K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 0 8"

Átírás

1 Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S március

2 Békéscsab ai Keresztyén Ifjúsá gi Egyesület 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 11. Tel/fax: 66/ Számlavezető bankfiók: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Bcs. II. Kirendeltség Számlaszám: Adószám: Cégbírósági bejegyz.: Pk /1991. Internet: 1. Bevezetés Ikt. szám: /2009 Az évi CLVI. törvény 19.. szerint a közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesületet kérésünkre a Békés Megyei Bíróság május hó 29-én közhasznú szervezetté nyílvánította. 2. Számviteli beszámoló Az egyesület saját elhatározásából, január 01-től áttért a kettős könyvvitelre, az egyszerűsített éves beszámolót és eredménylevezetést az év közben folyamatosan vezetett főkönyvi számlák alapján készítette. A beszámoló (mérleg) alátámasztására december 30-án leltárfelvétel készült. BEVÉTELEK Aktív tagok tagdíjai Ft Tagdíjak összesen Ft Tartós adományok Ft Egyéb adományok Ft Adományok összesen Ft Pályázati bevételek Önkormányzattól Ft Pályázati bevételek NCA Ft Pályázatok összesen Ft Képviselői támogatás Ft Egyházközségi támogatás Ft Támogatások összesen Ft SZJA 1 % Ft Szociális alap bevlétele Ft Magáncélú gépkocsihasználat megtérítése Ft Magáncélú telefonhasználat megtérítése Ft Különféle egyéb bevételek 57 Ft Közhasznú tevékenység összesen Ft Pénzügyi műveletek bevéttelei Ft ÖSSZES BEVÉTEL Ft KÖLTSÉGEK Tételesen Részösszeg Élelmiszer Ft Tisztítószer Ft Fenntartási anyag Ft Kreatív anyag költség Ft 2. oldal

3 Egyéb anyagköltség Ft Irodaszer, nyomtatvány Ft Egy éven belül elhasználódó eszközök Ft Áramdíj Ft Gázdíj Ft Víz-szennyvíz Ft Rezsiköltség összesen Ft Szállítási költség Ft Karbantartási költségek Ft Reklám-propaganda költség 500 Ft Utazási és kiküldetési költség Ft Könyvviteli szolgáltatás költsége Ft Egyéb szolgáltatások költsége Ft Postaköltség Ft Telefonköltség Ft Internet költség Ft Szemétszállítás Ft Hatósági díjak Ft Pénzügyi szolgáltatási díjak Ft Üzemanyag költség Ft Biztosítási díj Ft Gépkocsi összesen Ft Reprezentáció Ft Terv szerinti ÉCS Ft Használatbe vételkor elszámolt ÉCS Ft ÖSSZES KÖLTSÉG Ft Költségek csoportosítása munkaágak szerint Alkotókör Ft Mini Alkotókör Ft Nyomkereső tábor Ft Irodalmi Kávéház Ft Klub program Ft Egyéb program Ft Kézműves kör Ft KIE ház Ft ÖSSZESEN Ft Költségbontás Anyagköltségek Ft Igénybe vett szolgáltatások Ft Egyéb szolgáltatások Ft Személyi jellegű egyéb kifizetések Ft Értékcsökkenési leírás Ft Külömféle egyéb ráfordítások 78 Ft Véglegesen, nem fejlesztésre adott támogatás Ft Véglegesen, nem fejlesztésre adott támogatás (szociális) Ft Ft 3. oldal

4 Ft ÖSSZESEN Ft Ft (Összes költség terv szerinti ÉCS nélkül + ráfordítás Ft) A közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban), év: Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesbítése i Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetésből 5. c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások 22. Személyi jellegű ráfordítások 23. Értékcsökkenési leírás 24. Egyéb ráfordítások 25. Pénzügyi műveletek ráfordításai 26. Rendkívüli ráfordítások 27. F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D) oldal

5 Tájékoztató adatok: Sorszám Megnevezés Tárgyévi adat 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség, ebből megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 5 3. A költségvetési támogatás felhasználása A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2008-ban állami költségvetési támogatást nem kapott. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az egyszerűsített mérleg szerint (adatok ezer Ft-ban): Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző évek helyesb. Tárgyév 1. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK ) 2. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 6. B. Forgóeszközök I. Készletek 8. II. Követelések 4 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások 12. Eszközök összesen FORRÁSOK ( PASSZÍVÁK) 14. D. Saját tőke I. Induló tőke / jegyzett tőke 16. II. Tőkeváltozás / eredmény III. Lekötött tartalék 18. IV. Értékelési tartalék 19. V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 20. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 21. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek 24. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 25. III. Rövid lejáratú kötelezettségek oldal

6 26. G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen A befektetett eszközök részletezése (könyv szerinti érték fordulónapon): Immateriális javak (szoftver) Kinizsi utcai ingatlan Egyéb berendezések, felszerelések Összesen ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft 5. A cél szerinti juttatások kimutatása Lásd. 6. Pont. Kapott önkormányzati képviselői támogatások: Vrbovszki Viktor Ft: Klub, Irodalmi Kávéház, karácsonyi programokra Kutyej Pál Ft: Alkotókör, Irodalmi Kávéház, karácsonyi programokra Tímár Ella Ft: szabad felhasználásra (Nyomkeresőre és karácsonyi programokra költöttük) 6. A központi költségvetési szervtől, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke (A támogatást a közhasznú tevékenység keretében biztosították, adómentes pénzbeli juttatás formájában). Pályázati bevételek és a támogatott célok: Nemzeti Kulturális Alap (NCA), működési célú pályázat Ft Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉK bizottság Ft Alkotókörök, Kávéház, Klub, Nyomkereső programok Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közművelődési és Ft Ifjúsági Bizottság: gitársuli, Klub és szervezetfejlesztési programok Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Bizottság Ft Alkotóköri anyagok ÖSSZESEN: Ft 7. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke ill. összege Vezető tisztségviselő Szikora István elnök Lipták János alelnök Szikora MIhályné titkár Juttatás értéke 0,- Ft 0,- Ft 0,- Ft 8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Rendszeres Programok 2008-ban Hetente: Bibliaóra péntek esténként 6. oldal

7 FiFe (20+) Fiatal Felnőttek Bibliaórája szombat délutánonként Ifjúsági Klub Gitársuli Sportkör Szeptembertől minden hétfőn és csütörtökön óráig Nyitott Ház Kéthetente: Női Bibliaóra Mini Alkotókör Alkotókör Havonta: Nyomkereső Kézműves foglalkozások Nyitott Ház munkatársainak képzés Választmányi ülések Egyéb programok 2008-ban Januártól májusig havonként Szervezetfejlesztés. Márciusban: Húsvéti Hajnalvárás. Áprilisban szolnoki KIE napon vettünk részt, a gitársulit vezető fiataljaink szolgáltak a telekgerendási missziós napon. Júniusban évadzáró alkalom, júniusban és júliusban 4 napos alkotó táborok az alkotókör résztvevőinek, Krajcsovszki Tamás vezetésével. Júliusban fiataljaink részt vettek a Szélrózsa KIE Kávéházában, és 50 cserkész fiatal látogatott el hozzánk a norvégiai Jolsterből. Szeptemberben képzést indítottunk az induló Nyitott Ház program munkatársainak havi rendszerességgel, nyitó alkalmat tartottunk minden programunkat látogató gyermek, felnőtt és fiatal részére. Egy év szünet után, új vezető segítségével újra indult a Nyomkereső! Nyitott Ház működését indítottuk el heti két délutánnal. Országos Csendes hétvégén vettünk részt Balatongyörökön. Októberben egy hetes tanulmányúton vettünk részt csehországi és német KIE csoportoknál Novemberben kiállítással mutatkoztunk be a Civil Kulturális Börzén. Decemberben 20. éves Jubileumi Irodalmi Kávéházat tartottunk, ahol Berki Zita és Krajcsovszki Tamás kiállítását is megtekinthette az érdeklődő közönség. Közös karácsonyi ünneplés és Szilveszterezés két csoportban: a fiatalok és a régebb óta fiatalok. Békéscsaba, március Szikora István Szikora Mihályné Antal Ferenc elnök titkár pénztáros 1.sz. diagramm: A évi bevételek százalékos megoszlása 7. oldal

8 SZJ A 1 %; Ft; 12% Magáncélú gépkocsihasználat megtérítése; Ft; 1% Egyházközségi támogatás; Ft; 7% Szociális alap bevlétele; Ft; 6% Bevételek 2008 Aktív tagok tagdíjai; Ft; 5% Egyéb adományok; Ft; 25% Magáncélú telefonhasználat megtérítése; Ft; 1% Képviselői támogatás; Ft; 9% Pályázati bevételek NCA; Ft; 22% Tartós adományok; Ft; 5% Pénzügyi műveletek bevéttelei; Ft; 0% Pályázati bevételek Önkormányzattól; Ft; 7% Készült 4 eredeti példányban: 1. Békés Megyei Cégbíróság 2. Igazságügyi Minisztérium Céginformációs Szolgálat 3. APEH Békés Megyei Igazgatósága 4. Egyesület példánya 8. oldal

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Beszámolási időszak: 01.01. - 12.31 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI: Alapítás éve: 2008. Működés kezdete: 2009.02.04. Bírósági bejegyzés száma: 9. Pk.60.716/2008/2. Bejegyezte: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET

1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 1 2 P K 6 0 0 1 1 2 0 0 5 3 Bírósági végzés száma 1427 VÍZILABDA SPORTEGYESÜLET 2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2015. május 4. Tartalomjegyzék: I. Számviteli beszámoló II. III. IV. Költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az Alapítvány

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete

SM Betegek Gy-M-S M. Egyesülete 1 2 3 2 2-4 - 5 2-0 0 Töltéstava, Petőfi út 51. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2014. január 01. - 2014. december 31. 2014 Kelt Töltéstava, 2015. május 2. P. H.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben