Szlovén társalgási alapok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szlovén társalgási alapok"

Átírás

1 Szlovéniában a hivatalos nyelv a szlovén, de a régi jugoszláviai kötelék miatt általában mindenkit megértenek, ha horvátul vagy szerbül érdeklődik. Elmondhatjuk azonban azt, hogy akinek bármi köze van egy kicsit valamely szláv nyelvhez, az - néha kisebb nehézségek árán - elboldogul. A lakosság nagy része (88%) valamilyen szinten beszél horvátul, az idősebbek mindenhol megértik a németet, a fiataloknál inkább az angollal próbálkozzunk. A tengerparti vidéken és Nova Gorica környékén sokan értenek olaszul is. A szlovén (Slovenščina) a szláv nyelvek déli csoportjához tartozó nyelv. Közel 50 nyelvjárása van, az irodalmi nyelv alapját az alsó-krajnai nyelvjárás adta, a latin írást használja. Legközelebbi rokona a horvát, bár nem használja a horvátban használatos összes hangot. Így nincs a szlovénben ć és đ; valamint q, w, x, y betű sem. A nyelv igen bonyolult, a főnévnek 6 esete van, három nyelvtani nemet és négy igeidőt használnak, viszont nincs névelő. A hangsúly nem állandó, néhány szótárban jelölik. Legfőbb érdekessége, az európai nyelvekben általában már nem használt kettősszám (duális): miza (asztal) - mizi (két asztal) - mize (asztalok). A č, š, ž betűk feletti mellékjel neve: strešica. Az ábécé: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž A magánhangzók lehetnek hangsúlyosak és hangsúlytalanok. A hangsúlytalan hangok mindig rövidek, a hangsúlyosak lehetnek rövidek is, hosszúak is. A hangsúlytalan a palócosan hangzik (jele itt: [a]), az e-nek két változata van: egyik a magyar e [e], a másik a német en végződés e-jére hasonlít, rövid semleges hang (jele [ə]). Az o betűt mindig nyíltan ejtjük, ami egy kis a-s színezetet ad neki (jele [o]). A hangsúlytalan i, u megegyezik a magyarral (jelük [i], [u]). A hangsúlyos magánhangzók lehetnek rövidek, mint a magyarok (kiejtésüket lásd a hangsúlytalan hangoknál, jelük: [à], [è], [ì], [ò], [ù], [ɚ]); valamint lehetnek hosszúak (jelük [á], [é], [ê], [í], [ó], [ô], [ú]), ekkor azonban az e és o betűknél megkülönböztetünk nyílt (jelük [ê], [ô]) és zárt (jelük [é], [ó]) ejtést (írásképükben hasonló szavak nyílt és zárt magánhangzóval való ejtése más és mást jelenthet!). A mássalhangzókat, az alábbiak kivételével, a magyarhoz hasonlóan ejtik: č cs čaj [csáj] dj külön ejtett d + j ladja [ládja] dž dzs Madžarska [madzsárszka] h mint a technika ch-ja hvala [chvála] lj külön ejtett l + j Ljubljana [ljubljána] nj külön ejtett n + j Bohinj [bohinj] s sz soba [szóba] š s kaštel [kástel] tj külön ejtett t + j stoletje [sztoletje] ž zs mož [mózs] Copyright 2003, Gajárszki László 1

2 A szláv nyelvekre jellemző a szó végi vagy zöngétlen mássalhangzó előtti zöngés mássalhangzók zöngételnedése, valamint a zöngételn hangok zöngésedése zöngés mássalhangzó előtt. Példák: rad [ràt], arabski [arápszki], kdaj [gdáj] A szóvégi l és v betűket egy kissé u-szerűen ejtik (ezt a hangot ejtjük az angol w helyén is), ugyanezek a betűk más mássalhangzó előtt is így ejtendőek (még akkor is, ha külön szóban találhatóak jelük itt [w]). Példák: pol [pòw], nov [nòw]; volk [vówk], v mestu [wmésztu] Fontosabb kifejezések néhány példával: ÁLTALÁNOS KIFEJEZÉSEK SPLOŠNO KIEJTÉS Jó reggelt! Dobro jutro! dôbro jútro Jó napot! Dober dan! dóbər dán Jó estét! Dober večer! dóbər vécsər Jó éjszakát! Lahko noč! lachkó nòcs Szia! Zdravo! zdrávo Viszontlátásra! Na svidenje! nazvidénje igen da/ja dà/já nem ne nè talán mogoče mogócse Kérem! Prosim! prószim Köszönöm (szépen)! Hvala (lepa)! chvála lépa Köszönöm, kívánom Önnek Hvala enako! chvála ênako ugyanezt! Szívesen! Prosim./Ni za kaj. prószim/nízakaj Örülök, hogy megismerhettem! Veseli me, da smo se spoznali! veszélme dà szmòsze szpoználi Ez igen kedves Öntől! Zelo ste ljubeznivi! zeló sztè ljubéznivi Hogy van? Kako Vam gre?/kako ste?/kako si? kakó vàm grè/kakó sztè/kakó szì Köszönöm, jól. És Ön? Hvala, ((jaz) sem) dobro. In chvála jàsz szèm dôbro, invàm Vam? Elnézést./Bocsánat. Oprostite! oposztíte Hogy kell mondani szlovénül, Kako reče po slovensko? kakó rêcse poszlovénszko hogy? Beszél ön/valaki (angolul)? Ali govorite/kdo govori aligovoríte/gdó govorí anglésko (angleško)? Csak egy kicsit. Samo malo. számo málo Nem beszélek... Ne govorim... nè govorím Értem. Razumem. razúmem Nem értem. Ne razumem. nè razúmem Érti? Me razumete? mè razúmete Beszéljen kicsit lassabban, Govorite počasneje, prosim! govoríte pocsászneje, prószim kérem! Egy pillanat! Samo trenutek. számo trenútək Kérem, írja le! Prosim, zapišite si. prószim zapísiteszi Kérem, mutassa meg (a Prosim, pokažite mi (na mapi). prószim, pokázsitemi namápi térképen)! Mi a neve(d)? Kako vam/ti je ime? kakó vàm/tí jè imé A nevem / vagyok. Moje ime je môje imé jè Melyik országból jött? Od kod ste?/iz katere dežele ste? otkòt sztè/iszkatére dezsêla sztè -ból jöttem. Sem iz. szèm isz Hány éves? Starost?/Koliko ste stari? sztároszt/kóliko sztè sztári éves vagyok. Imam let. imám lét Rendben./Semmi probléma. Je v redu./brez problema. jè wrédu/breszprobléma Copyright 2003, Gajárszki László 2

3 Szeretnék kérdezni valami Nekaj bi Vas prosil. nékajbi vàsz prószil fontosat. Mennyi az idő? Koliko je ura? kóliko jè úra óra van. Ura je úra jè 1 óra 15 perc. Čvert na dve. dzsvèrt nadvé 1 óra 30 perc Pol dveh. pòl dvéch 1 óra 45 perc. Tri četrt na dve. trí csetɚrt nadvé Mikor? Kdaj? gdáj Merre van a WC (mozgássérülteknek)? Kje so toaletni prostori (za invalide)? kjé szò toalétni prôsztor zaínvalide vécé Toaleta, zahod, stranišče toaléta, záhot, sztraníscse férfi (vécé) moški môski női (vécé) ženske zsénszke kelet vzhod wszchòt nyugat zahod záhot észak sever széver dél jug jùk itt tu tù ott tam tàm ma danes dánəsz ma este danes zvečer dánəsz zvecsér tegnap včeraj wcseráj holnap jutri jútri holnap után pojutrišnjem pojútrisnjem egész nap ves dan vèsz dán minden nap vsak dan wszák dán óra ura úra nap dan dán hét teden tédən hónap mesec mészəc év leto léto nyár poletje polétje ősz jesen jeszén tél zima zíma tavasz pomlad pomlát reggel zjutraj zjútraj délelőtt dopoldne dopóldne délben opoldne opóldne délután popoldne popóldne este zvečer zvécsər hétfő ponedeljek ponedéljek kedd torek tôrək szerda sreda szréda csütörtök četrtek csetɚrtek péntek petek pétek szombat sobota szobóta vasárnap nedelja nedélja Ma ünnep van. Danes je praznik. dánəsz jè praszník január januar jánuar február februar fébruar március marec márəc április april apríl május maj máj június junij júnij július julij júlij augusztus avgust awgúszt szeptember september szeptêmbər Copyright 2003, Gajárszki László 3

4 október oktober októbər november november novêmbər december december decêmbər nulla nič nìcs egy en, ena, eno èn, êna, êno kettő dva, dve dvá, dvé három tri(je) trí(je) négy štirje, štiri stírje, stíri öt pet pét hat šest sészt hét sedem szédem nyolc osem ószem kilenc devet devét tíz deset deszét tizenegy enajst enájszt tizenkettő dvanajst dvánajszt tizenhárom trinajst trínajszt tizennégy štirinajst stírinajszt tizenöt petnajst pétnajszt tizenhat šestnajst sésztnajszt tizenhét sedemnajst szédemnajszt tizennyolc osemnajst ószemnajszt tizenkilenc devetnajst devétnajszt húsz dvajset dvájszet huszonegy enaindvajset ênaindvájszet huszonkettő dvaindvajset dváindvájszet harminc trideset trídeszet negyven štirideset stírideszet ötven petdeset pétdeszet hatvan šestdeset sésztdeszet hetven sedemdeset szédmdeszet nyolcvan osemdeset ószemdeszet kilencven devetdeset devétdeszt száz sto sztó kétszáz dvesto dvészto háromszáz tristo tríszto ezer tisoč tíszocs millió milijon milijón Családnév Priimek priímək Keresztnév Krstno ime kɚrsztno imé Születési dátum Datum rojstva dátum rôjsztva Születési hely Kraj rojstva kráj rôsztva Nemzetiség Državljanstvo drzsawljánsztvo Útlevél Potni list pótni líszt UTAZÁS ALATT NA POTOVANJU NAPOTOVÁNJU személygépkocsi osebni avto oszébni áwto busz avtobus áwtobusz vonat vlak wlák repülőgép letalo létalo hajó ladja ládja vitorlás jadrnica jadɚrnica jacht jahta jàchta motoros jacht motorna jahta motórna jàchta csónak čolen csólən bicikli kolo kólo motorbicikli motorno kolo motórno kólo moped moped mopèt államhatár državna meja drzsáwna mêja Copyright 2003, Gajárszki László 4

5 Hol van a határátkelőhely? Kje je mejni prehod? kjé jè mêjni prechòt Merre van a vámhivatal? Kje je carinarnica? kjé jè carinárnica Elvesztettem az útlevelemet! Izgubil sem potni list. izgúbil szèm pótni líszt Turistaként utazom. Potujem kot turist. potújem kotturíszt Üzleti úton vagyok. Potujem poslovno. potújem poslówno vámvizsgálat Carinska deklaracija carínszka deklarácija Nincs elvámolni valóm. Imam samo predmete za osebno rabo. bejárat vhod wchòt kijárat izhod iszchòt nyitva odprto otpɚrto imám számo predméte zaoszébno rábo zárva zaprto zapɚrto húzni vleci wléci nyomni rini ríni Szabad? (valaki mellett Smem naprej? szmèm naprêj elmenni) Merre van egy közlekedési Kje je prometna policija? kjé jè prométna polícija rendőr? Merre van a belépőkapu? Kje je cestinska postaja? kjé jè césztinszka posztája (autópályán) Merre van egy autójavító? Kje je avtomehanik? kjé jè áwtomechánik Merre van a vasútállomás? Kje je železniška postaja? kjé jè zselézniska posztája Merre van a nagykövetség? Kje je ambasada? kjé jèambaszáda Hol lehet autót bérelni? Kje je rent a car? kjé jè rèntakár Merre van az autóbuszpályaudvar? Kje je avtobusna postaja? kjé jè áwtobuszna posztája Merre van a repülőtér? Kje je letališče? kjé jè létaliscse Merre van a kikötő? Kje je marina? kjé jè marína Merre van a bank? Kje je banka? kjé jè bánka Merre van a posta? Kje je pošta? kjé jè pósta VASÚTÁLLOMÁSON, BENZINKÚTNÁL, BÉRAUTÓ- ÜGYNÖKSÉGNÉL NA POSTAJI, BENCINSKI ČRPALKI, RENT A CAR menetrend vozni red vózni réd indulás odhod othót érkezés prihod prihót Figyelne a csomagomra néhány percig? Ali lahko za trenutek popazite na mojo prtljago? NAPOSZTÁJI, BENCÍNSZKI CSɚRPALKI, RÈNTAKÁR alilachkó zatrenútək popazíte namôjo pɚrtljago Egy jegyet kérek. Prosim karto za prószim kárto za első/másodosztályú prvi/drugi razred? pɚrvi/drúgi raszrét egy útra szóló jegy enosmerna vozovnica/karta ênosmerna vozównica/kárta menettérti jegy povratna vozovnica/karta powrátna vozównica/kárta hálókocsi-jegy karta za spalnik kárta zaszpálnik helyjegy rezervacija rezervácija Szeretnék helyet foglaltatni - Rad bi rezerviral sedež za ràtbi rezerviráw szédes za ra. Mikor érkezik a vonat...-be? Kdaj odpelje vlak v...? gdáj otpélje wlák w/v Mikor érkezünk meg? Ob kateri uri je prihod? opkatéri úri jè prichót Ez közvetlen járat, vagy át kell szállni? Je to direktna zveza ali moram prestopiti? jèto diréktna zvéza alimóram presztopíti Mikor indul a hajó...-ba? Kdaj odpluje ladja proti...? gdáj otplúje ládja próti Mikor indulunk? Ob kateri uri je odhod? opkatéri úri jè otchót Milyen hosszú ideig tart az út? Koliko dolgo traja potovanje? kóliko dólgo trájapotovánje A vonat pontos. Vlak prihaja pravočasno. wlák prichája pravocsászno A vonat késik/siet. Vlak ima zamudo/je zgodnji. wlák imá zamúdo/jè zgódnji A vonat nem indul. Vožnja je stornirana. vôzsnja jè sztornírana Lemaradtam a Zamudil sem zamudíw szèm busz avtobus áwtobusz Copyright 2003, Gajárszki László 5

6 vonat vlak wlák hajó ladjo ládjo komp rejekt rejèkt szárnyashajó gliser glíszər repülőgép letalo létalo Hová utazik? Kam potujete? kàm potújete Merre van a talált tárgyak Kje je garderoba? kje jè garderóba átvevőhelye? Merre van az étkezőkocsi? Kje je jedilni vagon? kje jè jedílni vagón Át kell szállnom? Ali moram presesti? alimóram presêszti Át kell szállnia. Presesti morate vlak. preszêszti mórate wlák Menjen át a másik peronra. Presesti morate peron. preszêszti moráte perón Melyik busz megy a városközpontba? Kateri avtobus pelje v središče mesta? katéri áwtobusz pélje wszrédiscse mészta Hol kaphatok jegyet a (városi) buszra? Kje lahko kupim žetone za (mestni) avtobus? kjé lachkó kupím zsetóna zamésztni áwtobusz Merre van a... szálloda? Kje je hotel...? kjé jè hotél Merre van az ifjúsági szállás? Kje je študentski dom? kjé jè studèntszki dóm Mennyibe kerül az út...-ba? Koliko stane vožnja v...? kóliko sztáne vózsnja w/v Vigyen kérem a...-be! Peljite me, prosim, v...! péljiteme, prószim, w/v Vigyen a repülőtérre! Peljite me, prosim, na péljiteme, prószim, nalétaliscse letališče! Mennyi az idő? Ob katerem času? opkatérem császu Autót szeretnék bérelni! Hotel bi najeti avto. hotélbi najéti áwto Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék kötni! Hočem polno kasko zavarovanje! hócsem pólno kàszko zavarovánje Itt a jogosítványom. To je moje vozniško tojè môje voznísko dovoljênje Merre van a legközelebbi benzinkút? dovoljenje. Kje je naslednja bencinska črpalka? kjé jè naslédnja bencínska csɚrpalka Töltse tele, kérem! Polno, prosim! pólno, prószim Kérem, ellenőrizze a motorolajat! Kontrolirajte, prosim, motorno olje! kontrolírajte, prószim, motórno ólje Kérem, mossa le a szélvédőt! Očistite mi, prosim, vetrobransko steklo! ocsísztitemi, prószim, vétrobrànszko sztêklo - Kérem, ellenőrizze a kerekekben a nyomást! Preglejte mi, prosim, pritisk v gumah! pregléjtemi, prószim, pritíszk wgúmach A motor bedöglött. Motor je v okvari. motór jè vokvári Milyen messze van az Kako dolgo bo trajalo kakó dólgobo trajálo poprávilo autójavító? popravilo? El tud vontatni az autójavítóhoz? Me lahko odvlečete do mehanika? melachkó otwlécsete domechánika jogosítvány vozniško dovoljenje voznísko dovoljênje forgalmi engedély Prometno dovoljenje prométno dovoljênje Zöld Kártya Zelena Karta zelêna kárta Segítség! Na pomoč! napomócs Kérem, hívja a rendőrséget/az orvost! Prosim, pokličite policijo/zdravnika! prószim poklícsite polícijo/zdráwnika Baleset történt. Pripetila se je nesreča! pripétila sè jè neszrécsa Van Szlovénia/Európa autótérképe? Ali imate cestno karto Slovenije/Evrope? alimáte césztno kárto szlovénije/ewrópe Mossa le, kérem, az autómat! Operite mi, prosim, avto! opéritemi, prószim, áwto (ólommentes) benzin (neosvinčeni) bencin neozvíncseni bencín dízelolaj nafta (diesel gorivo) nàfta, dízel gorívo fel zgoraj zgôraj le spodaj spôdaj elöl/előtt/elé za zà mögött/mögé nasproti naszpróti egyenesen naravnost narávnoszt balra levo lévo Copyright 2003, Gajárszki László 6

7 jobbra desno dészno visszafelé nazaj názaj útkereszteződés križišče krizsíscse jelzőlámpa semafor szemafór híd most mószt vasúti átjáró železniški prehod zselézniski prehòt alagút predor predòr felüljáró nadvoz natvósz aluljáró podvoz potvósz pihenőhely WC-vel počivališče s toaletnimi prostori szálloda hotel hotél motel motel motél étterem restavracija resztawrácija elsősegélyhely prva pomoč pɚrva pomócs pocsívaliscse sztoalétnimi prôsztori mentők rešilni avto resílni áwto kórház bolnišnica bolnísnica orvosi rendelő zdravstvena postaja zdráwsztvèna posztája ambulancia (járóbetegrendelés) ambulanta ambulánta ügyeletes orvos dežurni zdravnik dezsúrni zdráwnik SZABADIDŐ PROSTI ČAS PRÓSZTI CSÁSZ Merre van a turista iroda? Kje je turistični urad? kjé jè turíszticsni uràt Mikor indul a városnéző túra? Ob kateri uri je ogled mesta? opkatéri úri jè oglèt mészta Hogy juthatok el...-ba? Kako pridem do...? kakó prídem do -ba szeretnék menni. Rad bi šel v ràdbi sèw w/v Hol van? Kje je? Kjé jè Közel/Messze van? Ali je blizu/daleč? alijè blízu/dálecs óváros stari del mesta/staro mesto sztàri dél mészta/sztàro mészto kiállítás razstava rassztáva múzeum muzej muzèj (művészeti) galéria galerija gelérija régiségkereskedő antikvariat antikvariát vár grad grát kastély dvorec dvoréc erőd trdnjava tɚrdnjava rom ruševine rusévine régészeti lelőhely, ásatás arheološko najdišče archeolósko nájdiscse híd most mószt templom cerkev cérkəw bazilika/dóm/katedrális stolnica sztòlnica kolostor samostan számosztan apátság opatija opátija (fő)tér (glavni) trg gláwni tɚrk városház mestna hiša mésztna hísa palota palača palácsa torony stolp sztôlp piac tržnica tɚrzsnica sziget otok òtok tó jezero jêzero tenger morje môrje Mikor van nyitva a múzeum? Kdaj odprejo muzej? gdáj otpréjo muzèj Mennyi a belépti díj? Koliko stane vstopnica? kóliko sztáne wsztopníca Mennyibe kerül a társas út Koliko stane ogled z vodičem? kóliko sztáne oglét zvodícse (vezetővel)? Vannak látványos programjaik? Imate program prireditev? imáte prográm priredítew Copyright 2003, Gajárszki László 7

8 Keresek egy -t. Iščem íscsem Merre van a mozi? (Szlovéniában a filmeket nem Kje je kino? (V Sloveniji filmi niso sinhronizirani!) kjé jè kinó (wszlevéniji fìlmi níszo szinchronizírani) szinkronizálják!) Merre van a stadion? Kje je nogometni/atletski stadion? kjé jè nogométni/atlêtszki sztadión Merre van a strand/uszoda/tengerpart? Kje je plavalni bazen/kopališče/plaža? Kjé jè plávalni bazén/kopáliscse/plázsa Merre van az edzőterem? Kje je trim kabinet/fitnes Kjé jè trìm kabinét/fìtnesz studio? Merre van a Kje je frizerski/kozmetični fodrász/kozmetikus? salon? Merre van a virágüzlet? Kje je cvetličarna? Kjé jè cvetlicsárna egy csokor virág šopek rož sôpək rózs sztúdio Kjé jè frizérszki/kozmetícsni szalón Merre van itt egy jó kávéház? Kje je kakšna dobra kavarna? Kjé jè kàksna dôbra kavárna Hol van itt egy étterem nemzeti/ nemzetközi konyhával? Kje imalo odlično nacionalno/mednarodno kuhinjo? Kjé jè imálo otlícsno nacionálno mednárodno kúchinja Merre van az éjszakai lokál? Kje je nočni bar? Kjé jè nòcsni bár Merre van a koncertterem/operaház/ színház? Kje je koncertna dvorana/opera/gledališče? Kjé jè koncértna dvorána/ópera/glédaliscse Hol van a sportcentrum? Kje je športni center? Kjé jè spòrtni cèntər Belépni tilos! Vstop ni dovoljen! wsztòp ní dovóljən Biztonságos itt úszni? Je tukaj varno plavati? jè túkaj várno plávati Merre van az úszómester? Kje je kopališki mojster? Kjé jè kopáliski mójsztər Van itt úszásoktató? Je morda na voljo plavalni učitelj? jè mordà navóljo plávawni ucsítelj Biztonságos ez a gyerekeknek? Je varno za otroke? jè várno zaotròk Merre van a fagylaltos? Kje prodajajo sladoled? Kjé prodájajo szládolet Szeretnék bérelni... Rad bi najel... ràdbi nájew bicikli kolo kólo motor motorno kolo motórno kólo nyugágy ležalnik lezsáwnik tenisz-felszerelés opremo za tenis oprémo zaténisz vízisí vodne smuči vôdne szmúcsi Idegenvezetőt szeretnék! Rad bi najel vodiča. ràdbi nájew vodícsa Lovagolni szeretnék! Rad bi jahal konja. ràdbi jáchaw kónja Mennyibe kerül egy órára? Koliko stane na uro? kóliko sztáne naúro Szeretnék egy gyepsífelszerelést! Rad bi smučarsko tekaško opremo! ràdbi szmucsárszko tékasko oprémo Szükségem lenne hegymászófelszerelésre és hegyivezetőre! Potreboval bi alpinistično opremo in gorskega vodnika. potrebováwbi alpiníszticsno oprémo ingôrszkega vodníka Válthatnék egy Lahko kupim dovoljenje za lachkó kupím dovoljênje horgászigazolványt? Hol kaphatok horgászfelszerelést? ribolov? Kje bi lahko dobil ribiško opremo? A SZÁLLODÁBAN V HOTELU WCHOTÉLU zaríbolow Kjé jè lachkó dobíw ríbisko oprémo Van szabad szobájuk? Imate prosto sobo? imáte prôszto szôbo Egyágyas/kétágyas szobát kérek! Prosim enoposteljno/dvoposteljno sobo! prószim enopószteljno/dvopószteljno szôbo Rendeltem egy apartmant. Naročil sem apartma. narocsíw szèm apartmá Egy fürdőszobás szobát kérek. Prosim sobo s kopalnico prószim szôbo szkopáwnico Mennyibe kerül egy szoba teljes panzióval? Koliko stane soba s popolno oskrbo? kóliko sztáne sôba spopówno oszkɚrbo Megnézhetném a szobát? Lahko vidim sobo? lachkó vídim szôbo Foglaltattam egy szobát. Sobo imam rezervirano. szôbo imám rezervírano Copyright 2003, Gajárszki László 8

9 Van árkedvezmény a Je za otroke popust? jè zaotrôke popúszt gyerekekre? Van egy kicsit olcsóbb? Imate kaj cenejšega? imáte káj cénejsega Egy éjszakát maradok. Ostanem eno noč. osztánem êno nòcs Egész héten maradok. Ostanem ves teden. osztánem vès tédən A... számú szoba kulcsát Prosim ključ sobe številka...! prószim kljúcs szôbe stevílka kérem! A szoba száma... Številka sobe je... stevílka szôbe jè Az ár tartalmazza a reggelit/ szobaszervízt? Ali je zajtrk vključen/postrežba vključena? alijè zajtɚrk fkljúcsen/posztrézsba fkljúcsena Hová állhatok az autómmal? Kje lahko parkiram avto? kjé lachkó parkíram áwto Kérem, tegye ezt a széfbe! Prosim, shranite to v trezorju! prószim zchraníte towtrezórju Mikor és hol tálalják a reggelit? Kdaj in kje je zajtrk? gdáj inkjé jè zajtɚrk Ébresszen fel, kérem,...-kor! Zbudite me, prosim, ob...! zbudíteme prószim ob... nem működik.... ne deluje! nè déluje zuhany prha pɚrcha telefon telefon telefón fűtés ogrevanje/gretje ogrévanje/grétje légkondicionáló klimatska naprava klímatszka napráva fény luč lúcs vízcsap vodna pipa vôdna pípa melegvíz topla voda tôpla vôda Ma délben/este távozom. Odpotoval bom danes opoldne/ otpotováw bóm dánəs zvečer. opòwdne/ zvecsér Holnap reggel távozom. Odpotoval bom jutri zjutraj. otpotováw bóm jútri zjútraj Megkaphatnám a számlát? Ali lahko dobim račun, prosim? alilachkó dobím racsún, prószim Kérem, hívjon egy taxit! Naročite mi taxi, prosim! narocsíte mi táxi, prószim bejelentkezés prijava prijáva szobaszolgálat postrežba v sobo posztrézsba wszôba lift dvigalo dvígalo étkező zajtrkovalnica zajtɚrkovawnica étterem (szállodában) jedilnica jedíwnica szobalány sobarica szôbarica törölköző brisača briszácsa szappan milo mílo ruhatisztítás čiščenje in likanje obleke csíscsenje inlíkanje obléke ÉTTEREMBEN V RESTAVRACIJI WRESZTAWRÁCIJI Éhes/szomjas vagyok! Lačen/žejen sem. lácsən/zséjən szèm Pincér! Natakar(ica)! natákar(ica) Egy... személyes asztalt Potrebujem mizo za... oseb! potrebújem mízo za ószeb kérek! Szabad ez az asztal? Je ta miza prosta? jè tá míza prôszta Foglaltattam egy asztalt. Rezerviral sem mizo. rezerviráw szèm mízo Az étlapot kérem! Jedilni list, prosim! jedíwni líszt, prószim Az itallapot kérem! Vinsko karto, prosim! vínszko kárto, proszím Mi ez? Kaj je to? káj jè tó Mit tud ajánlani? Kaj priporočate? káj priporócsate Szeretnék... Želim si... zselímszi Szeretnék enni egy keveset. Jedel bi, a le kaj malega! jédewbi alekáj málega Milyen húsmentes ételt tud Katere brezmesne jedi imate? katére brezmészne jédi imáte ajánlani? Van valami különleges ételük Imate kaj posebnega za imáte káj poszébnega zaotrôke gyermekek számára? otroke? Vegetáriánus vagyok. Vegetarijanec sem. vegetarijánəc szèm Diétán vagyok. Imam dieto. imám diéto Copyright 2003, Gajárszki László 9

10 Kaphatnék egy kis -t? Rad bi nekaj? ràdbi nékaj Sok zöldséget kérek. Rad bi veliko zelenjave. ràdbi velíko zelenjáve Mi a ház specialitása? Kaj je hišna specialiteta? káj jè hísna szpecialitéta hideg előétel začetne hladne jedi zacséte chládne jédi meleg előétel začetne tople jedi zacséte tôple jédi levesek juhe júhe frissensültek jedi po naročilu jédi ponapocsíli készételek gotove jedi gotôve jédi Mai ajánlatunk... Danes Vam priporočamo... dánəsz vàm priporócsamo hal ribe ríbe kagylók školjke skóljke rákok raki ràki köretek priloge prilóge vadak divjačina díwjacsina csirkehús piščanec piscsánəc saláták solate szoláte édességek sladice szládica gyümölcsök sadje szádje sajtok siri szíri vaj maslo mászlo tej mleko mléko tojás jajca jàjca aperitifek aperitivi aperitívi fehérborok bela vina béla vína vörösborok rdeča vina ərdécsa vína rozé borok roséji rozéji asztali bor namizno vino namízno víno helyi bor kmečko vino gmécsko víno habzóborok penine peníne száraz borok suha vina szúcha vína félszáraz borok polsuha vina polszúcha vína félédes borok polsladka vina polszlátka vína édes borok sladka vina szlátka vína desszertborok desertna (alkoholizirana) vina deszértna (alkocholizírana) vína fajborok pozne trgatve pózne tɚrgatve szemezett szőlőből készült jagodni in suhi jagodni izbori jágodni inszúchi jágodni izbóri borok jeges bor ledeno vino lédeno víno palackozott sör (világos/barna) pivo v steklenici (svetlo/temno) pívo wsztekleníci (szvétlo/tèmno) hordós sör točeno pivo tócseno pívo alkoholmentes italok brezalkoholne pijače breszalkochólne pijácse gyümölcslevek sokovi szókovi ásványvíz mineralna voda minerálna vôda kávé kava káva tea čaj csàj bors poper pópər só sol szów cukor sladkor szládkor Kérek egy kis kenyeret! Še malo kruha, prosim! sè málo krúcha, prószim Van hordós boruk? Imate odprto vino? imáte otpɚrto víno A számlát, kérem! Račun, prosim! racsún, prószim Mindenki fizeti a magáét! Plača vsak zase! plácsa wszák zaszè reggeli zajtrk zajtɚrk könnyű étel malica málica sznek (snack) prigrizek prigrízək ebéd kosilo koszílo Copyright 2003, Gajárszki László 10

11 vacsora večerja vecsérja egy csésze kávé (tejes/török) skodelica kave (bela kava/turčka kava) szkodélica káve (béla káva/ tùrcska káva Köszönöm, hogy nem gyújtott rá! Hvala, ker ne kadite! chvála, kèr nekadíte BEVÁSÁRLÁS TRGOVINA TɚRGOVÍNA bolt trgovina tərgovína csemegeáruk delikatesa delikátesza hentes mesnica mésznica piac tržnica tɚrzsnica halak ribarnica ribárnica bevásárlóközpont parkolóval nakupovalni center s nakúpovawni cèntər parkiriščem pékség pekarna pékarna cipőbolt trgovina z obutvijo tərgovína szóbutvijo ruházati bolt trgovina z oblekami tərgovínaszoblékami Hol lehet ajándékot vásárolni? Kje lahko kupim spominke/darilo? kjé lachkó kupím szpomínke/ darílo Hol kaphatok...? Kje lahko kupim...? kjé lachkó kipím Hol az eladó? Kdo tukaj streže? gdó túkaj sztézse Megnézhetem? Ali lahko pogledam? alilachkó poglédam Mutasson egy másikat! Pokažite mi še kaj drugega! pokázsitemi sè káj drúgega Szeretném felpróbálni ezt. To bi rad(a) pomeril(a)! tóbi ràd(a) pomérila Ez gyönyörű/csodálatos! To je lepo/čudovito! tó jè lépo/csudovíto Van másik színben/számban? Ali imate drugo barvo/velikost? alimáte drúgo bárvo/velíkoszt Nem szeretem azt. To mi ni všeč. tómi níwsècs Mennyibe kerül? Koliko to stane? kóliko tó sztáne Meg szeretném Rad bi kupil. ràdbi kupíw venni/megveszem. Túl drágának találom! To se mi zdi predrago! tószemi zdí predrágo Merre van a bolhapiac és Kje in kdaj je bovšji trg? kjé in gdáj jè bówsji tɚrg meddig tart? Kicserélhetném ezt egy Ali lahko zamenjam? alilachkó zaménjam másikra? nagy/nagyobb velik/večji vêlik/vécsji kicsi/kisebb majhen/manjši màjchən/mànjsi több/kevesebb več/manj vècs/mànj olcsó/olcsóbb poceni/cenejši pocéni/cénejsi GYÓGYSZERTÁR, ORVOS, ÁLLATORVOS LEKARNA, ZDRAVNIK, VETERINAR LEKÁRNA, ZDRÁVNIK, VETERINÁR Merre van a legközelebbi Kje je najbližja lekarna? Kjé jè najblízsja lekárna gyógyszertár? Fejfájás elleni gyógyszert Rad bi nekaj proti glavobolu! ràdbi nékaj próti glávobolu kérek. Lázcsillapítót kérek! Rad bi nekaj proti vročini! ràdbi nékaj próti wrócsini Kérek valamit utazáshoz, a hányinger megelőzésére! Rad bi nekaj proti slabosti na potovanju! ràdbi nékaj próti szlàboszti napotovánju leégés (naptól) sončne opekline szóncsne opékline napvédő krém zaščita proti soncu zascsíta próti szóncu fagyás ozebline ozébline nyugtató pomirjevalne tablete pomírjevawne tabléte emésztési zavar prebavne motnje prebáwne mòtnje Cukorbeteg/Epilepsziás/ Asztmás vagyok. Sem diabetik/epileptik/astmatik szèm diabétik/epiléptik/asztmátik Allergiás vagyok penicillinre. Alergičen sem na penicilin. alèrgicsən szèm napenicìlin A gyerek hány. Otrok bruha. otròk brúcha émelygés slabost szláboszt Copyright 2003, Gajárszki László 11

12 hasmenés driska dríszka orvosság zdravilo zdravílo aszpirin aspirin àszpirin steril kötés sterilni povoj szteríwni povój vatta vata vàta egészségügyi betét higienski vložki chigiénszki wlôzski tampon tampon tampón ragtapasz obliž oblízs gyógytea zdravilni čaj zdravíwni csà természetes gyógymód naravna domača zdravila naráwna domácsa zdravíla gyógyfű zdravilna zelišča zdravíwna zelíscsa fertőtlenítő antiseptičen/razkužilo antiszèpticsən/raszkúzsilo óvszer/kondom kondom kóndom fogamzásgátló kontraceptično sredstvo kontracèpticsno szrétsztvo A kutya/macska nem eszik. Pes/mačka ne je. pɚs/màcska nè jè Az állat inaktív (depressziós). Žival je neživahna. zsiváw jè nezsiváchna BANK, PÉNZVÁLTÓHELY, POSTA BANKA, MENJALNICA, POŠTA BÁNKA, MÉNJAWNICA, PÓSTA Szeretném ezeket a csekkeket Rad bi menjal čeke za ràdbi ménjaw csèke zagotôvino beváltani. gotovino! Szeretnék pénzt váltani. Rad bi menjal denar! ràdbi ménjaw dénar Lehet erről a telefonról Ima ta telefon direktno zvezo? imáta telefón diréktno zvézo közvetlenül hívni? Hogy telefonálhatok Szlovéniából? Kako pokličem iz Slovenije? kakó poklícsem isszlovénije ÜZLETI ÜGYEK POSLOVNOST PÔSZLOWNOSZT Ha nem talál meg, hagyjon üzenetet az üzenetrögzítőn! Szeretném megkapni az ön reklámanyagát és az éves értékelését. Szeretnék egy pillantást vetni Če me ne najdete, pustite sporočilo avtomatskemu sprejemniku! Rad bi vašo promocijsko publikacijo in letno poročilo! Merre van a... cég? Kje je firma...? kjé jè fírma Merre van az Önök központja? Kje je Vaša direkcija, uprava? Kjé jè vása dirékcija upráva Már informáltam mindenről az Ön titkárát! Vse bom spročil Vaši tajnici! wszè bóm szprócsiw vási tájnici Egy találkozót beszéltem meg a marketingmenedzserrel. Rad bi k direktorju marketinga, sva dogovorjena. ràdbi gdiréktorju màrketinga szvà dogovórjena Merre van az exportrészleg? Kje je izvoni oddelek? kjé jè izvóni oddélək Mindent elküldtem faxon. Vse sem vam postal po faxu. wszè szèm vàm posztáw pofàxu Ki felelős a reklamációkért? Kdo je odgovoren za reklamacije? gdó jè odgovórən zareklamácije Hol van a bemutatóterem? Kje je vaše predstavništvo? Kjé jè váse pretsztáwnistvo Értesítsen telefonon vagy faxon! Sporočite mi po telefonu ali telefaxu! szporocsítemi polelfónu alitelefàxu csème nè najdéte, pusztíte szporocsílo awtomátszkemu szprejeníku ràdbi váso promócijszko pulikácijo inlétno porocsílo az ön... reklámjára! Rad bi videl vaše prospekte za...! ràdbi vídew váse proszpékte za Van egy... árkatalógusa? Imate prodajni katalog za...? imáte prodájni katalóg za Mik az ön fizetési feltételei? Kakšni so plačilni pogoji? káksniszo plácsiwni pogòji Kaphatok egy névjegykártyát? Rad bi vašo vizitko? ràdbi váso vizítko Itt az enyém! Izvolite mojo! izvolíte môjo Copyright 2003, Gajárszki László 12

Megoldókulcs. 1. fejezet

Megoldókulcs. 1. fejezet Megoldókulcs 1. fejezet 1. FEJEZET: TÖRZSANYAG 5. b) Mély hangrendű szavak: autó, ágy, busz, gyufa, ház, joghurt, lámpa, lyuk, nyolc, olaj, óra, saláta, tyúk, uborka, újság, váza Vegyes hangrendű szavak:

Részletesebben

1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON!

1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON! 1. ISTEN HOZTA MAGYARORSZÁGON! 1. A. : - Jó napot, Balázs! - Jó napot, Zoltán! Hogy van? B.: - Jó reggelt kívánok! - Jó reggel kívánok! Szép napunk van ma! C.: - Sziasztok! Minden oké? - Szia! Igen, minden

Részletesebben

NEMET 11 ÚTITÁRS ÉTTEREMBEN SZÁLLODÁBAN JEGYVÁSÁRLÁSNÁL UTCÁN BESZÉLGETÉSEKBEN

NEMET 11 ÚTITÁRS ÉTTEREMBEN SZÁLLODÁBAN JEGYVÁSÁRLÁSNÁL UTCÁN BESZÉLGETÉSEKBEN 11 ÚTITÁRS NEMET >>Könyvjelzők >>Így olvass! >>Keressé'! >>Tartalom >>A hibátlan működéshez Adobe Reader köll! ÉTTEREMBEN SZÁLLODÁBAN JEGYVÁSÁRLÁSNÁL UTCÁN BESZÉLGETÉSEKBEN E Tartalom 5. Hé r Kórházban

Részletesebben

fejezet A VÁROSBAN Hasznos kifejezések és mondatok 4

fejezet A VÁROSBAN Hasznos kifejezések és mondatok 4 Hasznos kifejezések és mondatok 4 4. fejezet A VÁROSBAN Hány óra van? Milyen nap van ma? Nyolc óra van. Hétfő van. Helyek a városban iskola, gyógyszertár, pályaudvar Közlekedési eszközök autó, busz, villamos

Részletesebben

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK

NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK 4. fejezet NYELVTANI ÖSSZEFOGLALÓK ÉS GYAKORLATOK Időhatározók: Mikor? 30 Hány órakor? Melyik napszakban? Melyik napon? 30 Időhatározók: Mettől meddig? 31 Segédigék: lehet 31 A társ- és eszközhatározó:

Részletesebben

ENGLISH - HUNGARIAN CONVERSATION

ENGLISH - HUNGARIAN CONVERSATION More conversations on http://nonbabylon.revolucni.com Arabic, Balinese, Belorussia, Chinese, Croatian, Czech, English, Esperanto, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian,

Részletesebben

HORVATORSZAG ` ` 108 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVATORSZAG ` ` 108 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs HORVATORSZAG ` ` www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a munkafüzethez Answer key to the exercise book Lösungsschlüssel zum Arbeitsbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 2. fejezet 1. 1.

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1.

Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. Megoldókulcs a tankönyvhöz Answer key to the text book Lösungsschlüssel zum Kursbuch Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. fejezet 12/1. A szavakat

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. 104 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVÁTORSZÁG. 104 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da szép ten ger part

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

- Kistarcsai Híradó A VÁROS HÍREI Ok tó ber 23-án vá ros hoz mél tó mó don ün ne pel tek Kistarcsán Az 1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 51. év for du ló ján dél előtt 10 órá tól ün - ne pi prog

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

HORVÁTORSZÁG. 80 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs

HORVÁTORSZÁG. 80 www.grandtours.hu online-foglalás. www.horvatorszag.hr. Porecs www.horvatorszag.hr LANTERNA-FÉLSZIGET PORECS ÓVÁROS Hor vát or szág ne künk, ma gya rok nak, tu risz ti ka i lag és gaz da sá gi lag egy aránt fon tos. Hos szú, vál to za tos és cso da szép ten ger part

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3.

Közbiztonsági délutánt...szervezett önkormányzatunk, ahol a rendőrség szakemberei látták el hasznos, tanácsokkal a jelenlévőket / 3. 1394 2012 XIX. évf. 6. szám l 2012. június l ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek ebben a hónapban is ülésezett önkormányzatunk képviselőtestülete.

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

Sokat gondolkodtam, Az utazásról. Tankovics Lajos

Sokat gondolkodtam, Az utazásról. Tankovics Lajos . FEJEZET Tankovics Lajos Az utazásról Bevezetés Sokat gondolkodtam, hogy hogyan kezdjem ezt a fejezetet. Esetleg egy olyan frázissal, mint például: Utazásról a sumérok óta beszélhetünk, majd leírom a

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Irodankrol. www.grandtours.hu NEM AKAR SOKAT UTAZNI? PIHENJEN ITTHON! TARTALOMJEGYZÉK. 2013. január 02. március 02. hétfõtõl péntekig 9.00 17.

Irodankrol. www.grandtours.hu NEM AKAR SOKAT UTAZNI? PIHENJEN ITTHON! TARTALOMJEGYZÉK. 2013. január 02. március 02. hétfõtõl péntekig 9.00 17. Irodankrol TARTALOMJEGYZÉK On-line foglalás 2 Általános utazási feltételek 3 Tájékoztató minden utazáshoz 4 5 TÖRÖKORSZÁG 6 13 Kusadasi 7 13 GÖRÖGORSZÁG 14 87 Neos Marmaras 15 19 Sarti 20 30 Paralia 32

Részletesebben

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc

Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Szöveg: Nógrádi Gábor Rajz: Cakó Ferenc Ked ves Ba rá tom! Az élet olyan, mint a fo lyó: cso dá la tos do log, de nem ve szély te len. Aho gyan meg kell ta nul ni úsz ni, mi e lôtt a fo lyó ba lépsz, úgy

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS

1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. LECKE lecke - ISMERKEDÉS 1. RÉSZ 1. CD/2 2. RÉSZ Guten Morgen! Jó reggelt! Guten Tag! Jó napot! Guten Abend! Jó estét! Gute Nacht! Jó éjszakát! Hallo! Heló, szia, sziasztok! Danke. Köszönöm. Bitte.

Részletesebben