KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE"

Átírás

1 XXII. évfolyam, február KISBÍRÓ KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE A 2014-es költségvetés elé: biztonságos évet alapoztunk meg Köszöntöm a kedves Olvasót a Kisbíró évi első számában. Jó hírekkel kezdem. Nemcsak azért, mert idén korábban, már január 30-án elfogadtuk a város költségvetését, hanem azért is, mert számot vetve városunk pénzügyi helyzetével: nyugodtak lehetünk a működési és fejlesztési kiadásokat illetően. Hogy miért? Három okot szeretnék ezek közül kiemelni. Az első: Magyarország 3177 önkormányzatával egyetemben megállapíthatjuk, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően biztos alapokon állnak 2014-től az önkormányzatok. A február 28-án záruló önkormányzati adósságkonszolidáció olyan segítséget jelent számunkra, amely új lehetőséget nyit meg városunk fejlődésében. Mindezt azzal együtt lássuk, hogy az elmúlt hét év alatt hasznos és látványos beruházásainknak köszönhetően több mint tíz milliárd forinttal gyarapítottuk a város vagyonát! A második ok: az elmúlt évek testületi döntései, intézkedései igazolták azok helyességét, még ha néha a működés területén megszorítások is voltak. Azonban gondoljunk a fejlesztési oldalon a nyertes pályázatainkra, a tudatos városfejlesztési politikánkra, a kívülről kockázatosnak tűnő, mégis sikeres kötvénykibocsátásra, a hitelfelvételekre és végül azoknak az állam által történő átvállalására! És a harmadik ok: engedjék meg, hogy elfogultság nélkül értékeljem a Polgármesteri Hivatal pénzügyi, gazdálkodási tevékenységét. A hivatal munkatársai az elmúlt évek során olyan segítséget nyújtottak a költségvetési rendeletek megalkotásában, azok tervszerű, takarékos végrehajtásában, amely minden esetben a város és az önkormányzat érdekeit szolgálták! Mindezek után a évi költségvetésünk tétje az volt, hogy milyen munícióval várhatjuk a közötti időszak fejlesztési elképzeléseit? Visszaállíthatjuk-e azokat a jóléti intézkedéseket, amelyek köztisztviselőink, közalkalmazottaink munkájának elismerését szolgálják? Megbecsülésünk jeléül tudjuk-e emelni az intézmények, a civil szervezetek, a művészeti csoportok, a sportegyesületek támogatását? és ami a lényeg: mindezeket tudjuk-e hosszú távon biztosítani? A válasz a költségvetésünk alapján egyértelmű és rövid: IGEN! Hogy csak néhány példát említsek. A jóléti intézkedéseken túl lehetőség nyílik a működési kiadások növelésére, így pl. többet fordíthatunk az utak és a belvízelvezető-rendszer, az ingatlanok karbantartására, a közvilágítás korszerűsítésére vagy éppen az idei rendezvénytervünk megvalósítására. Nagy nyeresége önkormányzatunknak a Csatornaberuházó Víziközmű Társulat megszűnése, mivel így már nem kell évi több mint tíz millió forinttal támogatni működésüket. És ami ezen túlmenően lehetővé tette az előirányzatok növelését: a hitelek tőke- és kamatfizetésének, valamint az ehhez kapcsolódó árfolyamveszteségnek a megszűnése és az adóbevételeink jelentős növekedése. Még egy fontos adalék a működési egyensúly biztosításához: a takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően az elmúlt év végén valamennyi novemberben és decemberben keletkezett számlát kifizettük, egyetlen egy számla kiegyenlítését sem kellett áttolnunk a évre. A felhalmozási kiadásaink fedezetét többek között ugyanezen tételek biztosították. Így lehetőségünk lesz idén megvalósítani az elmúlt évi sikeres pályázatainkat. Befejezzük a Nyár u. 7. szám alatti gyermekorvosi rendelő korszerűsítését, valamint egy újabb köztéri műalkotás valósulhat meg városunkban. Költségvetésünk tartalmazza azt az önerőt, melyet a városközpont felújításához, valamint a gimnázium udvarán létesítendő műfüves futsalpálya megvalósításához vállaltunk. A zugprogram III. ütemét is megvalósítjuk. (Köszönöm az érintett lakosok és képviselők türelmét!) És sorolom tovább: új pályázataink előkészítéséhez jelentős összeget biztosítunk. A Kumánia Gyógyfürdőben egy hideg vizes kút és víztisztítóműberuházás, illetve egyéb fejlesztések megvalósítását biztosítjuk. Bíznunk abban, hogy az EU önerő alap támogatásából, egyéb pályázatokból további forrásokat tudnak lehívni az idei beruházásokhoz. Ezek a tételek a költségvetésünk jelenlegi számain tovább fognak javítani. Azt hiszem, valamennyi képviselőtársam nevében kijelenthetem, hogy bár még előttünk van nyolc hónap emelt fővel, büszkén vállalhatjuk nyolcéves tevékenységünket, és nyugodt szívvel adhatjuk át a város irányítását az utánunk következőknek. Ezt támasztja alá eddigi városépítő tevékenységünk, a jövőbeli kidolgozott és előkészített elképzeléseink, terveink és nem utolsósorban a évi költségvetési rendeletünk. Kérem, legyenek társaink annak megvalósításában, és legyen közös az örömünk, ha tehetünk szeretett városunk fejlődéséért. Kecze István polgármester

2 2. oldal Kisbíró február 8. Hallgatunk is Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat mondta Winston Churchill december 19-én önkormányzatunk képviselő-testületének volt bátorsága. Bátorsága, hogy meghallgassa városunk lakosainak véleményét, észrevételeit, felmerülő kérdéseit. Ezen a napon tartottuk ugyanis a hagyományos, évente egyszer megrendezendő közmeghallgatásunkat. Önök bizonyára jól tudják, hogy nem a közmeghallgatás az egyetlen fórum, ahol meghallgatjuk véleményüket. Ugyanezt a célt szolgálják a tavasszal minden évben megrendezett lakossági fórumok is. A közmeghallgatáson beszámoltam az önkormányzat elmúlt évi munkájáról, a városban történő fejlesztésekről és eseményekről. Képviselő-testületünk minden döntése előtt mérlegeli, mire, mennyit költhet. Ezért fontos része volt a beszámolómnak a pénzügyekkel kapcsolatos döntéseink bemutatása, mint a költségvetés, az állami normatív támogatások alakulása, a 2013-ban végrehajtott adósságkonszolidáció hatása, vagy a működési kiadások, a támogatásokra fordított összegek. Emellett azonban fontosnak tartottam azt is elmondani, mik voltak azok a fejlesztések, beruházások, melyek a város vagyonát gyarapították. Csak, hogy a 2013-as évből említsek néhányat: a hulladéklerakók megújítása, újabb térfigyelő kamerák elhelyezése, a sportpálya felújítása, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Házigondozó Szolgálat épületének, a melegítőkonyhának és az Idősek Klubjának a felújítása, vagy a gyermekorvosi rendelő korszerűsítése. Tovább folytatva a már tavaly elkezdődött, és az idén megvalósuló, az egyik legnagyobb beruházásunkkal a városközpont megújításával. Ez utóbbi magában foglalja a Városháza és annak környéke megújítását, a Vigadó átalakítását, korszerűsítését, járdaszakaszok és zöldfelületek rendbetételét, a Kálvin tér és a régi piaccsarnok megújítását. A fejlődéssel együtt jár a szépülés is. Városunk arculatának elválaszthatatlan része lett a tavaly, Pintér Attila szobrászművész által alkotott Bagaméri-szobor, de reméljük, ilyen népszerű lesz az úgynevezett humán napóra és a városmakett, valamint a piacra menő kisfiú szobra is, melyek idén valósulnak meg. Képviselő-testületünk fontos feladatának tartja a város közösségeire való odafigyelést is. Tesszük ezt az infrastruktúra megteremtésével, pályázati támogatásokkal, a diákok tanulmányainak támogatásával, fellépési lehetőségek biztosításával, szakértelmük segítségül hívásával. Hiszen a közösségi összefogásoknak köszönhetjük a színvonalas rendezvényeinket, a városunk életét bemutató különböző kiadványainkat. A beszámolómban arra is kitértem, mennyire elengedhetetlen számunkra a lakosok, vagyis az Önök véleménye. Ezért is örültem annak, hogy a decemberi közmeghallgatást sokan köztük fiatalok megtisztelték jelenlétükkel. Külön megköszönöm a hozzászólásokat és észrevételeket, melyek tovább erősítették képviselő-testületünket abban, hogy jól dolgoztunk, és van még miért tennünk a városban. Kecze István polgármester * * * A közmeghallagatásról készült jegyzőkönyv megtekintehető a városi könyvtárban, a Polgármesteri Hivatal emelet 27-es irodájában és a menüpont alatt. Mit jelent Kisújszállásnak az adósságkonszolidáció? A év után a nehéz időszak kezdődött az önkormányzatok számára, mert egyre több olyan feladatot kaptak a központi kormányzattól, amelyhez az erre járó anyagi fedezet nem, vagy nem teljes mértékben volt biztosított. Uniós pályázatot is csak akkor lehetett benyújtani, ha a saját erő biztosított volt, így az önkormányzatok az uniós források lehívása érdekében hiteleket vettek fel, vagy kötvényt bocsátottak ki. A városok és a megyék az elégtelen finanszírozás miatt és az uniós támogatások elnyerése érdekében egyre inkább eladósodtak, ami a év végére már komoly csapdává vált. A Kormány a helyi igazgatás és önkormányzás hatékonyabbá tétele érdekében a közigazgatást átalakította, újraszabályozta az önkormányzatok működését, szigorúbb gazdálkodási szabályok léptek életbe. Ahhoz azonban, hogy az önkormányzatok eleget tudjanak tenni a törvényben meghatározott feladataiknak, a Kormány úgy döntött, hogy rendezni kell az önkormányzatok működését és a fejlesztéseiket segítő adósságszolgálatok sorsát. Az önkormányzatok adósságrendezésének folyamatát nevezzük adósságkonszolidációnak. Az adósságkonszolidáció első üteme az elmúlt év június 28-áig lezárult, melyben 880 milliárd forintnyi adósság törlesztését vette át a Kormány a településektől. Tavaly önkormányzatunk adósságállományának 70%-át vállalta át az állam, amelynek hatását a második félévben már érezhettük a hitel- és kamatfizetési kötelezettségek csökkenésében. A második ütemben az összes önkormányzat bankok felé fennálló hitelét átvállalja az állam, így további 430 milliárd forintnyi hiteltől szabadulnak meg az önkormányzatok. Kisújszállás önkormányzata számára az adósságállomány teljes átvállalása azt jelenti, hogy évente több mint 150 millió forinttal több forrást tud a képviselő-testület a város további fejlődésére fordítani. Bögös Katalin osztályvezető Kisújszállás hazavár A legtöbb ember szívesen felkeresi gyermek- és ifjúkorának színhelyeit, különösen akkor, amikor tanulmányai, munkája, családja más városba vitte őt. Akik itthon maradtak, azok pedig örülnek annak, hogy régi barátokkal, messzire került családtagokkal újra találkozhatnak. Hogy ez mennyire így van számos régi és mai kisújszállási lakos esetében is, azt bizonyítja a számukra kétévente szervezett találkozó. Kisújszállás idén szeptember én újra hazavárja hajdani lakosait. Hogy minél szélesebb körhöz eljuthasson e találkozó híre, a szervezést már most elkezdi az önkormányzat, együtt a Városvédő és -Szépítő Egyesülettel, a Móricz Zsigmond Református Kollégium Öregdiákok Baráti Körével és a Városi Nyugdíjas Klubbal. Először a meghívottak körét tervezik bővíteni, ezért kérik az osztálytalálkozók szervezőit, hogy amennyiben lehetséges juttassák el a városból elszármazott és szülővárosukat szerető kisújszállásiak elérhetőségét, hogy meghívót küldhessenek számukra. A szervezők kérik, hogy a találkozóra meghívni, hazahívni javasolt kisújszállásiak elérhetőségeit a e- mail-címen, személyesen a Városháza irodájában, vagy a következő telefonszámok valamelyikén juttassák el hozzájuk: 06-59/ , Szerk. KMJ

3 2014. február 8. Kisbíró 3. oldal A évi költségvetés fő számai Az előző évektől eltérően a város költségvetését a képviselő-testület nem februárban, hanem a januári ülésen tárgyalta meg. A változást a jogszabályi előírások indokolták, a költségvetési rendeletet a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig kell a képviselő-testület részére benyújtani. A központi költségvetési törvény december 22-én lépett hatályba, ezért a benyújtási határidő február elejére módosult. Fontosnak éreztük, hogy a város egész évi gazdálkodását megalapozó dokumentumot ne rendkívüli ülésen tárgyalják meg a képviselők, ezért a költségvetéstervezetet a januári ülésre készítettük elő, melyet a képviselő-testület 2 milliárd 601 ezer forint összegű főösszeggel elfogadott. A évi költségvetést az adósságkonszolidációnak köszönhetően hitelterhek nélkül állíthattuk össze, ami lehetőséget adott arra, hogy olyan kiadások is szerepelhessenek az idei kiadások között, amelyek kifizetésére forráshiány miatt az elmúlt években nem volt lehetőség. Az önkormányzat működési kiadásai és bevételei elkülönülnek a felhalmozási kiadásoktól és bevételektől, ezért ezeket az alábbiakban külön mutatjuk be. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK A normatív támogatások rendszere átalakult, a finanszírozás a megmaradt önkormányzati feladatokhoz igazított feladatfinanszírozás rendszerében történik. Az eredményes gazdálkodás megvalósításában az önkormányzati saját bevételek egyre nagyobb szerephez jutnak. A működési bevételek 6,8%-a a működési bevételekből, 26,3%-a a helyi adóból befolyt bevételekből származik. A helyi adóbevételek a városban folyó beruházásoknak köszönhetően az elmúlt években folyamatosan növekedtek, amit az alábbi diagram is jól szemléltet: A működési bevételeknek 33,8%-át teszik ki a központi költségvetésből érkező bevételek, 20,5%-át a pályázatokból származó támogatás értékű bevételek. A működési bevételekből az önkormányzat az alábbi kiadásokat finanszírozza: A grafikon adataiból látható, hogy az önkormányzat működési kiadásai átrendeződtek az elmúlt évekhez képest, a közoktatási kiadások és a kamatkiadások, hiteltörlesztés kiadásai jelentősen csökkentek. Az adósságszolgálatra fordított kiadások csökkenése miatt sokkal több pénzt tud majd az önkormányzat fordítani a településüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokra. A közvilágítással, hulladékszállítással, utak, járdák karbantartásával, parkgondozással, belvízelvezetéssel, hóeltakarítással, közmunkaprogrammal kapcsolatos feladatokra 546 millió forint előirányzatot terveztünk, amely az előző évi adatot 200 millió forinttal haladja meg. Jelentős hányadot képviselnek a segélyek kifizetésére (13,19%) és az önkormányzati egyéb feladatokra (11,55%) szánt kiadások. Közművelődésre, kulturális kiadásokra a működési kiadások 4,84 %-át, egészségüggyel kapcsolatos feladatok kiadásaira a működési kiadások 1 %-át költjük el. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Az elfogadott évi költségvetésben a felhalmozási kiadásokra 1 milliárd 193 ezer forintot terveztünk, mely az összes kiadás 46%-a. A évben közvilágítás-fejlesztést, az orvosi rendelők korszerűsítésének kiadásait, a zugprogram III. ütemének kivitelezését terveztük. Pályázati támogatással a Móricz Zsigmond Református Kollégium gimnáziumi épületének udvarán megvalósulhat egy újabb műfüves focipálya. A legnagyobb volumenű kiadást a Városközpont funkcióbővítő megújítása projekt jelenti, melynek munkálatai várhatóan szeptember végére befejeződnek, a megszépült Városháza előtti téren helyet kap szintén támogatással egy humán napóra és egy városmakett. A következő évek fejlesztéseire is készülünk, az új pályázatok előkészítési költségeit is tartalmazza a költségvetés 5 millió forint előirányzattal. A felhalmozási kiadások a felhalmozási bevételekkel egyensúlyban vannak, a bevételek jelentős részét a pályázati támogatások jelentik. A projektekhez szükséges saját erő összegét pénzmaradványból és saját felhalmozási bevételekből biztosítja az önkormányzat. Bögös Katalin osztályvezető

4 4. oldal Kisbíró február 8. Fatolvajok, illegális fakitermelők A fűtési szezon közeledtével ezen a vidéken is megszaporodik az illegális fakitermelések, falopások száma. Az eddigi tapasztalat az, hogy a kis mennyiségben, saját használatra, szabálysértési értékre történő fakivágás és eltulajdonítás jellemzi a településünket és környékét, azonban egyre többször fordul elő az eladásra szánt nagyobb mennyiségű fakitermelés is, amellyel esetenként több százezer, vagy több millió forintos kárt okoznak az erdő tulajdonosainak, kezelőjének. Kétféle esettel találkozhatunk. Az egyik, amikor lábon álló fákat vágnak ki, ezzel nemcsak anyagi, hanem ökológiai kárt is okozva, másfelől az erdészet által szabályosan, tervszerűen kitermelt készletet lovasítják meg, akár teherautóval is. Ki kell emelni, hogy a 2012-ben életbe lépett új Büntető Törvénykönyv alapján, aki erdőben fakivágással követi el a falopást, bűncselekményt követ el, mely értéktől függően, de a legjobb esetben is két évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Továbbá, ha védett területen követték el a lopást, akkor természetkárosítás miatt súlyosabb börtönbüntetést is kaphat a tolvaj. A másik eset, amikor az erdőben a kitört fákat, gallyakat szedi össze és tulajdonítja el az elkövető, vagy nem erdei területről vágja ki és tulajdonítja el a fát. Ebben az esetben amennyiben a fa értéke nem haladja meg az Ft-ot szabálysértés megállapításának van helye, mely miatt a bíróság büntetésként pénzbírságot szab ki, de elzárást is kiszabhat. A falopáson rajtakapott tolvajt a helyszínen a rendőrség mellett az erdész, a mezőőr is megállíthatja, visszatarthatja, és az intézkedés során a rendőrség a kivágáshoz, szállításhoz használt eszközöket is lefoglalja, de a bűncselekmény elkövetése miatt kiszabott büntetésen túl az elkövetőnek több tízezer forint összegű erdővédelmi bírságot is meg kell fizetnie. A fatolvajok néhány esetben a kistelepüléseket járva árulják is a lopott portékát. Aki tőlük vásárol tűzifát, maga is bűncselekmény elkövetőjévé, orgazdává válhat, ugyanakkor könnyen lehet bűncselekmény sértettje is, mivel több esetben előfordul, hogy az árus a fa valódi értékénél sokkal több pénzt kért, vagy a mérés alkalmával csal. De a vevők még jóhiszemű vásárlás esetén is szembesülhetnek a kedvezőnek tűnő üzlet káros következményeivel, amikor a rendőrség lefoglalja a bűncselekményből származó árut és a kifizetett összeg kárba vész. Ezért tűzifa vásárlása előtt minden esetben győződjenek meg az eladó becsületességéről, kérjenek az áruról származási igazolást. Az elmúlt egy hét alatt Kisújszálláson két esetben értek tetten fatolvajokat a kisújszállási mezőőrök és rendőrök az erdőkben. Az elkövetőktől az eljárás során nemcsak az eltulajdonított fát, hanem a járműveiket is lefoglalták, a fatolvajokkal szemben pedig ebben az esetben is büntetőeljárás indult. Borók Tibor őrsparancsnok Babakötvény 2013 decemberétől vásárolható a Babakötvény a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatain. Arról, hogy mi is ez a Babakötvény, illetve hogy hol lehet hozzájutni, bővebb információt a oldalon olvashatnak, de érdeklődhetnek a 06-1/ ás telefonszámon is. Pályázati lehetőségek Kisújszálláson gazdag kulturális és közösségi élet zajlik. Mi sem bizonyítja ezt jobban a Kisbíróval együtt most megjelent évi Rendezvénynaptárnál. A Kisújszálláson tevékenykedő civil és sportszervezetek, egyesületek, intézmények, klubok, körök, vagy a kultúráért rajongó magánemberek a rendezvényeikkel, kiadványaikkal, a fiatalok táboroztatásával, közösségi programok szervezésével mind értéket és hagyományt teremtenek. Ezért tekinti városunk önkormányzata kiemelt feladatának a helyi szervezetek, intézmények támogatását. A korábbi évek átgondolt költségvetéseinek, valamint a ban megvalósult adósságkonszolidációnak köszönhetően a januári testületi ülésen elfogadott költségvetésben magasabb pályázati keretösszegeket határozott meg a képviselő-testület. Arról, hogy milyen pályázatokat írt ki az önkormányzat, az alábbi táblázat nyújt információt. A pályázati kiírások, valamint az adatlapok letölthetők a honlapról, vagy személyesen átvehetők a Városháza portáján. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy tavaly év végén a pályázatok rendszerét felülvizsgáltuk, a pályázati kiírásokat és adtalapokat formailag egységesítettük. A pályázatokat a kiírások mellett az önkormányzat 30/2013. (XI. 27.) rendelete szabályozza. A civil törvény értelmében az önkormányzat közvetlenül csak azon szervezeteket támogathatja, amelyek a bíróságon be vannak jegyezve. Annak érdekében, hogy azok a klubok, baráti körök is kaphassanak segítséget, amelyek ezen kitételnek nem felelnek meg, vagyis nincsenek bejegyezve, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi lebonyolítása mellett számukra külön összeget határozott meg az önkormányzat. A nem bejegyzett civil szervezetek számára a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár írja ki pályázatot. Az adatlapok február 12-től vehetők át a művelődési házban, a beadási határidő február 28., péntek. (Szerk.-ZLR) (Szerk.)

5 2014. február 8. Kisbíró 5. oldal Választási hírek Idén négy alkalommal járulhatnak a szavazóurnához a magyar választópolgárok. Elsőként az országgyűlési képviselőket választhatjuk meg, a szavazásra április 6-án kerül sor. Ezt követően május 25-én az Európai Parlament magyarországi képviselőire, majd ősszel a helyi és megyei önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselőire voksolhatunk. Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, annak választójoga gyakorlásához NEM SZÜKSÉGES előzetesen regisztrálnia magát semmilyen adatbázisba! Aki jogszabály erejénél fogva nincs kizárva a választójogból, az automatikusan bekerül a központi névjegyzékbe és a szavazóköri névjegyzékbe. A Nemzeti Választási Iroda február 17-ig minden választópolgárt értesít a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Van olyan körülmény azonban, amelyet kifejezetten kérni kell annak érdekében, hogy az a névjegyzékeken átvezetésre kerüljön. Melyek ezek? A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár valamely nemzetiség tagjaként kérheti - felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe, - nemzetiségi névjegyzékbe vétele hatályának kiterjesztését az országgyűlési képviselők választására (csak magyar állampolgár kérheti), - korábban kért nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételének, illetve kiterjesztésének törlését. Kérelem benyújtásának határideje: március 21-én óra. A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar vagy külföldi választópolgár nyilatkozhat személyes adatai kiadásának tiltásával vagy annak feloldásával kapcsolatban. Kérelem benyújtásának határideje: március 22-én óra. Fogyatékossággal élő választópolgárként választási segítséget igényelhet, illetve nyilatkozhat arról, hogy nem kívánja igénybe venni a korábban igényelt segítséget. Kérelem benyújtásának határideje: március 22-én óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő magyarországi településen (budapesti kerületben) adhassa le szavazatát. (Átjelentkezéssel szavazás) Kérelem benyújtásának határideje: április 4-én óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási iroda. (Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem) Kérelem benyújtásának határideje: március 29-én óra. A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti a választási irodától, hogy szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson az általa megjelölt címre. (Mozgóurnával történő szavazás iránti kérelem) Kérelem benyújtásának határideje: április 4-én óra a helyi választási irodához, április 6-án óra a szavazóköri szavazatszámláló bizottsághoz. Az ismertetett kérelmek benyújtása tehát nem kötelező, a választópolgár szabad belátása szerint dönthet a kérelem benyújtásáról a következő módokon: A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a) személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy b) levélben az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. * * * Választásokkal kapcsolatos kérdéseik megválaszolásához kiváló segítséget nyújt a Nemzeti Választási Iroda honlapja (www.valasztas.hu). További kérdéseikkel és problémáikkal bizalommal fordulhatnak a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához is (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1., telefonszám: 06 59/ ). * * * FELHÍVÁS szavazatszámláló bizottsági tagságra, póttagságra történő jelentkezésre Magyarország Alaptörvényének 2. cikk (3) bekezdése alapján április 6-án kerül sor az országgyűlési képviselők általános választására. A Kisújszállás területén működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjait, valamint póttagjait a képviselőtestület választja meg a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára. Jelentkezési határidő: február 17-én óra Jelentkezni lehet: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Kisújszállás, Szabadság tér 1., 2-es iroda A jelentkezéshez szükséges adatlap a Polgármesteri Hivatal portáján kérhető, valamint a város hivatalos honlapjáról (www.kisujszallas.hu) a Választás menüpont alatt érhető el. Dr. Varga Zsolt jegyző Hírek a Karcagi Járási Hivatalból Tájékoztatom Önöket, hogy január 13-tól a Karcagi Járási Hivatal karcagi Okmányirodájának ügyfélfogadási rendje a következő: hétfő : 8.00 órától óráig kedd: ügyfélfogadás szünetel szerda: 8.00 órától óráig csütörtök: órától óráig péntek: 8.00 órától óráig Ügyintézéshez időpontfoglalás lehetőségei: Telefon: 59/ (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya); 59/ (egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány); 59/ (lakcímfiktiválás, ügyfélkapu); 59/ (járműigazgatási ügyek). Internet: Személyesen (Karcag, Kossuth tér 1.): fsz. 41/a. sz. irodában: személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély, lakcímkártya; fsz. 44. sz. irodában: egyéni vállalkozás, parkolási igazolvány, ügyfélkapu, lakcímfiktiválás; fsz. 40. sz. irodában: járműigazgatási ügyek Dr. Bihari Gitta, az Okmányiroda osztályvezetője

6 6. oldal Kisbíró február 8. Terv készült az Erzsébet királyné liget megújítására Az önkormányzat egyik kiemelt fejlesztési programja a város parkosított részeinek felújítása, korszerűsítése, fejlesztése, az elöregedett növények ifjítása. Az Erzsébet királyné liget mint parkos terület fajgazdagságát, egészségi és esztétikai állapotát tekintve nem megfelelő, rendkívül vegyes, tájidegen fajokkal kevert. Az idős fák a legidősebbek évesek lehetnek jelentős része elérte a biológiai kiöregedés határát. Mindezt dr. Tóth Albert tanár úr szakmai véleményét is megismerve Zsila László okleveles táj- és kertépítész állapította meg, aki az önkormányzat megbízásából felmérte a liget növényi állományát, és elkészített egy olyan kertészeti tervet, melynek célja a kor körülményeinek megfelelő, esztétikus, nyugalmat árasztó park kialakítása, ugyanakkor az alföldi táj természetes vegetációjának és faunájának bemutatása. A tervezett munkálatok költsége mintegy 80 millió Ft. Az önkormányzat a liget mikroklímájának megőrzése céljából továbbra is keresi a pályázati forrást, ezért a közötti európai uniós költségvetési időszak forrásfelhasználásának tervezésekor a Jász- Nagykun-Szolnok megyei kistérségi részprogram fejlesztési elképzelései között szerepeltette az Erzsébet királyné liget megújítására vonatkozó projektötletét. Amíg a liget felújításához pályázati forrás nem áll rendelkezésre, az önkormányzat gondoskodik arról, hogy az elöregedett, üreges törzsű, tájidegen fákat eltávolíttatja, és helyükre a szakember által javasolt fákat ültet. Klujber Katalin városfejlesztési ügyintéző ÓVATOSAN, FIGYELMESEN! Átmenetileg több helyen változik a forgalom rendje a városközpontban Felhívjuk a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása" című projekt keretében felújításra kerül a COOP ABC előtti, a Szabadság és a Kálvin utcákat összekötő útszakasz is. A kivitelező az építési munkák miatt az érintett útszakaszt előreláthatólag február második felétől egy hét időtartamra lezárja. Ennek következtében a Szabadság és a Kálvin utcán forgalmirend-változásra kell számítani. A felújítás a környező üzletek nyitva tartását nem befolyásolja. Szintén a projekt keretében folyó kivitelezési munkálatok miatt lezárják a Városháza nyugati oldalán található útszakaszt. A gépjárművel érkezők a Városháza parkját a Polgármesteri Hivatal épülete előtt elhaladva a Szabadság tér irányába, vagy a Polgármesteri Hivatal és a Tűzoltólaktanya között található parkolón keresztül a Nyár utca irányába, a Polgárőrségnél megnyitott gépjárműbejárón keresztül tudják elhagyni. Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Városháza parkjának teljes területe, az útburkolatokat is beleértve munkaterület. A gyalogos-, kerékpáros- és gépjárműforgalom minél kisebb mértékű zavarása érdekében a kivitelező az útfelületeket szakaszosan fogja lezárni, ennek ellenére előfordulhat, hogy a szállítások és anyagmozgatások miatt időszakos forgalomkorlátozások lesznek a Városháza körüli, lezáratlan útszakaszok esetében is. Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a balesetek megelőzése érdekében a megváltozott forgalmi rendre fokozott figyelmet fordítsanak. Szíves megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük. Pintér Gyula közszolgáltatás-szervezési ügyintéző Ismét bővült a helyi védelem alá eső épületek köre A képviselő-testület még az elmúlt év augusztusában tartott testületi ülésén jelentősen kibővítette a helyi védelem alá helyezett épületek körét. Az érdemi vita során azonban szóba került további három épület, amelyeknek helyi védelem alá helyezését indítványozta a testület. Miután az épületeket a helyi építészeti értékvizsgálat is védelemre érdemesnek találta, az érintett ingatlantulajdonosok, az érintett helyi, szakmai és városvédelemmel foglalkozó civil szervezetek vélemé-nyét figyelembe véve a képviselő-testület úgy döntött, hogy március 1. napjától kiemelt helyi védettségű épület a Széchenyi u. 2. szám alatti református lelkészi lakás, helyi védettségű épület pedig a Közraktár u. 36., valamint a Kossuth L. u. 39. szám alatti lakóépület is. Deméné dr. Demeter Judit Belvízrendezés 2014-ben: a feladat és aki azt elvégzi ugyanaz, csak a neve változott A évben a tervezett csapadékvíz-elvezetési, -karbantartási munkákkal, feladatokkal és a belvízelvezető rendszerben tervezett átépítési munkákkal a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bíztuk meg csakúgy, mint az előző évben. A képviselő-testület a megállapodásról szóló határozati javaslatot elfogadta, és a megállapodás megkötésével a polgármestert bízta meg. A cég nevét egy, az önkormányzatokra vonatkozó szabályozás miatt kellett megváltoztatni. Tekintve, hogy a Városgazdálkodási Kft. nagyrészt jelenleg is nonprofit jellegű tevékenységet folytat, nem okoz gondot, hogy nonprofitként működjön a továbbiakban. A kft. átalakítása mindenképpen célszerű, hiszen így nem kell a különböző közfeladatok ellátása érdekében új céggel szerződést kötni, esetlegesen egy új céget létrehozni, nem kell külön cégvezetést, gazdasági szervezetet felállítani, nem kell új engedélyeket, minősítést beszerezni. Így a szolgáltatás az eddig megszokott, bejáratott ütemben, változatlanul folyhat tovább, eltekintve attól a változástól, hogy városunkban a közszolgáltatásokat ellátó társaság január 1-jétől már a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Pardi Balázs városüzemeltetési ügyintéző Köszönet a segítőknek! Ahogyan az előző években, idén is kezdeményeztem, hogy a választókörzetemben élő, szociális helyzetüket tekintve leginkább rászoruló lakosok karácsony előtt tartós élelmiszerekből álló csomagot vehessenek át. Az ünnepet megelőző napokban segítőimmel együtt harminc darab csomagot adtunk át a rászoruló lakosoknak. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt a kezdeményezést támogatták. Közöttük a mezőőri szolgálat munkatársainak, akik segítségével Csorbára és a Bittner faluba is ki tudtuk szállítani a csomagokat. Továbbá megköszönöm azon vállalkozó barátaimnak, akik pénz vagy élelmiszerek felajánlásával segítettek. Molnár Imre települési képviselő

7 2014. február 8. Kisbíró 7. oldal ADÓHÍREK Közelednek a határidők A helyi adók megállapítása a települési önkormányzat feladata. A Kisújszálláson bevezetett helyi adókat a 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szabályozza. Ezen rendelet alapján a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 1.) A nehezebb körülmények között élők mentesülhetnek a kommunális adó megfizetése alól, ha háztartásukban az egy főre eső jövedelem 2013-ban nem érte el a havi forintot (az öregségi nyugdíj legkisebb összegét). 2.) Az önkormányzat elengedi az adó felét annak, aki háztartásában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel. Aki ezeket a kedvezményeket igénybe kívánja venni, annak február 15-ig kérelmet kell benyújtania az adóhatósághoz. FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, hogy ezen kedvezmények évente kerülnek megállapításra, ezért a kérelmüket azoknak a személyeknek is ÚJRA BE KELL NYÚJTANIUK, akik az előző évben ezen kedvezmények valamelyikében már részesültek. A február 15-ei határidő jogvesztő, így a később benyújtott kérelmeket csak a meghatározott összegű eljárási díj megfizetése és a késedelem okának törvényben meghatározott igazolása után áll módunkban befogadni. Március első napjaiban a helyi adókat érintő fizetési kötelezettségekről az adózók egyenlegértesítő formájában tájékoztatást kapnak, mely tartalmazni fogja a befizetéshez szükséges csekket is. A földtulajdonosok, földhasználók figyelmébe A termőföld bérbeadásából származó jövedelem (ideértve a földjáradékot is) adóztatása a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladata. Ilyen jövedelmének adóját a magánszemély állapítja meg, számolja ki, vallja be az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon. Ennek a bevallásnak két formája van: 1.) Amennyiben a termőföld bérbeadásából származó bevétel a kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. A levont adót a kifizetést követő hó 12. napjáig kell megfizetni, míg a levont adóról szóló bevallást az adóévet követő év február 25-éig kell benyújtani. 2.) Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót nem vonta le, akkor az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig fizeti meg, ez esetben bevallását a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20-ig kell megtennie. Adómentes a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri. Kérjük az érintetteket a bevallási és az attól eltérő befizetési határidők betartására. Az önadózásra tekintettel külön határozatot nem küldünk. Kérdése esetén az adócsoport munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. A bevallásokhoz szükséges nyomtatványok a városi honlapról (www.kisujszallas.hu) a Formanyomtatványok menüpont alatt letölthetők. A mezőőri járulékról A mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló 51/2012 (XII. 19.) önkormányzati rendelete alapján a mezőőri járulék fizetési kötelezettségére vonatkozó legfontosabb tudnivalók: a járulékfizetési kötelezettség az adott év január 1-jei állapot szerinti jogszerű használót, ennek hiányában a tulajdonost (együtt: földhasználó) terheli; mentes a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség alól az a földhasználó, akinek a használatában álló termőföld a 35 AK értéket nem éri el; a járulék mértéke évente és aranykoronánként 16,40 Ft; a járulék összegét önkormányzati hatósági feladatkörben minden év március 30-ig állapítja meg a jegyző; a megállapított járulékot két egyenlő részletben minden év július 15-ig és november 15-ig kell megfizetni. A fizetési kötelezettséget érintő változást a változást követő 30 napon belül be kell jelenteni. Felhívjuk a figyelmüket az esetlegesen elmaradt bejelentések minél előbbi pótlására! További tájékoztatást az adócsoport munkatársaitól kaphatnak személyesen vagy az 59/ és az 59/ es telefonszámon. Szél Zsolt adócsoport-vezető Összefogással az életért Az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola képviseletében Toldi Attila igazgató, december 30-án, a Szilveszter Kupa döntője előtt jelképesen is átvette a torna szervezőitől az iskola defibrillátorát. Monoki Sándor és Berta László mentősök, illetve Rapi István vagyonőr 2011 júliusában kezdte meg a készülékre a gyűjtést. Ekkor egy nagyszabású labdarúgótornát szerveztek a sportpályára, melyen fellépett a színészválogatott, s érdekes kísérőprogramok is voltak szeptemberében Rock-katlan szerveződött a nemes célra, majd több kispályás labdarúgótorna bevétele szolgálta a jótékonysági célt, de Kubicsek Gyula fodrász és vendégei, illetve az iskola dolgozói közössége szintén jó szívvel adakoztak. A Kisújszállási Sport Egyesület a sportpályát ingyenesen biztosította a focitornákra. Két év alatt 392 ezer forint gyűlt össze, s ekkor az Illéssy Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy az összegyűlt adományt a hiányzó 78 ezer forinttal kiegészítve megvásárolja a készüléket. Szász János, a mentőállomás vezetője szakmai tanácsadásával segítette a megfelelő készülék kiválasztását, majd az iskola öt pedagógusát kiképezte a készülék szakszerű használatára, melyet reméljük, soha nem kell használni, de ami jó, ha van, mert a hiánya emberéletbe is kerülhet. Az Illéssy-iskola tanulói és dolgozói közössége nevében köszönöm valamennyi jókedvű adakozó segítségét, külön kiemelten a kisújszállási kispályás labdarúgótorna szervezőinek önzetlen munkáját. Toldi Attila igazgató

8 8. oldal Kisbíró február 8. A kun népnek karaktere a legtisztább és -igazabb magyar karakter Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások leírása, 1796 Meghívó A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület szeretettel meghívja Önt és kedves családját a Tavaszköszöntő Nagykun Bálra, melyet a kunok betelepülésének 775. esztendejében, március 1-jén (szombaton) órakor Kisújszálláson, a Városháza Dísztermében rendez. A bál fővédnökei: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Kunszövetség elnöke Halász János az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára Kecze István Kisújszállás város polgármestere, a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke Program: Megnyitó Zászlók behozatala a Nagykun Nádor Huszárbandérium és Nagy István tárogatós közreműködésével Ünnepi köszöntő Népdal Ujj Tünde Nagykunkapitányok Illéssy-díjának átadása Pohárköszöntő, vacsora Tánc kivilágos kivirradtig, közben a 48-as Asszonykórus műsora Tombola Az est folyamán a jó hangulatról a DECIBAND együttes gondoskodik. Részvételi díj: 5000 Ft Részvételi szándékát február 23-ig az 59/ vagy a 06-20/ telefonszámon szíveskedjen jelezni. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! A rendezvény az ÉAOP-5.1.1/D-09-2f számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő megújítása című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek keretében valósult meg. Kisújszállási programkínálat Kulturális, szabadidős közösségi programokban gazdag évnek nézünk ismét elé. Erről győződhettünk meg akkor, amikor a helyi civil szervezetekkel január elején egyeztettük tervezett programjaikat. Több mint kétszáz rendezvényt javasoltak a 2014-es helyi programfüzetbe, ezeken túl pedig ott vannak még az önkormányzati rendezvények, a művelődési ház és a könyvtár programjai, sőt a városközpont felújításához kapcsolódó pályázattal megvalósítandó rendezvények is. Amikor e hírlevéllel együtt kézbe veszi a kedves Olvasó a évre szóló városi program-füzetet, kérem, gondoljon arra is, hogy e rendezvények, programok mögött aktív közösségek és ötletekben gazdag személyek állnak, akik szívesen és örömmel vállalkoznak arra is, a hogy a megvalósításból is kivegyék a részüket, és kikapcsolódást kínáljanak Önöknek. Képviselő-testületünk is évről évre megtapasztalja ezt, most azonban köszönhetően az adósságkonszolidációnak végre lehetőségünk nyílt arra is, hogy anyagilag kedvezőbb helyzetet biztosítsunk számos program és közösség támogatásához. Ha megnézik, milyen pályázati keretösszegeket állapított meg a képviselő-testület a civil szervezetek, sportszervezetek, nyári táborok, kiadványok támogatására (ld. a pályázati kiírásokat a 4. oldalon), láthatják, hogy azok magasabbak az előző évinél ben 2,8 millió Ft a pályázati támogatások keretösszege (a sporttámogatások kivételével), a tavalyinál mintegy negyven százalékkal több. Akik a városközpont felújításához kapcsolódó rendezvények támogatására pályáznak, még további támogatásokat nyerhetnek el. Úgy gondolom, mindez jó alap lesz színes és tartalmas helyi programkínálathoz. Amikor a képviselő testület a januári ülésén megtárgyalta az éves rendezvénytervét, annak néhány elemét képviselőtársaim figyelmébe ajánlottam hadd szóljak erről e helyen is. Az év kulturális eseményeinek sorában fontos helyet foglalnak el a megemlékezések. Ezek között a hagyományos ünnepi programok mellett idén az első világháború kitöréséről is megemlékezünk, lévén századik esztendeje annak, hogy e világégés elkezdődött. Idén először hívjuk a lakosságot a kommunista diktatúrák emléknapja alkalmából, február 26-án az áldozatok emléke előtt való főhajtásra is. A szociális ellátásban dolgozók napját szintén először rendezzük meg, november 3-án. Ehhez kapcsolódva a város hajdani, köztiszteletben álló orvosáról elnevezett díj alapítását határoztuk el így nemcsak elismerhetjük mindazokat, akik az elesett és kiszolgáltatott helyzetben lévők megsegítésében példamutató emberséggel dolgoznak, hanem Petkovich Tamás doktor úr emlékét is méltóképpen őrizzük meg. A szabadidős, kötetlen közösségi programok sorából a küszöbönálló Tavaszköszöntő Nagykun Bált ajánlom figyelmükbe. Közben már elkezdjük a városunkból elszármazottak Kisújszállás hazavár című, szeptemberi találkozójának szervezését is. Ezt követi majd a legnépszerűbb városi kavalkád, a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál szeptember utolsó hétvégéjén. Hogy mindaz, amit év elején megterveztünk, hogyan valósul meg, a városban lakókon és az idelátogatókon is múlik. Elmennek-e a programokra, ott jól érzik-e magukat? Sokak nevében mondhatom, ennek érdekében sokat dolgozunk, jöjjenek hát el, legyenek részesei a közösségi programoknak! Kecze István polgármester

9 2014. február 8. Kisbíró 9. oldal amikor január 23-án délután, együtt elénekeltük a Himnuszt, ott a Városháza dísztermében, gyerekek és felnőttek együtt, Taraszova Marianna zongoraművésznő érzékeny zenekíséretével... nos, a Himnusz a maga csöndes és mély szépségével észrevétlenül közösséget formált a közönségből. E közösségbe lépett ünnepi köszöntőjével dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Jelenléte öröm volt számunkra, beszédével közöttünk volt, hiszen rólunk is szólt. A kisújszállási gimnáziumi emlékeire, tanáraira, itteni régi és mai barátaira úgy emlékezett, hogy közben az otthonhoz, a Nagykunsághoz és a nemzethez való kötődést mint az életünket meghatározó kulturális értéket hangsúlyozta. A magyar kultúra napja városunkban az az ünnep, amikor az önkormányzat Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjat adományoz a város pedagógiai, kulturális és művészeti életében kimagasló munkát végző személyeknek vagy közösségeknek. Idén Kecze István polgármester Pintér Attila szobrászművésznek nyújtotta át e rangos díjat. A nagy taps a közönség örömét is kifejezte. Az ifjú művész vele együtt a közönség szép ajándékban is részesült, amikor Papp László, városunk művészeti iskolájának szintén Arany János-díjas művésztanára, barát és kolléga gyönyörű gordonkamuzsikával köszöntötte őt, Taraszova Marianna művésznő zongorakíséretében. Az ünnepi délután egy különleges zenei műsort kínált: Várnagy Andrea és Farkas Zsolt zongoraművészek előadását. A derűs, világot járt fiatal házaspár négykezes darabokat adott elő, ám nemcsak eljátszották a zongoraműveket, hanem ezekhez hozzáfűzték magyar költők verseit is. Zeneképzelet című műsorokat gyermekek, felnőttek egyaránt szívesen hallgatták. (Szerk. KMJ) Kisújszállás képzőművészeti kultúrájának gazdagításáért végzett szobrászművészi és pedagógiai tevékenysége elismeréseként, szívet-lelket formáló alkotómunkájáért, valamint a helyi művészeti életben való értékes, aktív szerepvállalásának elismeréseként önkormányzatunk Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj elismerésben részesítette Pintér Attila szobrászművészt. Tatár Zoltán alpolgármester e szavakkal méltatta a fiatal művészt: Bár számos köztéri alkotása van már az országban, mégis úgy érezzük, hogy Pintér Attila Kisújszállás ifjú szobrászművésze. Itt kezdte ugyanis tanulmányait, és otthonaként szereti e várost, amelyet már több alkotása gazdagít. A magyar kultúra napján, Kisújszálláson A szobrászatig vezető útja során kiváló művészektől kapott útravalót. Először itthon, Kovácsné Bulkay Julianna grafikus művésztanárnőtől, aki őt hétéves kora óta tanította, és hozzásegítette a nyíregyházi művészeti szakközépiskolába történő sikeres felvételihez. Orr Lajos szobrászművész osztályában érettségizett szobrász-bronzöntő szakon ben szerzett szobrászművészdiplomát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, Kő Pál szobrászművész osztályában. Alkotásaiban a szobrászat klasszikus alapjait láthatjuk, nem formabontó, elvont kísérleteket. Számára, ahogyan mondja: az alkotás az egyik legcsodálatosabb dolog a világon. Az ember mintha részesévé válna az isteni teremtés folyamatának! A szobrász faragja a követ, gyúrja az agyagot és közben lelket lehel belé. Aztán ott áll teremtményével szemben, és hagyja, hogy az tovább éljen és gyönyörködik benne. Elmondhatatlanul felemelő érzés! fogalmaz. Ebből értettünk meg valamit abban a lélegzetelállító pillanatban, amikor tavaly szeptemberben lelepleztük az általa alkotott Bagamériszobrot. Az ő alkotásai valóban életre születtek. Nemcsak a bölcs mosolyú Bagaméri, hanem Petkovich Tamás doktor úr is, akinek arcát egy dombormű őrzi. Zsoldos István tanár úr is napjaink részévé válik immáron a Néprajzi Kiállítóterem falán látható emléktáblának köszönhetően, mint ahogyan Kiss Tamás költőnk is, a szülőházára került emléktábla révén. De ismerjük a Papi Lajos fotós karakterét tökéletesen megragadó portrét is. A bárányfejek az Arany János utcai meleg vizes kúton másfajta, a kút elnevezését illusztráló alkotások, mint az a kakasos díszkút is, amelyik Kisújszálláson magántulajdonban van. Ezek mind Pintér Attila kisújszállási alkotásai. De számos más alkotás is van mögötte, kisplasztikák, szobrok, aradi vértanúk emlékműve, József Attila mellszobra, Remenyik Zsigmond emlékműve, Csontváry, A képen Kecze István polgármester, Pintér Attila szobrászművész és Móra Ferenc, Lorántffy Zsuzsanna, Tatár Zoltán alpolgármester vagy a partiumi Szilágyságban Szekeresi Nagy József 56-os mártír domborműve. Attila azonban nemcsak szobrász, hanem kiváló pedagógus is, városunk művészeti iskolájának tanára. Jó érzékkel segíti a növendékek tehetségét kibontakozni és világlátásukat érzékenyebbé tenni. Művésztanár társaival egy évvel ezelőtt kiállításon is bemutatkozott a helyi közönségnek. A városunk képzőművészeti életében betöltött szerepének része a St. Art művészeti csoportban való részvétele is. Ennek az alkotói közösségnek már több, a fényekkel játszó kiállítást vagy fényfestést is köszönhetünk.

10 10. oldal Kisbíró február 8. Ünnepek után... Köszönet a karácsonyi hangversenyért Mára emlék a tavalyi karácsony, benne az ünnepi hangverseny is a Református templom falai között. Emlékké váltak a varázsos fények, az orgona muzsikája megannyi más hangszer dallamaival, emlékké lettek az ünnepi szavak, dalok. Akik ott voltunk, reméljük, mindez olyan emlékként él bennünk, amely 2014 karácsonya előtt újra egybehív bennünket is, másokat is. A hangverseny elmúlt, de az érte való, a város közössége előtt mondott köszönet még váratott magára, hiszen hírlevelünk amely ennek legjobb fóruma azóta csak most jelent meg először. Hadd mondjak tehát e helyen is köszönetet mindazoknak, akik ünneppé emelték a karácsonyi hangversenyt. A Kisújszállási Református Egyházközségnek azért, hogy a templomban újra otthont adott e rendezvénynek. Köszönöm az iskoláknak, művészeti csoportoknak a fellépést: a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola Arany János Általános Iskola Tagintézményének, a Baptista Művészeti Iskola népzene tanszakának, női karának és gyermekkórusának, a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola ének-zenei tagozatos kórusának, a Mellofon Fúvósegyüttesnek, a Phoenix Vegyeskarnak és a Városi Vonószenekarnak. Köszönöm mindazon személyeknek, akik e közösségeket felkészítették a fellépésekre, vagy egyéni szereplésükkel vettek részt az est programjában, vagy éppen a háttérben munkálkodtak azért, hogy minden rendben legyen. Köszönöm a St. Art művészeti csoportnak a fények játékát, az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskolának pedig a hangverseny után a közönség vendéglátását. Karácsony Márialakán December 24-én indítottam útjára azokat a tartós élelmiszereket, könyveket, játékokat és ruhaneműt tartalmazó ajándékcsomagokat, melyeket a körzetemben lakó többgyermekes családoknak, illetve a Márialakán élőknek készítettem. A csomagok összeállításában ezúttal is Fülöp Gáborné volt segítségemre. Advent és karácsony csodáját, a szívből jövő szeretetet nyújtottam át ezen a délutánon 30 családnak. De nemcsak adtam, kaptam is: amire mindannyian vágyunk, mérhetetlen szeretetet. Néhányan meglepetéssel is készültek. Bányai Éva és Szilvássyné Juhász Kata kézműves mesterektől gyönyörű kerámia bögréket, Takácsné Esztike nénitől saját készítésű szatyrokat kaptam ajándékba. Köszönetet mondok mindazoknak, akik csatlakoztak a Karitatív Önkéntesek Egyesületének adománygyűjtő akciójához, amelynek segítségével az egyesület által összeállított 75 élelmiszercsomagból további 20 csomagot szintén a körzetemben élő családoknak juttattunk el az ünnepek előtti napokban, és köszönetet mondok a Nagycsaládosok Egyesületének, amely közösség nagy értékű tartós élelmiszercsomaggal segítette a körzetemben lakó, külvilágtól elzártan élő beteg kisfiú családját. Demeter Jánosné települési képviselő Kecze István polgármester Gratulálunk! Bolgovics János és neje, Szabó Ilona december 21-én népes családja körében ünnepelte 50. házassági évfordulóját. Önkormányzatunk nevében Demeter Jánosné települési képviselő köszöntötte őket, és továbbította polgármester úr jókívánságait az ifjú párnak. (Szerk.)

11 2014. február 8. Kisbíró 11. oldal Ünnep a baptistákkal a Papp László Sportarénában december 22-én Budapesten, a Papp László Sportarénában került megrendezésre az Ünnep a baptistákkal című rendezvény, amelyen közel négyszázan vettünk részt városunkból. Nagy örömmel számolok be Önöknek arról, hogy a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ mint intézményfenntartó ezen a délutánon újonnan alapított kitüntetéseket és díjakat adott át első ízben, munkájuk elismeréseként negyvennégy szociális és oktatási szférában dolgozó munkatársának. A díjazottak között ott volt az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskola, akik számára a fenntartó Az Év Nevelőtestülete Díjat adományozta. Az Illéssy-iskola nevelőtestülete egy olyan közösség, amely megérdemelten vehette át elsőként ezt a megtisztelő kitüntetést. Az intézmény fő célja az oktató-nevelő munkában, hogy emberséget és tudást adjon tanítványainak, megfelelő személyiségjegyekkel felvértezve őket. Külön örömünkre szolgál, hogy a városból még három pedagógus kolléga kapott díjat. Minden Tisztelet Érem elismerésben részesült Demeter István tanár úr az Illéssy Sándor Baptista Szakközép- és Szakiskolából; Köszönet Érem elismerésben részesült Oláhné Horváth Ibolya tanítónő a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolából és Zakariásné Baráth Erzsébet óvónő a Baptista Szeretetszolgálat Városi Óvodai Intézményéből. Mindhárom kolléga az elmúlt évtizedekben magas színvonalú, önzetlen munkavégzésről tett tanúbizonyságot, mellyel hozzájárultak a város oktatási intézményeinek sikeres működéséhez. Az elismerésekhez ezúton is gratulálunk! Ugyanezen a rendezvényen kilencezer ember előtt lépett fel a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola 94 fős gyermek- és felnőtt kórusa. A gyerekek Pintér Béla gospel énekessel énekeltek együtt karácsonyi dalokat. Kittlinger Villő szólóját és a kórus tisztán csengő éneklését elismeréssel emlegetik országszerte. Külön köszönet a felkésztő tanároknak: Janó Valéria és Vadas Ilona tanárnőknek. Gratulálunk a kórusnak! Szász Veronika területi oktatási igazgató, Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Köszönet Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata nevében szeretném hálás köszönetemet kifejezni mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik támogatásukkal hozzájárultak a december 20-án megrendezett Mindenki Karácsonya című ünnepségünk megvalósításához. Önzetlen felajánlásukkal a kisújszállási halmozottan hátrányos helyzetű családokkal egy kellemes, meghitt karácsonyi délutánt tudtunk eltölteni. Külön szeretném megköszönni az Országos Roma Önkormányzatnak, Kisújszállás Város Önkormányzatának, valamint a települési képviselőknek, városunk közintézményeinek és a köztiszteletben álló személyeknek a támogató tevékenységüket, amely nélkül ünnepségünk nem valósulhatott volna meg. Köszönettel: Kovács Józsefné RNÖ Elnök Hírek, programok, aktualitások: A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola hírei Megragadom a lehetőséget, hogy pár szóban beszámoljak iskolánk legújabb eredményeiről december 8-án rendezték Dévaványán a Kádár Ferenc Országos Népzene- és Néptáncversenyt, amelyre három együttesünk nevezett be, mindhárom sikeresen szerepelt. A Gyöngyöcskék és a Garaguly arany, a Karakasok pedig bronz minősítést ért el januárjában Egerben rendezték meg a VIII. Országos Ifjúsági Szólótáncversenyt. Ezt megelőzően válogatókat tartottak három helyszínen. Összesen 150 versenyző 99 produkcióval nevezett. A zsűri Egerbe 54 produkciót juttatott, közöttük volt Gönczi Sarolta, aki bekerült az első húsz versenyző közé. Ugyanitt Szentpéteri Balázs Ezüstpitykés Táncos címet kapott, ami a legrangosabb elismerés a fiúk között. A Duna Televízió, az MTVA és a Hagyományok Háza összefogásával Fölszállott a páva címmel népzenei és néptáncvetélkedőt hirdetett. A válogatók már hónapok óta tartanak, ám a verseny csak most érkezett abba a szakaszba, hogy a nagyközönség elé kerülhetnek a kiválasztott legjobb versenyzők, produkciók. Itt láthatjuk hamarosan Kecskés Gergőt, aki iskolánk néptáncosai közül nőtte ki magát. Lezárult a 2014 Baptista Áhítatos Könyv "Ünnepek" országos pályázata, melyre iskolánkból Bészabó András készített fel növendékeket. A korosztályos kategóriákban a következő eredmények születtek: I. kategória, 5-6. évfolyam: 1. Lajtos Enikő: Golgota, 2. Kémeri Anna: Isteni szeretet lángja. II. kategória,7-8. évfolyam: 2. Négyesi Nóra: Szenvedő Krisztus-arc. III. kategória, évfolyam: 1. Lajtos Cintia: A krisztusi szeretet szétáradása, 2. Csízi Attila: A Szentlélek szétáradása az apostolokra. Ismét gyarapodott a város által alapított Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjjal elismert tanáraink száma. E díjat ezúttal Pintér Attila kapta, aki a kitüntetést január 23-án, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen vehette át. Mindannyiunk nevében ez úton is szívből gratulálok! Ugyanezen a napon a néptáncosaink dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter felkérésére táncoltak Budapesten. A minisztérium újévköszöntő fogadást adott a Magyarországra akkreditált nagykövetek számára. Ezt a kiváló alkalmat megragadva megismertette a vendégekkel a már bejegyzett hungarikumainkat. Idetartozik a néptáncmozgalom is, melyet nagy büszkeségünkre iskolánk táncosai képviselhettek. A fellépő együttesek: a Karakasok, a Gyöngyöcskék, valamint a Nagykun Táncegyüttes. A produkciókat a Dűvő Zenekar kísérte. Ahogy ez lenni szokott, fellépésükkel most is nagy sikert arattak. Gratulálunk Kecskés Ferencné és Kecskés Gergő felkészítő munkájához, ahogy gratulálok az itt felsorolt összes eredményhez tanárnak és növendéknek egyaránt. Lovász Beatrix igazgató Köszönet Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Ökormányzatának Ezúton a magam és a kisújszállási nagycsaládosok nevében köszönöm a 2013 decemberében megrendezett karácsonyi ünnepséget. Sok gyermek szemébe örömkönnyeket, arcukra mosolyt varázsoltak. Külön köszönet a meghitt családias hangulatért, a szeretetteljes légkörért. Elismerés a példamutató összefogásért Önöknek és az Önöket adományokkal támogató szerveknek, magánszemélyeknek. További munkájukhoz, a jövőhöz sok sikert kívánok! Köszönettel a hátrányos helyzetű nagycsaládosok nevében: Lakatos Sándor

12 12. oldal Kisbíró február 8. Elsős tanító nénik az Arany-iskolában Szülőnek lenni nehéz. Különösen nehéz akkor, amikor elindítják gyermeküket a nagy úton. Ez az út már kisgyermekkorban elkezdődik, amikor a szülő gyermekével együtt eldönti, milyen iskolában kezdje meg ezt a hosszú utat. Az indulás kezdeti nehézségeit csak akkor lehet könnyen átvészelni, ha olyan tanító nénit választanak, aki a szülőkkel közösen egyengeti, segíti az első lépéseket. Iskolánkban ez minden pedagógus feladata és szívügye. Ebben a nagy döntésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani. Ebben a rohanó világban a nyugalom, a biztonság, az állandóság biztosítja a gyermekek egészséges fejlődését. Iskolánk a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola Arany János Általános Iskola Tagintézménye ezt a biztonságot nyújtja a leendő első osztályos tanulóinak azzal, hogy reggeltől estig a Szabadság téri épületben tölthetik napjaikat szeptemberétől két első osztályt indítunk. Az utóbbi évek kedvező tapasztalataira alapozva mindkét osztályban két-két tanító néni együttműködésével vezetjük az osztályokat, akik délelőtt és délután felváltva foglalkoznak a gyerekekkel. Mindegyik pedagógusról elmondhatjuk, hogy nagy tapasztalattal és szaktudással rendelkezik. Munkájukat fejlett informatikai háttér, aktív táblák és internet-hozzáférés is segíti. Az oktatás mellett fontosnak tartjuk a diákok nevelését is, melyben elsősorban a Biblia tanításait vesszük alapul, és nem utolsósorban a személyes példamutatást tartjuk a legfontosabbnak. Szeretettel, türelemmel nevelni a ránk bízott gyermekeket, tenni ezt a családdal karöltve, hiszen közös felelősségünk, hogy a jövő számára boldog és értékes felnőtteket neveljünk. Az egyik első osztályban Darvas Andrásné Hédike néni az, aki nagy szeretettel várja a leendő elsősöket. Ő tanítja és vezeti az első betűk alakításánál a kis kezeket. Hosszú évek óta oktatja, neveli a legkisebbeket. Fő feladatának tekinti, hogy segítse az óvodából az iskolába való átmenetet a gyerekek számára. A tanító párja Farkasné Szőke Katalin, aki több évtizede nagy odaadással neveli, oktatja iskolánkban az 1-2. osztályos tanulókat. Tanítási óráin napi rendszerességgel használja az interaktív táblát, ezért Darvas Andrásné Baloghné Demeter Ildikó diákjai magabiztosan kezelik és használják a mai kor kihívásának megfelelő aktív eszközöket. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek szabadidős tevékenységére is. A csoportjában tanuló gyerekek munkái teszik hangulatosabbá iskolánk Szabadság téri épületét. A másik első osztályunkban Baloghné Demeter Ildikó tanító néni fogja az olvasás-írás rejtelmeibe bevezetni az iskola legkisebbjeit. Nagy hangsúlyt fektet a gyorsabban haladók differenciálására és sokat foglalkozik a lassabban haladók felzárkóztatásával. Tanító párja Kovács Sándorné - Irénke néni -, aki a délelőtti tanításon túl a bábozás rejtelmeibe vezeti be kisebb és nagyobb tanítványait. Színvonalas előadásaikkal teszik színessé és hangulatossá az alsó Farkasné Szőke Katalin Kovács Sándorné tagozat ünnepségeit. A tanítópárosra jellemző, hogy a hagyományos módszerek mellett a kompetenciafejlesztést is fontos feladatuknak tekintik. Közvetlen a kapcsolatuk a diákokkal és azok szüleivel is. Az elsős tanító nénikkel közelebbről is megismerkedhetnek a korábbi években megszokott nevű iskola-előkészítő foglalkozásainkon, melyekre szeretettel várjuk az óvodásokat és szüleiket - február 20-tól - minden csütörtökön tól a Szabadság téri iskolában! Az iskoláról bővebb információt a honlapon olvashatnak. Az iskola nevelőtestülete

13 2014. február 8. Kisbíró 13. oldal Elsős tanító nénik a Kossuth-iskolában Kedves Anyukák és Apukák! Szeptemberben első osztályos lesz gyermekük. Önök már biztosan kíváncsian figyelik az iskolák életét, tájékozódnak az ott folyó nevelőoktató munkáról. Érdeklődnek az iskolában tanító nevelőkről, az iskola kínálta programokról. Nem könnyű döntés előtt állnak. Ismerjenek meg bennünket! Reményeink szerint a 2014/2015-ös tanévben két első osztályt indíthat iskolánk. Az egyik osztályban emelt szintű ének-zenét vagy emelt óraszámú informatikát tanulhatnak a gyermekek. Az osztály tanító nénije: Oláhné Horváth Ibolya. Iskolánkban több évtizede tanítom az 1-2. osztályosokat. Pályám során mindig arra törekedtem, hogy tanulóim kiegyensúlyozottak, felszabadultak, együttműködőek legyenek. Mindig nyitott voltam az új módszerek, tanulásszervezési módok iránt, elsőként próbáltam ki, és azóta is alkalmazom a kompetencia alapú oktatást. Ezen a területen országos szakértői és mentori feladatokat is ellátok, segítve ezzel az új kihívást jelentő módszerek megtanulását a tanítók számára. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel együtt szervezzem a gyerekek játékos ismeretszerzési folyamatait, szabadidős programjait. A tanulás folyamatában a drámapedagógia eszközeit is alkalmazom, fejlesztve ezzel tanulóim kommunikációs készségét. Az itt tanultakat elvisszük az Országos Weöres Sándor Színjátszó Találkozó megyei, területi bemutatójára, ahol évek óta arany minősítéssel ismerik el munkánkat. Az iskolaotthonos osztályunkban két tanító néni várja a gyermekeket. Farkasné Rácz Julianna Oláhné Horváth Ibolya Közel 30 éve tanítom az alsó tagozatos kisdiákokat. Ez idő alatt munkámban meghatározó szerepet játszott az 1-2. osztályosokkal való foglalkozás. A pedagóguspálya iránti elkötelezettségemet az állandó önképzés, a szakmai megújulásra való törekvés jellemzi. Mindig kihívást jelentett számomra a tehetséges és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás, így a fejlesztődifferenciáló pedagógus szak elvégzésével még eredményesebbé, színvonalasabbá tehettem munkámat. A családi házzal kölcsönös kapcsolattartásra törekszem, hiszen a szülőkkel együtt kell felnevelnünk a gyermekeket. Az új oktatásszervezési forma, az iskolaotthonos oktatás beváltotta a hozzá fűzött reményeket, tanítótársammal szakmai igényességgel és odaadással tervezzük nevelőoktató munkánkat. A gyermekek körében szerzett sokéves tapasztalatom alapján a diákönkormányzat vezetőjeként színes, gazdag programokat szervezek a kisiskolások számára. Magyar Zsuzsanna vagyok. A főiskola elvégzése után Farkasné Rácz Julianna néhány évig Nyírbélteken tanítottam 1-2. évfolyamon, iskolaotthonos osztályokban. Nagyon szeretem ezt az oktatásszervezési formát, mert egész nap együtt az osztály. A tanulás mellett sokat játszhatunk, kézműveskedhetünk, mozoghatunk. A tanórán kapott házi feladatot a gyerekek a felügyeletem alatt készítik el, látom, hogy kinek van több segítségre szüksége, illetve kinek adhatok szorgalmi feladatokat, egyéni munkákat. Az egész napos együttlét alatt nemcsak a tanítójuk, játszótársuk, hanem a pótmamájuk is vagyok, ezért közeli kapcsolatom van a kis apróságokkal. A tanítópárommal kialakult jó munka- és emberi kapcsolat biztosítja a tanulók egészséges, kiegyensúlyozott személyiségfejlődését. Magyar Zsuzsanna Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt a februárban induló iskolanyitogató foglalkozásokra. Tanító nénik Az iskoláról bővebb információt a honlapon olvashatnak. Felhívás első világháborús emlékek gyűjtésére 2014-ben száz éve annak, hogy kitört az első világháború. Erre emlékezve a Néprajzi Kiállítóteremben a Művelődési és Ifjúsági Központ kiállítást rendez, melyet júniusban terveznek megnyitni. Ehhez kapcsolódva olyan korabeli fotókat, dokumentumokat, tárgyakat gyűjtenek, amelyek e háborúval kapcsolatosak. Kérik a lakosságot, hogy akinek vannak ilyen tárgyai, és azokat a kiállítás idejére szívesen az intézmény rendelkezésére bocsátaná, keresse a művelődési házban Nagyné Majláth Emesét, a Néprajzi Kiállítóterem vezetőjét (telefon: 59/ ). (Szerk.)

14 14. oldal Kisbíró február 8. Segíthetünk? Segítünk! Nagy munka zajlik a TÁMOP / es számú, Komplex, minőségi szolgáltatási bázis kialakítása a korai intervenció és az együttnevelés támogatása érdekében című pályázatunk keretében. Uniós forrásból speciális eszközkölcsönző kialakítását vállaltuk. Az eszközök szakszerű használatát továbbképzéseken sajátították el kollégáink. Az alábbi bőséges fejlesztő eszközök közül válogathatnak az érintett szülők és fejlesztő szakemberek: Speciális taneszközök: Montessori eszközök, kommunikátorok használatát előkészítő hangadó, buborékfújó játékok, ELA- (mindennapi tevékenységek) fényképsorozat, mely például szókincsfejlesztésre, mondatalkotás gyakorlására alkalmas. Infokommunikációs eszközök: Zoomtext nagyítószoftver és billentyűzet látássérültek részre, speciális számítógépegér helyettesítő egerek, joystick mozgáskorlátozottság esetén. Helyzetváltoztató eszközök: gyermek járókeretek, rollátorok, utazókocsik. Korrektív, kompenzáló eszközök: különböző méretű és típusú kommunikátorok a beszéd helyettesítésére, támogatására, Boardmaker képszerkesztő szoftver a kommunikátorokhoz. Speciális fejlesztő eszközök: Csecsemők számára Wingbo, és Adamo bébihinta, masszázsmatrac, Mozgáskotta nevű mozgásfejlesztő készlet. Folyamatban van egy relaxációs-fejlesztő szoba kialakítása, melynek berendezése vízágyból, fényeffektes elektromos eszközökből, aromaterápiás párologtatókból, függőágyból, hangtechnikai berendezésekből fog majd állni. A terápiás szobát a hozzánk fordulók nyitva tartási időben, a szabályoknak megfelelően használhatják. Az eszközök használatának bemutatására 2014 februárjában kerül sor, melyről szórólapon tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket. A pályázatról bővebb tájékoztatást, és elérhetőséget intézményi honlapunkon találhatnak: Ráczné Ari Erika szakmai vezető Programajánló a művelődési központból A Pesti Magyar Operett Színpad bemutatja: NŐNAPI OPERETTGÁLA március 9., vasárnap 17 óra művelődési ház A kisújszállási szabadtéri rendezvényeken már sikerrel bemutatkozott társulat egész estés, nagyszabású gálája kitűnő énekesekkel, táncosokkal. Sztárvendég: Leblanc Győző és Tóth Éva Helyre szóló belépő elővételben: 2200 Ft, helyszínen: 3000 Ft Jegyek már kaphatók. * * * A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár a részletes programajánlóját az elmúlt hetekben jutatta el Önökhöz. (Szerk.) Kisújszállási jelöltek a Prima díjasok középdöntőjében Add vissza mértékét az embernek írja Weöres Sándor a Teljesség felé című művében. A Prima Primissima, illetve a megyei Prima díjra jelöltek évről évre azok közül kerülnek ki, akik munkájukkal vissza tudják adni a mértéket az embernek. Vagy legalábbis megkísérlik, hogy ismét az ember legyen a mértéke mindennek ezzel a bevezetővel hívta fel a figyelmet az Új Néplapban (2013. dec. 21.) a Vállalkozók Országos Szövetségének JNSZ Megyei Szervezete arra, hogy ben is lesz megyei Prima díj, amelyre javaslatokat várnak. A javaslattétel lehetőségével mi is éltünk. A megyei napilap január 29-ei számában már arról olvashattunk, hogy kik kerültek be az egyes kategóriákban a harminc középdöntős közé. A döntőben a legkiválóbbak a díjjal nettó egy millió forintot kapnak majd. Örömmel láttuk, hogy a jelöltek között három kisújszállási, illetve itt született személy is van. Egyikük, a magyar tudomány kategóriában dr. Szathmári István nyelvészprofesszor, számos nyelvészeti könyv szerzője, városunk díszpolgára, aki hét évig a Helsinki Egyetem vendégprofesszora is volt, akinek ösztönzésére Kisújszálláson tartjuk minden tavasszal a Szép Magyar Beszéd Országos Verseny döntőjét, és akinek nyelvészeti írásait a Kossuth Rádióban is sokat hallhattunk, helyi kalendáriumainkban pedig olvashatjuk is. Másikuk, a magyar oktatás és köznevelés kategóriában dr. Tóth Albert, a Szolnoki Főiskola professzor emeritusa, városunknak szintén díszpolgára. Számos természettudományos könyv szerzője, tanártovábbképzések, szakmai kirándulások, tudományos programok, közöttük a Hortobágyi Kutatótábor szervezője. Sok évtizedes pedagógiai munkája során volt szakfelügyelő, érettségi elnök, és ő az életre hívója a Kaán Károly és a Herman Ottó Országos Természetvédelmi, illetve Biológiai Versenyeknek is. A harmadik kisújszállási személy, Angyal Ferenc népzenész a magyar népművészet és közművelődés kategóriában került a középdöntőbe. Közel két és fél évtizede citerázik, Tuka Zsigmond utolsó tanítványa, aki hallás után tanult meg több mint ötszáz népdalt citerán eljátszani. Számos népművészeti díj, arany minősítés birtokosa, elnyerte a Nagykunság Legjobb Citerása Díjat is, városunknak pedig Arany János-díjasa. A Prima díj elnyerésében azzal segíthetünk a kisújszállásiaknak, hogy szavazunk rájuk. Szavazni kizárólag az Új Néplapban megjelent szavazószelvénnyel lehet, április 28-ig. A szavazólap eddig az időpontig többször megjelenik majd a Néplapban. Kérjük, figyeljék, és amikor megjelenik, szavazzanak a városunkhoz kapcsolódó személyekre. A szavazólapokat az újságban megjelölt címekre kell elküldeni. Szerk. - KMJ 85 éves a Kádas György Általános Iskola, avagy Üzenet egykori iskolámba November között került sor a Kádas-iskola 85 éves jubileumi évfordulójára Sokszínű világ címmel. Első nap a Városháza Dísztermében Krasznai János szobrászművész kiállítására és az iskola képekben történő bemutatására került sor. Itt találkozhattunk és beszélgethettünk rég nem látott munkatársakkal is. Este a Református templomban Kádas György emlékkoncertre került sor. A második nap szakmai bemutatóval kezdődött Út és cél az iskola alapításától napjainkig címmel, amit a vezetőség és a gyógypedagógusok vetítéssel egybekötve ismertettek. Majd dr. Márkus Eszter főiskolai docens A fejlesztő nevelés és oktatás címmel tartott előadást. Ezt követte Kapcsáné Németi Júlia, az Educatio szakmai vezetőjének előadása. Az EGYMI mint forrásközpont régi és új feladatok jövőkép címmel. Az utolsó nap a kisúji mazsorettek és az iskola tanári karának táncműsorával jótékonysági bállal zárult, melyen a zenét, a jó hangulatot a karcagi Happy Centrum Duó biztosította. Váróczi Istvánné ny. gyógypedagógus

15 2014. február 8. Kisbíró 15. oldal SAKK! MATT! Az elmúlt év végén, december e között bonyolították le az Egyesült Arab Emirátusok Alain városában a Korcsoportos Világbajnokságot, melyen történő részvételre eredményei alapján jogosultságot szerzett Csíki Endre ifjú sakkozónk is. A 8 év alatti fiúk kategóriájában Endrus érett, kiváló játékkal 11 mérkőzésből szerzett 6,5 pontjával a 168 fős mezőnyben 50. helyezést ért el! Gratulálunk! Bízunk játékosunk töretlen fejlődésében, várjuk a további szép eredményeket! A 6. forduló játszmáival folytatódott a Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya első csapatának szereplése az NB I/B Maróczycsoportjában. Január utolsó vasárnapján nem túl ideális időjárási körülmények között Szegedre látogattunk a Maróczy SE csapatához (ezen a napon a 35 NB-s mérkőzésből 14 maradt el). Álmos kezdés után ellenfelünk 3:1-re, majd 4:2-re vezetett. Sikeres ébredésünknek köszönhetően végül 7:5-re fordítottunk, de félő, hogy a végelszámolásnál hiányozni fognak a Szegeden hagyott pontok Sakk szakosztályunk második csapata a megyei I. o. bajnokság Kunsági Csoportjában újabb nagyarányú győzelmeket aratott. A 2. fordulóból elmaradt mérkőzésünket bepótolva meggyőző játékkal biztos győzelmet arattunk a 2. helyezett Karcag II. csapata ellen, majd a 6. fordulóban Törökszentmiklóst sikerült megadásra kényszerítenünk. Ezzel jelentős különbséggel vezetjük csoportunkat riválisaink előtt. Legnagyobb öröm számunkra, hogy győzelmeinknek aktív részesei legifjabb sakkozóink: a 8 éves Demeter Dorina és Csíki Endre, valamint a 9 éves Illés Dávid Márk. Eredmények: Maróczy SE Kun-Metalokála Kisújszállási SE 5 : 7 Kisújszállási SE II. Karcagi SE II. 7,5 : 2,5 Kisújszállási SE II. Törökszentmiklósi SK 9 : 1 Kecze István szakosztályvezető Dúlt hitek címmel megemlékezést tartunk a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából, melyre február 26-án, szerdán du órakor kerül sor a Református templom előtti 1956-os emlékműnél Beszédet mond: Kecze István polgármester Imát mond az áldozatokért: Szilágyi Gábor lelkészelnök A megemlékezésen közreműködnek: Ujj Tünde énekes Farkas Kálmán és Kovács Lukács hajdani 56-os srácok A megemlékezés végén koszorúkkal, virágokkal fejezzük ki az áldozatok iránti szolidaritásunkat. A megemlékezésre tisztelettel várja városunk lakosságát: Kisújszállás Város Önkormányzata Újra megjelent a Séták Kisújszálláson Tisztelt Kisújszállásiak, kedves Idelátogatók! Örömmel értesítjük a kedves Olvasókat arról, hogy a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek harmadszor is sikerült kiadnia a Séták Kisújszálláson című városismertető füzetet. Tartalmát az Önök segítségének, és a város utóbbi emlékhelyeit létesítők buzgalmának köszönhetően újabb adatokkal, képekkel tudtuk kiegészíteni. Egy új oldal is került a kiadványba. Elsősorban a városba látogatók kedvéért nemcsak a látnivalókat, de a legfontosabb városközpontban megtalálható szolgáltatásokat is feltüntettük egy információs térképen. A városközpont rehabilitációs pályázat megvalósulása után, 2015 elején a kiadványt negyedszer, jelentősen átszerkesztve az igényeket felmérve ismét ki kívánjuk adni, tehát az információs térképre akkor még bárki felkerülhet, aki jelzi azt. A kis kötet remélhetően a város lakosai körében is népszerű lesz. Ők a városi könyvtárban és a Tourinform Irodában 200 Ft/db áron meg is vásárolhatják a kiadványt. Köszönetet mondunk Kisújszállás Város Önkormányzatának, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Kumánia Gyógyfürdő Kft.- nek, valamint a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtárnak a megjelenés jelentős anyagi támogatásáért. Továbbá annak a 14 vállalkozásnak, amelyek támogatást nyújtottak ahhoz, hogy az új információs térkép is bekerülhessen a kiadványba. Továbbra is kérjük, ha a kötetben bármilyen pontosítást, kiegészítést tudnak tenni, vagy abban meg szeretnék jelentetni saját vállalkozásukat, akkor jelezzék a címen, vagy a Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. levélcímen. Nagy Lajos egyesületi alelnök Foci: készülés a bajnokságra Sportolóink 14 éves korig jelenleg az Arany János Református Általános Iskola tornatermében készülnek, és szinte hetente vesznek részt teremlabdarúgó tornákon. A nagyobbak január közepén kezdték meg az alapozást heti öt edzéssel. U21-es csapatunk túl van az első felkészülési mérkőzésen, ahol a bánhalmai felnőtt csapatot győzték le 7:2 arányban. Sokan érdeklődnek a felnőtt játékosainkról. Próbáljuk a tavaly remekül összerázódott keretet együtt tartani, ami minden bizonnyal nem lesz könnyű feladat. Az első érzékeny veszteséget már el is könyvelhetjük, mivel Balogh Attila Törökszentmiklósra igazolt. Döntését el kellett fogadnunk, mivel ott él és ott is dolgozik lassan egy éve. Gólkirály jelöltünkre, Farkas Richárdra több helyen is felfigyeltek. Mivel Budapestre költözött, máris ostromolja az NB IIIas REAC és a Diósd. Ettől függetlenül van rá esély, hogy nálunk marad. Viszont örömteli, hogy Karakas Sándor újra munkába állhatott, valamint a Domokos fivérek is elkezdték a felkészülést. A kerethez csatlakoztak az ifjúságiak tehetségei is. A csapat első felkészülési mérkőzése nem sikerült jól, hiszen a Dévaványa csapatától 4:1-es vereséget szenvedett a bokáig érő hóban. Ha az időjárás nem szól közbe, a következő mérkőzések lesznek a március 8. napján kezdődő bajnokiig. Kisújszálláson február 8-án Kisújszállás Túrkeve, február 15-én Kisújszállás Kunhegyes, február 22-én Kisújszállás Fegyvernek; Fegyverneken március 1-jén Fegyvernek Kisújszállás. A mérkőzések szombati napokon, de. 11 órakor lesznek. Farkas Tamás, a Kisújszállási SE Labdarúgó Szakosztályának vezetője

16 16. oldal Kisbíró február 8. Piaci Hírmondó Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit. A Kisbíró következő száma március 8-án, szombaton jelenik meg. Lapzárta február 28-án, pénteken órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a címre elküldve. (Szerk. ) Gallyaz az E.ON Az elmúlt évekhez hasonlóan az E.ON Tiszántúli Szolgáltató Kft. idén is a Béres Erdészeti Szolgáltató Kft.-t bízta meg azzal, hogy végezze el a város bel- és külterületén a gallyazási és fakivágási munkálatokat február 3. és április 15. között. E munkálatokat ott végzik el, ahol a fák, az ágak a biztonságos távolságnál közelebb vannak a villanyvezetékekhez, és emiatt veszélyt jelentenek. E feladat egyébként a lakosok kötelezettsége, de sokan megfeledkeznek róla. A kft. által levágott és elhelyezett ágakat, gallyakat a lakosok elszállíthatják. Pardi Balázs városüzemeltetési ügyintéző Hírek, programok, aktualitások: Adj vért, adj esélyt! Kisújszálláson legközelebb a következő időpontokban lesz véradás, a művelődési házban: február 12-én és március 5-én, szerdai napokon, óráig. Köszönettel: Kovács Mária TOPÁZ ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET Kisújszállás, Arany János út 2. Tel.: 59/ Nyitva: h-p.: ; szombat: Aranyékszerek, karikagyűrűk, órák nagy választéka Ékszerjavítás Tört arany felvásárlás, csere Kvarcóraelem-csere Bankkártya elfogadó hely Barátságos kiszolgálás; minőség, kedvező ár! Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata A szerkesztőség címe: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) Telefax: (59) Tördelés: Járfás Eszter Luca ISSN: (Nyomtatott), HU ISSN (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról

Tájékoztató a október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tájékoztató a 2014. október 12-i önkormányzati választással kapcsolatos általános tudnivalókról Tisztelt Választópolgárok! Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 2,) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 23-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának február 23-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2017. február 23-i rendes ülésére Tárgy: A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2010. (VII.02.) önkormányzati rendelete a köznevelési 1 intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15) rendeletének módosításáról Demecser

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 1 Kisszállás Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10-i rendkívüli nyílt üléséről 19/2015.(XII.11.) ÖK R A szociális juttatások rendszeréről

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója.

_A pályázat nyertese_: Németh Alexandra a Gr. Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény VIII. osztályos tanulója. Jászberény Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Irodája hagyományőrző-helytörténeti pályázatot írt ki 2010. január 15-én Jászberény Város általános iskolai VIII. évfolyamán tanuló

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Előterjesztés. az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (10. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról ( Természetben nyújtott ellátások fejezet Tüzelő segély támogatási

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/ Fax.: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 133. 8500 Pápa, Fő utca 5. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztés száma: 196/2014. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. december 18-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi önkormányzat

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2016 ( ) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályairól Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző

Monostorapáti, november 8. T a k á cs Lászlóné jegyző MONOSTORAPÁTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 8296 Monostorapáti Petőfi u. 123. Telefon; 87/435-055, 87/535-005; Fax: 87/435-055 E-mail: mapatik@hu.inter.net Hirdetmény Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések

Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete. Szociális célú tűzifa juttatásáról. Általános rendelkezések Jászjákóhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(XII..) rendelete Szociális célú tűzifa juttatásáról Jászjákóhalma község Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete MAGYARCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Magyarcsanád Község Önkormányzat költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2014.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (X. 19.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben