Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mátészalkai Járási Hivatala. Általános közzétételi lista"

Átírás

1 Mátészalkai Járási Hivatala Általános közzétételi lista I. Szervezeti, személyi adatok 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai I. Törzshivatal Okmányirodai Osztály - a közlekedési okmányokkal kapcsolatos hatósági ügyintézés, közlekedési igazgatási hatósági feladatok - a közúti közlekedési nyilvántartásból történő egyedi adatszolgáltatás - az önkormányzatok adóhatósága felé a járműnyilvántartásból történő rendszeres adatszolgáltatás - a vezetői engedély kiadásával és a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványának kiadásával kapcsolatos feladatok - a személyi igazolvánnyal, lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézési feladatok - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával, az úti okmányok kiadásával, a Nemzeti Egységes Kártyarendszerrel kapcsolatos ügyintézés - Közreműködik a polgárok állandó személyazonosító igazolvánnyal történő ellátásában - adatszolgáltatást teljesít a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásból - az egyéni vállalkozással, valamint az ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatos ügyintézés - a járművek forgalomba helyezésével és ideiglenes forgalomba tartásával kapcsolatos teljes körű ügyintézési feladatok: első forgalomba helyezés, tulajdonjog változásával kapcsolatos feladatok ellátása, forgalmi engedélyek, törzskönyvek adatait érintő változások aktualizálása azok kiadása, rendszámok megrendelése, kiadása, selejtezése, forgalomból történő kivonások, forgalomba helyezések, kötelező felelősség biztosítás feldolgozása az IGFB2 programban, heti adatszolgáltatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adóhatósága Illetékkiszabó Főosztály 2. felé, a POS terminálon keresztül befizetett vagyonszerzési illetékekről, rendszeradminisztrátori feladatok ellátása az XR rendszerben, a keletkezett háttéranyagok időszakonkénti felterjesztése a KEKKH felé. Az STB2 rendszerben bizonylatok előállítása, okmányok hatósági jelzések műszaki érvényesítési cimkék foglalása, kiadása. A külföldről behozott használt járművek esetében származás ellenőrzési nyilvántartásba vétel - ellátja továbbá az okmányirodai feladatokon felül a törzshivatal iktatási, ügyiratkezelési feladatait. Hatósági Osztály a) Általános és szociális igazgatási csoport: - közgyógyellátással kapcsolatos ügyintézés

2 2 - ápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés - egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés - időskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés - hadigondozással kapcsolatos ügyintézés - állampolgárság megszerzésére, illetve arról való lemondásra irányuló nyilatkozatokkal, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés - a menedékjogi törvény alapján a menekült, az oltalmazott, valamint menedékes számára adható szociális támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása - a temetkezési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési, ill. felügyeleti jellegű hatósági feladatok ellátása, valamint a temetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátása - végzi az állandó menazséria működésének engedélyével, a cirkuszi menazséria létesítésével és fenntartásával kapcsolatos hatósági feladatokat, továbbá a külföldről érkező cirkuszi menazséria esetén az ideiglenes menazséria útinapló kiadásával kapcsolatos feladatokat, valamint a külföldi menazséria tekintetében a szolgáltatással kapcsolatos hatósági feladatokat - a járási hivatal hatáskörébe utalt állattartással, állatvédelemmel, környezetvédelemmel, levegőtisztasággal, vízgazdálkodással kapcsolatos ügyintézés - közreműködik az érettségi vizsgák megszervezésében, továbbá gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az intézményfenntartó központ részére, valamint hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést - a villamos energia, földgáz és távhő szolgáltatók kérelmére elrendeli a szolgáltató bejutását a felhasználási helyre, illetve a mérőeszközök leolvasásával kapcsolatos tűrési, együttműködési kötelezettséget állapít meg, továbbá a távhő szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére megállapítja a használati jogot és a fizetendő kártalanítás mértékét - kötelezi az ingatlan beköttetésére az ingatlan tulajdonosát, amennyiben az ingatlan víziközműrendszerbe beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti - fogadja a bányakapitányság értesítését a jogosulatlan bányászati tevékenység ügyében hivatalból indult eljárásról - összehívja a részarány-földtulajdonosok közgyűlését földkiadó-bizottság megválasztása céljából, illetve a földkiadó bizottság megszűnése esetén értesíti a mezőgazdasági igazgatási szervet és az érintett részarány-földtulajdonosokat - a bírósági végrehajtó megkeresésére javaslatot tesz a termőföld zárgondnokának személyére b) Szabálysértési csoport: - az általános szabálysértési hatóság hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt elsőfokú eljárás lefolytatása, - a szabálysértési nyilvántartási rendszerbe történő adatkérés és adatközlés teljesítése, - a végrehajtással kapcsolatos feladatok.

3 3 II. Szakigazgatási szervek: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala Állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági feladatai tekintetében: - az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot; - igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét; - kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot; - elbírálja a saját kutas vízellátó rendszert üzemeltető élelmiszeripari vállalkozások önellenőrző mintavételi terveit, felügyeli, és figyelemmel kíséri az önellenőrző vizsgálatok adatait, negyedévente összesíti és megküldi azokat a területi szervnek; Engedélyezi: - az etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőség-megőrzési idő lejárta után a takarmány forgalomba hozatalát, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználását; - az élőállat-szállító járműveket, illetve az élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket; - az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének (karanténozásának) feltételeiről; - az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további feldolgozását eseti engedélyezésben; Ellenőrzi: - törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok tevékenységét; - az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; - állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; - a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; - az állatok tenyésztésének, szaporításának állat-egészségügyi körülményeit; - a 33/2010 (IV.7.) FVM rendelet szerinti engedélyezett állategészségügyi biocid termékek és az egyéb gyógyhatású készítmények felhasználását és forgalmazását, állati vérkészítmények előállítását és forgalmazását, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazásának feltételeit, valamint az állatgyógyászati készítmények felhasználását; - az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati jegyzőkönyvét; - a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; - a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; - az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt;

4 4 - az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; - rendszeres jelleggel az állatjóléti, a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszerminőségi előírások betartását az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását; - az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett Jó Higiéniai Gyakorlatot, a nyomon követési, az élelmiszer-visszahívási és a veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok -ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál felhasznált adalék- és csomagolóanyagok, élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületek, továbbá tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is; - a higiéniai minősítő bizonyítvánnyal rendelkező élelmiszer-ipari gépek, berendezések általános higiéniai alkalmasságát; - az ivóvíz minőségű víz biztosítását az általa felügyelt élelmiszeripari-vállalkozásoknál; - az élelmiszeripari vállalkozások saját kutas vízellátó rendszereit; - az emberi fogyasztásra szánt állatokat és állati eredetű melléktermékeket kísérő bizonyítványokat, okiratokat, valamint az ezekre vonatkozó nyilvántartásokat és egyéb dokumentumokat; - a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a járványügyi és takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a takarmányjelölési előírások betartását; - a takarmányok felhasználását és szállítását; - a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; - a takarmányok exportját, tranzitját és importját; - a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; - a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását; Nyilvántartásba veszi: - az engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó élelmiszer-vállalkozásokat; - az élelmiszer-csomagolóanyag gyártókat, forgalomba hozókat; - az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállítókat; - az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt; Nyilvántartja az élelmiszerek vonatkozásában bejelentett, kivizsgált és felderített élelmiszermérgezéseket és -fertőzéseket, azok okait; Elrendeli: - az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a járványügyi szempontból szigorúbb intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; - az állat-egészségügyi programok végrehajtását; - dönt a kártalanításról ötmillió forintot meg nem haladó értékig; - járványügyi intézkedést foganatosít; Ellenőrzi az élelmiszer-, illetve takarmánybiztonsági, - minőségi, állategészségügyi rendelkezések megtartását;

5 5 Az élelmiszer-higiéniai szakterületen: - megvizsgálja a levágott állatot; - elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kivételekkel - a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; - elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát; - meghozza az élelmiszernek emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést. A falugazdász hálózat útján: - folyamatos tájékoztatást ad a gazdálkodók részére a mezőgazdaságot érintő kormányzati döntésekről, valamint az egyes agrártámogatási lehetőségekről; - feladat- és hatáskörében ellátja az egyes, mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igazolását, elszámolását és ellenőrzését; - ellátja a mezőgazdasági őstermelők nyilvántartásba vételét, amelynek keretében kiállítja és érvényesíti, visszavonja, valamint nyilvántartja a mezőgazdasági őstermelői igazolványokat; - eljár a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adó, valamint a szőlő, gyümölcs gázolaj de minimis visszatérítéssel kapcsolatos ügyekben; - közreműködik a vis maior eseményekkel kapcsolatos szakhatósági feladatokban; - elkészíti a tagállami állampolgárok termőföld tulajdonszerzésével kapcsolatos környezettanulmányt, amelynek alapján a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 19 (3) bekezdése alapján a NÉBIH igazolást ad ki a tagállami állampolgárok mezőgazdasági tevékenységének folytatásáról. Egyéb állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági feladatai tekintetében: - részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatait, részt vesz az állatgyógyászati készítmények előállításának, forgalomba hozatalának, országba történő behozatalának ellenőrzésében; - ellát egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi informatikai rendszerek használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat; - a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, felszámolásához szükséges intézkedéseket; - megteszi a szükséges intézkedéseket az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerén keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén; - az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és fertőzéseket, feltárja azok okait; - intézkedik a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő állatbetegség) megelőzése, felderítése és felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről, - felhívhatja az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjét a dokumentációs rendszer adatainak rendelkezésre bocsátására;

6 6 - szükség esetén felhívhatja azt az élelmiszer-vállalkozást, amely egy másik tagállamból szerez be terméket vagy ilyen termék szétosztását végzi, hogy jelentse be a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő beszállítás megtörténtét; A falugazdász hálózat útján: - folyamatos gyűjti és elemzi a területi tapasztalatokat; - folyamatos figyelemmel kíséri a mezőgazdasági termelők által igénybe vett, nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások felhasználását; - tájékozódik a települési önkormányzat illetékes szerveivel együttműködve az önkormányzat területén lévő mezőgazdasági utak állapotáról, folyamatosan tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét a termőföld külön jogszabály szerinti hasznosítási, illetve termőképesség-fenntartási kötelezettség betartásáról, tapasztalatairól; - ellátja a termésbecsléssel, állapotminősítéssel, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatokat; - ellátja az elemi károk felmérésével kapcsolatos területi feladatokat; - közreműködik a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenőrzési és elszámolási munkáiban; - közreműködik a delegált és közreműködői feladatok ellátásában; - közreműködik a rendezett piaci kapcsolatokkal összefüggő feladatok végzésében; - közreműködik a nemzeti támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatokban, különösen a támogatások felhasználásának ellenőrzésében, a mezőgazdasági beruházások utóellenőrzésében, elismert termelői csoportok ellenőrzésében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete a) Jogszabályban meghatározott ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol. b) ellátja a megyei kormányhivatal alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat: - a közegészségügy (környezet- és település-egészségügy, gyermek-, és ifjúság-egészségügy, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, kémiai biztonság) területén, - a járványügy (fertőzőjárvány-ügy) területén, - az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén, - az egészségügyi igazgatás, koordináció területén. c) Ellátja a jogszabályban a feladatkörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat az egészségügyi szolgáltatók felett. d) a járási népegészségügyi intézet, mint szakigazgatási szerv részt vesz a lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását. e) A járási népegészségügyi intézetek egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében illetékességi területén felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a jogszabályokban meghatározott hatósági feladatainak ellátása során. f) A járási népegészségügyi intézetek egyéb feladatai:

7 7 A megyei tiszti főorvos irányításával és felügyeletével a különböző jogszabályok felhatalmazása alapján, illetékességi területén ellátja: - a közegészségügyi, a járványügyi, az egészségfejlesztési, valamint az egészségügyi igazgatás és koordináció területén meghatározott feladatokat; - a Családvédelmi Szolgálat működtetését; - felügyeletet és ellenőrzést gyakorol az egészségügyi alapellátás felett és a hatáskörébe tartozó egészségügyi szolgáltatók felett Illetékességi terület: Mátészalkai járás Csengeri járás Fehérgyarmati járás Nyírbátori járás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala A Járási Építésügyi Hivatal kiemelt feladatai: - a szakmai irányításáért felelős kormányhivatal ellenőrzési feladatai teljesítésének, valamint az ágazati jogszabályok hatályosulásának segítése - a benyújtott kérelmek elbírálása - építési engedélyezés - az építésfelügyeleti tevékenység ellátása. A Járási Építésügyi Hivatal az építésfelügyeleti hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat kezdeményez. A Járási Építésügyi Hivatal egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai - az SZMSZ-ben előírtak alapján - szükség esetén de évente legalább két alkalommal - közös ellenőrzés végzését kezdeményezi az építésügyi hatósággal, más illetékességi területen működő építésfelügyeleti hatósággal, az illetékes területi építész-, mérnöki-, illetve kereskedelmi és iparkamarával, valamint más ellenőrzésre jogosult hatósággal vagy szervezettel; - megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Földhivatala Az Ingatlan-nyilvántartási Osztály A Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztálya az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: - Jogszabályban meghatározott illetékességi területen ha jogszabály másként nem rendelkezik döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben; - Lefolytatja a rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos első fokú eljárást; - Kezeli az ingatlan-nyilvántartást, az adatokban, jogokban és tényekben bekövetkezett változásokat folyamatosan érvényesíti, illetve döntést hoz azokról; - Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; - Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében. A Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztálya egyéb feladatai tekintetében:

8 8 - Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; - A hatályos jogszabályokban meghatározott módon másolatokat ad ki az ingatlan-nyilvántartás részeiről; - Ellátja az adatlekérdezéssel, adatszolgáltatással, az adatbázishoz csatlakozással kapcsolatos járási földhivatali feladatokat. A Kormányhivatal Földhivatala a Földhivatallal együttműködve ellenőrzi a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezésének jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását; - Lefolytatja a tulajdoni lap pótlásával kapcsolatos eljárást; - A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, - Ellátja az ingatlan-nyilvántartás átalakításával, valamint új munkarészek közszemlére tételével kapcsolatos feladatokat; - Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat jelenti a Kormányhivatal Földhivatala felé; - A biztonsági papír, átpántoló címke és biztonsági pecsétcímke kezelésére vonatkozó előírásoknak megfelelően felelős a biztonsági elemek szabályszerű, biztonságos kezeléséért, felhasználásáért, tárolásáért, valamint a tulajdoni lap másolat szolgáltatás biztosításáért; A Földmérési és Földügyi Osztály A Földmérési és Földügyi Osztály az egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: - Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; - Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat. - Jogszabályban meghatározott illetékességi területen ha jogszabály másként nem rendelkezik döntést hoz az ingatlanügyi hatósági tevékenység körébe tartozó első fokú hatósági ügyekben; - Gyakorolja a termőföld időleges és végleges más célú hasznosításával, a művelés alól kivett területek újrahasznosításával, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosításával kapcsolatos hatósági (szakhatósági) hatásköröket, a Kormányhivatal Földhivatala részére továbbítja a jogerős engedélyező határozatokat, eljár az engedély nélküli más célú hasznosítás esetén, intézkedik a kirótt földvédelmi járulékok és bírságok behajtásáról, az elrendelt eredeti állapot helyreállítási kötelezettségének végrehajtásáról; - Első fokon eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatban; - Gondoskodik az igazgatási szolgáltatási díjak beszedéséről; - Kérelemre közreműködik a birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezésében; - Végrehajtja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; - Ellátja illetékességi területén folyamatosan különösen a határszemlék keretében a termőföldek hasznosítási, valamint ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettségének ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtását; - Elvégzi a földminősítési feladatokat, a művelési ág változásokkal kapcsolatos osztályba sorolásokat;

9 9 - Vezeti a földhasználati nyilvántartást, abból meghatározott körben és célra adatot szolgáltat; A Földmérési és Földügyi Osztály egyéb feladatai tekintetében: - Végrehajtja a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; - Végrehajtja a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatokat; - A megszűnt telekkönyvi, földnyilvántartási és ingatlan-nyilvántartási munkarészeket, valamint földértékelési munkarészeket tárolja, azokról másolatokat ad ki, kezeli az okirattárat, - Átvezeti a települések közigazgatási, belterületi határában bekövetkezett változásokat és azokat jelenti a Kormányhivatal Földhivatala felé; - Közreműködik a digitális térképi adatok megyei szintű számítógépes elérhetőségét biztosító rendszer működtetésében a Földhivatal illetékességi területe vonatkozásában; - Ellátja az újfelméréssel, térképfelújítással, földrendezéssel kapcsolatos előkészítési, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, valamint ellátja a települések igazgatási határváltozásával összefüggő földmérési hatósági feladatokat; - Folyamatosan vezeti az ingatlan-nyilvántartási térképek állami alapadat tartalmában bekövetkezett változásokat, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkákat minősíti és záradékolja, eredeti állapotukban tárolja, kezeli, azokból a jogosultak részére adatot szolgáltat; - Az ingatlan-nyilvántartási térképről hiteles másolatot szolgáltat; - A numerikus ingatlan-nyilvántartási térképek esetében ellátja az adat és térképtári feladatokat; - Illetékességi területén közreműködik az új térképek készítésének hatósági feladataiban, részt vesz az előkészítő, és végrehajtó munkában, állást foglal a terepi és térképi eltérések ingatlannyilvántartási ábrázolásával kapcsolatosan, a Kormányhivatal Földhivatala irányítása mellett részt vesz az új térképek állami átvételi eljárásának folyamatában; - Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; - A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; - Amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez; - Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; - Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet; - A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása tárgyában hozott jogerős és végrehajtható döntéseiben megállapított kötelezettségek teljesítésének nyomon követése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket; - Illetékességi területén megteszi a földhasználati nyilvántartás feltöltöttségének növelése, valamint a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett adatok aktualizálása érdekében a szükséges intézkedéseket; - Ellátja a földvédelmi járulék és bírság befizetésével kapcsolatos feladatokat, valamint a földvédelmi járulékok és bírságok törlésére, visszafizetésére irányuló beadványokkal kapcsolatos feladatokat;

10 10 - Intézkedéseket tesz a döntéseiben kiszabott, a Magyar Államot megillető, földvédelmi járulékok és bírságok hatékony behajtása érdekében; - A földvédelmi engedélyezési eljárás során megteszi a szükséges intézkedéseket az átlagosnál jobb minőségű termőföldek fokozott védelméért; - Illetékességi területén ellátja a parlagfű előfordulásának és elterjedésének felderítésével kapcsolatos (ellenőrzéseket) feladatokat; - A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén gondoskodik a földvédelmi szempontok fokozott érvényre jutásáról; - Határszemle ellenőrzéseket folytat, melyről minden évben írásban beszámolót készít és azt felterjeszti a Kormányhivatal Földhivatalának; - Intézkedik a telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos járási földhivatali feladatok jogszerű végrehajtásában. - Ellátja az újfelmérés, térképfelújítás, a Nemzeti Kataszteri Program keretében elkészített új térképművek közszemlére tételével kapcsolatos hatósági feladatokat; - A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelést végez, az észlelt eltérések rendezése céljából hatósági eljárást kezdeményez; - Amennyiben az a hatósági feladatainak ellátását nem veszélyezteti, szabad kapacitása terhére díjfizetés ellenében kisegítő vagy vállalkozási tevékenységként mérnöki szolgáltatást és műszaki tanácsadást végez; - Elvégzi a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítását; - Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatok kezelésére és tárolására adat- és térképtárat működtet. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 1. A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs mód gyermekotthonban, fogyatékos személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában, b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, c) dönt az általa elrendelt és a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatáról, megszüntetéséről és megváltoztatásáról, d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel, f) dönt nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, g) figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a szülő kapcsolatának alakulását, a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, h) dönt a gyermek nevelésbe vételének megszüntetéséről, i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendeléséről, j) dönt a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről, k) megállapítja nevelésbe vett gyermek lakóhelyét, l) dönt az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, speciális szükségletű gyermek nevelési felügyeletéről, m) közreműködik a bírósági végrehajtási eljárásban, n) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről, o) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról,

11 11 p) kezdeményezi a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését, felülvizsgálja az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetését, q) megkeresi az adóhatóságot a gondozási díj behajtása érdekében. 2. A járási gyámhivatal a pénzbeli és természetbeni támogatásokkal kapcsolatban a) dönt az otthonteremtési támogatás megállapításáról, b) dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről. 3. A járási gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, b) megállapítja a gyermek családi és utónevét, c) hozzájárul cselekvőképtelen jogosult esetén a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához és egyidejűleg eseti gondnokot rendel, d) a házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény 41. -a alapján megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők vagy a képzelt apa adatait. 4. A járási gyámhivatal az örökbefogadással kapcsolatban a) dönt a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, és kérelemre elrendeli az örökbefogadásra alkalmas személyek nyilvántartásba való felvételét, b) felveszi a szülőnek azon jognyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához. 5. A járási gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet a) a gyermek elhelyezése, illetve kiadása, b) a gyermeket megillető tartási követelés érvényesítése, c) a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása, d) a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése, e) a számadási kötelezettség, illetve a számadás helyességének megállapítása iránt. A járási gyámhivatal feljelentést tesz a) a gyermek veszélyeztetése vagy a tartás elmulasztása, b) a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt. 6. A járási gyámhivatal a szülői felügyeleti joggal, illetve a gyermektartásdíjjal kapcsolatban a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, b) intézkedik a bíróság, valamint a járási gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás végrehajtásáról, c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, d) dönt a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre, e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához, f) jóváhagyja a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozatot, g) engedélyezi a gyermek részére a szülői ház vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási hely elhagyását, illetve a feltételek megváltozása esetén visszavonja az e tárgyban kiadott engedélyt, h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről, i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az évi június hó 20. napján kelt egyezmény alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a

12 12 határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK rendelet, a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, november 23-i hágai egyezmény és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére közreműködik a tartásdíjat megállapító és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében, j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő foglalkoztatását, k) megkeresi az adóhatóságot a gyermektartásdíj megelőlegezett összegének behajtása iránt. 7. A járási gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a) a gyermek részére gyámot, családbafogadó gyámot, hivatásos gyámot rendel, b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, c) irányítja és felügyeli a gyám, a hivatásos gyám tevékenységét, d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot, e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, ügygondnokot, az ügyei vitelében akadályozott személy képviseletére és méhmagzat részére gondnokot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat. 8. A járási gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, b) dönt a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyásról, c) rendszeres felügyelete alá vonhatja a vagyonkezelést, ha a szülők a gyermek vagyonának kezelése tekintetében kötelességüket nem teljesítik, d) elbírálja a rendszeres és az eseti számadást, meghatározott esetekben a végszámadást, e) közreműködik a gyermekek, gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben, f) közreműködik a hagyatéki eljárásban. 9. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 51. (2b) bekezdésében, 53. (4c) bekezdésében és 54. (5) bekezdésében foglalt gyámhatósági feladat- és hatáskört a járási gyámhivatal gyakorolja. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége Kirendeltség koordinációs feladatai tekintetében: - Ellátja a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek végrehajtásával összefüggő feladatokat. - Feladatainak ellátása érdekében együttműködik a munkaügyi központ osztályaival, ennek keretében rendszeres és eseti adatszolgáltatási feladatokat teljesít, jelentéseket, beszámolókat, értékeléseket készít a munkaügyi központ felé. - Vezeti a szakmai irányító szervek által előírt nyilvántartásokat. - A szakterületet érintő szakmai anyagokat, tervezeteket, eljárás rendeket véleményezi.

13 13 - Kapcsolatot tart a foglalkoztatókkal, társszervekkel és a non-profit szervezetekkel; önkormányzatokkal. - Segíti a Foglalkoztatási Programok Osztályának (FPO) program-tervező munkáját, összegyűjti a kirendeltségen megjelenő, ahhoz szükséges szakmai információkat. - Előkészíti a projekt megvalósítása keretében bevonandó létszámok kirendeltségi teljesítését. - Kezeli az irányadó jogszabályokat, normatív utasításokat. - Szakmai tájékoztatást kérő leveleket készít. - Megválaszolja a tárgykörben ügyfelektől érkező, kirendeltségi hatáskörbe tartozó tájékoztatáskéréseket. - Kapcsolatot tart és együttműködik a megvalósításban résztvevő szervezeti egységekkel, a felettes szervekkel. - Munkatársai részt vesznek a programokkal kapcsolatos szakmai értekezleteken. - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján megvizsgálja az aktív korúak ellátásának jogosultságát megalapozó igazolás kiadásának feltételeit. Az önkormányzatokat közös adatbázison (FOKA) keresztül tájékoztatja a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő ügyfelekről (együttműködés, törlés, szankcionálás, elhelyezkedés, szünetelés/szüneteltetés). - Együttműködik az illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, nonprofit szervezetekkel a közfoglalkoztatás megszervezése érdekében. - Rendszeresen tájékoztatja a Közfoglalkoztatási és Koordinációs Osztályt a közfoglalkoztatás támogatással kapcsolatos feladatok megvalósításáról, valamint a rendelkezésre álló pénzeszközök célirányos és hatékony felhasználásáról. - Ellátja és koordinálja a térségi és egyéb programokhoz kötődő partnerségi szerződésekből, együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat. A Kirendeltség a hatályos jogszabályban meghatározott illetékességi területén átnyúló feladatai tekintetében: - Fogadja és teríti a foglalkoztatók által bejelentett, kiterjesztésre jelölt munkaerőigényeket. - Munkaközvetítési feladatokat lát el illetékességi területén kívüli munkahelyekre munkáltató munkaerőigénye alapján, illetve ellátásra való jogosultság feltételeként is, továbbá országos kiterjesztésű munkaerőigény esetén munkaközvetítési feladatokat lát el az egész ország területére. - Uniós projektek tekintetében támogatást nyújthat a programba vontakat foglalkoztató a kirendeltség illetékességi területén kívüli székhellyel, telephellyel rendelkező munkáltatók részére. - Ellátja a költöztetéssel kapcsolatos feladatokat. A Kirendeltség egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai tekintetében: - Ellátja az álláskeresők nyilvántartásba vételével, e státusz szünetelésével és szüneteltetésével, törlésével kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, költségtérítés megállapításával, ezen, valamint a korábban megállapított álláskeresési támogatások, és ellátások szünetelésével és szüneteltetésével, megszűnésével, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. - Szolgáltatást kérők, közvetítést kérők nyilvántartásának kezelésével kapcsolatos feladatokat elvégzi.

14 14 - A kirendeltség hatáskörébe tartozó foglalkoztatást elősegítő támogatásokat nyújthat, ellátja az ezzel kapcsolatos, a kirendeltség feladatkörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat. Ennek keretén belül: Befogadja a támogatás iránti kérelmeket, szükség esetén hiánypótlásra felszólítja a gazdálkodó szervezeteket. Ügyintézői javaslat alapján döntéselőkészítés, melyet felterjeszt a Munkaügyi Központ igazgatója részére. A Munkaügyi Központ igazgatójának döntését követően a kirendeltség rendelkezésére biztosított pénzügyi fedezet alapján hatósági szerződést köt, a kötelezettségvállalást rögzíti az IR-FPIR rendszerben. A havonkénti pénzügyi elszámolások ellenőrzi, a kifizethető támogatási összeget utalásra feladja az IR-FPIR-en keresztül a Munkaügyi Központ részére. Szükség esetén intézkedik a támogatás megszüntetéséről. - Közreműködik a Munkaügyi Központ által pályáztatott képzések szervezésben. Ennek keretében: Felveszi a képzésben résztvevők kérelmeit. Döntés-előkészítést végez a képzési tanfolyamon résztvevők alkalmasságáról és felvételéről, a Munkaügyi Központ igazgatójának döntését követően hatósági szerződést köt. A kötelezettségvállalást rögzíti az IR_FPIR rendszerben. Befogadja a képzési számlákat, melyet ellenőrzést követően utalásra feladja az IR- FPIR-en keresztül a Munkaügyi Központ részére. A képző intézetek által küldött jelenléti ívek alapján rögzíti a keresetpótló juttatást. - Havonta VIR adatszolgáltatást készít, melyet megküld a Munkaügyi Központ részére. - A munkaügyi központ hatáskörébe tartozó támogatások esetében a munkaügyi központ kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával véleményezi a munkáltató és a kirendeltség együttműködését, munkaügyi központ kezdeményezésére, az adatvédelmi rendelkezések betartásával tájékoztatja a munkaügyi központot a munkáltatóról rendelkezésre álló munkaerő-piaci információkról, - Az első fokon hozott döntések elleni jogorvoslati kérelmeket a kirendeltség az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontjával együtt felterjeszti a másodfokon eljáró munkaügyi központ számára. - A benyújtott méltányossági kérelmeket döntésre előkészíti a méltányossági jogkör gyakorlója által történő döntéshozatal céljából, - Ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszközök visszakövetelésével, a fizetési kedvezményekkel (részletfizetés és/vagy fizetési halasztás engedélyezése), a követelések nyilvántartásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. - Elvégzi az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan a harmadik országbeli állampolgár TAJ-számának és adóazonosító jelének igénylésével és hatósági bizonyítvány kiadásával, illetőleg a TAJ-számmal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy TAJ-számának igénylésével kapcsolatosan az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló évi LXXV. törvényben, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat. - Ellátja a különböző célú igazolások, hatósági bizonyítványok kiadását. - Belföldi jogsegély keretében adatszolgáltatást teljesít és kér.

15 15 - Közreműködik a MEV-rendszer működtetésében. - Munkaerő-piaci programokat kezdeményez, szervezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékoztatással, véleményezéssel, döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatokat. - Ellátja az álláskeresők együttműködési kötelezettségéből adódó feladatokat. - Ellátja a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat. - Ellátja a kirendeltség részéről felmerülő hirdetményi kézbesítés központi rendszeren történő közzétételével kapcsolatos kirendeltségi feladatokat. - Ellátja a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben (Knytv.) meghatározott feladatokat. A Kirendeltség európai uniós és nemzetközi feladatai tekintetében: - A kirendeltségeken működő EURES asszisztensek által ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal (EURES) kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat, - Ellátja az EU-s és EGT-s tagállamból érkező, a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításával, folyósításával, megszűnésével, megszüntetésével és esetleges visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat. Szükség esetén gondoskodik a migráns munkavállalók álláskeresési ellátásának megállapításához szükséges, a tagállamokban egységes nyomtatványok beszerzéséről; igény esetén a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendelet szerinti- nyomtatványt állít ki a magyarországi munkaviszonyokról és az igénybe vett ellátásokról. - Külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásokban döntés-előkészítési feladatokat lát el (közvetítői nyilatkozat). - Részt vesz az uniós projektek szakmai megvalósításában, ennek keretében gondoskodik az ügyfelek programba vonásáról és programban tartásáról, részükre munkaerő-piaci szolgáltatás, képzés, továbbá lehetőség esetén megfelelő munkahely felajánlásáról, illetve a programba vontak foglalkoztatását vállaló munkáltatók részére kirendeltségi hatáskörbe tartozó munkaerőpiaci támogatást nyújthat. A Kirendeltség szolgáltatási feladatai tekintetében: - Munkaközvetítést végez. - Közreműködik a munkaügyi központ hatáskörébe tartozó munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásában. - Fogadja a munkaerő-igényekre vonatkozó bejelentéseket. - Folyamatos munkahelyfeltáró tevékenységet végez, amelynek érdekében kapcsolatot tart a munkáltatókkal, információkat szerez be az illetékességi terület munkaerő-piaci folyamatairól, a foglalkoztatási helyzetről, és a kapcsolattartás során feltárja a munka-közvetítést korlátozó okokat. - A munkahely-feltáró és munkáltatói kapcsolattartó tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a MEV-ben vállalt eredménycélok megvalósítására. - Információt nyújt, tanácsadást végez. - Az általa ellátott feladatokkal kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez. - Kapcsolatot tart a megye, a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal, a megyében, a járásban működő más szervezetekkel, közreműködik a

16 16 gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, munkaerő-piaci és gazdasági folyamatokról felméréseket és kirendeltségi értékelést készít (negyedéves, éves prognózisok), elégedettségi felméréseket készít. - Közreműködik a csoportos létszámleépítések hátrányos következményeinek enyhítésében. - Közreműködik állásbörzék, egyéb rendezvények szervezésében. A Kirendeltség közfoglalkoztatási feladatai keretében: - Ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatban a Belügyminisztérium által a Közfoglalkoztatási Koordinációs Osztályon keresztül meghatározott feladatokat. - Feltárja a közfoglalkoztatási munkalehetőségeket. - Ellátja a közfoglalkoztatási támogatási eljárással kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és pénzügyi feladatokat. - Szervezi és ellenőrzi a közfoglalkoztatást. - Kapcsolatot tart a közfoglalkoztatókkal. - Működteti a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázist. Mátészalka, február 1. Fülöp István sk. hivatalvezető