REX Idegenforgalmi Kiállítás keretében is. JÁN április 22, csütörtök 5

6 Villanyrendőr és körforgalom A közlekedésbiztonság fokozását szorgalmazza a Helyi Közösség Megkezdődik a csatornaépítés az ötödik kerületben - A tanács 3. rendes ülésének összefoglalója Magyarkanizsa Helyi Közösség Tanácsa legutóbbi ülésén megvitatta a 2010-es év első három hónapjának pénzügyi mutatóit. Az INFO Kanizsa Kft. adatai szerint a Helyi Közösség az első negyedévben jól gazdálkodott ugyan, bár a pénzügyi terv megvalósulása mindössze 17,7 %-os, alaposan elmarad az időarányostól. Némi vigasztalást jelent, hogy általában minden év elején hasonló a helyzet, bár ilyen alacsony mutatóra azért senki sem számított. A január-márciusi időszakban a Helyi Közösség bevétele közel 8 millió dinár volt, míg a kiadási oldalon valamivel kevesebb mint 6,5 milliót mutattak ki, ami dináros többletbevételt eredményezett. A Helyi Közösségnek jelenleg dinár áll rendelkezésére. Jó hír az ötödik kerület polgárai számára, hogy aláírták a szerződést a horgosi Tisza Menti Vízművekkel, az engedélyeket is beszerezték, így amint az időjárás engedi, megkezdik a csatornaépítési munkálatokat ebben a városrészben is. A kommunális bizottság komoly javaslatokkal rukkolt elő. Elsőként a közlekedési rend kapcsán tette meg javaslatát egy villanyrendőr felállítására a valamikori Beograd Kávéház sarkán, a Gesztenye fasor végén pedig egy nagyméretű körforgalom kiépítését kezdeményezte. A Tanács támogatta az elképzeléseket és továbbítani fogja azokat a községi illetékesekhez. A bizottság három lakossági kérelemről is tárgyalt. A Texas vendéglő utáni Szabadkai út feltöltését valamint az Alsó-Járásszéli tanyák útjainak feltöltését elfogadja ugyan, de pénzeszközök híján megvalósításukat egyelőre prolongálta. Elfogadta viszont a Zmaj Jovina utca lakóinak kérelmét, akik két utcai világítótest felállítását kérték, mivel a Halas üzlet elköltözése után az az utcarész megvilágítás nélkül maradt. A 150 ezer dináros költség felét a Településrendezési Közvállalat vállalta. Felmerült a Malom utca lezárásának kérdése is, mivel mint kiderült, az közterület és nem tudni, milyen jogon zárták le a forgalom elől és lakatolták le az oda felállított kaput. A tavalyi évben rendeződni látszott a mezőgépek, autóbuszok és teherautók parkolási módja, ezen a tavaszon azonban újra összevisszaság kezd mutatkozni. Mivel a Helyi Közösség a város szélesebb területét is igyekszik kaszálhatóvá, rendezetté tenni, nem engedhető meg, hogy a járművek ott parkoljanak, ahol éppen akarnak. A környezetvédelmi bizottság a tervek szerint hozzálátott a Vigadó előtti surjás rendezéséhez, amelyet mostanság gyanús ott tartózkodásra használtak egyesek, sőt akadtak, akik napokig ott is laktak. A társadalmi bizottság 12 finanszírozási kérelmet hagyott jóvá. Lehetőségeihez mérten támogatást nyújtott a tekeklubnak, az Ifjúsági Tanácsnak, a Kanizsa Judo Klubnak, a Panda Rádiónak, a József Attila Könyvtárnak, a sakk klubnak, a teniszklubnak, a Nyugdíjas Egyesületnek, a Potisje Labdarúgóklubnak és labdarúgó iskolájának, az Aikido Klubnak, a Lešo Természetjáró Egyesületnek, a Községi Pedagógusok Egyesületének, a Rákóczi Szövetség községi szervezetének, a kajakklubnak és a Bolero Táncklubnak. A most jóváhagyott támogatások összértéke 850 ezer dinár. A legelőgazdálkodási bizottság új összetételben, új ambíciókkal kezdte a munkát és egyeztető megbeszélésre hívta össze a gazdákat. A 32 érdekelt jószágtenyésztő közül 19-en el is mentek a megbeszélésre és meg is egyeztek a Helyi Közösség iránti kötelezettségeik tekintetében. A bizottság javaslatára a Tanács jóváhagyta, hogy kéri az önkormányzattól, hogy a fennhatósága alá tartozó, az Alsó-Járásszéltől Velebitig húzódó, mintegy 250 hektáros állami földterületet juttassa vissza a Helyi Közösségnek. A különfélék alatt javaslat született több új hirdetőoszlop felállítására és a tanácstagok arra is felhívták a figyelmet, hogy a Gyógyfürdő és a piac közötti városrészen nagyobb gondot kell fordítani az utcák tisztaságára, mert ez a frekventált terület egyben városunk fényképe is az idelátogatók számára. Bödő Sándor MAGYARKANIZSA 2020 JÖVŐ(KÉP) NÉLKÜL Gondolatok egy meg nem tartott beszélgetésről Sikertelen volt a magyarkanizsai FÉNY civil szervezet szerdai lakossági fóruma. A személyre szóló meghívók ellenére is csak üres székek fogadták a rendezőket. Pedig a meghirdetett téma mindanyiunkat kellene, hogy érdekeljen, elvileg. A szervezők azt szerették volna megbeszélni a lakosokkal, hogy milyennek szeretnék látni, tudni Magyarkanizsát 2020-ban. Sajnos nem így történt. Alig néhány magyarkanizsai lakos tisztelte meg jelenlétével a kötetlen beszélgetést. Döbbenten ültünk a könyvtárteremben, ahol már volt olyan sikeres rendezvényünk is, melyen a polgármester úrnak sem jutott ülőhely. Így csak egymás között beszélhettünk a lehetséges témákról és arról, hogy mi az oka ennek a rettenetes érdektelenségnek. Pedig vitára érdemes téma bőven lenne, a mindennnapi élet bármely területéről. Kötetlen beszélgetésen keresztül szerettük volna megismerni a polgárok véleményét, szükségleteit és elképzeléseit városuk és lakosainak közeljövőjéről. Ilyen jellegű beszélgetést sem a város vezetői, sem a politikai pártok nem szerveztek/szerveznek. Úgy látszik senkit nem érdekel a kisemberek véleménye, ötlete, szükséglete. Vitaindítónak a következő témakat és kérdéseket szerettük volna felvetni: -Önfenntartási ösztönök és rendszerek tudatos tönkretétele; - Morális és kulturális értékek folytonosságának hiánya; - Városépítés és az idegen tőkeérdekek kierőszakolása; - Fiatalok helye és kilátásai; - Megélhet-e munkájából egy kezdő vállalkozó? - Turizmusfejlesztés - valóságshow gyakorlati eredmények nélkül; - Pártkoncepciók és a hozzá nem értők tevékenysége; - Ötletek felkínálásának/megvalósításának ellehetetlenítése, azaz a mindenható centralizált bürokrácia hatalma; - A meg nem valósított évtizedes ígéretek folyamatos aktualítása (buszállomás, kerülőút). Mindezek a kérdések továbbra is válaszra várnak. Csak ki adjon megfelelő választ mindezekre a kérdésekre? Az érdektelenség veszélyes dolog. Saját életterületönkön belül soha be nem pótolható károkat okoz. Mások mondják meg helyettünk, milyen legyen városunk, életünk, jövőnk? Kik ők és okosabbak-e nálunk? Vagy már minden késő? Megfosztva a megélhetési biztonságtól, világos és megvalósítható célok nélkül tengődjünk egyik napról a másikra? Hát ez a jövőnk? Akinek pedig nem tetszik ez az állapot, menjen világgá! Fiataljaink ezt teszik. Akinek megvan a megfelelő szakmája és a kilátástalan reménytelenségből fakadó bátorsága, házat és hazát itthagyva megy világgá. Aki pedig marad, örülhet, ha éhbért is kap munkájáért. Ez mindennapjaink valósága és magunk között beszélgetve tünődünk azon, hogy van-e jövője egy ilyen állapotban levő közösségnek. Korenchy László, A FÉNY civil szervezet titkára április 22., csütörtök

7 Útkeresés a Sport kávéházban Hétfőn este Magyarkanizsán járt Aleksandar Vulin, a Szocialista Mozgalom elnöke. A helyi Sport kávézóban találkozott a párt szimpatizánsaival, tagjaival, akiknek kifejtette az előrehozott választások megtartásának szükségességéről alkotott elképzeléseit, ugyanakkor köszönetet mondott az itt élő párttagoknak az utóbbi időben kifejtett tevékenységükért. A szenvedélyes felszólalásoktól sem mentes találkozón mintegy harmincan vettek részt, többségükben a változásokat szorgalmazó emberek. Mint elhangzott, nagyon sok a szegény, kisemmizett ember, kezdve a földművesektől a munkásokon keresztül a fiatal generációig. Az est végére megfogalmazódott: egy tömbbe kellene tömörülniük a hasonló sorsú, gondolkodású pártoknak, embereknek. A jövőben ezért fognak tenni az itt élők körében. A pártelnök a délutáni órákban a horgosiakkal találkozott. JÁN. Majális Magyarkanizsán! Magyarkanizsa önkormányzatának szervezésében május 2-án a Városháza előtti téren színes programmal várják a majálisozókat. A műsor délután 16 órától kezdődik vidám operett slágerekkel. A Te rongyos élet című műsor a Ferencvárosi Művelődési Központ ajándéka. Az érdeklődők válogatást hallhatnak többek között: Eisemann Mihály, Kálmán Imre, Fényes Szabolcs, Lehár Ferenc műveiből. Közreműködnek: Rátonyi Krisztina, Czető Roland, Hermál Mátyás, Valiszka László. A színpadon a koncertek előtt és után fellépnek a községi moderntánc klubok: az M-Plusz és a Bolero Magyarkanizsáról, valamint a horgosi Mistical. Este hét órától a magyarországi Dred & Doris és a Crystal együttesek zenéje mellett szórakozhat a nagyérdemű, majd B. Tóth László retró DJ régi idők nagy slágereivel csábít táncra. A kisparkban kirakodóvásár és lacikonyha várja a vendégeket! Fontos! A Palics-Ludas Közvállalat értesíti a polgárokat, hogy a Szelevényi erdőn és pusztán a májusi ünnepek alatt csak külön engedéllyel lehet táborozni, tüzet rakni. Bővebb felvilágosítás a közvállalat telefonszámán: A II. Karamell Fesztivál Martonoson! április 23-án és 24-én tartják Martonos központjában a II. Karamell Fesztivált. Program: Április 23. (péntek) 15 órától: Ünnepélyes megnyitó Óvodások, iskolások szereplése, táncklubok fellépése Óbecsei Magyar Kultúrkör fellépése Nyugdíjasok énekkórusa Régi mesterségek bemutatkozása, standok megtekintése (kosárfonás, seprűgyártás, kovács, gölöncsér stb.) Horgászverseny Halászest (sült hal), zenekari fellépés Meteoros táncbemutató Roma táncegyesület Utcabál Hírek at ICR-ből PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium pályázatot írt ki mezőgazdasági beruházások támogatására. A támogatást az alábbi célokra lehet felhasználni: 1. Új traktorok és mehanizáció beszerzésére 2. Gabonafélék minőségmeghatározására szolgáló felszerelés vásárlására 3. Mezőgazdasági termékek tárolására és osztályozására szolgáló objektumok építésére Pályázhatnak: - fizikai személyek - bejegyzett mezőgazdasági termelők - társult termelők - jogi személyek A pályázat benyújtásának határideje: május 23. A jelen pályázattal és egyéb pályázati kiírásokkal kapcsolatban bővebb információ a magyarkanizsai Tisza Menti Információs Fejlesztési Központban - ICR (Dózsa György u. 4.) kapható, illetve a következő elérhetőségeken: Tel.: 024/ Április 22. csütörtök, 18,00 h, Dobó Tihamér Képtár A Cnesa OMI Dobó Tihamér Képtár szervezésében MANKÓ Művészettörténeti kurzus a kezdetektől napjainkig. Híres szobrászok - A szobor története Belépés díjtalan Április 23., péntek, Művészetek Háza, nagyszínpad, 19,00 h, A Cnesa OMI szervezésében és a Helyi Közösség támogatásával Fiatal tehetségek koncertje Belépés díjtalan Április 24., szombat, moziterem, 19,00 h, a Cnesa OMI és a Cinema Április 24. (szombat) Karamell Kupa - tekebajnokság (benevezés Telek Csabánál a as telefonszámon) Sütemények zsűrizése Íjászok bemutatkozása a parkban Selyemcukor gyártása a cukrászda teraszán Babfőző verseny (jelentkezni ) Sakkverseny A Dárdai Kultúregyesület fellépése Fiákerezés a faluban, ostorcsattogtatás Step Up táncklub fellépése Kisiskolások rajzversenye Babételek zsűrizése, díjazása Kötélhúzó verseny Díjak és emléklapok kiosztása Bővebb információ a következő telefonszámokon kapható: A MŰVÉSZETEK HÁZA ÁPRILISI MŰSORÁBÓL Filmműhely szervezésében Betiltott Jugoszláv filmek vetítése Bata Čengić: ULOGA MOJE PORODICE U SVETSKOJ REVOLUCIJI Lordana Zafranović: NE- DELJA Vendég: Igor Toholj, fi lmrendező, producer Belépés díjtalan Április 28., szerda, moziterem, 19,00 h A Cnesa OMI és a Cinema Filmműhely és a NJRKM társszervezésében МAGYARKANIZSAI FIL- MEK CIKLUSA Szép Tisza és más A Csodakút Tűzút A mozi 50 éve Belépő: 100 din A Cantilena Horgoson Április 17-én a horgosi Havas Boldogasszony templomban önálló koncerttel lépett fel a Cantilena Kamarakórus. Repertoárjukat Népek zenéje címmel jellemezték, hiszen a jól ismert magyar dallamok mellett szláv, afroamerikai, német, finn és olasz zeneszerzők dalműveiből válogattak. A több mint egy órás koncertet összekötőszöveg és versek tették hangulatosabbá. A koncert után Gutási Ákos atya megköszönte a kórusnak a fellépést, és további sikeres szereplést kívánt a tagoknak és Losonc Piroska karvezetőnek. AK április 22, csütörtök 7

2010. május 20., csütörtök 1

2010. május 20., csütörtök 1 2010. május 20., csütörtök 1 Május 22. a biodiverzitás világnapja Mit is rejt magában ez a szó, ez a fogalom? tehetik fel a kérdést tisztelt olvasóink. A biodiverzitás az élővilág sokfélesége. Egyaránt

Részletesebben

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470 Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

A CSODAKÚT CÍMŰ FILM SIKERE LENGYELORSZÁGBAN

A CSODAKÚT CÍMŰ FILM SIKERE LENGYELORSZÁGBAN ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

Nemzetközi elismerés Magyarkanizsának MAGYARKANIZSA ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

Nemzetközi elismerés Magyarkanizsának MAGYARKANIZSA ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

SLOGA AUTO-MOTO KLUB KANJIŽA. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Kellemes karácsonyi ünnepeket és A.D. ZIP

SLOGA AUTO-MOTO KLUB KANJIŽA. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! Kellemes karácsonyi ünnepeket és A.D. ZIP ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 ÜGYFELEINK JÓKÍVÁNSÁGAI Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! S.R. Ne babrálja KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁSOK ÜGYNÖKSÉGE

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

2010. február 4., csütörtök 1

2010. február 4., csütörtök 1 2010. február 4., csütörtök 1 Mindennapi gondjaink Városunk szebbé tételéhez időszerű lenne tettekkel is hozzájárulni. Akármerre fordul az ember, akárkivel beszélget, egyre gyakrabban szóba kerül városunk

Részletesebben

2010. április 8, csütörtök 1

2010. április 8, csütörtök 1 2010. április 8, csütörtök 1 Vissza-visszatérő útgondjaink A 2010-es esztendő sok újdonsággal lepte meg a szerbiai járművezetőket. A média hírt adott az új közlekedésbiztonsági törvény életbelépéséről,

Részletesebben

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése

LEGFRISSEBB Beruházások megtekintése ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 LEGFRISSEBB

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

crveni signal FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. HORGOŠ, ŽELEZNIČKA 22. tel.centr.: 024/792-050,792-409,dir.: 792-084, tel./fax: 792-348, 792-214, Kanjiža:

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Téli világ ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Téli világ

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT

MAGYARKANIZSÁN IS A MAGYAR ÖSSZEFOGÁS LISTA DIADALMASKODOTT ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

! 6 ë u ²ën? ën ë 뫾 «ëëëëëë뫾 cmyk

! 6 ë u ²ën? ën ë 뫾 «ëëëëëë뫾 cmyk cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja.

Leveles a május. Tisztelt Olvasóink! ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG

signal crveni FANTASTICO AZ ÖN TÖKÉLETES VÁLASZTÁSA! plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Pénzváltó Menjačnica Exchange office 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 AUTÓSISKOLA Kanizsa crveni signal plus AUTO ŠKOLA Kanjiža Kontakt: 063/7-814-470. Magyarkanizsán - Fő utca 4. (874-051) - Piactér sz.n. (873-461) Zentán - Fő utca 11. (817-052) - Posta

Részletesebben

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Miskolci Magdolna

ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Miskolci Magdolna ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja.

Ökörnyál ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság megjelenését Magyarkanizsa önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács támogatja. ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával

Határon átnyúló együttműködés ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 3 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. Az Új Kanizsai Újság eszközfejlesztése a Szülőföld Alap támogatásával ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető:

Részletesebben

KANIZSAI TARTALOM. A Tisza Néptáncegyesület évzáró műsora FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP FÓLIASÁTRAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA A TANGAZDASÁGBAN

KANIZSAI TARTALOM. A Tisza Néptáncegyesület évzáró műsora FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP FÓLIASÁTRAK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA A TANGAZDASÁGBAN KANIZSAI FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP ÚJ XVIII. évf. (55.) 2. szám, Magyarkanizsa 2011. június 23. Ára: 40 dinár 6 5 ÚJSÁG KÖZSÉGI TŰZOLTÓVERSENY BARANGOLÁS VISEGRÁDON ÉS SZENTENDRÉN TARTALOM FÓLIASÁTRAK

Részletesebben

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk

2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG. cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG 1 2 ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG cmyk ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős

Részletesebben

ezerkilencszáznyolcvannyolc november huszonkettedikén születtem, és azóta sem törődtem

ezerkilencszáznyolcvannyolc november huszonkettedikén születtem, és azóta sem törődtem ÚJ KANIZSAI ÚJSÁG FÜGGETLEN POLGÁRI HETILAP Alapító és kiadó a tóthfalusi LOGOS-print d.o.o., 24427 Tóthfalu, Kossuth u. 4. tel. és fax: (024) 887-140 Felelős vezető: Deák Verona Szerkesztőség: Logos-print

Részletesebben