A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó"

Átírás

1 Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p október 20. II. évfolyam 41. szám Nemzeti ünnep A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, a makói József Attila Múzeum és a József Attila Gimnázium és a magam nevében tisztelettel hívom, várom az 1956-os forradalom 50. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából megrendezett makói ünnepi programokra! Október 22. (vasárnap) Dr. Buzás Péter Makó város polgármestere Ökumenikus istentisztelet a Csanád vezér téri kápolnában. Az ökumenikus istentiszteletet vezeti Marosi János templomigazgató. Predikáció: Jánosi Szabolcs rk. káplán Záró imát mond: Kotormán István református lelkipásztor Gyertyagyújtás az 1956-os emlékmûnél (Csanád vezér téri kopjafák) Megemlékezés: Jámbor Zoltán, a POFOSZ Makói Szervezetének elnöke Közremûködik: Juhász Gyula Református Szakközépiskola Október 23. (hétfõ) Zászlófelvonás Közremûködik: a Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Bartók Ifjú sági Fúvószenekara, Makói Majorette Egyesület Koszorúzás az I. világháborús emlékmûnél (Korona elõtti tér) Koszorút helyez el: Makó Város Önkormányzata, Makó Város Diákönkormányzata Közremûködik: a Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Bartók Ifjúsági Fúvószenekara Megemlékezés és koszorúzás a Csanád vezér téri 1956-os emlékmûnél (kopjafák) Közremûködik: a Belvárosi Általános Iskola és Mûvészetek Iskolája Bartók Ifjúsági Fúvószenekara Köszöntõt mond: Dr. Buzás Péter polgármester, országgyûlési képviselõ Ünnepi beszédet mond: Marosvári Attila történész, települési képviselõ Ünnepi mûsor Közremûködnek: Piros Ildikó és Körtvélyesi Zsolt Jászai Mari-díjas színmûvészek Zongorán közremûködik: Tóthné Cseh Erika Koszorúzás A polgárok virágainak elhelyezése Térzene Marosvári Attila: Az 1956-os forradalom Makó járásban és Bálint László: Az 1956-os forradalom Makón címû kötetek bemutatója a József Attila Múzeumban. A szerzõkkel beszélget Dr. Halmágyi Pál múzeumigazgató Október 25. (szerda) Asszonyok a történelemben A Marosvidék Baráti Társaság és a POFOSZ Makói Szervezete kiadványának bemutatója a Városi Könyvtárban. Közremûködik: Bíró Anita, Gerzantis Nikoletta, Varga Márta Október 26. (csütörtök) Emlékezés a makói eseményekre a Városháza földszinti házasságkötõ termében Beszélgetõ partner: Dr. Tóth Ferenc nyugalmazott múzeumigazgató, Makó Város Díszpolgára Institoris Ildikó vallomása a forradalomról (filmbemutató) A családtagok és tanárainak emlékezése Institoris Ildikó emlékkiállítás a Városház Galériában A Forradalmi Ifjúsági Szövetség Fegyveres Nemzetõrsége emléktáblájának avatása és koszorúzás a régi Korzó Mozi épületénél Avatóbeszédet mond: Endreffy Iván, a Forradalmi Ifjúsági Szövetség titkára Koszorúzás Emléktábla avatás a József Attila Gimnázium falánál Köszöntõ: Rója István igazgató Avatóbeszédet mond: Fazekas Lajos filmrendezõ, a gimnázium 1956-os Diákparlamentjének vezetõségi tagja. Koszorúzás Az 1956-os makói eseményekrõl készült filmek díszbemutatója gimnázium aulájában Vidéki srácok; A forradalom Makón; Ildikó Rendezte: Fazekas Lajos filmrendezõ A filmkészítés titkai címmel a rendezõvel és az érdeklõdõkkel beszélget a vetítés után dr. Halmágyi Pál múzeumigazgató, a film szerkesztõ riportere.

2 2. Makó és Térsége október 20. Városi rendezvények Október : A forradalom 50. évfordulójára és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására emlékezik Makó (Makó Város Önkormányzata, József Attila Gimnázium, József Attila Múzuem, Kardos Anita, ). Közelít a tél Térségi Események Október 29.: 15 órától Barlai Józsefre, a település egykori polgármesterére emlékezik Óföldeák. Emléktáblájának megáldása után szentmisén emlékeznek a település néhai elsõ emberére (Polgármesteri Hivatal, 62/ ). Bár még szép az idõ, már érezhetõ, hogy közelít a tél, ideje rá felkészülnünk a kertben is. A fagyérzékeny növényeket be kell vinni védett helyre (Leander, Rododendeon, margaréta félék stb.) Átteleltetésük hûvös, világos helyen mérsékelt öntözéssel történjen. Ha van idõnk, érdemes a muskátlik átteleltetésével is foglalkozni. Ennek módja: világos helyen, mérsékelt öntözés mellett 10 C körüli hõmérsékleten tartjuk. A növényt kb. 20 centire vágjuk vissza, majd január vége felé kezdjük el tápoldatozni hetente egy alkalommal. Ekkor töltsük meg a cserép magasságáig friss virágfölddel és rendszeresebben öntözzük. Ha az új hajtások elérik a 20 centi hosszúságot, dugványozhatjuk tõzeg vagy homok közegbe. A szabadban áttelelõ növényeinket (rózsa) takarjuk le vagy homokkal védjük a téltõl. A pampafüvet kössük össze, ne álljon víz a közepébe: kifagyhat. A gyepet, ha nagyobb, még levághatjuk, elõtte a lombot takarítsuk le. Kétnyári növényeinket, illetve évelõinket védjük lombbal vagy fûkaszálékkal. Lombhullás után a cserjéket, fákat megmetszhetjük, illetve a korona kialakítást elvégezhetjük. Téli síkosság-mentesítéskor ügyeljünk arra, hogy ne sózzunk, mert növényeink kipuhulhatnak. Helyettesíthetõ homokkal, fûrészporral, forgáccsal, mely még hasznára is válhat növényeinknek. Ha vadveszély fenyegeti fáinkat, védjük õket (tekerjük be sûrûn náddal). Cserjét, fát még a fagyok beállta elõtt telepíthetünk, az örökzöldekkel óvatosabban bánjunk, telepítésük már nem tanácsos. Ha jól felkészülünk a télre, tavasszal örömünk lesz kertünkben. Makó város hírei Bemutatjuk a makói szociális háló elemeit: az idõskorúak járadéka Ki jogosult az idõskorúak járadékára? A települési önkormányzat olyan idõskorú személyek részére állapítja meg ezt az ellátást, akik nem rendelkeznek megélhetést biztosító jövedelemmel. Azonban csak olyan személy veheti igénybe az idõskorúak járadékát, aki a 62. életévet vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és 1. egyedülálló személyként - amennyiben még nem töltötte be a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, azaz 2006-ban forintot, illetve - amennyiben betöltötte a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2006-ban forintot), vagy; 2. nem egyedülálló személyként a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 80%-át, azaz 2006-ban forintot. Az idõskorúak járadékára való jogosultság fennállását a település önkormányzatának kétévente legalább egyszer felül kell vizsgálnia. Ki nem jogosult az idõskorúak járadékára? Bizonyos esetekben nem nyújtható az ellátás, illetve a folyósítást meg kell szüntetni. Ebbe az esetkörbe tartozik, ha az igénylõ, vagy az ellátást igénybe vevõ személy elõzetes letartóztatásban van, elzárás illetve szabadságvesztés büntetését tölti; 3 hónapot meghaladó idõtartamot tölt külföldön; vagy a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idõpontjában érvényes tartózkodási engedélye lejárt vagy visszavonták. Mennyi a járadék összege? Az idõskorúak járadékát havonta folyósítják, amelynek összege attól függ, hogy a jogosult egyedülálló vagy sem, illetve rendelkezik-e jövedelemmel vagy jövedelme egyáltalán nincsen. Jövedelemmel nem rendelkezõ jogosult esetén a járadék összege: ha a jogosult egyedülálló - és még nem múlt el 75 éves - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a, azaz forint, abban az esetben, ha betöltötte a 72. életévét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a, azaz forint, ha a jogosult nem egyedülálló, akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, azaz forint. Jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén: ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95 %-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, ha elmúlt 75 éves az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a és a jogosult havi jövedelmének különbözete; ha nem egyedülálló az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete. Jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén, ha a támogatás összege a fenti szabályozás szerint az ezer forintot nem érné el, akkor is legalább ezer forint összegû járadékot kell részére megállapítani. A járadék megállapításánál nem minõsül jövedelemnek annak a tevékenységeknek a havi ellenértéke, amely nem jár rendszeres munkavégzéssel, valamint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el. Hogyan lehet az idõskorúak járadékát igényelni? A járadék iránti kérelmet a helyszínen beszerezhetõ nyomtatványon a kérelmezõ lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, Makón a Polgármesteri Hivatal (Makó, Széchenyi tér 22.) 32-es irodájába. A kérelemhez mellékelni kell az együtt élõk jövedelmére vonatkozó igazolást is. Az idõskorúak járadékát a feltételeknek megfelelõ hajléktalan személyek is igényelhetik, mégpedig annál a települési önkormányzatnál, amelyet az ellátás igénylésekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelöl.

3 2006. október 20. MAKÓ és TÉRSÉGE. Megalakult a képviselõ-testület Makón Megtartotta alakuló ülését a választások után a makói képviselõ-testület. Október 13-án a Városházán ünnepélyesen letették hivatali esküjüket a képviselõk, az alpolgármesterek és természetesen a polgármester is. Elsõ döntésükkel a bizottsági struktúrát határozták meg a képviselõk, valamint voksoltak az illetményük kapcsán is. Titkos szavazással döntöttek az alpolgármesterek személyérõl. Megbízást adtak a polgármesternek a ciklusprogram elkészítésére, az Ügyrendi és Jogi Bizottságnak pedig a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szükséges felülvizsgálatára. Az alakuló ülés ünnepi részét dr. Nagy Lajos települési képviselõ, a testület korelnöke vezette. Az ülés a magyar és az európai himnusz hangjaival indult. Az elsõ napirendi pontban Vig Zoltán, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választással kapcsolatos tudnivalókat. Mint elmondta, Makón a 14 képviselõi helyért összesen 121 jelölt indult, akiket az 5 párt és a 7 társadalmi szervezet valamelyike támogatott. Kompenzációs listáról 9 helyet lehetett megszerezni Makón, a listára a jelölõ szervezetek mindösszesen 97 jelöltet vezettek fel. A választási bizottság a választási idõszakban összesen 258 határozatott hozott. A helyhatósági voksolás törvényesen zajlott mondta Vig Zoltán, azon rendkívüli esemény nem történt. A szavazáson a makói választópolgárok 43,8 százaléka jelent meg. A választás végeredménye október 12-én vált jogerõssé. Ez alapján a települési képviselõ-testület tagjai: 1. választókerület (vk.): Kovács Sándor (FIDESZ); 2. vk.: Varga Zoltán (Magyar Szocialista Párt); 3. vk.: Molnár László (Magyar Szocialista Párt); 4. vk.: Gáspár Sándor (Magyar Szocialista Párt); 5. vk.: Almási Pál (Polgári Szövetség Makóért); 6. vk.: Kiss Imréné (Centrum - Független Képviselõk Szövetsége); 7. vk.: Orosné Spák Hedvig (FIDESZ); 8. vk.: Guvat László (Magyar Szocialista Párt); 9. vk.: Baranyi Sándor (Magyar Szocialista Párt); 10. vk.: Dr. Nagy Lajos (Magyar Szocialista Párt); 11. vk.: Marosvári Attila (Polgári Szövetség Makóért); 12. vk.: Dr. Bakos Gáborné (Polgári Szövetség Makóért); 13. vk.: Gilicze János (FIDESZ); 14. vk.: Nagy-György József (Jobb Makórt Egyesület). Kompenzációs listáról jutott be: Endes Zsigmond (FIDESZ); Dr. Halmágyi Pál (FIDESZ); Toldi János (FIDESZ); Mágori Józsefné (Jobb Makóért Egyesület); Dr. Orbán Imre (Jobb Makóért Egyesület); Gazdag János (Magyar Szocialista Párt); Lengyel István (Magyar Szocialista Párt); Dr. Siket István (Polgári Szövetség Makóért) és Márton Imre (Városépítõk Társasága). Tájékoztatója után Vig Zoltán átadta a képviselõknek megbízólevelüket, akik letették esküjüket. A testület Benjáminja, Varga Zoltán mondta elõ a városatyáknak az eskü szövegét. A Makó zászló mellett vette ki Vig Zoltán az esküt dr. Buzás Péter polgármestertõl, aki ez után programját ismertette a képviselõkkel. Dr. Buzás Péter elmondta, a ciklus legünnepélyesebb pillanata, amikor a polgármester az eskü után elõször szólalhat meg. Megköszönte a választók bizalmát, és a megkezdett út folytatását Makó város hírei ígérte a városnak. Makó közötti pályája fejlesztésorientált, ugyanakkor értékõrzõ lesz. Legfontosabb cél a munkahelyteremtés, és az, hogy a hazánkba érkezõ 8 ezer milliárd forintból minél több a városba érkezzen. A munkahelyteremtés csak érintõlegesen befolyásolja az önkormányzat kötelezõ feladatait, de amit csak lehet, minden segítséget megad a testület. Dr. Buzás Péter hangsúlyozta, minden tekintélyét latba veti a vállalkozói pályázatok sikeréért, ahogy a városért is. Döntõ, hogy pályázzanak az itt élõ üzletemberek, mert csak most áll az a lehetõség, hogy 1 makói forint mellé 1 brüsszeli forint kerüljön. A városépítés terén is folytatást ígért a polgármester: a beruházásokat két részre osztotta. Egyik a külsõ fejlesztések, melyeket nem, vagy csak részben a város finanszíroz majd: ilyen az M43-as autópálya és a szennyvízberuházás, valamint az ivóvízprogram. Ami a város fejlesztéseit illeti, dr. Buzás Péter kiemelte az intézmények (óvodák, belvárosi iskola, könyvtár) rehabilitációját, a városrész-központok fejlesztését, az egyházakkal összefogva a mûemlék-épületek renoválását, a fürdõ megújításával a turizmus fejlesztését. A polgármester ígérte, marad az európai színvonalú városüzemeltetés, a szociális védõháló, a minõségi oktatás, sport és kulturális élet. A város elsõ embere kiemelte: a négyéves program megalkotásához, annak végigviteléhez minden jóakaratú makói építõ javaslatára szükség van. Szó esett a város gazdálkodásának újragondolásáról is: a fejlesztési összeghez szükséges önerõhöz spórolásra, a városi bevételek növelésére. Ha Makó sikeresen veszi a as idõszak kihívásait, a létrejövõ munkahelyek, az oktatás, a sport, a kultúra fejlettsége miatt egy picit jobb lesz Makón élni, mint ma. A testületi ülés ünnepélyes része a Szózat hangjaival zárult. A szünet után már dr. Buzás Péter vezette a testületi ülést, amelynek napirendi pontjai között a tanácsnokok, bizottsági elnökök, tagok és a két alpolgármester megválasztása, a tisztviselõk és a képviselõk illetményének megállapítása szerepelt. Dr. Buzás Péter az elõzõ ciklushoz képest karcsúbb és áramvonalasabb bizottsági struktúrát javasolt a képviselõknek. Három, öt és hét fõs, összeségében kevesebb számú bizottság, és több, szakterületekért felelõs tanácsnok segíti a képviselõ-testület munkáját a jövõben. Újdonság, hogy a bizottságoknak csak képviselõ tagjai lesznek, azt ugyanakkor nem tiltja semmi, sõt javasolt, hogy a tanácsnokok egy szakértõi kabinet munkájára támaszkodjanak. A kültagok elhagyása közel 27 millió forint megtakarítást jelent a városnak, összesen 31,5 millióval költ kevesebbet Makó az új struktúrával. A képviselõk a bizottsági felállást, annak személyi összetételét és a tanácsnokokat egyhangúlag szavazták meg. Ennek alapján egészségügyi tanácsnok lett Dr. Bakos Gáborné; területfejlesztési tanácsnok: Marosvári Attila; sport tanácsnok: Molnár László; informatikai tanácsnok: Almási Pál; külügyi tanácsnok: Gilicze János; mezõgazdasági, közbiztonsági és környezetvédelmi részfeladatokat ellátó tanácsnok: Nagy-György József. A bizottsági struktúra az alábbiak szerint mûködik a jövõben: Ügyrendi és Jogi Bizottság (3 fõ); elnök: dr. Halmágyi Pál; tagok: dr. Nagy Lajos, Lengyel István. Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság (5 fõ); elnök: Gazdag János; tagok: Molnár László, Baranyi Sándor, Mágori Józsefné, Endes Zsigmond. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság (5 fõ); elnök: Baranyi Sándor; tagok: Gazdag János, Gáspár Sándor, Kovács Sándor, dr. Halmágyi Pál. (Folytatás az 5. oldalon)

4 4. Makó és Térsége október 20. Felajánlásokat vár a testület A szeptemberi testületi ülésen dr. Nagy Lajos képviselõ százezer forintos felajánlást tett Szekeres István Makói triptichon címû munkája elkészítéséhez. Három alkotás adja ki ezt a Triptichont: a város és Csanád megye történelmi jelképe, valamint a hagyma elsõ ábrázolása azonos anyagból és technikával elkészítve. A Triptichon a városháza dísztermébe kerülne (egyik eleme, a makói címerkép már most is díszíti). Az alkotás ára a mûvészi tiszteletdíjjal és az anyagárral együtt 1,5 millió forint. A mûalkotás elkészítéséhez mindenfajta felajánlást szívesen vesz a város. A jóakaratú mûvészetpártolók csekken, vagy átutalással segíthetik a nemes célt. Számlaszám: Makó Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számla, Hozzájárulás Szekeres István Makói triptichon elkészítéséhez Megszûnt a kihelyezett ügyfélfogadás A Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kihelyezett ügyfélfogadása a makói polgármesteri hivatalban októbertõl megszûnt. A Csongrád Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szegedi székhelyének (6726 Szeged, Bal fasor ) ügyfélfogadási rendje: Hétfõ-szerda: ; Csütörtök: 8-13; Péntek: Makó város hírei Díjköteles lett a termõföldre vonatkozó földkifüggesztés A szeptember 11. napján hatályba lépett 55/2006. (VII. 27.) FVM rendelet értelmében a termõföldre vonatkozó elõvásárlási és elõhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó földkifüggesztések esetén igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díjat, melynek mértéke a kifüggesztésre kerülõ ajánlatonként 1750 forint, annak kell megfizetnie, aki az ajánlat kifüggesztését kezdeményezi. A díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalási megbízással kell teljesíteni a település önkormányzat polgármesteri hivatala számlaszámára. A díj leróható a polgármesteri hivatal jegyzõje elõtt is az ajánlat benyújtásával egyidejûleg. A díj megfizetését postai csekkszelvénnyel vagy az átutalást igazoló bankszámlakivonattal, készpénzben történõ kiegyenlítés esetén pénztári bizonylattal kell igazolni az ajánlat kifüggesztésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg. A kérelmet minden esetben két példányban kell mellékelni. Komposztálóval a virágos városképért Mint arról már lapunkban olvashattak, Makó Város Önkormányzata pályázaton nyert komposztáló edényeket, amelyeket a makói porták hasznos eszközének szán. A házi komposztálási program keretén belül minden makói lakosnak lehetõsége van kedvezményesen házi komposztáló edényzet beszerzésére. Érdeklõdés hiányában elmaradt az akció A Makó-Térségi Víziközmû Kft. lapunkon keresztül is tájékoztatja fogyasztóit, hogy a Hagymafesztiválra meghirdetett akcióra az érdeklõdés kicsi volt, ezért a nyereménysorsolást nem tudta megtartani. Azoknak a fogyasztóknak, akik az akciót igénybe vették, a cég felajánlja, hogy visszaléphetnek ajánlatuktól a nyereménysorsolás elmaradása miatt. Kérik az érintetteket, hogy fáradjanak be az ügyfélszolgálatra, amennyiben az átutalási megbízást nem kívánják fenntartani. A program keretén belül a polgármesteri hivatal 4000 forint egyszeri bérleti díj ellenében komposztáló edényzetet biztosít a lakosoknak, valamint folyamatos tanácsadással, komposztálási bemutatókkal segíti a szakszerû komposztálást. A komposztálóedény egyébként egy új és korszerû módszert kínál a házak elõtti terület, az udvar tisztántartására, a növények tápanyagigényének pótlására. A 400 literes, másfél méter magas, ellenálló mûanyagból készült edény befogad mindenfajta zöldhulladékot, legyen az konyhai szemét, vagy levágott fû. A tömörítés nélküli anyagokból a földdel kapcsolatot tartva az edény 8-10 hónap alatt érett komposztot, elõtte pedig mulcsot ad a gazdának (a mulcs olyan talajtakaró, elõkészítõ anyag, amely nem zárja el a nedvességet a földtõl, de nem engedi szárba szökkeni a gyomnövényeket). A komposzt elõnyei közé tartozik, hogy a természet által egyszer már megtermelt szervesanyagot hasznosítja újra, azaz környezetkímélõ. A talaj szerkezetét javítja, segíti annak levegõzését, ugyanígy javítja a föld vízháztartását is, mert a komposzt vízmegkötõ képessége jelentõs. A komposzt hatására egyenletesebben jutnak a növények a talajban lévõ ásványi anyagokhoz, mikroelemekhez, és így növekszik a növények kártevõkkel, betegségekkel szembeni ellenállóképessége. Komposzt használata esetén sokkal kevesebb mûtrágyát, egyéb tápanyagot kell kijuttatni a kertbe. A makói képviselõ-testület döntése nyomán a pályázati úton nyert, egyenként 10 ezer forint értékû komposztáló edényt mindössze 4 ezer forintért, azaz az önerõ megfizetésével adja át az önkormányzat tartós bérletbe a makóiaknak. A bérleti díj egyszer, az edényzet átvétele elõtt, egy összegben fizetendõ. A tartós bérlet 5 évig tart (ezalatt az edényzet bérlõjének nem kell fizetnie), majd ezen idõszak leteltével a bérlõ tulajdonába kerül az edényzet. Érdemes tehát hamar dönteni, hiszen mindössze 450 darab áll a makói érdeklõdõk rendelkezésére. További információ a programmal és a komposztálóedény beszerzésével kapcsolatban a makói polgármesteri hivatal (Széchenyi tér 22.) 125. számú irodájában, illetve az es telefonszámon dr. Gruber Katalin ügyintézõnél ( -cím: mako.hu).

5 2006. október 20. MAKÓ és TÉRSÉGE. Megalakult a képviselõ-testület Makón (Folytatás a 3. oldalról) Szociális Bizottság (5 fõ); elnök: Kiss Imréné; tagok: Guvat László, dr. Bakos Gáborné, Toldi János, dr. Orbán Imre. Tulajdonosi Bizottság (5 fõ); elnök: dr. Nagy Lajos; tagok: Gáspár Sándor, Guvat László, Toldi János, Márton Imre. Oktatási és Mûvelõdési Bizottság (7 fõ); elnök: Orosné Spák Hedvig ; tagok: Lengyel István, Almási Pál, Kiss Imréné, Molnár László, dr. Orbán Imre, Gilicze János. A képviselõ-testület ezután az Ügyrendi és Jogi Bizottság koordinálásával, titkos szavazáson választotta meg a két alpolgármestert. Dr. Buzás Péter dr. Siket Istvánt általános helyetteseként, míg Varga Zoltánt a fiatalokkal és a civil szervezetekkel való kapcsolattartás elõremozdítójaként javasolta megválasztani. A testület 21 vokssal támogatta dr. Siket István, és 15-tel Varga Zoltán megválasztását. A következõ napirendi pontban döntött a testület a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselõk illetményérõl. A Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elnöke a jogszabályi háttér figyelembevételével a polgármesternek bruttó Ft./hó illetményt javasolt. Ez megegyezik eddigi polgármesteri fizetésével, azzal a különbséggel, hogy a neki adható plusz költségtérítésrõl dr. Buzás Péter ebben a ciklusban lemondott. Az alpolgármestereknek differenciált illetményre tett javaslatot a polgármester: a képviselõ-testület döntése alapján dr. Siket István eddigi illetményével megegyezõen havonta bruttó forintot, míg Varga Zoltán havi bruttó forintot vihet haza. A külön tisztséget nem viselõ képviselõk havi tiszteletdíja Ft; tanácsnokoknak és a bizottsági elnököknek forintos, a bizottsági tag képviselõknek pedig összesen forintos illetményt szavaztak meg a városatyák október 13-án. Eddig a képviselõk tiszteletdíja jóval alacsonyabb külön tisztséget nem viselõ képviselõ esetében: Ft volt, viszont Ft értékben természetbeni juttatásként adott buszbérlet illette meg õket. A bérletet szeptemberig pénzben vették fel e képviselõk, tehát összesen mintegy Ft-ot vittek haza. A képviselõi tiszteletdíjakat szabályozó új rendelet értelmében noha a tiszteletdíj jelentõsen emelkedik az új ciklustól, külön költségtérítés nem jár; ez utóbbi tehát megtakarításként jelenik meg a város számláján. A testületi ülés utolsó két napirendi pontjában a képviselõk megbízást adtak a polgármesternek a testület négyéves gazdasági programjának elkészítésére, valamint megbízták az Ügyrendi és Jogi Bizottságot, hogy az alakuló ülést követõ 6 hónapon belül a Szervezeti és Mûködési Szabályzat részletes felülvizsgálatát készítse elõ. Dr. Buzás Péter zárógondolatként arra kérte a képviselõket, vegyék figyelembe, hogy körzetük valamennyi lakóját képviselik, munkájuk során lelkiismeretesen, gondosan járjanak el Makó város lakóinak érdekében. A polgármester valamennyi képviselõt és jóakaratú makóit partnerül hívott abba a munkába, amelyet a as idõszak kihívásai jelentenek. Makói grafikák mutatkoznak be Dániában Makó város hírei Komoly eredményekre lehet büszke a Magán Zeneiskola A makói Magán Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Zenemûvészeti Szakközépiskola és Szakiskola több mint 10 éves nemzetközi kapcsolatokat teremtõ és erõsítõ, tehetséggondozó munkája tovább gazdagítja az iskola, a növendékek és a kistérség életét. A Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép- Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet, valamint a World Association for Symphonic Bands and Ensembles Fúvószenei Világszövetség tagjaként kiemelkedõ kapcsolatrendszerrel nemcsak mint vendégkarmester, de zenekaraival is járja Európát és a világot az iskola igazgatója, Csikota József. Nemcsak, mint vendégkarnagy vezényelt Izraelben, a Buffalo State College-n, valamint a Chicagói DePaul Universityn, de a Chicagói Midwest Clinic meghívott elõadójaként is elõadást tartott a világ egyik legjelentõsebb zenekari konferenciáján. Széles körû nemzetközi tapasztalatai és a mûvészeti iskolát rendszeresen látogató külföldi szakemberek, vendégelõadók (csak néhányat megemlítve Dr. David McCormick amerikai karmester, tubamûvész, Dr. Ricky L. Fleming a Buffalo State College fúvószenekarainak, jazz együtteseinek karmestere, Dr. Crystal H. Reinoso, a Buffalo State College klarinétprofesszora, Rodney Dorsey, a Chicagói DePaul University fúvószenekarának karmestere) közös munkája meghatározó lehetõségeket teremt a számos nemzetközi elismerést kiváltó folyamatos szakmai színvonalemelésre. Ennek részeként az országos beiskolázású zenemûvészeti szakközépiskola mûködésével, közép és emelt szintû hivatásos zenészek képzésével nemcsak kistérségi szinten bõvült a szakképzési választék városunkban. Az iskola 30 növendéke már hivatásos mûvészeti pályán tanul, és 10 növendék a tehetséggondozó program keretében készül mûvészi pályára. Ennek keretében Csapó Bence kiszombori növendék remek felkészüléssel a X. Országos Klarinétverseny területi válogatóját követõen bejutott az országos döntõbe. Felkészítõ tanára: Nagy Árpád. Zongorán kísérte: Engi Györgyi. Az eredményhez szeretettel gratulálunk. A mûvészeti iskola tantestülete és növendékei nevében lapunkon keresztül is köszönetet mond Csikota József igazgató azért a folyamatos és nélkülözhetetlen segítség nyújtásért, mellyel Makó, Kiszombor, Földeák, Maroslele önkormányzati képviselõ-testületei, civil szervezetei, egyházai, cégei támogatják az iskola széles körû, kulturális életet gazdagító munkáját, komoly eredményeket elérõ törekvéseit. Csongrád megye dán testvérmegyéjében, a Storstroms megyében fekvõ Maribo múzeumában, a Lolland-Falsters Stiftsmuseumban tekinthetõ meg november 19-ig az a grafikai kiállítás, amelynek darabjait a Kocsis Imre vezette Makói Grafikai Alkotótelep munkáiból válogatták össze, és amelyet dán részrõl Annette Nisbeth elnök asszony, magyar részrõl pedig dr. Tóth Attila, a megyei közgyûlés mûvészeti fõtanácsadója, dr. Halmágyi Pál múzeumigazgató és Karsai Ildikó mûvészeti fõtanácsos nyitott meg október elején.

6 6. Makó és Térsége október 20. Zárul a lomtalanítás Makón Környezetünk tisztán tartása érdekében immár hagyományosan megszervezésre kerül idén is az õszi lomtalanítási akció. Október utolsó hétvégéjén a harmadik körzet megtisztításával zárul a lomtalanítás Makón. Kérjük, hogy lakóhelyének szállítási idõpontja elõtt legkésõbb péntek estig mindenki a saját háza elé tegye ki a feleslegessé vált lomot és hulladékot. Kérjük, ne alakítsanak ki illegális szemét lerakókat, valamint kérjük a határidõk betartását. A szolgáltató egy helyrõl csak egyszer tudja elvinni a lomot. A szállíthatóság érdekében kérjük, hogy az apróbb dolgokat kukába téve vagy zsákba rakva szíveskedjenek kitenni, a gallyat és nyesedéket pedig kötegelve tudják elszállítani. A szolgáltatónak továbbra sem áll módjában elszállítani a veszélyes hulladékot (akkumulátor, vegyszeres, olajos edény, zsák, megunt televízió, vagy más elektronikus berendezés ez utóbbiakat új eszköz vásárlásakor mindenképp, de egyébként is a kereskedõ köteles visszavenni), építési törmeléket, állati tetemet, állati és emberi trágyát. A lomtalanítás utolsó ütemére október én kerül sor, ennek helye a Szegedi u. páros oldala Megyeház u. páratlan oldala Erdei Ferenc tér Aradi utca páratlan oldala Csanád vezér tér, azaz a Wekerle u. Dózsa telep Tölgyfa u. Balogh Á u. Nádasdy u. - Kertész u. Dr Tóth A. u. Jég u. Harmat u. Kökény u. Platán u. Lisztes u. Nyizsnyai u. Gerizdes u. Mohácsi u. Török u. Csanádi u. Cserje u. Soproni u. Verebes u. Velnök u. Kelemen u. Dobsa L. u. Szigligeti u. Batthyány u. Kinizsi u. Ráday u. Hédervári u. Új u. Petõfi u. Rákóczi u. Béke u. Hunyadi u. Posta u. Tömörkény u. Kálvin u. Kálvin tér Lonovics sgt. Gõzmalom u. Révai u. Tükör u. Liget u. Mikes K. u. Szirbik M. u. Hold u. Fûrész u. Gilicze u. Tinódi u. Mikszáth K u. Huszár u. Kígyó u. Csokonai u. Állomás tér Bárányos sor Tisza u. Maros u. Balaton u. Szent Lõrinc u. Szúnyog u. Körösi Cs. S. u. Hunfalvi u. Károlyi M. u. Nagyér sétány Széchenyi tér páratlan oldala Bajcsy lakótelep. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közelgõ ünnep miatt a lomtalanítás utolsó üteme nem ezen, hanem az ezt követõ hétvégén, október én lesz. További információ: 62/ Elõre is köszönjük szíves közremûködésüket! Köszöni az alapítvány Az óföldeáki Szép Alkony Alapítvány kuratóriuma lapunkon keresztül is köszönetét fejezi ki mindazoknak a cégeknek és magánszemélyeknek, akik támogatásukkal lehetõvé, egyben színvonalasabbá tették az óföldeáki Idõsek Otthonában szeptember 27-én megrendezésre került Kulturális Találkozót. A találkozó kilenc, megyei fenntartású szociális otthon lakóinak nyújtott lehetõséget a bemutatkozásra és a kikapcsolódásra. Makó város hírei Pulitzerre emlékezik a város és kollégiuma Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola Pulitzer József Kollégiuma tisztelettel hív, vár minden érdeklõdõt október 25-én, szerdán 16 órára a kollégium épületéhez a Pulitzer József halála 95. évfordulója alkalmából tartandó emléktábla avatásra! Program Köszöntõk: Dr. Buzás Péter polgármester Molnár László, kollégiumigazgató Avatóbeszéd Koszorúzás Az emléktábla Kiss Jenõ szobrászmûvész alkotása. Temesváron járt a Marosvidék folyóirat Makó és térsége kulturális folyóirata, a Marosvidék hat éve jelenik meg, évente három alkalommal (áprilisban, augusztusban és decemberben). A folyóirat körül kialakult civil szervezõdés, baráti társaság tagjai a térségbõl, valamint elszármazott makóiakból tevõdik össze. Több alkalommal rendeztek már folyóirat-bemutatót a szerkesztõk Csanádpalotán, Földeákon, Kiszomboron, Hódmezõvásárhelyen, Szegeden és természetesen Makón. Ebben az évben határon túli civil szervezetekkel alakítottak ki jó kapcsolatot, valamint az Aracs, az Irodalmi Jelen, a Nyugati Jelen és a Temesvári Új Szó szerkesztõivel. Október 7-én a Marosvidék bemutatkozására került sor Temesváron, érkeztek a baráti társaság tagjai Budapestrõl, Szegedrõl, Földeákról, Kiszomborról, Csanádpalotáról, Makóról, hogy részt vegyenek ezen a kiránduláson. A városnézõ séta alkalmával megtekintette a csoport a restaurálás alatt lévõ kastélyt, és a vár megmaradt részeit. A városnézõ séta után a Kós Károly Közösségi Központban került sor a Marosvidék bemutatásra, a mûsoros esten közremûködött Gilicze Tünde, Gilicze Márta, Varga Péter. Az ötórai tea és finom sütemények elfogyasztása után közös népdalénekléssel fejezõdött be az est. A temesvári magyar klub tagjai decemberben szeretnének ellátogatni Makóra. Szilágyi Sándorné a Marosvidék Baráti Társaság vezetõje elmondta, áprilisában Aradon, júniusban Nagyszentmiklóson volt hasonló bemutató. A Tisza-Körös-Maros régión belül így erõsíthetõk a civil kapcsolatok és bõvül a Marosvidék olvasóinak és szerzõinek tábora.

7 2006. október 20. MAKÓ és TÉRSÉGE. A típusú Makó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2006/2007. tanév II. és a 2007/2008. tanév I. félévére vonatkozóan. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhelylyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. Figyelem! A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben, a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2006/2007. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe. Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2006/2007. tanév második, illetve a 2007/2008. tanév elsõ féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2006/2007. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsõoktatási intézménynek. Az ösztöndíjat viszszavonó határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje november 2. A pályázat kötelezõ melléklete a felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. A települési önkormányzat saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat. A települési önkormányzat döntésérõl, és annak indokáról december 5-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága március Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 16-ig értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegérõl és az ösztöndíj folyósítás módjáról. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. B típusú Makó Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve a évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek akik: a) a (a 2006/2007. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2007/2008. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsõfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben kívánnak részt venni. Figyelem! A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói. Az ösztöndíj idõtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2007/2008. tanév elsõ féléve. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsõoktatási intézménynek. A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelõ jövedelemnek számít. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani A pályázat benyújtási határideje november 2. A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. A kérelmezõ pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához. A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles írásban augusztus 31-ig az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóság Felsõoktatási Pályázati Osztálya részére bejelenteni, hogy a 2007/2008. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2007-es felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. A pályázatról, a kötelezõen csatolandó okiratokról és nyilatkozatokról, valamint a további részletekrõl az érdeklõdõ hallgatók bõvebb felvilágosítás kaphatnak a webcímen.

8 . Makó és Térsége október 20. Meghívó Magyarcsanád nemzeti ünnepe Magyarcsanád Község Önkormányzata meghívja a község lakosságát az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére megrendezésre kerülõ ünnepi megemlékezésre! Az ünnepség október 22-én 16 órakor lesz a helyi Mûvelõdési Házban. Ünnepi beszédet mond: Marjanucz László, a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi tanára. Az ünnepi mûsort az általános iskola tanulói adják elõ. A Halottak napi megemlékezést és koszorúzást október 31-én, 13 órakor tartják a Hõsök háza elõtt. Ide is szeretettel várja az önkormányzat a hozzátartozókat és az érdeklõdõket. Programdús október a pitvarosi mûvelõdési házban A pitvarosi Erdei Ferenc Mûvelõdési Ház és Könyvtár sok színes programmal ünnepli az õsz beköszöntét. A hónap elején az Összefogás a könyvtárakért országos rendezvénysorozat keretében játszóház várta a gyerekeket. A foglalkozáson megismerkedtek a Halloween ünnep eredetével, és jellegzetes motívumokkal díszített lámpást készítettek. Az 56-os forradalom tiszteletére október 19. és november 4. között kiállítást terveznek Pitvaroson, melyen az 50-es, 60- as évek tárgyi világát jelenítik meg a régi fényképek, kabátok, könyvek segítségével. Az idõsebbeknek nosztalgiázásra, a fiatalabbaknak a kor kézzelfogható megismerésére adnak lehetõséget ezek a tárgyak. A pitvarosiak október 20-án az iskola 8. osztályos tanulóinak mûsorával, majd a Mansfeld címû film vetítésével tisztelegnek a forradalom áldozatainak emléke elõtt. A rendezvénysorozatot a hónap utolsó péntekén tinidiszkó zárja. Földeák: történelmi kávéház nyílik az ünnepen Történelmi kávéházzal, azaz kötetlen múltidézõ beszélgetéssel emlékezik az 1956-os forradalom és a harmadik magyar köztársaság kikiáltására a földeáki mûvelõdési otthon. Történelmi kávéházat rendez október 19-én, csütörtökön este 6 órakor a földeáki Mûvelõdési Ház. Az este vendége lesz dr. Marjanucz László, egyetemi tanár, aki Az 1956-os forradalomhoz vezetõ út címmel tart elõadást. A szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt. Környezetvédelem Kerékpárúton Kiszombortól a határig Elkészült az az 5,8 kilométer hosszúságú kerékpárút, amelyet Kiszombor Község Önkormányzata építetett ez év nyarán, illetve szeptemberében a Makó és Kiszombor közötti körforgalomtól a Kiszombor Csanád nemzetközi határátkelõhelyig. A forrás nagy részét európai uniós pályázati alap képezte, az INTERREG III/A közösségi kezdeményezés segítségével. A közel 158 millió forintos támogatáshoz a kiszombori önkormányzat több mint 8 millió forint biztosítását vállalta, de belügyminisztériumi hozzájárulással ezt sikerült 3 millió forintra lefaragni. Az átadás október 16-án, hétfõn volt, ahol Kiszombor Község Önkormányzata némi büszkeséggel jelenthette készre az Eurovelo nevû, Európát behálózó turisztikai kerékpárúthoz csatlakozó utolsó magyarországi szakaszt a Tiszai vonulaton. Ez azért jelentõs, mert bizonyos részeken a kerékpárút még csak tervezés alatt áll. A forradalomra emlékezik Csanádpalota Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata az október 23-i nemzeti ünnep tiszteletére október 23-án, hétfõn 14 órai kezdettel ünnepséget rendez. AZ ÜNNEPSÉG PROGRAMJA Ünnepi mûsor a Kelemen László Mûvelõdési Házban Himnusz A Dér István Általános Iskola ünnepi mûsora Ünnepi beszéd Ünnepi beszédet mond: Kovács Sándor polgármester KOSZORÚZÁS Emlékezés az I-II. világháború és 1956 hõseire Helyszín: Kelemen László Emlékpark, fõtéri emlékmû, Templom SZÓZAT a Dér István Általános Iskola Fúvószenekarának elõadásában Az ünnepségre a község és a kistérség lakosságát ezúton is tisztelettel meghívjuk, elvárjuk! Csanádpalota, október 20. Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata

9 2006. október 20. MAKÓ és TÉRSÉGE. Kitartó munkával meghonosodhat Apátfalván a falusi turizmus Új sorozatot indít az önkormányzati választások után lapunk. A kistérség most megválasztott polgármestereinek ugyanazt a három kérdést tettük fel, amelyet mindannyian közel azonos idõben, egymás gondolatainak ismerete nélkül válaszoltak meg. A körkérdésre adott feleleteket a települések nevének ábécés rendjében adjuk közre. Bízunk benne, érdekes és tanulságos összeállítás alakul ki abból, hogy hogyan látják október elején a települések elsõ emberei a községek helyzetét Ambrózfalvától Pitvarosig. Térségi Hírmondó Magyarország felé jelentõs fejlesztési tõke áramlik, amely jövõ januártól a tervek szerint már lehívható. Az Ön településén melyek azok a fejlesztési célok, amelyeket uniós támogatással tervez végrehajtani? Ön szerint milyen lehetõsége van egy kisebb településnek megszerezni ezeket a forrásokat? Minél kisebb egy település, annál nehezebben tud élni a lehetõségekkel mondja Varga Péter, Apátfalva polgármestere. Mint sok más település, Apátfalva is forráshiányos. Kötelezõ feladatai ellátása egyre nehezebb, az intézmények mûködtetése rendkívül nagy terhet ró az önkormányzatra. Kézenfekvõ a kérdés, hogyan lehet fejleszteni, ha a mûködésre sincs elég erõforrás? Elõször is ez költségvetési kérdés, hiszen a költségvetésben rendelkezésre áll valamennyi fejlesztési forrás, amit önerõként használ pályázatokhoz az önkormányzat, a feladat az, hogy ésszerûsítéssel, takarékossággal, a költségvetési- és adófegyelem betartásával és betartatásával minél nagyobbra kell duzzasztani ezt a költségvetési fejezetet. Fejlesztési céljaim meghatározásánál a legfontosabb a mûködési költségek lefaragásához való hozzájárulás, amely azonban nem veszélyeztetheti a kötelezõ feladatok maradéktalan ellátását. Olyan fejlesztéseket kell most végrehajtani, amelyeknek azonnal van költségcsökkentõ hatása. Fõ célom a rendteremtés az utcákon és az intézményekben egyaránt. Az utcai rendteremtést jól szolgálná egy többfunkciós gép beszerzése, ami a hósöpréstõl az árok takarításáig több feladatot is el tudna látni. A belvízelvezetõ csatornák fokozatos rekonstrukciója, járdaprogram, a mûvelõdési ház, az általános iskola felújítása mind-mind a mûködési költségek lefaragását szolgálják. Ezeken túl a fõtér-rekonstrukció a helyi lakosok életminõségének javulásához járulna hozzá. Nem feledkezhetünk meg a szennyvízberuházásról sem, amely meg fogja határozni Apátfalva mindennapjait a következõ években. Számtalanszor elhangzik, hogy az Európai Unió lyukas vödörbe nem önt vizet. Van-e az Ön településén ilyen lyukas vödör, azaz tervez-e valamilyen átalakítást, reformot az önkormányzatnál, vagy annak intézményeinél? Ha az önkormányzatok finanszírozási rendszere hosszú távon nem változik, akkor az egész önkormányzati intézményfinanszírozási rendszert egyetlen nagy lyukas vödörnek lehet majd tekinteni. A kevésbé rosszkedvû válaszom: nincs ilyen. Hogyan lehet költséghatékony az óvoda, iskola, mûvelõdési ház, védõnõi szolgálat? Ezek nem nyereségérdekelt vállalkozások, ahol mindig hideg fejjel kell és lehet döntéseket hozni. Az ésszerûsítésnek, a költségtakarékosságnak van egy határa. A vállalkozások esetében ezt a határt egyszerû átlépni, hiszen megszüntetik, és kész. De nem ilyen egyszerû megszüntetni a község egyetlen általános iskoláját például... Mit tart a település legfõbb értékének, és hogyan kívánja azt megõrizni? Mi a legnagyobb gond a községben, és mit tesz azért, hogy orvosolja? Meggyõzõdésem, hogy a szép természeti környezetre, a helyi néphagyományokra, az igazi apátfalvi vendégszeretet hívószavára lehet alapozni kitartó munkával falusi turisztikai szolgáltatások honosodhatnak meg Apátfalván, többletjövedelemhez juttatva az itt élõket. Ennek érdekében üzemeltetjük a Szigetház Erdei Iskolát, amely a klasszikus erdei iskolai szolgáltatások mellett alkalmas csapatépítõ tréningek, osztálykirándulások, baráti társaságok szabadidõs fogadására is. A lovaskocsikázástól a kemencés finomságokig mindent megteszünk annak érdekében, hogy vendégeink jól érezzék magukat Apátfalván. A másik fontos érték a magas színvonalú mezõgazdasági termelés, a jó áruszerkezet. Talán a legnagyobb gond is ehhez kapcsolódik; nem megfelelõ az összefogás szintje, hiányoznak a termelõi együttmûködések. Fontos lenne, hogy egymásra találjanak a termelõk, hogy magasabb színvonalon dolgozzák fel a megtermelt áruikat, közösen lépjenek ki a piacra, mert csak így lehet versenyben maradni, illetve magasabb árszínvonalat elérni. Az önkormányzatnak minden erejével azon kell lenni, hogy segítse ebben a termelõket. Ennek érdekében pályázni kívánunk mezõgazdasági marketing tevékenységekre, tanulmányutat szervezünk, a jól mûködõ gazdaköri estékre elõadókat hívunk, akik segíthetnek a termelõknek a kezdeti nehézségek, bizonytalanságok leküzdésében. Barlai Józsefre emlékezik Óföldeák Óföldeák községének egykori polgármestere, Barlai József egy éve hunyt el. A község képviselõtestületének döntése értelmében az egyéves évforduló alkalmából emléket állít a falu néhai elsõ emberének tiszteletére. Az emlékhely a községháza udvarán kerül felállításra. Megáldása október 29-én, 15 órakor lesz, melyet szentmise követ a templomban. A képviselõ-testület tisztelettel vár mindenkit, emlékezzünk együtt és gyújtsunk egy mécsest Barlai József polgármester emlékére! Barlai József a Községi Közös Tanács Vb. Szakigazgatási Szerve alkalmazásában 1985-tõl kirendeltségvezetõként, majd 1988-tól községi elöljáróként vett részt Óföldeák életében. Az elsõ demokratikus helyhatósági választáson a község polgármesterévé választották a település választópolgárai. Az ezt követõ további három alkalommal az óföldeákiak ismét újraválasztották õt. A település ügyeit, fejlõdését szem elõtt tartva, aktívan részt vett a települési infrastruktúra kiépítésében, fejlesztésében, az értékek megõrzésében. Minden tettével az óföldeáki emberek életének jobbításáért fáradozott, idejét, energiáját nem kímélve ben, fiatalon szólította el a közülünk a halál.

10 10. Makó és Térsége október 20. Pályázati segítséget nyújtanak az önkormányzat szakemberei Ezúton hívja fel a makói önkormányzat Kistérségi Csoportja a térség vállalkozóinak figyelmét, hogy szívesen nyújt segítséget a különbözõ pályázatok figyeléséhez, illetve a tervezett fejlesztéseknek leginkább megfelelõ pályázat kiválasztásához. Az irodához ezen kívül eljutnak a legkülönbözõbb uniós képzések, valamint a vállalkozóknak szervezett tanfolyamok, konferenciák, üzletember-találkozók idõpontjai is, ezekrõl is érdemes érdeklõdni. Keresse fel bizalommal a Kistérségi Csoport munkatársait a polgármesteri hivatal épületében (Makó, Széchenyi tér 22., szárnyépület II. emelet Kistérségi Csoport), hogy elsõ kézbõl értesüljön a legfontosabb pályázati lehetõségekrõl! A Makó és Térsége Víziközmû Társulat közleménye Részletfizetés, LTP-szerzõdés végsõ határideje: Mint arról már hírt adtunk, Makó város, valamint Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád és Maroslele községek lakosságának összefogása eredményeként novemberében megalakult a Makó és Térsége Víziközmû Társulat abból a célból, hogy a fenti települések területén megépítse a szennyvízcsatorna hálózatot. A társulat úgy alakulhatott meg, hogy a lakosság több mint kétharmada önként csatlakozott. A társulat létrejötte után a társulati törvény értelmében a települések területén lakóingatlannal rendelkezõ minden természetes és jogi személy automatikusan társulati taggá vált. A jelenlegi szervezettség Makó városban 88,6 százalék, Apátfalván 86,9 százalék, Földeákon 93,5 százalék, Kiszomboron 88,8 százalék, Magyarcsanádon 72,6 százalék, míg Maroslelén 81,4 százalék. Ez társulati szinten 87,7 százalékos önkéntes csatlakozást jelent. A megalakulás után a társulat mindenki részére küldött tértivevényes levelet, amelyben ismertette a társulat megalakulásának idejét és körülményeit, valamint a társulati hozzájárulás fizetésének módját és lehetõségeit. A társulat küldöttgyûlése legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy a fizetési kedvezményeket, nevezetesen a részletfizetés lehetõségét, akár LTP szerzõdés kötésével, akár pedig részletfizetéssel február 28-ig lehet teljesíteni. A fenti dátum után részletfizetésre nincs mód, a hozzájárulás összegét egy összegben kell megfizetni. Kérjük, hogy a Társulat azon tagjai, akik eddig nem jelezték fizetési szándékukat, de a tértivevényes levelet annak idején átvették, szíveskedjenek felkeresni a Társulat makói, a Lonovics sgt. 24. szám alatti irodáját, vagy a fent említett községekben a Községházán lévõ társulati megbízottakat a fizetés módjának megbeszélése céljából. Amennyiben akár LTP szerzõdést, akár pedig részletfizetési megállapodást kötnek, úgy a hozzájárulást módjukban áll március 31-ig havi részletekben törleszteni. Aki nem él ezekkel a fenti lehetõségekkel, annak egy összegben kell a hozzájárulást megfizetnie, márciusában. Az idõseket ünnepelték Ferencszálláson Pályázati felhívás Térségi hírmondó A megújult Faluházban rendezett Ferencszállás képviselõtestülete október 14-én idõsek világnapi ünnepséget a nyugdíjas korúak részére. A falu óvodásainak megnyitója után a polgármester köszöntõje hangzott el, majd az óvodások és az iskolások vidám elõadása következett. A rendezvényre eljöttek a Pátfalvi Citerazenekar és Páva Kör tagjai, akik egyórás összeállítással kedveskedtek az idõseknek. A mûsor után asztalra került a vacsora is, amit borral, harmonikaszóval és jó hangulatú nótázással öblítettek le az este vendégei. Köszönet jár az óvodásoknak, iskolásoknak, az õket felkészítõ pedagógusoknak, az apátfalviaknak, és természetesen a megjelent nyugdíjasainknak. Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezõ Kiszombor Szent István tér 3. szám alatt fekvõ bérház 1 db elsõ emeleti lakásának bérleti jogára. A Képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások bérletérõl szóló rendeletének megfelelõen pályázatot az a nagykorú személy nyújthat be: aki a bérleti szerzõdés fennállása alatt életvitelszerûen a bérleményben lakik; a megpályázott lakásra óvadékként 1 havi lakbérnek megfelelõ összeget befizet az önkormányzat számlájára. A pályázatok benyújtásának határideje: október 25. A pályázat beadási helye: Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Pályázni lehet egy 53 m 2 -es, kétszobás összkomfortos lakás bérleti jogára. A lakás havi bérleti díja 200,- Ft/m 2 Az érdeklõdõk a pályázati ûrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a kiszombori polgármesteri hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható. Kiszombor Község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képezõ Kiszombor Szent István tér 3. szám alatt lévõ 18 m 2 alapterületû garázs bérleti jogára. A pályázatok benyújtásának határideje: október 25. A pályázat beadási helye: Polgármesteri Hivatal, Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. A lakás havi bérleti díja 170,- Ft/m 2 (mely az ÁFÁ-t tartalmazza ) Az érdeklõdõk a pályázati ûrlapot és a csatolandó mellékleteket átvehetik a kiszombori polgármesteri hivatalban, ahol további részletes felvilágosítás kapható.

11 2006. október 20. MAKÓ és TÉRSÉGE 11. Megalakult a testület Ferencszálláson Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselõtestülete október 12-én tartotta alakuló ülését. Az alakuló ülés elsõ napirendi pontjában a Helyi Választási Bizottság elnöke számolt be a választás végleges eredményérõl. Ezt követte az önkormányzati képviselõk és a polgármester eskütétele. A polgármester ismertette programját, melyben tájékoztatást adott a képviselõknek az intézményrendszerrõl, a település gazdálkodásáról, illetve a jövõbeni fejlesztési elképzelésekrõl. (Ez a program egyébként az önkormányzat belsõ hirdetõtábláján hivatali idõben megtekinthetõ.) Ezután szavaztak a képviselõk a polgármester illetményérõl, amely a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével bruttó Ft/hó összegben került meghatározásra. A polgármester részére a tisztség ellátásával kapcsolatosan a felmerülõ költségeinek megtérítésére, költségátalányként az illetményének 20 százalékát állapította meg a képviselõ-testület. Ezt követte az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 14/1999.(XII.16.) KT. rendelet módosítása, majd az alpolgármester-választás és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. A képviselõ-testület ismételten Galamb Sándornét választotta meg alpolgármesternek, részére bruttó Ft/hó összegû tiszteletdíj került megállapításra. Ezen az ülésen került sor a képviselõk tiszteletdíjának megtárgyalására is. Ferencszállás Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy megköszönve a lakosság bizalmát nem állapít meg tiszteletdíjat. Az ülés az elõterjesztések megtárgyalásával zárult Ferencszálláson. Alakuló ülés volt Kiszomboron Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselõtestülete október 12-én 16 órai kezdettel tartotta alakuló ülését. Az ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a választások végleges eredményérõl, majd a megbízólevelek átadása után a képviselõk és a polgármester eskütétele következett. Szegvári Ernõné polgármester beszédében elõször megköszönte a választók bizalmát, majd röviden ismertette programját. Kiemelte a 2007-ben megnyíló uniós pályázatok nyújtotta pénzforrások bevonásával a település és az intézmények fejlesztését, a szennyvízprogramot, az oktatási épületek felújítását, korszerûsítését, a kerékpárút rendezését, a járdaprogram folytatását. A képviselõ-testület létrehozta bizottságait és megválasztotta a bizottságok tagjait. Ez alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenõrzõ Bizottság elnöke Nagy-György Attila, tagok: Haklik János; Dr. Kiss Katalin. A Pénzügyi Bizottság elnöke Gazsi Gábor, tagok Szirbik Imre, Dr. Hegyes Ferenc, Pósa János, Balog Jánosné. A Szociális, Egészségügyi és Kisebbségi Ügyeket Ellátó Bizottság elnöke Szabóné Vígh Erzsébet, tagok Börcsökné Balázs Márta, Nagy- György Attila, Dr. Kiss Katalin, Márton Miklós, Bakos Tamásné, Harkai Józsefné, Husztik István, Mátó Jánosné. Az Ifjúsági Térségi hírmondó és Sportbizottság elnöke Balázs Zoltán, tagok Márton Miklós, Szirbik Imre, Gábor Brigitta és Badicsné Szikszai Zsuzsanna. Az alakuló ülésen a képviselõk titkos szavazással Bacsa György képviselõt választották meg alpolgármesternek. Megalakultak a kisebbségi önkormányzatok Apátfalván Apátfalva község kisebbségi önkormányzatai október 11-én tartották alakuló ülésüket. Mindkét alakuló ülésen Borsos Istvánné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke beszámolt a választás végleges eredményérõl és átadta a megbízóleveleket. Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata október 11-én, 14:30-kor tartotta alakuló ülését. Az október 1-jei cigány kisebbségi választás eredményeképpen a megválasztott kisebbségi képviselõ-testület tagjai Károlyi Sándor, Ifj. Károlyi Sándor, Nagy Zoltán, Károly János, Hegedûsné Janovics Edina. Az eskütételt követõen került sor az elnök, illetve az elnökhelyettes megválasztására. Apátfalva Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata elnökének a képviselõ-testület egyhangú szavazással Károlyi Sándort, elnökhelyettesének Károly Jánost választotta meg. Következõ napirendi pontként került sor az SZMSZ felülvizsgálatára, az esetleges módosítások a következõ testületi ülésen kerülnek beépítésre. Károlyi Sándor, ismételten megválasztott elnök a következõ négy év programját ismertette. Apátfalva Község Román Önkormányzata október 11-én 15:30 órakor tartotta meg alakuló ülését. Az október 1-jei román kisebbségi választás eredményeképpen a megválasztott román kisebbségi önkormányzati képviselõ-testület tagjai Duma Jánosné, Kovács Árpád, Duma János, Szécsi Ilona, Varga Felicia. Az eskütételt követõen került sor az elnök megválasztására. Apátfalva Község Román Önkormányzata elnökének a képviselõ-testület Duma Jánost választotta meg. Az elnökhelyettes személyérõl késõbbi idõpontban dönt a testület. Utolsó napirendi pontként a képviselõ-testület a Román Önkormányzat SZMSZ-nek átfogó felülvizsgálatát rendelte el. Kisebbségi önkormányzat alakult Kiszomboron A Helyi Választási Bizottság elnöke október 11-én hívta össze a Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakuló ülését. Az alakuló ülésen Bíró Sámuelné, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a végleges eredményekrõl, majd átadta a képviselõk megbízólevelét. Ezt követte a kisebbségi önkormányzat képviselõinek ünnepélyes eskütétele. A Kiszombori Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökévé Bakos Tamás, elnökhelyettessé Andrási Attiláné képviselõket választották meg. A jegyzõkönyv hitelesítõjének Bakos Tamásnét jelölte ki a testület. Az alakuló ülésen a kisebbségi önkormányzat döntött arról, hogy november 30-ig felülvizsgálja és aktualizálja a Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint a települési önkormányzattal kötött Együttmûködési Megállapodását.

12 12. Makó és Térsége október 20. Aktuális információk Fogászati ügyelet A hétvégén, azaz október 21-én és 22-én, valamint az október 23-i nemzeti ünnepen a Kórház-Rendelõintézet fogorvosi rendelõje ügyel Makón 8-tól 11 óráig. Gyógyszertári ügyelet A Makón ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sorrendje a következõ: október 22-ig Korzó Gyógyszertár (Széchenyi tér 25.); október között Apaffy Gyógyszertár (Kórház- Rendelõintézettel szemben). Gazdit keresünk A gyepmesteri telepen 5 keverék kutya található, ebbõl 2 fiatalabb. Az ebek várják gazdáikat munkaidõben, hétfõtõl péntekig 7-15 óra között. Mivel két hét után elaltatják az ebeket, kérjük, ha tud, minél hamarabb segítsen rajtuk! A gyepmester tel. száma: 06-30/ A gyepmesteri telep az állati tetemeket ingyen átveszi, de a háztartási szemetet kérjük ne vigyék a telepre, mert az kommunális hulladék! Több egészséges és szép kutya várja reménykedve leendõ gazdáját a Makói Természetvédõ és Állatvédõ Egyesületnél (telefon: 30/ , naponta 15 és 18 óra között.). Cégképviseletek Makón Dégáz ZRt. minden szerdán 8 és 15 óra között (tel: ) tart cégképviseletet a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Démász NyRt. minden pénteken 8 és 16 óra között ügyfelez a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Invitel Rt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat partnerén keresztül, a makói ESC Kft.- nél (Makó, Csanád vezér tér 4.): legközelebb november 10-én, 8 és 14 óra között. T-Kábel Kft. minden szerdán 8 és 12 óra között (tel: , ) fogad a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Anyakönyvi hírek Született: Tóth Norbertnek és Megyesi Annamáriának (Mezõ u. 49.) Dzsenifer, Sziklási Lászlónak és Husztiák Máriának (Magyarcsanád, Péró J. Szegedinác u. 20.) Emese utónevû gyermeke. Házasságot kötött: Gémes Mihály (Kmetty u. 6.) és Kiss Erika (Szende u. 31.); Molnár Gábor (Kápolna u. 12.) és Rácz Kitti (Kmetty u. 15.) Elhunyt: Sztojkó Sándor (Apátfalva); Császár Józsefné Kiss Margit Anna (Klárafalva); Kaszián Lászlóné Kohári Erzsébet; Szabó Sándor Józsefné Köblös Erika; Olasz Ferenc; Nagy-György Imréné Szabó Rozália makói lakosok. Focieredmények A hétvégén lejátszott bajnoki labdarúgó mérkõzések eredményei az alábbiak. NB II. Vecsés Makó FC 0:2, góllövõk: Zakar (11-esbõl), Hadár, edzõ: Takács Zoltán. Jó játékkal érdemelték ki a futballistáink a három pontot. U/19. Csongrád Makó FC 2:5; góllövõk: Csák Z. 4; Nagy R. 1, edzõ: Botik Róbert. U/17. Csongrád Makó FC 0:1, góllövõ: Horváth M., edzõ: Kolozsvári János. Elõkészítõ: Algyõ Makó FC 4:1, góllövõ: Orosz A., edzõ: Ménes Tibor. Mama-klub Az Egyesített Népjóléti Intézmény Bölcsõdéje folytatja a szülõknek tartandó elõadássorozatát. A következõ elõadás idõpontja: október 26., csütörtök óra, helye: Kálvin téri Bölcsõde (Makó, Kálvin tér 6.). Az elõadás témája: Mit tehet a bölcsõdeorvos a bölcsõdés gyermek egészségvédelméért? Az újrendszerû védõoltások ismertetése. Elõadó: Dr. Horváth Ildikó bölcsõdeorvos. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak! Folytatódik a védõnõi kismama-klub is, ahol október 25-én óra között a magzat fejlõdésérõl hallhatnak elõadást Zádori Anikó és Farkas Tünde védõnõktõl az érdeklõdõk a Civil Szervezetek Házában (Hajnal utca 22.) JAG Nyílt Nap a 8. osztályos tanulók és szüleik részére A József Attila Gimnázium (JAG) november 7-én órától Nyílt Napot rendez a 8. osztályos tanulók és szüleik részére. A tanítási órák látogatását követõen a gimnáziumba érkezõk tájékoztatást kapnak a négyosztályos gimnáziumi oktatási forma elõnyeirõl, jellegérõl, céljáról és a felvétel módjáról. A programra minden érdeklõdõt szeretettel vár az intézmény. Makó és Térsége Kiadja: A Makói Kistérség Többcélú Társulása Felelõs kiadó: A Makói Kistérség Többcélú társulása Szerkesztõség: 6900 Makó, Széchenyi tér 22., Telefon: 62/ Ingyenes Zöld szám: 06-80/ Felelõs Szekresztõ: Dr. Bánfi Margit Jegyzõ ISSN: Nyomás: Makói Nyomda Kézbesíti: Magyar Posta Zrt. Fogadóórát tart a kéményseprõ A fûtési szezon kezdete elõtt, október között több térségi településen is fogadóórát tart a Kéménytechnika Kft. A cég vallja, igencsak javallott a fûtés megkezdése elõtt átvizsgáltatni a kéményeket, és az egész fûtési rendszert. Ezen kívül a meghirdetett fogadóórán tisztelettel várják a díjbeszedéssel, kéményseprés megrendeléssel és más, a kéményt érintõ ügyekkel õket felkeresõ ügyfeleket. A kéményseprõ az alábbi idõpontokban áll rendelkezésükre: október 24-én, kedden óra között Nagylakon a kultúrházban, október 25-én, szerdán óra között Királyhegyesen a polgármesteri hivatalban, október 26-án, csütörtökön óra között Kövegyen a polgármesteri hivatalban, valamint október 27-én, pénteken óra között Maroslelén a mûvelõdési házban. A kéményseprõ cég egyébként elérhetõ a es mobiltelefonszámon, ahol Joó Zsolt válaszol kérdéseikre. Asszonyok a történelemben A Marosvidék Baráti Társaság, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének Makói Szervezete és a József Attila Városi Könyvtár tisztelettel hív, vár mindenkit az Aszszonyok a történelemben címû legújabb Marosvidék füzet bemutatójára október 25-én 18 órára a Városi Könyvtár olvasótermébe (Makó, Deák Ferenc u. 2.)!

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2010. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításokkal)

(Egységes szerkezetben a módosításokkal) Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2002. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról (Egységes szerkezetben a módosításokkal)

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-139/2015. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913. Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-009, Fax: 62/ 263-105 3029- /2012. Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj 2013. évi fordulójára

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról

A rendelet hatálya. Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról Esztergom Város Önkormányzatának 29/2007. (IV.27.) ör. rendelete az idősek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 26/2008.(III.20.)* esztergomi ör. rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésére Tárgy : Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez Az

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást.

S Z A B Á L Y Z A T. 1.4 A Heves Megyei Önkormányzat a 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félév) szóló A típusú. pályázathoz ad támogatást. S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerről (Elfogadva Heves Megye Közgyűlése 113/2004(XI. 26.) számú határozatával) 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 20-37 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 22-én 9:00 órakor megtartott alakuló üléséről. Jelen voltak: Mlinkó

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól

Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa kiosztásának szabályairól Nagyszentjános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti.

2. Az ösztöndíj fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésében e célra elkülöníti. Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 0/2009. (VII.6.) Kt. rendelete felsőoktatási intézményekben tanuló fiatalok ösztöndíjáról (egységes szerkezetbe foglalva 202. február 6. ) Révfülöp

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./... (..) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester

MEGHÍVÓ. 1.) Használt autóbusz vásárlása, a közbeszerzési eljárás megindítása. Előadó: alpolgármester Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 03-án csütörtök)14,00

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (XI. 20.) rendelete Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 2. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI. 20.) rendelete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

Városházi Krónika. Képviselő-testületi ülésről

Városházi Krónika. Képviselő-testületi ülésről Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJ A INGYENES 2005. SZEPTEMBER VIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Képviselő-testületi ülésről Szeptember 1-én tartotta soros ülését városunk képviselő-testületet.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben