FALUNAP BAKONYSZOMBATHELY "CSODABOGARAK NAPJA " Bogárhátúak - bogárgyűjtők napja! JÚLIUS 18- vasárnap - Kastélypark

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUNAP BAKONYSZOMBATHELY "CSODABOGARAK NAPJA " Bogárhátúak - bogárgyűjtők napja! 2004. JÚLIUS 18- vasárnap - Kastélypark"

Átírás

1 2004. JÚLIUS XI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - ARA: 68 FT FALUNAP BAKONYSZOMBATHELY "CSODABOGARAK NAPJA " Bogárhátúak - bogárgyűjtők napja! JÚLIUS 18- vasárnap - Kastélypark 11. órától Ünnepi szentmise és Istentisztelet Istentisztelet után Szeretetvendégség! 12 órától FALUEBÉD- Bakonyszombathelyieknek ingyen ebéd a készlet erejéig! 14 órakor - gyermekműsor - "Paprika Jancsi kalandja Róka Rudival" - zenés - énekes bábjáték : 15 órakor Rhythm 'n'juice zenekar - jazz-rock és latin zene Ünnepi megnyitó - a vendégeket köszönti Pintér Lajos Bakonyszombathely polgármestere órától a bakonyszombathelyi amatőr népművészeti csoportok bemutatkozása órakor Sziril tánc Stúdió Oroszlány - modern mazsorett műsor World Dance ír tánccsoport műsora tól - Tombolasorsolás órától szórakoztató műsorok: DUPLA KÁVÉ PRINCESS CRYSTAL EGYÜTTES tól Tombolasorsolás TŰZIJÁTÉK Syncron bál hajnalig Belépő: felnőtt 500 Ft, gyermek 100 Ft. 14 órától lövészet! A rendezvény fő támogatója:

2 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elmúlt hetek legfontosabb eseményei is az EU pályázat - iskola-beruházás - szerződés előkészítő munkálatai voltak : Június 8-án megalakult a Képviselő-testület által megbízott Közbeszerzési Bíráló Bizottság: Dr. Döbrössy Adrienn jegyző, a Bíráló Bizottság elnöke, Janó Tiborné, Kiss László építész, Bódai Julianna Éva és Kovács Nándor a Bíráló Bizottság tagjai. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság június 16-án tartotta következő ülését, melyben a következő napirendi pontokat tárgyalta : 1. Műszaki kérdések tisztázása 2. Az alkalmasság igazolására javasolt dokumentumok és igazolások megállapítása 3. A bírálati szempontok meghatározása 4. Az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény elkészítéséhez szükséges szempontok, adatok meghatározása Legfontosabb kérdés a bírálati szempontok meghatározása volt. E tekintetben a Bíráló Bizottság a következőképpen határozott : a szigorú alkalmassági feltételek szűrőjén átjutott ajánlattevők között a legalacsonyabb árat kínáló kivitelező legyen a nyertes. / Azzal a kitétellel, hogy irreálisan alacsonynak tekintendő az az ár, amely 10 %- kal alacsonyabb a sorrendben őt követő 3 ajánlattevő átlagáránál./ A Bizottság ez esetben is fenntartja azonban azt a jogát, hogy az ilyen ajánlattevőtől adatokat és indokolást kérjen, és amennyiben az indokolást nem tartja elfogadhatónak, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását javasolhatja. A bizottság tehát egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bírálati szempontoknál a legalacsonyabb ár legyen a meghatározó - elsősorban az Önkormányzat korlátozott anyagi forrásaira való tekintettel. A javaslatot a Képviselő-testület június 28-i ülésén egyhangúlag elfogadta. Június 23-án az Önkormányzat képviseletében a polgármester aláírta az iskolaberuházás PHARE támogatási szerződését. Június 24-én elkészültek a tenderdokumentáció hiányzó részei is, melyet eljuttattunk a közbeszerzési irodához. - A CORA Kft. 1 millió Ft-os, MFR iskola fejlesztését szolgáló, Önkormányzattal kötött támogatási szerződése aláírásra került én. - Az ASB Kisbér-Győr SZE és M Kht közreműködésével és segítségével az MFR iskola fűtőtesteire / lapradiátorokra /vonatkozó ajándékozási szerződés aláírásra került az ASB lipcsei központjával VI. 18- án, leszállítás VII. 2-án várható. A szállításban is díjmentes segítséget kapunk. A C.A.C. Kft. ügyvezető igazgatója. Koszorús István VI. 23-án az MFR iskola bejárása és személyes tárgyalásunk után ígéretet tett az épületegyüttes fűtésének támogatása ügyében, konkrétan két gázkazán beszerzése értékében. A gázkazánok pontos műszaki paramétereit, a leszállítást a július elején közli a cég. A MOV Corporation ügyvezetője ígéretet tett a közmüvek (gáz) vezeték-kiépítésére, az MFR iskolához való bekötések támogatására. A bakonyszombathelyi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tanévzáró értekezletét június 17-én tartotta. A szakmai napirendi pontok mellett nagy hangsúlyt kapott az iskolaberuházás, és azzal összefüggésben a 2004/2005. tanév oktatási helyszínei. A polgármester tájékoztatta a tantestületet az Önkormányzat Képviselőtestületének állásfoglalásáról, mely több alternatíva közül az MFR iskola oktatási helyszínként való meghatározását támogatta - tekintettel az iskola beruházás balesetveszélyes körülményeire, valamint a gazdaságosságra. Kérte a tantestületet, hogy vizsgálja meg az MFR épületegyüttes / volt MGTSZ székház / alsó- és felsőtagozatnak egyaránt oktatási helyszínt nyújtó lehetőségét. A helyszíni bejárást. az oktatási szempontok mérlegelését követően a következő egybehangzó javaslat született a 2004/2005. tanév oktatási helyszíneit illetően : 1. osztály : Óvoda épületegyüttes - 3. csoport -tornaszoba terem

3 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 3 /Bakonyszombathely, Jókai u./ 3. osztály : Közművelődés Háza, képzőművészeti terem / Bakonyszombathely, Kossuth u. 50./ 2. osztály és 4-8 oszt, kislétszámú csoport, informatikai oktatás: MFR iskola épületegyüttese (volt Mg.Tsz. székház- Bakonyszombathely, Baross u. 11.) A javaslatot a Képviselő-testület június 28-i ülésén elfogadta, megbízva a polgármestert az épület oktatási célra való alkalmassá tételére, elsősorban a fűtés megoldására. Az általános iskola a feladat nagyságrendjére tekintettel kérni fogja a szülök segítségét is az átköltözéshez. Pályázati eredményeink : Idegenforgalmi prospektus megjelentetése a településről : 80 E FT Néptánctábor megrendezése : 500 E FT Okt.szakértő tiszteletdíjának biztosítása ( BÖSZ pályázat) Logopédia ellátásra : 200 E FT Oktatási programra : 120 E FT Óvodai játszótér fejlesztésére : 164 E FT A volt Mg.tsz. kultúrterem bérleti szerződésének feltételeit a Kt. a Pénzügyi Bizottság által meghatározottak alapján egyeztettük. a szerződést aláírásra előkészítettük. - A MOV Corporation Kft ajánlatot tett az Önkormányzatnak konzorciális pályázat benyújtására az ipari park kialakítása támogatására. A Képviselő-testület az ajánlatot elvben támogatta, a szerződés részleteinek kidolgozására megbízta a polgármestert. - A MOV BAU Kft. vásárlási igényt jelentett be a gazdasági területen 2000m2 földingatlanra. A Képviselő-testület június 28-i ülésén kialakította alkalmassági szempontjait az ipari területre betelepülő cégekkel kapcsolatban, e feltételek megléte esetén támogatja az új vállalkozás betelepülési szándékát. - Június 21-től 26-ig Bakonyszombathelyen a néptánctábor zajlott a régi hagyományok alapján - színvonalas és értékes foglalkozásokkal és programokkal. Köszönet a közreműködőknek a színvonalas lebonyolításért. Június 10-én kibővített ülést tartott a Bakony MFR Szakképző Egyesület. Megbízta Kovács Tibor csatkai pedagógust egy EU pályázat kidolgozására és szervező-menedzseri teendőkkel. Június 11-én és 13-án társadalmi munkák zajlottak a településen a kastélyparki labdarúgó pálya öntözési rendszerének kialakítására. Köszönjük az ÉDVRT Kisbéri Üzemegységének támogatását, mely nagyban segítette a földmunkák elvégzését. A munkák június 13-án a kézilabda pálya labdafogó hálóinak felújításával folytatódtak. Remélhetőleg ilyen szerűen is felújul a létesítmény környezete július elejére. A SAPARD program keretében faluközpontra irányuló pályázatunkkal ül. a településközpont engedélyezésével kapcsolatban történt helyszíni bejárás június 24-én. Június 24-én szóbeli megállapodás született a Brau Hungária Kft képviselőjével, Tóth László úrral a falunap anyagi támogatása ügyében. A konkrét megállapodás a július 15-én várható. Június 28-án és 29-én megtörtént a csatornaberuházás átvágásainak kijavítása ill. a Szabadság-, Damjanich- és Dózsa utca kátyúzása hideg aszfalttal. Reméljük, hogy a megoldás az aszfaltréteggel tartósabb lesz és az eddigi rendezetlen útszakaszok nem okoznak további kényelmetlenséget. Pintér Lajos Polgármester A háború utáni esztendők A falu mezőgazdasági településnek számított, a lakosság között középparasztok, törpebirtokosok, mezőgazdasági napszámosok, cselédek és iparosok találhatók a háború befejezésének időszakában. Röviden szólunk az iparosokról. A teljességre való törekvés igénye nélkül néhány szakmát és több nevet említünk Ma már szinte hihetetlen, hogy cipészként élt és megélt Bakonyszombathelyen Csikár Imre, Hermann József, Horváth József, Kiss Gyula, Kovács Pál a Bem utcában, Kovács Pál a

4 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 4 Baross utcában, Lebbenszki Ferenc, Mentes József, Schwarcz Jakab, és Virág János. A férfiszabó szakmát gyakorolta és zömmel e tevékenységből tartotta el családját Incze Bálint, Miszlai Sándor, Tűz Károly és Varga Pál. Hentes és mészáros volt Micskó Bertalan, Takács Ferenc és Tánczos Sándor. Voltak ácsok, KempfFerenc, Kempf István, Herk Imre személyében, bognár volt Csikár István, Mrázik Sándor és Virág Mihály. A kádár szakmát gyakorolta Ambroz Imre, Csikar Ferenc, Nagy László, Teklovits József, majd utolsóként Varga József. Asztalos volt Csikár László és Hartvigh Imre. Kőművesként dolgozott Beirbauer Ferenc és két fia Imre és Ferenc, Friesz Fábián, Kozma Bálint, Szabó István, Polcsik Károly és Polcsik Viktor. Férfi fodrász Nagy Zoltán és Sárdinecz János. A. községi kovács Kettős János volt, gépészkovács szakmával rendelkezett Kiss Ferenc, és Tóth Mihály. A háború utáni években egyre kevesebb kisiparos gyakorolta a szakmát A társadalomban az "egyéb" kategóriába tartoztak elég sok hátrányos megkülönböztetéssel. Munkanaplót kellett vezetniük, állandó, rendszeres adóellenőrzések voltak náluk. A cipészek alakítottak egy "szövetkezetet", mely néhány évig működött, majd megszűnt. Megindult a gyárakban is a tömeges termelés. Egyre inkább rászorultak a kisiparosok a kiegészítő tevékenységre. Elszállt felettük az idő. kiöregedtek a falu háborút átélt iparosai. Megváltozott a világ A későbbi években egyes szakmák elsorvadtak, megszűntek. Megindult az ipari tanuló képzés nagyüzemi szinten főleg az építő ipari szakmák és a gépipari szakmák fejlődtek, szakosodtak. A faluban egyetlen személyautó tulajdonos volt Dr. Balogh István körzeti orvos személyében. Az első teherautót a Teklovits család vásárolta, az első motorkerékpár tulajdonosa Muzslay Ervin volt. Mezőgazdasági gépeket ekkor már használtak nálunk is. A háború után traktor tulajdonos volt a faluban Csurgai János, Fodor József Körmendi László és Vörösházi Imre. Nevezettek cséplőgéppel is rendelkeztek. A házaknál a "betakarodás" után ők végezték el a gabona cséplését. Később a "gazdák" vásároltak még egy cséplőgép garnitúrát. Mivel Bakonyszombathely mezőgadasági jellegét hangsúlyoztuk, erről szóluk a következőkben március 15-re készült el a " nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves -nép földhöz juttatásáról" szóló rendelet, amit az Ideiglenes Kormány elfogadott. Kisajátításra került teljes egészében minden 1000 kh-nál nagyobb birtok, az 1000 kh-nál kisebbek 100 kh -on felüli része. A földreformot az alulról megválasztott földigénylő bizottságok hajtották végre. E bizottság Bakonyszombathelyen is létrejött, elnöke B. Varga János lett. Az Eszterházy birtokból nevezett bizottság 1600 kataszteri holdat osztott fel. A földigénylők esetében a családok munkabíró képességeit figyelembe véve 5-10 holdat kaptak az újonnan földhöz juttatottak. Nem egyformán rendelkeztek mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel. Többen közösen fogtak össze, mert vagy csak egy tehén volt, vagy csak szekérrel rendelkeztek, úgy. hogy egymás hiányait kiegészítve indult meg a munka. Egyébként egy-egy dűlőben, vagy határrészen kiosztásra kerülő és kimért területeket sorshúzással ítélték oda az új tulajdonosnak. Az új gazdák a régi középparasztokkal szemben hátrányban mezőgazdasági eszközök tekintetében voltak. Nehéz körülmények között, de megindulhatott a mezőgazdasági termelés. Az Eszrerházy birtok örökösei,- Gr. Eszterházy Erzsébet és Gr. Szapáry István - is tarthattak meg földterületet, ők is gazdálkodtak. Elsőkként sorolta fel a körjegyző az ő nevüket december 17-én azon beidézettek közül, akik a gabonabeszolgáltatás után járó textil juttatás utalványát átvehették. A későbbiek során a beszolgáltatás, a leadás nagyon sok gondot okozott Bakonyszombathelyen is. Hátrányosan megkülönböztették a nagyobb földterülettel rendelkező gazdákat. "Kuláknak" számított a 25 kataszteri hold feletti földterülettel rendelkező, illetve a 350 aranykoronát meghaladó gazdálkodó család. Ezek a gazdálkodók súlyos megpróbáltatásokon mentek keresztül. A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Levéltárban 18 név található külön-külön törzslapon. Ezeken pontok szerint az alábbi adatok olvashatók: /név. földterület, állatállomány, gazdasági felszerelés, család létszám életkorok szerint, vetett területek, adóhátralék, együttes adólap, együttes adó, hogyan műveli földjét / Ezekre a dolgokra a későbbiek során még visszatérünk / A háború befejezése után a körjegyzőség megmaradt. Hánta község tartozott még közigazgatásilag néhány évig Bakonyszombathelyhez. Szabó Dezső körjegyző

5 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 5 megmaradhatott hivatalában, hisz igazgatási dolgokban jártas szakembernek számított november 30-ig dolgozhatott itt, ezután innen elhelyezték. Nyugdíjazása után községünkben élt, saját házában, -haláláig. A körjegyzőre, a községi képviselő testületre és a különböző "bizottságokra" nagyon sok feladat hárult ezekben az esztendőkben. Sok-sok bizottság alakult és rengeteg ülést, megbeszélést tartottak december 30-n alakult meg a községi szociálpolitikai bizottság. Az alakuló megbeszélés jegyzőkönyve szerint jelen van Szabó Dezső körjegyző. Dr. Balogh István, Horváth István, Incze Bálint, Janó István. A körjegyző, mint az alakuló közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a szakszervezetek helyi szervei Ludván Endre tanító urat, a községi képviselő testület Horváth István és Incze Bálint urakat, a községi földigénylö bizottság Janó István és Pápai János urakat delegálta a bizottságba. A bizottság tagjai elnökké Incze Bálint urat, titkárnak Ludván Endrét választják meg. Több kisebb jelentőségű szociális támogatás is megvalósult a faluban. Ebből hármat említünk. A közellátási miniszter rendelete alapján UNRA cukor-juttatásban részesült a település lakossága. A róla készült jegyzőkönyv szerint 616 jogos igénylő júliusában fejenként 62 dkg. cukorhoz jutott hozzá. Másik: Anyag és Árhivatal Bőrosztály /1947.szám T: Olcsó lábbeli akció /28 db./ ezzel kapcsolatos községi jegyzőkönyv: Tárgy: A hároméves terv keretében érkezett első bakancs szállítmány szétosztása. Az Ufosz és Fékosz vezetőinek együttes ülésén a következő lakosoknak ítélünk oda egy-egy pár lábbelit 20 filléres áron: Hullám János, Vida Sándor, Horváth István, Melhart János, Lermann István, Sajner József, Adorján József, Berta Lajos, Erdélyi László, Zámbó István, Sipos Ferenc, Kovács József Mihály fai/, Sz. Varga Mihály, Bauer Pál, Csicsai József, Kopácsi Márton, K Szabó János. Cs. Varga Pálné. Horváth Viktor, Papp János, Lermann György, Újvári László, Kecskés István, Csizmadia József Varga József Ferenczi József Szente Mihály, Stumpf József. Aláírás: Varga János s.k. Ufosz és Simon István s.k. Fékosz A SAS bizottság elnöke Letenyei Mihály volt. "Siess, adj, segíts!" mozgalom feladata tulajdonképpen a hazatért hadifoglyok támogatása volt. A bizottság a mozgalom alkalmából kiadott bélyegeket árulta és ebből támogatott augusztus 11-én hazatért hadifoglyok közül fehérnemű segélyben részesült: Farkas József, Töltési Bálint és Újvári József ben még nem volt annyi elhanyagolt szőlő terület Bakonyszombathelyen, mint napjainkban. Október 29-én a hegyközségi szervek megválasztására került sor. Az akkor készült jegyzőkönyv szerint: Jelen vannak: Balázs András k. bíró, Szabó Dezső körjegyző, M. Kovács József, Janó Sándor, Tóth Balázs, Maracskó Imre, Kállai István, M. Kovács Pál, Ihász István, K. Szabó Pál, Brukker Antal, Guth József, Horváth Mihály, Horváth Ferenc hegyközségi tagok. Körjegyző ismerteti a megjelentek előtt a /1947. F. M. sz. rendeletet s felhívja a megjelenteket, hogy válasszák meg a hegyközség tisztikarát. A közgyűlés elnökké: M. Kovács Józsefet Hegybíróvá: Horváth Ferencet Választmányi tagokká: Guth Józsefet, Hermann Józsefet, Jankó Károlyt, Kovács Pált, Tóth Balázst, Kovács Jánost, Janó Sándort, Letenyei Mihályt, Kovács Sándori, Bognár Jánost, K Szabó Pált, Kállai Istvánt. Varga Lajost és Maracskó Imrét egyhangúlag megválasztja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérettek: Kállai István és K Szabó Pál. Jegyzőkönyv felolvasás után aláírattatott. Később a szőlőterület több családnak nem hozott szerencsét, ugyanis a "kulák listára" kerülésnél ötszörös szorzószáma miatt lettek kulákok. Említettük, hogy sok bizottság működött, tartott külön, vagy közösen megbeszéléseket. Az évi jegyzökönyveket vizsgálva október 29-én együttes ülést tartott a Népi Bizottság, a Nemzeti Bizottság, a Termelési Bizottság, a Versenybizottság, Ufosz és Fékosz vezetőség és a községi elöljáróság. Mivel foglalkoztak ezen a megbeszélésen? Idézünk a jegyzőkönyvből " A körjegyző teljes részletességgel ismerteti az őszi szántási, vetési és betakarítási munkálatok ütemtervét, felhívja a megjelentek Figyelmét ezen munkálatok pontos elvégzéséhez fűződő országos nemzeti érdekekre, s a helyenként tapasztalható mulasztásokra és hibákra. A leghatározottabban utal azon következményekre, melyek a munkálatok nem teljesítése esetén a mulasztókra vár, az internálástól a vagyon elkobzásig, legyen az gazda, vagy tisztviselő...megállapítja azonban, hogy bár a jelen gyűlésre a meghívottak szép számban, de nem mindannyian jelentek meg, /27 név a jegyzőkönyvben/ akadnak akik gyéren és elkésve jönnek, ha megjelennek is, mintha minden ezzel el

6 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 6 lenne intézve..stb. Ez az ülés a következő határozatot hozta: "Az együttes bizottság a körjegyző beszámolóját tudomásul véve megállapítja, hogy az őszi munkák a község határában gyors ütemben haladnak, szabotálóról nem tudnak. A pártok vezetői ígéretet tesznek az általuk a bizottságokba delegált tagjaik megvizsgálására, s a nem megfelelők lecserélésére. A dűlő biztosok megígérik, hogy ezután pontosan igyekeznek eleget tenni vállalt kötelezettségüknek. A versenybizottság minden pénteken este 7-, majd később 6 órakor tart ülést." Folytatjuk Miszlai László A néptánc foglalkozásokat Marton János vezette. KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK NÉPTÁNCTÁBOR Június 21-26! Sikeresen zajlott le az V. néptánctábor községünkben. Igaz nem volt akkora az érdeklődés mint az előző években, de ennek ellenére az idei kis csapat jó hangulatban és kellemesen töltötte el ezt az egy hetet. Szerencsére az időjárás is kedvezett, csak a pénteki napot bonyolította egy kisebb eső. Gubucz Péter - citera segítségével igyekezett a népdalt megszerettetni, és tanítani. Szombaton a táborzáró alkalmával a gyerekek munkáiból kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A délelőtti kézműves foglalkozások: Csonka Iméréné, Török Elekné, Janóné Kucserka Mária, és Kovácsné Czimora Zita segítségével zajlottak. Minden nap más jellegű munkák készültek. A táborban az egy hét alatt tanult táncot sikerrel mutatták be a résztvevők.

7 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 7 Reméljük a következő évben nagyobb létszámmal sikerül a tábort megrendezni. Ezúton szeretnek köszönetet mondani a helyi tantestület pedagógusainak, és I lorváth Erzsébetnek a táborban nyújtott segítségükért! Géringer Istvánné Közműv. Ház. Vez. EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események július hónapban: Július 2. Szűz Máris látogatása Szent Erzsébetnél. Sarlós Boldogasszony ünnepe. Július 3. Szent Tamás apostol ünnepe. Július II. Szent Benedek apát. Európa fővédőszentje. Július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepe. Július 18. Szent Hedvig királyné. Július 23. Szent Brigitta. Július 24. Árpád-házi Szent Kinga. Július 25. Szent Jakab apostol. Július 26. Szent Anna a Boldogságos Szüzanya édesanyja. Július 29. Szent Márta. Július 31. Loyolai Szent Ignác a Jezsuita rend alapítója. A hónap szentje Loyolai Szent Ignác (Spanyolország, Loyola, Róma, július 31. Ingo Lopez de Loyola egy Guipuzcoas tartománybéli baszk nemesi család sarja. tizenkét testvére közül utolsóként látta meg a napvilágot. Gyermekként egy spanyol nagyúr apródja lett. később pedig mint fiatal tiszt dicső jövőről álmodozott pünkösdjén történt a sorsfordító esemény: Franciaország és a Habsburg-ház harcában a spanyol király szolgálatában Pamplona várát védte, amikor egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette. A baleset vetett véget a becsvágyó nemesember katonai karrierjének, ugyanis egyik lába rövidebb lett. A gyógyulás hosszú ideje alatt egy apáca a Szentírást és a Szentek életét adta a kezébe, leiépülését követően egy évet magányban töltött Manréza hegyén. Itt írta híres könyvét, a "Lelkigyakorlatokat". Majd több mint tíz évet szentelt tanulásnak, amit Párizsban fejezett be. Itt társak szegődtek hozzá, s augusztus 15-én közös fogadalommal pecsételték meg szövetségüket ban közösségüket renddé alakították. Így született meg a "Jézus Társasága", azaz a jezsuita rend ben III. Pál pápa hagyta jóvá az új alapítást, melynek első generálisává Ignácot választották. Zsoldos katonák helyett a mindenkori pápa "fekete hadseregét" szervezte meg, akik a hármas fogadalom mellé felvették negyediknek a feltétlen pápahűséget is ben avatta szentté XV. Gergely pápa. Sírja Rómában az Il Gesu-templomban található. Az ember, aki makacsul ragaszkodik saját elképzeléséhez, képes mindenre, csakhogy célját elélhesse. Amikor aztán bekövetkezik egy nem várt. kedvezőtlen fordulat, keserűen kapálózik, s úgy érzi. mindennek vége szakadt, értelmetlenné vált egész további élete. Így volt ezzel Ignác is, hisz képes volt rosszul összeforrt lábát többször is eltöretni, mert tudta jól: sántán már nem lehet katonatiszt. Végül majdnem az életével fizetett. A hosszú lábadozás alatt megértette: a balesettel nem a vég köszöntött be életébe, hanem a kezdet. Valóban az emberi nyomorúságból: betegségből, csalódottságból, keserű vívódásból... született meg a Szent. Hányszor gondoljuk mi is úgy. amikor nem sikerül életünk "nagy álma", "lehetősége", hogy nincs tovább, itt a vég. S lám csak. ahol véget ér minden emberi elképzelés, ott kezdődik el az isteni. Ezért nagyon gyakran, amit "Isten csapásának" tekintünk, nem más. mint új. Krisztusibb életünk kezdete. Hetünk "mélypontjait" ajánljuk fel Istennek, hogy Szent Ignáchoz hasonlóan, mi is benne leljünk rá sorsunk igazi értelmére.. Farkas József Plébános

8 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 8 ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötöttek: Török Tímea és Kiss Tibor Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Varga Istvánné (Kossuth u.) Csikár Imréné (Kossuth u.) Kovács Lászlóné (Kossuth u.) KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JÚLIUS KISBÉR ÉS VIDÉKE BAKONYTÉRSÉG BAKONYTERSEGI NAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA : Július 16. (péntek) - Bakonybánk, Polgármesteri Hivatal kerthelyisége 17 h. : Állófogadás Bakonytérségi megnyitója Napok ünnepélyes megnyitja Agócs István, a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke Ünnepi program : a rédei "Aprócskák" Néptáncegyüttes műsora Július 18. ( vasárnap ) Bakonyszombathely, Kastélypark FALUNAP július 21. (szerda) (vasárnap) KISBÉRI NAPOK PROGRAMSOROZAT július 21. {szerda): AZ EGÉSZSÉG NAPJA Kerékpártúra Majkra az 1770-ben épült remetelakokhoz és templomhoz. Indulás: Kisbéri Sportcsarnok 1 / 2 9 óra Zöld kocogás - futás minden korosztálynak - előtte bemelegítő aerobik. Rajt: Kisbéri Városháza előtti parkoló 16 óra Hallásvizsgálat, vérnyomás mérés. Tekeverseny - Hánta 18 óra július 22. Csütörtök: A BARÁTSÁG NAPJA Kisbér-Gúta sportversenyek Egész nap h Játékos családi sportvetélkedő ( Kisbér, Gúta és a környező települések 2+2 fős csapatai között) h Kézilabda női ifjúsági és férfi felnőtt - Sakkverseny, Gúta-Kisbér Helyszín : Kisbéri Sportcsarnok JÚLIUS 23. Péntek: KISBÉRI TÁRLATOK h. TŰZZOMÁNC KIÁLLÍTÁS Polgármesteri Hivatal Kisbér a Gútai Magániskola anyagából

9 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 9 A "Járműközlekedés tárgyi emlékei" kiállítás Polgármesteri Hivatal Kisbér Bakony Gyöngye Autó-Motor Egyesület kiállítása VIZIKARNEVÁL A KISBÉRI PARKTÓNÁL 16 órától Halászléfőző és palacsintasütő verseny a Parktónál HALÁSZLÉFŐZŐ - VERSENY Az V. Kisbéri Napok keretében a Városi Önkormányzat és a Kisbér 70 Horgászegyesület július 23 -án ( pénteken ) megrendezi a V. Kisbéri Halászléfőző-versenyt Nevezés : július óráig Malomsoki Lászlónál (Ingatlanközvetítő Iroda Komáromi u. 11.) személyesen, vagy a telefonszámon. (Csapat neve, vezető neve) Nevezési díj : nincs Helyszín : Kisbéri Park tó ( D-K-i tisztás ) Az Önkormányzat biztosítja : a versenyzőknek ( csapatoknak ): - 1 db ( kb. 1,8-2 kg-os ) pontyot, - 10 kg tűzifát és a kenyeret. - a vendégeknek az evőeszközöket. A versenyző biztosítja : halászlé kocka.apróhal, fűszerek, víz, bogrács, stb.a hely kijelölése : 16 óra Tűzgyújtás, 1 db élőhal kiosztása : 16 óra 10 perc Szabályok : alapié készítés, hal pucolás csak helyben, bármilyen halat fel lehet használni, bogrács maximum 10 l-es lehet Értékelés : 20 órától Jutalmak : 1-3 helyezett tárgyjutalom, Emléklap ZENEPAVILON - szórakoztató zene a programon résztvevőknek ( h.) Gúta-Kisbér kenu verseny a Parktón 19 óra Szécsi Pál emlékműsor - a Gútai Rockszínház előadásában helyszín: Parktó víziszínpad Kisbér Lampionos csónakfelvonulás a Parktón Amatőr rockzenekarok koncertje óra Gimnázium udvara rossz idő esetén óra Lovarda Kisbér július 24. Szombat: Rendezvény helyszíne: Majális tér 10 órától madárkiállítás a Sportcsarnokban 10 óra Az Egészségügyi díj átadása a Sportcsarnokban h. Veterán autós - motoros találkozó - LOVARDA KISBÉR órától térzene : Csolnoki Fúvószenekar műsora a Lovardánál órától JÓSDA - TENYÉRJÓSLÁS A MAJÁLISTÉREN FELÁLLÍTOTT PAVILONBAN h. Kisbér és térsége kispályás labdarugó torna -Spartacus pálya Kisbér rendezők: Körzeti Labdarugó Szövetség és Kisbér Város Önkormányzata h FELVONULÁS A VÁROSBAN, MEGNYITÓ A MAJÁLIS TÉREN A Kisbéri Bakony Gyöngye Nosztalgia Egyesület veteránautó felvonulása Fúvószenekar és a kisbéri mazsorett csoport felvonulása NÉPMŰVÉSZETI TÁNCCSOPORTOK FELVONULÁSA ( Bakony Kisbér, Góbék Ete, Ifjúsági Táncegyüttes Bakonysárkány, Tilinkó zenekar) A Kisbéri Lovasok felvonulása A FELVONULÁS UTÁN A NÉPMŰVÉSZETI CSOPORTOK MŰSORA Egész nap "magyar termékek" árusítása: Magor Mozgalom Egész nap kézművesek utcája. Egészségünk védelmében - Masszírozás a fitness PAVILONBAN. Borkóstoló az Etei Borsátorban!

10 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ MEGNYITÓ h Néptánccsoportok gálaműsora h mesejáték gyerekeknek - "NÉGYSZÖGLETŰ KEREKERDŐ" címmel h. koszorúzás a Kisbéri Ménes emlékére Helyszín a Lovarda előtti tér h. Lószépségverseny Lovarda előtti tér h Bakonyszépe szépségverseny Majális tér h TOMBOLA - majd a Szépségverseny eredményhirdetése h Bozai Ági műsora h TOMBOLA SORSOLÁS h BIKINI KONCERT élő koncert (Rossz idő esetén a rendezvények Kisbéren Lovardában lesznek megtartva.) h Tűzmadarak - a Parktó színpadán Lézer show Tűzijáték h Utcabál a Majális téren július 25. Vasárnap: 10 óra HAJÓMODELL ÉS HELIKOPTERMODELL BEMUTATÓ A PARKTÓNÁL DÉLUTÁN: h Jet Sky bemutató a Parktón Este: h Marica Grófnő két felvonásos nagyoperett a Lovardában Hangosít: Syncron A programokban történő esetleges változtatás jogát fenntartjuk! A Bakonytérségi Napok fővédnöke : Keleti György, országgyűlési képviselő Rendőrségi felhívás A házalók, csalók elleni védelem A településeken időközönként megjelennek olyan, úgynevezett "utazó bűnözők", akik célja az, hogy lakásokba becsöngetve, különböző indokokkal bejutva értékeket lopjanak el, vagy pénz csaljanak a ki a lakóktól. Mindig célszerű gyanakvással élni az ilyen személyekkel szemben. Ezek az emberek sokféle indokkal jöhetnek. Hivatalnoknak adják ki magukat, lehetnek szépen felöltözve, és azt állítják, hogy az önkormányzattól, vagy más szervezettől jöttek, de az ő tényleges céljuk, hogy becsapják az embereket! Másik típus a házaló. Általában ruhaneműt, háztartási eszközöket, vagy ékszert ajánlanak olcsón megvételre, azonban ehelyett ellopják a lakásban lévő vagyontárgyakat, vagy több éteket visznek el a lakásból, mint amennyiért megvesszük a kínált árut. Iparosként, szerelőként is felléphetnek. Ellenőrizni akarnak (gázórát, vízórát, telefont, stb.), kisebb javítási feladatokat végeznek. Az ilyen emberekkel szemben is óvatosnak kell lenni, mert lehet, hogy csap lopni jöttek! Gyakran kérnek pénzt, majd eltűnnek, és soha nem jönnek vissza. Az igazi szakember előtte megbeszéli, megrendelést vesz fel, és időpont egyeztetés után dolgozik. Az idegen lakásba különböző ürüggyel bekéredzkedők. Sajátos módszerük az, hogy rosszullétet színlelve, pohár vizet, gyógyszert kérnek, stb. és miután beengedtük őket, a kedvező alkalmat kihasználva megszabadítanak értékeinktől. Mit kell tenni, ha idegen személy becsönget? Ellenőrizni kell. ki keres, (viselkedése, külső megjelenése gyanút ébreszt? Célszerű széles látókörű optikai kitekintőt használni. A bejárati ajtón legyen felszerelve biztonsági lánc, amit mindig használni kell. Ha nem ismerős a látogató, el kell kérni személyi igazolványát, és gondosan ellenőrizni (aki valódi céllal jött, az nem sértődik meg) - Amennyiben bizonytalanok vagyunk az illető személy kilétében, meg kell kérni, hogy később jöjjön vissza. (Addig esetleg ellenőrizni lehet állításait)

11 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 11 - Mindig vizsgálni kell a névjegykártyán lévő telefonszámokat, amit megadnak. Amennyiben továbbra sem lehetünk nyugodtak az érkező kilétében, fel kell hívni telefonon a helyi rendőri szervet HA VALAKI TÚLZOTT MAGABIZTOSSÁGGAL, KÖVETELZŐZŐ HANGNEMBEN LÉP FEL, AKKOR SEM SZABAD BELEEGYEZNI VALAMIBE, AMIVEL NEM ÉRTÜNK EGYET ÉS SEJTJÜK, HOGY KÁRUNK SZÁRMAZHAT BELŐLE. Rendőrkapitányság Kisbér LAKOSSÁGI UNIÓS HÍREK 1. rész I. AZ AGRÁRTÁMOGATÁSOK Támogatás az erdőtelepítésre A mezőgazdasági terület erdősítése a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében támogatható. Az erdőtelepítés és -felújítás a Nemzeti Fejlesztési Terven belül kaphat támogatást. Támogatás nyújtható a mezőgazdasági hasznosítású földterületek erdősítéséhez (1. év) és a telepítési költségeken túlmenően az erdősített területek után hektáronként fizetendő éves juttatás ötéves időtartamon (2-6. év) keresztül a gondozási feladatok (az erdőtelepítés ápolása és védelme) költségeinek fedezetére, továbbá az erdösített területek után hektáronként fizetendő éves juttatást húszéves időtartamon (1-20. év) keresztül a jövedelemkiesés fedezetére. Ezeket a támogatásokat azon magánterületen gazdálkodók vehetik igénybe, akik az erdősítést megelőzően az érintett földterületen gazdálkodtak. E rendelet szerint ez különösen olyan szántóföldet, gyepterületet, állandó legelőket és évelő növények termelésére használt területeket foglalhat magában, amelyen rendszeresen folytatnak gazdálkodást. A tárgyalások eredménye alapján a mezőgazdasági területek erdősítéséhez adható támogatás 80 százaléka EU-hozzájárulás, 20 százaléka nemzeti rész. A támogatás általános előfeltételei: A támogatottnak a területek birtokosának kell lennie. A bérlő általi kérvényezésnél be kell mutatni a tulajdonos egyetértő nyilatkozatát. Erdőtelepítés esetén a támogatásképes minimális területnagyság 1 hektár, ennél kisebb terület csak erdőterülettel közvetlenül határos területnél megengedett. Karácsonyfával történő fásítás nem támogatható. A rövid vágásfordulójú, gyorsan növő fajtákkal (vágásforduló <15 év) történő erdősítés esetén csak az ültetési költség támogatható. Nem adható támogatás a korai nyugdíjaztatási támogatásban részesülő gazdálkodóknak. A nem mezőgazdasági területek erdőtelepítése az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Alapból támogatható. Forrás: A kiegészítő támogatásra jogosultak és a támogatás mértéke Az Európai Unióhoz történő csatlakozással a magyar agrárgazdaság bekerült egy millió főt számláló egységes belső piacra, amely jelentős vásárlóerővel, hatalmas kereslettel rendelkezik. A magyar gazdák az első naptól kezdve a többi tagország termelőivel azonos feltételekkel jelennek meg a piacon, vesznek részt a piaci intézkedésekben (gabona, marhahús, tejpor, vaj és bor), és részesülnek az export- és a vidékfejlesztési támogatásokban, így az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásban.

12 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 12 Kiegészítő támogatásra jogosultak: 1) Területalapú támogatás: (ültetvény és legelöterület után nem vehető igénybe, szántóföldi növénytermesztés esetén is csak az alább felsorolt növények esetén jár támogatás) gabonafélék: közönséges búza, tönkölybúza, durumbúza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica, szemes cirok, hajdina, köles, madárköles, egyéb gabonaféle, különböző gabonafélék lisztjei, darái, őrleményei, korpái, keményítőfélék, búzasikér, állatok takarmányozásához használt termények, készítmények. olajnövények: szójabab, napraforgómag, repcemag, lenmag, fehérjenövények: takarmányborsó, lóbab, farkasbab. ipari célra termesztett növények: rostlen, rostkender., rizs, dohány 2) Állatalapú támogatás: hízott bika húshasznú tehén anyajuh tehéntej Várhatóan mekkora lesz a kiegészítő támogatás összege? A támogatás mértéke megközelítőleg: GOFR növények esetén Rizs Dohány - Virginia - Burberg Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Állatalapú támogatási összegek megközelítőleg: Hizott bika Húshasznú tehén Anyajuh Tehéntej Húshasznú tehén legelőn tartás esetén zonyos állatsürüség alatt Anyajuh után kedvezőtlen adottságú térségekben Ft/db Ft/db Ft/db Ft/t Ft/db Ft/db A támogatási adatlapok átvételét, adatainak rögzítését követően adminisztratív ellenőrzések, majd az így feltárt hibák javíttatása után a kérelmek 5 %-ára kiterjedően helyszíni ellenőrzések következnek. Az eltérések rendezése után kerül sor a támogatási összegek kiszámítására, intézkedés a kifizetésre. A kifizetés időszaka december 1. - március 31. Forrás: SPORT HÍREK Június 20-án befejeződött a es labdarugó bajnokság. Csapatunk az ötödik helyen zárta a megmérettetést. Ez az eredmény a tavalyihoz képest nagy előrelépés, de ha a játékosaink képességeit és az előzetes várakozásokat nézzük, akkor viszont csalódás. Ennek a csapatnak az első három között lenne a helye, sajnos most nem sikerült... Játékosoknak, vezetőknek és minden szurkolónak köszönjük a hozzáállást és a segítséget. Kívánom. hogy a nyáron lehetőleg mindenki pihenje ki az éves fáradalmakat és töltödjön fél a jövő feladataihoz. Mindezekhez kívánok Önöknek jó erőt és egészséget. Szombatonként mindenkit várunk a közös kocogáshoz a sportpályánál 18 órától. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. HUMORSAROK Tisztelettel: Sportvezetés Az egérkék labdarúgócsapata mérkőzik az elefántok csapatával. Az egyik pillanatban az egyik elefánt véletlenül rálép az egyik egérkére. A bíró lefújja az esetet, és a vétkes elefánt odamegy az egérkéhez, hogy felsegítse, és bocsánatot kérjen tőle. - Semmi baj! - mondja az egérke. - Fordítva is történhetett volna. A repülőn egy gyönyörű nő utazik. Nézeget kifelé az ablakon, amikor ott megjelenik egy ejtőernyős: - Nem jössz velem, szivi? A nő sértődötten elfordul, nem is vesz tudomást róla. - Kár pedig én vagyok a pilóta - hangzik újra kintről.

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. JÚNIUS-JÚLIUS ÁRA: 100.- Ft I m á d o m a z e l e v e n g y e r e k e t Folytatódik a megkezdett m u n k a Kisbéren Tartalomból:

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2005. JÚLIUS -AUGUSZTUS ÁRA: 100.- Ft Tartalomból: A VI. Kisbéri Napok részletes programja Tisztelt hántai és kisbéri polgárok...

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT

MEGHÍVÓ 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT 2006. MÁRCIUS XVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM- ÁRA: 90 FT MEGHÍVÓ NEMZETI ÜNNEPÜNK KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGÉRE ÉS A BAKONYI FESZTIVÁL PROGRAMJAIRA, MELYET MÁRCIUS 14-ÉN / KEDDEN / 16.30 ÓRAI KEZDETTEL TARTUNK : Tisztelettel

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G

K I S B É R I Ú J S Á G K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K é p e s t

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT 2006. JÚNIUS XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM - ÁRA: 90 FT ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Befejeződött a Faluközpont felújításának, kiépítésének 1 üteme! Köztéri utcabútorok a főutcán Május utolsó napjaiban lezárult a település

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft I s m

Részletesebben

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat!

Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! 2007. MÁJUS XVII. ÉVFOLYAM Május első vasárnapján köszöntöttük az Édesanyákat! Kedves Édesanyák! Kedves Gyerekek! Tisztelt Vendégeink! Végre kinyíltak az orgonák. Az orgonák nem csak a sok zöldellő-virágzó

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

KISBÉRI ÚJSÁG HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA KISBÉRI ÚJSÁG XVI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM HANTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2009. AUGUSZTUS (Nyárutó, Kisasszony hava) - SZEPTEMBER (Őszelő, Szent Mihály hava) ÁRA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik

Részletesebben

2010. (18. évfolyam ) 3. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA. Ára 150 Ft

2010. (18. évfolyam ) 3. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA. Ára 150 Ft 2010. (18. évfolyam ) 3. szám FÜGGETLEN FALUSI KRÓNIKA Ára 150 Ft ANYÁK NAPJA Ebben a tanévben, szakítva a hagyományokkal, nem osztályszinten köszöntötték az édesanyákat az általános iskola tanulói. Május

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Hírek Püspökladányi A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXI. évfolyam 12. szám 2010. július 6. Ingyenes Múlnak a gyermekévek Az élet nagy mérföldköveinek egyike az általános iskolai ballagás. A gyermekkor és a

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

Ebesi Hírlap. A legfontosabb cél, hogy az ebesi gyerekek, megvalósítsák az álmaikat! Fogjunk össze és segítsünk Andikának! A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap. A legfontosabb cél, hogy az ebesi gyerekek, megvalósítsák az álmaikat! Fogjunk össze és segítsünk Andikának! A TARTALOMBÓL... Ebesi Hírlap XII. évf. 7. szám 2013. július Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A TARTALOMBÓL... Fogjunk össze és segítsünk Andikának! Bővebben a 3. oldalon olvashatnak

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2005. SZEPTEMBER-OKTÓBER ÁRA: 100.- Ft F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: 2005. 10. 10. Kisbér: 9-12-ig

Részletesebben

2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT

2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT 2004. JANUÁR XIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - ÁRA: 68 FT ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ Adjon az Isten Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát. lámpámba lángot, ne kelljen

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám

Cigánd város 2011. évi őszi programjai BEMUTATJUK. www.cigand.hu www.bodrogkoz.com. 2011. október XI. évfolyam 3. szám 211. október XI. évfolyam 3. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com BEMUTATJUK A cigándi református egyházközség harangozója: Takács Istvánné. A harangozás szövevényes szabályaiba Erzsike készséggel

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft

K I S B É R I Ú J S Á G. HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 1.SZÁM 2006. JANUÁR-FEBRUÁR ÁRA: 100.- Ft Milyen évünk

Részletesebben

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 6. szám Ára: 125,- Ft AUGUSZTUS 20-I VÁROSI SZENT ISTVÁN NAP A DUNA-PARTON Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, államalapító királyunk, Szent István király

Részletesebben

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA

K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA K I S B É R I Ú J S Á G XIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA 2007. NOVEMBER ÁRA: 100.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR Kimondani ráérünk,

Részletesebben

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak!

Tisztelt Egerfarmoson élők és elszármazottak! Egerfarmos község Önkormányzatának hivatalos lapja X. évfolyam 1. szám 2013. június 30. A TARTALOMBÓL: Az önkormányzat munkájáról A nyáron 49 gyermek pályázatnak köszönhetően kap naponta egyszer meleg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december

Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december Nyergesújfalui Nyergesújfalu Város Önkormányzatának lapja Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 2013. december AZ ÜNNEP JEGYÉBEN DECEMBER 13. PÉNTEK 17.00 Zenei pályán továbbtanult növendékeink hangversenye

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató Polgármesteri tájékoztató Tisztelt lakosság! A 2007-es elsõ féléves beszámoló augusztus 30-i képviselõ-testületi ülésén egyhangúlag elfogadásra került. Ez évre betervezett felújítási munkálatok a terv

Részletesebben