Szlovén társalgási alapok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovén társalgási alapok"

Átírás

1 Szlovéniában a hivatalos nyelv a szlovén, de a régi jugoszláviai kötelék miatt általában mindenkit megértenek, ha horvátul vagy szerbül érdeklődik. Elmondhatjuk azonban azt, hogy akinek bármi köze van egy kicsit valamely szláv nyelvhez, az - néha kisebb nehézségek árán - elboldogul. A lakosság nagy része (88%) valamilyen szinten beszél horvátul, az idősebbek mindenhol megértik a németet, a fiataloknál inkább az angollal próbálkozzunk. A tengerparti vidéken és Nova Gorica környékén sokan értenek olaszul is. A szlovén (Slovenščina) a szláv nyelvek déli csoportjához tartozó nyelv. Közel 50 nyelvjárása van, az irodalmi nyelv alapját az alsó-krajnai nyelvjárás adta, a latin írást használja. Legközelebbi rokona a horvát, bár nem használja a horvátban használatos összes hangot. Így nincs a szlovénben ć és đ; valamint q, w, x, y betű sem. A nyelv igen bonyolult, a főnévnek 6 esete van, három nyelvtani nemet és négy igeidőt használnak, viszont nincs névelő. A hangsúly nem állandó, néhány szótárban jelölik. Legfőbb érdekessége, az európai nyelvekben általában már nem használt kettősszám (duális): miza (asztal) - mizi (két asztal) - mize (asztalok). A č, š, ž betűk feletti mellékjel neve: strešica. Az ábécé: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž A magánhangzók lehetnek hangsúlyosak és hangsúlytalanok. A hangsúlytalan hangok mindig rövidek, a hangsúlyosak lehetnek rövidek is, hosszúak is. A hangsúlytalan a palócosan hangzik (jele itt: [a]), az e-nek két változata van: egyik a magyar e [e], a másik a német en végződés e-jére hasonlít, rövid semleges hang (jele [ə]). Az o betűt mindig nyíltan ejtjük, ami egy kis a-s színezetet ad neki (jele [o]). A hangsúlytalan i, u megegyezik a magyarral (jelük [i], [u]). A hangsúlyos magánhangzók lehetnek rövidek, mint a magyarok (kiejtésüket lásd a hangsúlytalan hangoknál, jelük: [à], [è], [ì], [ò], [ù], [ɚ]); valamint lehetnek hosszúak (jelük [á], [é], [ê], [í], [ó], [ô], [ú]), ekkor azonban az e és o betűknél megkülönböztetünk nyílt (jelük [ê], [ô]) és zárt (jelük [é], [ó]) ejtést (írásképükben hasonló szavak nyílt és zárt magánhangzóval való ejtése más és mást jelenthet!). A mássalhangzókat, az alábbiak kivételével, a magyarhoz hasonlóan ejtik: č cs čaj [csáj] dj külön ejtett d + j ladja [ládja] dž dzs Madžarska [madzsárszka] h mint a technika ch-ja hvala [chvála] lj külön ejtett l + j Ljubljana [ljubljána] nj külön ejtett n + j Bohinj [bohinj] s sz soba [szóba] š s kaštel [kástel] tj külön ejtett t + j stoletje [sztoletje] ž zs mož [mózs] Copyright 2003, Gajárszki László 1

2 A szláv nyelvekre jellemző a szó végi vagy zöngétlen mássalhangzó előtti zöngés mássalhangzók zöngételnedése, valamint a zöngételn hangok zöngésedése zöngés mássalhangzó előtt. Példák: rad [ràt], arabski [arápszki], kdaj [gdáj] A szóvégi l és v betűket egy kissé u-szerűen ejtik (ezt a hangot ejtjük az angol w helyén is), ugyanezek a betűk más mássalhangzó előtt is így ejtendőek (még akkor is, ha külön szóban találhatóak jelük itt [w]). Példák: pol [pòw], nov [nòw]; volk [vówk], v mestu [wmésztu] Fontosabb kifejezések néhány példával: ÁLTALÁNOS KIFEJEZÉSEK SPLOŠNO KIEJTÉS Jó reggelt! Dobro jutro! dôbro jútro Jó napot! Dober dan! dóbər dán Jó estét! Dober večer! dóbər vécsər Jó éjszakát! Lahko noč! lachkó nòcs Szia! Zdravo! zdrávo Viszontlátásra! Na svidenje! nazvidénje igen da/ja dà/já nem ne nè talán mogoče mogócse Kérem! Prosim! prószim Köszönöm (szépen)! Hvala (lepa)! chvála lépa Köszönöm, kívánom Önnek Hvala enako! chvála ênako ugyanezt! Szívesen! Prosim./Ni za kaj. prószim/nízakaj Örülök, hogy megismerhettem! Veseli me, da smo se spoznali! veszélme dà szmòsze szpoználi Ez igen kedves Öntől! Zelo ste ljubeznivi! zeló sztè ljubéznivi Hogy van? Kako Vam gre?/kako ste?/kako si? kakó vàm grè/kakó sztè/kakó szì Köszönöm, jól. És Ön? Hvala, ((jaz) sem) dobro. In chvála jàsz szèm dôbro, invàm Vam? Elnézést./Bocsánat. Oprostite! oposztíte Hogy kell mondani szlovénül, Kako reče po slovensko? kakó rêcse poszlovénszko hogy? Beszél ön/valaki (angolul)? Ali govorite/kdo govori aligovoríte/gdó govorí anglésko (angleško)? Csak egy kicsit. Samo malo. számo málo Nem beszélek... Ne govorim... nè govorím Értem. Razumem. razúmem Nem értem. Ne razumem. nè razúmem Érti? Me razumete? mè razúmete Beszéljen kicsit lassabban, Govorite počasneje, prosim! govoríte pocsászneje, prószim kérem! Egy pillanat! Samo trenutek. számo trenútək Kérem, írja le! Prosim, zapišite si. prószim zapísiteszi Kérem, mutassa meg (a Prosim, pokažite mi (na mapi). prószim, pokázsitemi namápi térképen)! Mi a neve(d)? Kako vam/ti je ime? kakó vàm/tí jè imé A nevem / vagyok. Moje ime je môje imé jè Melyik országból jött? Od kod ste?/iz katere dežele ste? otkòt sztè/iszkatére dezsêla sztè -ból jöttem. Sem iz. szèm isz Hány éves? Starost?/Koliko ste stari? sztároszt/kóliko sztè sztári éves vagyok. Imam let. imám lét Rendben./Semmi probléma. Je v redu./brez problema. jè wrédu/breszprobléma Copyright 2003, Gajárszki László 2

3 Szeretnék kérdezni valami Nekaj bi Vas prosil. nékajbi vàsz prószil fontosat. Mennyi az idő? Koliko je ura? kóliko jè úra óra van. Ura je úra jè 1 óra 15 perc. Čvert na dve. dzsvèrt nadvé 1 óra 30 perc Pol dveh. pòl dvéch 1 óra 45 perc. Tri četrt na dve. trí csetɚrt nadvé Mikor? Kdaj? gdáj Merre van a WC (mozgássérülteknek)? Kje so toaletni prostori (za invalide)? kjé szò toalétni prôsztor zaínvalide vécé Toaleta, zahod, stranišče toaléta, záhot, sztraníscse férfi (vécé) moški môski női (vécé) ženske zsénszke kelet vzhod wszchòt nyugat zahod záhot észak sever széver dél jug jùk itt tu tù ott tam tàm ma danes dánəsz ma este danes zvečer dánəsz zvecsér tegnap včeraj wcseráj holnap jutri jútri holnap után pojutrišnjem pojútrisnjem egész nap ves dan vèsz dán minden nap vsak dan wszák dán óra ura úra nap dan dán hét teden tédən hónap mesec mészəc év leto léto nyár poletje polétje ősz jesen jeszén tél zima zíma tavasz pomlad pomlát reggel zjutraj zjútraj délelőtt dopoldne dopóldne délben opoldne opóldne délután popoldne popóldne este zvečer zvécsər hétfő ponedeljek ponedéljek kedd torek tôrək szerda sreda szréda csütörtök četrtek csetɚrtek péntek petek pétek szombat sobota szobóta vasárnap nedelja nedélja Ma ünnep van. Danes je praznik. dánəsz jè praszník január januar jánuar február februar fébruar március marec márəc április april apríl május maj máj június junij júnij július julij júlij augusztus avgust awgúszt szeptember september szeptêmbər Copyright 2003, Gajárszki László 3

4 október oktober októbər november november novêmbər december december decêmbər nulla nič nìcs egy en, ena, eno èn, êna, êno kettő dva, dve dvá, dvé három tri(je) trí(je) négy štirje, štiri stírje, stíri öt pet pét hat šest sészt hét sedem szédem nyolc osem ószem kilenc devet devét tíz deset deszét tizenegy enajst enájszt tizenkettő dvanajst dvánajszt tizenhárom trinajst trínajszt tizennégy štirinajst stírinajszt tizenöt petnajst pétnajszt tizenhat šestnajst sésztnajszt tizenhét sedemnajst szédemnajszt tizennyolc osemnajst ószemnajszt tizenkilenc devetnajst devétnajszt húsz dvajset dvájszet huszonegy enaindvajset ênaindvájszet huszonkettő dvaindvajset dváindvájszet harminc trideset trídeszet negyven štirideset stírideszet ötven petdeset pétdeszet hatvan šestdeset sésztdeszet hetven sedemdeset szédmdeszet nyolcvan osemdeset ószemdeszet kilencven devetdeset devétdeszt száz sto sztó kétszáz dvesto dvészto háromszáz tristo tríszto ezer tisoč tíszocs millió milijon milijón Családnév Priimek priímək Keresztnév Krstno ime kɚrsztno imé Születési dátum Datum rojstva dátum rôjsztva Születési hely Kraj rojstva kráj rôsztva Nemzetiség Državljanstvo drzsawljánsztvo Útlevél Potni list pótni líszt UTAZÁS ALATT NA POTOVANJU NAPOTOVÁNJU személygépkocsi osebni avto oszébni áwto busz avtobus áwtobusz vonat vlak wlák repülőgép letalo létalo hajó ladja ládja vitorlás jadrnica jadɚrnica jacht jahta jàchta motoros jacht motorna jahta motórna jàchta csónak čolen csólən bicikli kolo kólo motorbicikli motorno kolo motórno kólo moped moped mopèt államhatár državna meja drzsáwna mêja Copyright 2003, Gajárszki László 4

5 Hol van a határátkelőhely? Kje je mejni prehod? kjé jè mêjni prechòt Merre van a vámhivatal? Kje je carinarnica? kjé jè carinárnica Elvesztettem az útlevelemet! Izgubil sem potni list. izgúbil szèm pótni líszt Turistaként utazom. Potujem kot turist. potújem kotturíszt Üzleti úton vagyok. Potujem poslovno. potújem poslówno vámvizsgálat Carinska deklaracija carínszka deklarácija Nincs elvámolni valóm. Imam samo predmete za osebno rabo. bejárat vhod wchòt kijárat izhod iszchòt nyitva odprto otpɚrto imám számo predméte zaoszébno rábo zárva zaprto zapɚrto húzni vleci wléci nyomni rini ríni Szabad? (valaki mellett Smem naprej? szmèm naprêj elmenni) Merre van egy közlekedési Kje je prometna policija? kjé jè prométna polícija rendőr? Merre van a belépőkapu? Kje je cestinska postaja? kjé jè césztinszka posztája (autópályán) Merre van egy autójavító? Kje je avtomehanik? kjé jè áwtomechánik Merre van a vasútállomás? Kje je železniška postaja? kjé jè zselézniska posztája Merre van a nagykövetség? Kje je ambasada? kjé jèambaszáda Hol lehet autót bérelni? Kje je rent a car? kjé jè rèntakár Merre van az autóbuszpályaudvar? Kje je avtobusna postaja? kjé jè áwtobuszna posztája Merre van a repülőtér? Kje je letališče? kjé jè létaliscse Merre van a kikötő? Kje je marina? kjé jè marína Merre van a bank? Kje je banka? kjé jè bánka Merre van a posta? Kje je pošta? kjé jè pósta VASÚTÁLLOMÁSON, BENZINKÚTNÁL, BÉRAUTÓ- ÜGYNÖKSÉGNÉL NA POSTAJI, BENCINSKI ČRPALKI, RENT A CAR menetrend vozni red vózni réd indulás odhod othót érkezés prihod prihót Figyelne a csomagomra néhány percig? Ali lahko za trenutek popazite na mojo prtljago? NAPOSZTÁJI, BENCÍNSZKI CSɚRPALKI, RÈNTAKÁR alilachkó zatrenútək popazíte namôjo pɚrtljago Egy jegyet kérek. Prosim karto za prószim kárto za első/másodosztályú prvi/drugi razred? pɚrvi/drúgi raszrét egy útra szóló jegy enosmerna vozovnica/karta ênosmerna vozównica/kárta menettérti jegy povratna vozovnica/karta powrátna vozównica/kárta hálókocsi-jegy karta za spalnik kárta zaszpálnik helyjegy rezervacija rezervácija Szeretnék helyet foglaltatni - Rad bi rezerviral sedež za ràtbi rezerviráw szédes za ra. Mikor érkezik a vonat...-be? Kdaj odpelje vlak v...? gdáj otpélje wlák w/v Mikor érkezünk meg? Ob kateri uri je prihod? opkatéri úri jè prichót Ez közvetlen járat, vagy át kell szállni? Je to direktna zveza ali moram prestopiti? jèto diréktna zvéza alimóram presztopíti Mikor indul a hajó...-ba? Kdaj odpluje ladja proti...? gdáj otplúje ládja próti Mikor indulunk? Ob kateri uri je odhod? opkatéri úri jè otchót Milyen hosszú ideig tart az út? Koliko dolgo traja potovanje? kóliko dólgo trájapotovánje A vonat pontos. Vlak prihaja pravočasno. wlák prichája pravocsászno A vonat késik/siet. Vlak ima zamudo/je zgodnji. wlák imá zamúdo/jè zgódnji A vonat nem indul. Vožnja je stornirana. vôzsnja jè sztornírana Lemaradtam a Zamudil sem zamudíw szèm busz avtobus áwtobusz Copyright 2003, Gajárszki László 5

6 vonat vlak wlák hajó ladjo ládjo komp rejekt rejèkt szárnyashajó gliser glíszər repülőgép letalo létalo Hová utazik? Kam potujete? kàm potújete Merre van a talált tárgyak Kje je garderoba? kje jè garderóba átvevőhelye? Merre van az étkezőkocsi? Kje je jedilni vagon? kje jè jedílni vagón Át kell szállnom? Ali moram presesti? alimóram presêszti Át kell szállnia. Presesti morate vlak. preszêszti mórate wlák Menjen át a másik peronra. Presesti morate peron. preszêszti moráte perón Melyik busz megy a városközpontba? Kateri avtobus pelje v središče mesta? katéri áwtobusz pélje wszrédiscse mészta Hol kaphatok jegyet a (városi) buszra? Kje lahko kupim žetone za (mestni) avtobus? kjé lachkó kupím zsetóna zamésztni áwtobusz Merre van a... szálloda? Kje je hotel...? kjé jè hotél Merre van az ifjúsági szállás? Kje je študentski dom? kjé jè studèntszki dóm Mennyibe kerül az út...-ba? Koliko stane vožnja v...? kóliko sztáne vózsnja w/v Vigyen kérem a...-be! Peljite me, prosim, v...! péljiteme, prószim, w/v Vigyen a repülőtérre! Peljite me, prosim, na péljiteme, prószim, nalétaliscse letališče! Mennyi az idő? Ob katerem času? opkatérem császu Autót szeretnék bérelni! Hotel bi najeti avto. hotélbi najéti áwto Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék kötni! Hočem polno kasko zavarovanje! hócsem pólno kàszko zavarovánje Itt a jogosítványom. To je moje vozniško tojè môje voznísko dovoljênje Merre van a legközelebbi benzinkút? dovoljenje. Kje je naslednja bencinska črpalka? kjé jè naslédnja bencínska csɚrpalka Töltse tele, kérem! Polno, prosim! pólno, prószim Kérem, ellenőrizze a motorolajat! Kontrolirajte, prosim, motorno olje! kontrolírajte, prószim, motórno ólje Kérem, mossa le a szélvédőt! Očistite mi, prosim, vetrobransko steklo! ocsísztitemi, prószim, vétrobrànszko sztêklo - Kérem, ellenőrizze a kerekekben a nyomást! Preglejte mi, prosim, pritisk v gumah! pregléjtemi, prószim, pritíszk wgúmach A motor bedöglött. Motor je v okvari. motór jè vokvári Milyen messze van az Kako dolgo bo trajalo kakó dólgobo trajálo poprávilo autójavító? popravilo? El tud vontatni az autójavítóhoz? Me lahko odvlečete do mehanika? melachkó otwlécsete domechánika jogosítvány vozniško dovoljenje voznísko dovoljênje forgalmi engedély Prometno dovoljenje prométno dovoljênje Zöld Kártya Zelena Karta zelêna kárta Segítség! Na pomoč! napomócs Kérem, hívja a rendőrséget/az orvost! Prosim, pokličite policijo/zdravnika! prószim poklícsite polícijo/zdráwnika Baleset történt. Pripetila se je nesreča! pripétila sè jè neszrécsa Van Szlovénia/Európa autótérképe? Ali imate cestno karto Slovenije/Evrope? alimáte césztno kárto szlovénije/ewrópe Mossa le, kérem, az autómat! Operite mi, prosim, avto! opéritemi, prószim, áwto (ólommentes) benzin (neosvinčeni) bencin neozvíncseni bencín dízelolaj nafta (diesel gorivo) nàfta, dízel gorívo fel zgoraj zgôraj le spodaj spôdaj elöl/előtt/elé za zà mögött/mögé nasproti naszpróti egyenesen naravnost narávnoszt balra levo lévo Copyright 2003, Gajárszki László 6

7 jobbra desno dészno visszafelé nazaj názaj útkereszteződés križišče krizsíscse jelzőlámpa semafor szemafór híd most mószt vasúti átjáró železniški prehod zselézniski prehòt alagút predor predòr felüljáró nadvoz natvósz aluljáró podvoz potvósz pihenőhely WC-vel počivališče s toaletnimi prostori szálloda hotel hotél motel motel motél étterem restavracija resztawrácija elsősegélyhely prva pomoč pɚrva pomócs pocsívaliscse sztoalétnimi prôsztori mentők rešilni avto resílni áwto kórház bolnišnica bolnísnica orvosi rendelő zdravstvena postaja zdráwsztvèna posztája ambulancia (járóbetegrendelés) ambulanta ambulánta ügyeletes orvos dežurni zdravnik dezsúrni zdráwnik SZABADIDŐ PROSTI ČAS PRÓSZTI CSÁSZ Merre van a turista iroda? Kje je turistični urad? kjé jè turíszticsni uràt Mikor indul a városnéző túra? Ob kateri uri je ogled mesta? opkatéri úri jè oglèt mészta Hogy juthatok el...-ba? Kako pridem do...? kakó prídem do -ba szeretnék menni. Rad bi šel v ràdbi sèw w/v Hol van? Kje je? Kjé jè Közel/Messze van? Ali je blizu/daleč? alijè blízu/dálecs óváros stari del mesta/staro mesto sztàri dél mészta/sztàro mészto kiállítás razstava rassztáva múzeum muzej muzèj (művészeti) galéria galerija gelérija régiségkereskedő antikvariat antikvariát vár grad grát kastély dvorec dvoréc erőd trdnjava tɚrdnjava rom ruševine rusévine régészeti lelőhely, ásatás arheološko najdišče archeolósko nájdiscse híd most mószt templom cerkev cérkəw bazilika/dóm/katedrális stolnica sztòlnica kolostor samostan számosztan apátság opatija opátija (fő)tér (glavni) trg gláwni tɚrk városház mestna hiša mésztna hísa palota palača palácsa torony stolp sztôlp piac tržnica tɚrzsnica sziget otok òtok tó jezero jêzero tenger morje môrje Mikor van nyitva a múzeum? Kdaj odprejo muzej? gdáj otpréjo muzèj Mennyi a belépti díj? Koliko stane vstopnica? kóliko sztáne wsztopníca Mennyibe kerül a társas út Koliko stane ogled z vodičem? kóliko sztáne oglét zvodícse (vezetővel)? Vannak látványos programjaik? Imate program prireditev? imáte prográm priredítew Copyright 2003, Gajárszki László 7

8 Keresek egy -t. Iščem íscsem Merre van a mozi? (Szlovéniában a filmeket nem Kje je kino? (V Sloveniji filmi niso sinhronizirani!) kjé jè kinó (wszlevéniji fìlmi níszo szinchronizírani) szinkronizálják!) Merre van a stadion? Kje je nogometni/atletski stadion? kjé jè nogométni/atlêtszki sztadión Merre van a strand/uszoda/tengerpart? Kje je plavalni bazen/kopališče/plaža? Kjé jè plávalni bazén/kopáliscse/plázsa Merre van az edzőterem? Kje je trim kabinet/fitnes Kjé jè trìm kabinét/fìtnesz studio? Merre van a Kje je frizerski/kozmetični fodrász/kozmetikus? salon? Merre van a virágüzlet? Kje je cvetličarna? Kjé jè cvetlicsárna egy csokor virág šopek rož sôpək rózs sztúdio Kjé jè frizérszki/kozmetícsni szalón Merre van itt egy jó kávéház? Kje je kakšna dobra kavarna? Kjé jè kàksna dôbra kavárna Hol van itt egy étterem nemzeti/ nemzetközi konyhával? Kje imalo odlično nacionalno/mednarodno kuhinjo? Kjé jè imálo otlícsno nacionálno mednárodno kúchinja Merre van az éjszakai lokál? Kje je nočni bar? Kjé jè nòcsni bár Merre van a koncertterem/operaház/ színház? Kje je koncertna dvorana/opera/gledališče? Kjé jè koncértna dvorána/ópera/glédaliscse Hol van a sportcentrum? Kje je športni center? Kjé jè spòrtni cèntər Belépni tilos! Vstop ni dovoljen! wsztòp ní dovóljən Biztonságos itt úszni? Je tukaj varno plavati? jè túkaj várno plávati Merre van az úszómester? Kje je kopališki mojster? Kjé jè kopáliski mójsztər Van itt úszásoktató? Je morda na voljo plavalni učitelj? jè mordà navóljo plávawni ucsítelj Biztonságos ez a gyerekeknek? Je varno za otroke? jè várno zaotròk Merre van a fagylaltos? Kje prodajajo sladoled? Kjé prodájajo szládolet Szeretnék bérelni... Rad bi najel... ràdbi nájew bicikli kolo kólo motor motorno kolo motórno kólo nyugágy ležalnik lezsáwnik tenisz-felszerelés opremo za tenis oprémo zaténisz vízisí vodne smuči vôdne szmúcsi Idegenvezetőt szeretnék! Rad bi najel vodiča. ràdbi nájew vodícsa Lovagolni szeretnék! Rad bi jahal konja. ràdbi jáchaw kónja Mennyibe kerül egy órára? Koliko stane na uro? kóliko sztáne naúro Szeretnék egy gyepsífelszerelést! Rad bi smučarsko tekaško opremo! ràdbi szmucsárszko tékasko oprémo Szükségem lenne hegymászófelszerelésre és hegyivezetőre! Potreboval bi alpinistično opremo in gorskega vodnika. potrebováwbi alpiníszticsno oprémo ingôrszkega vodníka Válthatnék egy Lahko kupim dovoljenje za lachkó kupím dovoljênje horgászigazolványt? Hol kaphatok horgászfelszerelést? ribolov? Kje bi lahko dobil ribiško opremo? A SZÁLLODÁBAN V HOTELU WCHOTÉLU zaríbolow Kjé jè lachkó dobíw ríbisko oprémo Van szabad szobájuk? Imate prosto sobo? imáte prôszto szôbo Egyágyas/kétágyas szobát kérek! Prosim enoposteljno/dvoposteljno sobo! prószim enopószteljno/dvopószteljno szôbo Rendeltem egy apartmant. Naročil sem apartma. narocsíw szèm apartmá Egy fürdőszobás szobát kérek. Prosim sobo s kopalnico prószim szôbo szkopáwnico Mennyibe kerül egy szoba teljes panzióval? Koliko stane soba s popolno oskrbo? kóliko sztáne sôba spopówno oszkɚrbo Megnézhetném a szobát? Lahko vidim sobo? lachkó vídim szôbo Foglaltattam egy szobát. Sobo imam rezervirano. szôbo imám rezervírano Copyright 2003, Gajárszki László 8

9 Van árkedvezmény a Je za otroke popust? jè zaotrôke popúszt gyerekekre? Van egy kicsit olcsóbb? Imate kaj cenejšega? imáte káj cénejsega Egy éjszakát maradok. Ostanem eno noč. osztánem êno nòcs Egész héten maradok. Ostanem ves teden. osztánem vès tédən A... számú szoba kulcsát Prosim ključ sobe številka...! prószim kljúcs szôbe stevílka kérem! A szoba száma... Številka sobe je... stevílka szôbe jè Az ár tartalmazza a reggelit/ szobaszervízt? Ali je zajtrk vključen/postrežba vključena? alijè zajtɚrk fkljúcsen/posztrézsba fkljúcsena Hová állhatok az autómmal? Kje lahko parkiram avto? kjé lachkó parkíram áwto Kérem, tegye ezt a széfbe! Prosim, shranite to v trezorju! prószim zchraníte towtrezórju Mikor és hol tálalják a reggelit? Kdaj in kje je zajtrk? gdáj inkjé jè zajtɚrk Ébresszen fel, kérem,...-kor! Zbudite me, prosim, ob...! zbudíteme prószim ob... nem működik.... ne deluje! nè déluje zuhany prha pɚrcha telefon telefon telefón fűtés ogrevanje/gretje ogrévanje/grétje légkondicionáló klimatska naprava klímatszka napráva fény luč lúcs vízcsap vodna pipa vôdna pípa melegvíz topla voda tôpla vôda Ma délben/este távozom. Odpotoval bom danes opoldne/ otpotováw bóm dánəs zvečer. opòwdne/ zvecsér Holnap reggel távozom. Odpotoval bom jutri zjutraj. otpotováw bóm jútri zjútraj Megkaphatnám a számlát? Ali lahko dobim račun, prosim? alilachkó dobím racsún, prószim Kérem, hívjon egy taxit! Naročite mi taxi, prosim! narocsíte mi táxi, prószim bejelentkezés prijava prijáva szobaszolgálat postrežba v sobo posztrézsba wszôba lift dvigalo dvígalo étkező zajtrkovalnica zajtɚrkovawnica étterem (szállodában) jedilnica jedíwnica szobalány sobarica szôbarica törölköző brisača briszácsa szappan milo mílo ruhatisztítás čiščenje in likanje obleke csíscsenje inlíkanje obléke ÉTTEREMBEN V RESTAVRACIJI WRESZTAWRÁCIJI Éhes/szomjas vagyok! Lačen/žejen sem. lácsən/zséjən szèm Pincér! Natakar(ica)! natákar(ica) Egy... személyes asztalt Potrebujem mizo za... oseb! potrebújem mízo za ószeb kérek! Szabad ez az asztal? Je ta miza prosta? jè tá míza prôszta Foglaltattam egy asztalt. Rezerviral sem mizo. rezerviráw szèm mízo Az étlapot kérem! Jedilni list, prosim! jedíwni líszt, prószim Az itallapot kérem! Vinsko karto, prosim! vínszko kárto, proszím Mi ez? Kaj je to? káj jè tó Mit tud ajánlani? Kaj priporočate? káj priporócsate Szeretnék... Želim si... zselímszi Szeretnék enni egy keveset. Jedel bi, a le kaj malega! jédewbi alekáj málega Milyen húsmentes ételt tud Katere brezmesne jedi imate? katére brezmészne jédi imáte ajánlani? Van valami különleges ételük Imate kaj posebnega za imáte káj poszébnega zaotrôke gyermekek számára? otroke? Vegetáriánus vagyok. Vegetarijanec sem. vegetarijánəc szèm Diétán vagyok. Imam dieto. imám diéto Copyright 2003, Gajárszki László 9

10 Kaphatnék egy kis -t? Rad bi nekaj? ràdbi nékaj Sok zöldséget kérek. Rad bi veliko zelenjave. ràdbi velíko zelenjáve Mi a ház specialitása? Kaj je hišna specialiteta? káj jè hísna szpecialitéta hideg előétel začetne hladne jedi zacséte chládne jédi meleg előétel začetne tople jedi zacséte tôple jédi levesek juhe júhe frissensültek jedi po naročilu jédi ponapocsíli készételek gotove jedi gotôve jédi Mai ajánlatunk... Danes Vam priporočamo... dánəsz vàm priporócsamo hal ribe ríbe kagylók školjke skóljke rákok raki ràki köretek priloge prilóge vadak divjačina díwjacsina csirkehús piščanec piscsánəc saláták solate szoláte édességek sladice szládica gyümölcsök sadje szádje sajtok siri szíri vaj maslo mászlo tej mleko mléko tojás jajca jàjca aperitifek aperitivi aperitívi fehérborok bela vina béla vína vörösborok rdeča vina ərdécsa vína rozé borok roséji rozéji asztali bor namizno vino namízno víno helyi bor kmečko vino gmécsko víno habzóborok penine peníne száraz borok suha vina szúcha vína félszáraz borok polsuha vina polszúcha vína félédes borok polsladka vina polszlátka vína édes borok sladka vina szlátka vína desszertborok desertna (alkoholizirana) vina deszértna (alkocholizírana) vína fajborok pozne trgatve pózne tɚrgatve szemezett szőlőből készült jagodni in suhi jagodni izbori jágodni inszúchi jágodni izbóri borok jeges bor ledeno vino lédeno víno palackozott sör (világos/barna) pivo v steklenici (svetlo/temno) pívo wsztekleníci (szvétlo/tèmno) hordós sör točeno pivo tócseno pívo alkoholmentes italok brezalkoholne pijače breszalkochólne pijácse gyümölcslevek sokovi szókovi ásványvíz mineralna voda minerálna vôda kávé kava káva tea čaj csàj bors poper pópər só sol szów cukor sladkor szládkor Kérek egy kis kenyeret! Še malo kruha, prosim! sè málo krúcha, prószim Van hordós boruk? Imate odprto vino? imáte otpɚrto víno A számlát, kérem! Račun, prosim! racsún, prószim Mindenki fizeti a magáét! Plača vsak zase! plácsa wszák zaszè reggeli zajtrk zajtɚrk könnyű étel malica málica sznek (snack) prigrizek prigrízək ebéd kosilo koszílo Copyright 2003, Gajárszki László 10

11 vacsora večerja vecsérja egy csésze kávé (tejes/török) skodelica kave (bela kava/turčka kava) szkodélica káve (béla káva/ tùrcska káva Köszönöm, hogy nem gyújtott rá! Hvala, ker ne kadite! chvála, kèr nekadíte BEVÁSÁRLÁS TRGOVINA TɚRGOVÍNA bolt trgovina tərgovína csemegeáruk delikatesa delikátesza hentes mesnica mésznica piac tržnica tɚrzsnica halak ribarnica ribárnica bevásárlóközpont parkolóval nakupovalni center s nakúpovawni cèntər parkiriščem pékség pekarna pékarna cipőbolt trgovina z obutvijo tərgovína szóbutvijo ruházati bolt trgovina z oblekami tərgovínaszoblékami Hol lehet ajándékot vásárolni? Kje lahko kupim spominke/darilo? kjé lachkó kupím szpomínke/ darílo Hol kaphatok...? Kje lahko kupim...? kjé lachkó kipím Hol az eladó? Kdo tukaj streže? gdó túkaj sztézse Megnézhetem? Ali lahko pogledam? alilachkó poglédam Mutasson egy másikat! Pokažite mi še kaj drugega! pokázsitemi sè káj drúgega Szeretném felpróbálni ezt. To bi rad(a) pomeril(a)! tóbi ràd(a) pomérila Ez gyönyörű/csodálatos! To je lepo/čudovito! tó jè lépo/csudovíto Van másik színben/számban? Ali imate drugo barvo/velikost? alimáte drúgo bárvo/velíkoszt Nem szeretem azt. To mi ni všeč. tómi níwsècs Mennyibe kerül? Koliko to stane? kóliko tó sztáne Meg szeretném Rad bi kupil. ràdbi kupíw venni/megveszem. Túl drágának találom! To se mi zdi predrago! tószemi zdí predrágo Merre van a bolhapiac és Kje in kdaj je bovšji trg? kjé in gdáj jè bówsji tɚrg meddig tart? Kicserélhetném ezt egy Ali lahko zamenjam? alilachkó zaménjam másikra? nagy/nagyobb velik/večji vêlik/vécsji kicsi/kisebb majhen/manjši màjchən/mànjsi több/kevesebb več/manj vècs/mànj olcsó/olcsóbb poceni/cenejši pocéni/cénejsi GYÓGYSZERTÁR, ORVOS, ÁLLATORVOS LEKARNA, ZDRAVNIK, VETERINAR LEKÁRNA, ZDRÁVNIK, VETERINÁR Merre van a legközelebbi Kje je najbližja lekarna? Kjé jè najblízsja lekárna gyógyszertár? Fejfájás elleni gyógyszert Rad bi nekaj proti glavobolu! ràdbi nékaj próti glávobolu kérek. Lázcsillapítót kérek! Rad bi nekaj proti vročini! ràdbi nékaj próti wrócsini Kérek valamit utazáshoz, a hányinger megelőzésére! Rad bi nekaj proti slabosti na potovanju! ràdbi nékaj próti szlàboszti napotovánju leégés (naptól) sončne opekline szóncsne opékline napvédő krém zaščita proti soncu zascsíta próti szóncu fagyás ozebline ozébline nyugtató pomirjevalne tablete pomírjevawne tabléte emésztési zavar prebavne motnje prebáwne mòtnje Cukorbeteg/Epilepsziás/ Asztmás vagyok. Sem diabetik/epileptik/astmatik szèm diabétik/epiléptik/asztmátik Allergiás vagyok penicillinre. Alergičen sem na penicilin. alèrgicsən szèm napenicìlin A gyerek hány. Otrok bruha. otròk brúcha émelygés slabost szláboszt Copyright 2003, Gajárszki László 11

12 hasmenés driska dríszka orvosság zdravilo zdravílo aszpirin aspirin àszpirin steril kötés sterilni povoj szteríwni povój vatta vata vàta egészségügyi betét higienski vložki chigiénszki wlôzski tampon tampon tampón ragtapasz obliž oblízs gyógytea zdravilni čaj zdravíwni csà természetes gyógymód naravna domača zdravila naráwna domácsa zdravíla gyógyfű zdravilna zelišča zdravíwna zelíscsa fertőtlenítő antiseptičen/razkužilo antiszèpticsən/raszkúzsilo óvszer/kondom kondom kóndom fogamzásgátló kontraceptično sredstvo kontracèpticsno szrétsztvo A kutya/macska nem eszik. Pes/mačka ne je. pɚs/màcska nè jè Az állat inaktív (depressziós). Žival je neživahna. zsiváw jè nezsiváchna BANK, PÉNZVÁLTÓHELY, POSTA BANKA, MENJALNICA, POŠTA BÁNKA, MÉNJAWNICA, PÓSTA Szeretném ezeket a csekkeket Rad bi menjal čeke za ràdbi ménjaw csèke zagotôvino beváltani. gotovino! Szeretnék pénzt váltani. Rad bi menjal denar! ràdbi ménjaw dénar Lehet erről a telefonról Ima ta telefon direktno zvezo? imáta telefón diréktno zvézo közvetlenül hívni? Hogy telefonálhatok Szlovéniából? Kako pokličem iz Slovenije? kakó poklícsem isszlovénije ÜZLETI ÜGYEK POSLOVNOST PÔSZLOWNOSZT Ha nem talál meg, hagyjon üzenetet az üzenetrögzítőn! Szeretném megkapni az ön reklámanyagát és az éves értékelését. Szeretnék egy pillantást vetni Če me ne najdete, pustite sporočilo avtomatskemu sprejemniku! Rad bi vašo promocijsko publikacijo in letno poročilo! Merre van a... cég? Kje je firma...? kjé jè fírma Merre van az Önök központja? Kje je Vaša direkcija, uprava? Kjé jè vása dirékcija upráva Már informáltam mindenről az Ön titkárát! Vse bom spročil Vaši tajnici! wszè bóm szprócsiw vási tájnici Egy találkozót beszéltem meg a marketingmenedzserrel. Rad bi k direktorju marketinga, sva dogovorjena. ràdbi gdiréktorju màrketinga szvà dogovórjena Merre van az exportrészleg? Kje je izvoni oddelek? kjé jè izvóni oddélək Mindent elküldtem faxon. Vse sem vam postal po faxu. wszè szèm vàm posztáw pofàxu Ki felelős a reklamációkért? Kdo je odgovoren za reklamacije? gdó jè odgovórən zareklamácije Hol van a bemutatóterem? Kje je vaše predstavništvo? Kjé jè váse pretsztáwnistvo Értesítsen telefonon vagy faxon! Sporočite mi po telefonu ali telefaxu! szporocsítemi polelfónu alitelefàxu csème nè najdéte, pusztíte szporocsílo awtomátszkemu szprejeníku ràdbi váso promócijszko pulikácijo inlétno porocsílo az ön... reklámjára! Rad bi videl vaše prospekte za...! ràdbi vídew váse proszpékte za Van egy... árkatalógusa? Imate prodajni katalog za...? imáte prodájni katalóg za Mik az ön fizetési feltételei? Kakšni so plačilni pogoji? káksniszo plácsiwni pogòji Kaphatok egy névjegykártyát? Rad bi vašo vizitko? ràdbi váso vizítko Itt az enyém! Izvolite mojo! izvolíte môjo Copyright 2003, Gajárszki László 12

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját!

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! Hotelben 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! foglalunk egy szobát / kiveszünk egy szobát egy hotelben szállunk meg = egy hotelben töltjük az éjszakát a

Részletesebben

Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS. a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS. a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Bögöte Község Önkormányzata NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/G. -a, valamint a kereskedelmi tevékenységek

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M04023112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Marec 2004 / 70 minut (40 + 30) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ*** H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41. facebook.com/ambróziaétterem és Panzió***

AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ*** H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41.  facebook.com/ambróziaétterem és Panzió*** AMBRÓZIA ÉTTEREM ÉS PANZIÓ*** H-3700, Kazincbarcika, Egressy Béni út 41. www.ambroziapanzio.hu facebook.com/ambróziaétterem és Panzió*** AKTUÁLIS SZÁLLÁS ALAPÁRAK érvényes 2017. január 01-től (július és

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A tételekhez nem használható segédeszköz.

A tételekhez nem használható segédeszköz. A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgaszervező által összeállított kérdések alapján választható (angol vagy német) idegen nyelven kommunikál a gépkocsivezető tevékenységével összefüggő témákban (üdvözlési

Részletesebben

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója

Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Külhoni Magyar Fiatalok Találkozója Augusztus 14. csütörtök 2014. augusztus 14-21. PROGRAM Érkezés, szobafoglalás Helyszín: Balaton - Zánkai Új Nemzedék Központ 20.30 22.00 Tábortűz, táncmulatság Augusztus

Részletesebben

3:30 8:15 22:45 23.30 24.00 12.00 19:15 10:45 13:00 15:00. MagyarOK 1.: munkalapok 4. Hány óra van? Három óra harminc van. Fél négy van.

3:30 8:15 22:45 23.30 24.00 12.00 19:15 10:45 13:00 15:00. MagyarOK 1.: munkalapok 4. Hány óra van? Három óra harminc van. Fél négy van. 1. Hány óra van? munkalap/kártyák 3:30 Három óra harminc van. Fél négy van. Nyolc óra tizenöt perc van. Negyed kilenc van. 8:15 22:45 Huszonhárom óra harminc perc van. Tizenegy óra harminc perc van. Fél

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától.

TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT. Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. TAVASZI & NYÁRI WELLNESS AJÁNLAT Pihenjen és töltődjön fel energiával a Château Béla Kastélyszállóban, távol a mindennapok stresszes világától. Különleges ajánlatunk, amely a következőket tartalmazza:

Részletesebben

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010/ M Neve: Lakshmi Áldás Kft Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő

Részletesebben

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel

Bank adatok: Számlatulajdonos neve: Aviation Links ltd. V.A.T. No. 520039009-2, Nirim St., 67060 Tel Aviv, Israel Érkezés Tel Avivba a Barátság Hét kezdete előtt szállás lehetőségek Hotelek Tel Avivban: City Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 100 $ / fő Metropolitan Hotel kétágyas szobában 1 éjszakára 90 $ / fő Imperial

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2012 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KUBA. 80 otptravel.hu

KUBA. 80 otptravel.hu KUBA Az Antillák gyöngyszemének nevezett szigetre látogatókat páratlan élmények várják: a történelmi látnivalók mellett gyönyörű fehér homokos tengerpartok, a salsa táncra hívogató ritmusa, a világ legjobb

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

Kedves Túratársak! A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át!

Kedves Túratársak! A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át! Kedves Túratársak! A 2011-évi Egyesületi Találkozónkat a királyréti szállás foglaltsága miatt EGERben tartjuk 2011. 09. 23-tól 25-ig 3 egész napon át! Jelentkezés a Találkozóra Koszovácz Erzsi/Zsebinél

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

2015. május RIO 2016 OLIMPIA

2015. május RIO 2016 OLIMPIA Engedélyszám: U 000390 Molnár Kriszta sportutak Tel: +361 999 1446 Fax: +361 345 1566 E-mail: kmolnar@tensi.hu Kovács Mónika sportutak Tel: +361 345 1589 Fax: +361 345 1566 E-mail: mkovacs@tensi.hu 2015.

Részletesebben

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK

ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK ABLAK ZSIRÁF KÖZLEKEDÉS FOGLALKOZTATÓ MEGOLDÁSOK 1. Találd meg a kakukktojást! (1.) sziréna mindegyik a repülõgép alkatrésze, kivéve a szirénát (2.) hólánc mindegyik a hajóhoz tartozik, kivéve a hóláncot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Karácsony

Karácsony Karácsony 2011 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt

Részletesebben

ALL INCLUSIVE italcsomagok

ALL INCLUSIVE italcsomagok ALL INCLUSIVE italcsomagok 534 CLASSIC FELNŐTT 43 /fő/nap Korlátlan italfogyasztás a bárokban, büfé- és főétteremben. A koktélok 8 USD-ig/pohár, borok pohárban szervírozva 7,5 USD-ig/pohár, kevésbé márkás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

ARANYHOMOK - HOTEL ATLAS**** ALL INCLUSIVE - 2014

ARANYHOMOK - HOTEL ATLAS**** ALL INCLUSIVE - 2014 ARANYHOMOK - HOTEL ATLAS**** ALL INCLUSIVE - 2014 Étel & Ital Ellátás napi háromszori étkezéssel Reggeli 07:30 10:30 Kései reggeli (legalább kontinentális) 11:00-ig Ebéd (büfé) 12:30 14:30 Vacsora (büfé)

Részletesebben

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében Nyilvántartásba 1. Benedek Andrea Mária 2008. 08. 04. Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 8482 Doba, Széchenyi u. 13. címe (több helyszín esetében a címek): 8482 Doba,

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

Második lecke. leszáll (ön)

Második lecke. leszáll (ön) Második lecke Barátság Bocsánat, leszáll? Nem, még maradok. Ön leszáll? Igen. De nem sürgős. Lassan halad ez a busz. Lassan. Itt mindig lassan halad. Itt mindig dugó van. Négy óra. Mindenki siet haza.

Részletesebben

Karácsony Rajzok: Csalló Edina

Karácsony Rajzok: Csalló Edina Karácsony 2013 Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris tudod,

Részletesebben

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában

Szállás. Időpontok: ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő ,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Időpontok: 2014.03.12. 111.000,-Ft/Fő 2014.04.02. 117.400,-Ft/Fő 2014.04.16. 123.900,-Ft/Fő (húsvét) Szállás : 3-4*-os szállodában Ellátás : félpanzió Utazás: Autóbusszal Szállás 1 / 5 Szállás: 1-1 éjszaka

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Önkormányzat Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Orfû Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

III. Közép-európai RC tengeralattjárók modellezői találkozója Bratislava. szeptember 6. 7., 2014 nyári fürdő Bratislava Rača.

III. Közép-európai RC tengeralattjárók modellezői találkozója Bratislava. szeptember 6. 7., 2014 nyári fürdő Bratislava Rača. Sub Regatta Bratislava - Rača 6. - 7. IX. 2014 III. Közép-európai RC tengeralattjárók modellezői találkozója Bratislava szeptember 6. 7., 2014 nyári fürdő Bratislava Rača Meghívó Kedves barátaim, tengeralattjárók

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Gencsapáti Község Polgármesteri Hivatal... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A DUIHK bérelhető termei

A DUIHK bérelhető termei A DUIHK bérelhető termei DUIHK Foyer Kiállításmegnyitó DUIHK kert a konferenciateremben Konferenciaterem A professzionális technikával felszerelt terem, melyhez egy tolmácskabin is tartozik, a DUIHK székházának

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN

Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése Pécs, 2011. július 14 16. TANULÁS, TUDÁS, MŰVELTSÉG KÖNYVTÁROSOK A JÖVŐ SZOLGÁLATÁBAN JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem (a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján) 3.000.- Ft. Illeték. 1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:..

Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem (a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján) 3.000.- Ft. Illeték. 1.2. Neve:... 1.3. Rövid neve:.. Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem (a 239/2009.(X. 20.)Korm. rendelet alapján) 3.000.- Ft. Illeték 1. A szálláshely szolgáltató adatai 1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Tiszajenõi Közös Önkormányzati Hivatal Vezsenyi Kirendeltsége... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1)

Részletesebben

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016

UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 UTASTÁJÉKOZTATÓ ZAKYNTHOS 2016 A festői szépségű kék tenger minden természetkedvelő embert elvarázsol Zakynthos szigetén. Aki egyszer a Navagio-öblöt megpillantja, az biztosan rabja lesz és szeretne visszatérni

Részletesebben

Tiszasziget NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL

Tiszasziget NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL Tiszasziget önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRŐL A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelező. A nyilvántartás

Részletesebben

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, július Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig

Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, július Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig Magyar Könyvtárosok Egyesülete XLI. Vándorgyűlése Debrecen, 2009. július 9 11. Könyvtárosok a tehetségekért a reformációtól napjainkig JELENTKEZÉSI LAP Név:... Területi szervezet / szekció neve:... MKE

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

PlanetHungary Travel Agency

PlanetHungary Travel Agency PlanetHungary Travel Agency H-1073 Kertész u. 43. Budapest, Hungary; Tel: +36-1-411-1882; info@planethungary.com U-000520 Foci VB csomagok 2014 Brazília Utazzon velünk a 2014-es brazíliai labdarúgó világbajnokságra,

Részletesebben

žito, ki vsebuje gluten riba žito, ki vsebuje gluten, jajce žito, ki vsebuje gluten mleko, ki vsebuje laktozo žito, ki vsebuje gluten

žito, ki vsebuje gluten riba žito, ki vsebuje gluten, jajce žito, ki vsebuje gluten mleko, ki vsebuje laktozo žito, ki vsebuje gluten PONEDELJEK 30.5.2016 HÉTFŐ 2016.5.30. Rižota, voda, kisle kumarice. Rizottó, víz, csemegeuborka TOREK 31.5.2016 KEDD 2016.5.31. Griz, jabolko, pol žemljice. Tejbegríz, alma, zsemle. SREDA 1.6.2016 SZERDA

Részletesebben

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l

N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l N Y I L V Á N T A R T Á S Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről K U N C S O R B A t e l e p ü l é s e n m ű k ö d ő ü z l e t e k r ő l A nyilvántartásba vétel száma: 2/1997 neve: Molnár Emília

Részletesebben

statisztikai szám: 144846675610113

statisztikai szám: 144846675610113 Berente Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

AZ IPA TAPOLCAI SZERVEZETE 2013. szeptember 05-től szeptember 09-ig a Hunguest Hotel Pelion **** Tapolca Köztársaság tér 10. szám alatt rendezi meg a 20 éves jubileumi ünnepségét, rendezvényét. A rendezvényre

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Miskei Közös Önkormányzati Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

Az akkor rendhagyónak számító szakmai hétvégénket hagyományteremtő céllal 2011-ben újra megrendezzük!

Az akkor rendhagyónak számító szakmai hétvégénket hagyományteremtő céllal 2011-ben újra megrendezzük! Kedves Kuvaszos Barátunk! Két évvel ezelőtt, 2009 szeptemberében négy országból több mint 60 kuvaszos kerekedett fel és mutatta meg az országhatárokon átívelő összefogását és tettrekészségét a világnak

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

I. A kereskedõ. I / 1. A kereskedelmi tevékenység

I. A kereskedõ. I / 1. A kereskedelmi tevékenység Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzõsége - Máriakálnok... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 20/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure*****

November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA. FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** November 4.,11. 8 NAP / 7 ÉJSZAKA Hotel Falcon Hills*** FP 99.000,- Ft/fő Hotel Iberotel Grand Sharm***** FP 136.000,- Ft/fő Hotel LTI Grand Azure***** AI 143.000,- Ft/fő standard kétágyas szoba Hotel

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL

HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL HA BAJ VAN AZ EGÉSZSÉGÜNKKEL 1 1. Nézd meg a kártyát! Hol használjuk ezt a kártyát? Mire való? Mit jelent a rajta lévô szám? Hasonlítsd össze a saját kártyádon lévô számmal! 2. Tanítód segítségével értelmezd

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI

Horvátország HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI HOTEL LIŠANJ 2* - NOVI VINODOLSKI A hotel közvetlen tengerparton található, közelében postahivatal, bank és benzinkút, a városközpont kb. 10 perc. A kétágyas szobák mindegyikben zuhany/wc, SAT TV, telefon.

Részletesebben

A legfontosabb azonban a lazaság.

A legfontosabb azonban a lazaság. 1. rész Logisztika Ahhoz, hogy elkerüld a kapkodást és a rohanást, a lehető legfelkészültebben kell várnod az ünnepeket. Töltsd ki a táblázatokat, és ha elakadnál, csak nézd meg, mi maradt ki, és máris

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Nagyközségi Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E O D L O K A o lokacijskem načrtu za kmetijsko poslovno cono v Dobrovniku Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. list RS št.34 /99,23 /01 50/01, 49/02 in 35/07) je občinski svet Občine Dobrovnik

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Olasz C2 1 1 086. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Olasz C2 1 1 086 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS***

*CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** 2015 *CSALÁDI NYARALÁS AHOL A GYEREKEK INGYEN VAKÁCIÓZHATNAK* ***2 felnőtt + 2 gyerek (14 éves korig) 2 fő fizet 2 gyermek GRATIS*** CAMPING FIORI*** RABAC - Isztriai félsziget Horvátország 560 km-re Bp-től

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo

Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo Apartmanok 2 0 1 5 Lido di Jesolo LIDO DI JESOLO az Adriai tengerpart egyik legfőbb üdülőhelye, mindössze 21 km-re található az egyedülálló várostól, a nemzetközi kulturális események színházától, Velencétől.

Részletesebben