Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben"

Átírás

1 Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal július Tartalom Bevezető... 2 Összefoglalás... 2 A sportszervezetek demográfiája... 3 A kiemelt látványsportágak helyzete... 7 Labdarúgás... 7 Kézilabda... 9 Kosárlabda Vízilabda Jégkorong Egyéb olimpiai sportágak További információk, adatok (linkek) Elérhetőségek

2 Bevezető Az elmúlt évtizedekben jelentősen bővült a szabadidős tevékenységek köre. Ezen belül markáns szerepet tölt be a sport, egyrészt a hagyományos sportágak népszerűségével, másrészt az újonnan megjelenő, extrém sportok elterjedésével. Kiadványunkban a sporttevékenységek észak-alföldi jellemzőit alapvetően két irányból közelítjük meg. Az egyik a KSH gazdasági szervezeteket nyilvántartó regisztere, amely alapján azoknak a szervezeteknek a területi eloszlását mutatjuk be, amelyek főtevékenységük szerint sportlétesítményt, sportegyesületet működtettek, testedzési szolgáltatást, illetve egyéb sporttevékenységet végeztek december 31-i állapot szerint. A másik információforrást a sportági szakszövetségek hivatalos internetes oldalai jelentik, melyek segítségével a szervezeti statisztikából származó információkat sportágankénti helyzetképpel árnyaljuk. A sportágak teljes körének áttekintésére nem vállalkozhatunk, így elemzésünk keretét leginkább az olimpiai sportágak jelentik, melynek a évi londoni játékok is aktualitást adnak. Elsősorban a felnőtt versenyrendszerekben résztvevő sportszervezetekre fókuszálunk, feltételezve azt, hogy nagyrészük jelentős utánpótlásbázisokra épül. A sportágak közül is kiemelten foglalkozunk az ún. látvány-csapatsportágakkal (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong), melyek finanszírozására a évi sporttal összefüggő elfogadott törvénymódosítások a korábbinál lényegesen kedvezőbb feltételeket teremtettek. Ennek hatása valószínűleg a későbbiekben lesz érzékelhető, így az általunk bemutatott helyzetkép egy kiindulási alapot jelenthet. Az információk értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a versenysport mellett számos olyan vetülete van a sportnak (pl. diáksport, fogyatékosok sportja, vagy a szervezetektől független szabadidősport), amelyről pontos adatokkal nem rendelkezünk. Összefoglalás Észak-alföldi székhellyel 2011 végén 1700 sportszervezetet tartottak nyilván, így tízezer lakosra 12 szervezet jutott. Lakosság-arányos számuk az országos átlagnál alacsonyabb volt, azonban a gazdasági szervezetekre összességében jellemzőnél jobban megközelítette az országos mutatót. A sportszervezetek megoszlása településtípusonként jelentős eltéréseket mutat a térségben. Hajdú-Biharban a megyeszékhelyen koncentrálódik a sportszervezetek közel fele, Jász- Nagykun-Szolnok megyében pedig a nagyobb települések relatív hozzájárulása magasabb az átlagosnál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyanakkor a sűrűbb településszerkezet okozza a sportegyesületek és -vállalkozások nagyszámú jelenlétét. A települések döntő többsége ugyanis képviselteti magát valamelyik csapatsportágban, és ez jellemzően a helyi székhelyű sportegyesület keretein belül valósul meg. A térség településeinek négyötöde rendelkezett legalább egy sportszervezettel. A sportszervezet nélküliek jellemzően az 1000 főnél alacsonyabb lélekszámúak közül kerülnek ki. A kisebb települések relatíve nagyobb gyakorisága miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagosnál valamelyest alacsonyabb a sportszervezettel rendelkező települések hányada. Gazdasági forma szerint a régió sportszervezeteinek kilenctizedét nonprofit szervezetként jegyezték, ami az országosnál valamelyest magasabb arányt jelent. A fennmaradó egytizedet a vállalkozási formák jelentették, melyek legnagyobb hányada korlátolt felelősségű társaságként szerepelt a gazdasági szervezetek regiszterében. A nonprofit szervezetek részaránya 2

3 Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb, ami összefüggésben van a kisebb településeken működő összességében nagyszámú sportegyesület jelenlétével. Hajdú-Biharban ugyanakkor a vállalkozási forma súlya átlag fölötti, ami részben a debreceni sportkluboknak a látványsportok területén elért teljesítményének köszönhető, hiszen ez jelenti a sportnak azt a szegmensét, amelyben jelentős pénzügyi eredmények realizálhatók. A kiemelt látvány-csapatsportágak hazai élvonalában (a jégkorong kivételével) jellemzően megtalálhatók a térség sportszervezetei. Közülük férfi labdarúgásban és kosárlabdában a régióba (azon belül Debrecenbe, illetve Szolnokra) került a 2011/2012. évi felnőtt magyar bajnoki cím. A hivatalos versenyrendszerben résztvevő csapatok száma alapján hagyományosan legnagyobb tömegbázissal a labdarúgás rendelkezik. A legkiterjedtebb versenyrendszer a települési kötődésnek is köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajlik. A többi kiemelt labdajáték közül a kézilabdát általában városi, a kosárlabdát megyeszékhelyi koncentráció jellemzi. A vízilabda és a jégkorong infrastrukturális háttere a régióban korlátozottan áll rendelkezésre. A sportágak nagyobb részénél érvényesül a megyeszékhelyi dominancia, egyrészt a felkészülést segítő kedvezőbb létesítmény-helyzet, másrészt az élsport finanszírozására képes sportszervezeti, szponzori háttér miatt. Más sportágaknál (evezés, kajak-kenu) a természeti adottságok határozzák meg a szervezetek jelenlétét. A megyeszékhelyeken kívüli bázisok nagyobb számú előfordulása csak néhány sportágban (pl. asztalitenisz, súlyemelés) jellemző. A hagyományos olimpiai sportágak többségének régiós képviselői fellelhetők a hazai versenyrendszerek eredménylistáin. A évi londoni olimpián résztvevő 156 magyar sportolóból várhatóan az észak-alföldi sportszervezetek 11 versenyzőt adnak, közülük 5 fő Hajdú-Bihar, 4 fő Jász-Nagykun-Szolnok, 2 fő pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei klub sportolója. A sportszervezetek demográfiája A sportról szóló évi I. törvény értelmében a sportszervezetek körébe a sportegyesületek és a sportvállalkozások tartoznak. A sportszervezeteknek ez a két típusa alapvetően a gazdálkodási formában különbözik egymástól, ugyanakkor mindkettő célja és főtevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. A sportegyesület a magyar sport hagyományos alapegysége, a versenysport, a tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés és a szabadidősport műhelye, amely a sportvállalkozások terjedése mellett is a sporttevékenység kifejtésének leggyakoribb szervezeti keretét jelenti. A szervezett szabadidősport és az amatőr sport alapvetően sportegyesületi keretekben zajlik, de az egyesületek a versenysportban és az élsportban is fontos szerepet játszanak. A sport szerepe az egyén és a társadalom életében lényeges változásokon ment keresztül, és napjainkban a testmozgás nemcsak az egészséges életmód meghatározó tényezője, hanem jelentős bevételszerző tevékenység is egyben. Ezzel összefüggésben a sporthoz kapcsolódó szolgáltatások a gazdaság integrált és dinamikusan fejlődő területévé váltak, aminek egyik következménye a sportvállalkozások, mint nyereségérdekelt gazdasági társaságok megjelenése a sportszervezetek körében. A sportvállalkozások jellemzően csapatsportágakban, azon belül is főleg a látványsportok területén tevékenykednek, és üzletszerű gazdasági tevékenységüket többnyire az élsporthoz kapcsolódóan folytatják. A sporttörvény szabályozása alapján sportvállalkozás kétfajta jogi formában működhet: korlátolt felelősségű társaságként, vagy részvénytársaságként. Ezek mellett közhasznú társaság 3

4 keretében is folytatható sporttevékenység, de kizárólag a fogyatékosok sportja és a szabadidősport területén. A sporttörvény döntött a mindenkori központi sportirányítást segítő strukturált adatbázis, az úgynevezett nemzeti sportinformációs rendszer létrehozásáról is, amelynek célja, hogy a sport működését meghatározó tényezőkkel (köztük a sportszervezetekkel) kapcsolatos információk nyilvánosan, egy helyen, rendszerezett formában álljanak rendelkezésre. A nemzeti sportinformációs rendszer felállítása jelenleg is folyamatban van, így a sporttörvényben meghatározott sportszervezeti formákról egyelőre részleges információkkal rendelkezünk. Elemzésünkben a sporttörvény fogalmi meghatározásától némiképp eltérően azokat a társas vállalkozásokat, illetve nonprofit szervezeteket tekintjük sportszervezeteknek, amelyek statisztikai főtevékenységük alapján a sporttevékenység alágazatba tartoznak december 31-én országosan ilyen szervezet szerepelt a gazdasági szervezetek regiszterében, és ezek tizedének, 1700 szervezetnek Észak-Alföldön volt a székhelye. (A sportszervezetek területi eloszlását kisebb közép-magyarországi koncentráció jellemzi, mint a társas vállalkozásokét és a nonprofit szervezetekét összességében: a sportszervezetek közül minden harmadik, az összes gazdasági szervezet 1 közül minden második a központi régióban rendelkezik székhellyel.) A regisztrált sportszervezetek száma az észak-alföldi településeken, december ábra Sportszervezetek száma Észak-Alföldön tízezer lakosra 12 sportszervezet jutott, az országos átlag héttizede, ami a gazdasági szervezetekre 1 számítottnál jobban közelíti az országos középértéket. A tízezer lakosra jutó sportszervezetek száma a térség három megyéjében csak szűk intervallumban (11,3 12,2) szóródik, a megyéken belüli allokáció azonban jelentős térségi sajátosságokat mutat. Hajdú-Biharban a megyeszékhelyen koncentrálódik a sportszervezetek közel fele, Jász- 1 Egyéni vállalkozók és költségvetési szervek, illetve költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek nélkül. 4

5 Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben Nagykun-Szolnok megyében pedig a nagyobb települések relatív hozzájárulása magasabb az átlagosnál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ugyanakkor a sűrűbb településszerkezet okozza a sportegyesületek és -vállalkozások nagyszámú jelenlétét. A települések magas száma azért meghatározó, mert döntő többségük képviselteti magát valamelyik csapatsportágban általában az országos vagy megyei labdarúgó-bajnokság valamelyik szintjén és ez jellemzően a helyi székhelyű sportegyesület keretein belül valósul meg. 1. tábla A regisztrált sportszervezetek elterjedtsége a települések népességnagyság-kategória szerinti csoportjaiban, december 31. Hajdú-Bihar Népességnagyságkategória Jász-Nagykun- Szolnok Szabolcs-Szatmár- Bereg Észak-Alföld Sportszervezet a) ÖSSZESEN Tízezer lakosra jutó sportszervezet 999 8,4 9,9 14,1 12, ,1 10,5 8,7 9, ,5 8,9 11,2 10, ,3 12,5 12, a) 15,1 19,5 15,6 16,1 ÖSSZESEN 12,2 11,8 11,3 11,8 a) Megyeszékhelyek. A térség 389 településének négyötöde rendelkezik legalább egy sportszervezettel. A fennmaradó 78 község közül 50 Szabolcs-Szatmár-Bereg, 17 Hajdú-Bihar, 11 pedig Jász- Nagykun-Szolnok megyében található, és 81%-uk lakónépessége 1000 főnél alacsonyabb. A kisebb települések kedvezőtlenebb helyzete miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az átlagosnál (80%) valamelyest alacsonyabb a sportszervezettel rendelkező települések hányada (78%). E tekintetben a legmagasabb arány (86%) Jász-Nagykun-Szolnok megyét jellemzi, Hajdú-Biharban pedig a régiós átlagnak megfelelő érték számítható. Gazdasági formánként vizsgálva a régió sportszervezeteinek többségét, kilenctizedét az országosan jellemzőnél valamelyest nagyobb arányát nonprofit szervezetként jegyezték. A fennmaradó egytizedet a vállalkozási formák jelentették, és legnagyobb hányaduk korlátolt felelősségű társaságként szerepelt a gazdasági szervezetek regiszterében. A nonprofit szervezetek aránya Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt a legmagasabb (93%), ami összefüggésben van a kisebb településeken működő összességében nagyszámú sportegyesület jelenlétével. Jász-Nagykun-Szolnok megyében az előbbinél valamivel alacsonyabb (90%) a nonprofit szervezetek részaránya, Hajdú-Biharban ugyanakkor a vállalkozások szerepvállalása átlag fölötti (a megyei székhelyű sportszervezetek 14%-át nyereségorientált formában jegyezték), ami részben a debreceni sportkluboknak a látványsportok területén elért országos viszonylatban is jó teljesítményének köszönhető, hiszen ez jelenti a sportnak azt a szegmensét, amelyben jelentős pénzügyi eredmények realizálhatók. Szakágazatonként tekintve az észak-alföldi székhellyel rendelkező sportszervezetek 58%-át az úgynevezett egyéb sporttevékenység szakágazatban jegyezték, vagyis jellemzően 5

6 sportesemények rendezésével, promóciójával, illetve sporthorgászat- és vadászat szervezésével foglalkoztak, valamint ide tartoznak a sportszövetségek, szabályozó testületek is. A sporttevékenységet végző szervezetek másik nagyobb csoportját, 31%-át jelentették azok a hivatásos, félhivatásos vagy amatőr sportklubok és egyesületek, amelyek tagjaik számára lehetőséget biztosítanak a sportolásra. A régió sportszervezeteinek további 8%-a elsősorban szabadtéri vagy fedett pályás sportesemény megrendezésére alkalmas létesítmény működtetésével, illetve az ezekben megrendezésre kerülő sportesemények szervezésével, lebonyolításával foglalkozott. A szervezetek fennmaradó 2%-át a testedzési szolgáltatás szakágazatban jegyezték, amelybe a fitnesz- és testépítő klubok és létesítmények szolgáltatása tartozik. A regisztrált sportszervezetek megoszlása szakágazatonként, december ábra Hajdú-Bihar Jász-Nagykun-Szolnok Szabolcs-Szatmár-Bereg Észak-Alföld % Sportlétesítmény működtetése Sportegy esületi tev ékeny ség Testedzési szolgáltatás Egy éb sporttev ékeny ség A térség három megyéjében a sportszervezetek szakágazatonkénti megoszlása kisebb eltéréseket mutat. Hajdú-Biharban a sportegyesületi tevékenység, Jász-Nagykun-Szolnok megyében a sportlétesítmény működtetése, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig az egyéb sporttevékenység képvisel az átlagosnál magasabb részarányt. 6

7 Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben A kiemelt látványsportágak helyzete A évi sporttal összefüggő elfogadott törvénymódosítások lehetőséget adnak a látványcsapatsportágak (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) gazdasági társaságok nyereségadójából történő finanszírozására, sporttámogatáshoz kapcsolódó adókedvezmény igénybevételére. Ennek hatása nyilván a későbbiekben lesz mérhető, így jelen kiadványunk egyfajta kiindulási állapotot mutat be a fenti sportágak szakszövetségi információi alapján. Elsősorban a felnőtt versenyrendszerben résztvevő északalföldi sportszervezetek országos bajnokságokban való megjelenését, a megyei bajnokságokban szereplő csapatok térbeli eloszlását, település-típusonkénti jellegzetességeit vázoljuk fel. A látványsportágak kiemelt támogatása várhatóan nem csak a szervezetszám alakulására lesz hatással, hanem az adott szervezeten belül sportolók számára, illetve a lehetővé váló fejlesztések révén a sporttevékenység körülményeire, minőségére is. Különösen a gyermek- és utánpótláskorúak szervezett sportjának feltételei javulhatnak. Ez utóbbira vonatkozóan ugyan pontos számokkal nem rendelkezünk, de az utánpótlásbázisok jellemzően (akár több szervezetben is) egy-egy felnőtt csapat hátországát jelentik. Labdarúgás A hivatalos versenyrendszerben résztvevő sportszervezetek száma alapján az ország legnépszerűbb sportága még mindig a labdarúgás, a nemzetközi szintű sikertelenségből eredő negatív társadalmi megítélés ellenére is. A régió labdarúgásának zászlóshajója a DVSC-TEVA csapata, amely az utóbbi évek legsikeresebb hazai futballcsapata hat magyar bajnoki címmel és öt Magyar Kupa győzelemmel. A stabil gazdasági hátterű debreceni klub a nemzetközi porondon is letette névjegyét a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában. A hazai NB I-es bajnokság 16 csapatos mezőnyében a DVSC-TEVA az egyetlen észak-alföldi klub. A sportszervezet kedvezőtlen létesítmény-helyzetét várhatóan nagyban javítja a közeljövőben újjáépítendő Nagyerdei Stadion, valamint az utánpótlás-képzést szolgáló akadémia. A magyar bajnokság 32 csapatot számláló második vonalában négy csapat képviselte a régiót a 2011/2012-es idényben. A hajdú-bihari DVSC-DEAC (a DVSC-TEVA fiókcsapata) és a Balmazújváros Sport Kft. mellett a másik két megyeszékhely csapata, a Szolnoki MÁV FC és a Nyíregyháza Spartacus FC vett részt az NB II küzdelmeiben (utóbbi sportszervezet a női NB IIben is indított csapatot). 2. tábla A hivatalos férfi labdarúgó bajnokság különböző szintjein szereplő csapatok száma, 2011/2012 Megnevezés Hajdú-Bihar Jász-Nagykun- Szabolcs-Szatmár- Észak-Alföld Szolnok Bereg összesen NB I 1 1 NB II NB III Megyei bajnokság összesen Ebből: Megyei I. osztály Megyei II. osztály Megyei III. osztály Mindösszesen

8 A nemzeti bajnokság harmadik vonalában szabolcs-szatmár-beregi csapatok fordultak elő a legnagyobb számban (10 csapattal), miközben Hajdú-Bihar megyét 4 (DEAC-Szertár Sportbolt, Létavértes SC 97, Hajdúböszörményi TE, Hajdúszoboszlói SE), Jász-Nagykun-Szolnokot pedig mindössze 2 csapat (Szolnoki MÁV FC és Jánoshida SE) képviselte 2011/2012-ben. Megfigyelhető, hogy a labdarúgás országos vérkeringésében Hajdú-Bihar-megyéből a nagyobb lélekszámú városok vannak jelen (a kivételt képező Létavértes a DVSC utánpótlásához köthető). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye NB III-as szereplőinél szintén a városok dominanciája jellemző, azonban néhány kisebb lélekszámú község csapata (Kótaj SE, Tiszakanyár SE, Tuzsér SE) is felkapaszkodott a labdarúgás harmadik vonalába. Az észak-alföldi települések részvétele a felnőtt labdarúgás hivatalos versenyrendszerében, 2011/ ábra Népességnagyságkategória, fő Legmagasabb osztály NB I NB II NB III Megyei I Megyei III A labdarúgás hátországát jelentő megyei bajnokságok mindhárom megyében három-három osztályban zajlanak, azonban a résztvevő csapatok száma jelentősen eltér. A Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei küzdelmekben résztvevő csapatok száma (120) több, mint a hajdúbihari (57) és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei bajnokságban szereplőké (49) együttvéve. A megyék népesség-arányai nem indokolnák ezt a nagy különbséget, azonban a résztvevő sportegyesületek jellemzően egy-egy településhez kötődnek, részben ezzel magyarázható a sűrű településhálózatú Szabolcs-Szatmár-Bereg kiterjedtebb versenyrendszere. Településnagyság-kategória szerint vizsgálva a térség 5000 főnél népesebb településeinek szinte mindegyike indított felnőtt csapatot a 2011/2012. évi bajnokság valamely osztályában. Az fős települések 69%-a rendelkezett olyan sportszervezettel, mely részt vett valamelyik bajnokságban. E téren a megyék között viszonylag kisebb volt a különbség, a legmagasabb arány (71%) Szabolcs-Szatmár-Beregre volt jellemző. Az 1000 fő alatti 8

9 Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben lélekszámú települések esetében a megfelelő korú népesség alacsony száma, valamint a finanszírozás nehézségei miatt is jóval kisebb (29%) a résztvevő települések aránya. A települési kötődés természetesen nem jelenti azt, hogy az egyes csapatokban csak helyi lakosok szerepelnek. A vonzóbb körülmények, személyes ismeretségek sok esetben ösztönzik a települések közötti átjárást. A labdarúgás teremben játszott változatában, a futsalban is megjelennek a térség, különösen Hajdú-Bihar megye sportszervezetei. Közülük legsikeresebb az MVFC Berettyóújfalu férfi csapata, amely a magyar bajnokság ezüstérmét szerezte meg a 2011/2012. évi szezonban. Kézilabda A labdarúgás alapvetően a férfiak sportágának tekinthető, ugyanakkor a kézilabda hivatalos felnőtt bajnokságaiban a térség férfi és a női csapatainak részvétele összességében hasonló. A versenyrendszer egyes szintjein azonban némi differencia figyelhető meg. A sportág hazai élvonalában egy női csapat képviseli a régiót, a DVSC-Fórum a hajdú-bihari megyeszékhely csapata. A korábban nemzetközi színtéren is sikeres klub a 2011/2012. évi szezont az NB I középmezőnyében zárta, ami a megcsappant anyagi lehetőségek tükrében jónak értékelhető. Az észak-alföldi települések részvétele a felnőtt kézilabda hivatalos versenyrendszerében, 2011/ ábra Az országos bajnokság (NB I/B-nek nevezett) második vonalában három, szintén hajdúbihari női csapat, a Nyíradonyi VVTK, a Hajdúnánás Termál SC és a DVSC-Fórum II. volt érdekelt 2011/2012-ben. A férfiaknál ebben az osztályban 5 csapat képviselte a régiót. A nőknél is érdekelt Hajdúnánás mellett Hajdú-Biharból a König-Trade-Balmazújvárosi KK és Hajdúböszörményi TE, a szabolcsi megyeszékhely csapata, a Nyíregyházi KSK-Nyír-Komplett, 9

10 valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a CLAAS-Törökszentmiklósi KE vett részt a férfi NB I/B küzdelmeiben. Egy osztállyal lejjebb, az NB II-ben 14 férfi és 7 női klub szerepelt a három megyéből. A férfiaknál a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatok, a nőknél a Hajdú-Bihar és a Jász- Nagykun-Szolnok megyeiek adták a legtöbb csapatot az NB II-be (Szabolcs-Szatmár-Beregből csak Kállósemjén szerepelt ebben az osztályban). Mindhárom megyében rendeznek felnőtt megyei bajnokságot is, nemenként 5 10 résztvevő csapattal. A különböző szintű bajnokságokban a régió városai adják a résztvevő csapatok zömét, ebben valószínűleg a létesítményhelyzet is szerepet játszik. Kivételek azonban itt is akadnak, ugyanis a kállósemjéni női csapat a női NB II-ben szerepel, és a megyei bajnokságokban is rendre előfordulnak községi csapatok. Kosárlabda A kosárlabda térségi helyzetét megyeszékhelyi koncentráció jellemzi. A sportág férfi szakágának 14 csapatot számláló hazai élvonalában Szolnok, Debrecen és Nyíregyháza csapatán kívül a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Jászberény is részt vett 2011/2012-ben. A magyar bajnoki cím is a régióba került, konkrétan a Szolnoki Olaj KK csapata nyerte meg (az előző évhez hasonlóan). Emellett nemzetközi sikert is elért a szolnoki klub 2012-ben, nevezetesen a második számú európai sorozat, az EuroChallenge kupa legjobb négy csapata közé jutott, és sportdiplomáciai sikerként a négyes döntő rendezési jogát is elnyerték (a rendezvénynek a debreceni Főnix Csarnok adott otthont). Egy osztállyal lentebb, az NB I/B mezőnyében mindössze egy debreceni csapat, a DEAC képviseli a térséget. Az NB II-ben azonban már 4 észak-alföldi (2 debreceni és egy-egy nyíregyházi és nagykállói) sportszervezet csapata vett részt 2011/2012-ben. Mindhárom megyei bajnokságban több csapat is jelen volt a megyeszékhelyekről, reprezentálva a sportág tömegbázisait. Rajtuk kívül a térség egyes városai kapcsolódnak be a megyék kosárlabda sportjába, közülük néhány csak utánpótlás szinten. A nők mezőnyében az országos bajnokságban csak debreceni, szolnoki és nyíregyházi csapat szerepel a régióból. Mindhárom csapat a hazai bajnokság második vonalának számító Amatőr NB küzdelmeiben vett részt 2011/2012-ben. Vízilabda Olimpiai sikersportágunk, a vízilabda területi elterjedését nagyban korlátozza a létesítményhelyzet, vagyis a sportág művelésére alkalmas sportuszodák alacsony száma. Ennek megfelelően a hivatalos felnőtt versenyrendszerben Észak-Alföldről kizárólag a megyeszékhelyek csapataival találkozhatunk. A férfiak élvonalbeli küzdelmeiben a Debrecen- Fujitsu és a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP csapata az 5. és a 6. helyezést érte el 2011/2012-ben. Szolnok egyébként az alsóbb osztályokban (OB I/B, OB II) is képviseltette magát egy-egy csapattal. Emellett az OB II-ben nyíregyházi és debreceni csapat is szerepelt, utóbbi a bajnokság megnyerésével a következő szezont egy osztállyal feljebb kezdheti. A nőknél egy debreceni csapat (DVSE) indult a régióból a 2011/2012. évi OB I/B-s bajnokságban. A szolnoki csapat két (Hosnyánszky Norbert és Kis Gábor), a debreceni klub egy játékosa (Varga Tamás) tagja az olimpiára készülő magyar férfi vízilabda-válogatottnak (ezen kívül a Szolnok 2 2 játékost ad a szerb és a román, a Debrecen pedig egyet a szerb válogatottnak). 10

11 Jégkorong Sportszervezeti helyzetkép az észak-alföldi megyékben A vízilabdához hasonlóan a jégkorongnak is elengedhetetlen feltétele a megfelelő infrastrukturális háttér, így a sportág gyakorlása csak viszonylag szűk kör számára érhető el. A Magyar Jégkorong Szövetség felnőtt versenyrendszerében szereplő három észak-alföldi település (Debrecen, Jászberény, Nyíregyháza) klubjai jelenleg nem tartoznak a közvetlen hazai élvonalba. Közülük legeredményesebben a Debreceni HK szerepelt a 2011/2012. évi bajnokságban az OB II-es bajnokság megnyerésével. A debreceni jégkorongsport fejlődésében meghatározó volt a fedett jégcsarnok 2004-ben történt átadása, amely a többi jeges sport otthonául is szolgál. A korábban nagyon sikeres jászberényi jégkorongsport mai képviselője, a Jászberényi Fókák, valamint a nyíregyházi székhelyű Szabolcsi Sólymok csapata a regionális bajnokságban vesz részt. Egyéb olimpiai sportágak A hagyományos olimpiai sportágak a hivatalos versenyrendszerben résztvevő szervezetek száma alapján eltérő intenzitással vannak jelen a térségben. Ennek megfelelően sikerességük is változó. Egyes sportágak észak-alföldi szervezetei olimpiai résztvevőket adnak az országnak, más sportágak egyesületei az utánpótlás-nevelés területén végeznek komoly munkát, ami legalább annyira értékes. Az asztalitenisz hivatalos versenyrendszere egyéni és csapat szinten egyaránt versenyzési lehetőséget biztosít a sportág művelői számára. Észak-Alföld sportszervezetei közül kiemelkedik a szolnoki Jászkun Volán Sport Club, amely az asztalitenisz férfi élvonalában (az Extra Ligában) egyedüliként képviseli a régiót. Emellett az egyesület utánpótlás szintű nemzetközi sikerei komoly hátországról tanúskodnak. A férfiak második vonalába két szabolcsszatmár-beregi csapat, az Apagy SE és a Nyírbátori ASE kvalifikálta magát legerősebb csapatával. A csapatversenyben induláshoz szükséges viszonylag alacsony létszámnak köszönhetően egy-egy sportszervezet a különböző osztályokban jellemzően több csapatot is indít. Így a sportág versenyrendszere kiterjedt, a térség csapatai az országos bajnokság alacsonyabb osztályai mellett megyei bajnokságokban is indulhatnak. Hajdú-Bihar megye két osztályában összesen 25, Szabolcs-Szatmár-Beregben 14, Jász-Nagykun-Szolnokban 10 csapat vett részt a megyei bajnokság küzdelmeiben 2011/2012-ben. Az egyik legtradícionálisabb olimpiai sportág, az atlétika versenyzői számára a megyeszékhelyek sportszervezetei tudják biztosítani azokat a feltételeket, amelyek segítségével kiemelkedő eredményeket érhetnek el. Atlétikában Hajdú-Bihar megyét a Debreceni Sportcentrum versenyzője, Kazi Tamás képviseli az olimpián, aki 800 méteres síkfutásban szerzett jogot az indulásra. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből a Szolnoki Honvéd SE olimpiai ezüstérmes diszkoszvetője, Kővágó Zoltán vesz részt a londoni játékokon. Rakonczai Bea maratoni futó és Helebrandt Máté gyalogló személyében Szabolcs-Szatmár- Bereg megye két atlétája is olimpiai résztvevő, mindketten a Nyíregyházi Vasutas Sport Club versenyzői. Az említetteken túl a megyeszékhelyek több sportszervezete is eredményesen működik felnőtt és utánpótlás szinten egyaránt. A birkózásban az előbbinél kevésbé jellemző a megyeszékhelyi koncentráció. A Magyar Birkózó Liga nyilvántartása szerint Hajdú-Bihar megyében 11, Jász-Nagykun-Szolnokban és Szabolcs-Szatmár-Beregben 7 7 birkózó klub, vagy birkózással is foglalkozó egyesületi szakosztály működik ben a női birkózás felnőtt egyéni országos bajnokságán 48 kilogrammos súlycsoportban Nyíri Dóra, a Püspökladányi Birkózó Klub versenyzője második helyezést ért el, a férfiaknál a szabadfogás versenyszámában a 74 kilogrammos 11

12 súlycsoportban Tőzsér Sándor, a Debreceni Sportcentrum KKN Kft. birkózója aranyérmet szerzett. A birkózásnál kisebb szervezetszámmal vannak jelen a régióban a cselgáncs (judo) képviselői, és közülük a Debreceni Sportcentrum KKN Kft. versenyzője, Madarász Tamás olimpiai résztvevő. Az evezés és a kajak-kenu csak nagyobb felületű állóvíz, illetve alkalmas folyóvíz megléte mellett folytathatók, így e sportágak csak néhány Tisza-parti településen honosodtak meg. Az evezősök térségi bázisát leginkább Szolnok jelenti, ahol a legrégebbi múlttal a Tisza Evezős Egylet rendelkezik. A londoni olimpián az egyesület sportolója, Simon Béla is képviseli hazánkat. A Szolnoki Sportiskola SE és a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. evezős és kajak-kenu szakosztályai az utánpótlás-nevelésre helyezik a hangsúlyt. E téren a szintén Jász- Nagykun-Szolnok megyei Tisza Balneum Tiszafüredi Kajak-Kenu SE is eredményesen működik. A Tisza felső folyásszakaszán a körülmények nem teszik lehetővé a versenyeket és az edzéseket, ezért Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében csupán egy tiszalöki sportszervezet foglalkozik a kajak-kenu sportággal. A térség sportági palettáját színesíti az íjászat is, melynek olimpiai versenyszámában is eredményesek az észak-alföldi sportolók. Dezső János, a Hajdú Íjász Klub válogatott versenyzője 2011-ben Európa bajnoki harmadik helyezést ért el, és két magyar bajnoki címet szerzett. Teljesítményével elnyerte a Hajdú-Bihar megye évi legeredményesebb férfi sportolója kitüntetést (Czabán Leonóra, a Hajdú Íjász Klub edzője az év legeredményesebb edzője lett). Az észak-alföldi sportszervezetek versenyzői a londoni olimpián résztvevő magyar csapatban, 2012* 3. tábla Megye Sportoló Sportszervezet Olimpiai sportág, versenyszám Hajdú-Bihar Jász- Nagykun- Szolnok Kazi Tamás Debreceni Sportcentrum KKN Kft. Atlétika, 800 m síkfutás Risztov Éva Debreceni Sportcentrum KKN Kft. Úszás, 400 m gyors, 800 m gyors, 4X100 gyorsváltó Madarász Tamás Debreceni Sportcentrum KKN Kft. Judo, 90 kg-os súlycsoport Varga Miklós Harangi Imre SE - Hajdúsámson Ökölvívás, 60 kg-os súlycsoport Varga Tamás Debrecen-Fujitsu Vízilabda Simon Béla Tisza Evezős Egylet - Szolnok Evezés, kormányos nélküli kettes Kővágó Zoltán Szolnoki Honvéd SE Atlétika, diszkoszvetés Kis Gábor Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP Vízilabda Hosnyánszky Norbert Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP Vízilabda Rakonczai Bea Nyíregyházi VSC Atlétika, maraton Szabolcs- Szatmár- Bereg Helebrandt Máté Nyíregyházi VSC Atlétika, 20 km gyaloglás * június 29-i állapot szerint. Az ökölvívás a hagyományokból eredően leginkább a megyeszékhelyeken és Hajdúsámsonban összpontosul. A régió számos felnőtt és utánpótlás magyar bajnokot adott a sportágnak. A londoni olimpiára a Hajdúsámsoni Harangi Imre SE versenyzője, Varga Miklós kvalifikálta magát. A gyengébbik nem képviselői közül ki kell emelni Nagy Tímeát, a DVSC Ökölvívó Kft. bokszolóját, aki 2012-ben világbajnoki bronzérmet szerzett súlycsoportjában, és a 12

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES

A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG (MOB) AZ EDZŐKÉRT DR. BARTHA CSABA SPORTIGAZGATÓ-HELYETTES A XXX. nyári Olimpiai Játékok nemzetek közötti összesített éremtáblázata LONDON 2012 / Éremtáblázat Aranyérem Ezüstérem

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Kazany Nyári Universiade sportági szabályok, nevezési feltételek:

Kazany Nyári Universiade sportági szabályok, nevezési feltételek: Kazany Nyári Universiade sportági szabályok, nevezési feltételek: Alap sportágak Atlétika: Az atlétika versenyek hivatalosan 6 versenynapból állnak és az IAAF aktuális angol nyelvű ak: 100 m, 200m, 400m,

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged

utánpótláskorúak felkészítése, versenyeztetése 200 Szeged A 20 évi sportcélú támogatási keret kiosztása 1 / 5 1. Kedvezményezett neve Lelkesedés SZEAC Súlyemelı Szakosztály Utánpótlás-nevelés támogatása célja összege i utánpótlás versenyeztetési, mőködési hátterének

Részletesebben

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok

I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok I. Fejezet A SPORTOLÓ JOGÁLLÁSA Általános szabályok 1. (1) Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. (2) Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza

-1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait a 29/ testületi határoza TÁJÉKOZTATÓ A Püspökladány Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumának Működéséről 2008/2009 -1- Tisztelt képviselő testület, tisztelt Polgármester Úr! A Püspökladány Sportjáért Alapítvány kuratórium tagjait

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2008. év A tevékenység meghatározása 2008 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20.

Velenczei Attila. velenczei.attila@nupi.com. 2009. október 20. Velenczei Attila velenczei.attila@nupi.com 2009. október 20. Bemelegítő kérdések 1) Hogyan nevezték az 1999-ben létrejött sportminisztériumot? 2) Ma hogy hívják a legfelsőbb állami sportirányító szervezetet?

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET

Előterjesztés a MOB Elnökség március 22-i ülésére TERVEZET Előterjesztés a MOB Elnökség 2016. március 22-i ülésére TERVEZET I. 2016. évi szövetségi ösztöndíj-felosztási javaslatok A MOB Közgyűlése a 2016. február 2-i ülésén elfogadta a MOB 2016. évi költségvetését.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro

XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro XXXI. Nyári Olimpia Rio de Janeiro A riói olimpia célkitűzései A sportfinanszírozásban bekövetkezett kedvező változások hatására a nemzetek versengésében, az éremversenyben és a nem hivatalos pontversenyben

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 24/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 24/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi 04/2012Sportösztöndíj támogatása pályázati kiírásra beérkezett pályázatokkal

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket!

A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A 10 éves Egri Városi Sportiskola és az 5 éves Agriasport köszönti a megjelenteket! A sport minden férfi és minden nő öröksége, és hiányát soha nem pótolhatja semmi. /Pierre de Coubertin/ 2001. Az EVSI

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / MŰHELYTÁMOGATÁS Sorszám KEDVEZMÉNYEZETT SPORTÁG TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1.

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / MŰHELYTÁMOGATÁS Sorszám KEDVEZMÉNYEZETT SPORTÁG TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / MŰHELYTÁMOGATÁS Sorszám KEDVEZMÉNYEZETT SPORTÁG TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Abonyi Birkózó Club Birkózás szakmai feladatok ellátása 183 000

Részletesebben

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV

INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM TÁMOP E-13/1/KONV INTÉZMÉNYI SPORTSZAKMAI FEJLESZTÉSI PROGRAM A SZOLNOKI FŐISKOLA SPORTSZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE 2013. OKTÓBER 10-2015. JÚNIUS 30. SPORTIRODA RÓZSA JÓZSEFNÉ SPORTIRODA VEZETŐ 2015. JÚNIUS 25. AZ INTÉZMÉNYI

Részletesebben

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. 2014. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága KIVONAT Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15-i ülésének jegyzőkönyvéből 15/214. (IV. 15.) Sportbizottsági határozat:

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál

Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál A jégkorong bűvöletében! Sebesség, erő, dinamika, kreativitás és egyedülálló hangulat! Támogatási lehetőség a Debreceni Hoki Klubnál 1 Előzmények 1989-ben megalakult a Debreceni Amatőr Hoki Klub (DAHK)

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai beszámoló 2011/12. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Kézilabda Utánpótlás Szakág

Szakmai beszámoló 2011/12. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Kézilabda Utánpótlás Szakág Szakmai beszámoló 2011/12. Pécsi Sport Nonprofit Zrt. Kézilabda Utánpótlás Szakág Pécs a város jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében is nagy jelentőséget tulajdonít a sportnak. Ennek keretében kiemelten

Részletesebben

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint)

MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) MOB 2015. évi állami sportcélú támogatásianak költségvetési terve (2015. évi Költségvetési tv. Javaslat szerint) 23 6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Lakásépítések az Észak-Alföldön,

Lakásépítések az Észak-Alföldön, 21/79 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 79. szám 21. július 21. Lakásépítések az ön, 2 29 A tartalomból 1 Bevezető 1 A lakásépítés volumene, tendenciája 3 Lakásépítés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti és Sport Bizottsága 225/2010. (04.28.) számú h a t á r o z a t a a 2010. évi sport támogatás keretében benyújtott B, C, E, F, G, és H kategóriás pályázatok

Részletesebben

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015

KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 PROGRAMTERVEK Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK PÓLÓ FELKÉSZÜLÉSI PROGRAM 2015 KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE

/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 17479-1/2012 EMMI - MOB SZERZŐDÉS / VERSENYSPORT SORSZ. KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS CÉLJA TÁMOGATÁS ÖSSZEGE MEGVALÓSULÁS HELYE 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 1. szakmai feladatok 2. 40 428 000 orzságos

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952

I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 I. KI MIBEN BRONZÉRMES? - HELSINKI 1952 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze, hogy az 1952-es helsinki olimpián kik voltak bronzérmeseink egyéni számban, és melyik sportágban, melyik versenyszámban nyerték

Részletesebben

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. 2013. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 13. május 27-i ülésének jegyzőkönyvéből 27/13. (V.27.) Sportbizottsági határozat

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft

Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft Határozat száma Sorszám Szövetség Keret Sorszám Összeg 4/2014/2 1. Magyar Kajak-Kenu Szövetség 50 000 000 Ft 1. Atomerőmű Sportegyesület 1 000 000 Ft 2. Angyalföldi Vízisport Egyesület 1 000 000 Ft 3.

Részletesebben

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ifjúsági és Sport Bizottsága április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. április 19-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A TAO támogatási rendszer hatása a magyar labdarúgásra

A TAO támogatási rendszer hatása a magyar labdarúgásra A TAO támogatási rendszer hatása a magyar labdarúgásra Készítette Balogh Renátó Fiatal Sporttudósok IV. Országos Konfereciája Budapest, 2016.12.03. Előadásom célja, hogy bemutassa a TAO támogatási rendszer,

Részletesebben

A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei

A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei A Postás SE 2009. év kiemelkedőbb eredményei Asztalitenisz: Felnőtt: - Hazai Budapest Bajnokság felnőtt Lovas Petra 3. hely Szekszárd Kupa egyes: Lovas Petra - páros: Lovas Petra Pergel Szandra Kertai

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 04/2014 (02.04.) számú Hivatalos Értesítő 2014.02.04. Tartalom Elnökségi határozatok 3. oldal 1/2014. (01.21.) Sportigazgató felmentése 2/2014. (01.21.) U21 Utánpótlás kapitány

Részletesebben

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu

Senseimarossy Délegyházi Karate SE - www.senseimarossy.hu 2009-09-08 11:03:57 SPORTOKTATÓ KÉPZÉS SPORTOKTATÓ KÉPZÉS A Budapesti Szabadidősport Szövetség - megfelelő számú jelentkező esetén - államilag elismert, Országos Képzési Jegyzékben szereplő 1 éves sportoktató

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2016/17 Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2016/17-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok

Részletesebben

helyi Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Ft egyesületi támogatás

helyi Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft Ft egyesületi támogatás SPORT XXI. Program 2014. Utánpótlás-nevelési támogatások SORSZÁM KEDVEZMÉNYEZETT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE TÁMOGATÁS CÉLJA MEGVALÓSULÁS HELYE SPORTÁG 1. Magyar Asztalitenisz Szövetség 10 500 000 Ft szövetségi

Részletesebben

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes

Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes Tájékoztató a látvány- csapatsportok társasági adóból való közvetett állami támogatás aktuális helyzetéről, az eddigi tapasztalatokról Lukács Zsuzsanna Nemzeti Sport Intézet főigazgató-helyettes Jogszabályi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság elektronikus úton történő döntéséről A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2015. március 17-i ülésén megtárgyalásra került a 2. napirendi pont a Gerevich-ösztöndíjakról,

Részletesebben

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE

SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE SOROKSÁRI SÚLYEMELŐ SPORTOLÓK TEHETSÉGGONDOZÁSA, SPORTRA ÉLETRE NEVELÉS A XXIII. KERÜLETBEN 1995-2000. ÉVIG TERJEDŐ SZAKMAI PROGRAM ISMERTETÉSE ( SZAKMAI ANYAGOT MINDEN ÉVBEN A TÁRGYÉV EREDMÉNYEIVEL KÍVÁNJUK

Részletesebben

Magyar Edzők Társasága és a Sportegyesületek Országos Szövetségének a Sportegyesületek irányítása című konferenciája december 7.

Magyar Edzők Társasága és a Sportegyesületek Országos Szövetségének a Sportegyesületek irányítása című konferenciája december 7. Magyar Edzők Társasága és a Sportegyesületek Országos Szövetségének a Sportegyesületek irányítása című konferenciája 2016. december 7. Budapest, MSH PÉNZÜGŐR S.E. a legnagyobb kis egyesület Magyar Edzők

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11.

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Márki Ernő ügyvezető Asztalitenisz Sport Klub Szeged Székhely és PP. Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. I. félévi sporttevékenységek támogatása Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2015. évi szakmai terv

2015. évi szakmai terv 2015. évi szakmai terv Bevezetés 1. 2015. évi hazai versenyrendszerek 2. Utánpótlás szakág 2015-ös szakmai tervei 3. Felnőtt szakág 2015-ös szakmai tervei 4. Para szakág 2015-ös tervei 5. Multisport nemzetközi

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján: Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016

NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 NEMZETI EGYETEMI KOSÁRLABDA BAJNOKSÁG (MEFOB) VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. TELEFON: 06-1/460-6825

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 38/2014 (11.05.) számú Hivatalos Értesítő 2014.11.05. Tartalom Versenybizottsági határozatok Fegyelmi Bizottsági határozatok Igazolási és Vitarendezési Bizottsági határozat 3.

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

A MAGYAR SPORT VERSENYKÉPESSÉGE A RIÓI OLIMPIA TÜKRÉBEN

A MAGYAR SPORT VERSENYKÉPESSÉGE A RIÓI OLIMPIA TÜKRÉBEN A MAGYAR SPORT VERSENYKÉPESSÉGE A RIÓI OLIMPIA TÜKRÉBEN GULYÁS Erika, STERBENZ Tamás, KOVÁCS Eszter, CSURILLA Gergely Testnevelési Egyetem // Sportgazdasági és Döntéstudományi Kutatóközpont OLIMPIA SOK

Részletesebben

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói

Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói Az Országos bajnokság emlékversenyeinek névadói 100 m férfi döntő Raggambi Fluck István emlékverseny Az 1920-as évek kiemelkedő vágtázója volt. 100 és 200 méteren hatszor nyert magyar bajnokságot. 14-szeres

Részletesebben

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE GULYÁS Erika, KOVÁCS Eszter, STERBENZ Tamás Nyerges Mihály Emlékkonferencia Eredményjelző: Magyar Sport 2015 2016.01.26. KUTATÁSRÓL Célja: Azonosítani azokat a tényezőket,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2012 (06.25.) számú Hivatalos Értesítő 2012.06.25. Tartalom Elnökségi határozatok... 3 Versenybizottsági határozatok... 4 2 Elnökségi határozatok 119/2012 (2012.06.13) számú

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet. az állami sportinformációs rendszerről 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság!

(' N Y R E G ~ H Á Z A. A, OA 0P'y~... t MEGYEI JOGU VAROS POLGÁRMESTERI HIVATALA. EléSterjesztés. Tisztelt Bizottság! NYíREGYHÁZA MEGYE JOGU VAROS POLGÁRMESTER HVATALA POLGÁRMESTER KABNET A, OA 0P'y~... t 4~C'1 Nvi\EC,YJ"Ál", COS5U1H ~r1l.1 N..: t3-. TELEFON:.. ),6 4_ Pi"544; FAX; +3f. 42 :'~041 E MAl: fol(.aflme.5 TE

Részletesebben

Női Kosárlabda MEFOB - lebonyolítási rend

Női Kosárlabda MEFOB - lebonyolítási rend Női Kosárlabda MEFOB - lebonyolítási rend Nevezett csapatok: Csoportbeosztás: 1. Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club (MEAFC) Keleti csoport: 1. MEAFC 2. Nyíregyházi Főiskola SE (NYF SE) 2. NYF

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség 14/2016 (07.05.) számú Hivatalos Értesítő 2016.07.05. Tartalom Elnökségi határozatok ELN-58/2016 (06.30.) OTP Bank Liga vagyoni értékű jogainak értékesítéséből származó bevételek

Részletesebben