50 kérdés és 50 válasz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "50 kérdés és 50 válasz"

Átírás

1 Számviteli nap Vállalkozási szakterület A vagyon változásainak nyomon követése a kettős könyvvitel rendszerében 50 kérdés és 50 válasz A vagyon változásainak nyomon követése a kettős könyvvitel rendszerében Mottó A számviteli törvény gyakorlati végrehajtása során számos kérdés merül fel a vagyonváltozások elszámolásával kapcsolatosan. Mit, mikor, hogyan, milyen bizonylat alapján könyveljünk? 2014 A felmerült sok-sok kérdés közül - az időkeretre is figyelemmel ötvenet nevesítünk, amelyekre a kötelező továbbképzés keretében gyakorlati példákkal alátámasztottan adjuk meg a választ. Kérdések 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? ÜZLETI ÉV Közzététel 2. Hogyan és milyen bizonylat alapján kell elszámolni a transzferár-különbözetet? 3. Mikor és hogyan kell elszámolni a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt? 4. Hogyan kell elszámolni az online pénztárgépek beszerzéséhez kapott támogatást, figyelemmel a mikrogazdálkodói beszámolót készítőkre is? A vagyon megjelenítése (mérleg) A vagyon nyomon követése (könyvvitel) Fordulónap Elfogadás Mérlegkészítés napja A vagyon kommunikálása (beszámoló) 5. Tagsági jogviszony megszűnésekor mikor és hogyan kell elszámolni a tagra jutó saját tőke értékét? 40 perc Törvényben meghatározott időpontig 1

2 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? Mivel foglalkozik a számvitel? Mi a vagyon? Mi a vagyonváltozás? Mint tudomány és gyakorlat kizárólag a vagyonnal és a vagyonváltozással foglalkozik Azoknak a jelenségeknek (vagyonelemeknek) az összessége, amelyek egy gazdasági szervezet számára egy adott időpontban gazdasági tartalommal (értékkel) bírnak és értékelhetők (mérleg) A vagyonelem mozgását, irányát és a vagyonra gyakorolt hatását kifejező jelenség (kettős könyvvitel) A számvitelnek választ kell tudni adni a következő a kérdésekre A számvitel a felmerülő kérdésekre a választ megadja A vagyon és a vagyonváltozások kommunikálása a beszámolók segítségével történik. Valódiság Teljesség a szervezetet irányítani, a változásokra rugalmasan reagálni, a változásokat aktívan befolyásolni a vagyonváltozások ismerete nélkül lehetetlen. Mikor és milyen vagyonelemnek tekinthető egy jelenség? A beszámoló készítése során hangsúlyosan kiemelendő elvek A kommunikálásra szükség van, mert Milyen értéket képvisel az adott jelenség? az aktiválás és passziválás kritériumaival értéktanával Folytonosság Következetesség a gazdaság külső szereplőit információval kell ellátni. Közzétételi határidő 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? Nyilvánosságra hozatal elmulasztásának jogkövetkezménye 15 nap 30 nap 60 nap Szerethető adóhivatal! 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? Az egyes vagyonelemek értékelése, beszámolóban való megjelenítése alapvetően meghatározza a beszámoló információ-tartalmának hasznosíthatóságát. A vagyontárgyak mérlegértékén túl befolyásolja a jövedelemtermelő képességről alkotott képet is E Ft mulasztási bírság kiszabása mellett 1 millió forintig terjedő mulasztási bírság kiszabása Adószám törlése. A cég megszűntnek nyilvánításának kezdeményezése. a beszámoló tükör a vállalkozás működéséről 30 napos határidő Art (1) e) pont mellett 60 napos határidő Art (7a) Kivéve: ha felszámolás, végelszámolás alatt áll. 2

3 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? 1. Mi a vagyon és a vagyonváltozás számviteli értelmezése? A számviteli törvény szerinti értékelés változásának szakaszai től Mindenek felett az óvatosság elve Közelítés a valódiság felé Ellentmondások feloldása A valódiság elvének további térnyerése a jelenlegi értékeléssel kapcsolatos szabályozás nem egységes elméleti alapokon nyugszik, azonban az irányvonalak napjainkra már körvonalazódni látszanak K > P Tartós, jelentős Leértékelni kötelező, felértékelni tilos Visszaírás nincs K > P K < P Tartós, jelentős Leértékelni kötelező, felértékelni tilos, kivéve a befektetett eszközök meghatározott körét A felértékelés csak lehetőség Visszaírás nincs K > P K < P Tartós, jelentős Leértékelni kötelező, felértékelni tilos, kivéve a befektetett eszközök meghatározott körét A felértékelés csak lehetőség Visszaírás kell A pénzügyi instrumentumoknál lehetőség nyílt a valós értéken történő értékelésre. Egy részüknél eredményágon történő elszámolás Csak lehetőség Visszaírás kell Az eszközök fordulónapra vonatkozó értékelésének alapösszefüggései Könyv szerinti érték - Eredményt módosító leértékelési különbözetek + Eredményt módosító leértékelési különbözetek visszaírása ± Devizás mérlegtételek fordulónapi értékeléséből adódó árfolyam-különbözet Mérlegérték + Eredményt nem érintő felértékelési különbözetek - Eredményt nem érintő felértékelési különbözetek visszavezetése Piaci érték 2. Hogyan és milyen bizonylat alapján kell elszámolni a transzferár-különbözetet? 3. Mikor és hogyan kell elszámolni a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt? Transzferár-különbözet számviteli elszámolási lehetősége [47. (10), 73. (4), 78. (8)] A bevétel elszámolásának feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés! A ráfordításokat a pénzügyi rendezéstől függetlenülki kell mutatni, ha a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált! A bekerülési értéket, az árbevételt, az igénybe vett szolgáltatások értékét módosítja, ha nem kívánják a tao. tv. szerinti különbözettel az adóalapot módosítani Nem szükséges módosító számlát kiállítani, az elszámolást áfa hatályon kívül kell kezelni, tehát elegendő számviteli bizonylatot kiállítani. Már a üzleti évre is alkalmazható Hogyan járjunk el a biztosító térítése esetén? A bevétel elszámolásához elegendő a mérlegkészítés időpontjáig történő visszaigazolás. (A visszaigazolt összegnek természetesen a tárgyévi, illetve a megelőző üzleti évi káreseményhez kell kapcsolódnia.) Számlázandó-e a késedelmi kamat? Válasz: Nem. A járó késedelmi kamat nem számlázandó tétel. Elszámolása pénzügyi teljesítéshez kötött. Természetesen, ha az üzleti évhez kapcsolódó késedelmi kamatot a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezik az aktív időbeli elhatárolással szemben egyéb bevételként el kell számolni. A vevő folyószámlán ne jelenjen meg! 3

4 3. Mikor és hogyan kell elszámolni a késedelmi kamatot és a behajtási költségátalányt? A behajtási költségátalány számviteli elszámolása [77. (2) b), 81. (2) b)] Gyakorlati szempontok Behajtási költségátalány elszámolása A járó költségtérítési átalány elszámolása Pénzügyi rendezéskor kapcsolódó tétel Ptk től bevezette [301/A. (3)] 96 Felmerüléskor 38 Elengedéskor 086 Egyéb bevétel, egyéb ráfordítás (a késedelmi kamattal azonosan) A kártérítésbe beszámít! Befolyáskor Befolyáskor, ha a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között kerül rá sor 39 Elévüléskor Gyakorlati szempontok Behajtási költségátalány elszámolása A fizetendő költségtérítési átalány elszámolása 98 Elengedéskor, elévüléskor Felmerüléskor 4. Hogyan kell elszámolni az online pénztárgépek beszerzéséhez kapott támogatást, figyelemmel a mikrogazdálkodói beszámolót készítőkre is? 38 Pénzügyi rendezéskor 4

5 Gyakorlati szempontok Online pénztárgépek beszerzésének elszámolása az üzemeltetőnél a 5 6 Gyakorlati szempontok Online pénztárgépek értékesítésének elszámolása az értékesítőnél NAV 38 1a b 466 A mikrogazdálkodói beszámolót készítő a támogatás összegét nem határolja el, így a 2b és a 7 tétel elmarad! 467 1b 483 2b NAV 86 2a 3b Eladó 4 3a 5. Tagsági jogviszony megszűnésekor mikor és hogyan kell elszámolni a tagra jutó saját tőke értékét? [37. (2) g)] a tulajdonosnak az arányos JT, TT, ET feletti saját tőke is jár ide értve a közbenső mérlegben kimutatott adózott eredményt is LT, ÉT összege ezzel nem korrigálható, ezért az ET összegét kell módosítani ha az ET negatív lenne, akkor is Már a üzleti évre is alkalmazható Kérdések 6. A halasztott ráfordítás lejárat előtti egyösszegű hitelvisszafizetés esetén 3 egyenlő részletben is megszüntethető. Hogyan alakul ebben az esetben a céltartalék és a lekötött tartalék összege? 7. Milyen elszámolási szabály vonatkozik arra az esetre, ha az osztalékként előírt kötelezettség teljesítése nem pénzben történik? 8. Milyen elszámolási szabály vonatkozik az átváltozó kötvényre? 9. A devizás tételek forintosítása történhet-e az EKB árfolyamán? 10. Hogyan kell elszámolni az E-útdíjat? 25 perc 5

6 6. A halasztott ráfordítás lejárat előtti egyösszegű hitel-visszafizetés esetén 3 egyenlő részletben is megszüntethető. Hogyan alakul ebben az esetben a céltartalék és a lekötött tartalék összege? Milyen esetben élhetünk a lehetőséggel? Mikor élhetünk a lehetőséggel? Gyakorlati szempontok A nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása Nem kötelező, csak lehetőség (számviteli politika) Ha külföldi pénzértékre szólóberuházáshoz, vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hitel-, vagy devizakötvény-kibocsátásból származó tartozásunk van. Továbbá a devizában fennálló forgóeszközhitelek esetén. Ha a tartozás devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, az árfolyamveszteség pedig árfolyamnyereséggel nem ellentételezett. Gyakorlati szempontok Az időbeli elhatárolás következményei A fordulónapi értékelésből adódó nem realizált árfolyamveszteség időbeli elhatárolása Milyen következménye van az időbeli elhatárolásnak? Mennyi céltartalékot kell kimutatni? Mennyi lekötött tartalékot kell kimutatni? Céltartalékot és lekötött tartalékot kell képezni. A használatba vételtőleltelt időtartam és a hitel futamideje (vagy a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható élettartama, ha az rövidebb a hitel futamidejénél) arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatni. Devizás forgóeszköz hitel esetén a hitel felvételétől eltelt idő és a hitel futamideje arányában. Az időbeli elhatárolások között kimutatott nem realizált árfolyamveszteség és az erre képzett céltartalék különbözetét a eredménytartalékból kell lekötni. Az elszámolásból adódó eredménynövekedést ne lehessen kivenni osztalék formájában vagy más módon. 4. Devizás kötelezettség 8. Pü-i műveletek ráfordítása 3. Halasztott ráfordítás (AIE) 5 Időbeli elhatárolás feloldása 4. Céltartalékok 8. Egyéb ráfordítások 9. Egyéb bevételek 4. Lekötött tartalék Eredménytartalék 1: Árfolyamveszteség elszámolása 2: Időbeli elhatárolás 3: Céltartalék képzése 4: Lekötött tartalék képzése 6: Céltartalék feloldása 7: Lekötött tartalék feloldása 6 2 Könyvelés az ismertetett feltételek alapján 6

7 Hogyan kell meghatározni a céltartalékot, ha a projekt keretében megvalósított egyes eszközök eltérő időpontokban kerülnek aktiválásra? Gyakorlati szempontok A használatba vételtőleltelt időtartam és a hitel futamideje (vagy a hitellel finanszírozott tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható élettartama, ha az rövidebb a hitel futamidejénél) arányában számított hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatni. Arányosítani szükséges. A bekerülési érték arányában kell a céltartalékot megképezni. Gyakorlati szempontok Ha a devizás kötelezettség pénzneme szerződésmódosítás keretében megváltozik A régi pénznemet könyv szerinti árfolyamon ki kell vezetni, az új pénznemet pedig a bekerüléskori választott árfolyamon állományba kell venni. Természetesen a keletkező árfolyam-különbözetet el kell számolni! A pénznemváltás nem minősül visszafizetésnek, ezért az elhatárolt árfolyamveszteség összegét nem kell feloldani. A feloldásra az új pénznem törlesztésének arányában kerül majd sor. Gyakorlati szempontok Halasztott ráfordításban lévő devizaátértékelési veszteség fokozatos feloldási lehetősége hitel visszafizetés esetén [177. (38)] 33. (3) szerinti halasztott ráfordítás hitel-visszafizetés esetén, döntés alapján 3 egyenlő részletben is feloldható közötti, lejárat előtti, egyösszegű hitel-visszafizetésre alkalmazható 7

8 Gyakorlati szempontok A céltartalék és a lekötött tartalék alakulása az időbeli elhatárolás 3 részletben történő feloldása esetén A céltartalékot fel kell oldani (eltérő rendelkezés hiányában), de a még el nem számolt árfolyamveszteség összegének megfelelő lekötött tartalékkal indokolt rendelkezni a későbbi évek veszteségének fedezetére. 7. Milyen elszámolási szabály vonatkozik arra az esetre, ha az osztalékként előírt kötelezettség teljesítése nem pénzben történik? Eszközben kiadott osztalék elszámolásának rögzítése [39. (2a)] Ha az osztalékként előírt kötelezettség teljesítése nem pénzben történik, akkor az eszközkiadásra az értékesítés szabályait kell alkalmazni (létesítő okirat) Már a üzleti évre is alkalmazható 8. Milyen elszámolási szabály vonatkozik az átváltozó kötvényre? 9. A devizás tételek forintosítása történhet-e az EKB árfolyamán? Átváltoztatható kötvények: külső forrásból belső forrás lehet/lesz. Átváltozó kötvény: tulajdonosuknak azt a lehetőséget adják meg, hogy előre meghatározott időben kötvényüket a kibocsátó társaság hasonló névértékű részvényére váltsák. olyan névre szóló kötvény, amely egy később bekövetkező objektív feltétel bekövetkezte esetén részvénnyé alakul át. Átváltozó kötvényt a részvénytársaság az alaptőkéjének feléig hozhat forgalomba. Választott árfolyamként az EKB devizaárfolyama is használható [60. (4)-(5)] Már a üzleti évre is alkalmazható Részvénnyé történő átalakítás során a jegyzett tőke (alaptőke) emelését a kötvénykibocsátás miatti kötelezettség terhére kell végrehajtani az alapító okirat, az alapszabály előírásainak (módosításának) megfelelően, a cégjegyzékbe jegyzés időpontjával. 40. (4) és 91. b) 8

9 10. Hogyan kell elszámolni az E-útdíjat? Az utat használót terheli Igénybe vett szolgáltatás (52) E- útdíj A közvetített szolgáltatás fogalmát nem teljesíti A fuvar árát módosítsák a különféle átterhelési technikák helyett Kérdések 11.Mikor és hogyan kell az üzleti vagy cégértéket elszámolni? 12.Bérleti szerződés megszüntetése esetén hogyan kell elszámolni a bérelt ingatlanon végzett beruházás kivezetését? 13.Hogyan kell elszámolni az ingatlan bérleti jogának értékesítését és vásárlását? 14.Új telephelyre való költözés esetén a termelőgépek átszerelésének költségeit rá lehet-e aktiválni a gépekre? 15. Hogyan kell elszámolni az egyes lízing ügyleteket? 25 perc 11.Mikor és hogyan kell az üzleti vagy cégértéket elszámolni? 11.Mikor és hogyan kell az üzleti vagy cégértéket elszámolni? Cégvásárlás esetén (eszközök és terhek átvétele) 75 százalékot elérő vagy meghaladó szavazati hányad vásárlása esetén 4. Terhek Eszközök és terhek átvétele esetén 3/4. Elszámolási számla 1-3. eszközök (piaci érték) Fizetett ellenérték 3. Pénzeszközök Negatív számított saját tőke esetén a fizetett ellenérték - részesedés piaci értéke különbözet 4. Halasztott bevétel (Bad will) 1. Good will ha jelentős vagy bad will vagy good will Fizetett ellenérték (eszközök piaci értéke átvállalt kötelezettség értéke), Good will, ha a különbözet jelentős és pozitív ha a különbözet jelentős (számviteli politika) Badwill, ha a különbözet jelentős és negatív A cégérték csak vásárláshoz kapcsolódóan (ideértve a cserét is) mutatható ki! 3. Pénzeszközök 4. Halasztott bevétel (Bad will) vagy bad will Részesdés vásárlása esetén 3/4. Elszámolási számla vagy good will 1. Részesedés (piaci érték) 1. Good will 9

10 12.Bérleti szerződés megszüntetése esetén hogyan kell elszámolni a bérelt ingatlanon végzett beruházás kivezetését? Gyakorlati szempontok A vállalkozás a bérbe vett irodahelyiségén beruházást hajtott végre, amelynek bekerülési értéke Ft volt 3 évvel korábban. A megváltozott gazdasági környezet miatt a bérleti szerződés Térítés nélküli eszközátadás Megállapodás alapján, de nem mindegy felmondásra kerül. A bérlet felmondásakor az idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás könyv szerinti értéke Ft. a) A bérbeadó térítés nélkül átveszi a felújítást. A térítés nélküli átadáshoz kapcsolódóan ÁFA fizetési kötelezettség keletkezik. Az értékbecslő véleménye alapján a beruházás piaci értéke Ft. Eredeti állapot helyreállítása Értékesítés b) A bérbeadó piaci értéken Ft + áfa - megvásárolja a beruházást. c) A bérbeadó nem tart igényt az átalakításra, az eredeti állapot visszaállítását kéri. A bontás költsége Ft + áfa. A bontásból visszanyert anyagokat Ft értékben vették készletre. a) Az idegen ingatlanon végzett beruházás térítés nélküli átadása b) Az idegen ingatlanon végzett beruházás értékesítése a bérbeadónak Bruttó érték kivezetése T 889. Térítés nélküli átadás K 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Az értékesítés ellenértéke T 311. Belföldi vevők K 961. Egyéb bevételek Fizetendő ÁFA Halmozott értékcsökkenés kivezetése T 311. Belföldi vevők K 467. Fizetendő ÁFA T 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése K 889. Térítés nélküli átadás Az átvevőre áthárított ÁFA T 368. Különféle egyéb bevételek K 467. Fizetendő ÁFA Bruttó érték kivezetése T 861. Egyéb ráfordítások K 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Halmozott értékcsökkenés kivezetése T 129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése K 861. Egyéb ráfordítások

11 c) A bérbeadó az eredeti állapot visszaállítását kéri a bérlőtől 13. Hogyan kell elszámolni az ingatlan bérleti jogának értékesítését és vásárlását? A bontás költségeinek elszámolása T 521. Igénybe vett szolgáltatások K 454. Belföldi szállítók Előzetes ÁFA T 466. Előzetesen felszámított ÁFA K 454. Belföldi szállítók Bontásból visszanyert anyagok T Anyagok K 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Terven felüli értékcsökkenés T 866. Egyéb ráfordítások K 128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése Eszköz számlák összevezetése Eladó által alapított bérleti jog esetén az eladónál: Árbevétel (időbeli elhatárolás) Vásárolt bérleti jog esetén az eladónál: Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás Vásárolt bérleti jog esetén a vevőnél: Immateriális jószág értékcsökkenés Értékesítési céllal áru 14. Új telephelyre való költözés esetén a termelőgépek átszerelésének költségeit rá lehet-e aktiválni a gépekre? A meglévő tárgyi eszközök áttelepítése nem minősül bővítésnek, nem jelenti a rendeltetés megváltoztatását, nem növeli az élettartamot, nem az eszköz átalakítása és nem felújítás. A teljesítménye sem növekszik. Tehát az átszerelés költségeit nem lehet a gépre ráaktiválni. Alapítás-átszervezés lehet! 15. Hogyan kell elszámolni az egyes lízing ügyleteket? Az új Ptk.-ban megjelenő pénzügyi lízing fogalma a törvény 6:409. -a értelmében; a lízingbe adó a tulajdonában álló lízingtárgy határozott időre történő használatba adására, a lízingbe vevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj megfizetésére köteles, ha a szerződés szerint: a szerződés futamideje eléri vagy meghaladja a lízing tárgy gazdasági élettartamát vagy futamidőtől függetlenül a lízingbe vevő a futamidő végén megszerezheti a lízingtárgy tulajdonjogát ellenérték nélkül, illetve a szerződéskötéskori piaci értéknél jóval alacsonyabb értéken vagy a futamidő alatt fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladjaa lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. 11

12 A pénzügyi lízing hazai számvitele Az adásvétel szabályait sajátosan kell alkalmazni A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása zárt végű pénzügyi lízing esetén A lízingbevevő elszámolásának lényege zárt végű pénzügyi lízing esetén 3. Pénzeszközök 4. Egyéb röv. lej. köt. 4. Előzetes ÁFA (2) (1b) Eszközbeszerzés történik és hosszú lejáratú kötelezettség keletkezik. Az ÁFA az általános szabályok szerint kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírást és az üzemeltetési költségeket elszámolja. Az esedékes lízingdíjak tőkerésze a kötelezettséget csökkenti, a kamatot pedig kamatráfordításként kell elszámolni. A kamat vonatkozásában időbeli elhatárolás lehet. A maradványérték vagy az utolsó törlesztő részlet megfizetésével az eszköz a tulajdonába kerül. Ha a lejárat előtt az eszközt visszaveszik, akkor a visszaadott eszközt a megállapodás szerinti értéken a kötelezettséggel szemben kell kivezetni. A visszaadás tehát nem értékesítésként számolandó el! 4. PIE 8. Egyéb ráfordítások (3a) (6) (3b) (4) 4. Pénzügyi lízing miatti kötelezettség 8. Fizetendő kamat 1. Tárgyi eszközök écs. (7b) (1a) (7a) (5) 1. Beruházások/Tárgyi eszközök 5. Terv szerinti écs. (7e) A könyv szerinti érték eltérhet a visszavett értéktől - ha a visszavételi érték nagyobb, a terv szerinti értékcsökkenést kell csökkenteni - ha a visszavételi érték kisebb, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni (7d) (7c) 1. Az eszköz átvétele (számla alapján) A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása zárt végű pénzügyi lízing esetén 1a. Az átvett eszköz állományba vétele (lízingdíj tőkerésze) 1b. Az átvett eszköz áfá-ja 2. Az átvett eszköz áfá-jának pénzügyi rendezése 3. Lízingdíj pénzügyi rendezése 3a. A megfizetett lízingdíj tőkerészének elszámolása 3b. A megfizetett lízingdíj kamatrészének elszámolása 4. A lízingdíj kamatából a tárgyévet terhelő, de csak a fordulónapot követően megfizetett összeg 5. A Terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolása 6. Futamidő végén a maradványérték megfizetése Gazdasági események magyarázata 7. Az eszköz visszaadása a lízingbeadónak (lejárat előtti megszűnés esetén) 7a. A visszaadott eszköz számla szerinti ára 7b. A visszavett eszköz számla szerinti árának áfá-ja 7c. Terv szerinti écs. csökkentése, ha a visszavételi érték nagyobb, mint a könyv szerinti érték 7d. Terven felüli értékcsökkenés, ha a visszavételi érték kisebb, mint a könyv szerinti érték 7e. A bruttó érték és az értékcsökkenés összevezetése A pénzügyi lízing hazai számvitele Az adásvétel szabályait sajátosan kell alkalmazni A lízingbevevő elszámolásának lényege nyílt végű pénzügyi lízing esetén Nem áfá-s számla alapján eszközbeszerzés történik és hosszú lejáratú kötelezettség keletkezik. Az értékcsökkenési leírást és az üzemeltetési költségeket elszámolja. Az esedékes lízingdíjak (tőke, áfa, kamat) tőkerésze a kötelezettséget csökkenti, az áfa visszaigényelhető, a kamatot pedig kamatráfordításként kell elszámolni. A kamat vonatkozásában időbeli elhatárolás lehet. Ha a lejáratkor nem él a vételi jogával:a lízingbeadó helyesbítő számlája alapján az eszközt visszaadja, kivezeti a nyilvántartásból a kötelezettséggel szemben (nem áfá-s). A visszaadás tehát nem értékesítésként számolandó el! A könyv szerinti érték eltérhet a visszavett értéktől - ha a visszavételi érték nagyobb, a terv szerinti értékcsökkenést kell csökkenteni -ha a visszavételi érték kisebb, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni -Ha a lejáratkor él a vételi jogával: a maradványérték áfá-s számlája alapján a hosszú lejáratú kötelezettséget átvezeti a rövid lejáratú kötelezettségek közé, az áfá-t pedig visszaigényli. Tehát nem eszközbeszerzés, mert a maradványérték benne volt a lízingdíjban. 12

13 A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása nyílt végű pénzügyi lízing esetén 3. Pénzeszközök 4. Egyéb röv. lej. köt. 4. Előzetes ÁFA (3) (7) (2b) (6b) 4. Pénzügyi lízing miatti 1. Beruházások/Tárgyi kötelezettség eszközök (1) (2a) (6a) (8a) 4. PIE 8. Fizetendő kamat (2c) (4) (8d) A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása nyílt végű pénzügyi lízing esetén 1. Az eszköz átvétele (nem áfá-s számla). Tartalmazza a le nem vonható áfá-t is 2. A fizetendő lízingdíj beérkező számlája (időszakonként) 2a. A lízingdíj tőkerészének átvezetése 2b. A fizetendő lízingdíj áfá-ja 3. Lízingdíj pénzügyi rendezése (tőke, áfa és kamat) Gazdasági események magyarázata 2c. A fizetendő lízingdíj kamatrészének elszámolása 4.A lízingdíj kamatából a tárgyévet terhelő, de csak a fordulónapot követően megfizetett összeg 5. A lízingelt eszköz terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása 6. Futamidő végén a maradványérték számlája (a maradványérték benne volt a lízingdíjban) 6a. A fizetendő maradványérték elszámolása (átvezetése) 6b. Maradványérték áfá-ja számla alapján 8. Egyéb ráfordítások (8c) 1. Tárgyi eszközök écs. (5) (8b) 5. Terv szerinti écs. 7. A maradványérték pénzügyi rendezése (tőke, áfa)l 8. Az eszköz visszaadása a lízingbeadónak 8a. A visszaadott eszköz számla szerinti ára 8b.Terv szerinti écs. csökkentése, ha a visszavételi érték nagyobb, mint a könyv szerinti érték 8c. Terven felüli értékcsökkenés, ha a visszavételi érték kisebb, mint a könyv szerinti érték 8d. A bruttó érték és az értékcsökkenés összevezetése A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása operatív lízing esetén A lízing hazai számvitele A lízingbevevő elszámolása operatív lízing esetén Az esedékes lízingdíjakat igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni 1/4. Eszközök/Források (3) 5. Költségek * A folyamatos működtetéssel kapcsolatos költségeket elszámolja A lízingdíjakat a futamidő egészére arányosan kell elszámolni 3. Pénzeszközök (2) (5) 4. Szállítók (1a) (1b) (4b) 4. Előzetes ÁFA (időbeli elhatárolás) Gazdasági események magyarázata (4a) 1. Beruházások/tárgyi eszközök Ha a lízingbevevő él elővételi jogával A lízingbevevő tárgyi eszköz beszerzést valósít meg 1. Az átvett eszköz lízingdíja 1a. A lízingdíj elszámolása 1b. A lízingdíj áfá-ja 2. A lízingdíj pénzügyi rendezése 3. A lízingbevevőt terhelő költségek elszámolása 4. A futamidő végén az eszközátvétel számlázása * A költségek megoszlásáról a lízingszerződésben kell rendelkezni! 4a. A piaci (megállapodás szerinti) érték elszámolás beruházásként 4b. A piaci érték áfá-ja 5. Az eszközátvétel miatti pénzügyi kötelezettség rendezése 13

14 Kérdések (40 perc) 16. Hogyan kell elszámolni az ékesítési célból beszerzett használt járművek értékesítés előtti javításának költségeit? 17. Eladási céllal vásárolt telkeket át kell-e sorolni a tárgyi eszközök közé, ha több éve nem sikerült eladni? 18. Hogyan kell elszámolni a próbaüzemelés költségeit? 16. Hogyan kell elszámolni az ékesítési célból beszerzett használt járművek értékesítés előtti javításának költségeit? Az eszköz bekerülési értéke: az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerül, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. Raktárba történő beszállítás 1. Áruként történő kezelés esetén Értékesítés áruként 19. Mi a különbség az alvállalkozói teljesítés és a közvetített szolgáltatás között? 20. Elhatárolható-e a biztosítótól kapott kártérítés, ha azt részben vagy egészben a megsemmisült ingatlanok pótlására használják fel? A raktárba történő beszállításig felmerülő eredetvizsgálat, tulajdonosváltással kapcsolatos díjak, raktárba történő szállítás díjai, vámtételek, beszerzés közvetítői díjai az áru bekerülési értékét növelik Az értékesítésig felmerülő javítási, felújítási költségek, az értékesítést megelőző műszaki vizsga, az értékesítés közvetítő díjai a folyó ráfordítások között számolandók el. 16. Hogyan kell elszámolni az ékesítési célból beszerzett használt járművek értékesítés előtti javításának költségeit? 17. Eladási céllal vásárolt telkeket át kell-e sorolni a tárgyi eszközök közé, ha több éve nem sikerült eladni? 2. Megmunkálandó anyagnak tekinti Raktárba történő beszállítás A raktárba történő beszállításig felmerülő eredetvizsgálat, tulajdonosváltással kapcsolatos díjak, raktárba történő szállítás díjai, vámtételek, beszerzés közvetítői díjai, az értékesítésig felmerülő javítási, felújítási költségek, a termelés költségei között számolandók el, a késztermék bekerülési értékét növelik. Értékesítés késztermékként Az értékesítést megelőző műszaki vizsga, az értékesítés közvetítő díjai a folyó ráfordítások között számolandók el. A döntést a végzett tevékenységek jellemzőinek figyelembe vételével kell meghozni (számviteli politika) A vállalkozás a telkeket nem a tevékenysége tartós szolgálatának céljával, hanem értékesítési céllal vásárolta, ezért készletként kell nyilvántartania. Ha a rendeltetése nem változik, akkor nem sorolható át a tárgyi eszközök közé. Értékvesztés, visszaírás a feltételek fennállása esetén kötelező, felértékelésre viszont nincs lehetőség. 14

15 18. Hogyan kell elszámolni a próbaüzemelés költségeit? Az eszközök a beruházás céljaként meghatározott feladatok ellátására alkalmasak-e A felmerült költségek a folyamatban lévő beruházások bekerülési értékét növelik A bekerülési értéket legfeljebb a próbaüzemelés költségéig - csökkenti A próbaüzemeltetés során előállított termék, szolgáltatás előállítási költsége illetve piaci értéke Példa A vállalkozás gyártó gépsort vásárol Ft + 25 % áfa értékben. A próbaüzem során felmerült költségek: anyagköltség Ft bérköltség Ft járulékok Ft értékcsökkenési leírás Ft A létrehozott prototípus: a) tárgyi eszköznek minősül b) saját termelésű készletnek minősül A próbaüzem során elkészült prototípus értéke: 1) utókalkuláció alapján Ft 2) piaci értéke Ft 3) piaci értéke Ft A gyártó berendezés aktiválásra került. példa(1) Példa (2) A gépsor beszerzése számla alapján Bérjárulékok elszámolása T 161. Beruházások T 56. Bérjárulékok K 455. Beruházási szállítók K költségvetési kötelezettségek Előzetesen felszámított ÁFA Műszaki gép értékcsökkenése T 466. Előzetesen felszámított ÁFA K 455. Beruházási szállítók T 571. Értékcsökkenési leírás K 139. Műszaki gépek értékcsökkenése Anyagköltség elszámolása A próbaüzemeltetés elszámolt költségeinek aktiválása T 511. Anyagköltség T Beruházások K 211. Anyagok K 582. SEEAÉ Bérköltség elszámolása T 541. Bérköltség K 471. Jövedelemelszámolási számla A prototípus minősítése és értéke alapján a különböző elszámolások bemutatása 15

16 Példa (3) a1) Próbaüzemeltetés során létrehozott prototípus: tárgyi eszköznek minősül utókalkuláció alapján T Beruházások (prototípus) K Beruházások a2) Próbaüzemeltetés során létrehozott prototípus: tárgyi eszköznek minősül piaci érték alapján T Beruházások (prototípus) K Beruházások Állományba vétel előállítási költségen, mivel a piaci érték az előállítási költséget meghaladja! Példa (4) a3) Próbaüzemeltetés során létrehozott prototípus: tárgyi eszköznek minősül piaci érték alapján T Beruházások (prototípus) K Beruházások Állományba vétel piaci értéken, mivel a piaci érték kisebb, mint az előállítási költség! A beruházás bekerülési értékét legfeljebb a próbaüzemelés során felmerült, bekerülési érték részét képező költség ráfordítás összegével lehet csökkenteni. (pontosítás, egyértelműsítés) Példa (5) b1) Próbaüzemeltetés során létrehozott prototípus: saját termelésű készletnek minősül utókalkuláció alapján Példa (6) b2) Próbaüzemeltetés során létrehozott prototípus: saját termelésű készletnek minősül piaci érték alapján T Beruházások K 582. SEEAÉ és T 251. Késztermékek K 581. STK ÁV Állományba vétel előállítási költségen, mivel a piaci érték T 251. Késztermékek K 581. STK ÁV az előállítási költséget meghaladja! 16

17 Példa(7) b3) Próbaüzemeltetés során létrehozott prototípus: saját termelésű készletnek minősül piaci érték alapján T 251. Késztermékek K 581. STK ÁV Állományba vétel piaci értéken, mivel a piaci érték kisebb, mint az előállítási költség! Mi a különbség az alvállalkozói teljesítés és a közvetített szolgáltatás között? A vállalkozás Alvállalkozói teljesítés vagy közvetített szolgáltatás? szolgáltatás értékesítés B vállalkozás szolgáltatás értékesítés A szolgáltatást B vállalkozó nem a saját tevékenységéhez veszi igénybe, hanem változatlan formában továbbszámlázza azt. A vevője is és egyben szállítója (nyújtója) is a szolgáltatásnak. C vállalkozás B és C viszonylatában a szerződésnek tartalmaznia kell a közvetítés lehetőségét, a számlának pedig a közvetítés tényét. A továbbszámlázás nem feltétlenül változatlan áron történik. A prototípus bekerülési értékén felüli próbaüzemeltetési költség A közvetített szolgáltatások nem azonosak az alvállalkozói teljesítményekkel. T Beruházások K 582. SEEAÉ Minden szolgáltatás lehet közvetített, de nem minden alvállalkozói teljesítés minősül közvetített szolgáltatásnak. Alvállalkozói teljesítések A szerződés és a számla tartalmazza..???? Közvetített szolgáltatások Gyakorlati szempontok Alvállalkozói teljesítés Példa: fuvarozás továbbszámlázását nem fogadták el alvállalkozói teljesítésnek a HIPA alapjának meghatározásakor alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll... Ptk. XXXV. fejezete szerint vállalkozási szerződés: az építési szerződés, a szerelési szerződés, a tervezési szerződés, a kutatási szerződés, az utazási szerződés 20. Elhatárolható-e a biztosítótól kapott kártérítés, ha azt részben vagy egészben a megsemmisült ingatlanok pótlására használják fel? A halasztott bevételként figyelembe vehető bevételekről a számviteli törvény tételesen rendelkezik. (45. ) A biztosító által fizetett kártérítés összege a felsorolásban nem szerepel! A biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt tárgyévi vagy tárgyévet megelőző évhez kapcsolódó összeget a tárgyévi egyéb bevételek között kell elszámolni. (77. ) 17

18 Kérdések (30 perc) 21. Figyelembe lehet-e venni a személyi jellegű egyéb kifizetéseket a közvetlen önköltségben? 22. Hogyan kell könyvelni a saját termelésű készlet természetbeni bérként történő juttatását? 23. Mi a helyes elszámolás, ha a forintban számlázott teljesítés ellenértékét devizával egyenlítik ki? 24. Hogyan és milyen bizonylat alapján kell elszámolni a társasházi közös költséget és a tetőfelújítás céljára a tulajdonosoktól beszedett összegeket? 25. Mi a helyes elszámolása a jövedéki adónak és a jövedéki adó visszatérítésének? Feltételek 21. Figyelembe lehet-e venni a személyi jellegű egyéb kifizetéseket a közvetlen önköltségben? A rövid válasz az, hogy igen, de csak feltételekkel. Ha nyújtását jogszabály kötelezően előírja Ha a juttatás szerződés, megállapodás, belső szabályzat alapján alanyi jogon megilleti a munkavállalót A közvetlen önköltség meghatározásakor biztosítani kell a közvetlen költségek kalkulációjának megfelelő alátámasztottságát, illetve a közvetlen és közvetett költségek megfelelő elhatárolását. Személyi jellegű egyéb kifizetések: természetes személyek részére nem bérköltségként és nem vállalkozói díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen összegek le nem vonható áfáját, továbbá ezen összegek után a vállalkozó által fizetendő (fizetett) szja összeget is. [Szt. 79. (3) bekezdés] 22. Hogyan kell könyvelni a saját termelésű készlet természetbeni bérként történő juttatását? 23. Mi a helyes elszámolás, ha a forintban számlázott teljesítés ellenértékét devizával egyenlítik ki? 2. STK 581. STK ÁV 582. SEEAÉ 2. Áruk ÁFA Jöv. elsz Bérköltség Elengedett köt Ha megállapodás alapján egyértelműen meghatározzák az alkalmazandó árfolyamot: akkor a felek által elfogadott árfolyam és a külföldi pénznem készletre vételi (Szt. szerinti) árfolyamának különbözetét árfolyam-különbözetként kell elszámolni. Ha az alkalmazandó árfolyamra vonatkozóan nincs megállapodás: akkor a külföldi pénznem készletre vételi (Szt. szerinti) árfolyamán számított forintösszeg és a számlán szereplő forintösszeg különbözete nem minősül árfolyamkülönbözetnek. A feleknek ezt még rendezni kell. 18

19 24. Hogyan és milyen bizonylat alapján kell elszámolni a társasházi közös költséget és a tetőfelújítás céljára a tulajdonosoktól beszedett összegeket? A közös költség megállapításának és így számviteli elszámolásának is kétfajta gyakorlata alakult ki. Egyéb követelésként év közben Ha a közös költséget az éves költségvetési tervben megállapítják és azzal év végén a tényadatok ismeretében a tulajdonosokkal elszámolnak (a különbözetet rendezik). Év végén igénybe vett szolgáltatásként kell elszámolni. Igénybe vett szolgáltatásként év közben Ha a közös költséget az éves költségvetési tervben megállapítják, de a terv és tényadatok közötti különbözettel év végén nem számolnak el (a különbözetet a következő időszak közös költségének megállapításakor veszik figyelembe) A tetőfelújításra fizetett összeg egyéb követelés. Megvalósuláskor a lakástulajdon bekerülési értékét növeli, vagy folyó költségként kell elszámolni. Az elszámolás bizonylata: költségvetési terv, fizetési értesítő, elfogadott időszaki elszámolás. A társasháznak a tulajdonos társaság részére külön bizonylatot nem kell kiállítania. 25. Mi a helyes elszámolása a jövedéki adónak és a jövedéki adó visszatérítésének? Ha a termék beszerzésekor, előállításakor merül fel Ha a termék értékesítésekor merül fel A jövedéki adó elszámolása A termék bekerülési értékét növeli A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj mennyiségére tekintettel visszatérített jövedéki adót egyéb bevételként kell elszámolni! (költségek ellentételezésére kapott támogatás, nem pedig a megfizetett jövedéki adó visszatérítése) Egyéb ráfordításként kerül elszámolásra Kérdések (20 perc) 26. A csődeljárás során be nem jelentett követelés minősíthetőe behajthatatlan, elengedett vagy elévült követelésnek? 27. Mi minősül utalványnak és milyen elszámolási szabályok kapcsolódnak hozzá? 26. A csődeljárás során be nem jelentett követelés minősíthetőe behajthatatlan, elengedett vagy elévült követelésnek? A végrehajtás során nincs (elég) fedezet Egyezségi megállapodásban elengedett (csőd és felszámolási eljárás esetén) A felszámoló írásbeli nyilatkozata alapján nincs fedezet 28. Milyen feltételek mellett fizethető osztalék előleg, mikor és hogyan kell elszámolni? 29. Kötelező-e a tulajdonosnak felvenni a részére megállapított osztalék előleg összegét? 30. Milyen szempontokat kell figyelembe venni és hogyan, mikor kell elszámolni a pótbefizetés összegét? Nem lehet eredményesen érvényesíteni (magas végrehajtási költség, az adós igazoltan nem lelhető fel) Behajthatatlan (Tényét és mértékét bizonyítani kell!) Bíróság előtt nem érvényesíthető Adóalapot növel! A felszámolás befejezésekor az átvett eszköz nem nyújt rá fedezetet Elévült 19

20 26. A csődeljárás során be nem jelentett követelés minősíthetőe behajthatatlan, elengedett vagy elévült követelésnek? Behajthatatlan a követelés, ha azt csődeljárás során csődegyezség keretében engedték el. Ennek alapdokumentuma az aláírt megállapodás. 27. Mi minősül utalványnak és milyen elszámolási szabályok kapcsolódnak hozzá? Felhasználásuk szerint vásárlási utazási étkezési (Erzsébet) vegyes felhasználású Széchenyi Pihenő Kártya Csoportosításuk Kibocsátó szerint saját kibocsátású a gazdálkodó kibocsátja, ami hálózatában levásárolható A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi IL. törvény alapján a csődegyezség csak arra a hitelező cégre vonatkozik, aki azt aláírta. internetes kedvezményoldalak kuponjai egyéb kuponok helyi pénzek (soproni kékfrank, balatoni korona) idegen kibocsátású a gazdálkodó megvásárolja, majd természetes személynek juttatja 27. Mi minősül utalványnak és milyen elszámolási szabályok kapcsolódnak hozzá? Saját kibocsátású utalványok elszámolása 27. Mi minősül utalványnak és milyen elszámolási szabályok kapcsolódnak hozzá? Idegen kibocsátású utalványok elszámolása értékesítéskor az ellenszolgáltatás időpontja bizonytalan kötelezettségként kell kimutatni (bevétel nem lehet) áfafizetési-kötelezettség nem keletkezik vásárláskor nem termék vagy szolgáltatás vásárlás (ráfordítás nem lehet) követelésként kell kimutatni áfafizetési-kötelezettség nem keletkezik átadáskor személyi jellegű egyéb kifizetés a kötelezettséggel szemben átadáskor személyi jellegű egyéb kifizetésként kell elszámolni a követeléssel szemben beváltáskor visszaváltáskor árbevételt, áfát kell elszámolni az értékesítésről kötelezettség csökken kötelezettség csökken visszaváltáskor átadás nélküli elévüléskor követelés csökken egyéb ráfordítást kell elszámolni követelés csökken elévüléskor rendkívüli bevételként kell elszámolni kötelezettség csökken Az utalvány nem készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, nem előleg, nem értékpapír, hanem követelés, illetve kötelezettség. 20

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló

Számviteli változások 2014. Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Számviteli változások 2014 Tóth Mihály bejegyzett könyvvizsgáló Releváns jogszabályok egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013.

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

Mikrogazdálkodói számlatükör

Mikrogazdálkodói számlatükör Mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Számviteli törvény című előadás

Számviteli törvény című előadás Számviteli törvény 2014. című előadás Előadó: Botka Erika okleveles könyvvizsgáló, MSZSZE főtitkára Főbb témakörök: 2013. évközi törvény változások Kapcsolt vállalkozások Végelszámolás Devizás ügyletek

Részletesebben

A mikrogazdálkodói számlatükör

A mikrogazdálkodói számlatükör 1 A mikrogazdálkodói számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jogok 1131. Vagyoni értékű jogok bruttó 1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli és annak

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2.

HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. III. évfolyam PSZ szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Pénzügyi számvitel 2. LEADÁSI HATÁRIDŐ: NOV. 27. 2015/2016. I. félév PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska

Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka. Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska Mérlegképes Tanoncok Mikulásának ajándéka Immateriális javak könyvelési Segédlete - Puska www.merlegkepestanoncok.hu Immateriális javak: Állomány növekedések Vásárlás T: 113/114 Immateriális javak T: 466

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők:

Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: Példa az eredménykimutatáshoz Egy vállalkozás bevételei és ráfordításai tárgyévben a következők: (adatok ezer Ft-ban) 1. Késztermék értékesítés ellenértéke ÁFÁ nélkül 100.000 2. Vevő által el nem ismert

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás II.

Eredménykimutatás II. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése V. előadás Eredménykimutatás II. Egyéb bevételek ráfordítások

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelethez Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1-jétől új beszámoló forma is választható, a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló. A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 24/4-11/2016. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2016. február 17. 15.00-óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN. I. kötet Lilliné Fecz Ildikó ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL A GYAKORLATBAN I. kötet 2014 Budapest, 2014 Szerző: Lilliné Fecz Ildikó ISBN 978-963-638-465-4 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc)

MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) MISKOLCI EGYETEM Név:... Gazdaságtudományi Kar Neptun kód:... Számvitel Tanszék Miskolc, 2006. ELMÉLETI KÉRDÉSEK (30 pont) MINTAVIZSGASOR Bevezetés a számvitelbe tantárgyból (Megoldási idő 70 perc) I.

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2" c. tárgyból

MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. Számvitel 2 c. tárgyból MINTA ZÁRTHELYI DOLGOZAT II. " c. tárgyból -2- Tesztkérdések (Több helyes válasz is lehetséges!) 20 pont 1. A konkrét termékértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz nem kapcsolódóan adott nagyvevői engedmény

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források

GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R. Források MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R P É N Z Ü G Y I É S S Z Á M V I T E L I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Források MÉRLEG,... év... A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök

Pénzügyi számvitel V. előadás. Követelések, pénzeszközök Pénzügyi számvitel V. előadás Követelések, pénzeszközök A követelés fogalma jogszerű teljesített elfogadott, elismert pénzben kifejezett, kifejezhető FIZETÉSI IGÉNY Tágan értelmezve A számviteli szempontból

Részletesebben