1. A titkosszolgálatok szerepe, jelentőségének megnövekedése, felértékelődése a komplex védelemben, a nemzetbiztonságban..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A titkosszolgálatok szerepe, jelentőségének megnövekedése, felértékelődése a komplex védelemben, a nemzetbiztonságban.."

Átírás

1 A magyarországi titkosszolgálatok hasznosítandó értékei (lehetőségei) a biztosabb jövőnkért illetve jövőnk biztonságáért (Várhalmi Miklós, ) 1. A titkosszolgálatok szerepe, jelentőségének megnövekedése, felértékelődése a komplex védelemben, a nemzetbiztonságban.. A világpolitikai és világgazdasági folyamatok valamint Magyarország kül-és belügyei mindenkit a valóságos helyzet tárgyilagos elemzésén alapuló elgondolkodásra kell, hogy késztessen a magyar nemzet, létét, önállóságát, függetlenségét, jövőjét, biztonságát illetően. Közel fél évezred után ben elértük önállóságunkat, függetlenségünket, mely még igen törékeny és bizonytalan. Ennek megőrzése, stabilitásunk növelése mindenek felett álló, elsőrendű feladat. Jelenlegi illeszkedésünk a világpolitikai-, a földrajzi-, a (világ) gazdasági-, a társadalmi-, a belpolitikai-, a környezeti-, stb. feltételrendszerbe még messzemenően nem teljesen tudatos és kézbentartható. A helyzetünket (politikai, gazdasági, társadalmi, történelmi, földrajzi, stb.), szerepünket folyamatosan elemeznünk kell és céljainkat erre alapozva, a kis lépések elvét vallva meghatározni, minél szélesebb körű egyeztetések, konszenzusok, összefogások alapján. Az új parlamentnek és kormánykoalícíónak fontos feladata a valóságra alapuló jövõkép kialakítása, egy folyamatos visszacsatolással mûködõ célrendszer megvalósítása. Az ország komplex védelmi rendszerének átgondolásában figyelembe kell venni valamennyi belátható veszélyforrást, de még a legszélsõségesebben feltételezhetõket is. Természetesen a védelem ésszerűtlen túlméretezése, más országok számára provokatív jellege, fegyverkezési versenyre, ellenlépésre késztetõ megoldásai nemkívánatosak. A védelemre nem csak katonapolitikai, politikai szempontból kell és lehet gondolni, hanem gazdasági, pénzügyi és egyéb vonatkozásban is. A védelemben a megelõzési, okozati elemeknek sokkal nagyobb szerepet kell kapniok a tüneti, utókezelési elemeknél. További fontos szempont a védelmi elemekben a minél elõbb eredményt hozó ráfordítás-hatékonyság arány, optimalizálás, ami a lehetõ legkomolyabb szempont. A fentiek alapján állítható, hogy ezen feltételeket a magyar titkosszolgálatok teljesíthetik a legjobb hatásfokkal a többi nemzetbiztonsági, védelmi tényezõ (Külügy, Hadügy, Belügy, stb.) mellett. Ennek indoklása: a./ b./ c./ d./ A valóságot tükrözõ információ hatalom, mégpedig a legnagyobb. A mindenre kiterjedõ informálódással elõre értesülhetünk dolgokról, esetleg megelõzhetjük a megelõzendõket, ami minden esetben sokkal célszerűbb, mint egy kész helyzet utókezelése, tűzoltása, rendezése. Az ország, az új kormány stabilitásának, jövõjének alapja a naprakész információ, lehetõleg minden jelentõs dologról (kül- és belföld). Az igen bonyolult és változó (labilis) nemzetközi és belföldi helyzetben, érdekviszonyok között a formális csatornák mellett az informális (ellenõrzõ) csatornák jelentõsége felértékelõdik. A hivatalos diplomáciai tárgyalások, kormányközi kapcsolatok, nemzetközi szerzõdések, megállapodások elõkészítésének, megkötésének és működtetésének ellenõrzésére, visszacsatolására, az érdekviszonyok megváltozásának érzékelésére feltétlenül szükségünk van. A történelem már sokszor bebizonyította, hogy legyen az bármilyen rendű és rangú megállapodás is, ha az érdekek megváltoznak, akkor a hivatalos érdekmúlás bejelentése, megállapodás bontás vagy módosítás elõtt már a felek másként gondolkodnak és cselekszenek még háborús viszonyokat érintõ kérdésekben is (pedig most béke van és remélhetjük, hogy az is marad). A titkosszolgálatok tevékenységében a megvásárolható (pontosabban megszerezhetõ) technikai eszközök mellett a legfontosabb elem, erõforrás a képezhetõ magyar tehetség, a megfelelõen kiválasztott ember. Ebben függünk legkevésbé más országoktól és a legkisebb ráfordítással (képzés) a leghatékonyabb, folyamatosan reprodukálható védelmi érték-elem a rendelkezésünkre áll. e./ A titkosszolgálatok gazdasági-pénzügyi önfenntartása, a költségvetési ráfordítások csökkentése megszervezhetõ és a szolgálatok önellátóvá, önstabilizálóvá, önfejlesztõvé válhatnának. f./ g./ h./ Politikai, gazdasági (műszaki-pénzügyi), társadalmi, bűnözési területeken, bel- és külügyekben egyaránt alkalmazhatók, felhasználhatók A legoperatívebb, hiszen jó szervezettség mellett minden földrajzi, politikai, gazdasági, társadalmi, alvilági terület lefedhetõ. A legátfogóbb védelmi, nemzetbiztonsági elem, mivel a katonai vonatkozásokat a Honvédelmi Minisztérium, a belügyi vonatkozásokat a Belügyminisztérium, a külügyeket pedig a Külügyminisztérium kezeli, viszont a titkosszolgálatok tevékenysége mindenhez 1

2 kapcsolódhat, hiszen a legátfogóbb és legszerteágazóbb kapcsolatokkal rendelkeznek olymódon, hogy a hadügyi, belügyi és külügyi elemeket is segíthetik, sõt a gazdasági, műszaki, tudományos és egyéb területeken is hasznosíthatók. i./ A jelengi öt titkosszolgálat (Információs Hivatal=IH, Nemzetbiztonsági Hivatal=NBH, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat=NBSZ, Katonai Felderitő Hivatal=KFH, Katonai Biztonsági Hivatal=KBH,) megfelelõ összehangolt irányítással, szervezéssel, cél- és feladatrendszerrel az egyik leghatékonyabb eszköze lehet az országnak, a parlamentnek, a kormánynak, a védelemnek, a nemzetbiztonságnak, a stabilizációnak, a jövõnknek. j./ Más országok elõtt a magyar titkosszolgálatok minõségi és mennyiségi fejlesztései, változásai (remélhetõen) kevésbé látványosak és követhetõk, mint pl. a Hadügyé vagy a Belügyé. 2. A Magyar Nemzet veszélyforrásai. Történelmi múltunk veszélyforrásai Magyarország közel fél évezredes múltja, ennek is ezen évszázad elejére visszanyúló közelmúltja igen sok problémát hagyományozott ránk. - Török, osztrák, német, orosz függõségek, befolyások váltása Az es rendszerváltás, az önállóság elérése - Területi változásaink - A magyarság szétszóródása a világban, kisebbségi-nemzetiségi kérdések Egyebek Belpolitikai feszültségeink, problémáink Bizonytalan, romló gazdasági helyzet miatt a bűnözés növekedése. A sokszínű történelmi múlt különbözõ generációinak konfliktusai, összeütközései. A magyarság befelé fordulása, megosztottsága, széthúzása, szembenállása egymással. Az es rendszerváltás utáni politikai csoportosulások, nézetek, érdekellentétei. A nemzetközi bűnözés megjelenése és szervezkedése Magyarországon. A bűnözés terjedésétõl jelentõsen lemaradó védelmi lehetõségeink (szakember, eszköz, pénz, szervezés, stb.). A gazdasági süllyedés miatt elszegényedett lakosság polgári engedetlenségei, közömbössége, szembenállása. A monopol helyzetek és a hiánygazdálkodás miatti korrupció, különös tekintettel a politikai és államigazgatási területekre is. Az új kormány rövid idejű eredmény felmutatási lehetõségei és egy esetleges eredménytelenség utáni krízis. A szélsõ jobb és/vagy bal esetleges nemkívánatos felerõsödése. Nemzetiségi, kisebbségi, bevándorlási kérdések. Az új koalíción belüli esetleges ellentétek. Kontraszelekció az államigazgatásban Egyebek Külpolitikai feszültségeink, problémáink Külföldön élõ magyarok helyzete A környezõ országokkal kapcsolatos területi és kisebbségi feszültségek (Szlovákia, Románia, Szerbia, stb.) NATO igyekezetünk következményeinek elõnyei, hátrányai EU igyekezetünk következményeinek elõnyei, hátrányai A német és amerikai hatás, befolyás, kapcsolat, elkötelezettség, függõség erõsödése más kapcsolatokhoz viszonyítva Monetáris függõségünk miatti diktátumok (Hitelezõink, Világbank, Valutaalap, stb.),viszonylag lassú fejlõdési lehetõség. Nyitott, nyersanyag-, energia-, tõke-, technológia függõ gazdaságunk Déli szomszédunk háborús konfliktusai Nemzetközi gazdasági recesszió, különös tekintettel Európára Csökkenõ rendszerváltási elõnyük A világ vezetõ országainak elfoglaltsága saját és más régiók beli problémáikkal A környezõ országokkal kapcsolatos hűvös viszony Verseny az új nemzetközi kapcsolatokért 2

3 Egyebek Az elõzõek mellett ne felejtsük el, hogy a külföldi titkosszolgálatok tevékenysége is jelentõs veszélyforrás számunkra, melyet minél magasabb szinten és mértékben ellensúlyoznunk kell, mivel titkosszolgálati tevékenység mindaddig lesz, amíg a világpolitikának, a világgazdaságnak egynél több szereplõje van. A felsoroltak alapján mindent és minden eszközzel meg kell tennünk, összefogva a magyarságért, nehogy egyszer csak feloldódjunk, megszűnjünk, szétessünk, ezzel igazolva esetleges életképtelenségünket más nemzetekhez képest. 3. A jelenlegi öt magyar titkosszolgálat tevékenységének megerõsítése, hatékonyabb összehangolása egymással, más állami szervezetekkel és a gazdasági élet szereplõivel. A titkosszolgálatokhoz kapcsolódó konkrétebb gondolatok egyik legfontosabbja az, hogy a titkosszolgálatok munkatársai magasan kvalifikált, nagy tapasztalattal rendelkezõ szakemberei igen értékesek az országnak mind közvetlen mind pedig közvetett értelemben is, ezért rendkívül körültekintõen és sokoldalúan egyeztetve, hatásvizsgálat mellett érdemes minden szervezeti, személyi, tevékenységet érintõ, stb. változtatást elemezni, elõkészíteni és végrehajtani. A titkosszolgálatok közül a KBH és a KFH a honvédelmi Miniszter irányítása alatt áll, míg az IH az NBH és az NBSZ irányítása és ellenõrzése egy kormánytag, a tárca nélküli Miniszter feladata. Az új magyar Kormány megerõsítette a titkosszolgálatok jelentõségét azzal, hogy a polgári szolgálatok /IH, NBH, NBSZ/ irányítását egy tárca nélküli Miniszterre, egy kormánytagra bízta. A Nemzetbiztonsági Kabinet hangolja össze a titkosszolgálati munkát is. A munka összehangolására annál is inkább szükség van, hogy mielõbb elkerülhessük a szolgálatok feleslegesen párhuzamos tevékenységét, az átfedéseket és ezzel a meglévõ erõforrásokat hatékonyabban kihasználhassuk. Közép- illetve hosszútávon érdemes elemezni azt, hogy minden titkosszolgálati tevékenység egy kormánytaghoz tartozzon, aki egy helyrõl szolgál ki minden ilyen igényt. Célszerû lenne, ha a katonai és a polgári titkosszolgálatok közös szakember, eszköz, információs, gazdasági és egyéb kiszolgáló bázison osztoznának, mivel így megvan a veszélye annak, hogy minden helyen szinte négyszeresen van meg minden Természetesen lehet érvelni, hogy a katonai területek speciálisabbak, de ez szakemberek, munkamegosztás és szervezés kérdése. Arra is gondolhat valaki, hogy a szolgálatok megosztottsága célszerűen megoszthatja az esetlegesen ide összpontosuló hatalmat is. Továbbá így a szolgálatok egymás ellenõrzésére, sõt egymás ellen is felhasználhatók. Érdemes tanulmányozni a történelembõl és a jelenbõl azon országok titkosszolgálatainak szervezését, irányítását, elõnyeit ahol ez egy kézben volt vagy van. Valószínûleg az öröklött struktúrához való ragaszkodás ebben a legerõsebb, de egy ilyen kis és gazdaságilag mélyponton lévõ ország esetében ez ésszerűen megváltoztatható. Az egy kézbe kerülõ irányítás nem jelentené feltétlenül a szervezetek célszerûen elkülönülõ munkamegosztásának (szervezeti és funkcionális) megszüntetését, a szervezetek egymásban történõ feloldódását. A polgári szolgálatok tevékenysége az egész világon eltolódik a gazdasági-műszaki-tudományos területekre, mivel a világban végbemenõ nagyhatalmi, hidegháborús erõviszonyok jelentõs változáson mentek át. Emiatt is az ország minden minisztériumával és jelentõs állami intézményeivel szükséges lenne egy összekötõkbõl álló koordinációs bizottság felállítása, melynek célja a titkosszolgálatok nem politikai és katonapolitikai, hanem egyes tárcák szakmai programjainak, érdekeinek segítési lehetõsége volna (és viszont). Ide értendõk azok a hírszerzési és elhárítási feladatok, melyek semmilyen más módszerrel nem oldhatók meg megfelelõ eredményesség mellett, de indokoltak. Az állami intézmények, szervezetek mellett a gazdasági élet szereplõivel, a magánszférával is keresni kell a kölcsönösen elõnyös együttmûködés lehetõségét. Lehet a hírszerzés vagy elhárítás birtokában olyan információ, mellyel pl. egy nagyszámú munkást foglalkoztató, korszerű technológiát alkalmazó, a gazdaság szempontjából fontos (vegyes) vállalat érdekeit lehetne segíteni vagy megvédeni. Erre a kapcsolattartásra fel lehet használni a Kamarákat, Érdekvédelmi Szervezeteket, de a közvetlen kapcsolatot is. (Ez megfelelõ kimunkálás mellett bevételi forrást is jelenthetne mindkét félnek.) A titkosszolgálatok politika és pártsemlegessége sajátos, nem egyértelműen és objektíven megfogható, bizonyítható és kézbentartható, de figyelemmel követendõ kérdéscsoport. Itt külön kell választani a szolgálatok, mint szervezetek és a szolgálatok munkatársainak, mint egyes embereknek a politika- és/vagy pártsemlegességét. Az es rendszerváltási idõszakot követõen a szolgálatok pártsemlegességét elõbb, míg politika mentességet késõbb lehet biztosítani. Ideális lenne, ha a szolgálatok a nemzeti-, a nemzetbiztonsági érdekeket védenék, képviselnék tisztán párt- és politika semlegesen. Természetesen ez az idealizált állapot még nem volt, nincs és nem is lesz soha. A szolgálatok tagjainál a helyzet nehezebb, mivel adminisztratív úton meg lehet tiltani egy párttagságot, politikai rendezvényeken, munkában való részvételt, de a szubjektív értelmi és érzelmi elkötelezettségeket, kötõdéseket kitörölni az emberekbõl nem lehet sehol 3

4 a világon. Emiatt ezek olyan elfogadott emberi ügyek kell legyenek, melyet akár belsõ elhárítási eszközökkel is követni szükséges annak érdekében, hogy hatásai a szolgálatokban ne okozzanak problémákat, ne rontsák a szolgálatok hatásfokát. A széleskörű külföldi tapasztalatok összegyűjtésével és feldolgozásával a probléma kezelését, megoldását, elfogadásának szintjét csapatmunka keretében kell eldönteni. 4. A magyarországi titkosszolgálatok szervezése, cél- és feladatrendszere a politikai-gazdaságitársadalmi célrendszerbe illeszkedõen A szolgálatok szervezését az elõzõ pontban már érintettem, amelybõl az ilyen jellegű tevékenységek szinte naprakész összehangolását, az egyszemélyi irányítás hosszú távú biztosítását, a gazdasági jelleg erõsítését, az erõforrások ésszerűbb kihasználását, a szolgálatok vezetésének nemzeti és koalíciós elkötelezettségét emelem ki. A szolgálatok működtetésének tudatossága, koncepciózussága mindenek felett álló. Mi lehet a hosszú távú célunk a szolgálatainkkal? Véleményem szerint az, hogy maximális hatékonysággal használjuk fel céljainkra és érdekeinkért, felhasználva más országok tapasztalatait is, beillesztve egy új nemzetbiztonsági munkamegosztásba, megteremtve az önfenntartó gazdálkodás lehetõségét. Amennyiben a nemzetközi titkosszolgálati erõviszonyokhoz is illeszteni akarjuk ezen célt, úgy vegyük figyelembe azt, hogy állítólag a leggazdagabb titkosszolgálat az amerikaiaké, a legnagyobb létszámú az oroszoké, de a legeredményesebb az izraelieké. Ehhez minimum két választási ciklusra (8-10 év) és ezt megelõzõen nemzeti egyetértésre, döntésre lehet szükség. A szolgálatoknak célszerűen rövid-, közép-, és hosszú távú programok szerint kell tevékenykedniük, melyek rugalmasan változtathatók a változó környezethez, feltételekhez. Természetesen a programok mellett a napi, tűzoltó tevékenység is működési forma kell legyen. A programoknak az alábbiakra kell alapulniuk: a szolgálatok eddigi tevékenység elemei a magyar közel- és a régmúlt tapasztalatai alapján más országok titkosszolgálati tapasztalatai, tevékenység elemei, a történelmet is figyelembe véve történelmi-politikai-gazdasági-társadalmi veszélyforrásaink számbavétele, részletes elemzése az ország fejlõdésének, változásának valamennyi belátható iránya, lehetõsége a következõ évtizedekben a koalíció, a kormány programjai, határozatai, döntései, tervei a Minisztériumok és egyéb állami szervek programjai, határozatai, döntései, tervei nemzetközi politikai-gazdasági folyamatok, programok, határozatok, döntések, tervek, prognózisok más titkosszolgálatok ismert vagy prognosztizált tevékenysége, mely közvetve vagy közvetlenül hozzánk kapcsolódhat (ellenünk irányulva és/vagy együttműködve) egyebek A felsoroltak kidolgozása úgy képzelhetõ el, hogy az öt szolgálatból (esetleg külsõ szakértõk bevonásával is) munkacsoportokat kell alakítani egy-egy témára. A munkacsoportokkal elõször szempont-, irányelv-, cél tervet kell készíttetni, majd ezeket a munkacsoportokkal összhangba hozni az átfedések és a kihagyások elkerülésére. A munkához feltétlenül szükséges a Minisztériumok illetve állami szervezetek közötti koordinációs, konzultatív bizottság, az összekötõ rendszer megelõzõ felállítása. A munkacsoportok befejezett anyagainak összeillesztésébõl fakadó tanulmány adhatja a jövõ teendõit és az ezekhez szükséges szervezeti, gazdasági, erõforrásbeli, stb. feltételeket. Természetesen a munka elindítása majd eredményének hasznosítása a kormány és a parlament döntési hatáskörébe tartozhat. A feladat és a célrendszer ezzel illeszkedne a különféle magyar tendenciákhoz azzal, hogy feltétlenül meg kell hagyni a változó világpolitikai, világgazdasági környezet miatti automatizált, rugalmas és gyors változtatási lehetõségeket. Úgy vélem, hogy ez a fõ irányvonalakat majd nem érinti, ha a múlt, a jelen és a jövõ megítélése a valóság reális elemzésén alapult. A véglegesített titkosszolgálati cél és feladatrendszer csak akkor lesz eredményes, ha legalább a magyar szereplõk maximális és gyors együttműködésrõl tesznek tanúbizonyságot, félretéve az ismert magyar ellentéteket (emberi, hatalmi, hivatali, politikai, anyagi, egyéb érdekbeli, stb.), okoskodásokat. Ehhez kell olyan struktúra, ami ezt biztosítja. Összegezve a titkosszolgálatok célját, szerepét, értékét, súlyát, a nemzet jövõjének biztonsága érdekében feltétlenül meg kell erõsíteni önmagához, a védelemben eddig betöltött és ki nem használt szerepéhez, jelentõségéhez, a többi védelmi és nemzetbiztonsági szereplõhöz képest is. 5. A titkosszolgálatok önfenntartása, önálló gazdálkodásra való átállásának folyamata A titkosszolgálatok tevékenységének újragondolása és megerõsítése, ésszerűsítése bizonyos mértékû befektetést igényel. Amennyiben felismerve a szolgálatoknak a jövõ biztosításában betöltött komplex és jelentõs szerepét, úgy parlamenti és kormány döntés kellene a költségvetési támogatás megemelésére, melynek gazdasági kihatása is valószínűsíthetõ, becsülhetõ, mint hosszútávú befektetés 4

5 pedig sokszorosan megtérülhetne. Lehetséges olyan megoldás is, mellyel néhány év alatt a szolgálatok részben önfinanszírozóvá válhatnának. Ez azt jelentené, hogy egy több éves, kidolgozandó program keretében a szolgálatok megtermelhetnék önfenntartásukat vagy annak egy részét. Ez a gondolat, figyelembe véve más országok hasonló gyakorlatát és a történelmet, nem új. Egyesekben ellenérzéseket is kiválthat, különös tekintettel a magyarok egymással való szembenállására, mindent megkérdõjelezõ magatartására. Lehetnek olyan merev, konzervatív vélemények, hogy mi lesz, ha a titkosszolgálatok elkezdenek vállalkozni? Ki és milyen módon tudja majd ellenõrizni a vállalkozások, a termelés, a bevételek jellegét? És a felhasználások indokoltságát? Természetesen így is lehet kezdeni jó magyar szokás szerint. Azonban úgy is lehet, hogy belátjuk a szolgálatok jelentõségét a jövõkép formálásában; elfogadjuk, hogy a költségvetés nem tud többet erre fordítani (sõt); az önfenntartást egy önállóan létrehozandó, a klasszikus titkosszolgálati tevékenységtõl (akár szigorúan titkosan ) elhatárolt és kezelt szervezet végzi (természetesen felhasználva a szolgálatoktól kapott üzleti lehetõséget nyújtó információkat); az ellenõrzés pedig a kormány hatás illetve feladatköre (a Nemzetbiztonsági Kabineté). Az elõzõek valóra váltásához valós idejű, de alapos és széleskörű elemzõ, elõkészítõ munka szükséges, melyet egy jól kiválasztott bizottság végezhetne el, és ez egy kormány felé irányuló elõterjesztésben végzõdhetne. A szolgálatok önfenntartásához kapcsolódó fõbb gondolatok: a./ a nemzetközi és történelmi tapasztalatok alapján régen és ma is vannak önfinanszírozó szolgálatok. b./ a magyar szolgálatok múltjában is volt önfinanszírozó, a költségvetést segítõ idõszak. c./ a szolgálatok szerzett információi között jelentõs azok száma, melyek üzleti jellegűek és megfelelõ szakemberek közreműködésével bevétellé konvertálhatók, ma pedig nagyrészük elvész. d./ az öt magyarországi szolgálat mellett egy kis létszámú, szigorúan elszeparált hatodik lehetne feladata az öt szolgálat működtetéséhez szükséges bevétel biztosítása, feltételezve egy minimális költségvetési támogatást is arra az esetre, ha a bevétel alacsonyabb szinten realizálódna. Természetesen az önellátásra való átállás legalább két éves folyamat lenne. Ezen szervezet vezetõje is a titkosszolgálati miniszterhez tartozna. Ezzel az önálló szervezettel jól szét lehetne választani a konkrét nemzetbiztonsági (hírszerzõi és elhárítói) tevékenységet az önfenntartást célzótól. e./ a titkosszolgálati tevékenység lehetséges melléktermékei, üzleti lehetõségei figyelembe véve az egyes országok eltérõ törvényi szabályozásaiból fakadó elõnyöket is (pl.): - az egyes országokat érintõ és eltérõ COCOM szabályozások adta lehetõségek - információ értékesítés más titkosszolgálatok között - gazdasági információk értékesítése belföldi cégek részére(ipari, mezõgazdasági, kereskedelmi árukkal, szolgáltatásokkal, piacokkal, befektetésekkel, fejlesztésekkel, stb. kapcsolatban) - nemzetközi gazdasági, üzleti információk ellenõrzése, szerzése belföldi cégek részére(befektetés, együttműködés, kereskedelem, pénzügyi akciók, stb.) - nemzetközi pénzügyi tranzakciók külsõ országok között (devizaműveletek, tõzsdei ügyletek, hitelkapcsolatok, stb.) - nemzetközi kereskedelmi ügyletek külsõ országok között (stratégiai cikkek, speciális árúk és szolgáltatások, az eltérõ nemzeti vám és egyéb szabályokból fakadó elõnyök, stb.) - tényleges és fedõvállalkozások létesítése off-shore területeken (adómentes területeken banki, pénzpiaci és kereskedelmi ügyletek, stb.) - titkosszolgálati eszközök kereskedelme, fejlesztése, külsõ országoknak - megbízások más titkosszolgálatoktól - műszaki - tudományos hírszerzés eredményeinek értékesítése, hasznosítása - egyebek. f./ A fentiek eredményessége biztosíthatná legjobban a szolgálatok tagjainak megfelelõ jövedelmi viszonyait, a legkorszerűbb eszközök beszerezhetõségét, a kiválasztás és a képzés szintjének állandó emelését, felzárkózást az élenjáró szolgálatokhoz, a nemzetbiztonságból vállalt feladatok eredményesebbé tételét. g./ A szolgálatoknál be kell vezetni a nulla alapú költségtervezést, mellyel nem tisztelve egyik költség elemet sem, végig kellene újólag tervezni és elemezni minden költséget, mert ezzel a szokásjogok, elbújt és felesleges költségtényezõk, rossz beidegzések feltárhatók. h./ A CONTROLLING tevékenység bevezetésével folyamatosan, naprakészen lehetne láttatni a költségfelhasználást, szolgálni az ehhez idõben kapcsolódó vezetõi döntéseket igénylõ pontokat, optimalizálni és elõjelezni minden várható pénzügyi problémát. 6. A gazdasági-műszaki-tudományos hírszerzés (és elhárítás) megerõsítése, fejlesztése Elõször az elhárítási oldalról. A magyar gazdaság, pénzügyi rendszer, ipar, mezõgazdaság, kutatásfejlesztés tovább halad egy prognosztizálható mélypont felé. Emiatt egyesek azt mondhatják, hogy egyfelõl 5

6 nincsenek abszolút értelemben nagy védendõ értékek. Másfelõl viszont minden törékeny, labilis, sérülékeny és ezáltal mégiscsak relatíve nagy értékû számunkra, a jövõnk szempontjából. Ebbõl a nézõpontból viszont az elhárításnak fontos feladata lehet minden ehhez kapcsolódó információ után érdeklõdõk, hozzáférõk, visszaélõk felderítése. Ugyanis lehet olyan kémtevékenység, mely az ország pénzügyi-gazdasági rendszerének gyenge pontjai ellen irányulhat, mellyel minden megbénítható, lassítható. A kutatás-fejlesztési tevékenységünk is jelentõsen visszaesett, de vannak olyan nemzetgazdaságilag jelentõsnek mondható eredmények, melyeket célszerûen belföldön kellene hasznosítani. Ezek elleni hírszerzõi tevékenység elhárítása is kívánatos. A nemzetközi tapasztalatok alapján, a nagyhatalmi és hidegháborús ellentétek enyhülése miatt más országok titkosszolgálatainál felerõsödött a gazdasági-mûszaki-tudományos hírszerzés, közismertebben az ipari kémkedés. Ennek a hírszerzési ágnak állítólag jelentõs szerepe volt az 1990 elõtti titkosszolgálatoknál, melynek jelentõs súlyát, szerepét a világtörténelem számtalan példája bizonyítja (pl. Japán és a volt Szovjetunió). A 4. pontban érintett rövid-, közép-, és hosszú távú titkosszolgálati célrendszerbõl megfogalmazhatók a szükséges feladatok és az ehhez biztosítandó erõforrások (létszám, eszközök, szervezés). A 5. pont beli önfenntartás legfontosabb pillére lehet az ezen pontban foglalt tevékenység megerõsítése. Régebbi, nyilvános irodalmak alapján feltételezhetõ, hogy a polgári elhárítás sokkal nagyobb (többszörös) létszámmal dolgozik, mint a hírszerzés. Ez mindenképp önvédelem orientált arány, melyet lehet, hogy örököltünk (?). Mindkét titkosszolgálati ágat fejleszteni kellene, de a hírszerzést relatíve jobban, mint az elhárítást, mivel gazdaságfejlesztési teljesítménye, hatása sokkal nagyobb lehet. Elsõ lépésben legalább olyan létszám elérése célszerű, mint az elhárításé. 7. A titkosszolgálatok tevékenységének súlyozott felhasználása Magyarország gazdasági helyzetének stabilizálásában, fejlesztésében. Az elõzõ 6. pontban már bevezettem a témát, de még az alábbiakkal is kiegészítem. A 4. pont beli cél és feladatrendszer alapján, a kormányprogramok, a minisztériumok gazdasági programjai alapján egyértelműen kiválaszthatók azok, amelyeket titkosszolgálati lehetõségekkel szükséges és kellhet segíteni. Elméletileg ilyenek lehetnek: az MNB pénzpiaci ügyletei külföldi adósságállományokhoz kapcsolódó kérdések újabb külföldi hitelfelvételeink, kötvény-kibocsátásaink a magyar bankrendszerhez kapcsolódó ügyek külföldi tõkebefektetések exportlehetõségeink segítése csúcstechnológiák bejövetele az országba az ipart és a mezõgazdaságot segítõ külpiaci ügyletek kutatás-fejlesztések az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó gazdasági ügyek két külsõ ország közötti bármilyen közvetítõ kereskedem elõsegítése off-shore jellegû ügyletek az idegenforgalom, az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem, az infrastruktúra fejlesztés segítése kiemelt és különleges gazdasági térségek, területek létesítése egyebek Felmerülhet bárkiben az, hogy a felsoroltakban nem látja át a titkosszolgálatokban rejlõ lehetõségeket. Ez különösebben nem probléma, mivel a hivatkozott programokat a minisztériumok megfelelõ összekötõivel együtt elemzõ titkosszolgálati szakemberek elõkészítõ munkájának célja éppen az, hogy kiválasszák a célszerű kapcsolódási pontokat. Természetesen az így összegyűjtött és kiválasztott ország-célok, ország-programok alapján azt is meg kell vizsgálni, hogy titkosszolgálatok milyen felkészülés, befektetés, beruházás mellett válhatnak alkalmasabbá ezen feladatokra. Elõkészítõ elemzéseket és a titkosszolgálati feltételvizsgálatokat összefoglaló jelentést kell döntésre a Kormány elé terjeszteni. A fentiek, indításnál, egy egyszeri aktussorozatot jelentenek, de ennek rendszeres, legalább havi aktualizálása feltétlenül szükséges a változó folyamatok miatti esetleges beavatkozások, módosítások érdekében. A külföldi szolgálatok ilyen irányú elemzése is kívánatos, amennyire erre lehetõséget teremtünk. 6

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani SAJTÓKÖZLEMÉNY Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani Budapest, 2013. április 17. Egy hétfői bejelentés értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás

Fejlesztési lehetőség felismerése. Sikeres működésfejlesztés. Eredmények, pozitív visszacsatolás Benchmarking és a legjobb gyakorlatok keresése, mint a működésfejlesztés hatékony eszköze Kvalikon Kft. Dr. Németh Balázs, ügyvezető igazgató Németh Csongor, üzleti elemző Működésfejlesztés A vezetőknek

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása

5S Tréning. A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 5S Tréning A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása 1 Az 5S a termelékenység alapja Az 5S jelentősége Profit kézbentartása Költség Termelés Minőség Határidő Működés Berendezés Készlet Szabványosítás,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTER III-3TK/137/1/2006. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére az Ipari Park címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével

A bennem rejlő vezető. Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével A bennem rejlő vezető Eredményes iskolai kultúra kialakítása pedagógusok és diákok életvezetési kompetenciáinak fejlesztésével Mit jelent a vezetés? A vezetés azt jelenti, hogy olyan világosan kommunikáljuk

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Új helyzetben a magyar külpolitika

Új helyzetben a magyar külpolitika Jeskó József Új helyzetben a magyar külpolitika A kormányváltás után az új magyar külpolitika nagyon gyorsan igazi mélyvízben találta magát. A bolíviai események, a sertés-influenza vírus kezelésével járó

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei

A környezeti szabályozás célja, feladatai. A szabályozás alapkövetelményei. A szabályozás alapkövetelményei 2. A közvetlen szabályozás eszközei ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE Környezeti szabályozás, környezetvédelmi stratégiák A környezeti szabályozás célja, feladatai Közvetett vagy gazdasági szabályozás A környezetvédelem térnyerése a vállalati gyakorlatban

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30.

Közlekedésbiztonsági célrendszer, célok, prioritások ismerete. Feladatok meghatározása. Intézményi szerep és fejlődés irányai 2010. 11. 30. A KTI az EU és a hazai közlekedéspolitika irányelveit követve a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezet kialakítását tekinti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE. Feladat

A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE. Feladat Földrajzi Konferencia, Szeged 2001. A BALATON RÉGIÓ, MINT FUNKCIONÁLIS RÉGIÓ SZERVEZET ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE Répássy Helga1 - Szabó Gyöngyi2 - Paulik Mónika3- Salamin Géza4 Feladat A Budapesti Műszaki

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-6/2015.

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport. 2009. május.13. Cseh Béláné

SEPA fizetési módok. forint pénzforgalomban. A SEPA átállás munkacsoport. 2009. május.13. Cseh Béláné SEPA fizetési módok alkalmazásának á lehetősége ő a forint pénzforgalomban A SEPA átállás munkacsoport 2009. május.13. Cseh Béláné A hatástanulmány fő kérdései: Érdemes-e vállalkozni a SEPA fizetési módok

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG 2013-BAN KITÖRÉSI PONTOK ÉS VESZÉLYEK A KÖZÉP-KELET EURÓPAI ORSZÁGOK FELZÁRKÓZÁSA A MAGYAR NÉZŐPONT

A MAGYAR GAZDASÁG 2013-BAN KITÖRÉSI PONTOK ÉS VESZÉLYEK A KÖZÉP-KELET EURÓPAI ORSZÁGOK FELZÁRKÓZÁSA A MAGYAR NÉZŐPONT KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A MAGYAR GAZDASÁG 2013-BAN KITÖRÉSI PONTOK ÉS VESZÉLYEK A KÖZÉP-KELET EURÓPAI ORSZÁGOK FELZÁRKÓZÁSA

Részletesebben

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc

A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc A NATéR, mint a hazai klímapolitika eszköze Hizó Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Tudományos háttér ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV

BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AKCIÓTERV AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati program megvalósítására

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója

Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Ágazati Vezetői Információs Rendszer koncepciója Bemutatja: Bruhács Tamás főosztályvezető-helyettes - OM, Fejlesztési és Tudományos Ügyek Főosztálya Hodász

Részletesebben

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez

A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Budapest turizmusának, szállodai teljesítményének értékelése. Hogyan tovább? A Magyar Szállodaszövetség javaslatai Budapest turizmusának fejlesztéséhez Dr. Niklai Ákos 2011. május 4. BGF KVIFK Vállalkozásbarát

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása?

A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? A nők elleni erőszakról szó sincs a költségvetésben avagy pénzkérdés-e az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Mégis miből végtörlesztett százezer devizahiteles?

Mégis miből végtörlesztett százezer devizahiteles? Mégis miből végtörlesztett százezer devizahiteles? 2012. január 20. 10:57 Palkó István 468 milliárd forintot kapart össze a lakosság 2011 utolsó három hónapjában a végtörlesztéshez. A pénzügyi szektor

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció

A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció A Külügyminisztérium civil- és közkapcsolatainak fejlesztését szolgáló koncepció 1. A társadalmi szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és integrációjának segítése A hazai civil szféra érdekkifejező

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

A vállalkozás vezérelvei

A vállalkozás vezérelvei A vállalkozás vezérelvei Developing the future. Magunkról: Raiffeisen evolution project development Cégünk egy Ausztriában, Közép- és Kelet-Európában működő, bécsi székhelyű ingatlanvállalkozás. Sikerünk

Részletesebben

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés

2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés 2/b Plébánia modell ( I. ) Partnerközpontú működés III. A hitoktatás minőségirányítása Hogyan kezdjünk neki? Lépéseiben azonos, de tartalmában a plébániai adottságokból következően más területeket ölel

Részletesebben

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség

Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Az államadósság mérséklése: kötelezettség és lehetőség Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének előadása Közgazdász Vándorgyűlés Eger 2012. szeptember 29. Hogyan segíti az ÁSZ a Költségvetési Tanács munkáját?

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Középtávú STRATÉGIAI TERVE 2012-2014 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Eger és Környéke Takarékszövetkezet Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina

ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT. Készítette: Szabó Edina ÖNISMERETI VIRÁGGYAKORLAT Készítette: Szabó Edina Egészségügyi problémáink gyakran abból fakadnak, hogy képtelenek vagyunk felismerni, mi a küldetésünk az életben [ ] Már csak egészségünk védelme érdekében

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei

A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei A magyar gazdaság fenntartható pályára állításának lehetőségei 2010. szeptember 23., Budapest Bencsik János Energiastratégiáért és Otthonteremtésért felelős Államtitkár Korszakváltás küszöbén állunk A

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerepe a helyi erőforrások hálózatba szervezésében Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Mezőtúr, 2014. november

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

Kommunikációs terv 2012

Kommunikációs terv 2012 Kommunikációs terv 2012 Életfa Napközi Otthonos Székhely Óvoda Hálózati tanulás-referencia intézményi fejlesztés Az óvodai nevelés dimenziói a I. században (Saját fejlesztésű alternatív program szerint

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében

Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Az elosztott villamos energia termelés szerepe a természeti katasztrófákkal szembeni rugalmas ellenálló képesség növelésében Prof. Dr. Krómer István Óbudai Egyetem Intelligens Energia Ellátó Rendszerek

Részletesebben