Ajánlattételi felhívás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás"

Átírás

1 Ajánlatkérő: Neve: Kecskeméti Ifjúsági Otthon Címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. Képviseli: Józsa Katalin igazgató Telefonszám: / Telefax szám: / (a továbbiakban: ajánlatkérő) Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérés tárgya: A Kecskeméti Ifjúsági Otthon ajánlatot kér a vagyonkezelésében lévő Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskolában történő étkeztetési szolgáltatásra, melynek részét képezi a SZÍNE- JAVA Kecskeméten (TÁMOP / ) pályázati projekt résztvevőinek étkeztetése. A szerződés időtartama Határozott idő: április október 31. Ajánlattevők köre Ajánlatot minden olyan jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó tehet, aki rendelkezik a feladat ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, engedélyekkel Az ajánlat nyelve magyar Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, elérhetőségét szakmai bemutatkozását szolgáltatási tervét a szolgáltatási díj pontos megjelölésével Az ajánlat benyújtásának módja az ajánlatokat 1 példányban, zárt borítékban, postai úton lehet eljuttatni a Kecskeméti Ifjúsági Otthon (6000 Kecskemét, Kossuth tér 4.) gazdasági vezetőjéhez (Vargáné Farkas Ágnes). az ajánlat minden oldala cégszerű aláírással legyen ellátva az ajánlatok beérkezési határideje: április 15. a késve vagy egyéb módon beadott ajánlat nem kerül elbírálásra Az ajánlatok felbontása, elbírálás Az ajánlatok elbírálása április 17.-én 13 órakor történik. A szolgáltatással kapcsolatos tudnivalók Napi 3x-i főétkezés + 1 kisétkezés biztosítása a tábor vendégei, a programok résztvevői számára Az előző évek tapasztalatai és folyó évi tervek alapján az április október közötti időszakban ez várhatóan vendégnap. A SZÍNE-JAVA Kecskeméten pályázat turnusai részére június 9-27-e között 1342 vendégnap.

2 Árajánlatot az egész napos étkezés esetében bontásban (reggeli, ebéd, vacsora, kisétkezés) várjuk a tisztiorvosi ajánlás év korosztály számára megfogalmazott nyersanyag felhasználási mennyiség felső határát figyelembe véve. Árajánlatot várunk a tisztiorvosi ajánlás 15. évtől korosztály számára megfogalmazott nyersanyag felhasználási mennyiség felső határát figyelembe véve az emelt adagú igények kielégítésére. A konyha megtekintése előzetes időpont egyeztetés ( as telefonon Bekő Ágnes táborvezetőnél) alapján lehetséges. A szolgáltatónak a szolgáltatás nyújtással kapcsolatos rezsi költséget (víz, villany, gáz) meg kell térítenie A szolgáltatás igénybe vételének helyszíne: Parádfürdő, Sándorrét. Bírálati szempont A szolgáltatási tervben vállalt feladatok és ellátásukhoz kapcsolódó szolgáltatási díj. Értesítés Az eljárás eredményéről az elbírálást követően az ajánlatban megjelölt elérhetőségeken értesítjük az ajánlattevőket. Amennyiben szükséges, az ajánlatkérő a megfelelő döntés érdekében tárgyalást tart. Ez esetben a tárgyalás feltételéről, helyéről, időpontjáról az érvényes ajánlatot benyújtók írásban kapnak értesítést. Szerződéskötés A nyertes ajánlattevővel az elbírálást követő 10 napon belül megtörténik. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő hirdet második helyezettet, és a nyertessel nem jön létre a szerződéskötés, akkor a második helyezettel történik meg a szerződéskötés. Kecskemét, március 31. Józsa Katalin igazgató

3 1. számú melléklet Az étkeztetési szolgáltatás biztosítása során ellátandó feladatok részletes leírása Az étkeztetési szolgáltatás megvalósítása az alább részletezettek szerint két formában lehetséges. A) Lehetőség nyílik a konyha üzemeltetésére, a konyhai eszközök és berendezések használatára a helyben történő ételkészítés megoldására az alábbiak szerint Az ajánlattevőnek vállalnia kell: a gyermekétkeztetésre vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű étel előállítása különös tekintettel az ételek nyersanyag összetételére és a gyermekek fejlődésére, az egészséges táplálkozást biztosító alapanyagok felhasználására Az Országos Tisztifőorvos augusztus 1-én kiadott közétkeztetési ajánlása tartalmazza a korosztályok számára szükséges változatossági mutatókat illetőleg anyagfelhasználási irányokat napi 3 főétkezés (reggeli, 2 fogásos meleg ebéd, meleg vacsora) és 1 kiegészítő étkezés biztosítása a diétás vagy allergiások számára megfelelő étkeztetést előzetes egyeztetés alapján biztosítja a résztvevőknek a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését és az engedélyeknek megfelelően történő üzemelést A vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos jogszabályok (különösen: 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről, 1. számú melléklet a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelethez, a 67/2007. (VII. 10.) GKM- EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet) és egyéb előírások (így különösen a HACCP követelményeinek és a Magyar Élelmiszerkönyv követelményeinek) betartására és ellenőrizhetőségére. Az üzemelésre átvett helyiségek, és azokkal összefüggő területek tisztántartását, rendezettségét kisebb javítások, karbantartások, a használatra átvett eszközök és helyiségek állagmegóvását az ételmaradék és zsiradék elszállítását jogosult céggel kötött szerződés alapján a tábor területén a szelektív hulladékgyűjtés betartását a konyha üzemeltetésével összefüggő rezsiköltségek megtérítését

4 B) Az étkezetés történhet az Étel saját főzőkonyhán való elkészítése, kiszállítása a táborba, ennek felszolgálása Az étkeztetési szolgáltatás biztosításával kapcsolatban az ajánlattevőnek vállalnia kell: a gyermekétkeztetésre vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségű és minőségű étel előállítása különös tekintettel az ételek nyersanyag összetételére és a gyermekek fejlődésére, az egészséges táplálkozást biztosító alapanyagok felhasználására Az Országos Tisztifőorvos augusztus 1-én kiadott közétkeztetési ajánlása tartalmazza a korosztályok számára szükséges változatossági mutatókat illetőleg anyagfelhasználási irányokat napi 3 főétkezés (reggeli, 2 fogásos meleg ebéd, meleg vacsora) és 1 kiegészítő étkezés biztosítása a diétás vagy allergiások számára megfelelő étkeztetést előzetes egyeztetés alapján biztosítja a résztvevőknek a szükséges szakhatósági engedélyek beszerzését és az engedélyeknek megfelelően történő üzemelést A vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos jogszabályok (különösen: 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről, 1. számú melléklet a 90/2003. (VII. 30.) FVM-ESzCsM együttes rendelethez, a 67/2007. (VII. 10.) GKM- EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet) és egyéb előírások (így különösen a HACCP követelményeinek és a Magyar Élelmiszerkönyv követelményeinek) betartására és ellenőrizhetőségére. Az ételek kiszállítására vonatkozó engedélyek beszerzése illetőleg a szállításra megfelelő hatósági engedéllyel rendelkező gépjármű és edényzet biztosítása Az étel a tábor konyhájának tálalóeszközeivel, edényeivel történő felszolgálása, a szükséges minták eltétele, az étkezések dokumentálása

5 SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET amely létrejött egyrészről Kecskeméti Ifjúsági Otthon, mint megrendelő, képviseli: Józsa Katalin igazgató címe: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 4. számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt. számlaszáma: adószáma: KSH szám: kapcsolattartó: Bekő Ágnes telefon: 30/ másrészről a..., mint szolgáltató képviseli: címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: adószáma: cégjegyzék száma: kapcsolattartó: telefon: telefax: között, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya: A Kecskeméti Ifjúsági Otthon vagyonkezelésében lévő Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskolában történő étkeztetési szolgáltatás, melynek részét képezi a SZÍNE-JAVA Kecskeméten (TÁMOP / ) pályázat turnusainak étkeztetése. 2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelővel együttműködve biztosítja az étkeztetést a vonatkozó jogszabályok és a Megrendelő megrendelése szerint. A Szolgáltató a helyszíni meleg étkeztetést a konyháján biztosítja. A Szolgáltató köteles az étkeztetés nyersanyagainak beszerzéséről gondoskodni és valamennyi, az étkeztetési szolgáltatás ellátásával összefüggő járulékos költséget viselni. 3. A Megrendelő - a jelen szerződés melléklete szerinti megrendelő megküldésével rendeli meg a szükséges étkezéseket. 4. A Szolgáltató a helyszíni meleg étkeztetést biztosítja a vonatkozó jogszabályok, kiemelten a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, a közétkeztetést szabályozó jogszabályok, illetve az országos tisztifőorvos normatív utasítása és nyári gyermekétkeztetést szabályozó adott évre vonatkozó jogszabály előírásainak betartásával, valamint az orvosilag igazolt különleges táplálkozási igények figyelembe vételével.

6 5. A Megrendelő jelen szerződés melléklete szerinti megrendelő megküldésével jogosult megrendelni a szolgáltatást a Szolgáltatótól. Az egységár a - teljes napi étkezés esetében...ft/napi ételadag - reggeli...ft/ételadag - ebéd...ft/ételadag - vacsora...ft/ételadag A szolgáltatás adott évre vonatkozó ellenértékének kiszámítása: az étkezésben az adott évben résztvevők száma X az étkeztetési napok/alkalmak száma X egységár Az ellenérték teljesítése magyar forintban (HUF) történik. 6. A Szolgáltató a teljesítésről nyilvántartás vezetésével köteles elszámolni a teljesítést követően haladéktalanul. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az étkezések számát, értékét A Szolgáltató kizárólag a teljesített szolgáltatás után jogosult ellenszolgáltatásra, tehát Megrendelő kizárólag a ténylegesen igénybe vett szolgáltatás ellenértékét téríti meg. Megrendelő ellenszolgáltatást a teljesítést, valamint a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Szolgáltató Banknál vezetett, sz. bankszámlájára történő átutalással teljesíti. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. (1)-(3) bekezdései az irányadóak. A szerződéskötés, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A teljesítés igazolására Vargáné Farkas Ágnes a Kecskeméti Ifjúsági Otthon gazdasági vezetője jogosult. A szerződésben vállalt feladatok - a Szolgáltatónak felróható okból (pl. súlyos szerződésszegést követő felmondás) eredő - meghiúsulása esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek meghiúsulási kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke a vonatkozó nettó szolgáltatási díj 20 %-a. A szolgáltatási szerződésben rögzített kötbér összegét a Megrendelő az esedékes számla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincsen vagy a számla összege a teljes követelésre nem nyújt fedezetet, az esedékes összeget a Szolgáltató köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. 7. A Felek megállapodnak abban, hogy az étkeztetés lebonyolítása érdekében kapcsolattartókat jelölnek ki: A Megrendelő részéről:, elérhetőség:. A Szolgáltató részéről:..., elérhetőség:... A megváltozott kapcsolattartó személyéről és elérhetőségéről a felek 15 napon belül írásban kötelesek értesíteni egymást. 8. A Megrendelő a Szolgáltató teljesítését - a Szolgáltató által vezetett nyilvántartás alapján és a helyszíni kontroll alapján - ellenőrzi és az ellenőrzésekről a Szolgáltató által is aláírt jegyzőkönyvet vezet.

7 9. Vitás esetekben a felek törekszenek a tárgyalásos megoldásra, amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a pertárgy értékétől függően a Megrendelő székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 10. A jelen szerződés határozott időre szól, de a szerződést a felek kölcsönös akaratával felmondhatja. 11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 12. A Felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal egyezőt írják alá. Kecskemét, Melléklet: 1. sz. melléklet: megrendelő lap... Józsa Katalin Vargáné Farkas Ágnes Megrendelő.. Szolgáltató

8 MEGRENDELŐ A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól az étkeztetési szolgáltatását az alábbi időszakban és mennyiségre: IDŐSZAK Étkezésben részesítendők száma Étkeztetési napok száma...(év)...(hó)...(nap)-tól...(év)...(hó)...(nap)-ig Az étkeztetési szolgáltatásra egyebekben a szolgáltatási szerződés szabályai irányadóak. Kecskemét, Megrendelő

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfőért Alapítvány levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási cím: 8184

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész Szerzödésszám: 2-048 ~6-0000-20~5 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. rész amely létrejött - egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása.

Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása. Gyöngyös Város Önkormányzata által az egyes oktatási intézményekben ellátandó konyhaüzemeltetés és diákétkeztetés biztosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/75 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Ócsa város közigazgatási területén - AF Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/91 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Monor Város Önkormányzata 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: +36 29413219 Telefax: +36 29612310 Kapcsolattartó:

Részletesebben

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Dokumentáció az ajánlattevők számára

Dokumentáció az ajánlattevők számára Dokumentáció az ajánlattevők számára Vállalkozási keretszerződés tételes elszámolással, határozott időre Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata tulajdonában, a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben