A gyógyulás márkája:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyógyulás márkája:"

Átírás

1 H-1027 Budapest Bem rakpart 30. II/19. Tel/fax: (36-1) A gyógyulás márkája: a vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a gyógyszerreklámok és a gyógyszeripar fogyasztói szemmel A Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International, CI) 2006-os Branding the cure: A consumer perspective on Corporate Social Responsibility, Drug Promotion and the Pharmaceutical Industry in Europe c.tanulmányának összefoglalója. A teljes tanulmány a weboldalról tölthető le. A CI egy fogyasztóvédelmi szervezeteket tömörítő szövetség, amely világszerte képviseli elkötelezetten a fogyasztói érdekeket a szervezetépítés, az oktatás, a kutatás és a nemzetközi döntéshozó szerveknél való lobbizás segítségével. A CI 1960-ban alapult mint non-profit szervezet, jelenleg több mint 23o taggal rendelkezik 113 országban. Fordította: Domokos Katalin és Tímár Katalin.

2 A Projekt Miért érdekli a fogyasztókat a gyógyszerek mögött álló vállalati etika? Igazak-e vajon a gyógyszeripari óriások felelős magatartással kapcsolatos hangzatos állításai, vagy csupán egy újabb kiábrándító céges fogás ez, amivel leplezni próbálják etikailag megkérdőjelezhető magatartásukat? Effajta kérdésekre keresi a választ a Fogyasztóvédelmi Világszervezet (Consumers International, CI) partnerei segítségével a Médiahálózat a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáért (Corporate Social Responsibility, CSR) és a Fenntartható Fogyasztásért c. program keretein belül. A 2005-ben elkezdődött projekt keretében a CI és több tagszervezete összefogott a Nemzetközi Fogyasztáskutató- és Ellenőrző Szervezettel (International Consumer Research and Testing Organisation, ICRT), hogy megvizsgálják, valósak-e a gyógyszeripar állításai a gyógyszerreklámok és a CSR viszonyát illetően. A CItagok Csehországban, Dániában, Finnországban, Görögországban, Magyarországon, Portugáliában és Szlovéniában vizsgálták a gyógyszer-reklámozási gyakorlatot. A projekt az Európai Bizottság Foglalkoztatásügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága támogatásával jött létre. Mit jelent a CSR a fogyasztók számára? A CSR olyan üzleti tevékenységeket foglal magába, amelyek túlmutatnak a profithajszán. Ilyen a környezet és a dolgozók védelme, az etikus üzletvezetés, a helyi közösségekkel való együttműködés. A fogyasztók szempontjából a CSR nem egyszerű emberbaráti szemlélet, hanem olyan felelős vállalati viselkedés, amely tiszteletben tartja a fogyasztói jogokat,de olyan átfogó működési szempontok is fontos szerepet játszanak a CSR-ban, mint a vállalaton belüli ügymenetek ellenőrizhetősége, átláthatósága. A CI meggyőződése, hogy a média CSR-témákról szóló tudósításai elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fogyasztók higgyenek a cégek társadalmi felelősségvállalásában. Az, hogy a fogyasztók miként vélekednek egy vállalat társadalmi felelősségvállalásáról, legyen az pozitív vagy negatív ítélet, a médián múlik. A fogyasztók márkákhoz való ragaszkodásának példája is azt mutatja, hogy mennyire befolyásolja a vásárlók attitűdjét, viselkedését a média. A CI projektje a média eme erejét arra használja, hogy társadalmi párbeszédet generáljon a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról, és ezzel egy innovatív lépést tegyen annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatába beépüljön a CSR fontossága. 2

3 A probléma A gyógyszeripari cégek a legfőbb érdekeltjei a világ egészségügyi szférának ben a világ teljes gyógyszereladása 7%-kal 602 milliárd USA dollárra nőtt. Gyakorlatilag minden egyes gyógyszer egy igen kis számú reklámcég közvetítésével jut el a piacra, e cégeknek tehát óriási befolyásuk van a globális egészségre. A fogyasztók szerint ezért a gyógyszerek promóciója esetében a legégetőbb a CSR kérdése. A különböző vállalatoknál alkalmazott CSR-jelentési mechanizmusok végtelenül sokfélék, a működési szabályzatok előírásait nem teljesítik hiánytalanul, és az információ nem, vagy csak részben elérhető a fogyasztó számára. A gyógyszer-marketing ügye egy növekvő válságot jelez a CSR fogalmának legitimitásában. Amennyiben az átlátható és ellenőrizhető információhoz jutás akadályai megmaradnak, a fogyasztói mozgalom, csakúgy, mint a többi érdekelt, elveszti hitét a CSR-dialógusban. Ha így alakul, az áthághatatlan akadályt jelentene abban, hogy megértsük a CSR szerepét a globális kulcsproblémák megoldásában, s elsősorban az egészségügyi szférában. A kutatás A projekt által érintett konkrét témák: átláthatóság a marketing-költségvetési beszámolók terén; az orvoslátogatók munkája és az ingyenes gyógyszerminták terítése; egészségügyi dolgozóknak adott ajándékok, fizetések, vendéglátások; marketinganyagok megfelelő használata; közvetlen fogyasztói marketing; betegségekről tájékoztató kampányok; betegcsoportok szponzorálása; verseny; piacrakerülést követő kutatás. Vizsgált cégek: Abbott, AstraZeneca, Admirall Prodesfarma, Bayer, Boehringer-Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Johnson and Johnson, Lilly, (Eli), Lundbeck, Menarini, Merck Sharp Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Orion Pharma, Pfizer, Roche, Sanofi-Aventi, Schering AG, Schering-Plough, Wyeth. 3

4 Eredmények Korlátozott átláthatóság a CSR-jelentés terén A projekt során gyűjtött adatok arra utalnak, hogy a vizsgált cégek átláthatósága korlátozott. Az Orion Pharma volt az egyetlen olyan vállalat, amely tájékoztatást adott marketing költségvetésének pontos felépítéséről. Hasonlóan, a dolgozói felépítésről csupán néhány cég adott ki adatokat. Csupán két vállalat, a GlaxoSmithKline és a Novaritis számolt be a marketingszabályzat megsértésének eseteiről és az ezt követő szankciókról. Az új marketingirányok nem feltétlenül a fogyasztók érdekeit szolgálják Európában az uniós törvények nem engedik, hogy a receptre kapható gyógyszereket a gyártók közvetlenül a fogyasztóknak reklámozzák. A gyógyszergyárak tehát a receptre kapható gyógyszerek esetében más csoportokon át igyekeznek nyomást gyakorolni az orvosokra, így például, egyes betegcsoportokon, medikusokon, gyógyszerészeken keresztül, olyan új eszközökkel, mint az internetes fórumok vagy a gyógyszerekről, illetve betegségekről szóló tájékoztató honlapok. Az esetek nagy részében ezen promóciók készítői nem kapnak etikai útmutatást. A további technikák közt szerepel még olyan szórólapok, újságcikkek, stb. közzéadása, amelyekben a fogyasztók és az orvos számára nem egy-egy konkrét terméket reklámoznak, csupán az egészségmegőrzéssel vagy egyes betegségekkel kapcsolatos információkat közölnek. Ez a barátságos marketing gyakran a cég társadalmi felelősségvállalásának elemeként jelenik meg, ám valójában nem más a célja, mint keresletet generálni azon gyógyszerek iránt, amelyek a szórólapban, újságcikkben szereplő betegséggel szemben alkalmazhatók. A CSR-előírások és szabályzatok megszegésének gyakori előfordulása az ágazat gyenge önszabályzására utal A projekt során számos esetben a marketing előírások ismétlődő, komoly megszegésére derült fény, főként a receptre kapható gyógyszerek reklámozása terén. A jelenlegi szabályozási keret nyilvánvalóan nem alkalmas a marketingszabályozás rendszeres megszegésének megelőzésére, sem arra, hogy biztosítsa a fogyasztók lehető legmagasabb szintű védelmét. Szembetűnő volt ezenkívül a gyógyszerreklámok dokumentált engedélyezési folyamatának teljes hiánya: a húsz vizsgált cégből tizenkilencet kötelez reklámanyaga megjelenés előtti engedélyeztetésére az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (European Federation of Pharmaceutical Industries, EFPIA) gyógyszer-kommunikációs kódexe. A kötelezettségek ellenére azonban csupán négy cég (az AstraZeneca, a Bristol-Myers Squibb, a Novartis és a Roche) rendelkezik világos vállalati folyamatleírással a marketingkommunikációs anyagok engedélyeztetéséről. Ezek a példák azt mutatják, hogy a gyógyszeripar önszabályozása a gyógyszerek reklámozása terén gyenge és általában véve nem védi megfelelően a fogyasztókat a félrevezető állításoktól. 4

5 Ajánlás A CI megállapítja, hogy minden érdekelt félnek, de elsősorban a kormányoknak és a gyógyszeripar képviselőinek azonnal fel kell lépnie a fogyasztóbarát és társadalmilag felelős gyógyszermarketing előtt még fennálló akadályok ellen. Ezen belül a fogyasztóvédelmi szervezetek, kormányzati szervek, az EU és a gyógyszeripar egységes fellépése szükséges a következők érdekében: 1) Kidolgozni egy általános útmutatót és jelzőrendszert a CSR mérésére a gyógyszermarketing terén 2) Biztosítani, hogy a gyógyszeripar betartsa a már létező CSR jogszabályokat, normákat és rendelkezéseket 3) A már létező jogszabályokat szigorúbb gyógyszermarketingre vonatkozó ajánlásokkal támogatni az internetes fórumok és ismertető oldalak, a betegcsoportok, illetve a betegségismertető, figyelemfelkeltő kampányok esetében 4) Alternatív megoldásokat találni a gyógyszermarketing terén jelenleg fennálló önszabályozó rendszer helyett 5) Megszüntetni a gyógyszeripari cégek és az egészségügyi kutatók közt fennálló rejtett kapcsolatot A tanulmány utolsó fejezete további ajánlásokat fogalmaz meg az érdekelt felek számára. Teendők globális szinten A Fogyasztóvédelmi Világszervezet (CI) a jövőben is követelni fogja a felelős vállalati viselkedést és a fogyasztók jogainak tiszteletben tartását. E projekt eredményei már ebben az évben segítették a szervezet nemzetközi munkáját az egészségmegőrzés és a cégek társadalmi felelősségvállalásának terén. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (International Organisation for Standardisation, ISO) találkozója, Lisszabon, május A lisszaboni ISO találkozón a CI közreműködött a társadalmi felelősségvállalás (Social Responsibility, SR) első nemzetközi normarendszer létrehozásában. A találkozón kiderült, a fogyasztóvédelmi szervezetek nem hagynák annyiban, hogy az ipar nyomásgyakorlása révén korlátozza a szabványügyi szervezet SR-rel kacsolatos munkájának médiamegjelenését. A fogyasztókat nagyon érdekli a társadalmi felelősségvállalás átláthatósága, és a média kulcs szerepet játszik abban, hogy a fogyasztókat fogékonnyá tegye az SR iránt. A gyógyszeripart érintő kutatásunk egyértelművé tette, hogy a média bevonása átláthatóbbá tenné az ISO-SR folyamatot. 5

6 Egészségügyi Világtalálkozó, Genf, május A világtalálkozón a CI segítséget nyújtott a kenyai és brazil kormány által benyújtott EB117.R13-as, Globális keret az alapvető egészségügyi kutatáshoz és fejlesztéshez. (Global Framework on Essential Health R&D) címet viselő határozat kidolgozásához. A határozat szerint létrehoznának egy kormányközi munkacsoportot, hogy felvázoljanak egy stratégiát és cselekvési tervet, amely útmutatót adna a jövőbeli innovációs és közegészségügyi munka terén. A Fogyasztóvédelmi Világszervezet a találkozón beszámolt gyógyszeripari kutatásáról. Hangsúlyozta, hogy amennyiben elfogadnák, az EB117.R13-as határozat igen pozitív hatással lenne a fogyasztók jogaira és elősegítheti, hogy a gyógyszerválasztáskor olyan döntéseket hozhassanak, amelyeket nem befolyásolja információhiány vagy épp a vállalati stratégia. A CI fontos civil kulcs partnerei, mint például a Health Action International (HAI-Europe) és az Orvosok határok nélkül (Médecins Sans Frontiéres, MSF), valamint olyan CI-tagok, mint a Technológiai Fogyasztó Project (Consumer Project on Technology, CP Tech) szintén támogatásukat adták a határozathoz. A világtalálkozó közgyűlése végül elfogadta a határozatot, és kötelezte a 192 tagállamot, kezeljék prioritásként, hogy a gyógyszerek kutatásfejlesztése összhangban legyen a közérdekkel. 6

7 Az alábbi projektanyagok letölthetőek a CI honlapjáról (www.consumersinternational.org/pharma): A fenti tanulmány teljes szövege Branding the Cure: A consumer perspective on Corporate Social Responsibility, Drug Promotion and the Pharmaceutical Industry in Europe Sajtóanyagok és tanulmányösszefoglalók Technikai összefoglaló a fejlődő országok gyógyszermarketingjéről Háttér információk a gyógyszermarketingről olyan témákban, mint az Európában fennálló szabályozó rendszerek, kulcsfontosságú CSR-témák, mit jelent a CSR a fogyasztók számára, stb. Gyógyszergyártó cégek profilja Európai fogyasztói magazinokban megjelent gyógyszermarketinggel kapcsolatos cikkek 7

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Tartalom. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás

Tartalom. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás. Társadalmi felelősségvállalás Corporate Social Responsibility (CSR) Vállalatok társadalmi felelősségvállalása Dr. Csáfor Hajnalka tszv. főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Regionális és Környezet-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1

h/aamű/aameload/uzlatgk/gat/inftend/kihivasok*.ppt 1 Corporate Social Responsibility Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék hcsafor@ektf.hu 2010. november 27. Tartalom A CSR fogalma és értelmezése

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4.

Munkahelyi egészségfejlesztés. CSR tükrében. Fenntarthatósági Füzetek 4. Munkahelyi egészségfejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági Füzetek 4. Az adatgyűjtést és elemzést Horváth-Szalai Zsófia készítette, a 4. Fenntarthatósági Füzet szakdolgozatának feldolgozásával készült.

Részletesebben

Integrity in Public Procurement Good Practice from A to Z

Integrity in Public Procurement Good Practice from A to Z Integrity in Public Procurement Good Practice from A to Z Summary in Hungarian A KÖZBESZERZÉS INTEGRITÁSA A JÓ GYAKORLATOK ABC-JE Összefoglalás magyarul 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ KÖZBESZERZÉS: JÓ KORMÁNYZÁSI

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére

Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Nemzetközi kitekintés a foglalkozási rehabilitációs célú munkaerő-piaci hálózatok működésére Szerző: Dr. Szabó Gyula A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás

Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás Fogyasztóvédelem és fenntartható fogyasztás A fenntartható fogyasztás megjelenése az ENSZ, az Európai Unió és egyes fejlett fogyasztóvédelmi kultúrájú európai országok fogyasztóvédelmi tárgyú stratégiai

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u.

Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép. Magyarországon 2004. LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. Szerkesztették Cím: Vállalatok társadalmi felelősségvállalása: Helyzetkép Magyarországon 2004 Kiadta: LA VIDA Oktató és Tanácsadó Kft. 1056 Budapest, Molnár u. 29 Kapcsolattartó: Kenyeres Annamária e-mail:

Részletesebben

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során

Szociális beszerzés. Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Szociális beszerzés Útmutató a szociális szempontok figyelembevételéhez a közbeszerzések során Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) megbízása

Részletesebben

Tartalom. Edgar Stene pályázat 7. Kedves Olvasónk!

Tartalom. Edgar Stene pályázat 7. Kedves Olvasónk! Tartalom V I I I. é v f o l y a m 2 3. s z á m 2 0 1 2. d e c e m b e r Bevezető Civil törvény, a civil szervezetek és a Vállalati Társadalmi felelősségvállalás Dr. Hodinka László 2 Tájékoztató a rehabilitációs

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

A média szektor vizsgálata összefoglaló elemzés A GSZT CSR-munkacsoport megbízásából - munkaanyag- A beszámoló elkészítésében közreműködött az Alternate Tanácsadó Kft. Jelen dokumentum céljai, hogy áttekintést

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért

Egészség minden szakpolitika számára. Együttműködés az egészségért és jóllétért Egészség minden szakpolitika számára Együttműködés az egészségért és jóllétért A szerzők Az alábbi Crossing Bridges (2011-2012) záróbeszámolót Ingrid Stegeman, Yoline Kuipers és Caroline Costongs, a EuroHealthNet

Részletesebben

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II. Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II. Prof. Tamás, János Dr. Juhász, Csaba Dr. Pregun, Csaba Dr. Nagy, Attila Szőllősi, Nikolett Gerőczi, Viktória Fórián, Tünde Globális környezeti problémák

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben

A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek társadalmi és jogi helyzete Magyarországon és nemzetközi kitekintésben Helyzetfeltáró tanulmány Készítette: Nagy Zita Éva Pál Zsolt Szerepi

Részletesebben

Párbeszéd a 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról Együttmûködési megállapodás Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület

Párbeszéd a 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról Együttmûködési megállapodás Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület hírlevél 14 kiadja az INNOVATÍV Gyógyszergyártók Egyesülete 2008/1. Párbeszéd a 2007-es gyógyszerpiaci tapasztalatokról Együttmûködési megállapodás Megalakult a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület Nyíltan

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.5.19. COM(2010)245 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.2.2007 COM(2007) 62 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október

CSR, a magyar beteg. Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október CSR, a magyar beteg Készítette: M&H Communications Intelligence Unit London Budapest 2006. február október Európának olyan közhangulatra van szüksége, amelyben a vállalkozókat nem csak az elért nagy nyereség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK HATÁSA AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT-RE

MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSÁNAK HATÁSA AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT-RE BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

Magatartáskódex (Code of Conduct)

Magatartáskódex (Code of Conduct) Magatartáskódex (Code of Conduct) Küldetésünk Középpontban a beteg Mire törekszünk? Arra törekszünk, hogy a legjobb humán terápiára szakosodott cég legyünk. Az Amgen értékek szerint élünk és a tudomány

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA.

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Szalkai Zsuzsanna A gyógyszeripari versenyképesség vizsgálata, különös tekintettel a

Részletesebben