ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA"

Átírás

1 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA

2 KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1 INTÉZKEDÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN KÖZPONTI PROGRAM A KOMPONENSE KERETÉBEN Szakmai vezető Dr. Szőke Judit Projektvezető Sándor Brigitta A kézikönyv tartalmának kialakításában tanácsaikkal részt vettek Sztanáné Babics Edit Zilahiné Gál Katalin Egedi Cecília, Debre Istvánné, Kende Anna, Kereszty Zsuzsa, Sebõ Júlia, 2007 sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., 2007 Azonosító: 6/211/A/2/ovi/kk Kiadja a sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Szakmai igazgató: Pála Károly Fejlesztési igazgatóhelyettes: Puskás Aurél Felelős kiadó: Pála Károly ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax: Internet:

3 Tartalom 1. tematikai egység: Csoportalakítás és a téma exponálása...7 Ismerkedés, csoportépítés A téma exponálása. Mi az, amire vállalkozunk? Csoportalakítás, munkaszervezés útmutató a képző-mentor számára a. gyakorlat: Páros interjú és címkézés b. gyakorlat c. gyakorlat vagy a BEMUTATKOZÓ JÁTÉKTÁR bármely játéka tacepao: Elvárás-fa rajzolása, ablak segítségével táblázat és ÓRAREND-vázlat feladatlap: Ismerkedés az Óvoda iskola átmenet képzés programjával segédanyag: Az Óvoda iskola átmenet program és az IPR-program illeszkedése a. szöveg: Bevezetés az IPR-be b. Intézményi fejlesztési eszközök c. táblázat: A képző-mentor és a nevelőtestület feladatai d. táblázat (IPR a. tacepao): Az IPR alapú intézményfejlesztés fázisai e. feladatlap Szerepfeladatok beszélgetőkör: A Legnehezebb esetem bemutatása Ajánlások segédanyag: A Hatékony együttnevelés és az Óvoda iskola átmenet program pedagógiai koncepciójának bemutatása Interaktív bevezető előadás tacepao: Megfelelő kooperáció eredménye segédanyag Pedagógiai eszközök a képző-mentor számára tematikai egység: Kompetenciakibontakoztatás A személyiség kiépülésének folyamata a kompetenciák irányából A kognitív kompetencia szerkezete; a megismerési folyamatok biológiai és pszichológiai feltételei A szociális és személyes kompetencia szerkezete, kiépülése. Jelentőségük az egyén társadalmi integrációjában Az érzelmi intelligencia tartalma, jelentősége, fejlődésének jellemzői, a fejlődés elősegítéséhez szükséges feltételek útmutató a képző-mentor számára bevezető előadás: Kompetenciák Szendvicsfóliák táblázat: A kompetenciák szerkezete 3 8 éves korban segédanyag: A prezentáció felépítésének tartalmi és formai szabályai. A tudás átadásának és befogadásának a képessége útmutató a képző-mentor számára a. feladatlap: A kognitív kompetenciák útmutató a képző-mentor számára a. feladatlap b. feladatlap: A szociális kompetenciák útmutató a képző-mentor számára...78

4 4 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 2.4. segédanyag: Érzelmi intelligencia táblázat: Az érzelmi intelligencia területei és kompetenciái tacepao tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet nevelés-lélektani háttere A nevelhetőség lélektani alapjai: öröklés és környezet A nevelő és a gyermek viszonyának pszichológiai sajátosságai útmutató a képző-tréner számára: A nevelhetőség lélektani alapjai segédanyag: A nevelhetőség lélektani alapjai: öröklés és környezet útmutató: A nevelő és a gyermek viszonyának pszichológiai sajátosságai segédanyag: Bevezető előadás a. táblázat tematikai egység: Nyelvi fejlődés/nevelés A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői Az anyanyelvi fejlesztés fontossága, lehetőségei Az anyanyelv jelentősége a roma gyermekek fejlődésében útmutató: A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői segédanyag: A nyelvi fejlődés és nevelés jelentősége az óvoda iskola átmenet szempontjából útmutató: Az anyanyelvi/magyar nyelvi fejlesztés fontossága útmutató: Az anyanyelv jelentősége a roma gyerekek fejlődésében tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései ( Iskolaérettségi vizsgálatok és diagnosztikus eljárások) Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései. Az iskolaérettségi vizsgálatok kritikai megközelítésben Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései. Az iskolaérettségi vizsgálatok kritikai megközelítésben útmutató segédanyag: Az iskolaérettség problémaköre kérdések Etikai kódex. A tisztességes tesztelés kódexe az oktatásban táblázat útmutató: Az egységes kisgyermekkor segédanyag: Az egységes kisgyermekkor gyűjtemény: Az óvoda iskola átmenetet segítő és nehezítő pedagógiai tényezők feladatlap: Problématár-ötlettár tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet társadalmi összefüggései A család intézmény kapcsolat érdekében hogyan kezelhetők a pedagógusok és gyerekek szociokulturális hátterében mutatkozó különbségek? A család intézmény kapcsolat érdekében a különböző hátterű, roma és nem roma szülők bevonásának technikái, az otthonról hozott előítéletek csökkentése A család intézmény kapcsolat érdekében az oktatási-nevelési feladatokon túli tevékenységek a gyerekek és családjaik hosszú távú bizalmának elnyerése érdekében A segítés kényes kérdései. Hogyan lehet nem paternalista módon segíteni, a másikat partnernek tekintve? A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez a másság dilemmája: a különbözőség elismerése szemben az azonosság ünneplésével A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez kutatások az előítélet témakörében Beilleszkedés az óvodába, iskolába I Beilleszkedés az óvodába, iskolába II

5 TARTALOM útmutató: A család intézmény kapcsolat érdekében hogyan kezelhetők a pedagógusok és a gyermekek szociokulturális hátterében mutatkozó különbségek problématár: Életproblémák segédanyag: Az intézmény kapcsolata a családokkal Helyzetgyakorlatok útmutató: A család és intézmény kapcsolatának érdekében a különböző hátterű, roma és nem roma szülők bevonásának a technikái, az otthonról hozott előítéletek csökkentése Helyzetgyakorlatok útmutató: A család intézmény kapcsolat érdekében az oktatási-nevelési feladatokon túli tevékenységek a gyerekek és családjaik hosszú távú bizalmának elnyerése érdekében Helyzetgyakorlatok útmutató: A család intézmény kapcsolat érdekében az elfogadó attitűd fejlesztése, az empátia kérdései Helyzetgyakorlatok útmutató: A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez a másság dilemmája: a különbözőség elismerése, szemben az azonosság ünneplésével segédanyag: A pedagógiai attitűdök kérdései (támpontok) útmutató: A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez kutatások az előítélet témakörében. Az előítéletes személy jellemzői. Az előítéletes viselkedés következményei, az előítéletek hatása a személyiségfejlődésre, a magyarországi romák identitásstratégiái feladatlap: Identitásstratégiák a társadalomban vitatéma: Az előítélet hatása a személyiségfejlődésre gyakorlat útmutató: Beilleszkedés az óvodába, iskolába. I., II segédanyag: Beilleszkedés az óvodába és az iskolába Beszélgetőkör útmutató: Jó gyakorlatok Szempontok...191

6

7 1. TEMATIKAI EGYSÉG CSOPORTALAKÍTÁS ÉS A TÉMA EXPONÁLÁSA

8

9 Ismerkedés, csoportépítés Az egység célja Módszerek, munkaformák A csoportmunkára való ráhangolódás. Páros interjú, Lehetőség nyújtása arra, hogy a nevelőtestület tagjai más kontextusban is megmutathassák személyiségüket, ezáltal új munkakapcsolati formák is kialakulhassanak, és a változás útjába álló megmerevedett csoportstruktúrák fellazuljanak. játékos tréning, gyakorlat. Az önbemutatás és a címkézés megtapasztalása. Eszközök, segédanyagok Egyéni jegyzetlapok, kitűzők. Az ellenőrzés módja Az értékelés szempontja Mindenki részt vett-e a bemutatkozásban, volt-e alkalma Megfogalmazásra került-e, hogy milyen érzés a címkézés? bemutatnia magát? Elméleti idő 1. TEMATIKAI EGYSÉG 9 Gyakorlati idő Tréneri anyag 20 perc 1. útmutató 1.a. gyakorlat 1.b. gyakorlat 1.c. gyakorlat

10 10 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. A téma exponálása. Mi az, amire vállalkozunk? Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok A tanfolyam kereteivel kapcsolatos kérdések tisztázása. A résztvevők igényeinek és elvárásainak az összegyűjtése. Tájékoztatás: a képzési napok pontos időpontjának a kihirdetése, a hiányzás mértéke, kapcsolattartók. Csoportforgó: Egyénileg 3-3 elvárás megfogalmazása, majd ablakban összesítés, csoportforgóval ismertetés. A/3 lap Színes lapok Gyurmaragasztó A nevelőtestületnek az óvoda iskola átmenettel kapcsolatos problémaérzékenységének és problémaismeretének a feltérképezése. Annak megfogalmazása, hol tart most az intézmény az integráció folyamatában, mit jelent szakmailag az életében az óvoda iskola átmenet program megvalósítása, milyen változást szeretne elérni. Megbeszélés, vita, brainstroming. Csoportmunka Csomagolópapír Az ellenőrzés módja Elvárás-fák ismertetése szóforgóval Mindenki részt vett-e a feladatban? Mindenki részt vett-e a feladatban? Az értékelés szempontja Megjelennek-e a képzéssel kapcsolatos elvárások? Elméleti idő Gyakorlati idő 40 perc 30 perc 30 perc Tréneri anyag 1.1. tacepao órarendvázlat 1.1. feladatlap 1.1. szerepfeladatok 1.1. segédanyag 1.1.a. szöveg 1.1.b. fejl.eszk. 1.1.c. táblázat 1.1.d. táblázat 1.1.e. feladatlap

11 1.2. Csoportalakítás, munkaszervezés Megfelelő stratégia kialakítása az eredményesség érdekében Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok A közös munkamód, szemléletmód és élményközösség kialakulásának az elősegítése. A problémaérzékenység, empátiakészség, továbbá együttműködési készség, ill. a nézőpontváltás képességének a fejlesztése. Beszélgetőkör: A Legnehezebb esetem bemutatása. Egyedi bemutatás, majd csoportforgóval közös megbeszélés. A probléma fókuszának megfogalmazása csoportmunkával. Csoportszoba, kör alakban elhelyezett székekkel. Az ellenőrzés módja A csoportmunka monitorozása. Az értékelés szempontja A nehézséget jelentő történés jellege megfogalmazásra került-e, a probléma többszempontúsága megjelent-e? Elméleti idő 1. TEMATIKAI EGYSÉG 11 Gyakorlati idő Tréneri anyag 30 perc beszélgetőkör

12 12 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET Az Óvoda iskola átmenet képzési program felépítésének, céljának és tartalmának áttekintése Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok Az ellenőrzés módja A továbbképzési program felépítésének a megismerése, az egyéni feladatvállalásra és a nyílt kommunikációra való motiválás. Rövid bevezetés után kiscsoportos beszélgetés, ahol összegyűjtik a kérdéseket, dilemmákat (félelmeiket), majd csoportforgóval ismertetik.. Tábla/Flip-chart, színes tollak, Óvoda iskola átmenet program másolatai, hallgatók jegyzetlapjai. A csoportos és egyéni munka monitorozása. Mindenki rendelkezik-e órarenddel? Az értékelés szempontja Elméleti idő Mennyire nyílt a csoport kommunikációja, megjelent-e a csoport viszonyulásmódja, és értették-e a képzési program felépítését, tartalmát? Gyakorlati idő Tréneri anyag 30 perc órarend ajánlások segédanyag

13 altéma: A képző-mentor feladatai és szerepe a program megvalósításában. A képző-mentor helye a nevelőtestületben Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok Az ellenőrzés módja Az értékelés szempontja A mentori szerep tartalmának a megismertetése, a kompetenciák, a feladatok tisztázásával. Rövid bevezető előadás, a képzőkmentorok leendő feladatairól. Flip-chart, filctollak. A mentor készségeinek a modellálása tacepaón, egyéni kiegészítések, jegyzetek készítése. Egyéni monitorozás. Megértették-e a hallgatók a mentori szerep tartalmát? A pedagógusok integrációval kapcsolatos ellen- Megbeszélés, vita, brain-storming. érzéseinek, ellenállásainak az átdolgozása, az érvek-ellenérvek szakmai ütköztetése. A terem megfelelő elrendezése annak érdekében, hogy a beszélgetés beszélgetőkörben történhessen. Mindenki bekapcsolódott-e a beszélgetésbe? Elméleti idő 1. TEMATIKAI EGYSÉG 13 Gyakorlati idő Tréneri anyag 60 perc interaktív bevezető előadás tacepao segédanyag pedagógiai eszközök

14

15 1. TEMATIKAI EGYSÉG útmutató a képző-mentor számára 1.1. A téma exponálása. Mi az, amire vállalkozunk? 1.2. Csoportalakítás, munkaszervezés Cél Az Óvoda iskola átmenet programmal szemben a nevelőtestület reális elvárásokat alakítson ki, az integrációval szembeni rejtett vagy nyílt ellenállásai pedig pozitív munkakapcsolattá alakuljanak. Eszköz Nagyalakú papír, tábla/flipchart, színes tollak, a 30 órás Óvoda iskola átmenet anyag alapján elkészített órarend fénymásolt példányai. A képző-mentor feladata 1. Feladata az előkészületek során: Kellő mélységben megismerkedik a 30 órás Óvoda iskola átmenet felépítésével, pedagógiai koncepciójával és az IPR-programhoz való kapcsolódásával. Tájékozódik arról, hogy a nevelőtestület milyen továbbképzési programot választott az Óvoda iskola átmenet program mellé, hányan vesznek részt a képzésen, milyen az iskola integrációs gyakorlata. Elkészíti az órarendet. Konzultál a trénertárssal, egyeztetik a feladatokat, a felhasználandó segédanyagokat, eszközöket. Játéktárat készít a nevelőtestület megszólítására, a bemutatkozásra. 2. Feladata a 30 órás Óvoda iskola átmenet továbbképzés során: A terem megfelelő elrendezése annak érdekében, hogy a beszélgetés körben történhessen. Rövid ismerkedő játékkal oldja a csoport kezdeti feszültségét, és segíti az egymásra hangolódást. 1.a. gyakorlat / 1.b. gyakorlat v. 1.c. gyakorlat (A képző-mentorok a 30 órás Óvoda iskola átmenet képzés során alkalmazhatják a képző-mentor továbbképzésen megismert tréningelemeket is.) Mi az, amire vállalkozunk? 1.1. téma exponálása, majd véleménycsere arról, milyen tapasztalatai vannak a nevelőtestületnek az óvoda iskola átmenet kapcsán. Hol tart most az intézmény az integráció folyamatában? Elvárások összegyűjtése szóforgóval: mit várnak a továbbképzéstől? 1.1. tacepao. Milyen eredményre számítanak a továbbképzést követően, saját maguktól, az intézménytől az óvoda iskola átmenet szempontjából és az együttnevelés szempontjából? 1.1. táblázat. Gyűjtsenek ötleteket arra is, hogyan segíthetnék egymás munkáját az óvónők és tanítónők, illetve az egy intézményben dolgozó pedagógusok! Kis csoportokat alakítanak, majd részletesen áttekintik a 30 órás továbbképzési programot, és lejegyzik a programmal kapcsolatos első gondolataikat, benyomásaikat, kérdéseiket, esetleges aggályaikat órarend. Csoportforgó módszerével tisztázzák a bizonytalan részeket, anticipált félelmeiket, a feltételezett nehézségeket, amelyet az 1.1. feladatlapon összesítenek.

16 16 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET Ismerteti az Óvoda iskola átmenet program helyét a pályázó intézmény továbbképzési rendszerében: Minden sikeresen pályázott intézmény 3 továbbképzési programban vesz majd részt: Ebből az egyik program az ún. IPR-program, amely kötelező érvényű. Ennek a programnak a keretén belül azt tanulja meg a nevelőtestület, milyen szervezeti, működésbeli, módszertani kapcsolati változtatásokat kell végrehajtania ahhoz, hogy képes legyen integrálni segédanyag. A másik két továbbképzési programot 10 ajánlat közül kell kiválasztania a nevelőtestületnek. Ezek között található az Óvoda iskola átmenet program, amely már konkrét elméleti és módszertani ismereteket nyújt a 3 8 éves korú hátrányos helyzetű, különösen roma gyerekek integrációjával kapcsolatban. Az ajánlatok között szerepelnek többek között a kooperatív tanulásról, a drámajátékról, a differenciált oktatásról vagy a rehabilitációról szóló programok. Csoportalakítás, munkaszervezés téma exponálása: Hogyan működjünk együtt, hogy a téma feldolgozásában minél eredményesebbek legyünk? Megfelelő stratégia kialakítása a kooperáció érdekében. Mindenki választ a csoportban egy színt, majd megnézik a hozzá tartozó szerepeket. Megbeszélik a szerepek tartalmát, hiszen a képzés során ezeknek a szerepeknek kell megfelelniük szerepfeladatok. Ismerteti a nevelőtestület feladatait, a tanfolyamon alkalmazott ellenőrzési és értékelési módszereket, a tanúsítvány kiadásának a feltételeit ajánlások.

17 1. TEMATIKAI EGYSÉG 17 1.a. gyakorlat Páros interjú és címkézés Eszköz Papír, íróeszköz, kitűző. Leírás A vezető megkéri a csoporttagokat, hogy mindenki írjon a lapjára 8-10 olyan kérdést, amelyet egy interjú készítőjének kellene feltennie, hogy őt jól megismerje. Majd válasszanak maguknak párt, és cseréljék ki az általuk írt kérdéseket és készítsék el egymással az interjút! A kapott válaszokat a társ megjegyzi. Ezután négy pár alkot egy-egy csoportot, ahol a kapott válaszokat felhasználva bemutatják partnerüket a többieknek, és feltűzik a mellkasára a nevét tartalmazó kártyát. A játékot a megbeszélés követi. Élmény A csoporttagok önismeretük alapján keresik meg azokat a témákat (kérdések formájában), amelyekről szívesen beszélnek társaiknak. Felidéződik bennük, hogy mi fontos személyiségükben, miközben ők is megélik a másik felé fordulást. Lejátszódik az önmagára figyelés, a társ iránti érdeklődés és a csoportba való befogadás, az egyéni sajátosságok megjelenítésén keresztül, a címkézés folyamata. Elemzés Az önismeret, a társismeret, a rokonszenv-nyilvánítás érzelmi állapota, szükségessége, a címkézés élménye mentén még ha a címkézés pozitív is. (Hiszen ők maguk választották ki, hogy milyen egyéni sajátosságaik jelenjenek meg.) Fontos az interjúkészítés és az önmegjelenítés sablonos voltának a megtapasztalása és kiemelése. (Ez fontos tapasztalat, mert a későbbiekben visszautalunk e jelenségre a szociológiai interjú és az előítéletek témakörben.) Felhasznált forrás Személyiségfejlesztő játékok. Altern füzetek 8. IF Alapítvány, 45. o.

18 18 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.b. gyakorlat Mindenki egymás után sorban mondja a keresztnevét, úgy, hogy hozzátesz egy jelzőt. A jelző a saját keresztnevének a kezdőbetűjével kezdődjön! Mindenkinek el kell ismételnie az előtte elhangzó jelzős nevet, és ezután mondani a sajátját. Aki kezdte a sort, az a végén az összes nevet elmondja. Jó, ha a képző-mentor is beszáll a játékba. Pl.: Ékes Éva, Suttogó Sándor, Kincses Kati. Átvezetés a személyes szférából az óvodai-iskolai közösség, a szakma szférájába: Amit legjobban szeretek az óvodámban/iskolámban Ha ebben az óvodában/ iskolában lennék gyermek/diák Ha ebbe az óvodába/iskolába járna a gyerekem Ebben az óvodában/iskolában dolgozó pedagógusként \IPR kézikönyv\2. egység\2.3.c melléklet.doc

19 1. TEMATIKAI EGYSÉG 19 1.c. gyakorlat vagy a BEMUTATKOZÓ JÁTÉKTÁR bármely játéka Eszközök Magnó, kazetta, csomagolópapír, zsírkréta, gyurmaragasztó. Tréner feladata 1. Játékos tréninggyakorlat segítségével megalakítják a munkacsoportokat. A trénerre van bízva, hogy az azonosságok, a különbözőségek mentén, vagy a tudattalan tartalmaira építve szorgalmazza a csoportalakítást. Azonosság esetén: A csoport tagjai szabadon járkálnak, és választanak maguknak egy párt aszerint, hogy kivel hasonlítanak a legjobban egymásra: Én nagyon hasonlónak érzem magam Különbözőség esetén: A csoport tagjai szabadon járkálnak, és párnak választják azt, akiről úgy érzik, hogy teljesen más, mint ők: Én nagyon különbözőnek érzem magam Tudattalan választás esetén: A csoport tagjai lerajzolják, anélkül, hogy a többiek látnák az eredményt, hogy mivé változtatná át őket egy mesebeli varázsló. Az elkészült rajzokat kitesszük középre, és mindenki választ magának egy párt. (Biztassuk a csoportot, hogy ne feltétlenül állatot vagy virágot válasszanak, hanem bútor, tárgy, testrész, híres ember, fogalom, könyv, étel, ital kategóriákban is gondolkodjanak!) Variáció a tudattalan választásra: A csoporttagok relaxációs zenét hallgatnak, majd három képet vizualizálnak: vízpart, rét, ház. Ezt követően körbejárnak a teremben, és kiválasztják a párjukat. 2. A későbbiekben dominánsan együtt dolgozó csoportok kialakítása: A párok további párokat keresnek maguk mellé, így alakulnak meg a kis csoportok. A csoportban 5-6 főnél több ne legyen! 3. Minden munkacsoport megalkotja a maga címerét, amely tartalmazza minden csoporttag legfontosabb mondanivalóját, értékeit, üzenetét. A csoport nevet választ magának. 4. Minden csoport bemutatja a többieknek az elkészült címert, a folyamatot, ahogyan készült.

20 20 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. tacepao Elvárás-fa rajzolása, ablak segítségével Mi az, amire vállalkozunk? Egyéni és/vagy csoportos elvárások: Az alcsoportok elvárásai:

21 1. TEMATIKAI EGYSÉG táblázat A továbbképzés személyes és intézményi eredményei az együttnevelés és az óvoda iskola átmenet megkönnyítése szempontjából: Eredmények: Személyes/Intézményi Legközelebbi: Legtávolabbi: hét év hét év hét év hónap hónap

22 22 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. és ÓRAREND-vázlat A 30 órás Óvoda iskola átmenet program tematikai egységei 2. tematikai egység: Kompetenciakibontakoztatás 2.1. A személyiség kiépülésének folyamata a kompetenciák irányából A kognitív kompetencia szerkezete; a megismerési folyamatok biológiai és pszichológiai feltételei A szociális és személyes kompetencia szerkezete, kiépülése. Jelentőségük az egyén társadalmi integrációjában Az érzelmi intelligencia tartalma, jelentősége, fejlődésének jellemzői, a fejlődés elősegítéséhez szükséges feltételek. Időpontok, eszközök, magyarázatok, kérdések, megjegyzések, feladatok tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet nevelés-lélektani háttere 3.1. A nevelhetőség lélektani alapjai: öröklés és környezet A nevelő és a gyermek viszonyának pszichológiai sajátosságai tematikai egység: Nyelvi fejlődés/nevelés A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői Az anyanyelvi fejlesztés fontossága, lehetőségei Az anyanyelv jelentősége a hátrányos helyzetű roma gyermekek fejlődésében tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései ( Iskolaérettségi vizsgálatok és diagnosztikus eljárások) Óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései Az iskolaérettségi vizsgálatok kritikai megközelítésben.

23 1. TEMATIKAI EGYSÉG tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet társadalmi összefüggései 6.1. A család intézmény kapcsolat érdekében hogyan kezelhetők a pedagógusok és gyerekek szociokulturális hátterében mutatkozó különbségek? 6.2. A család intézmény kapcsolat érdekében a különböző hátterű, roma és nem roma szülők bevonásának technikái, az otthonról hozott előítéletek csökkentése. Gyakorlatokkal! 6.3. A család intézmény kapcsolat érdekében az oktatási nevelési feladatokon túli tevékenységek a gyerekek és családjaik hosszú távú bizalmának elnyerése érdekében. Gyakorlatokkal! 6.4. A család intézmény kapcsolat érdekében az elfogadó attitűd fejlesztése, az empátia kérdései. Gyakorlatokkal! 6.5. Pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez a másság dilemmája: a különbözőség elismerése szemben az azonosság ünneplésével Pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez kutatások az előítélet témakörében. Az előítéletes személyiség jellemzői. Az előítéletes viselkedés következményei, az előítéletek hatása a személyiségfejlődésre, a magyarországi romák identitásstratégiái Beilleszkedés az óvodába, iskolába I Beilleszkedés az óvodába, iskolába II. 7. Jó gyakorlatok 7.

24 24 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. feladatlap Ismerkedés az Óvoda iskola átmenet képzés programjával Benyomásaink a programmal kapcsolatban: Válaszunk a fenti felvetésre: Ellenvetésünk, aggályaink és félelmeink a programmal kapcsolatban: Válaszunk a fenti felvetésre: Kérdéseink a programmal kapcsolatban: Válaszunk a fenti kérdésekre:

25 1. TEMATIKAI EGYSÉG segédanyag Az Óvoda iskola átmenet program és az IPR-program illeszkedése Cél A nevelőtestület átlássa, miként illeszkedik a 30 órás Óvoda iskola átmenet program a továbbképzés többi eleméhez, különösen az IPR-képzéshez. Képes legyen a nevelőtestület a kreativitását előmozdítani és munkakapcsolatait erősíteni. A képző-mentor feladata Röviden bemutatja az IPR-programot. 1.1.a. szöveg. Puzzle összerakó mintájára meghatározzák azokat a területeket, amelyeknek a fejlesztése szükséges az óvoda iskola átmenet megkönnyítése és az együttnevelés bevezetése érdekében. 1.1.b. fejlesztési eszközök. Összegyűjtik és csoportosítják azokat a feladatokat, amelyeket a nevelőtestületnek az együttnevelés és az óvodaiskola átmenet megkönnyítése érdekében meg kell tenniük. 1.1.c. táblázat. Összegyűjtik azokat a feladatokat, amelyeket a képző-mentornak a szervezetfejlesztés, csoportfejlesztés érdekében meg kell tennie. 1.1.d. táblázat.

26 26 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1.a. szöveg Bevezetés az IPR-be Az integrációs program gyakorlati megvalósításának szakmai biztosítéka és segítsége a miniszter által kiadott pedagógiai rendszer 1, az Országos Oktatási Integrációs Hálózat és az NFT HEFOP 2.1.-es programjai. A képességkibontakoztató és integrációs felkészítés mint pedagógiai szolgáltatást leíró rendelet a minőségi oktatás mindkét összetevőjét szabályozza. Az esélyegyenlőséget egyértelműen kinyilvánítja azzal, hogy a hátrányos helyzetűek pedagógiai segítésére vonatkozó kiegészítő normatíva csak abban az esetben vehető igénybe, ha a célcsoportba tartozó tanulók a többi tanulóval együtt kapják meg az előírt pedagógiai szolgáltatást. Azaz a rendelet meghatározza azt az oktatásszervezési keretet, mely az alapvető emberi jogok elvéből kiindulva a szegregáció ellen hat. Az egyenlő esélyek szakmai biztosítéka és segítsége az a pedagógiai rendszer 2, mely elsődlegesen az együttnevelés szempontját kívánja az iskolák életébe beemelni. Nem egyszerűen a létező szegregációs formák kiküszöbölését követeli meg, hanem olyan pedagógiai-módszertani tartalmak beépítését várja el az intézményektől, melyek az együttnevelést eredményessé teszik. Azaz az IPR a minőségi oktatás elérése érdekében két párhuzamosan ható stratégiai célt követ: Az esélyegyenlőséget az általános iskolák szegregációhoz vezető struktúráinak leépítésével biztosítja. Az egyenlő esélyeket az iskolák befogadóvá, inkluzívvá tételével kívánja elérni. Ha a két cél közül valamelyik sérül, nem várhatunk sikeres integrációs felkészítést. A szegregációmentes oktatás feltételeinek kialakítása (például pusztán a gyermekek arányának megváltoztatásával) önmagában nem garancia a hosszú távú és mélyen gyökerező integrációs gyakorlat megteremtésére. Az oktatásszervezési keretek demokratizálása az esélyegyenlőséget biztosítja. Ehhez mindenképpen szükséges az egyenlő esélyek biztosítása, azaz az együttműködés szellemében inkluzívvá váló pedagógiai intézmény kialakulása, létrehozása is. A befogadó intézménynek mindenképpen érvényesítenie kell a társadalmi környezet heterogenitását. Ez meg kell hogy nyilvánuljon szolgáltatásaiban is oly módon, hogy például az intézmény társadalmi kapcsolatrendszere vagy tanulási-tanítási eszközrendszere valóban az egész érintett közösség számára egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen. Az oktatásirányítás többek között a családokkal és külső partnerekkel való intenzívebb kapcsolatot, az óvoda iskola átmenetére való odafigyelést, a továbbtanulási mutatók javulását várja el e kiegészítő támogatásért. Emellett szükségesnek tartja a konkrét tanítás-tanulást segítő eszközök beépítését az intézmény pedagógiai programjába és mindennapi gyakorlatába. (Pl. kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló eszközök, alternatív pedagógiai módszerek és oktatásszervezési keretek, egyéni fejlődési napló és szöveges értékelés.) A multikulturális tartalmak megjelenítése szintén az integrációs felkészítés során alkalmazott pedagógiai eszközök között szerepel...\ipr kézikönyv\4.egység\4.1 szöveg.doc Az oktatási miniszter közleménye a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszeréről (27.480/2003.) Magyar Közlöny 2003/20. szám.

27 1. TEMATIKAI EGYSÉG b. Intézményi fejlesztési eszközök Az integráció és az óvoda iskola átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében az intézmény fejlesztésére van szükség. Feladat Jelöljék meg az óvoda/iskola szervezetében, működésében és pedagógiai programjaiban azokat a területeket, amelyeknek a megerősítése szükséges a sikeres együttnevelés és a sikeres óvoda iskola átmenet érdekében. Ezeket a területeket hívjuk fejlesztési eszközöknek. Együttműködés a kisebbségi önkormányzatokkal Szakmai továbbképzések Együttműködés a szakszolgálattal Helyzetelemzés. Rövid-közép-hosszú távú célok kijelölése Óvoda iskola átmenetet segítő programok Heterogén osztályok Együttműködés a szülőkkel

28 28 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1.c. táblázat A képző-mentor és a nevelőtestület feladatai az intézményfejlesztés érdekében Óvoda iskola átmenet megsegítése, az együttnevelés bevezetésével járó feladatok: Helyzetelemzés (Jelen állapot: hány gyerek, milyen módszerekkel nevelnek-oktatnak, milyen a belső és külső kapcsolatrendszer, konkrét akadályok, problémák ) Célrendszer (A jelen állapothoz képest milyen elvárások vannak?) Várható eredmények (Miben lesz mérhető a változás?) Együttműködések (Kik vegyenek részt a folyamatban, kik legyenek a partnerek, és mi legyen a feladatuk?) Bevezetési ütemterv. (Milyen határidővel, milyen feladatok valósuljanak meg, mikor milyen eredményeket kell felmutatni ) Fontos, hogy ennek a határidejét nem az Óvoda iskola átmenet továbbképzés, hanem az intézményi IPR-program határozza meg. Az óvoda iskola átmenet munkacsoport feladata, hogy ismerve a feladat nagyságát, segítse abban az intézményt, hogy reális határidőket tudjon megszabni az IPR bevezetése során. Nevelőtestület feladata: Helyzetelemzés: Intézményi dokumentumok áttekintése, pl. a pedagógiai program mit ír? Minden gyerek megkapja-e azt a szolgáltatást, amit a pedagógiai program előír? Partnerekkel való együttműködés, kapcsolat áttekintése: szülők, családok, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő, kisebbségi önkormányzat, fenntartó Képző-mentor feladata: Segít kijelölni a határidőket, amikorra át kell nézni a dokumentumokat Segít értékelni a kigyűjtött szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat Segíti eldönteni, melyek a legfontosabb teendők az együttműködés beindítása, javítása szempontjából Milyen gyakran van megbeszélés a szülőkkel, mennyire ismerik a kisgyermeket, a család körülményeit

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBŐ JÚLIA SZTANÁNÉ BEBICS EDIT ZILAHINÉ GÁL KATALIN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV A képzők képzése résztveveőinek záródolgozatai felhasználásával írta és szerkesztette: Zágon Bertalanné A képzések és a regionális szakmai műhelyek

Részletesebben

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE

KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE KOOPERATÍV TANULÁS A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉRE PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BACSKAY BEA L. RITÓK NÓRA LÉNÁRD SÁNDOR RAPOS NÓRA A képzések és a regionális

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ PEDAGÓGIÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: BAKSAY LÁSZLÓNÉ HORVÁTH H. ATTILA SCHMEHL JÚLIA KÖZREMÛKÖDTEK: HORVÁTHNÉ VALKÓ SZILVIA JUHÁSZ ORCHIDEA MURVAINÉ ÁDÁM ANETTA KÉSZÜLT

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA INTERKULTURÁLIS PEDAGÓGIAI PROGRAM A MIGRÁNS GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA AJÁNLÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK BÁLINT MÁRIA, TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS, KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA BARNÁNÉ LIKOVSZKY MÁRTA, ÓVODAPEDAGÓGIAI

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS

MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK INTERKULTURÁLIS NEVELÉS KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTÁK: B. NAGY ÉVA BORECZKY ÁGNES KOVÁCS MÓNIKA KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓIMEGISMERÉSI TECHNIKÁK PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Bevezető a szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület ajánlásaihoz Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatási rendszerben, az Integrációs Program (IPR) megvalósulása Zala megye általános iskoláiban Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Inkluzív iskola Intézményi innováció Sziklára épített ház Készült: Damjanich János Általános Iskola 2011, Isaszeg

Részletesebben

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére

Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Pedagógusképzési programok Sallai Éva Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére Kapcsolati készségek professzionális tanári kommunikáció az együttnevelésben (30 óra) Szülőkkel

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Lehet másképp?! avagy pedagógiai alternatívák a hátrányos helyzetű roma fiatalok nevelésében

Lehet másképp?! avagy pedagógiai alternatívák a hátrányos helyzetű roma fiatalok nevelésében 54 Rajnai Judit Lehet másképp?! avagy pedagógiai alternatívák a hátrányos helyzetű roma fiatalok nevelésében 1. Bevezetés A magyar közoktatás-politika (education policy) kihívást jelentő kérdései közül

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 5. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 5. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 5. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV HALLGATÓI SEGÉDLET ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSIRMAZ MÁTYÁS KÖZREMŰKÖDÖTT: MAYER ÁGNES RADNÓTI KATALIN A képzések és a regionális szakmai

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014

A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Vásártéri Óvoda A gyomaendrődi Vásártéri Óvoda pedagógiai programja 2014 Az óvoda OM-azonosítója: 101602 1. Az óvoda adatai: Az óvoda hivatalos neve: ~ Vásártéri Óvoda Pontos címe, telefonszáma, e-mail

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában

Kotschy Beáta. A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Kotschy Beáta A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában Tartalom A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában... 3 Bevezetés... 3 A portfólió fogalma... 3 A portfólió tartalmi

Részletesebben