Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felei6s SZtrkeszto: PATHÓ GYULA. akinek megmásíthatatlan tanítása. cselekedtetek atyámfiai közül, azt Nekem cselekedtétek.""

Átírás

1 V. évfly 47. zá. Ár 20 fillér. Kár, 19. nvbr 25. LŐFIZTÉSI AH : géz évr 10 P. I gydévr 2*50 P. Félévr 5 P. gy zá r 20 fill. Mgjlni indn zbtn. Fli6 SZtrzt: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Kár, Igándi-t 24. Tlfn 61. Hirdté ári díjzbá zrint. Kézirtt n dn viz. Örült irá! vágtt z Bt Az br-illió zédült tpóvl hjzljá gyn gt, rt próbálgtán é rán ég indig; nin i gnygttó rdény. Minth láthttln lbirinthúbn tévlygv rné itt, hgy évi nélülözé itln tji tán viránybb zőr érzzn, hl i rüldözött vándr végr gpihnht. D hztln. Ugy látzi, n irű! gtlálni z Aridné fnlát, rt vnn, in érdü, hgy inél tvább trtn znvdé, nélülözé. Vnn, in löbbrvló bzú tlj iélé, int flbráti zrtt prn. Sjn, gynlőr thttln vgyn vlü zbn. ál htl, z rő. z znbn rán jlnti zt, hgy dj g gnt rn é ölhttt zé! hgyj lvzni zt, in r thán ért, d in éppn lyn jg vn z élthz, int bárin világn é i t révdző zl, tl ggdll nézn tél lé. Ain ár t zü értél ll érni nyrt, rt biznytln hlnp göti züt. Ain zívtlnn l! látzni gyri lőtt, rt z értüvló ggódá n ngdht ég i i öröt. Mntü g zt z pát é nyát! Mntü g zt ii gyrt, in önnyből ly, z üröből lyn vé jttt. Ain dtt z Itn! Álljn g é gndlzzn! Gndljn viz ját gyrrnr, ir több vlt gá, int önny. Gndlj g, it jlnt z ztl, lyn nin nyér é it jlnt író gyr hidg, fűttln zbábn? Ain dtt z Itn! A Sziáli Mizió Tárlt z tón i pgtt nált. Szv éré z Itn nvébn. Hllgát g érő zvát é nélülözhtő dlgitt jttát l hzzá, hgy ti nvtbn ddh nintln zgény brn, in iádág é háláj z gytln in, ly vlt gy z Örö Biró lé, Hrthy Milóné in gáíthttln tnítá é Ígért: Ait gyn ldtt tyáfii özül, zt ldtét." Dbr hó 10-én gnyiii épnyh. Ki gyr rgi öröl itn fléj, hgy gpjá zt, it n td dni z tthn, d ir ni ngyn i züégü vn: jó, lg étlt. Ai gérttt érő zvnt, jt l dányát hzzán. (Várház I jtó.) Mindnt hználhtn, d ülönön érün t éllizrt : liztt, zirt, prdit, zöldégt, ht, brgnyát, rt tb. A n zivü dzón ár t lőr i hálá özöntt ndn. A Sziáli Mizió Tárlt. nyrnyhitő ió jvár Kárbn bflyt dány hlyi inégió rtébn hználhtó fl. A vári inégn trvzt. Az idő ürgtőlg lép fl z illténél, tél nyr n tür hlztát, btvő flthz ll jtttni zt, i önhibájn ivül nnlül vnn, i ldjl árár z éhínéggl üzdn. Szüég thát, hgy z ínégnát hldétlnl gindít. A vár ziálplitii ügyztály ár özírt ári nnélülit, z lláttln ládtgjit, lyből gállpíthtó, hgy várn trültén nél li ládfő zá 480 z lláttln ládtg zá 1120 vgyi özn 1600 zély llátááról ll gnddni z inégió rtébn. A lgtóbb trttt vári özgyűlé állpíttt g z évi inégnyhitő ió öltéglőirányztát. Az lfgdtt jvlt zrint züéglt: nbérr P. népnvh fnntrtáár 8000 P. n éptln lá g tá - dr 650 P. tjiór 00 P. rh, ipöió 600 P. élizrr 750 P. btgáplái é á gézégügy gélyr 440 P. özn P. A gállpíttt züéglttl zbn várhtó bvétl: vári hzzájárlá 4000 P. öltégvté ülönböző fjztin flvtt élr frdíthtó özg P. inégjárlé P. gyűjté? ért álli hzzájárlá P. özn P. A vári érnöi hivtl ég gzt 2.-án lézíttt z évi inégió rtébn végrhjtndó n trvztét, ly ntrvn végrhjiá nygbzrzél plt idál gyütt pngőt tnn i. Az inégió rtébn lnn trvzt zrint Ptőfi Sándr-tábn 1. Vág-tábn 140. Mátyá irály-tábn 10. Jdli Ány-tábn 9. Kn Miló tábn 155. Czzr Grgly-tábn 155. özn trn gépítv, tvábbá Pézly (Pi) tér Flvidéi-t 500 ni2 Brz-t Sörö Pngrá Klár Itván Térífy Gy.-t Czzr Grgly Pprád-t Ptőfi Sándr özn t trült gági rndzé, 1500 ' ő itrlé, Kn Miló-tábn é gy intári tn özn tttén d t építé, járd zgélyzé flyóá építé hzúágbn é végül 78 vi itrlé. Az inégnábn vló rézdé fltétlit z inégió bizttág zbtn állpíttt g. FŐi rá nylv ül indttá, hgy pénzbli é tréztbni tágtái áltlábn nzlgálttá llnébn lht nyújtni. Kivétl htóági rv áltl n- é rtéptlnn nyilváníttt gyén.

2 2. ldl. Fgllzttár rndlzér álló özg r á n y n z t n d ó fl gy, hgy indn ládfő hvnint nnyizr négy, ill tőlg ét npt dlgzhn, int hány 16 évn flüli, ill tőlg zn lli tgból áll ládj, tréztn blzá ítv ládfőt i. Az gy í n é g n lőirt nidjét téli h ó n p b n lőr i l l ht dlgzni. Az ilágyr r é zér jttttt tréztbni gélyt (népnyh, rh, ipő) ládfő ötl ldlgzni, rt h zt llztj, illtő lg flhívá llnér áll n á b, t á g t á gyr étől n v n h t ó g, d ládfő n fgllztthtó z i n é g n á n á l. ínégnábn, gélybn z rézíthtő, i 192. évi jnár hó l- lőtt öltözött Kárb é z gyéb fltét ln gfll. Az, i z lúlt év bn fiyóittt tréztbni, vgy pénzbli gélyt n d l gztá l, jbb tágtáb ddig n rézíthtő, ig hátrlét l n d l g z t á. Szlli i n é g n á r l htőlg l á d gyén é ládfnntrtó llzhtó. A zlli i n é g n z lúlt évhz viznyítv rőn r l á tzndó. Inégn npzábér : flnőttn 1.50 P. 17 évn llin 1. Flügylti dij i iprn -4 P. z n v é g z é é é r t 2.50 P. Az lúlt évbn zá ljárál zbn z idén Hrthy Milóné ny- rnyhitö iójár dány ztt özgt n ll öz pntb lüldni, hn zt hlybli ínég özött lht zétztni. Az d á n y l záláit plgártr főipán tján trjzti fl öz pntb. Hiü, hgy zn in z idén t ö b b dány fg bflyni int z lúlt évbn. Réljü, hgy z inég n á intézdéiről indn r g n y g t t ó tájézttót t dn dni l v ó ö z ö n é g ü n n. Ppírzlvétá phtó : HACKR DZSŐ önyv- é p p i r r d é é b n. Btr LÖWY Győr, Gr. Tiz I tér 5. z. 19. nvbr 25. Kárgyi Hirlp. A r-hgyhli vúti vnl villítá é gyéb vúti rfr Bé-Bdpt özött. H ó n p ót lázn fly n n g y z b á ú nált bdpt hgyhli vút vnl villítáávl plt bn r-hgyhli zzn. A htl hzl trtó vzlpt hlyzi l btnlpjib, h z l t r t ó z lp gy rézét győri vgn gyár ézíttt. Az zlp flállítáán géz rg n á dlgzi z lő zzréz, K á r Á özött á r h ó flyán l i ézült. Mt Á g y zntján özött flyi n, hl rthz jtn z géz örnyé dlgr vágyó n á z. gy átlítái nál tt végzn villítá itt g y ő r i p á l y d v r n. M i n t gírt, G y ő r b n p á l y d v r ülyzté i z ü é g é vált, hgy Br-hid ltt vill hzlt ifzíthé. A győri p á l y d v r géz hz á g á b n n á rg d l gzi ilpátlt földp A ári vng. őgyült pr-tj M t rndzi á ri vng. őgyült z Iprttülti Széház n g y t r é bn pr-tjét. Hzú htn rztül flyt nhéz é indn zrplőr htl fl dtt hárító drb próbái. Pitró Mgni htl rhtii láftél flépíttt g y ö n y ö r ű lényü ldrááj P r z t b ü l t " rül zínr. A r n d z ő é g fárdágt n irv lndtln zrgl l rr tördtt, hgy n é p zrű z n d r á á t inél töél tbbn t h á ri ö z ö n é g n. A drb fő z r p é r irült gnyrniő Cntntin Lint g ö r ö g z á r z á ú énűvézt, i zrd ót á r rőn próbált z gyüttl z prát. Sntzz zrpét vá rzi énli, i n ifjző zép rgánát ár vlt lln girni. A többi zóló zrpt Przinzy Milóné, L Zófi é Try Bél énü. hhz t lzi é g htl r gyütt é znr. A réz válllzán röli ir lltt tlán z nygi i rr lz l g i n á b b züég, hgy z l ő d á örül flrült idát, ly nélül pr lődát nhéz lépzlni, fdzni tdjá. A á r i özönég ngy é r d l ő d é l várj z lő űdvlő p r - g y ü t t b t t z á á t. Az röli ir lérééhz ngybn hzzájárl- ögött, hgy lézíté z j í n p á r n z ddiginél 28 n tiétrrl é l y b b lpját. Átlítá flyi é g G y ő r bn Kálvári ti úgynvztt r p ü l ő h i d n á l i. Itt znbn á r n vágányt ülyzttté l, hn hidt lté fl. A hidtnléi n á l t t gy hjtttá végr, hgy h i d l á b vzrztét tldttá g. Aztrii h í r d á zrint z ztrá á l l v t igzg tóág á trvl i fgll zi, hgy B é B d p t frglt inél jbbn i é lyít. Intnzivn fgllzi trvvl, hgy Béből Bd ptr tr vntt indít n, iáltl n t i d ő t z ddigi 4 é fél, 4 é h á r ngyd óráról é fél ó r á r pzth l. H íérltü b váli, r rndzrn fg n tr vnt özl dni. Fgl zn zzl trv vl i, hgy gy npn I I I. ztályú h á l ó i t jártn jd B d p t B é özött. n tljn j é z llr g y ö n y ö r ű n gfttt dízlt é zínpdi rhű jlz, lyt Ptről hz rnd zőég. Az l ő d á t btníttt é vzényli Bthlndy Sándr, z vngéli gyház rngy, i óriái lldél é ngy bíióvl végzt nhéz fl dtát. A ű r rtébn zn r lődj S p p é nyitányát A öltő é przt"-t, lyt dr. Lhózy Attil vzényl, fllép Kzá Itván K á r bn ngy irrl zrplt zvlóüvéz, i öltényt d lő é végül Fdr Mni, G á l Di, Gál Iln, G ü n brgr Józ, Jb Irén, Lió rzi, é t Ir é Vrbőzy Mári gyr tánt ljtn znr íértévl. Az p r á t é z géz ű r á t hétfőn ú j ból lődjá. Az l ő d á i n d é t np pntn 8 ó r r z d ő d i é 10 ó r á i g trt. Jgy lővétlbn Hr Hlálr gázlt vill Kjáthy özvgy Jnőnét. Mgrndítő, hlál z r n é t l n é g ért, gy vill bltn tt á l d z t l ö z v. Kjáthy J n ő n é, 78 év tizt gyr ú r z n y, t l ó á r i áll. plgári lányil gyri igzgtónőj, z irtnvü ngy öltő ö z v g y. Hétfőn d é l t á n é g i náját vztt ó v d á b é i r hzflé trttt, ért hlálthzó blt B d á n, M r g i t - ö r t n. A Sziffrt-ávéház lőtt rt lzállni 4- vill r ó l özv. Kjáthy Jnőné, z g á b n lvő vill lő i j á b ó l znbn ly zrn étlnül léptt l, hgy g úztt é póti lá z hnt. A p ó t i l é p ő j g lá g y ű r t z r n é t l n zznyt étrn rztül vnzlt vill g á v l, ig végr v é r n, z é l t l nül ilté vill lól. A n t ő z Uj-Sznt J á n ó r h á z b vitté zrn étlnül járt t r ó n á t é t t bézti ztályn znnl g p r á l t á. Az rv indn fárdzá h i á b vló vlt z lll, özv. Kjáthy J nőnét n lhttt z éltn gntni. Kihllgtni l httt, rt á l l n d ó n z é l t ln vlt é ddn rggl g hlt nélül, hgy gy pillntr g á h z tért vln. * Kjáthy J n ő n é, Már Gizll zülttt bn K i Grn régi b á n y á z l á d ból, pj h ó t i z t vlt. A ftői örnyztbn rán ifjlődött bnn trézt iránti zrtt bizny öltői hjl. T n l ányit Bdptn végzt, C l g á n y ti áll. t n í t ó é p zőn é Z i r z n - i n t é z t n i vló n ö v n d é vlt. lő áll á znii p l g á r i il vlt. Két fi vlt, i fitln lhnyt é h á r lány, i tnügyi pályán űödn. Kárb 1897-bn jött é özl é t évtizdig ű ö d ö t t ö r ü n b n. Az álli plgári lányilán á d i igzg é Mjrvit p p i r r d é - tój ltt, ir tnügyi r á n y G ő z Srltát "ülföldi bn é t 7 órától hlyzínn t n l á n y ú t r ü l d t. A r jött phtó. ő, i r á r 5 év özvgy vlt. lvégzt z ö n é n t áplói tnflyt 1912-bn, világ h á b r ú b n p l g. i l á b n l hlyztt h d i ó r h á z n vlt vztőj. F á r d h t t l n l é l l n vztt z á p l á t ind l g l ó b b f r r á ddig, ig t ö b b lr t fr- gy télálló l váár Krr Sándr fiizr é g r d é é b n K á r, I g á n d i - t 24. Tlfn 50. Uri, női divt-ár, tni i lglóbb bzrzéi frrá H A J A L SZKÁR.

3 19. nvbr 25. dúlt lő btgi özött é prnnág i n zárt i önént áplónőéi ó r - I. r gzrvzt tná r é / r z llizrgyüjtét é zzl jvíttt z ü d ü lé éllzééi Kürthy Itván főipán tján g hdiitün ttébn rézült. A Kri ) őgylétn vlt l nö i nitványil hzfi zllbn nvlt, d r ű éltflt-. é zigrú ötlégérzét plántált tnítványib. lé zt Vörörthy ntnárt- r rndztt gyönyörű ün npég, ly ély nytl h iti tnítvány llébn. Dízgyrt öltön é lángló lldél ünnplt. Mint igzgtó fjltt j g é r z é vlt é jgérzé jllzt ű ö déét indn özélti tvény égébn. A rndőri vizgált g állpíttt, hgy Kjáthy Jnőné trgédiájáért n trhl fllőég nit, g zt zrnétlnégt. Hlál zél törhti é vlt tnítványi örébn lttt ő z i n t rézvétt. FÍLMSZÍ^ Kár Kn Miló-. II. Tlfn 8. vbr 25 én zbtn b é 8* óri zdttl ló hlyárl! Pri dll Rnti zné filprtt vbr 26 án, v á r n p ^ 4, 6 é S^ óri zdttl HARRY P1L tló filj A rjtl iötő gy tngri rndőrtizt lndji vbr 0 - á n ü t ö r t ö ö n Ü é 815 óri zdttl Szélhá izny Klnd vígjáté. Az l ő d á vég fél 11 lőtt. Jgylővétl: Az lődái npn délbn fél 12- fél l-ig. Brrnó tlvj grázdáldtt Báblnán. A ngy n y r ú á g gylátzi á r nd vidé nyglát i vzélyztti, t l vj tt i flüti fjüt, hl ddig hírből hlltt n ájról. B á b l n p z t á n hét ljén irtln ttt b rrnt Ki Árpád énri z á z d l á á b é fgr zttt öpnyzbből gy pénztárát, lybn 1870 p n g ő vlt, llptt. A b r r n ó t l vj tttét ly ügyn hjttt végr, hgy i nyt n hgytt hátr. A n d ő r é g tlvj ézrritéér l g r é l y b b ny z á t gindíttt. Az ilágyr bédlttéi iój. V á r g y é n j irályi tn flügylőjén, vitéz Szbó It v á n n n b r b r á t i ér zültét, ziáli g n d l d á á t hirdti p á r hét lőtt idtt örlvél, lybn özvtln r n d l z é lá trtzó li népilá i g z g t ó á g i h z fr dl éri h t h t ó n á j t, hgy j b b ó d tárdl z bédlttéi ión z i láb vló bvzté tján zrd tli időbn lglább 1 1 tál lg étlll illpít nyrbn lvő ilá gyr éhégét, ivl bi lázát i fltétlnül lő fgj zdítni. A Ttárjárá" Sziáli Miziótár lt rndzéébn. gy é r d l ő d é iözi g Ttárjárá iü flvná prtt bttóját, lyr vá rn lgjbb űdvlőiből llt gili g á r d ár ht ót ézül ngy llültéggl. lődár rül töélt zín pdi rtinnl é lbilinlő zövggl girt ö r ö b ű dljáté, ngynvű z n z r z ő n n, Kálán Irén gyi lg ngybb é l g n é p z r ű b b zr zény, ly fülbázó dll á v l, r h z t r á l i ötltbn gzdg hngzrléévl, zin lvnéggl, dv én- é tánzáivl indnr hódítni tdtt; gvn thát r é n y rr, hgy á r i pblin zúttl i lgélvztbb űdvlői l ő d á b n lz réz. Főláritó : AGY ISTVÁÉ A ir. tnflügylő gyi r á d i ó -, illár- é villági djűlg, átirtilg flért vl nnyi gyházi főhtóágt, hgy züzlt flügyltü lá trtzó ilá K á r, Igáiii-út 24. tnttültihz h n l ó örlv lt djn i, d grt b á n y á é g y á r vztőégét i A ári tüzltóz ió jóindltú t á g t á Krán vln ég jóláb végit. b á t z n i drb irét ill gyült évi rnd Aint ö r v n d t n ért tőlg, d h figylb vzü, ü l ü n, zn áldá ión hgy hnglt, báj özgyűlé. z lő ngybb ir ári pziiój prtt Sz. Miz. gvn, nnyibn dr. Kln Tárlt Kári Szrvzt Krizzt pnnnhli főpát rndzéébn rül zinr, ly Szbtn, flyó hó 18-án tárányi rth. li iláb járó gyültről ö z t d á ú, hgy déltán 6 ó r r á r i öbölpzti é ihálypzti 40 űdvlői zínjátzábn tl ö n é n t tűzltó trttt évi rnd özgyűlét K á r b n, gyr záár nvbr 1-töl érhttln űvézi játét td várhz itnátrébn áprili l-ig npnt é fjnént p r d á l n i, lődái n dl. tjt tlványztt főpát- vidéi, hn fővári zín Sli Lj p. ü. főzáági rdl trhér, i z űvézt nivójávi vrnyzht, t n á llnö lnöléévl. lnöi gnyitójábn S 5 h ó n p r 2000 litr tjt tz gy bizny lhtün bbn, i. A főpái zzl n hgy űdvlőin gyütt li Lj rátttt fnt özérdr, ly ár égtőn gztl fény tnújlét dt lőrndű zrpztáávl, i ziáii g n d l d á á n é t ű n ő lítáávl zúttl i b i ürgtt z öt év ót züntlő tüzltógyült éltrhiváát lgn érző n zivén, z n y á r b fgj lpni g á t ért z gyült tgjit, hgy z nhéz rbn élő é á r i ö z ö n é g zivéb. ű ínégt látó gyr p Mg ll lítnün, hgy z gyültt ö z h z n ú ö d é é b n t á g á. dig, i n g y r é z é n téli 5 p p á prttt rhű jl A prnnág lúlt h ó n p n át géz npi lg zbn, pzr é Ízlé d í z l évi jlntéén é z á r z á táplálé tlán z i flfr tl djá lö. d á n t d á l vétl tán rlt tj lz, iár llt éz H i á n y vln t b jövő évi öltégvtét állpí zl fgjá érni j ó r ó j r z zálón, h ngy gnddl, ttt g özgyűlé, jd Ég á l d á á t. töélt űvézi flézültég gürdtt lnöi tiztégr Mg ll zúttl lítnün, gl lőézíttt űdvlői lő gyhngú lldél, özfl hgy K á r b n z Í n é g b n d á b h r n g z á á n á l n j iáltál Alpy G á p á r r znvdő ilágyr fl lntnén b, hgy drbt ány főtná* plgártrt gélyzé iár hrdi töélt hzzáértél, űvézi válztttá g. ztndj p é l d á g n d d á glátál, fárdhttln d lfgllván Alpy G á p á r l vn gzrvzv. A téli d á l Pril Mihályné tnítj r á nyfőtná, plgártr h ó n p b n gyngén táplált b é rndzi g, in z gyr vári inégió ély indn tinttbn bizt z lnöi zét, gözöni l p b ó l npnént é fjnént ítj drb lődáán tlj bizlt, ly ly frppánn nyiltztt lltt, özönti z 2 2 dl. tjt pn, r á z röli irét. A znét ö nént tűzltót, iről rlt Sziáli Miziótárlt ári Znbrát Tárág Kári Szrvzt áltl fnn zlgálttj Bihff G é z r ö r ö l állpithtj g, hgy trttt é vzttt népnyhán ngy btnítáávl é vztéévl. n hivtá gltán á l ln, rt önént válllt ö n étzn, znívül z inégió A drb ngy n é p z r ű é ztln nájl lzánt b á lpból g z gy j ó t é n y gér tintttl r n d z ő é g gy trággl é b i z t n á g g l hr gyült d á n y i b ó l ipő d ö n t ö t t, hgy z prttt négy ln tűzvézl zbn, é rh gélybn rézüln. l ő d á b n fgjá bttni z gyültn várn Az i l á gyrn zn z i n p á r t l ó ö z ö n é g ü n n. B ddig diőégt zrzt ngy nygi hzzájárlát igénylő ttó l ő d á dbr hó indn gy tüzltóvrnyn. gzrvztt t ö b b irányú 2-án lz, jd giétli d A tiztújítá r á n gvá gélyzéét lgngybb zr br hó -án, 8-án é 9 - é n. tttl irányítj é tágtj g Az lődá zínhly : z Ipr lztttá l l n ö ö n : Királyi Miló gyógyzréz, járái tűz v á r lgzívű p l g á r ttülti S z é h á z zínháztr. rndézt! flügylőt é Sli tr, Alpy G á p á r rányfő Tintttl, hgy ű d Lj p. ü. főzátnát, tit t n á, Sziáli Mizió vlői l ő d á indn bvétlévl á r n : Trgyr Jnő p. ü. tárlt Kári S z r v z t é rndző nőgylt j ó t é n y á tiztvilő, p é n z t á r n : B n vztőég é t ö b b i tár gt ivn gyrlni, étzr Kárly frdöt, llnőrn : dli é jótényági gy n ötlég i' dnin Mrt Andr p. ü. z á t n á ülti. ll nát t á g t n i. D h t, ü g y é z n : Shidthr Hizü, hgy vitéz Szbó z ó r z n i, ltni r Vil dr. ügyvédt, rvn: Itván ir. tnflügylő ili bári : gy vtln g ll Vái Jnő dr. A özgyűlé z bédlttéi iój n fg l nézni ngyzrű drbt. gyült önént tűzltórdni ttő v á r g y é n gy ttültén f ő p r n n á v á i ö z é g é b ő l, indni hz A Kárgyi Hír étltn Fidlr Józf g y á r i g z zájárl z inég gyr lp plgáré! Fizn gtót válzttt g gyhn flgélyzééhz zért jó thát lő indni lpnr. gúlg, lprnn ltt t v á b b r Itn b ő é g g l é érző zívvl I i wirth Gyl vári tizti fgj őt g á l d t t.

4 Kárgyi Hirlp. Q?. nvbr 25. vilő, zzprnn rdt Szpr György, Hjg Bél, Tóth Józf, B Miló, Kh Zltán é gédtizt pdig Krny Ir. Újr válzttt tvábbá özgyűlé z gyült válztányát i 9 rnd é póttg válztáávl, végül závizgálóbizttágb i új tgt üldött i. A özgyűlé végén ngy flbzdlál fgdtá jlnlvő, hgy rőtlj prpgndávl j tgt fgn gyűjtni várbn érdlt háztljdn örébn, hgy tüzltójárlé gzűntévl önt bvétlit tg önéntn fljánltt ttzézrinti tgdij hzzájárláávl fdzh öröl fgdt Alpy Gápár bjlntéét, lyzrint biztitótárágtól i érni fgn hzzájárlát, hgy tüzltóflzrlét gyrpithá. Ftpályáztn óriái ir. Még néhány npj, hgy tőr-ftvrny pályáztnt iírt, ár i gállpíthtj z áltlán ngy érdlődéből, hgy ftóvrnyünt lgzbb ir ilátáán rényébn indíttt útn. A hlyi érdlődő ngy záától ltintv lig győzün vidé gréin lgt tnni, indnnyin ftóvrny rézlti tán tdzódn. A ftvrnyző tdáár hzz, hgy büldött fényép pályázó tljdnáb rdn vrny trt ltt i. Mi vrnydijztt épt trtj g dj hlytt z érté vrnydijt. A vrnyr bnyújttt épből zűri dönté tán 1 np fényép iállítát rndzün ztán indnin rndlzéér dj épt. Mglítjü ég, hgy vrnydij n rl-ár, hn érté jándétárgy. A fényépzőgép lőrndű gyár zvtlt ézüléi. vá Bél ftrdő, ilőtt fljánltt vln vrnydijt, zt lpn átvizgált ifgátlnn tlált. A pályázti fltétlt, lyt lt zán dtn özr lyt ft-hir" tábláinn rézltn hzn, érjü zigrún btrtni, rt zűri ly é igzág nát ivn végzni zért pályázti fltétlhz zigrún rgzdi. Flhívj lvóin figylét övtző lpzáinr, ly ftvrnyzőt érdlő zirányú it fgn trtlzni. Értíté. Tiztlttl értít z ign tiztlt vvőit, hgy irült. ir. álli énbirt ibéri igzgtóágától jtt vj trér z gydáritát lnyrni é igy ódbn vn z ign tiztlt vvőit lgjbb inőégű árvl izlgálni. Spilnn Ir füzrrdő, Kár. A várgyi népűvléi bizttág ülé. A Várgyi Ilánivüli épűvléi Bizttág flyó hó 20-án, héttőn déllőtt zti.tn ngy érdlődé lltt trtlt g őzi rnd üléét ztrgbn, várgyház itrébn. Az lnöi zébn Kry Miló lipánhlytt, várgyi főjgyző ült. A bizttági tg ign ngy zbán jlnt g é több tárgy örül élén vit fjlődött i. Az lipánhlytt gnyitój tán Winbhr Józf v. népűvléi titár ttt g évi jlntéét, lyt bizttág lgngybb lirél vtt tdál. A titár jvltár özöntt ndtt Bizttág brüllr Frn ztrgi rálili tnárn, z ztrgi zbdgyt gzrvzééért, Váry Mári pilizntléii ántrtnitónőn ngy bzgll végztt népűvléi náért. Bjlnttt tvábbá, hgy ltziniztr 25Ü pngő rádiót dányztt Pilizntlél özég népüvlé éljir. A gzrvztt népűvléi n-trvzt tárgyláánál Bizttág nő ilánivüli fgllzttáávl pltbn lvi jlntőégű döntét hztt é z lődói jvlt lpján dr. Mzlényi Zltán é Brnnr Antl hzzázólá tán háztrtái é főzőtnfly rndzrítéét é rőítéét htárzt l. Több bizttági tg népün lli űvléér íván ngybb gndt frdítni, rt tn-tféln rő züéglt ttzi tárgybn. Brnnr Júli, brüllr Frn ürgti lginább z rölnítő lődá gyribb trtáát világítn rá nn züégégér ign értén. A hly é táplálzáról trttt lődá flyttáát é rőítéét éri Cnády Lázló bányigzgtó. A bizttág j tgjin dr. Drh Ján, Jznzy Kálán prlát-nnt, dr. Flbr Gyl, Mdr Arél plébánt, dr. Blgh Albin ginázii igzgtót é z gyittt várgyé négy rzággyűléi épvilőjét : dr. Fry Vilt, Fllnr Pált, Kózán Kárlyt, Pént Pált, é dr. Zindly Frnt válztttá g. Kry Miló lipánhlytt főjgyző Bizttág nvébn özöntt nd Winbhr Józf várgyi népűvléi titárn zn náágáért, llyl várgy ilánivüli népűvlét jlnlgi g zínvnlr é ldlúágr ifjlzttt rzág viznyltbn i z lő özé lt. Kérj indnütt Kárinnigyi Hírlpt. HÍRK gy drb zén vándrlá. Kzb rült gy drb zén ; lnézgtt é lgndlzt történtén. Évzrd történt, últj vn. Tlán z őr brén zlgált hűvö árnyéávl hőég lln. D Trtő trvi tvlbbi vlt vl. Föld lá rült, hgy zénné, ft gyéánttá llv lán újr npvilágt, lir zdődi igzi áldá hivtá. lőzör hüöt dtt, t pdig nát dv bányázn, fvrn, rdőn nyérhz jtttj őt; bnnt vn zbábn : lgt d; brül nyháb z étl lézítéébn vn áldá, fnt zrp; bjt gyár gépházáb gép hjtórjét: gőzt d tüz; fljt zdnyr é gít z brn élji flé rpülni. Igzi ft gyéánt, ft in. D ivé lnyl l, h z árdrágító, zrrdő ri özé rül...?: hidg zöz gzdgdán, z üzlti érd zlgálój; z br hznlő z z, ly z áldán idló tt rztzni tdj. Tnfly. A Kári épűvléi Bizttág tél flyán ét tnflyt zrvztt g várnbn. Az iprgéd rézér gy özhznú gyrlti tnflyt nyittt 40 hllgtóvl, vztőj lpn zrztőj, Pthó Gyl tnitó, tnág rézér pdig gy nlfbét tnflyt állíttt fl Mháy Gyl rf. tnitó vztéévl. Uj gyógyzréz. Klti Józf álltgézégügyi főflügylő báj lány, Klti Rózi i. gyógyzréz z lúlt hétn Bdptn, Mgyr Királyi Pázány Pétr Tdány gyt rvi fltáán lttt ir vizgájávl gyógyzrtár önálló vztéér jgítványt nyrt. Szívből grtláln. Flülfizté, Fr Márth hngvrny llávl Sziáli Mizió Tárlt Kárvi Szrvztén pénztáráb z lábbi flülfizté érzt b: Brt Frigy 20 P, Kálly ndr dr. 10 P, Lingr Sándr dr., Shidhr Lj, Zindly Frn dr., Vti d 8-8 P., Alpy Gápár 6 P., Bd Vil dr. Vó Gyl 2 2 P., Rzán Frn, özv. Ungárd Béláné 1 1 P., ly dányért zútn i hálá özöntt nd zrvzt nvébn Alpy Gápárné. Sz. Mi. Tár. lnö. rzág váár Kárbn. F. hó 27-én, hétfőn lz Kárbn z Andrá hti állt- é irdó váár. épüvlé Kárbn. Az áltlán özdvltégn örvndő irttrjztő lődá rztát Kárbn i gzdté. Az lő ir lődá ddn t vlt z Iprttülti Széház ngytrébn. Mgnyitó bzédébn rátttt ztrgi Antl ró. th. gédlléz űvlődé ngyfntágár é rr ngy értéű nár, lyt épűvléi Bizttág végz z lődá rndzéévl. A űr rtébn hi tnzáról trttt ég ztrgi Antl gédlléz lltnitő, érté lődát, zt igézítv Trgyr Miló, Brth Józf zvlt áltlán ttzét rtv é Jnéi Frn lvtt fl gy lbzélét ngy érdlődé lltt. A Sznt Ir Dlör Bihff Géz itűnő rngy vztéévl z lll i irt rttt A ári épűvléi Bizttág f. hó 28-án, ddn t 8 órr z iprttülti Széházbn trtj ádi irttrjztő lődáát. Műr övtző: 1. rdő Rné : A hlt, zvlj Bgr Józf. 2. A btgápláról lődát trt: Vrg Mihály dr. vári tizti rv... Wldtnfl: zpánn. Zngrán lődj Kálán Ir. 4. Ptőfi Sándr: ) Szptbr végén, b) Sári néni, zvlj : Vrbőzy Mári. 5. Az ipri özigzgtá é ipri törvény illá ín lődát trt. Phárni Itván győri ipt. jgyző: 6. lbzélé. Dr. Müllr Vil: A rzló. Fllv: Lngyl Tréz i. tnítónő. 7. Chpin: Gzdr-vlzr, zngrán lődj : Kálán Ir. A űrt Blgh Sándr, népűvléi bizttág ügyvztőj állíttt öz. A zínháztr fűtv vn. Jgy lővétlbn Hr Dző ppirrdéébn ár phtó 10 fillérért. A th. li fiúilábn lhlyztt népűvléi önyvtárból bári díjntn váltht önyvt. Könyvtárór indn zbtn 2 -ig. Könyvtár: Ry Gyl igzgtó. Közöntnyilvánítá. F. hó 15-én gtrttt hngvrny llávl z igénybvtt zngrát Ktn Rdlf hngzrjvitó é zngrhngló (li túló Kárbn) tljn díjtlnl hnglt fl. A zív fárdzááért z tn i hálá özöntt nd Alpy Gápárné, Sz. Miz. Tár. lnö. Ttély. Mint jlztü Kári Izr. Jótény ő- é Lánygyült í. évi dbr hó 7-én, ütörtöön t fél 9 óri zdttl Cr" éttr é ávéház tribn trtj zártörű ttélyét. Az gili lnöég indnt lövt, hgy z tély ltéhz éltón ir lgyn. Blépődíj nin. T zndvil 1 pngő. A épnyh gnyitá. Mint értülün, Sziáli Mizió Tárlt Kári Szrvzt ngy igyzttl t éziti lő téli zznbn ly áldá űödét ifjtő Vty déné épnyháján flállítáát zt dbr hó 10-én óhjtj gnyitni.

5 Ktlin t-t. A Ká ri Árpádházi Bldg Mrgit Szőlőgzdá fgyléb! A zölőgzdtárdl ár ázi Vgyr f. évi nv. hóhzbb i d ő ót ürgti v á r n p t 7 óri brpárltrndlt ódítáát. A Jttl trtj g z á, p é n z ü g y i n i z t r t rndl ngy é r d l ő d é t ltő tánl tt dtt i, lyn é r t l é b n gybötött Ktlin t-tjét z brpárltt ülön ngdéy nélül Iprttülti Széház n g y t r é g y ü ö l é r t é i t ő é ö z p n t i bn, lyr indnit zrtttl z z f ő z d é d n b á r l y nnyi T-jgy r 1 p n g ő. é g b n i lő lht állítni é T á n v i z g. A Hlyőrégi A l t i z t i Kzinó Ifjúág f. h ó t 8 óri zdttl trtj zinó ö z hlyiégibn i l á j á n űr vizg bálját. Blépődíj 1 p n g ő. T á n l t á g. A gyigándi Ifjúág f. évi nvbr 26 án, v á r n p t 6 óri zdttl Ki Móri-fél vniz tribn z á r t ö r ű T á n l t á g t rndz. B l é p ő jgy 50 fillér. K t h. Köri hír. A Kth. tdtj tgjivl, hgy n vbri tggyűléét nvbr 26-án d.. 4 ó r r rndzi tl g y b ö t v. Mindn t zrtttl hiv vztőég. H á r f l v n á vígjá t é t ttt b n é p ű vlé rtébn. A brgi é p űvléi Bizttág Kifldy yn "A Prtütö * íű. f l v n á vígjátéát dt lő, llyl pltbn gyr dl népűvlő h t á Tinódi L n t Sbtyéntől á i g í n irttrjzté i trtttt. A n g y n á b n vztőrézt vz i Bányáz Józf p l é b á n é Cfán Bél tni tó. 4 épűv é Alógllán. Stnvi Lj igzgtó tnító lgtóbbi irttrjztő l ő d á n Bltnt é nn é r t é it irttt. Mgfllő t t ó fil iért z l ő d á t. Irttrjztő lődá B á n h i d á n. Mzly P á l tnitó t t i járát irttt néprjzi, ltlpdéi é t ö r t é n l i z pntból. gy Któ é Tá Kárly iválón jól zvlt. Frgó J á n tnitó lbzélő órt trttt. ttófil fjzt b z lődát. trlt b r p á r l t t trlő g értéíthti. A i thát br p á r l t t óhjt trlni, frdljn bizll lóhlyéhz lg ö z l b b ő zzfőzdéhz. K l t r l ő d á Á n. Az ái é p ű v l é i Bízttág f. é. nv. 20-án trttt ngyzbáú irttrjztő l ő d á t. Láy Józf ügyvztő nyittt g flyó évi l ő d á rztát t n l á g ll zvl, jd éth Itván p l é b á n trttt é r t é l ő d á á t B á t h r y Itván ról ngy történl t d á á t il lgttv, L á y Józf tnitó z il é l á d i nvléről értztt. Pó Ann tnítónő gy nvllát lvtt fl. Jház dit, Tlyr M. é Pr I. vrt zvlt z é p irrl. K ö z b n l á n y i l ét dl t r n j á t é t tttt b. H l á l z á. Régi á r i l á d fj özv. Hfngl P á l n é hnyt l 77 év r á b n z ét f. hó 2 - á n rggl ó r r. A jó é d n y á t z r t ő gyr i, nyi, vji, n á i é d é d n á i gyázljá. T t é f. h ó é n d.. ó r r lz á r i r ó. th. t t ő bn. T ü z M á n. V á r n p f. h ó 19-én éjjl fél 12 ó r r d dig irtln ból igylldt ifj. Kri Józf gzd zl zl, iy é ő b b átptt Frnl Sál zlzlr. M i n d é t zl légtt dré i tűzltó önflál d z ó náján özönhtő, hgy tüz n trjdt t v á b b. A ár örülblül 6' 700 p n g ő. épűvlé Kibérn. A ibéri ilánivüli n é p ű v léi bizttág á d i irt trjztő l ő d á á t 19. évi nvbr hó 26-án d.. ó r h é z é g z d ó g b - r trtj r ó. th. il n b z l g á l t t á örül. l t ú r t r é b n ö v t z ő ű rrl : 1. imgyr Hizgy, gyittt v á r g y é n igyülé-/:óváttté z d ó g b n é énli Kibéri Dlgylt v lfgll! gbn b z l g á l t gyr. 2. Gróf A p p n y i r ó l Antl t n i 1 gy hlyn l ő - lli vr, zvlj: Ann tnítónő.. l é b zéd rdló nhézégt. Kry gróf Appnyi Albrtről, trtj: Miló l i p á n h l y t t á Jti Frn i g z g t ó. 4. F r i é z ztrgi p é n z ü g y h á z, énli Kibéri Dlgyií igzgtó, vlint Klzváry vgyr. 5. Alli vr, Kálán dti lpján zigrú zvlj: Pizl Ir. 6. Irr rndlzét fg idni tin dnt tn dl, énli Ki ttbn özégi l ö l j á r ó á g béri Dlgylt vgyr. 7. S z ó rézér. r z t t ó z á : ) V d á z Hlálzá. Mély rézvéttl dl, énli Kiéri Dlgylt v t t ü z r ú g y á z h í r t, ly vgyr. b) Cigányjónő, Hrváth J á n nyg. á v. főn l ó g, l ő d j : Lthpig Jlán. lz hllát jlnttt. Az 56 ) t v á n ó g r ztrtz g é z é g é indig j ó féráb. Vig jlnt, lődjá : dlyii brt z lúlt hét Pizl Ir é Brth J á n. ddjén hirtln rzllét tán győri ó r h á z b zállítttá, d) Máli néni n gy férjhz. T r é f á zínjáté 1 f l v n á b n. I péntn ghlt. G y á z b ) lz n é p d l, énli Ki britván z r t ő njét é nyl béri Dlgylt vgyr. érét, ttvérit, ó g r i t, AZ inégjárlé ivté /tü Rézbár Pál tintély fdráz iprt é itrjdt* r é n ötlzttég. A. ir. nágát. Hltttét hzhzt blügyiniztr z zévi i n é g ió öltégin fdzéér ztá é hlybli t t ő b n, 19évbn i lrndlt z i n é g d ó én v á r n p hlyzté ngy réz ivtéét. Az gyzri inégjárvét lltt örö nyglr. gy rányi váár. Cillár, Rádió, Grfn, Grfnlz é indnfél villi lglóbbn Krr zrzhtő b Frn ltrthnii vállltánál K M Á R M, gyigándi-út. Tlfn : 86. lét jövdli, tárlti z áltlán rti d ó fiztéér ötlzttr vti i. Alpl z 19. évi álli jövdli d ó nál lpl vtt vár t r ü l téről zárzó 192. évi d ó ö tl tizt jövdl, illtőlg nyrég, vgy jvdl zl gál. Az inégjárlé l j ö v d l d ó n, vlint t á r lti é t n t i é d ó n 20 z á z lé, z áltlán rti d ó nál lpl vtt ö z g 20 z á z lé. Az inégjárlé nvbr h ó 15-én vált d é é. Az v á r, ly z ínég gélyzéér frdítndó özgt á hnnn i lő tdj trtni,. ir. blügyiniztrtől z i n égjárlé ivtéén ötlztt ég lól flntét érht. p p á lvnivló gyr lgdvbb újágjábn. Az Én Újág idóhivtl, Bdpt, V I. A n d r á y t 16 zívn üld díjtln t t v á n y zát. lőfiztéi dij ngydév r 2 p n g ő. A gyr rhtrv-pá lyáztr 1207 pályázt ér z i d ó hábrú. Gignti ör ép z, it Fhtwngr lén tár Z i d ó h á b r ú b n, gy ői l t ú r á n é gy népn tr gi b á. Főzrplőj n i br, hn gy ziból, jrzáli Tpl : tr tl ét világnézt, hldó, indnt ltipró nygti rói é hgyánybn györző, izti, lti z i d ó á g ö z ü t ö z é. gy i n é p r é n y tln ü z d l világ lghtl bb b i r d l á v l. Fht wngr, ár rgény bri hő, zidó Józf pp ból Jph Flvizá vdltt r ó i történtíró, igyzi p á r ttln r ó n i á rdni nn vd, v é r, frrngó rz n, z ór lgdráibb flvnáán. A ét gyfrán lzánt gytln hdvilő fél gyfrán övt l z ó z gét, öli hlr védtln llnflt, rbl é gyújtgt, gyfrán hői é gyfrán lj. A zidó n é p z b d á g á t védi é gy Itn hitét, rói légió zzl tdttl indln hrb, hgy gy ötét bbn, láthttln itn bbnáj l ln üzdn é znívül Ró világrli lhivtttágért. zrnyi ln ülön törté nt, b á vgy flldé, illiónyi br r zövődi bbn rgénybn. Vllá, ltúrá, világnézt é világ réz rüln zb g y á l. Mgirjü blől Krizt hlál örüli géz irt föld trültt, b r b á r g r á n británnii törz htáritól I n diáig, vlnnyi népt, r z á gt, jlntőbb várt, z át, özfgv gytln g y ú j t ó p n t b : zidó hábrú rtéb. Mgjlnt "Jó Könyv" r g é n y r z t b n. Kttő ött ár fűzv P. 1*80, v á z n ö t é b n P. *80. ztt b. A T S Z zglt indíttt gyr rhvilt ltrjztéér. A pályáztr 1207 pályű érztt b. A b é r ztt nygt 16-án gnyílt Iprűvézti M ú z b n rn dztt iállítán ttjá b. Cőhlttt z r z á g ú t n. K özég h t á r á bn z r z á g ú t lltt gy zlzl t ö v é b n rngyb brlv gy újzülött gyr hlttt füdt. A gjttt n d ő r é g i n y z á lőtt g y n ú á vált, hgy Mhái Lidi 20 év lányzó zülétáni b á n t l itt t rült ó r házb, hl újzülött gyr éről ddig n tdtt z á t dni. Mitán vizgált é b n l á étégt izárólg g állpíttt, hgy brzl hlyztbn tlált ő él tén rőz ódn v ttt végt, n y z ó h t ó á g vélény zrint l h t é g, hgy fitl lányny fj ttt g gyrét z tnti zlzl t ö v é b n. M g y r L á n y. rzébt irálynéról lézi g é p pl, vrl, il lány d v lpj, Mgyr Lány j zá, t v á b b flyi ét r g é ny "Tz npiól é Mtróz rhá.,, Bby Józf zép l bzélé, Li Kárly é V á n d r Iván é r d i, vr, zbb nél zbb ép, Mgyr Lá ny t á b r özlényi, pt, rjtvény gézíti i zá gz dg trtlát. lőfiztéi dij n gydévr 4 p n g ő. Az Én Újág. A l i b vizb pttynt, d n bj, hű áj gnti. Azt z é r d j lndt lvá gy r Az Én Újág j z á á b n. D vn znívül é g gy vztt ty g rázdáldá. Ifj. Mháy J á n túló á r i l, ppányntri zőlőbirt tyáj K p p á n y n t r n hir tln gvztt z ő l ő h gyn gy diznót é gy át ghrptt. Mitán fr tőzött d i z n ó gzdáját i g hrpt, gézégügyi h t ó á g n gttt z ü é g ó v i n t é z d é t 90 np bzárltt rndlt l v á r trültér. Fhtwngr Lin: A

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül.

Bencze- Kovács Virág. interjú: mandorla. vízicserkészek. a tengeren. carne, vale! 400-asok. magyar logikai játék. szakág. jubileum. szamárfül. XLVIII. évf. 2. zám www.crkz.hu/mc zkág vízicrkézk jubilum 400-ok zmárfül tgr i túl kálgép cr, vl! itrjú: Bcz- Kovác Virág mgyr logiki játék mdorl trtlom mix crkézhírk 4 trtlom töltd fl t i képidt! glri.crkz.t

Részletesebben

CHARLES JARMAN. dmz THE REAL STUNT MAN! MZ TS - 250 2010. augusztus / 1. évfolyam - 6. szám

CHARLES JARMAN. dmz THE REAL STUNT MAN! MZ TS - 250 2010. augusztus / 1. évfolyam - 6. szám CHARLES JARMAN THE REAL STUNT MAN! dmz MZ TS - 250 2010. ugusztus / 1. évfly - 6. szá HÍREK - BEREMENDI MOTOROS NAP - SIROK 2010 - PILISI SÓLYMOK - KUNMADARAS - BMW R1200GS - RÉTSÁG RIDERS - DIESEL MZ

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben

Energiahatékony megoldások most és a jövőben. Gratulálunk, Trollhättan! Lindab Rainline Center. Középpontvab a vevő.

Energiahatékony megoldások most és a jövőben. Gratulálunk, Trollhättan! Lindab Rainline Center. Középpontvab a vevő. Liddirct Lid gi: öéppt gyrű építéi gldá Prfil Vtiláció Buildig Syt 2011. júiu Ergihtéy gldá t é jövő Grtulálu, Trllhätt! új Lid fiótlp Svédrág Köépptv vvő ölég, új pic, tré Lid Rili Ctr öl, gyr Plu-rgi

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben

Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági közlekedésben Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával 2011. szeptember Kereslet és intermodális helyettesítés a távolsági

Részletesebben

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak. Iprkiállitás 1900. junius 1)6 10-24-ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs:

évfolyam XVIií K o m á r o m v á r m e g y e i és városi érdekű társadalmi, k ö z g a z d a s á g i hetilap BARANYAY JÓZSEF Főmunkatárs: Korn á r o n 98 ultt 8 XVí évfoly 29 zá K o á r o v á r e g y e é váro érdekű tárdl, k ö z g z d á g hetlp A Koáro Vörö* Kerezt Egylet é Koárcr.tváregye Megjelenk nden cütörtökön, Eíífreeí á r Ke/ évre

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES

DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWALTUNG NANNAU BRÜNDEL GAJAVÖLGYE 2009. ÉV ÁPRILIS HÓNAP MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES BKONYNÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT DEUTSCHE MINDENHEITER SELBSTVERWLTUNG NNNU BRÜNDEL GJVÖLGYE VI. ÉVFOLYM, 1. SZÁM NYÁK NPJÁR MUTTI IST TÜCHTIG Min Mutti, di it tüchtig! ll mcht i flink und richtig. Schfft

Részletesebben

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6

32. SZÁM. 1890. xxxvii. KVFOLYAU. a Újdonság, czélszerü és olcsó! egyetemi tanár. POLITIKAI ÚJDONSÁGOK eevntt: í fél évre _ 6 32 SZÁM 1890 xxxvii KVFOLYAU UJSÁG^ 524 Ey zó bece házizonyinkhoz! l ^ g y r h o n el«ő, l e g n g y o b b é» l e g j o b b h l r ^ e v ü 6 r t i z l e t e -» q Újdonág, czélzerü é olcó! P Stölzle k i

Részletesebben

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István

XIV. Ózdi Napok. Visszatekinto. Hősök Napja. 2012. június 1. IV. évfolyam 5. szám www.ozdikorkep.hu. Első hely. Városunkba látogatott Pálffy István 2012. júniu 1. IV. évflym 5. zám www.zdikkep.hu Viztekint Múltunkt, gyökeeinket nemck imeni édeme, hnem emlékeznünk i á. Ennek gndltnk jegyében indítjuk útjá Viztekintő vtunkt, melyben Ózd töténetéhez,

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik

folytonosan hátra pisl6g6k íekésik LEvÉL I1éé======== g11=======9é229-1= GONDOLATOK A EÖZBIZTONSÁGI INTÉZMÉNfÜNK UJRASZERVEZESEROL él mgrúll n örvny fjlödé hldáa hl dá uj gym ovo-v dln hou láncol; do é ho pd6 mbra hldá clj pdg mnél öélbbr

Részletesebben