FALUNAP BAKONYSZOMBATHELY "CSODABOGARAK NAPJA " Bogárhátúak - bogárgyűjtők napja! JÚLIUS 18- vasárnap - Kastélypark

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FALUNAP BAKONYSZOMBATHELY "CSODABOGARAK NAPJA " Bogárhátúak - bogárgyűjtők napja! 2004. JÚLIUS 18- vasárnap - Kastélypark"

Átírás

1 2004. JÚLIUS XI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM - ARA: 68 FT FALUNAP BAKONYSZOMBATHELY "CSODABOGARAK NAPJA " Bogárhátúak - bogárgyűjtők napja! JÚLIUS 18- vasárnap - Kastélypark 11. órától Ünnepi szentmise és Istentisztelet Istentisztelet után Szeretetvendégség! 12 órától FALUEBÉD- Bakonyszombathelyieknek ingyen ebéd a készlet erejéig! 14 órakor - gyermekműsor - "Paprika Jancsi kalandja Róka Rudival" - zenés - énekes bábjáték : 15 órakor Rhythm 'n'juice zenekar - jazz-rock és latin zene Ünnepi megnyitó - a vendégeket köszönti Pintér Lajos Bakonyszombathely polgármestere órától a bakonyszombathelyi amatőr népművészeti csoportok bemutatkozása órakor Sziril tánc Stúdió Oroszlány - modern mazsorett műsor World Dance ír tánccsoport műsora tól - Tombolasorsolás órától szórakoztató műsorok: DUPLA KÁVÉ PRINCESS CRYSTAL EGYÜTTES tól Tombolasorsolás TŰZIJÁTÉK Syncron bál hajnalig Belépő: felnőtt 500 Ft, gyermek 100 Ft. 14 órától lövészet! A rendezvény fő támogatója:

2 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elmúlt hetek legfontosabb eseményei is az EU pályázat - iskola-beruházás - szerződés előkészítő munkálatai voltak : Június 8-án megalakult a Képviselő-testület által megbízott Közbeszerzési Bíráló Bizottság: Dr. Döbrössy Adrienn jegyző, a Bíráló Bizottság elnöke, Janó Tiborné, Kiss László építész, Bódai Julianna Éva és Kovács Nándor a Bíráló Bizottság tagjai. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság június 16-án tartotta következő ülését, melyben a következő napirendi pontokat tárgyalta : 1. Műszaki kérdések tisztázása 2. Az alkalmasság igazolására javasolt dokumentumok és igazolások megállapítása 3. A bírálati szempontok meghatározása 4. Az ajánlattételi felhívást tartalmazó hirdetmény elkészítéséhez szükséges szempontok, adatok meghatározása Legfontosabb kérdés a bírálati szempontok meghatározása volt. E tekintetben a Bíráló Bizottság a következőképpen határozott : a szigorú alkalmassági feltételek szűrőjén átjutott ajánlattevők között a legalacsonyabb árat kínáló kivitelező legyen a nyertes. / Azzal a kitétellel, hogy irreálisan alacsonynak tekintendő az az ár, amely 10 %- kal alacsonyabb a sorrendben őt követő 3 ajánlattevő átlagáránál./ A Bizottság ez esetben is fenntartja azonban azt a jogát, hogy az ilyen ajánlattevőtől adatokat és indokolást kérjen, és amennyiben az indokolást nem tartja elfogadhatónak, az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását javasolhatja. A bizottság tehát egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bírálati szempontoknál a legalacsonyabb ár legyen a meghatározó - elsősorban az Önkormányzat korlátozott anyagi forrásaira való tekintettel. A javaslatot a Képviselő-testület június 28-i ülésén egyhangúlag elfogadta. Június 23-án az Önkormányzat képviseletében a polgármester aláírta az iskolaberuházás PHARE támogatási szerződését. Június 24-én elkészültek a tenderdokumentáció hiányzó részei is, melyet eljuttattunk a közbeszerzési irodához. - A CORA Kft. 1 millió Ft-os, MFR iskola fejlesztését szolgáló, Önkormányzattal kötött támogatási szerződése aláírásra került én. - Az ASB Kisbér-Győr SZE és M Kht közreműködésével és segítségével az MFR iskola fűtőtesteire / lapradiátorokra /vonatkozó ajándékozási szerződés aláírásra került az ASB lipcsei központjával VI. 18- án, leszállítás VII. 2-án várható. A szállításban is díjmentes segítséget kapunk. A C.A.C. Kft. ügyvezető igazgatója. Koszorús István VI. 23-án az MFR iskola bejárása és személyes tárgyalásunk után ígéretet tett az épületegyüttes fűtésének támogatása ügyében, konkrétan két gázkazán beszerzése értékében. A gázkazánok pontos műszaki paramétereit, a leszállítást a július elején közli a cég. A MOV Corporation ügyvezetője ígéretet tett a közmüvek (gáz) vezeték-kiépítésére, az MFR iskolához való bekötések támogatására. A bakonyszombathelyi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tanévzáró értekezletét június 17-én tartotta. A szakmai napirendi pontok mellett nagy hangsúlyt kapott az iskolaberuházás, és azzal összefüggésben a 2004/2005. tanév oktatási helyszínei. A polgármester tájékoztatta a tantestületet az Önkormányzat Képviselőtestületének állásfoglalásáról, mely több alternatíva közül az MFR iskola oktatási helyszínként való meghatározását támogatta - tekintettel az iskola beruházás balesetveszélyes körülményeire, valamint a gazdaságosságra. Kérte a tantestületet, hogy vizsgálja meg az MFR épületegyüttes / volt MGTSZ székház / alsó- és felsőtagozatnak egyaránt oktatási helyszínt nyújtó lehetőségét. A helyszíni bejárást. az oktatási szempontok mérlegelését követően a következő egybehangzó javaslat született a 2004/2005. tanév oktatási helyszíneit illetően : 1. osztály : Óvoda épületegyüttes - 3. csoport -tornaszoba terem

3 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 3 /Bakonyszombathely, Jókai u./ 3. osztály : Közművelődés Háza, képzőművészeti terem / Bakonyszombathely, Kossuth u. 50./ 2. osztály és 4-8 oszt, kislétszámú csoport, informatikai oktatás: MFR iskola épületegyüttese (volt Mg.Tsz. székház- Bakonyszombathely, Baross u. 11.) A javaslatot a Képviselő-testület június 28-i ülésén elfogadta, megbízva a polgármestert az épület oktatási célra való alkalmassá tételére, elsősorban a fűtés megoldására. Az általános iskola a feladat nagyságrendjére tekintettel kérni fogja a szülök segítségét is az átköltözéshez. Pályázati eredményeink : Idegenforgalmi prospektus megjelentetése a településről : 80 E FT Néptánctábor megrendezése : 500 E FT Okt.szakértő tiszteletdíjának biztosítása ( BÖSZ pályázat) Logopédia ellátásra : 200 E FT Oktatási programra : 120 E FT Óvodai játszótér fejlesztésére : 164 E FT A volt Mg.tsz. kultúrterem bérleti szerződésének feltételeit a Kt. a Pénzügyi Bizottság által meghatározottak alapján egyeztettük. a szerződést aláírásra előkészítettük. - A MOV Corporation Kft ajánlatot tett az Önkormányzatnak konzorciális pályázat benyújtására az ipari park kialakítása támogatására. A Képviselő-testület az ajánlatot elvben támogatta, a szerződés részleteinek kidolgozására megbízta a polgármestert. - A MOV BAU Kft. vásárlási igényt jelentett be a gazdasági területen 2000m2 földingatlanra. A Képviselő-testület június 28-i ülésén kialakította alkalmassági szempontjait az ipari területre betelepülő cégekkel kapcsolatban, e feltételek megléte esetén támogatja az új vállalkozás betelepülési szándékát. - Június 21-től 26-ig Bakonyszombathelyen a néptánctábor zajlott a régi hagyományok alapján - színvonalas és értékes foglalkozásokkal és programokkal. Köszönet a közreműködőknek a színvonalas lebonyolításért. Június 10-én kibővített ülést tartott a Bakony MFR Szakképző Egyesület. Megbízta Kovács Tibor csatkai pedagógust egy EU pályázat kidolgozására és szervező-menedzseri teendőkkel. Június 11-én és 13-án társadalmi munkák zajlottak a településen a kastélyparki labdarúgó pálya öntözési rendszerének kialakítására. Köszönjük az ÉDVRT Kisbéri Üzemegységének támogatását, mely nagyban segítette a földmunkák elvégzését. A munkák június 13-án a kézilabda pálya labdafogó hálóinak felújításával folytatódtak. Remélhetőleg ilyen szerűen is felújul a létesítmény környezete július elejére. A SAPARD program keretében faluközpontra irányuló pályázatunkkal ül. a településközpont engedélyezésével kapcsolatban történt helyszíni bejárás június 24-én. Június 24-én szóbeli megállapodás született a Brau Hungária Kft képviselőjével, Tóth László úrral a falunap anyagi támogatása ügyében. A konkrét megállapodás a július 15-én várható. Június 28-án és 29-én megtörtént a csatornaberuházás átvágásainak kijavítása ill. a Szabadság-, Damjanich- és Dózsa utca kátyúzása hideg aszfalttal. Reméljük, hogy a megoldás az aszfaltréteggel tartósabb lesz és az eddigi rendezetlen útszakaszok nem okoznak további kényelmetlenséget. Pintér Lajos Polgármester A háború utáni esztendők A falu mezőgazdasági településnek számított, a lakosság között középparasztok, törpebirtokosok, mezőgazdasági napszámosok, cselédek és iparosok találhatók a háború befejezésének időszakában. Röviden szólunk az iparosokról. A teljességre való törekvés igénye nélkül néhány szakmát és több nevet említünk Ma már szinte hihetetlen, hogy cipészként élt és megélt Bakonyszombathelyen Csikár Imre, Hermann József, Horváth József, Kiss Gyula, Kovács Pál a Bem utcában, Kovács Pál a

4 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 4 Baross utcában, Lebbenszki Ferenc, Mentes József, Schwarcz Jakab, és Virág János. A férfiszabó szakmát gyakorolta és zömmel e tevékenységből tartotta el családját Incze Bálint, Miszlai Sándor, Tűz Károly és Varga Pál. Hentes és mészáros volt Micskó Bertalan, Takács Ferenc és Tánczos Sándor. Voltak ácsok, KempfFerenc, Kempf István, Herk Imre személyében, bognár volt Csikár István, Mrázik Sándor és Virág Mihály. A kádár szakmát gyakorolta Ambroz Imre, Csikar Ferenc, Nagy László, Teklovits József, majd utolsóként Varga József. Asztalos volt Csikár László és Hartvigh Imre. Kőművesként dolgozott Beirbauer Ferenc és két fia Imre és Ferenc, Friesz Fábián, Kozma Bálint, Szabó István, Polcsik Károly és Polcsik Viktor. Férfi fodrász Nagy Zoltán és Sárdinecz János. A. községi kovács Kettős János volt, gépészkovács szakmával rendelkezett Kiss Ferenc, és Tóth Mihály. A háború utáni években egyre kevesebb kisiparos gyakorolta a szakmát A társadalomban az "egyéb" kategóriába tartoztak elég sok hátrányos megkülönböztetéssel. Munkanaplót kellett vezetniük, állandó, rendszeres adóellenőrzések voltak náluk. A cipészek alakítottak egy "szövetkezetet", mely néhány évig működött, majd megszűnt. Megindult a gyárakban is a tömeges termelés. Egyre inkább rászorultak a kisiparosok a kiegészítő tevékenységre. Elszállt felettük az idő. kiöregedtek a falu háborút átélt iparosai. Megváltozott a világ A későbbi években egyes szakmák elsorvadtak, megszűntek. Megindult az ipari tanuló képzés nagyüzemi szinten főleg az építő ipari szakmák és a gépipari szakmák fejlődtek, szakosodtak. A faluban egyetlen személyautó tulajdonos volt Dr. Balogh István körzeti orvos személyében. Az első teherautót a Teklovits család vásárolta, az első motorkerékpár tulajdonosa Muzslay Ervin volt. Mezőgazdasági gépeket ekkor már használtak nálunk is. A háború után traktor tulajdonos volt a faluban Csurgai János, Fodor József Körmendi László és Vörösházi Imre. Nevezettek cséplőgéppel is rendelkeztek. A házaknál a "betakarodás" után ők végezték el a gabona cséplését. Később a "gazdák" vásároltak még egy cséplőgép garnitúrát. Mivel Bakonyszombathely mezőgadasági jellegét hangsúlyoztuk, erről szóluk a következőkben március 15-re készült el a " nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földműves -nép földhöz juttatásáról" szóló rendelet, amit az Ideiglenes Kormány elfogadott. Kisajátításra került teljes egészében minden 1000 kh-nál nagyobb birtok, az 1000 kh-nál kisebbek 100 kh -on felüli része. A földreformot az alulról megválasztott földigénylő bizottságok hajtották végre. E bizottság Bakonyszombathelyen is létrejött, elnöke B. Varga János lett. Az Eszterházy birtokból nevezett bizottság 1600 kataszteri holdat osztott fel. A földigénylők esetében a családok munkabíró képességeit figyelembe véve 5-10 holdat kaptak az újonnan földhöz juttatottak. Nem egyformán rendelkeztek mezőgazdasági gépekkel, eszközökkel. Többen közösen fogtak össze, mert vagy csak egy tehén volt, vagy csak szekérrel rendelkeztek, úgy. hogy egymás hiányait kiegészítve indult meg a munka. Egyébként egy-egy dűlőben, vagy határrészen kiosztásra kerülő és kimért területeket sorshúzással ítélték oda az új tulajdonosnak. Az új gazdák a régi középparasztokkal szemben hátrányban mezőgazdasági eszközök tekintetében voltak. Nehéz körülmények között, de megindulhatott a mezőgazdasági termelés. Az Eszrerházy birtok örökösei,- Gr. Eszterházy Erzsébet és Gr. Szapáry István - is tarthattak meg földterületet, ők is gazdálkodtak. Elsőkként sorolta fel a körjegyző az ő nevüket december 17-én azon beidézettek közül, akik a gabonabeszolgáltatás után járó textil juttatás utalványát átvehették. A későbbiek során a beszolgáltatás, a leadás nagyon sok gondot okozott Bakonyszombathelyen is. Hátrányosan megkülönböztették a nagyobb földterülettel rendelkező gazdákat. "Kuláknak" számított a 25 kataszteri hold feletti földterülettel rendelkező, illetve a 350 aranykoronát meghaladó gazdálkodó család. Ezek a gazdálkodók súlyos megpróbáltatásokon mentek keresztül. A Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Levéltárban 18 név található külön-külön törzslapon. Ezeken pontok szerint az alábbi adatok olvashatók: /név. földterület, állatállomány, gazdasági felszerelés, család létszám életkorok szerint, vetett területek, adóhátralék, együttes adólap, együttes adó, hogyan műveli földjét / Ezekre a dolgokra a későbbiek során még visszatérünk / A háború befejezése után a körjegyzőség megmaradt. Hánta község tartozott még közigazgatásilag néhány évig Bakonyszombathelyhez. Szabó Dezső körjegyző

5 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 5 megmaradhatott hivatalában, hisz igazgatási dolgokban jártas szakembernek számított november 30-ig dolgozhatott itt, ezután innen elhelyezték. Nyugdíjazása után községünkben élt, saját házában, -haláláig. A körjegyzőre, a községi képviselő testületre és a különböző "bizottságokra" nagyon sok feladat hárult ezekben az esztendőkben. Sok-sok bizottság alakult és rengeteg ülést, megbeszélést tartottak december 30-n alakult meg a községi szociálpolitikai bizottság. Az alakuló megbeszélés jegyzőkönyve szerint jelen van Szabó Dezső körjegyző. Dr. Balogh István, Horváth István, Incze Bálint, Janó István. A körjegyző, mint az alakuló közgyűlés elnöke megállapítja, hogy a szakszervezetek helyi szervei Ludván Endre tanító urat, a községi képviselő testület Horváth István és Incze Bálint urakat, a községi földigénylö bizottság Janó István és Pápai János urakat delegálta a bizottságba. A bizottság tagjai elnökké Incze Bálint urat, titkárnak Ludván Endrét választják meg. Több kisebb jelentőségű szociális támogatás is megvalósult a faluban. Ebből hármat említünk. A közellátási miniszter rendelete alapján UNRA cukor-juttatásban részesült a település lakossága. A róla készült jegyzőkönyv szerint 616 jogos igénylő júliusában fejenként 62 dkg. cukorhoz jutott hozzá. Másik: Anyag és Árhivatal Bőrosztály /1947.szám T: Olcsó lábbeli akció /28 db./ ezzel kapcsolatos községi jegyzőkönyv: Tárgy: A hároméves terv keretében érkezett első bakancs szállítmány szétosztása. Az Ufosz és Fékosz vezetőinek együttes ülésén a következő lakosoknak ítélünk oda egy-egy pár lábbelit 20 filléres áron: Hullám János, Vida Sándor, Horváth István, Melhart János, Lermann István, Sajner József, Adorján József, Berta Lajos, Erdélyi László, Zámbó István, Sipos Ferenc, Kovács József Mihály fai/, Sz. Varga Mihály, Bauer Pál, Csicsai József, Kopácsi Márton, K Szabó János. Cs. Varga Pálné. Horváth Viktor, Papp János, Lermann György, Újvári László, Kecskés István, Csizmadia József Varga József Ferenczi József Szente Mihály, Stumpf József. Aláírás: Varga János s.k. Ufosz és Simon István s.k. Fékosz A SAS bizottság elnöke Letenyei Mihály volt. "Siess, adj, segíts!" mozgalom feladata tulajdonképpen a hazatért hadifoglyok támogatása volt. A bizottság a mozgalom alkalmából kiadott bélyegeket árulta és ebből támogatott augusztus 11-én hazatért hadifoglyok közül fehérnemű segélyben részesült: Farkas József, Töltési Bálint és Újvári József ben még nem volt annyi elhanyagolt szőlő terület Bakonyszombathelyen, mint napjainkban. Október 29-én a hegyközségi szervek megválasztására került sor. Az akkor készült jegyzőkönyv szerint: Jelen vannak: Balázs András k. bíró, Szabó Dezső körjegyző, M. Kovács József, Janó Sándor, Tóth Balázs, Maracskó Imre, Kállai István, M. Kovács Pál, Ihász István, K. Szabó Pál, Brukker Antal, Guth József, Horváth Mihály, Horváth Ferenc hegyközségi tagok. Körjegyző ismerteti a megjelentek előtt a /1947. F. M. sz. rendeletet s felhívja a megjelenteket, hogy válasszák meg a hegyközség tisztikarát. A közgyűlés elnökké: M. Kovács Józsefet Hegybíróvá: Horváth Ferencet Választmányi tagokká: Guth Józsefet, Hermann Józsefet, Jankó Károlyt, Kovács Pált, Tóth Balázst, Kovács Jánost, Janó Sándort, Letenyei Mihályt, Kovács Sándori, Bognár Jánost, K Szabó Pált, Kállai Istvánt. Varga Lajost és Maracskó Imrét egyhangúlag megválasztja. Jegyzőkönyv hitelesítésre felkérettek: Kállai István és K Szabó Pál. Jegyzőkönyv felolvasás után aláírattatott. Később a szőlőterület több családnak nem hozott szerencsét, ugyanis a "kulák listára" kerülésnél ötszörös szorzószáma miatt lettek kulákok. Említettük, hogy sok bizottság működött, tartott külön, vagy közösen megbeszéléseket. Az évi jegyzökönyveket vizsgálva október 29-én együttes ülést tartott a Népi Bizottság, a Nemzeti Bizottság, a Termelési Bizottság, a Versenybizottság, Ufosz és Fékosz vezetőség és a községi elöljáróság. Mivel foglalkoztak ezen a megbeszélésen? Idézünk a jegyzőkönyvből " A körjegyző teljes részletességgel ismerteti az őszi szántási, vetési és betakarítási munkálatok ütemtervét, felhívja a megjelentek Figyelmét ezen munkálatok pontos elvégzéséhez fűződő országos nemzeti érdekekre, s a helyenként tapasztalható mulasztásokra és hibákra. A leghatározottabban utal azon következményekre, melyek a munkálatok nem teljesítése esetén a mulasztókra vár, az internálástól a vagyon elkobzásig, legyen az gazda, vagy tisztviselő...megállapítja azonban, hogy bár a jelen gyűlésre a meghívottak szép számban, de nem mindannyian jelentek meg, /27 név a jegyzőkönyvben/ akadnak akik gyéren és elkésve jönnek, ha megjelennek is, mintha minden ezzel el

6 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 6 lenne intézve..stb. Ez az ülés a következő határozatot hozta: "Az együttes bizottság a körjegyző beszámolóját tudomásul véve megállapítja, hogy az őszi munkák a község határában gyors ütemben haladnak, szabotálóról nem tudnak. A pártok vezetői ígéretet tesznek az általuk a bizottságokba delegált tagjaik megvizsgálására, s a nem megfelelők lecserélésére. A dűlő biztosok megígérik, hogy ezután pontosan igyekeznek eleget tenni vállalt kötelezettségüknek. A versenybizottság minden pénteken este 7-, majd később 6 órakor tart ülést." Folytatjuk Miszlai László A néptánc foglalkozásokat Marton János vezette. KÖZMŰVELŐDÉSI HÍREK NÉPTÁNCTÁBOR Június 21-26! Sikeresen zajlott le az V. néptánctábor községünkben. Igaz nem volt akkora az érdeklődés mint az előző években, de ennek ellenére az idei kis csapat jó hangulatban és kellemesen töltötte el ezt az egy hetet. Szerencsére az időjárás is kedvezett, csak a pénteki napot bonyolította egy kisebb eső. Gubucz Péter - citera segítségével igyekezett a népdalt megszerettetni, és tanítani. Szombaton a táborzáró alkalmával a gyerekek munkáiból kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők. A délelőtti kézműves foglalkozások: Csonka Iméréné, Török Elekné, Janóné Kucserka Mária, és Kovácsné Czimora Zita segítségével zajlottak. Minden nap más jellegű munkák készültek. A táborban az egy hét alatt tanult táncot sikerrel mutatták be a résztvevők.

7 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 7 Reméljük a következő évben nagyobb létszámmal sikerül a tábort megrendezni. Ezúton szeretnek köszönetet mondani a helyi tantestület pedagógusainak, és I lorváth Erzsébetnek a táborban nyújtott segítségükért! Géringer Istvánné Közműv. Ház. Vez. EGYHÁZI HÍREK Ünnepek és események július hónapban: Július 2. Szűz Máris látogatása Szent Erzsébetnél. Sarlós Boldogasszony ünnepe. Július 3. Szent Tamás apostol ünnepe. Július II. Szent Benedek apát. Európa fővédőszentje. Július 16. Kármel-hegyi Boldogasszony ünnepe. Július 18. Szent Hedvig királyné. Július 23. Szent Brigitta. Július 24. Árpád-házi Szent Kinga. Július 25. Szent Jakab apostol. Július 26. Szent Anna a Boldogságos Szüzanya édesanyja. Július 29. Szent Márta. Július 31. Loyolai Szent Ignác a Jezsuita rend alapítója. A hónap szentje Loyolai Szent Ignác (Spanyolország, Loyola, Róma, július 31. Ingo Lopez de Loyola egy Guipuzcoas tartománybéli baszk nemesi család sarja. tizenkét testvére közül utolsóként látta meg a napvilágot. Gyermekként egy spanyol nagyúr apródja lett. később pedig mint fiatal tiszt dicső jövőről álmodozott pünkösdjén történt a sorsfordító esemény: Franciaország és a Habsburg-ház harcában a spanyol király szolgálatában Pamplona várát védte, amikor egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette. A baleset vetett véget a becsvágyó nemesember katonai karrierjének, ugyanis egyik lába rövidebb lett. A gyógyulás hosszú ideje alatt egy apáca a Szentírást és a Szentek életét adta a kezébe, leiépülését követően egy évet magányban töltött Manréza hegyén. Itt írta híres könyvét, a "Lelkigyakorlatokat". Majd több mint tíz évet szentelt tanulásnak, amit Párizsban fejezett be. Itt társak szegődtek hozzá, s augusztus 15-én közös fogadalommal pecsételték meg szövetségüket ban közösségüket renddé alakították. Így született meg a "Jézus Társasága", azaz a jezsuita rend ben III. Pál pápa hagyta jóvá az új alapítást, melynek első generálisává Ignácot választották. Zsoldos katonák helyett a mindenkori pápa "fekete hadseregét" szervezte meg, akik a hármas fogadalom mellé felvették negyediknek a feltétlen pápahűséget is ben avatta szentté XV. Gergely pápa. Sírja Rómában az Il Gesu-templomban található. Az ember, aki makacsul ragaszkodik saját elképzeléséhez, képes mindenre, csakhogy célját elélhesse. Amikor aztán bekövetkezik egy nem várt. kedvezőtlen fordulat, keserűen kapálózik, s úgy érzi. mindennek vége szakadt, értelmetlenné vált egész további élete. Így volt ezzel Ignác is, hisz képes volt rosszul összeforrt lábát többször is eltöretni, mert tudta jól: sántán már nem lehet katonatiszt. Végül majdnem az életével fizetett. A hosszú lábadozás alatt megértette: a balesettel nem a vég köszöntött be életébe, hanem a kezdet. Valóban az emberi nyomorúságból: betegségből, csalódottságból, keserű vívódásból... született meg a Szent. Hányszor gondoljuk mi is úgy. amikor nem sikerül életünk "nagy álma", "lehetősége", hogy nincs tovább, itt a vég. S lám csak. ahol véget ér minden emberi elképzelés, ott kezdődik el az isteni. Ezért nagyon gyakran, amit "Isten csapásának" tekintünk, nem más. mint új. Krisztusibb életünk kezdete. Hetünk "mélypontjait" ajánljuk fel Istennek, hogy Szent Ignáchoz hasonlóan, mi is benne leljünk rá sorsunk igazi értelmére.. Farkas József Plébános

8 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 8 ANYAKÖNYVI HÍREK Házasságot kötöttek: Török Tímea és Kiss Tibor Búcsút vettünk elhunyt állampolgárainktól: Varga Istvánné (Kossuth u.) Csikár Imréné (Kossuth u.) Kovács Lászlóné (Kossuth u.) KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK JÚLIUS KISBÉR ÉS VIDÉKE BAKONYTÉRSÉG BAKONYTERSEGI NAPOK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA : Július 16. (péntek) - Bakonybánk, Polgármesteri Hivatal kerthelyisége 17 h. : Állófogadás Bakonytérségi megnyitója Napok ünnepélyes megnyitja Agócs István, a Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke Ünnepi program : a rédei "Aprócskák" Néptáncegyüttes műsora Július 18. ( vasárnap ) Bakonyszombathely, Kastélypark FALUNAP július 21. (szerda) (vasárnap) KISBÉRI NAPOK PROGRAMSOROZAT július 21. {szerda): AZ EGÉSZSÉG NAPJA Kerékpártúra Majkra az 1770-ben épült remetelakokhoz és templomhoz. Indulás: Kisbéri Sportcsarnok 1 / 2 9 óra Zöld kocogás - futás minden korosztálynak - előtte bemelegítő aerobik. Rajt: Kisbéri Városháza előtti parkoló 16 óra Hallásvizsgálat, vérnyomás mérés. Tekeverseny - Hánta 18 óra július 22. Csütörtök: A BARÁTSÁG NAPJA Kisbér-Gúta sportversenyek Egész nap h Játékos családi sportvetélkedő ( Kisbér, Gúta és a környező települések 2+2 fős csapatai között) h Kézilabda női ifjúsági és férfi felnőtt - Sakkverseny, Gúta-Kisbér Helyszín : Kisbéri Sportcsarnok JÚLIUS 23. Péntek: KISBÉRI TÁRLATOK h. TŰZZOMÁNC KIÁLLÍTÁS Polgármesteri Hivatal Kisbér a Gútai Magániskola anyagából

9 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 9 A "Járműközlekedés tárgyi emlékei" kiállítás Polgármesteri Hivatal Kisbér Bakony Gyöngye Autó-Motor Egyesület kiállítása VIZIKARNEVÁL A KISBÉRI PARKTÓNÁL 16 órától Halászléfőző és palacsintasütő verseny a Parktónál HALÁSZLÉFŐZŐ - VERSENY Az V. Kisbéri Napok keretében a Városi Önkormányzat és a Kisbér 70 Horgászegyesület július 23 -án ( pénteken ) megrendezi a V. Kisbéri Halászléfőző-versenyt Nevezés : július óráig Malomsoki Lászlónál (Ingatlanközvetítő Iroda Komáromi u. 11.) személyesen, vagy a telefonszámon. (Csapat neve, vezető neve) Nevezési díj : nincs Helyszín : Kisbéri Park tó ( D-K-i tisztás ) Az Önkormányzat biztosítja : a versenyzőknek ( csapatoknak ): - 1 db ( kb. 1,8-2 kg-os ) pontyot, - 10 kg tűzifát és a kenyeret. - a vendégeknek az evőeszközöket. A versenyző biztosítja : halászlé kocka.apróhal, fűszerek, víz, bogrács, stb.a hely kijelölése : 16 óra Tűzgyújtás, 1 db élőhal kiosztása : 16 óra 10 perc Szabályok : alapié készítés, hal pucolás csak helyben, bármilyen halat fel lehet használni, bogrács maximum 10 l-es lehet Értékelés : 20 órától Jutalmak : 1-3 helyezett tárgyjutalom, Emléklap ZENEPAVILON - szórakoztató zene a programon résztvevőknek ( h.) Gúta-Kisbér kenu verseny a Parktón 19 óra Szécsi Pál emlékműsor - a Gútai Rockszínház előadásában helyszín: Parktó víziszínpad Kisbér Lampionos csónakfelvonulás a Parktón Amatőr rockzenekarok koncertje óra Gimnázium udvara rossz idő esetén óra Lovarda Kisbér július 24. Szombat: Rendezvény helyszíne: Majális tér 10 órától madárkiállítás a Sportcsarnokban 10 óra Az Egészségügyi díj átadása a Sportcsarnokban h. Veterán autós - motoros találkozó - LOVARDA KISBÉR órától térzene : Csolnoki Fúvószenekar műsora a Lovardánál órától JÓSDA - TENYÉRJÓSLÁS A MAJÁLISTÉREN FELÁLLÍTOTT PAVILONBAN h. Kisbér és térsége kispályás labdarugó torna -Spartacus pálya Kisbér rendezők: Körzeti Labdarugó Szövetség és Kisbér Város Önkormányzata h FELVONULÁS A VÁROSBAN, MEGNYITÓ A MAJÁLIS TÉREN A Kisbéri Bakony Gyöngye Nosztalgia Egyesület veteránautó felvonulása Fúvószenekar és a kisbéri mazsorett csoport felvonulása NÉPMŰVÉSZETI TÁNCCSOPORTOK FELVONULÁSA ( Bakony Kisbér, Góbék Ete, Ifjúsági Táncegyüttes Bakonysárkány, Tilinkó zenekar) A Kisbéri Lovasok felvonulása A FELVONULÁS UTÁN A NÉPMŰVÉSZETI CSOPORTOK MŰSORA Egész nap "magyar termékek" árusítása: Magor Mozgalom Egész nap kézművesek utcája. Egészségünk védelmében - Masszírozás a fitness PAVILONBAN. Borkóstoló az Etei Borsátorban!

10 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ MEGNYITÓ h Néptánccsoportok gálaműsora h mesejáték gyerekeknek - "NÉGYSZÖGLETŰ KEREKERDŐ" címmel h. koszorúzás a Kisbéri Ménes emlékére Helyszín a Lovarda előtti tér h. Lószépségverseny Lovarda előtti tér h Bakonyszépe szépségverseny Majális tér h TOMBOLA - majd a Szépségverseny eredményhirdetése h Bozai Ági műsora h TOMBOLA SORSOLÁS h BIKINI KONCERT élő koncert (Rossz idő esetén a rendezvények Kisbéren Lovardában lesznek megtartva.) h Tűzmadarak - a Parktó színpadán Lézer show Tűzijáték h Utcabál a Majális téren július 25. Vasárnap: 10 óra HAJÓMODELL ÉS HELIKOPTERMODELL BEMUTATÓ A PARKTÓNÁL DÉLUTÁN: h Jet Sky bemutató a Parktón Este: h Marica Grófnő két felvonásos nagyoperett a Lovardában Hangosít: Syncron A programokban történő esetleges változtatás jogát fenntartjuk! A Bakonytérségi Napok fővédnöke : Keleti György, országgyűlési képviselő Rendőrségi felhívás A házalók, csalók elleni védelem A településeken időközönként megjelennek olyan, úgynevezett "utazó bűnözők", akik célja az, hogy lakásokba becsöngetve, különböző indokokkal bejutva értékeket lopjanak el, vagy pénz csaljanak a ki a lakóktól. Mindig célszerű gyanakvással élni az ilyen személyekkel szemben. Ezek az emberek sokféle indokkal jöhetnek. Hivatalnoknak adják ki magukat, lehetnek szépen felöltözve, és azt állítják, hogy az önkormányzattól, vagy más szervezettől jöttek, de az ő tényleges céljuk, hogy becsapják az embereket! Másik típus a házaló. Általában ruhaneműt, háztartási eszközöket, vagy ékszert ajánlanak olcsón megvételre, azonban ehelyett ellopják a lakásban lévő vagyontárgyakat, vagy több éteket visznek el a lakásból, mint amennyiért megvesszük a kínált árut. Iparosként, szerelőként is felléphetnek. Ellenőrizni akarnak (gázórát, vízórát, telefont, stb.), kisebb javítási feladatokat végeznek. Az ilyen emberekkel szemben is óvatosnak kell lenni, mert lehet, hogy csap lopni jöttek! Gyakran kérnek pénzt, majd eltűnnek, és soha nem jönnek vissza. Az igazi szakember előtte megbeszéli, megrendelést vesz fel, és időpont egyeztetés után dolgozik. Az idegen lakásba különböző ürüggyel bekéredzkedők. Sajátos módszerük az, hogy rosszullétet színlelve, pohár vizet, gyógyszert kérnek, stb. és miután beengedtük őket, a kedvező alkalmat kihasználva megszabadítanak értékeinktől. Mit kell tenni, ha idegen személy becsönget? Ellenőrizni kell. ki keres, (viselkedése, külső megjelenése gyanút ébreszt? Célszerű széles látókörű optikai kitekintőt használni. A bejárati ajtón legyen felszerelve biztonsági lánc, amit mindig használni kell. Ha nem ismerős a látogató, el kell kérni személyi igazolványát, és gondosan ellenőrizni (aki valódi céllal jött, az nem sértődik meg) - Amennyiben bizonytalanok vagyunk az illető személy kilétében, meg kell kérni, hogy később jöjjön vissza. (Addig esetleg ellenőrizni lehet állításait)

11 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 11 - Mindig vizsgálni kell a névjegykártyán lévő telefonszámokat, amit megadnak. Amennyiben továbbra sem lehetünk nyugodtak az érkező kilétében, fel kell hívni telefonon a helyi rendőri szervet HA VALAKI TÚLZOTT MAGABIZTOSSÁGGAL, KÖVETELZŐZŐ HANGNEMBEN LÉP FEL, AKKOR SEM SZABAD BELEEGYEZNI VALAMIBE, AMIVEL NEM ÉRTÜNK EGYET ÉS SEJTJÜK, HOGY KÁRUNK SZÁRMAZHAT BELŐLE. Rendőrkapitányság Kisbér LAKOSSÁGI UNIÓS HÍREK 1. rész I. AZ AGRÁRTÁMOGATÁSOK Támogatás az erdőtelepítésre A mezőgazdasági terület erdősítése a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében támogatható. Az erdőtelepítés és -felújítás a Nemzeti Fejlesztési Terven belül kaphat támogatást. Támogatás nyújtható a mezőgazdasági hasznosítású földterületek erdősítéséhez (1. év) és a telepítési költségeken túlmenően az erdősített területek után hektáronként fizetendő éves juttatás ötéves időtartamon (2-6. év) keresztül a gondozási feladatok (az erdőtelepítés ápolása és védelme) költségeinek fedezetére, továbbá az erdösített területek után hektáronként fizetendő éves juttatást húszéves időtartamon (1-20. év) keresztül a jövedelemkiesés fedezetére. Ezeket a támogatásokat azon magánterületen gazdálkodók vehetik igénybe, akik az erdősítést megelőzően az érintett földterületen gazdálkodtak. E rendelet szerint ez különösen olyan szántóföldet, gyepterületet, állandó legelőket és évelő növények termelésére használt területeket foglalhat magában, amelyen rendszeresen folytatnak gazdálkodást. A tárgyalások eredménye alapján a mezőgazdasági területek erdősítéséhez adható támogatás 80 százaléka EU-hozzájárulás, 20 százaléka nemzeti rész. A támogatás általános előfeltételei: A támogatottnak a területek birtokosának kell lennie. A bérlő általi kérvényezésnél be kell mutatni a tulajdonos egyetértő nyilatkozatát. Erdőtelepítés esetén a támogatásképes minimális területnagyság 1 hektár, ennél kisebb terület csak erdőterülettel közvetlenül határos területnél megengedett. Karácsonyfával történő fásítás nem támogatható. A rövid vágásfordulójú, gyorsan növő fajtákkal (vágásforduló <15 év) történő erdősítés esetén csak az ültetési költség támogatható. Nem adható támogatás a korai nyugdíjaztatási támogatásban részesülő gazdálkodóknak. A nem mezőgazdasági területek erdőtelepítése az Európai Mezőgazdasági és Orientációs Alapból támogatható. Forrás: A kiegészítő támogatásra jogosultak és a támogatás mértéke Az Európai Unióhoz történő csatlakozással a magyar agrárgazdaság bekerült egy millió főt számláló egységes belső piacra, amely jelentős vásárlóerővel, hatalmas kereslettel rendelkezik. A magyar gazdák az első naptól kezdve a többi tagország termelőivel azonos feltételekkel jelennek meg a piacon, vesznek részt a piaci intézkedésekben (gabona, marhahús, tejpor, vaj és bor), és részesülnek az export- és a vidékfejlesztési támogatásokban, így az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatásban.

12 2004. JÚLIUS HÍRMONDÓ 12 Kiegészítő támogatásra jogosultak: 1) Területalapú támogatás: (ültetvény és legelöterület után nem vehető igénybe, szántóföldi növénytermesztés esetén is csak az alább felsorolt növények esetén jár támogatás) gabonafélék: közönséges búza, tönkölybúza, durumbúza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica, szemes cirok, hajdina, köles, madárköles, egyéb gabonaféle, különböző gabonafélék lisztjei, darái, őrleményei, korpái, keményítőfélék, búzasikér, állatok takarmányozásához használt termények, készítmények. olajnövények: szójabab, napraforgómag, repcemag, lenmag, fehérjenövények: takarmányborsó, lóbab, farkasbab. ipari célra termesztett növények: rostlen, rostkender., rizs, dohány 2) Állatalapú támogatás: hízott bika húshasznú tehén anyajuh tehéntej Várhatóan mekkora lesz a kiegészítő támogatás összege? A támogatás mértéke megközelítőleg: GOFR növények esetén Rizs Dohány - Virginia - Burberg Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Állatalapú támogatási összegek megközelítőleg: Hizott bika Húshasznú tehén Anyajuh Tehéntej Húshasznú tehén legelőn tartás esetén zonyos állatsürüség alatt Anyajuh után kedvezőtlen adottságú térségekben Ft/db Ft/db Ft/db Ft/t Ft/db Ft/db A támogatási adatlapok átvételét, adatainak rögzítését követően adminisztratív ellenőrzések, majd az így feltárt hibák javíttatása után a kérelmek 5 %-ára kiterjedően helyszíni ellenőrzések következnek. Az eltérések rendezése után kerül sor a támogatási összegek kiszámítására, intézkedés a kifizetésre. A kifizetés időszaka december 1. - március 31. Forrás: SPORT HÍREK Június 20-án befejeződött a es labdarugó bajnokság. Csapatunk az ötödik helyen zárta a megmérettetést. Ez az eredmény a tavalyihoz képest nagy előrelépés, de ha a játékosaink képességeit és az előzetes várakozásokat nézzük, akkor viszont csalódás. Ennek a csapatnak az első három között lenne a helye, sajnos most nem sikerült... Játékosoknak, vezetőknek és minden szurkolónak köszönjük a hozzáállást és a segítséget. Kívánom. hogy a nyáron lehetőleg mindenki pihenje ki az éves fáradalmakat és töltödjön fél a jövő feladataihoz. Mindezekhez kívánok Önöknek jó erőt és egészséget. Szombatonként mindenkit várunk a közös kocogáshoz a sportpályánál 18 órától. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. HUMORSAROK Tisztelettel: Sportvezetés Az egérkék labdarúgócsapata mérkőzik az elefántok csapatával. Az egyik pillanatban az egyik elefánt véletlenül rálép az egyik egérkére. A bíró lefújja az esetet, és a vétkes elefánt odamegy az egérkéhez, hogy felsegítse, és bocsánatot kérjen tőle. - Semmi baj! - mondja az egérke. - Fordítva is történhetett volna. A repülőn egy gyönyörű nő utazik. Nézeget kifelé az ablakon, amikor ott megjelenik egy ejtőernyős: - Nem jössz velem, szivi? A nő sértődötten elfordul, nem is vesz tudomást róla. - Kár pedig én vagyok a pilóta - hangzik újra kintről.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17. napján megtartott rendkívüli ülésén DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 361550-300, Fax: 36/550-309 e-mail: po12armesterihivata1.demien(~i)che1io.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 06. 3-án.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 06. 3-án. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésén 2011. 06. 3-án. Jelen vannak: Nagy László polgármester Bálint László alpolgármester Csicsek Zoltán alpolgármester Bai

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

2015. április 30-i rendes ülésére

2015. április 30-i rendes ülésére 31. napirendi pont Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Esztári Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták:

Ezt követően a képviselő-testületek a napirendi javaslatot határozathozatal nélkül, egyhangúlag elfogadták, és az alábbi napirendeket tárgyalták: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 10-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén. Helye: Kisbajcs, Községháza

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Előterjesztés. Informatikai eszközök beszerzése a TIOP /1 pályázat keretében. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés. Informatikai eszközök beszerzése a TIOP /1 pályázat keretében. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-07/1 pályázat keretében Tisztelt Képviselőtestület! Répcelak Város Önkormányzata által az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 19-én tartott nyílt üléséről. 131/2014.(VIII.19.) sz. határozat Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2006 február 13-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006 február 13-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde udvari játékainak átalakítása, pótlása Előadó: Igmándyné Hebling

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Völcsej 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 15/2015.(IV. 10.) Az ülés napirendi pontjának elfogadása 16/2015.(IV.10.) Falubusz beszerzésére pályázat benyújtása,

Részletesebben

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ napirendi pont: A Pozsonyi Vakok Uniója Intézményével való esélyegyenlőségi megállapodás megvitatása. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. XI. 26.-án, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor elnök

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben