ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA"

Átírás

1 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: EGEDI CECÍLIA DEBRE ISTVÁNNÉ KENDE ANNA KERESZTY ZSUZSA SEBÕ JÚLIA

2 KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1 INTÉZKEDÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN KÖZPONTI PROGRAM A KOMPONENSE KERETÉBEN Szakmai vezető Dr. Szőke Judit Projektvezető Sándor Brigitta A kézikönyv tartalmának kialakításában tanácsaikkal részt vettek Sztanáné Babics Edit Zilahiné Gál Katalin Egedi Cecília, Debre Istvánné, Kende Anna, Kereszty Zsuzsa, Sebõ Júlia, 2007 sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., 2007 Azonosító: 6/211/A/2/ovi/kk Kiadja a sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Szakmai igazgató: Pála Károly Fejlesztési igazgatóhelyettes: Puskás Aurél Felelős kiadó: Pála Károly ügyvezető igazgató 1134 Budapest, Váci út 37. Telefon: Fax: Internet:

3 Tartalom 1. tematikai egység: Csoportalakítás és a téma exponálása...7 Ismerkedés, csoportépítés A téma exponálása. Mi az, amire vállalkozunk? Csoportalakítás, munkaszervezés útmutató a képző-mentor számára a. gyakorlat: Páros interjú és címkézés b. gyakorlat c. gyakorlat vagy a BEMUTATKOZÓ JÁTÉKTÁR bármely játéka tacepao: Elvárás-fa rajzolása, ablak segítségével táblázat és ÓRAREND-vázlat feladatlap: Ismerkedés az Óvoda iskola átmenet képzés programjával segédanyag: Az Óvoda iskola átmenet program és az IPR-program illeszkedése a. szöveg: Bevezetés az IPR-be b. Intézményi fejlesztési eszközök c. táblázat: A képző-mentor és a nevelőtestület feladatai d. táblázat (IPR a. tacepao): Az IPR alapú intézményfejlesztés fázisai e. feladatlap Szerepfeladatok beszélgetőkör: A Legnehezebb esetem bemutatása Ajánlások segédanyag: A Hatékony együttnevelés és az Óvoda iskola átmenet program pedagógiai koncepciójának bemutatása Interaktív bevezető előadás tacepao: Megfelelő kooperáció eredménye segédanyag Pedagógiai eszközök a képző-mentor számára tematikai egység: Kompetenciakibontakoztatás A személyiség kiépülésének folyamata a kompetenciák irányából A kognitív kompetencia szerkezete; a megismerési folyamatok biológiai és pszichológiai feltételei A szociális és személyes kompetencia szerkezete, kiépülése. Jelentőségük az egyén társadalmi integrációjában Az érzelmi intelligencia tartalma, jelentősége, fejlődésének jellemzői, a fejlődés elősegítéséhez szükséges feltételek útmutató a képző-mentor számára bevezető előadás: Kompetenciák Szendvicsfóliák táblázat: A kompetenciák szerkezete 3 8 éves korban segédanyag: A prezentáció felépítésének tartalmi és formai szabályai. A tudás átadásának és befogadásának a képessége útmutató a képző-mentor számára a. feladatlap: A kognitív kompetenciák útmutató a képző-mentor számára a. feladatlap b. feladatlap: A szociális kompetenciák útmutató a képző-mentor számára...78

4 4 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 2.4. segédanyag: Érzelmi intelligencia táblázat: Az érzelmi intelligencia területei és kompetenciái tacepao tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet nevelés-lélektani háttere A nevelhetőség lélektani alapjai: öröklés és környezet A nevelő és a gyermek viszonyának pszichológiai sajátosságai útmutató a képző-tréner számára: A nevelhetőség lélektani alapjai segédanyag: A nevelhetőség lélektani alapjai: öröklés és környezet útmutató: A nevelő és a gyermek viszonyának pszichológiai sajátosságai segédanyag: Bevezető előadás a. táblázat tematikai egység: Nyelvi fejlődés/nevelés A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői Az anyanyelvi fejlesztés fontossága, lehetőségei Az anyanyelv jelentősége a roma gyermekek fejlődésében útmutató: A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői segédanyag: A nyelvi fejlődés és nevelés jelentősége az óvoda iskola átmenet szempontjából útmutató: Az anyanyelvi/magyar nyelvi fejlesztés fontossága útmutató: Az anyanyelv jelentősége a roma gyerekek fejlődésében tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései ( Iskolaérettségi vizsgálatok és diagnosztikus eljárások) Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései. Az iskolaérettségi vizsgálatok kritikai megközelítésben Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései. Az iskolaérettségi vizsgálatok kritikai megközelítésben útmutató segédanyag: Az iskolaérettség problémaköre kérdések Etikai kódex. A tisztességes tesztelés kódexe az oktatásban táblázat útmutató: Az egységes kisgyermekkor segédanyag: Az egységes kisgyermekkor gyűjtemény: Az óvoda iskola átmenetet segítő és nehezítő pedagógiai tényezők feladatlap: Problématár-ötlettár tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet társadalmi összefüggései A család intézmény kapcsolat érdekében hogyan kezelhetők a pedagógusok és gyerekek szociokulturális hátterében mutatkozó különbségek? A család intézmény kapcsolat érdekében a különböző hátterű, roma és nem roma szülők bevonásának technikái, az otthonról hozott előítéletek csökkentése A család intézmény kapcsolat érdekében az oktatási-nevelési feladatokon túli tevékenységek a gyerekek és családjaik hosszú távú bizalmának elnyerése érdekében A segítés kényes kérdései. Hogyan lehet nem paternalista módon segíteni, a másikat partnernek tekintve? A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez a másság dilemmája: a különbözőség elismerése szemben az azonosság ünneplésével A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez kutatások az előítélet témakörében Beilleszkedés az óvodába, iskolába I Beilleszkedés az óvodába, iskolába II

5 TARTALOM útmutató: A család intézmény kapcsolat érdekében hogyan kezelhetők a pedagógusok és a gyermekek szociokulturális hátterében mutatkozó különbségek problématár: Életproblémák segédanyag: Az intézmény kapcsolata a családokkal Helyzetgyakorlatok útmutató: A család és intézmény kapcsolatának érdekében a különböző hátterű, roma és nem roma szülők bevonásának a technikái, az otthonról hozott előítéletek csökkentése Helyzetgyakorlatok útmutató: A család intézmény kapcsolat érdekében az oktatási-nevelési feladatokon túli tevékenységek a gyerekek és családjaik hosszú távú bizalmának elnyerése érdekében Helyzetgyakorlatok útmutató: A család intézmény kapcsolat érdekében az elfogadó attitűd fejlesztése, az empátia kérdései Helyzetgyakorlatok útmutató: A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez a másság dilemmája: a különbözőség elismerése, szemben az azonosság ünneplésével segédanyag: A pedagógiai attitűdök kérdései (támpontok) útmutató: A pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez kutatások az előítélet témakörében. Az előítéletes személy jellemzői. Az előítéletes viselkedés következményei, az előítéletek hatása a személyiségfejlődésre, a magyarországi romák identitásstratégiái feladatlap: Identitásstratégiák a társadalomban vitatéma: Az előítélet hatása a személyiségfejlődésre gyakorlat útmutató: Beilleszkedés az óvodába, iskolába. I., II segédanyag: Beilleszkedés az óvodába és az iskolába Beszélgetőkör útmutató: Jó gyakorlatok Szempontok...191

6

7 1. TEMATIKAI EGYSÉG CSOPORTALAKÍTÁS ÉS A TÉMA EXPONÁLÁSA

8

9 Ismerkedés, csoportépítés Az egység célja Módszerek, munkaformák A csoportmunkára való ráhangolódás. Páros interjú, Lehetőség nyújtása arra, hogy a nevelőtestület tagjai más kontextusban is megmutathassák személyiségüket, ezáltal új munkakapcsolati formák is kialakulhassanak, és a változás útjába álló megmerevedett csoportstruktúrák fellazuljanak. játékos tréning, gyakorlat. Az önbemutatás és a címkézés megtapasztalása. Eszközök, segédanyagok Egyéni jegyzetlapok, kitűzők. Az ellenőrzés módja Az értékelés szempontja Mindenki részt vett-e a bemutatkozásban, volt-e alkalma Megfogalmazásra került-e, hogy milyen érzés a címkézés? bemutatnia magát? Elméleti idő 1. TEMATIKAI EGYSÉG 9 Gyakorlati idő Tréneri anyag 20 perc 1. útmutató 1.a. gyakorlat 1.b. gyakorlat 1.c. gyakorlat

10 10 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. A téma exponálása. Mi az, amire vállalkozunk? Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok A tanfolyam kereteivel kapcsolatos kérdések tisztázása. A résztvevők igényeinek és elvárásainak az összegyűjtése. Tájékoztatás: a képzési napok pontos időpontjának a kihirdetése, a hiányzás mértéke, kapcsolattartók. Csoportforgó: Egyénileg 3-3 elvárás megfogalmazása, majd ablakban összesítés, csoportforgóval ismertetés. A/3 lap Színes lapok Gyurmaragasztó A nevelőtestületnek az óvoda iskola átmenettel kapcsolatos problémaérzékenységének és problémaismeretének a feltérképezése. Annak megfogalmazása, hol tart most az intézmény az integráció folyamatában, mit jelent szakmailag az életében az óvoda iskola átmenet program megvalósítása, milyen változást szeretne elérni. Megbeszélés, vita, brainstroming. Csoportmunka Csomagolópapír Az ellenőrzés módja Elvárás-fák ismertetése szóforgóval Mindenki részt vett-e a feladatban? Mindenki részt vett-e a feladatban? Az értékelés szempontja Megjelennek-e a képzéssel kapcsolatos elvárások? Elméleti idő Gyakorlati idő 40 perc 30 perc 30 perc Tréneri anyag 1.1. tacepao órarendvázlat 1.1. feladatlap 1.1. szerepfeladatok 1.1. segédanyag 1.1.a. szöveg 1.1.b. fejl.eszk. 1.1.c. táblázat 1.1.d. táblázat 1.1.e. feladatlap

11 1.2. Csoportalakítás, munkaszervezés Megfelelő stratégia kialakítása az eredményesség érdekében Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok A közös munkamód, szemléletmód és élményközösség kialakulásának az elősegítése. A problémaérzékenység, empátiakészség, továbbá együttműködési készség, ill. a nézőpontváltás képességének a fejlesztése. Beszélgetőkör: A Legnehezebb esetem bemutatása. Egyedi bemutatás, majd csoportforgóval közös megbeszélés. A probléma fókuszának megfogalmazása csoportmunkával. Csoportszoba, kör alakban elhelyezett székekkel. Az ellenőrzés módja A csoportmunka monitorozása. Az értékelés szempontja A nehézséget jelentő történés jellege megfogalmazásra került-e, a probléma többszempontúsága megjelent-e? Elméleti idő 1. TEMATIKAI EGYSÉG 11 Gyakorlati idő Tréneri anyag 30 perc beszélgetőkör

12 12 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET Az Óvoda iskola átmenet képzési program felépítésének, céljának és tartalmának áttekintése Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok Az ellenőrzés módja A továbbképzési program felépítésének a megismerése, az egyéni feladatvállalásra és a nyílt kommunikációra való motiválás. Rövid bevezetés után kiscsoportos beszélgetés, ahol összegyűjtik a kérdéseket, dilemmákat (félelmeiket), majd csoportforgóval ismertetik.. Tábla/Flip-chart, színes tollak, Óvoda iskola átmenet program másolatai, hallgatók jegyzetlapjai. A csoportos és egyéni munka monitorozása. Mindenki rendelkezik-e órarenddel? Az értékelés szempontja Elméleti idő Mennyire nyílt a csoport kommunikációja, megjelent-e a csoport viszonyulásmódja, és értették-e a képzési program felépítését, tartalmát? Gyakorlati idő Tréneri anyag 30 perc órarend ajánlások segédanyag

13 altéma: A képző-mentor feladatai és szerepe a program megvalósításában. A képző-mentor helye a nevelőtestületben Az egység célja Módszerek, munkaformák Eszközök, segédanyagok Az ellenőrzés módja Az értékelés szempontja A mentori szerep tartalmának a megismertetése, a kompetenciák, a feladatok tisztázásával. Rövid bevezető előadás, a képzőkmentorok leendő feladatairól. Flip-chart, filctollak. A mentor készségeinek a modellálása tacepaón, egyéni kiegészítések, jegyzetek készítése. Egyéni monitorozás. Megértették-e a hallgatók a mentori szerep tartalmát? A pedagógusok integrációval kapcsolatos ellen- Megbeszélés, vita, brain-storming. érzéseinek, ellenállásainak az átdolgozása, az érvek-ellenérvek szakmai ütköztetése. A terem megfelelő elrendezése annak érdekében, hogy a beszélgetés beszélgetőkörben történhessen. Mindenki bekapcsolódott-e a beszélgetésbe? Elméleti idő 1. TEMATIKAI EGYSÉG 13 Gyakorlati idő Tréneri anyag 60 perc interaktív bevezető előadás tacepao segédanyag pedagógiai eszközök

14

15 1. TEMATIKAI EGYSÉG útmutató a képző-mentor számára 1.1. A téma exponálása. Mi az, amire vállalkozunk? 1.2. Csoportalakítás, munkaszervezés Cél Az Óvoda iskola átmenet programmal szemben a nevelőtestület reális elvárásokat alakítson ki, az integrációval szembeni rejtett vagy nyílt ellenállásai pedig pozitív munkakapcsolattá alakuljanak. Eszköz Nagyalakú papír, tábla/flipchart, színes tollak, a 30 órás Óvoda iskola átmenet anyag alapján elkészített órarend fénymásolt példányai. A képző-mentor feladata 1. Feladata az előkészületek során: Kellő mélységben megismerkedik a 30 órás Óvoda iskola átmenet felépítésével, pedagógiai koncepciójával és az IPR-programhoz való kapcsolódásával. Tájékozódik arról, hogy a nevelőtestület milyen továbbképzési programot választott az Óvoda iskola átmenet program mellé, hányan vesznek részt a képzésen, milyen az iskola integrációs gyakorlata. Elkészíti az órarendet. Konzultál a trénertárssal, egyeztetik a feladatokat, a felhasználandó segédanyagokat, eszközöket. Játéktárat készít a nevelőtestület megszólítására, a bemutatkozásra. 2. Feladata a 30 órás Óvoda iskola átmenet továbbképzés során: A terem megfelelő elrendezése annak érdekében, hogy a beszélgetés körben történhessen. Rövid ismerkedő játékkal oldja a csoport kezdeti feszültségét, és segíti az egymásra hangolódást. 1.a. gyakorlat / 1.b. gyakorlat v. 1.c. gyakorlat (A képző-mentorok a 30 órás Óvoda iskola átmenet képzés során alkalmazhatják a képző-mentor továbbképzésen megismert tréningelemeket is.) Mi az, amire vállalkozunk? 1.1. téma exponálása, majd véleménycsere arról, milyen tapasztalatai vannak a nevelőtestületnek az óvoda iskola átmenet kapcsán. Hol tart most az intézmény az integráció folyamatában? Elvárások összegyűjtése szóforgóval: mit várnak a továbbképzéstől? 1.1. tacepao. Milyen eredményre számítanak a továbbképzést követően, saját maguktól, az intézménytől az óvoda iskola átmenet szempontjából és az együttnevelés szempontjából? 1.1. táblázat. Gyűjtsenek ötleteket arra is, hogyan segíthetnék egymás munkáját az óvónők és tanítónők, illetve az egy intézményben dolgozó pedagógusok! Kis csoportokat alakítanak, majd részletesen áttekintik a 30 órás továbbképzési programot, és lejegyzik a programmal kapcsolatos első gondolataikat, benyomásaikat, kérdéseiket, esetleges aggályaikat órarend. Csoportforgó módszerével tisztázzák a bizonytalan részeket, anticipált félelmeiket, a feltételezett nehézségeket, amelyet az 1.1. feladatlapon összesítenek.

16 16 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET Ismerteti az Óvoda iskola átmenet program helyét a pályázó intézmény továbbképzési rendszerében: Minden sikeresen pályázott intézmény 3 továbbképzési programban vesz majd részt: Ebből az egyik program az ún. IPR-program, amely kötelező érvényű. Ennek a programnak a keretén belül azt tanulja meg a nevelőtestület, milyen szervezeti, működésbeli, módszertani kapcsolati változtatásokat kell végrehajtania ahhoz, hogy képes legyen integrálni segédanyag. A másik két továbbképzési programot 10 ajánlat közül kell kiválasztania a nevelőtestületnek. Ezek között található az Óvoda iskola átmenet program, amely már konkrét elméleti és módszertani ismereteket nyújt a 3 8 éves korú hátrányos helyzetű, különösen roma gyerekek integrációjával kapcsolatban. Az ajánlatok között szerepelnek többek között a kooperatív tanulásról, a drámajátékról, a differenciált oktatásról vagy a rehabilitációról szóló programok. Csoportalakítás, munkaszervezés téma exponálása: Hogyan működjünk együtt, hogy a téma feldolgozásában minél eredményesebbek legyünk? Megfelelő stratégia kialakítása a kooperáció érdekében. Mindenki választ a csoportban egy színt, majd megnézik a hozzá tartozó szerepeket. Megbeszélik a szerepek tartalmát, hiszen a képzés során ezeknek a szerepeknek kell megfelelniük szerepfeladatok. Ismerteti a nevelőtestület feladatait, a tanfolyamon alkalmazott ellenőrzési és értékelési módszereket, a tanúsítvány kiadásának a feltételeit ajánlások.

17 1. TEMATIKAI EGYSÉG 17 1.a. gyakorlat Páros interjú és címkézés Eszköz Papír, íróeszköz, kitűző. Leírás A vezető megkéri a csoporttagokat, hogy mindenki írjon a lapjára 8-10 olyan kérdést, amelyet egy interjú készítőjének kellene feltennie, hogy őt jól megismerje. Majd válasszanak maguknak párt, és cseréljék ki az általuk írt kérdéseket és készítsék el egymással az interjút! A kapott válaszokat a társ megjegyzi. Ezután négy pár alkot egy-egy csoportot, ahol a kapott válaszokat felhasználva bemutatják partnerüket a többieknek, és feltűzik a mellkasára a nevét tartalmazó kártyát. A játékot a megbeszélés követi. Élmény A csoporttagok önismeretük alapján keresik meg azokat a témákat (kérdések formájában), amelyekről szívesen beszélnek társaiknak. Felidéződik bennük, hogy mi fontos személyiségükben, miközben ők is megélik a másik felé fordulást. Lejátszódik az önmagára figyelés, a társ iránti érdeklődés és a csoportba való befogadás, az egyéni sajátosságok megjelenítésén keresztül, a címkézés folyamata. Elemzés Az önismeret, a társismeret, a rokonszenv-nyilvánítás érzelmi állapota, szükségessége, a címkézés élménye mentén még ha a címkézés pozitív is. (Hiszen ők maguk választották ki, hogy milyen egyéni sajátosságaik jelenjenek meg.) Fontos az interjúkészítés és az önmegjelenítés sablonos voltának a megtapasztalása és kiemelése. (Ez fontos tapasztalat, mert a későbbiekben visszautalunk e jelenségre a szociológiai interjú és az előítéletek témakörben.) Felhasznált forrás Személyiségfejlesztő játékok. Altern füzetek 8. IF Alapítvány, 45. o.

18 18 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.b. gyakorlat Mindenki egymás után sorban mondja a keresztnevét, úgy, hogy hozzátesz egy jelzőt. A jelző a saját keresztnevének a kezdőbetűjével kezdődjön! Mindenkinek el kell ismételnie az előtte elhangzó jelzős nevet, és ezután mondani a sajátját. Aki kezdte a sort, az a végén az összes nevet elmondja. Jó, ha a képző-mentor is beszáll a játékba. Pl.: Ékes Éva, Suttogó Sándor, Kincses Kati. Átvezetés a személyes szférából az óvodai-iskolai közösség, a szakma szférájába: Amit legjobban szeretek az óvodámban/iskolámban Ha ebben az óvodában/ iskolában lennék gyermek/diák Ha ebbe az óvodába/iskolába járna a gyerekem Ebben az óvodában/iskolában dolgozó pedagógusként \IPR kézikönyv\2. egység\2.3.c melléklet.doc

19 1. TEMATIKAI EGYSÉG 19 1.c. gyakorlat vagy a BEMUTATKOZÓ JÁTÉKTÁR bármely játéka Eszközök Magnó, kazetta, csomagolópapír, zsírkréta, gyurmaragasztó. Tréner feladata 1. Játékos tréninggyakorlat segítségével megalakítják a munkacsoportokat. A trénerre van bízva, hogy az azonosságok, a különbözőségek mentén, vagy a tudattalan tartalmaira építve szorgalmazza a csoportalakítást. Azonosság esetén: A csoport tagjai szabadon járkálnak, és választanak maguknak egy párt aszerint, hogy kivel hasonlítanak a legjobban egymásra: Én nagyon hasonlónak érzem magam Különbözőség esetén: A csoport tagjai szabadon járkálnak, és párnak választják azt, akiről úgy érzik, hogy teljesen más, mint ők: Én nagyon különbözőnek érzem magam Tudattalan választás esetén: A csoport tagjai lerajzolják, anélkül, hogy a többiek látnák az eredményt, hogy mivé változtatná át őket egy mesebeli varázsló. Az elkészült rajzokat kitesszük középre, és mindenki választ magának egy párt. (Biztassuk a csoportot, hogy ne feltétlenül állatot vagy virágot válasszanak, hanem bútor, tárgy, testrész, híres ember, fogalom, könyv, étel, ital kategóriákban is gondolkodjanak!) Variáció a tudattalan választásra: A csoporttagok relaxációs zenét hallgatnak, majd három képet vizualizálnak: vízpart, rét, ház. Ezt követően körbejárnak a teremben, és kiválasztják a párjukat. 2. A későbbiekben dominánsan együtt dolgozó csoportok kialakítása: A párok további párokat keresnek maguk mellé, így alakulnak meg a kis csoportok. A csoportban 5-6 főnél több ne legyen! 3. Minden munkacsoport megalkotja a maga címerét, amely tartalmazza minden csoporttag legfontosabb mondanivalóját, értékeit, üzenetét. A csoport nevet választ magának. 4. Minden csoport bemutatja a többieknek az elkészült címert, a folyamatot, ahogyan készült.

20 20 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. tacepao Elvárás-fa rajzolása, ablak segítségével Mi az, amire vállalkozunk? Egyéni és/vagy csoportos elvárások: Az alcsoportok elvárásai:

21 1. TEMATIKAI EGYSÉG táblázat A továbbképzés személyes és intézményi eredményei az együttnevelés és az óvoda iskola átmenet megkönnyítése szempontjából: Eredmények: Személyes/Intézményi Legközelebbi: Legtávolabbi: hét év hét év hét év hónap hónap

22 22 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. és ÓRAREND-vázlat A 30 órás Óvoda iskola átmenet program tematikai egységei 2. tematikai egység: Kompetenciakibontakoztatás 2.1. A személyiség kiépülésének folyamata a kompetenciák irányából A kognitív kompetencia szerkezete; a megismerési folyamatok biológiai és pszichológiai feltételei A szociális és személyes kompetencia szerkezete, kiépülése. Jelentőségük az egyén társadalmi integrációjában Az érzelmi intelligencia tartalma, jelentősége, fejlődésének jellemzői, a fejlődés elősegítéséhez szükséges feltételek. Időpontok, eszközök, magyarázatok, kérdések, megjegyzések, feladatok tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet nevelés-lélektani háttere 3.1. A nevelhetőség lélektani alapjai: öröklés és környezet A nevelő és a gyermek viszonyának pszichológiai sajátosságai tematikai egység: Nyelvi fejlődés/nevelés A kisgyermekkori nyelvi fejlődés jellemzői Az anyanyelvi fejlesztés fontossága, lehetőségei Az anyanyelv jelentősége a hátrányos helyzetű roma gyermekek fejlődésében tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései ( Iskolaérettségi vizsgálatok és diagnosztikus eljárások) Óvoda iskola átmenet diagnosztikai kérdései Az iskolaérettségi vizsgálatok kritikai megközelítésben.

23 1. TEMATIKAI EGYSÉG tematikai egység: Az óvoda iskola átmenet társadalmi összefüggései 6.1. A család intézmény kapcsolat érdekében hogyan kezelhetők a pedagógusok és gyerekek szociokulturális hátterében mutatkozó különbségek? 6.2. A család intézmény kapcsolat érdekében a különböző hátterű, roma és nem roma szülők bevonásának technikái, az otthonról hozott előítéletek csökkentése. Gyakorlatokkal! 6.3. A család intézmény kapcsolat érdekében az oktatási nevelési feladatokon túli tevékenységek a gyerekek és családjaik hosszú távú bizalmának elnyerése érdekében. Gyakorlatokkal! 6.4. A család intézmény kapcsolat érdekében az elfogadó attitűd fejlesztése, az empátia kérdései. Gyakorlatokkal! 6.5. Pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez a másság dilemmája: a különbözőség elismerése szemben az azonosság ünneplésével Pedagógus-előítéletek hatásának megértéséhez kutatások az előítélet témakörében. Az előítéletes személyiség jellemzői. Az előítéletes viselkedés következményei, az előítéletek hatása a személyiségfejlődésre, a magyarországi romák identitásstratégiái Beilleszkedés az óvodába, iskolába I Beilleszkedés az óvodába, iskolába II. 7. Jó gyakorlatok 7.

24 24 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1. feladatlap Ismerkedés az Óvoda iskola átmenet képzés programjával Benyomásaink a programmal kapcsolatban: Válaszunk a fenti felvetésre: Ellenvetésünk, aggályaink és félelmeink a programmal kapcsolatban: Válaszunk a fenti felvetésre: Kérdéseink a programmal kapcsolatban: Válaszunk a fenti kérdésekre:

25 1. TEMATIKAI EGYSÉG segédanyag Az Óvoda iskola átmenet program és az IPR-program illeszkedése Cél A nevelőtestület átlássa, miként illeszkedik a 30 órás Óvoda iskola átmenet program a továbbképzés többi eleméhez, különösen az IPR-képzéshez. Képes legyen a nevelőtestület a kreativitását előmozdítani és munkakapcsolatait erősíteni. A képző-mentor feladata Röviden bemutatja az IPR-programot. 1.1.a. szöveg. Puzzle összerakó mintájára meghatározzák azokat a területeket, amelyeknek a fejlesztése szükséges az óvoda iskola átmenet megkönnyítése és az együttnevelés bevezetése érdekében. 1.1.b. fejlesztési eszközök. Összegyűjtik és csoportosítják azokat a feladatokat, amelyeket a nevelőtestületnek az együttnevelés és az óvodaiskola átmenet megkönnyítése érdekében meg kell tenniük. 1.1.c. táblázat. Összegyűjtik azokat a feladatokat, amelyeket a képző-mentornak a szervezetfejlesztés, csoportfejlesztés érdekében meg kell tennie. 1.1.d. táblázat.

26 26 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1.a. szöveg Bevezetés az IPR-be Az integrációs program gyakorlati megvalósításának szakmai biztosítéka és segítsége a miniszter által kiadott pedagógiai rendszer 1, az Országos Oktatási Integrációs Hálózat és az NFT HEFOP 2.1.-es programjai. A képességkibontakoztató és integrációs felkészítés mint pedagógiai szolgáltatást leíró rendelet a minőségi oktatás mindkét összetevőjét szabályozza. Az esélyegyenlőséget egyértelműen kinyilvánítja azzal, hogy a hátrányos helyzetűek pedagógiai segítésére vonatkozó kiegészítő normatíva csak abban az esetben vehető igénybe, ha a célcsoportba tartozó tanulók a többi tanulóval együtt kapják meg az előírt pedagógiai szolgáltatást. Azaz a rendelet meghatározza azt az oktatásszervezési keretet, mely az alapvető emberi jogok elvéből kiindulva a szegregáció ellen hat. Az egyenlő esélyek szakmai biztosítéka és segítsége az a pedagógiai rendszer 2, mely elsődlegesen az együttnevelés szempontját kívánja az iskolák életébe beemelni. Nem egyszerűen a létező szegregációs formák kiküszöbölését követeli meg, hanem olyan pedagógiai-módszertani tartalmak beépítését várja el az intézményektől, melyek az együttnevelést eredményessé teszik. Azaz az IPR a minőségi oktatás elérése érdekében két párhuzamosan ható stratégiai célt követ: Az esélyegyenlőséget az általános iskolák szegregációhoz vezető struktúráinak leépítésével biztosítja. Az egyenlő esélyeket az iskolák befogadóvá, inkluzívvá tételével kívánja elérni. Ha a két cél közül valamelyik sérül, nem várhatunk sikeres integrációs felkészítést. A szegregációmentes oktatás feltételeinek kialakítása (például pusztán a gyermekek arányának megváltoztatásával) önmagában nem garancia a hosszú távú és mélyen gyökerező integrációs gyakorlat megteremtésére. Az oktatásszervezési keretek demokratizálása az esélyegyenlőséget biztosítja. Ehhez mindenképpen szükséges az egyenlő esélyek biztosítása, azaz az együttműködés szellemében inkluzívvá váló pedagógiai intézmény kialakulása, létrehozása is. A befogadó intézménynek mindenképpen érvényesítenie kell a társadalmi környezet heterogenitását. Ez meg kell hogy nyilvánuljon szolgáltatásaiban is oly módon, hogy például az intézmény társadalmi kapcsolatrendszere vagy tanulási-tanítási eszközrendszere valóban az egész érintett közösség számára egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen. Az oktatásirányítás többek között a családokkal és külső partnerekkel való intenzívebb kapcsolatot, az óvoda iskola átmenetére való odafigyelést, a továbbtanulási mutatók javulását várja el e kiegészítő támogatásért. Emellett szükségesnek tartja a konkrét tanítás-tanulást segítő eszközök beépítését az intézmény pedagógiai programjába és mindennapi gyakorlatába. (Pl. kulcskompetenciák fejlesztését szolgáló eszközök, alternatív pedagógiai módszerek és oktatásszervezési keretek, egyéni fejlődési napló és szöveges értékelés.) A multikulturális tartalmak megjelenítése szintén az integrációs felkészítés során alkalmazott pedagógiai eszközök között szerepel...\ipr kézikönyv\4.egység\4.1 szöveg.doc Az oktatási miniszter közleménye a hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszeréről (27.480/2003.) Magyar Közlöny 2003/20. szám.

27 1. TEMATIKAI EGYSÉG b. Intézményi fejlesztési eszközök Az integráció és az óvoda iskola átmenet zökkenőmentessé tétele érdekében az intézmény fejlesztésére van szükség. Feladat Jelöljék meg az óvoda/iskola szervezetében, működésében és pedagógiai programjaiban azokat a területeket, amelyeknek a megerősítése szükséges a sikeres együttnevelés és a sikeres óvoda iskola átmenet érdekében. Ezeket a területeket hívjuk fejlesztési eszközöknek. Együttműködés a kisebbségi önkormányzatokkal Szakmai továbbképzések Együttműködés a szakszolgálattal Helyzetelemzés. Rövid-közép-hosszú távú célok kijelölése Óvoda iskola átmenetet segítő programok Heterogén osztályok Együttműködés a szülőkkel

28 28 ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 1.1.c. táblázat A képző-mentor és a nevelőtestület feladatai az intézményfejlesztés érdekében Óvoda iskola átmenet megsegítése, az együttnevelés bevezetésével járó feladatok: Helyzetelemzés (Jelen állapot: hány gyerek, milyen módszerekkel nevelnek-oktatnak, milyen a belső és külső kapcsolatrendszer, konkrét akadályok, problémák ) Célrendszer (A jelen állapothoz képest milyen elvárások vannak?) Várható eredmények (Miben lesz mérhető a változás?) Együttműködések (Kik vegyenek részt a folyamatban, kik legyenek a partnerek, és mi legyen a feladatuk?) Bevezetési ütemterv. (Milyen határidővel, milyen feladatok valósuljanak meg, mikor milyen eredményeket kell felmutatni ) Fontos, hogy ennek a határidejét nem az Óvoda iskola átmenet továbbképzés, hanem az intézményi IPR-program határozza meg. Az óvoda iskola átmenet munkacsoport feladata, hogy ismerve a feladat nagyságát, segítse abban az intézményt, hogy reális határidőket tudjon megszabni az IPR bevezetése során. Nevelőtestület feladata: Helyzetelemzés: Intézményi dokumentumok áttekintése, pl. a pedagógiai program mit ír? Minden gyerek megkapja-e azt a szolgáltatást, amit a pedagógiai program előír? Partnerekkel való együttműködés, kapcsolat áttekintése: szülők, családok, pedagógiai szakszolgálat, családsegítő, kisebbségi önkormányzat, fenntartó Képző-mentor feladata: Segít kijelölni a határidőket, amikorra át kell nézni a dokumentumokat Segít értékelni a kigyűjtött szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat Segíti eldönteni, melyek a legfontosabb teendők az együttműködés beindítása, javítása szempontjából Milyen gyakran van megbeszélés a szülőkkel, mennyire ismerik a kisgyermeket, a család körülményeit

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

Mindenki iskolája. Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling. Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Mindenki iskolája Nem az számít, hogy minek születik valaki, hanem az, hogy mivé nő fel. J.K. Rowling Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az esélyteremtés eszközei a befogadó pedagógiai gyakorlat megvalósításában

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben)

Eső esetén B program (ugyanaz dzsekiben) Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Eső esetén B program (ugyanaz

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben

Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Óvodai kutatás-fejlesztés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben Módszertani kultúrában az óvodapedagógia ma verhetetlen Magyarországon. (Kutatási program az eredményes óvoda-iskola átmenet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 A SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE AZ ERKÖLCSI NEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN CZIKE

Részletesebben

Report of Module IV. Seminar-design

Report of Module IV. Seminar-design Comenius 2.1 E:BOP Empowerment: Burn Out-Prevention Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Report of Module IV. Seminar-design (MAGYARORSZÁG) E-BOP Nemzetközi projekt Konstruktív magatartásváltoztatás

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE INTEGRÁCIÓS BÁZISISKOLA A JÁSZSÁGBAN ÓVODÁNK FELTÉTELRENDSZERE 4 csoportos 100 férőhelyes 9 fő pedagógus, 1 fő gondozónő, 4 fő

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben