SZENT ERZSÉBET LEVELE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT ERZSÉBET LEVELE"

Átírás

1 ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: július Árvízi segítségnyújtás Uniós élelmiszersegélyek elosztása Karitászmunkatársak tízparancsolata Karitászrégiók, csoportok életébõl Titkok titka Hírek, visszatekintõ Emlékezzünk Felhívás Tábori emlék Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központjának karitatív-szociális folyóirata Ingyenes folyóirat

2 UNIÓS ÉLELMISZERSEGÉLYEK ELOSZTÁSA SEGÍTSÉG AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK A Szent Erzsébet Karitász Központ elsõsorban a vízkároktól leginkább sújtott Egri Fõegyházmegye segítõ munkáját támogatja: tehergépjármû rendelkezésre bocsátásával, az adományok szállításával, önkéntesek biztosításával, szükség szerint tartós élelmiszer, ruhanemû, lakberendezési cikkek, bútorok gyûjtésével, adományozásával. Június 12-én és 13-án országos élelmiszergyûjtést szervezett a Katolikus Karitász a Tesco közremûködésével az erre kijelölt áruházakban. A fõegyházmegyei Szent Erzsébet Karitász önkéntesei fogadták a tartós élelmiszer, fertõtlenítõ-tisztító-tisztálkodószer adományokat. 25 bevásárlókocsi telt meg az felajánlásokkal! Segítségüket köszönjük! Dr. Erdõ Péter bíboros is segédkezett Tarjánban, a Karitász által szervezett uniós élelmiszersegély elosztó programban Az idei esztendõben három évre tervezett,150 plébániát felölelõ fõpásztori látogatás-sorozat indult az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyében. A program keretében június 17-én Tarján települést kereste fel Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Ekkor került sor arra a Katolikus Karitász, és ezen belül a Fõegyházmegyében a Szent Erzsébet Karitász által szervezett, többek között a bajóti karitászrégiót érintõ segélyakcióra is, amelyben a bíboros is segédkezett. 13 tonna élelmiszerrel megrakott, 17 méter hoszszú kamion érkezett a Bajóti Karitászrégió falvaiba: Pilismarótra, Tokodra, Bajótra és Tarjánba. A Katolikus Karitász negyedik éve tevékenykedik az Európai Unió Élelmiszersegély programjában, melynek célja a nehéz helyzetben élõ emberek támogatása. A rászorulók lis- 2 SZENT ERZSÉBET LEVELE

3 táját a helyi önkormányzat és a helyi karitász közösen állítja össze. Idén eddig hétszáz tonna élelmiszert osztottak hatszáz településen. A Fõegyházmegyében az élelmiszersegélyek kiosztását a Szent Erzsébet Karitász Központ végzi. A bajóti régióban az elosztásnál Ferenczy Éva bajóti karitász régióvezetõ nyújtott és nyújt segítséget. Forrás: Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye és a Magyar Kurír nyomán, fotó: Árendás Tamás Senki se keresse csak a maga javát, hanem a másikét is Fil 2,2-4 Az elsõ állomás Pilismarót volt, majd Tokodra második lerakó helyére 8 óra körül érkezett a hosszú kamion. Már Tokod kis utcáin is szûkösen tudott fordulni, Bajóton a még kisebb utcák miatt nem tudtuk a céllerakóhelyet megközelíteni és az esõzéstõl felázott terepen sajnos elakadtunk. Segélykérésemre a szolgáló szeretetrõl tettek tanúbizonyságot a bajótiak. Mire a kamiont kimentették a többi település karitász munkatársait is tudtam értesíteni a történtekrõl és az átvevõ helyek változásáról. Délutáni 3 óra körül érkeztünk az utolsó elosztó helyre Tarjánba. Így zökkenõmentesen és a szállítólevél által átvett adomány hiánytalanul, lekerült a kamionról. Köszönet Tóth Zoltán polgármesternek, aki azonnal megszervezte a mentést, és a polgármesteri hivatalból kiküldött segítõknek, továbbá Árendás Tamásnak, az egyházközség világi elnökének és az egyházközségi testület lelkes csapatának, a nyergesújfalui városi tûzoltóságnak, hogy még a délelõtt folyamán sikerült a mentés. Malagulszki Évának a Mûvelõdési ház vezetõjének, hogy azonnal biztosított helyet a rakománynak, továbbá mindazoknak, akik segítségemre voltak még a mentésnél, és a lerakodásban. Ferenczy Éva A Szeretet és jótékonyság egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel tesszük. Boldog Teréz anya UNIÓS ÉLELMISZERSEGÉLYEK ELOSZTÁSA július 3

4 4 SZENT ERZSÉBET LEVELE

5 Egy otthontalan ember ajándéka Az idei nagyböjtben hittancsoportunkkal a keresztútnak azt az állomását igyekeztük megélni, amikor Veronika kendõt nyújt a keresztjét cipelõ Jézusnak. Veronika tette számomra elsõsorban a bátorság tette. Õ sem tudja megmenteni Jézust a keresztrefeszítéstõl, mégis megteszi a legtöbbet, ami abban a pillanatban tõle telik: kilép a tömegbõl, odalép a szenvedõhöz és letörli arcáról a vért és a verítéket. Ennek kapcsán különösen a szívemben voltak a szegények, a hajléktalanok: hogyan tudnék nekik legalább egy kendõt nyújtani, hogyan tudnám õket Jézussal szeretni? De anynyira tehetetlennek éreztem magam! Az Új Város aktuális (március-áprilisi) számában olvastam egy cikket a hajléktalanságról, és benne néhány jó tanácsot is: mit lehet, mit érdemes tenni, hogyan lehet segíteni, amikor egy hajléktalannal találkozom. A legelsõ tanács ragadt meg bennem: mindenekelõtt kérdezzem meg a nevét és mutatkozzam be. Akkor máris kialakul egy személyes kapcsolat, rögtön egy más síkon kezdhetünk el egymáshoz szólni. Egyik hétfõ este a Blaha Lujza téri a villamosmegállóban szólított meg egy hajléktalan, középkorú férfi. Ittas volt. Megkérdeztem, hogy hívják. Ezen elcsodálkozott, de mikor én bemutatkoztam és kezet nyújtottam, akkor õ is megmondta a nevét és hosszan szorította a kezemet. Beszélgetni kezdtünk. Nagy csalódottság, teljes reménytelenség sugárzott belõle: nincs értelme az életének. Nem nagyon emlékszem már, miket mondtam neki, nyilván közhelyeket és butaságokat. Mi okosat tud az ember ilyen helyzetben mondani? Csak azt tudom, hogy szeretni akartam õt, és hagyni, hogy õ mondjon, kérjen, amit szeretne. Talán valami olyasmit válaszolhattam az egyik csalódott megjegyzésére, hogy hiszen mennyire fontos az õ élete is, õ is tud adni másoknak. Erre kinyílt és elmondta, hogy amikor van mit ennie, azt meg szokta osztani azzal, akinek nincs. Majd pedig - halkan, szép nyugodtsággal elkezdte szavalni Radnóti Nem tudhatom címû versét. Egy hétfõ estén, ott, a Blaha Lujza téri forgalmas villamosmegállóban egy enyhén ittas hajléktalan Radnóti hazaszeretetrõl szóló, szívbemarkoló versét mondja halkan, nekem... Egészen különös élmény volt: megrázó és felemelõ. Valódi találkozás a keresztjét cipelõ Jézussal. Azt gondoltam, hogy majd én segítek neki. Õ ajándékozott meg engem. Lejegyezte Kerékfy Márton (Észak-pesti karitászrégió) KARIÁSZRÉGIÓK, CSOPORTOK ÉLETÉBÕL július 5

6 20 éves a rákosfalvai Szent István király templom karitászcsoportja KARIÁSZRÉGIÓK, CSOPORTOK ÉLETÉBÕL május 1-én Bíró Gézáné Mária és 8 társa indította el az akkori plébános Kocsis István atya jóváhagyásával a rákosfalvai Szent István király templomban a karitász csoportot. Marika és egyre bõvülõ csoportjának nagy lelkesedése és odaadó, fáradságos, áldozatos munkájának eredményeként ma már 25 fõ aktív, és a közel ennyi a nem rendszeresen tevékenykedõ csapat alaplétszáma. Õ Rákosvidék karitászrégiójának egyik vezetõje is, így hozzá még a XVI. kerületi templomok karitász csoportjai tartoznak. A hetenkénti összejöveteleket a Kamilliánus család tagjaival közösen tartjuk, akikkel a tevékenységet is megosztjuk. Az ünnepélyes szentmisére május 10-én került sor, mely egybeesett Salkaházi Sára boldoggá avatásának évfordulójával. Meghívást kaptak mindazok, akik korábban a karitászcsoport munkájában aktívan részt vettek, és a régió karitászcsoportjainak vezetõi. Bíróné Mária a szentmise keretében mondott köszönetet a megjelenteknek a bármikor, bármilyen segítségért, amivel a Karitászt támogatták. A szentmise Te Deummal végzõdött, és emlék szentképpel búcsúztunk a részvevõktõl. Az ünnepélyes szentmisét követõ agapén köszöntöttük az alapítókat, a köszöntést még emlékezetesebbé tette 80 év körüli korábbi karitásztársunk, Jelen Ilona lelkes versmondása. Ezen az összejövetelen kapták meg a Karitász Központtól a Béres Gyógyszergyár által ajándékozott Béres csepp adományt a régióbeli karitászcsoportok vezetõi, melyet a rászorulóknak oszthatnak szét egészségük javítása érdekében. Köszönjük a Szent Erzsébet Karitász segítõ útmutatásait, bíztatásait, mellyel támogatják aktív napi tevékenységünket a betegek, hajléktalanok, és a bármilyen szempontból rászoruló embertársainkkal kapcsolatban. A jövõre nézve feladataink között tartjuk számon csoportunk bõvítését új, fiatalabb csatlakozók bevonását napi munkánkba, egyre szélesebb körû támogatást adni rászoruló embertársainknak, képzéseket és klubszerû összejöveteleket tartani az egészséges, segítõ szándékú társainknak, kirándulások és aktív kikapcsolódások szervezését. Elképzeléseink véghezvitelében bízunk a Jó Isten szeretõ és támogató szeretetében! Pálmainé Enikõ karitászmunkatárs 6 SZENT ERZSÉBET LEVELE

7 A világnak Krisztus kell! zarándoklat a nemzetért A világnak Krisztus kell! felhívással rózsafüzér imaláncot hirdettek a Bajóti Karitászrégió munkatársai Esztergom és környékére, magyar népünk lelki megújulásáért, az Egyház megerõsödéséért és családjainkért, papjainkért. Több plébánia elõkészületi zarándoklatot végzett május 25. és 28. között. A befejezõ közös rózsafüzér imazarándoklatra május 29-én került sor, mely idõpont megegyezetett a budapesti élõ rózsafüzér-zarándoklat záró napjával. Induláskor Esztergomban, a Szent Anna templomban gyülekeztünk, ahol Pokriva László atya szívhez szóló szavaival tartalmas útravalót kaptunk. Galambosi Lajosné, karitászvezetõ, Esztergom Oly sokan csodálták meg az imádkozó zarándokokat. Sorra nyíltak az ablakok, az erkélyek. Volt, aki keresztvetéssel tisztelgett, volt, aki bekapcsolódott az imádságba. Láttunk csoportokban álló fiatalokat, akik csendben szemlélték a menetet, padon pihenõ emberek álltak fel és tisztelettel figyelték csoportunkat. Jó alkalom volt ez a missziós zarándoklat arra, hogy a templom falain kívül is lehet hirdetni az örömhírt, merthogy ilyen formában és ilyen közösségben is megélheted a hited. Külön öröm volt, hogy sorainkban kismamák pici babákat toltak babakocsiban. De a szeretet igazi tanúságtevõje egy fiatalember volt, aki mozgásában korlátozott kerekesszékben ülõ nagymamáját tolta végig az úton. Déli 12 órát harangoztak, amikor megérkeztünk Szentgyörgymezõre. A templom lépcsõjén Fehérvári Lajos atya képviselõivel, Nyúlné Éva karitász csoportvezetõvel fogadott. Lajos atya megtiszteltetésnek vette, hogy templomában fejezõdött be ez a szép zarándokút. Szentbeszédében aláhúzta, hogy milyen fontos a hithez való hûség. Krisztushoz való elkötelezõdés. A szeretetszolgálathoz való kitartás, az alázat és áldozatvállalás. Szóda Józsefné, karitászvezetõ, Tokod KARIÁSZRÉGIÓK, CSOPORTOK ÉLETÉBÕL A szentmisén talán a környéken elsõként, a perselyadományt a hívek felajánlották az árvíz miatt bajbajutott embertársaiknak Ft-ot utaltunk át Bódvaszilas település parókusának. Bízom benne, hogy minden résztvevõ gazdag lelki élményekkel térhetett haza. Nyúl Józsefné, karitászvezetõ, Szentgyörgymezõ július 7

8 Gondolatok egy ünnepségrõl Jubileum Leányfalun KARIÁSZRÉGIÓK, CSOPORTOK ÉLETÉBÕL Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központ, Écsy Gábor karitászigazgatóval évek óta irányítja és támogatja az egyházközségekben végzett közösségépítõ missziót. Nemcsak régiókon belül, de régiók között is kölcsönös az együttmûködés. Nincsenek határok, átjárás van a képzésben, az egyéb egyházi rendezvényekben, hiszen minden régióban egy közös célért szolgálunk. Példa a június 12- én Leányfalura szervezett lelkinap is. A bajóti és pomázi karitászrégió munkatársai együtt ünnepelték a Leányfalui Karitász Csoport megalakulásának tíz éves évfordulóját. A Bajóti Régióból mely 3 várost: Esztergomot, Dorogot, Nyergesújfalut körülölelõ 30 településbõl áll, közel 95-en érkeztünk a lelkinapra. Szalay Zoltán plébános atya, Papp Istvánné Emma a karitász vezetõje és munkatársainak szeretetteljes fogadtatásában volt részünk. A frissítõ pihenõ után keresztutat jártunk az újjáépített stációknál. Különleges és egyedi nemcsak a stációk mûvészi alkotásai, de maga a keresztút is, melynek végén a templom áll. Ez az útszakasz a szentmisére igyekvõ embert elõkészíti az Istennel való találkozásra, összeszedettségre és csendre ösztönzi. Ezen a délelõttön a parányi templom nagyobbra tárta kapuit, mely zsúfoltságig megtelt. Zoltán atya lelkesen mutatta be egyházközsége életét, a karitász csoporttal való együttmûködését. Kiemelten hangsúlyozta milyen fontos a híveknek az egyházukhoz való hûsége. Néhányat kiemelek az elhangzottakból. a legfontosabb, amit egy munkatárs, hívõ ember az egyházáért tehet, ha hûséges és kitartó marad, ha képes áldozatot hozni a helyi közösségekért, ha nemcsak vasárnapi látogató, hanem aktív résztvevõje a saját egyházi közösségének., törekedni kell minden tekintetben arra, hogy az együttmûködés krisztusi szeretetre épüljön. A lelkipásztor és hívei között legyen õszinte alapokra épülõ bizalom és tisztelet. Az elhangzottak érdemi intelmek voltak mindannyiunk számára. Az elmélkedés után a faluházban szívet, lelket melengetõ muzsikát hallottunk a helyi zeneiskola növendékeinek elõadásában. A karitászcsoport gondos szervezéssel építet- 8 SZENT ERZSÉBET LEVELE

9 te fel az egész napos programot. Volt idõ, mind egyénileg, mind csoportosan feldolgozni a látottakat, hallottakat. Erre szolgált az ebéd helyszínére vezetõ Duna-parti séta. A délutáni programot Pappné Emma az évfordulójukat ünneplõ karitászcsoport vezetõje nyitotta meg és foglalta össze a csoport tíz év szeretetszolgálatát.. A programra érkeztek dr. Udvardy György püspök úr, Écsy Gábor a Katolikus és a Szent Erzsébet Karitász igazgatója, Molnár Alajos nyergesújfalui plébános, továbbá Leányfalu polgármestere, a református egyházközség lelkésze, és a katolikus egyházközség képviselõi, hogy a Szentmisében együtt adjunk hálát Istennek a tíz évért. Nagy ajándékként vittük haza püspök atya bátorítását, intelmeit mely így szólt. nem kell többet tennünk, csak Krisztust kövessük. mindig Krisztussal együtt járjunk, Õt keressük minden rászoruló testvérben. A szentmise végén került sor a bajóti régió által létrehozott Szent Erzsébet díj átadására mely idén rendhagyó volt, hisz a díjazott személyt nem a bajóti, hanem a pomázi régióból választották ben Papp Istvánné Emma a leányfalui karitász vezetõje vehette át püspök atyától a díjat, aki a pomázi régióhoz tartozik. Néhány gondolat, Ferenczy Éva, a Bajóti Régió vezetõjének köszöntõjébõl. Emma keresztényi személyiségével, szívbõl jövõ szeretetével mutat példát mindannyiunknak. Alázattal és tapintatos határozottsággal a problémák megoldásában, mindig segítségünkre van. Imádságos verseivel, segít az élet göröngyös útjait járni, és mindent átölelõ szeretetszolgálatával tesz tanúbizonyságot az Isteni gondviselésrõl. Ezt követõen, Steinné Gruber Katalin Magyar Ave Mária címû énekével ajándékozta meg az egybegyûlteket. A Szentmise áldása elõtt Nyíri Csaba Leányfalu polgármestere és Szandányi Zsuzsanna pomázi régióvezetõ köszöntötték az ünnepelteket, és köszönetüket fejezték ki a karitász munkát végzõk felé is. Écsy Gábor igazgató atya Benedek pápa gondolataival zárta: XVI. Benedek pápa Fatimában az irgalmas szamaritánus példáját idézte fel a szociális szervezetek munkatársainak: Hallottátok, hogy Jézus ezt mondta: Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél! (Lk 10,37). Õ arra buzdít bennünket, hogy sajátítsuk el az irgalmas szamaritánus lelkületét, akinek a példáját éppen az imént a testvéri segítségnyújtással kapcsolatban állította elénk. De mi is ez a lelkület? A látó szív magatartása. Ez a szív látja, hol van szükség a szeretetre, és ott cselekszik is (XVI. Benedek, Deus Caritas est 31). Így cselekedett az irgalmas szamaritánus is. Gábor atya így zárta a gondolatait: Ez a találkozó most egy állomás, amikor visszatekintünk az elmúlt 10 évre, és hálát adunk az Úrnak, hogy a sok embertársunknak tudtuk nyújtani a vigasztalás olaját. Köszönjük azt is, hogy a segítségért hozzánk forduló embertársunkban felismerhettük az Úr arcát! július 9 KARIÁSZRÉGIÓK, CSOPORTOK ÉLETÉBÕL

10 Kariászrégiók, csoportok életébõl Erõsítse az összetartozás és a felelõsség érzését is ez a találkozó, hogy az irgalmas szamaritánus szívével tudják szolgálni a rászorultakat: Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél! Ezek a találkozások, kitûnõ alkalmak a településen élõknek a közösségi élet erõsítésére. Alkalom arra is, hogy megismerhetjük egymás munkáját és milyen módon kamatoztathatjuk a szeretetszolgálatban. Istentõl kapott talentumainkat. A gazdag lelkinap után a Jubileum alkalmából osztott emlékplakettel, és azzal a boldog megelégedéssel térhettünk haza, hogy tanúságot tehettünk az egymás iránti szeretetrõl is. A bajóti régióból: Szóda Józsefné, karitászvezetõ, Tokod Istenem! Te vagy a Titkok - Titka, Ajándékok - ajándéka, A valóságok - valósága. Te vagy a szívekben megjelenõ Hajnalpír! Te vagy a Felkelõ Nap, Mely virágokat fakaszt sorsok földjén! Te vagy a távoli egek határán Kibomló fény! A föld peremén lobogó égi máglya! Te vagy a bíbor színû alkonyat És az éjben a csillag! Te vagy mindenben a fény! Nincs olyan sötét, Melyen át ne törne Az áldott isteni fény. D.A.U. Emma, Leányfalu, SZENT ERZSÉBET LEVELE

11 Tudjátok ki volt: Mindvégig bátor, s tiszta, mint a kristályláng, mit nem alkalom csiszolt, lassan lobbant el, de mindvégig tisztán Keresztúry Dezsõ Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia Szent Erzsébet Karitász Közösségének egykori vezetõje Stróbl Mária, június 7-én elhunyt. HÍREK VISSZATEKINTÕ KG TARTÓS ÉLELMISZER... KÖSZÖNJÜK! A Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett nagyböjti Tartós élelmiszergyûjtési akció eredményeképpen, az eddig folyamatosan érkezõ összesítõk alapján, kg élelmiszert gyûjtöttek az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye plébániái. De a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola is részt vett a gyûjtésben. Õk 70 kg élelmiszert adományoztak tovább. Az adományokat a plébániai karitászcsoportok tagjai rendszerezték, és 8-15 kg-os csomagokat készítve plébániájuk területén élõ rászorulóknak juttatták el. A Szent Erzsébet Karitász központi raktárából több, mint 200 család részesült 14 plébánia által a Karitász Központ részére felajánlott kg tartós élelmiszerbõl. A rászorulók nevében a Karitász hálásan köszöni az adományokat! 25 ÉVES A KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT A Szolgálatot 1985-ben Halász Endre római katolikus lelkész önkéntes munkatársaival indította, alkoholproblémával küszködő embertársainak, valamint azok hozzátartozóinak megsegítésére. Az egyre növekvő igényt érzékelve szükségessé vált a Szolgálat tevékenységének bővítése, így az önsegítő csoportok alakulása mellett 2005-ben elindult a Szenvedélybeteg-segítő Lelki Központ működése is,a Szent Erzsébet Karitász Központ keretein belül. A lelkészi feladatokat 2000-től Jakus Ottó római katolikus lelkész látja el. Tanúságtételek a Gável Testvérek zenés szolgálatával, hálaadó szentmise, előadás, oklevelek átadása, színdarab és kiállítás megnyitó, Ki mit tud a KASZ énekkar műsora, kirándulás.. ezek voltak a kétnapos, május i jubileumi ünnepség főbb programjai, de természetesen elsőként alapítójukra emlékeztek július 11

12 H Í R E K Karitásztábor 2010 A Karitász Központ a Fõegyházmegye területén élõ, kiemelten hátrányos helyzetû településekrõl, városrészekbõl érkezõ több, mint 350 iskolás gyermek számára nyújt idén is nyaralási lehetõséget teljes ellátással június 14-tõl augusztus 30-ig, 11 turnusban, a Szent József Otthonban, Miskolctapolcán, a plébániai karitász munkatársak ajánlásával és kíséretével. Kedves Karitász Önkéntes Munkatársak! a katolikus egyházban az önkéntesek éve lesz. A jövõ évi karitász naptárunkat ennek szellemében készítjük, melyhez kapcsolódóan pályázatot hirdetünk a plébániai karitász csoportok önkéntes munkatársainak körében az alábbiak szerint: 1. Fogalmazza meg legfeljebb két gépelt sor terjedelemben, hogy Önnek mi okoz örömet a karitász munkában, miért jó karitász munkatársnak lenni! Tudna-e ebben a megadott terjedelemben egy konkrét sikerélményérõl hírt adni másoknak? 2. Küldjön életképet a karitász munkáról! A pályázatra való kép küldésével a kép készítõje és beküldõje garantálja, hogy mind a kép készítõje, mind a képen felismerhetõ személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye Szent Erzsébet Karitász Központja által kiadandó naptárban, vagy más kiadványban a képek megjelenjenek. A szerkesztõk által legjobbnak tartott írások és képek helyet fognak kapni a évi karitász naptárban. Beküldési határidõ: szeptember 15., a következõ címre: EMLÉKEZZÜNK ASZTALOS MARGITKÁRA a Lékai László Szeretetotthon és az újpesti karitász egyik alapítójára, aki áldozatos szeretetszolgálatban eltöltött földi életének 84. évében ez év márciusában hunyt el Isten állandóan hívja a szabad embert, néven szólítva õt, küldetést bíz rá azért, hogy megtalálja üdvösségét az õ feltétel nélküli szeretetében. Mindnyájan meghívottak vagyunk. Senki sincs véletlenül a világon, Istennek mindenkivel terve van. A hivatás nem választás, hanem felismerés és elfogadás. Ez világos volt Margitka és munkatársa, Fromwald Rózsika számára is. Kiválasztottságuknak és meghívottságuknak megfelelõen, tudatosan 12 SZENT ERZSÉBET LEVELE

13 vállalták küldetésüket. Egész életükben felismerhetõ az Isten kegyelmével való együttmûködés. Karizmát kaptak a szolgálatra. A szükséget szenvedett gyermekek és rászoruló idõs emberek áldozatos szolgálatára szentelték életüket. Felismerve életük célját, értelmét, a megtapasztalt sikerek és örömök mellett hõsiesen hordozták keresztjüket is. Emlékeink több mint fél évszázadosak. Itt, Újpesten alapozták meg munkájukat. Saját életútjukat bemutató írásuk a következõ szavakkal kezdõdik: Évekre visszatekintve meg tudjuk állapítani, hogy az Úristen sokkal jobban szereti az embert, mint azt valaha is elképzeltük. Már kisgyermek korunkban belehelyezte lelkünkbe az embertársi szeretetnek egy csíráját és ez az idõk folyamán csak kiteljesedett. Muszély Viktor atya által vezetett Mária kongregáció keretein belül értékes munkát végeztek már a háború elõtti, illetõleg a háború alatti legzavarosabb idõkben is. Közel száz személy részére népkonyhát, valamint átmeneti gyermekotthont mûködtettek. Az egyházi intézmények 1951-ben történt államosítását követõen új munkahelyet kellett választaniuk. A kenyérkeresõ foglalkozáson túl, a gondozottakkal való kapcsolatukat is igyekeztek megtartani. Közben a legrázósabb idõben az óvónõi képesítés mellé hitoktatói képesítést is szereztek, hogy a gyermekek hitbeli fejlõdését segíteni tudják. Olyan családokkal kerültek kapcsolatba, akiknek fiataljai bekapcsolódtak ebbe a munkába. Dr. Csík József apátplébános megbízása alapján megszervezték az újpesti egyházközségi karitászt. Ez példamutatóan mûködött. Felkeresték a rászoruló szegényeket és azokat is, akik lelki támogatásra szorultak. Az 1956-os esztendõ új feladatokat hozott. Az Actio Catholica megbízásából a külföldrõl érkezõ adományok szétosztását évekig végezték. A fenti szervezet egy idõs özvegyasszonyt is gondozásukra bízott. Lakásuk kis szobáját adták át neki, ahol haláláig lakott. Elmondásuk szerint öreggondozói feladataiknak ez volt a kiinduló pontja. Egy idõs tanító nénit, akinek karitász segélyt vittek, már elszállították a kórházba. Felkeresték a halál közelében lévõ asszonyt és felajánlották a papi segítséget. Õ riadtan elutasította, mert ez ott tiltott volt. Ez a döbbenetes élmény megerõsítette bennük a gondolatot, hogy létrehozzanak egy otthont, ahol a rászorulók békén, csendben, istenszeretetben és szeretetteljes ápolással körülvéve fejezhetik be életüket. Közben Viktor atya egy éhezõ és nélkülözõ négygyermekes család gondozására kérte õket. Más családból is fogadtak be egy-egy gyermeket július 13

14 Eredeti tervüket, az otthon megvalósítását segítette egy idõs rokonuk, aki hozzájuk költözött és vidéki házát eladva tette lehetõvé az újpesti Erzsébet u. 76 sz. ház megvásárlását, ahol végre útnak indulhatott a nemes cél megvalósítása. Az otthon nem csupán az öregek ügyét szolgálta. Hamarosan a karitász munkának is központja lett. A munka ekkor már nem volt felhõtlen. Új plébános jött, aki már nem nézte jó szemmel a plébániai karitász munkát. Így szolgálatukkal magukra maradtak. A Gazdasági Rendõrség és a Tanács vizsgálatot rendelt el ellenük. Õk felháborodottan azt kérdezték, hogy a szocializmusban az ember talán nem lehet szociális gondolkodású? Végül rendezõdött az ügy. Ezen plébános halálát követõen olyan utód jött, aki már jó szívvel segítette õket. Az egyházközség támogatását ismét megkapták. Az Újpesten töltött 15 év alatt 40 öreg fordult meg otthonukban. Ezt a Tanács is elismerte. A felhõtlen évek után ismét ború következett. A területre tervezett kerületi szanálás az õ házukat is érintette. A tetõtér beépítésével tízszobásra növekedett ház fennmaradásáért beküldött kérvények elutasításra kerültek. Sõt ezek eredménye egy újabb kivizsgálás lett. Visszásságra ezúttal sem derült fény. Munkájukról írásban is elismeréssel nyilatkoztak a teljes körû, alapos ellenõrzés után. A bontásra ítélt házuk megfelelõ helyre költöztetése jelentõs és sürgetõ feladat volt. Sok ima után a Gondviselés megmutatta az utat, hogy megvalósíthassák az Õ terveit. Az egyik napon Regõczi István atya aki az idén kapta a Hit pajzsa megtisztelõ kitüntetést beteget akart elhelyezni az otthonban. A létszám viszont a szanálás miatt hivatalosan zárolva volt. A bejegyzett hét fõnél nem lehetett több. Viszont megismerve a problémát, felajánlotta Máriaremetei házát, amit már lakhelyként nem használt. Lékai László bíboros úr hozzájárult a költözéshez és az akkor épülõ XXIII. János Szeretetotthonnal össze is kapcsolta tevékenységüket. A hosszú kálváriaút végül sikeresen végzõdött. A Gondviselés mindig adott segítségül az ügyet segítõ, jó embereket szeptember 14-én, Szent Kereszt Felmagasztalásának napján került sor a betegek átköltöztetésére. Elõzõ nap volt az ünnepélyes templomi búcsúztató. Az új környezet sok új feladatot is jelentett, férõhelybõvítésen kellett gondolkodni. A szomszédos, szemétlerakónak használt területet sok utánjárással megszerezve újabb 14 SZENT ERZSÉBET LEVELE

15 épület létrehozását tervezték. Buzgón kérték a szomszédos templomban a Szûzanya segítségét is és mindig, kis Mária érmet rejtettek el a bõvítésre kiszemelt telkeken. Sok együtt érzõ, bõkezû adakozó segítségével végül az új ház is létrejött. A gondozottak száma közben már 24-re emelkedett. A szomszédos házban megözvegyült asszony is társult hozzájuk felajánlva ingatlanának egy részét. Egyszóval megindult az intézményesülés és az ezzel járó sok szenvedés is. Errõl így nyilatkoztak: Ismét találkoztunk azzal a párhuzamos fonállal, ami az elsõ perctõl végig kíséri életünket, amióta az öregek ügyével intézményesen foglalkozunk. Az ördög hálója állandóan nyomon követte tevékenységünket, de mellette a Gondviselés jósága mindég kivédte az egész helyzetet. Tény, hogy a külsõ erõk által szított békétlenség is intézményesült. Az alapítókat igyekeztek háttérbe szorítani. Az új épületbe nem költözködhettek be. Hosszú lenne kálváriájuk számtalan állomását felsorolni. Fájdalmas volt számukra, mint írták, hogy burkoltan ugyan, de szenilis jelenségként is igyekeztek kezelni õket. Ha idõnként talán fel is merült bennük a megfutamodás gondolata, hívatásukhoz mindvégig hûségesek maradtak. Nehéz volt megértetni, hogy õk életüket, anyagi javaikat az egyszerû emberek szolgálatára szentelték. Nem volt szándékukban soha üzletszerû tevékenységet folytatni és az ápolásból hasznot szerezni. Az õ életükben is érvényesült Jézus intése: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem! Katekizmusunk figyelmeztet: A tökéletesedés útja a kereszten át vezet. Nincs szentség lemondás és lelki harc nélkül. Igaz, ezt követõen fokozatosan megtapasztaljuk a békét és a megelégedés örömét is. Hivatásunk örök és idõbeli. Életük Istennek szentelt, hõsies élet volt. Példát mutattak nekünk az önként felajánlott, áldozatos, szolgáló szeretetre. Hisszük, hogy a végtelenül irgalmas Isten megadja nekik is az örök boldogságot. Mi is hálát adunk Istennek azért, hogy barátaik, munkatársaik lehettünk. Köszönjük az örömteli, lelket gazdagító, Erzsébet-napi együttléteket. Dr. Gerber Alajos július 15

16 Kedves Támogatónk! A megáradt folyók és patakok miatt az elöntött településeken számtalan épület vált lakhatatlanná, már több száz családnak el kellett hagynia otthonát, hátrahagyva mindenét. Az elárasztott szántóföldeken a megélhetést biztosító termés is odaveszett, tovább súlyosbítva a károkat, kilátástalanságba taszítva családok ezreit. A Katolikus Karitász a vészhelyzet kialakulása óta egyházmegyei központjain keresztül is jelen van a katasztrófa sújtotta területeken, ivóvízzel, tartós élelmiszerrel, tisztítószerekkel segítve a rászorulókat. A folyók apadása után a helyreállítással kapcsolatos munkálatok kezdődnek el. Az egyik legfontosabb feladat az árvíz által érintett területek fertőtlenítése, majd az otthonukat elhagyni kényszerültek házainak lakhatóvá tétele, építőanyaggal, háztartási gépekkel, bútorokkal történő segítése. Kérjük, támogassa munkánkat, hogy minél több szükséget szenvedő emberhez eljuthassunk! Adományát a Katolikus Karitász árvízkárosultak számára elkülönített számlaszámára is átutalhatja, vagy a befizetéshez csekket kérhet a telefonon. Támogatását köszönjük! Écsy Gábor Országos Karitász igazgató Azonnali segítség a bajban! Kérjük, támogassa munkánkat! A Katolikus Karitász elkülönített számlaszáma: Kiadó: Szent Erzsébet Karitász Központ, 1067 Budapest, Hunyadi tér 3. Telefon: , Fax: , Felelõs kiadó: Écsy Gábor Szerkesztõ: Kovács Gyöngyi Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Pharma Press Nyomda és Kiadó

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes

Adásidő. I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam IV. szám 2011. november Ingyenes Egyházmegyei címlista Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XV. évfolyam 1. szám 2007. április A tartalomból: Utcai missziónk..................... 2 Egri Lelkipásztori

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Jónak lenni jó. Foglalkoztatás másként. embermese. IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam I. szám 2014. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Jónak lenni jó Foglalkoztatás másként Egy IGAZ embermese Jónak lenni

Részletesebben

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár

Adás A KAtoliKus Egyház hivatalos segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam II. szám 2014. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Közösségépítés Rómában A szeretet szolgálatában Foglalkoztatás másként

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: 2009. október SZENT ERZSÉBET LEVELE XVII. évfolyam 2. szám VISSZATEKINTÕ Hírek, események..................... 2 Gondolatok a papi hivatásról a papság évében........ 10 Dsida Jenõ verse.....................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Keljünk útra Krisztussal. Valahonnan fentről. Püspöki teavár. II. évfolyam IV. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam IV. szám 2012. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Keljünk útra Krisztussal Valahonnan fentről Püspöki teavár 2012. október

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2008. május A tartalomból: XVI. évfolyam 1. szám Összefoglaló a Szent Erzsébet Karitász elsõ negyedéves

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. június XIII. évfolyam 2. szám A tartalomból: Habemus Papam!................... 2 Üdvösség forrása....................

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE 2004. február A tartalomból: Karitász krónika 2003............... 2 A Szent István Bazilika Caritas beszámolója...................... 10 gyógyítsátok a betegeket!........ 11 Jó napot kívánok, a Karitásztól

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Öt év tragédiái. A szív jósága. Együtt erősebbek vagyunk. V. évfolyam I. szám 2015. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam I. szám 2015. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Öt év tragédiái A szív jósága Együtt erősebbek vagyunk Magyar Katolikus

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Meghallani Isten akaratát. Társak Vagyunk. Közösségben másokért. III. évfolyam IV. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam IV. szám 2013. november Ingyenes Mindennek megvan az órája Meghallani Isten akaratát Társak Vagyunk Közösségben másokért Meghallani

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Élni szeretnék interjú a melegedőben. 1356 Adományvonal. Barátok közt Segítség a rászorulóknak Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam I. szám 2012. Húsvét Ingyenes Mindennek megvan az órája Élni szeretnék interjú a melegedőben 1356 Adományvonal Barátok közt Segítség

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Tűzoltóautó Bonchidának. Borsó és levendula. Öngondoskodó családok. II. évfolyam II. szám 2012. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam II. szám 2012. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Tűzoltóautó Bonchidának Borsó és levendula Öngondoskodó családok Szervezetünk

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2005. december A tartalomból: Zarándoklataink..................... 2 A bajóti Szent Erzsébet képmása -díj....

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Összefogás Ukrajnáért. Gyümölcsöző kapcsolatok. Folytonos szeretetszolgálat

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Összefogás Ukrajnáért. Gyümölcsöző kapcsolatok. Folytonos szeretetszolgálat Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja V. évfolyam II. szám 2015. nyár Ingyenes Mindennek megvan az órája Összefogás Ukrajnáért Gyümölcsöző kapcsolatok Folytonos szeretetszolgálat

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T 2010. március SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 1. szám A tartalomból: Ez történt Kispesten.................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013.

Adásidő. Mindennek megvan az órája. vetőmag egy jobb életért. Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna. III. évfolyam II. szám 2013. Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja III. évfolyam II. szám 2013. június Ingyenes Mindennek megvan az órája vetőmag egy jobb életért Merj kérni! Kétszázezer család ezer tonna

Részletesebben

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban.

BÚCSÚZÁS. élünk. Halálom után itt a templom kriptájában akarom majd várni a feltámadás napját, 2007. június 16- án Esztergomban. 2 Kertvárosi Krónika 2014. július-augusztus SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK ÚJ PLÉBÁNOS ATYÁNKAT Erdő Péter bíboros úr elfogadva Pályi László plébános atyánk bejelentését nyugdíjba vonulásáról, utódjául Plébániánk

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVI. évfolyam 2. szám A tartalomból: 2008. október A szeretetszolgálat útján 2 Karitásztábori képeslapok,

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE S Z E N T E R Z S É B E T K A R I TÁ S Z K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE XVIII. évfolyam 3. szám 2010. november A tartalomból: Iszapár katasztrófa...................

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Elismerés önkénteseinknek. Szeretni, szeretve lenni. Az összetartozás jele Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja IV. évfolyam IV. szám 2014. tél Ingyenes Mindennek megvan az órája Elismerés önkénteseinknek Szeretni, szeretve lenni Az összetartozás jele

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE A tartalomból: 2006. április XIV. évfolyam 1. szám Karácsonytól húsvétig................. 2 Betegek karácsonya.......................

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes

Adásidő. Mindennek megvan az órája. szerettek itt engem. nyári pillanatok. ajándék magunkból. II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja II. évfolyam III. szám 2012. szeptember Ingyenes Mindennek megvan az órája szerettek itt engem nyári pillanatok ajándék magunkból Az Úr üzenete!

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET LEVELE

SZENT ERZSÉBET LEVELE ESZTERGOM-BUDAPESTI FŐEGYHÁZMEGYE SZE N T E R ZSÉBET KA RITÁSZ K Ö Z P O N T SZENT ERZSÉBET LEVELE 2006. augusztus A tartalomból: XIV. évfolyam 2. szám Edinára emlékezünk................ 2 Az összefogás

Részletesebben

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

Veled és F el éd. Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! Imádkozzatok! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és F el éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Imádkozzatok! Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk! XX./5. (178.sz.) 2010. november Tiszták, hősök, szentek

Részletesebben

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig.

A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN. SZENTSÉGIMÁDÁS Kedd reggel mise után ½9-ig. Péntek este mise után 20-ig. Elsõvasárnap du. 17-18-ig. VefBor159.qxd 2007. 10. 17. 20:17 Page 2 A SZENTMISÉK RENDJE TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 AZ IMAAPOSTOLSÁG

Részletesebben