Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor"

Átírás

1 Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja 21. évfolyam 1. szám 27. január Tisztelt Olvasók! Idei elsõ lapszámunk összeállításakor elsõsorban a tavaszi vetésû növényekre koncentráltunk, ahogy vélhetõen a növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodók is már azon morfondíroznak, hogy mi kerüljön az õsszel be nem vetett földjeikbe. A korábbi évek tapasztalatai szerint területnagyságban a kukorica viszi a prímet. Mi is e növénnyel kapcsolatos információkból kötöttük legnagyobb csokrunkat. A kukorica intervenciós felvásárlásának legújabb kori, szigorúbb követelményeirõl éppúgy szólunk, mint a fajtaválasztás szerteágazó szempontrendszerérõl. Agrotechnikai szakcikkünk pedig a kukorica tápanyagellátásnak alapkérdéseit veszi sorra. Ezen ismeretekkel felvértezve, érdemes hibridajánlatukat is átböngészni, így akár a jövedelmezõ termelést megalapozó döntés is megszülethet. Mivel a napraforgó továbbra is a legjelentõsebb olajnövényünk, a napraforgó-termesztés új (az energetikai célú felhasználást magában foglaló) lehetõségeirõl és kihívásairól ejtünk szót. Az egyoldalú, pár növényre alapozott vetésszerkezet kibõvítésében a cirokfélék, tavaszi kalászosok, szója, olajlen, vöröshere, köles, mohar, pohánka, amarant, esetleg hagymaféléink is számításba jöhetnek. A köztük való eligazodásban segíthetnek a róluk szóló kis cikkeink. Összeállításunkban az õszi kalászosok vetésekor tapasztaltaknak és a biológiai alapokkal kapcsolatos tendenciáknak is teret szentelünk. Termelõ partnereinket megszólaltató sorozatunkban most dunántúli gazdálkodók mondják el a fajtáinkról, hibridjeinkrõl és úgy általában rólunk szerzett tapasztalataikat. Házunk tájának kutatási és közéleti eseményeibõl jó párat Önökkel is megosztunk. S addig is, míg a következõ Gabonakutató Híradó-t nem kapják kézhez, tallózásra ajánljuk internetes honlapunkat: A cselekvés mintái Új szempontok a fajtaválasztásnál? A szakmai közvéleményt megdöbbentette az EU A rendelet bevezetéskor az elsõ gondolat a gabonairányító bizottságának szeptember 28-án a tiltakozásé volt, a második pedig a cselekvésé. kukorica hosszú távú tárolási feltételeinek biztosí- Betakarításkor mintákat szedtünk és megmértük az tása érdekében meghozott döntése, melynek értel- újszegedi bemutatónk hibridjeinek hektoliter mében az eddigi három helyett négy minõségi tömegét. Az adatokat az 1. táblázatba foglaltuk. paraméternek kell megfelelni az intervencióra fela- Ennek alapján minden hibridünk genetikailag megjánlott kukoricának. A rendelet módosítása nagy felel a követelménynek. Öt üzemi kísérletbõl is mértékû szigorítást jelent. gyûjtöttünk mintát hibridjeink kombájnnal betakarított A nedvességtartalom 13,5 %-ra, a tört szemek termésébõl. A mintákat kíméletesen, alacsony aránya felére (5%-ra) és a hõsérült szemek aránya hõmérsékleten szárítottuk. Az újszegedi és az öt,5 %-ra lett csökkentve. Új minõségi követelményábrán. üzemi eredmény átlagát hasonlítottuk össze az 1. ként megjelent a kukorica hektoliter tömege, melyeltérõ Az eredmények arról tanúskodnak, hogy az nek minimális értékét 71 kg/hl határozták meg. Az termõhelyekrõl származó termés alapján a FVM beadványával kérte a rendelet módosítását, ez hibridek közötti különbség abszolút értéke, ha azonban aligha lehetséges. Az elsõ ellenvetéseket minimális mértékben változik is, de a fajtakülönb- azzal támasztották alá, hogy a gazdák nem készülhettek ségek megmaradnak. fel erre a helyzetre, mondván nem olyan De lássuk mindezt a hibridek megválasztásának fajtákat vetettek. Az elsõ reakció alapján a hektoli- többi összetevõjével kölcsönhatásban is. tertömeg csak, mint fajtatulajdonság lett definiálva.

2 Új szempontok a fajtaválasztásnál? folytatás az elõzõ oldalról Az idei kukoricatermesztés meglehetõsen rossz elõjelekkel indult. Késõn tavaszodott, a hideg, a sok csapadékos idõjárás hátráltatta a munkát. A sok csapadék nagy területen okozott belvíz károkat. A tavalyi elhúzódó betakarítás, a magas szemnedvesség és a kedvezõtlen tavasz miatt a figyelem a korai hibridekre terelõdött. FAO 4-as hibridet szinte senki nem akart vetni. A szeptemberi kellemes száraz idõ kárpótolt bennünket. Igaz ez elsõsorban az Alföldre volt érvényes, mert bizony a Dunántúlon sokkal magasabb volt még a szemnedvesség akkor, amikor már az alföldi tájakon 2% alá ment a kukoricaszemek víztartalma. Nos, a természet úgy tûnik, egyelõre visszarendezte dolgait a régi kerékvágásba. A kukorica betakarítása aránylag kedvezõ feltételek között fejezõdhet be, és a termésre is van vevõ elfogadható áron. Feltételezhetõ, hogy a tenyészidõ szerinti igény sem szûkül le csak a FAO 35-nél korábbi hibridekre. A fajtatulajdonosoknak a hibridek teljes palettájával kell rendelkezniük ahhoz, hogy a gyorsan változó termesztõi igényeknek meg tudjanak felelni. A GK Kht. kukoricanemesítési programjának is az a célja, hogy a termesztõi és felhasználói igényeket mind magasabb szinten tudja kielégíteni. A következõ vetéshez hibridajánlatunkat az 1. táblázatba foglaltuk. Ajánlatunkban szép számmal jelennek meg új hibridek, ugyanis 26-ban hét új kukoricánk kapott állami elismerést. Az új hibridek elsõ megmérettetésének eredményeit adhatjuk közre most, bízva abban, hogy felkeltik az Önök érdeklõdését. 1. ábra Mindíg élenjárók Mindenekelõtt szeretném bemutatni a Mindig élenjáró hibridekhez tartozókat. E hibrideket szerepeltetjük hirdetéseinkben, mert eredményeik alapján valóban méltóak erre a pozícionálásra. Az igen korai éréscsoportban a Sarolta és a SZE 269 rövid tenyészidejük ellenére olyan terméshozamot nyújtanak, hogy termesztésüket már nem az idõjárás szeszélye miatti kényszerbõl adódó korai hibrid választás indokolja. Szakmai körökben egyre többször vetõdik fel a még korábbi, FAO 24-27, hibridek bevezetése is. Állami minõsítésükhöz azonban új kísérleti csoportot kellene kialakítani, hisz a jelenlegi FAO 28-3 standard hibridekhez viszonyítva ezek az un. szuper korai hibridek aligha kaphatnának a termõképesség alapján zöld utat. Valamivel szerényebb termõképességüket a minimálisra szorítható szárítási költségek kompenzálhatják. A FAO 3 éréscsoportban a Szegedi SC 352 és a Szegedi 343 hibridekre alapozunk. A Szegedi SC 352 az idén is bizonyította jó képességeit. A Szegedi 343 pedig típusában és teljesítményében is új A szegedi kukoricák összefoglaló táblázata 1. táblázat Hibrid név Tenyészidõ Hasznosítás Javasolt növényszám (1 növény/ha) szemes siló Hektoliter súly Szegedi TC 259 FAO 26 szemes ,9 Sarolta FAO 29 szemes ,9 SZE 269 FAO 34 szemes, gríz , Szegedi SC 352 FAO 34 szemes ,1 Szegedi 349 FAO 37 szemes ,3 Bella FAO 38 szemes/siló ,3 Szegedi TC 367 FAO 38 szemes ,7 Szegedi 343 FAO 38 szemes ,6 Csanád FAO 38 szemes ,5 Szegedi 363 FAO 4 szemes ,9 Kenéz FAO 41 szemes ,9 Szegedi TC 377 FAO 44 szemes/siló ,2 Szegedi TC 465 FAO 45 szemes/siló ,9 Szegedi DC 488 FAO 52 szemes/siló ,2 Szegedi TC 513 FAO 56 siló ,2 Szegedi 521 FAO 561 siló ,5 kategóriába sorolható hibrid. Zöld száron érik, az üzemi próbák alapján az éréscsoportjában elõkelõ rangsora van, termõképességben számos versenytársát megelõzte. FAO 41-ként minõsítették a Kenéz hibridünket. Az idei termesztési eredmények igazolták, hogy a Kenéz valóban a korai és a középérésû csoport határán van. Több kísérleti helyen akár FAO 3 hibridként is kezelhetõ, terméseredménye pedig a legjobbakkal versenyképes. Kiváló kezdeti fejlõdése, erõteljes növekedése elõnyt biztosít számára a téli csapadék hasznosításában, a tenyészidõ kedvezõ kihasználásában. (A hibridek bemutatására szolgáló eredmények a oldalon találhatók) 1979-ben elismert Szegedi DC 488, mely ma is fontos piaci szegmenst foglal el. Különösen az extenzív termõhelyeken, 5 ezer tõ/ha tõszámon termesztve sok modern hibridet tud termésben megelõzni. A közepes termõhelyekre is tervezünk egy újdonságot, a Szegedi 363-at bevezetni. Területi képviselõink javaslatot tesznek a hibrid kihelyezésére, hogy a késõbbiekben kellõ tapasztalattal és biztonsággal ajánlhassuk ezt az árban is kedvezõ kategóriába sorolt új hibridet. A grízgyártásra alkalmas hibridek is gyakran kerülnek szóba. Ajánlatunkból többéves vizsgálat alapján a SZE 269 a legmegfelelõbb hibrid erre a célra. Korai, nagy ter- Sokban különböznek kg/hl SZE 269 Sarolta Sz egedi SC 325 Szegedi 343 Sz egedi TC 377 Ke néz A Szegedi TC 377 középérésû, szemes kukoricaként kiemelkedõ teljesítményû a kedvezõ termõhelyeken. Igen jó kezdeti fejlõdésû. A közepes és kedvezõtlen termõhelyekre ajánlott hibridjeink is jelentõs termõterületet foglalnak el és mindegyik hibridnek megvan a saját különleges szerepe. A Szegedi TC 259 a megkésett és másodvetések hibridje. A legszárazabb termõhelyeken immár hosszú évek óta kiválóan szerepelnek a Szegedi TC 367, a Bella, a Szegedi TC 465. Kuriózum az 2

3 mõképességû, alacsony szemnedvességgel betakarítható. A száraz õrlés szempontjából nagyon fontos kíméletes szárítás a SZE 269 termesztésével könnyen megvalósítható, mert jellemzõen alacsony szemnedvességgel takarítható be. Biotermesztésre a Szegedi SC 352, a Szegedi TC 367 és a Sarolta hibrideket vetõmagját ajánljuk. A vetõmag szaporításaink a Biokontroll Hungária ellenõrzése alatt történtek. A hibridek kiválasztásakor a biotermesztés speciális igényeit tartottuk szem elõtt. Ajánlatunk hibridjei koraiak, erõteljes fejlõdésûek, betegségnek ellenállók, egészséges szemtermésûek. 2. táblázat Minõségi tömeg A kukorica szilázsként történõ hasznosítása egyre több figyelmet érdemel. Ma már a siló minõsítés is túllépett a mennyiségi szemléleten. A siló hibrideknek is nagy termõképességûeknek kell lenni, mivel a szem a legjobban emészthetõ növényi rész és keményítõ tartalma adja a szilázs energia jelentõsebb részét. Nagyon fontos a szemtermésen kívüli növényi részek mennyisége és fõleg ezek emészthetõsége. Az egyes hibridek emészthetõségét még itthon szériában nem vizsgáljuk, helyette a kukorica növény Vendei analizisével következtethetünk a minõségi tulajdonságokra. A GK Kht. silóajánlatában két hibridet szerepeltetünk a Szegedi TC 513-at és a Szegedi 521-et. Mindkettõ a kései éréscsoportba tartozik, FAO Silókukoricáink termése üzemi kísérleteinkben Hibrid neve Szárazanyag termés t/ha Szegedi TC ,1 Szegedi ,7 Standard szint (Coralba és Helder hibridek átlaga) 15,1 Szeptemberben EU rendelet szigorította az intervencióra felajánlható kukorica tételek minõségi átvételét. Átvételkor a kukorica szemnedvesség tartalma 13,5 %, a tört szemek aránya 5%, a hõsérült szemek aránya,5% lehet, és hektoliter tömegnek min. 71 kg-nak kell lenni. A hektoliter tömeggel kapcsolatos Ismereteink hiányosak lehetnek, ezért szeretnénk közzétenni azokat a megállapításokat, amelyeket a Pamela J. White és Lawrence A. Johnson (Iowai egyetem, Ames) által szerkesztett, CORN Chemistry and Technology címû könyvben találtunk. 1. A hektoliter tömeg (bulk teszt weight) meghatározott kukorica tételek tárolásához és szállításához szükséges térfogat kiszámításához jól alkalmazható mutató. 2. A hektoliter tömeg nagysága viszonylag független a szem alakjától. A lapos szemû kukorica hektóliter tömege kb.1,93 kg-mal kisebb, mint a gömbölyûé. A két eltérõ alak közötti átmenet módosító hatása nem szignifikáns. 3. USA-ban az elsõ osztályú sárga lófogú kukorica limitje 15,5 % szemnedvességnél 72,8 kg/hl. 4. A hektoliter tömeg függ a méréskori szemnedvesség tartalomtól. A nagyobb szemnedvességnél mért érték alacsonyabb. 5. A hektoliter tömeg nagymértékben függ a mechanikailag sérült szemek arányától és a szárítási hõmérséklettõl. 6. A 14 C -os szárítási hõmérséklet a 21 C -al szemben kb. 2 kg-mal csökkenti a hektoliter tömeget. Minél nedvesebb kukoricát szárítunk, annál kedvezõtlenebb értékeket kapunk. 7. Minden olyan esemény, amely a kukorica érését, a szemek kitelítõdését gátolja (kedvezõtlen idõjárás, késõi vetés, korai fagy, betegség epidémia) hektoliter tömeg veszteséget okoz. 8. Csak a nagyon alacsony hektoliter tömegû kukoricának rossz a takarmány értéke. A hektoliter tömeg és a takarmányozási eredmények között az összefüggések nem megbízhatóak. 9. A nedves õrlésnél a hektoliter tömegnek nincs jelentõsebb szerepe, viszont a száraz õrlésnél az elsõdleges gríz kinyerés szoros korrelációban van a hektoliter tömeggel. 1. A hektoliter tömeg évrõl évre változó lehet, de a kukorica hibridek közötti különbség viszonylag állandónak tekinthetõ. A további információgyûjtés és a hazai tapasztalatok reméljük nagyban hozzájárulnak majd a hektoliter tömeggel kapcsolatos ismeretek gyarapításához és szakszerû használatához. számuk 56 ill A Szegedi TC 513 tíz éve van a termesztésben, jól bevált hibridrõl van szó. Vetõmagja keresett, az intenzív feltételek között kimagasló teljesítményre képes. A Szegedi 521 üzemi próbáit az idén már megvalósítottuk. A terméseredményeket jól ismert standard hibridekkel összehasonlítva mutatjuk be. A szárazanyag termés alapján, kiváló terméseredményével elsõ helyen áll a Szegedi 521. A Szegedi 521 növényi analízis eredményei gyakorlatilag megegyeznek a Szegedi TC 513-al, sõt egy nagyon fontos tulajdonságban lényegesen jobb értéket mutat. A Szegedi 521 zöld növényi részeinek erjeszthetõsége kiugró eredmény ad, amint azt a növény analízis WSC értéke mutatja. A számok tükrében mindkét hibrid kiváló energiaforrás a hús és tejtermelésben, valamint a kérõdzõ állatok létfenntartásában. Külön kell szólnunk a kettõs hasznosításról. Szemesként ajánlott hibridjeink közül a Bella, a Szegedi 377, a Szegedi 465 és Szegedi DC 488 üzemi tapasztalatok alapján szilázsként történõ hasznosításra is alkalmasak. Dr. Szél Sándor Mi is az a hektoliter tömeg? 3. táblázat Silókukoricáink növényi analízise Beltartalmi értékek Szegedi TC 513 Szegedi 521 Nyers fehérje g/kg sz.a. 82,7 83,3 Nyers rost 243,1 242, Nitrogén mentes kiv. 63,1 66,5 NDF (Neutrális detergens rost) 553,8 523,5 ADF (Savdetergens rost) 28,7 257,8 ADL (Lignin) 42, 68,5 WSC (Vízben jól oldódó szénhidrátok) 55,2 71,8 NE (nettó energia) m MJ/kg sz.a. 6,9 6,9 NE (nettó energia) g 4,4 4,4 NE (nettó energia) l 6,5 6,5 3

4 Sztárolt olajsav Új kihívások a napraforgó termesztésben 1. fotó Az elmúlt két év csapadékos idõjárása nem kedvezett a napraforgó termesztõinek, ennek ellenére Európában továbbra is a napraforgó a legjelentõsebb olajnövény. A biodízel program beindulásával alapanyagként a napraforgó is számításba jöhet, ezáltal várhatóan a magyarországi vetésterület sem csökken jelentõsen. Mindezek a tények újabb kihívások elé állítják a nemesítõket. Az energetikai célú felhasználás nemcsak az olajtartalom növelését kívánja meg, hanem az olaj minõsége is elõtérbe kerül. A os csapadékos év ismét bebizonyította, hogy a napraforgó egyik legfontosabb tulajdonsága a betegségellenállóság, ezért az új hibrideknél erre különös hangsúlyt fektetünk. A napraforgó számos betegsége közül a peronoszpóra (Plasmopara halstedii) vonatkozásában az újabb és újabb patotípusok elleni védelem biztosítása érdekében a rezisztenciagének halmozását az anya és a restorer vonalak kombinálásával oldjuk meg. A diaporthés szárfoltosság és korhadás (Diaporthe helianthi) és a fehérpenészes szárés tányérrothadás (Sclerotinia sclerotiorum) elleni nemesítést a keresztezésekhez használható rezisztenciaforrások (vad fajok) folyamatos felhasználásával végezzük. Monokultúrában vetett kórtani kertünk jelentõs elõrehaladást biztosít a rezisztencianemesítésünkben. Magyarország egyes körzeteiben újra megjelent a szádor. A napraforgó szádor (vajvirág, Orobanche) elleni rezisztencia kialakítása során nemzetközi együttmûködés keretében foglalkozunk a különbözõ rasszok elleni genetikai védelem megoldásán. Gyorsan terjed Napraforgó hibridjeink olajtartalma a hibridek versenyében az elsõ helyeket foglalta el. Nemesítési programunkban ma már különös hangsúlyt kap az olajtartalom minõsége is. A nagy olajsav tartalmú (HO=high-oleic) napraforgó a növénynemesítéssel foglalkozó szakmai körökben régóta ismert. A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság jogelõdjénél, a GKI Napraforgó Nemesítési Fõosztályon már az 198-as évek közepén a nemesítési célkitûzések között szerepelt ez a terület. Szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerünk segítségével megkezdõdött a nemesítési alapanyagok (szülõvonalak) beszerzése, cseréje és ezek vizsgálata. Tesztelés alatt A növekvõ piaci igények hatására a GabonKutatóban is felgyorsítottuk az olajsavas napraforgók nemesítését, a szükséges laboratóriumi felszerelések rendelkezésünkre állnak. Tenyészkertünkben és partnereinknek köszönhetõen az USA-ban, Franciaországban, Romániában tesztelés alatt vannak hibridjeink. Elõször három vonalas hibrideket állítottunk elõ, ezt követõen új cms anya és restorer vonalainkkal elkészültek kétvonalas HO-hibridjeink is. 1. ábra Magóg kaszattermése az üzemi kísérletekben táblázat Ajánlott napraforgó hibridjeink Hibrid neve Éréscsoport Olajtartalom % Növénymagasság Javasolt tõszám cm ezer növény/ha Magóg igen korai Sonrisa korai Manitou PR korai Masa PR közép Viki korai U-55 E (Bambó) korai Marica-2 korai étkezési A legjobb kombinációk közül hivatalos bejelentésre került a GK H3/6 Romániában (1. fotó). A fajtaminõsítéshez és szabadalmaztatáshoz szükséges vizsgálatokra két nagy olajsavas szülõvonalat jelentettünk be, 27-ben pedig további kísérleti hibrideket tervezünk bejelenteni, Magyarországon, Romániában és Franciaországban. Egészségünkre A nemesítéssel megnövelt olajsav az egyszeresen telítetlen (18:1) zsírsavak közé tartozik. Újabb kutatások szerint kiderült, hogy ezek sokkal hatékonyabban ké-pesek védeni az infarktustól és az agyvérzéstõl, mint a többszörösen telítetlen linol (18:2 és linolén (18:3) sav. Látható, hogy nemesítéssel a napraforgó esetében 9 % fölé is emelhetõ az olajsav tartalom, amely a káros LDL koleszterin szintjét csökkenti, a HDL-szintet nem. Az emberi táplálkozás szempontjából az olíva olajat tartják a legoptimálisabbnak, ebben 78 %-ban egyszer telítetlen, 12 %-ban többszörösen telítetlen és 1 %-ban telített zsírsavak vannak. A nagy olajsav tartalmú napraforgóból készült étolajat ezért nevezzük olíva típusú olajnak. Hozhat a konyhára Az olajsavas napraforgók kedvezõbb zsírsavösszetétele a táplálkozásélettani elõnyökön kívül konyhatechnikai szempontok miatt is jobb. Az ilyen étolaj füstképzõdés nélkül magasabb hõfokra melegíthetõ, hosszabb ideig melegen tartható (ezért gazdaságosabban felhasználható), kevésbé avasodó. De az étolaj gyártástechnológiai szempontjából is elõnyös, hogy kevésbé oxidálódik, a finomítás, tárolás során minõségét tovább megõrzi. Végül, de nem utolsó sorban a biodízel elõállítása szempontjából is kedvezõbb a nagyobb olajsav tartalom. A nagy olajsav tartalmú napraforgók termesztésének sikeréhez bizonyos tényezõk tisztánlátása feltétlenül szükséges. A jobb 4

5 2. táblázat Új fajtajelöltünk, saját kísérleteinkben Hibrid 5 %-os virágzás napok Nedvesség % Kaszattermés kg/ha Magóg 68 1, Sonrisa 65 11, Manitou PR 68 11, Viki 69 1, 3 16 Madryn 65 11, 3 35 Masa PR 7 1, GKMA /6 68 1, Olajlen Új fajta, új lehetõségek Nikol minõséget célul tûzõ növénynemesítésben, növényfajoktól függetlenül általában elmondható, hogy a minõség javítása (jelen esetben a zsírsavösszetétel drasztikus megváltoztatása) mindig bonyolult anyagcsere folyamatok megváltoztatásával jár együtt. A minõség javítását egyoldalúan erõltetõ nemesítés hatására a gazdaságos termesztést elsõdlegesen meghatározó termõképesség csökkenhet, és egyéb fontos agronómiai tulajdonságok (pl. betegség ellenállóság) is kedvezõtlenül változhatnak. Ennek az az oka, hogy a jobb minõséghez vezetõ bioszintézis utak sokkal energia igényesebbek. Elõzõek következtében a nagy olajsav tartalmú napraforgók sikeres elterjedéséhez a megfelelõ közgazdasági hátteret is biztosítani kell. Egyszerûsítve ez azt jelenti, hogy a jobb minõséget megfelelõ minõségi felárral kell elismerni. Az USA-ban annak is köszönhetõ az olajsavas napraforgó robbanásszerû elterjedése, hogy nem erõltetik egyoldalúan a 85 %-os olajsav tartalmat meghaladó (high-oleic) fajták elterjesztését, hanem az attól kissé elmaradó olajsav tartalmú (midoleic) fajtákat is termesztik. Tehát látható, hogy több tényezõ ésszerû kölcsönhatása eredményezheti a sikert. Ajánlatunk 27-re Kínálatunk továbbra is lefedi mind három éréscsoportot (1. táblázat). Az igen korai csoportban évek óta bizonyít a Magóg, mely 2. fotó alacsony szárával és szárszilárdságával illeszkedik a korszerû hibridek sorába. Kimagasló termése mellett koraisága teheti még vonzóbbá. Ez évi üzemi kísérletekben is, termõhelytõl függetlenül átlag felett teljesített (1.ábra). Az elmúlt évben mutatkozott be a korai hibridek között a Manitou PR napraforgó. Kiváló termõképességével és átlag feletti szántóföldi rezisztenciájával méltán lehet kínálatunk legjobb hibridje. A Sonrisa az utóbbi öt év sikeres napraforgója, most is bizonyította, hogy továbbra is helye van a vetésszerkezetben. Az ár-érték aránya nagyon kedvezõ. Akik szívesen vetik az étkezési hibrideket megtalálják ajánlatunkban a Marica-2-t is. Az étkezési csoport méltán kedvelt vetõmagja az idei évben jó minõségben áll rendelkezésre. A nemesítõ munka tovább folytatódik, melynek eredményeként a már említett magas olajsavas hibridünk mellett bejelentésre került egy új kiemelkedõ termõképességû középérésû hibrid is. GKMA-14/6 néven a saját kísérleteinkben kiemelkedõen szerepelt (2. táblázat), de az OMMI vizsgálataiban elsõ évesként is bizonyított. Ajánlott hibridjeink mindegyikének kiváló minõségû vetõmagjával állunk a termelõk szolgálatában. A 26-os év is bizonyította, hogy kínálatunk termõhelytõl függetlenül mind termésben, mind olajtartalomban megállta helyét a hazai termesztésben. Dr. Pálvölgyi László, Virágné Pintér Gabriella Az OMMI kétéves, több termõhelyes kisparcellás kísérleti eredményei alapján 26-ban új olajlenfajta kapott állami elismerést, Nikol néven. A GK Kht. olajlen nemesítési programja, a nagy termõképességû genotípusok elõállítása mellett nemesítési cél a zsírsav összetevõinek minõségi javítása is. Az új fajta nagy termõképességû, intenzív típusú, az eddig minõsített fajták közül a legnagyobb mértékben tartalmaz linolénsavat. Nikol Közép kései virágzású és -érésû fajta. A mag színe világosbarna. A növényállomány kiegyenlítettsége jó, közepesen magas. Sûrû állományban is megfelelõ elágazást fejleszt. Kezdeti fejlõdése erõteljes, erekt típusú, sötétzöld lomblevéllel. Nagyon csapadékos években, foltokban kissé megdõlhet. Intenzív típusú, megfelelõ tápanyagszinten, kiváló agrotechnikával nagy termés érhetõ el. Olajtartalma jó, linolénsav tartalma magas, Omega-3 zsírsav tartalma alkalmassá teszi humán felhasználásra is. Jellemzõk A korábban államilag minõsített olajlen fajták elsõsorban ipari felhasználásra alkalmasak. A lenmagból kisajtolt olaj közvetlenül emberi fogyasztásra nem használható, ugyanis a kémiailag linolénsavként ismert zsírsav, mely nagyon gyorsan reagál a levegõ oxigénjével, gyorsan megavasodik. A növény magas tápértékû magjának fehérje és olajtartalma miatt elõnyösen lehet használni gyógyászat, állattenyésztés és humántáplálkozás területén. Összehasonlítva más tápanyagokkal a len tartalmaz a legnagyobb mennyiségben telítetlen zsírsavakat, közöttük az esszenciális zsírsavat, a szervezet számra fontos Omega-3 típusú Alfa linolénsavat (LNA) (1. táblázat). Egyéb beltartalmi tulajdonságok, mint a nagy mennyiségû fitohormonok, melyek bizonyítottan rákellenes hatásúak, azt a lehetõséget jelentik, hogy a len integráns része lehet az élelmiszeriparnak. Jelenleg azonban még a lenmag alkalmazása meglehetõsen korlátozott. A táplálkozás csírái Egy új találmánnyal, lenmagból készült csíratermékkel az ember számára is közvetlenül fogyasztható, könnyen emészthetõ terméket kapunk. Egy speciális eljárással, enzimatikus úton eltávolítható a maghéj külsõ felületén található komplex fehérjékbõl álló nyákanyag. A nyákanyagtól megfosztott lenmagvak a gyomornedvek számára hozzáférhetõek lesznek. A csírázásban lévõ lenmagban mobilizálódnak a nehezen emészthetõ olajok, így a termék közvetlen emberi fogyasztásra és élelmiszeri alapanyagként hasznosítható. Medovarszky Zoltán 1. táblázat Olajlen zsírsav analízis, Szeged, 26. Minta Palmitin Sztearin Olaj Linol Linolén Olajtartalom 16: 18: 18:1 18:2 18:3 % Barbara 6,42 4,52 25,22 15,33 48,51 38,5 Nikol 5,62 3,87 23,91 14,71 52,92 41,2 Juliet 6,62 2,94 27,42 15,99 47,5 4,2 Zoltán 6,14 4,74 22,64 13,91 52,61 4,8 Sandra 5,87 4,54 22,86 16,9 47,63 39,8 Crystal 6,92 5,17 21,86 15,32 5,73 37,6 Szegedi-3 6,18 4,98 28,15 18,31 42,39 38,4 H-Gold 6,1 4,5 28,39 15,45 46,12 41,2 Amazon 6,25 4,6 25,26 18,72 48,71 39, Goldlin 5,75 4,94 21,62 17,84 49,85 4,1 5

6 Idõ kérdése Takarmánycirkok térhódítása A cirokfélék kiváló szárazságtûrõ- és gyengébb talajokon való jó alkalmazkodó-képességük révén perspektivikus növényei a hazai növénytermesztésnek. A hosszútávú meteorológiai elõrejelzések szerint egyre szárazabbá és melegebbé válik klímánk (még ha az elõzõ pár év nem is ezt mutatja), fel kell tehát készülnünk az aszályos évjáratokra is. Hazánkban a szántóföldi növénykultúrákat csak nagyon kis területen öntözik, és e téren lényeges javulás a jövõben sem várható. Így különösen nagy jelentõsége lesz a jobb szárazságtûrõ növényfajoknak, mint például a takarmányciroknak. A cirokfélék jó szárazságtûrõ képességüket Afrikai eredetüknek köszönhetik, ahol ez a tulajdonságuk évezredek alatt alakult ki. Nagy, mélyre hatoló gyökérzetüknek köszönhetõen olyan talajmélységbõl is fel tudják venni a vizet, ahová más növények gyökerei már nem hatolnak le. Száruk és levelük viasszal borított, ami még jobb vízgazdálkodást tesz lehetõvé. A cirokfélék jól alkalmazkodnak a gyengébb talajviszonyokhoz, így azokon a közepes- és gyengébb talajadottságú területeken is jövedelmezõen termeszthetõk, ahol a kukorica termesztése - különösen aszályos években - már nem gazdaságos. A kukoricabogár fertõzéssel egyre sûrûbben találkozhatunk hazánkban. Az egyik legjobb védekezés ellene a vetésváltás. Mivel a kukoricabogár nem kedveli a cirokféléket, a korábban monokultúrában termelt kukorica egy része kiváltható cirokkal. Praktikusan A cirok termesztését (vetés, vegyszeres gyomirtás, betakarítás) a kukoricához hasonlóan, az ott alkalmazott munkagépekkel el lehet végezni, de vannak kényes pontjai. A rosszabb hidegtûrõképességük és gyengébb kezdeti fejlõdésük miatt tavasszal növekedésükben elmaradnak a kukoricától. Ezért fokozottan ügyelnünk kell a cirokfélék vetésénél a jól elõkészített, aprómorzsás, kellõen tömörített (apró-magvak számára szükséges) vetõágyra és az optimális vetésidõ megválasztására (ami mindig a kukorica vetésidõ második felére esik, 12 C talajhõmérséklet felett). A lassan, vontatottan fejlõdõ növényeket a gyomok különösen hideg tavasz idején könnyen elnyomhatják. Ezért fontos a szakszerû vegyszeres növényvédelem alapkezelésben, és ha szükséges felülkezelésben is (csak a cirokfélékre engedélyezett növényvédõ szerek használatával). A kémiai védekezést célszerû kiegészíteni mechanikai gyomirtással is (sorközmûvelés). A vetést követõen, preemergensen (kelés elõtt) kell kijuttatni a vegyszeres alapkezeléshez szükséges növényvédõ szereket. Az alapkezelés elõnye, hogy a vegyszerek hosszantartóan fejtik ki gyomirtó hatásukat. A ciroktermesztésben nagy problémát jelent - az egész EU-n belül - a kétszikû gyomok elleni védekezés alapkezelésben. Erre a célra 24-ig az atrazint használtuk, de a csatlakozást követõen cirokra már nem engedélyezték (27-tõl pedig semmilyen növénykultúrára sem). Ezért 26-ban egy vegyszerezési kísérletet állítottunk be, ahol számos preemergens kétszikû gyomirtó szeret próbáltunk ki cirokfajtáinkon. Az eredmények nagyon biztatóak, több olyan vegyszert is találtunk, ami nem károsította a növényeket és a kétszikû gyomokat jól irtotta. 27- ben nagyüzemi körülmények között szeretnénk ezeket a preemergens növényvédõ szereket kipróbálni, egy bemutató keretében prezentálni a növényvédõszer gyárak és a felhasználok felé, hogy ezzel az engedélyeztetésüket is elindítsuk. A cirokfélékre jelenleg csak felülkezelésben van engedélyezett kétszikû gyomirtó szer, mégpedig a Banvel 48 S és a Basagran Forte. A Banvel 48 S hormonhatású (dikamba hatóanyagú) szer. Ha az elõírt idõpontban a cirok növény 2-4 leveles állapotában (1-15 cm növénymagasságnál) juttatjuk ki akkor semmilyen cirok-károsító hatása nincs, és megfelelõen kiírtja a kétszikû gyomokat. A megkésett kijuttatás viszont súlyos termékenyülési problémákat, sõt teljes sterilitást is okozhat. A Basagran Forte-val nem tapasztaltunk ilyen gondokat, viszont ez a szer sokkal drágább. A 27-es év folyamán szeretnénk megvizsgálni modernebb és gazdaságosabb cirok felülkezelésben használható növényvédõszereket is. Magyarországon (a cirok termesztés északi határán) fontos a korai- vagy középkorai érésû szemescirok fajták termesztése. A Gabonatermesztési Kutató Kht. fajtáit hazai klimatikus viszonyok között nemesítettük, ezért kiváló alkalmazkodó-képességûek. Rövid tenyészidejûek, csapadékos õsz vagy hûvös nyár esetén is biztonságosan beérnek, ellentétben a hosszú tenyészidejû külföldi fajtákkal. A szemesciroknál a hosszabb tenyészidõ bizonytalan beéréssel, nagyobb víztartalommal és magasabb szárítási költséggel is jár. Szemescirok A baromfi takarmánykeverékekben a szemescirok 25-5%-ban válthatja ki a kukoricát. A sertés és szarvasmarha takarmányozásánál 2%-os bekeverés ajánlott. Hibridjeink szemtermése közepes tannin tartalmú (összetétele a csersavhoz hasonló), ez 1 % alatti tannin mennyiséget jelent, amely megfelel az EU szabványnak. Ennek a mennyiségnek emésztés-károsító hatása nincs, viszont a gombás fertõzések kialakulásának lehetõségét csökkenti, amelyek fõleg csapadékos õszi idõjárás esetén gyakoriak. A szemtermés minõsége a kukoricáéhoz hasonló, de fehérje tartalma magasabb (1-12%). Ez különösen jelentõs az állati fehérjék takarmányozási célra való felhasználásának korlátozása miatt. A szemescirkot elsõsorban a közepes- és gyengébb talajadottságú területekre ajánljuk, ahol kiváló szárazságtûrõ- és jó alkalmazkodó-képességének köszönhetõen gazdaságos és biztonságos termést ad szélsõséges idõjárás esetén is. A Gabonatermesztési Kutató Kht. az Alföldi 1, legnagyobb termõképességû hazai szemescirok hibriddel és a GK Emese, középkorai, nagy termõképességû szemescirok hibriddel áll a termelõk rendelkezésére. A szemescirok szemtermése a kukoricáéhoz hasonlóan alkalmas bioalkohol elõállításra. Silócirok A silócirok nagy zöldtermése és jó beltartalmi tulajdonságai révén, kiválóan alkalmas téli szilázs takarmánynak, illetve bioenergiatermelésre (biogáz, bioalkohol elõállítás). Jó alkalmazkodóképességének köszönhetõen száraz idõjárás esetén is megfelelõ termésbiztonságot jelent. Hibridünk, a Róna 1 cukorcirok típusú silócirok, cukortartalma 14-17% között van. Zöldtermése 8-9 t/ha, amibõl 25-3 t a szárazanyag. Vethetõ önmagában vagy kukoricával (FAO 4-as éréscsoportú) vegyes vetésben is. Jó tapasztalataink vannak a Szegedi TC 465 silókukoricával együtt termesztve. Együtt vetés esetén csökken a silócirok megdõlésének veszélye. A vegyes vetés kedvezõen befolyásolja a szilázs minõségét is. A kukorica növeli a szilázs energia értékét, a silócirok pedig - magas, könnyen bontható cukortartalma révén - megfelelõ ph-t biztosít az erjedéshez. Száraz években a zölden lekerülõ cirok révén kellõ mennyiségû klorofill és karotin jut a szilázsba akkor is, amikor a ku- 6

7 Seprûgyártók cirokja korica már elszáradt. Aszályos években 3%-al is felülmúlhatja a silókukorica termését (szárazanyagtermésben), és a víznyomásos területeket is jobban elviseli. A Róna 1 betakarítása 3-35% körüli szárazanyag-tartalom mellett optimális, amit augusztus végére, szeptember elejére ér el, ekkor szemtermése viaszérett. Silócirok esetében nemcsak a zöldtermés mennyisége a fontos, hanem a beltartalom és szárazanyag-tartalom is. A hosszabb tenyészidejû és nagyobb zöldtermést adó fajták szárazanyag-tartalma betakarításkor 5-1%-kal alacsonyabb, és cukortartalma is kisebb, mint a Róna 1 hibridé. Szudánifû Hazánkban a legnagyobb zöldtermést biztosító takarmánynövény a szudánifû. Jó alkalmazkodó- és bokrosodó képességének köszönhetõen, évi két- vagy háromszori kaszálást is ad. A zöldtermés hektáronként elérheti a 1-13 tonnát. Felhasználható legeltetésre, zöldszecska- és szenázs készítésre, de széna is elõállítható a legvékonyabb szárú fajtákból. Zöldtakarmány célú felhasználása csak 6 cm-es növénymagasság felett ajánlott, a bugahányás kezdetétig, ezt követõen ugyanis a rosttartalom jelentõsen megnõ, rontva ezzel a jó beltartalmi értékét. Egy fajtánk - Akklimat - és egy hibridünk - GK Csaba - áll a termelõk rendelkezésére. Az Akklimat a legvékonyabb szárú és a legkorábbi érésû államilag elismert fajta. Fõleg legeltetésre ajánljuk, de szenázs, zöldszecska és jó szárítás, gondos kezelés esetén széna is készíthetõ belõle. A GK Csaba kiváló termõképességû (11-13 t/ha), vékony szárú korai hibrid, ami legeltetésre, zöldszecska- és szenázs készítésre is alkalmas. A szudánifû óriási biomassza tömeget ad, ezért biogáz elõállítására is felhasználható. Cirokféléinkbõl jó minõségû vetõmaggal állunk a termelõk rendelkezésére. Várjuk megrendeléseiket az alábbi címre: GK Kht Szeged Alsó Kikötõ sor 9. Pál Mihály és Siklósiné dr. Rajki Erzsébet Seprûcirok termesztésünk elmúlt 15 évében mindig tapasztaltunk bizonyos fokú évenkénti ingadozást a termõterületben, azonban két év (1997, 26.) mélypontnak tekinthetõ. Sajnos a 26-os év volt az elsõ, amikor az országos vetésterület ezer hektár alá csökkent. Tudomásunk szerint a múlt század eleje óta, amikor is önálló kultúraként meghonsodott a seprûcirok termesztése, ilyen kis vetésterület még soha nem volt hazánkban. Ennek több oka is van, de talán a legfontosabb az, hogy a 26. évi forgalmazás elõtti idõszakban a cirokszakáll felvásárlási ára mélypontra zuhant, az azt megelõzõ év 5%-át sem érte el, s ilyen átvételi áron (a nagy kézimunkaerõ igény miatt) már nem érdemes seprûcirkot termeszteni. Sok termelõ az alacsony ár, és a kereslet hiánya miatt be sem takarította a termést, aminek egyenes következménye volt, hogy a következõ tavasszal lecsökkent a termõterület. Felfelé a lejtõn Azok a gazdák, akik mégis a seprûcirok termesztés mellett döntöttek, a 26-os évet nyereségesen zárták, ugyanis a lecsökkent termõterület következtében õsszel a felvásárlási árak újból emelkedtek, a cirokszakáll keresett lett. Ebben az évben az idõjárás is kedvezett a termesztésnek, a kezdeti hûvös után meleg nyári hónapok következtek, amit szeret a cirok, s a betakarítási idõszak is hosszú, meleg és csapadékmentes volt. A technológia helyes betartásával jó minõségû cirokszakáll termett, amit kedvezõ idõjárási feltételek mellett lehetett betakarítani, s mivel e kevés termésre a kereset megnõtt, így jó áron lehetett azt eladni. Mindezek reményt keltenek arra, hogy 27 tavaszán újból nagyobb területen vetnek majd seprûcirkot. Kutatási csoportunk célja, hogy a termeszteni szándékozókat kiváló fajtákkal, vetõmaggal és technológiával lássuk el a biztonságos és jövedelmezõ gazdálkodás érdekében, s ezáltal jó minõségben biztosítsuk a feldolgozóipar, seprûgyártás számára az egyetlen természetes alapanyagot. Fémzárolt, csávázott seprûcirok vetõmagot az országban csak a GabonaKutató állít elõ, illetve forgalmaz. Az elõzõ éveknek megfelelõen 5 kg-os (1ha) kiszerelésû papírzacskókban áruljuk vetõmagjainkat a kiszombori, Dénesmajor telepen ( tel: 62/ ). Tessék választani! Idén tavasszal öt seprûcirok fajtából tudunk vetõmagot biztosítani a termesztõk számára. A Szegedi 185 fajta termésbiztonsága kiváló, ezért szélsõséges körülmények között is termeszthetõ. A különbözõ stresszhatásokra jól reagál, azonban vörösödésre hajlamos. A Szegedi Szlovák és a Dia fajta korai, ezért késõi vetésekben is biztonságosan betakarítható. Jó ipari minõségû fajták, különösen a Dia szakálla vékony, selymes. A Szegedi 123 típus a legkedveltebb a termesztõk körében, mivel termésmennyisége a legnagyobb, jól sûríthetõ. A Szilárd fajta nem vörösödik, de termése elmarad a többi fajtától. Tehát széles fajtaválasztékkal, jó minõségû vetõmaggal állunk azon gazdálkodók elé, kik e kis alternatív növényt szeretnék termeszteni. Barnáné Bacsa Magdolna 7

8 Magyar szója Értékén mérhetnénk Az olajban is gazdag fehérjenövényrõl bebizonyosodott, hogy az emberi élelmezésben is jelentõs szerephez juthat. A takarmányozásban pedig tovább nõhet a jelentõsége azáltal, hogy az állati eredetû fehérjeadalékok helyett a szójafehérjét használják. Fajtaajánlatunk A szójamag fehérjetartalma %, ennél fontosabb azonban a fehérje minõsége, aminosav összetétele. Nagyobb lizintartalma teszi igazán értékessé. Az aminosavak egymáshoz viszonyított aránya a szójafehérje minõségét a hússal teszi csaknem egyenértékûvé. Olajtartalma %, ennek ellenére a világon a legnagyobb mennyiségû növényolajat a szójából nyerik, így a világon a legfontosabb olajnövény is egyben. A Magyarországon felhasznált szója 9%-a importból származik. A hazai termelés 25-ben 3 ezer ha-on 8 ezer tonna volt. 26-ban a betakarított terület meghaladta a 35. hektárt. A kutatások szerint a szántóterületünkbõl 63 ezer ha alkalmas a szójatermesztésre, ezért indokolt a hazai termesztés jelentõs növelése. A szója jelentõs részét továbbra is Baranyában termelik, a vetésterület közel fele itt található. Fontos 1. ábra Szója üzemi kísérletek 26. Termés kg/ha 4, 35, 3, 25, 2, Primor Stefi Flóra azonban megemlíteni, hogy a Délalföldön évrõl-évre nõ a szójával bevetett terület nagysága. Bács- Kiskun és Békés megyékben 26- ra meghaladta a 8 ezer hektárt. Ami még figyelemre méltóbb, hogy Bács-Kiskun megyében a termésátlag 2,86 t/ha volt, ami,5 t/hektárral meghaladta az országos átlagot. Az ország déli részén a vetésterület jelentõs hányadán termesztik szójáinkat. Legkedveltebb, a Amarant Az évszázadok homályából elõmerült amaránt ma már nem csupán újdonság. Sokan ismerik és használják. A mag szerkezete, szerkezeti felépítése, valamint kémiai összetevõi élénk vizsgálat tárgyai napjainkban. A mezõgazdaságban szerepét a hõés szárazságtûrõ volta, jó alkalmazkodóképessége határozza meg. Gazdagítja a termelhetõ növények körét. A felhasználás tekintetében további ismertetésekre van szükség, mind a termelõi, mind a feldolgozói oldalt illetõen. Szerencsés véletlen, hogy akkor került elõtérbe, amikor oly nagy szükség mutatkozik a táplálékkal szembeni érzékenység és allergiás megbetegedések növekvõ száma miatt kímélõ élelmekre. Az amaránt a korszerû táplálkozás, a betegségmegelõzõ étrend hasznos összetevõje. Van fajtánk, tudjuk termeszteni, most a feldolgozás és forgalmazás az a két pont, amelyen elõrelépve zárul az a kör, mely a termelés és fogyasztás folyamatát beindítja és egyensúlyba hozza. Ma divatos kifejezéssel élve az innoválás, az aktív gazdaságba való beillesztés feladata áll elõttünk. Példaként említem a német Allos céget, mely a Németországban 1998-ban elismert német fajtából termékek sorát állította elõ korai éréscsoport évek óta vezetõ fajtája a Primor. A 26-os évben isbizonyította, hogy helye van a vetésszerkezetben. A középérésû csoport kiemelkedõ szójái a Stefi és a Flóra. Vetésterületük dinamikusan nõ. Nagyüzemi méretek között sem volt ritka a 4 t/ha termésátlag. Nemesítési programunkban GMO-mentes szójafajtákat nemesítünk, és a forgalomba hozott vetõmagjaink garantáltan GMO-mentesek. Régi-új terményünk és forgalmazza. Magyarországon 1995-ben és 1996-ban is történtek állami fajtaelismerések, de a felhasználás még csupán most tart a kibontakozás kezdetén. Számos ismeretünk van beltartalmi értékeket és technológiai lehetõségeket illetõen. Azon fáradozunk, hogy minél változatosabb módon kerüljön a felhasználó asztalára. A termesztését ajánljuk minden új iránt fogékony gazda számára. Tekintettel a termény új voltára indulásképpen fél hektár, vagy kisebb a kívánatos terület megismerés gyanánt. Különösen ajánljuk biogazdaságok számára, mert a biotermék jövedelmezõbb. Róza fajtánk bio vetõmagját forgalmazzuk, melyhez termesztési útmutatót adunk és a megismerést minden lehetõ eszközzel segítjük. Marázné dr. Szabó Lilla 8

9 Rólunk szólva... Termelõk a szegedi fajtákról Három gazdaság három vezetõje a Dunántúlról. Háromféle leírása a napjainkban sikerrel kecsegtetõ gazdálkodás eltérõ útjainak. Természetesen szó esik benne, magáról a törekvõ emberrõl és szûkebb környezetérõl is. Az újságíró természetesen érdeklõdik, de ennek csupán annyi a jelentõsége, hogy kifejezze, mire kíváncsi még. A kérdéseket itt leírni felesleges, hisz' a válaszokból összeálló vallomások magukban hordozzák azokat. Takács Zsolt, a Rábapordányi MG. ZRt. növénytermesztési ágazatvezetõje: Alapvetõen sertés és szarvasmarha tenyésztésen alapuló gazdaság a miénk, ugyanis a mai világban már ritka egy helyen együtt látni 5-as koca- és 55 tehenes szarvasmarha telepet. Így az hektáros terület 5 hektárhoz közelítõ részén kukoricát, zömében silót termesztünk. A silóterületünk egyharmadát a hagyományosan jól bevált Szegedi TC 513 hibrid adja. Hozamával és minõségével egyaránt elégedettek lehetünk, ár-érték arányban az egyik legjobb választás. A Szegedi 521-esrõl, mint újdonságról is hallottunk már, kíváncsi vagyok, hogy nálunk hogyan válna be. Magyaróváron végzett agrárszakemberként és növényvédõ szakmérnökként két éve dolgozom itt a lakóhelyemen. Tapasztalatom szerint a Rábaköz kötött réti és öntéstalaján a belvíz sokszor hátráltatja a munkánkat, szinte az aszályos idõszak kedvezõbb nekünk. A szaktanácsadásra fokozott igény jelentkezik, mi a Pannon Gazdász Kft-n keresztül a környezõ kisebb termelõk integrálására vállalkoztunk. Termeltetünk, s ezzel összefüggésben mûtrágyát és vetõmagot egyaránt forgalmazunk. A kukoricából a Szegedi TC 513 természetesen nem hiányozhat a palettáról. A Szegedi TC 367 és a SZE 269, elsõsorban a kalászosok vethetõsége szempontjából fontos a korai betakaríthatóság miatt keresett ebben a körben. A GabonaKutató búzái közül eddig a GK Mura és a GK Rába terjedt el vidékünkön, a jövõben az új GK Szala lehet a befutó. Varga László, a Marcali MG. ZRt. igazgatóságának elnöke: A változások országos nekibuzdulásának idején a régen 5 ezer hektáros téeszbõl 3 cég és jónéhány magángazdaság alakult ki. Ebbõl jóformán csak mi maradtunk fenn jelentõs gazdasági egységként. Jelenleg 4 fejõstehenet tartó, 13 hektáron gazdálkodó cég a miénk. Így logikus, hogy a terület közel felén siló és szemes kukoricát vetünk. Ezt még kiegészíti 2 hektár különféle, szálastakarmány növény. A fennmaradó részen a repce és a búza osztozik. Kapcsolatunk a GabonaKutatóval nem újkeletû, de három év óta új szintet jelent az akkor 3 céget és 2-25 ígéretes fajtát tartalmazó fajtakísérleteinkben való aktív jelenlétük. Fajtánként fél hektáron teszteljük a kukorica hibrideket, s az itt született eredményeket tartjuk magunk számára igazán mérvadónak. Mindez nyilvános, út melletti, kitáblázott parcellákat jelent. Szakemberek, gazdák mustrálhatják, mint ahogy én is gyûjtöm a környezetem eredményeit. Egy-egy fajta környékbeli elterjedése múlhat ezen. Az aszályos 24-ben a Szegedi SC 352-es és a SZE 269-es egyaránt jól vizsgázott, s ennek eredményeként a 352-esbõl a következõ évben már hektárt vetettünk. Az idén 4 cég 19 fajtájából már hat szegedi hibridet ( Sarolta, SZE 269, Szegedi SC 352, Szegedi 343, Szegedi TC 377, Kenéz) 'kóstolgattunk'. A mi homokos vályogtalajainkon az idei esztendõ idõjárása a 4-asoknak, így a 1 tonna felett produkáló Kenéznek kedvezett igazán. Itt nagyon jó a szintén a 1 tonnások élbolyában végzett a 377-es is. Szemmel látható, hogy a hazai fajták tudnak annyit, mint a nagy nemzetközi cégeké. A továbblépésnek idén is teret adunk, szegedi silókukorica kipróbálását tervezzük, de szó lehet a fajtarepcéik tesztelésérõl is. Amúgy a Marcali bioetanol üzem felépítésétõl a kukorica keresletének stabilizálását várom. A mi korosztályunkban fontos, hogy a család elviselje, hogy az ember szinte éjjel-nappal a gazdasággal foglalkozzon. A teendõk szerteágazóak, öten vezetjük a céget, így a talajerõ gazdálkodással és növényvédelemmel is én foglalkozom. Nem kívánkozom nyugdíjba, mert a tulajdonrész kapcsán az érdekeltség itt tart. Apám is itt volt elnök, én tíz év kivételével dolgozom ezen a helyen. Az ember elsõsorban a családért teszi mindezt. A fiam sem szakadt el a földtõl, kertészmérnöki tudását a családi gazdaságban kamatoztatja. Kondor Gábor, a Vasszécsényi MG. Szövetkezet növénytermesztési ágazatvezetõje: Szövetkezetünk 17 hektáron gazdálkodik, ebbõl ötszázon kukoricát termesztünk. A Gabonakutató Táplánszentkereszti Kutatóállomása itt van a szomszédunkban, így a földrajzi közelség, és a hasonló talajadottságok kapcsán is érthetõ, hogy százhektáros nagyságrendben termesztjük a hibridjeiket. Jó szárazságtûrése kapcsán sokáig az Ella volt a kedvencünk, de az újdonságok sorából kitûnõ Szegedi 349 révén megvan az általunk is termeszteni kívánt, korszerû utód is. Utóbbi a vasszécsényi 7 hibrides fajtasor 26-os nyertese. Május 1- én lett elvetve, alig kapott csapadékot, így egyértelmûen az aszálytûrésével tûnhetett ki. Az árutermesztésben az Ella búcsúzott kiválóan, de a Szegedi 343-as is megállta a helyét. Elõzõ évben Szegedi SC 352-est is vetettünk, amely szintén jól szerepelt. Mégis úgy döntöttünk, hogy az extenzívebb viszonyokkal jobban megbarátkozó más hibrideket is sorra kipróbáljuk. Más növényfajaikat is figyelemmel kísérjük, a táplánszentkereszti bemutatókra, szakmai tanácskozásokra legtöbbször eljutunk, így tisztában vagyunk a kínálattal. Amelyik évben szóját is termesztettünk, a Stefi fajtájukat sikerrel alkalmaztuk. Õszi árpából biztos termésével, betegség-ellenállóságával a GK Metal vált be nálunk. Repcébõl az õsszel GK Gabriellát vetettünk, beszélgetésünk idején, 8-1 leveles állapotában kifogástalanul szép képet mutat. Csak az elkövetkezõ idõszak idõjárásában ne csalatkozzunk! A szakmát 1988-ban kezdtem, itt 1 éve vagyok, s a növényvédelem felelõssége is az enyém. Nemigen akad közel-távol ekkora közös gazdaság, a környékrõl kikoptak a kollégák. Itt még elég erõs a tagság, hogy együtt tartsa a vagyont és tevékenységet. A földtulajdonosoknak becsülettel fizetjük az aranykoronánkénti 3 kg búza mindenkori tõzsdei árát. Amúgy a feleségem mezõgazdasági szaktanácsadást mûvelõ, szakmabéli, mindketten Keszthelyen végeztünk. Helybéliként, két gyerekkel itt és a környéken képzeljük el a boldogulást. 9

10 AZ ÚJDONSÁG EREJÉVEL KUKORICA Sarolta SZE 269 Új! Igényes gazdák 2-as hibridje Generatív típus, intenzív termõhelyekre Kiváló aszálytûrés, korán vethetõ Széleskörû felhasználását segíti kimagasló hektolitersúlya Kedvezõ helyeken a termése kiemelkedõ Stessztûrõ képessége kimagasló, gyenge temõhelyeken is jól teljesít Erõs szárú, egészséges a szemtermése Korai vetésre nem érzékeny, búza elõveteményként is vethetjük Sarolta a FAO 2-as éréscsoport hibridjeihez viszonyítva (Üzemi kísérlet 26.) SZE 269 a FAO 2-as éréscsoport hibridjeihez viszonyítva (Üzemi kísérlet 26.) Betakarításkori szemn. % 2, Betakarításkori szemn. % 2, , , , , Sarolta Átlag Sarolta Átlag 17, 8 SZE 269 Átlag SZE 269 Átlag 17, Alföld Hibridek tájegységenként Dunántúl Alföld Hibridek tájegységenként Dunántúl Szegedi 343 Szegedi SC 352 Új! Korai éréscsoport új kiemelkedõ hibridje Intenzív körülmények között bizonyított Zöld száron érõ típus, kiváló vízleadással Rendkívül gyors kezdeti fejlõdése elõnyt jelent Csõfuzárium ellenállósága az átlag feletti Kedvezõ vízleadásával tovább javítja pozícióját éréscsoportjában Alkalmazkodó képessége és teljesítménye a legnépszerûbb N-reakciója kiváló, igényes a talaj tápanyag készletével szemben hibridek egyikévé teheti Szegedi 343, Szegedi SC 352 a FAO 3-as éréscsoport hibridjeihez viszonyítva (Üzemi kísérlet 33 hely átlaga 26.) Betakarításkori szemn. % ,1 19,8 19,4 Szegedi 343 Szegedi SC 352 FAO 3-as átlag Hibridek 22, 21,8 21,6 21,4 21,2 21, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 19,8 19,6 19,4 19,2 19,

11 AZ ÚJDONSÁG EREJÉVEL Kenéz Ú j! Kiemelkedõ termõképessége éréscsoportja legkedvezõbb vízleadásával párosul Az alacsony szárítási költség és a magas termésszint jelentõs jövedelmet biztosít Tetszetõs, felálló levelû hibrid Kenéz a FAO 4-as éréscsoport hibridjeihez viszonyítva (Üzemi kísérlet, 3 hely átlaga, 26.) ,7 Kenéz Betakarításkori szemn. % ,4 FAO 4-as átlag 22, 21,8 21,6 21,4 21,2 21, 2,8 2,6 2,4 2,2 2, 19,8 19,6 19,4 19,2 19, Hibridek NAPRAFORGÓ Magóg Igen korai éréscsoport, meghatározó hibridje Kiváló szárszilárdságú, alacsony, nagy tányérú hibrid Idõben vetve érésgyorsítás nélkül betakarítható Koraisága miatt másodvetésre is alkalmas Manitou PR Kiváló termõképességû, tányérállása félig lecsüngõ Intenzív termesztési körülmények között kimagasló termésre képes Általános szántóföldi rezisztenciája átlag fölötti Sonrisa A korai éréscsoport legkorábbi hibridje, érésgyorsítást nem igényel Termõképessége és olajtartalma eltérõ évjáratokban is átlag feletti A legjobb ár-érték arányú hibrid Középérésû csoport legjobb hibridjének szintjén terem Olajtermése versenytársaiéhoz képest kiemelkedõ Magas, kiegyenlített állomány jellemzi Termõhely Magóg Madryn Manitou PR Hódmezõvásárhely Szekszárd Zalaszentgrót Kóny Átlag

12 Alapkérdések A kukorica tápanyagellátása Hazánkban a 195-es években 15 kg/ha, 198-as években 28 kg/ha, az 199-es években 3-5 kg/ha volt az NPK-felhasználás. Napjainkban elértük a 8-1 kg/ha adatot. Az elõrejelzések viszont megtorpanásról, ami még rosszabb visszaesésrõl adnak számot. Nem veszít idõszerûségébõl annak hangsúlyozása, hogy a tápanyagellátás nagyon fontos termesztéstechnológiai mûvelet. Bevezetõ gondolatként azokat a szakembereket kívánjuk még meggyõzni, akik a tartamkísérletek szükségességét vitatják, illetve eredményeinek fontosságát mellõzni szeretnék. A trágyázási tartamkísérleteket nemzetközi szinten nemzeti kincsnek tekintik. Hazai viszonylatban dr. Gyõrffy Béla akadémikus tette elvitathatatlanná a tartamkísérletek szükségességét. Továbbmenve még azt is leszögezte, hogy a tápanyag ellátási tevékenységünket csakis a határtudományokkal (élettan, talajtan stb.) körülbástyázott tartamkísérletek eredményeire alapozva lehet és kell értékelnünk. A tartamkísérletek eredményeire építve, a talajtulajdonságok és a termesztési paraméterekre alapozva lehet és kell a tápanyagellátási szaktanácsadási rendszert elkészíteni. Akár szántóföldi kísérletek eredményeire alapozva (MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete által végzett konzorciumi munka), akár a legmodernebb mûholdas technika módszereit (IKR által integrált mûholdas felvételezésre és vezérlésre alapozott tápanyag-gazdálkodási rendszer) is igénybe véve. Törvényszerûen A tápanyagellátási tevékenységünk során egyszer-kétszer tandíjat is fizettünk. Az 198-as éveket nem csak a nagyobb mennyiségû mûtrágya felhasználás jellemezte, hanem az uniformizálás káros elmélete is, amely a szükségesnél kisebb szerepet tulajdonított a termõhelyi adottságoknak, 1. ábra Termésadatok a mûtrágyázás, elõvetemények és az évjárat függvényében Újszegedi tartamkísérlet (1979) valamint a növényenként reálisan tervezhetõ termésátlagnak, továbbá a trágyaigényt módosító tényezõknek. A cikkünkben ismertetett eredményeink a korábban megfogalmazott törvényszerûségeket megerõsítve és a tudományos ismereteket továbbfejlesztve bizonyítják, hogy a tápanyagellátás alábbi legfontosabb alapkérdéseit mindenkor és mindenhol figyelembe kell venni: - A talaj tápanyag és vízgazdálkodását - A növény-tápanyag, illetve mûtrágya hatóanyag igényét - A terméssel kivont tápanyag mennyiségét (Kérdés lehet, hogy annak hány százaléka származik a trágyából és hányad része a talajból) - A közgazdasági környezetet, a gazdálkodó ember szakértelmét. Ebbõl eredõen a gazdálkodás színvonalát, kiemelten a talajmûvelést és a gyomirtást, de a piaci és pénzügyi viszonyokat is célszerû figyelni - A mûtrágyázás talajra gyakorolt hatását - Az idõjárás évjárat csapadékviszonyait (Ne csak az utolsó év eredményére emlékezzünk) Feltételezhetõ, hogy 24-ben, 25-ben és 26-ban országosan több termést takaríthattunk be, mint amennyit a kijuttatott mûtrágya alapján várhattunk volna. A kedvezõ csapadékellátottság a talaj tápanyagkészletének jó feltáródását eredményezte. Kérdezhetjük, hogy mi lesz akkor, ha olyan lesz a kukorica vízellátottsága, mint amilyen 23-ban volt. Okozatként könnyen feltételezhetõ a nagyon alacsony termésszint. Ábráról - ábrára Az 1979-ben indított tartamkísérlet eredményeirõl ábrák segítségével számolunk be. Arra törekszünk, hogy a kísérleti eredményeink a mûtrágyázás hatásáról szemléletesen széleskörû információt adjanak. 2. ábra N-reakció kísérlet terméseredményei Újszegedi tartamkísérlet (1979- tõl) Termés t/ha Szemtermés t/ha Mûtrágya hatóanyag kg/ha N P2O5 K2O Mûtrágya hatóanyag kg/ha A B C D E Jelölések: N.4.K: Napraforgó 24-ben kukorica után B.5.K: Búza 25-ben a kukorica után B.6.K: Búza 26-ban kukorica után K.4.M: Kukorica 24-ben monokultúra K.5.N: Kukorica 25-ben napraforgó után N P2O5 K2O A B C D E Jelölések: K 5 = 25 kukorica nf után 12 hibrid átlaga K 6 = 26 kukorica búza után 6 hibrid átlaga B 5 = 25 búza kukorica után B 6 = 26 búza kukorica után 12

13 3. ábra A nitrogén mûtrágyázás hatása a Szegedi SC 352 hibrid termésére Szegeden és Debrecenben, 23 Szemtermés t/ha Szeged (öntözés 1 mm) Debrecen (öntözés 85 mm) N-dózis kg/ha Kísérletünkben az amerikai kukoricabogár elleni védekezés miatt a kukorica monokultúrás termesztését 24-ben be kellet fejeznünk. A vetésváltást napraforgóval kezdtük. Az 1. ábra jól mutatja, hogy a legkisebb mûtrágyahatást a napraforgó mutatta. A talaj tápanyagkészletét viszont erõsen igénybe vette. Napraforgó után a kukorica a kontroll parcellákon lényegesen kevesebb termést adott, mint önmaga után. Annak ellenére, hogy 25-ben a kukorica vízellátottsága jobb volt, min 24- ben. Az 1. ábra értékei azt is bizonyítják, hogy a búza a kukorica után termesztve jelentõs mûtrágyahatást mutat. A 2. ábra grafikonjainak lefutása több megállapítást tesz lehetõvé. Kukoricát követve a búza a nitrogén dózis növelésére (megegyezõen dr. Pepó Péter megállapításával) jelentõs terméstöbblettel reagált. Ha az N-dózist -ról 7 kg/ha-ra növeltük: 25-ben 2,9t/haral,26 ban 1,6 t/ha-ral. Ha az N-dózist 7-rõl 14 kg/ha-ra növeltük: 25-ben 2,2 t/haral, 26-ban is 2,2 t/ha-ral. 25-ben és 26-ban az N-dózis biológiai (21 kg/ha) és gazdaságossági (14 kg/ha) optimumai egymástól nem (kukorica) vagy csak kis különbséggel (búza) tértek el egymástól. A 2. ábra grafikonjai arra is figyelmeztetnek, hogy tanuljuk meg a tápanyag ellátási kísérleteinket más módon is értékelni. Ne csak azt nézzük, hogy a mûtrágyázással mekkora terméstöbbletet érhetünk el, hanem azt is elemeznünk kell, hogy a szakszerûtlen mûtrágyázással mekkora terméscsökkenést okozunk. (25-ben és 26-ban az N=14 kg/ha, a P= kg/ha és a K2O= kg/ha, hatóanyag dózist tekintettünk bázisként.) Továbbá azt is vizsgálnunk kell, hogy a szakszerûtlen mûtrágyázással a talaj tápanyag készletét mennyiben zsarolhatjuk. A 3. ábrával a termõhelyi hatás, a 4. ábrával a termesztési mód szerepét kívánjuk szemléltetni. A 3. ábra oszlopdiagramjai bizonyítják, hogy a jobb termõhelyen (hajdúsági löszháton kialakult mezõségi talaj) a Szegedi SC 352 hibrid 11, t/ha terméséhez a kg/ha nitrogén mûtrágya hatóanyag elegendõnek bizonyult. Ezzel szemben Újszegeden (tiszai réti öntéstalaj) a 11,1 t/ha-os termést megbízhatóan a 21 kg/ha N-dózisnál kaptuk. Azaz 23-ban ugyanazon termésszint elérésnek a debreceni talaj hektáronként 6 kg-mal több nitrogént tudott szolgáltatni, mint az újszegedi. Kérdés lehet viszont, hogy e többlet nitrogén szolgáltatására a debreceni talaj a jövõt illetõen milyen idõtávban lesz képes. A 4. ábra oszlopdiagramjai a termesztési mód jelentõségét bizonyítják. Megállapíthatjuk, hogy mûtrágyával ellensúlyozni lehet a monokultúra vetésváltáshoz viszonyított terméscsökkentõ hatását. Az oszlopdiagramok viszont arra is rámutatnak, hogy monokultúra esetén 21 kg/ha N- hatóanyag szükséges azon termésszint eléréséhez, amit vetésváltással 14 kg/ha N-dózissal megkaphatunk. Az 5. ábra grafikonjai egy egyszerû gazdaságossági számítás adatait mutatják. Elõvetemény és az évjárat együttes hatásában ábrázoltuk a kukorica mûtrágya költséggel csökkentett hektáronkénti árbevételei adatait. A számításnál a kukorica 26. november 14.-ei tõzsdei árát (31.9 Ft/t) és az intézményünk mûtrágya beszerzési egységárát (ammóniumnitrát = 55 eft/t, :25:25 Komplex = 64 eft/t) vettük figyelembe. A grafikonok bizonyítják, hogy kísérleti területünkön idõszakában a N14 kg/ha P2O5= kg/ha K2O= kg/ha hatóanyag dózisok biztosították a gazdaságossági optimumot. A grafikonok azt is bizonyítják, hogy a szakszerû mûtrágyázással nem csak a termést növeljük, hanem a termésbiztonságot is javítjuk. A szemtermés beltartalmi vizsgálatainak eredményeirõl röviden. A 6. ábra grafikonjai mutatják, hogy a nitrogén dózis növelése: - A szem keményítõ százalékát jelentõs mértékben nem módosította. - A szemtermés fehérjetartalmát következetesen fokozta. - A hektáronkénti fehérjehozamot erõteljesen növelte. Szólnunk kell a tápanyag ellátás és ezen belül is a nitrogén mûtrágyázás talajra gyakorolt hatásáról. A 7. ábra görbéi mutatják, hogy szakszerû mûtrágyázással a környezetünk vegyszerterhelését nem növeljük. Kísérleti eredményeink bizonyítják, hogy csak a provokációs 28 kg/ha N- hatóanyag dózis okozott a talajnak mélyebb (6-18 cm) rétegében NO3-N 5. ábra A kukorica mûtrágya költséggel csökkentett hektáronkénti árbevétele (ezerft/ha) 4. ábra Hibridek termése különbözõ N-dózis és termesztési mód hatására a 2-22 évek átlaga Szemtermés t/ha N-hatóanyag kg/ha Vetésváltás Monokultúra N P2O5 K2O Mûtrágya dózis A B C D E Jelölés: 24: 24 évi termésadatokból számítva a kukorica monokultúrás termesztésével 25: 25 évi termésadatokból számítva napraforgó elõvetemény után 26: 26 évi termésadatokból számolva búza elõvetemény után 13

14 Alapkérdések A kukorica tápanyagellátása folytatás az elõzõ oldalról felhalmozódást, amely a talajvizünket és annak elfolyása esetén az élõ vizeinket veszélyeztetné. A mûtrágya felhasználásunk jelenlegi szintjénél (8-1 kg/ha NPK) nem kell tartanunk a NO3-N környezetszennyezõ hatásától. A termesztõk az alábbi okok miatt nem alkalmaznának környezetünkre káros mennyiségû mûtrágyát: Egyrészt a káros mennyiségû mûtrágya alkalmazása hektáronként mintegy 9-1 ezer Ft költséget jelentene. Másrészt az optimálisnál nagyobb mennyiségû mûtrágya nemcsak költségnövekedést, hanem terméscsökkenést is okoz (1., 2., 3., és 4. ábrák). Ideális hibridek Utoljára, de nem utolsó sorban szólnunk kell a specifikus tápanyagreakciókról, melynek ismerete a hibridek termõhelyi ajánlásánál elengedhetetlen. Azok a hibridek testesítik meg az ideotípust, amelyek alacsony szintû tápanyag utánpótlás esetén is elfogadható mennyiségû termést adnak. A tápanyag utánpótlás eredményeként errõl a termésszintrõl indulva adnak az átlagosnál nagyobb mennyiségû terméstöbbletet. Az élvonalban szereplõ hibridjeink mûtrágyareakciójának adatait az 1. táblázat tartalmazza. A talaj víz- és tápanyag gazdálkodása szempontjából kedvezõ búza elõvetemény után 26-ban hat hibrid átlagában a kontrollon 7,4 t/ha-os termésátlagot kaptunk. Átlagon felüli termést az SZE 269, a Szegedi SC 352 és a Kenéz hibridek adták. A kedvezõ tápanyag ellátottságot minden szegedi hibrid hektáronkénti 1 tonnát meghaladó terméssel hálálta meg. Ezen túlmenõen átlagon felüli termést a Szegedi SC 352, a Szegedi 349 és a Kenéz hibridek adták. Bizonyítva ezzel azt, hogy ezen hibridek termõképességükkel a legjobb termõhelyi adottságokat is hasznosítani tudják. Okszerûen és jövedelmezõen Összegzésként megállapíthatjuk, hogy okszerû és jövedelmezõ tápanyag utánpótlást a talaj tápanyagkészletének (talajvizsgálat), valamint a reálisan tervezhetõ termésátlag ismeretében lehet tervezni és végezni. Azt az idõszakot éljük, amikor nem elegendõ a mûtrágyázás termésnövelõ hatásáról beszélni, hanem azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a szakszerûtlen mûtrágyázással mekkora terméscsökkenést, ebbõl eredõen mekkora jövedelem kiesést okozunk magunknak. A tápanyagellátással foglalkozó vizsgálatainknak ki kell terjednie a mûtrágyázásnak a termés legfontosabb beltartalmi ismérveire, továbbá a talaj fontos tulajdonságaira gyakorolt hatására is. A mûtrágya felhasználás legújabb országos adatairól Dr. Pepó Péter (Gyakorlati Agrofórum, évfolyam 1. szám) cikkébõl kaphatunk információt. Cikkünk írásánál felhasználtuk mind a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, mind az Oktatási Minisztérium (Kukorica Konzorcium), valamint a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda támogatásával folytatott kísérleti munka eredményeit. A szemtermés beltartalmi, valamint a talajminták vizsgálatát a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Agrármûszerközpontjában végezték. Dr. Széll Endre, Streb Péter 6. ábra A kukorica keményítõ és fehérjetartalma a mûtrágyázás függvényében, 5 hibrid átlagában Újszegedi tartamkísérlet (1979) ábra A talaj NO3-nitrogén tartalma a nitrogén dózis és a talajmélység függvényében Tartamkísérlet (1979), Újszeged 24. NO3 tartalom, mg/kg Relatív adatok N P2O5 K2O A B C D E Jelölés: HF: Hektáronkénti fehérjehozam (1%=1, t/ha) F: A szem fehérjetartalma % (1%=9,8 %) KT: A szem keményítõtartalma % (1%=68%) 14

15 1. táblázat Termésadatok a mûtrágyadózistól függõen Hibridek N-reakciója, Újszeged 26. Hibrid Szemtermés t/ha N N 7 N 14 N 21 N 28 P2O5 P2O5 7 P2O5 1 P2O5 P2O5 SzD5 % K2O K2O 7 K2O 1 K2O K2O SZE 269 7,8 9,3 1,6 1,1 1,3,8 Sarolta 6,9 9,2 1,6 1,6 1,8,6 Szegedi SC 352 7,9 9,7 11,3 11,6 11,4 1,1 Szegedi 343 7,2 9,4 1,9 11,3 11,4 1, Szegedi 349 6,7 9,1 11,5 11,6 1,8,9 Kenéz 7,7 1, 11,4 12,4 12, 1,2 Átlag 7,4 9,5 11,1 11,3 11,1 --- Alternatív növények Fõ a változatosság Táplánszentkereszti Állomásunkon néhány alternatív növény nemesítésével, agrotechnikájuk fejlesztésével is foglalkozunk. Vöröshere: Az állatállomány takarmányszükségletének biztosításában és a talajerõ fenntartásában, javításában játszik fontos szerepet. Az állatlétszám jelentõs növekedésére a közeljövõben nem számíthatunk, a kedvezõ elõvetemény hatásának felhasználására annál inkább. Az integrált növénytermesztés minden negyedik évében (a talajerõ fenntartása, javítása érdekében) pillangós virágú növényt kell vetni. Ez jelentõsen növelni fogja a vöröshere vetésterületét. A GK Junior (2x) és a GK Tetra (4x) fajtáink mind zöld, mind szénatermésben többet adnak, mint a kontroll fajták. Termesztésük a szélsõséges talajviszonyok és/vagy a csapadékban 6 mm alatti területek kivételével mindenütt eredményesen végezhetõ. Kísérleteink szerint gyomirtásukat a bentazon, illetve imazamox hatóanyagokkal posztemergensen célszerû végezni. Az esetleg elõforduló aranka fertõzöttséget nagy dózisú imazox és/vagy pendimetalin hatóanyagok elsõ kaszálás utáni kijuttatásával jelentõsen csökkenthetjük. Köles: Kiváló szárazságtûrõ növény, melynek magját madáreleségnek és humán táplálkozásra használják. A köles felhasználók évrõl-évre más színû magvakat részesítenek elõnyben. A szezonális ingadozások kivédésére a fontosabb színekbõl fajtákat állítunk, illetve állítattunk elõ. A Fertõdi 2 okkersárga szemû, megbízhatóan régi fajta. Ezerszemtömege 5,8-6 g. Kiegyenlítettsége alkalmazkodó képessége igen jó. A GK Piroska állami fajtaminõsítése 23-ban történt. Mint a neve is mutatja piros színû. Korai, kiváló állóképességû, rövid szárú fajta. A magja gömb alakú, ezerszemtömege kb. 6,5 g. Termése fõnövényként 2,5-3 t/ha, másodvetésben 1,5-2 t/ha. Fehér színû kölest is sikerült nemesíteni, jelenleg az Országos Fajtakísérleti Intézet vizsgálja. Termesztési tulajdonságai a GK Piroskához hasonlóak. Évek óta végzünk köles agrotechnikai kísérleteket. Fõnövényként 12 cm-es, másodvetésben 24 cm-es a sortávolság. Sok év átlagában a 4 Köles Mohar 2 csíra/m az optimális, de kitûnõ adottságok mellett ennek fele is elég lehet. Abban az esetben, ha a termesztési rendszer lehetõvé teszi, a diquatdipromiddal, illetve a glufozinát-ammóniummal végzett defóliálás a betakarítást lényegesen megkönnyíti. Mohar: A 24-ben minõsített GK Erika fajtánk madáreleségnek és szálastakarmánynak egyaránt alkalmas. Magtermése fõnövényként 3-4 t/ha, másodvetésben 1,5-2 t/ha. Zöldhozama fõvetésben 4-45 t/ha, másodnövényként t/ha. A mûtrágyázás jelentõs termésnövekedést eredményez. Vizsgálataink szerint magtermesztésben a 15 kg/ha nitrogén + 3 kg/ha foszfor + 3 kg/ha kálium, szálastakarmánynak a 3 kg/ha nitrogén + 15 kg/ha foszfor + 15 kg/ha kálium az optimális. A mohar gyomirtása (az egyszikû gyomok ellen) nem megoldott. Kis területen széles sortávon kell termeszteni, a sorközöket kultivátorozással, a sorokat kapálással kell gyommentesen tartani. Nagyobb területen a 12 cm-es sortávolság ajánlható, így a mohar elnyomja a magtermesztés legfõbb ellenségének tekinthetõ kakaslábfüvet. A GK Erika fajta elõnyös tulajdonsága, hogy még néhány hetes túlérésben sem pereg. Vetõmagdózisa használati értéktõl függõen kg/ha. Pohánka: Számos kedvezõ élettani hatása van, például csökkenti a koleszterin szintet, kedvezõ értéken tatja a vérnyomást, növeli a meghûléses megbetegedésekkel szembeni ellenálló képességet, stb. Május végétõl az elsõ fagyokig virágzik, ezért fontos mézelõ növény. Az Oberon pohánka fajtánkat 26 tavaszán állami fajtaelismerésben részesítették. Gyomirtását mechanikai módszerekkel el lehet végezni, ezért biotermesztésre is kiválóan alkalmas. Vetése széles sortávolságra történik, így a sorközök egészen addig kultivátorozhatók, míg a pohánka nem borítja a talajt. A kezdeti gyommentesség biztosítása a nagy termés egyik fontos feltétele. Vetését fõnövényként május közepétõl, másodnövényként a korai gabonafélék betakarítása után közvetlenül célszerû elvégezni. Vetõmagmennyisége 1 csíra/m2, ami használati értéktõl függõen 4-6 kg/ha vetõmagot jelent. Termése fõvetésben kb. 2 t/ha, másodvetésben kb. 1 t/ha. Vetõmagja ugyan korlátozott mennyiségben, de szerepel a kínálatunkban. Léder László 15

16 Biológiai alapok Újra felfedezve Sikeres kezdeményezések Ha, az elõzõ évi õszi kalászos fajta- és vetõmag igényeket hasonlítjuk össze a mostanival, elmondhatjuk, hogy nõtt az érdeklõdés. A GK Kht. háza tájáról beszámolva nem titok az, hogy az elmúlt 3 évbõl a 26-os volt a legkedvezõbb, ami a közvetlen bázis (Elit I.- és II. fok) vetõmag értékesítéseinket jelenti. Mivel saját hazájában senki nem lehet próféta, de a határokon túl igen, szerénytelenség nélkül állíthatjuk, a fajtáink iránti érdeklõdés a szomszédos országokban tovább nõtt. Mindez elsõsorban a fajtáink termésbiztonságának és kiegyenlített stabil minõségének köszönhetõ. Mindannyian jól emlékezünk azokra a konszolidált idõkre, amikor a vetõmag felújítási arány az õszi búzák esetében közel 4-45 %-os volt. Azt sem feledhetjük, hogy 25-ben ez az érték 25-28%-ra ment vissza. Mindez maga után rántotta a szaporítási és bejelentési kedvet is, amibõl egyértelmûen következett az idei alacsony fémzárolt vetõmag mennyiség is. (lásd. 1.sz. OMMI táblázat). Az a tendencia, ami az utóbbi években tapasztalható, arra sarkalta a fajtatulajdonosok, vetõmag-szaporításokban érdekelt kis és nagy termelõk, kereskedõk és különbözõ agrárszervezetek többségét, hogy a saját eszközeivel (szakmai indokok) változtasson, illetve befolyásolja, ezt a helyzetet. Az alapgondolat az volt, hogy minõségi búzát, durum búzát és árpát, de tritikálét és rozsot, zabot is csak a megfelelõ biológiai alapokkal (fajta és fémzárolt vetõmag) lehet elõállítani és ezáltal sikeres értékesítést kezdeményezni. Ebben a témakörben nagyon sok szakcikk, elõadás és bemutatóra került sor. Nem beszélve arról, hogy a Vetõmag Terméktanács és Szövetség, a Vetõmag Kereskedõk Szövetsége, a Gabonatermelõk Országos Szövetsége, az OMMI, nemesítõk, nemesítõ házak és még sokan mások egységesen képviselték azt, hogy erõsítsék a biológiai alapok fontosságát, jelentõségét a szántóföldi növénytermelés és a végtermék 2. táblázat Szegedi búzafajták eredményei üzemi kísérletekben Fajta Érésidõ Minõségi besorolás Átlag t/ha Nem GK fajták átl. %-ában Kísérleti hely db GK Szala* II. malmi I. 6,8 133, 3 GK Kapos III. malmi 6,5 127, 13 GK Hattyú II. malmi 6, 118, 6 GK Piacos III. malmi 5,9 116, 3 GK Garaboly I. malmi 5,9 116, 6 GK Kalász I. malmi I. 5,7 112, 31 GK Verecke I. malmi 5,7 112, 16 GK Petur II. malmi I. 5,6 11, 31 GK Csillag* I. malmi I. 5,6 11, 2 GK Békés* I. javító 5,5 18, 29 GK Élet I. malmi I. 5,5 18, 8 GK Ati I. javító 5,4 16, 28 GK Tisza I. javító 5,3 14, 3 GK Csongrád I. malmi 4,8 94, 4 Jubilejnaja 5 II. malmi I. 4,6 9, 3 GK fajták átlaga 5,7 112, A kísérletek nem GK fajtáinak átlaga 5,1 1. táblázat OMMI fémzárolási adatok (26 november 23.) Faj Bejelentett szap. terület (ha) Fémzárolt Vetõmag (t) Õszi búza Õszi árpa Õszi tritikále Õszi durum búza Õszi rozs Hibrid rozs Tönköly búza Õszi zab 3 8 Összesen (malmi, kereskedelmi) keretén belül is. Nem állíthatjuk, hogy egyértelmûen a fentieknek köszönhetõ a kedvezõbb vetõmag értékesítés és talán a holtpontról való elmozdulás. Hiszen a keresletet erõsen befolyásolták a kedvezõ felvásárlási árak, a jó minõség és ne feledjük a nyugat európai kedvezõtlen idõjárás (a sok esõbõl eredõ rossz minõség) is, ami visszahatott a piacra. Kísérletekkel bizonyítva A GK Kht. a saját maga és partneri köre jól felfogott érdekeit figyelembe véve fajtáival kapcsolatosan, de általában bemutatók szervezésével, más bemutatókon való aktív részvétellel és nem utolsó sorban a Magyarországon nem létezõ Ajánlati fajtalista pótlására szolgáló üzemi, fél-üzemi és kisparcellás kísérletek beállításával, értékelésével és közreadásával is próbált tenni az ügy érdekében. Abból a szempontból, hogy saját fajtáink milyen termést produkáltak hektáronként, nem kell szégyenkeznünk. Csak meg kell néznünk a saját és partnereink által koordinált kísérletek adatait (ld. 2. sz. táblázat), ami az ország több mint 35 helyérõl származik. Az új, vagy a pár éves fajtáink ( GK Csillag, GK Szala, GK Békés, GK Kapos és GK Piacos) és az idõsebb, már nagy területen termesztett és ismert fajtáink ( GK Kalász, GK Élet, GK Garaboly, GK Verecke, GK Petur) valamint a minõségi un. javító búzáink ( GK Ati, GK Tisza) kedvezõ terméseredményeket produkáltak 26-ban is. Egy fajtának az elterjedtségét és megbecsülését a termelés igazolja vissza. A 2. sz. táblázatban közölt adatok, mivel sok helyrõl származnak, reális képet nyújtanak a GK fajták képességeirõl, nem beszélve arról, hogy a mindig kritikusabb minõségi követelményeknek is megfelelnek. Talán ebbõl is következik, hogy ebben a szezonban, a szaporító anyagaink forgalma (Elit és I. fokú szinten) 3%-al nõtt, tehát a GK búzák iránti bizalom és termesztési kedv ismételten emelkedik. Az OMMI elismert fajtáinak 12 helyes kísérletében pedig az öreg fajtáink mellett, szépen hozták az eredményeiket az újabb minõsítettek is. Így a kísérleti átlag százalékában többek között a GK Csillag 14,9 %, a javító minõségû GK Békés 1,3%, a GK Szala 15 %-os eredményt ért el. Az elõzõekben leírtak talán, reményt adnak arra, hogy a szakmaiság, a biológiai alapok (fajta és fémzárolt vetõmag) újra felfedezése oda vezet, hogy minden nemû adminisztratív lépés nélkül a gyakorlat átértékeli a tevékenységét és a jövõben ismét a fajták és az igazán garantáltan jó minõségû, fémzárolt vetõmag után fog érdeklõdni. Megemlítendõ, hogy az élelmiszereknél a szántóföldtõl a fogyasztókig történõ nyomonkövethetõség is ezt fogja kikényszeríteni a jövõben. Dr. Beke Béla 16

17 Sörárpa GK fajták és évjáratok Újabban a sörárpatermesztés szempontjából, Magyarországon kétféle évjárat van. Rossz és rossz. Az egyik esetben ez a kontinentális klímára vezethetõ vissza. Kései kitavaszodás, forró tavasz, aszályos nyár. Se mennyiség, se minõség. De vannak kedvezõnek ígérkezõ, humid évjáratok is. Ekkor a mennyiséggel nincs baj, és a minõség is príma lenne. De sajnos, ilyenkor meg a felvevõ piac tud roppant finnyás lenni. Pluszok és mínuszok A fentiek miatt az ország nagyobbik részén a stresszrezisztens fajtákat érdemes elõnyben részesíteni. Ezek elsõsorban a klimatikusan kedvezõtlenebb években képesek elfogadható mennyiséget és minõséget adni. Mondani könnyû, de kiválasztani õket, már nem annyira. Még szakszerû kísérletekre támaszkodva sem. Álljon itt példaként az utolsó öt év OMMI eredményeibõl készített, az évenkénti fajtateljesítmények következetességét jellemzõ korrelációs táblázat (1. táblázat). Azt mutatja, hogy az egyik évben jól szerepelt fajtától milyen valószínûséggel várhatjuk, hogy a következõ évben is jól fog szerepelni. Nem reménytelen. Volt már rá példa. De nézzük a táblázatot. A korrelációs együttható -1 és + 1 közötti értékeket vehet fel. Ha +1 akkor teljesen megegyeznek a fajtasorrendek (és persze a köztük levõ különbségek is). Ha -1, akkor teljesen ellentétesek. Nullánál meg semmi összefüggés köztük. Nos, mint a táblázatból látható, a 22- es év fajtateljesítményei a 26- éviéhez hasonlítottak. A 23 semelyikhez. A 25 se, bár halványan emlékeztetett a 24 évihez. Ne becsüljük ez utóbbit le, mert ennek köszönhetõ, hogy a 24-tõl kivételesen következetes idõszak következett. A 25-tel lazább, a 26-tal szorosabb a hasonlóság. Bár a kedvezõ sorozat pozitivumát némileg gyengíti, hogy a 24 másképp hasonlított 25- re mint a 26-ra. Ettõl függetlenül a 26 már kifejezetten általános évnek nevezhetõ. Két korábbi évre is hasonlít, 22-re és 24-re. A vizsgált évek közül a 23 extrémül arid volt, ezért ütött el az összes többitõl. A többi 4 humidabb, de ez önmagában még nem volt elég az abszolút következetes fajtaviselkedéshez. Mivel azt nem egy, de számos tényezõ határozza meg, ráadásul komplexen. Ezért a hátterük feltárása mélyebb elemzést igényel. Mielõtt azonban erre rátérnénk, érdemes megvizsgálnunk, hogy a fentiekben ismertetett évhatások milyen helyenkénti eredményekbõl tevõdtek össze. Kiugró is lehet E kérdésre a kísérletek fõkomponens analízise révén válaszolhatunk, az un. fõkomponens súlyok alapján az tûnik ki, hogy évenként 2-3 markánsabb fajtaviselkedési tendencia mutatható ki. Az elsõ mindig a fõtendencia, ami a legjobban hasonlít a az évhatásra. De talán helyesebb, ha azt mondjuk, hogy arra, amit az évhatásnak tartunk. Ugyanis szembetûnõ, hogy kialakításukban mindegyik évben a nyugatdunántúli kísérleti helyek voltak a meghatározók. Mosonmagyaróvár, Sopronhorpács, Szombathely és Táplánszentkereszt. Ami odáig rendben is van, hogy e térség a hagyományosan legjobb sörárpavidékeink egyike. Tehát megkerülhetetlenek a sörárpafajták magyarországi vizsgálatakor. De azt is látni kell, hogy itteni eredmények gyakran nem igazán vonatkoztathatók a stresszeltebb alföldi körülményekre. Ez az oka, hogy nemesítésünk során speciális stressz-körülmények között is szelektálunk. Például kései vetésben. Ennek köszönhetõ, hogy a GK Kht. fajtái nem csak a normál években jók, de a kedvezõtlenebbekben akár kifejezetten kiugróak is lehetnek (2. táblázat). A Bivoy ezt szalmaszilárdságának és szárazságtûrésének köszönheti. A Mandolina szárazságtûrése is kiemelkedõ, de talán még meghatározóbb a kései vetéstûrése, ami alapvetõen kiváló vírusrezisztenciájára vezethetõ vissza. Elsõsorban e két faktorra vezethetõ vissza, hogy a kedvezõtlenebb adottságok között is csúcsteljesítményekre képes. Dr. Tomcsányi András 1. táblázat Sörárpa évjáratok hasonlósága (korrelációk) Évek ,28,31,25,76 23,28 1,9 15 -,8 24,31,9 1,47,64 25,25,15,47 1,3 26,76 -,8,64, táblázat Mandolina és Bivoy fajták teljesítménye, (OMMI) Fajta Átlag Mandolina 18% 16% 12% 13% 12% 14% Bivoy 12% 18% 99% 95% 98% 1% st. tak. 16% 11% 18% 12% 12% 14% st. sörárpák 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zab vetõmag Lesz-e elegendõ? A címbéli kérdést több szempontból is feltehetjük A 26. évi vetõmag elõállítások produktumai még magtárban vannak. Még becsülni sem lehet, mennyi lesz ebbõl fémzárolható. Az utóbbi évek tapasztalataiból ítélve, lényegesen kevesebb, mint amennyi a 6 ezer hektáros vetésterületre kellene. A kalászosok közül ugyanis évek óta a zabnál a legrosszabb a vetõmag-felújítás aránya: mindössze 2 % körüli és ennek egy része is újból visszavetett, vagy legalábbis nem fémzárolt 'farmerseed'. Csak 3 indok arra, hogy miért ilyen kevés Miért kevés? Egy fémzárolt tétel (-25 tonna) OMMI-OVSZF költsége már 5 ezer forint (ami 2 tonna kommersz-zab ára, vagy közel 1 tonna II. fokú vetõmagé). Ha ehhez hozzátesszük, hogy még ma is csak 3 tonna körül van a hektáronkénti termésátlag és 1 (saját) hektár átlagos földterület mûvelési, ápolási költsége szintén legalább 5-6 ezer forint, a vetõmag elõállító területé pedig még több, akkor nehéz kedvet csinálni a termelõnek, farmernek A zab mindig 'kis növény' volt és úgy tûnik, az is marad. Ilyen végletekig lecsökkent állatállomány mellett sem az abraktermelés, sem a vetõmag-business nem lehet húzóágazat. Sok a külföldrõl behozott, jórészt multi-cégek által 'marketingezett' fajta és nagyüzemi szinten azok sem jobbak annál a néhány jól bevált hazainál. (A zab kisparcellás kísérleti eredményeit, fõként a nagy szegélyhatások miatt komoly fenntartásokkal kell fogadni.) Mit mondhatunk hát mégis azon keveseknek, kitartóknak és megszállottaknak, akik 27 tavaszán zabvetésre 'hajtják fejüket'? Az alábbi alapigazságokból, 'leg'-ekbõl néhányat a teljesség igénye nélkül mindenképpen közreadunk. Mellette szól A zab a kalászosok közül a legigénytelenebb, a talajra, a makroklímára legkevésbé érzékeny faj. Táplálóértéke legjobb a kalászosok között. Takarmánynak, étkezésre egyaránt kiváló, sokrétûen felhasználható. Vegyszermentesen, vagy minimális vegyszerrel már termeszthetõ. Vetõmagja még mindig kevesebb költséggel állítható elõ, mint más kalászosoké. Két év hullámvölgy után a vetõmag-piacon is kell, hogy legyen egy kis fellendülés. Mind a vetõmag, mind a kommersz-áru külföldre (mostanában különösen Romániába és Szerbiába) viszonylag jól eladható. Van három jól bevált tavaszi fajtánk ( GK Pillangó, GK Iringó, GK Zalán) és már egy õszi is ( GK Impala), amely egy átlagos tél után, a tavasziakhoz képest 25-3 %-kal többet terem. Biotermesztõk figyelmébe: GK Zalán csupasz zabunkból 5 tonna bio-elit vár fémzárolásra. Dr. Palágyi András 17

18 Hagymatermesztés Fellendülés váható Házunk tája A hungarikiumként ismert és elismert, jellegzetesen magyar terméknek számító Makói vöröshagyma és fokhagyma termesztõ területe az utóbbi években egyre csökkenõ tendenciát mutat. Az országos hagymatermõ terület korábban évenként 5-7 ezer hektár között ingadozott. A kutatómunka eredményének köszönhetõennagyobb részén jelenleg is makói nemesítésû fajtákat termesztenek. Az elismert Makói fajták / Nemesített makói, Makói CR, Makó 14, Makói bronz, Makombi, Makói fehér, Makométa, GK Makolor a Makói õszi fokhagyma és a GK Lelexír tavaszi fokhagyma/ döntõen járulnak hozzá a fogyasztók folyamatos friss hagymával való ellátásához. Biotermék elõállítására is kiváló lehetõségeket biztosítanak a makói hungarikumok. Az Európai Uniós csatlakozás után az IFOAM (Biogazdálkodók Világszövetsége) ajánlásai alapján a makói hagyma és fokhagyma mint biotermék méltán számíthat felvevõ piacra friss és feldolgozott állapotban egyaránt. Tavaly már május 1-én megindult az áttelelõ vöröshagyma értékesítése, a piacon párhuzamosan lehetett kapni import Ó vöröshagymát és áttelelõt. Az érett áttelelõ vöröshagyma június 15-e után jelent meg a hazai piacokon. A dughagymás hagyma júliusban, a magról vetett augusztusban volt kapható. Ár és mennyiség A vöröshagyma termõterülete 26-ban 2. ha volt, a hozamok (áttelelõ hagyma 2-3 tonna/ha, dughagymás vöröshagyma 16 tonna/ha, magról vetett vöröshagyma 45 tonna/ha) gyengébbek lettek az elõzõ éviekhez viszonyítva. A rendkívül sok téli csapadék miatt a vetések késõn kezdõdtek, a terület jelentõs csökkenése miatt kevesebb hagyma termett az országban, a felmérések alapján kb. 8. tonna. Európában és így Magyarországon is 24-ben csúcstermés volt vöröshagymából, ezért az akkori értékesítési árak alacsonyabbak voltak. Jelenleg Európában EURO/1 kg a vöröshagyma nagybani ára mérettõl és minõségtõl függõen. A vöröshagyma felvásárlási ára Makó környékén 5-7 Ft/kg, a fehér és lila hagyma ára 1-12 Ft/kg. A fokhagyma ára 18-3 Ft/kg között alakult, a mérettõl és a szezontól függõen. A magasabb vöröshagyma ár miatt megnõtt a szaporítóanyagaink iránti kereslet is. Elharapózott a nem megfelelõ termék megjelölés, pl. import vörös- és fokhagymát hazai áruként forgalmaznak, illetve a fogyasztó megtévesztésére alkalmas módon jelölnek. A hazai elõállítású hagyma esetében is elõfordul hiányos jelölés, méretre való válogatás hiánya, helytelen osztályba sorolás. A Zöldség-Gyümölcs Minõségellenõrzési Szolgálat ellenõrei a rendeletek betartása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszik. Fesztivál A XVI. Hagymafesztivált megnyitó Dr. Búzás Péter polgármester aki egyben a Hagymáért Alapítvány kuratóriumi elnöke - kiemelte, Makónak a hagyma a felemelkedés záloga volt a török hódoltság utáni idõkben, és noha napjainkban gyengélkedik, mindent el kell követni annak érdekében, hogy ez a messze földön híres növény a város jövõjében is fontos szerepet kapjon. A város célja, hogy a rendelkezésre álló uniós forrásokból minél többet megpályázva és elnyerve olyan gazdaságfejlesztési programokat valósítson meg, amely elõsegíti a város és a makói kistérség mezõgazdaságának fejlesztését, elsõsorban a magas hozzáadott-értéket elõállító és annak helyben maradását segítõ feldolgozóipar fejlesztésével. A megnyitón részt vett Gráf József agrárminiszter is, aki hangsúlyozta, a makói hagyma egyike azon hungarikumainknak, ami a helyiek szaktudásával, a természeti adottságok minél jobb kihasználásával a jövõben is garancia lehet a helyi mezõgazdaság népességmegtartó erejének fenntartására. A Makói Hagymatermesztési Kutató Állomás a szegedi központú GK Kht. kutató állomásaként mûködik és a nemesítés és technológiafejlesztéssel párhuzamosan biztosítjuk a vöröshagyma szaporítóanyag elõállítását és forgalmazását is, így a Makói fajtákból garantáltan jó minõségû vetõmaggal, folyamatosan az igényelt mennyiséggel állunk a termesztõk rendelkezésére. Barnóczki Attila, Barnóczkiné Sztoilova Elena Kitüntetés Gráf József agrárminiszter augusztus 2-a alkalmából sikeres életútjuk elismeréseként társaságunk több nyugdíjasának adományozott Életfa Emlékplakettet. Díjazottjaink: Gratzl Dénesné, Kovács Károly, Dr Selley Ferenc és Székely Béláné. Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott aktív dolgozóink: Nagyné Kutni Rozália tudományos munkatárs és Dr. Palágyi András tud. fõmunkatárs. MAG - hír A VETMA Kht. által kiadott MAG Kutatás, Fejlesztés és Környezet c. szaklap 2-ik születésnapján az Országos Mezõgazdasági Könyvtár tanácstermében ünnepelt a lapalapítókat és jeles cikkírókat reprezentáló meghívott közösség. A színvonalas mûsor és megemlékezés részeként a GK Kht. Tudományos Tanácsa elnökeként Dr. Matuz János GK Kht. Aranygyurut adott át Dr. Oláh Istvánnak, a társaság ügyvezetõjének, fõszerkesztõnek áldozatos és sikeres munkájáért. Mindkét eseményen nyilvánosságot kapott Kralovánszky U. Pál nemes kezdeményezése Az idõs professzor a magyar mezõgazdasági szakirodalom mûvelõinek támogatására, az agrárhagyományok ápolására, a kutatóhelyeken és intézményekben fellelhetõ agrárirodalmi kéziratok feltárására és nyomdai kiadásának elõsegítésére megalapította a MAGTÁR Agrárirodalmi Alapítványt. Mikotoxin fórum A Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal egynapos mikotoxin konferenciát rendezett november 2-án Budapesten. Egyre fokozódó figyelem irányul a mikotoxinokra. A beszámolók elsõsorban a mikotoxinok elofordulását, gyakoriságát elemezték, ennyi adat már régen került nyilvánosságra. A gabonák problémáját Mesterházy Ákos elemezte, itt a nemesítés, növényvédelem és a fajtaminõsítés kérdései álltak az elõadás középpontjában. Az ülés végén javaslatokat fogalmaztunk meg, és az elõadások nyomtatott formában is megjelennek. Így nemcsak a résztvevõk, hanem a szélesebb szakmai közvélemény is tájékozódhat a témában. 18

19 Házunk tája Kutatás és közélet Kenyér, szõlõ, bor Kínai küldöttség A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett program keretében szeptember 28-án kínai delegáció látogatta meg a GabonaKutatót. A Jia Liangi akadémiai elnökhelyettes vezette csoport résztvevõi a Kínai Agrártudományi Akadémiát, az ottani Növénytermesztési Intézetetet, Élelmiszeripari Kutatási és Fejlesztési Intézetetet, valamint a Mezõgazdasági Minisztériumot képviselték. A vendégek megismerkedtek társságunk tevékenységével, szakmailag elõkészítve ezzel egy esetleges késõbbi együttmûködést. Biopolisz Hagymafesztivál A Pólus programok keretében a szegedi fejlesztési terveket a Biopolisz márkanév fogja össze, amely város, ill. régiófejlesztési elgondolásokat tartalmaz, most már megvalósíthatósági tanulmány szinten. Ennek van egy mezõgazdasági vonatkozású projektje is, amely Biofinomítás márkanév alatt fog futni és magában foglalja a bioetanol, biogáz eloállítást, ennek növénynemesítési hátterével együtt, de a hagyományos növénynemesítés és vetõmagipar is beletartozik. Itt az élelmiszerbiztonság (fuzáriumellenállóáság, toxikológia) hangsúlyos, de az egyéb betegségekkel és abiotikus rezisztencia kérdései is ide tartoznak biotechnológiai, molekuláris genetikai vonatkozásokkal együtt Erre a célra 1.7 milliárd Ft felhasználást tervezünk 213-ig (természetesen pályázni kell rá). Fontos eleme a dietikus élelmiszerek eloállításának felfuttatása, ez félmilliárdos beruházás. A legnagyobb rész a Gabonalogisztikai Központ, amely egy több százezer tonnás kapacitású kereskedelmi, termeltetõ vállalkozást tervez, ennek beruházása a kikötõfejlesztéssel együtt 25 milliárd körül lesz, és az egész Dél-Alföld gabonatermesztését képes lesz szabályozni és a feleslegek piacra juttatását elõsegíteni. A projekt szervezése megkezdõdött. Fontos, hogy felkerüljön az országos beruházási listára. Makói Hagymakutató Állomásunk a szeptember 8-1 között megrendezett XVI. Makói Nemzetközi Hagymafesztivál kiállításán és vásárán a Hagymáért Alapítvány Vándordíját nyerte el. Az eseményen beszédet mondó és a vásárt végiglátogató Gráf József miniszter standunkon is elidõzött, s megkóstolta a kuriózumként bemutatott hagymapálinkát. Régiós tükör A magyar-román határszakasszal szomszédos megyék (fõleg a Csongrád és Békés, ill. Temes és Arad) régiója, mind geográfiai, mind klimatikus szempontból egységet képez. Az Európai Unióban, ahová 27-tõl Románia is tartozik, kiemelten támogatják a határokon átnyúló régiók közti együttmûködést (PHARE CBC és INTERREG projektek). A Gabonakutató a Temesvári Bánát Agrártudományi Egyetemmel kétszer egymás után nyert el ilyen pályázatot - 25-ben egy 5 ezer euróval támogatott PHARE, majd ben egy 11 ezer eurós INTERREG projektet. Az utóbbi további résztvevõkkel (Szegedi Tudományegyetem és a Lovrini Mezõgazdasági Kutatóintézet) bõvült. Az együttmûködés célja: betegségellenálló gabonafajták elõállítása és termelése a régióban, amely által nagyrészt feleslegessé tehetõ az egyre drágább és a környezetre is káros kémiai növényvédelem. Ennek érdekében begyûjtjük, kicseréljük és több termõhelyes kísérletbe állítjuk, majd jellemezzük a határ két oldalán termelt gabonafajtákat. A hagyományos vizsgálatok (termõképesség, minõség és betegségellenállóság) mellett új eljárásokat is bevonunk (DNS markerekkel végzett szelekció). A személyes szakmai kapcsolatok kialakítása és a közös eredmények megvitatása céljából kölcsönös tanulmányutakon vettünk részt, ill. számos szemináriumot és konferenciát szerveztünk. Több romániai kutatót és hallgatót képeztünk ki a Gabonakutató Kht-ban alkalmazott kísérleti módszerekre, valamint segítünk azoknak a partnerintézményeknél való meghonosításában. Magyar-Indiai ülés A Szegedi Biológiai Központban megtartott kétnapos (szeptember ) konferencián vezetõ indiai, SZBK és GK Kht. kutatók tartottak elõadást. A Gabonakutatóból Cseuz László, Pauk János és Mesterházy Ákos kapott szót, a szárazságtûrésrõl és fuzárium QTL kutatásról beszéltünk. Az indiai kutatók a világszínvonalat képviselték, kiváló molekuláris genetikai eredményeket értek el a rizs bruzóne betegségével kapcsolatban. A következõ ülést Indiában szervezzük. A kecskeméti Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetben az idén, augusztus 25-én immár 3. alkalommal rendezték meg az Alföldi kenyér, szõlõ és bor tudományos konferenciát és termékbemutatót. Ezen mi is részt vettünk, s a szakmai elõadás témáját a kenyérféleségek hihetetlenül széles skálájának felvonultatásával és a termékek kóstolójával tettük testközelivé. Agrárkamara A két intézmény szakmai együttmûködésének keretében a Csongrád Megyei Agrárkamara kihelyezett elnökségi ülését 26 október 1-én a GK Kht-ban tartotta. Az ülés napirendjének megtárgyalása után Dr. Pauk János adott tájékoztatást a laborban és az üvegházban a biotechnológiai kutatások idõszerû kérdéseirõl, fõbb eredményeirõl, rávilágítva a GMO szerepére is. K + M GabonaKutató Híradó A Gabonatermesztési Kutató Kht. lapja Szerkesztõség: 6726 Szeged, Alsó Kikötõ sor 9. Postacím: 671 Szeged Pf.: 391 Telefon: (62) Telefax: (62) Fõszerkesztõ: Tóth Szeles István Felelõs kiadó: Dr. Matuz János Design: Poly-D Vállalkozás (Dankó György) Nyomtatás: Tisza Press Felelõs vezetõ: Tiszai Gábor 19

20 Hagyomány, az újdonság erejével Kapcsol atteremtés Ha Ön részletesebb információt igényel fajtáink nemesítésével kapcsolatban, munkatársaink örömmel adnak tájékoztatást. A Kereskedelmi Osztály munkatársai és az Ön körzetében dolgozó területi képviselõnk mindíg készséggel állnak rendelkezésére, ha fajtáink és hibridjeink termesztési értékérõl, a vetõmagok beszerzési lehetõségeirõl van szó. Kukorica Napraforgó Szója Olajlen Seprûcirok Takarmánycirok Köles, mohar pohánka, vöröshere Nemesítõk Dr. Szél Sándor Dr. Pálvölgyi László Falusi János Medovarszky Zoltán Barnáné Bacsa Magdolna Siklósiné dr. Rajki Erzsébet Léder László Kereskedelmi Osztály Területi képviselõk 3/ / / / / / / Virágné Pintér Gabriella osztályvezetõ 3/ Ladányi Miklós logisztikai vezetõ 3/ Sarolta SZE 269 Szegedi TC 259 Szegedi SC 352 Szegedi 343 Szegedi TC 367 VETÕMAG AJÁNLAT KUKORICA NAPRAFORGÓ Magóg Madryn Manitou PR SZÓJA TAKARMÁNYCIROK SEPRÛCIROK OLAJLEN Szegedi 363 Bella Kenéz Szegedi TC 377 Szegedi TC 465 Szegedi TC 513 Szegedi 521 Primor Stefi Flóra Vadvári László Mobil: 3/ Gyulai László Mobil: 2/ Kántor Tamás Mobil: 3/ Jávorcsik János Mobil: 3/ Pongrácz Tibor Mobil: 3/ Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém, Zala megye Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok megye Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye Somogy, Tolna, Baranya megye KÖLES Gabonatermesztési Kutató Kht Szeged, Alsó Kikötõ sor 9. Telefon: (62) Telefax: (62)

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum

Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Tavaszi Dél-Alföldi Fórum Gazdaságos kukorica termesztés GK hibridekkel Szél Sándor és munkatársai Gabonakutató Nonprofit Kft. Szeged 2016.02.24 Mikor gazdaságos? Ha a termésért kapott bevétel meghaladja

Részletesebben

TAKARMÁNYCIROK TERMESZTÉS

TAKARMÁNYCIROK TERMESZTÉS TAKARMÁNYCIROK TERMESZTÉS A takarmánycirok szemescirok, silócirok, szudánifű kevésbé igényli a jó talajokat, kiváló a szárazságtűrő-képessége, és jobb a tápanyag feltáró- és felvevő képessége, mint a legtöbb

Részletesebben

Szemescirok termesztési technológia

Szemescirok termesztési technológia Szemescirok termesztési technológia A szemescirok nagy termőképességű, kiváló szárazságtűrő-képességű, közepes- és gyengébb talajadottságú területeken is jövedelmezően termeszthető szemestakarmánynövény.

Részletesebben

Tisztelt Gazdálkodó!

Tisztelt Gazdálkodó! EURALIS HÍRLEVÉL 2011/4. EURALIS VETŐMAG KFT. 1118. Budapest, Rétköz u. 5. Tel.: 06-1-883-8884 Fax: 06-1-883-8885 www.euralis.hu Tisztelt Gazdálkodó! A jó idő érkeztével egyre sűrgetőbbé válik a határban

Részletesebben

KISKUN VETŐMAGKÍNÁLAT

KISKUN VETŐMAGKÍNÁLAT 2012 KISKUN KISKUN VETŐMAGKÍNÁLAT Magyar földbe magyar vetőmagot! IN MEMORIAM Dr. Rády Samir 1941 2011 Megkezdett munkádat méltóképpen folytatjuk. Tisztelt Termelők! A Kiskun Kft. megújult vezetése köszönti

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

VETÔMAGOK 2014. Megújult kukorica genetikánk A tudomány ígéretes alkotásai. Gyommentes életre terem A CL technológia éllovas napraforgói

VETÔMAGOK 2014. Megújult kukorica genetikánk A tudomány ígéretes alkotásai. Gyommentes életre terem A CL technológia éllovas napraforgói VETÔMAGOK 2014 Megújult kukorica genetikánk A tudomány ígéretes alkotásai Gyommentes életre terem A CL technológia éllovas napraforgói A siker forrása az ember LG az Ön szolgálatában! www.lgseeds.hu kukorica

Részletesebben

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT

KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT KUKORICA VETŐMAG AJÁNLAT 2014 dekalbteszt.hu dekalbmet.hu 04.30. ÚJ DKC3811 9 10 10 9 10 10 Termőképesség Vízleadás Aszálytűrés Korai fejlődési erély Szárszilárdság Gyökérerősség Alacsony növénymagasságú,

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

A köles kül- és belpiaca

A köles kül- és belpiaca A köles kül- és belpiaca Györe Dániel tudományos segédmunkatárs Agrárgazdasági Kutató Intézet Köles Reneszánsza Konferencia 2013. október 25. Budapest Világ gabonatermelése - Az elmúlt 50 évben a főbb

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

REPCE BÚZA ÁRPA. LG őszi vetőmag ajánlat 2015. Kevesebb kockázat nagyobb haszon!

REPCE BÚZA ÁRPA. LG őszi vetőmag ajánlat 2015. Kevesebb kockázat nagyobb haszon! REPCE BÚZA ÁRPA LG őszi vetőmag ajánlat 2015 Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2 Őszi vetőmag ajánlat REPCE 3 A Limagrain kutatási tevékenységének középpontjában a termésmennyiség folyamatos növelése mellett,

Részletesebben

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT

AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN. Dr. Koppány György VITAFORT ZRT AZ ALKOHOLGYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEINEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A TAKARMÁNYGYÁRTÁSBAN Dr. Koppány György VITAFORT ZRT BEVEZETÉS A BIOÜZEMANYAG CÉLÚ ALKOHOLGYÁRTÁS ALAPANYAGAI A MAGAS SZÉNHIDRÁT TARTALMÚ NÖVÉNYI

Részletesebben

FÓKUSZBAN A SZÓJA. Virágné Pintér Gabriella Szeged, február 24.

FÓKUSZBAN A SZÓJA. Virágné Pintér Gabriella Szeged, február 24. FÓKUSZBAN A SZÓJA Virágné Pintér Gabriella Szeged, 2016. február 24. A világ szójatermesztése Évente 250-270 millió tonna szójabab terem a világon. A világ mezőgazdasági területének 6%-án termelnek szóját,

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága. A kalászos gabonák évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon. Veszprém 2005. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága A kalászos gabonák 2005. évi terméseredményei a Közép-Dunántúlon Veszprém 2005. október Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatóság,

Részletesebben

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár

Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár Kukorica hibridek alkalmazkodóképességének jellemzése termésstabilitás vizsgálatokkal a Magyar Kukorica Klub TOP20 kísérleteinek 2015. évi eredményei alapján Árendás Tamás MTA ATK Mezőgazdasági Intézet,

Részletesebben

Kísérleti eredmények Vetésidő kísérlet:

Kísérleti eredmények Vetésidő kísérlet: A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletben c. OTKA által támogatott kutatás (23-26) keretében a célkitűzések maradéktalanul teljesültek.

Részletesebben

TEJELŐ SZARVASMARHÁK ÖKOLÓGIAI TAKARMÁNYOZÁSÁRA AJÁNLOTT HAZAI SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYFAJOK ÉS FAJTÁK ISMERTETŐJE

TEJELŐ SZARVASMARHÁK ÖKOLÓGIAI TAKARMÁNYOZÁSÁRA AJÁNLOTT HAZAI SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYFAJOK ÉS FAJTÁK ISMERTETŐJE 1 TEJELŐ SZARVASMARHÁK ÖKOLÓGIAI TAKARMÁNYOZÁSÁRA AJÁNLOTT HAZAI SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYFAJOK ÉS FAJTÁK ISMERTETŐJE TECH_08/A3/2-2008-0423 (CONFU_08) kutatási konzorcium 2014 2 SZÁNTÓFÖLDI ZÖLDTAKARMÁNY-NÖVÉNYEK

Részletesebben

A cirokfélék fajtakísérleti metodikai problémái

A cirokfélék fajtakísérleti metodikai problémái A cirokfélék fajtakísérleti metodikai problémái Szarvas, Székkutas 2010. szeptember 22. Budapest, 2013. február 27. Előterjesztés az OMFB részére 2010. nov. 11. Kísérleti módszertan fejlesztése Cirokfélék

Részletesebben

A cirkok jelentôsége, termesztése

A cirkok jelentôsége, termesztése Cirok Ajánlat 2013 A cirkok jelentôsége, termesztése Az EURALIS törekszik arra, hogy a szemes és siló/biogáz hasznosítású cirkok (Sorghum bicolor) kapcsán több alternatívát kínáljon partnereinek. TAKARMÁNYCIROK

Részletesebben

TAVASZI FAJTAAJÁNLAT 2016

TAVASZI FAJTAAJÁNLAT 2016 TAVASZI FAJTAAJÁNLAT 2016 TARTALOMJEGYZÉK KÖSZÖNTŐ......................... 1 KUKORICA......................... 2 Hibridkukorica összefoglaló táblázat................ 2 TK 175, GKT 211.......................

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

I. Kiemelt kukoricahibrid ajánlat

I. Kiemelt kukoricahibrid ajánlat I. Kiemelt kukoricahibrid ajánlat FAO 380 PIONEER PR3N01 Rekordtermő a FAO 300 végén, nevében és termésben is Nº1 2011-ben Magyarország legnépszerűbb hibridje! 2011-ben a legnagyobb területen termesztett

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Berény Elismerés éve: 2010. Szálkás, korai érésű Általánosan jó alkalmazkodó-képességű, kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkező,

Részletesebben

Tavaszi fajtaajánlat

Tavaszi fajtaajánlat Tavaszi fajtaajánlat 2014 Tartalomjegyzék Köszöntő... 1 Kukorica... 2 Hibridkukorica összefoglaló táblázat...2 TK 175, GKT 211 ÚJ...3 GKT 288, Sarolta, GKT 270 (fj)...4 GKT 372 ÚJ...5 GKT 376 (fj), Szegedi

Részletesebben

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról

Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról KUTATÁSI JELENTÉS Az EM készítmények használatának komplex vizsgálata című témáról Készítette: Futó Zoltán főiskolai docens Mezőtúr, 2006. ANYAG ÉS MÓDSZER A kísérletet az EM Magyarország Kft együttműködésével

Részletesebben

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005

Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Veszprémi Igazgatósága Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei a Közép-Dunántúlon 2005 Veszprém 2006. január Készült: a Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai

A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Dr. Varga Lajos Agroport-D Kft. A hazai dohánytermesztés biológiai alapjai Fajtanemesítés Fajtaelismerés Hazai nemesítésű fajták, fajtahasználat Vetőmagtermesztés

Részletesebben

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012

Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Olajos növények termesztés-technológiai ajánlat 2012 Tartalomjegyzék Bevezető 4. Napraforgó vetőmagajánlat NK Kondi 10. NK Brio 14. NK Oktava 16. NK Delfi 18. Alexandra PR 20. NK Neoma 22. NK Alego 26.

Részletesebben

A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK

A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK A HIBRID EREJE ÚJ KUKORICA HIBRIDEK Kedves Gazdálkodók! Az AGRIMAX cég kukorica hibridek nemesítésével foglalkozó kutató-csoportja Szerbiában már több, mint 20 éve a legmodernebb genetikai és biotechnológiai

Részletesebben

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok

Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Toxinológia fuzáriumkísérleti tapasztalatok Székesfehérvár Debrecen 2013. 05.15-16. Magyar Kukorica Klub Egyesület 1 Hivatkozások Szakcikk idézet: Agro Napló (Dr Mesterhézy Ákos) Történeti és szakmai részek:

Részletesebben

a évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában

a évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában kukoricatermesztőknek extra 47. a 2012. évi kukoricatermesztési kísérletek eredményei az előző évek adatainak összehasonlításában Dr. Széll Endre, Dr. Szél Sándor, Makra Máté Gabonakutató Non-profit Kft.,

Részletesebben

Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS!

Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! Szakszerű választás, ÉSSZERŰ MEGOLDÁS! KUKORICA HIBRID AJÁNLAT 2015. HISSZÜK, HOGY A SZAKSZERŰSÉG A LEGKIFIZETŐDŐBB! Tisztelt Partnerünk! Az elmúlt évtizedekben a kezdetektől napjainkig a KITE Zrt a folyamatos

Részletesebben

Elérhetőségeink VETÔMAGOK 2014

Elérhetőségeink VETÔMAGOK 2014 Elérhetőségeink VETÔMAGOK 2014 Gyarmati Bálint Értékesítési vezetô Tolna megye Dobos László Bács-Kiskun megye Görcs Ferenc 30-474-9284 30-847-8008 30-768 4574 balint.gyarmati@limagrain.com laszlo.dobos@limagrain.com

Részletesebben

26. évfolyam 1. szám 2012. január. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft.

26. évfolyam 1. szám 2012. január. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. 26. évfolyam 1. szám 2012. január Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonprofit Kft. 2012 Növénynemesítésünk látványos sikerei A 87 éve alapított, legnagyobb magyar agrárkutató intézmény a szegedi

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és vetőmagtermesztésben,

Részletesebben

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el.

7.1. A kutatásunk célja. - A nemesítők részére visszajelzést adni arról, hogy az új hibridek a herbicidek fitotoxikus hatását mennyiben viselik el. 7. A HERBICIDEK SZELEKTIVITÁSÁNAK ILLETVE A KÜLÖNBÖZŐ GENOTÍPUSÚ KUKORICAHIBRIDEK ÉS AZOK SZÜLŐPARTNEREINEK SPECIFIKUS HERBICID- ÉRZÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 7.1. A kutatásunk célja - A nemesítők részére

Részletesebben

GOP -1.1.1-11-2012-0159

GOP -1.1.1-11-2012-0159 1 GOP -1.1.1-11-2012-0159 A KLÍMAVÁLTOZÁSHOZ ALKALMAZKODÓ GABONAFÉLÉK BIOTIKUS ÉS ABIOTIKUS REZISZTENCIA NEMESÍTÉSE, NÖVÉNYVÉDELMÉNEK FEJLESZTÉSE, VALAMINT AZ ÉLELMISZERBIZTONSÁG NÖVELÉSE A növény- és

Részletesebben

Tisztelt Gazdatársak!

Tisztelt Gazdatársak! Köszöntő Tisztelt Gazdatársak! A Gabonakutató 2014-ben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Intézetünket az eltelt évtizedek alatt a folyamatos fejlődés, a minőségi munka, valamint a fajták, hibridek

Részletesebben

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként

A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként Földrajzi Értesítő XXXIX. évf. 1990.1-4. füzet, pp. 196 205. A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainakai akulása földrajzi tájanként PROKSZÁNÉ PAPLÓGÓ ZSUZSANNA SZÁNIEL IMRE Napjainkban a

Részletesebben

A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban

A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban A sertéságazat fejlesztésének időszerű kérdései Alternatív növények takarmányozási lehetőségei a sertéstartásban Szépe Ferenc főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium 2015. május 5. NAIK Mezőgazdasági

Részletesebben

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése

A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése A Hungaro durumrozs tulajdonságai és termesztése Dr. Kruppa József Ph.D tb. egyetemi docens, címzetes főiskolai tanár Nyíregyháza, 2015. 03. 21. A szakirodalmakban előrevetítik a tritikálé várható elterjedését

Részletesebben

A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése

A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése 2009. január A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése a racionális felhasználás és a termésingadozás mérséklésének jegyében Dr. Széll Endre, Dévényi Károlyné Gabonatermesztési Kutató

Részletesebben

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra

őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % www.lgseeds.hu Magról magra, magasabbra őszi káposztarepce és kalászos termékkatalógus 2013 I. hely 2012 Arsenal 114 % I. hely 2011 - Arsenal 128 % NÉBIH kisparcellás fajtaösszehasonlító kísérletek korai csoport Magról magra, magasabbra Maximalizálja

Részletesebben

Együtt, a gazdaságos termesztésért

Együtt, a gazdaságos termesztésért 25. évfolyam 1. szám 2011. január Köszöntés az Olvasóknak Együtt, a gazdaságos termesztésért A Gabonakutató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójává 2010. június 26-val neveztek ki. A korábbi években szoros

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

Tisztelt Gazdatársak!

Tisztelt Gazdatársak! Köszöntő Tisztelt Gazdatársak! A Gabonakutató 2014-ben ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Intézetünket az eltelt évtizedek alatt a folyamatos fejlődés, a minőségi munka, valamint a fajták, hibridek

Részletesebben

GabonaKutató. Árral szemben - együtt könnyebb

GabonaKutató. Árral szemben - együtt könnyebb GabonaKutató Kutatás + Marketing A Gabonakutató Kft. lapja 23. évfolyam 1. szám 2009. január Árral szemben - együtt könnyebb Az Egyesült Államokból kiinduló globális pénzügyi, majd gazdaságiba forduló

Részletesebben

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Boglár Éréscsoport: igen korai-korai Fajta tulajdonos: Bóly Zrt. A szárazságot jól tűrő, aszályos évjáratokban is kiemelkedő termést adó

Részletesebben

2014 TAVASZ jó mag jó aratás. szója. Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag

2014 TAVASZ jó mag jó aratás. szója. Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag 2014 TAVASZ jó mag jó aratás szója Új fajták *** SG EIDER SGSR PICOR SY ELIOT *** Minden, ami vetőmag 2. oldal 2014 tavasz / jó mag jó aratás Tisztelt Szójatermelő! A Saatbau Linz Hungária Kft és a Lajtamag

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2013. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Békés A fajta elismerés éve: 2005. A fajtai korai érésű, szálkás típusú. Alkalmazkodóképessége kiváló. Fagy- és télállósága

Részletesebben

A Burley dohány nemesítése Magyarországon, fajtakérdés. Gondola István Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Kutató Központ Nyíregyháza

A Burley dohány nemesítése Magyarországon, fajtakérdés. Gondola István Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Kutató Központ Nyíregyháza A Burley dohány nemesítése Magyarországon, fajtakérdés Gondola István Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Kutató Központ Nyíregyháza A növényi produkciót a genetikai alapok, a termőhelyi adottságok

Részletesebben

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN Feledi Tibor, Rónyai András, Gál Dénes, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc, Potra Ferenc, Csengeri István Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

Részletesebben

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban

Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Szimulált vadkárok szántóföldi kultúrákban Napraforgó, kukorica és őszi búza Dr. habil. Marosán Miklós iü. szakértő Dr. Király István iü. szakértő Bevezetés A termésképzés befejeződése előtt keletkező

Részletesebben

Mustár-olajretek keverék

Mustár-olajretek keverék 2030 Érd, Emil utca 28. Tel/Fax:23/369-381 Mobil:06-20-950-9073, 06-20-503-2328 E-mail:gyarmati.tamas@gyarimag.hu,info@gyarimag.hu Honlap: www.gyarimag.hu Mustár-olajretek keverék Ár: 470 Ft+ÁFA/kg Vetési

Részletesebben

amiről a szegedi kukoricák bemutatóján, 2011 őszén beszéltünk

amiről a szegedi kukoricák bemutatóján, 2011 őszén beszéltünk kukoricatermesztőknek extra 42. amiről a szegedi kukoricák bemutatóján, 2011 őszén beszéltünk Dr. Széll Endre, Dr. Szél Sándor, Makra Máté Gabonakutató Nonprofit Kft., Szeged Miután a kukoricatermesztésre

Részletesebben

KUKORICA NAPRAFORGÓ CIROK

KUKORICA NAPRAFORGÓ CIROK KUKORICA NAPRAFORGÓ CIROK 2016 ELŐNYÖS TULAJDONSÁGOK Korán vethető FAO szám RGT Conexxion 320-330 RGT Dublixx 330-340 RGT Provexx 330-340 Alexxandra 370-380 RGT Exxaltan 370-30 Futurixx 30-400 RGT Lexxtour

Részletesebben

A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel

A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel időszerűen, korszerűen 2010. május A termésingadozás mérséklésének lehetősége kukoricában termesztéstechnológiai műveletekkel Dr. Széll Endre Gabonakutató Non-profit Közhasznú Kft., Szeged Az 1. ábra oszlopdiagramjainak

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS 2005 BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Készült a KSH Mezőgazdasági és környezetstatisztikai főosztályán Főosztályvezető: Dr. Laczka Éva Főosztályvezető-helyettes:

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Kutatás + Marketing. Jubileumi ünnepség Szegeden 80 év a növénytermesztés szolgálatában!

Tisztelt Olvasók! Kutatás + Marketing. Jubileumi ünnepség Szegeden 80 év a növénytermesztés szolgálatában! Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja 19. évfolyam 1. szám 2005. január Tisztelt Olvasók! Az ember tiszte, hogy reménykedjen: dolgos és eredményes újesztendõ köszönt ránk.

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA. Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei Észak-Magyarországon 2006 Miskolc, 2007. február Igazgató: Dr. Kapros Tiborné Tájékoztatási osztályvezető:

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2016. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Csillag A fajta elismerés éve: 2005. A fajta általános jellemzése: Levelei félig felállóak, közepesen szélesek, világos zöldek.

Részletesebben

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata

Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Szennyvíziszap komposzt energiafűzre (Salix viminalis L.) gyakorolt hatásának vizsgálata Bányácski Sándor mezőgazdasági mérnök szak IV. évfolyam Témavezető: Prof.dr. habil. Simon László Bevezetés A biomassza

Részletesebben

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET -

OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - OPTICON ELJÁRÁSSAL GAZDASÁGOSABB TERMELÉS - MAGYARORSZÁGON VÉGZET TELEPI KISÉRLET - Tehenészet: MILKMEN Kft., Magyarország Összehasonlítás: deukalac UDP 41 és AminoPlus MILKMEN Kft. 800 nagy tejtermelésű

Részletesebben

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról

Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Az MVH tapasztalatai a szója termeléshez kötött támogatásról Dr. Gyuricza Csaba elnök Budapest, 2015. november 17. A sikeres szójatermesztés sarkalatos pontjai Rendelkezésre álló termőhely alkalmassága

Részletesebben

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra

LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat. haszon! nagyobb. Kevesebb kockázat. Magról magra, magasabbra LG kukorica és napraforgó vetőmag ajánlat Kevesebb kockázat nagyobb haszon! 2015 Magról magra, magasabbra bevezető A Limagrain Csoport szántóföldi üzletága, Európa egyik vezető vetőmag piaci szereplője.

Részletesebben

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27

Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések. Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés Tavaszi munkák jelentése Nyári munkák jelentése Őszi munkák jelentése OSAP jelentések Székesfehérvár 2014.11.27 Termésbecslés 6/2014. (II. 6.) VM rendelet a termésbecslésről A szakmaközi

Részletesebben

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os

USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os MEZŐGAZDASÁDI TERMELÉS A VILÁGON Szójabab Indiában: hozamok átlag felettiek USDA a 2016/17 évre India szójabab termelését 11,5 millió metrikus tonnára becsüli fel, ami 19%-os növekedés a múlt hónapi prognózishoz

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 GABONANÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 9. hét Előadás áttekintése A kukorica származása, rendszertana A kukorica elterjedése A kukorica beltartalma,

Részletesebben

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016

Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Magyar Szója fajtasorban szereplő szója fajták fajtaleírásai, 2016 Boglár Éréscsoport: igen korai-korai Fajta tulajdonos: Bóly Zrt. A szárazságot jól tűrő, aszályos évjáratokban is kiemelkedő termést adó

Részletesebben

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében

Dr. SZŐKE LAJOS. főiskolai tanár. A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében Dr. SZŐKE LAJOS főiskolai tanár A helyi meteorológiai mérések szerepe és alkalmazása a szőlő növényvédelmében 37.Meteorológiai Tudományos Napok Az agrometeorológia kihívásai és helyzete Magyarországon

Részletesebben

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14.

Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja. Heicz Péter, 2014.01.14. Contivo Átfogó üzemi megoldások A Syngenta új szakmai programja Heicz Péter, 2014.01.14. Termelői kihívások Magyarországon Hogyan tudom stabilizálni a terméshozamaimat ilyen időjárási szélsőségek mellett?

Részletesebben

Martonvásári. Fajtakatalógus 2013-2014

Martonvásári. Fajtakatalógus 2013-2014 Martonvásári Fajtakatalógus 2013-2014 Tartalomjegyzék Martonvásári őszi fajtaajánlat 2013 1 Jegyzetek 2 Prémium minőségű búzafajták 3 Mv Karizma 4 Mv Menüett 5 Mv Toldi 6 Mv Suba 7 Mv Ködmön 8 Mv Pántlika

Részletesebben

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 1933 Az Intézet átszervezései Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet

Részletesebben

Kiváló Nagyon jó Jó Elfogadható Gyenge

Kiváló Nagyon jó Jó Elfogadható Gyenge DEKALB HÍRLEVÉL 2012.08.02. 2012/10. Szám A repcék télállósága A repcék betegség ellenálló képessége Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás www.monsanto.hu Télállóság

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ A PROBLÉMA KÉRŐDZŐK A tejtermelés az ellést követően komoly energia ellátási, takarmányozási nehézségeket támaszt. Sajnálatos módon az ellést

Részletesebben

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.

energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30. Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),

Részletesebben

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység / 2203-06/2 Kódszám: M ----- KIV: 2012. 07. ll. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁ TOZOTT TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez

Részletesebben

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék

A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK. Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék A BIOETANOL GYÁRTÁS MELLÉKTERMÉKEI MINT ALTERNATÍV FEHÉRJEFORRÁSOK Mézes Miklós Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszék MELLÉKTERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJA - Nagy mennyiségben és folyamatosan

Részletesebben

A VETÉSIDŐ, FAJTA- ÉS FUNGICIDHASZNÁLAT INTERAKTÍV VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓNÁL A HAJDÚSÁGBAN

A VETÉSIDŐ, FAJTA- ÉS FUNGICIDHASZNÁLAT INTERAKTÍV VIZSGÁLATA NAPRAFORGÓNÁL A HAJDÚSÁGBAN DEBRECENI EGYETEM HANKÓCZY JENŐ NÖVÉNYTERMESZTÉSI, KERTÉSZETI ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezető: Dr. Kátai János egyetemi tanár Témavezető: Dr. Pepó Péter egyetemi tanár A VETÉSIDŐ,

Részletesebben

160 éve KWS. KWS tavaszi vetőmag ajánlat 2017 JÖVŐT VETNI 1856 ÓTA

160 éve KWS.  KWS tavaszi vetőmag ajánlat 2017 JÖVŐT VETNI 1856 ÓTA 160 éve KWS KWS tavaszi vetőmag ajánlat 2017 JÖVŐT VETNI 1856 ÓTA Tiszta jövő, határozott irány! Tisztelt Partnerünk! Szakmai eredményeit tekintve a 2016-os év egy sikeres gazdálkodást mutatott. A kedvező

Részletesebben

Tavaszi. fajtaajánlat. Gabonakutató Nonprofit Kft.

Tavaszi. fajtaajánlat. Gabonakutató Nonprofit Kft. Tavaszi fajtaajánlat Gabonakutató Nonprofit Kft. 2011 TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő.............................................. 1 Olajlen.............................................. 18 Kukorica..............................................

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám DEKALB HÍRLEVÉL 2012.03.29. 2012/04. szám Vetésidő ajánlás DEKALB hibridekhez Szabó Szilárd- Monsanto Fejlesztési vezető Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás www.monsanto.hu

Részletesebben

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5

t/ha őszi búza 4,4-4,6 őszi árpa 4,0-4,2 tavaszi árpa 3,5-3,7 tritikálé 3,6-3,8 rozs 2,4-2,6 zab 2,6-2,8 repce 2,3-2,4 magborsó 2,3-2,5 1.) Magyarországi helyzet Piaci információk a gabonáról és az olajnövényekről A Magyar Agrárkamara Növénytermesztési Osztályának június 24.-i ülésén elhangzottak szerint a kalászosokból jó termés ígérkezik.

Részletesebben