ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága március 31-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. március 31-i ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának Elnöke Szám: 1046/2005 Melléklet: 1 cs ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága március 31-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei Önkormányzat 2004.évi munka és tűzvédelmi beszámolójának elfogadása A Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei munka és tűzvédelmi feladatait január 1-től december 31-ig érvényes megbízási szerződés alapján Faragó Zoltán egyéni vállalkozó látja el. A Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7300 Komló, Alkotmány u.2. székhelyű központi intézmény és telephelyei esetében szeptember 1-től határozatlan idejű szerződéssel. Faragó Zoltán egyéni vállalkozó és a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött megbízási szerződésben foglaltak alapján a vállalkozó elkészítette évi munkájáról szóló beszámolót, amelyet a melléklet tartalmaz. A vállalkozó munkájáról és ezzel összefüggésben a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei munka és tűzvédelmi helyzete megnyugtatóan jónak értékelhető. A Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetése nehéz helyzete ellenére is forrásokat biztosít a feladat ellátására. Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy Faragó Zoltán egyéni vállalkozó a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei munka és tűzvédelmi helyzetéről készített beszámolóját fogadja el. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága tudomásul veszi és elfogadja Faragó Zoltán egyéni vállalkozó a Baranya Megyei Önkormányzat és intézményei munka és tűzvédelmi helyzetéről készített beszámolóját Határidő: azonnal Felelős: Bimbó István, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elnöke Pécs, március 25. Bimbó István sk.

2 Faragó Zoltán munkavédelmi mérnök BMÖ munka- és tűzvédelmi megbízottja 7694 Hosszúhetény, Felszabadulás u. 41. Tárgy: Jelentés a BMÖ részére évi munka- és tűzvédelmi tevékenységről A Baranya Megyei Önkormányzattal fennálló szerződésem alapján a feladatok ellátásának összefoglalója a vállalási pontoknak megfelelően: 1, A szakmai kontaktus az intézmények által kijelölt személyekkel folyamatosan fenn állt. Ezen kapcsolat biztosította, hogy az intézmény által megszervezett helyen és időben a dolgozók éves ismétlődő munkavédelmi és tűzvédelmi oktatására sor kerüljön. Ugyancsak a kapcsolat keretei alapján jelezték az érintett intézmények a munkabalesetek bekövetkezését. A hatósági ellenőrzések időpontjának egyeztetése révén fel tudtunk készülni az eljárás előkészítésére és a lebonyolítására. Ennek eredményeként az év során hat átfogó tűzvédelmi ellenőrzés alkalmával nem számottevő 15 napon belül megszüntetetett problémát talált az eljáró tűzoltótiszt, míg például a Megyei Könyvtár vonatkozásában semmilyen hiányosságot nem tárt fel a vizsgálat. A vizsgálatba bevont intézmények: Pécsváradi Szakiskola; Megyei Könyvtár; Mohácsi Múzeum; Gyermekvédelmi Központ komlói Lakásotthonai( Munkácsy 16., Munkácsy 88., Kodály 106., Damjanich 23., Damjanich 25.) komlói Nagy L. Gimnázium Kazinczy Szakközép Iskola intézmény egysége é ugyancsak a Nagy L. Gimnáziumnak a Csizmazia Szakképző intézmény egysége. Ugyancsak a kapcsolattartás megfelelőségén alapult a Radnóti Szakközépiskola Mohács tetőtéri bővítménye használatbavételi eljárásának eredményessége illetve a Mohács Kórháztéri Iskola Tűzoltósági helyismereti foglakozásának sikeres lebonyolítása is. 2, A vállalási pontnak megfelelően intézmények által megjelölt helyen és az intézmények gondoskodásában megjelent munkavállalók munka- és tűzvédelmi oktatását elvégeztem. Az oktatások előzetes és ismétlődő rendszerűek voltak. Szükség esetén az oktatásokat a telephelyeken tartottam meg. A tevékenységi körhöz illeszkedő oktatási tematikát a munka-és tűzvédelmi megbízott készítette, az oktatási dokumentációt, pedig az adott intézmény őrzi meg.

3 Azon intézményeknél ahol a tűzriadó gyakorlat igénye merült fel a lebonyolításban tevőlegesen közreműködve a gyakorlatok eredményesen lettek végrehajtva. Ezen gyakorlatokban érintett intézmények:; Pedagógiai Szakszolgálat, Gyermekvédelmi Központ; Pécsváradi Iskola és Gyermekotthon; Kórháztéri Iskola Mohács. Megyei Könyvtár, komlói Nagy L. Gimnázium Kazinczy Szakközép Iskola intézmény egysége é ugyancsak a Nagy L. Gimnáziumnak a Csizmazia Szakképző intézmény egysége. Az oktatási intézményekben a tanulóknak készült biztonsági foglalkozások megtartására készített írásos oktató anyag segítette iskolaév elején tartandó felkészítő foglalkozásokat. 3,4,13, A vállalási pontok szoros kapcsolódása alapján az intézményeknek átadott a munkahelyek kockázatértékelésére épülve a munkahelyeke tapasztalt hibák hiányosságok vissza ellenőrzése történt, a Munkavédelmi törvény ide vonatkozó követelménye alapján. Az intézmények a kockázatértékelési dokumentációval átvették azt a tájékoztató lapot is mely alapján intézkedési terv készítését javasoltam a munkavédelmi állapot változásának nyomon követésére. A kockázatértékelésből fakadó intézkedések körét az intézmények önállóan felmérték. Annak szakmai megfelelőségét a belső helyszíni ellenőrzések során ellenőrizve került sor kockázati szintek változásának felmérésére. A már megoldott feladatokat pedig a nem csak az intézményi intézkedési tervek tartalmazzák. A biztonságos üzemeltetés kapcsán soron kívüli munkavédelmi szemlére is sor került a Mohácsi Radnóti Szakközép Iskola beruházása és az Illeték Hivatal új létesítménybe költözése kapcsán. Ennek eredményéről az intézmény műszaki igazgatóhelyettesét és a GESz hivatal vezetőjét tájékoztattam a munkavédelmi helyzetről. Ugyancsak Idény előtti induláskor ( Gyimóthy-villa, a nagyharsányi Szoborpark és a Siklósi Alkotóház esetében) a GESZ részéről Geghard Csabával folytattunk le munkavédelmi szemlét. A BMŐ Hivatala Foglalkozás EÜ. orvosa Dr. Csontos Ferenc kezdeményezésére a Hivatal megbízottja Haniberger József közreműködésével a Hivatal, a GESZ és az Illeték Hivatal munkahelyeinek munkaegészségügyi, munka-és tűzvédelmi bejárását is megtartottuk. Év közben jelentés készült valamennyi Intézmény Villamos szabványossági, Villámvédelmi és villamos érintés védelmi felülvizsgálatának állapotáról. Az erről készült összefoglalót az ügy fontossága miatt ismét csatolom. 3. melléklet 5,4, Vállalási pontok vonatkozásában a vállalkozás az intézmény által jelzett, az intézmény munkavállalóját ért munkabalesetet haladéktalanul kivizsgálta, majd a jogszabály által meghatározott jegyzőkönyvbe dokumentálta azt. A munkabaleset jegyzőkönyvét minden esetben úgy adta át, hogy az intézmény a jelentési kötelezettségének határidőben eleget tett. A jegyzőkönyvben a hasonló balesetek elkerülésére minden esetben írásos javaslat került. A balesetek száma, a sérülés módja és jellege a 1. mellékletben található.

4 6, A vállalási pont tekintetében az intézmények részéről baleseti kárigény bejelentésről tájékoztatás felém nem érkezett. 7, Az év során üzemi (munkába jövet-menet során bekövetkezett) balesetet egy esetben jelzett intézmény. (Megyei Könyvtár) A kivizsgálást követően a kitöltött jegyzőkönyvet az ügyintéző átvette. (Az esemény munkáltatói hatáskörön kívüli, ezért írásos intézkedés ilyen esetben nincs.) 8, Ezen vállalási pontra vonatkozóan, jogszabályi módosítás, hogy az évi törvény módosítása alapján a munkabalesetek kivizsgálásának dokumentálására használatos munkabaleseti jegyzőkönyv formátuma és részben a tartalma megváltozott. A munkavédelmi megbízott az aktuális PC szoftverrel felkészült arra, hogy a szerződés tartalmának megfelelően elvégezhesse a balesetek dokumentálását. Az intézmények erről tájékoztatást kaptak. 9, Azon intézményeknél ahol az ott folytatott tevékenység munka és tűzvédelmi körülményeire tekintettel a szabályzatok hiánya volt tapasztalható illetve a felülvizsgálat igénye merült fel a pótlást és a karbantartást szerint elvégeztem. lsd. 2. melléklet 10, Azon eszközöknél ahol a kezelés módjára vonatkozó utasítást készítettek az intézmények a munkavédelmi és a tűzvédelmi tartalma megfelelő. Azon eszközök körét melynek a kezelésére írásos utasítás szükséges, de nem áll rendelkezésre az intézmény Kockázatértékelési dokumentációja tartalmazza. 11, A évben egy intézmény vásárolt olyan veszélyes munkaeszközöket amit az 5/1993 MüM rendelet 1. számú melléklete tartalmaz, így az üzembe helyezési eljárás előkészítése vált szükségessé. Az előkészítés alapján komlói Nagy L. Gimnázium Csizmazia Szakképző Intézmény egységében üzembe helyezésre kerültek az asztalos szakoktató műhely gépi berendezései. Az előző évben próbaüzemi engedéllyel üzemelő gépek esetében az Oldi Általános Iskolában és a Pécsváradi Általános Iskolában a én I névében a végleges használatba vételre került sor.

5 2.1. melléklet intézmény elkészített illetve felülvizsgált szabályzatok (utasítások) BMÖ Időskorúak Otthona, Mecsekjánosi puszta osztályba sorolás tűzoltó szköz nyílvántartás BMÖ Értelmi Fogy. Gyermekek Otthona, Bóly osztályba sorolás BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthon, Görcsöny BMÖ Időskorúak Otthona, Szederkény BMÖ Boróka Otthona, Helesfa tűzvédelmi szakvizsga BMÖ Értelmi Fogy. Gyermekek Otthona, Mozsgó BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta veszélyes anyag bejelentő BMÖ Ált. Iskolája Szakiskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona, Mohács diák oktatási tematika BMÖ Ált. Iskolája Szakiskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona, Pécsvárad próbaüzem elrendelés

6 2.2. melléklet intézmény elkészített illetve felülvizsgált szabályzatok (utasítások) BMÖ Ált. Iskolája Szakiskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona, Old munkavédelmi üzembe helyezés diák oktatási tematika BMÖ Ált. Iskolája Szakiskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona, Komló diák oktatási tematika BMÖ II. Béla Középiskolája, Élm. Ip. Szakiskolája és Kollégiuma diák oktatási tematika BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája diák oktatási tematika dohányzási rend Baranyai Pedagógiai Szakmai Szolgálatok Központja Baranya Megyei Gyermekvédelmi központ dohányzási rend tlltott munkakörök jegyzéke Csorba Győző Megyei Könyvtár Baranya Megyei Levéltár villamos felülvizsgálatok üteme

7 2.3. melléklet intézmény elkészített illetve felülvizsgált szabályzatok (utasítások) Baranyas Megyei Múzeumok Igazgatósága (Mohács) villamos felülvizsgálatok üteme Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ villamos felülvizsgálatok üteme Művészetek Háza villamos felülvizsgálatok üteme BMŐ GESZ villamos felülvizsgálatok üteme villámvédelem üteme érintésvédelmi felülvizsg. üteme Baranya Megyei Önkormányzati Társulás villámvédelem üteme villamos felülvizsgálatok üteme Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala villamos felülvizsgálatok üteme Komlói Nagy L. Gimnázium Intézményegységei (Kazinczy, Nagy l., Csizmazia) villamos felülvizsgálatok üteme faipari gépek munkavédelmi üzembe helyezése

8 1 intézmény BMÖ Ált. Iskolája Szakiskolája, Kollégiuma, Gyermekotthona, Pécsvárad felülvizsgálat készült lejárat felülvizsgálatok+jav. irányultsága becsült értéke (Ft) érintésvédelem: iskola és kollégium építmények iskola, kollégium és műhelyek munka és használati eszközei iroda és műhelyek (III. ütem) I.-II. Otthonház (Kossuth 6) 2003 III. otthonház (Nov. 29.u) villamos szabványosság: szabványossági nyilatkozat az iskolára és a kollégiumra szabványossági nyilatkozat az irodára ás műhelyekre I.-II. otthonház (Kossuth 6) 2003 III. otthonház (Nov. 29.u) villámvédelem: iskola kollégium iroda és műhelyek (III. ütem) Az otthonokra villámvédelmi eszköz nem szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat FŐJEGYZŐJE Szám: 658-12/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. november 14-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat )

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Munkavédelmi Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat ) BUDAPEST, 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 5 VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS... 6

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben."

Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben. Munka- és Tűzvédelmi feladatok a tankerületekben." Készítette: Danyádi Ferenc En Saf Bt. 1 2013.02.20. Tisztelt résztvevők! A téma láttán, ilyenkor az alábbi kérdések vetődhetnek fel. Miről is lesz szó?

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. június hó 30. 9. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2003. (VI. 26.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

Munkabiztonsági Szabályzat

Munkabiztonsági Szabályzat A Marcali Szakképző Iskola szervezeti és működési szabályzatának 6. számú melléklete Munkabiztonsági Szabályzat Marcali Szakképző Iskola 8700 Marcali, Hősök tere 3. Marcali, 2006. január 3. Utolsó módosítás:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*)

Tárgy: A Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány 2005. évi közhasznúsági jelentése (2005bmkfk*) Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottság Elnöke Szám: 1522-3/2005. Melléklet: 3 db Előterjesztés a Költségvetési és Gazdasági Bizottság 2006. június 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 186-16/2005. MELLÉKLETEK: 27 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2005. ( ) Kgy. rendelete

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság H-6600 Szentes, Kossuth u. 47. Tel: +36-63/561-041 Fax: +36-63/561-049 E-mail:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. szeptember hó 22. 11. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 11/2003. (IX. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 2700 Cegléd, Rákóczi u. 46. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012 KÉSZÍTETTE:.. Bakos Zoltán munkabiztonsági tanácsadó Váll.ig.sz.: ES-535 835 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3. I.fejezet A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka

2007. Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Zánka Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/79-11/2007. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rész 1.A Társaság főbb adatai 2.A Társaság jogállása II. III. A Társaság szervezete és irányítási

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben

FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Kun Zoltán Radiokémiai, környezetvédelmi és munkavédelmi szakmérnök 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I. Fejezet Általános rendelkezések 5

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÁDUDVAR, 2014. január 1. Fenntartó által jóváhagyva 2014. Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium SZMSZ oldal:

Részletesebben