MB-01(S) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY CSECSEMÕ LÉGZÉSFIGYELÕ KÉSZÜLÉK (BABY APNOE ALARM) Gyártási szám. Eladás kelte. Aláírás, P.H.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MB-01(S) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY CSECSEMÕ LÉGZÉSFIGYELÕ KÉSZÜLÉK (BABY APNOE ALARM) Gyártási szám. Eladás kelte. Aláírás, P.H."

Átírás

1 MB-01(S) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS JÓTÁLLÁSI JEGY CSECSEMÕ LÉGZÉSFIGYELÕ KÉSZÜLÉK (BABY APNOE ALARM) 0120 Gyártási szám Eladás kelte Aláírás, P.H. Gyártja: Medicor Elektronika Rt. H-1097 Budapest, Illatos út 9. Tel.: *; * Fax: (00-361)

2 2 Használati útmutató SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar I. sz. Gyermekgyógyászati Tanszék Az apnoe-alarm jelzése esetén a csecsemõ azonnali megfigyelése és szükség esetén az újraélesztés elkezdése szükséges. A beteg állapotát néhány másodperc alatt kell felmérnünk. Figyelemmel kell lenni arra, valóban leállt-e a csecsemõ légzése. Néhány másodperces légzésleállást néha az apnoe-alarm erõs hangja és fényjele is megoldhat. Meg kell ítélnünk, van-e a csecsemõnek szívmûködése, ezt a nyak oldalán pulzáló artéria vizsgálatával ítélhetjük meg. Legyünk figyelemmel a bõr színére: vajon sápadt, fehér vagy lila árnyalatú, továbbá arra, milyen az izomzat tónusa? Petyhüdt vagy görcsöl? A néhány másodperces állapotfelmérést követõen valódi légzésleállás esetén elõször a látható légutakat kell szabaddá tenni. Egy pelenkával el kell távolítani a szájban-garatban lévõ idegentestet, hányadékot stb. Ezt követõen szájból-orrba, vagy szájból-szájba kell elkezdeni a lélegeztetést. Ilyenkor figyelnünk kell arra, hogy a nyelv hátraesése ne zárja el a levegõ útját. Ezt úgy érhetjük el, hogy a fejet hátrahajtjuk és az állcsontot kissé kiemeljük a lélegeztetés ideje alatt. Amennyiben a nyakon pulzust sem tapintunk, a csecsemõt a puha ágyból kiemelve kemény alapra, pl. asztallapra helyezzük és a szegycsontra gyakorolt nyomással igyekszünk a szív munkáját pótolni. A lélegeztetést és a szívmasszázst ne egy idõben végezzük, figyelnünk kell arra, hogy kb. 3-4 szívmasszázst 1 lélegeztetés kövessen. Természetesen szívmûködés, pulzus esetén szívmasszázsra nincs szükség. A csecsemõt a rosszullét alatt tilos magára hagyni, azonban természetesen azonnal hívjunk vagy hívassunk mentõt, akik az újraélesztést szakszerûen, korszerû felszereléssel, gyógyszerrel is elõsegítik, és a csecsemõt intézetbe szállítják. Budapest, február 29. Prof. Dr. Czinner Antal tanszékvezetõ egyetemi tanár

3 Használati útmutató 3 MB-01 (S) csecsemõ légzésfigyelõ készülék (baby apnoe alarm) A csecsemõk légzésének figyelése csupán része annak a gondoskodásnak, amellyel kisgyermekeinket körülvesszük. Figyelemfelhívás, felelõsség definiálása Az MB-01 (S) csecsemõ légzésfigyelõ készüléket a csecsemõk leesés elleni védelmét is szolgáló szokásos helyen (gyermekágy, bölcsõ, inkubátor és hasonlóan védett, körülkerített helyek) szabad használni. Tekintettel a készülék fizikai mûködésének elvére, a párnán lévõ bármely mozgó tárgy vagy élõlény (mûködõ mechanikai játék, kisállatok, mint macska, kutya stb.) azt a látszatot keltheti, hogy a gyermek légzése folyamatos. Ez igen nagy veszélyt jelent, ezért erre külön felhívjuk a figyelmet: ezeket a dolgokat a gyermek környezetétõl távol kell tartani, meg kell akadályozni bejutásukat a gyermek közelébe. Hasonlóan a mozgó tárgyak hatásához, a készülék érzékelhetõ mozgásként érzékelheti a föld mozgásait (vonat, metró) vagy a levegõben haladó zajos vagy nyomáshullámot keltõ jármûvek (repülõ, helikopter) mozgásait. Ilyen hatása lehet egy becsapódó ajtónak is. Ilyen esetben a gyermeket és a készüléket rövid ideig meg kell figyelni (a türelmi idõt meghaladó ideig), hogy meggyõzõdjünk arról, hogy a gyermek lélegzik és ezt a készülék érzékeli is.

4 4 Használati útmutató A felügyeletet ellátó személyeknek a riasztás hangjának hatótávolságán belül kell tartózkodniuk, hogy a szükséges beavatkozást haladéktalanul megtehessék. A felügyeletet ellátó személyek lehetnek a szülõk is otthonukban. Az éber állapot nem szükséges (alhatnak), de a riasztási hang hatótávolságán belül minél közelebb kell tartózkodniuk a gyermekhez és a készülékhez. Igen fontos kivételt képez az italos vagy drogos állapot, amely esetekben az ilyen személy alkalmatlan a felügyelet ellátására. A készüléktõl nem várható el a gyermek teljes õrzése, az ebbõl eredõ következményért a felelõsség a felügyeletet ellátó személyeket terheli. Az MB-01 (S) készüléktõl a fenti emberi gondoskodás elmaradása és a mûködési határok (riasztás hang hatótávolsága) figyelmen kívül hagyása esetén nem várható el a tervezett õrzési feladat ellátása. Ez a készülék igen jó segédeszköz az újszülött gyermek légzésének figyelésére, azonban használata semmiképpen nem mentesít a mindent felülmúló figyelem és gondosság kötelezettsége alól! Olvassa el ezt a használat útmutatót alaposan, különösen a figyelmeztetõ útmutatásokat, mielõtt használja az MB-01 (S) készüléket! A további alkalmazáshoz is õrizze meg ezt a leírást.

5 A készülék rendeltetése, felhasználási területe 5 Az egészséges csecsemõk légzési sajátosságaihoz tartoznak a hosszabb, több másodpercig tartó szünetek (apnoe). Vannak esetek, amelyek viszont figyelmet igényelnek. A túlságosan hosszú ideig tartó légzési szünetek, a légzés kimaradása, a csecsemõ egészségére, életére veszélyesek lehetnek. Még a csecsemõ közelében tartózkodva is igen nehéz állandóan kitartó figyelemmel õrizni a csecsemõ légzését. Ebben a nehéz feladatban segít az MB-01 (S) légzésfigyelõ. A készüléket otthon, kórházban, csecsemõotthonokban, inkubátorban egyaránt jól használhatjuk. A légzésfigyelõ mûködési elve, használati helyzetei: Légzéskor a mellkas szabályos idõközönkénti (periodikus) mozgást végez, amelynek következtében a test tömege kicsit elmozdul. Ugyanez történik bármely mozdulatunknál, amelyet akár helyváltoztatás nélkül végzünk (pl. felemeljük a karunkat, elõretartjuk a lábunkat stb.). Háton fekve a légzési mozgások hatására a test tömege függõleges irányban mozdul el. A csecsemõt legtöbbször a hátára fektetik. Ha a gyermek kora és fizikai állapota ezt lehetõvé teszi, akkor õ elmászhat arról a helyrõl, ahová fektették. Ha a gyermek lemászik a párnáról, akkor a készülék a türelmi idõszak (15 sec) elteltével riasztást ad. Ha a gyermek a párna peremén fekszik, akkor az érzékelés bizonytalan lehet, ezért ilyenkor a gyermeket vissza kell helyezni a párna középsõ részére. Tudnunk kell, hogy a párna bármely okból történõ mozgatása, rajta mozgó test elhelyezése, vagy rá ható olyan erõk, amelyek mozgás hatását válthatják ki a párna felületén, azt a látszatot kelthetik, mintha ezt a hatást a párnán fekvõ gyermek mozgása váltotta volna ki. Az MB-01 (S) készüléket abból a célból tervezték, hogy a párnán lévõ test mozgását érzékelje, vagyis, hogy a gyermek lélegzik. A készüléket felügyelõ személynek feladata a megtévesztõ körülmények elhárítása, kiküszöbölése, ill. hatásuk megfelelõ értékelése.

6 6 A készülék rendeltetése, felhasználási területe A normál légzés percenkénti száma (a mozgások gyakorisága) igen fontos jellemzõ az õrzés, így az õrzõkészülék számára is. A felnõtt ember légzése nyugalomban percenként. A csecsemõ szaporábban lélegzik. A test tömegének megmozdulását a testben lévõ vér idõben szabályosan váltakozó mozgása is okozza, amelynek gyakorisága azonban eltér a légzésétõl (annak két-háromszorosa lehet). Fontos megkülönböztetni a légzési mozgások okozta testtömeg elmozdulásokat a többi, idõben szabályosan ismétlõdõ mozgástól, abból a célból, hogy külön figyelhessük a légzést. Az MB-01 (S) légzésõrzõ párna mûködése egy olyan érzékelõn alapul, amely villamos jeleket továbbít a készülék felé, ha rá a test tömegének (bármilyen) elmozdulásából származó erõ hat. Ez az érzékelõ egy rugalmas szerkezet a párnában, amelyre a csecsemõt hanyatt fekve elhelyezzük. A csecsemõ és a párna közé vékony lepedõt célszerû helyezni. Figyelem! Az érzékelõ párnára vastag plédet, matracot ne helyezzen, mert az érzékelés romlik. A vékony anyaggal letakart rugalmas párna finoman követi, figyeli a mozgásokat és az ezek hatására keletkezõ villamos jeleket a készülék úgy dolgozza fel, úgy értékeli ki, hogy kizárólag a légzés gyakoriságának megfelelõ szaporaságú mozgásokat válogatja ki, ezekre alapozza a figyelõ õrzést, az esetleges riasztást. Ha ugyanis ezek a légzési periódussal összhangban érkezõ jelzések egyszer csak elmaradnak és túlságosan hosszú (elõre beállított) ideig nem jelentkeznek, akkor a készülék hangos sípolással és piros fényjelzéssel jelzi ezt. A készülék ily módon a siket (piros fény), vagy vak (sípolás) szülõk számára is megfelelõen érzékelhetõ jelzést ad gyermekük légzésérõl. Igen fontos az, hogy a készülék akkor is jelez, ha a gyermek legurult az õrzõpárnáról. A riasztásra odasietünk a gyermekhez és kikapcsoljuk a készüléket, amely egyébként folyamatosan sípolna. Az újbóli bekapcsolás után azonnal üzemkész a készülék.

7 A készülék rendeltetése, felhasználási területe 7 A mai orvos szakmai vélemények szerint viszonylag hosszú (ebben a készülékben másodpercet állítottak be - lásd a 9. old.) az az idõtartam, amely megengedhetõ és károsodás nélkül elviselhetõ légzés nélkül. Ezt meghaladó légzésszünet esetén riasztás történik. Riasztás esetén a szülõ, vagy kórházban az orvos, nõvér azonnal a gyermekhez siet és megállapítja a riasztás okát, segítséget nyújt, vagy segítséget hív. Olyan riasztás elõfordulhat, amely nem a légzés kimaradásával függ össze (legurult a gyermek a párnáról), akkor a gyermek nagyságától, élethelyzetétõl függõen egyedi módon választott kisegítõ megoldással kell gondoskodni az ilyen helyzetek kialakulásának elkerülésérõl (fészekszerûen kell kialakítani a fekhelyet magasított peremmel stb.). Figyelmeztetõ útmutatások Az MB-01 (S) légzésfigyelõ párna mûködése egy olyan érzékelõn alapul, amely villamos jeleket továbbít a készülék felé, ha rá a gyermek testtömegének vagy bármilyen más a párnára kerülõ mozgó test elmozdulásából származó erõ hat. Feltétlenül szükséges, hogy az ebben a használati útmutatóban lévõ útmutatásokat és szakorvosának tanácsait a gyermek egészségének érdekében és az MB-01 (S) készülék helyes alkalmazásának érdekében betartsa. A gyermek ruházatán, puha lepedõjén és a szükséges takarón kívül ne használjon idegen tárgyakat a párna felületén (apró játékok, cumi nem befolyásolják a figyelés biztonságát). A gyermek fürdetése vagy etetése idején használja ki az alkalmat a fekvõpárna tisztítására. A gyermeket csak megszáradt felületre fektesse vissza! Az alapos higiéniát és a helyes kezelést feltétlenül be kell tartani ahhoz, hogy a gyermek egészségét megfelelõen védje.

8 8 Tudjon többet az MB-01 (S)-rõl Az MB-01 (S) készülék használata elõtt konzultálni kell a gyermek állapotát jól ismerõ, a kezelését végzõ orvossal és a vele közösen kialakított módon kell a használatot megtervezni. Tapasztalatok és elemzések alapján a csecsemõ háton fekvése közben a leghatékonyabb a légzés figyelése. Az MB-01 (S) készülék - mûködési elve alapján - ezekhez a készülékekhez tartozik.

9 A csecsemõ légzésõrzõ készülék felépítése, kezelésének leírása Az MB-01 (S) légzésfigyelõ elemmel mûködõ, kisméretû, mikroprocesszor vezérlésû készülék. A készülék fõ részei: mikroprocesszoros riasztó egység érzékelõ párna Az érzékelõ párna aranyozott csatlakozóját ütközésig bedugaszolva csatlakoztatjuk a készülék csatlakozóaljzatába. A bekapcsolást az ON/OFF feliratú nyomógomb megnyomásával végezzük. Az eredményes bekapcsolást 2 sípolás és a fényjelzõk egyidejû felvillanása jelzi, miközben a POWER ON feliratú zöld színû fényjelzõ folyamatosan jelez (bekapcsolt állapot). A légzés esetleges megszûnésétõl számított 15 másodperc elteltével (kívánságra a gyártónál átállítható) az ALARM feliratú piros fényjelzõ felvillan és ezzel egy idõben sípolás hallatszik egy másodpercig. Ez egy figyelmeztetés, hogy a készülék 15 másodperce nem érzékelte a csecsemõ lélegzetvételét. Ekkor a készülék még várakozik 9 másodpercig a légzési jelre. Ha ez idõ alatt érzékel jelzést, akkor újra kezdi a mérést. Amennyiben nem érzékel jelzést ez idõ alatt sem, akkor az ALARM feliratú piros fényjelzõ villogni kezd és vele egyidejûleg szaggatott sípoló hang hallható. Ez a riasztás csak a készülék kikapcsolásával szûnik meg. A kikapcsolás szintén az ON/OFF feliratú nyomógomb megnyomásával történik. A készülék kikapcsolását 1 sípolás és a fényjelzõk egyidejû felvillanása, majd a POWER ON feliratú zöld színû fényjelzõ kialvása jelzi. A készüléket tápláló elemek kimerült, használatra alkalmatlan állapotát a sárga színû BATTERY LOW és a piros színû ALARM feliratú fényjelzõk együttes villogása és a hangjelzõ szaggatott sípolása jelzi. Ilyen esetben a készülék használhatatlan, az elemeket cserélni kell. A készülék az elemekkel 2-3 hét folyamatos üzemre alkalmas. Elemcsere esetén célszerû a készüléket kikapcsolni, de emiatt a gyermek helyzetén, az õrzés körülményein nem kell változtatni. Az elemet a készülék alsó felületén található szokásos elemtartó fedél levétele után lehet cserélni. 9

10 10 Mûszaki adatok Típus: MB-01(S) csecsemõ légzésfigyelõ Kialakítás: hordozható, mikroprocesszoros, elemes táplálású készülék, piezoelektromos érzékelõkkel Orvosi mûszer besorolási kategória: BF Tápfeszültség: 6 BF (4 x 1,5 V elem) Elemtípus: kizárólag alkáli, tartós elem (pl. LR 06 AA) Mûködési idõ 4 elemmel: kb. 400 óra folyamatos üzem Érzékenység, felhasználhatóság: 2000 g-tól g-ig terjedõ testsúlyú gyermekeknél. Az érzékelés alapja a testtömeg kb. 1%-os változásának érzékelése a légzési frekvencia tartományában, más frekvenciák messzemenõ kiszûrésével (tájékoztató adatok) Apnoe (légzésszünet) türelmi idõ: sec (igény szerint az elõjelzési idõ (15 sec) a gyártó által módosítható 3-30 sec között) Kijelzések: Kikapcsolás: Méretek: Tömeg: Anyagok: - bekapcsolás: POWER ON folyamatosan jelez, mindhárom LED 2-szer felvillan, egyidejû hangjelzéssel - érzékelés: zöld LED villogása - riasztás: piros LED villogása, egyidejû hangjelzés - alacsony tápfeszültség: piros és sárga LED-ek villogása, egyidejû hangjelzés mindhárom LED 1-szer felvillan, egyidejû hangjelzéssel és a POWER ON kialszik 128(h) x 78(sz) x 45(m) mm (készülék) 570 x 330 x 10 mm (érzékelõ párna) készülék 180 g (elemmel, akasztóval) érzékelõ párna 900 g (vezetékkel) polisztirol (készülék) PVC (érzékelõ párna) Tartozékok: 1 db készülék 1 db érzékelõ párna, vezetékkel 1 db akasztó 4 db 1,5 V-os elem 1 db használati útmutató és jótállási jegy

11 Karbantartás 11 A készüléket és az érzékelõ párnát fokozottan védeni kell ütés és leejtés ellen. A párnára mûködés közben és üzemszünet esetén sem szabad nehezebb súlyt helyezni. Mûködés közben a készülék és a párna nem igényel karbantartást. Hosszabb üzemszünet esetén (72 óra) a készülékbõl az elemeket ki kell venni. A készüléket és a párnát enyhén nedves, szappanos törlõkendõvel tisztíthatjuk, feltétlenül kerülni kell a közvetlen víz alá merítést!

12 12 Jótállási jegy Gyártó: MEDICOR ELEKTRONIKA Rt Budapest, Illatos út 9. Tel.: *, * Fax: Az MB-01 (S) csecsemõ légzésfigyelõ készülékre - az anyag- és gyártási hibákra - a MEDICOR ELEKTRONIKA Rt. a vásárlás napjától számított 12 hónapig jótállást vállal. A jótállás vállalt tartama: a fenti hibák esetén a vásárló a mûszer cseréjére, javítására tarthat igényt. A jótállás úgy érvényesíthetõ, hogy anyag- vagy gyártási hiba miatti meghibásodás esetén a mûszert, a jelen - eladó által érvényesített - jótállási jeggyel a márkaszervizbe személyesen vagy postán (portóval) el kell juttatni. "A vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Márkaszervíz címe: Medicor Elektronika Rt. Telephely: 1097 Budapest, Illatos út 9. H Budapest Pf.312 Tel.: ; */119 Fax:

Használati útmutató és jótállási jegy

Használati útmutató és jótállási jegy CE 1011 Használati útmutató és jótállási jegy BC-200 egy érzékelőlapos, BC-210 kettő érzékelőlapos, BC-230 három érzékelőlapos, BC-230i négy érzékelőlapos, ikerbabákhoz (2) is használható, BC-220i kettő

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

CO riasztó 7 év élettartammal Használati utasítás. Cikkszám: GS811-B

CO riasztó 7 év élettartammal Használati utasítás. Cikkszám: GS811-B HU CO riasztó 7 év élettartammal Használati utasítás Cikkszám: GS811-B Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott GS811-B szén-monoxid riasztót választotta! A termék technológiailag megújult Figaró típusú

Részletesebben

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS

A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS A NYUGODT ÁLOMÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK AC300 TÍPUS HU 57 PL 75 02mf11_Manuel_AC300_INT_12010.indd 57 TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK...59 AC300 ÜZEMBEHELYEZÉSI ELŐKÉSZÜLETEK...62

Részletesebben

Nyugalom a babának, nyugalom Önnek. Használati útmutató www.legzesfigyelo.hu

Nyugalom a babának, nyugalom Önnek. Használati útmutató www.legzesfigyelo.hu Csecsemő hang- és légzésfigyelő készülék Nyugalom a babának, nyugalom Önnek. Használati útmutató www.legzesfigyelo.hu Csecsemő hang- és légzésfigyelő készülék Nyugalom a babának, nyugalom Önnek. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XC sorozatú lakossági célú elemes szén-monoxid riasztók

XC sorozatú lakossági célú elemes szén-monoxid riasztók Használati utasítás XC sorozatú lakossági célú elemes szén-monoxid riasztók Hosszú élettartamú CO-érzékelő elem és lítium cella (7, illetve 10 év) Zárt, robusztus, de esztétikus külalak Szabadon álló (polc,

Részletesebben

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9

Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Tartalom Tartalom Áttekintés... 4 Használata... 5 A csomag tartalma/a készülék részei... 6 Általános tudnivalók... 9 Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást... 9 Jelmagyarázat...10 A csomag tartalma...

Részletesebben

Fontos biztonsági kérdések

Fontos biztonsági kérdések Fontos biztonsági kérdések Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, nincs meg a megfelelő

Részletesebben

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A

TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TARTALOM BEVEZETÕ 3 A SZETT TARTALMA 4 A DCONT PERSONAL OPTIMUM BEMUTATÁSA 5 A DCONT PERSONAL OPTIMUM PLUSZ BEMUTATÁSA 7 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE 8 A TESZTCSÍK 9 VÉRMINTA 12 KÓDBEÁLLÍTÁS 14 Kód beállítása

Részletesebben

1. Mi a szén-monoxid (CO)?

1. Mi a szén-monoxid (CO)? Termék műszaki jellemzői és adatai Kidde szén-monoxid riasztók (elemes változat) 5CO modell 5DCO modell Tartalom 1. Mi a szén-monoxid (CO)? 2. Fontos biztonsági információk 3. A CO riasztó bekapcsolása

Részletesebben

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER

VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER VÉRCUKOR- SZINTMÉRŐ RENDSZER CE 0123 Gyári szám: Értékesítés dátuma: Aláírás / PH. 1 GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI JEGYZÉK Erre a készülékre az érvényesített jótállási jegy és rendeltetésszerű használat esetén

Részletesebben

WWW.CTGOTTHON.HU. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ otthoni magzati szívhang monitor (CTG)

WWW.CTGOTTHON.HU. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ otthoni magzati szívhang monitor (CTG) ON WWW.CTGOTTHON.HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ otthoni magzati szívhang monitor (CTG) FETAPHON CTG MONITOR I HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 Rendeltetés Alkalmazhatóság I I Magzati szívhang és méhösszehúzódást vizsgáló

Részletesebben

ST 620 Thermoptek Elemes füstjelző otthonainkba

ST 620 Thermoptek Elemes füstjelző otthonainkba Használati utasítás ST 620 Thermoptek Elemes füstjelző otthonainkba Megbízható működés 10 éves élettartam beépített elemmel kombinált füst- és hőérzékelő Riasztás hang- és fényjelzéssel BEVEZETÉS Egyszerű

Részletesebben

SE-35 TENS négy elektródás mikroprocesszoros ingeráram-készülék

SE-35 TENS négy elektródás mikroprocesszoros ingeráram-készülék SE-35 TENS négy elektródás mikroprocesszoros ingeráram-készülék Használati útmutató és jótállási jegy Gyártási szám:........................... Eladás kelte:..............................................

Részletesebben

BTE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIT PRO/HIT

BTE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIT PRO/HIT BTE HASZNÁLATI UTASÍTÁS HIT PRO/HIT Köszönjük Köszönjük, hogy jobb hallása érdekében a mi termékünket választotta. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra, hogy új hallókészüléke a legjobb minőségű legyen, és hogy

Részletesebben

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más

Használati utasítás. Technogym s.p.a. által lett bejegyezve Olaszországban és más Használati utasítás Technogym, The Wellness Company, Excite és CPR (figuratív) a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. A Smartkey és a TGS key az itt illusztrált

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató. Digitális multiméter. Termékinformáció + VIDEÓ. www.aldi-service.hu. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató Digitális multiméter Termékinformáció myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 www.aldi-service.hu + VIDEÓ QR kódokkal gyorsan

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat!

Szükséges az általános és a készülékre speciálisan vonatkozó el_írásokat! Általános ismeretek 1. A kézikönyv a készülék fontos tartozéka ezért a készülék tartozékai között gondosan őrizze meg, hogy szükség esetén a felhasználó vagy a szerviz alkalmazottja számára rendelkezésére

Részletesebben

Kidde gondozásmentes, lí um elemes, hosszú éle artamú szén-monoxid riasztó

Kidde gondozásmentes, lí um elemes, hosszú éle artamú szén-monoxid riasztó Kidde gondozásmentes, lí um elemes, hosszú éle artamú szén-monoxid riasztó 10LLCO 10LLDCO EN50291-1 : 2010 Engedélyszám KM98848 Tartalom 1. Mi a szén-monoxid (CO)? 2. Fontos biztonsági tudnivalók 3. Teendő

Részletesebben

Conrad Szaküzlet Conrad Vevőszolgálat Szénmonoxid jelzõ/ Carbon Monoxide Alarm

Conrad Szaküzlet Conrad Vevőszolgálat Szénmonoxid jelzõ/ Carbon Monoxide Alarm Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 CO riasztó 11 Szénmonoxid jelzõ/ Carbon Monoxide Alarm Használati

Részletesebben

SE-30 TENS mikroprocesszoros ingeráram-készülék

SE-30 TENS mikroprocesszoros ingeráram-készülék SE-30 TENS mikroprocesszoros ingeráram-készülék Használati útmutató és jótállási jegy 0120 Gyártási szám:....................... Eladás kelte:........................................ aláírás p.h. Gyártja

Részletesebben

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő MagicProx ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C01-03002-0D TARTALOM 1. TERMÉKISMERTETŐ... 3 1.1. A készülék főbb jellemzői...4 1.2. Az ajtó tartós nyitott / zárt

Részletesebben

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék. Használati útmutató. Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! DIAVUE Prudential Vércukormérő készülék Használati útmutató Üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Tartalomjegyzék Fontos biztonsági figyelmeztetések... 5 A mérés

Részletesebben

533222-03 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414

533222-03 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414 533222-03 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült DCT414 1A ábra 2 1B ábra 2. ábra 3. ábra 3 4. ábra 4 10,8 V-OS, VEZETÉK NÉLKÜLI INFRAVÖRÖS HŐMÉRŐ DCT414 Gratulálunk! Köszönjük, hogy DEWALT

Részletesebben

User'sManual code for PSFW-250 7.11.2008 8:29 Page 1

User'sManual code for PSFW-250 7.11.2008 8:29 Page 1 User'sManual code for PSFW-250 7.11.2008 8:29 Page 1 5 1 3 2 4 6 7 9 8 3 User'sManual code for PSFW-250 7.11.2008 8:29 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC U.S.A. 2006 No part of the content (logos,

Részletesebben

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató

Dcont Ideál egyéni vércukormérő készülék. Dcont Ideál Használati útmutató egyéni vércukormérő készülék Dcont Ideál Használati útmutató 1 Használati útmutató Mielőtt megkezdené a készülék használatát Alaposan olvassa el Dcont Ideál, az Ideál Teszt tesztcsík és az ujjszúró használati

Részletesebben