A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: 028456. Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u."

Átírás

1 A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM: Jantyik utcai óvoda 5630 Békés Jantyik Mátyás u. 33 HÁZIRENDJE szeptember 1.-től visszavonásig érvényes

2 Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a benne foglaltak betartására! Általános információk óvodánkról Óvodánk címe: 5630 Békés Jantyik Mátyás u. 33 Óvodánk telefon száma: Óvodánk címe: Intézményegység-vezető: Ökrösné Baji Katalin Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik. Az óvoda a köznevelési rendszer alapegysége, szakmai önállósággal rendelkező intézmény, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől addig az időpontig, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi. Pedagógiai programunk a 3-7 éves gyermek szociális kompetenciájának és személyiségének fejlesztését (életre nevelését), minden későbbi fejlődés alapvető feladatának tekinti. Nevelési céljaink Bontakozzék ki a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség. Alakuljon ki bennük helyes önértékelés, értékrend. A gyermekek a világot, mint a teremtő Isten csodálatos művét ismerjék meg. Alakuljon ki a gyermekekben a természet iránti pozitív érzelmi kötődés. Egyéni komplex képességfejlesztéssel alkalmassá váljanak az iskolai életre. A megismert bibliai családmodell értékként épüljön be az életükbe. Találjanak rá az útra, mely az Úr Jézushoz vezet. Szeretetre nevelés mely az önuralomra-, szolgálatkészségre-és, személyes hitre nevelésben valósul meg. Nevelési alapelveink Óvodánk boldog kiegyensúlyozott gyermekeket kíván nevelni, úgy hogy figyelembe veszi az eltérő fejlettségű gyermekek igényeit. Nevelő munkánkban az állandó megújulásra törekszünk, teret adva a különböző innovatív pedagógiai törekvéseknek. Nagy gondot fordítunk a gyermek és családja megismerésére Valljuk: csak a megismert gyermek nevelhető

3 Pedagógiai súlypontja, a szeretetre való képesség kialakítása valamint továbbfejlesztése és azok helyes kifejezési formáinak megtanítása: Értelmes rendre nevelés (Isten teremtette világban) Önuralomra nevelés (olyan attitűd, mely során a gyermek tiszteletben tartja a másik ember személyiségét és a környezetét) Személyes hitre nevelés Az intézmény nyitva tartása A nevelési év minden év szeptember 1.-én kezdődik és augusztus 31.-ig tart A szorgalmi időszak szeptember 1.-től május 31.-ig tart A nyári zárás időpontjáról minden naptári év február 15.-ig tájékoztatjuk a szülőket Az iskolai őszi, téli, tavaszi szünetek minden évben az Oktatási Minisztérium által meghatározott időpontokban vannak. Ezekben az időszakokban (gazdasági szempontok miatt) előzetes felmérés alapján (igazgatói határozat alapján) 11 fő jelentkezése esetén óvodánk kinyit. A nyári zárás minden évben július 1.-től augusztus 20-ig tart. Ezen időszakban ügyeletes óvoda működik a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodáival. Minden óvodáskorú gyermek óvodai ellátásban részesül, amennyiben igényli. Nevelés nélküli munkanapokat évente 5 munkanapot vehet igénybe az óvoda, melyről azt megelőzően 7 munkanappal tájékoztatjuk a szülőket. Ügyeleti rendünket évenkénti váltással a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde óvodáival oldjuk meg. 1. évben: Központi tagóvoda (július-augusztusban) 2. évben: Jantyik utcai óvoda (református) (július-augusztusi váltással) Újvárosi óvoda (július-augusztusi váltással) 3. évben: Bóbita (Integrált) tagóvoda (július-augusztusi váltással) Teleky úti tagóvoda (július-augusztusi váltással) Ez a csere 3 évente valósul meg. Napi nyitva tartás: Reggel 6.30-tól ig ötnapos munkarendben, hétfőtől péntekig. A gyermekek óvodában tartózkodásának ajánlott maximális ideje: napi 10 óra. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje A gyermekeket szüleik legkésőbb 8.30-ig hozzák be az óvodába, hogy részt vehessenek a foglalkozásokon. Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvónőknek, távozáskor az óvónőktől kérjék ki.

4 Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem az óvoda kapuján. A szülő jelezze az óvónőnek, ha eddig nem ismert személy fogja elvinni a gyermeket az óvodából. Válófélben lévő szülők esetében az óvoda köteles mindaddig átadni bármelyik szülőnek a gyermeket, amíg a gyermekelhelyezéséről bírósági döntés nem születik. Ha az óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekért, az óvónő telefonon kérhet segítséget (szülő, nagyszülő, megbízható személy). Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. I. Gyermekek az óvodában A köznevelés középpontjában a gyermek, a pedagógus és a szülő áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A gyermek igénybe veheti az óvodát amikor: A harmadik életévét betöltötte Szobatiszta (óvodaérett) Teljesen egészséges A szülő az étkezési térítési díjat befizette szeptember 1-jétől 3 éves kortól kötelező óvodába járást ír elő a Nemzeti köznevelési törvény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus. 31 napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Lehetséges felmentést kapni a 3 éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a fenntartó adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva az 5. életév betöltéséig. Az új gyermekek beíratása minden év áprilisában történik, melynek időpontjáról a szülőket tájékoztatjuk. Ezt követően a felvételt nyert gyermekek szüleit értesítjük. A beszoktatás az óvoda beszoktatási programja szerint történik. Amennyiben a beszoktatást követően kiderül, hogy a gyermek mégsem óvodaérett, az óvodavezető írásban értesíti a szülőt, és közösen megegyeznek a fogadóóra időpontjában. Nyomós indok esetén a szülő vállalja, hogy szakember segítségét kéri (gyermekorvos, pszichológus, Nevelési Tanácsadó, családgondozó) Megszűnik az óvodai elhelyezés ha: A gyermek az óvodából igazolatlanul tíz napnál többet van távol az óvodai foglalkozásokról (erről a szülőt két alkalommal írásban értesítjük és felhívjuk a figyelmet a mulasztás következményeire) A szülőnek fizetési hátraléka van, felszólítása után is.

5 Gyermekek ruházata az óvodában jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség az átöltözéshez tartalék ruha és alsónemű szükséges legyen a gyermekeknek jellel ellátott tornafelszerelése, váltócipője, csere ruhája, melyet az öltözőszekrényben a gyermek jele alatt helyezhetnek el a gyermekek ruházatát, cipőjét, egyéb tárgyait a szülők óvodai jellel lássák el. Az ágyneműk, pizsamák, törölközők és tornafelszerelés szükséges tisztításáról, illetőleg időbeni beküldéséről a szülő gondoskodik. A gyermekek számára behozható eszközök Kérjük, hogy tartsák szem előtt az értékek behozatalának felelősségét (ékszerek, drága ruhák, otthoni játékok) a gyermekek életkorára való tekintettel! Ennek érdekében: az óvodába behozott nagy értékű tárgyakért a szülő óvodai tartózkodása alatt, a szülő a felelős. Az óvodában nem tudjuk biztonságosan elzárni a nagy értékű tárgyakat, felelősséget ezekért az eszközökért vállalni nem tudunk. a gyermekek behozhatnak magukkal mindennap 1 db olyan kedves, az otthonhoz kötődő tárgyat (játékot, textíliát, szőrállatot, stb.) amelyhez ragaszkodnak. Nem hozhatnak be félelmet keltő játékokat (kard, puska, robot). a gyermekek nem hozhatnak az óvodába egészségre ártalmas, testi épségükre veszélyes eszközöket (pl. olló, kés, penge, üveg, stb.). A gyermekek étkezése az óvodában A gyermekek napi háromszori étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is. A gyermekek 50%-os illetve 100%-os étkeztetési kedvezményben részesülnek a Gyermekvédelmi törvény 148. (5) a., b., c., pontja, valamint a (6) bekezdés alapján, valamint a helyi önkormányzat támogatása alapján további kedvezményekre jogosultak. Hiányzás esetén az étkezés mindennap 8.30-ig lemondható, mely 24 óra múlva lép életbe és a következő befizetéskor írható jóvá. Amennyiben ez nem lehetséges, az összeget a szülő részére visszafizetjük. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. (A hiányzás bejelentése nem egyenlő az étkezés lemondásával!) A hiányzó gyermekek ebédjének kiadására a közegészségügyi előírások betartása és figyelembevétele miatt nincs lehetőségünk. Megszűnik a gyermek étkeztetése befizetési hátralék miatt, ha a szülő felszólításra sem tesz eleget a befizetési kötelezettségének, ez azonban az óvodába járását nem zárja ki, félnaposként. Tej-liszt, egyéb érzékenység, cukorbeteg gyermek esetében a szülő által behozott ételt csak külön, zárt, névvel ellátott edényben tudjuk átvenni.

6 Az óvoda egész területén a gyermekek egyéni etetése, nassoltatása otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. A szülő a gyermekét lehetőségéhez mérten otthon reggeliztesse meg! Cukrot, csokoládét vagy süteményt csak abban az esetben hozhatnak a gyermekek, ha csoportjuk minden tagját meg tudják kínálni és az élelmiszerbiztonsági szabályoknak, megfelel. Az óvodai étkezések időpontja Tízórai: Ebéd: Uzsonna: ig (folyamatos tízórai) ig ig Azoknak a gyerekeknek, akik korán illetve később érkeznek az óvodába, a konyhában van lehetőségük a tízóraijuk elfogyasztására. A térítési díjak befizetésére minden hónap a között kerül sor. A befizetés dátumát az óvodában minden csoport hirdetőtáblájára kitesszük. A távolmaradás rendje, egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! A szülő telefonon vagy írásban bejelenheti, hogy nem betegségből kifolyólag, nem hozza az óvodába a gyermekét. Ebben az esetben igazoltnak tekintjük a hiányzást. Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermeket az óvodába nem vehetünk be. Ilyen esetekben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. A nevelési év alatt be nem jelentett, 3 napot meghaladó hiányzás után orvosi igazolás bemutatása kötelező. A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő lefekteti, elkülöníti, szükség esetén azonnal orvoshoz viszi. Gondoskodik a szülők mielőbbi értesítéséről. Értesítést követően azonnal kezdjük el a lázcsillapítást. A szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinni a gyermekét. Lázas, betegen hazaadott gyermeket csak orvosi igazolással vehet be az óvónő. Fertőző betegség esetén a szülőknek bejelentési kötelezettsége van. Az óvodába fejtetűvel fertőzött gyermek nem járhat, az óvónő a gyermek átvételét ez esetben megtagadhatja. A szülő köteles gyermeke fejét lekezelni, a tetűt, serkét (döglöttet is) a hajából eltávolítani. A gyermek csak tünetmentes állapotban mehet vissza a közösségbe. II. Szülők az óvodában A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása

7 Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, helyesen tudják kifejezni gondolataikat és érzéseiket és legyenek képesek alkalmazkodni is. A felmerülő konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal vagy árulkodással oldják meg. A törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket, az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például, ne tegyenek a gyermekük előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre és ne biztassák gyermekeiket verekedésre, még ha az előző nap az Önök gyermekét is érte sérelem. Az óvoda minden dolgozója törekszik arra, hogy elfogadja a családi nevelés elsődlegességét. Óvodánk világnézeti nevelés tekintetében a református keresztyén hitvallás tanítását követi. Együttműködés Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre. Ezért komolyabb probléma, konfliktus esetén, keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ennek érdekében a szülők joga, hogy: Megismerjék intézményünk nevelési programját, házirendjét, szervezeti és működési szabályzatát, esélyegyenlőségi programját és tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról, azokkal kapcsolatban véleményüket kifejthessék, illetve egyetértésüket gyakorolhassák. Gyermekük fejlődéséről rendszeres és részletes tájékoztatást kapjanak. Írásbeli javaslatukat az óvoda vezetője vagy a szülői munkaközösség megvizsgálja és arra a kereséstől számított 30 napot követően választ, kapjanak. Kérhetik, hogy gyermekük a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehessék. Az óvodavezető vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyenek a foglakozásokon. Részt vegyenek a szülői képviselők megválasztásában. Kezdeményezzék a szülői szervezet létrehozását és közreműködjenek annak tevékenységében. Jogszabályban meghatározottak szerint vegyenek részt, az érdekeiket érintő döntések meghozatalában. A gyermekek nagyobb csoportját ( a gyermekek nagyobb csoportján az óvodánkba járó gyermekek 80%-át értjük) érintő kérdésekben tájékoztatást kérhetnek az óvodavezetőtől, és az adott kérdés tárgyalásakor, a szülői képviselők útján részt vehetnek a nevelőtestületi értekezleteken. Óvodánkban a szülők kötelessége, hogy: Gondoskodjanak a gyermekük testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéshez szükséges feltételekről. Biztosítsák gyermekük óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését.

8 Figyelemmel kísérjék gyermekük fejlődését, gondoskodjanak arról, hogy gyermekük teljesítse kötelességeit és megadjanak ehhez minden tőlük elvárható segítséget. Rendszeres kapcsolatot tartsanak a gyermekükkel, foglalkozó pedagógusokkal. Elősegítsék gyermeküknek közösségbe való beilleszkedését az óvoda rendjének, valamint a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. Tiszteletben tartsák az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. Az óvoda dolgozóinak kötelessége a munkaköri leírásukban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban van lefektetve. Fórumok: Szülői értekezletek, előadások. Közös rendezvények, kirándulások. Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés. A problémafeltáró, elemző segítségadás fogadóóra keretében történik. A fogadóóra időpontját előzetes megbeszélés alapján szervezzük. Kérjük Önöket, se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. Gyermekükkel kapcsolatban információt csak a saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek! Egyéb szabályok Étkezési térítési díjak befizetése E díj mértékét minden évben a szolgáltató határozza meg. A befizetés 4 hetente a tárgyhónapban történik. A befizetés pontos dátumát előre kifüggesztjük a gyermekcsoportok hirdetőtáblájára. Az óvodapedagógusok a gyermekek között pénzt csak borítékban (előre, pontosan kiszámolva) vehetnek el. A szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. Az étkezések lemondása: Hiányzás esetén az étkezések lemondhatóak minden nap 8.30-ig telefonon, vagy személyesen, melyet erre alkalmas füzetben dokumentálunk. A lejelentés másnaptól lép életbe. Aznapi ebédet lemondani nem lehet! Az ebédlemondás napján 8.30 után a másnapi ebédet sem lehet lemondani, csak a következő napit. Egészségvédelmi szabályok Csoportszobában szülő csak cipőcsere után, az engedélyezett napon tartózkodhat (ünnepségek, nyíltnap, játszóház, stb.). Az óvoda egész területén TILOS A DOHÁNYZÁS! Az óvodában szeszes italt fogyasztani TILOS!

9 Az óvoda óvó-védő előírásai A gyermek felügyelet nélkül nem lehet, ezért ha a szülő az óvodában gyermekét a átvette, a pedagógus a továbbiakban felelősséggel nem tartozik annak testi épségéért. Az óvodán kívül szervezett foglalkozások, kirándulások csak abban az esetben szervezhetők, ha ahhoz a szülők aláírásukkal hozzájárulnak! Az óvónők a gyermekek életkorának megfelelően, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat ismertetik a nevelési év elején, udvarra menetel előtt, kirándulások alkalmával stb. Kérjük a szülőket a szabályok foganatosítására és betartására! Az óvodában a szolgáltatások jelentős részét délutáni időpontokban szervezzük a Pedagógiai Program elvei és szellemisége alapján, valamint a szülők igényét figyelembe véve. A gyermekek felügyelete ez idő alatt a szolgáltatást nyújtó feladata. Ezekért a külön órákért térítési díjat számol fel a szolgáltatást végzője. Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat (CE). Kérjük, hogy amennyiben játékot hoznak az óvoda számára, figyeljék ezt a jelet. Kérjük, hogy semmilyen plakátot, hirdetményt, reklámújságot ne rakjanak ki az óvodába, csak abban az esetben, ha ezt a vezető óvónő engedélyezte! Az óvoda helyiségeinek a szülők általi használhatóságának rendje Az óvoda bejáratát érkezéskor és távozáskor minden szülő köteles becsukni! A csoportszobába utcai cipővel bemenni nem szabad, mert ez a gyermekek egészségére káros hatással van. Az óvoda helyiségeit a szülők nem használhatják. Az intézmény területén párt, politikai célú mozgalom, vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet. A jogorvoslat és a szülők tájékoztatásának rendje A szülő a sérelmével a csoportvezető óvónőkhöz, amennyiben érdemi választ nem kap, úgy az óvodavezetőhöz, majd az igazgatóhoz fordulhat jogorvoslatért. A szülők minden nevelési év első szülői értekezletén kapnak tájékoztatást az óvoda működési rendjéről, az óvónők fogadó óráiról és a gyermeket érintő egyéb kérdésekről. A szülők, pedagógusok feladata a gyermek balesetek megelőzése érdekében: A szülő a gyermekét átöltöztetése után az óvónőnek adja át. A gyermek egyedül nem jöhet be az óvodába (kaputól sem). Délutáni udvari játék alatt a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át a gyermekét, és csak ezután távozzanak az óvodából. A szülők gyermekük átvétele után, az óvoda udvarát ne használják játszótérként a balesetek elkerülése érdekében, valamint a délutáni csendes pihenő megzavarása miatt.

10 Amennyiben a szülő olyan játékot, eszközt, stb. vesz észre, mely feltehetően balesetveszélyes, kérjük, jelezze az óvoda vezetőjének. Továbbá kérjük, hogy a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát szíveskedjenek bejelenteni az óvoda vezetőjének, vagy a csoportos óvónőknek. Készítette: Ökrösné Baji Katalin intézményegység-vezető Békés, szeptember. 1. Ökrösné Baji Katalin intézményegység-vezető Egyetértést gyakorló szülők képviselői:.

11 Az óvodai házirendet az óvoda nevelőtestülete év.hó..napján tartott ülésén elfogadta..

12 Záradék A házirend érvényességi ideje Az átszervezés miatt a Békési Kistérségi Óvoda házirendje helyébe a 2011/2012-es tanévtől a változásoknak, szakmai elképzeléseknek, célkitűzéseknek megfelelően kidolgozott új házirend lép érvénybe. Ezen házirend szeptember 1-jétől hatályos, érvényességi ideje a következő módosításig szól. A házirend értékelése, felülvizsgálata A házirendben megfogalmazott célkitűzések, és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A házirend módosítása A házirend módosítására javaslatot tehet: Az intézmény igazgatója, Az óvoda fenntartója, Az óvoda nevelőtestületének bármely tagja, A szülői munkaközösség A házirend módosítását a szülői munkaközösség véleményezi, a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A új házirendet, a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell bevezetni. A házirend nyilvánosságra hozatala Az óvoda házirendje nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető, tájékoztatás adható. A házirend egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: Az intézmény fenntartójánál Az intézmény irattárában Az óvoda nevelőszobájában Az intézmény igazgatójánál

13 A házirend elfogadása és jóváhagyása Az átdolgozott, új házirendet- az irattárban elhelyezett jegyzőkönyv szerint a szülői munkaközösség véleményezte a tantestületi értekezleten szeptember 1.-én a tantestület elfogadta. Békés, szeptember. 1.. Kovács Dániel igazgató